Aktuelt fra. satser på web. Ny utsendelse med fokus på preanalyse (s6) Samhandlingsreformen kontakt Noklus for råd (s8)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktuelt fra. satser på web. Ny utsendelse med fokus på preanalyse (s6) Samhandlingsreformen kontakt Noklus for råd (s8)"

Transkript

1 Aktuelt fra Profilmagasin fra Noklus Ny utsendelse med fokus på preanalyse (s6) Samhandlingsreformen kontakt Noklus for råd (s8) Populært laboratoriecruise (s11) Noklus (s2) satser på web

2 Noklus satser på web Etter at Noklus i fjor feiret 20-årsjubileum med blant annet ny logo og ny visuell profil, har vi det siste året arbeidet mye med hjemmesiden. Vi ønsker at mest mulig av Noklus sine aktiviteter skal gjenspeiles på hjemmesiden, og at deltakerne skal finne informasjon og bli oppdaterte på aktuelle nyheter fra oss. I tillegg har vi fått en egen inngangsportal, Min side, der deltakerne kan registrere svar og motta rapporter for eksterne kontrollutsendelser og finne e-læringskurs for sykehjem. Den nye hjemmesiden ble lansert i juni, og samtidig gjennomførte vi den første kontrollutsendelsen (HbA1c) med webregistrering av svar på Min side. Etter hvert skal deltakerne selv kunne gå inn her og endre opplysninger om egen praksis. Fra neste år vil laboratoriepermene i sin nåværende form fases ut og erstattes med elektroniske prosedyrer. Da vil også disse bli å finne på Min side. I år starter Noklus et program for preanalyse, dvs. en elektronisk utsendelse som omhandler alt det som skjer med en prøve fra den rekvireres til den analyseres. Det er et stadig større fokus på denne prosessen ettersom flere undersøkelser viser at en stor del av de «feilene» som gjøres, forekommer i denne fasen. Noklus satser også på postanalyse, dvs. det som skjer etter at prøveresultatet er produsert. I mai ble det sendt ut sykehistorier til leger som arbeider på sykehjem, der vi fokuserte på hvordan laboratorieresultater brukes og tolkes av legene. I tillegg har nå Praksisprofilen fått konsesjon fra datatilsynet. Dette er et verktøy hvor legekontor på en enkel måte kan sammenligne data fra sin praksis med samledata fra andres praksis. Sverre Sandberg, leder i Noklus Noklus er avhengig av dialog med deltakerne, og vi mottar gjerne innspill på det vi driver med. Du finner en lenke på vår hjemmeside under kontakt oss, der du kan gi oss tilbakemeldinger - ris og ros. 2

3 Profilmagasin fra Noklus HbA1c som diagnostisk kriterium HbA1c > 6,5 % skal nå benyttes som det primære diagnostiske kriterium for diabetes. Ifølge Helsedirektoratet kan alle metoder for analysering av HbA1c benyttes til dette, gitt at analysekvaliteten kan dokumenteres å tilfredsstille følgende krav: 1) Ved ekstern analytisk kvalitetskontroll skal egne HbA1c-resultater avvike maksimalt ca. 7 % fra fasit. Etter at Helsedirektoratet kom med dette kravet, har Noklus justert sine grenser for riktighetsvurdering slik at grensene for vurderingen Akseptabel akkurat tilfredsstiller dette. De som får riktighetsvurderingen Meget god, tilfredsstiller dette kravet med god margin. 2) Intern analytisk kvalitetskontroll skal analyseres og variasjonen av resultatene skal dokumenteres med en CV 2 %. Noklus har laget et excel-ark til hjelp for å beregne og visualisere den interne kvalitetskontrollen. Regnearket kan lastes ned fra laboratorieperm II på (Dersom filen åpnes i Open Office, vil beregninger og illustrasjoner fungere, men ledeteksten blir litt ufullstendig). For å få en rimelig pålitelig verdi, bør antall resultater som inngår i beregningen være minst 8. Det er også viktig at kontrollene analyseres hyppig slik at man får en kontinuerlig overvåkning og kan reagere når analysekvaliteten eventuelt ikke er god nok. Noklus anbefaler at kontrollen analyseres hver dag HbA1c analyseres. Eksemplene nedenfor viser at små forskjeller gir store utslag på CV, spesielt når det er få resultater. Her er antall resultater (n) 13. Plot hentet fra Noklus excel-ark. Plot til venstre har verdier fra 6,2-6,6 HbA1c % og gir CV 1,8 %, mens plot til høyre viser verdier fra 6,1-6,7 HbA1c % og gir CV 2,9 %. Det er det enkelte legekontor som har ansvar for å dokumentere analysekvaliteten og sørge for at kontrollmaterialer analyseres hyppig nok. Noklus tilbyr hjelp til dokumentasjon ved å etterspørre CV på intern kvalitetskontroll i forbindelse med ekstern kvalitetskontroll på HbA1c. Når denne oppgis, får deltakerne en tilbakemelding om begge kvalitetskravene innfris eller ei. Noklus sin rolle vedrørende bruk av HbA1c til diagnostikk er kun rådgivende - det enkelte legekontor er selv ansvarlig for å dokumentere at analysekvaliteten tilfredsstiller kravene. 3

4 Generalsekretær i Dnlf med laboratoriekonsulent på legekontorbesøk Geir Riise, leder av styringsgruppen i Noklus og generalsekretær i Legeforeningen (Dnlf), fikk i 2012 invitasjon til å være med på et legekontorbesøk sammen med laboratoriekonsulent i Noklus Hedmark, Kari van den Berg. I mars 2013 grep han sjansen, for å få et bedre innblikk i laboratoriekonsulentenes arbeid ut mot deltakerne. Besøket startet med et lunsjmøte, hvor laboratoriekonsulent Kari informerte leger og medarbeidere om HbA1c til diagnostikk og hvilke kvalitetskrav som anbefales av Helsedirektoratet. Etter lunsjmøtet besøkte de laboratoriet, hvor de blant annet vurderte intern analytisk kvalitetskontroll for HbA1c ved å benytte elektronisk kontrollskjema. God dialog og åpenhet Geir forteller at de ble godt mottatt på legekontoret, og at Kari hadde laget et fint opplegg for besøket med konkrete tips og aktuelle saker. - Jeg har stor tro på Noklus sin tilnærmingsmåte. Den er praktisk rettet og basert på overordnete krav og anbefalinger. - Det er flott at de ansatte på legekontoret har noen de kan rådføre seg med og som møter dem der de er. Jeg synes Kari gjennomførte besøket på eksemplarisk vis, sier Geir. Nyttig - Det er ønskelig med kvalitet i alle ledd for å oppnå trygge helsetjenester. Her er Noklus i en lederposisjon, mener Geir. - Som leder er det viktig å ha fingeren i puddingen, som Geir beskriver det, altså komme ut og se hvordan jobben utføres og løses i praksis. Etter å ha vært med Kari på besøk og sett hvordan laboratoriekonsulentene jobber, ser jeg at Noklus fungerer og får god mottakelse. Dette bekreftes også ved at 99 % av landets legekontor deltar i Noklus. Dette har vært en nyttig og positiv opplevelse for meg. Jeg tar med meg disse erfaringene inn i jobben i Dnlf, hvor kvalitet er et av satsningsområdene i perioden Og jeg tar gjerne i mot flere invitasjoner til å være med på besøk, avslutter Geir. Det ble en fin diskusjon mellom laboratoriekonsulenten og de ansatte på legekontoret. Legene viste interesse for arbeidet som utføres på laboratoriet og kvalitetskravene som stilles. - Alle på legekontoret må få et eierskap til måten å jobbe med kvalitet. For å få til dette er det viktig med direkte dialog og gode eksempler, mener Geir. Laboratoriekonsulenten er tilgjengelig og til stede I løpet av besøket ble interne rutiner for laboratoriearbeidet gjennomgått, de ansatte fikk vist hvordan de jobber, de kunne stille spørsmål/be om råd og fikk faglig påfyll. Geir Riise, generalsekretær i Den norske legeforening 4

5 Profilmagasin fra Noklus Ny hjemmeside og Min side er på plass Noklus lanserte i juni ny og forbedret hjemmeside, samt inngangsportalen «Min side». Der kan vi blant annet tilby deltakerne webregistrering av resultater på kontrollmateriale utsendt fra Noklus. Min Side For å tilpasse tjenestene våre bedre til den enkelte deltaker, har Noklus utarbeidet «Min side». Formålet er å etablere en kommunikasjonsplattform der Noklus og deltakerne lettere kan utveksle informasjon. På «Min side» kan deltakerne registrere resultater for Noklus-kontroller, hente vurderingsbrev og på sikt foreta endringer vedrørende deltakeropplysninger (kontaktinformasjon etc.). Deltakerne får god oversikt over hvilke Noklusutsendelser de deltar på og hvilke andre utsendelser som er tilgjengelige. Fargekoder vil indikere ulik status på utsendelsene. Noklus har lagt vekt på at hjemmesiden skal være lett å navigere i, og derfor er hver seksjon presentert under hver sin arkfane. Er deltaker f. eks. ute etter råd om analyserepertoar, finnes dette under arkfane Kurs og veiledning. Første utsendelse med webregistrering var HbA1c i juni, og vi vil utvide med andre analyser etter hvert. Det sendes en melding på e-post/sms når kontroller sendes til deltaker og når vurderingsbrev kan lastes ned. Det er lagt inn forklaringsbobler ved de fleste feltene som skal fylles ut og ved de fleste funksjoner som er tilgjengelige. På hjemmesiden vil vi jevnlig presentere: - aktuelle nyheter fra Noklus - informasjon vedrørende kontrollutsendelser - siste nytt fra de ulike seksjonene - siste nytt innen forskning i regi av Noklus - ferske rapporter fra SKUP (Skandinavisk Utprøving av laboratorieutstyr for Primærhelsetjenesten) Kurskalender, utsendelsesplan for Noklus-kontroller og prosedyrepermer er lett tilgjengelig med bildeknapp på startsiden. Siden har nå vært i drift i noen måneder, og tilbakemeldinger tyder på at nye har falt i smak. Noklus arbeider kontinuerlig med å videreutvikle «Min side». E-læringskurs i blodprøvetaking, prøvebehandling, analysering og kvalitetsarbeid er tilgjengelig på «Min side» - for sykehjem, rehabilitering og hjemmesykepleie. Innlogging til «Min side» finner man oppe til høyre på hjemmesiden vår. Brukernavn og passord blir sendt ut sammen med Noklus-kontroller som kan registreres på web. Brukernavn og passord til Min side kan også fås ved henvendelse til din laboratoriekonsulent. 5

6 Ny utsendelse med fokus på preanalyse Hva? Feil ved prøvesvar kan i % av tilfellene skyldes feil som oppstår før selve analyseringen; i den preanalytiske fasen. På kurs og ved veiledning har Noklus alltid fokusert på viktigheten av rett prøvetaking og prøvebehandling. Nå ønsker vi å sette enda større fokus på preanalyse, ved å lage en utsendelse med spørsmål knyttet til preanalyse. Hvorfor? Det er viktig å kartlegge det som faktisk gjøres i den preanalytiske fasen. Hvilke prøver blir tatt? Hvordan fylles rekvisisjonen ut? Hvilke pasientforberedelser og prøveforberedelser gjøres? Hvordan identifiseres pasienten? Hva gjøres under selve prøvetakingen? Hvordan merkes prøven og hvordan behandles den i etterkant? Hvordan oppbevares og transporteres prøven frem til analyseinstrumentet? Det er mange steg, og feil kan gjøres flere steder i prosessen. I en slik utsendelse vil vi se om det er noen områder der det oftere gjøres feil enn andre. Noklus vil på kurs og i vår veiledning, fokusere på tiltak for å bedre rutiner på områder der det ofte gjøres feil. Den totale testprosessen i en laboratorieanalyse Hele prosessen fra en prøve (blod, urin, avføring, etc.) blir rekvirert til svar rapporteres, kan deles inn i tre hovedfaser: preanalytisk, analytisk og postanalytisk. Preanalyse Forhold og faktorer som kan påvirke et analyseresultat fra prøven rekvireres av legen til den settes i analyseinstrument for analysering. Hvordan? Dette vil være en elektronisk utsendelse, og vi jobber for å få denne ut i løpet av høsten Link til besvarelsen vil bli lagt ut på Min side på Den skal besvares innen en gitt tidsfrist, og deltaker vil få individuell tilbakemelding sammenlignet med alle deltakere, på samme måte som ved andre utsendelser. Hvor skjer de fleste feil i testprosessen? Preanalytisk fase: % Analytisk fase: % Postanalytisk fase: % Kilde: «Blodprøvetaking i praksis», Astrid Mette Husøy. Denne fordelingen er fra studier utført på sykehuslaboratorier, og kan ikke direkte overføres til primærhelsetjenesten. 6

7 Profilmagasin fra Noklus Praksisprofil - et gratis tilbud til allmennlegen I samarbeid med Norsk forening for allmennmedisin (NFA) tilbyr Noklus to praksisrapporter basert på utvalgte journaldata for ett år. Rapportene er velegnet for utdannings- og smågrupper i allmennmedisin, og inneholder forslag til diskusjon og noe fagstoff. Noklus har konsesjon fra Datatilsynet til å samle inn og lagre data fra allmennleger. Eksempel fra rapport 1: Praksisprofilen Denne rapporten gir deg nøkkeltall for din listepopulasjon, fordeling av diagnosegrupper og laboratoriebruk. Figuren viser andel konsultasjoner der det rekvireres laboratorieanalyser Eksempel fra rapport 2: Antikoagulasjonsbehandling med warfarin Rapporten gir detaljert oversikt over alle dine listepasienter som bruker warfarin. Dine tall Gjennomsnitt og (10-90 prosentiler) Antall listepasienter med minst en INR-verdi >1,2 24,0 19,9 (7,0-37,0) -av listepas. utgjør dette i prosent 2,0 1,6 (0,6-2,8) Gjennomsnittlig antall INR-svar per pasient og år 11,7 10,8 (8,0-14,5) < Utdrag fra tabell 1. Oversikt over fordelingen av INR-svar. Fordeling av INR-verdier (%) (fordeling av i alt 280 INR-svar): -som er for lave (<1,8) 6,1 10,6 (5,3-16,7) -som kan være for lave; 1,8-1,9 6,8 7,6 (4,3-11,5) -i vanlig terapeutisk område (2,0-3,0) 68,9 60,2 (52,5-68,9) -som er lett forhøyet / intensiv behandling (3,1-3,5) 11,4 11,6 (6,3-16,7) -som regnes som moderat forhøyet (3,6-4,4) 5,4 6,4 (2,9-10,5) -som er for høye og krever pause (4,5-6) 0,7 1,9 (0,0-3,7) -som er betydelig forhøyet (> 6,1) 0,7 0,6 (0,0-1,4) Noklus sin programvare ble omtalt i Tidsskrift for Den norske legeforening nr 3, 2012; 132 Fullstendige rapporter finner du på Påmelding til 7

8 Samhandlingsreformen kontakt Noklus for råd Samhandlingsreformen forutsetter at pasienter som regnes ferdigbehandlet i sykehus, skal tilbakeføres til kommunal omsorg så snart det er forsvarlig. Kommunene får også en lovfestet plikt til å gi tilbud om døgnopphold i stedet for sykehusinnleggelse for pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp. På bakgrunn av dette opprettes det «akuttenheter» ved lokalmedisinske sentre, ofte i tilknytning til sykehjemmene i kommunen. Sykehjem med slike enheter vil ha behov for et annet og mer krevende analyserepertoar enn vanlige sykehjem. Plikten innføres gradvis fra 2012 til Innen 1. januar 2016 skal alle kommuner ha et slikt heldøgnstilbud. Gruppen skal innen utgangen av 2013: - kartlegge hvor langt oppbyggingen av lokalmedisinske sentre har kommet i kommunene og hvordan de er organisert - komme med anbefalinger om hvilke analyser som skal utføres på akuttenhetene, i samarbeid med ulike høringsinstanser - utrede hvordan disse analysene skal kvalitetssikres (prøvetaking/-behandling, intern og ekstern analytisk kvalitetskontroll), herunder ressursbehov og kompetanseutvikling ved hjelp av Noklus. Noklus har nedsatt en samhandlingsgruppe Samhandlingsgruppen består av: Ann Helen Kristoffersen (laboratorielege) Anne-Lise Ramsvig (laboratoriekonsulent) Guri Gulstad (laboratoriekonsulent) Sverre Sandberg (leder av Noklus) Svein Ivar Fylkesnes (geriater) Wenche Iren Bjelkarøy (bioingeniør Noklus) Geir Thue (fastlege). På denne måten vil vi i Noklus være bedre rustet til å imøtekomme aktuelle laboratoriefaglige spørsmål i forbindelse med opprettelse av «akuttenheter» i kommunene. Har du spørsmål, kontakt din lokale laboratoriekonsulent. 8

9 Profilmagasin fra Noklus Samhandlingsreformen forutsetter at pasienter som regnes ferdigbehandlet i sykehus, skal tilbakeføres til kommunal omsorg så snart det er forsvarlig. 9

10 Kasuistikker til sykehjemslegene - et nytt og spennende faglig tilbud Noklus har tidligere sendt ut kasuistikker til allmennleger for å belyse bruken av laboratorieprøver i allmennpraksis. Vi gir nå tilsvarende tilbud til sykehjemsleger som ledd i arbeidet med å bedre laboratorievirksomheten på sykehjemmene. I 2012 sendte vi ut den første av en serie kasuistikker til sykehjemsleger. Utsendelsen var en prøveutsendelse og 531 leger ved 375 sykehjem svarte. Tema for utsendelsen var rekvirering og tolkning av urinprøver ved spørsmål om urinveisinfeksjon hos eldre på sykehjem. Det ble sendt ut to pasienthistorier, og legene skulle svare på om de ville iverksette tiltak og eventuelt hvilke. Alle svarene ble konfidensielt behandlet. Det ble sendt tilbakemeldingsbrev til alle sykehjemslegene. Tilbakemeldingen inneholdt en oversikt over alle svarene som var kommet inn og generelle råd om bruk og tolkning av urinprøver på sykehjem basert på faglige anbefalinger fra litteraturen. De legene som hadde oppgitt sine initialer, fikk en egen tilbakemelding der de kunne se egne svar i en ekstra kolonne. Våren 2013 ble det sendt ut kasuistikker til sykehjemslegene med tema Hemoglobin og 365 sykehjemsleger fra 348 sykehjem svarte på kasuistikkene. Tilbakemelding på hemoglobinkasuistikkene er planlagt ferdig til høsten. CRP er tema for neste kasuistikk som sendes ut på senhøsten. Det er etablert en egen arbeidsgruppe i Noklus som arbeider med å finne aktuelle pasienthistorier og å utforme nyttige tilbakemeldinger. Informasjon om kasuistikkene og tilbakemeldingen legges ut på Noklus sin hjemmeside. Kasuistikkgruppen fra venstre: Fikru Alemayehu, Sverre Grepperud, Sverre Sandberg, Siri Fauli Munkerud, Geir Thue, Ann Helen Kristoffersen, Kari van den Berg og Svein Ivar Fylkesnes. Aart Huurnink var ikke til stede da bildet ble tatt. 10

11 Profilmagasin fra Noklus Populært laboratoriecruise Laboratoriekonsulentene i Noklus Akershus, Buskerud, Oslo og Østfold har tradisjon for å samarbeide om å holde laboratoriekurs. Laboratoriekonsulentene ønsker å arrangere kurs som engasjerer deltakerne. I februar 2012 valgte de derfor å legge ut på laboratoriecruise Oslo-Kiel-Oslo. Tema på kurset Programmet bestod av laboratoriefag med preanalyse og aktuelle klinisk kjemiske analyser som tema. Laboratoriekonsulentene ønsket også å tilby foredrag med tema sårbehandling. Dette har vært ønsket av flere deltakere på tidligere kurs. Det ble hentet inn en sykepleier fra infeksjonsmedisinsk avdeling, A-hus, til å holde foredrag om temaet. Deltakerne fikk delta på Noklus kafé. Gruppevis var de innom kafébord med faglige menyer. Hemoglobin, glukose, PT-INR, urinanalyser, smittevern, opplæring av nyansatte og kvalitetsarbeid ble satt i fokus, og kursdeltakerne var hovedbidragsytere til den faglige diskusjonen. Mange firma bidro med utstilling av relevant laboratorieutstyr. Det satte arrangørene og kursdeltakerne stor pris på. Ville kurset falle i smak? Kurskomiteen var i utgangspunktet usikre på om de kunne klare å få med seg 100 kursdeltakere ut på bøljan den blå. Kursinvitasjonen ble sendt ut, og det var med skrekkblandet fryd de så at påmeldingene strømmet inn. Kurset ble fulltegnet i løpet av et par dager. Det endte opp med lang venteliste og nytt laboratoriecruise i september Etter kursevalueringene å dømme, var deltakerne veldig godt fornøyd, og i etterkant har kurskomiteen fått henvendelser hvor det etterlyses nye Laboratoriecruise. I februar og september 2014 har kurskomiteen planer om lignende kurs. Attendo Kleppestø sykehjem vil implementere Noklus e-læringskurs i sin opplæringsplan. May Brit Nilsen, Camilla Umami Tandberg og Nina Strømberg arbeider hos Brynsenglegene i Oslo. De deltok alle på laboratoriecruise og er enige om at kurset var faglig meget godt. Det bidro også til nyttig og sosialt fellesskap med andre medarbeidere fra primærhelsetjenesten. De satte pris på Noklus kafé og fant det nyttig å snakke med andre som er i samme båt og utveksle gode tips til forbedringer. Noklus er en objektiv samarbeidspartner, som er god å ha i laboratoriehverdagen, sier May Brit, Camilla og Nina. Lege Jorg Karlgård sier at kurset var en god investering for arbeidsmiljøet. Medarbeiderne kom tilbake entusiastiske og positive, og med ny faglig kunnskap. Vi sender gjerne medarbeiderne på Noklus kurs igjen. 11

12 Profilmagasin fra Noklus E-læringskurs - en positiv erfaring Sykepleier og gruppeleder Sissel Astrup fra Attendo Kleppestø sykehjem, er en av dem som har gjennomført e-læringskurs. Kurset har tre moduler: Blodprøvetaking og prøvebehandling, Kvalitetsarbeid og Laboratorieansvarlig. Sykehjem som deltar i Noklus, har siden høsten 2012 hatt tilbud om elektronisk kurs. Sykepleiere fra ca. 200 sykehjem har gjennomført kurset. Sissel fikk informasjon om kurset i en e-post fra sin lokale laboratoriekonsulent. Det er første gang hun har tatt e-læringskurs, og hun forteller at dette var en positiv erfaring. Kurset var godt oppbygget og det var lett å navigere seg gjennom det. Temaene i kurset var relevante for hennes arbeid, og hun lærte mye nytt. Det at noen av temaene illustreres med film, trekker hun frem som positivt og pedagogisk. Hun ser ikke på e-læringskurset som en erstatning for de årlige grunnkursene, men heller som et godt supplement. Attendo Kleppestø sykehjem vil implementere e-læringskurset i sin opplæringsplan, slik at alle nyansatte gjennomfører kurset. En fordel med e-læringskurs er at det kan tas når det passer for driften. Sissel Astrup, Attendo Kleppestø sykehjem Hun anbefaler Noklus sitt e-læringskurs til sine kolleger, både på egen arbeidsplass og ved andre sykehjem. «Absolutt verdt å sette av litt tid til dette», avslutter Sissel. Noklus Boks Bergen E-post: Tlf: design Artgarden, foto Noklus

Preanalyse og primærhelsetjenesten

Preanalyse og primærhelsetjenesten Preanalyse og primærhelsetjenesten Bioingeniørkongressen 2016 Anne Lise Ramsvig, faglig leder Kurs og veiledning Noklus Kari van den Berg, laboratoriekonsulent Noklus Hedmark www.noklus.no Norsk kvalitetsforbedring

Detaljer

Erfaringer fra Noklus Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser

Erfaringer fra Noklus Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser Erfaringer fra Noklus Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser Svein Ivar Fylkesnes Sykehjemslege Noklus Noklus arbeider for at medisinske laboratorieundersøkelser blir rekvirert, utført og

Detaljer

Kunsten å velge riktig laboratorieutstyr

Kunsten å velge riktig laboratorieutstyr Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for primærhelsetjenesten Kunsten å velge riktig laboratorieutstyr Grete Monsen SKUP i Norge Noklus Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor

Detaljer

Noklus i 24 år. Hva har vi oppnådd og hva gjør vi nå? Antall ansatte: ca. 15 90. Antall kontrollutsendelser: 1 37. Antall deltakere: 835 2906

Noklus i 24 år. Hva har vi oppnådd og hva gjør vi nå? Antall ansatte: ca. 15 90. Antall kontrollutsendelser: 1 37. Antall deltakere: 835 2906 Noklus i 24 år Hva har vi oppnådd og hva gjør vi nå? 1992 2015 Antall ansatte: ca. 15 90 Antall kontrollutsendelser: 1 37 Antall deltakere: 835 2906 Antall seksjoner: 2 6 1 Pasientnær analysering (PNA)

Detaljer

Årsrapport for 2012 Sammendrag 2012

Årsrapport for 2012 Sammendrag 2012 Årsrapport for 2012 Sammendrag 2012 Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (Noklus) arbeider for at laboratorieanalyser utenfor sykehus blir rekvirert, utført og tolket riktig

Detaljer

Høydepunkter 2010 NOKLUS. www.noklus.no

Høydepunkter 2010 NOKLUS. www.noklus.no Høydepunkter 2010 NOKLUS www.noklus.no Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus Forord NOKLUS har hatt et spennende år i 2010 der vi blant annet ble resertifisert etter IS0 9001:2008.

Detaljer

Aktuelt fra. preanalyse. Årets tema er. (s4) Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus. Noklus med nye satsingsområder (s2)

Aktuelt fra. preanalyse. Årets tema er. (s4) Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus. Noklus med nye satsingsområder (s2) Aktuelt fra 2014 Noklus med nye satsingsområder (s2) Preanalytisk utsendelse med fokus på pasientidentifikasjon og hygiene (s5) Kvalitetssikring av laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten (s6-7) Årets

Detaljer

NITO BIOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT. Pasientnær analysering

NITO BIOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT. Pasientnær analysering NITO BIOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT Pasientnær analysering 2 DEFINISJON Definisjon Pasientnær analysering (PNA) er prøvetaking og biomedisinske laboratorieundersøkelser som utføres nær pasienten. PNA utføres

Detaljer

NORSK KVALITETSFORBEDRING AV LABORATORIEVIRKSOMHET UTENFOR SYKEHUS

NORSK KVALITETSFORBEDRING AV LABORATORIEVIRKSOMHET UTENFOR SYKEHUS NORSK KVALITETSFORBEDRING AV LABORATORIEVIRKSOMHET UTENFOR SYKEHUS Helsedirektoratet Bergen 19. september 2011 Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Deres ref: 2008002457 Rapport 9 vedr. prosjektet:

Detaljer

Pasientnære analyser i sykehjem hva, hvorfor, hvordan?

Pasientnære analyser i sykehjem hva, hvorfor, hvordan? Pasientnære analyser i sykehjem hva, hvorfor, hvordan? Ann Helen Kristoffersen Laboratorielege/PhD Noklus og Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Universitetssykehus Hva 1 http://www.noklus.no/aktuelt/tabid/132/id/292/skal

Detaljer

EGENKONTROLL AV ANTIKOAGULASJONSBEHANDLING

EGENKONTROLL AV ANTIKOAGULASJONSBEHANDLING Elisabeth Sellevoll Løkkebø 13. mai 2011 EGENKONTROLL AV ANTIKOAGULASJONSBEHANDLING - ØKT BEHANDLINGSKVALITET, ELLER "KJEKT Å HA"? 1 Presentasjon Om Noklus Bakgrunn egenkontroll og marevanbehandling NOKLUS

Detaljer

Laboratorietilbud i sykehjem. Veileder for utvidelse og vurdering av laboratorietilbud i sykehjem

Laboratorietilbud i sykehjem. Veileder for utvidelse og vurdering av laboratorietilbud i sykehjem Laboratorietilbud i sykehjem Veileder for utvidelse og vurdering av laboratorietilbud i sykehjem 1 Innhold 1. Sammendrag Laboratorietilbud i sykehjem... 3 2. Bakgrunn... 4 3. Generelt om utvidelse av laboratorietilbudet

Detaljer

Aktuelt fra. God opplæring en forutsetning for god laboratoriekvalitet (s8) Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus

Aktuelt fra. God opplæring en forutsetning for god laboratoriekvalitet (s8) Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus Aktuelt fra Profilmagasin fra Noklus 2016 Urinveisinfeksjon årets tema i Noklus (s4) Skal du kjøpe nytt analyseutstyr til laboratoriet? (s5) «Stemmen fra Bergen» (s9) God opplæring en forutsetning for

Detaljer

NOKLUS Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus

NOKLUS Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus NOKLUS Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus Glukose / Blodsukker - 1987 14 12 10 8 6 4 2 0 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Glukose 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 16 11 9 9 7 7 6 1,8 1993

Detaljer

Laboratorietilbud i sykehjem. Veileder for utvidelse og vurdering av laboratorietilbud i sykehjem

Laboratorietilbud i sykehjem. Veileder for utvidelse og vurdering av laboratorietilbud i sykehjem Laboratorietilbud i sykehjem Veileder for utvidelse og vurdering av laboratorietilbud i sykehjem 1 Innhold 1. Sammendrag Laboratorietilbud i sykehjem... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Generelt om utvidelse av laboratorietilbudet

Detaljer

KOMMUNEBIOINGENIØR HVA ER NÅ DET?

KOMMUNEBIOINGENIØR HVA ER NÅ DET? KOMMUNEBIOINGENIØR HVA ER NÅ DET? HVA ER EN KOMMUNEBIONGENIØR? Uttalelse fra fagstyret i Bioingeniørfaglig Institutt: I kommuner hvor det ikke er ansatt bioingeniører på laboratoriene, vil det være behov

Detaljer

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013 Sluttrapport fra Sykehjemsprosjektet i Noklus En satsning fra Regjeringen som del av Omsorgsplan 2015 2007 2012 Bergen 2013 2 FORORD God kvalitet på laboratorievirksomheten ved landets sykehjem er avgjørende

Detaljer

Bare en urinprøve. Karina Hill Bjerkestrand, Noklus Sør-Trøndelag

Bare en urinprøve. Karina Hill Bjerkestrand, Noklus Sør-Trøndelag Bare en urinprøve. Karina Hill Bjerkestrand, Noklus Sør-Trøndelag Årets tema i Noklus 2016-2017 Urinveisinfeksjon - med fokus på urinprøven Karina H. Bjerkestrand, Eva Rønneseth, Yngvar Tveten, Siri Fauli,

Detaljer

Aktuelt fra. Laboratorieprosedyrer i ny drakt (s10-11) Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus

Aktuelt fra. Laboratorieprosedyrer i ny drakt (s10-11) Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus Aktuelt fra Profilmagasin fra Noklus 2015 Kan primærhelsetjenesten i Norge bli bedre på pasientidentifikasjon? (s5) Kontrollutsendelse fra A til Å (s6-7) Besøk i nord og sør (s8-9) Laboratorieprosedyrer

Detaljer

Bare en urinprøve. Karina Hill Bjerkestrand, Noklus Sør-Trøndelag

Bare en urinprøve. Karina Hill Bjerkestrand, Noklus Sør-Trøndelag Bare en urinprøve. Karina Hill Bjerkestrand, Noklus Sør-Trøndelag Årets tema i Noklus 2016-2017 Urinveisinfeksjon - med fokus på urinprøven Karina H. Bjerkestrand, Eva Rønneseth, Yngvar Tveten, Siri Fauli,

Detaljer

Laboratorietilbud i sykehjem med bakgrunn i samhandlingsreformen Veileder for sykehjem som skal utvide laboratorietilbudet til nye pasientgrupper

Laboratorietilbud i sykehjem med bakgrunn i samhandlingsreformen Veileder for sykehjem som skal utvide laboratorietilbudet til nye pasientgrupper Laboratorietilbud i sykehjem med bakgrunn i samhandlingsreformen Veileder for sykehjem som skal utvide laboratorietilbudet til nye pasientgrupper Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor

Detaljer

Nasjonal dugnad for preanalyse -Oppsummering og erfaring. Fagmøte 2017 Wenche Iren Bjelkarøy Noklus

Nasjonal dugnad for preanalyse -Oppsummering og erfaring. Fagmøte 2017 Wenche Iren Bjelkarøy Noklus Nasjonal dugnad for preanalyse -Oppsummering og erfaring Fagmøte 2017 Wenche Iren Bjelkarøy Noklus Jeg vil snakke om: Bakgrunn for Nasjonal dugnad Hva gjorde vi? Resultater Hva har det lært oss? Bakgrunn:

Detaljer

Ekstern kvalitetssikring og målrettet undervisning forbedrer pre-analytisk kvalitet på legekontor og sykehjem

Ekstern kvalitetssikring og målrettet undervisning forbedrer pre-analytisk kvalitet på legekontor og sykehjem Ekstern kvalitetssikring og målrettet undervisning forbedrer pre-analytisk kvalitet på legekontor og sykehjem Una Ø. Sølvik Førsteamanuensis Universitetet i Bergen/Noklus Vårmøte Oslo, 4. april 2017 Den

Detaljer

Registrering av preanalytiske feil Informasjon om nasjonal dugnad

Registrering av preanalytiske feil Informasjon om nasjonal dugnad Registrering av preanalytiske feil Informasjon om nasjonal dugnad Nasjonal/lokal preanalytisk kvalitetsindikator Helle B. Hager Ansvarlig spesialist i Noklus Vestfold og avdelingsoverlege Sentrallaboratoriet,

Detaljer

Lykke til med lesingen. Geir Riise Leder av styringsgruppen

Lykke til med lesingen. Geir Riise Leder av styringsgruppen FORORD NOKLUS har hatt et spennende år i 2010 der vi blant annet ble resertifisert etter IS0 9001:2008. Det har spesielt vært fokus på aktivitet overfor nye deltakere, egenkontroll av antikoagulasjonsbehandling

Detaljer

NN Bergen, februar 2013

NN Bergen, februar 2013 NN Bergen, februar 2013 Tilbakemelding på urinkasuistikker juni 2012 (omsider) Merk: 2 versjoner en versjon uten individuelle svar som sendes alle sykehjem en versjon til leger som har svart og oppgitt

Detaljer

Utsendelse som omhandler; Pasientidentifikasjon, merking av prøver og registrering av prøvesvar (PREA117)

Utsendelse som omhandler; Pasientidentifikasjon, merking av prøver og registrering av prøvesvar (PREA117) Utsendelse som omhandler; Pasientidentifikasjon, merking av prøver og registrering av prøvesvar (PREA117) Utsendelsen tar 5-10 minutter å besvare. Det er viktig at dere svarer på hvordan dere gjør i praksis

Detaljer

Preanalyse -den viktigste analysen? PMU 2014 Kari van den Berg Noklus Hedmark

Preanalyse -den viktigste analysen? PMU 2014 Kari van den Berg Noklus Hedmark Preanalyse -den viktigste analysen? PMU 2014 Kari van den Berg Noklus Hedmark Preanalyse? Før analyse Etter analyse Hva er preanalyse? Preanalyse Analyse Postanalyse ÅRSAK TIL FEIL LABORATORIE- SVAR Betyr

Detaljer

20Jubileum. års. Noklus startet opp for 20 år siden. Sverre Sandberg

20Jubileum. års. Noklus startet opp for 20 år siden. Sverre Sandberg Aktuelt fra Profilmagasin fra Noklus Noklus startet opp for 20 år siden (s2) Erfaring fra laboratorieansvarlige på sykehjem (s4) Noklus Diabetesskjema eit verktøy for strukturert diabeteskontroll! (s9)

Detaljer

Forord. Lykke til med lesingen. Geir Riise Leder av styringsgruppen

Forord. Lykke til med lesingen. Geir Riise Leder av styringsgruppen Forord NOKLUS har befestet sin posisjon som en viktig aktør i norsk helsetjeneste. Arbeidet som utføres nyter stor respekt i alle deler av helsevesenet og hos helsemyndighetene. Alle landets sykehjem som

Detaljer

Nasjonal dugnad registrering av preanalytiske feil. NKK-møte 12. mars 2015 Kari van den Berg Noklus Hedmark

Nasjonal dugnad registrering av preanalytiske feil. NKK-møte 12. mars 2015 Kari van den Berg Noklus Hedmark Nasjonal dugnad registrering av preanalytiske feil NKK-møte 12. mars 2015 Kari van den Berg Noklus Hedmark bakgrunn 2014/2015 Preanalyse er årets tema i Noklus Gunn Tone Bjørgen, Hegra legekontor Anne

Detaljer

HbA1c. Kvalitetskontroll og kva som er viktig for oss ved legekontorene når HbA1c skal brukast til å stille diagnosen diabetes

HbA1c. Kvalitetskontroll og kva som er viktig for oss ved legekontorene når HbA1c skal brukast til å stille diagnosen diabetes HbA1c Kvalitetskontroll og kva som er viktig for oss ved legekontorene når HbA1c skal brukast til å stille diagnosen diabetes Nina Gade Christensen Daglig leder Noklus Senter . og svaret er. at dere har

Detaljer

Kvalitetsindikatorer i preanalyse

Kvalitetsindikatorer i preanalyse Kvalitetsindikatorer i preanalyse BFI s kurs i preanalyse 10 11.mai 2017 Gunn B B Kristensen Nasjonal arbeidsgruppe for etablering av nasjonale kvalitetsindikatorer Gruppen etablert i februar 2014 6 medlemmer

Detaljer

Faglig forsvarlig blodprøvetaking

Faglig forsvarlig blodprøvetaking BIOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT Fire nivåer for kunnskap og nødvendige ferdigheter i blodprøvetaking Beskrivelse av krav til kunnskap for at blodprøvetaking skal kunne gjennomføres forsvarlig 1 NITO Bioingeniørfaglig

Detaljer

Preanalytiske forhold ved urinprøver kan forårsake unødvendig antibiotikabehandling hos eldre

Preanalytiske forhold ved urinprøver kan forårsake unødvendig antibiotikabehandling hos eldre Preanalytiske forhold ved urinprøver kan forårsake unødvendig antibiotikabehandling hos eldre Kari van den Berg Bioingeniør/laboratoriekonsulent Noklus Rekvirering av prøven Preanalytisk fase Forberedelse

Detaljer

Mine erfaringer som kommunebioingeniør

Mine erfaringer som kommunebioingeniør Mine erfaringer som kommunebioingeniør Fakta om Sandnes Sandnes er en by og en kommune innerst i Gandsfjorden i Rogaland Variert næringsliv med industri, handel og jordbruk Norges 8. største by med ca.

Detaljer

Hjemmetjenesten driver omfattende laboratorievirksomhet

Hjemmetjenesten driver omfattende laboratorievirksomhet FAGFELLEVURDERT FORSKNING Hjemmetjenesten driver omfattende laboratorievirksomhet De fleste hjemmetjenestene i Nordland, Sogn og Fjordane og Østfold utfører mange ulike laboratorietjenester, viser en kartlegging.

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer innen medisinsk biokjemi. Kvalitetsarbeid i medisinske laboratorier Nettverkstreff 2015 Gunn B B Kristensen

Nasjonale kvalitetsindikatorer innen medisinsk biokjemi. Kvalitetsarbeid i medisinske laboratorier Nettverkstreff 2015 Gunn B B Kristensen Nasjonale kvalitetsindikatorer innen medisinsk biokjemi Kvalitetsarbeid i medisinske laboratorier Nettverkstreff 2015 Gunn B B Kristensen Nasjonal arbeidsgruppe for etablering av nasjonale kvalitetsindikatorer

Detaljer

Nytt fra NKK siste år. Gunn B B Kristensen Anne Elisabeth Solsvik Sverre Sandberg

Nytt fra NKK siste år. Gunn B B Kristensen Anne Elisabeth Solsvik Sverre Sandberg Nytt fra NKK siste år Gunn B B Kristensen Anne Elisabeth Solsvik Sverre Sandberg Hva skal vi snakke om? Organisering av NKK Kontinuerlig påmelding Norske vurderingsbrev Nasjonale kvalitetsindikatorer Preanalyse

Detaljer

Noklus håper at dere vil bruker denne svarrapporten som grunnlag for kollegabaserte diskusjoner og til eventuelt å forbedre egen praksis.

Noklus håper at dere vil bruker denne svarrapporten som grunnlag for kollegabaserte diskusjoner og til eventuelt å forbedre egen praksis. NN Noklus ID: labxxxx Bergen, 10. februar 2014 Resultater fra preanalytisk utsendelse 18.11.2013 (PRE113) Kjære deltaker. Dette var første utsendelse i en serie for å bedre kunnskap og ferdigheter for

Detaljer

Kvalitetssikring av Glukosemålere i ambulansetjenesten i Helse Sør- Øst. Fagbioingeniørene Elin S. Christensen Kirsti Holden

Kvalitetssikring av Glukosemålere i ambulansetjenesten i Helse Sør- Øst. Fagbioingeniørene Elin S. Christensen Kirsti Holden Kvalitetssikring av Glukosemålere i ambulansetjenesten i Helse Sør- Øst Fagbioingeniørene Elin S. Christensen Kirsti Holden Hvem er vi? Elin S Christensen Fagbioingeniør Sørlandet sykehus, Kristiansand

Detaljer

Økt KOLS kompetanse. Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF

Økt KOLS kompetanse. Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF Økt KOLS kompetanse Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF Behov for økt KOLS kompetanse 250 000-300 000 nordmenn har KOLS i dag Pasientgruppen er økende KOLS forverring

Detaljer

Analysekvalitet HbA1c.

Analysekvalitet HbA1c. Analysekvalitet HbA1c. Noklus rolle når analysen skal benyttes til diagnostikk. Nina Gade Christensen Krav til analysekvalitet ved diagnose Presisjon CV Innen-lot 2 % Dokumenteres vha intern kvalitetskontroll

Detaljer

NKK INFORMERER Nr Oktober 2016

NKK INFORMERER Nr Oktober 2016 NKK INFORMERER Nr. 21 - Oktober 2016 Innhold Sammenslåing av NKK og Noklus NKK møtet videreføres i «nye Noklus» Møtet 2016 Møtet 2017 Påmelding til EKV-programmer for 2017 NKKs hjemmeside (www.nkk-ekv.com)

Detaljer

HbA1c. Resultater fra ekstern kvalitetskontroll/noklus. Diabetesforum Oslo, 22.04.2015

HbA1c. Resultater fra ekstern kvalitetskontroll/noklus. Diabetesforum Oslo, 22.04.2015 HbA1c Resultater fra ekstern kvalitetskontroll/noklus Diabetesforum Oslo, 22.04.2015 Una Ørvim Sølvik Førsteamanuensis Universitetet i Bergen/Noklus Krav til analysekvalitet til HbA1c Metoden må være standardisert

Detaljer

Utsendelse som omhandler; Pasientidentifikasjon, merking av prøver og registrering av prøvesvar (PREA117)

Utsendelse som omhandler; Pasientidentifikasjon, merking av prøver og registrering av prøvesvar (PREA117) Utsendelse som omhandler; Pasientidentifikasjon, merking av prøver og registrering av prøvesvar (PREA117) Utsendelsen tar 5-10 minutter å besvare. Det er viktig at dere svarer på hvordan dere gjør i praksis

Detaljer

NITO. Blodprøvetaking i sykehus mer enn bare et stikk BIOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT. Blodprøvetaking er mer enn bare et stikk.

NITO. Blodprøvetaking i sykehus mer enn bare et stikk BIOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT. Blodprøvetaking er mer enn bare et stikk. NITO BIOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT Blodprøvetaking i sykehus mer enn bare et stikk Blodprøvetaking er mer enn bare et stikk. En god blodprøvetaker må kunne og anerkjenne nødvendigheten av å følge riktig

Detaljer

PROSEDYRE FOR INNKJØPSRUTINER FOR PASIENTNÆRT ANALYSEUTSTYR I SYKEHUS TILBAKEBLIKK

PROSEDYRE FOR INNKJØPSRUTINER FOR PASIENTNÆRT ANALYSEUTSTYR I SYKEHUS TILBAKEBLIKK PROSEDYRE FOR INNKJØPSRUTINER FOR PASIENTNÆRT ANALYSEUTSTYR I SYKEHUS Fagansvarlig Bioingeniør Veronica Sommer Seksjon for Prøvetaking og pasientnær analyse Avdeling for Medisinsk Biokjemi St.Olavs Hospital

Detaljer

Innføring av Nasjonale Kvalitetsindikatorer innen medisinsk biokjemi

Innføring av Nasjonale Kvalitetsindikatorer innen medisinsk biokjemi Innføring av Nasjonale Kvalitetsindikatorer innen medisinsk biokjemi Resultater pilottesting Fagmøte 2017 Gunn B B Kristensen Nasjonal arbeidsgruppe for etablering av nasjonale kvalitetsindikatorer Gruppen

Detaljer

Målrettet bruk av kvalitetsindikatorer

Målrettet bruk av kvalitetsindikatorer Målrettet bruk av kvalitetsindikatorer Innhold Hva er kvalitetsindikatorer? Hvorfor bruke kvalitetsindikatorer? Kriterier for kvalitetsindikatorer Hvilke kvalitetsindikatorer har vi, nasjonalt og lokalt?

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne

Norsk diabetesregister for voksne Norsk diabetesregister for voksne Norsk diabetesregister for voksne (etbl. 2005) 41082 pasienter i databasen (skiller på type 1 og type 2) 72% av diabetespoliklinikkene rapporterer inn data (Hovedsak type

Detaljer

Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene

Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene Spørsmål 1 Generelt syn på helsevesenet Zealand Sveits Alt i alt ganske bra 62,0 45,1 40,3 37,4 55,4 53,1 46,3 22,6 46,1 14,8 Grunnleggende endringer nødvendig

Detaljer

HbA1c Kvalitetskrav. Diabetesforum 2015 Oslo, den 22. april 2015

HbA1c Kvalitetskrav. Diabetesforum 2015 Oslo, den 22. april 2015 HbA1c Kvalitetskrav Diabetesforum 2015 Oslo, den 22. april 2015 Jens P Berg Avdeling for medisinsk biokjemi Institutt for klinisk medisin, UiO og Oslo Universitetssykehus Hvordan sikre god diabetesdiagnostikk

Detaljer

Det viktigste for et riktig svar er kvaliteten på prøven

Det viktigste for et riktig svar er kvaliteten på prøven Det viktigste for et riktig svar er kvaliteten på prøven Kari van den Berg Laboratoriekonsulent Noklus Hedmark www.noklus.no Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus Noklus sin

Detaljer

Dine sterke sider slik andre ser dem. Hartmark Consulting AS Jon Fredrik Alfsen

Dine sterke sider slik andre ser dem. Hartmark Consulting AS Jon Fredrik Alfsen Dine sterke sider slik andre ser dem Hartmark Consulting AS Jon Fredrik Alfsen Veiledning Som supplement til dine egne betraktninger om styrker og utviklingsområder, er det viktig å undersøke hvordan andre

Detaljer

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum Evaluering av skolering i Kvalitetsforum 3+3 2015-16 Skoleåret 2015-16 har Kvalitetsforum 3+3 invitert til og gjennomført skolering i å være kursholder i Ny GIV-metodikk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Nyhetsbrev nr 1/2015 18.09. 2015

Nyhetsbrev nr 1/2015 18.09. 2015 Nyhetsbrev nr 1/2015 18.09. 2015 Kjære elevforeldre og kursdeltakere hos Nyborg Pedagogikk, og andre interesserte! Etter at Nyborg Pedagogikk fikk egen Facebookside, har denne siden overtatt mye av formidlingen

Detaljer

Organisering av PNA på Ahus:

Organisering av PNA på Ahus: Organisering av PNA på Ahus 14.04.15 Seksjonsleder Trude Flatås Organisering av PNA på Ahus: Menneskelig nær faglig sterk 1 Organisering av PNA på Ahus: I forbindelse med omorganisering i 2007 (før innflytting

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS) Oslo universitetssykehus HF 2013

BRUKERVEILEDNING Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS) Oslo universitetssykehus HF 2013 BRUKERVEILEDNING Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS) Oslo universitetssykehus HF 2013 Innhold Innhold... 2 Generelt... 3 Åpen side for alle... 3 Side som krever innlogging... 3

Detaljer

NKKS RAPPORTVEILEDER FOR NOKLUS PROGRAM

NKKS RAPPORTVEILEDER FOR NOKLUS PROGRAM NKKS RAPPORTVEILEDER FOR NOKLUS PROGRAM 8.03.11 Innhold Oversikt over hvilke program NOKLUS tilbyr... 2 Generell del spesifikt for NOKLUS... 3 Eksklusjonskriterier... 3 Tillagt verdi... 3 Histogram...

Detaljer

Praktisk blodsukkermåling på legekontor. Kristian J. Høines Fastlege Tananger Legesenter

Praktisk blodsukkermåling på legekontor. Kristian J. Høines Fastlege Tananger Legesenter Praktisk blodsukkermåling på legekontor Kristian J. Høines Fastlege Tananger Legesenter Er dette noe problem da? Hva er utfordringene? Tekniske utfordringer Praktiske utfordringer Faglige utfordringer

Detaljer

Diagnostikk av diabetes og bruk av Hba1c i Allmennpraksis. Kristian J. Høines Fastlege og Kristina Ravnås Sunde Sykepleier Tananger Legesetnter DA

Diagnostikk av diabetes og bruk av Hba1c i Allmennpraksis. Kristian J. Høines Fastlege og Kristina Ravnås Sunde Sykepleier Tananger Legesetnter DA Diagnostikk av diabetes og bruk av Hba1c i Allmennpraksis Kristian J. Høines Fastlege og Kristina Ravnås Sunde Sykepleier Tananger Legesetnter DA Litt om oss Fastlegekontor med 4 fastleger og turnuslege-

Detaljer

Nytt fra NKK siste år

Nytt fra NKK siste år Nytt fra NKK siste år Gunn B B Kristensen - NKK møte 2015 Allerede presentert: Nasjonale kvalitetsindikatorer Nasjonal Dugnad Vil bli presentert: Holdbarhetsdatabase Nytt hjertemarkørprogram EQAnord interferensstudie

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Ellen Renate Oord Diabetessykepleier

Norsk diabetesregister for voksne. Ellen Renate Oord Diabetessykepleier Norsk diabetesregister for voksne Ellen Renate Oord Diabetessykepleier Organisering og drift Registeret finansieres av Helse Vest. Haukeland universitetssykehus er eier og databehandlingsansvarlig Daglige

Detaljer

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter Kvalitetsforum 3+3: Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter 19.05.2015 Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Konklusjon... 2 3.0 Metodikk... 3 2.0 Deltapluss-skjema...

Detaljer

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 Først vil jeg takke for invitasjonen til å fortelle litt om hvordan vi har innført selvhjelpsgrupper i Foreningen for brystkreftopererte. For å forstå hvorfor jeg

Detaljer

Prosjekt Oppstartspakke gårdsoverdragelser. Evalueringsrapport versjon 25112015 Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser

Prosjekt Oppstartspakke gårdsoverdragelser. Evalueringsrapport versjon 25112015 Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser Evalueringsrapport 1.0 Bakgrunn Prosjekt Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser er et samarbeid mellom Regnskapskontor, Skogkurs, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Midtre

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Hvilken nytte kan vi ha av det? Tor Claudi Nordlandssykehuset Bodø

Norsk diabetesregister for voksne. Hvilken nytte kan vi ha av det? Tor Claudi Nordlandssykehuset Bodø Norsk diabetesregister for voksne. Hvilken nytte kan vi ha av det? Tor Claudi Nordlandssykehuset Bodø Organisering og drift Daglige drift lagt til Noklus (lokalisert på HDS) Registeret finansieres i sin

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN Kurs Definisjonen av kliniske emnekurs i etterutdanningen skal være kurs som omhandler diagnostikk og tiltak innenfor ett spesielt medisinsk fagområde. Kursprogrammets

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN Kurs Definisjonen av kliniske emnekurs i etterutdanningen skal være kurs som omhandler diagnostikk og tiltak innenfor ett spesielt medisinsk fagområde. Kursprogrammets

Detaljer

INNFØRING i Fronter. Metaforer som brukes i Fronter. Examen facultatum V2009. 2. Nøkkel For å komme inn i bygningen trenger du en nøkkel dvs. passord.

INNFØRING i Fronter. Metaforer som brukes i Fronter. Examen facultatum V2009. 2. Nøkkel For å komme inn i bygningen trenger du en nøkkel dvs. passord. Metaforer som brukes i Fronter. Bygning ClassFronter er vårt nettuniversitet her symbolisert som en bygning. INNFØRING i Fronter Examen facultatum V009 Jan Alexandersen og Kjell Larsen Universitetets videre-

Detaljer

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Barn som pårørende Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Kursmal for Den Norske Legeforeningens kurskomiteer og konferanser

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

Piscus. Brukermanual Piscus.no. Findexa Forlag AS

Piscus. Brukermanual Piscus.no. Findexa Forlag AS Piscus Findexa Forlag AS 2013 Brukermanual Piscus.no Findexa Forlag AS 22 77 00 07 kontakt@findexaforlag.no Findexa Forlag AS. Med enerett. Piscus.no, Piscus logo og andre Piscus Innkjøpsbok varemerker

Detaljer

IMPLEMENTERING AV PROSEDYREN: PALLIASJON I HJEMMET KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

IMPLEMENTERING AV PROSEDYREN: PALLIASJON I HJEMMET KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT IMPLEMENTERING AV PROSEDYREN: PALLIASJON I HJEMMET 31.05.2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Implementering: å omsette en plan for endring fra tanke til virkelighet. Først når endringene oppfattes

Detaljer

Årsrapport vedr. smittevernbistand gitt fra Akershus universitetssykehus til kommuner med samarbeidsavtale innen smittevern i 2012.

Årsrapport vedr. smittevernbistand gitt fra Akershus universitetssykehus til kommuner med samarbeidsavtale innen smittevern i 2012. Smittevernseksjonen Årsrapport vedr. smittevernbistand gitt fra Akershus universitetssykehus til kommuner med samarbeidsavtale innen smittevern i 2012. Først av alt godt nytt år til dere alle. I 2012 har

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Ledere Side 2 - Pålogging Side 3 - Velge roller Side 4 - Struktur Side 8 - Lese besvarelser Side 10 - Legge ut undersøkelser/ medarbeidersamtale Side 15 - Fag/Handlingsplan

Detaljer

Rapportering av status i prosjekt "Klart språk i Lunner kommune"

Rapportering av status i prosjekt Klart språk i Lunner kommune Arkivsaksnr.: 16/1147 Lnr.: 9160/17 Ark.: 003 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Rapportering av status i prosjekt "Klart språk i Lunner kommune" Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Preanalytiske forhold ved analyse av glukose

Preanalytiske forhold ved analyse av glukose Preanalytiske forhold ved analyse av glukose Kristin Moberg Aakre Norsk Klinisk-kjemisk kvalitetssikring Haukeland universitetsjukehus 45 (46) laboratorier besvarte undersøkelsen 43 laboratorier hadde

Detaljer

Tilbakemelding på kasuistikk om bruk av CRP i sykehjem høst 2013

Tilbakemelding på kasuistikk om bruk av CRP i sykehjem høst 2013 Til sykehjemslege ved «NAVN» «GATE» «POSTNR» «POSTSTED» Tilbakemelding på kasuistikk om bruk av CRP i sykehjem høst 13 Kjære sykehjemslege I november 13 sendte Noklus ut en pasienthistorie som omhandlet

Detaljer

Elektronisk dokumenthåndtering

Elektronisk dokumenthåndtering Inviterer til nettkurset Elektronisk dokumenthåndtering Oppstart og varighet: Løpende oppstart den 15. i hver måned - 1 års varighet. Målgruppe: Arkivmedarbeidere og arkivledere i all offentlig forvaltning.

Detaljer

2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN

2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN 2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN Kurs Lederseminar Barnehagebasert kompetanseutvikling Web-basert personalutviklingssystem Bedriftsdoktoren LARS R. GRIMSTAD BEDRIFTSDOKTOREN KURS DU OCH JAG ALFRED!

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Evaluering av Sundvoldenseminaret

Evaluering av Sundvoldenseminaret Evaluering av Sundvoldenseminaret Seminaret er oppsummert/evaluert ved bruk av tre forskjellige metoder: 1. Oppsummering workshop En oppsummering av arbeid som ble gjort i samlingen. Denne omfatter praktisk

Detaljer

Velkommen som bruker av Live logo!

Velkommen som bruker av Live logo! Velkommen som bruker av Live logo! I dette dokumentet finner du en bruksanvisning på hvordan du enkelt kan integrere din Live logo på hjemmesiden, i din e-postsignatur og tips for hvordan du best mulig

Detaljer

Prosjekt - Sammen Om. Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune Åpen omsorg Holmen. Helsetjenester til eldre - NSH konferanse 26.09.

Prosjekt - Sammen Om. Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune Åpen omsorg Holmen. Helsetjenester til eldre - NSH konferanse 26.09. Prosjekt - Sammen Om Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune Åpen omsorg Holmen Sammen Om - 50 minutter Bakgrunn om prosjektet Prosjekt Sammen Om Legevisitt for hjemmeboende Gevinstrealisering

Detaljer

Hva er bioingeniørenes tilknytning til diabetesteamet ved norske sykehus. Fagbioingeniør Kirsti Holden Sørlandet sykehus HF, Arendal

Hva er bioingeniørenes tilknytning til diabetesteamet ved norske sykehus. Fagbioingeniør Kirsti Holden Sørlandet sykehus HF, Arendal Hva er bioingeniørenes tilknytning til diabetesteamet ved norske sykehus. Fagbioingeniør Kirsti Holden Sørlandet sykehus HF, Arendal Hvem er jeg? Kirsti Holden Fagansvar i 50 % for PNA Glukose og Blodgass

Detaljer

Grunnkurs A Trondheim 13. 17.06.2016, Trondheim

Grunnkurs A Trondheim 13. 17.06.2016, Trondheim Grunnkurs A Trondheim 13. 17.06.2016, Trondheim Mandag 13.06.2016 11.00-17.30 Faget Allmennmedisin MANDAG 13 JUNI 2016 11.00-11.15 Velkommen. 11.15-12.00 Hjelp jeg har blitt fastlege Rapport fra 35 år

Detaljer

Laboratorietilbud på legevakt. Svein Ivar Fylkesnes Sykehjemslege

Laboratorietilbud på legevakt. Svein Ivar Fylkesnes Sykehjemslege Laboratorietilbud på legevakt Svein Ivar Fylkesnes Sykehjemslege 1 2 Laboratorietilbud 1. Analyserepertoar 2. Svartid 3. Usikkerhet i prøvesvaret 3 1. Analyserepertoar Legevakt BASISREPERTOAR (Ref. legevakthåndboken)

Detaljer

Hvordan bruke Helsegris for veterinær Innhold:

Hvordan bruke Helsegris for veterinær Innhold: Hvordan bruke Helsegris for veterinær Innhold: 1. Logge seg inn i Helsegris som veterinær 2. Godta vilkårene for å bruke Helsegris 3. Oppdatere kontaktinformasjonen 4. Kommer alltid til meny/forsiden ved

Detaljer

Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste

Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste Tryggere pasienter og brukere i helse- og omsorgstjenesten Pasientsikkerhet handler om å forebygge unødvendige pasientskader. Hvert år

Detaljer

REFLEKSJONSNOTAT FOR WEBPERIODEN

REFLEKSJONSNOTAT FOR WEBPERIODEN 9. 11. 2010 HEIDI BJELLAND 2MKA REFLEKSJONSNOTAT FOR WEBPERIODEN HØSTEN 2010 Webdesign www.omfoto.net23.net Heidi Bjelland Jeg valgte prosjektoppgave C som var å lage en informativ side om foto. Målgruppen

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin

Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin Konvertering fra momportalen.no til nakos.no Forklaring og veiledning Momportalen.no har nå blitt konvertert til nakos.no. Årsaken til dette er at

Detaljer

Organisering av PasientNær Analysering (PNA) Kurs april 2015. Spesialbioingeniør Ingrid Horgen Avdeling for medisinsk biokjemi Rikshospitalet

Organisering av PasientNær Analysering (PNA) Kurs april 2015. Spesialbioingeniør Ingrid Horgen Avdeling for medisinsk biokjemi Rikshospitalet Organisering av PasientNær Analysering (PNA) på RH/OUS Kurs april 2015 Spesialbioingeniør Ingrid Horgen Avdeling for medisinsk biokjemi Rikshospitalet Rikshospitalet 1 Glassgata Tema Definisjon PNA / Fordeler

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Kliniske oppslagsverk. en veiledning fra Medisinsk bibliotek

Kliniske oppslagsverk. en veiledning fra Medisinsk bibliotek Kliniske oppslagsverk en veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2014 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre lokaler,

Detaljer

Sponsor- og Utstillerinformasjon

Sponsor- og Utstillerinformasjon Sponsor- og Utstillerinformasjon Dato: 9.-11. februar Sted: Radisson SAS Scandinavia Hotel Holbergsgt. 30 Invitasjon til sponsorer og utstillere Dataforeningen er Norges største IT-faglige forening - et

Detaljer