Introduksjon til datax. Privatøkonomi. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Introduksjon til datax. Privatøkonomi. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet."

Transkript

1 Introduksjon til datax Privatøkonomi Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

2 datax Privatøkonomi Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: , Faks: Internett: E-post: Mamut Supportsenter: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: , Faks: Internett: E-post: Salg: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: , Faks: Internett: E-post: 2011 Mamut ASA. Alle rettigheter. Med forbehold om endringer/feil. Mamut og Mamut-logoen er registrerte varemerker av Mamut ASA. Alle andre varemerker er registrerte varemerker av respektive firmaer. Versjon 12 II DX.DOC.PRI NO

3 Innhold Innhold Skatt... 1 Om Skatt... 2 Hva inngår i Skatt?... 2 Øvre menylinje i Skatt... 3 Velg/Opprett selvangivelse... 4 Status... 6 Selvangivelse... 8 Lønns- og trekkoppgave Boligoppgave Bankoppgave Refusjon fra AS og ANS Utland Enslig forsørger, barn 18 år/eldre Skatteberegning RF-Skjemaer Overføring fra andre moduler Innsending til Altinn Rapporter Innstillinger for utskrift Innstillinger Statusvindu Altinn Privatregnskap Om Privatregnskap Hva inngår i Privatregnskap? Opprett/velg regnskap Opprett/endre regnskap og regnskapsår Veiviser for opprettelse av regnskap, kontoplan og standardføringer Status Likviditetsoversikt Forfallsbok Bilagsføring Forenklet bilagsføring Avansert bilagsføring Endre bilag Slett bilag Betal bilag Nettbank Bilagsføring Kontoplan Standardbilag III

4 datax Privatøkonomi Avansert Budsjett/Samleposter Budsjett/kontooversikt Samleposter Rapporter/Grafikk Innstillinger for utskrift Innstillinger Registreringsmetode Kontoplan og inngående saldo Nettbankinnstillinger Statusvindu Standardbilag Slå sammen regnskap Verdipapir Om Verdipapir Hva inngår i Verdipapir? Status Portefølje Ny/Endre portefølje Registrering av verdipapir i Portefølje Opplysninger om verdipapiret Kjøp Salg Ligningskurs/Utbytte Historisk utvikling Verdipapirregister Ny/endre verdipapir Verdipapir Kurser Grafikk RISK Ligningskurser Utbytte Rapporter Innstillinger for utskrift Innstillinger Last ned oppdaterte kurser Vedlikehold kursregisteret Statusvindu Overfør til selvangivelse Simulering Om Simulering Hva inngår i Simulering? IV

5 Innhold Status Lån Opprett/endre lån Sparing Ny/Endre sparing Hva hvis Innstillinger Utskrift Statusvindu Kontakt Om Kontakt Hva inngår i Kontakt? Kontaktregister Ny/Endre kontakt Synkronisering med Microsoft Outlook Rapporter Innstillinger for utskrift Innstillinger Skype Om integrasjon med Skype Hva er Skype? Kom i gang med Skype Ringe med Skype Inventar Om Inventar Hva inngår i Inventar? Opprett samling Status Inventar Ny/endre gjenstand Skademelding Opprett/endre skademelding Rapporter Innstillinger Utskrift Statusvindu Hjemmearkiv Om Hjemmearkiv Hva inngår i modulen Hjemmearkiv? V

6 datax Privatøkonomi Modulen Familie Opprette/endre en person Personvinduet Kontakt Opprette en ny kontakt Aktivitet Kontrakt Dokument Linker Lån Sparing Detaljer Modulen Bolig og eiendom Veiviseren ny/endre bolig Inventar Rom Strømmåler Vannmåler Takst Detaljer Modulen Bil, Båt og Motor Utstyr Bensinbok Detaljer Modulen Reise og fritid Reise Sted Modulen Trening Program Øvelse Modulen Kosthold Oppskrifter Handlelister Meny Diett Innstillinger for Kosthold Mer informasjon Service og brukerstøtte Mamut Serviceavtale sikrer en enklere hverdag Videre læring Indeks VI

7 Skatt I Skatt holder du orden på den delen av økonomien som har med ligning og skatt å gjøre. Du får god hjelp til utfylling av selvangivelsens poster, du finner de mest brukte RF-skjemaene lett tilgjengelig, du kan få beregnet korrekt skatt og få løpende oversikt over status for inntekt, formue og skatt. Som personlig skatteyter kan du ved hjelp av denne modulen kontrollere selvangivelsen mot ligningspapirene fra myndighetene. Du kan oppbevare/ registrere opplysninger fra 3 år tilbake, og 1 år fram i tid. Merk! Modulen Skatt er ikke inkludert i alle dataxprogrammer. I tillegg bør du merke deg at dette kapittelet beskriver funksjonaliteten i den største utgaven av skattemodulen. Det betyr at selv om du har Skatt, kan enkelte av de omtalte funksjonene mangle i ditt program. Innhold Om Skatt... 2 Hva inngår i Skatt?... 2 Øvre menylinje i Skatt... 3 Velg/Opprett selvangivelse... 4 Status... 6 Selvangivelse... 8 Lønns- og trekkoppgave Boligoppgave Bankoppgave Refusjon fra AS og ANS Utland Enslig forsørger, barn 18 år/eldre Skatteberegning RF-Skjemaer Overføring fra andre moduler Innsending til Altinn Rapporter Innstillinger for utskrift Innstillinger Statusvindu Altinn

8 Skatt OM SKATT Hva inngår i Skatt? Status: Her får du oversikt over status på flere områder av selvangivelsen, blant annet status for inntekt, formue og betalt/tilgode/skyldig skatt, samt økonomisk analyse av skatteprosent og gjeldsgrad. Det er også en skattesjekk her hvor du har mulighet til å sjekke forglemmelser, mulige fradrag og tips. Selvangivelse: Du har her mulighet til å fylle ut selvangivelsen ved hjelp av en veiviser som støtter deg gjennom hele prosessen. Det er også mulig å gå manuelt fra post til post. Du finner hurtiglenker til lønns- og trekkoppgave, boligoppgave, bankoppgave m.m. i denne delen av programmet. Skatteberegning: Her kan du se den fullstendige skatteberegningen for din økonomi på bakgrunn av registrerte opplysninger. RF-Skjemaer: I denne delen av programmet ligger de mest brukte RF-skjemaene klare til utfylling og utskrift. Herfra kan du også sende inn selvangivelsen og alle opprettede RFskjemaer til Altinn. Rapporter: Her kan du blant annet skrive ut ligning, selvangivelse, spesifisering av poster og diverse RF-skjemaer. Innstillinger: Under Innstillinger kan du tilpasse utseendet i statusvinduet samt angi datasystem ID og passord for innsending til Altinn. Hvordan kommer jeg dit? Velg Skatt i Hovedmenyen til venstre i programvinduet. Du kan også velge Gå til - Skatt fra den øvre menylinjen og gjøre et valg derfra. 2

9 Om Skatt Øvre menylinje i Skatt Enkelte menyvalg endres fra modul til modul. I Skatt har valget Fil et litt annerledes innhold enn i andre moduler. Gå til, Verktøy, Brukermanual og Hjelp fungerer imidlertid likt som i andre moduler. Fil: Via dette menyvalget kan du opprette en ny selvangivelse eller endre de praktiske opplysningene som ligger til grunn for en eksisterende. Dette gjøres ved hjelp av en veiviser som leder deg gjennom de nødvendige innstillingene. I tillegg til dette kan du kan komme til skriveroppsett og avslutte programmet fra Fil-menyen. Gå til: I denne menyen finner du alle modulene som programversjonen din inneholder. Det er nøyaktig det samme om du tar deg fram til modulene via denne Gå til-menyen, eller om du bruker nedtrekkslisten øverst til venstre i hovedvinduet. Verktøy: Her finner du en vanlig kalkulator (standard Windows-kalkulator) og en valutakalkulator. Brukermanual: Her finner du en brukermanual for hver modul programmet ditt inneholder. I disse finner du forklaringer på bruk av programmet, samt gode tips og råd om hvordan du skal utnytte det best mulig. Det kan lønne seg å skrive disse manualene ut i papirform. Her finner du også en link til heftet Skatte-Nøkkelen, som kan være nyttig når du f.eks. skal fylle ut selvangivelsen.. Hjelp: En meny som gir deg enkel tilgang til ulike hjelpefunksjoner, både brukerstøtte, nyheter og annet du kan ha bruk for. 3

10 Skatt VELG/OPPRETT SELVANGIVELSE Når du starter Skatt for første gang, vil du få opp et vindu hvor du må velge/opprette en selvangivelse å jobbe med. Det er mulig å opprette selvangivelser for flere inntektsår på hver Person. Du kan opprette/endre personer i klienten ved å velge Fil - Ny/Endre klient. Merk! Vær nøye når du registrerer personinformasjonen da denne danner grunnlaget for utfylling av selvangivelsen. I nedtrekkslisten Vis selvangivelse for, vil du kunne velge mellom alle personene som er registrert i klienten. Ut fra hver enkelt person, velger/oppretter du selvangivelse. Du kan til en hver tid velge bytte til en annen selvangivelse. Dette gjør du ved å velge Fil - Ny/Endre selvangivelse fra den øvre menylinjen. Klikk på Ny for å opprette en ny selvangivelse på personen som er valgt i nedtrekkslisten. Da åpnes veiviseren Opprette ny selvangivelse. Følg veiviserens anvisninger nøye og legg inn korrekt informasjon. Tips! Ønsker du å kopiere selvangivelsen fra fjoråret til i år kan du enkelt gjøre det ved å markere aktuell selvangivelse og klikke Kopier til nytt år. Ved kopiering av selvangivelsen fra fjoråret kan du velge om du vil ta med beløp eller ikke. Velger du å ikke ta med beløp, vil bare postene bli kopiert. Merk! Verdi på bolig, bil, båt etc. vil bli kopiert til nytt år. Husk etterpå at gå igjennom hele selvangivelsen og legg inn nye oppdaterte beløp. Selve opprettelsen av selvangivelser ledes av en veiviser, og prosessen er nokså enkel. Det er allikevel svært viktig at du er nøye med registreringen av opplysninger. 4

11 Velg/Opprett selvangivelse Registrer korrekte opplysninger For at programmet skal kunne foreta korrekt skatteberegning, er det svært viktig at du registrerer riktige opplysninger i selvangivelsen. Vær spesielt nøye når du registrerer: Inntektsår Sivilstand Dato for ekteskap/partnerskap/meldepliktig samboende Bostedsadresse 1.november året forut for inntektsåret Om du var enke/enkemann i inntektsåret og eventuelt sitter i uskiftet bo Felles barn/særkullsbarn Hvilken voksen person i husholdningen eventuelle særkullsbarn tilhører Skatteoppgjør sommer/høst 5

12 Skatt STATUS I Statusvinduet holder du fortløpende oversikt over aktiv selvangivelse. Ønsker du å bytte til en annen selvangivelse kan du klikke på navnet øverst som er en link, du vil da kunne velge blant registrete selvangivelser. Dersom det er opprettet selvangivelser på flere personer i familien/klienten, kan du også velge person ved hjelp av nedtrekkslisten Velg person øverst til høyre i vinduet. Du kan skrive ut innholdet i statusvinduet ved hjelp av knappen Skriv ut statusinformasjon. Statusrapport for aktiv selvangivelse som genereres viser alle opplysningene fra vinduet. Knappen Innstillinger for statusvinduet gir deg mulighet til å tilpasse statusvinduet etter dine ønsker. I tillegg til å sjekke status for inntekt, formue, skatt og ev. tilgodehavende, kan du her se en økonomisk analyse av reell skattekortprosent og gjeldsgrad. Det er også en skattesjekk her hvor du har mulighet til å sjekke forglemmelser, mulige fradrag, tips og brukertips. Statusvinduet viser også informasjonsflyten mellom de ulike registrene i Skattemodulen. Ved å klikke på en av knappene kommer du direkte til aktuelt register der du f.eks. kan opprette nye registreringer, beregninger eller ta utskrifter. 6

13 Status Forklaring til Økonomisk analyse i statusbildet Her finner du en kort forklaring til punktene under overskriften Økonomisk analyse i Status. Skattekortprosent All pensjonsgivende inntekt blir i utgangspunktet utbetalt i 12 like deler. Skatt betales imidlertid kun i 10,5 måneder. Dette skyldes den ene skattefrie måneden på sommeren og halv skatt i desember. Skatten pr. måned er med andre ord lik utlignet skatt delt på 10,5 måneder. Skattekortprosent refererer derfor til de månedene en betaler skatt, og ikke til den 1,5 måneden som er skattefri. Skattekortprosent = (Utlignet skatt/pensjonsgivende inntekt)*12 10,5 Reell skatteprosent Her ser du hvor mye skatt du betaler i forhold til mottatt inntekt. Prosentsatsen gjelder for alle 12 måneder. Reell skatteprosent = (Utlignet skatt/mottatte inntekter) *100 Gjeldsgrad Gjeldsgraden sier noe om hvor stor gjeld du har i forhold til mottatt inntekt. (Ektefeller vil her bli vurdert i fellesskap). Gjeldsgrad = Sum gjeld (post 4.8.4)/Mottatte inntekter Gjeldsandel av formue Her ser du en prosentvis beregning av hvor mye gjeld du har i forhold til formuen. Gjeldsandel av formue = Sum gjeld (post 4.8.4)/Sum formue (post 4.7) 7

14 Skatt SELVANGIVELSE Utfylling av selvangivelsen kan enten gjøres ved hjelp av en Veiviser, Post for post eller ved hjelp av Hurtiglenker. Merk! Du er ikke nødt til å fylle ut alle poster i selvangivelsen. Dersom det er opprettet selvangivelser på flere personer i familien/klienten, kan du også velge person ved hjelp av nedtrekkslisten Velg person øverst til høyre i vinduet. 8

15 Selvangivelse Utfylling med veiviser Ved valg av Veiviser vil du bli ledet gjennom de viktigste postene med tips og forklaringer, trinn for trinn. Siden veiviseren ikke er innom samtlige poster, bør du se igjennom andre poster du ikke har vært innom. Post for post Velger du Post for post, har du mulighet til selv å bestemme i hvilken rekkefølge og hvilke poster du vil gå gjennom. Du vil da ikke få samme støtte og informasjon til hver enkelt post som ved bruk av veiviseren. Klikk på pilknappene til høyre for tittelen Post for post for å bevege deg fra post til post i selvangivelsen. Du kan bevege deg ett trinn frem/tilbake ved hjelp av disse knappene. Du kan også klikke på en av linkene under Post for post for å komme direkte til ønsket gruppe av poster. For å legge inn informasjon om en post må du klikke på pilknappen til høyre for aktuelt felt. Et vindu vil da åpnes der du kan registrere informasjon om aktuell post. Ved poster der det ikke er en pilknapp kan du skrive inn tall rett i feltet. Hurtiglenker Ved å klikke på lenkene under Hurtiglenker vil du komme direkte til aktuell oppgave. Disse forklares her i hvert sitt avsnitt. Beveg musepekeren over de ulike lenkene for å se en boks med forklaring av innholdet i hver enkelt lenke. Resultat: Når du har gått gjennom alle poster med relevans for deg, er du ferdig med å fylle ut selvangivelsen. Du kan da se din skatteberegning ut fra de opplysningene som er registrert i vedleggene. 9

16 Skatt Lønns- og trekkoppgave For å registrere lønns- og trekkoppgaven du får fra arbeidsgiveren din kan du klikke på linken Lønns- og trekkoppgave under hurtiglenker. Når du klikker på Lønns- og trekkoppgave, åpnes først en oversikt over oppgaver som er registrert på den aktuelle personen. Fra dette vinduet kan du både opprette en Ny oppgave, Endre eller Slette en som allerede ligger i oversikten. Når du skal registrere en lønns- og trekkoppgave, må du først velge rett Arbeidsgiver i nedtrekkslisten. Ved hjelp av pilknappen til høyre for nedtrekkslisten kan du legge til en ny arbeidsgiver, endre eller slette en eksisterende i nedtrekkslisten. Merk! Det er viktig at adressen til arbeidsgiveren fylles ut, da dette er avgjørende for beregning av eventuelt overskudd av bilgodtgjørelse. Dersom det er aktuelt, merker du for Oppgaven gjelder sjømann med inntekt om bord som gir rett til sjømannsfradrag øverst i høyre hjørne. Legg deretter inn tall fra lønns- og trekkoppgaven i feltene i fanekortets midtre del. Dette er de mest vanlige kodene. For å legge til øvrige lønnsoppgavekoder må du klikke på knappen Ny. Da åpnes vinduet Lønnskoder hvor du velger aktuellt Kode i nedtrekkslisten, fyller ut Beløp, og klikker OK. Gjenta for alle aktuelle lønnskoder. 10

17 Selvangivelse Boligoppgave For å registrere boligoppgaven din klikker du på linken Boligoppgave under hurtiglenker. Når du klikker på Boligoppgave, åpnes først en oversikt over faste eiendommer som er registrert på den aktuelle personen. Fra dette vinduet kan du både opprette Ny eiendom, Endre og Slette eksisterende eiendommer. Opplysning om eiendommen Velg riktig Type eiendom fra nedtrekkslisten. Fyll så ut fullstendige adresseopplysninger om eiendommen. Marker avmerkingsboksen Eiendommen ligger i annen kommune enn bosted dersom dette gjelder din eiendom. Dette må registreres fordi ligningsverdi og prosentinntekt fastsettes av den kommunen eiendommen ligger i. Ligningsverdi avrundes ned til nærmeste 1000, mens prosentinntekt og eventuelle leieinntekter skal avrundes ned til nærmeste 100. Skriv inn Eiendommens totale ligningsverdi, og angi Din andel av ligningstakst (i prosent) dersom denne ikke er 100 %. Utleie/borettslag Dersom du har leilighet i borettslag/sameie, skal inntekter og utgifter registreres i fanekortet Utleie/boligselskap. Andelene av disse inntektene/utgiftene fylles ut i feltene under Boligselskap og boligsameie øverst i fanekortet. 11

18 Skatt Svarer du ja på et eller begge spørsmålene i feltet for Utleie eiendom i nedre del av fanekortet, vil du få opp et felt hvor du angir Mottatt leie. Klikk på knappen RF-1189 for å hente netto leieinntekt fra et allerede utfylt skjema. Har du ikke fylt ut et skjema, kan du fylle ut RF-1189 Årsoppgjør for utleie mv. av fast eiendom ved å klikke på Ny i vinduet som åpnes. Feltet Utleie av fritidseiendom er aktivt dersom du har markert dette som Type eiendom i fanekortet Opplysning om eiendommen. (Denne er ikke gjenstand for prosentinntekt.) Salg av eiendom Klikk på fanekortet Salg av eiendom hvis du har solgt eiendommen din. Marker først avmerkingsboksen Eiendommen er solgt for å aktivere de øvrige feltene i fanekortet. Fyll så ut korrekt informasjon. Salget er skattepliktig/fradragsberettiget dersom du ikke kan svare Ja på begge spørsmålene som stilles her. Bankoppgave For å registrere bankoppgaven din klikker du på linken Bankoppgave under hurtiglenker. Når du klikker på Bankoppgave, åpnes først vinduet Bank- og låneinstitusjoner med oversikt over de som eventuelt allerede er registrert. Klikk på Ny i vinduet Bank- og låneinstitusjoner for å legge til en ny bank, eller Endre for å redigere en eksisterende bank. Da åpnes vinduet Ny/endre konto. Du kan også slette banker/låneinstitusjoner ved å markere en linje i oversiktsvinduet og klikke Slett. I vinduet Ny/endre konto legger du inn Banken/lagets navn i det øvre feltet og klikker Ny for å legge til kontoer tilhørende banken. Husk å velge hvilken type konto det er snakk om, Gjeld eller Innskudd. Tips! Trykk på [TAB]-tasten for å forflytte deg til neste kolonne. 12

19 Selvangivelse Refusjon fra AS og ANS Utland Klikk på hurtiglenken Refusjon fra AS for å sjekke refusjon fra AS og ANS. I vinduet som åpnes får du vite hvor mye av skatten på personinntekt du ev. kan få refundert fra selskapet. Du kan ikke foreta deg noe aktivt i dette vinduet. Dersom vinduet er tomt og du har fylt ut selvangivelsen, har du ikke rett til noen refusjon fra selskapet. Via hurtiglenken Utland kommer du direkte til registreringsvinduet for informasjon om utenlandsrelaterte forhold. Selve registreringsbildet består av fem ulike fanekort. På hvert av disse får du retningslinjer som hjelper deg gjennom utfyllingen. Fyll først ut fanekortet Tolvtedeler dersom du er Skattepliktig til Norge i deler av året. (Feltene blir ikke aktive før du har merket av). Dette får betydning for minstefradrag, personfradrag m.m. I fanekortet Trygdeavgift kan du merke av for fritakelse av trygdeavgift dersom det er tilfellet. Husk at all inntekt vil bli fritatt. Du vil eventuelt bli ilignet toppskatt. I fanekortet Standardfradrag kan du merke dersom du krever standardfradrag. Dette kan være aktuelt dersom du arbeider midlertidig i Norge (2 år eller mindre). Registrer et eventuelt Kredittfradrag i fanekortet Kredittfradrag/Alternativ fordeling (les først informasjonen i dette fanekortet). Fyll ut Inntekt utland hvis du har inntekt fra utlandet, herunder britisk sektor i Nordsjøen. Merk! Les teksten på hvert enkelt fanekort nøye. Her finner du svært nyttig informasjon som det er viktig at du leser før du fyller ut de ulike feltene. 13

20 Skatt Enslig forsørger, barn 18 år/eldre Hurtiglenken Enslig forsørger, barn 18 år/eldre tar deg til vinduet Barns inntekt og pensjon der du kan fylle ut aktuell informasjon dersom du er enslig forsørger og skal registrere inntekt/pensjon til barn over 18 år. Denne knappen vil du kunne se ut for enkelte felter. Ved å klikke på knappen vil du finne detaljert informasjon om aktuelt felt. 14

21 Skatteberegning SKATTEBEREGNING I Skatteberegning finner du utregnet skatt på bakgrunn av opplysningene du har registrert i selvangivelsen. Velg Gå til - Skatt - Skatteberegning fra menyen, eller klikk på Skatteberegning blant snarveiene til venstre for å se skatteberegningen. Dersom det er opprettet selvangivelser på flere personer i familien/klienten, kan du også velge person ved hjelp av nedtrekkslisten Velg person øverst til høyre i vinduet. Lenken Skatteberegning viser deg skatteoppgjøret for det aktuelle inntektsåret. Lenken Grunnlagstall gir deg en forhåndsvisning av Utskrift av ligningen med oversikt over de enkelte postene i selvangivelsen. Lenken Ideell fordeling gir deg informasjon om den mest gunstige fordelingen av kapitalinntekter/-utgifter. 15

22 Skatt RF-SKJEMAER I denne delen av modulen Skatt finner du de vanligste RF-skjemaene klare til utfylling. Velg Gå til - Skatt - RF-Skjemaer fra menyen, eller klikk på RF-Skjemaer blant snarveiene til venstre for å komme til skjemaene. Dersom det er opprettet selvangivelser på flere personer i familien/klienten, kan du også velge person ved hjelp av nedtrekkslisten Velg person øverst til høyre i vinduet. For å fylle ut et skjema klikker du Ny, velger ønsket skjema i listen som åpnes og klikker til slutt OK. Sørg for å få med deg alle sidene i skjemaet. Dersom det er flere sider, ligger disse som fanekort bak hverandre som du kan klikke på. Merk! Når du fyller ut beløpsposter i skjemaene, kan du kun skrive inn sum i hele kroner. Når du oppgir Justeringsfaktor og antall, kan du imidlertid benytte deg av desimaltall. Du endrer eller sletter skjemaer du allerede har fylt ut, ved å markere ønsket skjema i vinduet og klikke Endre eller Slett. Etter hvert som du oppretter eller legger til skjemaer, vil de vil legge seg i en trestruktur i henhold til hvilke skjemaer de er knyttet til. Du vil bare kunne opprette én versjon av de fleste skjemaene, men for skjemaene der det kan være aktuelt å opprette flere skjemaer, vil antall opprettede skjemaer vises i parentes bak skjemanavnet. Når du velger å endre eller slette slike skjemaer, vil det åpnes et nytt vindu med oversikt over alle de opprettede versjonene av skjemaet, og herfra kan du legge til nye, endre eller slette de enkelte skjemaversjonene. 16

23 RF-Skjemaer Klikker du på knappen Rettledning, vil du få opp en rettledning for det aktuelle RF-skjemaet. Knappen er kun tilgjengelig i de tilfellene der det er en rettledning tilgjengelig for valgt skjema. Tips! Har du en programversjon med tilgang til modulen Næringsregnskap og/eller Verdipapir, har du også mulighet til å overføre opplysninger fra disse modulene til selvangivelsen. På den måten vil enkelte RF-skjemaer opprettes og fylles ut automatisk basert på de overførte opplysningene. Les mer om dette nedenfor. Egne notater I dette fanekortet vil du se egne notater som du har lagt inn på de enkelte skjemaene. Marker ønsket skjema i listen over for å se tilhørende notater. Ønsker du å legge inn eller endre et notat, går du inn på ønsket skjema ved å markere det og klikke Endre, og klikk deretter Egne notater/sette status. I vinduet som åpnes skriver du notatet rett inn i feltet, og klikker deretter OK for å lagre. For selvangivelsen kommer du direkte til notatvinduet når du klikker Endre. Send skjema / status fra Altinn I dette fanekortet kan du sende inn selvangivelsen med vedlegg til Altinn, samt at du kan se status for din siste innsendte selvangivelsen. Før du kan sende inn, må du ha lagt inn datasystem ID og passord i innstillingene for Altinn. Les mer om det under "Innsending til Altinn" nedenfor. Innsendelsesprosessen foregår ved at du først henter ned forhåndsutfylt selvangivelse fra Altinn, og så sendes denne inn igjen sammen med RF-skjemaene du har opprettet og lagt til. Du kan lese mer om hvordan du sender inn selvangivelsen i delen "Innsending til Altinn" nedenfor. Hent selvangivelse fra Altinn: Klikk denne knappen for å hente inn forhåndsutfylt selvangivelse fra Altinn. Dette må gjøres før du kan sende inn selvangivelsen fra programmet. For å få tilgang til de forhåndsutfylte dataene, må du logge deg inn på Altinn ved å angi en autentiseringskode. Du kan velge mellom PIN-kode på SMS, fra brev fra Altinn eller kode fra selvangivelse. Autentiseringen vil være gyldig i 30 minutter. Send skjema til Altinn: Klikk Send skjema til Altinn for å sende inn selvangivelsen til Altinn sammen med RF-skjemaene du har opprettet og lagt til. Merk! Det er den forhåndsutfylte selvangivelsen som sendes inn igjen, dvs. at eventuelle korrigeringer du har gjort i selve selvangivelsen i programmet ikke vil overføres til Altinn, disse må gjøres manuelt i selvangivelsen på Altinn-portalen etter innsending fra programmet. Oppdater status: Klikk Oppdater status for å hente inn status fra Altinn-portalen for din sist innsendte selvangivelse. Historikk: Ved hjelp av knappen Historikk vil du få en oversikt over status på alle innsendte selvangivelser for valgt person. 17

24 Skatt Overføring fra andre moduler I forhold til Skattemodulen vil det være aktuelt å overføre enkelte sentrale opplysninger fra andre moduler. Selv om disse modulene er integrert i hverandre, er det visse ting du må foreta deg manuelt for at informasjonen skal utveksles. Her får du vite hva du må gjøre i forhold til modulene Næringsregnskap og Verdipapir. Informasjon RF-1175 Næringsoppgave 1 og RF-1224 Personinntekt fylles ut med data fra modulen Næringsregnskap. RF-1059 Aksje- og andelsoppgave over inngangsverdi, utbytte og realisasjon fylles ut med data fra modulen Verdipapir. Etter at du har overført opplysninger fra andre moduler til skatt, bør du gå nøye gjennom skjemaene og fylle ut eventuell tilleggsinformasjon eller foreta eventuelle korrigeringer. Dette gjør du ved å klikke Gå til - Skatt - RF-Skjemaer, markere aktuelt skjema og klikke Endre. Fra Næringsoppgave til Skatt Ved å overføre næringsoppgaven fra Næringsregnskap til modulen Skatt, vil systemet fylle ut både skjema RF-1175 Næringsoppgave 1 og RF-1224 Skjema for beregning av personinntekt. Slik overfører du næringsoppgaven til skattemodulen 1. Sørg for at alle bilag er registrert i regnskapet. 2. Åpne Næringsregnskap, og velg Fil - Utfylling av Næringsoppgave Klikk Oppdater fra regnskap. 4. Svar Ja på om du ønsker å oppdatere med tall fra regnskapet. Merk at dette vil overskrive eventuelle korrigeringer som du har gjort. 5. Se over skjemaet, og foreta eventuelle korrigeringer. 6. Klikk OK for å registrere næringsoppgaven. 7. Velg Fil - Overfør til selvangivelse. 8. Velg Driftsform og Næringens art ved å markere riktig alternativ. 9. Klikk deretter på knappen Velg selvangivelse, og velg hvilken selvangivelse næringsoppgaven skal overføres til, ved å markere den i listen og klikke Velg. Får du ikke opp noe i listen, må du først gå til modulen Skatt og opprette en selvangivelse for det aktuelle året før du kan overføre næringsoppgaven. 10. Klikk til slutt OK for å overføre næringsoppgaven til valgt selvangivelse. Opplysningene fra næringsoppgaven overføres nå til skattemodulen, og systemet vil automatisk fylle ut skjemaene RF-1175 og RF-1224 og legge dem til angitt selvangivelse. 18

25 RF-Skjemaer Fra Verdipapir til Skatt Følg disse anvisningene for å overføre opplysningene du har registrert i Verdipapir til Skatt. Formue, utbytte og rente vil automatisk fylles inn i selvangivelsen. Systemet vil på bakgrunn av disse opplysningene fylle ut skjema RF-1059 Aksje- og andelsoppgave over inngangsverdi, utbytte og realisasjon dersom dette er aktuelt. Merk! Husk at for at RF-1059 skal fylles ut må det enkelte verdipapir merkes av for dette. Les mer om dette i avsnittet "Registrering av verdipapir i portefølje" i dokumentasjonen til modulen Verdipapir. Slik overfører du fra Verdipapir til Skatt 1. Åpne modulen Verdipapir, og sørg for at alle kjøp og salg av aksjer er registrert. 2. Velg Fil - Overfør til selvangivelse. 3. Marker den selvangivelsen du vil overføre opplysninger til, og klikk Velg. 4. Klikk deretter Ja for å bekrefte at du ønsker å overføre opplysningene. Merk at dette vil erstatte/slette tidligere registrerte verdipapirer og/eller RF Klikk eventuelt Nei her dersom du ikke ønsker å overskrive data, dette vil avbryte prosessen. Opplysningene fra Verdipapir er nå overført til skattemodulen. Husk at du manuelt må legge inn gevinst/tap i postene 3.1/3.3 i selvangivelsen. Innsending til Altinn Altinn er myndighetenes offisielle kanal for innlevering av opplysninger til det offentlige over Internett. Fordelene med Altinn er at du sparer tid, automatiserer rapporteringen, reduserer mulige feilkilder og lagrer historikk på skjemaene. Med datax kan du enkelt sende inn skjema direkte fra programmet til Altinn-portalen. Du må først registrere ditt datax-program på Altinn-portalen for å kunne sende inn data til Etter å ha gjort det, må du registrere datasystem ID og passord i innstillingene for Altinn i datax-programmet. Registrere datasystem hos Altinn Logg deg først inn på klikk på Tilgangsstyring i menyen øverst, og velg deretter Datasystemer i menyen til venstre. Velg riktig firma/person i nedtrekkslisten Vis datasystem for den jeg representerer nå. Velg deretter Mamut i nedtrekkslisten for Type datasystem, legg inn en Beskrivelse og Passord, og klikk Legg til. ID-en du tildeles samt passordet du angir her, skal legges inn i ditt datax-program. 19

Introduksjon til datax. Totaløkonomi. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til datax. Totaløkonomi. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Totaløkonomi Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. datax Totaløkonomi Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00,

Detaljer

Håndbok til datax. Totaløkonomi

Håndbok til datax. Totaløkonomi Håndbok til datax Totaløkonomi Håndbok til datax Totaløkonomi Versjon: 8.1 2200. Partnr.: DX.DOC.TOT.022008NO I DATAX TOTALØKONOMI Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.:

Detaljer

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap Mamut Academy //Mamut datax Software Regnskap Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post:

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

// Mamut Business Software. Økonomistyring, logistikk, lønn og personal

// Mamut Business Software. Økonomistyring, logistikk, lønn og personal // Mamut Business Software Økonomistyring, logistikk, lønn og personal I Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst allé 56 Postboks 733, Skøyen 0214 Oslo Tlf.: 23 20 35

Detaljer

Nyheter. God lesning og lykke til med selvangivelsen!

Nyheter. God lesning og lykke til med selvangivelsen! Nyheter Ny versjon av ditt datax-program, versjon 11.1 Ny ligningsverdi: Hva med skatten? Nye regler kan påvirke din formue og skatt. Side 2 Nyheter i datax 11.1 Les om viktige skatteendringer og få nyttige

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

Mamut Academy. //Grunnkurs Regnskap

Mamut Academy. //Grunnkurs Regnskap Mamut Academy //Grunnkurs Regnskap Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no

Detaljer

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor Mamut Home Med Mamut Home kan hele familien holde oversikt over kontakter, aktiviteter, dokumenter, lån, sparing, bolig, eiendom, bil, motorsykkel, båt og motor, samt reise, trening, fritid og middagsselskaper.

Detaljer

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor Mamut Home Med Mamut Home kan hele familien holde oversikt over kontakter, aktiviteter, dokumenter, lån, sparing, bolig, eiendom, bil, motorsykkel, båt og motor, samt reise, trening, fritid og middagsselskaper.

Detaljer

// Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver

// Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver // Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver Innhold Innledning 3 Om lønns- og trekkoppgaver 3 Nyttig å vite før utskrift av lønns- og trekkoppgaver 4 Satser for lønns- og trekkoppgaver 6 Satser

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Økonomistyring, logistikk, lønn og personal

Mamut Business Software. Introduksjon. Økonomistyring, logistikk, lønn og personal Mamut Business Software Introduksjon Økonomistyring, logistikk, lønn og personal Introduksjon til Mamut Business Software Økonomistyring, logistikk, lønn og personal Versjon: 11.2. Partnr.: MBS.MAN.FIN.112.NO

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Mamut Kunnskapsserie Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software 1 Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Innhold Velkommen... 3 Viktige verktøy i skjermbildene... 4 Kom i

Detaljer

Mamut Academy. Viderekommende Regnskap

Mamut Academy. Viderekommende Regnskap Mamut Academy Viderekommende Regnskap Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter :

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Kunde-, salgsoppfølging og netthandel

Mamut Business Software. Introduksjon. Kunde-, salgsoppfølging og netthandel Mamut Business Software Introduksjon Kunde-, salgsoppfølging og netthandel Introduksjon til Mamut Business Software Kunde,- salgsoppfølging og netthandel Versjon: 12. Partnr.: MBS.MAN.CRM.12.NO 002 I FORORD

Detaljer

Nyheter. Mye nytt. for både næring og privat

Nyheter. Mye nytt. for både næring og privat Nyheter Viktige nyheter i ditt datax-program, versjon 10.0 Nyheter De viktigste nyhetene og forbedringene i ditt program fra Mamut. Side 2-3 Tips fra datax-bruker Les hvordan datax-brukeren Jan Erik Vinnem

Detaljer

// Mamut Business Software. Kunde-, salgsoppfølging og netthandel

// Mamut Business Software. Kunde-, salgsoppfølging og netthandel // Mamut Business Software Kunde-, salgsoppfølging og netthandel I Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst allé 56 Postboks 733, Skøyen 0214 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks:

Detaljer

Nyheter. Viktig! Ny og bedre brukeropplevelse. Brukertips Tips og ideer til hvordan utnytte ditt program fra Mamut enda bedre.

Nyheter. Viktig! Ny og bedre brukeropplevelse. Brukertips Tips og ideer til hvordan utnytte ditt program fra Mamut enda bedre. Nyheter VIKTIGE NYHETER I DITT PROGRAM FRA Nyheter De viktigste nyheter og forbedringer i ditt program fra Mamut. Side 2 Ny og bedre brukeropplevelse Mamut for Altinn En nettbasert løsning for automatisk

Detaljer

Brukerveiledning Maestro Solo Programvare for profesjonelle brukere. Brukerveiledning Maestro Solo. Hvordan komme i gang?

Brukerveiledning Maestro Solo Programvare for profesjonelle brukere. Brukerveiledning Maestro Solo. Hvordan komme i gang? Programvare for profesjonelle brukere Brukerveiledning Maestro Solo Hvordan komme i gang? 1 INSTALLASJON AV PROGRAMMET Vi forutsetter at du har fått installert programmet første gang. HVORDAN HENTE INN

Detaljer

Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software versjon 11

Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software versjon 11 Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software versjon 11 Versjon: 11.0. Partnr.: MBS.MAN.NEWS.110.NO I Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23

Detaljer

Kom i gang med Mamut Online Desktop

Kom i gang med Mamut Online Desktop // Mamut Business Software Kom i gang med Mamut Online Desktop Kom i gang med Mamut Online Desktop Innhold Velkommen til Mamut Online Desktop... 3 Kom i gang... 6 Status... 20 Kontakt... 21 Timeregistrering...

Detaljer

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Enterprise-utvidelser Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon 14.5 MBS.EXT.SSI.NO.2011.2 Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser... 3 Abonnementsfakturering...

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

Mamut Academy. Grunnkurs Hjemmeside og E-handel

Mamut Academy. Grunnkurs Hjemmeside og E-handel Mamut Academy Grunnkurs Hjemmeside og E-handel Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter

Detaljer

Regnskap Enklere årsavslutning med datax

Regnskap Enklere årsavslutning med datax Mamut Kunnskapsserie Regnskap Enklere årsavslutning med datax Utgitt 2010 DTX.BKL.ÅRSAV.2010.1 INNHOLD INNHOLD Enklere årsavslutning med datax 1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR... 3 2 HVA MÅ JEG GJØRE SELV?... 4

Detaljer

Mamut Academy. // Grunnkurs Kunde og salg

Mamut Academy. // Grunnkurs Kunde og salg Mamut Academy // Grunnkurs Kunde og salg Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post:

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Bedrift

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Bedrift 0BTilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Enterprise Telefonkatalogen Bedrift Versjon 14.5 MBS.EXT.TKB.NO.2011.2 I Innhold Tilleggsprodukter

Detaljer

NYHETER. Ny versjon av ditt Mamut datax-program! VIKTIG Installasjonsveiledning. Bli mer effektiv med Mamut Næringsavtale. Nyttige spørsmål og svar.

NYHETER. Ny versjon av ditt Mamut datax-program! VIKTIG Installasjonsveiledning. Bli mer effektiv med Mamut Næringsavtale. Nyttige spørsmål og svar. NYHETER VIKTIGE NYHETER I DIN NYE MAMUT DATAX SOFTWARE-VERSJON Ny versjon av ditt Mamut datax-program! Gratulerer med din nye versjon av Mamut datax Software. Du som har Mamut Serviceavtale vil motta denne

Detaljer

Introduksjon til datax

Introduksjon til datax Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Installasjon og oppstart Dette heftet er laget for å veilede deg gjennom installasjon og førstegangs oppstart av datax,

Detaljer

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver.

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Brukerhåndbok Lønn Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer