Nyheter. God lesning og lykke til med selvangivelsen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyheter. God lesning og lykke til med selvangivelsen!"

Transkript

1 Nyheter Ny versjon av ditt datax-program, versjon 11.1 Ny ligningsverdi: Hva med skatten? Nye regler kan påvirke din formue og skatt. Side 2 Nyheter i datax 11.1 Les om viktige skatteendringer og få nyttige tips før du starter. Side 3 Skatt i virksomhet Dette bør du sjekke! Side 4 Selvangivelse for private Dette bør du passe på! Side 5 Tips fra datax-bruker Les om hvordan Dahnjun Taekwondo Klubb utnytter datax. Side 6-7 Brukertips Råd, tips og ideer til hvordan du kan utnytte dit datax-program enda bedre. SKATTESPESIAL 2011 Det er snart tid for innlevering av selvangivelsen. I den forbindelse finner du oppdaterte skattesatser, regler og skjemaer for inntektsåret 2010 i versjon 11.1 av datax. I tillegg vil du se at RF-skjemaene har blitt forenklet og at Mamut for Altinn nå er tettere integrert i programmet enn tidligere. Les mer om nyhetene i versjon 11.1 på side 3. Fra og med 2010 ble det innført nye regler for beregning av ligningsverdi på boligeiendom. På side 2 kan du lese om hvordan dette påvirker din samlede formue og skatt. God lesning og lykke til med selvangivelsen! Side 8-11 VIKTIG! Installer i dag! For at ditt program til enhver til skal være oppdatert i henhold til lover og regler, samt nye funksjoner, så er det viktig at du installerer med en gang. Installasjonen er enkel, men likevel oppfordrer vi deg til å lese tilhørende installasjonsveiledning. Her finner du instruksjoner som veileder deg gjennom installasjonsprosessen.

2 Ny ligningsverdi: Hva med skatten? Fra og med 2010 er det innført nye regler for beregning av ligningsverdien for boligeiendom. Den nye verdien kan påvirke din samlede formue og dermed din skatt. Siden dette kan slå ut hvert eneste år, er det viktig at du vurderer og regner på din nye ligningsverdi. Merk! Alle kan levere selvangivelsen på nett eller på papir. Gir du ingen tilbakemelding, regnes det for lønnstakere og pensjonister som at de har godkjent de forhåndsutfylte opplysningene. Næringsdrivende har ikke denne muligheten. Hvordan klager jeg på den nye ligningsverdien? Overstiger primærboligens ligningsverdi 30 prosent av dokumentert markedsverdi, har du krav på å få ligningsverdien på boligen nedsatt. Du klager ved å sende inn dokumentasjon på boligens markedsverdi til skatteetaten. Dokumentasjonen må være nyere enn datoen for skatteoppgjøret for forrige års ligning. Med dokumentasjon mener skatteetaten: - takst som er gitt av kvalifisert takstmann (du får ikke fradrag for honorar til takstmann) - verdivurdering fra eiendomsmegler som har kjennskap til distriktet - observerbar markedsverdi (det den aktuelle boligen eller en helt lik bolig i samme område er solgt for) Du kan sende dokumentasjonen ved levering av selvangivelsen eller senest innen klagefristen for ligningen. Bunnfradrag: ,4 millioner I 2010 blir det ingen formuesskatt å betale så lenge samlet netto formue ved ligningen ikke overstiger kroner (1,4 millioner kroner for ektepar). Eksempel Vi sier at et ektepar ikke har noen netto formue (når vi holder boligverdien unna), ved at andre formuesposter og lånegjeld utjevner hverandre og går i null. Med et bunnfradrag i formuesskatten på 1,4 millioner kan dette ekteparet ha en bolig med en markedsverdi på 5,6 millioner og betale null i formuesskatt. (25 prosent ligningsverdi av 5,6 millioner i markedsverdi tilsvarer bunnfradraget på 1,4 millioner kroner.) Eksempel En aleneboende uten netto formue (når vi holder boligverdien unna) kan ha en bolig med en markedsverdi på 2,8 millioner og betale null i formuesskatt. (25 prosent ligningsverdi av 2,8 millioner i markedsverdi tilsvarer bunnfradraget på kroner.) 1,1 prosent formuesskatt Har ekteparet eller den aleneboende en boligeiendom med anslått markedsverdi som er to millioner kroner høyere enn i eksemplene like ovenfor, betyr dette en økt ligningsverdi på kroner. Satsen for formuesskatt er på 1,1 prosent. Eksempel Ut fra samme forutsetninger som ovenfor ingen netto formue utenom bolig - ville altså både ekteparet med en bolig verdt 7,6 millioner og den aleneboende med en bolig verdt 4,8 millioner betale kroner i formuesskatt. Sekundærbolig For sekundærboliger utgjør ligningsverdien 40 prosent av beregnet kvadratmeterpris. For sekundærboliger kan du kreve å få ligningsverdien nedsatt hvis den overstiger 60 prosent av dokumentert markedsverdi. Opp og ned fra år til år Men den ligningsverdien din bolig får i 2010 vil neppe være den samme i 2011 og årene deretter. Ligningsverdien vil gå opp og ned i takt med boligprisene. Ikke hytte, gårdsbruk, utland Følgende boligeiendommer omfattes ikke av de nye reglene: Fritidseiendom, våningshus på gårdsbruk eller boligeiendom i utlandet Nyheter. Les mer på

3 Sjekk selvangivelsen med datax 11.1 Sjekkliste før du leverer Har du sjekket alle tallene en siste gang? Har du hele året bodd minst 20 kilometer fra jobben? Da får du sannsynligvis jobbreisefradrag! Har du betalt mer enn kroner i bompenger/ferjekostnader for kjøring hjem/arbeid? Husk fradrag for bompenger/fergekostnader! Har du husket å føre opp alle merutgifter til kost og losji i forbindelse med arbeid? Har du husket barns rett til minstefradrag i egen lønnsinntekt? Er du ektefelle? Sjekk dobbeloppført formue, inntekt og gjeld eller fradrag. Var du alene om hovedomsorgen for barn ved årets slutt? Da har du krav på skatteklasse 2. Har du husk å trekke fra etableringsgebyr, formidlingsprovisjon, fornyelsesprovisjon og andre utgifter ved eventuelle lån? Har du husket å føre eventuelle private lån eller tilgodehavender i selvangivelsen? Betaler du fagforeningskontingent? Husk å føre til fradrag opp til kroner i selvangivelsen. Har du hatt større utgifter i forbindelse med arbeid enn minstefradraget? Bruk tvillingposten faktiske utgifter. Har du husket fradrag på opptil 700 kroner for premie til frivillig syke- og ulykkesforsikring eller syke- og ulykkesforsikring ved tariff eller arbeidsavtale? Har du inntektsgivende verdipapirer i en bankboks? Da får du fradrag for bankboksleien. Har du fadderbarn i utlandet/ gitt gaver til hjelpearbeid? Du kan få opptil kroner i fradrag. Har du hatt utgifter til advokat i forbindelse med egne inntekter eller utgifter? Har du husket å føre betalt arveavgift til fradrag? Du kan gjøre dette hvis arven eller gaven besto av en løpende skattepliktig inntekt. Har du trukket fra tap ved salg av aksjer/ verdipapirer? Fikk du skattepenger tilbake i 2010? Sjekk at du ikke har ført dem opp som renteinntekt. Tips: Ta vare på en nøyaktig kopi av årets selvangivelse, med alle bilag. Det kan bli godt å ha hvis det blir spørsmål og vil være nyttig når du skal føre neste års selvangivelse. Nyheter i datax versjon 11.1 Næringsregnskap/Skatt Tettere integrert Mamut for Altinn Funksjonaliteten Mamut for Altinn, for innsending av omsetningsoppgaven og/eller selvangivelsen til Altinn, er nå tettere integrert med Mamut datax Software, og trenger ikke å installeres som et separat program. Måten funksjonaliteten nå tas i bruk er endret, slik at data nå sendes direkte til arbeidsområdet i Altinn, og brukeren må deretter logge seg inn på Altinn-portalen for å redigere og godkjenne (signere) skjemaet. Fra ditt datax-program vil du enkelt kunne se status for de innsendte skjemaene. Oppdaterte versjoner av Skatteog Nærings-Nøkkelen Versjon 11.1 inneholder oppdaterte versjoner av håndbøkene "Skatte-Nøkkelen", som blant annet brukes til utfylling av selvangivelse, og "Nærings-Nøkkelen", som brukes til utfylling av næringsoppgave. Skatt Oppdaterte skatteskjemaer, regler og satser, inntekstsåret 2010 Programmet er oppdatert med skatteskjemaer, regler og satser for inntektsåret 2010, samt foreløpige forslag for 2011 slik at du kan foreta en prøveberegning av skatten for Forenklede RF-skjemaer Visningen av RF-skjemaer er blitt forenklet, slik at det er lettere å holde oversikten over hvilke RF-skjemaer som er opprettet. Selve utfyllingen av skjemaene er også blitt forenklet ved bruk av tabeller der man tidligere måtte opprette flere skjemaer. Les mer på Nyheter

