Innledning. Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle. Venner dagtavle inneholder følgende:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innledning. Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle. Venner dagtavle inneholder følgende:"

Transkript

1 GAN Aschehoug

2 Innledning Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle med illustrasjoner fra venneserien. Tavlen er ment som et samtaleverktøy, der samtaler og aktiviteter tilpasses den konkrete barnehage og barnegruppe. Formålet med tavlen er å styrke barnas bevissthet om fellesskapet i barnehagen, skape interesse og dialog om dagens aktiviteter samt gi barna mulighet til å bli kjent med begreper rundt årets gang. Tavlen synliggjør barnehagens dagsrytme og planer, noe som bidrar til forutsigbarhet og trygghet. Tavlen kan åpnes på midten og har dermed fire ulike deler med forskjellig fokus. Forside og høyre side har fokus på barnet og fellesskapet. Midtside og venstre innside har fokus på årets gang og dagens aktiviteter. Venner dagtavle inneholder følgende: Magnettavle 116 magnetbrikker som symboliserer barnehagedagens og årets gang Veiledning Barn og voksne lager sine egne, personlige navnebrikker av de runde, blanke magnetene. 2

3 Forslag til bruk av magnettavlen Magnettavlen kan brukes i mange forskjellige sammenhenger og på mange ulike måter: Som et samlingspunkt når barna kommer om morgenen, som en dagtavle i samlingene, i prosjektarbeid, som understøttende materiale til samtaler i hverdagen, ved oppstart av nye barn m.m. Barn lærer på forskjellige måter. Aktivitetene rundt tavlen må være meningsfulle og relevante og støtte barnas utvikling. Barn lærer gjennom egne handlinger, i direkte samspill med andre barn og voksne og gjennom utfordringer de voksne stiller. Aktiviteter rundt dagtavlen åpner opp for alle rammeplanens fagområder. Det er viktig at den voksne tilrettelegger for varierte aktiviteter, med rom for barnas egne initiativ. Slik utvikler barna sin dialogiske kompetanse, kunnskap og sosiale forståelse. Samtalene kan for eksempel ta utgangspunkt i følgende spørsmål: Hva gjør Kanin og Pinnsvin? Er de venner? Har dere noen venner i barnehagen, og hvem er det? Blir Kanin og Pinnsvin uvenner i leken? Blir de lei seg på grunn av det? Er det noen som har ertet deg, så du ble lei deg? Får du hjelp av de voksne når du blir lei deg? Hvordan blir man gode venner igjen? Bruk gjerne andre produkter i serien for å få ideer til samtaler med barna (se side 8). Barns innspill rundt dagtavlen kan gå i mange retninger. Følg barnas nysgjerrighet, og reflekter sammen om det som opptar dem. I samtalen med barna er det viktig at barn og voksne prøver å ha oppmerksomheten rettet mot det samme. Det er viktig å følge barnas undring og interesse. Still åpne spørsmål og gi barna tid til å svare. Dagtavlen er et godt verktøy med tanke på å skape sammenheng mellom bilde og ord, og skape en overgang til barnas egen virkelighet i barnehagen. 3

4 De ulike delene av tavlen Forsiden av tavlen viser barnehagens oppholdsrom. Når barna kommer i barnehagen, plasserer de sine personlige navnebrikker her, gjerne ved den aktiviteten de har lyst til å være med på. Den personlige navnebrikken lages av de store, runde, blanke magnetene. Det er egne magnetbrikker som symboliserer barnets bursdag (krone) og dagens ordensmann e.l. (stjerne). Disse kan plasseres over barnets navnebrikke. Få i gang samtaler som gjør at barna føler seg sett og verdsatt som en del av fellesskapet. Forslag til samtale: Så bra at du kom i barnehagen i dag. Vi er så glade for å se deg. Har du sovet godt i natt? Drømte du noe? Hva var det? Hvor har du lyst til å sette din navnebrikke i dag? Hvorfor det? Kan du telle hvor mange barn og voksne som har kommet før deg? Kan du se hva de andre barna gjør? Hva har du lyst til å gjøre? Hvem vil du gjerne være sammen med? Hvem har ikke kommet? Hvorfor tror du ikke Lisa har kommet enda? Hvordan skal vi ta imot dem når de kommer? 4

5 Høyre innside viser et hus i tre etasjer. Øverst i huset ser vi Bjørn som leser for de små. Her plasserer de voksne navnebrikken sin når de kommer i barnehagen. De voksnes navnebrikker lages av de små, runde, blanke magnetene. Midt i huset står Pinnsvin ved dagtavlen. Her plasseres navnebrikkene til de barna som er syke eller av andre grunner ikke kommer i barnehagen i dag. Nederst i huset er det en tom ramme. Her er det plass til å skrive merkedager, planer, tema eller annet som er aktuelt for barnehagen/avdelingen. Forslag til samtale: Få i gang samtaler som gir barna en tydelig opplevelse av fellesskapet og betydningen av å være i barnehagen, samtidig som dere snakker om hvem som ikke er i barnehagen i dag. På den måten ser barna at det blir lagt merke til, og snakket om, når det mangler noen i barnehagen. Så bra at vi er så mange i dag! Sara og Martin, kan dere hjelpe hverandre med å telle? Hvor mange vi er til sammen? Hvem mangler vi i dag? Er det noen som vet hvorfor de ikke har kommet? Er han syk? Vet du hva som feiler han? Har hun ferie? Hvor har hun dratt? Vi gleder oss til de kommer tilbake. La barna sette navnemagnetene utenfor ST FE HØST illustrasjonen av Pinnsvin som står ved tavlen. 5

6 Venstre innside av tavlen retter oppmerksomheten mot dato, ukedag, måned og årstall. To store luftballonger viser måneder og ukedager, mens årstall er plassert på en fargerik drage. Hver dag og måned har en egen farge, noe som vil gjøre det enklere for barna å huske navn og rekkefølge. Plasser en firkantet magnet rundt den aktuelle datoen på tavlen. En trekantet magnet plasseres rundt henholdsvis den aktuelle ukedag og måned. Årstallsmagneten skal plasseres på dragen. Gjennom samtaler utfordres barna rundt tall og tidsforståelse. Barna får erfaringer med forskjellen på tall og dato, for eksempel én og første. Dessuten gir det mulighet for å koble dato, ukedag, måned og år sammen på forskjellige måter og skape nysgjerrighet i forhold til årets gang. La barna få kjennskap til navnene på de forskjellige ukedagene og månedene. Snakk sammen om viktige begivenheter eller aktiviteter som finner sted i løpet av året. For eksempel at vi feirer jul i den siste uken i desember, fastelaven på en søndag i februar, vi spiller musikk på onsdager og har fri nyttårsaften den 31. desember, da et nytt år begynner

7 Midten av tavlen viser barnehagens uteområder. Her er det fokus på dagens vær og påkledning, de fire årstider, samt barnehagens dagsrytme og planer. Er det vinter, vår, sommer eller høst? Knytt årstidene og været sammen med hvilke klær man må ha på seg. La barna sette tre og værbrikker på tavlen, og finne Kanin med riktige klær på seg. Barnehagens dagsrytme og planer: Til dagtavla er det 12 magnetbrikker med bilder som skal symbolisere aktiviteter i barnehagens dagsrytme. La barna sette aktivitetsmagnetene på tavlen i den rekkefølge som dagens aktiviteter skal finne sted. For eksempel: På tur lunsj sove utelek frukt Bruk aktivitetsbrikkene som eksempel på dagsrytmen og snakk om tidsperspektivet. Hva skal vi gjøre først, etterpå, senere og på slutten av dagen? Hva skal vi gjøre på formiddagen, etter lunsj og på ettermiddagen? Vær, påkledning og årstider: Det store treet midt på bildet viser de fire årstidene. Til dagtavlen er det fire magnetbrikker med bilder av treet i hver sin årstid. Hvilket tre passer i dag? Ved å synliggjøre dagsrytmen er det enkelt å snakke om og planlegge hva som skal skje i løpet av dagen. Slik får også barna en god oversikt over hverdagen sin i barnehagen. Noen barn har bruk for mere struktur enn andre. For dem kan det være til stor hjelp å følge med i dagsrytmen. Når dere snakker om dagens aktiviteter, prøv å la begreper fra årets gang som dato, ukedag, måned, årstall og årstid inngå i samtalen på en naturlig måte. For eksempel: «Nå er det januar, det er vinter. I dag skal vi ut og ake. Da må vi ha på oss varme klær.» Snakk med barna om vær og årstid. Gjør det Det følger også med blanke magnetbrikker hvor konkret, se ut av vinduet eller gå ut og se på været barn og voksne selv kan tegne, eller på annen sammen. Er det sol, blåser det, regner det, snør det måte markere, andre aktiviteter. eller er det overskyet? Er det varmt eller kaldt? God fornøyelse! 7

8 Venner er en serie med produkter som tar opp viktige problemstillinger innenfor sosial kompetanse. Vi blir med inn i Kanin og Pinnsvins hverdag, både i barnehagen og hjemme. Serien tar utgangspunkt i kjente situasjoner og små fortellinger som barna lett kan gjenkjenne fra sin egen hverdag. Å dele TIL DEN VOKSNE SISTEN MED DELING Rettferdig eller urettferdig? Du trenger: en åpen plass der barna kan løpe Hvordan kan vi dele? Et barn har n og jager de andre barna. Når jegeren fanger et av de andre barna, holder de hender og danner et par som fortsetter å jage. Når jegerne har blitt fire, deler de seg i to par som fortsetter leken til de igjen er fire og deles igjen. Leken fortsetter til alle har blitt tatt. Hva gjør vi når noen mangler votter eller strømper og ikke har med ekstra skift? Hva gjør vi når vi skal feire bursdag? Hva skal barna få? Hva gjør vi hvis barna kan, men ikke orker å gå, og vi har en vogn, men det ikke er plass til alle? Hvem får sitte i vognen? Hva kan vi gjøre hvis noen har glemt matpakken? DEN SOM DELER Hva gjør vi hvis frukten i skålen ikke rekker til alle? Mel: Bjørnen sover Bildet viser Kanin og Pinnsvin som slåss om samme eple. Hva skjer videre? Snakk med barna med utgangspunkt i bildet. Den som deler, SAMTALE Vil du dele med meg? den som deler, gjør en annen glad. Jeg vil dele med deg. Pinnsvi n Han se er også ute. r fornøyd ikke særlig ut det er um. Han synes det pøsr ulig å sykle nå egner. r Kanin fo rteller P hvor m innsvin or å hopp somt det er e Det spru i sølepyttene. ter over alt. Hva skjer på bildet? Hvem synes du skal få eplet? Hvorfor? Hva ville du ha gjort? Rettferdighet og urettferdighet hva er det? Du trenger: rekvisitter til den situasjonen dere velger å spille bild Vis barna et lite rollespill der de voksne krangler fordi de vil ha den samme tingen. alle de store bilene alle klossene plass på fanget den nye boken Du trenger: ingredienser til kaken, bakeredskap, ovn og en kniv, eventuelt en melon eller annen frukt som kan deles. Bak en kake sammen i en mindre gruppe. Hvordan skal man dele den ferdige kaken eller frukten rettferdig? Hvor mange biter blir det, hvor store blir bitene, og må alle få en like stor bit? Kan man la én få dele, og en annen få velge bit først? 12 ILD.ind d INL_G 13 ladje_b ILD.ind d Les mer om produktene på 8 Fem små kaniner baker en kake. Men hvordan skal de dele, alle vil jo smake? Fire små kaniner får hver sin bit, en får en større, har stor apetitt. en tok den siste det var ikke bra. To små kaniner spør seg hva som hendte, en ble lei seg og satte seg for å vente. Den siste kaninen ville reise hjem, der bakte han en kake som var nok til alle fem. CD-spilleren fargeblyantene Å DELE EN KAKE ELLER EN FRUKT ladje_b gjør en annen glad! Tre små kaniner vil også gjerne ha, For eksempel: Hva skjer? La barna være med på å foreslå løsninger. Dramatiser de forskjellige løsningene. La gjerne barna delta i rollespillet. INL_G Den som deler, den som deler, FEM SMÅ KANINER DRAMA Å DELE GODE ORD Du trenger: et stykke kartong, farger eller tusjer, silkepapir eller annet å dekorere med, eventuelt en ramme La barna etter tur si hyggelige ting om hverandre. De forteller til den voksne, som skriver ned ordene på et papir. Skriv barnets navn i midten og ordene omkring, eller lim inn et foto av barnet. Lag ett bilde til hvert barn, gjerne med en fin ramme rundt.

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER Lær å lese Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER 1 Det begynner hjemme Tekst: Liv Engen Før var det vanlig å si: Vi holder igjen så godt vi kan. Leseopplæring får være skolens jobb. Slik er det

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Liten? Jeg? Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje?

Liten? Jeg? Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje? Liten? Jeg? Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje? VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2013/2014 På Maurtua er det 8 barn

Detaljer

SAMMEN MOT PARIS. Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper.

SAMMEN MOT PARIS. Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper. SAMMEN MOT PARIS Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper. INNLEDNING Vandreheftet som er laget til Klimapilegrim 2015 passer nok best for voksne. I denne informasjonsutsendingen

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Uraneck Barnas Første. Idébok. Patentkontoret CURO

Uraneck Barnas Første. Idébok. Patentkontoret CURO O s k k B h o B v N o o d L o Uraneck Barnas Første Idébok D i M m o I a D N e a Patentkontoret CURO Dette er Iderika Dette er Iderik IDERIK er den av guttene som får flest idéer når en oppgave skal løses.

Detaljer

TEMAHEFTE. om antall, rom og form i barnehagen. Elin Reikerås

TEMAHEFTE. om antall, rom og form i barnehagen. Elin Reikerås TEMAHEFTE om antall, rom og form i barnehagen Elin Reikerås Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning 6 Matematikkens plass i barnehagen 8 Matematikken en del av barnas verden 8 Ikke bare nytte, men stor

Detaljer

MER ENN ET TASTETRYKK:

MER ENN ET TASTETRYKK: MER ENN ET TASTETRYKK: Breivika studentbarnehage, Tromsø, v/ Torstein Unstad, Laila Breivik og Kristin Ryeng. Petter 3 år sitter på gulvet med et digitalt kamera i hendene, han snur det for å ta bilder

Detaljer

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten Da Jesus ble født en julekalenderbok Bruk av boken i menigheten «Da Jesus ble født» er en julekalenderbok som lar barnet bli kjent med juleevangeliet. Julekalenderboka passer for barn fra 3 år og oppover.

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på «Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne» Personalet i Snehvit Lene Håkedal Pedagogisk veileder

Detaljer

Lekens betydning for læring i barnehagen

Lekens betydning for læring i barnehagen Lekens betydning for læring i barnehagen Leken skal ha en fremtredende plass i barnets liv(..) Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping.(..) Vennskap og tilrettelegging

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer