BRUKSPRØVEREGLEMENT FOR HOPPER OG HINGSTER Mars 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKSPRØVEREGLEMENT FOR HOPPER OG HINGSTER Mars 2004"

Transkript

1 BRUKSPRØVEREGLEMENT FOR HOPPER OG HINGSTER Mars 2004 Innledning Det var fra og med utstillingssesongen 1992 krav om at de aller fleste hestene skal ha bestått en bruksprøve eller ha prestasjoner for å kunne premieres. Unntakene kommer klart fram under de enkelte rasene. Resultatet fra bruksprøvene/ prestasjonene skal være en støtte for kåringsnemnda/ dommerkollegiet i deres vurdering av hesten. De kravene som er satt opp i dette heftet er vedtatt av Norsk Hestesenters avlsråd etter samarbeid med de forskjellige avlsorganisasjonene. Imidlertid vil bruken av hestene forandre seg, likeledes nivået innen de forskjellige populasjonene. Derfor vil kravene til prestasjoner og bruksprøver være under kontinuerlig vurdering. Utstillere og arrangører må derfor foran hver utstillingssesong sørge for å holde seg a jour innenfor de aktuelle rasene. Norsk Hestesenter har det formelle og faglige ansvaret for bruksprøvene. Avlsorganisasjonene har, sammen med Norsk Hestesenter, ansvar for å informere hesteeierne om bruksprøver og hvilke krav som stilles. Bruksprøvedommere oppnevnes av Norsk Hestesenter. Utstillingsarrangørene skal informere utstillerne om bruksprøvereglementet, samt legge forholdene til rette for bruksprøver og sørge for at nødvendig redskap er tilgje ngelig på stedet. De som ønsker å arrangere bruksprøver for hopper utenom en offentlig utstilling må søke Norsk Hestesenter om det på forhånd. I de rasene og klassene der det er flere likestilte former for bruksprøver, skal utstiller på forhånd, helst ved innmelding, gi beskjed om hvilken bruksprøve som skal tas. Hvis en hest ikke får godkjent en bruksprøve, er det ikke mulig å avlegge en annen type bruksprøve på den samme utstillinga. Det er tillatt å prøve maksimalt to ganger på samme type bruksprøve. Det andre forsøket skal skje samme dag som det første, og hele prøven skal da gjøres om og bestås, ikke bare det momentet som er underkjent. På hoppeutstillinger kan bestyrer dispensere fra kravet om at hele prøven skal gjennomføres ved andre forsøk. I spesielle tilfeller, f.eks. at hesten har en skade som vanskeliggjør det som er vanlig bruk for rasen, kan man godta at en annen form for bruksprøve enn den som egentlig er kravet for klassen blir avlagt. Dette avgjøres på stedet av bestyrer og rasedommerne. Heftet er ordna på følgende måte: DEL 1: Beskrivelse av de forskjellige typer bruksprøver DEL 2: Fortegnelse over de forskjellige rasene og hva som kreves for hver enkelt rase. Utstillingsklasser for hest: Klasse 1: Hingster 6 år og eldre Klasse 2: Hingster 4 og 5 år Klasse 3: Hingster 3 år Klasse 4: Føllhopper 7 år og eldre som har født eller skal føde i utstillingsåret, eller som tidligere har født minst 2 levende føll Klasse 5: Føllhopper 4-6 år, med samme krav som klasse 4 Klasse 6: Andre hopper 4 og eldre. Konkurranse- eller brukshopper Klasse 7: Hopper 3 år 1

2 DEL 1 Kjøreprøve Hensikten med kjøreprøven er å vise hestens gangarter under arbeid og å vise at hesten er temt, lydig og arbeidsvillig. Kjøreprøven skal utføres med vogn med to eller fire hjul, høye eller låge drag. Selen skal være hensiktsmessig i forhold til den vogntypen som skal brukes. Alle ordinære kjørebitt er tillatt. Skylapper skal ikke benyttes. Hester uten forsvarlig eller tillatt utstyr kan vises bort fra prøven eller får den underkjent. Hingster skal prøves med låge drag, unntak kan gjøres for nordlandshest/lyngshest og utenlandske ponniraser. Hingstene skal ha vekt på vogna tilpassa rase, alder og terreng. Hoppene kan prøves foran vogn med høye drag eller låge drag. Arrangøren av bruksprøven sørger for at vogner av begge typer er tilgjengelig. Hoppene skal ikke ha ekstra vekt utenom kusk og evt. dommer. Ved forspenning/fraspenning skal det p.g.a. sikkerhet være to personer. Medhjelper kan stå foran hesten eller hjelpe til med forspenninga på den ene siden. Ved forspenning skal hesten leies/kjøres eller rygges inn i dragene. Tømmene skal ligge over ryggen til hesten under forspenning/fraspenning av vogna. Kusken skal under kjøreprøven bruke godkjent ride- eller travhjelm. Pisk kan benyttes. Kjøreprøven inneholder følgende momenter: 1. Forspenning/fraspenning 2. Kjøring i skritt og trav på rette linjer og volter med diameter m etter bruksprøvedommerens anvisninger. 3. Bakkeprøve: Hesten skal stå stille i 5 sekunder i motbakke og unnabakke. På utstillingssteder der det er praktisk umulig å få til en bakkeprøve, kan momentet bestå av holdt, stillstand i 10 sekunder og framkjøring. 4. Rygging: Hesten skal ta minst 4 steg bakover tall: Hesten skal skritte et 8-tal med diameter i sirklene på maks. 5 m (hester og større ponnier) eller maks. 3 m (shetland, exmoor, dartmoor, welsh mountain). Poengskala: For at kjøreprøven skal godkjennes må gjennomsnittet av delmomentene i øvelsen være 5 eller høyere, og ingen av delpoengene må være under 2. Det skal skrives dommerskjema som utstilleren skal få. Travprøve Hensikten med travprøven er å vise hingstens bevegelser i hurtig trav samtidig som man også får se hingstens arbeidsvilje og lydighet i denne formen for arbeid. Ved travprøven skal kusken bære godkjent travhjelm. Hesten skal ha hensiktsmessig utstyr. Bortsett fra for sertifiserte travere, skal travprøven foregå uten sjekk. Pisk kan benyttes. Travprøven er på 1000 m eller 500 m med eller uten maksimaltid, alt etter rase. Travtiden skal påføres dommerkortet. 2

3 Rideprøve Hensikten med rideprøven er å vise hestens bevegelser vedrørendeframdrift, balanse, takt, villighet og lydighet. Prøven består i å ri i skritt, trav og galopp etter anvisning fra bruksprøvedommeren. Hesten skal vises i så fri form som mulig, likevel med kontakt på tøylen. Rytteren skal bære godkjent ridehjelm, sko eller støvler med hæl og ellers være hensiktsmessig kledd. Ridepisk og korte sporer kan brukes. Hesten skal ha trinse med vanlig trinsebitt og sal. Ingen former for hjelpetøyler er tillatt. Stryksokker kan benyttes. Enkelte raser har obligatorisk eller frivillig fremmedryttertest. Poengskala er 0-10 der karakterer under 5 (4 og under) ikke er godkjent. Momenter som blir bedømt: 1. Skritt 2. Trav 3. Galopp 4. Ridbarhet/temperament Det skal føres dommerskjema som utstilleren skal få. Longering Hensikten med å vise en hest i longering er å vise hestens framdrift, balanse, takt og lydighet. Hesten skal etter dommerens anvisninger vise skritt, trav og galopp for begge hender. Hesten skal ha kapsun eller trinse med vanlig trinsebitt. Ingen form for hjelpetøyler er tillatt. Stryksokker kan benyttes. Den som longerer skal bruke longeringspisk og longeringsline av vanlig lengde. Poengskala er 0-10 der karakterer under 5 (4 og under) ikke er godkjent. Momenter som blir bedømt: 1. Skritt 2. Trav 3. Galopp 4. Lydighet/temperament Det skal føres dommerskjema som utstilleren skal få. Tømmekjøring Hensikten med tømmekjøring er å vise hestens bevegelser i skritt samt dens framdrift og samarbeidsvilje. Prøven avholdes på en ridebane eller tilsvarende. Hesten skal ha hodelag med vanlig trinsebitt og enten sele, tømmekjøringsgjord eller sal med stigbøyler til å tre tømmene gjennom. Tømmene skal være så lange at kusken går i god avstand fra hestens bakbein under øvelsen. Stryksokker kan brukes. Kusken kan ha kjørepisk av normal lengde. Prøven inneholder skritt på bøyde og rette spor og holdt i 5 sekunder. Dette foregår etter dommerens anvisning i en løype som er markert med kjegler eller lignende. Løypa består av 4 kjegler på rekke som det skal kjøres slalom mellom, 2 porter det skal kjøres gjennom og en port der det skal gjøres holdt. Kjeglene er ment som et hjelpemiddel for kusk og dommer. Poengskala er 0-10 der karakterer under 5 (4 og under) ikke er godkjent. 3

4 Momenter som blir bedømt: 1. Framdrift 2. Samarbeidsvilje 3. Skritt 4. Helhetsinntrykk Det skal føres dommerskjema som utstilleren skal få. Løsvisning Hensikten med løsvisning er å vise hestens naturlige balanse, takt og bevegelsesmønster i skritt, trav og galopp. Prøven avholdes i ridehus eller på en forsvarlig inngjerda bane. Hesten skal ha hodelag med vanlig trinsebitt. Tøylene skal fjernes under løsvisningen. Stryksokker kan brukes. Den/de som viser hesten bør ha longeringspisk. Poengskal er 0-10 der karakterer under 5 (4 og under) ikke er godkjent. Momenter som blir bedømt: 1. Skritt 2. Trav 3. Galopp 4. Helhetsinntrykk Det skal føres dommerskjema som utstilleren skal få. 4

5 DEL 2 Dølehest Hestene skal bestå bruksprøven(e) for å kunne premieres. Er hesten premiert, er bruksprøven seinere frivillig. Klasse 1: Kjøreprøve med vekt kg + vogn + kusk og eventuell dommer Kjøreprøven skal inneholde ca.200 meter raskt trav. Løsvisning der det er praktisk mulig. Klasse 2: Som klasse 1 Klasse 3: Som klasse 1, men ikke mer last enn ca 200 kg i tillegg til vogn og personer Klasse 4: Kjøreprøve uten ekstra vekt i vogna Klasse 5: Som klasse 4 Klasse 6: Som klasse 4 Klasse 7: Som klasse 4 Fjordhest Hestene skal bestå bruksprøven(e) for å kunne premieres. Er en hest først premiert er bruksprøve seinere frivillig. Klasse 1: Kjøreprøve med vekt kg + vogn + kusk og eventuelt dommer. Travegenskaper og framdrift skal vises med lett vogn, distanse ca.200 m. Ikke tidtaking. Løsvisning der det er praktisk mulig. Klasse 2: Som klasse 1 Klasse 3: Som klasse 1, men ikke mer last enn ca 200 kg + vogn + kusk og eventuelt dommer. Klasse 4: Kjøreprøve uten ekstra vekt i vogna Klasse 5: Som klasse 4 Klasse 6: Som klasse 4. Rideprøve kan tas i tillegg og resultatet av den skal vektlegges vesentlig. Klasse 7: Som klasse 4 5

6 Nordlandshest/lyngshest Hestene skal bestå bruksprøven(e) for å kunne premieres. Er en hest først premiert, er bruksprøve seinere frivillig. Klasse 1: Kjøreprøve uten ekstra vekt i vogna. Travprøve uten maksimaltid, men tidtaking de siste 500 m. Frivillig rideprøve. Klasse 2: Som klasse 1. Klasse 3: Kjøreprøve uten ekstra vekt i vogna. Frivillig travprøve som utføres på samme måte som for klasse 1. Klasse 4: Kjøreprøve uten ekstra vekt i vogna eller rideprøve Klasse 5: Som klasse 4 Klasse 6: Som klasse 4 Klasse 7: Kjøreprøve uten ekstra vekt i vogna eller longering Varmblods ridehest Prestasjoner fra konkurransebanen blir tillagt stor vekt, likeså resultater fra kvalitetsbedømmelsen for 4-åringer. Hingster: I tillegg til løsvisning (unntaksvis longering) ved eksteriørbedømmelsen skal hingstene vise følgende bruksprøver: Klasse 1: Vise alle tre gangarter under rytter + fremmedryttertest. (Fullblodshingster som har godkjente løpsresultater, kan også løshoppes hvis det er ønskelig fra utstiller) Klasse 2: Klasse 3: Vise alle tre gangarter under rytter + fremmedryttertest. Hingster uten egne prestasjoner eller resultater fra kvalitetsbedømmelsen skal løshoppes. (Fullblodshingster som har godkjente løpsresultater, kan også løshoppes hvis det er ønskelig fra utstiller) Løshoppes. Hopper: For å få premiegrad høyere enn Godkjent skal hoppene: * ha gjennomført gangartsprøven ved kvalitetsbedømmelsen med godkjent resultat * eller ha plasseringer i dressur, sprang eller feltritt på minimum LA-nivå * eller gå gangartsprøve på utstilling 3-års hopper vises i longering eller under rytter og 4-års og eldre skal vises under rytter. Hopper som vises med føll ved foten kan fritas fra bruksprøve. 6

7 Fullblods araber Hingster: Bruksprøven skal være godkjent før hingsten kan kåres. Det er også ansett som et viktig supplement om hingsten har resultater i galoppløp eller dressur, sprang, feltritt, distanseritt eller kjøring fra konkurranser etter Norges Rytterforbunds reglement. Klasse 1: Rideprøve med frivillig fremmedryttertest Klasse 2: Som klasse 1 Klasse 3: Longering Hopper: Ikke krav om bruksprøver Shagya araber Hingster: Bruksprøven skal være godkjent før hingsten kan kåres. Det er også ønskelig at hingsten har resultater i dressur, sprang, feltritt, distanserid ning eller kjøring fra konkurranser godkjent av Norges Rytterforbund eller NAHF`s Shagya avdeling. Klasse 1: Rideprøve med frivillig fremmedryttertest Klasse 2: Som klasse 1 Klasse 3: Longering Hopper: Ikke krav om bruksprøver 7

8 Islandshest Islandshester som er 4 år og eldre skal avlegge en rideprøve. Islandshesten skal ha minst fire gangarter, helst fem: skritt, trav, galopp, tølt og pass. ALLE islandshester skal ha TØLT som er en firetaktig gangart hvor alltid minst et bein er på bakken.tølt rides i tre tempi: arbeidstempo, middelstempo og hurtigtølt. Hesten skal ha en stolt holdning, ren takt og store romslige bevegelser. Bakbeina skal gripe langt inn under hesten. I PASS beveges fram- og bakbeinet på samme side samtidig. Bakbeinet treffer bakken en aning før frambeinet. Pass skal ha en svevefase og høyt tempo. (flyvende pass). I pass skal hesten formidle et inntrykk av eksplosiv kraft og hurtighet. GRUNNGANGARTENE (skritt, trav, galopp) skal være taktrene og romslige. Det legges stor vekt på at hesten har god vilje (framdrift), at den er samarbeisvillig, lettridd og har et godt lynne. Det gis karakterer fra 5-10 for hver gangart, lynne og form under rytter. Disse karakterene ganges med en faktor som gir uttrykk for hvor stor vekt det tillegges de enkelte gangartene og karakter-egenskapene. Rideprøven teller 50 % av hestens totale bedømmelse og eksteriør teller 50 %. Rideprøven kan avholdes på en ovalbane (ca 75 m x 45 m) eller på en rett strekning. For passen er det fordelaktig å benytte en lengre rett bane. Rideprøven er lik for hopper og hingster. Rideprøven er obligatorisk for en godkjent bedømmelse/ premiegrad. Til fireårige hester stilles noe lavere krav enn til voksne hester, men også for disse gjelder at tølt må vises. I tillegg til rideprøven kan det tillates også en visning fra bakken med hjelp av longe, dobbeltlonge eller lange tøyler. 8

9 Utenlandske ponniraser I de klasser hvor det kreves bruksprøve skal den være bestått før hesten kan kåres/premieres. Ponnier som er premiert i Norge tidligere kan fritas for bruksprøve. Tidligere oppnådde konkurranseresultater, minimum godkjent LC sprang/dressur, godkjent delkonkurranse i lett klasse kjøring eller offisielt godkjent km. tid i ponnitrav, samt konkurranseresultater og bruksprøve/-klasse fra utlandet kan erstatte bruksprøven i Norge. Alle resultater/prestasjoner skal dokumenteres ved innmelding. For importerte utenlandske ponnihingster kan det søkes skriftlig til NHS ved kåringsnemnda om fritak fra bruksprøver. Ponnier som har startet i ponnitrav kan avlegge travprøve som bruksprøve. Hingster må i tillegg vises i longering eller løse for å vise galopp. Klasse 1: Kjøreprøve uten ekstra vekt eller rideprøve (hvis rideprøve: så fremt det er mulig gjennomføres også fremmedryttertest for ponnier med mankehøyde over 134 cm) Klasse 2: Som klasse 1. Klasse 3: Tømmekjøring og løsvisning (eller longering der løsvisning ikke lar seg gjennomføre). Klasse 4: Kjøre- eller rideprøve som klasse 1. Frivillig for hopper som er synlig drektig eller har føll ved fot. Klasse 5: Som klasse 4 Klasse 6: Som klasse 1 Klasse 7: Som klasse 3 Utstillere av ponnihingster som ønsker å ta travprøve i tillegg til de ordinære bruksprøvene kan etter avtale med arrangør på forhånd få mulighet for dette. Det er også mulighet for frivillig sprangprøve for hingster over 115 cm. Dette må avtales med arrangør på forhånd. Ponnier som er vist i kjøring skal også vises i longering eller løs for å vise galopp. Engelsk fullblod Det kreves ingen bruksprøver for hingster eller hopper. Hingster blir vurdert utfra løpsprestasjoner. Traver Prestasjoner fra travbanen tillegges stor vekt. Hingster: Se gjeldende avlsplan. Hopper: For å få premiegrad høyere enn Godkjent skal hoppa ha en rekord fra totalisatorløp, eller avkom som oppfyller tilsvarende krav. Krav til totalisatorrekord for å kunne bli kåret/premiert som traver etter nærmere fastsettelse av DNT. Kaldblodige spesialraser Reglementet for dølehest skal følges, unntatt krav om travprøve, inntil raseforeninger utarbeider egne regler. 9

10 Varmblodige spesialraser Reglementet for utenlandske ponniraser skal følges, unntatt i klassene 3 og 7 der også bare longering kan godtas, inntil raseforeninger utarbeider egne regler. Lipizzanere som er 4 år gamle kan følge reglementet for klasse 3 eller 7. Amerikanske sportshester 4 år og eldre skal avlegge rideprøve i enten amerikansk eller europeisk stil. 3-åringer longeres. 10

BRUKSPRØVEREGLEMENT FOR OFFISIELLE HESTEUTSTILLINGER I REGI AV NORSK HESTESENTER

BRUKSPRØVEREGLEMENT FOR OFFISIELLE HESTEUTSTILLINGER I REGI AV NORSK HESTESENTER BRUKSPRØVEREGLEMENT FOR OFFISIELLE HESTEUTSTILLINGER I REGI AV NORSK HESTESENTER Fra og med 01.03.2013 Norsk hestesenter, Starumsveien 71, 2850 Lena Tlf: 61 16 55 00 www.nhest.no Innhold INNLEDNING DEL

Detaljer

BRUKSPRØVEREGLEMENT FOR HOPPER HINGSTER

BRUKSPRØVEREGLEMENT FOR HOPPER HINGSTER BRUKSPRØVEREGLEMENT FOR HOPPER OG HINGSTER Februar 2009 Norsk hestesenter, Starum, 2850 Lena Tlf: 61 16 55 00 www.nhest.no 1 2 Innhold INNLEDNING... 4 DEL 1... Kjøreprøve... 5 Travprøve... 5 Rideprøve...

Detaljer

BRUKSPRØVEREGLEMENT FOR OFFISIELLE HESTEUTSTILLINGER I REGI AV NORSK HESTESENTER

BRUKSPRØVEREGLEMENT FOR OFFISIELLE HESTEUTSTILLINGER I REGI AV NORSK HESTESENTER ENDELIG BRUKSPRØVEREGLEMENT FOR OFFISIELLE HESTEUTSTILLINGER I REGI AV NORSK HESTESENTER Fra og med 01.04.2017 Norsk hestesenter, Starumsveien 71, 2850 Lena Tlf: 61 16 55 00 www.nhest.no Innhold INNLEDNING

Detaljer

BRUKSPRØVEREGLEMENT FOR OFFISIELLE HESTEUTSTILLINGER I REGI AV NORSK HESTESENTER

BRUKSPRØVEREGLEMENT FOR OFFISIELLE HESTEUTSTILLINGER I REGI AV NORSK HESTESENTER ENDELIG BRUKSPRØVEREGLEMENT FOR OFFISIELLE HESTEUTSTILLINGER I REGI AV NORSK HESTESENTER Fra og med 01.04.2018 Norsk hestesenter, Starumsveien 71, 2850 Lena Tlf: 61 16 55 00 www.nhest.no Innhold INNLEDNING

Detaljer

BRUKSPRØVEREGLEMENT FOR OFFISIELLE HESTEUTSTILLINGER I REGI AV NORSK HESTESENTER. Fra og med

BRUKSPRØVEREGLEMENT FOR OFFISIELLE HESTEUTSTILLINGER I REGI AV NORSK HESTESENTER. Fra og med BRUKSPRØVEREGLEMENT FOR OFFISIELLE HESTEUTSTILLINGER I REGI AV NORSK HESTESENTER Fra og med 01.03.2019 Norsk hestesenter, Starumsveien 71, 2850 Lena Tlf: 61 16 55 00 www.nhest.no Innhold INNLEDNING DEL

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Endelig referat VT/bkl/30.04.14 Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Møte 2/14: Sirkulært, utsendt på mail 17.mars 2014. Deltagere: Anne Kathrine Fossum, leder, Atle Larsen, nestleder, Torgeir Svalesen,

Detaljer

Eksteriørvisnings- og bruksprøvereglement Norsk Varmblod

Eksteriørvisnings- og bruksprøvereglement Norsk Varmblod Eksteriørvisnings- og bruksprøvereglement Norsk Varmblod Vedtatt 09.04.2014 1. Hensikt og oversikt over obligatorisk bruksprøve for ulike klasser Hensikten med å gjennomføre bruksprøver er å bedømme hestens

Detaljer

Konkurranseregler for bruksridning

Konkurranseregler for bruksridning Konkurranseregler for bruksridning Konkurranseregler som gjelder for Dølahestmesterskapet 2013 Allmenne bestemmelser: Til grunn for disse reglene ligger reglementet for brukskjøring med hest og vogn. Tanken

Detaljer

Gjennomførte kurs en uke og mer 2009

Gjennomførte kurs en uke og mer 2009 Gjennomførte kurs en uke og mer 29 NORSK HESTESENTER studenter Ridelærer (I) vår 8 Ridelærer (I) høst 12 Hovslager fagbrevskurs 2 Stallmesterkurs 5 Galopptrenerkurs 2 Travtrener høst 1 Hestekunnskapseksamen

Detaljer

Engelske rideklasser

Engelske rideklasser Engelske rideklasser Her blir bl.a. ponniens (og rytterens) oppførsel, manerer, klargjøring, og eksteriør bedømt. Dommeren vil være godkjent av NPA. Der er ingen aldersbegrensninger for deltagelse i de

Detaljer

Konkurranseregler for bruksridning

Konkurranseregler for bruksridning Konkurranseregler for bruksridning Målet med konkurranseformen: En konkurranseform der hester av alle raser kan delta. Målet er å utdanne rytteren til å forstå hesten sin, samt kunne håndtere den slik

Detaljer

dyst Nærstrid er våpenøvelser mot målskiver. Øvelsene settes sammen til en bane som består av varierende våpen og teknikker.

dyst Nærstrid er våpenøvelser mot målskiver. Øvelsene settes sammen til en bane som består av varierende våpen og teknikker. Hva er riddersport? Riddersport er middelalderens våpenbruk til hest gjeninnført som en moderne sport. Grener og momenter er historisk basert, og i størst mulig grad hentet fra manuskripter fra høy- og

Detaljer

LYDIGHETSPRØVE KLASSE I

LYDIGHETSPRØVE KLASSE I LYDIGHETSPRØVE KLASSE I Øvelse 1: Visning av tenner Koeffisient: 1 Maks poeng: 10 Kommando: Ord eller tegn for bli. Utførelse: Øvelsen starter med hundene i utgangsstilling. Dommeren stiller seg ca. 5

Detaljer

Dommerseminar på Flyinge med Diana Brownlie, 12-13 mars

Dommerseminar på Flyinge med Diana Brownlie, 12-13 mars Dommerseminar på Flyinge med Diana Brownlie, 12-13 mars Vi var to dommere fra Norge som dro nedover, undertegnede og Ellen Olsen. Slike konferanser er en bra måte å starte sesongen på, nå som de fleste

Detaljer

AVLSPLAN FOR OLDENBURGER

AVLSPLAN FOR OLDENBURGER AVLSPLAN FOR OLDENBURGER Norsk Oldenburgerforening Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter første gang 29.mars 2006, revidert 26. november 2008. Siste revisjon 22.september 2010. Innhold 1 INNLEDNING...

Detaljer

Konkurranseregler for brukskjøring med hest og vogn Konkurranseregler som gjelder for Dølahestmesterskapet 2013

Konkurranseregler for brukskjøring med hest og vogn Konkurranseregler som gjelder for Dølahestmesterskapet 2013 Konkurranseregler for brukskjøring med hest og vogn Konkurranseregler som gjelder for Dølahestmesterskapet 2013 Allmenne bestemmelser: For å få delta i konkurransen skal ekvipasjen ha: Hest, minst 4 år

Detaljer

MØNSTRING AV HEST. Utgitt av Norsk Hestesenter Starum, 2850 Lena Tegninger: Runa Bjone

MØNSTRING AV HEST. Utgitt av Norsk Hestesenter Starum, 2850 Lena Tegninger: Runa Bjone MØNSTRING AV HEST Utgitt av Norsk Hestesenter Starum, 2850 Lena Tegninger: Runa Bjone MØNSTRING AV HEST Korrekt mønstring er viktig for at dommeren skal få et best mulig inntrykk av hesten. Resultatet

Detaljer

Konkurranseregler for Bruksridning

Konkurranseregler for Bruksridning Konkurranseregler for Bruksridning Målet med konkurransen: En konkurranse der alle raser kan delta. Målet er å trene hest og rytter slik at ekvipasjen skal kunne håndtere ulike situasjoner, gjennom tillit

Detaljer

Hirse Født: Rase: Høyde: Farge: Kjønn: Temperament: Ferdigheter:

Hirse Født: Rase: Høyde: Farge: Kjønn: Temperament: Ferdigheter: Hirse Født:1999 Rase: Sportsponni Høyde:128 cm Farge: Rød Kjønn: Hoppe Temperament: Hirse er en sjarmerende liten ponni med masse personlighet. Hun kan være litt rampete, så hun trenger en bestemt hånd.

Detaljer

Konkurranseregler for brukskjøring med hest og vogn

Konkurranseregler for brukskjøring med hest og vogn Konkurranseregler for brukskjøring med hest og vogn Formål med konkurranse formen: Gi kusker og hesteeiere bedre anledning til å få kjørt inn hestene sine, samt få de anvendelige og skolerte til å utføre

Detaljer

Lineær registrering under bruksprøver hva og hvordan?

Lineær registrering under bruksprøver hva og hvordan? Lineær registrering under bruksprøver hva og hvordan? Lineær registrering er en måte å registrere egenskaper på hvor man på en lineær skala som går fra den ene ekstreme varianten av egenskapen til den

Detaljer

Programmer. Ryttertester dressur. Gjeldende Ryttertest-programmer fra 1.april 2010. Nytt 1.april 2010

Programmer. Ryttertester dressur. Gjeldende Ryttertest-programmer fra 1.april 2010. Nytt 1.april 2010 jeldende Ryttertest-programmer fra 1.april 2010 RL1 1-2 ryttere RL2 1-2 ryttere RL1 1-4 ryttere RL2 1-4 ryttere RL1 1-2 ryttere RL2 1 ryttere RL1 1 rytter RL2 1 rytter R1 1 rytter R2 1 rytter 20x60 m Nytt

Detaljer

Beskrivelse av regler for signaturaktivitet. Lyngshestdagan 2013

Beskrivelse av regler for signaturaktivitet. Lyngshestdagan 2013 Beskrivelse av regler for signaturaktivitet Lyngshestdagan 2013 Alslaget for lyngshest i Troms, NNHS og Landslaget for nordlandshest/lyngshest ønsker å bidra til å utvikle en egen konkurransegrein for

Detaljer

LYDIGHETSPRØVE KLASSE ELITE

LYDIGHETSPRØVE KLASSE ELITE LYDIGHETSPRØVE KLASSE ELITE Øvelse 1: Fellessitt 2 minutter med skjult fører Kommando: Ord for sitt og bli. Utførelse: Med hundene i utgangsstilling stilles ekvipasjene opp på en linje med passe avstand,

Detaljer

Bruksbedømmelse. Norsk ponniavlsforening. Side 1 av 36 Korrigert utgave 17.06.2013

Bruksbedømmelse. Norsk ponniavlsforening. Side 1 av 36 Korrigert utgave 17.06.2013 Bruksbedømmelse Norsk ponniavlsforening 2009 Side 1 av 36 Korrigert utgave 17.06.2013 Innledning Etter at det første bruksbedømmelsesheftet kom i 2006 har det vært arrangert en rekke bruksbedømmelser i

Detaljer

Utstilling for hopper, vallaker og unghester Momarken, lørdag 21.mai 2016

Utstilling for hopper, vallaker og unghester Momarken, lørdag 21.mai 2016 Utstilling for hopper, vallaker og unghester Momarken, lørdag 21.mai 2016 Utstillingskomite: Ole-Jonny Hansen Ole-Jonny Hansen Otto Arne Schau Alexandra Mikkelsen Arild Tegner Annike Mikkelsen Camilla

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest Tirsdag den 27. mai 2008 kl. 16.00 ble møte avholdt i møtelokalene i Grensen 3, Oslo. Klagenemndas formann: Sorenskriver Nils

Detaljer

AVLSPLAN FOR FULLBLODSARABER

AVLSPLAN FOR FULLBLODSARABER AVLSPLAN FOR FULLBLODSARABER Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter første gang 24.april 1995, revidert 8.november 2006. Innhold Revisjonsoversikt...3 1 Innledning...5 2 Rammebetingelser for avlsarbeid

Detaljer

Konkurranseregler for Bruksridning

Konkurranseregler for Bruksridning Konkurranseregler for Bruksridning Målet med konkurransen: En konkurranse der hester av alle raser kan delta. Målet er å trene hest og rytter slik at ekvipasjen skal kunne håndtere ulike situasjoner, gjennom

Detaljer

Særskilte bestemmelser for ponnitrav

Særskilte bestemmelser for ponnitrav Særskilte bestemmelser for ponnitrav Travsportens mål med ponnitrav er å skape interesse for travsporten blant barn og ungdom å gi barn og ungdom en meningsfull og sunn fritidsinteresse å trygge travsportens

Detaljer

KJØRING Lett A. FEI Test 1. Enspent / Par / Firspann /Tandem. H/P. 2010 Nr: FEI 1

KJØRING Lett A. FEI Test 1. Enspent / Par / Firspann /Tandem. H/P. 2010 Nr: FEI 1 KJØRING Lett A. FEI Test 1. Enspent / Par / Firspann /Tandem. H/P. 2010 Nr: FEI 1 Bane: 40x100 (80)m Maks poeng: 230, koeffisient: 0,696 Tid: 10 minutters intervaller St e d : D a t o : Kusk: Dommere:

Detaljer

1. Showet arrangeres søndag 17 august 2014 på Ulvshus gård på Dokka i samarbeid med Nordre Land Idrettslag, hestesportgruppa.

1. Showet arrangeres søndag 17 august 2014 på Ulvshus gård på Dokka i samarbeid med Nordre Land Idrettslag, hestesportgruppa. Proposisjoner for NPA SHOW OG BRUKSKLASSER EGET CHAMPIONAT FOR NEW FOREST PONNIER. 1. Showet arrangeres søndag 17 august 2014 på Ulvshus gård på Dokka i samarbeid med Nordre Land Idrettslag, hestesportgruppa.

Detaljer

Generelt utstillingsreglement. Norsk Varmblod

Generelt utstillingsreglement. Norsk Varmblod Generelt utstillingsreglement Norsk Varmblod Gjeldende fra 1. januar 2018 Generelle bestemmer for alle arrangementer i regi av Norsk Varmblod 1 1. GENERELLE BESTEMMELSER Utstillingsreglementet gjelder

Detaljer

Seksjonsdommer ABC TRIAL 2016. OBS dette heftet er ment å illustrere reglene i SR, ved tvil må man sjekke hva som står i reglene.

Seksjonsdommer ABC TRIAL 2016. OBS dette heftet er ment å illustrere reglene i SR, ved tvil må man sjekke hva som står i reglene. Seksjonsdommer ABC TRIAL 2016 Presentasjon basert på originalutgave av Federation Internationale de Motocyclisme Trial Commission (CTR) Illustrasjoner: Klaus Hesler. Sist oppdatert mars 2016 OBS dette

Detaljer

Klasse 1. 106. Høyre sving Dette er en 90-graders høyresving under marsj. Fører har lov til å kommandere hunden når de begynner på øvelsen.

Klasse 1. 106. Høyre sving Dette er en 90-graders høyresving under marsj. Fører har lov til å kommandere hunden når de begynner på øvelsen. Klasse 1 Skilt Rallylydighet Beskrivelse 101. Sitt Fører går inntil øvelsesskiltet. Fører gjør holdt og hunden setter seg i utgangsstilling. Når dette er utført kommanderer fører hunden til å følge med

Detaljer

Utstillingsreglement Norsk Varmblod. Generelt utstillingsreglement Reglement for eksteriørvisning Reglement for bruksprøver

Utstillingsreglement Norsk Varmblod. Generelt utstillingsreglement Reglement for eksteriørvisning Reglement for bruksprøver Utstillingsreglement Norsk Varmblod Generelt utstillingsreglement Reglement for eksteriørvisning Reglement for bruksprøver 1 Innhold 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1. Utstillingsberettigelse 1.2. Påmelding

Detaljer

AVLSPLAN FOR TINKER Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter 8.november 2006

AVLSPLAN FOR TINKER Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter 8.november 2006 AVLSPLAN FOR TINKER Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter 8.november 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...4 2 Rammebetingelser for avlsarbeid på hest i Norge...4 2.1 Hesteholdets omfang og brukere

Detaljer

Ivodin er en 3 års hingst. 10 millioner kroner. Moren Marlin startet kun noen få ganger og kjørte inn 11.000 kroner.

Ivodin er en 3 års hingst. 10 millioner kroner. Moren Marlin startet kun noen få ganger og kjørte inn 11.000 kroner. KLOSTERSKOGEN 2012 IVODIN Ivodin er en 3 års hingst. Faren heter Moe Odin og har kjørt inn over 10 millioner kroner. Moren Marlin startet kun noen få ganger og kjørte inn 11.000 kroner. Oppvekst Ivodin

Detaljer

Innhold. Fakta Opprinnelse Islandshestens utvikling Islandshesten på Island Islandshestens gangarter Islandshesten som konkurransehest Kilder

Innhold. Fakta Opprinnelse Islandshestens utvikling Islandshesten på Island Islandshestens gangarter Islandshesten som konkurransehest Kilder Islandshesten Innhold Fakta Opprinnelse Islandshestens utvikling Islandshesten på Island Islandshestens gangarter Islandshesten som konkurransehest Kilder Robust Liten Nøysom Utholdende Hårete Kaldblodig

Detaljer

Reglementsendringer og presiseringer fra og med 2010 og revidering februar 2015

Reglementsendringer og presiseringer fra og med 2010 og revidering februar 2015 Norges Gymnastikk- og Turnforbund Postboks 5000, 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf. 21 02 90 00 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 1503 33 50799 Org.nr.: 970 232 796

Detaljer

Brukskjøring. Huskeliste for banebyggere og funksjonærer

Brukskjøring. Huskeliste for banebyggere og funksjonærer Brukskjøring Huskeliste for banebyggere og funksjonærer Allmenne bestemmelser. Reglement kan lastes ned fra Foreningen Arbeidshestens hjemmeside: www.arbeidshesten.com Dommerskjema kan bestilles fra Foreningen

Detaljer

Ryttermelding for distanserittet på Frøysa 15. Juni.

Ryttermelding for distanserittet på Frøysa 15. Juni. Ryttermelding for distanserittet på Frøysa 15. Juni. Hjertelig velkommen til alle som har tatt turen til Frøysa for å være med på distanserittet vårt. Vi kan ønske hele 23 startende velkommen. Disse fordeler

Detaljer

AVLSPLAN FOR ISLANDSHEST. Norsk Islandshestforening

AVLSPLAN FOR ISLANDSHEST. Norsk Islandshestforening AVLSPLAN FOR ISLANDSHEST Norsk Islandshestforening Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter første gang 15.februar 1999, siste revisjon vedtatt 2.desember 2009 Innholdsfortegnelse REVISJONSOVERSIKT... 3

Detaljer

Høringssvar - handlingsplan nasjonale raser 2011 2020

Høringssvar - handlingsplan nasjonale raser 2011 2020 Landslaget for nordlandshest/lyngshest Hovedstyret Norsk Hestesenter Starum 2850 Lena Andebu, 8. november 2011 Høringssvar - handlingsplan nasjonale raser 2011 2020 Handlingsplanen skal finne fram til

Detaljer

Generelt utstillingsreglement. Norsk Varmblod

Generelt utstillingsreglement. Norsk Varmblod Generelt utstillingsreglement Norsk Varmblod Vedtatt 09.04.2014 Generelle bestemmer for alle arrangementer i regi av Norsk Varmblod Dette dokumentet inneholder generelle bestemmelse av betydning for sikkerhet

Detaljer

Torsdag 21. januar 2016 ble Avlskomitémøte 1/2016 avholdt på Linne Hotell kl. 10.00 16.30

Torsdag 21. januar 2016 ble Avlskomitémøte 1/2016 avholdt på Linne Hotell kl. 10.00 16.30 Endelig protokoll Torsdag 21. januar 2016 ble Avlskomitémøte 1/2016 avholdt på Linne Hotell kl. 10.00 16.30 Til stede: Ole C. Ødegaard, Tone M. Blindheim, Per Erik Hagen, Hans Emil Hansen og Berit Tveter

Detaljer

Til lokallagene under Landslaget for nordlandshest/lyngshest:

Til lokallagene under Landslaget for nordlandshest/lyngshest: Til lokallagene under Landslaget for nordlandshest/lyngshest: Etter felles medlemsmøte nasjonale hesteraser 04. 06.10.2013, Gardermoen Rasespesifikk del nordlandshest/lyngshest 1. kort orientering/bakgrunn

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Endelig referat, VT/bkl/21.06.11 Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 4/11: Tirsdag 29.mars 2011, kl.10.30 - kl. 16.00. Sted: Tilstede: Norsk Hestesenter, Starum. Anne Kathrine Fossum, leder,

Detaljer

Innhold. Fellesbestemmelser som gjelder for alle prøvekategorier. Regler for bedømming av laikarasene på villsvin

Innhold. Fellesbestemmelser som gjelder for alle prøvekategorier. Regler for bedømming av laikarasene på villsvin Innhold Fellesbestemmelser som gjelder for alle prøvekategorier Side 3. Side 8. Side 13. Side 18. Side 23. Side 28. Side 33. Side 38. Side 44. Regler for bedømming av laikarasene på mår Regler for bedømming

Detaljer

Aktivitetshåndbok. Tips om aktiviteter som kan avholdes i lokalklubbene for å bedre rekruttering og satsing på breddeidrett

Aktivitetshåndbok. Tips om aktiviteter som kan avholdes i lokalklubbene for å bedre rekruttering og satsing på breddeidrett Aktivitetshåndbok Tips om aktiviteter som kan avholdes i lokalklubbene for å bedre rekruttering og satsing på breddeidrett Temakvelder for klubbens medlemmer Temakvelder hvor man møtes uten hest er enkle

Detaljer

LYDIGHETSPRØVE KLASSE III

LYDIGHETSPRØVE KLASSE III LYDIGHETSPRØVE KLASSE III Øvelse 1: Felles sitt 1 minutt med synlig fører Koeffisient: 2 Maks poeng: 20 Kommando: Ord for sitt og bli. Utførelse: Med hundene i utgangsstilling stilles ekvipasjene opp på

Detaljer

AVLSPLAN FOR PONNIER

AVLSPLAN FOR PONNIER AVLSPLAN FOR PONNIER Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter første gang 16. august 1999, revidert 16.mars 2005 Innhold 1 INNLEDNING... 4 2 RAMMEBETINGELSER FOR AVLSARBEID PÅ HEST I NORGE... 4 2.1 HESTEHOLDETS

Detaljer

DOMMERRAPPORT. Mål (cm) Manke Bryst Pipe Kryss Kropp Stang: Bånd: Omkrets: Omkrets: Klavemål: Stangmål: Lengde: 140 180 24

DOMMERRAPPORT. Mål (cm) Manke Bryst Pipe Kryss Kropp Stang: Bånd: Omkrets: Omkrets: Klavemål: Stangmål: Lengde: 140 180 24 DOMMERRAPPORT INDIVIDDATA Utstillingssted:Lefdal Dato: 12.04.2015 Kat.nr. 1 Hestens navn: T.P's Show Stopper Klasse: 1b Rase: Gypsy Cob Reg. nr.: 82603506135M743 Stamboknr: 21 GCH Mikrochipnr: 953000005258452

Detaljer

LYDIGHETSPRØVE KLASSE II

LYDIGHETSPRØVE KLASSE II LYDIGHETSPRØVE KLASSE II Øvelse 1: Fellesdekk 2 minutter med skjult fører Kommando: Ord eller tegn for dekk, bli liggende og utgangsstilling. Utførelse: Med hundene i utgangsstilling stilles ekvipasjene

Detaljer

AVLSPLAN FOR NORSK VARMBLODS RIDEHEST

AVLSPLAN FOR NORSK VARMBLODS RIDEHEST AVLSPLAN FOR NORSK VARMBLODS RIDEHEST DEL 2 RASESPESIFIKKE BESTEMMELSER Vedtatt av styret i Norsk Hestesenter 21.mars 2014 Kort presentasjon av organisasjonen Norsk Forening for Varmblodig Hesteavl ble

Detaljer

Tevlingsreglement Hest og ridning

Tevlingsreglement Hest og ridning Tevlingsreglement Hest og ridning Revidert av tevlingsnemda i NBU, 2013 REGEL FOR NBU-MESTERSKAP HEST OG RIDNING Hest og ridning er delt inn i fire deler, en teoridel, en del med tekniske rideferdigheter,

Detaljer

NRK avd. Oslo og omegns hønsecup 2010 - også for deg som har valp/unghund!

NRK avd. Oslo og omegns hønsecup 2010 - også for deg som har valp/unghund! NRK avd. Oslo og omegns hønsecup 2010 - også for deg som har valp/unghund! For deg som vil ha det gøy med hunden din. Påmelding: honsecup@gmail.com Hønsecupen dømmes som en working test med poengskala

Detaljer

Lyngshesten en Nordkalott-hest? Opprinnelseshistorier og myter Dobbeltnavnet og navnesaken

Lyngshesten en Nordkalott-hest? Opprinnelseshistorier og myter Dobbeltnavnet og navnesaken Lyngshesten en Nordkalott-hest? Lyngshesten er en liten nasjonal hesterase av Nord-Norsk opprinnelse som står på FAO sin liste som utrydningstruet vedlikeholdt. Lyngshesten har et betydelig potensial som

Detaljer

Avlsplan for islandshest. Del 2. Rasespesifikke bestemmelser

Avlsplan for islandshest. Del 2. Rasespesifikke bestemmelser Del 2 Rasespesifikke bestemmelser Vedtatt av styret i Norsk Hestesenter 30.april 2014 Innhold Kort presentasjon av organisasjonen... 3 1. Avlsmål for islandshest... 3 1. 1.Vektlegging av egenskaper...

Detaljer

gradering og beskrivelse av egenskap (til støtte for karaktersetting) A B C D E F G H I straffe sekun der (VK)

gradering og beskrivelse av egenskap (til støtte for karaktersetting) A B C D E F G H I straffe sekun der (VK) Dømmeskjema og dommerveiledning Skeid kjøre/tømmekjøre Feilfri runde (FR), Lett klasse (LK) og Vanskelig klasse (VK) Løype i terrenget, eventuelt delvis på bane tilsvarende ca 20x40 meter Mannskapsbehov:

Detaljer

Tre ganger norgesmester Mia Eckhoff: Har konkurrert internasjonalt siden hun var 12

Tre ganger norgesmester Mia Eckhoff: Har konkurrert internasjonalt siden hun var 12 Tre ganger norgesmester Mia Eckhoff: Har konkurrert internasjonalt siden hun var 12 Mia Eckhoff fra Eggedal i Buskerud har konkurrert med islandshest siden hun var 10 år og har vært med i internasjonale

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 4 - Finter

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 4 - Finter SoneUtviklingsMiljø 3 år Økt 4 - Finter Tema: - Finter Informasjon om målvaktens fokusområder på denne økten finner du på siste side i øktplanen. Hovedbudskap i økten: Alle spillere må trene/øve på finter.

Detaljer

AVLSPLAN FOR VARMBLODS TRAVER

AVLSPLAN FOR VARMBLODS TRAVER AVLSPLAN FOR VARMBLODS TRAVER Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter 14.oktober 2003, revidert 9.september 2005 Innhold Innhold... 2 Revisjonsoversikt... 3 1 Innledning...4 2 Rammebetingelser for avlsarbeid

Detaljer

FINNMARK FYLKESKOMMUNE OPPLÆRINGSAVDELINGA HESTEFAGET

FINNMARK FYLKESKOMMUNE OPPLÆRINGSAVDELINGA HESTEFAGET Dette dokumentet gjenomgås med kandidat og kopi beholdes av kandidaten. Originalen sendes i sin helhet sammen med prøveprotokoll. FINNMARK FYLKESKOMMUNE Eksempel fagprøve Hestefaget FAGPRØVE I HESTEFAGET

Detaljer

Ved 2 eller flere påmeldte juniorer i et grenmesterskap vil det arrangeres egne mesterskapsklasser for disse.

Ved 2 eller flere påmeldte juniorer i et grenmesterskap vil det arrangeres egne mesterskapsklasser for disse. STATUTTER FOR NORDISK MESTERSKAP FOR FJORDHEST 1. Formål Nordisk Mesterskap for Fjordhest er en konkurranse der innholdet tilpasses fjordhestens og ryttere/kuskers allsidige ferdigheter. Mesterskapet skal

Detaljer

gradering og beskrivelse av egenskap (til støtte for karaktersetting) A B C D E F G H I karakter (0 10 p) LK og VK kommentar FR straffe sekun der (VK)

gradering og beskrivelse av egenskap (til støtte for karaktersetting) A B C D E F G H I karakter (0 10 p) LK og VK kommentar FR straffe sekun der (VK) Dømmeskjema og dommerveiledning Skeid ridning/leiing Feilfri runde (FR), Lett klasse (LK) og Vanskelig klasse (VK) Løype i terrenget, eventuelt delvis på bane tilsvarende ca 20x40 meter Mannskapsbehov:

Detaljer

Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på elg

Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på elg Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på elg 1. Disse prøvene kan gjennomføres når som helst utenfor gjeldende båndtvangstider. De kan gjennomføres som individuelle prøver, sammen med prøver på

Detaljer

Tevlingsreglement Bløtkakepynting

Tevlingsreglement Bløtkakepynting Tevlingsreglement Bløtkakepynting Revidert av tevlingsnemda i NBU våren 2007 Oppdatert 2014 REGLER FOR NM I BLØTKAKEPYNTING Bløtkakepynting er en individuell tevling som går ut på at tevleren skal lage

Detaljer

Utstillingsreglement for Norsk Marsvinklubb Sist revidert av årsmøtet 18/04/2015

Utstillingsreglement for Norsk Marsvinklubb Sist revidert av årsmøtet 18/04/2015 Utstillingsreglement for Norsk Marsvinklubb Sist revidert av årsmøtet 18/04/2015 1 Innholdsfortegnelse Utstillingsreglement for Norsk Marsvinklubb...4 Kapittel 1- Om utstilleren... 4 1 Krav til medlemskap...4

Detaljer

Tevling i Mønstring av hest. Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag.

Tevling i Mønstring av hest. Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag. Tevling i Mønstring av hest Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag. MØNSTRING AV HEST FORMÅL Formålet med tevlinga i mønstring av hest er å fremme forståelsen for hvilken betydning en korrekt mønstring

Detaljer

Møtt opp i godt tid før treningen starter ferdig påkledd med fotball utstyret på. Det er lurt å ta med joggesko til hver trening.

Møtt opp i godt tid før treningen starter ferdig påkledd med fotball utstyret på. Det er lurt å ta med joggesko til hver trening. GENERELL INFORMASJON: Minner alle på at det ikke er lenge igjen til seriestart. Første Bredde kamp er 4 april. Første KM kamp er 21 april. UKE 11. 4 planlagte treningsøkter. Uke 12. Vi kjører trening for

Detaljer

AVLSPLAN FOR DØLAHEST

AVLSPLAN FOR DØLAHEST AVLSPLAN FOR DØLAHEST Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter første gang 24.april 1995, siste revisjon vedtatt 20.januar og 24.februar 2012. Innhold Overordna avlsmålsetting for dølahesten... 3 Avlsmålet

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter VT/bkl/08.07.13 Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Møte 4/13: Onsdag 26.juni 2013, kl. 14.00 Sted: Deltagere: Forfall: Norsk Hestesenter, Starum Anne Kathrine Fossum, leder, Per Kolnes, Janne Seilen,

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for dølehest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for dølehest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for dølehest Tirsdag den 22. juni 2010 kl. 14.15 ble møte avholdt i Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar sine lokaler, Hamar. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer:

Detaljer

Aktivitet og Utdanning Kjøring inn i klubb/krets. Presentasjon laget av Anne Grundvig, Gu-K

Aktivitet og Utdanning Kjøring inn i klubb/krets. Presentasjon laget av Anne Grundvig, Gu-K Aktivitet og Utdanning Kjøring inn i klubb/krets Presentasjon laget av Anne Grundvig, Gu-K Langsiktig mål Få kjøring inn som aktivitet i klubber Få kjøring inn som aktivitet på anlegg Få flere anlegg Få

Detaljer

NFFs Ferdighetsmerke

NFFs Ferdighetsmerke NFFs Ferdighetsmerke Merket kan tas i fem vanskelighetsgrader: Blått, Rødt, Bronse, Sølv og Gull. Barn til og med 12 år bør på forhånd ha tatt Minimerket 1 og 2. Alle gutter og jenter kan ta ferdighetsmerket

Detaljer

Dette skal alle kjenne til ettersom det brukes mye på barmark.

Dette skal alle kjenne til ettersom det brukes mye på barmark. Øvelsesbank gr. A/Fis: Generell styrke: Mage/rygg program: - 10 x 5 situps. 1) Rette ben, helt opp. 2) Bena inntil rompa, normal løft. 3) Bena 90grader, normal løft. 4) Bena rett opp, normal løft. 5) Bena

Detaljer

Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på mår

Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på mår Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på mår 1. Disse prøvene kan gjennomføres når som helst utenfor gjeldende båndtvangstider. De kan gjennomføres som individuelle prøver, sammen med prøver på

Detaljer

AVLSPLAN FOR KALDBLODS TRAVER

AVLSPLAN FOR KALDBLODS TRAVER AVLSPLAN FOR KALDBLODS TRAVER Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter 20.april 2005, revidert 4.juli 2006 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammebetingelser for avlsarbeid på hest i Norge...5 2.1 Hesteholdets

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Foreløpig referat VT/bkl/08.05.2014 Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Møte 3/14: Onsdag 30.april 2014, kl. 10.30. Sted: Deltagere: Forfall: Norsk Hestesenter, Starum. Anne Kathrine Fossum, leder,

Detaljer

FULL FOKUS PÅ FERDIGHETER FELTRITT UTARBEIDET AV TORMOD BAKKE JOHNSEN OG ELIN HEISTAD BEST CUP 2017

FULL FOKUS PÅ FERDIGHETER FELTRITT UTARBEIDET AV TORMOD BAKKE JOHNSEN OG ELIN HEISTAD BEST CUP 2017 FULL FOKUS PÅ FERDIGHETER FELTRITT UTARBEIDET AV TORMOD BAKKE JOHNSEN OG ELIN HEISTAD BEST CUP 2017 FULL FOKUS PÅ FERDIGHETER 2017 Grenutvalget i feltritt (GU-F) skal også i år gjennomføre «BEST- CUP»:

Detaljer

AKTIVITETSCUP NORDLANDSHEST/LYNGSHEST 2019

AKTIVITETSCUP NORDLANDSHEST/LYNGSHEST 2019 AKTIVITETSCUP NORDLANDSHEST/LYNGSHEST 2019 Vi har gleden av å invitere til aktivitetscup for alle medlemmer i lokallagene til Landslaget for nordlandshest/lyngshest. Oppbyggingen av cupen er stort sett

Detaljer

BEST CUP «En veiledning»

BEST CUP «En veiledning» BEST CUP 2019 «En veiledning» BEST CUP 2019 - «FULL FOKUS PÅ FERDIGHETER» Ferdighetsbedømmelsen har som formål å fremme balansert, effektiv og sikker ridning i terrenget. Bedømmelsen skal legge vekt på

Detaljer

Pasning og mottaksdrill. Beskrivelse: Hvorfor: Variasjon/utbygging: Instruksjonsmomenter: - Plassering av stamfot og kroppen bak ballen ved pasning.

Pasning og mottaksdrill. Beskrivelse: Hvorfor: Variasjon/utbygging: Instruksjonsmomenter: - Plassering av stamfot og kroppen bak ballen ved pasning. Pasning og mottaksdrill For hver bane, sett opp 2 kjegler ca 15 meter fra hverandre. Plasser 2-3 spillere ved hver kjegle. Bruk 1 ball. Ballen spilles mellom spillerne hvor den første i rekka ved hver

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk Araberhestforening Egon Byporten Oslo den 19. september 2015

Referat fra styremøte i Norsk Araberhestforening Egon Byporten Oslo den 19. september 2015 Referat fra styremøte i Norsk Araberhestforening Egon Byporten Oslo den 19. september 2015 Tilstede: Boel Elisabeth Valsø Christine Keyser Tone Fauske Guttormsen Rita Snellingen Flemming Meland (over telefon)

Detaljer

Skeid for nordlandshest/lyngshest navnet kan være Skeid med et prefiks for eksempel HelgelandsSkeid eller LyngsSkeid

Skeid for nordlandshest/lyngshest navnet kan være Skeid med et prefiks for eksempel HelgelandsSkeid eller LyngsSkeid Skeid for nordlandshest/lyngshest navnet kan være Skeid med et prefiks for eksempel HelgelandsSkeid eller LyngsSkeid Reglement omarbeida etter reglene for Dølaskeid 23.07.2014 gjelder foreløpig for 2014

Detaljer

Instruks for gjennomføring for NM for Nordlandshest/Lyngshest 2018

Instruks for gjennomføring for NM for Nordlandshest/Lyngshest 2018 Instruks for gjennomføring for NM for Nordlandshest/Lyngshest 2018 Revisjon B 18.04-18 NM for Nordlandshest/Lyngshest arrangeres etter NRYFs KR og Statutter for NM for Nordlandshest/Lyngshest, vedtatt

Detaljer

Regler og øvelser for Bronsemerkeprøve, og Lydighetsprøver klasse I, II, III og Elite

Regler og øvelser for Bronsemerkeprøve, og Lydighetsprøver klasse I, II, III og Elite Norsk Kennel Klub Hundeeiernes organisasjon Regler og øvelser for Bronsemerkeprøve, og Lydighetsprøver klasse I, II, III og Elite Gjelder fra 1. januar 2004 revidert 1.3.2004 og 1.1.2005 Utgave 17 2 Regler

Detaljer

Møtebok. for. klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene

Møtebok. for. klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Møtebok for klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Onsdag den 30.mars 2011 kl. 16.00 ble møte avholdt på Norges veterinærhøgskole, Oslo. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer: Sorenskriver

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter VT/bkl/08.06.2015 Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 2/2015: Onsdag 3.juni 2015, kl. 10.30 Sted: Deltagere: Norsk Hestesenter, Starum Anne Kathrine Fossum, leder, Atle Larsen, nestleder, Per

Detaljer

REGLEMENT FOR SKEID- DE NASJONALE HESTENES SPORT

REGLEMENT FOR SKEID- DE NASJONALE HESTENES SPORT REGLEMENT FOR SKEID- DE NASJONALE HESTENES SPORT Formål Skeid er en konkurranseform for de tre nasjonale hesterasene, dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest, og er utviklet for at disse rasene

Detaljer

Ferdselsprøven - Beörighetsprov IPO Navarras Prima Pallina

Ferdselsprøven - Beörighetsprov IPO Navarras Prima Pallina Ferdselsprøven - Beörighetsprov IPO Navarras Prima Pallina Tok på Biri hos NSchK avd Oppland 17.09.2011 FERDSELSPRØVE FP (BH) (fra NKK sitt regelverk) Generelle bestemmelser for Ferdselprøve FP: Ferdselselsprøven

Detaljer

Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på grevling

Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på grevling Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på grevling 1. Disse prøvene kan gjennomføres når som helst utenfor gjeldende båndtvangstider. De kan gjennomføres som individuelle prøver, sammen med prøver

Detaljer

6) Sitte på bakken, beina oppe fra bakken, strekke og bøye beina: 20 rep

6) Sitte på bakken, beina oppe fra bakken, strekke og bøye beina: 20 rep Øvelsesbank gr. B Styrke overkropp I: Mage: 1) Sit-ups: 100 rep 2) Sit-ups med beina rett opp 30 rep 3) Skrå sit-ups: 50 rep på hver side 4) Ta på anklene med beina rett opp, diagonalt: 100 rep 5) Ta på

Detaljer

Reglement for konkurranser i tømmerkjøring med hest.

Reglement for konkurranser i tømmerkjøring med hest. Reglement for konkurranser i tømmerkjøring med hest. (Versjon mai 2018) Konkurranseopplegg I utformingen av konkurranseopplegget har det vært vektlagt at det skal være med noen oppgaver for ekvipasjene

Detaljer

Humra medlemsblad for Bøverbru Hestesportsklubb 3/06 3/06

Humra medlemsblad for Bøverbru Hestesportsklubb 3/06 3/06 Humra medlemsblad for Bøverbru Hestesportsklubb 3/06 3/06 Ridehuset er åpnet! Nå er det nye ridehuset på Stall er tatt i bruk! Gjett om det er luksus, tenk å kunne trene hele vinteren uten å måtte ta hensyn

Detaljer