Introduksjon til datax. Privatøkonomi. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Introduksjon til datax. Privatøkonomi. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet."

Transkript

1 Introduksjon til datax Privatøkonomi Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

2 datax Privatøkonomi Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: , Faks: Internett: E-post: Mamut Supportsenter: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: , Faks: Internett: E-post: Salg: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: , Faks: Internett: E-post: 2011 Mamut ASA. Alle rettigheter. Med forbehold om endringer/feil. Mamut og Mamut-logoen er registrerte varemerker av Mamut ASA. Alle andre varemerker er registrerte varemerker av respektive firmaer. Versjon 12 II DX.DOC.PRI NO

3 Innhold Innhold Skatt... 1 Om Skatt... 2 Hva inngår i Skatt?... 2 Øvre menylinje i Skatt... 3 Velg/Opprett selvangivelse... 4 Status... 6 Selvangivelse... 8 Lønns- og trekkoppgave Boligoppgave Bankoppgave Refusjon fra AS og ANS Utland Enslig forsørger, barn 18 år/eldre Skatteberegning RF-Skjemaer Overføring fra andre moduler Innsending til Altinn Rapporter Innstillinger for utskrift Innstillinger Statusvindu Altinn Privatregnskap Om Privatregnskap Hva inngår i Privatregnskap? Opprett/velg regnskap Opprett/endre regnskap og regnskapsår Veiviser for opprettelse av regnskap, kontoplan og standardføringer Status Likviditetsoversikt Forfallsbok Bilagsføring Forenklet bilagsføring Avansert bilagsføring Endre bilag Slett bilag Betal bilag Nettbank Bilagsføring Kontoplan Standardbilag III

4 datax Privatøkonomi Avansert Budsjett/Samleposter Budsjett/kontooversikt Samleposter Rapporter/Grafikk Innstillinger for utskrift Innstillinger Registreringsmetode Kontoplan og inngående saldo Nettbankinnstillinger Statusvindu Standardbilag Slå sammen regnskap Verdipapir Om Verdipapir Hva inngår i Verdipapir? Status Portefølje Ny/Endre portefølje Registrering av verdipapir i Portefølje Opplysninger om verdipapiret Kjøp Salg Ligningskurs/Utbytte Historisk utvikling Verdipapirregister Ny/endre verdipapir Verdipapir Kurser Grafikk RISK Ligningskurser Utbytte Rapporter Innstillinger for utskrift Innstillinger Last ned oppdaterte kurser Vedlikehold kursregisteret Statusvindu Overfør til selvangivelse Simulering Om Simulering Hva inngår i Simulering? IV

5 Innhold Status Lån Opprett/endre lån Sparing Ny/Endre sparing Hva hvis Innstillinger Utskrift Statusvindu Kontakt Om Kontakt Hva inngår i Kontakt? Kontaktregister Ny/Endre kontakt Synkronisering med Microsoft Outlook Rapporter Innstillinger for utskrift Innstillinger Skype Om integrasjon med Skype Hva er Skype? Kom i gang med Skype Ringe med Skype Inventar Om Inventar Hva inngår i Inventar? Opprett samling Status Inventar Ny/endre gjenstand Skademelding Opprett/endre skademelding Rapporter Innstillinger Utskrift Statusvindu Hjemmearkiv Om Hjemmearkiv Hva inngår i modulen Hjemmearkiv? V

6 datax Privatøkonomi Modulen Familie Opprette/endre en person Personvinduet Kontakt Opprette en ny kontakt Aktivitet Kontrakt Dokument Linker Lån Sparing Detaljer Modulen Bolig og eiendom Veiviseren ny/endre bolig Inventar Rom Strømmåler Vannmåler Takst Detaljer Modulen Bil, Båt og Motor Utstyr Bensinbok Detaljer Modulen Reise og fritid Reise Sted Modulen Trening Program Øvelse Modulen Kosthold Oppskrifter Handlelister Meny Diett Innstillinger for Kosthold Mer informasjon Service og brukerstøtte Mamut Serviceavtale sikrer en enklere hverdag Videre læring Indeks VI

7 Skatt I Skatt holder du orden på den delen av økonomien som har med ligning og skatt å gjøre. Du får god hjelp til utfylling av selvangivelsens poster, du finner de mest brukte RF-skjemaene lett tilgjengelig, du kan få beregnet korrekt skatt og få løpende oversikt over status for inntekt, formue og skatt. Som personlig skatteyter kan du ved hjelp av denne modulen kontrollere selvangivelsen mot ligningspapirene fra myndighetene. Du kan oppbevare/ registrere opplysninger fra 3 år tilbake, og 1 år fram i tid. Merk! Modulen Skatt er ikke inkludert i alle dataxprogrammer. I tillegg bør du merke deg at dette kapittelet beskriver funksjonaliteten i den største utgaven av skattemodulen. Det betyr at selv om du har Skatt, kan enkelte av de omtalte funksjonene mangle i ditt program. Innhold Om Skatt... 2 Hva inngår i Skatt?... 2 Øvre menylinje i Skatt... 3 Velg/Opprett selvangivelse... 4 Status... 6 Selvangivelse... 8 Lønns- og trekkoppgave Boligoppgave Bankoppgave Refusjon fra AS og ANS Utland Enslig forsørger, barn 18 år/eldre Skatteberegning RF-Skjemaer Overføring fra andre moduler Innsending til Altinn Rapporter Innstillinger for utskrift Innstillinger Statusvindu Altinn

8 Skatt OM SKATT Hva inngår i Skatt? Status: Her får du oversikt over status på flere områder av selvangivelsen, blant annet status for inntekt, formue og betalt/tilgode/skyldig skatt, samt økonomisk analyse av skatteprosent og gjeldsgrad. Det er også en skattesjekk her hvor du har mulighet til å sjekke forglemmelser, mulige fradrag og tips. Selvangivelse: Du har her mulighet til å fylle ut selvangivelsen ved hjelp av en veiviser som støtter deg gjennom hele prosessen. Det er også mulig å gå manuelt fra post til post. Du finner hurtiglenker til lønns- og trekkoppgave, boligoppgave, bankoppgave m.m. i denne delen av programmet. Skatteberegning: Her kan du se den fullstendige skatteberegningen for din økonomi på bakgrunn av registrerte opplysninger. RF-Skjemaer: I denne delen av programmet ligger de mest brukte RF-skjemaene klare til utfylling og utskrift. Herfra kan du også sende inn selvangivelsen og alle opprettede RFskjemaer til Altinn. Rapporter: Her kan du blant annet skrive ut ligning, selvangivelse, spesifisering av poster og diverse RF-skjemaer. Innstillinger: Under Innstillinger kan du tilpasse utseendet i statusvinduet samt angi datasystem ID og passord for innsending til Altinn. Hvordan kommer jeg dit? Velg Skatt i Hovedmenyen til venstre i programvinduet. Du kan også velge Gå til - Skatt fra den øvre menylinjen og gjøre et valg derfra. 2

9 Om Skatt Øvre menylinje i Skatt Enkelte menyvalg endres fra modul til modul. I Skatt har valget Fil et litt annerledes innhold enn i andre moduler. Gå til, Verktøy, Brukermanual og Hjelp fungerer imidlertid likt som i andre moduler. Fil: Via dette menyvalget kan du opprette en ny selvangivelse eller endre de praktiske opplysningene som ligger til grunn for en eksisterende. Dette gjøres ved hjelp av en veiviser som leder deg gjennom de nødvendige innstillingene. I tillegg til dette kan du kan komme til skriveroppsett og avslutte programmet fra Fil-menyen. Gå til: I denne menyen finner du alle modulene som programversjonen din inneholder. Det er nøyaktig det samme om du tar deg fram til modulene via denne Gå til-menyen, eller om du bruker nedtrekkslisten øverst til venstre i hovedvinduet. Verktøy: Her finner du en vanlig kalkulator (standard Windows-kalkulator) og en valutakalkulator. Brukermanual: Her finner du en brukermanual for hver modul programmet ditt inneholder. I disse finner du forklaringer på bruk av programmet, samt gode tips og råd om hvordan du skal utnytte det best mulig. Det kan lønne seg å skrive disse manualene ut i papirform. Her finner du også en link til heftet Skatte-Nøkkelen, som kan være nyttig når du f.eks. skal fylle ut selvangivelsen.. Hjelp: En meny som gir deg enkel tilgang til ulike hjelpefunksjoner, både brukerstøtte, nyheter og annet du kan ha bruk for. 3

10 Skatt VELG/OPPRETT SELVANGIVELSE Når du starter Skatt for første gang, vil du få opp et vindu hvor du må velge/opprette en selvangivelse å jobbe med. Det er mulig å opprette selvangivelser for flere inntektsår på hver Person. Du kan opprette/endre personer i klienten ved å velge Fil - Ny/Endre klient. Merk! Vær nøye når du registrerer personinformasjonen da denne danner grunnlaget for utfylling av selvangivelsen. I nedtrekkslisten Vis selvangivelse for, vil du kunne velge mellom alle personene som er registrert i klienten. Ut fra hver enkelt person, velger/oppretter du selvangivelse. Du kan til en hver tid velge bytte til en annen selvangivelse. Dette gjør du ved å velge Fil - Ny/Endre selvangivelse fra den øvre menylinjen. Klikk på Ny for å opprette en ny selvangivelse på personen som er valgt i nedtrekkslisten. Da åpnes veiviseren Opprette ny selvangivelse. Følg veiviserens anvisninger nøye og legg inn korrekt informasjon. Tips! Ønsker du å kopiere selvangivelsen fra fjoråret til i år kan du enkelt gjøre det ved å markere aktuell selvangivelse og klikke Kopier til nytt år. Ved kopiering av selvangivelsen fra fjoråret kan du velge om du vil ta med beløp eller ikke. Velger du å ikke ta med beløp, vil bare postene bli kopiert. Merk! Verdi på bolig, bil, båt etc. vil bli kopiert til nytt år. Husk etterpå at gå igjennom hele selvangivelsen og legg inn nye oppdaterte beløp. Selve opprettelsen av selvangivelser ledes av en veiviser, og prosessen er nokså enkel. Det er allikevel svært viktig at du er nøye med registreringen av opplysninger. 4

11 Velg/Opprett selvangivelse Registrer korrekte opplysninger For at programmet skal kunne foreta korrekt skatteberegning, er det svært viktig at du registrerer riktige opplysninger i selvangivelsen. Vær spesielt nøye når du registrerer: Inntektsår Sivilstand Dato for ekteskap/partnerskap/meldepliktig samboende Bostedsadresse 1.november året forut for inntektsåret Om du var enke/enkemann i inntektsåret og eventuelt sitter i uskiftet bo Felles barn/særkullsbarn Hvilken voksen person i husholdningen eventuelle særkullsbarn tilhører Skatteoppgjør sommer/høst 5

12 Skatt STATUS I Statusvinduet holder du fortløpende oversikt over aktiv selvangivelse. Ønsker du å bytte til en annen selvangivelse kan du klikke på navnet øverst som er en link, du vil da kunne velge blant registrete selvangivelser. Dersom det er opprettet selvangivelser på flere personer i familien/klienten, kan du også velge person ved hjelp av nedtrekkslisten Velg person øverst til høyre i vinduet. Du kan skrive ut innholdet i statusvinduet ved hjelp av knappen Skriv ut statusinformasjon. Statusrapport for aktiv selvangivelse som genereres viser alle opplysningene fra vinduet. Knappen Innstillinger for statusvinduet gir deg mulighet til å tilpasse statusvinduet etter dine ønsker. I tillegg til å sjekke status for inntekt, formue, skatt og ev. tilgodehavende, kan du her se en økonomisk analyse av reell skattekortprosent og gjeldsgrad. Det er også en skattesjekk her hvor du har mulighet til å sjekke forglemmelser, mulige fradrag, tips og brukertips. Statusvinduet viser også informasjonsflyten mellom de ulike registrene i Skattemodulen. Ved å klikke på en av knappene kommer du direkte til aktuelt register der du f.eks. kan opprette nye registreringer, beregninger eller ta utskrifter. 6

13 Status Forklaring til Økonomisk analyse i statusbildet Her finner du en kort forklaring til punktene under overskriften Økonomisk analyse i Status. Skattekortprosent All pensjonsgivende inntekt blir i utgangspunktet utbetalt i 12 like deler. Skatt betales imidlertid kun i 10,5 måneder. Dette skyldes den ene skattefrie måneden på sommeren og halv skatt i desember. Skatten pr. måned er med andre ord lik utlignet skatt delt på 10,5 måneder. Skattekortprosent refererer derfor til de månedene en betaler skatt, og ikke til den 1,5 måneden som er skattefri. Skattekortprosent = (Utlignet skatt/pensjonsgivende inntekt)*12 10,5 Reell skatteprosent Her ser du hvor mye skatt du betaler i forhold til mottatt inntekt. Prosentsatsen gjelder for alle 12 måneder. Reell skatteprosent = (Utlignet skatt/mottatte inntekter) *100 Gjeldsgrad Gjeldsgraden sier noe om hvor stor gjeld du har i forhold til mottatt inntekt. (Ektefeller vil her bli vurdert i fellesskap). Gjeldsgrad = Sum gjeld (post 4.8.4)/Mottatte inntekter Gjeldsandel av formue Her ser du en prosentvis beregning av hvor mye gjeld du har i forhold til formuen. Gjeldsandel av formue = Sum gjeld (post 4.8.4)/Sum formue (post 4.7) 7

14 Skatt SELVANGIVELSE Utfylling av selvangivelsen kan enten gjøres ved hjelp av en Veiviser, Post for post eller ved hjelp av Hurtiglenker. Merk! Du er ikke nødt til å fylle ut alle poster i selvangivelsen. Dersom det er opprettet selvangivelser på flere personer i familien/klienten, kan du også velge person ved hjelp av nedtrekkslisten Velg person øverst til høyre i vinduet. 8

15 Selvangivelse Utfylling med veiviser Ved valg av Veiviser vil du bli ledet gjennom de viktigste postene med tips og forklaringer, trinn for trinn. Siden veiviseren ikke er innom samtlige poster, bør du se igjennom andre poster du ikke har vært innom. Post for post Velger du Post for post, har du mulighet til selv å bestemme i hvilken rekkefølge og hvilke poster du vil gå gjennom. Du vil da ikke få samme støtte og informasjon til hver enkelt post som ved bruk av veiviseren. Klikk på pilknappene til høyre for tittelen Post for post for å bevege deg fra post til post i selvangivelsen. Du kan bevege deg ett trinn frem/tilbake ved hjelp av disse knappene. Du kan også klikke på en av linkene under Post for post for å komme direkte til ønsket gruppe av poster. For å legge inn informasjon om en post må du klikke på pilknappen til høyre for aktuelt felt. Et vindu vil da åpnes der du kan registrere informasjon om aktuell post. Ved poster der det ikke er en pilknapp kan du skrive inn tall rett i feltet. Hurtiglenker Ved å klikke på lenkene under Hurtiglenker vil du komme direkte til aktuell oppgave. Disse forklares her i hvert sitt avsnitt. Beveg musepekeren over de ulike lenkene for å se en boks med forklaring av innholdet i hver enkelt lenke. Resultat: Når du har gått gjennom alle poster med relevans for deg, er du ferdig med å fylle ut selvangivelsen. Du kan da se din skatteberegning ut fra de opplysningene som er registrert i vedleggene. 9

16 Skatt Lønns- og trekkoppgave For å registrere lønns- og trekkoppgaven du får fra arbeidsgiveren din kan du klikke på linken Lønns- og trekkoppgave under hurtiglenker. Når du klikker på Lønns- og trekkoppgave, åpnes først en oversikt over oppgaver som er registrert på den aktuelle personen. Fra dette vinduet kan du både opprette en Ny oppgave, Endre eller Slette en som allerede ligger i oversikten. Når du skal registrere en lønns- og trekkoppgave, må du først velge rett Arbeidsgiver i nedtrekkslisten. Ved hjelp av pilknappen til høyre for nedtrekkslisten kan du legge til en ny arbeidsgiver, endre eller slette en eksisterende i nedtrekkslisten. Merk! Det er viktig at adressen til arbeidsgiveren fylles ut, da dette er avgjørende for beregning av eventuelt overskudd av bilgodtgjørelse. Dersom det er aktuelt, merker du for Oppgaven gjelder sjømann med inntekt om bord som gir rett til sjømannsfradrag øverst i høyre hjørne. Legg deretter inn tall fra lønns- og trekkoppgaven i feltene i fanekortets midtre del. Dette er de mest vanlige kodene. For å legge til øvrige lønnsoppgavekoder må du klikke på knappen Ny. Da åpnes vinduet Lønnskoder hvor du velger aktuellt Kode i nedtrekkslisten, fyller ut Beløp, og klikker OK. Gjenta for alle aktuelle lønnskoder. 10

17 Selvangivelse Boligoppgave For å registrere boligoppgaven din klikker du på linken Boligoppgave under hurtiglenker. Når du klikker på Boligoppgave, åpnes først en oversikt over faste eiendommer som er registrert på den aktuelle personen. Fra dette vinduet kan du både opprette Ny eiendom, Endre og Slette eksisterende eiendommer. Opplysning om eiendommen Velg riktig Type eiendom fra nedtrekkslisten. Fyll så ut fullstendige adresseopplysninger om eiendommen. Marker avmerkingsboksen Eiendommen ligger i annen kommune enn bosted dersom dette gjelder din eiendom. Dette må registreres fordi ligningsverdi og prosentinntekt fastsettes av den kommunen eiendommen ligger i. Ligningsverdi avrundes ned til nærmeste 1000, mens prosentinntekt og eventuelle leieinntekter skal avrundes ned til nærmeste 100. Skriv inn Eiendommens totale ligningsverdi, og angi Din andel av ligningstakst (i prosent) dersom denne ikke er 100 %. Utleie/borettslag Dersom du har leilighet i borettslag/sameie, skal inntekter og utgifter registreres i fanekortet Utleie/boligselskap. Andelene av disse inntektene/utgiftene fylles ut i feltene under Boligselskap og boligsameie øverst i fanekortet. 11

18 Skatt Svarer du ja på et eller begge spørsmålene i feltet for Utleie eiendom i nedre del av fanekortet, vil du få opp et felt hvor du angir Mottatt leie. Klikk på knappen RF-1189 for å hente netto leieinntekt fra et allerede utfylt skjema. Har du ikke fylt ut et skjema, kan du fylle ut RF-1189 Årsoppgjør for utleie mv. av fast eiendom ved å klikke på Ny i vinduet som åpnes. Feltet Utleie av fritidseiendom er aktivt dersom du har markert dette som Type eiendom i fanekortet Opplysning om eiendommen. (Denne er ikke gjenstand for prosentinntekt.) Salg av eiendom Klikk på fanekortet Salg av eiendom hvis du har solgt eiendommen din. Marker først avmerkingsboksen Eiendommen er solgt for å aktivere de øvrige feltene i fanekortet. Fyll så ut korrekt informasjon. Salget er skattepliktig/fradragsberettiget dersom du ikke kan svare Ja på begge spørsmålene som stilles her. Bankoppgave For å registrere bankoppgaven din klikker du på linken Bankoppgave under hurtiglenker. Når du klikker på Bankoppgave, åpnes først vinduet Bank- og låneinstitusjoner med oversikt over de som eventuelt allerede er registrert. Klikk på Ny i vinduet Bank- og låneinstitusjoner for å legge til en ny bank, eller Endre for å redigere en eksisterende bank. Da åpnes vinduet Ny/endre konto. Du kan også slette banker/låneinstitusjoner ved å markere en linje i oversiktsvinduet og klikke Slett. I vinduet Ny/endre konto legger du inn Banken/lagets navn i det øvre feltet og klikker Ny for å legge til kontoer tilhørende banken. Husk å velge hvilken type konto det er snakk om, Gjeld eller Innskudd. Tips! Trykk på [TAB]-tasten for å forflytte deg til neste kolonne. 12

19 Selvangivelse Refusjon fra AS og ANS Utland Klikk på hurtiglenken Refusjon fra AS for å sjekke refusjon fra AS og ANS. I vinduet som åpnes får du vite hvor mye av skatten på personinntekt du ev. kan få refundert fra selskapet. Du kan ikke foreta deg noe aktivt i dette vinduet. Dersom vinduet er tomt og du har fylt ut selvangivelsen, har du ikke rett til noen refusjon fra selskapet. Via hurtiglenken Utland kommer du direkte til registreringsvinduet for informasjon om utenlandsrelaterte forhold. Selve registreringsbildet består av fem ulike fanekort. På hvert av disse får du retningslinjer som hjelper deg gjennom utfyllingen. Fyll først ut fanekortet Tolvtedeler dersom du er Skattepliktig til Norge i deler av året. (Feltene blir ikke aktive før du har merket av). Dette får betydning for minstefradrag, personfradrag m.m. I fanekortet Trygdeavgift kan du merke av for fritakelse av trygdeavgift dersom det er tilfellet. Husk at all inntekt vil bli fritatt. Du vil eventuelt bli ilignet toppskatt. I fanekortet Standardfradrag kan du merke dersom du krever standardfradrag. Dette kan være aktuelt dersom du arbeider midlertidig i Norge (2 år eller mindre). Registrer et eventuelt Kredittfradrag i fanekortet Kredittfradrag/Alternativ fordeling (les først informasjonen i dette fanekortet). Fyll ut Inntekt utland hvis du har inntekt fra utlandet, herunder britisk sektor i Nordsjøen. Merk! Les teksten på hvert enkelt fanekort nøye. Her finner du svært nyttig informasjon som det er viktig at du leser før du fyller ut de ulike feltene. 13

20 Skatt Enslig forsørger, barn 18 år/eldre Hurtiglenken Enslig forsørger, barn 18 år/eldre tar deg til vinduet Barns inntekt og pensjon der du kan fylle ut aktuell informasjon dersom du er enslig forsørger og skal registrere inntekt/pensjon til barn over 18 år. Denne knappen vil du kunne se ut for enkelte felter. Ved å klikke på knappen vil du finne detaljert informasjon om aktuelt felt. 14

21 Skatteberegning SKATTEBEREGNING I Skatteberegning finner du utregnet skatt på bakgrunn av opplysningene du har registrert i selvangivelsen. Velg Gå til - Skatt - Skatteberegning fra menyen, eller klikk på Skatteberegning blant snarveiene til venstre for å se skatteberegningen. Dersom det er opprettet selvangivelser på flere personer i familien/klienten, kan du også velge person ved hjelp av nedtrekkslisten Velg person øverst til høyre i vinduet. Lenken Skatteberegning viser deg skatteoppgjøret for det aktuelle inntektsåret. Lenken Grunnlagstall gir deg en forhåndsvisning av Utskrift av ligningen med oversikt over de enkelte postene i selvangivelsen. Lenken Ideell fordeling gir deg informasjon om den mest gunstige fordelingen av kapitalinntekter/-utgifter. 15

22 Skatt RF-SKJEMAER I denne delen av modulen Skatt finner du de vanligste RF-skjemaene klare til utfylling. Velg Gå til - Skatt - RF-Skjemaer fra menyen, eller klikk på RF-Skjemaer blant snarveiene til venstre for å komme til skjemaene. Dersom det er opprettet selvangivelser på flere personer i familien/klienten, kan du også velge person ved hjelp av nedtrekkslisten Velg person øverst til høyre i vinduet. For å fylle ut et skjema klikker du Ny, velger ønsket skjema i listen som åpnes og klikker til slutt OK. Sørg for å få med deg alle sidene i skjemaet. Dersom det er flere sider, ligger disse som fanekort bak hverandre som du kan klikke på. Merk! Når du fyller ut beløpsposter i skjemaene, kan du kun skrive inn sum i hele kroner. Når du oppgir Justeringsfaktor og antall, kan du imidlertid benytte deg av desimaltall. Du endrer eller sletter skjemaer du allerede har fylt ut, ved å markere ønsket skjema i vinduet og klikke Endre eller Slett. Etter hvert som du oppretter eller legger til skjemaer, vil de vil legge seg i en trestruktur i henhold til hvilke skjemaer de er knyttet til. Du vil bare kunne opprette én versjon av de fleste skjemaene, men for skjemaene der det kan være aktuelt å opprette flere skjemaer, vil antall opprettede skjemaer vises i parentes bak skjemanavnet. Når du velger å endre eller slette slike skjemaer, vil det åpnes et nytt vindu med oversikt over alle de opprettede versjonene av skjemaet, og herfra kan du legge til nye, endre eller slette de enkelte skjemaversjonene. 16