4 Skattespesial 2011 Av Otto Risanger Det finnes mange fallgruver og skattefeller bedrifter uforvarende kan snuble i om man ikke har full oversikt. Men det finnes også en rekke muligheter det kan være verd å få med seg. Vi ser her på noen aktuelle skattetips for alle som driver virksomhet. Skatt i virksomhet: Dette bør du sjekke! Tape både mva.- og skattefradrag? Firmaer og næringsdrivende kan fra 2011 tape både mva.-fradrag og skattefradrag hvis ikke betalinger på kroner eller mer skjer via bank. Det er fort gjort å tabbe seg ut. Av en betaling på for eksempel kroner kan firmaet eller enkeltpersonforetaket gå glipp av fradrag på mellom og kroner. Det vil være tap som svir. De nye reglene gjelder blant annet fradragsrett når firmaet betaler regninger med kontanter i bank, betaler til utenlandsk oppdragstaker uten norsk bankkonto, kjøper varer kontant i andre land der det ikke er mulig å betale med kredittkort, ikke kontrollerer at mottakers bankkonto er en firmakonto, og ikke minst: Når firmaet utbetaler lønn i kontanter. Beløpsgrensen gjelder på årsbasis. Man kommer ikke unna med å betale under kroner om gangen. Betaling ved bruk av krysset bankremisse eller krysset sjekk anses som betaling via bank. Betalingen kan da spores til betaleren og mottakeren må ved heving sette. Vente med å skifte selskapsform? Virksomheter som planlegger å skifte selskapsform bør kanskje vente litt. Fra regnskapsåret 2011 forsvinner revisjonsplikten for AS med omsetning på under fem millioner, og det innføres revisjonsplikt for NUF med omsetning på over fem millioner.samtidig ligger det til rette for at det - sannsynligvis fra blir billigere og mye enklere å drive aksjeselskap. Blant annet skal et forslag om at kravet til aksjekapital skal reduseres fra til kroner ut til høring. Tips! Det blir imidlertid fortsatt slik at når en virksomhet har gode økonomiske resultater og går med merkbare overskudd, er det mer lønnsomt med et selskap enn et enkeltpersonforetak. I ENK'et må nemlig innehaveren skatte fullt ut av hele årets overskudd. I selskaper kan eiere "salte ned" utbytte mv som de ikke tar ut (etter selskapsskatten på 28 prosent som selskapet betaler). Strengere kontroll med bilhold Virksomheter med bil som kun brukes i virksomheten - altså slik at ingen innehavere eller ansatte bruker bilen privat - må være forberedt på streng-ere kontroll i 2011 etter skattemyndighetenes suksess på dette området i Det ble avslørt et stort antall biler som ble brukt privat uten at fordelen var innberettet, med etterligning og straffeskatt både for firmaer og ansatte. Tips! Om nødvendig: Begynn allerede nå med korrekt papirarbeid, kjørebøker mv, slik at innberetningen for 2011 gjenspeiler faktum og både bileier og bilbruker(e) er innforstått med beskatningen. Bindende forhåndsuttalelse? Er det snakk om framtidige store investeringer eller utlegg hvor fradragsretten ikke er helt avklart? Bestill bindende forhåndsuttalelse fra skatteetaten. Skattedirektoratet eller det lokale skattekontoret gir bindende svar på spørsmål om planlagte transaksjoner/skatt. Gjør du som du har beskrevet, kan ikke skattekontoret "ombestemme" seg senere. Pris: Private kr 430, næringsdrivende/enk kr 1 720, AS kr Regn med fire ukers saksbehandling på skattekontoret, eventuelt tre måneder i direktoratet. Nærmere opplysninger på Forretningsforbindelser: Fradragsrett for vin En liten kuriositet til slutt: I mer enn 30 år var det ikke fradragsrett for enkel bevertning av forretningsforbindelser hvis det fantes så mye som ett glass vin i sammenhengen (men øl var greit). I faller fradragsretten for bevertningen bort kun hvis det foreligger brennevin på kvitteringen. Ikke engang ett glass konjakk til kaffen godtas. Men øl eller vin er altså OK... Utgiftene må knyttes til næringen og gjelde forretningsforbindelser. Bevertningen må finne sted på arbeidsstedet eller på spisested ikke langt unna, fortrinnsvis i arbeidstida. Utgiftene til bevertningen må ellers ikke overstige 360 kroner per person (innehaver og eventuelle ansatte medregnet) for at det skal være rett til fradrag. Det må spesifiseres hvor og til hvilken tid bevertningen skjedde, samt hvem som var deltakere (men de må ikke signere) Nyheter. Les mer på

5 Selv de enkleste selvangivelser kan inneholde skjulte muligheter med tanke på fradrag. Vi ser her på noen aktuelle skattetips for alle private husholdninger. Selvangivelsen for private: Dette bør du passe på! Slik leier du ut skattefritt i boligen Boligen er ofte livets største finansielle investering. For de som har plass til overs til å leie ut, er det viktig for lønnsomheten at utleieinntekten er skattefri. Leieinntekter er skattefrie hvis du leier ut inntil halvparten av boligen din, og du bor i den andre delen selv. Du får da på den andre siden ikke fradrag for utgifter til vedlikehold, kommunale avgifter og andre utgifter knyttet til boligen. Tips! Hvis du leier ut hele eller en større del av boligen din, og dine leieinntekter i 2010 eller 2011 ikke utgjør mer enn kroner, er også disse leieinntektene skattefrie. Du får heller ikke her fradrag for utgifter til vedlikehold, kommunale avgifter og andre utgifter knyttet til boligen. Skattepliktig utleieinntekt gir som regel rett til fradrag for utgifter til vedlikehold, kommunale avgifter og andre utgifter knyttet til boligen, slik at du bare blir beskattet for nettoinntekten. Bor du i boligen selv, får du ikke fradrag for utgifter som knytter seg til denne delen av boligen. Har du utgifter som ikke knytter seg til noen bestemt del av boligen, skal de utgiftene fordeles forholdsmessig etter utleieverdi mellom utleiedel og den delen du bor i selv. Pass på den nye boligverdien Har du ikke levert inn boligopplysningene om byggeår, areal, boligtype med mer, må du selv føre dem i 2010-selvangivelsen våren Den nye ligningsverdien for boliger for inntektsåret 2010 vil stå på selvangivelsen som du får i slutten av mars Mener du at denne er feil, må du endre dette i selvangivelsen. Hvordan du skal gjøre dette står i Rettledning til selvangivelsen. Mener du at ligningsverdien etter de nye reglene overstiger 30 prosent av markedsverdien for primærboligen (der du bor), kan du kreve at ligningsverdien blir satt ned. Grensen for klage er 60 prosent for sekundærboliger. Dette er boligeiendommer som du eier, men hvor du ikke bor fast. Tips! Et slikt krav om nedsatt ligningsverdi må altså settes fram skriftlig til skattekontoret ved innleveringen av selvangivelsen. Du må på forespørsel fra skattekontoret kunne dokumentere kravet. Dette vil typisk kunne være takst fra megler, og ferske salgspriser på tilsvarende boliger i området. Firmabil eller privatbil Ut fra kalkyler i boken "Billigste bilhold i småbedriften" er en ordning med egen bil kombinert med km-godtgjørelse og et lønnstillegg den gunstigste ordningen for lønnstakeren i Deretter følger ordningen med km-godtgjørelse for egen bil kombinert med rentefritt lån fra arbeidsgiveren. Kalkylene viser også at firmabil (fri bil) er dobbelt så dyr for lønnstakeren som ordningene med egen bil med km-godtgjørelse og lønnstillegg eller med rentefritt lån, ut fra de forutsetningene som er lagt inn. Tips! Et nytt poeng våren 2011 er at dersom uroen i arabiske land medfører høyere oljepris - og dermed bensinpris - i lang tid framover, vil dette gjøre firmabil gunstigere for ansatte, siden det er arbeidsgiveren som dekker utgiftene også til drivstoff. Kan bli ansvarlig for andres skatt og mva. Også privatpersoner som kjøper tjenester kan bli ansvarlig for skatt og merverdiavgift som selgeren har unndratt, dersom kjøpesummen overstiger kroner og kjøperen har betalt med kontanter. Ansvar kan også gjøres gjeldende ved kjøp av varer sammen med tjenester, men ikke ved rene varekjøp. Tips! Kjøperen vil alltid kunne fri seg fra et mulig ansvar ved å betale via bank. Otto Risanger Journalisten og økonomiskribenten Otto Risanger har satt sitt preg på informasjon om privatøkonomi og eget firma her i landet siden han utga den første Pengeboka våren 1979 for 30 år siden. Han regnes som en av landets fremste eksperter på området. Risanger har de siste ni årene levert Risangers Pengetips og Risangers Skattespesial spesielt for Mamut Information Desk. Går du glipp av fradrag? Stadig flere skattytere benytter seg av muligheten til ikke å gjøre noe som helst med den forhåndsutfylte selvangivelsen. Da regner skatteetaten den som innlevert. Særlig er dette fristende for de som ser at de får skattepenger tilbake. Tips: Denne framgangsmåten er farlig: Du kan rett og slett gå glipp av fradrag fordi du ikke sjekker. Sjekk derfor selvangivelsen nøye før du leverer den inn til skatteetaten uansett! Les mer på Nyheter

6 Dahnjun Taekwondo Klubb: Full kontroll! Taekwondo er en presisjons- og konsentrasjonssport hvor utøverne til en hver tid må vise at de har full kontroll over sine teknikker. Dahnjun Taekwondo Klubb med sine rundt 150 medlemmer og korte historie kan allerede skilte med en rekke Norgesmestere, landslagsutøvere og sågar Nordisk mester. Den kanskje største utfordringen da klubben startet i 2007 var å få like god kontroll over medlemsregister og økonomi. Østfold-klubben har fra første dag vist at de sportslig har vært blant de beste i landet, noe som henger sammen med en solid elitesatsning lokalt, sammen med at det er lagt ned et stort arbeid i å sikre en god bredde. Klubben startet med ca. 40 medlemmer, og har raskt vokst til å bli en av de største i fylket. En av de store utfordringene i en klubb som vokser raskt er å sikre god og personlig oppfølging av hvert enkelt medlem, sier klubbens leder og hovedtrener Kim Johansen. Da er det ofte kvaliteten i detaljene som blir avgjørende, små ting som for eksempel at den enkelt får riktig drakt og riktig belte når disse fornyes, at fakturaen stemmer, og at navnet på Graderingsdiplomet blir riktig. Kim Johansen har lang fartstid som både utøver, trener og leder. Før han startet Dahnjun Taekwondo Klubb, konkurrerte han på landslagsnivå i Taekwondo, var trener i en årrekke, og ble så klubbleder for en av landets største Taekwondo-klubber. Johansen forteller at da han overtok som klubbleder første gang i 2004, var dette i en klubb hvor Microsoft Excel var det viktigste administrative verktøyet. Først da klubben gikk over til datax Foreningsøkonomi fra Mamut ble det skikkelig kontroll over driften. Det var derfor ingen tvil om hva som skulle bli den administrative plattformen da han i 2007 startet en helt ny klubb. Full medlemsoversikt Dahnjun Taekwondo Klubb har siden starten benyttet datax Foreningsøkonomi, hvor målet var å skaffe full oversikt over alle medlemmer, beltegrader og ikke minst kontingentinnbetalinger. Ettersom det er full støtte for OCR-lesing av giro med bruk av KIDnummer, valgte klubben også å ta i bruk dette. Resultatet har vært at fra dag én fikk vi full oversikt over alle medlemsbetalinger, kontingenter, graderinger og beltegrader, forteller Kim Johansen. Det å kunne åpne medlemskortet i medlemskartoteket, og der finne full oversikt knyttet til hvilke partier utøver har trent eller trener med, hvilken beltegrad medlemmet har og ikke minst full historikk over innbetalte kontingenter og graderingsavgifter sparer oss for enorm mye tid, og hjelper oss til å ta bedre vare på medlemmene. Tjener penger For å spe på inntektene selger klubben også effekter som treningsdrakter, overtrekksdrakter, vester, hjelmer og tilsvarende beskyttelsesutstyr. Den gode nyheten er at utstyrleverandøren også bruker økonomisystem fra Mamut, så det å få over varelister var en kurant affære. Det blir ikke de helt store summene, men det er viktige inntekter for klubben, sier Kim Johansen. Ettersom vi betaler varene når vi mottar dem, er det viktig at vi får inn pengene for solgte varer så fort som mulig, noe fakturamodulen i datax hjelper oss med. Det er jo også hyggelig og noe mer tillitsvekkende å kunne sende ut profesjonelt utseende fakturaer, fremfor håndskrevne fakturaer som vi holdt på med da jeg var utøver Nyheter. Les mer på

7 Orden i regnskapet I datax Foreningsøkonomi er alle modulene godt integrert med selve regnskapet, slik at medlemskontingenter, graderingsavgifter, inntekter fra loddsalg, utstyrssalg, med mer blir automatisk ført til riktig konto i regnskapet. I tillegg har datax en nettbanksmodul som sparer oss for mye arbeid, forklarer Kim Johansen. Her blir alle transaksjoner automatisk lastet ned, så selve bokføringen blir nå stort sett å fortelle programmet til hvilke kontoer de ulike bilagene hører hjemme. Klubblederen legger også til at de har spart en del penger på å få full kontroll over alle deler av regnskapet. I min forrige klubb opplevde vi nok en del tilfeller med dobbeltbetalinger, og ikke minst en rekke medlemskrav som aldri ble purret inn, sier Kim Johansen, men dette har aldri vært noe tema etter at vi tok i bruk datax Foreningsøkonomi. Basert på de gode erfaringene med elektronisk håndtering av regnskapet i form av automatisk nettbankhåndtering samt OCR-håndtering av innbetalinger, bestemte man ved opprettelsen av Dahnjun Taekwondo Klubb å unngå bruk av kasse/kontanter. Jeg var noe usikker i begynnelsen om dette ville la seg gjøre rent praktisk, men takket være datax Foreningsøkonomi har vi hatt full kontroll over økonomien fra første dag, forteller Kim Johansen. Bonusen er at det er enkelt å foreta en bankavstemning hver måned, noe som også gir oss fenomenal kontroll over budsjettene. For meg betyr dette at jeg trenger å bruke mindre tid på regnskap og administrasjon, og desto mer tid på det jeg liker aller best Taekwondo! Profil Bedrift: Idrettsklubb tilknyttet Norges Idrettsforbund gjennom særforbundet Norges Kampsportforbund. Web: Bransje: Idrettsklubb Sted: Moss Antall ansatte:: Aktivt styre på fem, totalt rundt 150 medlemmer. System:: datax Foreningsøkonomi Professional Antall brukere: 1 bruker Derfor valgte klubben Mamut: Hadde behov for en integrert løsning med medlemsregister, faktura og økonomistyring for å effektivisere driften Ønsket en løsning som var enkel å bruke Ønsket å kunne tilby gode medlemmer bedre oppfølging Utbytte fra Mamuts produkter: Store tidsbesparelser med en komplett og brukervennlig løsning Enklere og raskere å håndtere av medlemsregister, samt salg av utstyr til medlemmene Bedre oversikt over medlemmer og kontingenter Resultatet har vært at fra dag én fikk vi full oversikt over alle medlemsbetalinger, kontigenter, graderinger og beltegrader. Kim Johansen, Leder Dahnjun Teakwondo Klubb Les mer på Nyheter

8 Brukertips for ditt datax-program MAMUT SELVANGIVELSE MAMUT SELVANGIVELSE Utfylling av selvangivelsen Utfylling av selvangivelsen gjøres ved å velge Gå til - Skatt - Selvangivelse. Den kan enten fylles ut ved hjelp av Veiviser, Post for post eller Hurtiglenker. Se link under Referanser nederst i artikkelen for beskrivelse på hvordan opprette en ny selvangivelse. Utfylling med veiviser Utfylling med veiviser tar deg steg for steg gjennom innleggingen av relevant informasjon for å få en korrekt skatteberegning. Merk at veiviseren ikke dekker alle poster i selvangivelsen. Det er derfor lurt at du sjekker om noen poster bør fylles ut i etterkant ved å gå i gjennom post for post. Post for post Under Post for post har du mulighet til å gå gjennom hver eneste post i selvangivelsen, for å være sikker på at du får lagt inn all relevant informasjon. Hvordan kan jeg få med næringsinntekten og personinntekten i grunnlagstallene i selvangivelsen? Etter at du har overført informasjon fra næringsregnskapet til skattemodulen er det viktig at du legger inn korrekte beløp for korrigert næringsinntekt og personinntekt slik at de kommer med i grunnlagstallene i selvangivelsen. 1. Velg Gå til - Skatt - Selvangivelse. 2. Klikk på pilen ut for post eller post for å åpne vedlegget for Næringsinntekter. 3. Klikk på Ny. 4. Kontroller Driftsform og Næringens art. 5. Fyll ut Korrigert nærings-inntekt, post 402 i næringsoppgaven. 6. Fyll ut beløp i feltet Personinntekt fra RF-1224 Personinntekt. 7. Klikk OK. Klikk på pilknappene til høyre for tittelen Post for post for å bevege deg fra post til post i selvangivelsen. Du kan bevege deg ett trinn frem/tilbake ved hjelp av disse knappene. Du kan også klikke på en av linkene under Post for post for å komme direkte til ønsket gruppe av poster. For å legge inn informasjon om en post må du klikke på pilknappen til høyre for aktuelt felt. Et vindu vil da åpnes der du kan registrere informasjon om aktuell post. Ved poster der det ikke er en pilknapp kan du skrive inn tall rett i feltet. Hurtiglenker Under Hurtiglenker finner du lenker til registrering av oppgaver slik som lønns- og trekkoppgaven, boligoppgave, bankoppgave o.l. Etter å ha lagt inn all relevant informasjon, så kan du velge Gå til - Skatt - Skatteberegning for å se din skatteberegning Nyheter. Les mer på

9 MAMUT NÆRINGSREGNSKAP/VERDIPAPIR Overføring fra andre moduler I forhold til Skattemodulen vil det være aktuelt å overføre enkelte sentrale opplysninger fra andre moduler. Selv om disse modulene er integrert i hverandre, er det visse ting du må foreta deg manuelt for at informasjonen skal utveksles. Her får du vite hva du må gjøre i forhold til modulene Næringsregnskap og Verdipapir. RF-1175 Næringsoppgave 1 og RF-1224 Personinntekt fylles ut med data fra modulen Næringsregnskap. RF-1059 Aksje- og andelsoppgave over inngangsverdi, utbytte og realisasjon fylles ut med data fra modulen Verdipapir. Etter at du har overført opplysninger fra andre moduler til skatt, bør du gå nøye gjennom skjemaene og fylle ut eventuell tilleggsinformasjon eller foreta eventuelle korrigeringer. Dette gjør du ved å klikke Gå til - Skatt - RF-Skjemaer, markere aktuelt skjema og klikke Endre. Fra Næringsregnskap til Skatt Ved å overføre næringsoppgaven fra Næringsregnskap til modulen Skatt, vil systemet fylle ut både skjema RF-1175 Næringsoppgave 1 og RF-1224 Skjema for beregning av personinntekt. Slik overfører du næringsoppgaven til skattemodulen 1. Sørg for at alle bilag er registrert i regnskapet. 2. Åpne Næringsregnskap og velg Fil - Utfylling av Næringsoppgave Klikk Oppdater fra regnskap. 4. Svar Ja på om du ønsker å oppdatere med tall fra regnskapet. Merk at dette vil overskrive eventuelle korrigeringer som du har gjort. 5. Se over skjemaet, og foreta eventuelle korrigeringer. 6. Klikk OK for å registrere næringsoppgaven. 7. Velg Fil - Overfør til selvangivelse. 8. Velg Driftsform og Næringens art ved å markere riktig alternativ. 9. Klikk deretter på knappen Velg selvangivelse, og velg hvilken selvangivelse næringsoppgaven skal overføres til, ved å markere den i listen og klikke Velg. Får du ikke opp noe i listen, må du først gå til modulen Skatt og opprette en selvangivelse for det aktuelle året før du kan overføre næringsoppgaven. 10. Klikk til slutt OK for å overføre næringsoppgaven til valgt selvangivelse. Fra Verdipapir til Skatt Følg disse anvisningene for å overføre opplysningene du har registrert i Verdipapir til Skatt. Formue, utbytte og rente vil automatisk fylles inn i selvangivelsen. Systemet vil på bakgrunn av disse opplysningene fylle ut skjema RF-1059 Aksje- og andelsoppgave over inngangsverdi, utbytte og realisasjon dersom dette er aktuelt. Merk! Husk at for at RF-1059 skal fylles ut må det enkelte verdipapir merkes av for dette. Les mer om dette i avsnittet "Registrering av verdipapir i portefølje" i dokumentasjonen til modulen Verdipapir. Slik overfører du fra Verdipapir til Skatt 1. Åpne modulen Verdipapir, og sørg for at alle kjøp og salg av aksjer er registrert. 2. Velg Fil - Overfør til selvangivelse. 3. Marker den selvangivelsen du vil overføre opplysninger til, og klikk Velg. 4. Klikk deretter Ja for å bekrefte at du ønsker å overføre opplysningene. Merk at dette vil erstatte/slette tidligere registrerte verdipapirer og/eller RF Klikk eventuelt Nei her dersom du ikke ønsker å overskrive data, dette vil avbryte prosessen. Opplysningene fra Verdipapir er nå overført til skattemodulen. Husk at du manuelt må legge inn gevinst/tap i postene 3.1/3.3 i selvangivelsen. Merk! Opplysningene fra næringsoppgaven overføres nå til skattemodulen, og systemet vil automatisk fylle ut skjemaene RF-1175 og RF-1224 og legge dem til angitt selvangivelse. Les mer på Nyheter

10 Brukertips for ditt datax-program MAMUT SKATT MAMUT SELVANGIVELSE Det er differanse mellom skatteberegningen i datax og det som er mottatt fra ligningskontoret Dersom du opplever at det er differanse mellom skatteberegningen i datax og informasjonen du har mottatt fra ligningskontoret, bør du kontrollere følgende sjekkpunkter beskrevet nedenfor. Sjekk at alle opplysninger stemmer overens Kontroller nøye at opplysningene du har registreret i programmet stemmer overens med opplysningene du har mottatt fra ligningskontoret. Hvis det er avvik vil det også bli avvik i skatteberegningen. Det kan f.eks. hende at du har ført opp et fradrag som du ikke har fått godkjent. Sjekk at skatteklassen stemmer overens I datax bestemmes skatteklassen automatisk ut ifra opplysningene du registrerer. For at riktig skatteklasse skal vises, er det viktig at du registrerer korrekte opplysninger om sivilstand, barn etc. Enslige forsørgere må legge inn barnets inntekt i vedlegget Barns inntekt, bidrag og pensjon for at programmet skal beregne riktig skatteklasse. Når det gjelder ektefeller er det viktig at ALLE tall for eventuelt BEGGE ektefeller legges inn for at korrekt skatteklasse skal bli valgt Antall 12-deler personfradrag Sjekk at det er korrekt antall 12-deler som er angitt i vedlegget Utland. Hvis du trenger å gjøre endringer kan du registrere korrekt fra og til dato i fanekortet Tolvtedeler. Dersom du har bodd i Norge hele året kan du skrive xx xx. MAMUT SKATT Hvordan legger jeg inn rett skatteklasse i datax? I datax er det ikke mulig å bestemme skatteklasse selv, programmet finner selv den gunstigste skatteklassen for skattyteren(e). For at riktig skatteklasse skal komme opp, er det viktig at du registrerer korrekte opplysninger om sivilstand, barn etc. Enslige forsørgere må legge inn barnets inntekt i vedlegget Barns inntekt, bidrag og pensjon for at programmet skal beregne riktig skatteklasse. Når det gjelder ektefeller er det viktig at ALLE tall for eventuelt BEGGE ektefeller legges inn for at korrekt skatteklasse skal bli valgt. Hvordan registrere ektefelle i selvangivelsen? For å velge ektefelle i selvangivelsen må personen først være opprettet som familiemedlem i klienten. Slik går du frem for å registrere ektefelle i klienten: 1. Stå i Startmenyen i programmet. 2. Velg Fil og klikk Ny/endre klient. 3. Marker ønsket klient og klikk Endre. 4. Klikk Ny under fanekortet Personer for å registrere et nytt familiemedlem. 5. Klikk OK. Slik går du frem for å velge ektefelle i selvangivelsen: 1. Velg menyen Skatt i programmet. 2. Velg ønsket selvangivelse og klikk Endre. 3. Følg veiviseren og velg at sivilstatus er Gift i vinduet Informasjon om deg selv. 4. Klikk Neste. 5. Velg Ektefelle i nedtrekkslisten for dette. 6. Klikk Neste for å gå videre i veiviseren. Merk! MAMUT Det er viktig at du registrerer ektefelle og opplysninger om denne korrekt for å få beregnet korrekt skatt og skatteklasse. NÆRINGSREGNSKAP Jeg er ikke ferdig med å føre for 2010, skal jeg likevel foreta årsoppgjør? Selv om du ikke er ferdig med å føre bilag for 2010, må du foreta et årsoppgjør for å få overført kontoplan og IB til nytt regnskapsår. Den Inngående Balansen (IB) som blir opprettet, kan oppdateres når regnskapet for 2010 er ferdig. Du kan føre bilag for 2010 frem til mva-terminene er avsluttet. Når alle terminer er avsluttet, kan likevel bilag uten mva føres med bilagsdato Nyheter. Les mer på

11 MAMUT NÆRINGSREGNSKAP MAMUT SIKKERHETSKOPIERING Hva skjer når jeg tar et årsoppgjør i Næringsregnskapet? Når du foretar årsoppgjør i datax skjer en del endringer automatisk. Programmet gjør følgende ved årsoppgjør: Oppretter nytt regnskapsår Overfører resultat til konto 2050 Egenkapital Overfører privatkontoer 206x til 2050 Egenkapital Overfører Kunder/Leverandører med IB Overfører UB gammelt regnskap til IB nytt regnskap for konto (Startsaldo) Oppretter budsjettall Årsoppgjøret sperrer ikke året du avslutter, men du vil ikke kunne føre mva-bilag dersom alle mva-terminene er avsluttet. Bilag uten mva kan føres med dato xx. Slik bestemmer du standard mappe for sikkerhetskopi I Innstillinger har du mulighet for å bestemme hvilken katalog sikkerhetskopiene du tar ved avslutning av programmet skal legge seg i. Slik går du frem: 1. Velg Gå til - Start - Innstillinger. 2. Klikk knappen Sikkerhetskopiering på skrivebordet. 3. Klikk på fanekortet Kataloger. Her kan du velge katalog for manuelle og automatiske sikkerhetskopier. 4. Klikk på søkeknappen og bla deg frem til mappen du ønsker å ta sikkerhetskopi til. 5. Klikk OK. MAMUT SELVANGIVELSE Hvordan kan jeg overføre data fra selvangivelsen for 2009 til 2010? Du kan enkelt kopiere data i selvangivelsen fra 2009 til selvangivelsen for Dette gjøres i vinduet der du velger aktiv selvangivelse. Slik går du frem: 1. Velg Gå til - Skatt - Status. 2. Klikk på navnet øverst som er en link. 3. Marker selvangivelsen du ønsker å kopiere. 4. Klikk Kopier. 5. Velg til hvilket år du ønsker å kopiere. 6. Klikk OK. Husk etterpå at gå igjennom hele selvangivelsen og legg inn nye oppdaterte tall. Les mer på Nyheter

12 Mamut Serviceavtale Mamut Serviceavtale sikrer at du er forberedt og har full kontroll i alle utfordringer du eller din virksomhet møter. Oppdatert med endringer fra myndighetene Vi sørger for at ditt Mamut-system alltid er oppdatert med nye regler, avgiftsendringer og skjemaer. Fyldig dokumentasjon ved slike endringer sikrer enkel tilpasning. Ny funksjonalitet Mamut-systemene utvikles kontinuerlig som følge av teknologisk utvikling, nye standarder, tilbakemeldinger fra brukere og nye trender. Du er sikret en moderne løsning som vil forenkle hverdagen. Mamut Supportsenter Vi legger stor vekt på at du som Mamut-bruker skal få profesjonell og rask service hvis eventuelle spørsmål skulle oppstå. Du får tilgang til brukerstøtte via telefon, faks, e-post, Internett og direkte i programmet. Mamut Information Desk I programmet finner du en nyhetskanal som via Internett daglig oppdaterer deg med blant annet informasjon, nyheter og brukertips direkte relatert til ditt program og arbeidsområde. Med Mamut Information Desk kan du også kommunisere direkte med Mamut Supportsenter. Brukertips Med jevne mellomrom vil du motta e-post med tips om bruk av Mamut-systemene, nyheter innenfor produktserien og annen nyttig informasjon. Mamut Kunnskapsserie Mamut publiserer kunnskapshefter innen en rekke temaområder som for eksempel endringerfra myndighetene, effektiv bruk av systemet og nye trender. Spesialtilbud Mamut gir deg spesialtilbud på Mamut-produkter, samt relaterte produkter fra markedsledende leverandører. Lyst til å lære mer om ditt datax-program? Ta et kurs! Mamut tilbyr både enkelt kurs og kurspakker med varighet i fra tre timer til en arbeidsdag. Kursene inneholder både teori og praksis. Vi har kurs i: datax Næringsregnskap datax Fakturering Ønsker du å lære mer om grunnleggende forståelse for hvordan regnskapsførsel skal utføres har vi også kurs i Innføring i Regnskapsteori. For mer informasjon om datoer, priser og innhold i kursene kontakt oss på telefon / e-post: eller gå til vår hjemmeside Mamut Alliance Partners Flere enn kunder forenkler arbeidsdagen med løsninger fra Mamut Copyright 2011 Mamut. Alle rettigheter. Med forbehold om endringer/feil. Mamut og Mamut-logoen er registrerte varemerker av Mamut ASA. Alle andre varemerker er registrerte varemerker av respektive firmaer.

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

Introduksjon til datax

Introduksjon til datax Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Installasjon og oppstart Dette heftet er laget for å veilede deg gjennom installasjon og førstegangs oppstart av datax,

Detaljer

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Ditt Mamut-program støtter selvsagt de nye MVA-satsene. Dette heftet beskriver hvordan du installerer CD en med de nye MVA-satsene og hvordan du skriver ut

Detaljer

Skatt. Innhold. Om Skatt... 2. Velg/Opprett selvangivelse... 4 Status... 6. Selvangivelse... 8. Skatteberegning... 15. RF-Skjemaer...

Skatt. Innhold. Om Skatt... 2. Velg/Opprett selvangivelse... 4 Status... 6. Selvangivelse... 8. Skatteberegning... 15. RF-Skjemaer... I Skatt holder du orden på den delen av økonomien som har med ligning og skatt å gjøre. Du får god hjelp til utfylling av selvangivelsens poster, du finner de mest brukte RF-skjemaene lett tilgjengelig,

Detaljer

Selvangivelse 2012 0400

Selvangivelse 2012 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig SA levert med endring Selvangivelse 2012 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse

Detaljer

Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv 0301 Christiansen Tor Hermod Kløfterhagen 44 1067 Oslo Fødselsnummer Skatteklasse 1 Guidelines to the tax

Detaljer

Mamut. Installasjonsveiledning. Oppdatering til versjon 12.1. Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut

Mamut. Installasjonsveiledning. Oppdatering til versjon 12.1. Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 sjekkliste OPPDAteRiNG AV Ditt system Sjekkliste før du

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Justering av avgiftssatser Innhold Endring av redusert avgiftssats 2 Beskrivelse av oppgavene 2 Tidspunkt for installasjon av verktøy 2 Standardfunksjoner 3 Avansert funksjon 3

Detaljer

Selvangivelse 2015 0400

Selvangivelse 2015 0400 Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Opprinnelig SA Selvangivelse 2015 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse 1E Ektefelles fødselsnummer

Detaljer

NYHETER. Ny og oppdatert 2002 versjon! VIKTIG Installasjonsveiledning. Serviceavtale med mange fordeler! Nye brukermanualer

NYHETER. Ny og oppdatert 2002 versjon! VIKTIG Installasjonsveiledning. Serviceavtale med mange fordeler! Nye brukermanualer NYHETER Ny og oppdatert 2002 versjon! Mamut datax Software fremstår nå i en ny og mer effektiv utgave. Nyhetene i programmet gjør det mer oversiktlig og brukervennlig. De seneste månedene har programgruppen

Detaljer

Selvangivelse 2011 0001 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2011 0001 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Opprinnelig SA Selvangivelse 2011 0001 for lønnstakere og pensjonister mv. Ved den foreløpige skatteberegningen legges automatisk den gunstigste ligningsmåten

Detaljer

Introduksjon til datax. Privatøkonomi. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til datax. Privatøkonomi. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Privatøkonomi Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. datax Privatøkonomi Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00,

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 5. Mamut Installasjonsveiledning DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 5. Mamut Installasjonsveiledning DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN Mamut Installasjonsveiledning INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 5 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DITT DATAX-PROGRAM Mamut Kunnskapsserie, nr. 9-2005 2 SJEKKLISTE SJEKKLISTE

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret 012 012 012 012 12 Hva blir skatten for inntektsåret Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 750 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller

Detaljer

NYHETER. Ny versjon av ditt Mamut datax-program! VIKTIG Installasjonsveiledning. Bli mer effektiv med Mamut Næringsavtale. Nyttige spørsmål og svar.

NYHETER. Ny versjon av ditt Mamut datax-program! VIKTIG Installasjonsveiledning. Bli mer effektiv med Mamut Næringsavtale. Nyttige spørsmål og svar. NYHETER VIKTIGE NYHETER I DIN NYE MAMUT DATAX SOFTWARE-VERSJON Ny versjon av ditt Mamut datax-program! Gratulerer med din nye versjon av Mamut datax Software. Du som har Mamut Serviceavtale vil motta denne

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING Mamut Installasjonsveiledning INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 6.1 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DITT MAMUT-PROGRAM Mamut Kunnskapsserie, nr. 7-2006 2 SJEKKLISTE

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING Mamut Installasjonsveiledning INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 6.1 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DITT MAMUT-PROGRAM Mamut Kunnskapsserie, nr. 8-2006 2 SJEKKLISTE

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT Mamut datax Software INSTALLASJONSVEILEDNING FOR INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT VERSJON 4.0.1200 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DIN VERSJON

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1 Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan installere/oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 FØr installasjon serverinstallasjon EttEr installasjon

Detaljer

Selvangivelse 2014 0400

Selvangivelse 2014 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig SA levert med endring Selvangivelse 2014 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01.

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01. Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag Hjelpedokument for kasserere i undergruppene Redigert av Marte Collin 28.01.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2009 2 1.0 INNLEDNING 3 2.0 HUSKELISTE

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON Mamut datax Software DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON Mamut datax Software DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN Mamut datax Software INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 4.1.1300 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT DATAX SOFTWARE Mamut Kunnskapsserie, nr. 2-2004

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

Selvangivelse 2012 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2012 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2012 for lønnstakere og pensjonister mv 0219 Fødselsnummer 19 03 62 392 23 Skatteklasse 1E Ektefelles fødselsnummer 25 09 61 479 05 Beston Aud

Detaljer

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert 11.09.2017 1 Nye skatteregler i 2017 Aksjesparekonto Personlige skattytere

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Med Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online kan du hente inn og oppdatere kontaktinformasjon fra Telefonkatalogen 1880 online. Ved å oppdatere blant annet navn,

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4 Huldt & Lillevik Lønn Versjon 5.08.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 8.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Selvangivelse 2013 0400

Selvangivelse 2013 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2013 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Nordmann Ola Bolignr.: H0202 Stredet 15 A 3333 Skattevig Fødselsnummer 03 11 63 003 31 Skatteklasse

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Enterprise-utvidelser Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon 14.5 MBS.EXT.SSI.NO.2011.2 Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser... 3 Abonnementsfakturering...

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING GOL05.doc (v15) OPPGAVE 5A - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest inntekt,

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4 Lønn 5.0 Versjon 5.13.4 Innhold 1 Hva er nytt i denne versjonen... 2 2 Oppdatere til 5.13.4... 2 3 Datostyring... 2 4 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 4.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Nyheter / lovendringer

Nyheter / lovendringer - Nye lovendringer/ nyheter. - Utfordringer i bransjen. - - Selskapsformer. Nyheter / lovendringer Elektronisk skattekort Personalister Ikke krav til revisor eller åpningsbalanse ved stiftelse av AS Enklere

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN GOL05.doc (h15) Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 2008-12-17. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2008.4

Huldt & Lillevik System 4 2008-12-17. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2008.4 Versjon 2008.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2008.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Levere

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING Mamut Installasjonsveiledning INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 6.1 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DITT MAMUT-PROGRAM Mamut Kunnskapsserie, nr. 6-2006 2

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN GOL05.doc (v17) Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene fastsetter inntekten hver for seg, (adskilt etter sktl

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret 2011?

Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Heftet gir informasjon om skatteberegningen med eksempel, skjema og tabeller for beregning av skatt og trygdeavgift Om beregning av skatten Netto for mue Enslige,

Detaljer

Innhold. 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret. 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør

Innhold. 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret. 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør Serviceerklæring Innhold 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør 7 Arv og gaver 8 Næringsdrivende Selvangivelse

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM 0BTilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Enterprise Travel CRM Versjon 14.5 MBS.EXT.TRA.NO.2011.2 I Innhold Tilleggsprodukter

Detaljer

Innføring i bruk av elektronisk innsendelse til Altinn med FINALE Årsoppgjør

Innføring i bruk av elektronisk innsendelse til Altinn med FINALE Årsoppgjør Innføring i bruk av elektronisk innsendelse til Altinn med FINALE Årsoppgjør Dette dokumentet gir deg oversikt over hvordan du foretas innsendelse av data til www.altinn.no Programversjon: 16.0.0.99 Dato:

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTALLASJONSVEILEDNING Oppdatering av ditt Mamut-system DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSJON 9.0 ELLER NYERE Mamut Kunnskapsserie,

Detaljer

Selvangivelse 2015 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2015 for lønnstakere og pensjonister mv. Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2015 for lønnstakere og pensjonister mv. 0301 Fødselsnummer Skatteklasse 1 27 07 96 328 51 Foyn Cecilie Christensen Hellerudveien 48 D 0672 Oslo Forklaringer

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1 Utenlandske

Detaljer

Mamut Nets Netaxept. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.NET.NO.2011.1

Mamut Nets Netaxept. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.NET.NO.2011.1 0BTilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Nets Netaxept Versjon 14.5 MBS.EXT.NET.NO.2011.1 I Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser...

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Utenlandske næringsdrivende

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Mamut Eiendelsregister. Introduksjon

Mamut Eiendelsregister. Introduksjon Mamut Eiendelsregister Introduksjon MAMUT EIENDELSREGISTER INNHOLD 1 OM MAMUT EIENDELSREGISTER... 1 2 INSTALLASJON... 2 Installasjon av programmet... 2 3 REGISTRERING... 5 Veiviser for registrering av

Detaljer

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013.

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013 Mentor Ajour Skattesatser for 2013 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. 2013 MentorAjour 2 1 Skattesatsene for 2013 2012-regler

Detaljer

RF Hva blir skatten for 2016

RF Hva blir skatten for 2016 RF 2014 Hva blir skatten for 2016 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 400 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Nyheter. Mye nytt. for både næring og privat

Nyheter. Mye nytt. for både næring og privat Nyheter Viktige nyheter i ditt datax-program, versjon 10.0 Nyheter De viktigste nyhetene og forbedringene i ditt program fra Mamut. Side 2-3 Tips fra datax-bruker Les hvordan datax-brukeren Jan Erik Vinnem

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1140 Boligsameie likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1140 Boligsameie likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-40 Boligsameie likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver for boligsameier ved bruk av manuelt inntastingsskjema i Altinn. Målgruppe

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Forenklet (RF-1088F)

Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Forenklet (RF-1088F) Rettledning til Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Forenklet (RF-1088F) 2009 2010 2008 2011 2007 2006 Innhold 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2011

Detaljer

Det er mye som skal gjøres og ferdigstilles i årets siste måned. Her er en huskeliste for a-melding vedrørende årsskiftet.

Det er mye som skal gjøres og ferdigstilles i årets siste måned. Her er en huskeliste for a-melding vedrørende årsskiftet. Til regnskapsførere, revisorer og rådgivere Nr. 8 desember 2015 Skatteinfo Ønsker du å abonnere? Skatteinfo publiseres av Skatteetaten. Har du innspill eller ønsker å få nyhetsbrevet tilsendt på e-post,

Detaljer

Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web

Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web Dette er en innføring i hvordan du bruker tilleggsproduktet Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web. Først vil det bli gjennomgått hva du kan få ut av din

Detaljer

Svart arbeid er en tyv. Regnskap og økonomi for ungdomsbedrifter v/heidi Husom, Skatt øst

Svart arbeid er en tyv. Regnskap og økonomi for ungdomsbedrifter v/heidi Husom, Skatt øst Svart arbeid er en tyv Regnskap og økonomi for ungdomsbedrifter v/heidi Husom, Skatt øst 1 Samarbeid mellom UE og Skatteetaten UE Skatteetaten SMSØ Skatt Øst Felles innsats mot svart økonomi Ungdomsbedrifter

Detaljer

Matrix Skoleversjon innføring

Matrix Skoleversjon innføring Matrix Skoleversjon Innføring En spesialversjon av Matrix økonomisystem til bruk i opplæring Denne innføringen vises automatisk første gang du starter programmet, og siden kan du ta opp igjen fra menyen

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie, nr. 3-2003 Mamut Business Software BILAGSREGISTRERING EFFEKTIV BILAGSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE

Mamut Kunnskapsserie, nr. 3-2003 Mamut Business Software BILAGSREGISTRERING EFFEKTIV BILAGSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE Mamut Kunnskapsserie, nr. 3-2003 Mamut Business Software BILAGSREGISTRERING EFFEKTIV BILAGSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE 2 INNLEDNING INNHOLD Effektiv bilagsregistrering med Mamut Business Software

Detaljer

Årsavslutningsveiledning Visma.net Payroll

Årsavslutningsveiledning Visma.net Payroll Årsavslutningsveiledning 2018 Visma.net Payroll Innhold Kontroll og korrigering 2 Halv skatt 2 Firmabil 3 AFP/OTP 5 Forsikringer 5 Godkjenne timelister og reiseregninger 6 Avstemming 6 Kontroller opplysninger

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

Vær klar over at du kan trenge spesiell tillatelse for å drive virksomhet i enkelte bransjer.

Vær klar over at du kan trenge spesiell tillatelse for å drive virksomhet i enkelte bransjer. Selskapsguiden 2015 Alle gründere i Norge har som regel én ting til felles, sin egen bedrift. Det å kunne skape noe fra grunnen av er virkelig noe unikt og man har mange muligheter til og oppnå suksess.

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

SMARTE SKATTE- FRADRAG

SMARTE SKATTE- FRADRAG E-bok 004 SMARTE SKATTE- FRADRAG I EGET FIRMA 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold SMARTE SKATTE- FRADRAG i eget firma R!SANGERS E-BØKER 004 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Bedrift

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Bedrift 0BTilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Enterprise Telefonkatalogen Bedrift Versjon 14.5 MBS.EXT.TKB.NO.2011.2 I Innhold Tilleggsprodukter

Detaljer

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Nyheter i Mamut Business Software versjon 18.0 2 Netthandel 2 Regnskap 2 Salg 4 Systemforbedringer 5 Nyheter i Mamut

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2013 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK Velkommen til NUF seminar Forhold i Norge og i UK Hvilken struktur ønsker vi å oppnå ved et NUF Enkeltpersonsforetak Aksjeselskap Norsk avdeling av Utenlandsk Foretak eier eier LTD (100 000) eier person

Detaljer

Selvangivelseskurs 2010. for regnskaps/ligningsoppgjøret 2009. Billedkunstnere v/kristoffer G. Vassdal

Selvangivelseskurs 2010. for regnskaps/ligningsoppgjøret 2009. Billedkunstnere v/kristoffer G. Vassdal Selvangivelseskurs 2010 for regnskaps/ligningsoppgjøret 2009. Billedkunstnere v/kristoffer G. Vassdal 1 Målsetting med kurset Gi en innføring i aktuelle kostnader og fradrag. Gi en innføring i aktuelle

Detaljer

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

Skattemelding for formues- og inntektsskatt - for lønnstakere og pensjonister mv skattemelding levert med endring RF-1030

Skattemelding for formues- og inntektsskatt - for lønnstakere og pensjonister mv skattemelding levert med endring RF-1030 Postboks 4305, 8608 Mo i Rana skattemelding levert med endring Skattemelding 0400 for formues- og inntektsskatt - for lønnstakere og pensjonister mv. 2016 Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig Fødselsnummer

Detaljer

Mamut Business Software. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Cost Centre. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCT.NO

Mamut Business Software. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Cost Centre. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCT.NO Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Cost Centre Versjon 14.5 MBS.EXT.MCT.NO.2011.2 2 Innhold Innhold... 1 Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser... 3 Ekstra kostnadsbærere...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2 Versjon 5.09.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.2 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave Svalbard...

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

Husk å slette eiendomsposter fra regnskapssystemet

Husk å slette eiendomsposter fra regnskapssystemet Til regnskapsførere, revisorer og rådgivere Nr. 3 april 2017 Skatteinfo Ønsker du å abonnere? Skatteinfo publiseres av Skatteetaten. Har du innspill eller ønsker å få nyhetsbrevet tilsendt på e-post, kontakt

Detaljer

Beskatningsregler i f.m. det å eie bolig i Frankrike!

Beskatningsregler i f.m. det å eie bolig i Frankrike! Beskatningsregler i f.m. det å eie bolig i Frankrike! Det norske Storting har i f.m. statsbudsjettet for 2010 vedtatt nye regler for formueskatt på fast eiendom. Trenden er klar: Lave norske ligningstakster

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

minipos minipos Innhold

minipos minipos Innhold minipos Innhold Forord... 2 Oppstart... 2 Registrere varelinjer... 3 Endre antall, pris, eller varerabatt på en vare... 4 Endre pris... 4 Gi varerabatt... 5 Slette en varelinje... 5 Kundereferanse... 6

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

Elektronisk innsending av årsregnskapet

Elektronisk innsending av årsregnskapet Elektronisk innsending av årsregnskapet Forutsetningen for å sende årsregnskapet via Altinn, er at du har rettighet for slik innsending for virksomheten, og at du har kodebrev for å logge inn i Altinn.

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel November 2008 - Opplag: 10.000 - Trykk: Aske Trykk AS (www.aske.no) RF-2025 B. Kontaktinformasjon Brønnøysundregistrene for spørsmål om organisasjonsnummer Postadresse: NO-8910 BRØNNØYSUND, NORGE Telefon:

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2009. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Servicekontoret for næringslivet SERVICEKONTORET FOR NÆRINGSLIVET. servicekontoret@nae.oslo.kommune.no

Servicekontoret for næringslivet SERVICEKONTORET FOR NÆRINGSLIVET. servicekontoret@nae.oslo.kommune.no SERVICEKONTORET FOR NÆRINGSLIVET 23 46 01 11 servicekontoret@nae.oslo.kommune.no AGENDA Om Servicekontoret Etablering generelt Valg av selskapsform Enkeltpersonforetak Ans/Da AS Registrering i Brønnøysundreg

Detaljer

Årsavslutning skatt AS

Årsavslutning skatt AS Årsavslutning skatt AS Overgang til Finansregnskap Klient: AS med Finansregnskap (klikk på skjermbildene for å forstørre) Se Video Første gangs oppstart: 1. Opprette driftsmiddelkartotek på basis av siste

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 2 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i utlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Harmoni lønn versjon

Harmoni lønn versjon Harmoni Lønn Harmoni lønn versjon 2018-1 22.12.2017 Harmoni Lønn versjon 2018-1 I årets versjon av Harmoni Lønn er det flere endringer: Skattetabeller for 2018 Oppdaterte tabeller for avgiftssoner og postnummer

Detaljer