2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage. Del 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage. Del 2"

Transkript

1 2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage Del 2 1

2 Pedagogisk årsplan for avdelingene I år velger vi å jobbe med de sju fagområdene fordelt på hvert tema. Fagområdene er med i alt vi planlegger i de ulike månedene, i daglige rutiner, i samlinger og skal inngå i alle prosjektarbeid. Det vil bli særlig vekt på fagområdet språk, tekst og kommunikasjon for skolestarterne. Vi organiserer tilbudet slik at basene kan jobbe med et prosjekt over en periode og kan fritt velge dager de ønsker å gjøre ulike aktiviteter på. Dette gir større mulighet til å jobbe ut fra barnas ønsker og behov og kunne ta barns medvirkning på alvor, samt en fordypning i temaene. Vår pedagogiske plan legger føringer på hvilket fokus de voksne skal ha i det tilbudet barna får. Likevel skal planen være så åpen og fleksibel at personalet skal kunne tilrettelegge for tema og prosjektarbeid ut fra barnas interesseområder og engasjement. Vår rolle som voksne blir å flette inn fagområdene i arbeidet. Målet vårt er å skape mer ro og helhet både for barna og personalet, og ikke minst bruke tida vi har som en ressurs, ikke en begrensning. Uansett hvilket tema vi jobber med skal det overordnede fokus være å ha et godt, trygt og forutsigbart miljø som fremmer enkeltbarnets individuelle styrker og utvikling. Det vi tidligere har sagt om MI vil hjelpe oss å se det enkelte barnet og hvilke styrker det har. Ved å sette fokus på det man er god på, vil tryggheten og selvsikkerheten til barnet vokse. For å sikre at barna har det bra skal vi jobbe med sosial kompetanse i hverdagssituasjoner. Det innebærer voksne som er deltakende i lek, som observerer og som legger til rette lekemiljøet ut fra det behov som til enhver tid ligger i barnegruppa. Vi har en god kultur for samarbeid på tvers av avdelingene og fokus på at barna skal ha en venn og leke med. TOMMELITEN NNNNN 14 barn 1 til 2 år Pedagogisk ledere: Kine Wedding og Julie Hansen Barnepleier: Beate Bentsen Assistent: Oddbjørg Dahl ASKELADDEN BUKKENE BRUSE 123 ABC 14 barn i alderen 2 3 årped.leder: Anne Røflo Fagarbeider: Trine Kjørstad Assistent: Terese Lysvik 18 barn i alderen3-4 år Ped.leder: Maria Jakobsen Assistenter: Anne-Marit Overholt og Cecilie Christensen 12 barn født 2007 Ped. Ansvarlig: Niklas Jørstad Assistent:Tobias Odmundson Støtteressurs: Paul Bennet Annet personale Daglig leder: Lisa Pedersen Styrer: Kristin Pedersen Kokk: Marius Holst Kjøkken assistent: Greta Eilertsen 2

3 ÅRSHJUL våren 2013 JANUAR Planleggingsdag FEBRUAR Mars April Mai Juni Juli August Samisk dag Solfest Karneval Markering av barnehagedagen Tur til Brekka for 4-åringene Skirenn skolestartere Aktivitetsdag i skilekeanlegget for 3- åringene Påskekaffe/frokost Aktivitetsdag i forbindelse med grunnlovsdag Bondegårsbesøk (en gruppe) Planleggingsdag Bondegårsbesøk (en gruppe) Overnatting med skolestartere Avslutningfest for skolestartere Oppstart av nytt barnehageår Uke 9 eller 11 Uke 10 Uke mars til September Lille-Børøya barnehage 1 år Planleggingsdager 1. september 13. og 14. Planen blir oppdatert etter hvert som vi får datoer på aktiviteter. 3

4 Tradisjoner BARNAS FØDSELSDAGER. Vi markerer alle fødselsdagene til barna i barnehagen. Vi lager krone til det barnet som har fødselsdag. Vi synger bursdagssang og lar barnet være hovedpersonen denne dagen. Barnet får selv velge hva det vil ha til mat. Og de største kan være sammen med kokken og tilberede maten. NISSEFEST. Vi kler oss i røde/blå klær, har på nisseklær, og koser oss med nissegrøt. Vi setter ut grøt til nissen. Etter mat går vi ut for å se etter nissen. Kanskje er han i Hakkebakkeskogen vår? Kanskje han har med noe godt til oss? Er det dårlig vær, kommer nissen på besøk inne. JULEFEST. Hyggelig samvær med barn, foreldre, søsken og personalet like før jul. Vi starter festen kl og avslutter kl Vi baker rundstykker og smaker på kjøttrullen som skolestarterne har laget. SAMISK DAG: Vi markerer samenes nasjonaldag, og har fokus på samisk kultur og tradisjoner. Vi setter opp Lavvo, kaster lasso og har rebusløp. Vi spiser Bidos og pinnebrød. SOLFEST. Vi markerer at sola er kommet tilbake med en felles solfest. Barna kan ha på gule klær. Vi lager solhatter og soler. Vi synger, danser og dramatiserer eventyr for hverandre. Festen avsluttes med deilige solboller. FASTELAVEN. Vi lager fastelavnsris og spiser boller med krem og syltetøy. BONDEGÅRDSBESØK. Barna fordeles i grupper og besøker forskjellige gårder i nærområdet. KARNEVAL. Vi kler oss ut og har det artig sammen med sang, dans og karnevalsleker. Vi spiser pølser med brød. SKRAMLETOG. Siste virkedag før 17.mai går barnehagen i eget tog ri nærmiljøet. Dette både for kosen sin del, men også fordi vi ønsker å forberede dem på den ordentlige 17.maien. Etter toget koser vi oss sammen store og små, med pølse, is og gamle 17-mai leker. OVERNATTING I BARNEHAGEN. De barna som skal begynne på skolen overnatter i barnehagen fra torsdag til fredag, og har en flott ettermiddag sammen med spennende oppgaver, leker og god mat. Flere voksne er sammen med barna. AVSLUTNINGSFEST. En koselig og høytidelig markering for dem som slutter i barnehagen og skal begynne på skolen. Barna framfører noe de har øvet på. Etterpå får barna overrakt en rose og permen som har fulgt dem hele barnehagetiden. ST. HANS FEIRING. Vi markerer midtsommer med bål og noe godt å spise. Nå er det sommer og ferietid. Barnehagen har bursdag 1. september. Dette markerer vi. Solsikkefest/internasjonal dag i oktober. 4

5 KL BARNEHAGEN ÅPNER Barna blir tatt i mot i gangen utenfor Tommeliten. KL FROKOST Barna får frokost i barnehagen. Brød, pålegg og melk. KL TILRETTELAGTE AKTIVITETER/FRILEK BARNEHAGENS DAGSRYTME KL / TOMMELITEN OG ASKELADDEN HAR UTETID. KL SAMLINGSSTUND. KL MÅLTID KL DOGÅING OG PÅKLEDNING KL UTELEK KL (væravhengig) VI GÅR INN. /KLER AV Barna skal lære seg å kle av seg, henge opp tøy og sette sko på plass. Vi øver på å skifte dersom vi er blitt våte. KL FRUKTMÅLTID Lett måltid før middagen med frukt. Barna får også tilbud om en brødskive. KL FRILEK /TILRETTELAGTE AKTIVITETER Barna skal få muligheten til å velge en aktivitet. KL RYDDING Vi rydder fra kl og tar de eventuelle barn som er igjen med på det. KL BARNEHAGEN STENGE NB. Under dagsrytmen har vi satt opp klokkeslett, men det er mest for å gi en pekepinn. Vi prøver å la barnas ønsker og behov styre dagen. Det betyr at dagsrytmen noen ganger blir annerledes enn det som står her. 5

6 Dagsrytmen sett i forhold til fagområdene Situasjon Fagområde vi er innom Mottakelse i garderoben Kommunikasjon, språk og tekst Etikk, religion og filosofi. Mål for barn 0-3 år Mål for barn 3-5år Mål for de voksne Føle seg velkommen Si god morgen eller hei Skape trygghet for barn og foreldre Føle seg velkommen Si god morgen eller hei Skape trygghet for barn og foreldre Voksen som er imøtekommende, positiv og interessert, og som hilser god morgen til både barn og foreldre Ta imot beskjeder fra foreldre Frilek Kommunikasjon, språk og tekst. Kropp, bevegelse og helse. Natur, miljø og teknikk. Etikk, religion og filosofi. Antall, rom og form. Få et variert tilbud og ulike erfaringer både inne og ute. Lære å fullføre aktiviteter. Få tid og rom for rollelek Utvikle vennskap og samhold Ha tilgang til ulike typer klosser, spill og leker som støtter og utvikler barns matematiske utvikling Å delta i varierte lekeaktiviteter inne og ute Å inkludere andre i leken Å mestre samspill med andre Å klare å leke selvstendig Tørre å presentere egne ideer Å lytte og ta imot andre sine forslag Kan velge hvem og hva de vil leke med Ivareta enkeltbarnet Engasjere seg i lek og delta på barnas premisser Være kreativ i forhold til konflikter Observere og gi omsorg Støtte barnets matematiske utvikling med utgangspunkt i barnets interesser og uttrykksformer Måltid Kommunikasjon, språk og tekst. Kropp, bevegelse og helse. Påkledning Kommunikasjon, språk og tekst. Kropp, bevegelse og helse. Dekke behov for mat Få være med på å velge hva en vil ha på maten Fremme språk og begrepstrening Lære bordskikk (spørre fint og si takk) Finmotorisk trening Selvstendighetstrening Selvstendighetstrening Utvikle selvfølelse ved egen mestring Motorisk trening og mestring Utvikle språk og begrep Å dekke behovet for mat Å hjelpe til, gjennom å være med å tilberede måltidet, og rydde av fat og kopp etter seg Å få velge hva en vil ha på maten Å fremme språk-og begrepstrening Å lære bordskikk, d.v.s spørre fint og si takk Selvstendighetstrening Utvikle selvfølelse ved egen mestring Motorisk trening og mestring Utvikle språk og begrep Skape en rolig og koselig atmosfære Voksne som er positive og samtaler med barna Stimulere barna til å lytte og prate med hverandre Skap en trivelig atmosfære Bruke tid Bevisst bruk av begrep og ord mens vi hjelper med i disse situasjonene. Henting Kommunikasjon, språk og tekst. Etikk, religion og filosofi. Si ha det, takk for i dag Si «ha det», «takk for i dag» Si ha det, takk for i dag Gi barna oppmerksomhet når de går hjem Gi foreldre beskjed om ting som har skjedd i løpet av dagen. 6

7 Samlingsstund Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse. Kunst, kultur og kreativitet. Etikk, religion og filosofi. Tur Kommunikasjon, språk og tekst. Kropp, bevegelse og helse. Natur, miljø og teknikk. Nærmiljø og samfunn. Bli glad i å synge og bevege kroppen etter musikk Øve seg på å lytte og følge med på f.eks. flanellograf Komme fram å trekke dagen Lære rim og regler. Spille på instrument. Lære seg å vente på tur. Oppleve turer med fysiske utfordringer i ulikt terreng. Bli glad i naturen. Utvikle respekt for og tilhørighet til naturen. Oppleve ulike særtrekk ved årstidene. Å få følelse av fellesskap. Å våge å ta ordet i en gruppe. Å lære å lytte til andre, vente på tur. Å oppleve glede ved dialog, sang, dans, leker, rim og regler og bøker. Oppleve turer med fysiske utfordringer i ulikt terreng Oppleve glede ved å ferdes i naturen. Utvikle respekt for og tilhørighet til naturen. Undre seg over mangfoldet i naturen. Oppleve ulike særtrekk ved årstidene. Skape god atmosfære Motivere barna til å uttrykke seg musikalsk og verbalt Sørge for at alle barna får gode opplevelser i samlingsstunden. Stimulere barna til å oppleve med alle sanser, iaktta og undre seg over fenomen i naturen Benytte oss av nærmiljøets muligheter til å oppleve natur og dyreliv på nært hold. Formings aktiviteter Kunst, kultur og kreativitet. Gi barna mulighet til å uttrykke seg estetisk. Få kjennskap til ulike materialer. Stimulere den finmotoriske utviklingen. Få kjennskap med ulike materialer Bruke egen kreativitet. Å stimulere den finmotoriske utviklingen. Legge til rette for ulike typer formingsarbeid. Språkgrupper Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet.. Å leke med språket. Å leke med lyder, rytme, rim og regler. Å lære seg nye begrep. Å stimulere til språktrening gjennom lek og morro. Være bevisst på hvert enkelt barn og tilrettelegge etter behov og utviklingsnivå Musikk/ drama Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Å oppleve glede ved sang og musikkinstrumenter. Få erfaringer med ulike musikkinstrument Å dramatisere enkle fortellinger. Å oppleve glede ved sang og musikk. Stimulere barna til å utfolde sine musikalsk og kreative sider. Fysisk aktivitet Kommunikasjon, språk og tekst. Kropp, bevegelse og helse. Nærmiljø og samfunn. Barna skal få utfolde seg i gymsalen, klatre, hoppe, danse, lek med ball. Få utfordringer som stimulerer den grovmotoriske utviklingen, både inne og ute. Å oppleve glede ved lek i gymsalen. Utfordringer som stimulerer den grovmotoriske utviklingen, både inne og ute. Tilrettelegge for og inspirere til trygg og utfordrende kroppslig lek og aktivitet. Skolegruppe Kommunikasjon, språk og tekst. Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet. Drive med enkle skoleforberedende aktiviteter. Lære å samtale. Lære å lytte. Øve på å klippe. Øve på skriveretning. Øve inn riktig blyantgrep. Å gjøre tiden i førskolegruppa minnerik og spesiell. Tilrettelegge for hvert enkelt barn slik at det opplever mestring. Gi hvert enkelt barn et positiv selvbilde. 7

8 Tommeliten Prosjekt: Eventyr, rim og regler Når: Januar, februar og mars Hvem: Tommeliten Mål: Bli kjent med og finne glede i å høre og gjøre eventyr. Stimulere til økt språkutvikling og bli kjent med grunnleggende matematisk kunnskap. Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Gjennom eventyr, rim og regler møter de minste barna mye god språkstimulering. Her vil vi dramatisere, samtale om og lese for barna. En viktig del er også det å bruke visuelle virkemidler (konkreter) for bedre forståelse av både eventyret og ulike begreper. Gjennom perioden vil vi dramatisere vårt eventyr på ulike måter. Formingsaktiviteter med vårt eventyr som tema/inspirasjon. Dette er med på å styrke grov- og finmotorikken hos barna. Gjennom sang, musikk, dramatisering, samtale og skapende virksomhet vil barna få oppleve et og samme eventyr på flere ulike måter. Her ønsker vi å bidra til at barna blir gode lyttere, tar i bruk alle sanser, refleksjon for så å formidle på egen hånd. Gjennom eventyret lærer vi begreper fra naturen. Kan vi leke eventyret ute med ulike hjelpemidler? Vi undrer oss over sola som kommer tilbake i denne perioden! Vi vil skape undring fra moralen i eventyret. Vi markerer påsken. Gjennom et kjent folkeeventyr er barnehagen med på å videreføre en viktig del av norsk kulturarv. Vi markerer samefolkets dag. Gjennom telling og benevnelser blir barna kjent med grunnleggende matematiske begreper. Gjennom dramatisering får barna økt romforståelse. 8

9 Tommeliten Prosjekt: Dyr og natur Når: April, mai og juni Hvem: Tommeliten Mål: Bli kjent med ulike dyr og det naturen har å by på denne årstiden Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Gjennom bøker, bilder, konkreter, opplevelser og samtale med vårt tema som fokus vil vi bidra til økt språkstimulering. Her får barna varierte erfaringer med både kjente og ukjente begreper. Vi vil at barna skal oppleve glede ved kroppslige utfordringer og utforskning i naturen. Gjennom sanseinntrykk og bevegelse vil barna tilegne seg nye erfaringer både ute i naturen og om ulike dyr. Vi undrer oss i og om naturen sammen. Noe gjør vi ute og noe gjør vi inne. Kanskje tar vi med oss noe fra naturen inn i barnehagen. Vi lager noe med 17.mai fargene. Vi blir bedre kjent med enkelte dyr. Vi tar i bruk sansene våre for å undre oss over fenomener i naturen. Vi viser omsorg for hverandre og de rundt oss. Er det noen ute i naturen som trenger vår hjelp? Hvilken natur har vi rundt barnehagen? Vi blir kjent med og utforsker. Gjennom f.eks. samlingsstundene må barna vente på tur, ta hensyn til hverandre og øver på det å være en del av et fellesskap. Vi blir kjent med nye begreper innenfor matematikken. Mye kan vi lære gjennom lek med vann. Både ute og inne! 9

10 Askeladden Prosjek: Kroppen vår med vekt på motorikk og vinteraktiviteter Når: Februar og mars Mål: Bli kjent med egen kropp, følelser og sanser. Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Vi bruker hverdagssituasjoner til å samtale om kroppen. Bruke bøker om kroppen som utgangspunkt for samtaler. Rim og regler om kropp og bevegelse Vi går turer på Lillebørøya Vi bruker dans og bevegelsesleker i gymsalen Øve på selvstendighet i påkledning Vi tegner oss selv Lage håndavtrykk Ansiktsbilder Bli kjent med sansene våre se, lukte, smake, lytte, føle, høre Undre seg over forskjeller i kroppen Bruke kameraet, ta bilder og samtaler rundt bildene Bli kjent med antall, størrelse og former på kroppsdelene våre Arbeidsmåter: I hverdagssituasjonene kan vi ha mange fine samtaler rundt kroppen. Formingsaktivitetene er en fin måte å bli kjent med egen kropp. Beskrive form og antall på kroppsdelene. Vi senker tempoet når vi kler av og på barna, slik at de får trent seg på å kle på selv. 10

11 Askeladden Prosjek:Livet på Lille-Børøya Når: April, mai og juni Mål: Hva skjer i naturen? Fugleliv og dyreliv Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Snakk med barna om livet i fjæra Snakke om/ undre seg over ting vi finner Vi snakker sammen og undrer oss over nye ting som skjer i naturen Gå i ulendt terreng. Dette gir god motorisk utfoldelse og kroppslig mestring Ta med oss materiell fra naturen å lage vår egen kunst Gjøre oss kjent med hva dyr og planter lever av. Miljøvern Plukke søppel Bli kjent med sansene våre knytte de sammen med naturopplevelsene Hvordan forholder vi oss i naturen? Hva bruker vi dyrene til hvor kommer for eksempel melka fra, eggene, kjøttet? Gjøre oss kjent i nærområdet. Historien om Lillebørøya Bilder Bli kjent med livet på bondegården Store og små skjell. Begreper som tung og lett. Telle ting vi finner Arbeidsmåter: I forkant av turene snakker vi sammen om hvor vi skal, og hva vi skal ha på oss. Vi kan bruke det vi finner i fjæra. Vi bruker bøker, bilder og sanger om fisk og livet i fjæra. 11

12 Bukkene Bruse PROSJEKT: Kroppen vår -med vekt på motorikk og NÅR: Februar og mars vinteraktiviteter MÅL: Bli kjent med egen kropp. DEL MÅL: Skape et sunt forhold til mosjon og ernæring. Utvikle positivt selvbilde gjennom kroppslig mestring. KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Vi legger til rette for gode samtaler omkring kroppen vår. Gjennom dagen skal vi ha fokus på konkretisering av kropp og bevegelse. Vi utforsker sansene våre og setter ord på disse gjennom lek og aktiviteter KROPP, BEVEGELSE OG HELSE Her vil vi ta i bruk: Dans balansetrening og andre leker, samt sanse-motorisk aktivitet. Vi snakker om hva vi spiser, og hvordan maten påvirker kroppen vår. Lager mat i lag med Kokken vår. KUNST, KULTUR OG KREATIVITET Tegne kroppen. Hvordan henger vi sammen? Farger snø, lager snø-skulpturer etc. Dramaleker og sang omkring tema kropp. NATUR, MILJØ OG TEKNIKK Turer/aketurer for motorisk utfoldelse. Kjenne glede ved å ferdes i naturen. Kjenne på kroppslig mestring i forhold til elementet snø. ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI Vi filosoferer over ulikheter og mangfold NÆRMILJØ OG SAMFUNN Drar på aketurer i nærmiljøet, skilek anlegget. Drar til Nesset og ser etter fiskebåter. Kanskje vi får snakke med en fisker og kjøpe fisk. ANTALL, ROM OG FORM Antall, form og størrelser på de ulike kroppsdelene. Vi øver på å telle hvor mange vi er når vi skal samles og forflytte oss/gå på tur. Vi teller objekter vi omgir oss med (bord, dører, baller etc) INFO: Februar: 6. februar skal vi markere samefolkets dag. Vi skal også arrangere karneval og solfest. Mars: 12. mars skal vi markere barnehagedagen. Tradisjonen tro skal 4-åringene til «Brekka» sammen med 4-åringene i de andre barnehagene i Hadsel. Vi markerer påske. (mer info kommer på månedsplanen). 12

13 Bukkene Bruse PROSJEKT: Livet på land NÅR: April og mai MÅL: Utforske nærmiljøet og skogen/marka. Få kjennskap til dyrene i skogen og på bondegården. Oppleve livet på gården gjennom gårdsbesøk. KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Lese bøker og synge sanger om dyrene på gården og dyrene i skogen. Medvirke og delta i planlegging og vurdering -Hvor skal vi gå på tur? -Hva vil vi gjøre? Etterarbeid fra turer. Tid til å snakke om Opplevelser, tanker og følelser. Tid til undring. KROPP, BEVEGELSE OG HELSE Gå turer i skog og mark. Øve på å gå opp bratte bakker, gå i ulendt terreng etc. Tid til frilek og utforsking i marka/skogen. Oppleve gleden ved å ferdes i naturen. KUNST, KULTUR OG KREATIVITET Legge til rette for estetiske aktiviteter -tegning,maling og andre formingsaktiviteter. NATUR, MILJØ OG TEKNIKK Vi besøker bondegården. Vi samtaler om mat fra dyrene/åker. Lære å ta vare på oss selv, hverandre og naturen. Oppleve våren og utelek i all slags vær. La barna bli kjent med, og få forståelse for planter, dyr, landskap, vær etc. ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI Hvor kommer melken fra? -La barna få utfolde undring og utforskertrang. NÆRMILJØ OG SAMFUNN Vi utforsker skogen og marka i nærmiljøet. Vi får oppleve bondegårdslivet. ANTALL, ROM OG FORM God tid til lek og eksperimentering -det utvikler barnas matematiske kompetanse. Vi går på jakt etter tall og former i naturen. Vi sorterer, sammenligner, måler og veier. 13

14 Bukkene Bruse PROSJEKT: Trafikksikkerhet NÅR: 3. juni-21. juni MÅL: Lære å ferdes trygt i trafikken. Få begynnende kunnskap om trafikkskilt og trafikkregler. KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST KROPP, BEVEGELSE OG HELSE KUNST, KULTUR OG KREATIVITET NATUR, MILJØ OG TEKNIKK ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI NÆRMILJØ OG SAMFUNN ANTALL, ROM OG FORM Øve på å vente på tur, hjelpe hverandre og ta hensyn til hverandre når vi er ute på tur. Samtale om hvordan vi skal forholde oss i trafikken. Øve oss på å sykle i barnehagen. Gå på turer i langs veien i nærmiljøet. Tegne/lage ulike skilt/trafikkbilder Lage ulike rekvisitter som skal brukes til aktivitetsdag ute. (skilt, fortau etc.) Eksperimenterer med refleks. Ordne til et eget lite sentrum inne i barnehagen, med ulike skilt, vei, fortau, osv. Hvordan forholder vi oss i trafikken. Gå på turer i trafikken. Orientere oss i sentrum. Gå på formjakt. Lære om de ulike formene på trafikkskilt. INFO: Vi håper at politibamsen «Eddie» får mulighet til å komme på besøk. Han snakker om sikkerhet i trafikken. Kanskje vi får sitte i politibilen? Fra 24. juni er det «Sommerbarnehage». (Tema og innhold kommer i eget skriv). 14

15 123 ABC Prosjekt: RELIGIONER OG KULTURER Når: FEBRUAR Mål LÆRE OM FORSKJELLIGE RELIGIONER OG KULTURER I VERDEN. Kommunikasjon, språk og tekst BLI KJENT MED FORSKJELLIGE RELIGIONER VED Å VISE SYMBOLER OG BILDER FRA DERES KULTUR. BLI KJENT MED KART OG FLAGG TIL DET SPESIELLE LANDET OG RELIGIONEN. Kropp, bevegelse og helse BLI KJENT MED TRADISJON ELLER SANGER OG DANSER TIL DE ULIKE KULTURER. VI BRUKER KROPPEN OG DANSER OSS INN I RYTMEN. Kunst, kultur og kreativitet LÆRER BARNA KUNST OG KULTUR SKIKKER FRA RELIGIONENE. BARNA FÅR LAGE SIN EGEN KUNST. Natur, miljø og teknikk BARNA LÆRER OM DE FORSKJELLIGE MATTRADISJONER DE ULIKE RELIGIONER OG KULTURER HAR. Etikk, religion og filosofi LÆRER OM DE ULIKE KULTURER OG RELIGIONER I VERDEN. Nærmiljø og samfunn VI LAGER «STEMNING» RUNDT RELIGIONENE SLIK AT BARNA FØLER AT VI ER PÅ BESØK I DET LANDET/KULTUREN. Antall, rom og Form VI BRUKER KARTET FOR Å SE HVOR STOR RELIGIONEN ER, HVILKE LAND SOM OMHANDLER RELIGIONEN OSV. ARBEIDSMÅTER: VI LAGER PLAKATER FRA NOEN RELIGIONER MED BILDER FRA MATTRADISJONER, MUSIKK, FLAGG, SYMBOLER. DETTE VISER VI BARNA I SAMLINGSSTUND. I SAMLINGSSTUNDEN SKAL VI LAGE STEMNING RUNDT HVER ENKEL RELIGION, VI HAR MUSIKK, DYR OG FLAGG FOR Å VISE BARNA HVA SOM ER SPESIELT MED DEN ENKELTE KULTUR/RELIGION. 15

16 123 ABC Prosjekt: VERDENSROMMET Når: MARS Mål: VI BLIR KJENT MED UNIVERSET RUNDT OSS. Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og Form VI LÆRER OSS REKKEFØLGEN TIL PLANETENE. VI LÆRER OSS OM HVA SOM KJENNETEGNER DEN ENKELTE PLANET. VI BRUKER KROPPEN FOR Å LÆRE OM ULIKE BANER PLANETENE GÅR I. VI FARGELEGGER OG LAGER VERDENSROMMET VÅRT. BARNA SKAL LÆRE OM OZONLAGET OG HVA VI KAN GJØRE FOR Å FORBEDRE DET. BARNA SKAL LÆRE OM «THE BIG BANG». FINNES DET LIV I VERDENSROMMET, VI UNDRER OSS SAMMEN MED BARNA. BARNA LÆRER Å BEVARE OZONLAGET. BARNA BLIR KJENT MED NOEN HISTORISKE ENDRINGER I UNIVERSET. HVILKEN PLANET ER STØRST, MINST OSV. BEGREPSTRENING. BARNA OPPLEVER GLEDE OVER Å UTFORSKE OG LEKE MED TALL OG BEGREPER. ARBEIDSMÅTER: VI TEGNER REKKEFØLGEN TIL PLANETENE OG SKRIVER NAVNET TIL DEN ENKELTE PLANET. VI HAR SKUESPILL OM HVILKE BANER PLANETENE GÅR I. VI LAGER PLANETENE I ISOPOR OG HENGER DE OPP. VI TEGNER RAKETTER OG SATELITTER, OG MALER LAGER ROMMET VÅRT. VI SER PÅ RAKETTOPPSKYTINGER PÅ PC. VI LÆRER OM OZONLAGET VED Å SE PÅ PC OG TEGNE DET RUNDT JORDA. VI SNAKKER OM THE BIG BANG I SAMLINGSSTUND. 16

17 123 ABC Prosjekt: NATUREN VÅR Når: APRIL OG MAI Mål: VI LÆRER OM NATUREN. HVORDAN SKAL VI FORHOLDE OSS I NATUREN? Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og Form BARNA BLIR KJENT MED NATUREN GJENNOM BØKER, SANGER, BILDER OG MEDIA. BARNA UTVIKLER SIN BEGREPSFORSTÅELSE. BARNA FÅR UTFORDRET SINE MOTORISKE FERDIGHETER. BARNA FÅR GODE ERFARINGER MED FRILUFTSLIV OG UTELIV. BARNA STYRKER SINE KUNNSKAPER OM NATUREN. BARNA TAR I BRUK SIN FANTASI, TENKER KREATIVT OG FØLE AT VI SKAPER NOE. BARNA FÅR EN FORSTÅELSE AV HVORDAN EN BRUKER OG SAMTIDIG TAR VARE PÅ MILJØET OG NATUREN. BARNA ERFARER AT GRUNNLEGGENDE SPØRSMÅL ER VESENTLIGE, VED AT DET GIS TID TIL UNDRING OG TENKING. BARNA LÆRER NATURVETT. BARNA BLIR KJENT MED OG DELTAR I SAMFUNNET GJENNOM OPPLEVELSER OG ERFARINGER I LOKALMILJØET. BARNA SKAL ERFARE ULIKE TYPER STØRRELSER, FORMER OG MÅL GJENNOM Å SORTERE OG SAMMENLIGNE. ARBEIDSMÅTER: VI GÅR PÅ TURER I NÆRMILJØET, SOM I FJÆRA OG SKOGEN. VI LAGER OSS ET SALTVANNS-AKVARIUM I BARNEHAGEN. VI BRUKER INNSEKTSBOKSENE OG SAMLER MARK, BILLER OSV. VI LAGER DYRESPOR VED HJELP AV BILDER, POTETTRYKK OG TROLLDEIG. VI LAGER EN KUNSTUTSTILLING. VI DRAR PÅ TUR TIL KLEIVA. VI LAGER OSS EN GAPAHUK OG BÅLPLASS I SKOGEN VÅR. 17

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2013 2014

ÅRSPLAN FOR 2013 2014 ÅRSPLAN FOR 2013 2014 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 8 Årshjul

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2014 2015

ÅRSPLAN FOR 2014 2015 ÅRSPLAN FOR 2014 2015 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 9 Årshjul

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på «Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne» Personalet i Snehvit Lene Håkedal Pedagogisk veileder

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

2011-2014. Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager

2011-2014. Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager 2011-2014 Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager Innledning Våren 2011 har pedagogiske ledere i Frelsesarmeens barnehager utarbeidet progresjonsplaner for Rammeplanens 7 fagområder. Det er tatt

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009 ÅRSPLAN August 2008 - juni 2009 Innholdsfortegnelse Årsplansens funksjon.................................................................................side 3 Presentasjon av Knerten Barnehage...............................................................side

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART Klar til start? Laura, Annabelle og Emma INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side

Detaljer

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

SLIK JOBBER VI I FORHOLD TIL RAMMEPLANEN I HVERDAGEN:

SLIK JOBBER VI I FORHOLD TIL RAMMEPLANEN I HVERDAGEN: SLIK JOBBER VI I FORHOLD TIL RAMMEPLANEN I HVERDAGEN: Kommunikasjon, tekst og språk God språkstimulering er viktig i Tønnevoldskogen barnehage. Når vi snakker er vi bevisst ord og uttale. Vi er ikke redde

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer