2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage. Del 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage. Del 2"

Transkript

1 2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage Del 2 1

2 Pedagogisk årsplan for avdelingene I år velger vi å jobbe med de sju fagområdene fordelt på hvert tema. Fagområdene er med i alt vi planlegger i de ulike månedene, i daglige rutiner, i samlinger og skal inngå i alle prosjektarbeid. Det vil bli særlig vekt på fagområdet språk, tekst og kommunikasjon for skolestarterne. Vi organiserer tilbudet slik at basene kan jobbe med et prosjekt over en periode og kan fritt velge dager de ønsker å gjøre ulike aktiviteter på. Dette gir større mulighet til å jobbe ut fra barnas ønsker og behov og kunne ta barns medvirkning på alvor, samt en fordypning i temaene. Vår pedagogiske plan legger føringer på hvilket fokus de voksne skal ha i det tilbudet barna får. Likevel skal planen være så åpen og fleksibel at personalet skal kunne tilrettelegge for tema og prosjektarbeid ut fra barnas interesseområder og engasjement. Vår rolle som voksne blir å flette inn fagområdene i arbeidet. Målet vårt er å skape mer ro og helhet både for barna og personalet, og ikke minst bruke tida vi har som en ressurs, ikke en begrensning. Uansett hvilket tema vi jobber med skal det overordnede fokus være å ha et godt, trygt og forutsigbart miljø som fremmer enkeltbarnets individuelle styrker og utvikling. Det vi tidligere har sagt om MI vil hjelpe oss å se det enkelte barnet og hvilke styrker det har. Ved å sette fokus på det man er god på, vil tryggheten og selvsikkerheten til barnet vokse. For å sikre at barna har det bra skal vi jobbe med sosial kompetanse i hverdagssituasjoner. Det innebærer voksne som er deltakende i lek, som observerer og som legger til rette lekemiljøet ut fra det behov som til enhver tid ligger i barnegruppa. Vi har en god kultur for samarbeid på tvers av avdelingene og fokus på at barna skal ha en venn og leke med. TOMMELITEN NNNNN 14 barn 1 til 2 år Pedagogisk ledere: Kine Wedding og Julie Hansen Barnepleier: Beate Bentsen Assistent: Oddbjørg Dahl ASKELADDEN BUKKENE BRUSE 123 ABC 14 barn i alderen 2 3 årped.leder: Anne Røflo Fagarbeider: Trine Kjørstad Assistent: Terese Lysvik 18 barn i alderen3-4 år Ped.leder: Maria Jakobsen Assistenter: Anne-Marit Overholt og Cecilie Christensen 12 barn født 2007 Ped. Ansvarlig: Niklas Jørstad Assistent:Tobias Odmundson Støtteressurs: Paul Bennet Annet personale Daglig leder: Lisa Pedersen Styrer: Kristin Pedersen Kokk: Marius Holst Kjøkken assistent: Greta Eilertsen 2

3 ÅRSHJUL våren 2013 JANUAR Planleggingsdag FEBRUAR Mars April Mai Juni Juli August Samisk dag Solfest Karneval Markering av barnehagedagen Tur til Brekka for 4-åringene Skirenn skolestartere Aktivitetsdag i skilekeanlegget for 3- åringene Påskekaffe/frokost Aktivitetsdag i forbindelse med grunnlovsdag Bondegårsbesøk (en gruppe) Planleggingsdag Bondegårsbesøk (en gruppe) Overnatting med skolestartere Avslutningfest for skolestartere Oppstart av nytt barnehageår Uke 9 eller 11 Uke 10 Uke mars til September Lille-Børøya barnehage 1 år Planleggingsdager 1. september 13. og 14. Planen blir oppdatert etter hvert som vi får datoer på aktiviteter. 3

4 Tradisjoner BARNAS FØDSELSDAGER. Vi markerer alle fødselsdagene til barna i barnehagen. Vi lager krone til det barnet som har fødselsdag. Vi synger bursdagssang og lar barnet være hovedpersonen denne dagen. Barnet får selv velge hva det vil ha til mat. Og de største kan være sammen med kokken og tilberede maten. NISSEFEST. Vi kler oss i røde/blå klær, har på nisseklær, og koser oss med nissegrøt. Vi setter ut grøt til nissen. Etter mat går vi ut for å se etter nissen. Kanskje er han i Hakkebakkeskogen vår? Kanskje han har med noe godt til oss? Er det dårlig vær, kommer nissen på besøk inne. JULEFEST. Hyggelig samvær med barn, foreldre, søsken og personalet like før jul. Vi starter festen kl og avslutter kl Vi baker rundstykker og smaker på kjøttrullen som skolestarterne har laget. SAMISK DAG: Vi markerer samenes nasjonaldag, og har fokus på samisk kultur og tradisjoner. Vi setter opp Lavvo, kaster lasso og har rebusløp. Vi spiser Bidos og pinnebrød. SOLFEST. Vi markerer at sola er kommet tilbake med en felles solfest. Barna kan ha på gule klær. Vi lager solhatter og soler. Vi synger, danser og dramatiserer eventyr for hverandre. Festen avsluttes med deilige solboller. FASTELAVEN. Vi lager fastelavnsris og spiser boller med krem og syltetøy. BONDEGÅRDSBESØK. Barna fordeles i grupper og besøker forskjellige gårder i nærområdet. KARNEVAL. Vi kler oss ut og har det artig sammen med sang, dans og karnevalsleker. Vi spiser pølser med brød. SKRAMLETOG. Siste virkedag før 17.mai går barnehagen i eget tog ri nærmiljøet. Dette både for kosen sin del, men også fordi vi ønsker å forberede dem på den ordentlige 17.maien. Etter toget koser vi oss sammen store og små, med pølse, is og gamle 17-mai leker. OVERNATTING I BARNEHAGEN. De barna som skal begynne på skolen overnatter i barnehagen fra torsdag til fredag, og har en flott ettermiddag sammen med spennende oppgaver, leker og god mat. Flere voksne er sammen med barna. AVSLUTNINGSFEST. En koselig og høytidelig markering for dem som slutter i barnehagen og skal begynne på skolen. Barna framfører noe de har øvet på. Etterpå får barna overrakt en rose og permen som har fulgt dem hele barnehagetiden. ST. HANS FEIRING. Vi markerer midtsommer med bål og noe godt å spise. Nå er det sommer og ferietid. Barnehagen har bursdag 1. september. Dette markerer vi. Solsikkefest/internasjonal dag i oktober. 4

5 KL BARNEHAGEN ÅPNER Barna blir tatt i mot i gangen utenfor Tommeliten. KL FROKOST Barna får frokost i barnehagen. Brød, pålegg og melk. KL TILRETTELAGTE AKTIVITETER/FRILEK BARNEHAGENS DAGSRYTME KL / TOMMELITEN OG ASKELADDEN HAR UTETID. KL SAMLINGSSTUND. KL MÅLTID KL DOGÅING OG PÅKLEDNING KL UTELEK KL (væravhengig) VI GÅR INN. /KLER AV Barna skal lære seg å kle av seg, henge opp tøy og sette sko på plass. Vi øver på å skifte dersom vi er blitt våte. KL FRUKTMÅLTID Lett måltid før middagen med frukt. Barna får også tilbud om en brødskive. KL FRILEK /TILRETTELAGTE AKTIVITETER Barna skal få muligheten til å velge en aktivitet. KL RYDDING Vi rydder fra kl og tar de eventuelle barn som er igjen med på det. KL BARNEHAGEN STENGE NB. Under dagsrytmen har vi satt opp klokkeslett, men det er mest for å gi en pekepinn. Vi prøver å la barnas ønsker og behov styre dagen. Det betyr at dagsrytmen noen ganger blir annerledes enn det som står her. 5

6 Dagsrytmen sett i forhold til fagområdene Situasjon Fagområde vi er innom Mottakelse i garderoben Kommunikasjon, språk og tekst Etikk, religion og filosofi. Mål for barn 0-3 år Mål for barn 3-5år Mål for de voksne Føle seg velkommen Si god morgen eller hei Skape trygghet for barn og foreldre Føle seg velkommen Si god morgen eller hei Skape trygghet for barn og foreldre Voksen som er imøtekommende, positiv og interessert, og som hilser god morgen til både barn og foreldre Ta imot beskjeder fra foreldre Frilek Kommunikasjon, språk og tekst. Kropp, bevegelse og helse. Natur, miljø og teknikk. Etikk, religion og filosofi. Antall, rom og form. Få et variert tilbud og ulike erfaringer både inne og ute. Lære å fullføre aktiviteter. Få tid og rom for rollelek Utvikle vennskap og samhold Ha tilgang til ulike typer klosser, spill og leker som støtter og utvikler barns matematiske utvikling Å delta i varierte lekeaktiviteter inne og ute Å inkludere andre i leken Å mestre samspill med andre Å klare å leke selvstendig Tørre å presentere egne ideer Å lytte og ta imot andre sine forslag Kan velge hvem og hva de vil leke med Ivareta enkeltbarnet Engasjere seg i lek og delta på barnas premisser Være kreativ i forhold til konflikter Observere og gi omsorg Støtte barnets matematiske utvikling med utgangspunkt i barnets interesser og uttrykksformer Måltid Kommunikasjon, språk og tekst. Kropp, bevegelse og helse. Påkledning Kommunikasjon, språk og tekst. Kropp, bevegelse og helse. Dekke behov for mat Få være med på å velge hva en vil ha på maten Fremme språk og begrepstrening Lære bordskikk (spørre fint og si takk) Finmotorisk trening Selvstendighetstrening Selvstendighetstrening Utvikle selvfølelse ved egen mestring Motorisk trening og mestring Utvikle språk og begrep Å dekke behovet for mat Å hjelpe til, gjennom å være med å tilberede måltidet, og rydde av fat og kopp etter seg Å få velge hva en vil ha på maten Å fremme språk-og begrepstrening Å lære bordskikk, d.v.s spørre fint og si takk Selvstendighetstrening Utvikle selvfølelse ved egen mestring Motorisk trening og mestring Utvikle språk og begrep Skape en rolig og koselig atmosfære Voksne som er positive og samtaler med barna Stimulere barna til å lytte og prate med hverandre Skap en trivelig atmosfære Bruke tid Bevisst bruk av begrep og ord mens vi hjelper med i disse situasjonene. Henting Kommunikasjon, språk og tekst. Etikk, religion og filosofi. Si ha det, takk for i dag Si «ha det», «takk for i dag» Si ha det, takk for i dag Gi barna oppmerksomhet når de går hjem Gi foreldre beskjed om ting som har skjedd i løpet av dagen. 6

7 Samlingsstund Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse. Kunst, kultur og kreativitet. Etikk, religion og filosofi. Tur Kommunikasjon, språk og tekst. Kropp, bevegelse og helse. Natur, miljø og teknikk. Nærmiljø og samfunn. Bli glad i å synge og bevege kroppen etter musikk Øve seg på å lytte og følge med på f.eks. flanellograf Komme fram å trekke dagen Lære rim og regler. Spille på instrument. Lære seg å vente på tur. Oppleve turer med fysiske utfordringer i ulikt terreng. Bli glad i naturen. Utvikle respekt for og tilhørighet til naturen. Oppleve ulike særtrekk ved årstidene. Å få følelse av fellesskap. Å våge å ta ordet i en gruppe. Å lære å lytte til andre, vente på tur. Å oppleve glede ved dialog, sang, dans, leker, rim og regler og bøker. Oppleve turer med fysiske utfordringer i ulikt terreng Oppleve glede ved å ferdes i naturen. Utvikle respekt for og tilhørighet til naturen. Undre seg over mangfoldet i naturen. Oppleve ulike særtrekk ved årstidene. Skape god atmosfære Motivere barna til å uttrykke seg musikalsk og verbalt Sørge for at alle barna får gode opplevelser i samlingsstunden. Stimulere barna til å oppleve med alle sanser, iaktta og undre seg over fenomen i naturen Benytte oss av nærmiljøets muligheter til å oppleve natur og dyreliv på nært hold. Formings aktiviteter Kunst, kultur og kreativitet. Gi barna mulighet til å uttrykke seg estetisk. Få kjennskap til ulike materialer. Stimulere den finmotoriske utviklingen. Få kjennskap med ulike materialer Bruke egen kreativitet. Å stimulere den finmotoriske utviklingen. Legge til rette for ulike typer formingsarbeid. Språkgrupper Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet.. Å leke med språket. Å leke med lyder, rytme, rim og regler. Å lære seg nye begrep. Å stimulere til språktrening gjennom lek og morro. Være bevisst på hvert enkelt barn og tilrettelegge etter behov og utviklingsnivå Musikk/ drama Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Å oppleve glede ved sang og musikkinstrumenter. Få erfaringer med ulike musikkinstrument Å dramatisere enkle fortellinger. Å oppleve glede ved sang og musikk. Stimulere barna til å utfolde sine musikalsk og kreative sider. Fysisk aktivitet Kommunikasjon, språk og tekst. Kropp, bevegelse og helse. Nærmiljø og samfunn. Barna skal få utfolde seg i gymsalen, klatre, hoppe, danse, lek med ball. Få utfordringer som stimulerer den grovmotoriske utviklingen, både inne og ute. Å oppleve glede ved lek i gymsalen. Utfordringer som stimulerer den grovmotoriske utviklingen, både inne og ute. Tilrettelegge for og inspirere til trygg og utfordrende kroppslig lek og aktivitet. Skolegruppe Kommunikasjon, språk og tekst. Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet. Drive med enkle skoleforberedende aktiviteter. Lære å samtale. Lære å lytte. Øve på å klippe. Øve på skriveretning. Øve inn riktig blyantgrep. Å gjøre tiden i førskolegruppa minnerik og spesiell. Tilrettelegge for hvert enkelt barn slik at det opplever mestring. Gi hvert enkelt barn et positiv selvbilde. 7

8 Tommeliten Prosjekt: Eventyr, rim og regler Når: Januar, februar og mars Hvem: Tommeliten Mål: Bli kjent med og finne glede i å høre og gjøre eventyr. Stimulere til økt språkutvikling og bli kjent med grunnleggende matematisk kunnskap. Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Gjennom eventyr, rim og regler møter de minste barna mye god språkstimulering. Her vil vi dramatisere, samtale om og lese for barna. En viktig del er også det å bruke visuelle virkemidler (konkreter) for bedre forståelse av både eventyret og ulike begreper. Gjennom perioden vil vi dramatisere vårt eventyr på ulike måter. Formingsaktiviteter med vårt eventyr som tema/inspirasjon. Dette er med på å styrke grov- og finmotorikken hos barna. Gjennom sang, musikk, dramatisering, samtale og skapende virksomhet vil barna få oppleve et og samme eventyr på flere ulike måter. Her ønsker vi å bidra til at barna blir gode lyttere, tar i bruk alle sanser, refleksjon for så å formidle på egen hånd. Gjennom eventyret lærer vi begreper fra naturen. Kan vi leke eventyret ute med ulike hjelpemidler? Vi undrer oss over sola som kommer tilbake i denne perioden! Vi vil skape undring fra moralen i eventyret. Vi markerer påsken. Gjennom et kjent folkeeventyr er barnehagen med på å videreføre en viktig del av norsk kulturarv. Vi markerer samefolkets dag. Gjennom telling og benevnelser blir barna kjent med grunnleggende matematiske begreper. Gjennom dramatisering får barna økt romforståelse. 8

9 Tommeliten Prosjekt: Dyr og natur Når: April, mai og juni Hvem: Tommeliten Mål: Bli kjent med ulike dyr og det naturen har å by på denne årstiden Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Gjennom bøker, bilder, konkreter, opplevelser og samtale med vårt tema som fokus vil vi bidra til økt språkstimulering. Her får barna varierte erfaringer med både kjente og ukjente begreper. Vi vil at barna skal oppleve glede ved kroppslige utfordringer og utforskning i naturen. Gjennom sanseinntrykk og bevegelse vil barna tilegne seg nye erfaringer både ute i naturen og om ulike dyr. Vi undrer oss i og om naturen sammen. Noe gjør vi ute og noe gjør vi inne. Kanskje tar vi med oss noe fra naturen inn i barnehagen. Vi lager noe med 17.mai fargene. Vi blir bedre kjent med enkelte dyr. Vi tar i bruk sansene våre for å undre oss over fenomener i naturen. Vi viser omsorg for hverandre og de rundt oss. Er det noen ute i naturen som trenger vår hjelp? Hvilken natur har vi rundt barnehagen? Vi blir kjent med og utforsker. Gjennom f.eks. samlingsstundene må barna vente på tur, ta hensyn til hverandre og øver på det å være en del av et fellesskap. Vi blir kjent med nye begreper innenfor matematikken. Mye kan vi lære gjennom lek med vann. Både ute og inne! 9

10 Askeladden Prosjek: Kroppen vår med vekt på motorikk og vinteraktiviteter Når: Februar og mars Mål: Bli kjent med egen kropp, følelser og sanser. Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Vi bruker hverdagssituasjoner til å samtale om kroppen. Bruke bøker om kroppen som utgangspunkt for samtaler. Rim og regler om kropp og bevegelse Vi går turer på Lillebørøya Vi bruker dans og bevegelsesleker i gymsalen Øve på selvstendighet i påkledning Vi tegner oss selv Lage håndavtrykk Ansiktsbilder Bli kjent med sansene våre se, lukte, smake, lytte, føle, høre Undre seg over forskjeller i kroppen Bruke kameraet, ta bilder og samtaler rundt bildene Bli kjent med antall, størrelse og former på kroppsdelene våre Arbeidsmåter: I hverdagssituasjonene kan vi ha mange fine samtaler rundt kroppen. Formingsaktivitetene er en fin måte å bli kjent med egen kropp. Beskrive form og antall på kroppsdelene. Vi senker tempoet når vi kler av og på barna, slik at de får trent seg på å kle på selv. 10

11 Askeladden Prosjek:Livet på Lille-Børøya Når: April, mai og juni Mål: Hva skjer i naturen? Fugleliv og dyreliv Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Snakk med barna om livet i fjæra Snakke om/ undre seg over ting vi finner Vi snakker sammen og undrer oss over nye ting som skjer i naturen Gå i ulendt terreng. Dette gir god motorisk utfoldelse og kroppslig mestring Ta med oss materiell fra naturen å lage vår egen kunst Gjøre oss kjent med hva dyr og planter lever av. Miljøvern Plukke søppel Bli kjent med sansene våre knytte de sammen med naturopplevelsene Hvordan forholder vi oss i naturen? Hva bruker vi dyrene til hvor kommer for eksempel melka fra, eggene, kjøttet? Gjøre oss kjent i nærområdet. Historien om Lillebørøya Bilder Bli kjent med livet på bondegården Store og små skjell. Begreper som tung og lett. Telle ting vi finner Arbeidsmåter: I forkant av turene snakker vi sammen om hvor vi skal, og hva vi skal ha på oss. Vi kan bruke det vi finner i fjæra. Vi bruker bøker, bilder og sanger om fisk og livet i fjæra. 11

12 Bukkene Bruse PROSJEKT: Kroppen vår -med vekt på motorikk og NÅR: Februar og mars vinteraktiviteter MÅL: Bli kjent med egen kropp. DEL MÅL: Skape et sunt forhold til mosjon og ernæring. Utvikle positivt selvbilde gjennom kroppslig mestring. KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Vi legger til rette for gode samtaler omkring kroppen vår. Gjennom dagen skal vi ha fokus på konkretisering av kropp og bevegelse. Vi utforsker sansene våre og setter ord på disse gjennom lek og aktiviteter KROPP, BEVEGELSE OG HELSE Her vil vi ta i bruk: Dans balansetrening og andre leker, samt sanse-motorisk aktivitet. Vi snakker om hva vi spiser, og hvordan maten påvirker kroppen vår. Lager mat i lag med Kokken vår. KUNST, KULTUR OG KREATIVITET Tegne kroppen. Hvordan henger vi sammen? Farger snø, lager snø-skulpturer etc. Dramaleker og sang omkring tema kropp. NATUR, MILJØ OG TEKNIKK Turer/aketurer for motorisk utfoldelse. Kjenne glede ved å ferdes i naturen. Kjenne på kroppslig mestring i forhold til elementet snø. ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI Vi filosoferer over ulikheter og mangfold NÆRMILJØ OG SAMFUNN Drar på aketurer i nærmiljøet, skilek anlegget. Drar til Nesset og ser etter fiskebåter. Kanskje vi får snakke med en fisker og kjøpe fisk. ANTALL, ROM OG FORM Antall, form og størrelser på de ulike kroppsdelene. Vi øver på å telle hvor mange vi er når vi skal samles og forflytte oss/gå på tur. Vi teller objekter vi omgir oss med (bord, dører, baller etc) INFO: Februar: 6. februar skal vi markere samefolkets dag. Vi skal også arrangere karneval og solfest. Mars: 12. mars skal vi markere barnehagedagen. Tradisjonen tro skal 4-åringene til «Brekka» sammen med 4-åringene i de andre barnehagene i Hadsel. Vi markerer påske. (mer info kommer på månedsplanen). 12

13 Bukkene Bruse PROSJEKT: Livet på land NÅR: April og mai MÅL: Utforske nærmiljøet og skogen/marka. Få kjennskap til dyrene i skogen og på bondegården. Oppleve livet på gården gjennom gårdsbesøk. KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Lese bøker og synge sanger om dyrene på gården og dyrene i skogen. Medvirke og delta i planlegging og vurdering -Hvor skal vi gå på tur? -Hva vil vi gjøre? Etterarbeid fra turer. Tid til å snakke om Opplevelser, tanker og følelser. Tid til undring. KROPP, BEVEGELSE OG HELSE Gå turer i skog og mark. Øve på å gå opp bratte bakker, gå i ulendt terreng etc. Tid til frilek og utforsking i marka/skogen. Oppleve gleden ved å ferdes i naturen. KUNST, KULTUR OG KREATIVITET Legge til rette for estetiske aktiviteter -tegning,maling og andre formingsaktiviteter. NATUR, MILJØ OG TEKNIKK Vi besøker bondegården. Vi samtaler om mat fra dyrene/åker. Lære å ta vare på oss selv, hverandre og naturen. Oppleve våren og utelek i all slags vær. La barna bli kjent med, og få forståelse for planter, dyr, landskap, vær etc. ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI Hvor kommer melken fra? -La barna få utfolde undring og utforskertrang. NÆRMILJØ OG SAMFUNN Vi utforsker skogen og marka i nærmiljøet. Vi får oppleve bondegårdslivet. ANTALL, ROM OG FORM God tid til lek og eksperimentering -det utvikler barnas matematiske kompetanse. Vi går på jakt etter tall og former i naturen. Vi sorterer, sammenligner, måler og veier. 13

14 Bukkene Bruse PROSJEKT: Trafikksikkerhet NÅR: 3. juni-21. juni MÅL: Lære å ferdes trygt i trafikken. Få begynnende kunnskap om trafikkskilt og trafikkregler. KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST KROPP, BEVEGELSE OG HELSE KUNST, KULTUR OG KREATIVITET NATUR, MILJØ OG TEKNIKK ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI NÆRMILJØ OG SAMFUNN ANTALL, ROM OG FORM Øve på å vente på tur, hjelpe hverandre og ta hensyn til hverandre når vi er ute på tur. Samtale om hvordan vi skal forholde oss i trafikken. Øve oss på å sykle i barnehagen. Gå på turer i langs veien i nærmiljøet. Tegne/lage ulike skilt/trafikkbilder Lage ulike rekvisitter som skal brukes til aktivitetsdag ute. (skilt, fortau etc.) Eksperimenterer med refleks. Ordne til et eget lite sentrum inne i barnehagen, med ulike skilt, vei, fortau, osv. Hvordan forholder vi oss i trafikken. Gå på turer i trafikken. Orientere oss i sentrum. Gå på formjakt. Lære om de ulike formene på trafikkskilt. INFO: Vi håper at politibamsen «Eddie» får mulighet til å komme på besøk. Han snakker om sikkerhet i trafikken. Kanskje vi får sitte i politibilen? Fra 24. juni er det «Sommerbarnehage». (Tema og innhold kommer i eget skriv). 14

15 123 ABC Prosjekt: RELIGIONER OG KULTURER Når: FEBRUAR Mål LÆRE OM FORSKJELLIGE RELIGIONER OG KULTURER I VERDEN. Kommunikasjon, språk og tekst BLI KJENT MED FORSKJELLIGE RELIGIONER VED Å VISE SYMBOLER OG BILDER FRA DERES KULTUR. BLI KJENT MED KART OG FLAGG TIL DET SPESIELLE LANDET OG RELIGIONEN. Kropp, bevegelse og helse BLI KJENT MED TRADISJON ELLER SANGER OG DANSER TIL DE ULIKE KULTURER. VI BRUKER KROPPEN OG DANSER OSS INN I RYTMEN. Kunst, kultur og kreativitet LÆRER BARNA KUNST OG KULTUR SKIKKER FRA RELIGIONENE. BARNA FÅR LAGE SIN EGEN KUNST. Natur, miljø og teknikk BARNA LÆRER OM DE FORSKJELLIGE MATTRADISJONER DE ULIKE RELIGIONER OG KULTURER HAR. Etikk, religion og filosofi LÆRER OM DE ULIKE KULTURER OG RELIGIONER I VERDEN. Nærmiljø og samfunn VI LAGER «STEMNING» RUNDT RELIGIONENE SLIK AT BARNA FØLER AT VI ER PÅ BESØK I DET LANDET/KULTUREN. Antall, rom og Form VI BRUKER KARTET FOR Å SE HVOR STOR RELIGIONEN ER, HVILKE LAND SOM OMHANDLER RELIGIONEN OSV. ARBEIDSMÅTER: VI LAGER PLAKATER FRA NOEN RELIGIONER MED BILDER FRA MATTRADISJONER, MUSIKK, FLAGG, SYMBOLER. DETTE VISER VI BARNA I SAMLINGSSTUND. I SAMLINGSSTUNDEN SKAL VI LAGE STEMNING RUNDT HVER ENKEL RELIGION, VI HAR MUSIKK, DYR OG FLAGG FOR Å VISE BARNA HVA SOM ER SPESIELT MED DEN ENKELTE KULTUR/RELIGION. 15

16 123 ABC Prosjekt: VERDENSROMMET Når: MARS Mål: VI BLIR KJENT MED UNIVERSET RUNDT OSS. Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og Form VI LÆRER OSS REKKEFØLGEN TIL PLANETENE. VI LÆRER OSS OM HVA SOM KJENNETEGNER DEN ENKELTE PLANET. VI BRUKER KROPPEN FOR Å LÆRE OM ULIKE BANER PLANETENE GÅR I. VI FARGELEGGER OG LAGER VERDENSROMMET VÅRT. BARNA SKAL LÆRE OM OZONLAGET OG HVA VI KAN GJØRE FOR Å FORBEDRE DET. BARNA SKAL LÆRE OM «THE BIG BANG». FINNES DET LIV I VERDENSROMMET, VI UNDRER OSS SAMMEN MED BARNA. BARNA LÆRER Å BEVARE OZONLAGET. BARNA BLIR KJENT MED NOEN HISTORISKE ENDRINGER I UNIVERSET. HVILKEN PLANET ER STØRST, MINST OSV. BEGREPSTRENING. BARNA OPPLEVER GLEDE OVER Å UTFORSKE OG LEKE MED TALL OG BEGREPER. ARBEIDSMÅTER: VI TEGNER REKKEFØLGEN TIL PLANETENE OG SKRIVER NAVNET TIL DEN ENKELTE PLANET. VI HAR SKUESPILL OM HVILKE BANER PLANETENE GÅR I. VI LAGER PLANETENE I ISOPOR OG HENGER DE OPP. VI TEGNER RAKETTER OG SATELITTER, OG MALER LAGER ROMMET VÅRT. VI SER PÅ RAKETTOPPSKYTINGER PÅ PC. VI LÆRER OM OZONLAGET VED Å SE PÅ PC OG TEGNE DET RUNDT JORDA. VI SNAKKER OM THE BIG BANG I SAMLINGSSTUND. 16

17 123 ABC Prosjekt: NATUREN VÅR Når: APRIL OG MAI Mål: VI LÆRER OM NATUREN. HVORDAN SKAL VI FORHOLDE OSS I NATUREN? Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og Form BARNA BLIR KJENT MED NATUREN GJENNOM BØKER, SANGER, BILDER OG MEDIA. BARNA UTVIKLER SIN BEGREPSFORSTÅELSE. BARNA FÅR UTFORDRET SINE MOTORISKE FERDIGHETER. BARNA FÅR GODE ERFARINGER MED FRILUFTSLIV OG UTELIV. BARNA STYRKER SINE KUNNSKAPER OM NATUREN. BARNA TAR I BRUK SIN FANTASI, TENKER KREATIVT OG FØLE AT VI SKAPER NOE. BARNA FÅR EN FORSTÅELSE AV HVORDAN EN BRUKER OG SAMTIDIG TAR VARE PÅ MILJØET OG NATUREN. BARNA ERFARER AT GRUNNLEGGENDE SPØRSMÅL ER VESENTLIGE, VED AT DET GIS TID TIL UNDRING OG TENKING. BARNA LÆRER NATURVETT. BARNA BLIR KJENT MED OG DELTAR I SAMFUNNET GJENNOM OPPLEVELSER OG ERFARINGER I LOKALMILJØET. BARNA SKAL ERFARE ULIKE TYPER STØRRELSER, FORMER OG MÅL GJENNOM Å SORTERE OG SAMMENLIGNE. ARBEIDSMÅTER: VI GÅR PÅ TURER I NÆRMILJØET, SOM I FJÆRA OG SKOGEN. VI LAGER OSS ET SALTVANNS-AKVARIUM I BARNEHAGEN. VI BRUKER INNSEKTSBOKSENE OG SAMLER MARK, BILLER OSV. VI LAGER DYRESPOR VED HJELP AV BILDER, POTETTRYKK OG TROLLDEIG. VI LAGER EN KUNSTUTSTILLING. VI DRAR PÅ TUR TIL KLEIVA. VI LAGER OSS EN GAPAHUK OG BÅLPLASS I SKOGEN VÅR. 17

TEMA: " JEG KAN! " Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv!

TEMA:  JEG KAN!  Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! TEMA: " JEG KAN! " Base august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! Velkommen til! Vi har gledet oss til oppstarten, få treffe og bli kjent med dere som foreldre, og barna deres.

Detaljer

2015/2016 Årsplan for Lille-Børøya barnehage

2015/2016 Årsplan for Lille-Børøya barnehage 2015/2016 Årsplan for Lille-Børøya barnehage Sammen gir vi barndommen verdi; lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti Del 2 1 Innholdsfortegnelse Årshjul høsten 2015 og våren 2016 s. 1 Tradisjoner s.

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016 Årsplan for Hjartevarmen 2015-2016 September og Oktober GODHET Utvida kristen formålsparagraf Etikk, religion og filosofi Natur og friluftsliv Song og musikk Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Periodeplan for Januar til Juni 2013.

Periodeplan for Januar til Juni 2013. Periodeplan for Januar til Juni 2013. På glede er 6 barn som er født i 2010 og 3 som er født i 2011. Det er flott gjeng! Personalgruppen består av : Pedagogisk leder: Stine. K. Høidal ( 80%). Assistent:

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING Januar, februar og mars 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen.

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE.

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. Med progresjon menes fremgang, fremskritt, utvikling. Barnehagen skal støtte barns utvikling ut fra deres egne forutsetninger og gi det enkelte barn og barnegruppens

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa Arbeid med fagområdene i rammeplanen FISKEDAMMEN - Innegruppa Fagområde Mål for barna Innhold Kommunikasjon, språk og tekst Lære å lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst 1 2 år - Barn kommunisere en til en (verbalt og nonverbalt), og er i samspill voksen/barn, barn/barn - Møte enkle bøker, sanger, rim og regler, enkle og korte eventyr - Få gode erfaringer med varierte

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter PROGRESJONSPLAN med fokus på idrett og uteaktiviteter Forord Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

0-3 år Hva Videreutvikle kroppskontrollen enten ved styrt aktivitet eller spontant. Utforske kroppens bevegelighet.

0-3 år Hva Videreutvikle kroppskontrollen enten ved styrt aktivitet eller spontant. Utforske kroppens bevegelighet. Kommunikasjon, Språk og Tekst Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold (...) Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap og å selv være avsender

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring.

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Periodeplan for avdeling Humor Hauge natur og skjærgårdsbarnehage Januar til juli 2012 Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Sosial kompetanse og

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

2011-2012. Er det 20 barn i år. Det er fem barn i aldersgruppen 4-5 år, og femten barn i

2011-2012. Er det 20 barn i år. Det er fem barn i aldersgruppen 4-5 år, og femten barn i 2011-2012 til barnehageåret På avdeling Ulvehiet Er det 20 barn i år. Det er fem barn i aldersgruppen 4-5 år, og femten barn i alderen 5-6 år. Dagsrytmen på vår avdeling: 07.00. Barnehagen åpner Frilek

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Årsplan Knerten 2013-2014.

Årsplan Knerten 2013-2014. Årsplan Knerten 2013-2014. Barna på Knerten er i alderen 1-3 år. Deres primærbehov handler i stor grad om å utforske og oppdage miljøet i sitt eget tempo ut fra egne forutsetninger. Barn i denne alderen

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: Januar-Mai 2012. MÅL: Skogen som læringsarena

JEG KAN!  PERIODE: Januar-Mai 2012. MÅL: Skogen som læringsarena JEG KAN! " PERIODE: Januar-Mai 2012 MÅL: Skogen som læringsarena Øreåsen er en barnehage som ønsker å gi barna gode barndomsminner. I barnehagen skal barna føle trygghet, ha tilhørighet og merke at de

Detaljer

Våren. Elvland naturbarnehage

Våren. Elvland naturbarnehage Våren 2010 ( Elvland naturbarnehage LITT OM... ELVLAND BARNEHAGE: Våren 2010 går det 42 barn i barnehagen i alderen 1-6 år. Vi har en base for barn under 3 år og en base for barn over 3 år. Vi bruker naturen

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

I Nordbyhagen har vi utarbeidet en progresjonsplan for fagområdene og vil bruke vårt årshjul for fagområdene for å synliggjøre dem:

I Nordbyhagen har vi utarbeidet en progresjonsplan for fagområdene og vil bruke vårt årshjul for fagområdene for å synliggjøre dem: NORDBYHAGEN BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDENE Barnehageloven 1 Formål, 2.ledd: Barna skal: få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen utvikle

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage PROGRESJONS- PLAN Ness OS avd barnehage Rammeplanen sier at progresjon skal tydeliggjøres og dokumenteres i barnehagen. Vi har laget en progresjonsplan som omhandler fagområdene. Arbeidet med fagområdene

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

Progresjonsplan for arbeide med fagområdene i Dynamitten barnehage

Progresjonsplan for arbeide med fagområdene i Dynamitten barnehage Progresjonsplan for arbeide med fagområdene i Dynamitten barnehage Vi i barnehagen har lang tradisjon på å integrere fagområdene i arbeidet vårt. Det gjør vi mest og best mulig gjennom leken, ved gjøremål,

Detaljer

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet)

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) «Et godt sted å være, lek og lære» BARNEHAGEÅRET 2011/2012 VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR PÅ GAUPEHIET Aktivitetsplan til Gaupehiet forteller litt om

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

Satsningsområdet i Kilden

Satsningsområdet i Kilden Satsningsområdet i Kilden 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Satsningsområde 2014/15 Dette barnehageåret har vi valgt å fordype oss i ett av de syv fagområdene i rammeplanen: Kropp, bevegelse og helse

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: Januar, februar, mars, april, mai og juni 2012 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: Januar, februar, mars, april, mai og juni 2012 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: Januar, februar, mars, april, mai og juni 2012 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger Adresse: Toveien 30, 1407 Vinterbro Telefon: 64962711 E post: Togrenda.barnehage@as.kommune.no Nettadresse: www.togrendabarnehage.no Småforskerne i Ås - kan, vil og våger PRESENTASJON Barnehagen er en

Detaljer

Den fjerde uken er turuke, der hver gruppe har en fast turdag. På disse turene vil vi utforske nærmiljøet.

Den fjerde uken er turuke, der hver gruppe har en fast turdag. På disse turene vil vi utforske nærmiljøet. Holten barnehage 1 Vi som jobber på Rødhuset i år er: Humla: Laila Zurudis, pedagogisk leder 100% Ane Røen, fagarbeider 80% Sonja Heggem, assistent 80% Astrid Uv Gravem, assistent 20% Myggen: Birgit Høydal

Detaljer

Progresjonsplan: 3.2 Kropp, bevegelse og helse. ( april 2011)

Progresjonsplan: 3.2 Kropp, bevegelse og helse. ( april 2011) . ( april 2011) I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet.

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 3 / 2 0 1 4-1 - ÅRSPLAN 2013/2014 Vårt fokus for i år er : Barns utforsking og samarbeid. Alt arbeid som det legges til rette for skal ha fokus på barns

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

Periodeplan Vinterbro barnehage. September - November 2010

Periodeplan Vinterbro barnehage. September - November 2010 Periodeplan Vinterbro barnehage September - November 2010 Avdeling: Fantasia Telefonnr:64 97 42 85 PRESENTASJON AV PERSONALET PÅ FANTASIA: Sara Olsson, pedagogisk team leder Monica Øien Eriksen, pedagogisk

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

ÅRSPLAN-Del A. Introduksjon av St Joseph Familiebarnehage

ÅRSPLAN-Del A. Introduksjon av St Joseph Familiebarnehage ÅRSPLAN-Del A St. Joseph Familiebarnehage :Veståsen 18A 1362 Hosle. Tlf : 67142569 Introduksjon av St Joseph Familiebarnehage St. Joseph familiebarnehage åpnet 17. august 1998. Den er en privat katolsk

Detaljer

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul.

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul. Årsplan 2009-2010 Barnehage Avd.Gul. 1 Personalet: Solveig Garlid Pedagogisk leder, 100 % Laila Gundersen Fagarbeider, 100 % Kine Sofie Ofte Grimeland Fagarbeider, 100 % Bente Grey Førskolelærer, 100 %

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage.

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Vår 2014 1 Hei! Dette er en halvårsplan for vårhalvåret 2014. Vi er fortsatt den samme barnegruppa, så vi vil holde på fokuset vi hadde i høst med

Detaljer

Periodeplan for avdeling Humor januar til juli 2014

Periodeplan for avdeling Humor januar til juli 2014 Periodeplan for avdeling Humor januar til juli 2014 Barnehageåret 2013-2014 er vi 18 barn på Humor, alle skal starte på skolen høsten 2014. Vi vil være 5 faste personale på avdelingen fordelt slik: Pedagogisk

Detaljer

1-2 ÅR. 1. Kommunikasjon, språk og tekst

1-2 ÅR. 1. Kommunikasjon, språk og tekst 1-2 ÅR FAGOMRÅDE: 1. Kommunikasjon, språk Bli kjent med enkle pekebøker og sanger Snakke om det vi ser og opplever, gjenta mye Snakke med bruk av begreper, f.eks navn på pålegg, klær Minstegym: lek med

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Årsplan for blå gruppe 2012/2013

Årsplan for blå gruppe 2012/2013 Årsplan for blå gruppe 2012/2013 Matematiske fenomener I barnehagen skal vi legge til rette for matematikklæring gjennom lek, undring og eksperimentering. Motivasjon og interesse for matematikk avhenger

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

FAGOMRÅDENE: Slik jobber vi med fagområdet : 1-2 år 3 år 4 år 5 år

FAGOMRÅDENE: Slik jobber vi med fagområdet : 1-2 år 3 år 4 år 5 år PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDENE: Kommunikasjon, språk og tekst. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper.

Detaljer

! ' ( ' ' ) ' * + ', --./! ' * ' 0 ' ' ' ) ) ' 1 ' 2 '3,34 2 ' ' ' '

! ' ( ' ' ) ' * + ', --./! ' * ' 0 ' ' ' ) ) ' 1 ' 2 '3,34 2 ' ' ' ' " " # $ " % $ & ( ) *, --./ * 0 ) ) 1 2 3,34 2 #$ $%&(#)**)("),&-") )("-"%)* 5 *./001.2* 6 7 0 0.7 0 % 7-1 ( # -"("$ 3*,""4*(*#*,43$ ()",2 -3)**& %%)*% 5678 & 6 8 6 5 67 5 51 %%* 5678 & # 9 (2 5 5 %*%

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

~ 1 ~ Halvårsplan for Kælva våren 2015

~ 1 ~ Halvårsplan for Kælva våren 2015 ~ 1 ~ Halvårsplan for Kælva våren 2015 1 Halvårsplan våren 2015 Nordby Gardsbarnehage, Kælva Tema/gjøremål: Hva gjør vi: Rammeplanens fagområder og mål: Evaluering: Snø, is og vann -januar/februar- Vi

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

GROVPLAN TEAM 4 ÅR Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 4 ÅR Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 4 ÅR Barnehageåret 2014/2015 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR BARNA på de syv fagområdene

PROGRESJONSPLAN FOR BARNA på de syv fagområdene PROGRESJONSPLAN FOR BARNA på de syv fagområdene Utviklingsplanen sier hvordan barnehagen jobber med de syv fagområdene for barnas utvikling på ulike alderstrinn. Mål: Barna skal utfolde skaperglede, undring

Detaljer

Eksempler på hvordan vi jobber med fagområdet :

Eksempler på hvordan vi jobber med fagområdet : Kommunikasjon, språk og tekst. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper. Å samtale om opplevelser, tanker

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 1 Innhold 1. Innledning side 3 2. Marihøna høsten 2015 Personalet side 4 Barnegruppa side 4 Våre temaer og mål for perioden side 5

Detaljer

Mål: Barna skal få gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer. 1-2 åringene

Mål: Barna skal få gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer. 1-2 åringene Kropp, bevegelse og helse: Vi vil arbeide med dette fagområdet ved å ha fokus på opplevelser i hverdagen og gi barna gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider. Mål: Barna skal få gode

Detaljer

Fagområde: 2 3 åringer: 3 4åringer: 4 5åringer:

Fagområde: 2 3 åringer: 3 4åringer: 4 5åringer: Vedlegg 4. Progresjonsplan Progresjon betyr fremskritt. Det du ikke kan eller får til i dag, får du til i morgen eller neste år. Vi introduserer forventninger til ferdigheter og ulike teknikker fra barn

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Furuveien familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Furuveien familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Furuveien familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Furuveien familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Mary Ann Magnusson som er assistent i 100% stilling,

Detaljer

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014 AUGUST 2013 Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Arbeidsmåter: - Fast dagsrytme - Innarbeide gode rutiner - Lage/ vise familiegalleri

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KULTURBARNEHAVEN GRASHAM 2011/2012 AKTIVITETSKALENDER 2011/2012

ÅRSPLAN FOR KULTURBARNEHAVEN GRASHAM 2011/2012 AKTIVITETSKALENDER 2011/2012 AKTIVITETSKALENDER 2011/2012 SEPTEMBER FORELDREMØTE TIR 20/9 OKTOBER PLANLEGGINGSDAG PLANLEGGINGSDAG BAMSEFEST TOR 13/10 ONS 19/10 TIR 25/10 NOVEMBER FORELDREKAFFI MAN 14/11 JULEVERKSTED DESEMBER JANUAR

Detaljer

Kom alle sammen bli med

Kom alle sammen bli med Kom alle sammen bli med Kommunikasjon, språk tekst: bruker sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker erfaringer, til å løse konflikter å skape positive relasjoner I lek annet samvær. Kropp, bevegelse

Detaljer

Årsplan for Glomfjord barnehage. Barnehageåret 2011/2012

Årsplan for Glomfjord barnehage. Barnehageåret 2011/2012 Årsplan for Glomfjord barnehage Barnehageåret 2011/2012 Velkommen til et nytt barnehageår!. Vi vil ønske nye og gamle barn velkommen til et nytt barnehageår, og vi vet at vi går et spennende år i møte.

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2015

MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2015 MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2015 BLÅGRUPPA Velkommen til nytt barnehageår og til oss på Blågruppa, her er vi 2 voksne og 10 barn! Gruppa hadde ett nytt barn nå ved barnehagestart

Detaljer

EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014

EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014 EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014 EKNE BARNEHAGE BURSFLATA 27 7624 EKNE TLF. 74053165 ekne.barnehage@levanger.kommune.no NAVNELISE BARN NAVNELISTE ANSATTE BARNEGRUPPEN DAGSRYTME ÅRSOVERSIKT

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

TEMA PLAN SKOGSTJERNA 2012-2013. Birkeland barnehage

TEMA PLAN SKOGSTJERNA 2012-2013. Birkeland barnehage TEMA PLAN SKOGSTJERNA 2012-2013 Birkeland barnehage TEMAPLAN SKOGSTJERNA 2012/2013 UTELIV MÅL: Varierte og gode opplevelser i natur og nærmiljø Aktiv bruk av kroppen Stimulere eventyrlyst og vitebegjær

Detaljer