ACS: Platehemmende behandling Implementering av nye retningslinjer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ACS: Platehemmende behandling Implementering av nye retningslinjer"

Transkript

1 ACS: Platehemmende behandling Implementering av nye retningslinjer Jan Eritsland og Bjørn Bendz OUS NSTE-ACS: Eur Heart J 2011;32:

2

3 Akutt koronarsyndrom STEMI: Umiddelbar revaskularisering NSTE-ACS: Diagnostikk, risikostratifisering, medikamentell behandling, angiografisk utredning (NSTEMI, UAP)

4 Plateadhesjon - plateaktivering Gawaz M. Blood platelets. Thieme 2001

5 Klopidogrel: Veldokumentert platehemmerbehandling CAPRIE (1996) CURE (2001) CREDO (2002) CLARITY-TIMI 28 (2005) COMMIT (2005) CHARISMA (2006) CURRENT-OASIS 7 (2010) Størst risiko størst gevinst

6 The CURE Study (NSTE-ACS): Primary End Point - MI/Stroke/CV Death Cumulative Hazard Rate 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0,00 * In combination with standard therapy Placebo + ASA* Clopidogrel + ASA* Months of Follow-Up The CURE Trial Investigators. N Engl J Med. 2001;345: % 9.3% 20% RRR P < N = 12,562

7 Klopidogrel metabolisme Bonello L et al. JACC 2010;56:919

8 Kumulativ frekvens av ischemiske hendelser i henhold til plate-reaktivitet etter PCI Bonello L et al. JACC 2010;56:919

9 Kumulativ frekvens av ischemiske hendelser i henhold til plate-reaktivitet etter PCI Bonello L et al. JACC 2010;56:919

10 Kumulativ frekvens av ischemiske hendelser i henhold til plate-reaktivitet etter PCI Dose-responskurve validert mot kliniske hendelser Validert testmetode og cut-off -verdi Bonello L et al. JACC 2010;56:919

11 Platefunksjonstesting under behandling? Teoretisk attraktivt Mange ulike metoder (kvantifisering / cut-off values ) Påvist assosiasjon mellom plate-reaktivitet under platehemming (målt på ulike måter) og adverse hendelser Foreløpige studier: Beskjeden prediktiv verdi (mortalitet, MI, stenttrombose, slag) Ingen prospektive data på at justering av behandling bedrer prognose Forskningsverktøy

12 P2Y12 - inhibitorer ( ADP - reseptorhemmere )

13 P2Y12 - inhibitorer ( ADP - reseptorhemmere ) Prasugrel (Efient ) Ticagrelor (Brilique )

14 Prasugrel og ticagrelor vs. klopidogrel Mer potente, gir kraftigere platehemming Mindre variabilitet mellom individer Raskere innsettende effekt Sammenlignet med klopidogrel ved ACS i 2 store kliniske studier Prasugrel og ticagrelor ikke testet klinisk mot hverandre ( head-to-head )

15 Drug characteristics Eshaghian S et al. Heart 2010;96:656

16 Hva sier siste Guidelines (NSTE-ACS)? Eur Heart J 2011;32:

17 Prasugrel og ticagrelor vs. klopidogrel Mer potente, gir kraftigere platehemming Mindre variabilitet mellom individer Raskere innsettende effekt Sammenlignet med klopidogrel ved ACS i 2 store kliniske studier Prasugrel og ticagrelor ikke testet klinisk mot hverandre ( head-to-head )

18

19 15 Primary Endpoint CV Death,MI,Stroke Primary Endpoint (%) 10 5 HR 0.77 P= HR 0.80 P= Clopidogrel Prasugrel 12.1 (781) 9.9 (643) HR 0.81 ( ) P= NNT= 46 0 ITT= 13,608 LTFU = 14 (0.1%) Days

20 Balance of Efficacy and Safety Endpoint (%) CV Death / MI / Stroke Clopidogrel Prasugrel events HR 0.81 ( ) P= NNT = TIMI Major NonCABG Bleeds Days Prasugrel Clopidogrel events HR 1.32 ( ) P=0.03 NNH = 167

21

22 K-M estimate of time to first primary efficacy event (composite of CV death, MI or stroke) Cumulative incidence (%) Clopidogrel Ticagrelor HR 0.84 (95% CI ), p= No. at risk Days after randomisation Ticagrelor 9,333 8,628 8,460 8,219 6,743 5,161 4,147 Clopidogrel 9,291 8,521 8,362 8,124 6,743 5,096 4,047 K-M = Kaplan-Meier; HR = hazard ratio; CI = confidence interval

23 Time to major bleeding primary safety event 15 K-M estimated rate (% per year) Ticagrelor Clopidogrel HR 1.04 (95% CI ), p= No. at risk Days from first IP dose Ticagrelor 9,235 7,246 6,826 6,545 5,129 3,783 3,433 Clopidogrel 9,186 7,305 6,930 6,670 5,209 3,841 3,479

24 Studiekarakteristika TRITON-TIMI 38: Kjent anatomi, planlagt PCI Klopidogrel naïve Metningsdose klopidogrel: 300 mg PLATO: Upstream ved ACS Kunne vært gitt klopidogrel før randomisering Vel 50% klopidogrel naïve Snaut 60% klopidogrel 300 mg metningsdose

25 Studiekarakteristika Eksklusjonskriterier: Trombolysebehandlet siste 24 timer Behov for langvarig antikoagulasjon

26 Studiekarakteristika Prasugrel TRITON-TIMI 38 Ticagrelor PLATO Antall pasienter Kvinner, % NSTE-ACS, % STEMI, % PCI, % Diabetes, % endepunkt CV død, MI eller slag Vaskulær død, MI eller slag

27 TRITON-TIMI 38 vs. PLATO: Effekt-endepunkter, hhv. 15 og 12 mndr. TRITON-TIMI 38 PLATO Prasugrel Klopidogrel Ticagrelor Klopidogrel Kardiovask. død, MI, slag (%) Totalmortalitet (%) Stenttrombose (sannsynlig el. sikker) (%) 9.9* * * * * 2.9 * p = signifikant

28 TRITON-TIMI 38 vs. PLATO: Subgrupper STEMI Triton-TIMI 38 (n = ) PLATO (n = ) STEMI totalt (26%) (40%) Primær PCI (18%) (29%)

29 TRITON-TIMI 38: STEMI Primært endepunkt 30 d. HR mo. HR 0.79 Lancet 2009;373:723-31

30 TRITON-TIMI 38: STEMI Non-CABG-related TIMI major bleeding Lancet 2009;373:723-31

31 PLATO: STEMI HR 0.87 p=0.07 Circulation 2010;122:

32 PLATO: STEMI HR 0.98 p=0.76 Circulation 2010;122:

33 TRITON-TIMI 38 vs. PLATO: Safety -endepunkter, hhv. 15 og 12 mndr. TRITON-TIMI 38 PLATO Prasugrel Klopidogrel Ticagrelor Klopidogrel TIMI major bleeding, non- CABG (%) TIMI major bleeding, CABG (%) TIMI major or minor bleeding (%) 2.4* * * * * p < 0.05

34 Prasugrel vs. ticagrelor (TRITON-TIMI 38 vs. PLATO) Prasugrel ACS og planlagt PCI Særlig gunstig effekt ved - STEMI, diabetes - Stenttrombose Noe økt blødningsrisiko OBS: Tidligere cerebralt insult Alder > 75 år Vekt < 65 kg (bør unngå langtidsbeh.) Ticagrelor Upstream ved ACS Hele ACS-spektret Mortalitetsgevinst Forbigående dyspné eller bradykardi kan forekomme Begge prinsipper hver for seg gunstigere enn klopidogrel ved ACS

35 Hva sier siste Guidelines (NSTE-ACS)? Eur Heart J 2011;32:

36 Platehemmende behandling ved ACS I tråd med ESC Guidelines Enkelt å administrere i akuttsituasjoner, spesielt prehospitalt

37 NLA og ambulansene: Aksepterer bare 1 platehemmer i tillegg til ASA Etter trombolyse (1.døgn) og til pasienter på peroral antikoagulasjon: Ikke data på prasugrel eller ticagrelor, dvs. fortsatt plass for klopidogrel

38 Antitrombotisk behandling ved koronarsykdom Stabil angina pectoris: Albyl-E 75 mg x 1 på ubestemt tid. Stabil angina pectoris etter PCI: Albyl-E 75 mg x 1 på ubestemt tid. Plavix 75 mg x 1 i 1 (-12) mnd*.

39 Antitrombotisk behandling ved koronarsykdom Ustabil angina pectoris og NSTEMI ASA mg 300 mg x 1, deretter Albyl-E 75 mg x 1 på ubestemt tid. Brilique 180 mg x 1, deretter 90 mg x 2 i (3)-12 mnd*. (Evt. Plavix mg x 1, deretter 75 mg x 1 i 3-12 mnd*. Ved økt blødningsfare spesielt hos eldre). Klexane 1 mg/kg x 2 eller Fragmin 120 IE/kg x 2 sc. Evt. Arixtra 2,5 mg x 1 sc. Inntil angiografisk avklaring evt. utskrivelse. Arixtra ved økt blødningsfare og konservativ strategi. P.t. ikke tilgjengelig. Evt. GPIIbIIIa hemmer / direkte trombinhemmer (Konferer med PCI-teamet).

40 Antitrombotisk behandling ved koronarsykdom STEMI og akutt PCI: ASA 300 mg x 1, deretter Albyl-E 75 mg x 1 på ubestemt tid. Efient 60 mg x 1, deretter 10 mg x 1 i (3)-12 mnd* (økt blødningsfare ved alder >75år, vekt <60kg eller tidligere cerebralt insult). Dosen 5 mg x 1 er ikke undersøkt i prospektive studier, randomisert studie er i gang (eldre og/eller lavvektige). (Evt. Brilique 180 mg x 1, deretter 90 mg x 2 i (3)-12 mnd*). (Evt. Plavix 600 mg x 1, deretter 75 mg x 1 i (3)-12 mnd* ved økt blødningsfare). Ufraksjonert heparin 5000 IE x 1 iv. Kvinner > 70 år: ½ dose.

41 ADP-reseptorhemmere ved ACS Behandlingsvarighet I utgangspunktet 12 mndr. Koronar anatomi, Stenttype (stålstent / medikamentavgivende stent) Komorbiditet kan influere varigheten av behandlingen. I spesielle tilfeller må behandlingen individualiseres (høy alder, blødningsrisiko, nyresvikt, legemiddelreaksjoner mm).

42 Antitrombotisk behandling ved koronarsykdom Etter PCI og samtidig behov for antikoagulasjon: Albyl-E 75 mg x 1 på ubestemt tid. Ved økt blødningsrisiko, vurder seponering etter 12 mndr. og fortsette antikoagulasjon alene Plavix 75 mg x 1. Brukes 1-6 mnd (BMS) (elektivt/acs), 6 mnd (medikamentavgivende stent). Marevan, INR 2,3 (2,0-2,5). Ved mekanisk mitralventil INR 2,7 (2,5-3,0). Varighet avhengig av årsak til antikoagulasjon. Ikke data på kombinasjon platehemming nye perorale antikoagulasjonspreparater

43 Antitrombotisk behandling ved koronarsykdom STEMI og trombolyse: ASA 300 mg x 1, deretter Albyl-E 75 mg x 1 på ubestemt tid. Prehospitalt, på hjemstedssykehus eller PCI-senter gis Plavix 300 mg x 1 (>75 år: 75 mg x 1 ), deretter 75 mg x 1. Dagen etter angiografi / PCI kontinueres Plavix. Alternativt: Efient eller Brilique etter individuell vurdering (se doser over).

44 Hva gjør vi prehospitalt ved STEMI? Efient 60 mg bolus til alle som skal til P-PCI Individuell vurdering av langtidsbehandlingen senere under sykehusoppholdet Unntak: Rescue-PCI Pasienter på peroral antikoagulasjon Disse kan få klopidogrel ved ankomst sykehus Lokale forhold / avstander vil avgjøre om ambulansene skal ha Plavix eller Efient til bruk prehospitalt.

45 Platehemmende behandling ved ACS Klopidogrel har vært enkelt å dosere ( one size fits all ) (Fortsatt 1. alternativ ved elektiv PCI!) Nyere (og bedre) alternativer forutsetter individuelle vurderinger og blir noe mer krevende i klinisk bruk Viktig å registrere (og melde) bivirkninger av nye preparater

46 Enhver fullstendighet utsetter seg lett for gudenes latter Kierkegaard

47 Antitrombotisk behandling ved koronarsykdom TILSTAND MEDIKAMENT + DOSERING + KOMMENTAR Før angiografi eller elektiv PCI ASA 300 mg x 1. Samme dag eller dagen før, selv om de står på Albyl-E fra tidligere. Albyl-E 75 mg dersom ASA 300 mg ble gitt dagen før. Elektiv PCI: Tillegg med Plavix mg x 1, deretter 75 mg x 1 (600 mg dersom < 6t til PCI). Stabil angina pectoris Albyl-E 75 mg x 1 på ubestemt tid. Stabil angina pectoris etter PCI Albyl-E 75 mg x 1 på ubestemt tid. Plavix 75 mg x 1 i 3-12 mnd*. Ustabil angina pectoris og NSTEMI ASA mg 300 mg x 1, deretter Albyl-E 75 mg x 1 på ubestemt tid. Brilique 180 mg x 1, deretter 90 mg x 2 i (3)-12 mnd*. (Evt. Plavix mg x 1, deretter 75 mg x 1 i 3-12 mnd*. Ved økt blødningsfare og konservativ strategi uten PCI spesielt hos eldre.) Klexane 1 mg/kg x 2 eller Fragmin 120 IE/kg x 2 sc. Evt. Arixtra 2,5 mg x 1 sc. Inntil angiografisk avklaring evt. utskrivelse. Arixtra ved økt blødningsfare og konservativ strategi. Evt. GPIIbIIIa hemmer / direkte trombinhemmer (Konferer med PCI-teamet). STEMI og akutt PCI ASA 300 mg x 1, deretter Albyl-E 75 mg x 1 på ubestemt tid. Efient 60 mg x 1, deretter (5)-10 mg x 1 i (3)-12 mnd* (redusert vedlikeholdsdose ved >75år og <60kg, cave; cerebralt insult). (Evt. Brilique 180 mg x 1, deretter 90 mg x 2 i (3)-12 mnd*). (Evt. Plavix 600 mg x 1, deretter 75 mg x 1 i (3)-12 mnd* ved økt blødningsfare.) Ufraksjonert heparin 5000 IE x 1 iv. Kvinner > 70 år; ½ dose. STEMI og trombolyse ASA 300 mg x 1, deretter Albyl-E 75 mg x 1 på ubestemt tid. På hjemstedssykehus eller PCI-senter gis Plavix 300 mg x 1 (> 75 år; 75 mg x 1 ), deretter 75 mg x 1, Etter angiografi/pci kontinueres Plavix, Efient eller Brilique etter individuell vurdering (se doser over). Klexane vektjustert iv og sc. Etter PCI og samtidig behov for antikoagulasjon Albyl-E 75 mg x 1 på ubestemt tid. Plavix 75 mg x 1. Brukes 1 mnd (stålstent), 6 mnd (medikamentavgivende stent). Marevan, INR 2,3 (2,0-2,5). Ved mekanisk mitralventil INR 2,7 (2,5-3,0). Varighet avhengig av årsak til antikoagulasjon. *Koronar anatomi, stenttype (stålstent/medikamentavgivende stent) og komorbiditet avgjør varigheten av behandlingen. I spesielle tilfeller må behandlingen individualiseres (høy alder, blødningsrisiko, nyresvikt, legemiddel reaksjoner, compliance, resistens mm).

48 Hvordan blir det ved OUS? STEMI: Efient 60 mg bolus, deretter 10 mg x 1 Tidligere hjerneslag, vekt <60 kg eller alder >75 år: Plavix eller Brilique NSTE-ACS: Brilique 180 mg bolus, deretter 90 mg x 2 Høy blødningsrisiko: Plavix som før

49 Bytte fra klopidogrel? Døgnpris Klopidogrel 75 mg x 1: Prasugrel 10 mg x 1: Ticagrelor 90 mg x 2: 11 NOK 23 NOK 24,80 NOK Prasugrel, refusjon: - Ved ACS og diabetes - Ved stenttrombose under klopidogrelbehandling - Ved bivirkninger av klopidogrel, som medfører seponering Ticagrelor, refusjon: - Etter søknad til HELFO

Nyere antitrombotiske prinsipper Jan Eritsland Kardiologisk avdeling OUS Ullevål

Nyere antitrombotiske prinsipper Jan Eritsland Kardiologisk avdeling OUS Ullevål Nyere antitrombotiske prinsipper Jan Eritsland Kardiologisk avdeling OUS Ullevål 1 Arterielle tromber (høye skjærekrefter): Platerike Venøse (og atriale) tromber: Fibrinrike Arterielle tromber (høye skjærekrefter):

Detaljer

Disposisjon. Antitrombotisk behandling ved hjerte- karsykdom RELIS 6/ Koronarsykdom. Atrieflimmer. Kunstige ventiler Mekaniske Biologiske

Disposisjon. Antitrombotisk behandling ved hjerte- karsykdom RELIS 6/ Koronarsykdom. Atrieflimmer. Kunstige ventiler Mekaniske Biologiske Antitrombotisk behandling ved hjerte- karsykdom RELIS 6/11-17 Rune Wiseth Klinikksjef/professor Klinikk for hjertemedisin/ntnu Disposisjon Koronarsykdom Stabil koronarsykdom Ustabilt koronarsyndrom STEMI

Detaljer

Nye perorale antikoagulasjonsmidler og akutt koronarsyndrom Jan Eritsland Kardiologisk avdeling OUS Ullevål

Nye perorale antikoagulasjonsmidler og akutt koronarsyndrom Jan Eritsland Kardiologisk avdeling OUS Ullevål Nye perorale antikoagulasjonsmidler og akutt koronarsyndrom Jan Kardiologisk avdeling OUS Ullevål Antitrombotisk behandling ved ACS Akutt fase Platehemming: DAPT STEMI PCI ASA + prasugrel / ticagrelor

Detaljer

Ustabile koronarsyndrom (II) Jan Erik Nordrehaug Prof. Klinisk Insitutt II, UiB

Ustabile koronarsyndrom (II) Jan Erik Nordrehaug Prof. Klinisk Insitutt II, UiB Ustabile koronarsyndrom (II) Jan Erik Nordrehaug Prof. Klinisk Insitutt II, UiB Diagnosen Akutt hjerteinfarkt Ikke et enkelt kriterium som bestemmer diagnosen, den bygges opp ved flere kriterier samlet

Detaljer

Prehospital diagnostikk ved STEMI er vi gode nok? Bjørn Bendz Hjertemedisinsk avdeling OUS, Rikshospitalet

Prehospital diagnostikk ved STEMI er vi gode nok? Bjørn Bendz Hjertemedisinsk avdeling OUS, Rikshospitalet Prehospital diagnostikk ved STEMI er vi gode nok? Bjørn Bendz Hjertemedisinsk avdeling OUS, Rikshospitalet 1950-tallet: Pasientene funnet døde i sengen 1960-tallet: Overvåkning + defibrillering 1970-tallet:

Detaljer

Fredag 5. 6. 2015 Kl. 10.00 10.45 Kjell Andersen kardiolog - overlege Sykehuset Innlandet Hamar

Fredag 5. 6. 2015 Kl. 10.00 10.45 Kjell Andersen kardiolog - overlege Sykehuset Innlandet Hamar Antikoagulasjons- og platehemmende behandling hos eldre pasienter Fredag 5. 6. 2015 Kl. 10.00 10.45 Kjell Andersen kardiolog - overlege Sykehuset Innlandet Hamar Problemet? Blodfortynnende medisin er farlig

Detaljer

Bruk av platehemmere i hjertemedisinen. Jan Eritsland Hjertemedisinsk avdeling Ullevål universitetssykehus

Bruk av platehemmere i hjertemedisinen. Jan Eritsland Hjertemedisinsk avdeling Ullevål universitetssykehus Bruk av platehemmere i hjertemedisinen Jan Eritsland Hjertemedisinsk avdeling Ullevål universitetssykehus Aterotrombose Gjensidig avhengighet, interaktive prosesser Antitrombotisk behandling Platehemmere

Detaljer

Hjerteinfarkt med ST-elevasjon

Hjerteinfarkt med ST-elevasjon Hjerteinfarkt med ST-elevasjon Kurs i Koronarsykdom og hjertesvikt Trondheim, 6/10-15 Rune Wiseth Klinikk for hjertemedisin St. Olavs Hospital 1 Nomenklatur STEMI NSTEMI 2 Data fra Norsk hjerteinfarktregister

Detaljer

Akutt Koronar Syndrom

Akutt Koronar Syndrom Akutt Koronar Syndrom Ustabil angina og hjerteinfarkt uten ST-elevasjon Bjørn Bendz Kardiologisk avdeling OUS, Rikshospitalet Konklusjon PCI ved stabil AP vs STEMI/NSTEMI/UAP 100% 80% 20% 1996 2008 0%

Detaljer

Stabil angina pectoris

Stabil angina pectoris Stabil angina pectoris Indikasjon for revaskularisering Kurs i Koronarsykdom og hjertesvikt Trondheim 15/10-18 Rune Wiseth St. Olavs hospital/ntnu 1 Behandling ved stabil koronarsykdom Medisinsk behandling

Detaljer

Akutt Koronar Syndrom

Akutt Koronar Syndrom Akutt Koronar Syndrom Ustabil angina og hjerteinfarkt uten ST-elevasjon Bjørn Bendz Kardiologisk avdeling OUS, Rikshospitalet Konklusjon PCI ved stabil AP vs STEMI/NSTEMI/UAP 100% 80% 20% 1996 2008 0%

Detaljer

Marevan etter akutt koronarsyndrom- Waris II St. Olavs Hospital

Marevan etter akutt koronarsyndrom- Waris II St. Olavs Hospital Marevan etter akutt koronarsyndrom- Waris II St. Olavs Hospital v/ Stig A. Slørdahl Hjertemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital/ ISB, NTNU Trondheim Advocatus Diaboli Viktig embede hos paven Etablert

Detaljer

Stabil angina pectoris

Stabil angina pectoris Stabil angina pectoris Medikamentell behandling. Indikasjoner for revaskularisering Kurs i Koronarsykdom og hjertesvikt Trondheim 10/10-16 Rune Wiseth St. Olavs hospital/ntnu 1 Angina pectoris - Trangt

Detaljer

Stabil angina pectoris

Stabil angina pectoris Stabil angina pectoris Medikamentell behandling. Indikasjoner for revaskularisering Kurs i Koronarsykdom og hjertesvikt Trondheim 5/10-15 Rune Wiseth St. Olavs hospital/ntnu 1 Angina pectoris - Trangt

Detaljer

Marevan etter akutt koronarsyndrom- Waris II St. Olavs Hospital

Marevan etter akutt koronarsyndrom- Waris II St. Olavs Hospital Marevan etter akutt koronarsyndrom- Waris II St. Olavs Hospital v/ Stig A. Slørdahl Hjertemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital/ ISB, NTNU Trondheim Advocatus Diaboli Viktig embede hos paven Etablert

Detaljer

Koronarsykdom. Utredning, behandling og oppfølging. Lars Aaberge Kardiologisk avdeling, Rikshospitalet, OUS

Koronarsykdom. Utredning, behandling og oppfølging. Lars Aaberge Kardiologisk avdeling, Rikshospitalet, OUS Koronarsykdom Utredning, behandling og oppfølging Lars Aaberge Kardiologisk avdeling, Rikshospitalet, OUS Koronarsykdom Uttrykksformer: Stabil koronarsykdom Ustabile koronarsyndrom (UAP, NSTEMI, STEMI)

Detaljer

NSTEMI-behandling. Mere aktiv også for de eldste? Anette Hylen Ranhoff Professor i geriatri, Klinisk Institutt 2 Overlege Diakonhjemmet sykehus, Oslo

NSTEMI-behandling. Mere aktiv også for de eldste? Anette Hylen Ranhoff Professor i geriatri, Klinisk Institutt 2 Overlege Diakonhjemmet sykehus, Oslo NSTEMI-behandling. Mere aktiv også for de eldste? Anette Hylen Ranhoff Professor i geriatri, Klinisk Institutt 2 Overlege Diakonhjemmet sykehus, Oslo Hva er beste behandling for din gamle pasient som blir

Detaljer

Atrieflimmer - Nye retningslinjer for antitrombotisk behandling

Atrieflimmer - Nye retningslinjer for antitrombotisk behandling Atrieflimmer - Nye retningslinjer for antitrombotisk behandling Arnljot Tveit Avdelingssjef, dr.med. Avdeling for medisinsk forskning Bærum sykehus Vestre Viken HF Disposisjon Trombedannelse ved atrieflimmer

Detaljer

Arbeidsfil for praksistrening (med GRADE) Ilsetra kurset 2012

Arbeidsfil for praksistrening (med GRADE) Ilsetra kurset 2012 Navn Dato ferdig utfylt 30.4.2012 TRINN 1 KLINISK SPØRSMÅL/ SCENARIO Ragnhild Hegg Bergan EVALUERING AV PRIMÆRSTUDIE Skriv inn fritekst (gjerne stikkord) Er ticagrelor bedre enn clopidogrel ved akutt koronarsyndrom?

Detaljer

Akutt Koronar syndrom Nye retningslinjer og behandling. Stig A. Slørdahl Hjertemedisinsk avdeling St.Olavs Hospital

Akutt Koronar syndrom Nye retningslinjer og behandling. Stig A. Slørdahl Hjertemedisinsk avdeling St.Olavs Hospital Akutt Koronar syndrom Nye retningslinjer og behandling Stig A. Slørdahl Hjertemedisinsk avdeling St.Olavs Hospital Ustabil AP/ NSTEMI Klinisk syndrom som nesten alltid er forårsaket av aterosklerotisk

Detaljer

Hjertesvikt og nye europeiske retningslinjer. Dagens medisin 7/9-2016

Hjertesvikt og nye europeiske retningslinjer. Dagens medisin 7/9-2016 Hjertesvikt og nye europeiske retningslinjer Dagens medisin 7/9-2016 Definisjon (Nytt) Algoritme for utredning (ny) «Hjertesviktpakke» 21 dager probnp >125pg/ml=15 pmol/l BNP >35 pg/ml=10 pmol/l Forebygge

Detaljer

Kasuistikk. Antikoagulasjonsbehandling hos eldre med AF. Internundervisning Indremedisin 28.01.14. Katerina K. Hallén

Kasuistikk. Antikoagulasjonsbehandling hos eldre med AF. Internundervisning Indremedisin 28.01.14. Katerina K. Hallén Kasuistikk Antikoagulasjonsbehandling hos eldre med AF. Internundervisning Indremedisin 28.01.14. Katerina K. Hallén Kasuistikk 91 år gammel kvinne. Sprek. Bor alene i eget hus, datter og svigersønn i

Detaljer

Oppfølging av pasienter som bruker nye antikoagulasjonsmidler (NOAK) Torstein Jensen Seksjonsoverlege, hjerteseksjonen Lovisenberg Diakonale Sykehus

Oppfølging av pasienter som bruker nye antikoagulasjonsmidler (NOAK) Torstein Jensen Seksjonsoverlege, hjerteseksjonen Lovisenberg Diakonale Sykehus Oppfølging av pasienter som bruker nye antikoagulasjonsmidler (NOAK) Torstein Jensen Seksjonsoverlege, hjerteseksjonen Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 Problemer med Marevan Smalt terapeutisk vindu Mange

Detaljer

Orale antikoagulantia 6 BRUKERE PER 1000 INNBYGGERE

Orale antikoagulantia 6 BRUKERE PER 1000 INNBYGGERE BRUKERE PER 1000 INNBYGGERE BRUKERE PER 1000 INNBYGGERE 18.10.2017 Dobbel- og trippelbehandling med nye antitrombotika ved koronarsykdom Per-Jostein Samuelsen Rådgiver, MSc Pharm, PhD per-jostein.samuelsen@unn.no

Detaljer

Akutt koronarsyndrom NSTEMI og STEMI Logistikk og patofysiologi

Akutt koronarsyndrom NSTEMI og STEMI Logistikk og patofysiologi Akutt koronarsyndrom NSTEMI og STEMI Logistikk og patofysiologi Kurs i Koronarsykdom og hjertesvikt Trondheim 16/10-18 Rune Wiseth Klinikk for hjertemedisin St. Olavs Hospital 1 Ustabil koronarsykdom -

Detaljer

Geronto-kardiologi eller Kardiologi hos eldre ( 65) Peter Scott Munk Overlege, PhD Kardiologisk seksjon 2012

Geronto-kardiologi eller Kardiologi hos eldre ( 65) Peter Scott Munk Overlege, PhD Kardiologisk seksjon 2012 Geronto-kardiologi eller Kardiologi hos eldre ( 65) Peter Scott Munk Overlege, PhD Kardiologisk seksjon 2012 1 Befolkningsutvikling SUS 2 Befolkningsutvikling SUS Demografi hvor stor og aktuelt er utfordringen?

Detaljer

PLATEHEMMARAR OG ANTIKOAGULASJON VED OPERASJON. spesialist i indremedisin og kardiologi Førde Sentralsjukehus

PLATEHEMMARAR OG ANTIKOAGULASJON VED OPERASJON. spesialist i indremedisin og kardiologi Førde Sentralsjukehus PLATEHEMMARAR OG ANTIKOAGULASJON VED OPERASJON Eva Søgnen spesialist i indremedisin og kardiologi Førde Sentralsjukehus Kva må ein ta omsyn til? korleis skal vi hantere dette? operasjon, sengeleie,underliggande

Detaljer

Stabil angina pectoris

Stabil angina pectoris Stabil angina pectoris Medikamentell behandling. Indikasjoner for revaskularisering Kurs i Koronarsykdom og hjertesvikt Trondheim 16/10-17 Rune Wiseth St. Olavs hospital/ntnu 1 Angina pectoris - Trangt

Detaljer

Blodsukker ved diabetes type 2 hvor lavt?

Blodsukker ved diabetes type 2 hvor lavt? Blodsukker ved diabetes type 2 hvor lavt? Budskap Blodsukkerkontroll er viktig intervensjon ved type 2 Men moderat forebyggende effekt på hjertekarsykdom Annen intervensjon desto viktigere Røykeslutt

Detaljer

Atrieflimmer Philipp Oursin mars 2015

Atrieflimmer Philipp Oursin mars 2015 Atrieflimmer Philipp Oursin mars 2015 AF - aldersavhengig insidens AF-Morbiditet/mortalitet? Mortalitet: Slag : Ve. ventrikkel funksjon: Doblet Risiko økt x 5 Mer invalidiserende Uavhengig av permanent/paroxysmal

Detaljer

Utredning av pasienter med diabetes for koronar ischemi Når, hvordan og hvilken behandling

Utredning av pasienter med diabetes for koronar ischemi Når, hvordan og hvilken behandling Utredning av pasienter med diabetes for koronar ischemi Når, hvordan og hvilken behandling Ketil Lunde Overlege, PhD Kardiologisk avdeling OUS Rikshospitalet Bakgrunn 53 millioner europeere med DIA i 2011

Detaljer

Akutt Koronar syndrom Nye retningslinjer og behandling. Ustabil AP/ NSTEMI. ACS/ akutt koronar syndrom

Akutt Koronar syndrom Nye retningslinjer og behandling. Ustabil AP/ NSTEMI. ACS/ akutt koronar syndrom Akutt Koronar syndrom Nye retningslinjer og behandling Stig A. Slørdahl Hjertemedisinsk avdeling St.Olavs Hospital Ustabil AP/ NSTEMI Klinisk syndrom som nesten alltid er forårsaket av aterosklerotisk

Detaljer

Antitrombotisk behandling hos eldre

Antitrombotisk behandling hos eldre Antitrombotisk behandling hos eldre Hvem? Minibiografi Håkon Ihle-Hansen (f. 1984), lege i spesialisering ved Medisinsk avdeling og ph.d.-stipendiat ved Forskningsavdelingen, Bærum sykehus, Vestre Viken.

Detaljer

ATRIEFLIMMER. Hva trenger fastlegen vite? Knut Tore Lappegård Overlege, med.avd. NLSH Professor II, IKM

ATRIEFLIMMER. Hva trenger fastlegen vite? Knut Tore Lappegård Overlege, med.avd. NLSH Professor II, IKM ATRIEFLIMMER Hva trenger fastlegen vite? Knut Tore Lappegård Overlege, med.avd. NLSH Professor II, IKM Hva viser EKG? ATRIEFLIMMER - FOREKOMST 2% av den voksne befolkning. Økende? 0,5% i gruppen 50-59

Detaljer

Forelesningsnotater Akutt hjerteinfarkt forelesning 2. Når diagnosen akutt infarkt synes rimelig sikker, må vi vi velge behandlingsstrategi.

Forelesningsnotater Akutt hjerteinfarkt forelesning 2. Når diagnosen akutt infarkt synes rimelig sikker, må vi vi velge behandlingsstrategi. Forelesningsnotater Akutt hjerteinfarkt forelesning 2 Foreleser: Jan Erik Nordrehaug, K2, UiB Det er viktig å huske at det ikke er et enkelt kriterium som bestemmer diagnosen akutt hjerteinfarkt. Den bygges

Detaljer

Nye antikoagulantia ved behandling og sekundærforebygging av dyp venetrombose

Nye antikoagulantia ved behandling og sekundærforebygging av dyp venetrombose Nye antikoagulantia ved behandling og sekundærforebygging av dyp venetrombose Eva Marie Jacobsen Avd. for blodsykdommer - OUS DM Arena hjerte & kar 6. mars 2013 Interessekonflikter Jeg har ingen finansielle

Detaljer

Antitrombotisk behandling ved cerebrovaskulær sykdom

Antitrombotisk behandling ved cerebrovaskulær sykdom Antitrombotisk behandling ved cerebrovaskulær sykdom Status 2013 Bent Indredavik 1 Det er her det er aktuelt med antitrombotisk behandling Hjerneslag Hjerneinfarkt 9 av 10: Hjerneblødning 1 av 10: (i tillegg

Detaljer

Nordlandspasienten. Kardiologiske problemstillinger KTL10.02.2010

Nordlandspasienten. Kardiologiske problemstillinger KTL10.02.2010 Nordlandspasienten Kardiologiske problemstillinger Forekomst, diagnostikk og behandling av atrieflimmer Forekomst Diagnostiske muligheter Rytmekontroll vs frekvenskontroll Antikoagulasjon? Matteus kap.7,

Detaljer

Hjerteinfarkt med ST-elevasjon Logistikk og patofysiologi

Hjerteinfarkt med ST-elevasjon Logistikk og patofysiologi Hjerteinfarkt med ST-elevasjon Logistikk og patofysiologi Kurs i Koronarsykdom og hjertesvikt Trondheim, 17/10-17 Rune Wiseth Klinikk for hjertemedisin St. Olavs Hospital 1 Dagens tema 2 Nomenklatur STEMI

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Efient 5 mg tabletter, filmdrasjerte. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 5 mg prasugrel (som hydroklorid). Hjelpestoff(er)

Detaljer

Tema. Tiltak. Sekundærforebygging ved etablert hjerte- og karsykdom. Ottar Nygård Hjerteavdelingen Haukeland Universitetssykehus 2016

Tema. Tiltak. Sekundærforebygging ved etablert hjerte- og karsykdom. Ottar Nygård Hjerteavdelingen Haukeland Universitetssykehus 2016 Sekundærforebygging ved etablert hjerte- og karsykdom Ottar Nygård Hjerteavdelingen Haukeland Universitetssykehus 2016 Tema Hvilke tiltak, inklusive råd og behandlinger, gis til pasienter som skrives ut

Detaljer

Antikoagulasjonsbehandling av eldre: Warfarin eller NOAK (Nye orale antikoagulantia)?

Antikoagulasjonsbehandling av eldre: Warfarin eller NOAK (Nye orale antikoagulantia)? Antikoagulasjonsbehandling av eldre: Warfarin eller NOAK (Nye orale antikoagulantia)? Kasustikk 1 91 år, ingen demens, økt falltendens, ett lårhals og 3 armbrudd siste 4 år. Angina, mitralinsuff. Hypertensjon.

Detaljer

Akutt kardiologi. - med fokus på klinikk og behandling i usentrale strøk. Andreas Hagen LIS medisin, Bodø. Credit: Anders Hovland

Akutt kardiologi. - med fokus på klinikk og behandling i usentrale strøk. Andreas Hagen LIS medisin, Bodø. Credit: Anders Hovland Akutt kardiologi - med fokus på klinikk og behandling i usentrale strøk Andreas Hagen LIS medisin, Bodø Credit: Anders Hovland 1 STEMI (Hjerteinfarkt!) 2 EKG ved STEMI 3 4 ST elevasjon, «nye grenser» Pasient

Detaljer

Kvinner og hjertesykdom

Kvinner og hjertesykdom Kvinner og hjertesykdom Anne Grete Semb, overlege dr med Hjertespesialist og forsker Leder Forebyggende Hjerte-Revma Klinikk Diakonhjemmet sykehus - Oslo Dødsårsaker (%) hos kvinner i Norge 2008 35 30

Detaljer

INNLANDSKONGRESSEN FOR HELSEFORSKNING. Hva kan behandles kirurgisk Overlege, Dr. med. Sven Ross Mathisen Karkirurgisk seksjon, kir avd.

INNLANDSKONGRESSEN FOR HELSEFORSKNING. Hva kan behandles kirurgisk Overlege, Dr. med. Sven Ross Mathisen Karkirurgisk seksjon, kir avd. INNLANDSKONGRESSEN FOR HELSEFORSKNING Hva kan behandles kirurgisk Overlege, Dr. med. Sven Ross Mathisen Karkirurgisk seksjon, kir avd. Carotis stenose Hjerneslag Insidens: 13 000-15 000/år i Norge Prevalens

Detaljer

TAVI utprøvende eller etablert behandling? Status og framtid for transarteriell implantasjon av hjerteklaffer. Bjørn Bendz OUS, Rikshospitalet

TAVI utprøvende eller etablert behandling? Status og framtid for transarteriell implantasjon av hjerteklaffer. Bjørn Bendz OUS, Rikshospitalet TAVI utprøvende eller etablert behandling? Status og framtid for transarteriell implantasjon av hjerteklaffer Bjørn Bendz OUS, Rikshospitalet Aortastenose Oftest en degenerativ sykdom som fører til forsnevring

Detaljer

Nordisk samarbeid om helseregisterforskning muligheter og utfordringer. Kåre I. Birkeland Professor, overlege

Nordisk samarbeid om helseregisterforskning muligheter og utfordringer. Kåre I. Birkeland Professor, overlege Nordisk samarbeid om helseregisterforskning muligheter og utfordringer Kåre I. Birkeland Professor, overlege Nordisk samarbeid om helseregisterforskning muligheter og utfordringer Gode registre hva kan

Detaljer

Nasjonale multisenterstudier metodikk, organisering og utfordringer Norwegian coronary stent trial - NorStent

Nasjonale multisenterstudier metodikk, organisering og utfordringer Norwegian coronary stent trial - NorStent Nasjonale multisenterstudier metodikk, organisering og utfordringer Norwegian coronary stent trial - NorStent Kaare Harald Bønaa NTNU / St.Olavs Hospital / UiT Oslo, 19. september, 2012 1. Kliniske forsøk

Detaljer

HEMOSTASE Reversere heparin med protamin?

HEMOSTASE Reversere heparin med protamin? INDIKASJONER for angiografi ANGIOGRAFI PTRA EMBOLISERING Kurs i urogenital radiologi 12. desember 2013 De fleste utredninger kan gjøres med CTA, MRA eller Doppler Nyrearteriestenose Samtidig med PTRA ved

Detaljer

Hvem skal ikke ha standard behandlingsmål?

Hvem skal ikke ha standard behandlingsmål? Hvem skal ikke ha standard behandlingsmål? John Cooper 21 mars 2014 Disposisjon Litt om blodtrykk og type 2-diabetes Så vidt innom LDL-kolesterol Mest om mål for HbA1c med kasuistikker Oppsummering (Appell)

Detaljer

Antikoagulasjon. Steinar Madsen medisinsk fagdirektør Statens legemiddelverk og avtalespesialist i indremedisin og hjertesykdommer Helse Sør-øst

Antikoagulasjon. Steinar Madsen medisinsk fagdirektør Statens legemiddelverk og avtalespesialist i indremedisin og hjertesykdommer Helse Sør-øst Antikoagulasjon Steinar Madsen medisinsk fagdirektør Statens legemiddelverk og avtalespesialist i indremedisin og hjertesykdommer Helse Sør-øst Koagulasjonskaskaden Trinn Legemiddel Initiering TF/VII(a)

Detaljer

SUTENT (sunitinib) til behandling for dine pasienter med metastatisk nyrekreft

SUTENT (sunitinib) til behandling for dine pasienter med metastatisk nyrekreft SUTENT (sunitinib) til behandling for dine pasienter med metastatisk nyrekreft Hvordan virker SUTENT for pasienter som er eldre sammenlignet med yngre pasienter? Hvordan optimalisere doseringen med Sutent?

Detaljer

Pasienter med hjertesvikt- Hvordan ta hånd om? Lars Gullestad Dagens Medisin 6/9-2018

Pasienter med hjertesvikt- Hvordan ta hånd om? Lars Gullestad Dagens Medisin 6/9-2018 Pasienter med hjertesvikt- Hvordan ta hånd om? Lars Gullestad Dagens Medisin 6/9-2018 Disposisjon Hvor stort er problemet Verdi av evidens basert behandling Hva er status? Kan organissjonsmessige forhold

Detaljer

Trombose og cancer. Profylakse og behandling. Professor emeritus Frank Brosstad

Trombose og cancer. Profylakse og behandling. Professor emeritus Frank Brosstad Trombose og cancer Profylakse og behandling Professor emeritus Frank Brosstad j Venøs tromboembolisme relatert til Cancer 1) Cancerpasienter har 2x høyere risiko for fatal lungeembolisme enn pasienter

Detaljer

Hva er et kvalitetsregister?

Hva er et kvalitetsregister? Nasjonale medisinske kvalitetsregistre som kilder til helsetjenesteforskning Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning Ahus18. mars 2015 Trine Magnus Leder av SKDE Hva er et kvalitetsregister? En prospektiv

Detaljer

Kongressen arrangeres hvert 2. år av ESC

Kongressen arrangeres hvert 2. år av ESC Acute Cardiac Care 2008, Versailles 89 Sigrun Halvorsen, Ullevål universitetssykehus Kongressen arrangeres hvert 2. år av ESC Working Group on Acute Cardiac Care. I år var kongressen lagt til Versailles

Detaljer

blødninger hos pasienter som behandles med platehemmere Bjørn Hofstad Gastromed avd Ullevål l sykehus

blødninger hos pasienter som behandles med platehemmere Bjørn Hofstad Gastromed avd Ullevål l sykehus Ulcus og GI-bl blødninger hos pasienter som behandles med platehemmere Bjørn Hofstad Gastromed avd Ullevål l sykehus Platefunksjon Kollagen Trombin VWF GP Ib alfagranules Faktor V Vwf GP IIb/IIIa (+ fibrinogen)

Detaljer

Trombose I Svangerskapetoppfølging. Perinataldagen, 7. mai 2015 Anne Flem Jacobsen Fødeavdelingen OUS-Ullevål

Trombose I Svangerskapetoppfølging. Perinataldagen, 7. mai 2015 Anne Flem Jacobsen Fødeavdelingen OUS-Ullevål Trombose I Svangerskapetoppfølging og behandling Perinataldagen, 7. mai 2015 Anne Flem Jacobsen Fødeavdelingen OUS-Ullevål Forekomst Diagnostikk Risikofaktorer Behandling Profylakse Evidensgrunnlaget??

Detaljer

Røykeavvenning hvilke råd bør vi anbefale

Røykeavvenning hvilke råd bør vi anbefale Røykeavvenning hvilke råd bør vi anbefale Serena Tonstad Oslo Universitetssykehus Oslo 14.03.17 Bra trender i daglig røyking i Norge Men store ulikheter.. Effekten av røykeslutt på blodplater A - Quit

Detaljer

Guidelines for the diagnosis and treatment of non-st-segment elevation. acute coronary syndromes.

Guidelines for the diagnosis and treatment of non-st-segment elevation. acute coronary syndromes. 10 Guidelines for the diagnosis and treatment of non-st-segment elevation acute coronary syndromes. Norsk Cardiologisk Selskap kvalitetsutvalget Guidelines for the diagnosis and treatment of non-st-segment

Detaljer

Risikolegemidler. Laila Bruun Sykehusfarmasøyt. Seksjon for Legemiddelkomite og sikkerhet Avd for farmakologi OUS

Risikolegemidler. Laila Bruun Sykehusfarmasøyt. Seksjon for Legemiddelkomite og sikkerhet Avd for farmakologi OUS Risikolegemidler Laila Bruun Sykehusfarmasøyt Seksjon for Legemiddelkomite og sikkerhet Avd for farmakologi OUS Risikolegemidler hva er det? Legemiddel som har medført alvorlig skade/dødsfall pga - Legemiddelets

Detaljer

Ticagrelor (Brilique) til behandling av pasienter med akutt koronarsyndrom - profylakse mot aterotrombotiske hendelser

Ticagrelor (Brilique) til behandling av pasienter med akutt koronarsyndrom - profylakse mot aterotrombotiske hendelser Refusjonsrapport Ticagrelor (Brilique) til behandling av pasienter med akutt koronarsyndrom - profylakse mot aterotrombotiske hendelser Vurdering av søknad om forhåndsgodkjent refusjon 2 08-12-2011 Statens

Detaljer

Revaskularisering av hjernen Trombektomi. Christian G Lund Regional cerebrovaskulær enhet OUS, Rikshospitalet

Revaskularisering av hjernen Trombektomi. Christian G Lund Regional cerebrovaskulær enhet OUS, Rikshospitalet Revaskularisering av hjernen Trombektomi Christian G Lund Regional cerebrovaskulær enhet OUS, Rikshospitalet Slaget om hjernen (Napoleon; Austerlitz 2. desember 1805) Hjernen Hva er hensikten med akutt

Detaljer

Akutt kardiologi. - med fokus på klinikk og behandling i usentrale strøk. Christian Kjellmo LIS Indremedisin, Bodø. Credit: Anders Hovland

Akutt kardiologi. - med fokus på klinikk og behandling i usentrale strøk. Christian Kjellmo LIS Indremedisin, Bodø. Credit: Anders Hovland Akutt kardiologi - med fokus på klinikk og behandling i usentrale strøk Christian Kjellmo LIS Indremedisin, Bodø Credit: Anders Hovland 1 STEMI 2 EKG ved STEMI 3 4 ST elevasjon, «nye grenser» Pasient V2/V3

Detaljer

Brystsmerte og dyspné PER OLAV SKAARET LIS INDREMEDISIN/KARDIOLOGI/ANESTESI

Brystsmerte og dyspné PER OLAV SKAARET LIS INDREMEDISIN/KARDIOLOGI/ANESTESI Brystsmerte og dyspné PER OLAV SKAARET LIS INDREMEDISIN/KARDIOLOGI/ANESTESI Dødsårsaker i Norge Nedgang av totale antallet med kardiovaskulær død og /100 000. 29,6% av alle dødsfall i Norge. Hjertet Coronar

Detaljer

Forskning og kvalitetsregistre hvilke muligheter finnes? Kaare Harald BønaaB Trondheim

Forskning og kvalitetsregistre hvilke muligheter finnes? Kaare Harald BønaaB Trondheim Forskning og kvalitetsregistre hvilke muligheter finnes? Kaare Harald BønaaB Trondheim Gardermoen 30.11.2012 «No matter how beautiful the strategy, you should occasionally look at the results.» Winston

Detaljer

Vedlegg II. Endringer til relevante avsnitt i preparatomtale og pakningsvedlegg

Vedlegg II. Endringer til relevante avsnitt i preparatomtale og pakningsvedlegg Vedlegg II Endringer til relevante avsnitt i preparatomtale og pakningsvedlegg 1 For preparater som inneholder angiotensinkonverterende enyzymhemmerne (ACEhemmere) benazepril, kaptopril, cilazapril, delapril,

Detaljer

Klonidin for delirium

Klonidin for delirium Klonidin for delirium Norsk geriatrikongress, april 2013 Bjørn Erik Neerland, Karen Roksund Hov, Torgeir Bruun Wyller Oslo universitetssykehus/ Universitetet i Oslo LUCID THE OSLO STUDY OF CLONIDINE IN

Detaljer

Kurs i hjertesykdommer Torfinn Endresen, spesialist allmennmedisin, lektor ISM UiT. Akutt hjertesykdom. i allmennpraksis

Kurs i hjertesykdommer Torfinn Endresen, spesialist allmennmedisin, lektor ISM UiT. Akutt hjertesykdom. i allmennpraksis Kurs i hjertesykdommer 30.11.17 Torfinn Endresen, spesialist allmennmedisin, lektor ISM UiT Akutt hjertesykdom i allmennpraksis Hvordan presenterer det seg?! Symptomer som gjør det aktuelt å tenke hjertesykdom

Detaljer

Røykeavvenning hvilke råd bør vi anbefale

Røykeavvenning hvilke råd bør vi anbefale Røykeavvenning hvilke råd bør vi anbefale Serena Tonstad Oslo Universitetssykehus Oslo 01 april 2019 Trender i daglig røyking i Norge Geografiske forskjeller I røyking og røyk/snus i forhold til alder

Detaljer

Røykeavvenning hvilke råd bør vi anbefale

Røykeavvenning hvilke råd bør vi anbefale Røykeavvenning hvilke råd bør vi anbefale Serena Tonstad Oslo Universitetssykehus Oslo 19 november 2018 Trender i daglig røyking i Norge Men store ulikheter.. Geografiske forskjeller I røyking og røyk/snus

Detaljer

Bør vi aktivt senke homocysteinnivået hos de eldre pasientene?

Bør vi aktivt senke homocysteinnivået hos de eldre pasientene? Bør vi aktivt senke homocysteinnivået hos de eldre pasientene? Helga Refsum Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo Department of Pharmacology, University of Oxford helga.refsum@medisin.uio.no

Detaljer

NSAID skade i fordøyelseskanalen. Hvordan forebygge? Taran Søberg

NSAID skade i fordøyelseskanalen. Hvordan forebygge? Taran Søberg NSAID skade i fordøyelseskanalen Hvordan forebygge? Taran Søberg kvinne, 75 år NSAID (hoftesmerter) + acetylsalisyl + clopidogrel (hjerte) + prednisolon (KOLS) + SSRI (depresjon) + klexane (hofteoperasjon)

Detaljer

Hemostase- og platefunksjonstesting med Multiplate. Monica Orlin

Hemostase- og platefunksjonstesting med Multiplate. Monica Orlin Hemostase- og platefunksjonstesting med Multiplate Monica Orlin Bioingeniørkongressen 2016 Hemostase - blodstansing En rekke koordinerte cellulære og enzymatiske reaksjoner settes i gang når blodet kommer

Detaljer

ATEROSKLEROTISK HJERTESYKDOM

ATEROSKLEROTISK HJERTESYKDOM ATEROSKLEROTISK HJERTESYKDOM Svein Solheim Overlege Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål Aterosklerotisk hjertesykdom epidemiologi aterosklerotisk prosess angina pectoris akutt koronar

Detaljer

Hjerteinfarkt med ST-elevasjon Logistikk og patofysiologi

Hjerteinfarkt med ST-elevasjon Logistikk og patofysiologi Hjerteinfarkt med ST-elevasjon Logistikk og patofysiologi Kurs i Koronarsykdom og hjertesvikt Trondheim, 11/10-16 Rune Wiseth Klinikk for hjertemedisin St. Olavs Hospital 1 Nomenklatur STEMI NSTEMI 2 STEMI

Detaljer

Rådsavgjørelse 07.09.2009: Klage på Boehringer Ingelheim/Pfizers annonse for Spiriva i Dagens Medisin samt Spiriva KOLS-brosjyre (R0709)

Rådsavgjørelse 07.09.2009: Klage på Boehringer Ingelheim/Pfizers annonse for Spiriva i Dagens Medisin samt Spiriva KOLS-brosjyre (R0709) Rådsavgjørelse 07.09.2009: Klage på Boehringer Ingelheim/Pfizers annonse for Spiriva i Dagens Medisin samt Spiriva KOLS-brosjyre (R0709) Saken ble innklaget av GlaxoSmithKline AS. Gebyr 125.000,-. Navn

Detaljer

Neuroscience. Kristiansand

Neuroscience. Kristiansand Neuroscience Kristiansand 16.01.2018 Neuroscience Frank E. Sørgaard Medisinsk rådgiver «Hvordan kan MS medikamentenes effekt og sikkerhet sammenlignes»? Neuroscience Når det ikke finne head to head studier

Detaljer

Diabetes type II og hjerte- og karkomplikasjoner. Diabetes forum 23 og 24 april 2015

Diabetes type II og hjerte- og karkomplikasjoner. Diabetes forum 23 og 24 april 2015 Diabetes type II og hjerte- og karkomplikasjoner Diabetes forum 23 og 24 april 2015 Diabetes og hjertesykdom Forekomst Mekanismer Diagnose Behandling Dødsårsaker hos type 2 DM (n=1694 dødsfall) 60 50 %

Detaljer

Systemisk trombolytisk behandling ved massiv og submassiv akutt lungeemboli. Jakob Dalgaard Seksjonsoverlege dr. med. Medisinsk avd.

Systemisk trombolytisk behandling ved massiv og submassiv akutt lungeemboli. Jakob Dalgaard Seksjonsoverlege dr. med. Medisinsk avd. Systemisk trombolytisk behandling ved massiv og submassiv akutt lungeemboli Jakob Dalgaard Seksjonsoverlege dr. med. Medisinsk avd. Drammen sykehus Bakgrunn Akutt LE er en potensielt livstruende tilstand

Detaljer

1. Navn på registeret. 2. Kontaktinformasjon. 3. Hva er registerets hovedformål? 4. Prosjektorganisering

1. Navn på registeret. 2. Kontaktinformasjon. 3. Hva er registerets hovedformål? 4. Prosjektorganisering 1. Navn på registeret Registerets nåværende navn er Norwegian Coronary Stent Trial (NorStent - den norske stentstudien). Som nasjonalt register vil navnet være Nasjonalt register for invasiv kardiologi.

Detaljer

CT koronar angiografi - hvilken plass ved stabil og ustabil koronarsykdom? Stabil koronarsykdom 27.09.15. Terje Steigen, Hjertemedisinsk avdeling UNN

CT koronar angiografi - hvilken plass ved stabil og ustabil koronarsykdom? Stabil koronarsykdom 27.09.15. Terje Steigen, Hjertemedisinsk avdeling UNN CT koronar angiografi - hvilken plass ved stabil og ustabil koronarsykdom? Terje Steigen, Hjertemedisinsk avdeling UNN CT koronar angiografi- hvilken plass ved stabil og ustabil koronarsykdom? Kan lage

Detaljer

DVT og lungeemboli i svangerskap og postpartum. Evidensgrunnlaget?? Forekomst av venøs trombose i svangerskapet. Alvorlige hendelser obstetrikken

DVT og lungeemboli i svangerskap og postpartum. Evidensgrunnlaget?? Forekomst av venøs trombose i svangerskapet. Alvorlige hendelser obstetrikken DVT og lungeemboli i svangerskap og postpartum Alvorlige hendelser obstetrikken Møte OUS-Rikshopitalet April, 2015 Anne Flem Jacobsen Fødeavdelingen OUS-Ullevål Forekomst Diagnostikk Risikofaktorer Behandling

Detaljer

Tromboseprofylakse ved operative gynekologiske inngrep

Tromboseprofylakse ved operative gynekologiske inngrep Kategori: Pasientbehandling somatikk Gyldig fra: 12.05.2015 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF - Kvinneklinikken Retningslinje Dok. eier: Albrechtsen, Susanne Dok. ansvarlig: Ingeborg Bøe

Detaljer

Koronarsykdommens epidemiologi

Koronarsykdommens epidemiologi Koronarsykdommens epidemiologi Kaare Harald Bønaa Hjertemedisinsk avdeling, St.Olavs Hospital NTNU / UiT Norsk hjerteinfarktregister. Årsrapport 2016 www.hjerteinfarktregisteret.no Norsk hjerteinfarktregister

Detaljer

Hjerte og kar og diabetes type I. Lars Gullestad Diabetesforum Oslo 22/8-2013

Hjerte og kar og diabetes type I. Lars Gullestad Diabetesforum Oslo 22/8-2013 Hjerte og kar og diabetes type I Lars Gullestad Diabetesforum Oslo 22/8-2013 Diabetes og hjertesykdom Forekomst Mekanismer Diagnose Behandling Definisjon: Hjerte og karsykdom hos diabetikere Atherosklerose

Detaljer

Oversikt. Høy intensitets intervall trening. Egne forskningsdata Fysiologiske mekanismer for trening Compliance/motivasjon Sikkerhet Oppsummering

Oversikt. Høy intensitets intervall trening. Egne forskningsdata Fysiologiske mekanismer for trening Compliance/motivasjon Sikkerhet Oppsummering Høy intensitetstrening og koronar hjertesykdom Seminar NFFs Faggruppe for Hjerte- og lungefysioterapi Stavanger Universitetssykehus 24.-25.03.11 Peter Scott Munk Overlege, PhD Medisinsk klinikk, kardiologisk

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Brilique 60 mg tabletter, filmdrasjerte. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjerte tablett inneholder 60 mg tikagrelor. For fullstendig

Detaljer

management of atrial fibrillation 2010

management of atrial fibrillation 2010 NCS kvalitetsutvalget Guidelines for the management of atrial fibrillation 2010 http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines//pages/atrial-fibrillation.aspx Eur Heart J. 2010;31:2369-2429

Detaljer

CT koronar angiografi. Kurs i koronarsykdom og hjertesvikt Anders Tjellaug Bråten

CT koronar angiografi. Kurs i koronarsykdom og hjertesvikt Anders Tjellaug Bråten CT koronar angiografi Kurs i koronarsykdom og hjertesvikt 16.10.17 Anders Tjellaug Bråten CT undersøkelse av koronararteriene er i ferd med å etablere seg som et nyttig diagnostisk verktøy i klinikken.

Detaljer

Hjerneinfarkt: årsak og prognose. Halvor Næss SESAM

Hjerneinfarkt: årsak og prognose. Halvor Næss SESAM Hjerneinfarkt: årsak og prognose Halvor Næss SESAM 3000 pasienter fra 2006 Insidens hjerneinfarkt Bergen 105/100.000 pr år Innherred 232/100.000 pr år Frankrike 109/100.000 pr år Norge 15.000 pasienter

Detaljer

Hypertensjon utredning og behandling torsdag 06.02.14. Lasse Gøransson Medisinsk avdeling Nefrologisk seksjon

Hypertensjon utredning og behandling torsdag 06.02.14. Lasse Gøransson Medisinsk avdeling Nefrologisk seksjon Hypertensjon utredning og behandling torsdag 06.02.14 Lasse Gøransson Medisinsk avdeling Nefrologisk seksjon Alder og vaskulær mortalitet Lancet 2002;360:1903-1913 Norsk nyreregister http://www.nephro.no/nnr/aarsm2012.pdf

Detaljer

nye orale antikoagulasonsmidler NOAC

nye orale antikoagulasonsmidler NOAC target specific oral antikoagulants TSOAC nye orale antikoagulasonsmidler NOAC Peter Meyer Avd. for blod- og kreftsykdommer SUS target specific oral antikoagulants direkte trombin hemmer Dabigatranetexilat

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Efient 10 mg tabletter, filmdrasjerte. Efient 5 mg tabletter, filmdrasjerte. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Efient 10 mg: Hver tablett inneholder

Detaljer

Farmakologisk risikointervensjon hos gamle uutnyttet potensiale eller unødvendig medikalisering av alderdommen?

Farmakologisk risikointervensjon hos gamle uutnyttet potensiale eller unødvendig medikalisering av alderdommen? Farmakologisk risikointervensjon hos gamle uutnyttet potensiale eller unødvendig medikalisering av alderdommen? Torgeir Bruun Wyller Professor/overlege Geriatrisk avdeling Oslo universitetssykehus Lysbildene

Detaljer

Koronarsykdommens epidemiologi

Koronarsykdommens epidemiologi Koronarsykdommens epidemiologi Kaare Harald Bønaa Hjertemedisinsk avdeling, St.Olavs Hospital Avdeling for klinisk forskning, NTNU Institutt for Samfunnsmedisin, UiT Norsk hjerteinfarktregister. Årsrapport

Detaljer

Andreas Grüntzig, Lancet 4. febr. 1978 27.09.15. Perkutan Koronar Intervensjon (PCI) -metoder, indikasjoner og resultater

Andreas Grüntzig, Lancet 4. febr. 1978 27.09.15. Perkutan Koronar Intervensjon (PCI) -metoder, indikasjoner og resultater Perkutan Koronar Intervensjon (PCI) -metoder, indikasjoner og resultater 2015 Terje K. Steigen Hjertemedisinsk avdeling UNN Tromsø Venstresidig hjertekateterisering og PCI Koronar angiografi (CAG) er fortsatt

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Plavix 75 mg filmdrasjerte tabletter Plavix 300 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Plavix 75 mg filmdrasjerte tabletter

Detaljer