Aktuelt fra. satser på web. Ny utsendelse med fokus på preanalyse (s6) Samhandlingsreformen kontakt Noklus for råd (s8)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktuelt fra. satser på web. Ny utsendelse med fokus på preanalyse (s6) Samhandlingsreformen kontakt Noklus for råd (s8)"

Transkript

1 Aktuelt fra Profilmagasin fra Noklus Ny utsendelse med fokus på preanalyse (s6) Samhandlingsreformen kontakt Noklus for råd (s8) Populært laboratoriecruise (s11) Noklus (s2) satser på web

2 Noklus satser på web Etter at Noklus i fjor feiret 20-årsjubileum med blant annet ny logo og ny visuell profil, har vi det siste året arbeidet mye med hjemmesiden. Vi ønsker at mest mulig av Noklus sine aktiviteter skal gjenspeiles på hjemmesiden, og at deltakerne skal finne informasjon og bli oppdaterte på aktuelle nyheter fra oss. I tillegg har vi fått en egen inngangsportal, Min side, der deltakerne kan registrere svar og motta rapporter for eksterne kontrollutsendelser og finne e-læringskurs for sykehjem. Den nye hjemmesiden ble lansert i juni, og samtidig gjennomførte vi den første kontrollutsendelsen (HbA1c) med webregistrering av svar på Min side. Etter hvert skal deltakerne selv kunne gå inn her og endre opplysninger om egen praksis. Fra neste år vil laboratoriepermene i sin nåværende form fases ut og erstattes med elektroniske prosedyrer. Da vil også disse bli å finne på Min side. I år starter Noklus et program for preanalyse, dvs. en elektronisk utsendelse som omhandler alt det som skjer med en prøve fra den rekvireres til den analyseres. Det er et stadig større fokus på denne prosessen ettersom flere undersøkelser viser at en stor del av de «feilene» som gjøres, forekommer i denne fasen. Noklus satser også på postanalyse, dvs. det som skjer etter at prøveresultatet er produsert. I mai ble det sendt ut sykehistorier til leger som arbeider på sykehjem, der vi fokuserte på hvordan laboratorieresultater brukes og tolkes av legene. I tillegg har nå Praksisprofilen fått konsesjon fra datatilsynet. Dette er et verktøy hvor legekontor på en enkel måte kan sammenligne data fra sin praksis med samledata fra andres praksis. Sverre Sandberg, leder i Noklus Noklus er avhengig av dialog med deltakerne, og vi mottar gjerne innspill på det vi driver med. Du finner en lenke på vår hjemmeside under kontakt oss, der du kan gi oss tilbakemeldinger - ris og ros. 2

3 Profilmagasin fra Noklus HbA1c som diagnostisk kriterium HbA1c > 6,5 % skal nå benyttes som det primære diagnostiske kriterium for diabetes. Ifølge Helsedirektoratet kan alle metoder for analysering av HbA1c benyttes til dette, gitt at analysekvaliteten kan dokumenteres å tilfredsstille følgende krav: 1) Ved ekstern analytisk kvalitetskontroll skal egne HbA1c-resultater avvike maksimalt ca. 7 % fra fasit. Etter at Helsedirektoratet kom med dette kravet, har Noklus justert sine grenser for riktighetsvurdering slik at grensene for vurderingen Akseptabel akkurat tilfredsstiller dette. De som får riktighetsvurderingen Meget god, tilfredsstiller dette kravet med god margin. 2) Intern analytisk kvalitetskontroll skal analyseres og variasjonen av resultatene skal dokumenteres med en CV 2 %. Noklus har laget et excel-ark til hjelp for å beregne og visualisere den interne kvalitetskontrollen. Regnearket kan lastes ned fra laboratorieperm II på (Dersom filen åpnes i Open Office, vil beregninger og illustrasjoner fungere, men ledeteksten blir litt ufullstendig). For å få en rimelig pålitelig verdi, bør antall resultater som inngår i beregningen være minst 8. Det er også viktig at kontrollene analyseres hyppig slik at man får en kontinuerlig overvåkning og kan reagere når analysekvaliteten eventuelt ikke er god nok. Noklus anbefaler at kontrollen analyseres hver dag HbA1c analyseres. Eksemplene nedenfor viser at små forskjeller gir store utslag på CV, spesielt når det er få resultater. Her er antall resultater (n) 13. Plot hentet fra Noklus excel-ark. Plot til venstre har verdier fra 6,2-6,6 HbA1c % og gir CV 1,8 %, mens plot til høyre viser verdier fra 6,1-6,7 HbA1c % og gir CV 2,9 %. Det er det enkelte legekontor som har ansvar for å dokumentere analysekvaliteten og sørge for at kontrollmaterialer analyseres hyppig nok. Noklus tilbyr hjelp til dokumentasjon ved å etterspørre CV på intern kvalitetskontroll i forbindelse med ekstern kvalitetskontroll på HbA1c. Når denne oppgis, får deltakerne en tilbakemelding om begge kvalitetskravene innfris eller ei. Noklus sin rolle vedrørende bruk av HbA1c til diagnostikk er kun rådgivende - det enkelte legekontor er selv ansvarlig for å dokumentere at analysekvaliteten tilfredsstiller kravene. 3

4 Generalsekretær i Dnlf med laboratoriekonsulent på legekontorbesøk Geir Riise, leder av styringsgruppen i Noklus og generalsekretær i Legeforeningen (Dnlf), fikk i 2012 invitasjon til å være med på et legekontorbesøk sammen med laboratoriekonsulent i Noklus Hedmark, Kari van den Berg. I mars 2013 grep han sjansen, for å få et bedre innblikk i laboratoriekonsulentenes arbeid ut mot deltakerne. Besøket startet med et lunsjmøte, hvor laboratoriekonsulent Kari informerte leger og medarbeidere om HbA1c til diagnostikk og hvilke kvalitetskrav som anbefales av Helsedirektoratet. Etter lunsjmøtet besøkte de laboratoriet, hvor de blant annet vurderte intern analytisk kvalitetskontroll for HbA1c ved å benytte elektronisk kontrollskjema. God dialog og åpenhet Geir forteller at de ble godt mottatt på legekontoret, og at Kari hadde laget et fint opplegg for besøket med konkrete tips og aktuelle saker. - Jeg har stor tro på Noklus sin tilnærmingsmåte. Den er praktisk rettet og basert på overordnete krav og anbefalinger. - Det er flott at de ansatte på legekontoret har noen de kan rådføre seg med og som møter dem der de er. Jeg synes Kari gjennomførte besøket på eksemplarisk vis, sier Geir. Nyttig - Det er ønskelig med kvalitet i alle ledd for å oppnå trygge helsetjenester. Her er Noklus i en lederposisjon, mener Geir. - Som leder er det viktig å ha fingeren i puddingen, som Geir beskriver det, altså komme ut og se hvordan jobben utføres og løses i praksis. Etter å ha vært med Kari på besøk og sett hvordan laboratoriekonsulentene jobber, ser jeg at Noklus fungerer og får god mottakelse. Dette bekreftes også ved at 99 % av landets legekontor deltar i Noklus. Dette har vært en nyttig og positiv opplevelse for meg. Jeg tar med meg disse erfaringene inn i jobben i Dnlf, hvor kvalitet er et av satsningsområdene i perioden Og jeg tar gjerne i mot flere invitasjoner til å være med på besøk, avslutter Geir. Det ble en fin diskusjon mellom laboratoriekonsulenten og de ansatte på legekontoret. Legene viste interesse for arbeidet som utføres på laboratoriet og kvalitetskravene som stilles. - Alle på legekontoret må få et eierskap til måten å jobbe med kvalitet. For å få til dette er det viktig med direkte dialog og gode eksempler, mener Geir. Laboratoriekonsulenten er tilgjengelig og til stede I løpet av besøket ble interne rutiner for laboratoriearbeidet gjennomgått, de ansatte fikk vist hvordan de jobber, de kunne stille spørsmål/be om råd og fikk faglig påfyll. Geir Riise, generalsekretær i Den norske legeforening 4

5 Profilmagasin fra Noklus Ny hjemmeside og Min side er på plass Noklus lanserte i juni ny og forbedret hjemmeside, samt inngangsportalen «Min side». Der kan vi blant annet tilby deltakerne webregistrering av resultater på kontrollmateriale utsendt fra Noklus. Min Side For å tilpasse tjenestene våre bedre til den enkelte deltaker, har Noklus utarbeidet «Min side». Formålet er å etablere en kommunikasjonsplattform der Noklus og deltakerne lettere kan utveksle informasjon. På «Min side» kan deltakerne registrere resultater for Noklus-kontroller, hente vurderingsbrev og på sikt foreta endringer vedrørende deltakeropplysninger (kontaktinformasjon etc.). Deltakerne får god oversikt over hvilke Noklusutsendelser de deltar på og hvilke andre utsendelser som er tilgjengelige. Fargekoder vil indikere ulik status på utsendelsene. Noklus har lagt vekt på at hjemmesiden skal være lett å navigere i, og derfor er hver seksjon presentert under hver sin arkfane. Er deltaker f. eks. ute etter råd om analyserepertoar, finnes dette under arkfane Kurs og veiledning. Første utsendelse med webregistrering var HbA1c i juni, og vi vil utvide med andre analyser etter hvert. Det sendes en melding på e-post/sms når kontroller sendes til deltaker og når vurderingsbrev kan lastes ned. Det er lagt inn forklaringsbobler ved de fleste feltene som skal fylles ut og ved de fleste funksjoner som er tilgjengelige. På hjemmesiden vil vi jevnlig presentere: - aktuelle nyheter fra Noklus - informasjon vedrørende kontrollutsendelser - siste nytt fra de ulike seksjonene - siste nytt innen forskning i regi av Noklus - ferske rapporter fra SKUP (Skandinavisk Utprøving av laboratorieutstyr for Primærhelsetjenesten) Kurskalender, utsendelsesplan for Noklus-kontroller og prosedyrepermer er lett tilgjengelig med bildeknapp på startsiden. Siden har nå vært i drift i noen måneder, og tilbakemeldinger tyder på at nye har falt i smak. Noklus arbeider kontinuerlig med å videreutvikle «Min side». E-læringskurs i blodprøvetaking, prøvebehandling, analysering og kvalitetsarbeid er tilgjengelig på «Min side» - for sykehjem, rehabilitering og hjemmesykepleie. Innlogging til «Min side» finner man oppe til høyre på hjemmesiden vår. Brukernavn og passord blir sendt ut sammen med Noklus-kontroller som kan registreres på web. Brukernavn og passord til Min side kan også fås ved henvendelse til din laboratoriekonsulent. 5

6 Ny utsendelse med fokus på preanalyse Hva? Feil ved prøvesvar kan i % av tilfellene skyldes feil som oppstår før selve analyseringen; i den preanalytiske fasen. På kurs og ved veiledning har Noklus alltid fokusert på viktigheten av rett prøvetaking og prøvebehandling. Nå ønsker vi å sette enda større fokus på preanalyse, ved å lage en utsendelse med spørsmål knyttet til preanalyse. Hvorfor? Det er viktig å kartlegge det som faktisk gjøres i den preanalytiske fasen. Hvilke prøver blir tatt? Hvordan fylles rekvisisjonen ut? Hvilke pasientforberedelser og prøveforberedelser gjøres? Hvordan identifiseres pasienten? Hva gjøres under selve prøvetakingen? Hvordan merkes prøven og hvordan behandles den i etterkant? Hvordan oppbevares og transporteres prøven frem til analyseinstrumentet? Det er mange steg, og feil kan gjøres flere steder i prosessen. I en slik utsendelse vil vi se om det er noen områder der det oftere gjøres feil enn andre. Noklus vil på kurs og i vår veiledning, fokusere på tiltak for å bedre rutiner på områder der det ofte gjøres feil. Den totale testprosessen i en laboratorieanalyse Hele prosessen fra en prøve (blod, urin, avføring, etc.) blir rekvirert til svar rapporteres, kan deles inn i tre hovedfaser: preanalytisk, analytisk og postanalytisk. Preanalyse Forhold og faktorer som kan påvirke et analyseresultat fra prøven rekvireres av legen til den settes i analyseinstrument for analysering. Hvordan? Dette vil være en elektronisk utsendelse, og vi jobber for å få denne ut i løpet av høsten Link til besvarelsen vil bli lagt ut på Min side på Den skal besvares innen en gitt tidsfrist, og deltaker vil få individuell tilbakemelding sammenlignet med alle deltakere, på samme måte som ved andre utsendelser. Hvor skjer de fleste feil i testprosessen? Preanalytisk fase: % Analytisk fase: % Postanalytisk fase: % Kilde: «Blodprøvetaking i praksis», Astrid Mette Husøy. Denne fordelingen er fra studier utført på sykehuslaboratorier, og kan ikke direkte overføres til primærhelsetjenesten. 6

7 Profilmagasin fra Noklus Praksisprofil - et gratis tilbud til allmennlegen I samarbeid med Norsk forening for allmennmedisin (NFA) tilbyr Noklus to praksisrapporter basert på utvalgte journaldata for ett år. Rapportene er velegnet for utdannings- og smågrupper i allmennmedisin, og inneholder forslag til diskusjon og noe fagstoff. Noklus har konsesjon fra Datatilsynet til å samle inn og lagre data fra allmennleger. Eksempel fra rapport 1: Praksisprofilen Denne rapporten gir deg nøkkeltall for din listepopulasjon, fordeling av diagnosegrupper og laboratoriebruk. Figuren viser andel konsultasjoner der det rekvireres laboratorieanalyser Eksempel fra rapport 2: Antikoagulasjonsbehandling med warfarin Rapporten gir detaljert oversikt over alle dine listepasienter som bruker warfarin. Dine tall Gjennomsnitt og (10-90 prosentiler) Antall listepasienter med minst en INR-verdi >1,2 24,0 19,9 (7,0-37,0) -av listepas. utgjør dette i prosent 2,0 1,6 (0,6-2,8) Gjennomsnittlig antall INR-svar per pasient og år 11,7 10,8 (8,0-14,5) < Utdrag fra tabell 1. Oversikt over fordelingen av INR-svar. Fordeling av INR-verdier (%) (fordeling av i alt 280 INR-svar): -som er for lave (<1,8) 6,1 10,6 (5,3-16,7) -som kan være for lave; 1,8-1,9 6,8 7,6 (4,3-11,5) -i vanlig terapeutisk område (2,0-3,0) 68,9 60,2 (52,5-68,9) -som er lett forhøyet / intensiv behandling (3,1-3,5) 11,4 11,6 (6,3-16,7) -som regnes som moderat forhøyet (3,6-4,4) 5,4 6,4 (2,9-10,5) -som er for høye og krever pause (4,5-6) 0,7 1,9 (0,0-3,7) -som er betydelig forhøyet (> 6,1) 0,7 0,6 (0,0-1,4) Noklus sin programvare ble omtalt i Tidsskrift for Den norske legeforening nr 3, 2012; 132 Fullstendige rapporter finner du på Påmelding til 7

8 Samhandlingsreformen kontakt Noklus for råd Samhandlingsreformen forutsetter at pasienter som regnes ferdigbehandlet i sykehus, skal tilbakeføres til kommunal omsorg så snart det er forsvarlig. Kommunene får også en lovfestet plikt til å gi tilbud om døgnopphold i stedet for sykehusinnleggelse for pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp. På bakgrunn av dette opprettes det «akuttenheter» ved lokalmedisinske sentre, ofte i tilknytning til sykehjemmene i kommunen. Sykehjem med slike enheter vil ha behov for et annet og mer krevende analyserepertoar enn vanlige sykehjem. Plikten innføres gradvis fra 2012 til Innen 1. januar 2016 skal alle kommuner ha et slikt heldøgnstilbud. Gruppen skal innen utgangen av 2013: - kartlegge hvor langt oppbyggingen av lokalmedisinske sentre har kommet i kommunene og hvordan de er organisert - komme med anbefalinger om hvilke analyser som skal utføres på akuttenhetene, i samarbeid med ulike høringsinstanser - utrede hvordan disse analysene skal kvalitetssikres (prøvetaking/-behandling, intern og ekstern analytisk kvalitetskontroll), herunder ressursbehov og kompetanseutvikling ved hjelp av Noklus. Noklus har nedsatt en samhandlingsgruppe Samhandlingsgruppen består av: Ann Helen Kristoffersen (laboratorielege) Anne-Lise Ramsvig (laboratoriekonsulent) Guri Gulstad (laboratoriekonsulent) Sverre Sandberg (leder av Noklus) Svein Ivar Fylkesnes (geriater) Wenche Iren Bjelkarøy (bioingeniør Noklus) Geir Thue (fastlege). På denne måten vil vi i Noklus være bedre rustet til å imøtekomme aktuelle laboratoriefaglige spørsmål i forbindelse med opprettelse av «akuttenheter» i kommunene. Har du spørsmål, kontakt din lokale laboratoriekonsulent. 8

9 Profilmagasin fra Noklus Samhandlingsreformen forutsetter at pasienter som regnes ferdigbehandlet i sykehus, skal tilbakeføres til kommunal omsorg så snart det er forsvarlig. 9

10 Kasuistikker til sykehjemslegene - et nytt og spennende faglig tilbud Noklus har tidligere sendt ut kasuistikker til allmennleger for å belyse bruken av laboratorieprøver i allmennpraksis. Vi gir nå tilsvarende tilbud til sykehjemsleger som ledd i arbeidet med å bedre laboratorievirksomheten på sykehjemmene. I 2012 sendte vi ut den første av en serie kasuistikker til sykehjemsleger. Utsendelsen var en prøveutsendelse og 531 leger ved 375 sykehjem svarte. Tema for utsendelsen var rekvirering og tolkning av urinprøver ved spørsmål om urinveisinfeksjon hos eldre på sykehjem. Det ble sendt ut to pasienthistorier, og legene skulle svare på om de ville iverksette tiltak og eventuelt hvilke. Alle svarene ble konfidensielt behandlet. Det ble sendt tilbakemeldingsbrev til alle sykehjemslegene. Tilbakemeldingen inneholdt en oversikt over alle svarene som var kommet inn og generelle råd om bruk og tolkning av urinprøver på sykehjem basert på faglige anbefalinger fra litteraturen. De legene som hadde oppgitt sine initialer, fikk en egen tilbakemelding der de kunne se egne svar i en ekstra kolonne. Våren 2013 ble det sendt ut kasuistikker til sykehjemslegene med tema Hemoglobin og 365 sykehjemsleger fra 348 sykehjem svarte på kasuistikkene. Tilbakemelding på hemoglobinkasuistikkene er planlagt ferdig til høsten. CRP er tema for neste kasuistikk som sendes ut på senhøsten. Det er etablert en egen arbeidsgruppe i Noklus som arbeider med å finne aktuelle pasienthistorier og å utforme nyttige tilbakemeldinger. Informasjon om kasuistikkene og tilbakemeldingen legges ut på Noklus sin hjemmeside. Kasuistikkgruppen fra venstre: Fikru Alemayehu, Sverre Grepperud, Sverre Sandberg, Siri Fauli Munkerud, Geir Thue, Ann Helen Kristoffersen, Kari van den Berg og Svein Ivar Fylkesnes. Aart Huurnink var ikke til stede da bildet ble tatt. 10

11 Profilmagasin fra Noklus Populært laboratoriecruise Laboratoriekonsulentene i Noklus Akershus, Buskerud, Oslo og Østfold har tradisjon for å samarbeide om å holde laboratoriekurs. Laboratoriekonsulentene ønsker å arrangere kurs som engasjerer deltakerne. I februar 2012 valgte de derfor å legge ut på laboratoriecruise Oslo-Kiel-Oslo. Tema på kurset Programmet bestod av laboratoriefag med preanalyse og aktuelle klinisk kjemiske analyser som tema. Laboratoriekonsulentene ønsket også å tilby foredrag med tema sårbehandling. Dette har vært ønsket av flere deltakere på tidligere kurs. Det ble hentet inn en sykepleier fra infeksjonsmedisinsk avdeling, A-hus, til å holde foredrag om temaet. Deltakerne fikk delta på Noklus kafé. Gruppevis var de innom kafébord med faglige menyer. Hemoglobin, glukose, PT-INR, urinanalyser, smittevern, opplæring av nyansatte og kvalitetsarbeid ble satt i fokus, og kursdeltakerne var hovedbidragsytere til den faglige diskusjonen. Mange firma bidro med utstilling av relevant laboratorieutstyr. Det satte arrangørene og kursdeltakerne stor pris på. Ville kurset falle i smak? Kurskomiteen var i utgangspunktet usikre på om de kunne klare å få med seg 100 kursdeltakere ut på bøljan den blå. Kursinvitasjonen ble sendt ut, og det var med skrekkblandet fryd de så at påmeldingene strømmet inn. Kurset ble fulltegnet i løpet av et par dager. Det endte opp med lang venteliste og nytt laboratoriecruise i september Etter kursevalueringene å dømme, var deltakerne veldig godt fornøyd, og i etterkant har kurskomiteen fått henvendelser hvor det etterlyses nye Laboratoriecruise. I februar og september 2014 har kurskomiteen planer om lignende kurs. Attendo Kleppestø sykehjem vil implementere Noklus e-læringskurs i sin opplæringsplan. May Brit Nilsen, Camilla Umami Tandberg og Nina Strømberg arbeider hos Brynsenglegene i Oslo. De deltok alle på laboratoriecruise og er enige om at kurset var faglig meget godt. Det bidro også til nyttig og sosialt fellesskap med andre medarbeidere fra primærhelsetjenesten. De satte pris på Noklus kafé og fant det nyttig å snakke med andre som er i samme båt og utveksle gode tips til forbedringer. Noklus er en objektiv samarbeidspartner, som er god å ha i laboratoriehverdagen, sier May Brit, Camilla og Nina. Lege Jorg Karlgård sier at kurset var en god investering for arbeidsmiljøet. Medarbeiderne kom tilbake entusiastiske og positive, og med ny faglig kunnskap. Vi sender gjerne medarbeiderne på Noklus kurs igjen. 11

12 Profilmagasin fra Noklus E-læringskurs - en positiv erfaring Sykepleier og gruppeleder Sissel Astrup fra Attendo Kleppestø sykehjem, er en av dem som har gjennomført e-læringskurs. Kurset har tre moduler: Blodprøvetaking og prøvebehandling, Kvalitetsarbeid og Laboratorieansvarlig. Sykehjem som deltar i Noklus, har siden høsten 2012 hatt tilbud om elektronisk kurs. Sykepleiere fra ca. 200 sykehjem har gjennomført kurset. Sissel fikk informasjon om kurset i en e-post fra sin lokale laboratoriekonsulent. Det er første gang hun har tatt e-læringskurs, og hun forteller at dette var en positiv erfaring. Kurset var godt oppbygget og det var lett å navigere seg gjennom det. Temaene i kurset var relevante for hennes arbeid, og hun lærte mye nytt. Det at noen av temaene illustreres med film, trekker hun frem som positivt og pedagogisk. Hun ser ikke på e-læringskurset som en erstatning for de årlige grunnkursene, men heller som et godt supplement. Attendo Kleppestø sykehjem vil implementere e-læringskurset i sin opplæringsplan, slik at alle nyansatte gjennomfører kurset. En fordel med e-læringskurs er at det kan tas når det passer for driften. Sissel Astrup, Attendo Kleppestø sykehjem Hun anbefaler Noklus sitt e-læringskurs til sine kolleger, både på egen arbeidsplass og ved andre sykehjem. «Absolutt verdt å sette av litt tid til dette», avslutter Sissel. Noklus Boks Bergen E-post: Tlf: design Artgarden, foto Noklus

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

Praksisnær kvalitetsforbedring ved fastlegekontorer

Praksisnær kvalitetsforbedring ved fastlegekontorer 1 Praksisnær kvalitetsforbedring ved fastlegekontorer Rapport om erfaringene fra ni læringsnettverk gjennomført i prosjektet SAK-Innhold 2010/2012 Februar 2013 2 Tittel Praksisnær kvalitetsforbedring ved

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Sluttrapport Prosjekt Forflytning 01.08.2010 01.03.2012 Prosjektleder Astrid Fjeldheim

Sluttrapport Prosjekt Forflytning 01.08.2010 01.03.2012 Prosjektleder Astrid Fjeldheim BÆRUM KOMMUNE Sluttrapport Prosjekt Forflytning 01.08.2010 01.03.2012 Prosjektleder Astrid Fjeldheim Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Bakgrunn for prosjektet... 4 2.1 Organisering av pleie og omsorg i Bærum

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2015 Hanna Tekie Roza Moustafa Camilla Kaasi Denne siden er blank med hensikt. 1-2 PROSJEKT NR. 14 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport Årsrapport 2014 1 INNHOLD Del 1 Leders beretning 4 Del 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Del 3 Årets aktiviteter og resultater 12 3.1 Delmål 1: DFØs kompetanse overføring representerer beste

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer

Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene

Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene KARTLEGGING AV STATUS FOR KOMMUNER SOM IKKE HAR SØKT OM TILSKUDD TIL ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD PER

Detaljer

Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen

Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen Prosjektrapport nr. 4/2014 Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfatter Verdiprosjektet Økt nærvær. Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen.

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Etablereropplæring i Hedmark

Etablereropplæring i Hedmark NF-notat nr. 1003/2010 20 Etablereropplæring i Hedmark - veien til forretningsplan 15 Lars Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Internserien 5/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Målgruppe:

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Forprosjekt Oppstartsveiledning

Forprosjekt Oppstartsveiledning Rapport fra Forprosjekt Oppstartsveiledning Behov Målgruppe Målsetting Løsning Studier har vist at 30-50 % av forskrevet medisin ikke brukes som tilsiktet, og at et udekket informasjons- og oppfølgingsbehov

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer