Norsk diabetesregister for voksne. Hvilken nytte kan vi ha av det? Tor Claudi Nordlandssykehuset Bodø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk diabetesregister for voksne. Hvilken nytte kan vi ha av det? Tor Claudi Nordlandssykehuset Bodø"

Transkript

1 Norsk diabetesregister for voksne. Hvilken nytte kan vi ha av det? Tor Claudi Nordlandssykehuset Bodø

2

3 Organisering og drift Daglige drift lagt til Noklus (lokalisert på HDS) Registeret finansieres i sin helhet av Helse Vest RHF Haukeland universitetssykehus er eier og databehandlingsansvarlig Konsesjon fra Datatilsynet til å drive samtykkebasert register og biobank

4 Diabetesregisterets arbeidsgruppe Sverre Sandberg Professor, leder NOKLUS Karianne Løvaas Bioingeniør, seksjonsleder John Cooper Geir Thue Endokrinolog, med. leder Professor og allmennlege Magne Rekdal Lege og IT-konsulent Tor Claudi Overlege, Nordlandssykehuset Bodø Hrafnkell Thordarson Overlege, Haukeland Universitetssjukehus Stein Nilsen Allmennlege og NFA-representant

5 Formål Hensikten er først og fremst å forbedre kvaliteten på behandlingen av personer med diabetes. Registeret vil også danne et viktig grunnlag for forskning om diabetes og diabetesrelaterte sykdommer

6 Hvordan øke kvaliteten? Registreringsverktøy/oversiktsjournaler Innsending av data til Diabetesregisteret Tilbakemeldingsrapporter oversikt over egen praksis sammenstilt med andre

7 Data fra: Primærhelsetjenesten NOKLUS Diabetesskjema Sykehuspoliklinikker NOKLUS diabetes fagsystem (diabetesjournal) Web-løsning (MRS) Direkte fra personer med diabetes Spørreskjema

8 NOKLUS diabetesskjema Alle landets fastleger tilbys gratis et elektronisk diabetesskjema som samhandler med journalen Takst for bruk av skjemaet/årskontroll diabetes (takst 109, kr 80) Utviklet for WinMed2, Infodoc, SystemX og Vision På pilot for WinMed3 Jobber med løsninger for de som har online server fra CGM

9 Markedsføring allmennpraksis Bladet Diabetesforum Utposten Fylkesleger Praksiskonsulenter DagensMedisin Sendt e-post til legekontor Aktuelt fra Noklus Infodoc nyhetsbrev Innlegg på Diabetesforum i fylkene og NOKLUS-kurs PMU

10 Resultat markedsføring 70 Antall som ønsker skjemaet Januar Februar Mars April Mai Juni August September Oktober

11 Henting av diabetesskjemaet (allmennpraksis) Dersom legen henter frem en pasient som tidligere har fått diagnosen diabetes i journalsystemet sitt, vil han få følgende forespørsel:

12 Medikamenter hentes inn automatisk Blodprøver hentes inn automatisk

13 Dette må fylles ut hvert år. Resten blir hengende fra år til år.

14 Journalnotat generert fra data i diabetesskjemaet

15 Prosentandel av type 2-diabetespasienter med prosedyrer dokumentert i NOKLUS Diabetesskjema (Primærhelsetjenesten 2011). Dine listepasienter Type 2-diabetes Antall pas. % (n=37) Gj.snitt (%) Alle (78) praksiser (1992 pasienter) prosentiler Måling av HbA1c Måling av blodtrykk Røykevaner angitt Vekt angitt Høyde angitt Kartlagt om det er prematur koronarsykdom i familien % (n=33) Måling av total-kolesterol Måling av HDL-kolesterol Måling av LDL-kolesterol Måling av mikroalbumin ,0-88

16 Behandling Dine listepasienter Alle praksiser Type 2-diabetes Antall pas. % (n=) Gj.snitt (%) Hyperglykemi prosentiler Bare kost og mosjon 3 8,1 (37) Bare glukosesenkende medikamenter unntatt insulin Insulin (ev. sammen med annen glukosesenkende behandling) Hypertensjon (37) (37) 17 5,1-33 Behandlet for hypertensjon (37) herav med 1 medikament 8 33 (24) herav med 2 medikamenter 4 17 (24) herav med 3 eller flere medik (24) Dyslipidemi Statiner (37) Tromboseprofylakse Acetylsalicylsyre/andre platehemmere (37) Warfarin 0 0,0 (37) 7,6 0,0-17

17 Måloppnåelse og risikofaktorer Dine listepasienter Alle praksiser Type 2-diabetes Antall pas. Gj.snitt Gj.snitt prosentiler KMI (kg/m 2 ) HbA1c (%) 37 6,8 7,0 6,7-7,5 SBT (mmhg) DBT (mmhg) LDL-kolesterol (mmol/l) 32 2,6 2,8 2,4-3,3 Antall og prosentandel som har: Antall pas. % (n=) Gj.snitt (%) prosentiler KMI 25 kg/m (36) 19 8,9-30 KMI > 30 kg/m 2 (fedme) (36) HbA1c 7,0 % (37) HbA1c 9,0 % 2 5,4 (37) 5,5 0,0-13 SBT 135 mmhg (36) DBT 80 mmhg (36) Prosentandel dagligrøykere 4 11 (37) 17 5,4-30

18 Sykehuspoliklinikker (13 stk, 4662 pas, I/II) Tilbakemeldingsrapport for Type 1-diabetes Din poliklinikk Alle poliklinikker Antall pas. % (n=781) Median (%) prosentiler Måling av HbA1c ,5 97,1 81,9-99,4 Måling av blodtrykk ,4 92,3 71,4-98,3 Måling av total-kolesterol ,1 72,9-96 Måling av LDL-kolesterol ,6 89,6 71,4-94,8 Røykevaner angitt ,7 14,3-88,7 Vekt angitt ,9 95,1 45,8-100 Høyde angitt ,5 97, Undersøkelse av fotpuls ,1 36,8 0,7-70,6 Undersøkelse med monofilament og/eller stemmegaffel ,8 42 0,5-73,5 Undersøkelse av øyebunn ,2 40,8 7,2-84,6 Måling av mikroalbumin ,1 72,4 47,1-83,8 Kartlagt om det er tidlig koronarsykdom i familien ,9 91,4 84,6-98,3

19 Komplikasjoner ved norske sykehuspoliklinikker 2011 Type 1 Type 2 Komplikasjon Antall pas. % (n = ) Antall pas. % (n = ) Koronarsykdom 148 5,7 (2578) ,1 (1164) Hjerneslag 36 1,4 (2578) 46 4,0 (1164) Amputasjon 22 0,9 (2578) 12 1,0 (1164) Manglende fotpuls 60 4,2 (1415) 50 7,9 (631) Hatt sår nedenfor ankelen 98 3,8 (2578) 72 6,2 (1164) Ikke laserbehandlet retinopati ,4 (2578) 105 9,0 (1164) Laserbehandlet retinopati ,3 (2578) 98 8,4 (1164) Mikroalbuminuri 178 6,9 (2578) ,7 (1164) Proteinuri 50 1,9 (2578) 63 5,4 (1164) egfr: <15 4 0,1 (3183) 8 0,6 (1363) ,6 (3183) 43 3,2 (1363) ,4 (3183) 74 5,4 (1363) ,0 (3183) ,0 (1363) > ,8 (3183) ,6 (1363)

20 NLSH 2011

21 NLSH 2011

22 BODØ Andel som har data registrert Parameter HbA1c 89,5% 99,5% Blodtrykk 84,5% 94,2% Røykestatus 22,3% 79,0% LDL 81,7% 95,1% HDL 84,3% 95,0% BMI 91,3% 95,2% Snittalder 51,8 år 53,3 år Antall n=574 n=877

23 Målt risikofaktorer (%) Type 1-diabetes Type 2-diabetes Stavanger n= 920 Bodø n=324 Stavanger n=588 Bodø n=522 HbA1c 99,2 99,7 95,8 99,8 SBT 85,5 94,4 56,5 94,4 DBT 85,5 94,4 56,5 94,6 Kolesterol 88,2 86,2 91,5 97,1 LDL 89,1 94,1 72,5 96,9

24 Behandles pasientene på riktig nivå i helsetjenesten?

25 Type 2-diabetes Figur 1: Aldersfordelingen i distriktene Meløy og Fauske, og medisinsk poliklinikk ved NLSH. Meløy/Fauske: n = 369, NLSH: n = 348.

26 % 60 Type 2-diabetes i 1.- og 2.linjetjenesten 369 vs. 331 pasienter Fauske/Meløy Bodø kost tabletter insulin KMI>30 HbA1c<7 HbA1c>9

27 Type 2-diabetes i 1.- og 2.linjetjenesten 369 vs. 331 pasienter % Fauske/Meløy NLSH SBT < 135 DBT < 80 laserbeh. e-gfr < 30

28 Tabell 4: Viser fordelingen av BT behandlingen. Meløy/Fauske: n= 369, NLSH: n=348. Hypertensjon Meløy og Fauske NLSH 1 medikament % medikamenter % medikamenter % 24 46

29 Status Deltakelse 28 av (?) diabetespoliklinikker har tatt systemet i bruk 177 av ca 4000 allmennleger sendte inn data for Stor etterspørsel fra allmennlegene denne høsten Registeret har data på ca pasienter. Dekningsgrad Norge: 7 % (av ) Oppstart 2006 Dekningsgrad Sverige: 80 % (av ) Oppstart 1996

30 Type 1-diabetes: Aldersfordeling alle sykehus Alder Antall % % kvinner ,4 46, ,7 47, ,7 50, ,8 45, ,1 44, ,5 47, ,2 52, ,4 62,5 Totalt ,8 47,2 10 % av befolkningen er > 70 år

31 Takk for oppmerksomheten Takk for oppmerksomheten