23 RF-Skjemaer Klikker du på knappen Rettledning, vil du få opp en rettledning for det aktuelle RF-skjemaet. Knappen er kun tilgjengelig i de tilfellene der det er en rettledning tilgjengelig for valgt skjema. Tips! Har du en programversjon med tilgang til modulen Næringsregnskap og/eller Verdipapir, har du også mulighet til å overføre opplysninger fra disse modulene til selvangivelsen. På den måten vil enkelte RF-skjemaer opprettes og fylles ut automatisk basert på de overførte opplysningene. Les mer om dette nedenfor. Egne notater I dette fanekortet vil du se egne notater som du har lagt inn på de enkelte skjemaene. Marker ønsket skjema i listen over for å se tilhørende notater. Ønsker du å legge inn eller endre et notat, går du inn på ønsket skjema ved å markere det og klikke Endre, og klikk deretter Egne notater/sette status. I vinduet som åpnes skriver du notatet rett inn i feltet, og klikker deretter OK for å lagre. For selvangivelsen kommer du direkte til notatvinduet når du klikker Endre. Send skjema / status fra Altinn I dette fanekortet kan du sende inn selvangivelsen med vedlegg til Altinn, samt at du kan se status for din siste innsendte selvangivelsen. Før du kan sende inn, må du ha lagt inn datasystem ID og passord i innstillingene for Altinn. Les mer om det under "Innsending til Altinn" nedenfor. Innsendelsesprosessen foregår ved at du først henter ned forhåndsutfylt selvangivelse fra Altinn, og så sendes denne inn igjen sammen med RF-skjemaene du har opprettet og lagt til. Du kan lese mer om hvordan du sender inn selvangivelsen i delen "Innsending til Altinn" nedenfor. Hent selvangivelse fra Altinn: Klikk denne knappen for å hente inn forhåndsutfylt selvangivelse fra Altinn. Dette må gjøres før du kan sende inn selvangivelsen fra programmet. For å få tilgang til de forhåndsutfylte dataene, må du logge deg inn på Altinn ved å angi en autentiseringskode. Du kan velge mellom PIN-kode på SMS, fra brev fra Altinn eller kode fra selvangivelse. Autentiseringen vil være gyldig i 30 minutter. Send skjema til Altinn: Klikk Send skjema til Altinn for å sende inn selvangivelsen til Altinn sammen med RF-skjemaene du har opprettet og lagt til. Merk! Det er den forhåndsutfylte selvangivelsen som sendes inn igjen, dvs. at eventuelle korrigeringer du har gjort i selve selvangivelsen i programmet ikke vil overføres til Altinn, disse må gjøres manuelt i selvangivelsen på Altinn-portalen etter innsending fra programmet. Oppdater status: Klikk Oppdater status for å hente inn status fra Altinn-portalen for din sist innsendte selvangivelse. Historikk: Ved hjelp av knappen Historikk vil du få en oversikt over status på alle innsendte selvangivelser for valgt person. 17

24 Skatt Overføring fra andre moduler I forhold til Skattemodulen vil det være aktuelt å overføre enkelte sentrale opplysninger fra andre moduler. Selv om disse modulene er integrert i hverandre, er det visse ting du må foreta deg manuelt for at informasjonen skal utveksles. Her får du vite hva du må gjøre i forhold til modulene Næringsregnskap og Verdipapir. Informasjon RF-1175 Næringsoppgave 1 og RF-1224 Personinntekt fylles ut med data fra modulen Næringsregnskap. RF-1059 Aksje- og andelsoppgave over inngangsverdi, utbytte og realisasjon fylles ut med data fra modulen Verdipapir. Etter at du har overført opplysninger fra andre moduler til skatt, bør du gå nøye gjennom skjemaene og fylle ut eventuell tilleggsinformasjon eller foreta eventuelle korrigeringer. Dette gjør du ved å klikke Gå til - Skatt - RF-Skjemaer, markere aktuelt skjema og klikke Endre. Fra Næringsoppgave til Skatt Ved å overføre næringsoppgaven fra Næringsregnskap til modulen Skatt, vil systemet fylle ut både skjema RF-1175 Næringsoppgave 1 og RF-1224 Skjema for beregning av personinntekt. Slik overfører du næringsoppgaven til skattemodulen 1. Sørg for at alle bilag er registrert i regnskapet. 2. Åpne Næringsregnskap, og velg Fil - Utfylling av Næringsoppgave Klikk Oppdater fra regnskap. 4. Svar Ja på om du ønsker å oppdatere med tall fra regnskapet. Merk at dette vil overskrive eventuelle korrigeringer som du har gjort. 5. Se over skjemaet, og foreta eventuelle korrigeringer. 6. Klikk OK for å registrere næringsoppgaven. 7. Velg Fil - Overfør til selvangivelse. 8. Velg Driftsform og Næringens art ved å markere riktig alternativ. 9. Klikk deretter på knappen Velg selvangivelse, og velg hvilken selvangivelse næringsoppgaven skal overføres til, ved å markere den i listen og klikke Velg. Får du ikke opp noe i listen, må du først gå til modulen Skatt og opprette en selvangivelse for det aktuelle året før du kan overføre næringsoppgaven. 10. Klikk til slutt OK for å overføre næringsoppgaven til valgt selvangivelse. Opplysningene fra næringsoppgaven overføres nå til skattemodulen, og systemet vil automatisk fylle ut skjemaene RF-1175 og RF-1224 og legge dem til angitt selvangivelse. 18

25 RF-Skjemaer Fra Verdipapir til Skatt Følg disse anvisningene for å overføre opplysningene du har registrert i Verdipapir til Skatt. Formue, utbytte og rente vil automatisk fylles inn i selvangivelsen. Systemet vil på bakgrunn av disse opplysningene fylle ut skjema RF-1059 Aksje- og andelsoppgave over inngangsverdi, utbytte og realisasjon dersom dette er aktuelt. Merk! Husk at for at RF-1059 skal fylles ut må det enkelte verdipapir merkes av for dette. Les mer om dette i avsnittet "Registrering av verdipapir i portefølje" i dokumentasjonen til modulen Verdipapir. Slik overfører du fra Verdipapir til Skatt 1. Åpne modulen Verdipapir, og sørg for at alle kjøp og salg av aksjer er registrert. 2. Velg Fil - Overfør til selvangivelse. 3. Marker den selvangivelsen du vil overføre opplysninger til, og klikk Velg. 4. Klikk deretter Ja for å bekrefte at du ønsker å overføre opplysningene. Merk at dette vil erstatte/slette tidligere registrerte verdipapirer og/eller RF Klikk eventuelt Nei her dersom du ikke ønsker å overskrive data, dette vil avbryte prosessen. Opplysningene fra Verdipapir er nå overført til skattemodulen. Husk at du manuelt må legge inn gevinst/tap i postene 3.1/3.3 i selvangivelsen. Innsending til Altinn Altinn er myndighetenes offisielle kanal for innlevering av opplysninger til det offentlige over Internett. Fordelene med Altinn er at du sparer tid, automatiserer rapporteringen, reduserer mulige feilkilder og lagrer historikk på skjemaene. Med datax kan du enkelt sende inn skjema direkte fra programmet til Altinn-portalen. Du må først registrere ditt datax-program på Altinn-portalen for å kunne sende inn data til Etter å ha gjort det, må du registrere datasystem ID og passord i innstillingene for Altinn i datax-programmet. Registrere datasystem hos Altinn Logg deg først inn på klikk på Tilgangsstyring i menyen øverst, og velg deretter Datasystemer i menyen til venstre. Velg riktig firma/person i nedtrekkslisten Vis datasystem for den jeg representerer nå. Velg deretter Mamut i nedtrekkslisten for Type datasystem, legg inn en Beskrivelse og Passord, og klikk Legg til. ID-en du tildeles samt passordet du angir her, skal legges inn i ditt datax-program. 19

Skatt. Innhold. Om Skatt... 2. Velg/Opprett selvangivelse... 4 Status... 6. Selvangivelse... 8. Skatteberegning... 15. RF-Skjemaer...

Skatt. Innhold. Om Skatt... 2. Velg/Opprett selvangivelse... 4 Status... 6. Selvangivelse... 8. Skatteberegning... 15. RF-Skjemaer... I Skatt holder du orden på den delen av økonomien som har med ligning og skatt å gjøre. Du får god hjelp til utfylling av selvangivelsens poster, du finner de mest brukte RF-skjemaene lett tilgjengelig,

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

Medlem. Innhold. Registeret er også integrert med regnskapet ditt, noe som betyr at økonomisk informasjon kan overføres direkte dit.

Medlem. Innhold. Registeret er også integrert med regnskapet ditt, noe som betyr at økonomisk informasjon kan overføres direkte dit. I medlemsmodulen holder du oversikt over både praktisk og økonomisk informasjon knyttet til hvert enkelt medlem. Du kan dele medlemmene inn i ulike grupper, noe som øker oversikten ytterligere, og ut fra

Detaljer

Reiseregning. Innhold. Om Reiseregning... 2

Reiseregning. Innhold. Om Reiseregning... 2 I modulen Reiseregning kan du lage din egen kjørebok og skrive dine egne reiseregninger. Du kan registrere dine fortløpende. Kjører du til faste kunder, kan kjøringene defineres som maler. Da blir føringene

Detaljer

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor Mamut Home Med Mamut Home kan hele familien holde oversikt over kontakter, aktiviteter, dokumenter, lån, sparing, bolig, eiendom, bil, motorsykkel, båt og motor, samt reise, trening, fritid og middagsselskaper.

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Med Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online kan du hente inn og oppdatere kontaktinformasjon fra Telefonkatalogen 1880 online. Ved å oppdatere blant annet navn,

Detaljer

Omsetningsoppgaven klargjøres i programmet, og du vil kunne overføre alle relevante opplysninger du har registrert til skattemodulen.

Omsetningsoppgaven klargjøres i programmet, og du vil kunne overføre alle relevante opplysninger du har registrert til skattemodulen. I Næringsregnskap finner selvstendig næringsdrivende, mindre firmaer og foreninger alt som trengs for å føre et godt og grundig regnskap på en enkel måte. Modulen inneholder en standard norsk kontoplan

Detaljer

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor Mamut Home Med Mamut Home kan hele familien holde oversikt over kontakter, aktiviteter, dokumenter, lån, sparing, bolig, eiendom, bil, motorsykkel, båt og motor, samt reise, trening, fritid og middagsselskaper.

Detaljer

Introduksjon til datax. Totaløkonomi. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til datax. Totaløkonomi. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Totaløkonomi Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. datax Totaløkonomi Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00,

Detaljer

Mamut Eiendelsregister. Introduksjon

Mamut Eiendelsregister. Introduksjon Mamut Eiendelsregister Introduksjon MAMUT EIENDELSREGISTER INNHOLD 1 OM MAMUT EIENDELSREGISTER... 1 2 INSTALLASJON... 2 Installasjon av programmet... 2 3 REGISTRERING... 5 Veiviser for registrering av

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

Introduksjon til datax

Introduksjon til datax Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Installasjon og oppstart Dette heftet er laget for å veilede deg gjennom installasjon og førstegangs oppstart av datax,

Detaljer

Introduksjon til. Mamut Home. Komplett hjemmearkivprogram for familier og privatpersoner

Introduksjon til. Mamut Home. Komplett hjemmearkivprogram for familier og privatpersoner Introduksjon til Mamut Home Komplett hjemmearkivprogram for familier og privatpersoner Introduksjon til Mamut Home Innhold Velkommen til Mamut Home...3 Bli kjent med programmet...4 Programvinduet... 4

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer

Introduksjon til datax

Introduksjon til datax Mamut datax Software Introduksjon Introduksjon til datax Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst allé 56 Postboks 733, Skøyen 0214 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20

Detaljer

Mamut datax Software. Introduksjon til Mamut datax Software

Mamut datax Software. Introduksjon til Mamut datax Software Mamut datax Software Introduksjon til Mamut datax Software 2002 Mamut. Alle rettigheter. Mamut er registrert varemerke av Mamut ASA. Alle andre varemerker er registrerte varemerker av respektive firmaer.

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Innføring i bruk av elektronisk innsendelse til Altinn med FINALE Årsoppgjør

Innføring i bruk av elektronisk innsendelse til Altinn med FINALE Årsoppgjør Innføring i bruk av elektronisk innsendelse til Altinn med FINALE Årsoppgjør Dette dokumentet gir deg oversikt over hvordan du foretas innsendelse av data til www.altinn.no Programversjon: 16.0.0.99 Dato:

Detaljer

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap Mamut Academy //Mamut datax Software Regnskap Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post:

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk signering av vedlegg til Samordnet registermelding...

Detaljer

Håndbok til datax. Totaløkonomi

Håndbok til datax. Totaløkonomi Håndbok til datax Totaløkonomi Håndbok til datax Totaløkonomi Versjon: 8.1 2200. Partnr.: DX.DOC.TOT.022008NO I DATAX TOTALØKONOMI Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.:

Detaljer

Regnskap. Mamut Kunnskapsserie - 2009. Lønns- og trekkoppgaver i Mamut Business Software

Regnskap. Mamut Kunnskapsserie - 2009. Lønns- og trekkoppgaver i Mamut Business Software Regnskap Mamut Kunnskapsserie - 2009 Lønns- og trekkoppgaver i Mamut Business Software Lønns- og trekkoppgaver i Mamut Business Software Innhold INNLEDNING... 1 OM LØNNS- OG TREKKOPPGAVER... 1 NYTTIG Å

Detaljer

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1 Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan installere/oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 FØr installasjon serverinstallasjon EttEr installasjon

Detaljer

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05)

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Lønns- og trekkoppgaver via Altinn

Lønns- og trekkoppgaver via Altinn Lønns- og trekkoppgaver via Altinn... 1 Sende oppgaver uten signering fra System 4... 1 Sende oppgaver uten signering fra Altinn Monitor... 1 Signere oppgaver i Altinn portalen... 2 Sende oppgaver med

Detaljer

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04)

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn søketeksten i den lille boksen

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Justering av avgiftssatser Innhold Endring av redusert avgiftssats 2 Beskrivelse av oppgavene 2 Tidspunkt for installasjon av verktøy 2 Standardfunksjoner 3 Avansert funksjon 3

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1140 Boligsameie likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1140 Boligsameie likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-40 Boligsameie likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver for boligsameier ved bruk av manuelt inntastingsskjema i Altinn. Målgruppe

Detaljer

Innhold. Brukerveiledning Databutikken OCR bilagshåndtering. 26.01.2012 Aksel Wåg

Innhold. Brukerveiledning Databutikken OCR bilagshåndtering. 26.01.2012 Aksel Wåg Brukerveiledning Databutikken OCR bilagshåndtering 26.01.2012 Aksel Wåg Innhold Vedlikehold av grunndata... 2 Leverandører, kunder, prosjekter og kontoplan... 2 Leverandører i Mamut... 2 Prosjekter og

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT Mamut datax Software INSTALLASJONSVEILEDNING FOR INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT VERSJON 4.0.1200 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DIN VERSJON

Detaljer

Elektronisk innsending av årsregnskapet

Elektronisk innsending av årsregnskapet Elektronisk innsending av årsregnskapet Forutsetningen for å sende årsregnskapet via Altinn, er at du har rettighet for slik innsending for virksomheten, og at du har kodebrev for å logge inn i Altinn.

Detaljer

VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN DIREKTE TIL ALTINN

VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN DIREKTE TIL ALTINN 08.10.2013 VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN DIREKTE TIL ALTINN Forutsetninger som må være oppfylt i HogiaLønn 2 Firmaopplysninger 2 Arbeidssted 4 Organisasjonsnummer og bedriftsnummer 4 Foretak

Detaljer

LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN

LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN 04.12.2013 LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN... 2 Innstillinger i HogiaLønn... 2 Mobilnummer i firmaopplysningene... 4 Navn på pensjonstilbyder til felt

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver for innskudd, utlån og renter ved bruk av manuelt

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

En kort innføring i Lotte-Typehushold

En kort innføring i Lotte-Typehushold En kort innføring i Lotte-Typehushold Det forutsettes at du har kjennskap til ordinær Lotte dvs. Lotte-Trygd og Lotte-Skatt. Dvs. du må vite hva en skatteregel er og en skatterutine er og hvor du kan finne

Detaljer

RF-1243 Oppgave over gaver til visse frivillige organisasjoner, gaver til tros- og livssynssamfunn og tilskudd til vitenskapelig forskning

RF-1243 Oppgave over gaver til visse frivillige organisasjoner, gaver til tros- og livssynssamfunn og tilskudd til vitenskapelig forskning Innsending på internett RF-1243 Oppgave over gaver til visse frivillige organisasjoner, gaver til tros- og livssynssamfunn og tilskudd til vitenskapelig forskning Likningsoppgaver via Altinn På www.altinn.no

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Compello Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Compello Versjon: 12 Innhold OM INTEGRASJON MED COMPELLO... 1 OM

Detaljer

Veiledning til bruk av Altinn

Veiledning til bruk av Altinn Veiledning til bruk av Altinn Innledning Altinn er en Internettportal hvor du kan fylle ut og sende inn skjema som skal til det offentlige, som for eksempel selvangivelse for selskaper og næringsdrivende,

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Fra og med inntekståret 2011 vil lønns- og trekkoppgaver og årsoppgaven være i ny versjon på Altinn II. Vær oppmerksom på at det gjort enkelte endringer

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01.

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01. Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag Hjelpedokument for kasserere i undergruppene Redigert av Marte Collin 28.01.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2009 2 1.0 INNLEDNING 3 2.0 HUSKELISTE

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 Administrasjon DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for å administrere brukere og kurs. For at et kurs skal være tilgjengelig

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Om Altinn-portalen og forberedelse til innsendelse

Om Altinn-portalen og forberedelse til innsendelse Side 1 Om Altinn-portalen og forberedelse til innsendelse 1 Hva trenger du fra Altinn for å få FINALE Årsoppgjør til å fungere? A. Det aller viktigste du har behov for er følgende: System-ID Passord B.

Detaljer

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Ditt Mamut-program støtter selvsagt de nye MVA-satsene. Dette heftet beskriver hvordan du installerer CD en med de nye MVA-satsene og hvordan du skriver ut

Detaljer

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Velkommen som bruker av Agro Økonomi. Hele programpakken

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie, nr. 3-2003 Mamut Business Software BILAGSREGISTRERING EFFEKTIV BILAGSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE

Mamut Kunnskapsserie, nr. 3-2003 Mamut Business Software BILAGSREGISTRERING EFFEKTIV BILAGSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE Mamut Kunnskapsserie, nr. 3-2003 Mamut Business Software BILAGSREGISTRERING EFFEKTIV BILAGSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE 2 INNLEDNING INNHOLD Effektiv bilagsregistrering med Mamut Business Software

Detaljer

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no.

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no. Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no Gekab Merkesystem - Snarvei til mer effektiv merking Systemet er beregnet

Detaljer

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2015 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE INNLEDNING 1. INNLOGGING 2 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 4 5. INNSENDING AV RAPPORT

Detaljer

Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser

Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser Finne reisenummer Se på reiseregning Status for reiseregning Utestående reiseregning Endre reiseregning Kopiere reiseregning Slette reiseregning Finne reisenummer

Detaljer

1 INNLEDNING... 4 2 UTSKRIFT AV LØNNS- OG TREKKOPPGAVER... 8 3 NYTT I 2006... 14

1 INNLEDNING... 4 2 UTSKRIFT AV LØNNS- OG TREKKOPPGAVER... 8 3 NYTT I 2006... 14 INNHOLD INNHOLD Lønns- og trekkoppgaver i Mamut Business Software 1 INNLEDNING... 4 1.1 Nyttig å vite før utskrift av lønns- og trekkoppgaver... 4 1.1.1 Ny utgave av lønns- og trekkoppgave og Årsoppgave...

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

// Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver

// Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver // Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver Innhold Innledning 3 Om lønns- og trekkoppgaver 3 Nyttig å vite før utskrift av lønns- og trekkoppgaver 4 Satser for lønns- og trekkoppgaver 6 Satser

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Statens landbruksforvaltning, www.slf.dep.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2015 Brukerveiledning Tilgang til ebudsjett Visma Enterprise ebudsjett ligger på oppstartssiden. For å åpne ebudsjett, velg fana «Økonomi» og trykk deretter på valget

Detaljer

Mamut. Installasjonsveiledning. Oppdatering til versjon 12.1. Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut

Mamut. Installasjonsveiledning. Oppdatering til versjon 12.1. Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 sjekkliste OPPDAteRiNG AV Ditt system Sjekkliste før du

Detaljer

Selvangivelse 2012 0400

Selvangivelse 2012 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig SA levert med endring Selvangivelse 2012 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15 Tips & Triks Visma Business Regnskap Brukerforum 9.11.15 Eva Lindgaard Rådgiver ERP Regnskap og lønn Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE Periodisering dokumentsenter... 3 Regnskapsbehandling (BO)... 4 Deling

Detaljer

Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp

Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp Visma eaccounting Lønnsslipp er tilgjengelig og allerede oppdatert i ditt Visma eaccounting program. Det er ingen fast månedskostnad å ha denne, men man blir

Detaljer

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Innhold Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Selvbetjening Dette dokumentet er en beskrivelse av aktuelle funksjoner for selvbetjening i Personec Lønn

Detaljer

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2 Produktnotat System 4 versjon 2007.2 System 4 versjon 2007.2... 3 1. Oppdatere til versjon 2007.2 og Altinn Monitor 2.3.1... 3 1.1. Oppdatere versjon via Internett... 3 1.2. Oppdatere versjon via CD...

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Altinn Monitor Installasjon- og brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 27.12.2007 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning 24. mars 2014 Side 1/14 Innhold Innledning... 3 Digital e-forvaltning... 3 Kommunale posttjenester... 3 Rettigheter og tilganger... 5 Lag rolle for

Detaljer

Nyheter. God lesning og lykke til med selvangivelsen!

Nyheter. God lesning og lykke til med selvangivelsen! Nyheter Ny versjon av ditt datax-program, versjon 11.1 Ny ligningsverdi: Hva med skatten? Nye regler kan påvirke din formue og skatt. Side 2 Nyheter i datax 11.1 Les om viktige skatteendringer og få nyttige

Detaljer

Brukerdokumentasjon for å registrere reiseregning i Visma Travel Expense

Brukerdokumentasjon for å registrere reiseregning i Visma Travel Expense Brukerdokumentasjon for å registrere reiseregning i Visma Travel Expense Versjon 2 (25.10.2010) 1 1. Innlogging til den elektroniske reiseregningen skjer p.t. fra internett adresse https://travel.myvisma.no.

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Min Økonomi Brukerveiledning

Min Økonomi Brukerveiledning Min Økonomi Brukerveiledning Gir deg full kontroll og oversikt over din Økonomi 1 Innholdsoversikt 1. Tilgang til Min Økonomi...3 2. Opprette regnskap...3 3. Opprette regler for kategorisering (med automatisk

Detaljer

Informasjonsportalen

Informasjonsportalen Brukermanual Informasjonsportalen Aksjeservice versjon 2.0 Aksjeservice AS Kolbergveien 20 3121 Tønsberg / Munkedamsveien 68 0270 Oslo Forord Aksjeservice er en løsningsleverandør for ikke-børsnoterte

Detaljer

Aksjonær / Interessent

Aksjonær / Interessent Brukermanual Aksjonær / Interessent Aksjeservice versjon 2.0 Aksjeservice AS Kolbergveien 20 3121 Tønsberg / Munkedamsveien 68 0270 Oslo Forord Aksjeservice er en løsningsleverandør for ikke-børsnoterte

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting UiS-IKT Kompetanse 2010 Adresselister og fletting Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft når du vil flette sammen standard dokumenter med en adresseliste. Forklaringene

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønn Elektroniske skattekort 1 Elektroniske skattekort... 1 Fremgangsmåte kort fortalt...

Detaljer

Brukerhåndbok for esøknad

Brukerhåndbok for esøknad HB 9.C.25 Brukerhåndbok for esøknad Behandling av esøknader i bostøttesystemet Foto: Colourbox.com Alle skal bo godt og trygt Innholdsfortegnelse 1. Innledning 4 2. Nytt i esøknad 4 3. Administrasjon

Detaljer

Årsavslutning Maritech Lønn

Årsavslutning Maritech Lønn Innholdsfortegnelse Årsavslutning Maritech Lønn 1. Lønns- og trekkoppgaver... 1 2. Årsoppgave (følgeskriv RF 1025)... 3 3. Innberetning... 4 4. Kjøring av lønn på nytt år.... 6 1. Lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken Trenger du hjelp? Se sb1telemark.no eller ring 02610 1 Med nettbank får du banken inn i din egen stue Nettbanken gir deg tilgang til de fleste tjenestene vi kan tilby.

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Landbruksdirektoratet, www.landbruksdirektoratet.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

Fremdriftsplan (Detaljert) for årsoppgjøret 2001 med FINALE Årsoppgjør

Fremdriftsplan (Detaljert) for årsoppgjøret 2001 med FINALE Årsoppgjør Klientnavn Klientnummer Denne listen forutsetter at installasjon av FINALE Årsoppgjør 2001 (versjon 14) er foretatt. For erfarne brukere inneholder dette dokumentet en kortfattet versjon til slutt i dokumentet.

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer