Medlem. Innhold. Registeret er også integrert med regnskapet ditt, noe som betyr at økonomisk informasjon kan overføres direkte dit.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlem. Innhold. Registeret er også integrert med regnskapet ditt, noe som betyr at økonomisk informasjon kan overføres direkte dit."

Transkript

1 I medlemsmodulen holder du oversikt over både praktisk og økonomisk informasjon knyttet til hvert enkelt medlem. Du kan dele medlemmene inn i ulike grupper, noe som øker oversikten ytterligere, og ut fra disse gruppene kan du generere krav og betalinger. For at du skal kunne finne enkelt fram blant alle medlemmer/ betalinger, finnes det flere ulike søke- og filtreringsmuligheter. Registeret er også integrert med regnskapet ditt, noe som betyr at økonomisk informasjon kan overføres direkte dit. Har du Skype installert på samme PC som du har installert ditt datax-program, vil du kunne ringe medlemmer direkte ved hjelp av et par klikk i kontaktregisteret. Merk! Modulen Medlem er ikke inkludert i alle datax-programmer. I tillegg bør du merke deg at dette kapittelet beskriver funksjonaliteten i den største utgaven av modulen. Det betyr at selv om du har Medlem, kan enkelte av de omtalte funksjonene mangle i ditt program. Innhold Om Medlem... 2 Status... 3 Medlemsregister... 4 Nytt/endre medlem... 5 Slett medlem... 6 Utvalg/Utskrift... 7 Eksporter til fil... 8 Veiviser for generering av giro... 9 Grupper Ny/Endre gruppe Slå sammen grupper Eksporter til fil Avgift og kontingent Ny Avgift/Kontingent Endre Avgift/Kontingent Skriv ut Avgift/Kontingent Veiviser for generering av purring Betalingsoppfølging Rapporter Innstillinger for utskrift Innstillinger Generelle innstillinger Oppsett for giro-utskrift Medlemstyper, verv og egne felter Koble medlemmer og reskontro Statusvindu Regnskapsoppsett Avgift og adresser på giro KlubbenOnline Org. ID

2 OM MEDLEM Hva inngår i modulen Medlem? I Status holder du oversikt over medlemmene dine og hvordan disse fordeler seg i forhold til kjønn og alder. I Medlem foretar du selve registreringen av medlemmer og tilhørende opplysninger. Med Grupper kan du opprette grupperinger som du senere kan knytte medlemmene til og bruke til å generere krav og giroer. Med Avgift og kontingent oppretter du avgifter og kontingenter som skal kreves av de ulike medlemmene eller medlemsgruppene. I Betalingsoppfølging kan du registrere medlemmenes innbetalinger og overføre krav og innbetalinger til regnskapet. I Rapporter får du utskrift av statusrapporter, medlemslister, etiketter, bilagsgrunnlag og krav/giroer. Innstillinger rommer både generelle innstillinger, oppsett for giroutskrift, regnskapsoppsett og adresser på giro. Hvordan kommer jeg dit? Velg Medlem i Hovedmenyen til venstre i programvinduet. Du kan også velge Gå til - Medlem fra den øvre menylinjen og gjøre et valg derfra. 2

3 Status STATUS I statusbildet i Medlemsmodulen ser du en oversikt over innbetalinger, aldersfordelingen av medlemmene, samt en oversikt over avgift og kontingent. Velg Gå til - Medlem - Status for å åpne statusbildet, eller klikk på Status blant snarveiene i menyen til venstre. Du kan skrive ut innholdet i statusvinduet ved hjelp av knappen Skriv ut statusinformasjon. Statusrapport for medlemsmodulen som genereres viser alle opplysningene fra vinduet. Knappen Innstillinger for statusvinduet gir deg mulighet til å tilpasse statusvinduet etter dine ønsker. Ved hjelp av knappen for filter kan du begrense visningen av status til et angitt tidsperiode. Knappen for oppsummering lar deg summere visningene i statusbildet. Statusbildet viser også informasjonsflyten mellom de ulike registrene i Medlemsmodulen. Ved å klikke på en av knappene kommer du direkte til aktuelt register der du f.eks. kan opprette nye registreringer. 3

4 MEDLEMSREGISTER I Medlemsregisteret kan du opprette nye medlemmer samt endre informasjon om eksisterende. I medlemsoversikten kan du filtrere og velge å vise medlemmer som er Innmeldt, Utmeldt eller både Inn-/utmeldte. Du kan også sette filter og bestemme at oversikten skal vise Aktive, Passive, både Aktive og passive eller Slettede medlemmer i nedtrekkslisten Status. Ønsker du å Sortere kontaktene i oversiktsvinduet, kan du gjøre det ved å klikke på kolonneoverskriftene. Du kan søke i listen ved å klikke på kolonnen du vil søke i og skrive inn et søkebegrep i feltet Søk på... øverst til høyre. Velg Gå til - Medlem - Medlemsregister fra menyen, eller klikk på Medlemsregister blant snarveiene til venstre. Ønsker du mer omfattende søke- og utvalgsmuligheter, kan du klikke på knappen Utvalg/Utskrift. Her kan du også skrive ut liste over medlemmer i henhold til angitte kriterier. Knappen Eksporter til fil gjør det mulig å eksportere ut innholdet i medlemsregisteret til en fil. Filen åpnes automatisk i Microsoft Excel dersom du har dette programmet installert på din maskin. Eksportene får filnavnet xport.csv når de startes via denne knappen. Dette betyr at du ikke bør ha andre eksportfiler åpne når du trykker på denne. Du bør også lagre filen under et annet filnavn dersom du ønsker å beholde eksportfilen til senere bruk. 4

5 sregister Nytt/endre medlem Når du velger å opprette et nytt medlem eller endre opplysninger om et eksisterende ved å klikke henholdsvis Ny eller Endre, åpnes vinduet Kontakt som er samme type vindu som ved registrering av kontakter i kontaktregisteret. Kontakten vil automatisk være avmerket som Medlem, men du kan også merke kontakten som andre kontakttyper dersom dette er aktuelt. I den øvre delen registreres generell informasjon om medlemmet, mens det legges inn mer detaljerte opplysninger i fanekortene nederst i vinduet. Informasjon om medlemsskapet fylles ut i fanekortet Medlem. Les mer om de underliggende fanekortene nedenfor. Tips! Det kan i enkelte tilfeller være praktisk å beholde medlemmet i registeret selv om det ikke betaler kontingent dette året. Da markeres det som passivt i feltet Status. 5

6 I fanekortet Medlem finner du følgende underliggende fanekort: Generelt Her tildeles medlemmet et medlemsnummer automatisk, og du kan merke av for Frimedlem dersom medlemmet ikke skal betale kontingent. I feltet Innmeldt dato kan du registrere datoen for når medlemmet ble meldt inn i foreningen og en ev. Utmeldt dato kan registreres i feltet for dette. Registrerer du Født dato på alle medlemmer, vil du enkelt kunne se aldersfordelingen på medlemmene i foreningen under Grupper og fanekortet Hierarki. Du vil også få vist medlemmets alder i år i fanekortet Generelt samt i en egen kolonne ved Utvalg/Utskrift. I feltet Medlemstype velger du aktuell type for medlemmet ved å klikke på søkeknappen til høyre for feltet. Du vil her kunne velge mellom medlemstypene du har opprettet. Du oppretter ny medlemstype ved å klikke på Ny i dette vinduet. Ønsker du å nullstille feltet for medlemstype, kan du klikke på knappen for dette. Merk også av for om medlemmet er Mann eller Kvinne og om status for medlemmet er Aktiv eller Passiv. Du kan også registrere medlemmets Bankkonto nr. om ønskelig. Aktiv i grupper I fanekortet Aktiv i grupper legger du til gruppene medlemmet skal tilhøre. Du kan også melde ut medlemmet av en gruppe ved å markere aktuell gruppe og klikke Meld ut. Krav/Giroer I fanekortet Krav/Giroer ser du en liste over krav som er sendt ut til dette medlemmet. Du kan også skrive ut giroen på nytt herfra. Du kan også opprette enkeltkrav på medlemmet ved hjelp av knappen Ny giro. Fam.medlem Her opprettes det kobling mellom medlemmer som er i familie. Hovedmedlemmet det skal kobles til, henter du opp ved å klikke på søkeknappen til høyre for feltet. Verv I fanekortet Verv kan du legge inn eventuelle verv medlemmet har i foreningen. Verv opprettes under Innstillinger. Egendef. felt Under Innstillinger kan du definere egendefinerte tekstfelter, datofelter og tallfelter til bruk i medlemsregisteret. Felttypene kan deretter hentes inn på hvert enkelt medlem i fanekortet Egendef. felt. Her gir du feltet en verdi. Er det for eksempel et fritekstfelt, skriver du inn teksten i feltet Verdi. Slette medlem Det er mulig å slette et medlem, men det er ikke å anbefale. I stedet for å slette anbefales det å endre statusen på medlemmet til passiv. Hvis du likevel velger å slette et medlem, vil du miste historikken på medlemmet i medlemsmassen din. Du vil heller ikke kunne legge inn dette medlemmet på nytt med samme medlemsnummer. 6

7 sregister Utvalg/Utskrift Knappen Utvalg/Utskrift i Medlemsregisteret gir deg mulighet til å tilpasse søket ditt gjennom en rekke filtre, og det skulle dermed være enkelt å finne det du leter etter selv om registeret er omfattende. Du kan også overføre medlemmer til andre grupper fra dette vinduet, og du kan starte gruppeutsendelser av e-post. Marker avmerkingsboksen Alle grupper hvis du ikke vil filtrere på grupper i søket ditt. Hvis ikke velger du gruppen du vil søke i fra nedtrekkslisten under. Marker også avmerkingsboksene under nedtrekkslisten etter eget ønske. Angi ønskede filtre for Kjønn, Status, Medlemstype, Født, Innmeldt og ev. Utmeldt. Feltene blir aktive og kan endres først når du har markert avmerkingsboksene. Klikk på Oppdater for å utføre søket på bakgrunn av filtreringen du har foretatt i øvre del av vinduet. Resultatet vil vises i oversikten. Klikk på knappen Vis bare merkede hvis du vil skjule alle medlemmer du ikke har markert i listen. For å få de skjulte medlemmene tilbake i oversikten klikker du Oppdater. Klikk på Merk alle for å markere samtlige linjer i oversikten Klikk på Fjern alle for å fjerne eventuelle markeringer i listen Klikk på Skriv ut for å få en utskrift av utvalget som vises i oversikten. Klikk på Eksporter til fil for å eksportere ut innholdet i medlemsregisteret til en fil. Filen åpnes automatisk i Microsoft Excel dersom du har dette programmet installert på din maskin Marker medlemmene du vil sende e-post til, og klikk på Lag epost. Er medlemmene registrert med en e-postadresse, vil din e-postklient starte automatisk med disse adressene i mottakerfeltet. 7

8 Du kan også enkelt fjerne medlemmer fra en gruppe. Marker da medlemmet eller medlemmene du ønsker å fjerne fra en gruppe, klikk knappen Fjern fra gruppe, og velg gruppen i dialog-vinduet som åpnes. På samme måte kan du bruke knappen Legg i gruppe for å legge til et utvalg medlemmer i en gruppe. Merk! Les teksten i dialogvinduet nøye. Klikk på Endre status knappen hvis du vil endre status på en eller flere medlemmer. Her kan du sette medlemmene som aktive eller passive. Eksporter til fil Klikk på Eksporter til fil for å eksportere ut innholdet i medlemsregisteret til en fil. Filen åpnes automatisk i Microsoft Excel dersom du har dette programmet installert på din maskin. Eksportene får filnavnet xport.csv når de startes via denne knappen. Dette betyr at du ikke bør ha andre eksportfiler åpne når du trykker på denne. Du bør også lagre filen under et annet filnavn dersom du ønsker å beholde eksportfilen til senere bruk. Du kan også eksportere Medlemsgrupper til fil på denne måten. Ved å høyreklikke i medlemsregisteret får du opp en meny der du blant annet kan velge Send til for å eksportere til fil. Her kan du i tillegg til tekstformatet du får ved hjelp av knappen Eksporter til fil også velge html-format. Velger du html-format, åpnes eksportfilen i din standard nettleser, for eksempel Internet Explorer, i nettformat. 8

9 sregister Veiviser for generering av giro Veiviseren Generere giro åpnes når du velger å opprette en ny giro/gjøre et nytt krav overfor et enkelt medlem. Følg anvisningene i veiviseren. Ønsker du å generere giroer/krav til en hel gruppe, bør du benytte funksjonaliteten under Avgift og kontingent. Slik genererer du en giro til et medlem 1. Gå til fanekortet Krav/Giroer på medlemmet du ønsker å sende ut en enkel giro til, og klikk Ny giro. Veiviseren for opprettelse av ny giro startes. 2. Velg hvilken Gruppe dette kravet skal være knyttet opp mot. 3. Klikk Neste. 4. Endre adressen dersom du ønsker en annen enn den som er registrert på gruppen. 5. Klikk Neste. 6. Skriv inn riktig fakturadato, forfallsdato, beløp og merk av for Bruk KID hvis du ønsker dette. Klikk Neste. 7. Skriv inn en melding til mottaker hva dette kravet gjelder. 8. Klikk Neste. 9. Klikk Ferdig for å generere kravet. 10. Ønsker du å skrive ut giroen(e) med det samme, klikker du Ja i vinduet som åpnes. Hvis ikke kan du skrive ut kravet i ettertid via fanekortet Krav/Giroer eller menyvalget Rapporter. Ny giro er generert. 9

10 GRUPPER I fanekortet Liste under Grupper registrerer du de gruppene som er aktuelle for din forening. Eksempler kan være fotball, håndball, langrenn etc. Når du har opprettet gruppene du trenger, kan du knytte medlemmene til gruppene de hører hjemme i.. Velg Gå til - Medlem - Grupper fra menyen, eller klikk på Grupper blant snarveiene til venstre. Tips! Du kan klikke på de ulike kolonneoverskriftene for å sortere oversikten slik du vil. Ønsker du å Slå sammen alle medlemmer i to grupper til én gruppe, klikker du på knappen for dette. I vinduet som da åpnes, bestemmer du hvilken gruppe som skal overta medlemmer og hvilken som skal slettes. Knappen Eksporter til fil gjør det mulig å eksportere ut liste over grupper til en fil. Filen åpnes automatisk i Microsoft Excel dersom du har dette programmet installert på din maskin. Filen får filnavnet xport.csv. Hierarki I fanekortet Hierarki ser du en oversikt over fordelingen mellom kvinner/menn og de ulike aldersinndelinger. 10

11 Grupper Ny/Endre gruppe Vinduet Gruppeinformasjon åpnes når du oppretter en ny gruppe eller endrer opplysninger om en gruppe du har opprettet tidligere. Generelt Gruppen tildeles automatisk en Gruppe ID i stigende rekkefølge etter hvert som gruppene opprettes. Ønsker du å angi en egen ID, kan du gjøre det direkte i feltet (kun mulig hvis du oppretter Ny). Gi gruppen et Navn. Klikk på søkeknappen for å registrere gruppen under en Overordnet gruppe. Legg ev. inn en Beskrivelse av gruppen i fritekstfeltet. Medlemmer I fanekortet Medlemmer vises alle medlemmer som er registrert i gruppen. Du kan merke av for om du vil vise Aktive, Passive eller Utmeldte medlemmer i oversikten. Her kan du også skrive ut medlemsliste over alle som er med i gruppen. Dersom et medlem har vært medlem av en gruppe, vil programmet "huske" dette. Du kan se utmeldte medlemmer i listen ved å klikke på Utmeldt. Klikk på knappen Meld inn medlem for å legge til et medlem i gruppen. Da åpnes et vindu med oversikt over alle medlemmer du har registrert i Medlemsregister. Marker ønsket medlem, og klikk på Velg. Du kan markere mange medlemmer i listen ved å holde Shift-knappen nede og markere en og en. Du kan også markere alle i listen ved å klikke på knappen Merk alle. Klikk på knappen Meld ut medlem for å fjerne et medlems tilknytning fra gruppen. Avgift Tips! Under Rapporter kan du skrive ut lister over hvem som var medlemmer i en gruppe på en bestemt dato, for eksempel ved forrige årsskfite. Skriv inn hvilken Avgift medlemmene skal betale hver gang du genererer et krav på denne gruppen. Legg inn antall dager som skal være standard Forfall for denne gruppens innbetalinger. Du kan også legge inn bankkontonummer som medlemmene i gruppen skal foreta innbetalinger til, og merke av for Bruk KID hvis du ønsker å bruke dette. 11

12 Regnskap I fanekortet Regnskap klikker du på søkeknappen for å koble gruppen til de ulike kategoriene og kontoene som finnes nedover i fanekortet. Da hentes det opp registre du kan velge fra ved å markere ønsket alternativ og klikke på Velg. Du kan også opprette nye, endre og slette fra disse registrene. Adresse på giro Fyll ut opplysningene i fanekortet Adresse på giro. Opplysningene du fyller ut her, kommer automatisk med på giroen. Tekst på giro I fanekortet Tekst på giro kan du definere tekstene som benyttes når det blir generert krav på medlemmene i denne gruppen. Tekstene hentes i utgangspunktet fra det regnskapet gruppen er koblet til. Purring Fastsett betingelsene som skal gjelde for purring i fanekortet Purring: beløp, antall dager etter forfall før purring foreslås og en tekst som følger purringen. Slå sammen grupper Dersom du har to grupper du gjerne vil slå sammen til en, kan du gjøre dette med knappen Slå sammen. Du må først velge hvilken gruppe alle medlemmer skal inn i, deretter velger du hvilken gruppe de kommer fra. Merk! Den gruppen medlemmene kommer fra, vil bli slettet. Eksporter til fil Knappen Eksporter til fil gjør det mulig å eksportere ut en liste over grupper i grupperegisteret til en fil. Filen åpnes automatisk i Microsoft Excel dersom du har dette programmet installert på din maskin. Eksportene får filnavnet xport.csv når de startes via denne knappen. Dette betyr at du ikke bør ha andre eksportfiler åpne når du trykker på denne. Du bør også lagre filen under et annet filnavn dersom du ønsker å beholde eksportfilen til senere bruk. Du kan også eksportere medlemsregisteret til fil på denne måten. Ved å høyreklikke i medlemsregisteret får du opp en meny der du blant annet kan velge Send til for å eksportere til fil. Her kan du i tillegg til tekstformatet du får ved hjelp av knappen Eksporter til fil også velge html-format. Velger du html-format, åpnes eksportfilen i din standard nettleser, for eksempel Internet Explorer, i nettformat. 12

13 Avgift og kontingent AVGIFT OG KONTINGENT I denne delen av programmet genererer du krav og giroer til medlemmene. Du vil se en oversikt over kravene du har opprettet, og disse kan du så testgenerere før du genererer dem på alvor. Det er også mulig å ta utskrifter av de ferdige giroene herfra. Velg Gå til - Medlem - Avgift og kontingent fra menyen, eller klikk på Avgift og kontingent blant snarveiene til venstre. Klikk på knappen Nye krav når du vil opprette nytt krav på en gruppe. Da startes en veiviser som hjelper deg gjennom opprettelsen av kravet, steg for steg. Gjør de valgene og begrensningene du ønsker etter veiviserens anvisninger. Marker den aktuelle linjen og klikk på Endre hvis du ønsker å endre forfallsdato, sum eller lignende på det aktuelle kravet. Merk! Ikke alle data lar seg endre. Klikk på Skriv ut for å skrive ut krav du har generert. Ønsker du å sende ut purringer, markerer du aktuell utsendelse som du vil generere purringer for, og klikker på knappen Purring. En veiviser vil da åpnes og lede deg gjennom purregenereringen. Les informasjonen nøye før du gjør dine valg, og husk å skrive ut purringene etter de er generert. Utskrift av giro Når kravene er generert, vil du få spørsmål om du ønsker å gå direkte til utskrift av giro. Ønsker du å vente med dette til senere, kan du skrive ut giro via Rapporter. Klikk på Rekalkuler for å oppdatere vinduet med alle endringer. 13

14 Ny Avgift/Kontingent Ved hjelp av knappen Ny kan du opprette krav som skal sendes ut til medlemmene. Opprettelsen ledes av en veiviser som hjelper deg gjennom hele prosessen. Les all tekst i veiviseren nøye. Du oppretter først et krav til alle medlemmer i en gruppe. Hvis du senere vil sende krav til nye medlemmer som er kommet til i denne gruppen, oppretter du et nytt krav, men denne gang velger du å lage en tilleggsutsendelse. På denne måten får du en bedre oversikt over kravene du sender ut. Det blir også enklere å opprette krav til nye medlemmer, siden programmet nå holder styr på hvilke medlemmer som ikke har fått krav i den gruppen det gjelder, og kun oppretter krav til disse. Du kan velge å opprette et nytt krav som bygger på et annet krav hvis du ønsker det. Dette kan være nyttig hvis du skal opprette et krav til en ny gruppe, men kravet gjelder det samme. Et eksempel på dette kan være utsendelse av årskontingent, der du for år 2 kan bygge kravet på tekstene fra år 1. Når kravene er generert, vil du få spørsmål om du ønsker å gå direkte til Utskrift av giro. Ønsker du å vente med dette til senere, kan du skrive ut giro via Rapporter eller Avgift og kontingent. Endre Avgift/Kontingent Det er mulig å gjøre visse endringer på krav som allerede er generert. Du kan endre forfallsdato, noe som kan være greit hvis du ikke får skrevet ut kravene med en gang de er produsert. Du kan også endre tekst og fritekst på kravet. Ved hjelp av Endre kan du i tillegg se hvilke medlemmer dette kravet er generert til. Du kan imidlertid ikke gjøre endringer i utvalget av medlemmer som mottar dette kravet. Oppdager du medlemmer som allikevel ikke skal ha det, må du annullere hele kravet. Dette gjør du under Innbetalinger i fanekortet Vis alle ubetalte giroer. Skriv ut Avgift/Kontingent Vinduet Utskrift av krav og purringer åpnes når du klikker på Skriv ut. Her velger du nøyaktig hva som skal skrives ut. Velg hva du vil skrive ut ved hjelp av feltene og nedtrekkslistene under Filter. Klikk på Oppdater for å oppdatere vinduet med resultatet av valgene du gjorde under Filter. Du kan også klikke på Merk alle hvis du vil skrive ut alt. Klikk på Fjern alle hvis du vil fjerne markeringen på samtlige linjer. I vinduet kan du gjøre en rekke utvalg for å filtrere ut hvilke krav/purringer du vil skrive ut. I nedtrekkslistene Gruppe og Hovedutsendelse blir valgene først aktive når du har klikket i avmerkingsboksene Alle grupper/alle utsendelser slik at avmerkingen blir fjernet. 14

15 Avgift og kontingent Legg merke til at du i nedtrekkslisten Utskrevne/ikke utskrevne kan velge Allerede utskrevne, slik at du eventuelt kan skrive ut på nytt dersom du har behov for dette. I nedtrekkslisten Betalte/ikke betalte er Ikke betalte forvalgt. Disse inkluderer også delbetalte poster, slik at alle åpne poster blir skrevet ut. Du kan imidlertid også filtrere utvalget slik at du kun skriver ut delbetalte poster. I nedtrekkslisten Krav/purring er Krav forvalgt. Merk forskjellen på krav og purringer. Husk å bytte til purringer dersom du skal skrive ut purringer på allerede utsendte krav. I avmerkingsboksene til høyre i vinduet kan du filtrere ut krav etter kravdato og/eller forfallsdato. Dette gjør det mulig for eksempel å skrive ut purringer kun på krav som har forfalt for mer enn x antall dager siden, slik at du kan redusere unødige purringer på krav som kanskje nettopp er betalt, men ikke mottatt hos deg. Du vil også kunne skrive ut krav med kravdato for en bestemt periode. Dette gjør det mulig for deg å lage krav på forhånd, men kun skrive ut de som for eksempel gjelder for inneværende måned. Eksporter til fil Ønsker du å få kravene/purringene eksportert til fil, kan du klikke på knappen Eksporter til fil. Denne lager en tekstfil i stedet for en utskrift, som åpnes automatisk i Microsoft Excel dersom du har dette programmet installert på din maskin. Filen får filnavnet xport.csv. Du kan også høyreklikke i listen. Da får du opp en meny der du blant annet kan eksportere til fil i html-format. Se mer om høyreklikk-menyen i introduksjonsboken. Det er innholdet som vises i vinduet, som vil bli eksportert. 15

16 Giroutskrift Når du har markert et krav og klikket på Skriv ut, åpnes vinduet Giroutskrift. Her kan du velge å bruke alternative girolinjer/alternativ tekst på faktura, bestemme ønsket utskriftstype samt om du ønsker forhåndsvisning av utskriften eller ikke. Ønsker du å skrive en egen tekst på girodelen, merker du av for Bruk alternative girolinjer og skriver inn ønsket tekst på linjene for dette. Har du behov for å skrive inn en egen melding til mottakeren, merker du av for dette og klikker deretter Endre for å legge inn teksten. Vær oppmerksom på at teksten kun vil gjelde for denne utskriften. Endre tekst I vinduet Endre tekst kan du formatere teksten ved hjelp av verktøylinjen med egne fonter, fontstørrelser, farger og skrifttyper. Teksten kan også midtstilles og høyrejusteres. Ved hjelp av piltastene helt til høyre i verktøylinjen kan du velge farge for tekst og bakgrunn. Veiviser for generering av purring Ved hjelp av veiviseren for generering av purring kan du opprette purringer til medlemmer som ikke har betalt utestående krav innen forfallsdato. Veiviseren startes ved å klikke på knappen Purring i oversikten Avgift og kontingent etter å ha markert utsendelseskravet du ønsker å generere purringer ut ifra. I veiviseren får du en fullstendig oversikt over hvilke krav det blir generert purringer på og du kan overstyre dato, forfallsdato, gebyr og tekst på purringene dersom ønskelig. Når du har gått gjennom veiviseren, klikker du på knappen Skriv ut og velger å skrive ut purringene du nettopp har opprettet. Merk! Innstillinger for når det skal kunne genereres purringer, settes i fanekortet Purring i vinduet Gruppeinformasjon. Innstillingene settes per gruppe og kan derfor varieres om ønskelig. 16

17 Betalingsoppfølging BETALINGSOPPFØLGING Under Betalingsoppfølging kan du registrere innbetalinger fra medlemmene. Velg Gå til - Medlem - Betalingsoppfølging fra menyen, eller klikk på Betalingsoppfølging blant snarveiene til venstre. Vinduet består av seks ulike hovedknapper. Vis alle ubetalte giroer Klikk på Vis alle ubetalte giroer hvis du ønsker å se en slik liste. Marker de linjene du vil endre status på, og klikk på knappene Betalt bank/betalt kontant/annullere slik det passer i det enkelte tilfellet. Du kan markere samtlige ubetalte giroer ved å klikke på Merk alle, og du kan fjerne disse markeringene igjen ved å klikke på Fjern alle. Du kan også eksportere listen til fil ved å klikke på Eksporter til fil. Registrer en innbetaling Når du klikker på Registrer en innbetaling, åpnes en egen veiviser som vil lede deg gjennom registreringen. Les informasjonen i veiviseren nøye før du foretar dine valg. OCR-innbetalinger fra BBS Klikk på OCR-innbetalinger fra BBS for å håndtere disse kravene. Da åpnes vinduet Innbetalinger fra BBS. Marker avmerkingsboksen Vis også ferdig utførte hvis du vil at listen også skal vise disse innbetalingene. Klikk på Les fra BBS for å hente inn returfil fra BBS. Du henter opp filen ved hjelp av søkeknappen i vinduet som åpnes. 17

18 Klikk på knappen Koble krav og innbetaling automatisk hvis du ønsker det. Da leser programmet gjennom alle innbetalinger og krav for å sjekke matchende KID-numre, og koblingene vil foretas automatisk. Når du kommer tilbake til selve fanekortet, vil status for disse være endret. Merk! Husk at du må overføre til regnskapet etter slike operasjoner. Dette gjøres ved å klikke på knappen Overfør til regnskap. Klikk på Innbetaling manuelt hvis du foretrekker dette. Da åpnes vinduet Innbetaling hvor du kobler manuelt ved å markere innbetalingene og klikke på Koble sammen. Du kan også Annullere kravene og generere et nytt. Merk! Du kan velge at en dobbel innbetaling skal registreres som "for mye betalt" slik at det senere er mulig å koble innbetalingen med en overføring eller utbetaling. Marker innbetalingen og klikk på knappen Slett innbetaling for å fjerne den for godt. Vis alle innbetalinger Klikk på Vis alle innbetalinger hvis du ønsker å se en slik liste. Her kan du slette en innbetaling ved å markere den eller de det gjelder. Du kan markere samtlige betalte giroer ved å klikke på Merk alle, og du kan fjerne disse markeringene igjen ved å klikke på Fjern alle. Overfør til regnskap Klikk på knappen Overfør til regnskap for å oppdatere regnskapet med endringene du har gjort. Da åpnes et vindu hvor du velger hva som skal overføres til regnskapet. Marker de linjene du vil overføre, eller klikk på Merk alle hvis du ønsker det. Angi deretter en bilagsdato i datofeltet. Denne datoen vil legges inn på alle bilag som er med i denne overføringen. Overføringen forutsetter at du har angitt Inntektskonto på de gruppene som medlemmene tilhører. Inntektskonto angis på gruppen under fanekortet Regnskap. Merk! Du kan ikke gjøre overføringer til perioder som er sperret, eller til år som er avsluttet. Vis bilag Klikk på Vis bilag for å se hvilke krav som er grunnlag for bilagene i regnskapet. Øverst i vinduet velger du både regnskap og bilagsnummer. Ved hjelp av knappen Oppdater kan du oppdatere oversikten, og knappen Skriv ut gir deg listen i papirform. Denne utskriften kan du bruke som vedlegg til regnskapet. Tips! Knappene Oppdater og Filter gir deg mulighet til å sette filter og oppdatere statusen over innbetalinger og regnskap etter å ha endret datofilteret. 18

19 Rapporter RAPPORTER Her finner du alle utskriftene i Medlemsmodulen. Når du velger å skrive ut en rapport, åpnes et vindu hvor du gjør avgrensninger for utskriften før du sender den til skriver. Velg Gå til - Medlem - Rapporter fra menyen, eller klikk på Rapport blant snarveiene til venstre. Slik skriver du ut en rapport 1. Marker rapporten du ønsker å skrive ut. 2. Klikk på Skriv ut. 3. Sett eventuelt et utvalg for rapporten i vinduet som åpnes. Dette avhenger av hvilken rapport du velger. 4. Klikk på Skriv ut. Rapporten skrives ut. Det er mulig å skrive rapporter til: forhåndsvisning, skriver, PDF, tekstfil, HTML og e-post som vedlegg. Dette valget gjør du øverst til høyre i rapportbildet, i nedtrekkslisten Send rapporten til. Hvis du vil endre på skriveroppsettet ditt, kan du gjøre det via knappen Oppsett. Les mer nedenfor. 19

20 Innstillinger for utskrift Når du klikker knappen Oppsett, kommer du til vinduet Innstillinger for utskrift der du kan angi standardinnstillinger for utskrift av rapporter. Her kan du blant annet sette opp ulike skrivere som standardskrivere for ulike operasjoner i hverdagen. Dersom ikke annet er valgt, vil systemet benytter skriveren du har definert som standardskriver i operativsystemet. Merk! Innstillinger du gjør her, vil gjelde for utskrifter fra hele programmet, ikke bare fra denne modulen. Skriver I fanekortet Skriver kan du definere Standard utskriftsmedie, som da vil gjelde for alle utskrifter dersom ikke annet er angitt i feltene nedenfor. For enkelte typer dokumenter kan du dessuten spesifisere egen skriver, som vil overstyre skriveren som er valgt som standard i operativsystemet. Dette kan for eksempel være praktisk dersom du skriver ut etiketter og har etikettskriveren satt opp som standard for denne type utskrifter. Det vil også være mulig å skrive ut en faktura med giro til en skriver, og kopien, uten giro, til en annen, eller eventuelt til en annen skuff på samme skriver. Skrifttype på faktura I dette fanekortet kan du angi hvilken skrifttype du ønsker å bruke på beløp/kid-felt på girodelen ved utskrift av faktura med giro. Dersom du bruker KID, må du huske å få godkjent utskriftene i banken din før du sender ut fakturaer til kunder. Merk! Dette fanekortet er kun tilgjengelig dersom du har modulen Faktura. Kataloger I fanekortet Kataloger kan du angi en standardkatalog som skal foreslås for lagring av dokumenter ved utskrift av PDF, HTML o.l. Programmet vil foreslå en katalog, men du kan endre denne ved å skrive filbanen direkte inn i feltet, eller ved å klikke på søkeknappen til høyre for feltet og bla deg frem til ønsket katalog. 20

21 Innstillinger INNSTILLINGER Under Innstillinger legger du inn en del standardverdier for Medlemsmodulen, både for regnskap og for adresser som skal brukes på giroer. Det er imidlertid fullt mulig å overstyre dette for den enkelte gruppe i Grupper. Du kan også justere oppsettet for giroutskrift, legge inn nye medlemstyper og verv, og det er mulig å regulere hvordan aldersgruppene deles inn i foreningen. Velg Gå til - Medlem - Innstillinger fra menyen, eller klikk på Innstillinger blant snarveiene til venstre. Generelle innstillinger Klikk på Generelle innstillinger for å sette opp fordelingen på aldersgruppene som vises i Status og som brukes på utskriftene. 21

22 Oppsett for giro-utskrift Oppsett for giro-utskrift åpner et vindu som består av to fanekort, Generelt og Logo. Generelt Klikk på knappen Skriveroppsett for justere/kontrollere dette. Marker avmerkingsboksen Forhåndsvisning for å se utskriften på skjerm før den sendes til skriver. Foreta de justeringene du ønsker i hvert enkelt felt. Logo Tips! Bruk negativ sum for å justere motsatt av feltets tittel. I feltet Juster oppover skriver du for eksempel "-5.0" for å justere fem millimeter nedover. Marker avmerkingsboksen Bruk logo hvis du vil benytte deg av logo på giroen. Klikk på søkeknappen til høyre for feltet Logo fil for å hente opp bildet fra der du har lagret dette. Logoen vil så forhåndsvises i fanekortet. Juster forholdet mellom lengde og bredde ved hjelp av rulleboksen Ratio. Medlemstyper, verv og egne felter Under Medlemstyper, verv og egne felter kan du legge inn, endre eller slette Medlemstyper, Verv og Egendefinerte felter. De egendefinerte feltene er til bruk i medlemsregisteret. Du kan legge inn felter av typen tekst, dato eller tall og velge om feltet skal vises i kolonne 1 eller kolonne 2 i vinduet Utvalg/Utskrift eller om feltet ikke skal vises. Du kan velge å vise inntil to egendefinerte felter i vinduet for Utvalg/Utskrift. Koble medlemmer og reskontro Under Koble medlemmer og reskontro kan du koble medlemmer og reskontro der disse har adskilte kontaktkort. Ved å koble sammen disse vil all informasjon lagres i samme kontaktkort. Statusvindu Under innstillinger for Statusvindu kan du velge hvilke informasjonsbokser som skal vises i statusvinduet samt hvordan de skal plasseres. 22

23 Innstillinger Regnskapsoppsett Under Regnskapsoppsett kan du fastsette standard regnskapsinnstillinger for Medlemsregister. I vinduet som åpnes velger du hvilket regnskap, avdeling og prosjekt, samt hvilke kontoer som skal settes som standard. Tips! Verdiene du fastsetter her, foreslås som standard når du oppretter en ny gruppe. Du kan imidlertid overstyre dette for den enkelte gruppe. Dette gjøres i fanekortet Regnskap når du har valgt Ny/Endre gruppe i Grupper. Avgift og adresser på giro Klikk på Avgift og adresser på giro for å legge inn standardverdier for giroutskrifter i Medlemsregister. Det du skriver inn her, vil foreslås som standardverdier. Du kan imidlertid overstyre dette for den enkelte gruppe når du velger Ny/Endre i Grupper. KlubbenOnline Org. ID Klikk på KlubbenOnline Org. ID for å endre KlubbenOnline Org. ID for foreningen. Merk! Valget for å endre Org. ID hos KlubbenOnline er bare tilgjengelig for de som benytter Idrettens Foreningsregnskap. 23

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

Reiseregning. Innhold. Om Reiseregning... 2

Reiseregning. Innhold. Om Reiseregning... 2 I modulen Reiseregning kan du lage din egen kjørebok og skrive dine egne reiseregninger. Du kan registrere dine fortløpende. Kjører du til faste kunder, kan kjøringene defineres som maler. Da blir føringene

Detaljer

Skatt. Innhold. Om Skatt... 2. Velg/Opprett selvangivelse... 4 Status... 6. Selvangivelse... 8. Skatteberegning... 15. RF-Skjemaer...

Skatt. Innhold. Om Skatt... 2. Velg/Opprett selvangivelse... 4 Status... 6. Selvangivelse... 8. Skatteberegning... 15. RF-Skjemaer... I Skatt holder du orden på den delen av økonomien som har med ligning og skatt å gjøre. Du får god hjelp til utfylling av selvangivelsens poster, du finner de mest brukte RF-skjemaene lett tilgjengelig,

Detaljer

Brukermanual til Medlemsservice 2.0

Brukermanual til Medlemsservice 2.0 Brukermanual til Medlemsservice 2.0 Faktureringsrutinene i Medlemsservice bruker medlemsregisteret som bakgrunn for hva som sendes til deres medlemmer. I Medlemsservice 2.0 har vi satt som krav at alle

Detaljer

1. Bakgrunn 2 2. Engelsk versjon 2 3. Registrerte utbetalinger filtrering på bruker 2 4. Forbedret filfunksjonalitet 2

1. Bakgrunn 2 2. Engelsk versjon 2 3. Registrerte utbetalinger filtrering på bruker 2 4. Forbedret filfunksjonalitet 2 Innhold 1. Bakgrunn 2 2. Engelsk versjon 2 3. Registrerte utbetalinger filtrering på bruker 2 4. Forbedret filfunksjonalitet 2 4.1 Splitting/gruppering av filer (OCR, Cremul og FBO) 2 4.2 Valg av oppsett

Detaljer

Brukermanual til Medlemsservice 2.0

Brukermanual til Medlemsservice 2.0 Brukermanual til Medlemsservice 2.0 Faktureringsrutinene i Medlemsservice bruker medlemsregisteret som bakgrunn for hva som sendes til deres medlemmer. I Medlemsservice 2.0 har vi satt som krav at alle

Detaljer

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Medlemsadministrasjonsmodulen er et register over alle personer tilknyttet en organisasjon i idretten. Her kan organisasjonsleddene administrere og endre personer

Detaljer

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Her kommer en kort brukerveiledning til det nye medlemsregisteret. Her har vi beskrevet de mest sentrale funksjonene dere har bruk for. Etter

Detaljer

Rutiner for purring og innfordring i Xakt

Rutiner for purring og innfordring i Xakt Rutiner for purring og innfordring i Xakt Purring og innfordring i Xakt Innhold Blankettekster (For de som ikke benytter inkassobyrå)... 3 Innstillinger for innfordring... 4 Inkassoprofiler... 6 Forarbeider

Detaljer

NYTT MEDLEMSSYSTEM HYPERSYS Oppstartveiledning for gruppeledere

NYTT MEDLEMSSYSTEM HYPERSYS Oppstartveiledning for gruppeledere NYTT MEDLEMSSYSTEM HYPERSYS Oppstartveiledning for gruppeledere KFUK-KFUM-speiderne har gått over til Hypersys, vårt nye medlemssystem. I begynnelsen av februar vil alle få tilgang til det nye medlemssystemet.

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Bruksanvisning/Veileder For Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp

Bruksanvisning/Veileder For Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Bruksanvisning/Veileder For Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen Jan 2016 1 Innhold Om RMS Regional Medlem service er utviklet for at du som lagsleder

Detaljer

Omsetningsoppgaven klargjøres i programmet, og du vil kunne overføre alle relevante opplysninger du har registrert til skattemodulen.

Omsetningsoppgaven klargjøres i programmet, og du vil kunne overføre alle relevante opplysninger du har registrert til skattemodulen. I Næringsregnskap finner selvstendig næringsdrivende, mindre firmaer og foreninger alt som trengs for å føre et godt og grundig regnskap på en enkel måte. Modulen inneholder en standard norsk kontoplan

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015)

Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015) Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015) Bokfør og attester med PaperLess Vi har nå utviklet integrasjon mellom PaperLess og Orion. Det betyr at du kan skanne dine bilag, kjøre fakturatolk,

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Justering av avgiftssatser Innhold Endring av redusert avgiftssats 2 Beskrivelse av oppgavene 2 Tidspunkt for installasjon av verktøy 2 Standardfunksjoner 3 Avansert funksjon 3

Detaljer

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015.

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Innhold 1. Registrere stevne... 2 Koordinater for skyte-anlegg.... 4 2. Sette opp påmelding på stevne.... 6 Opprette påmelding på 200m.... 10 Sette

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Med Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online kan du hente inn og oppdatere kontaktinformasjon fra Telefonkatalogen 1880 online. Ved å oppdatere blant annet navn,

Detaljer

Mamut. Installasjonsveiledning. Oppdatering til versjon 12.1. Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut

Mamut. Installasjonsveiledning. Oppdatering til versjon 12.1. Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 sjekkliste OPPDAteRiNG AV Ditt system Sjekkliste før du

Detaljer

1. E KSEMPLARREGISTRERING...

1. E KSEMPLARREGISTRERING... 1. EKSEMPLARREGISTRERING... 2 1.1. GJENFINNING...3 1.1.1. Direkte søk... 3 1.1.2. Oversikt i katalogisering...3 1.1.3. Fra utlånsmodulen...3 1.1.4. Søk i søkemodulen...4 2. OPPRETTE OG REDIGERE EKSEMPLARER...4

Detaljer

Dette er nytt i GM EPC

Dette er nytt i GM EPC Dette er nytt i GM EPC GMs neste versjon av EPC har utallige nye funksjoner for å gjøre det raskere og enklere å finne den riktige delen. Velg Brukerhåndbok på Hjelp-menyen i EPC for å få nærmere instruksjoner

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR FLTs TILLITSVALGTVERKTØY PÅ WWW.FLT.NO FOR AVDELINGGSTILLITSVALGTE

BRUKERVEILEDNING FOR FLTs TILLITSVALGTVERKTØY PÅ WWW.FLT.NO FOR AVDELINGGSTILLITSVALGTE 1 Brukerveiledning tillitsvalgtverktøyet BRUKERVEILEDNING FOR FLTs TILLITSVALGTVERKTØY PÅ WWW.FLT.NO FOR AVDELINGGSTILLITSVALGTE Innhold: 1) Hvordan logge inn? Ha medlemsnummer klart! 2) Hvordan søke fram

Detaljer

Fra datax til Visma eaccounting

Fra datax til Visma eaccounting Fra datax til Visma eaccounting Steg 1 Eksport av data Dersom du har registre på kunder, leverandører og/eller artikler i datax, kan du enkelt få med deg alt dette over til Visma eaccounting. Hvordan eksportere

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Compello Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Compello Versjon: 12 Innhold OM INTEGRASJON MED COMPELLO... 1 OM

Detaljer

Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift

Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift Versjon 10-2012 1 Filoverføring - integrering mot regnskaps- og lønnssystem Nettbank bedrift integreres enkelt med de fleste økonomisystemer,

Detaljer

hypernet Kommunikasjon Brukermanual

hypernet Kommunikasjon Brukermanual hypernet Kommunikasjon Brukermanual Innholdsfortegnelse Brukersignaturer... 3 Meldinger... 6 Meldinger... 6 Maler... 7 Opprette ny melding... 8 Side 1: Grunnleggende informasjon... 8 Side 2: Mottakere...

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

GruNot '95. Notatsystem for gruppeterapi. Versjon 1.8. http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf

GruNot '95. Notatsystem for gruppeterapi. Versjon 1.8. http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf GruNot '95 Notatsystem for gruppeterapi Versjon 1.8 http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf Geir Pedersen Klinikk for Psykiatri Ullevål sykehus 19 99 Generelt Systemets funksjoner GruNot'95 er et

Detaljer

Veileder for opplasting av AKTIV sporlogg til PC

Veileder for opplasting av AKTIV sporlogg til PC Veileder for opplasting av AKTIV sporlogg til PC Det finnes i dag flere forskjellige GPS merker på markedet. Til fritidsbruk, og spesielt i redningstjenesten er det Garmin som benyttes mest. Det finnes

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1 Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan installere/oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 FØr installasjon serverinstallasjon EttEr installasjon

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Informasjon rundt årsrapport 2014. Årsrapport skal for 2014 leveres i via Mitt DFS på www.dfs.no, for både skytterlag og samlag. Se også avsnittet om «Annet arbeid i forbindelse

Detaljer

CS-Web Ordrebehandling (T20)

CS-Web Ordrebehandling (T20) CS-Web Ordrebehandling (T20) Ordrebehandling, registrering av varer og varemottak i (T20) Page 2 of 20 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Ordrebehandling 09.12.2013

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Komme i gang med Skoleportalen

Komme i gang med Skoleportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

VITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08

VITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08 VITEC Veiledning nytt år EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08 EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf

Detaljer

Kurs i Ebilag. Kurs i ebilag Side 1

Kurs i Ebilag. Kurs i ebilag Side 1 Kurs i Ebilag Kurs i ebilag Side 1 Kurs i ebilag Side 2 Litt om ebilag Ebilagmodulen er tilrettelagt til å lage bilag på en enkel måte for overføring til Visma Økonomi på bakgrunn av: - Eksisterende bilag

Detaljer

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Universitetet i Oslo Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Greteohu/torinl 15/10/2015 Innholdsfortegnelse Oppgave 1 - Katalogkjøp... 3 Oppgave 2 - Fritekstbestilling... 8 Oppgave 3 Fullt

Detaljer

Utvidet brukerveiledning

Utvidet brukerveiledning Utvidet brukerveiledning for Akershus fylkeskommunes statistikkverktøy http://statistikk.akershus-fk.no Utarbeidet av Cathrine Bergjordet, analysestaben, AFK Sist oppdatert 14/3 2014 Viktige begreper og

Detaljer

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere April 2016 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 5 Vedlikehold av

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting UiS-IKT Kompetanse 2010 Adresselister og fletting Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft når du vil flette sammen standard dokumenter med en adresseliste. Forklaringene

Detaljer

Ajourføring og kontroll av skogsbilveier

Ajourføring og kontroll av skogsbilveier Ajourføring og kontroll av skogsbilveier Forslag til praktisk organisering av arbeidet i kommunen. Innhold 1. Innledning... 2 2. Oppdatere veier ved å koble søknader om tilskudd til riktig vei i veiarkivet...

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2015 Brukerveiledning Tilgang til ebudsjett Visma Enterprise ebudsjett ligger på oppstartssiden. For å åpne ebudsjett, velg fana «Økonomi» og trykk deretter på valget

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 Administrasjon DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for å administrere brukere og kurs. For at et kurs skal være tilgjengelig

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Veiledning feriepenger

Veiledning feriepenger Harmoni Lønn Veiledning feriepenger 31.05.2016 Innhold Veiledning feriepenger... 2 Generelt... 2 Satser feriepenger... 2 Aktuelle lønnsarter... 3 Feriepengeliste... 6 Utbetaling av feriepenger opptjent

Detaljer

8 - Rapporter i M-STAS

8 - Rapporter i M-STAS 8 - Rapporter i M-STAS Innledning Denne brukerveiledningen tar sikte på å gi deg en generell innføring i hvordan du henter ut rapporter fra M-STAS. Selv om rapportene er forskjellige med hensyn til innhold

Detaljer

Medlemsoppfølging. NorNet as Postboks 510, 2057 Jessheim : 22 67 04 70 Epost: post@nor-net.no

Medlemsoppfølging. NorNet as Postboks 510, 2057 Jessheim : 22 67 04 70 Epost: post@nor-net.no Medlemsoppfølging NorNet as Postboks 510, 2057 Jessheim : 22 67 04 70 Epost: post@nor-net.no Internettsider på www.nor-net.no E-Post: post@nor-net.no 1996-2006 NorNet Rev: Mars 2006 Medlemsoppfølging 1

Detaljer

Vedlikehold av kunde og levrandør informasjon:... 4. Kontaktpersoner og kontaktkategorier:... 5. Flere kontaktpersoner:... 5

Vedlikehold av kunde og levrandør informasjon:... 4. Kontaktpersoner og kontaktkategorier:... 5. Flere kontaktpersoner:... 5 Uni Økonomi CRM Uni Økonomi CRM: Opprette kunde og leverandør i Uni Økonomi :... 2 Vedlikehold av kunde og levrandør informasjon:... 4 Kontaktpersoner og kontaktkategorier:... 5 Flere kontaktpersoner:...

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Veiledning for å behandle søknader refusjon av sukkeravgift på Min Side

Veiledning for å behandle søknader refusjon av sukkeravgift på Min Side Veiledning for å behandle søknader refusjon av sukkeravgift på Min Side Dette er en steg for steg bruksanvisning i hvordan du behandler søknader om refusjon av sukkeravgiften på Min Side. Du trenger brukernavn

Detaljer

Kvikk guide Nettbank bedrift

Kvikk guide Nettbank bedrift Kvikk guide Nettbank bedrift Versjon 10.2011 1 Hovedfunksjoner i Nettbank bedrift Kontoinformasjon med konto- og saldooversikt Enkeltutbetalinger innland/utland Kontoregulering mellom egne kontoer Lønnslistefunksjon

Detaljer

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE Versjon 1.1 Side 1 av 11 Beskrivelse: Fagområde: Periodisk/Løpende: Formål: Elektronisk fakturabehandling/fakturaflyt i Visma

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

versjon 1.1 Brukermanual

versjon 1.1 Brukermanual Side 1 05.11.2004 versjon 1.1 Brukermanual Side 2 05.11.2004 Beskrivelse av IKT-verktøy for strukturering og organisering av referanser til store mengder informasjon. GrandView er et program for strukturering

Detaljer

Medlemssøk v.2.0. NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo

Medlemssøk v.2.0. NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo Medlemssøk v.2.0 NO 982 111 986 MVA Innhold Introduksjon...3 Sette opp informasjonsfeltene for medlemssøk...3 Medlemssøket...5 Nytt medlemssøk...5 Overskrive lagrede søk...8 Introduksjon Dagens søkefunksjon

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT)

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) INNHOLD FORUTSETNINGER ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Klargjøre Visma Enterprise

Detaljer

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5 FOCUSNET Brukerveiledning - Hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert oktober 2013 Logg inn og introduksjon # 1 Endre passord # 2 Medlemsliste # 3 Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4 Registrering

Detaljer

Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger:

Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger: Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger: 1. Velg først "Vis avanserte funksjoner" Evt. hvis du ønsker å se på salget i går eller

Detaljer

Introduksjon til. Mamut Home. Komplett hjemmearkivprogram for familier og privatpersoner

Introduksjon til. Mamut Home. Komplett hjemmearkivprogram for familier og privatpersoner Introduksjon til Mamut Home Komplett hjemmearkivprogram for familier og privatpersoner Introduksjon til Mamut Home Innhold Velkommen til Mamut Home...3 Bli kjent med programmet...4 Programvinduet... 4

Detaljer

Slik bruker du MIN SIDE for tillitsvalgte i lokallagene.

Slik bruker du MIN SIDE for tillitsvalgte i lokallagene. Slik bruker du MIN SIDE for tillitsvalgte i lokallagene. Åpne hjemmesiden til Norges Birøkterlag, www.norbi.no. Programmet er tilpasset nettleseren Internet Explorer, hvis du velger en annen nettleser

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

Introduksjon til datax. Privatøkonomi. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til datax. Privatøkonomi. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Privatøkonomi Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. datax Privatøkonomi Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00,

Detaljer

Slik bruker du MIN SIDE for tillitsvalgte i lokallagene.

Slik bruker du MIN SIDE for tillitsvalgte i lokallagene. Slik bruker du MIN SIDE for tillitsvalgte i lokallagene. Her finner du en steg-for-steg-veileder for bruk av Min Side for tillitsvalgte i Norges Birøkterlag. Veilederen er laget for tillitsvalgte i lokallagene,

Detaljer

Opprydding og Vedlikehold av Windows

Opprydding og Vedlikehold av Windows Opprydding og Vedlikehold av Windows Innledning Hvis du synes at PC en går tregt kan det være på sin plass med en diskopprydding. Windows selv og de fleste programmer som arbeider under Windows benytter

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

NYHETER I MEDARBEIDEREN

NYHETER I MEDARBEIDEREN NYHETER I MEDARBEIDEREN Innhold 1. Kontakt og gruppemodulen... 2 1.1. Redigere kontakter i tabellen... 2 1.2. Duplikatsjekk for nye kontakter... 2 1.3. Max antall medlemmer i en gruppe... 3 2. Kalendermodulen...

Detaljer

Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0

Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0 Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0 En del nye funksjoner er lagt inn i denne oppdateringen av GK96 samt rettet kjente feil som er rapportert sesongen 2003-2004. Følgende moduler har fått ny funksjonalitet.

Detaljer

Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp

Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen jan 2014 1 Innhold Om RMS Regional Medlem service er utviklet for at du som lagsleder eller medlemsansvarlig

Detaljer

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Fylkesmannen har tatt utgangspunkt i brukerdokumentasjonen til OneVoice og videreutviklet/tilpasset dette.

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER Post med like formater og Aviser til abonnenter Innhold 1. Logg inn i nettbutikken... 2 2. Registrering av forhåndsmelding....

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy

Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy Bruke taster og hurtigmenyer Generelt anbefaler vi å bruke taster i så stor utstrekning som mulig og minimere bruk av musen. Dette for at hindre feil arbeidsbelastning

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Bytte til Outlook 2010

Bytte til Outlook 2010 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser helt annerledes ut enn Outlook 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Oversikt over Document Portal

Oversikt over Document Portal Hvis du vil se på eller laste ned denne eller andre Lexmark Document Solutions-publikasjoner, kan du klikke her. Oversikt over Document Portal Lexmark Document Portal er en programvareløsning som gir den

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

Introduksjon til. For studenter ved NTNU

Introduksjon til. For studenter ved NTNU Introduksjon til For studenter ved NTNU Oppdatert høsten 2012 Ansvarlig for dokumentet Berit Danielsen Løvås, NTNU Berit.d.lovas@ntnu.no Brukerstøtte og hjelp, itslearning: orakel@ntnu.no Introduksjon

Detaljer

Introduksjon til datax

Introduksjon til datax Mamut datax Software Introduksjon Introduksjon til datax Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst allé 56 Postboks 733, Skøyen 0214 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015 BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKSJON... 4 2. KALENDER... 5 2.1. VALG PÅ VERKTØYLINJEN...

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Vareimport (OF50) Innlesning av varefiler fra leverandør, bearbeiding og oppdatering til vareregisteret

Vareimport (OF50) Innlesning av varefiler fra leverandør, bearbeiding og oppdatering til vareregisteret Vareimport (OF50) Innlesning av varefiler fra leverandør, bearbeiding og oppdatering til vareregisteret Page 2 of 17 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Import av varer

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2014 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Onix AS Versjon 1.0.5.0 16.12.2014 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Side #

Detaljer

Velkommen som ny bruker av Uni Økonomi!

Velkommen som ny bruker av Uni Økonomi! Velkommen som ny bruker av Uni Økonomi! Som ny kunde har du fått tilsendt tilsendt epost som vist under, hvor du starter installasjonen av Uni Økonomi - ved å klikke på lenken som står etter "Gå til:"

Detaljer

JOBOFFICE POCKETLINK FOR ANDROID Installasjons- og klargjøringsprosedyre, del 2

JOBOFFICE POCKETLINK FOR ANDROID Installasjons- og klargjøringsprosedyre, del 2 Side1 JOBOFFICE POCKETLINK FOR ANDROID Installasjons- og klargjøringsprosedyre, del 2 Før support hos Holte bistår med del 2 av Installasjons- og klargjøringsprosedyren, forutsettes det at du har gjort

Detaljer

Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg

Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg Innhold Informasjon om konvertering... 3 NB! Før du tar i bruk nye HRessurs Reise og Utlegg... 4 Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg: (reisende)... 4

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Ofte stilte spørsmål (OSS)

Ofte stilte spørsmål (OSS) Ofte stilte spørsmål (OSS) Innhold Generelt... 2 Hva er en rapport?... 2 Hva betyr * (stjerne) og lynet i tabellen?... 2 Jeg vil vite mer om tallene i rapportene, hvor finner jeg det?... 2 Hva er forskjellen

Detaljer