Kretsledersamling Oslo 22. oktober

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kretsledersamling Oslo 22. oktober 2011-10-22"

Transkript

1 Kretsledersamling Oslo 22. oktober Carsten Sørlie ønsket velkommen. Deretter presentasjon av deltakerne. Samtlige kretser bortsett fra Aust-Agder og Sogn og Fjordane er til stede. Spillemidler Sørlie minnet om fristen for spillemidler er 7. november. Kretsene anmodes om å minne klubbene om tidsfristen. Mye informasjon å finne på nettsidene. På klubbenes verktøykasse på nettet (idrettsforbundets portal) finnes det søknadsskjema. Erfaringene i forhold til spillemidler er at mange søker og får penger, men klarer ikke å bruke pengene. Dermed må midler returneres. Viktig å ha god realisme i søknadene. Ryttersporten har fått mer penger enn hva man har kunnet disponere de siste to årene. Derfor ekstra viktig med god kalkulasjon og fremdrift. Krafttak for ridebunner status Innstillingen ble at pengene gikk til prosjektmiddelanleggene i forbindelse med fordelingen sist. Alle pengene ble brukt i 2010 og forskuttert også til og med Neste søkerrunde kommer i Hvis ordningen med årlig hestelisens skal fortsette, blir det en fordeling i 2012 med sikte på bruk i Tromsø., Alvøen i Bergen, Moss, Grenland, Arendal og Hønefoss fikk penger tildelt sist. Fire andre søkere som var gode kandidater. Litt av problemet med de som søker er at disse også kan søke om tippemidler og har ikke gjort det. Det anbefaler vi disse klubbene å gjøre. Spennende og interessant anleggssituasjon rundt om i landet, og gledelig interesse også fra flere kommuner. Utgangspunktet for ryttersporten må være at kommunene tar ansvar, bygger anlegg, og så skal heller ryttersporten drifte disse. Organisasjonsutvikling Jobbes mye med klubbutvikling i norsk idrett. Rytterforbundet er invitert til å delta i et prosjekt om styrekurs. Tar for seg de viktigste tingene slik at klubbene slipper å begynne på nytt etter hvert årsmøte. Viktig å bygge god organisasjonskultur. Fortsatt mange i vår sport som ikke har tilstrekkelig organisasjonsmessig forankring i det som sies og gjør. Orientering fra ungdomskomiteen NRYF opprettet i vår en sentral ungdomskomité. Veldig vellykket da vi ba om forslag på kandidater til ungdomskomiteen. Hadde en kremjobb ved å plukke de beste av de beste. Ser allerede at det er noe som fungerer. På sikt skal ungdomskomiteen og deres representasjon og posisjoner etableres via et demokratisk system.

2 Ingunn: Det ble vedtatt på langtidsplanen at det skal satses på medlemsmassen opp mot 25 år fra rytterforbundet. (Se langtidsplanen s. 12 og 13) Bare jenter i den sentrale komiteen nå, ønsker gutter med på sikt. Ingvild: Vi er sju jenter fra forskjellige deler av landet. Målet er å aktivisere alle ungdommene. Satser mer på bredden enn på topp i forhold til aktivitet. Må ha flere med på laget. Forskjellige former og varianter i klubb og krets. Viktig at kretsene oppretter ungdomskomiteer som kan følge opp den enkelte klubb og deres ungdomskomiteen. Viktig å skape samhold og aktivitet. Vært med på noen konferanser og arrangementer. Viktig for komiteen å ha ungdommene med på laget. -Det er vi som etter hvert skal overta rundt om i kretser og klubber, ble det hevdet. Guri: Lederkurs for ungdom. Egen brosjyre om dette. Vi har vært på kurslærerkurs, og utdannet til å holde kursene. Skal holde et kurs til våren. Poenget er at vi har et frafall innenfor idretten vår. Viktig å holde på disse, engasjerte disse. Målgruppen er ungdom år. Målet er selvtillit, selvfølelse og teambuiling. De skal tørre og si sin mening og lære seg å samarbeide med de eldre. Mange sitter i styrer uten innflytelse. Ungdommen kan mye og vi har mye viktig å bidra med. Kursene skal bidra til at ungdommene kan gå frem på riktig måte. Ungdommene skal ta mer ansvar organisasjonsmessig. Ikke bare arrangere pizzakvelder. Gjennomsnittsalderen skal ned blant de som sitter i ornganisasjonsmessige posisjoner! Kristin: Organisering av ungdomsarbeidet i Sverige. Har velutviklet organisasjon for ungdommen innenfor ryttersporten. Godt organisert ungdomsarbeid. På klubbnivå ulike ungdomsseksjoner. Medlemmer under 25 er automatisk innmeldt i ungdomsseksjonen. En ungdomsrepresentant sitter også i klubbstyret. Organisert også på kretsnivå. Carsten: Vi ble overrasket da vi kom til Sverige i fjor. Det var den svenske ungdommen som møtte oss. Det var et særdeles godt arrangement som ungdommene selv hadde regien av. Konklusjonen var at dette måtte vi bare sette i gang også i Norge. Og det ble gitt klarsignal fra FS. Ungdomskomiteen er allerede representert på møtene i FS. Kommer til å bidra godt i utviklingen av ryttersporten er de erfaringene vi har høstet så langt basert på erfaringene bl.a. fra Sverige. Gruppearbeid om satsing på ungdom og ungdomskomiteer: Gruppe 1: Hvorfor satse på ungdommskomiteer i krets? - Fordi ungdom er nåtiden, ungdom er framtiden. - De som skal overta idretten og drive dette framover. - Hvis vi blir flinkere til å inkludere og lytte til ungdommen blir kanskje frafallet av ungdom i idretten mindre og rekrutteringer større. Navn - Noe annet enn komité, noe med litt mer fart i som man får eierskap til. F.eks Sus og dus som i Sverige.

3 Hvor mange medlemmer, alder? - Alder burde ikke endres, vi holder oss på fra år, altså ett spenn på 10år. - Alle ungdommer i de ulike ride - og kjøreklubbene rundt om i Norge MÅ inviteres. Så burde det holdes en demokratisk avstemming og mulig 1 representant kan ha avsvar/oversikt over flere klubber i en region/krets. Men minium 4 fra hver krets. 1 eller 2 representanter skal sitte i kretsstyret. Hvordan sette sammen en komitè/gruppe? - Svarte litt på dette i punktet over også, men mulig at det lønner seg nå første gang og bruke samme prossess som NRYF brukte så sin ungdomskomitè. - Er viktig at gruppen i kretsen har 1 teamleder som de kan henvende seg til(samme som Ingunn fungerer for NRYFs ungdomskomitè), i tillegg burde hver eneklt av medlemme i NRYFs ungdomskomitè ha ansvar/være disponibel for noen kretser/regioner hver. Arbeidsoppgaver? - "Av ungdom, for ungdom"! Jobbe med å fremme det ungdom vil ha frem og trenger. Rekruttering av yngre, ta vare på barn og ungdom på klubbnivå, besøke klubbene, holde foredrag og kurs. Sende mange ungdommer på kurs og utdanne disse. Kunnskap er makt. Gruppe 2 Hovedbudskapet er hvordan få med ungdommen. Forsøke å få folk til å være med og gjøre det attraktivt. En fra ungdomskomiteen kan reise rundt til kretsene og at ungdommene samles slik at ungdommene får budskapet direkte fra ungdomskomiteen og ikke fra de voksne etablerte lederne. Krets og klubb må sørge for fremmøte. Øremerke midler til satsing på ungdom. Reisekostnader og lederkurs må dekkes inn. Velge en ungdomskomite på kretstinget, og at en representant fra ungdomskomiteen blir valgt til kretsstyret. Arbeidsoppgaver: Definere sine egne oppgaver, møte på klubbledersamlinger. Gruppe 3 Komite hvor minst to sitter i kretsstyret og kan backe hverandre opp og litt lettere å snakke og vinne frem med sine synspunkter. Reise rundt for å promotere ungdomskomiteen. Viktig med spredning i alderen i en ungdomskomitè. Navneforslag: KRUS Kanskje en eldre person som hadde et ansvar overfor komiteen i kretsen som et slags kontaktpunkt. Funksjon: - Ungdom arbeider for ungdom. Finne ut hva ungdom i klubbene trenger, og vil, dermed minske frafallet

4 - Bindeledd mellom sentral komité og klubbene - Skape aktivitet for alle, også de uten hest og de som ikke vil satse på toppnivå - Holdningskampanjer i forhold til rusmidler, mobbing, kosthold osv. - Spre kunnskap (om hest, trening, lederskap osv) - Tilbud om kurs og samlinger. Flest mulig på lederkurs for ungdom! - Årlig samling med alle i kretsledd, skape et felles ungdomsmiljø i hele organisasjonen Debatt etterpå: Formalisering av representasjonen ble tatt opp. En del klubber har i lovene at det skal være ungdomsrepresentanter. Men rytterforbundet kan ikke diktere verken klubber eller kretser. Aller er selvstendige juridiske enheter. Det ble fremholdt at skal dette være legitimt bør ungdomsrepresentanten velges på vanlig måte. Rytterforbundet kan tildeles post 3-midler til kretsene i forbindelse med tiltak for ungdom. I den etterfølgende diskusjon ble det luftet hvorfor det er så gutter i sporten. En viktig oppgave for ungdomskomiteen er å jobbe for å få flere gutter til å bli aktive i sporten. Ungdommene kan oppleve det ekskluderende å komme inn i de voksne organisasjonslivet, på samme måter som mange sier at det er ekskluderende for menn å komme inn i miljøer som er klart kvinnedominert. Oppsummering fra Ingunn: Samler sammen det som er skrevet og sagt. Sammenfatter et dokument med forslag hvordan dette kan gjøres videre i kretser og klubber. Ungdomskomiteen har delt seg opp i forhold til ansvarsforhold overfor kretsene. Dette vil komme frem på ungdomskomiteens side på rytter.no De vil følge opp ungdomsarbeidet i sin krets. Kontaktperson for ungdomsarbeid i administrasjonen er Ingunn Uautoriserte stevner v/carsten Sørlie Stort sett et problem i forhold til sprang. Ofte et arrangement som ser ut som et stevne. Også innenfor feltritt. Attraktivt for andre enn klubber å arrangere stevner. Et eksempel er kjent rytter som har en kjent stall og som gjerne vil arrangere stevner fordi det er et inntekt i forhold til andre aktiviteter. Annonser stevne. Det er ikke teknisk personell på stedet, og dermed ikke utgifter.

5 Et annet eksempel er treningsstevner. Kom og ri og betal! På kanten trening og på kanten av stevne. Avhengig om det er premiering. Mangler steward og dommer. Tredje variant er en klubb i samarbeid med et travlag inviterer til et arrangement. Står at vaksinasjon og pass ikke er nødvendig. Torun Knævelsrud: EU har bestemt at pass trengs. Det kan ikke en travlag eller en klubb se vekk fra. Den som driver en klubb må kjenne til dette. Treningsstevner/arrangementer: Hatt en del henvendelser. Sagt at det er lov å ha samlinger for å trene. Grensen går ved at det kan ikke lages resultatlister, deles ut premier eller sløyfer. Kan betale for dekning av kostnader. Det som mangler er en beskrivelse av dette arrangementet. Kan være tema for vurdering av TKR med sikte på KR. Fra debatten: Som rytter må et medlem av Norges Rytterforbund være oppmerksom på hva man kan delta på. Mange ryttere er ikke kjent med regelverket. Rogaland har gitt beskjed om at ryttere som deltar på uautoriserte arrangementer må ta konsekvensen av at de gjør noe som ikke er lovlig. Torunn Knævelsrud: En rideskole kan ha eget arrangement og rytterforbundets medlemmer kan delta på et slikt arrangement med rideskolens hester, men ikke egne hester. Det fremkom i runden i salen at det er uautoriserte arrangementer uten teknisk personell. Carsten Sørlie: Ryttersporten har utviklet seg til å bli et marked som mange mennesker lever i, og av i dag. Det langsiktige perspektiv er at den frivillige del av arbeidet presses av de som vil tjene mer. Det er positivt for aktiviteten, men de kommersielle profiterer på det som det frivillige apparat har bygd opp. De melker ressursene fra sporten. Mest mulig profitt på kort og lang sikt. De er også ute etter aktivitet, men har et veldig klart kommersielt utgangspunkt. Vi må drøfte hvordan vi skal slå ned på dette effektivt og med styrke. Oppsummering: Disse problemene må løses så lokalt som mulig. Kretsene må ta tak i dette, og bruke klubbene. Autorisert teknisk personell fra NRYF som deltar på uautoriserte arrangementer må meldes inn til den enkelte komité. Da er autorisasjonen i fare. Må ut mer med informasjon til klubbene. Ingen forsikring gjelder på de uautoriserte stevnene. Verken lisensforsikring eller arrangørforsikring.

6 Samarbeid kretser og grener Alle grenledere tilstede bortsett fra dressur. Hva forventer kretsene er GUs oppgaver i forhold til kretsene? Hva fungerer bra? Hva kan bli bedre? Hva ønsker kretsen at GU gjør som de ikke gjør i dag? Oppsummering fra gruppediskusjonene Gruppe 1 Først vite om hva grenene driver med. Når mandatet leses blir vi kjent med at det er elitenivået. I de grenene som kretsen godkjenner, sprang og dressur, i alle de andre grenene blir det litt mer perifert. Hva kan bli bedre? Kommunikasjon begge veier. Ta bedre kontakt nedover og oppover. Se hva alle parter kan bidra med. For de små grenene er det viktig å få ned på bakkenivå slik at kretsene kjenner seg igjen i det som foregår på grenutvalgsnivå. Hvordan grenene forholder seg til kretsene? Fortelle hva de kan bidra med, få vite hva det er behov for fra kretsene. Østfold har vurdert å ta kontakt med turnkretsen via idrettskretsen fordi det er beslektede muligheter i forhold til voltige. Gruppe 2 Forventninger og hva som fungerer? Ikke mye som fungerer bra. Hordaland har god tilgang på info i sprang. Oslo og Akershus rytterkrets er nær Oslo og sentrale personer. Lettere for denne kretsen å holde seg orientert og informert. GU må bli flinkere til informere, kanskje besøke kretser, vise ansikt. Kretsene må på sin side har ansvar for å sette seg inn i alle grener. Finne kontaktperson. Hvor står GU i forhold til kretser i organisasjonen? Må definere kommunikasjonslinje mellom GU og krets og DK og krets. Hva kan bli bedre? Kommunikasjonen toveis viktig. Den viktigste er respekt. GU må ha respekt overfor kretsene i forhold til de vi holder på med. Går spesielt på forholdet til terminlister på distriktsnivå. Får ikke tilgang til foreløpige nasjonale terminlister. Sterkt kritikkverdig at dressuren er så seint ute. Problemer med fordeling av teknisk personell før den nasjonale listen foreligger. Kretsene peser klubbene for å få inn lister til stevner. Så kommer det nasjonale stevner som påvirker situasjonen i kretsene. Vi vet ikke hvem som søker om hva. GUs ansvarsområde. Må samarbeide om dette. Når det søkes om elite og landsstevner må klubbene sende kopi til kretsen. Aktører på Østlandet seint ute med sine stevner, og det får konsekvenser for andre. GU må akspeptere at kretsene er et ledd i rytterforbundet.

7 Referater fra dommerkomiteen og grenutvalg ble etterlyst. GU-Voltige legger ut sine møtereferater på nett. Viktig å legge ut møtereferater. Det er en måte for grenutvalgene å kommunisere på. Fra flere ble det beklaget at ikke GU-dressur er representert på konferansen. Markedsføring av grenene: Kretstreninger, dommerkonferanser. Flere kretser avvikler kretstreninger. Noe forskjellig fra krets til krets, og grunnlaget for hvem som deltar på kretstreningene. Grenutvalg sprang presiserte at det er grenser for hvor tidlig terminlisten kan være klar. Det kan fort bli endringer. Forslag om å justere datoer for stevneønsker slik at koordineringen kan bli bedre. Utilfredsstillende at kretsene må vente på nasjonale terminlister til flere måneder etter at fristen er gått ut for å melde inn lokale stevner. Dette rammer i særlig grad GU dressur som er svært seint ute med listene. GU-S påpekte at FEI-stevner også påpvirker og forsinker utarbeidelsen av nasjonal terminliste. Gruppe 3 Fungerer bra? Særlig dommerkursene har fungert bra på dressursiden. Liten kontakt med de øvrige grenutvalg. Forbedring: Grenutvalgene må bli flinkere til å informere. Kretsledersamlingene en god arena for grenutvalgene til å informere. Grenutvalgene flinkere til å invitere kretsene til grenkonferanser. Oppsummering: Stort behov for å diskutere dette temaet, finnes ingen selvfølgelighet i kommunikasjonen mellom kretser og grenutvalg. Mye å hente ved mer informasjonsutveksling, kanskje spesielt andre grener enn sprang og dressur, siden det stort sett er disse to grenene (med noen unntak) kretsene jobber mest med. Både kretser, GU og administrasjonen kan tenke på muligheter for mer samarbeid fremover, og om det skal formaliseres på noe vis. Kretstreninger kan være gunstig for å øke kompetanse, rekruttering og samhold: Ikke nødvendig med bare hestetreninger, mentaltrening, kosthold og andre tema kan være nyttig. Åpen post Carsten Sørlie: Idrettsregistreringen Erfaringene fra 2011 var at aktivitetstallene sank noe. Ber kretsene om å ta regi i forhold til idrettsregistreringen. Oppnådd en bedre oppfølging ute i klubbene. Færre klubber som henger etter. Skal ikke jukse oss til tall vi ikke har. Viktig å være ryddige.

8 Får NIF med på å innføre betegnelsen øvrig ridning og da fanger vi opp alle alle andre som ikke kan plasseres i de oppgitte kategorier. Alle de som rir på tur skal nå kunne registreres og bidra til tilskudd. Kretsene oppfordres til fellessamlinger for å få gjennomført idrettsregistreringen. Ta gjerne kontakt med idrettskretsen, som kan bidra. Fristen er normalt 31. januar. Henvendelser til administrasjonen Manglende svar på henvendelser i begge retninger ble drøftet. Alle har et forbedringspotensiale, og man bør generelt bli flinkere til å gi beskjed om at en e-post er lest og mottatt. Svar på spørsmål og kommunikasjon om enkeltsaker ble drøftet på prinsipielt grunnlag. Teknisk personell og søkemotor. Bedre søkemulighet søke på navn og kompetanse. Notis fra Ingunn som har sjekket opp dette i etterkant av samlingen: Det har vært en veldig vanskelig prosess å få i stand søkemotoren som er i dag. Det er mange hensyn å ta, blant annet personvern. Tvilsomt om det vil bli prioritert å få søkt på navn med det første, men jeg skal fortsette litt undersøkelser, blant annet hvordan det gjøres i andre forbund. Kurskalenderen blir ikke oppdatert. Viktig å legge inn kursene på sen sentrale kurskalenderen. Utvidede klubbstevner Registrert at noen kretser ikke vil ha UK-stevner. I dag fem klubber pluss arrangørklubb. Tidligere tre pluss en. Vanskelig å følge med på antallet klubber som har vært representert. Det skal være angitt hvilke klubber som er invitert på stevneinvitasjonen, Lisensplikten på UK-stevner. Fjerne begrensningen med høyde/klasse. Viktig for en rytter å trene på hjemmebane på riktige høyder. Vurderer lisens for de som skal konkurrere på en viss høyde og begrense antallet til to-tre klubber ved utvidede klubbstevner. Maler for KM. Erfaringene drøftet og gjennomgått. Litt om web og webutvikling Hallgeir Oftedal orienterte litt om kretser og klubbers muligheter for å sluse trafikken på nettet til riktige nettsider i forhold til mål og mening. Som et apropos til de mange muligheter: Bruk av QR-koder. På nettsiden kan det lages QR-koder. Legg inn webadressen fra resultatsiden fra klubbens stevne i hpnett.no som QR-kode. Ta kopi av bildet, kopier dette, slå det opp på stevneplassen. De som har androidetelefoner eller iphone, og som har lastet ned applikasjon til å lese QR-koder, kan lese av koden, og komme rett inn på resultatlista fra stevnet den enkelte er tilstede på.

9 Søndag ledersamling Kathinke Mohn åpnet og minnet om RASK og at alle i organisasjonen er ambassadører for RASK. Det som er oppgaven er å få klubbene til å gjennomføre RASK kretsledere og andre ledere kan invitere seg ut i klubbene og få klubbene til å bli aktivisert i forhold til det som er mål og mening med RASK. Våre samarbeidspartnere er ekstremt opptatt av etikk, og det er gjennom RASK vi kan utvikle dette. Felleskjøpet en viktig samarbeidspartner Lars Kjørsvik fra Felleskjøpet orienterte om samarbeidet og om utviklingen innen hestehold, omsetning av forprodukter og det samarbeidet FK har med forskjellige organisasjoner og institusjoner. Rytterforsikring v/erik A. Aagard Rytterforbundet har inngått en avtale om forsikring av sine medlemmer. Norwegian Insurance Brokers AS er det samarbeidende forsikringsmeglingsselskap. Megler for større industri og for en av landets største bedrifter, samt et mediehus med en rosa avis. Stor på forsikringsmegling. Premiene skal stå i rimelig forhold til det som forsikres. Det er utgangspunktet for de lovmessige krav som stilles til forsikringsbransjen. Vi jobber bare med de som har lavest risiko i forhold til gjennomsnittet. Risikoutjevning betyr at de som har minst risikpo betaler for alle de med høyere risiko. Rytterforbundet representerer medlemmer hvor flertallet antas å være en bedrerisk enn landsgjennosnittet fordi det drives en sunn interesse, fysisk aktivitet, er ute frisk luft, driver omsorge og har utdannelse. Målet er å nå 20 prosent av medlemsmassen i rytterforbundet i løpet av en periode på tre år. Er ganske optimistisk mål. Med fem prosent som medlemmen over en treårsperiode som kunder. Med det utgangspunkt vil rytterforbundet å ha en inntekt på en million kroner.

10 Presentasjon av grenene: Alle grener bortsett fra dressur og sprang hadde en kort presentasjon av satsningsområder og utfordringer i Klubbutvikling ved Torkell Seppola fra NIF Se vedlagt PP-presentasjon Klubbutvikling NRYF ved Carsten Sørlie Se mer info på nettsiden NRYF har 9 klubbutviklere, men ikke alle er aktive. Kan være vanskelig for veilederne å nå frem til klubbene. Burde det bli obligatorisk for alle klubber? Hallgeir Oftedal referent

NORGES RYTTERFORBUND NORWEGIAN EQUESTRIAN FEDERATION

NORGES RYTTERFORBUND NORWEGIAN EQUESTRIAN FEDERATION Referat fra Kretsledersamling Comfort Hotel Run Way, fredag 18. mars 2011 Deltagere: Finnmark Hedmark Nord-Trøndelag Oppland Oslo og Akershus Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag TVRR Troms Vest-Agder

Detaljer

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Institutt for samfunnsforskning Oslo 2010 ISF 2010 Rapport 2009: 14 Institutt

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Notater fra årskonferansen i Finnmark Rytterkrets 2015

Notater fra årskonferansen i Finnmark Rytterkrets 2015 Notater fra årskonferansen i Finnmark Rytterkrets 2015 Sted: Levajok fjellstue Tid: lørdag 21.2. kl 12.00 til 16.00 og søndag 22. februar 2015 Klubber som deltok: HRK, PRK, TKR, SØRF, KRK, VHSK Klubber

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund REFERAT FRA SEKSJONSMØTE KUNSTLØP 2012 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: Kl. 1330-1600 Til stede: Mona Adolfsen (ordstyrer), Lise Røste Jensen (ansvarlig Teknisk Kunstløp), Kolfinna

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Innholdsfortegnelse Vedlegg

Innholdsfortegnelse Vedlegg Nye tider - ny organisering Rapport fra NJs organisasjonsutvalg 02.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Bakgrunn og mandat 3 3. Utvalgets arbeid 4 4. Sammendrag 5 Organisasjonsutvalgets forslag

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Avslutning... 35. Takk til Alle bidragsytere som har bidratt med innhold til årets rapport.

Avslutning... 35. Takk til Alle bidragsytere som har bidratt med innhold til årets rapport. 2012/13 årsrapport SIDEOVERSIKT Årsrapport fra NBF-Utvikling sentralt... 3-7 Utvikling sesongen 2012/2013... 3 Engasjerte utviklingsavdelingen... 4 Måltall Norges Bandyforbund... 5 Måltall innebandy...

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund.

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund. NY E T VID ve T U ga ut Plikter og rettigheter Midler å søke på Kalender Klubbutvikling Årsmøtet Styrearbeid Lisenser Gras r o t a n d e l Ny klubb? Ren sykkelsport Kontingenter og avgifter Foreldrevettregler

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Rapport 2007:7 Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Vigdis Nygaard Sigrid Skålnes Oppsummering med tilrådinger Oppsummering av evalueringens hovedfunn Denne evalueringen tar for seg

Detaljer

Fotball for alle. Minoritetsbefolkningens deltagelse i breddefotballen

Fotball for alle. Minoritetsbefolkningens deltagelse i breddefotballen Fotball for alle Minoritetsbefolkningens deltagelse i breddefotballen En rapport fra Norges Fotballforbund 2012 Innhold Alle skal med! 4 Hvor mange med innvandringsbakgrunn deltar? 5 Hva koster det å spille

Detaljer

M to -Generalsekretæren

M to -Generalsekretæren MotoNews Nyhetsbrev desember -Generalsekretæren -Stilling ledig motorsportskole -Det nye medlemssystemet -Pole Position -Årbok -Marius Dammyr -Preseidenten- -Grasrotandelen -Månedens ildsjel -Nisseracet

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 DM394241 REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 Rica Hotel, Tromsø 28. -29. mai 2010 INNHOLD Sak: Hilsning til Ledermøtet fra Troms Fylkeskommune... 3 Sak: Presidentens velkomsttale... 3 Sak: Status idrettspolitisk

Detaljer

3. Hovedmål og delmål. Hva ønsker tiltaket/prosjektet å oppnå?

3. Hovedmål og delmål. Hva ønsker tiltaket/prosjektet å oppnå? SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL LOKALE RUSTILTAK/PROSJEKTER Søknadsfrist 1. februar 1. SØKER Organisasjonens navn: LAR-Nett Norge, avd Bergen Postadresse: Postboks 596 Sentrum / Besøksadr. Vestre Torggate

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

TIL KRETSMØTET I NRI 2015

TIL KRETSMØTET I NRI 2015 1 TIL KRETSMØTET I NRI 2015 Dokumentet NRI- veien videre er kretsstyrets innstilling til årsmøtet 2015 og beskriver tiltak og satsingsområder for arbeidet videre. Dokumentet er utarbeidet i samråd med

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer