Kretsledersamling Oslo 22. oktober

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kretsledersamling Oslo 22. oktober 2011-10-22"

Transkript

1 Kretsledersamling Oslo 22. oktober Carsten Sørlie ønsket velkommen. Deretter presentasjon av deltakerne. Samtlige kretser bortsett fra Aust-Agder og Sogn og Fjordane er til stede. Spillemidler Sørlie minnet om fristen for spillemidler er 7. november. Kretsene anmodes om å minne klubbene om tidsfristen. Mye informasjon å finne på nettsidene. På klubbenes verktøykasse på nettet (idrettsforbundets portal) finnes det søknadsskjema. Erfaringene i forhold til spillemidler er at mange søker og får penger, men klarer ikke å bruke pengene. Dermed må midler returneres. Viktig å ha god realisme i søknadene. Ryttersporten har fått mer penger enn hva man har kunnet disponere de siste to årene. Derfor ekstra viktig med god kalkulasjon og fremdrift. Krafttak for ridebunner status Innstillingen ble at pengene gikk til prosjektmiddelanleggene i forbindelse med fordelingen sist. Alle pengene ble brukt i 2010 og forskuttert også til og med Neste søkerrunde kommer i Hvis ordningen med årlig hestelisens skal fortsette, blir det en fordeling i 2012 med sikte på bruk i Tromsø., Alvøen i Bergen, Moss, Grenland, Arendal og Hønefoss fikk penger tildelt sist. Fire andre søkere som var gode kandidater. Litt av problemet med de som søker er at disse også kan søke om tippemidler og har ikke gjort det. Det anbefaler vi disse klubbene å gjøre. Spennende og interessant anleggssituasjon rundt om i landet, og gledelig interesse også fra flere kommuner. Utgangspunktet for ryttersporten må være at kommunene tar ansvar, bygger anlegg, og så skal heller ryttersporten drifte disse. Organisasjonsutvikling Jobbes mye med klubbutvikling i norsk idrett. Rytterforbundet er invitert til å delta i et prosjekt om styrekurs. Tar for seg de viktigste tingene slik at klubbene slipper å begynne på nytt etter hvert årsmøte. Viktig å bygge god organisasjonskultur. Fortsatt mange i vår sport som ikke har tilstrekkelig organisasjonsmessig forankring i det som sies og gjør. Orientering fra ungdomskomiteen NRYF opprettet i vår en sentral ungdomskomité. Veldig vellykket da vi ba om forslag på kandidater til ungdomskomiteen. Hadde en kremjobb ved å plukke de beste av de beste. Ser allerede at det er noe som fungerer. På sikt skal ungdomskomiteen og deres representasjon og posisjoner etableres via et demokratisk system.

2 Ingunn: Det ble vedtatt på langtidsplanen at det skal satses på medlemsmassen opp mot 25 år fra rytterforbundet. (Se langtidsplanen s. 12 og 13) Bare jenter i den sentrale komiteen nå, ønsker gutter med på sikt. Ingvild: Vi er sju jenter fra forskjellige deler av landet. Målet er å aktivisere alle ungdommene. Satser mer på bredden enn på topp i forhold til aktivitet. Må ha flere med på laget. Forskjellige former og varianter i klubb og krets. Viktig at kretsene oppretter ungdomskomiteer som kan følge opp den enkelte klubb og deres ungdomskomiteen. Viktig å skape samhold og aktivitet. Vært med på noen konferanser og arrangementer. Viktig for komiteen å ha ungdommene med på laget. -Det er vi som etter hvert skal overta rundt om i kretser og klubber, ble det hevdet. Guri: Lederkurs for ungdom. Egen brosjyre om dette. Vi har vært på kurslærerkurs, og utdannet til å holde kursene. Skal holde et kurs til våren. Poenget er at vi har et frafall innenfor idretten vår. Viktig å holde på disse, engasjerte disse. Målgruppen er ungdom år. Målet er selvtillit, selvfølelse og teambuiling. De skal tørre og si sin mening og lære seg å samarbeide med de eldre. Mange sitter i styrer uten innflytelse. Ungdommen kan mye og vi har mye viktig å bidra med. Kursene skal bidra til at ungdommene kan gå frem på riktig måte. Ungdommene skal ta mer ansvar organisasjonsmessig. Ikke bare arrangere pizzakvelder. Gjennomsnittsalderen skal ned blant de som sitter i ornganisasjonsmessige posisjoner! Kristin: Organisering av ungdomsarbeidet i Sverige. Har velutviklet organisasjon for ungdommen innenfor ryttersporten. Godt organisert ungdomsarbeid. På klubbnivå ulike ungdomsseksjoner. Medlemmer under 25 er automatisk innmeldt i ungdomsseksjonen. En ungdomsrepresentant sitter også i klubbstyret. Organisert også på kretsnivå. Carsten: Vi ble overrasket da vi kom til Sverige i fjor. Det var den svenske ungdommen som møtte oss. Det var et særdeles godt arrangement som ungdommene selv hadde regien av. Konklusjonen var at dette måtte vi bare sette i gang også i Norge. Og det ble gitt klarsignal fra FS. Ungdomskomiteen er allerede representert på møtene i FS. Kommer til å bidra godt i utviklingen av ryttersporten er de erfaringene vi har høstet så langt basert på erfaringene bl.a. fra Sverige. Gruppearbeid om satsing på ungdom og ungdomskomiteer: Gruppe 1: Hvorfor satse på ungdommskomiteer i krets? - Fordi ungdom er nåtiden, ungdom er framtiden. - De som skal overta idretten og drive dette framover. - Hvis vi blir flinkere til å inkludere og lytte til ungdommen blir kanskje frafallet av ungdom i idretten mindre og rekrutteringer større. Navn - Noe annet enn komité, noe med litt mer fart i som man får eierskap til. F.eks Sus og dus som i Sverige.

3 Hvor mange medlemmer, alder? - Alder burde ikke endres, vi holder oss på fra år, altså ett spenn på 10år. - Alle ungdommer i de ulike ride - og kjøreklubbene rundt om i Norge MÅ inviteres. Så burde det holdes en demokratisk avstemming og mulig 1 representant kan ha avsvar/oversikt over flere klubber i en region/krets. Men minium 4 fra hver krets. 1 eller 2 representanter skal sitte i kretsstyret. Hvordan sette sammen en komitè/gruppe? - Svarte litt på dette i punktet over også, men mulig at det lønner seg nå første gang og bruke samme prossess som NRYF brukte så sin ungdomskomitè. - Er viktig at gruppen i kretsen har 1 teamleder som de kan henvende seg til(samme som Ingunn fungerer for NRYFs ungdomskomitè), i tillegg burde hver eneklt av medlemme i NRYFs ungdomskomitè ha ansvar/være disponibel for noen kretser/regioner hver. Arbeidsoppgaver? - "Av ungdom, for ungdom"! Jobbe med å fremme det ungdom vil ha frem og trenger. Rekruttering av yngre, ta vare på barn og ungdom på klubbnivå, besøke klubbene, holde foredrag og kurs. Sende mange ungdommer på kurs og utdanne disse. Kunnskap er makt. Gruppe 2 Hovedbudskapet er hvordan få med ungdommen. Forsøke å få folk til å være med og gjøre det attraktivt. En fra ungdomskomiteen kan reise rundt til kretsene og at ungdommene samles slik at ungdommene får budskapet direkte fra ungdomskomiteen og ikke fra de voksne etablerte lederne. Krets og klubb må sørge for fremmøte. Øremerke midler til satsing på ungdom. Reisekostnader og lederkurs må dekkes inn. Velge en ungdomskomite på kretstinget, og at en representant fra ungdomskomiteen blir valgt til kretsstyret. Arbeidsoppgaver: Definere sine egne oppgaver, møte på klubbledersamlinger. Gruppe 3 Komite hvor minst to sitter i kretsstyret og kan backe hverandre opp og litt lettere å snakke og vinne frem med sine synspunkter. Reise rundt for å promotere ungdomskomiteen. Viktig med spredning i alderen i en ungdomskomitè. Navneforslag: KRUS Kanskje en eldre person som hadde et ansvar overfor komiteen i kretsen som et slags kontaktpunkt. Funksjon: - Ungdom arbeider for ungdom. Finne ut hva ungdom i klubbene trenger, og vil, dermed minske frafallet

4 - Bindeledd mellom sentral komité og klubbene - Skape aktivitet for alle, også de uten hest og de som ikke vil satse på toppnivå - Holdningskampanjer i forhold til rusmidler, mobbing, kosthold osv. - Spre kunnskap (om hest, trening, lederskap osv) - Tilbud om kurs og samlinger. Flest mulig på lederkurs for ungdom! - Årlig samling med alle i kretsledd, skape et felles ungdomsmiljø i hele organisasjonen Debatt etterpå: Formalisering av representasjonen ble tatt opp. En del klubber har i lovene at det skal være ungdomsrepresentanter. Men rytterforbundet kan ikke diktere verken klubber eller kretser. Aller er selvstendige juridiske enheter. Det ble fremholdt at skal dette være legitimt bør ungdomsrepresentanten velges på vanlig måte. Rytterforbundet kan tildeles post 3-midler til kretsene i forbindelse med tiltak for ungdom. I den etterfølgende diskusjon ble det luftet hvorfor det er så gutter i sporten. En viktig oppgave for ungdomskomiteen er å jobbe for å få flere gutter til å bli aktive i sporten. Ungdommene kan oppleve det ekskluderende å komme inn i de voksne organisasjonslivet, på samme måter som mange sier at det er ekskluderende for menn å komme inn i miljøer som er klart kvinnedominert. Oppsummering fra Ingunn: Samler sammen det som er skrevet og sagt. Sammenfatter et dokument med forslag hvordan dette kan gjøres videre i kretser og klubber. Ungdomskomiteen har delt seg opp i forhold til ansvarsforhold overfor kretsene. Dette vil komme frem på ungdomskomiteens side på rytter.no De vil følge opp ungdomsarbeidet i sin krets. Kontaktperson for ungdomsarbeid i administrasjonen er Ingunn Uautoriserte stevner v/carsten Sørlie Stort sett et problem i forhold til sprang. Ofte et arrangement som ser ut som et stevne. Også innenfor feltritt. Attraktivt for andre enn klubber å arrangere stevner. Et eksempel er kjent rytter som har en kjent stall og som gjerne vil arrangere stevner fordi det er et inntekt i forhold til andre aktiviteter. Annonser stevne. Det er ikke teknisk personell på stedet, og dermed ikke utgifter.

5 Et annet eksempel er treningsstevner. Kom og ri og betal! På kanten trening og på kanten av stevne. Avhengig om det er premiering. Mangler steward og dommer. Tredje variant er en klubb i samarbeid med et travlag inviterer til et arrangement. Står at vaksinasjon og pass ikke er nødvendig. Torun Knævelsrud: EU har bestemt at pass trengs. Det kan ikke en travlag eller en klubb se vekk fra. Den som driver en klubb må kjenne til dette. Treningsstevner/arrangementer: Hatt en del henvendelser. Sagt at det er lov å ha samlinger for å trene. Grensen går ved at det kan ikke lages resultatlister, deles ut premier eller sløyfer. Kan betale for dekning av kostnader. Det som mangler er en beskrivelse av dette arrangementet. Kan være tema for vurdering av TKR med sikte på KR. Fra debatten: Som rytter må et medlem av Norges Rytterforbund være oppmerksom på hva man kan delta på. Mange ryttere er ikke kjent med regelverket. Rogaland har gitt beskjed om at ryttere som deltar på uautoriserte arrangementer må ta konsekvensen av at de gjør noe som ikke er lovlig. Torunn Knævelsrud: En rideskole kan ha eget arrangement og rytterforbundets medlemmer kan delta på et slikt arrangement med rideskolens hester, men ikke egne hester. Det fremkom i runden i salen at det er uautoriserte arrangementer uten teknisk personell. Carsten Sørlie: Ryttersporten har utviklet seg til å bli et marked som mange mennesker lever i, og av i dag. Det langsiktige perspektiv er at den frivillige del av arbeidet presses av de som vil tjene mer. Det er positivt for aktiviteten, men de kommersielle profiterer på det som det frivillige apparat har bygd opp. De melker ressursene fra sporten. Mest mulig profitt på kort og lang sikt. De er også ute etter aktivitet, men har et veldig klart kommersielt utgangspunkt. Vi må drøfte hvordan vi skal slå ned på dette effektivt og med styrke. Oppsummering: Disse problemene må løses så lokalt som mulig. Kretsene må ta tak i dette, og bruke klubbene. Autorisert teknisk personell fra NRYF som deltar på uautoriserte arrangementer må meldes inn til den enkelte komité. Da er autorisasjonen i fare. Må ut mer med informasjon til klubbene. Ingen forsikring gjelder på de uautoriserte stevnene. Verken lisensforsikring eller arrangørforsikring.

6 Samarbeid kretser og grener Alle grenledere tilstede bortsett fra dressur. Hva forventer kretsene er GUs oppgaver i forhold til kretsene? Hva fungerer bra? Hva kan bli bedre? Hva ønsker kretsen at GU gjør som de ikke gjør i dag? Oppsummering fra gruppediskusjonene Gruppe 1 Først vite om hva grenene driver med. Når mandatet leses blir vi kjent med at det er elitenivået. I de grenene som kretsen godkjenner, sprang og dressur, i alle de andre grenene blir det litt mer perifert. Hva kan bli bedre? Kommunikasjon begge veier. Ta bedre kontakt nedover og oppover. Se hva alle parter kan bidra med. For de små grenene er det viktig å få ned på bakkenivå slik at kretsene kjenner seg igjen i det som foregår på grenutvalgsnivå. Hvordan grenene forholder seg til kretsene? Fortelle hva de kan bidra med, få vite hva det er behov for fra kretsene. Østfold har vurdert å ta kontakt med turnkretsen via idrettskretsen fordi det er beslektede muligheter i forhold til voltige. Gruppe 2 Forventninger og hva som fungerer? Ikke mye som fungerer bra. Hordaland har god tilgang på info i sprang. Oslo og Akershus rytterkrets er nær Oslo og sentrale personer. Lettere for denne kretsen å holde seg orientert og informert. GU må bli flinkere til informere, kanskje besøke kretser, vise ansikt. Kretsene må på sin side har ansvar for å sette seg inn i alle grener. Finne kontaktperson. Hvor står GU i forhold til kretser i organisasjonen? Må definere kommunikasjonslinje mellom GU og krets og DK og krets. Hva kan bli bedre? Kommunikasjonen toveis viktig. Den viktigste er respekt. GU må ha respekt overfor kretsene i forhold til de vi holder på med. Går spesielt på forholdet til terminlister på distriktsnivå. Får ikke tilgang til foreløpige nasjonale terminlister. Sterkt kritikkverdig at dressuren er så seint ute. Problemer med fordeling av teknisk personell før den nasjonale listen foreligger. Kretsene peser klubbene for å få inn lister til stevner. Så kommer det nasjonale stevner som påvirker situasjonen i kretsene. Vi vet ikke hvem som søker om hva. GUs ansvarsområde. Må samarbeide om dette. Når det søkes om elite og landsstevner må klubbene sende kopi til kretsen. Aktører på Østlandet seint ute med sine stevner, og det får konsekvenser for andre. GU må akspeptere at kretsene er et ledd i rytterforbundet.

7 Referater fra dommerkomiteen og grenutvalg ble etterlyst. GU-Voltige legger ut sine møtereferater på nett. Viktig å legge ut møtereferater. Det er en måte for grenutvalgene å kommunisere på. Fra flere ble det beklaget at ikke GU-dressur er representert på konferansen. Markedsføring av grenene: Kretstreninger, dommerkonferanser. Flere kretser avvikler kretstreninger. Noe forskjellig fra krets til krets, og grunnlaget for hvem som deltar på kretstreningene. Grenutvalg sprang presiserte at det er grenser for hvor tidlig terminlisten kan være klar. Det kan fort bli endringer. Forslag om å justere datoer for stevneønsker slik at koordineringen kan bli bedre. Utilfredsstillende at kretsene må vente på nasjonale terminlister til flere måneder etter at fristen er gått ut for å melde inn lokale stevner. Dette rammer i særlig grad GU dressur som er svært seint ute med listene. GU-S påpekte at FEI-stevner også påpvirker og forsinker utarbeidelsen av nasjonal terminliste. Gruppe 3 Fungerer bra? Særlig dommerkursene har fungert bra på dressursiden. Liten kontakt med de øvrige grenutvalg. Forbedring: Grenutvalgene må bli flinkere til å informere. Kretsledersamlingene en god arena for grenutvalgene til å informere. Grenutvalgene flinkere til å invitere kretsene til grenkonferanser. Oppsummering: Stort behov for å diskutere dette temaet, finnes ingen selvfølgelighet i kommunikasjonen mellom kretser og grenutvalg. Mye å hente ved mer informasjonsutveksling, kanskje spesielt andre grener enn sprang og dressur, siden det stort sett er disse to grenene (med noen unntak) kretsene jobber mest med. Både kretser, GU og administrasjonen kan tenke på muligheter for mer samarbeid fremover, og om det skal formaliseres på noe vis. Kretstreninger kan være gunstig for å øke kompetanse, rekruttering og samhold: Ikke nødvendig med bare hestetreninger, mentaltrening, kosthold og andre tema kan være nyttig. Åpen post Carsten Sørlie: Idrettsregistreringen Erfaringene fra 2011 var at aktivitetstallene sank noe. Ber kretsene om å ta regi i forhold til idrettsregistreringen. Oppnådd en bedre oppfølging ute i klubbene. Færre klubber som henger etter. Skal ikke jukse oss til tall vi ikke har. Viktig å være ryddige.

8 Får NIF med på å innføre betegnelsen øvrig ridning og da fanger vi opp alle alle andre som ikke kan plasseres i de oppgitte kategorier. Alle de som rir på tur skal nå kunne registreres og bidra til tilskudd. Kretsene oppfordres til fellessamlinger for å få gjennomført idrettsregistreringen. Ta gjerne kontakt med idrettskretsen, som kan bidra. Fristen er normalt 31. januar. Henvendelser til administrasjonen Manglende svar på henvendelser i begge retninger ble drøftet. Alle har et forbedringspotensiale, og man bør generelt bli flinkere til å gi beskjed om at en e-post er lest og mottatt. Svar på spørsmål og kommunikasjon om enkeltsaker ble drøftet på prinsipielt grunnlag. Teknisk personell og søkemotor. Bedre søkemulighet søke på navn og kompetanse. Notis fra Ingunn som har sjekket opp dette i etterkant av samlingen: Det har vært en veldig vanskelig prosess å få i stand søkemotoren som er i dag. Det er mange hensyn å ta, blant annet personvern. Tvilsomt om det vil bli prioritert å få søkt på navn med det første, men jeg skal fortsette litt undersøkelser, blant annet hvordan det gjøres i andre forbund. Kurskalenderen blir ikke oppdatert. Viktig å legge inn kursene på sen sentrale kurskalenderen. Utvidede klubbstevner Registrert at noen kretser ikke vil ha UK-stevner. I dag fem klubber pluss arrangørklubb. Tidligere tre pluss en. Vanskelig å følge med på antallet klubber som har vært representert. Det skal være angitt hvilke klubber som er invitert på stevneinvitasjonen, Lisensplikten på UK-stevner. Fjerne begrensningen med høyde/klasse. Viktig for en rytter å trene på hjemmebane på riktige høyder. Vurderer lisens for de som skal konkurrere på en viss høyde og begrense antallet til to-tre klubber ved utvidede klubbstevner. Maler for KM. Erfaringene drøftet og gjennomgått. Litt om web og webutvikling Hallgeir Oftedal orienterte litt om kretser og klubbers muligheter for å sluse trafikken på nettet til riktige nettsider i forhold til mål og mening. Som et apropos til de mange muligheter: Bruk av QR-koder. På nettsiden kan det lages QR-koder. Legg inn webadressen fra resultatsiden fra klubbens stevne i hpnett.no som QR-kode. Ta kopi av bildet, kopier dette, slå det opp på stevneplassen. De som har androidetelefoner eller iphone, og som har lastet ned applikasjon til å lese QR-koder, kan lese av koden, og komme rett inn på resultatlista fra stevnet den enkelte er tilstede på.

9 Søndag ledersamling Kathinke Mohn åpnet og minnet om RASK og at alle i organisasjonen er ambassadører for RASK. Det som er oppgaven er å få klubbene til å gjennomføre RASK kretsledere og andre ledere kan invitere seg ut i klubbene og få klubbene til å bli aktivisert i forhold til det som er mål og mening med RASK. Våre samarbeidspartnere er ekstremt opptatt av etikk, og det er gjennom RASK vi kan utvikle dette. Felleskjøpet en viktig samarbeidspartner Lars Kjørsvik fra Felleskjøpet orienterte om samarbeidet og om utviklingen innen hestehold, omsetning av forprodukter og det samarbeidet FK har med forskjellige organisasjoner og institusjoner. Rytterforsikring v/erik A. Aagard Rytterforbundet har inngått en avtale om forsikring av sine medlemmer. Norwegian Insurance Brokers AS er det samarbeidende forsikringsmeglingsselskap. Megler for større industri og for en av landets største bedrifter, samt et mediehus med en rosa avis. Stor på forsikringsmegling. Premiene skal stå i rimelig forhold til det som forsikres. Det er utgangspunktet for de lovmessige krav som stilles til forsikringsbransjen. Vi jobber bare med de som har lavest risiko i forhold til gjennomsnittet. Risikoutjevning betyr at de som har minst risikpo betaler for alle de med høyere risiko. Rytterforbundet representerer medlemmer hvor flertallet antas å være en bedrerisk enn landsgjennosnittet fordi det drives en sunn interesse, fysisk aktivitet, er ute frisk luft, driver omsorge og har utdannelse. Målet er å nå 20 prosent av medlemsmassen i rytterforbundet i løpet av en periode på tre år. Er ganske optimistisk mål. Med fem prosent som medlemmen over en treårsperiode som kunder. Med det utgangspunkt vil rytterforbundet å ha en inntekt på en million kroner.

10 Presentasjon av grenene: Alle grener bortsett fra dressur og sprang hadde en kort presentasjon av satsningsområder og utfordringer i Klubbutvikling ved Torkell Seppola fra NIF Se vedlagt PP-presentasjon Klubbutvikling NRYF ved Carsten Sørlie Se mer info på nettsiden NRYF har 9 klubbutviklere, men ikke alle er aktive. Kan være vanskelig for veilederne å nå frem til klubbene. Burde det bli obligatorisk for alle klubber? Hallgeir Oftedal referent

Kretsledersamling søndag 21.oktober 2012

Kretsledersamling søndag 21.oktober 2012 Kretsledersamling søndag 21.oktober 2012 15 av 17 rytterkretser var representert det er bra! Innledning ved president Per Anders Owren Presidenten berømmet den frivillige innsats som de tillitsvalgte legger

Detaljer

NRYF 100 år i 2015! Norges Rytterforbund. 0840 Oslo Telefon: 21 02 96 50 Telefaks: 21 02 96 51 E-post: nryt@rytter.no www.rytter.

NRYF 100 år i 2015! Norges Rytterforbund. 0840 Oslo Telefon: 21 02 96 50 Telefaks: 21 02 96 51 E-post: nryt@rytter.no www.rytter. NRYF 100 år i 2015! NRYF film http://www.youtube.com/watch?v=iajym 8gcLiM&feature=youtu.be Bursdag 10. desember 2015! Stiftet 10. desember 1915 De første rideklubbene var De norske Officerers Rideklub,

Detaljer

Kretsledersamling Norges Rytterforbund

Kretsledersamling Norges Rytterforbund Velkommen til Kretsledersamling Norges Rytterforbund 24.oktober 2009 Rica Helsfyr Hotell Program 09.30 Ankomst og registrering, kaffe og te 10.00 Åpning v/ NRYFs president Kristin Kloster Aasen og NRYFs

Detaljer

Langtidsplan for Lillehammer Rideklubb 2012-2016

Langtidsplan for Lillehammer Rideklubb 2012-2016 Langtidsplan for Lillehammer Rideklubb 2012-2016 Innledning Fra Norges Rytterforbunds langtidsplan: Norges Rytterforbunds(NRYF) felles mål har i mange år vært: RYTTERSPORT FOR ALLE - PÅ ALLE NIVÅ UAVHENGIG

Detaljer

TILTAK 2016/2017 ADMINISTRASJONEN EFFEKTIVISERING HOLDNINGER

TILTAK 2016/2017 ADMINISTRASJONEN EFFEKTIVISERING HOLDNINGER TILTAK 2016/2017 ADMINISTRASJONEN EFFEKTIVISERING HOLDNINGER Ellen Damhaug Scheel 22/10-16 Forbundet Administrasjonen «HVEM ER DET OG HVA GJØR DE?» NORGES IDRETTSFORBUNDS ORGANISERING NRYF ORGANISERING

Detaljer

NORGES RYTTERFORBUND NORWEGIAN EQUESTRIAN FEDERATION

NORGES RYTTERFORBUND NORWEGIAN EQUESTRIAN FEDERATION Referat fra Kretsledersamling Comfort Hotel Run Way, fredag 18. mars 2011 Deltagere: Finnmark Hedmark Nord-Trøndelag Oppland Oslo og Akershus Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag TVRR Troms Vest-Agder

Detaljer

NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND. Foto: hesteguiden.com

NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND. Foto: hesteguiden.com Rytterpolitisk Rytterpolitisk dokument dokument TINGPERIODEN TINGPERIODEN 2015 2015 2019 2019 NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND Foto: hesteguiden.com NORGES RYTTERFORBUND FORORD

Detaljer

Referat fra klubbsamlingen i Sør-Trøndelag Rytterkrets

Referat fra klubbsamlingen i Sør-Trøndelag Rytterkrets Dato: 11.-12.11.2017 Sted: Bårdshaug Herregård, Orkanger INNHOLD Presentasjon av alle fremmøtte...1 Roller og holdninger...1 Rekruttering veien videre...3 Ungdomsrepresentantene presenterer...3 Teknisk

Detaljer

Notater fra årskonferansen i Finnmark Rytterkrets 2015

Notater fra årskonferansen i Finnmark Rytterkrets 2015 Notater fra årskonferansen i Finnmark Rytterkrets 2015 Sted: Levajok fjellstue Tid: lørdag 21.2. kl 12.00 til 16.00 og søndag 22. februar 2015 Klubber som deltok: HRK, PRK, TKR, SØRF, KRK, VHSK Klubber

Detaljer

TRENER I. Trener Med trener menes person som gir opplæring og innføring i idrett samt planlegger og gjennomfører målrettet idrettstrening.

TRENER I. Trener Med trener menes person som gir opplæring og innføring i idrett samt planlegger og gjennomfører målrettet idrettstrening. TRENER I Innledning Norges Rytterforbund vil gjennom trenerutdanningssystemet utdanne trenere med høy faglig kompetanse. Utdanningen skal sikre et kvalitativt og bredt tilbud for utøvere på alle nivåer.

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN for Sandnes og Jæren Rideklubb. Vedtatt på årsmøtet 14.3.2016

ORGANISASJONSPLAN for Sandnes og Jæren Rideklubb. Vedtatt på årsmøtet 14.3.2016 ORGANISASJONSPLAN for Sandnes og Jæren Rideklubb Vedtatt på årsmøtet 14.3.2016 Idrettslagets Organisasjon ÅRSMØTET Styret Valgkomité Revisor/kontrollkomité Administrasjon Driftsleder / Stallmester Sportslig

Detaljer

Trener III Norges Rytterforbunds topptrenerkurs

Trener III Norges Rytterforbunds topptrenerkurs Trener III Norges Rytterforbunds topptrenerkurs Planen er ikke vedtatt. Deltagere i pilotprosjektet skal gis autorisasjon i henhold til brev. TRENER III NRYFs topptrenerkurs Innledning Norges Rytterforbund

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2013-2016 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

Kretstreninger. Presentasjon kretssamling 20.10.13 Nina Johnsen, sportssjef

Kretstreninger. Presentasjon kretssamling 20.10.13 Nina Johnsen, sportssjef Møte Norges på AEG Rytterforbund Kretstreninger Presentasjon kretssamling 20.10.13 Nina Johnsen, sportssjef Informasjon om saksgang Informasjonsmøter øst og Nordland Sent ut høringsbrev til alle kretser

Detaljer

ORGANISASJONSPROSJEKTET. Hvordan skal vi organisere oss fra 2020?

ORGANISASJONSPROSJEKTET. Hvordan skal vi organisere oss fra 2020? ORGANISASJONSPROSJEKTET Hvordan skal vi organisere oss fra 2020? NÅR DETALJENE KAN AVGJØRE Heng ham ikke vent Heng ham, ikke vent Heng ham ikke, vent MANDATET Utvalget får til oppgave på fritt grunnlag

Detaljer

REKRUTTERING: STYRKING AV RIDEKLUBBEN

REKRUTTERING: STYRKING AV RIDEKLUBBEN REKRUTTERING: STYRKING AV RIDEKLUBBEN RYTTERPOLITISK DOKUMENT 2015-2019 FLERE BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET Mål om bærekraftige rideklubber Plikter og rettigheter Forankring i Idrettspolitisk Dokument for

Detaljer

galopp mot bredde på topp?

galopp mot bredde på topp? [COVERSTORY] [TITTEL:] Full galopp mot bredde på topp? [HOVEDSAK:] Diskusjon om navnet Knøttecup deltakerne er ikke bare knøtter. Norges Rytterforbund definerer Knøttecup som et breddetiltak. Innad i feltrittmiljøet

Detaljer

gratulerer alle NBC vinnere 2014, vi tok GULL individuelt og for lag - både junior/yr og senior, i tilleggg til mange andre flotte plasseringer.

gratulerer alle NBC vinnere 2014, vi tok GULL individuelt og for lag - både junior/yr og senior, i tilleggg til mange andre flotte plasseringer. Agenda: GU-Di gratulerer alle NBC vinnere 2014, vi tok GULL individuelt og for lag - både junior/yr og senior, i tilleggg til mange andre flotte plasseringer. 1. Aksjonsliste: Gjennomgått og oppdatert

Detaljer

ORDINÆRT BILJARDTING. Langtidsplan Langtidsbudsjett

ORDINÆRT BILJARDTING. Langtidsplan Langtidsbudsjett ORDINÆRT BILJARDTING Langtidsplan Langtidsbudsjett Ullevål Stadion, Oslo 16.-17. juni 2012 Langtidsplan (Sak 8, del 1) Langtidsplanen skal være styrende for utviklingen av norsk biljard i årene som kommer.

Detaljer

STRATEGIPLAN FELTRITT

STRATEGIPLAN FELTRITT Det som skaper resultater er langsiktig trening, forståelse for felles mål og fokus på «å spille hverandre gode» «Det vi gjør, blir vi gode på» Innhold Innledning... 2 Feltritt inn i fremtiden frem mot

Detaljer

Strategiplan 2015 2018

Strategiplan 2015 2018 Sak 7 Strategiplan 2015 2018 for styret og utvalgene i Norsk Islandshestforening (NIHF) Styret og utvalgene i NIHF arbeider etter Lov for NIHF (http://nihf.no/om- Nihf.aspx#Lovfornihf) og mandatene gitt

Detaljer

NRYFS KLUBBSATSINGSPROGRAM. Bakgrunn Hva er Satsningsklubb og Veiviserklubb? Hva forventes når godkjenning er oppnådd? Hva får klubbene?

NRYFS KLUBBSATSINGSPROGRAM. Bakgrunn Hva er Satsningsklubb og Veiviserklubb? Hva forventes når godkjenning er oppnådd? Hva får klubbene? NRYFS KLUBBSATSINGSPROGRAM Bakgrunn Hva er Satsningsklubb og Veiviserklubb? Hva forventes når godkjenning er oppnådd? Hva får klubbene? RYTTERPOLITISK DOKUMENT 2015-2019 FLERE BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET

Detaljer

Langtidsplan med mål mot 2019 for Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan med mål mot 2019 for Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan med mål mot 2019 for Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 2 Overordnede punkter... 1 2.1.1 Visjon og virksomhetside... 1 2.1.2 Verdier STGTK... 1 3

Detaljer

Aktivitet og Utdanning Kjøring inn i klubb/krets. Presentasjon laget av Anne Grundvig, Gu-K

Aktivitet og Utdanning Kjøring inn i klubb/krets. Presentasjon laget av Anne Grundvig, Gu-K Aktivitet og Utdanning Kjøring inn i klubb/krets Presentasjon laget av Anne Grundvig, Gu-K Langsiktig mål Få kjøring inn som aktivitet i klubber Få kjøring inn som aktivitet på anlegg Få flere anlegg Få

Detaljer

SATSINGSPLAN FUNKSJONSHEMMEDE RIDNING OG KJØRING

SATSINGSPLAN FUNKSJONSHEMMEDE RIDNING OG KJØRING 1 Innhold Introduksjon... 3 Formål... 3 Sportslige mål... 3 Organisatoriske mål... 3 Satsingsgruppe... 3 Satsingsgruppe dressur... 3 Satsingsgruppe kjøring... 4 Kriterier for medlem i satsingsgruppene...

Detaljer

SPORTSPLAN FOR DRESSUR JUNIOR/UNGE RYTTERE

SPORTSPLAN FOR DRESSUR JUNIOR/UNGE RYTTERE 1 Innhold Introduksjon... 3 Visjon... 3 Formål... 3 Sportslige mål... 4 Organisatoriske mål... 4 Landslag, elitegruppe og rekrutteringsgruppe... 5 Uttak til landslag og elitegruppe... 5 Evaluering av landslag

Detaljer

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets 10.1: Forslag fra Kretsstyret Endring av system for kjøregodtgjørelse. All kjøregodtgjørelse i regi av kretsen skal følge samme satser og benytte samme

Detaljer

Diskusjoner som kom opp under gjennomgangen av protokollen vil bli referert under sak 26/12 og 27/12.

Diskusjoner som kom opp under gjennomgangen av protokollen vil bli referert under sak 26/12 og 27/12. REFERAT Side av sider: 1/5 SAK 23/12 PROTOKOLL Diskusjoner som kom opp under gjennomgangen av protokollen vil bli referert under sak 26/12 og 27/12. Protokoll nr 2. av 19. april 2012 godkjennes. SAK 24/12

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR 2017

STRATEGIPLAN FOR 2017 STRATEGIPLAN FOR 2017 Mars 2017 Strategiplanen skal omtale, strukturere og tidfeste viktige arbeidsområder for Troms Rytterkrets i henhold til den vedtatte Langtidsplanen 2014-2019, som bygger på føringer

Detaljer

RYTTERPOLITISK DOKUMENT FLERE

RYTTERPOLITISK DOKUMENT FLERE KLUBBSATSING RYTTERPOLITISK DOKUMENT 2015-19 FLERE BAKGRUNN Mål om bærekraftige rideklubber Plikter og rettigheter Forankring i Idrettspolitisk Dokument for 2011-2015 og NRYFs Langtidsplan 2011-2015 Videreført

Detaljer

REFERAT. Fra FS. Medlemmer til stede: Per Andres Owren, Robert Ruud, Lill Svele, Rachid Bendriss, Kristin Andresen, Ingvild Østli, Esther Hoff

REFERAT. Fra FS. Medlemmer til stede: Per Andres Owren, Robert Ruud, Lill Svele, Rachid Bendriss, Kristin Andresen, Ingvild Østli, Esther Hoff nr/år 30082012 Saksnr/år SAK 32/12 PROTOKOLLER Det er oppført feil årstall i sak 24/12 i protokoll nr 3/2012, det korrekte er at jubileumsgruppa starter sitt arbeid høsten 2012 Gs retter opp dette Protokoll

Detaljer

Hønefoss og Ringerike Rideklubb er en klubb med høyt aktivtetsnivå og med store sportslige ambisjoner.

Hønefoss og Ringerike Rideklubb er en klubb med høyt aktivtetsnivå og med store sportslige ambisjoner. Profiler deg på Ringerike Ridesenter og støtt barne- og ungdomsidretten Hønefoss og Ringerike Rideklubb er en klubb med høyt aktivtetsnivå og med store sportslige ambisjoner. Hønefoss og Ringerike Rideklubb

Detaljer

Hvorfor er DNB Idrettsleker en kjempemulighet for klubbene?

Hvorfor er DNB Idrettsleker en kjempemulighet for klubbene? Hvorfor er DNB Idrettsleker en kjempemulighet for klubbene? - Vinn-vinn for alle parter Alle friidrettsklubber og fleridrettslag i Norge har fått tilbud om å arrangere DNB Idrettsleker. Mange kjenner tilbudet

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Bjørnar Skogheim (BS) Siv Langerød-Erichsen (SLE) Lars Hugo Berg (LHB)

Detaljer

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE NORGES HUNDEKJØRERFORBUND NORWEGIAN SLED DOG RACING ASSOCIATION Til alle klubber tilsluttet Norges Hundekjørerforbund Associated to/medlem av: The Norwegian confederation of Sports/ Norges Idrettsforbund

Detaljer

NORGES RYTTERFORBUND. Agenda:

NORGES RYTTERFORBUND. Agenda: Agenda: 1. Aksjonsliste: Gjennomgått og oppdatert 2. Nye saker: - Dispensasjon på Novise kvalifisering - Team Veterinær til WEG - Kingsland Oslo Horse Show - Reglement generelt - FEI reglements endringer

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN KOLNES RYTTERKLUBB 2015

ORGANISASJONSPLAN KOLNES RYTTERKLUBB 2015 ORGANISASJONSPLAN KOLNES RYTTERKLUBB 2015 1.0 INNLEDNING Denne organisasjonsplanen er ett av flere dokumenter som regulerer virksomheten i Kolnes Rytterklubb. Disse dokumentene er: 1. Norges Idrettsforbund

Detaljer

REFERAT Side av sider: 1/5

REFERAT Side av sider: 1/5 REFERAT Side av sider: 1/5 SAK 51/11 PROTOKOLL Ang sak 43/11 Økonomi: Grunnet reise utsettes S.Finstads orientering om arbeidet med å skaffe sponsorinntekter til FS møte 8. desember. Ang sak 50/11 Orienteringssaker,

Detaljer

Da er Lederkurs for ungdom midt i blinken for deg!

Da er Lederkurs for ungdom midt i blinken for deg! Er du mellom 15 og 19 år og har eller ønsker å ha oppgaver i klubben (styreverv, utvalg etc.) eller ønsker å videreutvikle seg selv som instruktør, trener eller dommer? Da er Lederkurs for ungdom midt

Detaljer

Kursplan Trener 1 Trenerutdanning rytter. Norges Rytterforbund

Kursplan Trener 1 Trenerutdanning rytter. Norges Rytterforbund Kursplan Trener 1 Trenerutdanning rytter Norges Rytterforbund Utgave: September 2013 TRENER 1 Innledning Norges Rytterforbund vil gjennom trenerutdanningssystemet utdanne trenere med høy faglig kompetanse.

Detaljer

KONKURRANSEBESTEMMELSER NORSK STUP Oppdatert februar 2017

KONKURRANSEBESTEMMELSER NORSK STUP Oppdatert februar 2017 KONKURRANSEBESTEMMELSER NORSK STUP Oppdatert februar 2017 FORORD Norsk stup har justert reglene for stevner og mesterskap som følge av; Idrettens barnerettigheter fra Norges Idrettsforbund, Norges Svømmeforbunds

Detaljer

REFERAT. Ingvild Østlis navn var skrevet feil, ellers ingen kommentarer eller innsigelser til protokoll 1/13.

REFERAT. Ingvild Østlis navn var skrevet feil, ellers ingen kommentarer eller innsigelser til protokoll 1/13. REFERAT Side av sider: 1 Fra FS nr./år Den 15.03.2013 2/2013 Medlemmer til stede: Per Anders Owren, Anne Kristin Mathiesen, Robert Ruud, Lill Svele, Kristin Andresen, Rachid Bendriss, Rolf Nøstdahl, Invild

Detaljer

REFERAT. Fraværende medlemmer

REFERAT. Fraværende medlemmer REFERAT Side av sider: 1/6 Nr./år Medlemmer til stede: Kristin Kloster Aasen, Anne Kristin Mathiesen, Per Anders Owren, Berit Kjøll, Lill Svele, Robert Ruud, Kristin Andresen, Rachid Bendriss Andre til

Detaljer

- et prosjekt for og med idrettsungdom i Nordland. Prosjektleder Hilde Ånneland, Nordland idrettskrets

- et prosjekt for og med idrettsungdom i Nordland. Prosjektleder Hilde Ånneland, Nordland idrettskrets - et prosjekt for og med idrettsungdom i Nordland Prosjektleder Hilde Ånneland, Nordland idrettskrets Bakgrunn for prosjektet - Det er stort frafall blant ungdom i norsk idrett - Ungdomsidretten i Nordland

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2020

STRATEGIPLAN 2016-2020 STRATEGIPLAN 2016-2020 VISJON, VERDIER OG VIRKSOMHET Amerikanske Idretter - FRA UNGDOM TIL LIVSSTIL Visjonen "fra ungdom til livsstil" skal prege arbeidet i organisasjonen og den organiserte aktiviteten

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG MANDAG 14. OKTOBER 2013 KL 18.00 HOS KRISTIAN Tilstede: Tove Kristin, Emilie, Bjørnar, Sigurd, Kristian, Steinar, Ola, Sak 38/2013 Godkjenning av referat fra styremøtet 26.08.13 Leif

Detaljer

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008 Strategi for perioden 2008 2011 Skisse 30.05.2008 Tidligere format (Tinget 2007) 1. NSF 1.1. Visjon 1.2. Hovedmål 1.3. Organisasjonskart 2. Stabs- og administrasjonsfunksjoner 2.1. Økonomi 2.2. Informasjon

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sør-Trøndelag Rytterkrets. Sak 19/17. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Protokoll fra styremøte i Sør-Trøndelag Rytterkrets. Sak 19/17. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte Protokoll fra styremøte i Sør-Trøndelag Rytterkrets Møtenummer: 2/2017 Dato: 06.04.2017 Kl: 19:00 Sted: Bruråk Hestesportsklubb Til stede: Ikke tilstede: Anita Dahlen, Eira Næsje, Svein Puntervold, June

Detaljer

Lederkurs. Modul A Organisering av norsk idrett Modul B Lover og regler Modul C Ledelse og kommunikasjon Modul D Klubbarbeid Modul E Aktivitet

Lederkurs. Modul A Organisering av norsk idrett Modul B Lover og regler Modul C Ledelse og kommunikasjon Modul D Klubbarbeid Modul E Aktivitet Lederkurs Modul A Organisering av norsk idrett Modul B Lover og regler Modul C Ledelse og kommunikasjon Modul D Klubbarbeid Modul E Aktivitet 1 Mål for Modul D Klubbarbeid Grov oversikt over styrets ansvar

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I KARATESEKSJONEN NR. 05 2008-2010

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I KARATESEKSJONEN NR. 05 2008-2010 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I KARATESEKSJONEN NR. 05 2008-2010 STED: Scandic Bergen City Hotel DATO/ÅR: Fredag 15. mai kl. 18.00-20.30 Lørdag 16. mai kl. 08.30-12.00 DELTAKERE: Styreleder Nestleder 1.varamedlem

Detaljer

Ryttertester Dressur Kretsledersamling 2010

Ryttertester Dressur Kretsledersamling 2010 Ryttertester Dressur Kretsledersamling 2010 Presentert ved Rita Pedersen Agenda Hva er Ryttertester? Hvorfor Ryttertester? Hva har vi gjort i Hordaland? Bedømmelse Veien videre Hensikten med dressur Ryttertester

Detaljer

Informasjonsmøte Scandic, Gardermoen

Informasjonsmøte Scandic, Gardermoen Informasjonsmøte 11.06.2016 Scandic, Gardermoen 10000 Aktivitetstall og medlemstall 9000 8000 7000 6000 5000 4000 Totale aktivitetstall Totale medlemstall 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Detaljer

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE, KOMPETANSEUTVIKLING OG FUNK-IDRETT (POST 3)

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE, KOMPETANSEUTVIKLING OG FUNK-IDRETT (POST 3) Til alle klubber og kretser i Norges Hundekjørerforbund Associated to/medlem av: The Norwegian confederation of Sports/ Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) SOGNSVEIEN 73, N-0855

Detaljer

Jente- rekrutteringsteam

Jente- rekrutteringsteam 28. mars 2012 1 Jente- rekrutteringsteam for Trial Satsningsteam for jentene. Det skal opprettes rekrutteringsteam for jenter i 2012. Teamet skal fremme internasjonal satsning for jenter/damer. Det er

Detaljer

Kursbeskrivelse for Trener 1 i hurtigløp/kunstløp på skøyter

Kursbeskrivelse for Trener 1 i hurtigløp/kunstløp på skøyter Kursbeskrivelse for Trener 1 i hurtigløp/kunstløp på skøyter Norges Skøyteforbund Innledning. Dette kurset er bygget på Norges Idrettsforbunds spesifikasjon Trenerløypa, nivå 1. Kurset er modulbasert.

Detaljer

Referat medlemsmøte Tromsø Ryttersportklubb

Referat medlemsmøte Tromsø Ryttersportklubb Referat medlemsmøte Tromsø Ryttersportklubb Dato og tid 20.04.2017 Sted Kafeen Saksliste o Styret informerer o Nytt fra komiteene o Arbeid med fullføring av klubbhåndboken o Gjennomgang av prosess for

Detaljer

En viktig milepel første interkommunale idrettsanlegg i Østfold realiseres

En viktig milepel første interkommunale idrettsanlegg i Østfold realiseres Toril A. Johansen Adresse Idretten hus: Dikeveien 28, 1661 Rolvsøy Åpningstider 08:00-15:00 (15.05-14.09) 08:00-15:45 (15.09-14.04) Telefon/E-post 69 35 49 00 ostfold@idrettsforbundet.no En viktig milepel

Detaljer

HØRINGSRUNDE: NAIFs Strategiplan 2016-2020. Forbundsstyret i NAIF skal legge frem en ny strategiplan for den

HØRINGSRUNDE: NAIFs Strategiplan 2016-2020. Forbundsstyret i NAIF skal legge frem en ny strategiplan for den HØRINGSRUNDE: NAIFs Strategiplan 2016-2020 Forbundsstyret i NAIF skal legge frem en ny strategiplan for den kommende fireårsperioden, på forbundstinget 3. april Forbundsstyret sender med dette skrivet

Detaljer

Sportsplan for Mounted Games 2017

Sportsplan for Mounted Games 2017 GRENUTVALG MOUNTED GAMES February 1, 2017 Skrevet av: Eivind Kjuus Innholdsfortegnelse Introduksjon... 2 Formål... 2 Sportslige mål 2017... 2 Organisatoriske mål... 2 Normer for satsningsgruppe... 3 Kriterier

Detaljer

Buskerud o-krets handlingsprogram 2016

Buskerud o-krets handlingsprogram 2016 Buskerud o-krets handlingsprogram 2016 Hovedmålsetting Orientering skal være en åpen og tilgjengelig idrett for folk flest. Orienteringsidrettens organisasjon skal tilpasses fremtidens behov og skal samles

Detaljer

PROTOKOLL. Andre til stede: Ellen Damhaug Scheel, Mesud Burzic og Otter Brødholt under sak 14/15, 15/15 og 16/15

PROTOKOLL. Andre til stede: Ellen Damhaug Scheel, Mesud Burzic og Otter Brødholt under sak 14/15, 15/15 og 16/15 PROTOKOLL Side av 1 sider: 1 Fra FS Nr 3//2015 19. februar 2015 Medlemmer til stede: Per Anders Owren, Lill Svele, Ingvild Østli, Kristin Gamlemshaug Andresen, Hallgeir Oftedal, Ove Tysnes, Heidi Nässelqvist,

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for oppmenn Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en lokal klubb og skal

Detaljer

Langtidsplan for Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets

Langtidsplan for Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Langtidsplan for Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets 2017-2019. Marthe Folstad MAINTECH AS Idretts Hus, Ingvald Ystgaards vei 3A. 7074 TRONDHEIM Bankonto:4358 14 29968. Organisasjonsnummer: 976 759

Detaljer

Viviana Hiis, Arild Andersen, Nina Blakkisrud og Hanne Gro Korsvold. Arild Tveiten som observatør. Agenda Sak nr: Sak Ansvarlig Frist Presse

Viviana Hiis, Arild Andersen, Nina Blakkisrud og Hanne Gro Korsvold. Arild Tveiten som observatør. Agenda Sak nr: Sak Ansvarlig Frist Presse Referat Styremøte Dato: 12.02.2013 19:00 21:00 Skype Møtetype Styremøte Møteleder Arild Andersen Referent Oliver Deltagere Forfall Hiis, Arild Andersen, Nina Blakkisrud og Hanne Gro Korsvold. Arild Tveiten

Detaljer

Toppidrettsstipend. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets

Toppidrettsstipend. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets Toppidrettsstipend Hedmark Gymnastikk og Turnkrets 2013 BAKGRUNN Hedmark Gymnastikk og Turnkrets er i den heldige situasjonen at man har utøvere som aspirerer til Toppidrettsstipend fra NGTF. Siden søknaden

Detaljer

KRETSLEDER KONFERANSE 2011

KRETSLEDER KONFERANSE 2011 KRETSLEDER KONFERANSE 2011 NORGES SKYTTERFORBUND FAGKOMITE PISTOL v/ Nestleder Anne Grethe Rendalsvik TEMA INFO HVEM HAR VI DAG? JUNIOR U25 SKOLE PROSJEKT REGIONSATSINGEN VÅRE MEDSPILLERE INFO - FAGKOMITE

Detaljer

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot 2024. 4 års perspektiv mot 2016. Vestfold Gymnastikk og Turnkrets - 1

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot 2024. 4 års perspektiv mot 2016. Vestfold Gymnastikk og Turnkrets - 1 Langtidsplan Vestfold Gymnastikk og Turnkrets 12 års perspektiv mot 2024 4 års perspektiv mot 2016-1 INNHOLD 2. Visjon og virksomhetsidé... 3 3. Verdier... 3 Del II, 12 års perspektiv mot 2024... 4 4.

Detaljer

Ungt lederskap og utvikling av aktivitetstilbud

Ungt lederskap og utvikling av aktivitetstilbud Ungdomsidretten i Akershus: Ungt lederskap og utvikling av aktivitetstilbud - Hva vet vi og hva gjør vi? Guro Røen, Rådgiver, Akershus idrettskrets IR-seminar, torsdag 16. mars 2017 66 % Akershus idrettskrets

Detaljer

33/16 FS-PROTOKOLL 05/2016 Vedtak: Protokollen ble behandlet på e-post i forkant av FS-møtet, og enstemmig vedtatt.

33/16 FS-PROTOKOLL 05/2016 Vedtak: Protokollen ble behandlet på e-post i forkant av FS-møtet, og enstemmig vedtatt. FS Protokoll 6/16 Fra: Forbundsstyremøtet, Idrettens Hus Ullevål Nr/år/dato: Nr 6/2016 11. august 2016 Tilstede: Heidi Nässelqvist, Jan Fredrik Furøy, Sissel Haugslien, Kristoffer Tvete, Lill Svele, Ingvild

Detaljer

Lederkurs for ungdom år med mentorordning

Lederkurs for ungdom år med mentorordning Lederkurs for ungdom 15-26 år med mentorordning Kurset er for ungdom mellom 15-26 år som har lyst til å bidra i eget idrettslag, treffe andre ungdom på tvers av idrettene, lære mer, ha det gøy og sosialt,

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

SPORTSPLAN VOLTIGE 2017

SPORTSPLAN VOLTIGE 2017 SPORTSPLAN VOLTIGE 2017 Innhold Introduksjon... 3 Formål... 3 Sportslige mål... 3 2017... 3 2018... 3 Kommunikasjon... 3 Landslag og satsingsgruppe... 4 Normer for landslag og satsningsgruppe... 4 NRYFs

Detaljer

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013 Ressurshefte - AKP Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram N o r g e s S v ø m m e f o r b u n d Side 1 Vel gjennomført Anerkjennelsesprogram! Etter å ha

Detaljer

Velkommen som delegat til Roverforum

Velkommen som delegat til Roverforum Velkommen som delegat til Roverforum Roverforum begynner å nærme seg og her kommer informasjon fra oss i prosjektgruppa. Hva er Roverforum? - Et forum hvor unge rovere skal få en mulighet til å ytre sine

Detaljer

Skipolitisk dokument (2012-2016) Skistyret. Handlingsplan (2013-2015)

Skipolitisk dokument (2012-2016) Skistyret. Handlingsplan (2013-2015) Skikrets BREDDEIDRETT Operative mål Operative mål 1.1 Basisrekruttering av barn Mål: NSF skal sikre at ski er en naturlig vinteraktivitet for flest mulig barn ved at 1.1.2. ski inngår som viktig del av

Detaljer

BESVARELSER, GRUPPE 1

BESVARELSER, GRUPPE 1 BESVARELSER, GRUPPE Distriktsrepresentant Merete Tore Per E Åse Sven Reijo Distr. Sknr* TR-medlemmer Forslag / Arbeidsoppgaver 4 9 9 3 Fin 3 2 3 Jan Nils Ivar Alle forslag. Oppgave A + A2 (oppgave A3 +

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NTN seksjonen NR. 02 2010-12

PROTOKOLL STYREMØTE I NTN seksjonen NR. 02 2010-12 PROTOKOLL STYREMØTE I NTN seksjonen NR. 02 2010-12 STED: Ålesund DATO/ÅR: 31. oktober 2010. DELTAKERE: Styreleder Per Chr. Garnæs Nestleder Line Guldbrandsen Styremedlem Søren Engelschiøn Meldt frafall

Detaljer

Mal for oppstart av skøyteskole og rekruttering til og i klubben

Mal for oppstart av skøyteskole og rekruttering til og i klubben Mal for oppstart av skøyteskole og rekruttering til og i klubben Utarbeidet av Norges Skøyteforbund, breddeutvalget Mars 2008 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 REKRUTTERING TIL SKØYTESKOLEN...

Detaljer

Årsberetning for 2015

Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Trøndelag Hestesportsklubb Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse 1. Styrets sammensetning 2. Styrets arbeid 3. Aktiviteter 4. Økonomi 5. Framtidsutsikter 6. Klubb, Krets og Norgesmesterskap

Detaljer

Nord - Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets

Nord - Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets PROTOKOLL Type møte: Styremøte Dato: 22.08.17 Tid: 1900-22.00 Sted: Hjemme hos Tilstede: Evenhus, Andrea Rønning og Sigrid B.Nygård Forfall: Lill Kristin Rindsem, Aage Arnold Haugan, Sara Eriksen Kristoffersen

Detaljer

Referat Kretsstyremøte Gudbrandsdal krets av NSF Felles ledermøte

Referat Kretsstyremøte Gudbrandsdal krets av NSF Felles ledermøte 1 Referat Kretsstyremøte Gudbrandsdal krets av NSF Felles ledermøte Tid (dato, fra kl til kl): 24.11.2013 kl.17-20.00 Sted: Avab CAC Lillehammer Innkalt av (avd og person): Arnfinn Roel (Kretsleder) Ordstyrer:

Detaljer

Hvordan kan kommunen og idretten samarbeide om rusfrie oppvekstvilkår for barn og unge. En forelesning av Rita Valkvæ

Hvordan kan kommunen og idretten samarbeide om rusfrie oppvekstvilkår for barn og unge. En forelesning av Rita Valkvæ Hvordan kan kommunen og idretten samarbeide om rusfrie oppvekstvilkår for barn og unge. En forelesning av Rita Valkvæ Hvordan er situasjonen? Forbruk av alkohol blant 15-20-åringer har gått ned Forbruket

Detaljer

YNGRE LEDERE I IDRETTEN

YNGRE LEDERE I IDRETTEN YNGRE LEDERE I IDRETTEN BLI EN UNG, DYKTIG IDRETTSLEDER! Nivå 3: Coaching og ledelse for unge ledere fra 18-29 år Starter opp i september 2008 Nivå 2: Lederutdanning for ungdommer fra 15 20 år Starter

Detaljer

Handlingsplan med budsjett

Handlingsplan med budsjett Handlingsplan 2013 - med budsjett HANDLINGSPLAN 2012 2 Innhold 1. Formål 2. Plan Tennisregion Østland Vest 2.1 Topptennis 2.2 Turneringsspillere/klubbspillere 2.3 Turneringer og turneringsformer 2.4 Utdanning

Detaljer

Arrangørseminar for Norgescup- og NM arrangører Gardermoen 11. februar 2017

Arrangørseminar for Norgescup- og NM arrangører Gardermoen 11. februar 2017 Arrangørseminar for Norgescup- og NM arrangører Gardermoen 11. februar 2017 Grenvise diskusjoner og erfaringsutveksling: Alle BMX klubber, som skal arrangere NM- eller NC løp i år, var representert på

Detaljer

Kursplan Trener 2 Trenerutdanning rytter. Norges Rytterforbund

Kursplan Trener 2 Trenerutdanning rytter. Norges Rytterforbund Kursplan Trener 2 Trenerutdanning rytter Norges Rytterforbund Utgave: Januar 2014 TRENER 2 Innledning Norges Rytterforbund vil gjennom trenerutdanningssystemet utdanne trenere med høy faglig kompetanse.

Detaljer

1) Satsing på fekting som toppidrett med internasjonale ambisjoner

1) Satsing på fekting som toppidrett med internasjonale ambisjoner NORGES FEKTEFORBUND STRATEGISAMLING 23-24. JUNI 2012 Styret i fekteforbund ble enige om følgende overordnede strategi og langtidsplan for utvikling av norsk. Eksisterende langtidsplan opprettholdes forøvrig

Detaljer

STYRKE (Pluss): * At det er noen på kontoret som tar i mot henvendelser fra Lagene. * Rask tilbakemelding og svar

STYRKE (Pluss): * At det er noen på kontoret som tar i mot henvendelser fra Lagene. * Rask tilbakemelding og svar Dssdsddsdssssssssssssssssssssssssssssss Oslo 3. April 2014 OPPSUMMERING AV LEDERMØTET 2014 Quality Hotel Gardermoen 29. Mars 2014 Arnstein Nesset åpnet ledermøtet og da ordet videre til Mette Berg, Visepresident

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN ASKER SVØMMEKLUBB

VIRKSOMHETSPLAN ASKER SVØMMEKLUBB VIRKSOMHETSPLAN ASKER SVØMMEKLUBB 2017-2020 1. VISJON OG VIRKSOMHETSIDÉ Visjon: Asker Svømmeklubb skal være landets mest attraktive og respekterte svømmeklubb hvor utøvere i vann skal oppleve trivsel,

Detaljer

Hest som helse i Indre Salten

Hest som helse i Indre Salten Hest som helse i Indre Salten SLUTTRAPPORT PROSJEKT NR. 2011/1/0292 FOREBYGGING Søkerorganisasjon Norges Idrettsforbund olympiske og paralympiske komitè Forord Hest som folkehelse i Indre Salten er et

Detaljer

Handlingsplan Oslofjorden Badmintonkrets 2016

Handlingsplan Oslofjorden Badmintonkrets 2016 HANDLINGSPLAN Handlingsplanen er et styrende dokument for aktivitetene i Oslofjorden Badmintonkrets for sesongen 2015-2016 og 2016-17. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS SKAL: SIKRE HALLTILDELING TILBY KRETSTRENING

Detaljer

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret...

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Levanger Ungdomsråd Vedtekter Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Ungdomsrådet skal være talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for barn og ungdom. 1 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE

Detaljer

Plan for sportslige mål og aktiviteter for Rogaland Rideklubb

Plan for sportslige mål og aktiviteter for Rogaland Rideklubb Plan for sportslige mål og aktiviteter for Rogaland Rideklubb Høst 2017 - vår 2018 Rogaland Rideklubb skal være den ledende og foretrukne rytterklubben i regionen Sportsplanen skal danne utgangspunktet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMSØ BADMINTONKLUBB 2011/2012

HANDLINGSPLAN FOR TROMSØ BADMINTONKLUBB 2011/2012 HANDLINGSPLAN FOR TROMSØ BADMINTONKLUBB 2011/2012 1. Overordnede verdier Tromsø badmintonklubb skal ha et tilbud til alle som ønsker å spille badminton i Tromsø utfra sine ønsker, behov og ambisjoner-

Detaljer

LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT

LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT MÅL: Skape en attraktiv og spennende konkurranse for RG. Skape en konkurranse med status for høstsemesteret. Øke regionalt samarbeid og samhold. Oppdatert

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta.

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta. 1. Godkjenning av frammøtte representanters fullmakter og dispensasjoner. Delegater på kretstinget: Antall representerte lag: 2. Godkjenning av innkalling. 3. Konstituering Valg av ordstyrer: Referent:

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

Referat BMX klubbledermøte Gardermoen 29. og 30. oktober 2016

Referat BMX klubbledermøte Gardermoen 29. og 30. oktober 2016 Referat BMX klubbledermøte Gardermoen 29. og 30. oktober 2016 Informasjon fra forbundskontoret V. Bjørn Sæthre Snakker om sykkelforbundets nye SPD Brukes aktivt i arbeidet på forbundskontoret som et styrende

Detaljer