Nyheter. God lesning og lykke til med selvangivelsen!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyheter. God lesning og lykke til med selvangivelsen!"

Transkript

1 Nyheter Ny versjon av ditt datax-program, versjon 11.1 Ny ligningsverdi: Hva med skatten? Nye regler kan påvirke din formue og skatt. Side 2 Nyheter i datax 11.1 Les om viktige skatteendringer og få nyttige tips før du starter. Side 3 Skatt i virksomhet Dette bør du sjekke! Side 4 Selvangivelse for private Dette bør du passe på! Side 5 Tips fra datax-bruker Les om hvordan Dahnjun Taekwondo Klubb utnytter datax. Side 6-7 Brukertips Råd, tips og ideer til hvordan du kan utnytte dit datax-program enda bedre. SKATTESPESIAL 2011 Det er snart tid for innlevering av selvangivelsen. I den forbindelse finner du oppdaterte skattesatser, regler og skjemaer for inntektsåret 2010 i versjon 11.1 av datax. I tillegg vil du se at RF-skjemaene har blitt forenklet og at Mamut for Altinn nå er tettere integrert i programmet enn tidligere. Les mer om nyhetene i versjon 11.1 på side 3. Fra og med 2010 ble det innført nye regler for beregning av ligningsverdi på boligeiendom. På side 2 kan du lese om hvordan dette påvirker din samlede formue og skatt. God lesning og lykke til med selvangivelsen! Side 8-11 VIKTIG! Installer i dag! For at ditt program til enhver til skal være oppdatert i henhold til lover og regler, samt nye funksjoner, så er det viktig at du installerer med en gang. Installasjonen er enkel, men likevel oppfordrer vi deg til å lese tilhørende installasjonsveiledning. Her finner du instruksjoner som veileder deg gjennom installasjonsprosessen.

2 Ny ligningsverdi: Hva med skatten? Fra og med 2010 er det innført nye regler for beregning av ligningsverdien for boligeiendom. Den nye verdien kan påvirke din samlede formue og dermed din skatt. Siden dette kan slå ut hvert eneste år, er det viktig at du vurderer og regner på din nye ligningsverdi. Merk! Alle kan levere selvangivelsen på nett eller på papir. Gir du ingen tilbakemelding, regnes det for lønnstakere og pensjonister som at de har godkjent de forhåndsutfylte opplysningene. Næringsdrivende har ikke denne muligheten. Hvordan klager jeg på den nye ligningsverdien? Overstiger primærboligens ligningsverdi 30 prosent av dokumentert markedsverdi, har du krav på å få ligningsverdien på boligen nedsatt. Du klager ved å sende inn dokumentasjon på boligens markedsverdi til skatteetaten. Dokumentasjonen må være nyere enn datoen for skatteoppgjøret for forrige års ligning. Med dokumentasjon mener skatteetaten: - takst som er gitt av kvalifisert takstmann (du får ikke fradrag for honorar til takstmann) - verdivurdering fra eiendomsmegler som har kjennskap til distriktet - observerbar markedsverdi (det den aktuelle boligen eller en helt lik bolig i samme område er solgt for) Du kan sende dokumentasjonen ved levering av selvangivelsen eller senest innen klagefristen for ligningen. Bunnfradrag: ,4 millioner I 2010 blir det ingen formuesskatt å betale så lenge samlet netto formue ved ligningen ikke overstiger kroner (1,4 millioner kroner for ektepar). Eksempel Vi sier at et ektepar ikke har noen netto formue (når vi holder boligverdien unna), ved at andre formuesposter og lånegjeld utjevner hverandre og går i null. Med et bunnfradrag i formuesskatten på 1,4 millioner kan dette ekteparet ha en bolig med en markedsverdi på 5,6 millioner og betale null i formuesskatt. (25 prosent ligningsverdi av 5,6 millioner i markedsverdi tilsvarer bunnfradraget på 1,4 millioner kroner.) Eksempel En aleneboende uten netto formue (når vi holder boligverdien unna) kan ha en bolig med en markedsverdi på 2,8 millioner og betale null i formuesskatt. (25 prosent ligningsverdi av 2,8 millioner i markedsverdi tilsvarer bunnfradraget på kroner.) 1,1 prosent formuesskatt Har ekteparet eller den aleneboende en boligeiendom med anslått markedsverdi som er to millioner kroner høyere enn i eksemplene like ovenfor, betyr dette en økt ligningsverdi på kroner. Satsen for formuesskatt er på 1,1 prosent. Eksempel Ut fra samme forutsetninger som ovenfor ingen netto formue utenom bolig - ville altså både ekteparet med en bolig verdt 7,6 millioner og den aleneboende med en bolig verdt 4,8 millioner betale kroner i formuesskatt. Sekundærbolig For sekundærboliger utgjør ligningsverdien 40 prosent av beregnet kvadratmeterpris. For sekundærboliger kan du kreve å få ligningsverdien nedsatt hvis den overstiger 60 prosent av dokumentert markedsverdi. Opp og ned fra år til år Men den ligningsverdien din bolig får i 2010 vil neppe være den samme i 2011 og årene deretter. Ligningsverdien vil gå opp og ned i takt med boligprisene. Ikke hytte, gårdsbruk, utland Følgende boligeiendommer omfattes ikke av de nye reglene: Fritidseiendom, våningshus på gårdsbruk eller boligeiendom i utlandet Nyheter. Les mer på

3 Sjekk selvangivelsen med datax 11.1 Sjekkliste før du leverer Har du sjekket alle tallene en siste gang? Har du hele året bodd minst 20 kilometer fra jobben? Da får du sannsynligvis jobbreisefradrag! Har du betalt mer enn kroner i bompenger/ferjekostnader for kjøring hjem/arbeid? Husk fradrag for bompenger/fergekostnader! Har du husket å føre opp alle merutgifter til kost og losji i forbindelse med arbeid? Har du husket barns rett til minstefradrag i egen lønnsinntekt? Er du ektefelle? Sjekk dobbeloppført formue, inntekt og gjeld eller fradrag. Var du alene om hovedomsorgen for barn ved årets slutt? Da har du krav på skatteklasse 2. Har du husk å trekke fra etableringsgebyr, formidlingsprovisjon, fornyelsesprovisjon og andre utgifter ved eventuelle lån? Har du husket å føre eventuelle private lån eller tilgodehavender i selvangivelsen? Betaler du fagforeningskontingent? Husk å føre til fradrag opp til kroner i selvangivelsen. Har du hatt større utgifter i forbindelse med arbeid enn minstefradraget? Bruk tvillingposten faktiske utgifter. Har du husket fradrag på opptil 700 kroner for premie til frivillig syke- og ulykkesforsikring eller syke- og ulykkesforsikring ved tariff eller arbeidsavtale? Har du inntektsgivende verdipapirer i en bankboks? Da får du fradrag for bankboksleien. Har du fadderbarn i utlandet/ gitt gaver til hjelpearbeid? Du kan få opptil kroner i fradrag. Har du hatt utgifter til advokat i forbindelse med egne inntekter eller utgifter? Har du husket å føre betalt arveavgift til fradrag? Du kan gjøre dette hvis arven eller gaven besto av en løpende skattepliktig inntekt. Har du trukket fra tap ved salg av aksjer/ verdipapirer? Fikk du skattepenger tilbake i 2010? Sjekk at du ikke har ført dem opp som renteinntekt. Tips: Ta vare på en nøyaktig kopi av årets selvangivelse, med alle bilag. Det kan bli godt å ha hvis det blir spørsmål og vil være nyttig når du skal føre neste års selvangivelse. Nyheter i datax versjon 11.1 Næringsregnskap/Skatt Tettere integrert Mamut for Altinn Funksjonaliteten Mamut for Altinn, for innsending av omsetningsoppgaven og/eller selvangivelsen til Altinn, er nå tettere integrert med Mamut datax Software, og trenger ikke å installeres som et separat program. Måten funksjonaliteten nå tas i bruk er endret, slik at data nå sendes direkte til arbeidsområdet i Altinn, og brukeren må deretter logge seg inn på Altinn-portalen for å redigere og godkjenne (signere) skjemaet. Fra ditt datax-program vil du enkelt kunne se status for de innsendte skjemaene. Oppdaterte versjoner av Skatteog Nærings-Nøkkelen Versjon 11.1 inneholder oppdaterte versjoner av håndbøkene "Skatte-Nøkkelen", som blant annet brukes til utfylling av selvangivelse, og "Nærings-Nøkkelen", som brukes til utfylling av næringsoppgave. Skatt Oppdaterte skatteskjemaer, regler og satser, inntekstsåret 2010 Programmet er oppdatert med skatteskjemaer, regler og satser for inntektsåret 2010, samt foreløpige forslag for 2011 slik at du kan foreta en prøveberegning av skatten for Forenklede RF-skjemaer Visningen av RF-skjemaer er blitt forenklet, slik at det er lettere å holde oversikten over hvilke RF-skjemaer som er opprettet. Selve utfyllingen av skjemaene er også blitt forenklet ved bruk av tabeller der man tidligere måtte opprette flere skjemaer. Les mer på Nyheter

4 Skattespesial 2011 Av Otto Risanger Det finnes mange fallgruver og skattefeller bedrifter uforvarende kan snuble i om man ikke har full oversikt. Men det finnes også en rekke muligheter det kan være verd å få med seg. Vi ser her på noen aktuelle skattetips for alle som driver virksomhet. Skatt i virksomhet: Dette bør du sjekke! Tape både mva.- og skattefradrag? Firmaer og næringsdrivende kan fra 2011 tape både mva.-fradrag og skattefradrag hvis ikke betalinger på kroner eller mer skjer via bank. Det er fort gjort å tabbe seg ut. Av en betaling på for eksempel kroner kan firmaet eller enkeltpersonforetaket gå glipp av fradrag på mellom og kroner. Det vil være tap som svir. De nye reglene gjelder blant annet fradragsrett når firmaet betaler regninger med kontanter i bank, betaler til utenlandsk oppdragstaker uten norsk bankkonto, kjøper varer kontant i andre land der det ikke er mulig å betale med kredittkort, ikke kontrollerer at mottakers bankkonto er en firmakonto, og ikke minst: Når firmaet utbetaler lønn i kontanter. Beløpsgrensen gjelder på årsbasis. Man kommer ikke unna med å betale under kroner om gangen. Betaling ved bruk av krysset bankremisse eller krysset sjekk anses som betaling via bank. Betalingen kan da spores til betaleren og mottakeren må ved heving sette. Vente med å skifte selskapsform? Virksomheter som planlegger å skifte selskapsform bør kanskje vente litt. Fra regnskapsåret 2011 forsvinner revisjonsplikten for AS med omsetning på under fem millioner, og det innføres revisjonsplikt for NUF med omsetning på over fem millioner.samtidig ligger det til rette for at det - sannsynligvis fra blir billigere og mye enklere å drive aksjeselskap. Blant annet skal et forslag om at kravet til aksjekapital skal reduseres fra til kroner ut til høring. Tips! Det blir imidlertid fortsatt slik at når en virksomhet har gode økonomiske resultater og går med merkbare overskudd, er det mer lønnsomt med et selskap enn et enkeltpersonforetak. I ENK'et må nemlig innehaveren skatte fullt ut av hele årets overskudd. I selskaper kan eiere "salte ned" utbytte mv som de ikke tar ut (etter selskapsskatten på 28 prosent som selskapet betaler). Strengere kontroll med bilhold Virksomheter med bil som kun brukes i virksomheten - altså slik at ingen innehavere eller ansatte bruker bilen privat - må være forberedt på streng-ere kontroll i 2011 etter skattemyndighetenes suksess på dette området i Det ble avslørt et stort antall biler som ble brukt privat uten at fordelen var innberettet, med etterligning og straffeskatt både for firmaer og ansatte. Tips! Om nødvendig: Begynn allerede nå med korrekt papirarbeid, kjørebøker mv, slik at innberetningen for 2011 gjenspeiler faktum og både bileier og bilbruker(e) er innforstått med beskatningen. Bindende forhåndsuttalelse? Er det snakk om framtidige store investeringer eller utlegg hvor fradragsretten ikke er helt avklart? Bestill bindende forhåndsuttalelse fra skatteetaten. Skattedirektoratet eller det lokale skattekontoret gir bindende svar på spørsmål om planlagte transaksjoner/skatt. Gjør du som du har beskrevet, kan ikke skattekontoret "ombestemme" seg senere. Pris: Private kr 430, næringsdrivende/enk kr 1 720, AS kr Regn med fire ukers saksbehandling på skattekontoret, eventuelt tre måneder i direktoratet. Nærmere opplysninger på Forretningsforbindelser: Fradragsrett for vin En liten kuriositet til slutt: I mer enn 30 år var det ikke fradragsrett for enkel bevertning av forretningsforbindelser hvis det fantes så mye som ett glass vin i sammenhengen (men øl var greit). I faller fradragsretten for bevertningen bort kun hvis det foreligger brennevin på kvitteringen. Ikke engang ett glass konjakk til kaffen godtas. Men øl eller vin er altså OK... Utgiftene må knyttes til næringen og gjelde forretningsforbindelser. Bevertningen må finne sted på arbeidsstedet eller på spisested ikke langt unna, fortrinnsvis i arbeidstida. Utgiftene til bevertningen må ellers ikke overstige 360 kroner per person (innehaver og eventuelle ansatte medregnet) for at det skal være rett til fradrag. Det må spesifiseres hvor og til hvilken tid bevertningen skjedde, samt hvem som var deltakere (men de må ikke signere) Nyheter. Les mer på

5 Selv de enkleste selvangivelser kan inneholde skjulte muligheter med tanke på fradrag. Vi ser her på noen aktuelle skattetips for alle private husholdninger. Selvangivelsen for private: Dette bør du passe på! Slik leier du ut skattefritt i boligen Boligen er ofte livets største finansielle investering. For de som har plass til overs til å leie ut, er det viktig for lønnsomheten at utleieinntekten er skattefri. Leieinntekter er skattefrie hvis du leier ut inntil halvparten av boligen din, og du bor i den andre delen selv. Du får da på den andre siden ikke fradrag for utgifter til vedlikehold, kommunale avgifter og andre utgifter knyttet til boligen. Tips! Hvis du leier ut hele eller en større del av boligen din, og dine leieinntekter i 2010 eller 2011 ikke utgjør mer enn kroner, er også disse leieinntektene skattefrie. Du får heller ikke her fradrag for utgifter til vedlikehold, kommunale avgifter og andre utgifter knyttet til boligen. Skattepliktig utleieinntekt gir som regel rett til fradrag for utgifter til vedlikehold, kommunale avgifter og andre utgifter knyttet til boligen, slik at du bare blir beskattet for nettoinntekten. Bor du i boligen selv, får du ikke fradrag for utgifter som knytter seg til denne delen av boligen. Har du utgifter som ikke knytter seg til noen bestemt del av boligen, skal de utgiftene fordeles forholdsmessig etter utleieverdi mellom utleiedel og den delen du bor i selv. Pass på den nye boligverdien Har du ikke levert inn boligopplysningene om byggeår, areal, boligtype med mer, må du selv føre dem i 2010-selvangivelsen våren Den nye ligningsverdien for boliger for inntektsåret 2010 vil stå på selvangivelsen som du får i slutten av mars Mener du at denne er feil, må du endre dette i selvangivelsen. Hvordan du skal gjøre dette står i Rettledning til selvangivelsen. Mener du at ligningsverdien etter de nye reglene overstiger 30 prosent av markedsverdien for primærboligen (der du bor), kan du kreve at ligningsverdien blir satt ned. Grensen for klage er 60 prosent for sekundærboliger. Dette er boligeiendommer som du eier, men hvor du ikke bor fast. Tips! Et slikt krav om nedsatt ligningsverdi må altså settes fram skriftlig til skattekontoret ved innleveringen av selvangivelsen. Du må på forespørsel fra skattekontoret kunne dokumentere kravet. Dette vil typisk kunne være takst fra megler, og ferske salgspriser på tilsvarende boliger i området. Firmabil eller privatbil Ut fra kalkyler i boken "Billigste bilhold i småbedriften" er en ordning med egen bil kombinert med km-godtgjørelse og et lønnstillegg den gunstigste ordningen for lønnstakeren i Deretter følger ordningen med km-godtgjørelse for egen bil kombinert med rentefritt lån fra arbeidsgiveren. Kalkylene viser også at firmabil (fri bil) er dobbelt så dyr for lønnstakeren som ordningene med egen bil med km-godtgjørelse og lønnstillegg eller med rentefritt lån, ut fra de forutsetningene som er lagt inn. Tips! Et nytt poeng våren 2011 er at dersom uroen i arabiske land medfører høyere oljepris - og dermed bensinpris - i lang tid framover, vil dette gjøre firmabil gunstigere for ansatte, siden det er arbeidsgiveren som dekker utgiftene også til drivstoff. Kan bli ansvarlig for andres skatt og mva. Også privatpersoner som kjøper tjenester kan bli ansvarlig for skatt og merverdiavgift som selgeren har unndratt, dersom kjøpesummen overstiger kroner og kjøperen har betalt med kontanter. Ansvar kan også gjøres gjeldende ved kjøp av varer sammen med tjenester, men ikke ved rene varekjøp. Tips! Kjøperen vil alltid kunne fri seg fra et mulig ansvar ved å betale via bank. Otto Risanger Journalisten og økonomiskribenten Otto Risanger har satt sitt preg på informasjon om privatøkonomi og eget firma her i landet siden han utga den første Pengeboka våren 1979 for 30 år siden. Han regnes som en av landets fremste eksperter på området. Risanger har de siste ni årene levert Risangers Pengetips og Risangers Skattespesial spesielt for Mamut Information Desk. Går du glipp av fradrag? Stadig flere skattytere benytter seg av muligheten til ikke å gjøre noe som helst med den forhåndsutfylte selvangivelsen. Da regner skatteetaten den som innlevert. Særlig er dette fristende for de som ser at de får skattepenger tilbake. Tips: Denne framgangsmåten er farlig: Du kan rett og slett gå glipp av fradrag fordi du ikke sjekker. Sjekk derfor selvangivelsen nøye før du leverer den inn til skatteetaten uansett! Les mer på Nyheter

6 Dahnjun Taekwondo Klubb: Full kontroll! Taekwondo er en presisjons- og konsentrasjonssport hvor utøverne til en hver tid må vise at de har full kontroll over sine teknikker. Dahnjun Taekwondo Klubb med sine rundt 150 medlemmer og korte historie kan allerede skilte med en rekke Norgesmestere, landslagsutøvere og sågar Nordisk mester. Den kanskje største utfordringen da klubben startet i 2007 var å få like god kontroll over medlemsregister og økonomi. Østfold-klubben har fra første dag vist at de sportslig har vært blant de beste i landet, noe som henger sammen med en solid elitesatsning lokalt, sammen med at det er lagt ned et stort arbeid i å sikre en god bredde. Klubben startet med ca. 40 medlemmer, og har raskt vokst til å bli en av de største i fylket. En av de store utfordringene i en klubb som vokser raskt er å sikre god og personlig oppfølging av hvert enkelt medlem, sier klubbens leder og hovedtrener Kim Johansen. Da er det ofte kvaliteten i detaljene som blir avgjørende, små ting som for eksempel at den enkelt får riktig drakt og riktig belte når disse fornyes, at fakturaen stemmer, og at navnet på Graderingsdiplomet blir riktig. Kim Johansen har lang fartstid som både utøver, trener og leder. Før han startet Dahnjun Taekwondo Klubb, konkurrerte han på landslagsnivå i Taekwondo, var trener i en årrekke, og ble så klubbleder for en av landets største Taekwondo-klubber. Johansen forteller at da han overtok som klubbleder første gang i 2004, var dette i en klubb hvor Microsoft Excel var det viktigste administrative verktøyet. Først da klubben gikk over til datax Foreningsøkonomi fra Mamut ble det skikkelig kontroll over driften. Det var derfor ingen tvil om hva som skulle bli den administrative plattformen da han i 2007 startet en helt ny klubb. Full medlemsoversikt Dahnjun Taekwondo Klubb har siden starten benyttet datax Foreningsøkonomi, hvor målet var å skaffe full oversikt over alle medlemmer, beltegrader og ikke minst kontingentinnbetalinger. Ettersom det er full støtte for OCR-lesing av giro med bruk av KIDnummer, valgte klubben også å ta i bruk dette. Resultatet har vært at fra dag én fikk vi full oversikt over alle medlemsbetalinger, kontingenter, graderinger og beltegrader, forteller Kim Johansen. Det å kunne åpne medlemskortet i medlemskartoteket, og der finne full oversikt knyttet til hvilke partier utøver har trent eller trener med, hvilken beltegrad medlemmet har og ikke minst full historikk over innbetalte kontingenter og graderingsavgifter sparer oss for enorm mye tid, og hjelper oss til å ta bedre vare på medlemmene. Tjener penger For å spe på inntektene selger klubben også effekter som treningsdrakter, overtrekksdrakter, vester, hjelmer og tilsvarende beskyttelsesutstyr. Den gode nyheten er at utstyrleverandøren også bruker økonomisystem fra Mamut, så det å få over varelister var en kurant affære. Det blir ikke de helt store summene, men det er viktige inntekter for klubben, sier Kim Johansen. Ettersom vi betaler varene når vi mottar dem, er det viktig at vi får inn pengene for solgte varer så fort som mulig, noe fakturamodulen i datax hjelper oss med. Det er jo også hyggelig og noe mer tillitsvekkende å kunne sende ut profesjonelt utseende fakturaer, fremfor håndskrevne fakturaer som vi holdt på med da jeg var utøver Nyheter. Les mer på

7 Orden i regnskapet I datax Foreningsøkonomi er alle modulene godt integrert med selve regnskapet, slik at medlemskontingenter, graderingsavgifter, inntekter fra loddsalg, utstyrssalg, med mer blir automatisk ført til riktig konto i regnskapet. I tillegg har datax en nettbanksmodul som sparer oss for mye arbeid, forklarer Kim Johansen. Her blir alle transaksjoner automatisk lastet ned, så selve bokføringen blir nå stort sett å fortelle programmet til hvilke kontoer de ulike bilagene hører hjemme. Klubblederen legger også til at de har spart en del penger på å få full kontroll over alle deler av regnskapet. I min forrige klubb opplevde vi nok en del tilfeller med dobbeltbetalinger, og ikke minst en rekke medlemskrav som aldri ble purret inn, sier Kim Johansen, men dette har aldri vært noe tema etter at vi tok i bruk datax Foreningsøkonomi. Basert på de gode erfaringene med elektronisk håndtering av regnskapet i form av automatisk nettbankhåndtering samt OCR-håndtering av innbetalinger, bestemte man ved opprettelsen av Dahnjun Taekwondo Klubb å unngå bruk av kasse/kontanter. Jeg var noe usikker i begynnelsen om dette ville la seg gjøre rent praktisk, men takket være datax Foreningsøkonomi har vi hatt full kontroll over økonomien fra første dag, forteller Kim Johansen. Bonusen er at det er enkelt å foreta en bankavstemning hver måned, noe som også gir oss fenomenal kontroll over budsjettene. For meg betyr dette at jeg trenger å bruke mindre tid på regnskap og administrasjon, og desto mer tid på det jeg liker aller best Taekwondo! Profil Bedrift: Idrettsklubb tilknyttet Norges Idrettsforbund gjennom særforbundet Norges Kampsportforbund. Web: Bransje: Idrettsklubb Sted: Moss Antall ansatte:: Aktivt styre på fem, totalt rundt 150 medlemmer. System:: datax Foreningsøkonomi Professional Antall brukere: 1 bruker Derfor valgte klubben Mamut: Hadde behov for en integrert løsning med medlemsregister, faktura og økonomistyring for å effektivisere driften Ønsket en løsning som var enkel å bruke Ønsket å kunne tilby gode medlemmer bedre oppfølging Utbytte fra Mamuts produkter: Store tidsbesparelser med en komplett og brukervennlig løsning Enklere og raskere å håndtere av medlemsregister, samt salg av utstyr til medlemmene Bedre oversikt over medlemmer og kontingenter Resultatet har vært at fra dag én fikk vi full oversikt over alle medlemsbetalinger, kontigenter, graderinger og beltegrader. Kim Johansen, Leder Dahnjun Teakwondo Klubb Les mer på Nyheter

8 Brukertips for ditt datax-program MAMUT SELVANGIVELSE MAMUT SELVANGIVELSE Utfylling av selvangivelsen Utfylling av selvangivelsen gjøres ved å velge Gå til - Skatt - Selvangivelse. Den kan enten fylles ut ved hjelp av Veiviser, Post for post eller Hurtiglenker. Se link under Referanser nederst i artikkelen for beskrivelse på hvordan opprette en ny selvangivelse. Utfylling med veiviser Utfylling med veiviser tar deg steg for steg gjennom innleggingen av relevant informasjon for å få en korrekt skatteberegning. Merk at veiviseren ikke dekker alle poster i selvangivelsen. Det er derfor lurt at du sjekker om noen poster bør fylles ut i etterkant ved å gå i gjennom post for post. Post for post Under Post for post har du mulighet til å gå gjennom hver eneste post i selvangivelsen, for å være sikker på at du får lagt inn all relevant informasjon. Hvordan kan jeg få med næringsinntekten og personinntekten i grunnlagstallene i selvangivelsen? Etter at du har overført informasjon fra næringsregnskapet til skattemodulen er det viktig at du legger inn korrekte beløp for korrigert næringsinntekt og personinntekt slik at de kommer med i grunnlagstallene i selvangivelsen. 1. Velg Gå til - Skatt - Selvangivelse. 2. Klikk på pilen ut for post eller post for å åpne vedlegget for Næringsinntekter. 3. Klikk på Ny. 4. Kontroller Driftsform og Næringens art. 5. Fyll ut Korrigert nærings-inntekt, post 402 i næringsoppgaven. 6. Fyll ut beløp i feltet Personinntekt fra RF-1224 Personinntekt. 7. Klikk OK. Klikk på pilknappene til høyre for tittelen Post for post for å bevege deg fra post til post i selvangivelsen. Du kan bevege deg ett trinn frem/tilbake ved hjelp av disse knappene. Du kan også klikke på en av linkene under Post for post for å komme direkte til ønsket gruppe av poster. For å legge inn informasjon om en post må du klikke på pilknappen til høyre for aktuelt felt. Et vindu vil da åpnes der du kan registrere informasjon om aktuell post. Ved poster der det ikke er en pilknapp kan du skrive inn tall rett i feltet. Hurtiglenker Under Hurtiglenker finner du lenker til registrering av oppgaver slik som lønns- og trekkoppgaven, boligoppgave, bankoppgave o.l. Etter å ha lagt inn all relevant informasjon, så kan du velge Gå til - Skatt - Skatteberegning for å se din skatteberegning Nyheter. Les mer på

9 MAMUT NÆRINGSREGNSKAP/VERDIPAPIR Overføring fra andre moduler I forhold til Skattemodulen vil det være aktuelt å overføre enkelte sentrale opplysninger fra andre moduler. Selv om disse modulene er integrert i hverandre, er det visse ting du må foreta deg manuelt for at informasjonen skal utveksles. Her får du vite hva du må gjøre i forhold til modulene Næringsregnskap og Verdipapir. RF-1175 Næringsoppgave 1 og RF-1224 Personinntekt fylles ut med data fra modulen Næringsregnskap. RF-1059 Aksje- og andelsoppgave over inngangsverdi, utbytte og realisasjon fylles ut med data fra modulen Verdipapir. Etter at du har overført opplysninger fra andre moduler til skatt, bør du gå nøye gjennom skjemaene og fylle ut eventuell tilleggsinformasjon eller foreta eventuelle korrigeringer. Dette gjør du ved å klikke Gå til - Skatt - RF-Skjemaer, markere aktuelt skjema og klikke Endre. Fra Næringsregnskap til Skatt Ved å overføre næringsoppgaven fra Næringsregnskap til modulen Skatt, vil systemet fylle ut både skjema RF-1175 Næringsoppgave 1 og RF-1224 Skjema for beregning av personinntekt. Slik overfører du næringsoppgaven til skattemodulen 1. Sørg for at alle bilag er registrert i regnskapet. 2. Åpne Næringsregnskap og velg Fil - Utfylling av Næringsoppgave Klikk Oppdater fra regnskap. 4. Svar Ja på om du ønsker å oppdatere med tall fra regnskapet. Merk at dette vil overskrive eventuelle korrigeringer som du har gjort. 5. Se over skjemaet, og foreta eventuelle korrigeringer. 6. Klikk OK for å registrere næringsoppgaven. 7. Velg Fil - Overfør til selvangivelse. 8. Velg Driftsform og Næringens art ved å markere riktig alternativ. 9. Klikk deretter på knappen Velg selvangivelse, og velg hvilken selvangivelse næringsoppgaven skal overføres til, ved å markere den i listen og klikke Velg. Får du ikke opp noe i listen, må du først gå til modulen Skatt og opprette en selvangivelse for det aktuelle året før du kan overføre næringsoppgaven. 10. Klikk til slutt OK for å overføre næringsoppgaven til valgt selvangivelse. Fra Verdipapir til Skatt Følg disse anvisningene for å overføre opplysningene du har registrert i Verdipapir til Skatt. Formue, utbytte og rente vil automatisk fylles inn i selvangivelsen. Systemet vil på bakgrunn av disse opplysningene fylle ut skjema RF-1059 Aksje- og andelsoppgave over inngangsverdi, utbytte og realisasjon dersom dette er aktuelt. Merk! Husk at for at RF-1059 skal fylles ut må det enkelte verdipapir merkes av for dette. Les mer om dette i avsnittet "Registrering av verdipapir i portefølje" i dokumentasjonen til modulen Verdipapir. Slik overfører du fra Verdipapir til Skatt 1. Åpne modulen Verdipapir, og sørg for at alle kjøp og salg av aksjer er registrert. 2. Velg Fil - Overfør til selvangivelse. 3. Marker den selvangivelsen du vil overføre opplysninger til, og klikk Velg. 4. Klikk deretter Ja for å bekrefte at du ønsker å overføre opplysningene. Merk at dette vil erstatte/slette tidligere registrerte verdipapirer og/eller RF Klikk eventuelt Nei her dersom du ikke ønsker å overskrive data, dette vil avbryte prosessen. Opplysningene fra Verdipapir er nå overført til skattemodulen. Husk at du manuelt må legge inn gevinst/tap i postene 3.1/3.3 i selvangivelsen. Merk! Opplysningene fra næringsoppgaven overføres nå til skattemodulen, og systemet vil automatisk fylle ut skjemaene RF-1175 og RF-1224 og legge dem til angitt selvangivelse. Les mer på Nyheter

10 Brukertips for ditt datax-program MAMUT SKATT MAMUT SELVANGIVELSE Det er differanse mellom skatteberegningen i datax og det som er mottatt fra ligningskontoret Dersom du opplever at det er differanse mellom skatteberegningen i datax og informasjonen du har mottatt fra ligningskontoret, bør du kontrollere følgende sjekkpunkter beskrevet nedenfor. Sjekk at alle opplysninger stemmer overens Kontroller nøye at opplysningene du har registreret i programmet stemmer overens med opplysningene du har mottatt fra ligningskontoret. Hvis det er avvik vil det også bli avvik i skatteberegningen. Det kan f.eks. hende at du har ført opp et fradrag som du ikke har fått godkjent. Sjekk at skatteklassen stemmer overens I datax bestemmes skatteklassen automatisk ut ifra opplysningene du registrerer. For at riktig skatteklasse skal vises, er det viktig at du registrerer korrekte opplysninger om sivilstand, barn etc. Enslige forsørgere må legge inn barnets inntekt i vedlegget Barns inntekt, bidrag og pensjon for at programmet skal beregne riktig skatteklasse. Når det gjelder ektefeller er det viktig at ALLE tall for eventuelt BEGGE ektefeller legges inn for at korrekt skatteklasse skal bli valgt Antall 12-deler personfradrag Sjekk at det er korrekt antall 12-deler som er angitt i vedlegget Utland. Hvis du trenger å gjøre endringer kan du registrere korrekt fra og til dato i fanekortet Tolvtedeler. Dersom du har bodd i Norge hele året kan du skrive xx xx. MAMUT SKATT Hvordan legger jeg inn rett skatteklasse i datax? I datax er det ikke mulig å bestemme skatteklasse selv, programmet finner selv den gunstigste skatteklassen for skattyteren(e). For at riktig skatteklasse skal komme opp, er det viktig at du registrerer korrekte opplysninger om sivilstand, barn etc. Enslige forsørgere må legge inn barnets inntekt i vedlegget Barns inntekt, bidrag og pensjon for at programmet skal beregne riktig skatteklasse. Når det gjelder ektefeller er det viktig at ALLE tall for eventuelt BEGGE ektefeller legges inn for at korrekt skatteklasse skal bli valgt. Hvordan registrere ektefelle i selvangivelsen? For å velge ektefelle i selvangivelsen må personen først være opprettet som familiemedlem i klienten. Slik går du frem for å registrere ektefelle i klienten: 1. Stå i Startmenyen i programmet. 2. Velg Fil og klikk Ny/endre klient. 3. Marker ønsket klient og klikk Endre. 4. Klikk Ny under fanekortet Personer for å registrere et nytt familiemedlem. 5. Klikk OK. Slik går du frem for å velge ektefelle i selvangivelsen: 1. Velg menyen Skatt i programmet. 2. Velg ønsket selvangivelse og klikk Endre. 3. Følg veiviseren og velg at sivilstatus er Gift i vinduet Informasjon om deg selv. 4. Klikk Neste. 5. Velg Ektefelle i nedtrekkslisten for dette. 6. Klikk Neste for å gå videre i veiviseren. Merk! MAMUT Det er viktig at du registrerer ektefelle og opplysninger om denne korrekt for å få beregnet korrekt skatt og skatteklasse. NÆRINGSREGNSKAP Jeg er ikke ferdig med å føre for 2010, skal jeg likevel foreta årsoppgjør? Selv om du ikke er ferdig med å føre bilag for 2010, må du foreta et årsoppgjør for å få overført kontoplan og IB til nytt regnskapsår. Den Inngående Balansen (IB) som blir opprettet, kan oppdateres når regnskapet for 2010 er ferdig. Du kan føre bilag for 2010 frem til mva-terminene er avsluttet. Når alle terminer er avsluttet, kan likevel bilag uten mva føres med bilagsdato Nyheter. Les mer på

11 MAMUT NÆRINGSREGNSKAP MAMUT SIKKERHETSKOPIERING Hva skjer når jeg tar et årsoppgjør i Næringsregnskapet? Når du foretar årsoppgjør i datax skjer en del endringer automatisk. Programmet gjør følgende ved årsoppgjør: Oppretter nytt regnskapsår Overfører resultat til konto 2050 Egenkapital Overfører privatkontoer 206x til 2050 Egenkapital Overfører Kunder/Leverandører med IB Overfører UB gammelt regnskap til IB nytt regnskap for konto (Startsaldo) Oppretter budsjettall Årsoppgjøret sperrer ikke året du avslutter, men du vil ikke kunne føre mva-bilag dersom alle mva-terminene er avsluttet. Bilag uten mva kan føres med dato xx. Slik bestemmer du standard mappe for sikkerhetskopi I Innstillinger har du mulighet for å bestemme hvilken katalog sikkerhetskopiene du tar ved avslutning av programmet skal legge seg i. Slik går du frem: 1. Velg Gå til - Start - Innstillinger. 2. Klikk knappen Sikkerhetskopiering på skrivebordet. 3. Klikk på fanekortet Kataloger. Her kan du velge katalog for manuelle og automatiske sikkerhetskopier. 4. Klikk på søkeknappen og bla deg frem til mappen du ønsker å ta sikkerhetskopi til. 5. Klikk OK. MAMUT SELVANGIVELSE Hvordan kan jeg overføre data fra selvangivelsen for 2009 til 2010? Du kan enkelt kopiere data i selvangivelsen fra 2009 til selvangivelsen for Dette gjøres i vinduet der du velger aktiv selvangivelse. Slik går du frem: 1. Velg Gå til - Skatt - Status. 2. Klikk på navnet øverst som er en link. 3. Marker selvangivelsen du ønsker å kopiere. 4. Klikk Kopier. 5. Velg til hvilket år du ønsker å kopiere. 6. Klikk OK. Husk etterpå at gå igjennom hele selvangivelsen og legg inn nye oppdaterte tall. Les mer på Nyheter

12 Mamut Serviceavtale Mamut Serviceavtale sikrer at du er forberedt og har full kontroll i alle utfordringer du eller din virksomhet møter. Oppdatert med endringer fra myndighetene Vi sørger for at ditt Mamut-system alltid er oppdatert med nye regler, avgiftsendringer og skjemaer. Fyldig dokumentasjon ved slike endringer sikrer enkel tilpasning. Ny funksjonalitet Mamut-systemene utvikles kontinuerlig som følge av teknologisk utvikling, nye standarder, tilbakemeldinger fra brukere og nye trender. Du er sikret en moderne løsning som vil forenkle hverdagen. Mamut Supportsenter Vi legger stor vekt på at du som Mamut-bruker skal få profesjonell og rask service hvis eventuelle spørsmål skulle oppstå. Du får tilgang til brukerstøtte via telefon, faks, e-post, Internett og direkte i programmet. Mamut Information Desk I programmet finner du en nyhetskanal som via Internett daglig oppdaterer deg med blant annet informasjon, nyheter og brukertips direkte relatert til ditt program og arbeidsområde. Med Mamut Information Desk kan du også kommunisere direkte med Mamut Supportsenter. Brukertips Med jevne mellomrom vil du motta e-post med tips om bruk av Mamut-systemene, nyheter innenfor produktserien og annen nyttig informasjon. Mamut Kunnskapsserie Mamut publiserer kunnskapshefter innen en rekke temaområder som for eksempel endringerfra myndighetene, effektiv bruk av systemet og nye trender. Spesialtilbud Mamut gir deg spesialtilbud på Mamut-produkter, samt relaterte produkter fra markedsledende leverandører. Lyst til å lære mer om ditt datax-program? Ta et kurs! Mamut tilbyr både enkelt kurs og kurspakker med varighet i fra tre timer til en arbeidsdag. Kursene inneholder både teori og praksis. Vi har kurs i: datax Næringsregnskap datax Fakturering Ønsker du å lære mer om grunnleggende forståelse for hvordan regnskapsførsel skal utføres har vi også kurs i Innføring i Regnskapsteori. For mer informasjon om datoer, priser og innhold i kursene kontakt oss på telefon / e-post: eller gå til vår hjemmeside Mamut Alliance Partners Flere enn kunder forenkler arbeidsdagen med løsninger fra Mamut Copyright 2011 Mamut. Alle rettigheter. Med forbehold om endringer/feil. Mamut og Mamut-logoen er registrerte varemerker av Mamut ASA. Alle andre varemerker er registrerte varemerker av respektive firmaer.

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler SKATTE BETALEREN Nr 2 2013 www.skattebetaleren.no UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende:

Detaljer

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp SKATTE BETALEREN Nr 2 2012 www.skattebetaleren.no Spar skatt med våre 9 skatte - vett regler Enklere med aksjer Nye regler for pensjonister Bolig fra 1976 gir formuehopp Kontroll på næringsregnskapet Få

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 0BTilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Client Manager Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 I Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser...

Detaljer

E-bok 001 SKATTE- ABC FOR EGET FIRMA. Otto Risanger

E-bok 001 SKATTE- ABC FOR EGET FIRMA. Otto Risanger E-bok 001 SKATTE- ABC FOR EGET FIRMA 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold SKATTE-ABC FOR EGET FIRMA R!SANGERS E-BOK 001 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf:

Detaljer

Lei film på nettet. Trygt nytt år. datax Totaløkonomi Standard fra Mamut STØRSTE. Lett regnskap Regnskap for enkeltmannsforetak

Lei film på nettet. Trygt nytt år. datax Totaløkonomi Standard fra Mamut STØRSTE. Lett regnskap Regnskap for enkeltmannsforetak Norges STØRSTE datablad Trygt nytt år Nr 12-2011 - Kr 99,- pcworld.no Test: Sikkerhetspakkene for 2012 Bærbarbeistet Heftig Asus G74Sx iphone 4S God nok fra Apple? Nye SSD-favoritter Samsung og Plextor

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Grepene som krymper skatten SKATTE BETALEREN. 2 2010 www.skattebetaleren.no SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING

Grepene som krymper skatten SKATTE BETALEREN. 2 2010 www.skattebetaleren.no SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING SKATTE BETALEREN 2 2010 www.skattebetaleren.no Grepene som krymper skatten SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING Elektronisk fakturadatabase fakturabank www.fakturabank.no Raskt, enkelt

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres SKATTE BETALEREN Nr 5 2012 www.skattebetaleren.no 2013 Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt PENSJON Fleksibelt uttak FOND Lat? Fondene for deg BOLIG Tomannsbolig fortsatt gunstig Bolig

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet SKATTE BETALEREN Nr 4 2010 www.skattebetaleren.no Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet Ny pensjonsreform de beste rådene Slik finner du vinnerfondet Jobb hjemmefra spar skatt Økonomisk styring

Detaljer

Ta kontrollen i bedriften

Ta kontrollen i bedriften Stortest av 13 regnskapsløsninger: Ta kontrollen i bedriften Regnskapsprogrammene har nå endelig tatt Windows Vista på alvor, men de web-baserte løsningene puster dem i nakken. Vi har testet tretten enkle

Detaljer

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister skatteetaten.no Sjekk alle opplysninger og fradrag Leveringsfrist: 30. april 2012 Nye skatteregler for pensjonister side

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap/Lager Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap/Lager Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 Mamut Kunnskapsserie Regnskap/Lager Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 1 Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 Innhold Om kostnadskontering og regnskapsmessig

Detaljer

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER 9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER Regnskap er slett ikke så vanskelig som mange tror, og det finnes et godt utvalg av rimelige og brukervennlige programmer som kan hjelpe små virksomheter med å holde oversikten

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Spar penger. ta regnskapet selv

Spar penger. ta regnskapet selv Spar penger ta regnskapet selv Det finnes knapt noen øvre grense for hvor mange penger du kan bruke på konsulentbistand for å skreddersy den perfekte økonomiløsningen for din virksomhet, men de fleste

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2014 Grant Thornton informerer Nr. 1/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Den nye regjeringen har nå vært på plass noen måneder, og vi begynner

Detaljer

VEILEDNING 2013. Ved kontantkjøp er det ikke nødvendig at navn på kjøper står spesifisert på kvittering når vederlaget er under kr.1.000,- inkl.mva.

VEILEDNING 2013. Ved kontantkjøp er det ikke nødvendig at navn på kjøper står spesifisert på kvittering når vederlaget er under kr.1.000,- inkl.mva. VEILEDNING 2013 Regnskap - Bokføringsplikt: De kunstnerne som utelukkende produserer kunstverk skal fylle ut Næringsoppgave for Billedkunstnere RF- 1242, men alle har bokføringsplikt etter bokføringsloven.

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

START DITT EGET BILLIG-AS 2012

START DITT EGET BILLIG-AS 2012 E-bok 045 START DITT EGET BILLIG-AS 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold START DITT EGET BILLIG-AS R!SANGERS EBOK 045 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf:

Detaljer

SKATTE BETALEREN. De gunstigste bilordningene Skal du velge firmabil? Sparte 26.000 på godt råd Vær forberedt på rentehopp Endringene i formueskatten

SKATTE BETALEREN. De gunstigste bilordningene Skal du velge firmabil? Sparte 26.000 på godt råd Vær forberedt på rentehopp Endringene i formueskatten SKATTE BETALEREN 5 2009 www.skattebetaleren.no Sparte 26.000 på godt råd Vær forberedt på rentehopp Endringene i formueskatten De gunstigste bilordningene Skal du velge firmabil? Høyest markedsandel blant

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2010 Grant Thornton informerer Nr. 1/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Grant Thornton Norge vokser videre Grant Thornton har

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011 Grant Thornton informerer Nr. 1/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Kjære leser! Norge har nettopp lagt bak seg et år hvor utviklingstrekkene

Detaljer

// Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver

// Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver // Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver Innhold Innledning 3 Om lønns- og trekkoppgaver 3 Nyttig å vite før utskrift av lønns- og trekkoppgaver 4 Satser for lønns- og trekkoppgaver 6 Satser

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2012

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2012 Grant Thornton informerer Nr. 1/2012 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Godt nytt år! Endelig kom vinteren jubler flere

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014 Grant Thornton informerer Nr. 3/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi håper alle våre lesere har nytt godt av

Detaljer