Nyheter. Mye nytt. for både næring og privat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyheter. Mye nytt. for både næring og privat"

Transkript

1 Nyheter Viktige nyheter i ditt datax-program, versjon 10.0 Nyheter De viktigste nyhetene og forbedringene i ditt program fra Mamut. Side 2-3 Tips fra datax-bruker Les hvordan datax-brukeren Jan Erik Vinnem utnytter IT-løsninger for å styre bedriften. Side 4-5 Sett fokus på inntekter! Les tips om hvordan du får inn pengene raskere. Side 6-7 Brukertips Råd, tips og ideer til hvordan du kan utnytte ditt dataxprogram enda bedre. Side 8-11 Mye nytt for både næring og privat I høstens versjon 10.0 av datax er det mye nytt både i næringsmodulene og privatmodulene. Nyhetene er konsentrert rundt regnskaps- og fakturamodulene slik at du enda enklere kan få oversikt og kontroll over økonomien. I Næring har du nå mulighet til å se historikken til en faktura. I Privatregning har det blant annet kommet ny funksjonalitet som heter Likviditetsoversikt. Det betyr at du enkelt kan sjekke hva som er bokført og saldoene på kontoene dine slik at du får oversikt over betalingsevne og hvor likvid din økonomi er. Generelt vil flere nye rapporter samt filtrerings-, sorterings- og utskriftsmuligheter også forenkle oversikten over egen økonomi. Les flere nyheter på side 2-3. Viktig! Installer i dag! For at ditt program til enhver til skal være oppdatert i henhold til lover og regler, samt nye funksjoner, så er det viktig at du installerer med en gang. Installasjonen er enkel, men likevel oppfordrer vi deg til å lese tilhørende installasjonsveiledning. Her finner du instruksjoner som veileder deg gjennom installasjonsprosessen.

2 Nyheter i versjon 10.0 Hold oversikten I høstens nyeste versjon av datax vil du finne en rekke nyheter og forbedringer som vil gjøre det enda enklere for deg å holde oversikten over regnskapet ditt. I stor grad er disse nyhetene basert på ønsker og tilbakemeldinger fra deg som er datax-bruker. Mulighet til å se historikk til faktura (Næring) Under purring i Betalingsoppfølging har du nå mulighet til å se historikken til en faktura. Du har også mulighet til å skrive ut historikken. Forbedringer i utskriftfunksjonen (Næring) Det har blitt gjort en rekke forbedringer når det gjelder utskrift. Blant annet har utskrift fra Ordre/Faktura-vinduet blitt forbedret ved at utvalget for utskrift nå bestemmes av filteret du har satt i hovedvinduet. Dette innebærer at du nå også blant annet kan skrive ut fakturakopier herfra. Rapporten Faktura uten giro inkluderer nå betalingsinformasjon nederst, og det er mulig å skrive ut en Purring uten giro. I tillegg vil firmainformasjonen på en faktura nå justeres med teksten under hvis det er plass. Er logoen for stor, justeres teksten til høyre. Ny funksjonalitet: Likviditetsoversikt (Privat) Det har kommet ny funksjonalitet i denne modulen som heter Likviditetsoversikt. I dette vinduet ser du bevegelser og saldo på kontoene dine, slik at du enkelt kan få oversikt over din betalingsevne. Flere regnskapsår i samme regnskap (Privat) Du kan nå opprette flere regnskapsår innen samme regnskap. Innenfor et regnskap vil kontoplanen være identisk, men regnskapsårene vil ha forskjellig startsaldo og budsjett. Du oppretter nye regnskapsår under Fil - Ny/ endre privatregnskap Nyheter. Les mer på

3 fanekort her. Nå er det også mulig å koble samme konto til flere samleposter. Det er også blitt lagt til filtreringsmulighet i begge fanekortene i dette vinduet, slik at du kan vise data per måned eller for hele året. Du kan også merke av for at oversikten skal vise akkumulerte beløp, dette vil da inkludere startsaldoen på kontoene. Dersom du har flere regnskapsår i samme regnskap, vil oversikten også vise budsjett- og regnskapstall for valgt periode i foregående år. Nettbank har fått knapp for Import fra fil (Næring & Privat) I vinduet Nettbank har du nå mulighet til å lese inn transaksjoner fra fil ved hjelp av knappen Import fra fil. Dette kan være nyttig dersom du bruker en nettbank som datax ikke støtter, eller dersom du av andre grunner ikke ønsker å koble programmet opp til nettbanken din. Mer avanserte filtreringsog sorteringsmuligheter Ved utskrift av alle rapporter fra kontaktmodulen finner du nå mer avanserte filtrerings- og sorteringsmuligheter. I etikettrapporten kan du nå angi startposisjon for etikett på arket. I tillegg så har det kommet følgende nye rapporter i kontaktmodulen; kontaktliste enkel, kontaktliste utvidet og kontaktliste detaljert. (Disse er tilgjengelige i følgende moduler; Næringsregnskap, Faktura, Medlem og Kontakter.) Det er også mulighet til å sette kontoer inaktive innenfor hvert år, dette gjøres under Innstillinger Kontoplan og Inngående saldo. Under Innstillinger finner du nå også muligheten til å Slå sammen regnskap til ett. Dette forutsetter at regnskapene har ulike regnskapsår. Budsjett/kontoplan har endret navn til Budsjett/ Samleposter (Privat) Vinduet Budsjett/kontoplan har nå endret navn til Budsjett/Samleposter. Dette er på grunn av at Samleposter har blitt flyttet fra Innstillinger og nå ligger på et eget Les mer på Nyheter

4 Sikker inntjening og full kontroll me datax har gitt meg bedre kontroll og gjør det enklere å sikre inntjeningen. Det er også en stor fordel at du kan sjekke alle fradrag til selvangivelsen i tillegg til at næringsoppgaven og andre skjemaer enkelt kan levers via Altinn, sier Jan Erik Vinnem. Han driver rådgivningsselskapet Preventor AS innenfor risikostyring og er betatester på datax-programmene. Jan Erik Vinnem har drevet egen virksomhet i 25 år og er nøye med å sende ut fakturaer og føre bilag raskt alltid hver 14. dag og da sitter han til kl 24 om nødvendig. Han er kanskje litt påvirket av den bransjen han opererer i. Jan Erik Vinnem driver nemlig med rådgivning knyttet til risikostyring til myndighetene og store oljeselskap i Stavanger-området. Dessuten er han Professor II på universitet. Men det er ikke tvil om at dette er et godt eksempel til etterfølgelse, spesielt i dagens økonomiske situasjon. Tar regnskapet selv og får full oversikt Preventor AS har en ansatt som er Jan Erik Vinnem selv, men det hender han har opptil 10 personer innleid når kapasiteten må økes. Preventor utfører alt fra å gi råd i form av styrende dokumentasjon til gjennomføring av mindre vurderinger. Jeg arbeider også for petroleums-tilsynet og bistår i stor grad i den årlige rapporten Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet, forteller han. Jan Erik Vinnem har med andre ord nok å fylle arbeidsdagene med og da er datax Totaløkonomi Proffesional et nyttig verktøy. Med en brukervennlig løsning som datax kan alle mindre virksomheter som min ta fakturering og regnskapsarbeid selv. Integrasjonen mellom fakturering og regnskap er veldig god og gir en stor effektivisering. Mer enn halvparten av bilagsmassen er tilknyttet fakturering. Tidligere har jeg satt bort regnskapet, men for et par år siden begynte jeg å føre bilag selv. Jeg liker å ha god oversikt over status og utvikling i økonomien til en hver tid. Nå ser jeg at jeg har fått mye bedre oversikt og kontroll. Hver 14. dag tar jeg bilagene og er da oppdatert hvordan situasjonen er. Det er utrolig viktig å få ut fakturaene raskt i disse tider. Det er mange som er effektive med å få ut fakturaene nå jeg merker at jeg selv får fakturaer raskere enn før, forklarer Vinnem. Stabilt program, nyttig og enkelt I tillegg til å styre regnskapet i Preventor AS bruker Jan Erik Vinnem programmet til to andre firmaer han har innenfor eiendom samt på selvangivelsen til han og kona. Jeg synes datax er meget bra Nyheter. Les mer på

5 d datax Programmet ligger på et passelig avansert nivå for oss som ikke har regnskapsutdanning. Fakturering gjøres enkelt og raskt. Jeg bruker rapportering for å sjekke at det ikke er feilføringer og at alt ser fornuftig ut. På nyåret skriver jeg ut alle rapporter og sender til revisor som tar årsavslutningen. Jeg ble nylig betatester for første Med Microsoft Outlook på mobilen kan jeg skumlese e-post samt ha både kalender og kontrakter tilgjengelig, til en hver tid. gang og er meget imponert over stabiliteten på betaversjonen. Programmet gir meg akkurat det jeg trenger. Jeg har hørt fra andre at overgang til mer avanserte løsninger bare har gjort økonomistyringen mer komplisert og tidkrevende, sier han. Sparer penger og tid på selvangivelsene Min private selvangivelse er ikke helt A-4. Kona har også enkeltmannsforetak og noe utleie av fast eiendom og jeg har noen verdipapirer. Da er det bra at jeg har datax som for det første gjør det enkelt å føre inn leieinntekter og -utgifter, få med seg alle relevante fradrag og ha oversikt over verdipapirene. Ved føring av selvangivelsen til kona mi tidligere, har vi faktisk spart penger på å få med fradrag vi ikke var klar over. Etter alle føringer er gjort er det en enkel sak å registre de tallene som skal inn i næringsoppgaven på Altinn. Integrasjonen mot Altinn er bra og viktig, forteller Vinnem. Moderne IT-løsninger forenkler hverdagen Jan Erik Vinnem benytter seg av alle muligheter på Altinn. Jeg bruker Altinn til alt jeg kan omsetningsrapportering, lønnsrapportering, aksjonærregister og selvangivelse. I tillegg bruker han Microsoft Outlook flittig også på mobiltelefonen. Det å ha en profesjonell e-postløsning på mobiltelefonen er veldig nyttig for meg. Det gir meg mulighet til å skumlese e-post samt å ha både kalender og kontrakter tilgjengelig, til en hver tid. Dette er viktig da jeg er mye på farten, lokalt her i Rogaland eller på lengre reiser. Da har jeg full oversikt samtidig som jeg kan benytte dødtid til å behandle henvendelser, sier han. Jan Erik Vinnem har god datakompetanse selv. Jeg har serviceavtale for å få nye versjoner som støtter oppdateringer fra myndighetene og som en ekstra sikkerhet, avslutter han. Profil Bedrift: Preventor AS Hver 14. dag tar jeg bilagene og er da oppdatert på hvordan situasjonen er. Det er utrolig viktig å få ut fakturaene raskt i disse tider. Web: Bransje/marked: Rådgiver innenfor HMS-relatert risikostyring til myndigheter og oljeselskap samt foreleser på universitet. Omsetter for 4,5 millioner NOK. Antall ansatte: 1 fulltidsansatt og opptil 10 innleide konsulenter ved behov. System: datax Totaløkonomi Professional Les mer på Nyheter

6 Få inn pengene enkle grep for å I utfordrende tider er det vanskeligere å få inn pengene. Kundene dine prøver å forlenge betalingsfrister og noen av dem kan gå dukken. Derfor bør du fokusere ekstra på å få betalt for varene og/eller tjenestene dine. Med enkle grep og et brukervennlig regnskaps- og fakturaprogram kan du få inn pengene raskere. Antall betalingsanmerkninger på grunn av ubetalte inkassokrav har aldri vært høyere. Eksempelvis i Oslo og Akershus er det som er svartelistet fordi de ikke har betalt inkassogjelden sin. Til sammen var gjelden blant disse på 5,5 milliarder kroner, viser ferske tall fra kredittopplysningsselskapet Lindorf Decision. Ifølge undersøkelser er norske bedrifter generelt, og småbedrifter spesielt, alt for dårlige til å få inn utestående fordringer. Frykten for å miste en kunde er som oftest helt ubegrunnet og gjør at mange lar være med å purre opp legitime krav. Ikke selg til dårlige betalere Før du inngår et nytt kundeforhold er det en god ide å sjekke om kunden er en god eller dårlig betaler. Det finnes en rekke tjenester for kredittinformasjon tilgjengelig bruk dem. Send ut fakturaene! Vær nøye med å fakturere kundene dine. Selvsagt sier du? Forbausende mange norske virksomheter er direkte sløve med å få ut fakturaer. Ofte hoper det seg opp ufakturerte krav som først blir ekspedert når daglig leder ser at bankkontoen begynner å bli tom. Dette er en garantert oppskrift på en unødig likviditetskrise. Med et brukervennlig fakturaprogram bør dette arbeidet være veldig enkelt og gå raskt unna. Bruk purring aktivt Det kan virke som om mange særlig mindre virksomheter er redde for å mase på pengene sine. Erfaringer viser faktisk at det er få kunder som blir sure på deg når du purrer på et Nyheter. Les mer på

7 sikre inntjeningen legitimt krav. Hvis ja, bør varsellampene å tekke sine store kunder. Det eneste blinke. Om du mister en kunde eller to, du oppnår er å finansiere dine større er det mer sannsynlig at du over tid vil kunders drift. komme til å tape mye mer på disse dårlige Innenfor tjenesteytende næringer leveres gjerne produktet over tid. Venter Jeg anbefaler å ta i bruk fakturamodulen i datax-programmene. faktura til hele du med å sende Løsningen er enkel å komme i gang jobben er gjort, med, brukervennlig og effektiv i er resultatet dårlig daglig bruk. likviditet, større risiko for tap på Frode Brubakken, Porsgrunn Brønnboring fordringer og økte kostnader ettersom du selv må kundene enn det du potensielt kan tjene finansiere materiell og annet. Her vil det på dem. Det å ha gode purrerutiner er være klokt å avtale del-betaling i forkant tvert imot med på å vise at du er en av oppdraget. profesjonell og troverdig leverandør, og kan bidra til å bedre ditt renommé. Ha kontroll på Med et moderne regnskapsprogram kundehistorikken bør det være en enkel sak å sette opp Du bør lagre all informasjon og dialog standard regler for purringer og inkassoutsendelser, slik at rutinene er på plass det kan være betalingsanmerkninger, du har med kundene kontinuerlig og etterfølges. reduseringer i bestillingsmengder, endring i styre og ledelse, og så videre. Optimaliser Med kundekortet i datax kan du få betalingsbetingelsene informasjon om bilag og transaksjoner Det er en gjenganger at mindre selskaper tilknyttet den enkelte kunde. opererer med lange betalingsfrister for Noen gode råd Med datax-programmene har du mange muligheter til å effektivisere innbetalingene. Send ut ordre eller kontantnota umiddelbart etter inngått avtale Fakturer ved levering ingen grunn til å vente! Lagre kundehistorikk og få oversikt over betalingsevne Nyhet! Sørg for å sende ut purringer jevnlig Nyhet! Sjekk purrehistorikken se og skriv ut historikken til en faktura Skriv ut en purring uten giro Eksporter raskt og enkelt til inkasso Søk etter KID-nummer direkte i Betalingsoppfølging Nyhet! Nyhet! Husk! Det er større sannsynlighet for å få inn pengene ved rask utsendelse av fakturaer og purringer. Les mer på Nyheter

8 Nyttige spørsmål og svar datax Nyhetshe Mamut REGNSKAP Mamut Faktura Brutto/netto fakturering i datax I mange tilfeller kan det være ønskelig å vise nettopriser til firmakunder og bruttopriser til privatkunder. I datax styres dette av hvilken kundetype som er valgt på kontaktkortet. Hvis det ikke er merket av for Privatkunde, vil fakturalinjene vises eksklusiv mva. Du har nå opprettet/endret en kundetype. Hvordan oppretter jeg en samlepost i datax Privatøkonomi? I datax Privatøkonomi er det mulig å opprette samleposter som du kan koble flere konti i regnskapet opp i mot, f.eks. ved bilhold. Disse samlepostene kan brukes for å få en oversikt over hva som er ført mot flere kontoer samlet. Det er også mulig å få en oversikt over akkumulert beløp for en periode eller for hele året, i tillegg til å sammenligne tallene med fjorårets. Slik går du frem for å opprette en ny samlepost: 1. Klikk på Gå til Privatregnskap Budsjett/Samleposter. 2. Klikk på fanekortet Samleposter på toppen. 3. Klikk på Ny for å opprette en ny samlepost i systemet. 4. Legg inn en Beskrivelse av samleposten og klikk OK. 5. Klikk OK for å lukke vinduet Samleposter. Slik går du frem for å koble en konto i kontoplanen mot en samlepost: 1. Klikk på Gå til Privatregnskap Budsjett/Samleposter. 2. Klikk på fanekortet Samleposter på toppen 3. Merk den aktuelle samleposten og klikk Endre. 4. Klikk på fanekortet Kontoer som inngår. 5. Klikk så på Ny, og velg kontoen du ønsker å knytte til. 6. Gjenta for alle andre konti som skal knyttes mot samleposten. 7. Klikk OK når du er ferdig. Du har nå knyttet en konto/konti i kontoplanen til en samlepost, slik at du senere kan skrive ut rapport på dette. Du kan også se på akkumulert beløp, og sammenligne med tidligere år. Slik oppretter/endrer du kundetype: 1. Velg Gå til Faktura Innstillinger og klikk Kundetyperegister. Som standard finnes det allerede Privat og Firma. 2. Klikk Ny for å opprette en ny kundetype, eller merk en eksisterende kundetype og klikk Endre dersom du ønsker å redigere en eksisterende. Kundetyper som er merket av som Privatkunde, vil få vist sluttsum inkludert mva. på fakturalinjene. Slik velger du kundetype for en eksisterende kontakt: 1. Velg Gå til Faktura Kunde/Leverandør. 2. Merk ønsket kontakt, og klikk Endre. 3. Gå til fanekortet Fakturainnstillinger. 4. Velg ønsket Kundetype i nedtrekkslisten for dette. 5. Klikk OK. Dette må så gjøres på alle kundene dine hvis du ønsker å skille mellom nettopriser og bruttopriser på fakturautskriften. Du har nå opprettet en ny samlepost til ditt regnskap Nyheter. Les mer på

9 fte høsten 2009 Mamut Betalingsoppfølging Mamut Sikkerhetskopiering Søke på KID i faktura Mulighet for å søke opp KID-nummer som er blitt brukt på faktura fra datax. Dette kan være nyttig hvis f.eks. importen fra BBS har feilet. Slik går du frem: 1. Velg Gå til Faktura Betalingsoppfølging. 2. Klikk på overskriften som heter KID. Overskriften vil da få et lite merke foran, slik at du ser at denne er blitt valgt. Søkefeltet i høyre hjørne er nå blitt aktivt for KID-nummer. Merk! Denne kolonnen vil kun være synlig dersom du har valgt å bruke KID i innstillingene. 3. Skriv inn KID-nummeret som du leter etter. 4. Trykk på [Tab]-tasten eller [Enter]-tasten. Dersom du får et treff på KID-nummeret, vil fakturalinjen markeres med blått. Tips! Dersom du ikke får noe treff, kan du sjekke om du har valgt å vise alle fakturaer i nedtrekkslisten. Sikkerhetskopien er veldig stor, hvordan reduserer jeg størrelsen? Data i Reiseregningsmodulen og kursene på verdipapirene i Verdipapirmodulen kan utgjøre store deler av sikkerhetskopien. Hvis du ikke bruker disse modulene kan du bestemme at sikkerhetskopiene ikke skal inneholde data fra modulene. Slik går du frem for å bestemme innstillinger for sikkerhetskopiering: 1. Velg Gå til/start/innstillinger. 2. Klikk knappen Sikkerhetskopi på skrivebordet. 3. Klikk knappen Avansert. 4. Merk av for å bestemme innholdet i dine sikkerhetskopier. 5. Klikk OK. Mamut sikkerhetskopiering Om sikkerhetskopiering Viktigheten av sikkerhetskopiering kan aldri understrekes godt nok. Som bruker er du selv ansvarlig for å opprette en rutine for sikkerhetskopiering av datafiler (backup). Frekvensen på sikkerhetskopieringer er avhengig av hvor ofte programmet brukes og måten programmet brukes på. Men som en hovedregel bør du ta sikkerhetskopi hver dag når du er ferdig med å jobbe i programmet. Ved avslutning av programmet vil du som standard få spørsmål om å foreta en automatisk sikkerhetskopiering. Svarer du ja på dette spørsmålet vil du alltid ha en oppdatert sikkerhetskopi tilgjengelig. Merk at dersom du ikke får spørsmål om du vil foreta sikkerhetskopiering når du avslutter, kan det skyldes at innstillingene for sikkerhetskopiering er endret. I tillegg til automatiske sikkerhetskopier som blir tatt ved termin- og årsavslutning samt ved avslutning av programmet, kan du velge å utføre sikkerhetskopiering manuelt. Det kan være aktuelt dersom du ønsker å ta sikkerhetskopi før du avslutter registrerer store mengder informasjon, importerer data eller synkroniserer med Microsoft Outlook. Sikkerhetskopier kan tas til harddisk, til en delt mappe i nettverk eller eksternt media som USB-enhet, ZiP stasjon eller lignende. Det anbefales å oppbevare minst en fullstendig sikkerhetskopi separat fra maskinen der programmet benyttes i tilfelle denne maskinen blir skadet eller stjålet. Du vil også trenge en sikkerhetskopi på et eksternt medium dersom du kjøper ny PC og ønsker å tilbakekopiere dine data på ny maskin. Mamut Teamwork: Mamut Teamwork lar deg utføre sikker og effektiv sikkerhetskopiering, samt trygg og brukervennlig distribusjon av dine filer! Gjennom Mamut Open Services tilbyr Mamut kostnadsfri Online Backup til alle virksomheter og privatpersoner. Mamut Teamwork er enkel å bruke og den krypterte sikkerhetskopieringen foretas kontinuerlig mens brukeren er tilknyttet Internett. Tjenesten erstatter ikke din sikkerhetskopiering fra programmet, men kan hjelpe deg med å lagre sikkerhetskopien du tar ved hjelp av programmets egen funksjon for dette, på en sikker måte. Les mer om tjenesten på MERK: Dersom du benytter programmet Mamut Online Backup må du oppgradere til Mamut Teamwork for å kunne ta automatisk sikkerhetskopi av dine datax sikkerhetskopier. Les mer på Nyheter

10 Nyttige spørsmål og svar datax Nyhetshe Mamut Kontaktoppfølging Synkronisering med Microsoft Outlook I datax/mamut Home kan du enkelt synkronisere dine kontakter med Microsoft Outlook. Ved hjelp av synkronisering kan du holde kontaktregistrene i begge programmene oppdatert ved hjelp av noen tastetrykk. MERK! Benytter du et program uten kontaktmodul vil du kunne synkronisere ved å velge Gå til Start Innstillinger og knappen Synkroniser kontakter. Slik går du frem: 1. Velg Gå til Kontakt Kontaktregister. 2. Klikk knappen Synkroniser for å starte veiviseren og sette innstillinger for hva som skal synkroniseres. Dersom programmet finner kontakter i kontaktregisteret vil du først få opp et vindu der du merker av dersom du ønsker å overføre kontaktene fra kontaktregisteret og til MicrosoftOutlook. Klikker du på Se usynkroniserte kontakter vil du få opp en liste over kontakter i kontaktregisteret som ikke finnes i Outlook. 3. I neste steg i veiviseren merker du av dersom du vil Hente alle kontakter i Outlook. Da henter systemet kontaktene i Outlook og lagrer de i kontaktregisteret. Du kan også her Se usynkroniserte kontakter. I dette tilfellet altså kontakter som finnes i Outlook, men som ikke ennå finnes i kontaktregisteret. Dersom ett av kontaktregistrene ikke inneholder nye eller endrede kontakter, vil veiviseren hoppe over steget der du velger om du vil synkronisere disse. 4. Til slutt kan du velge om du vil Oppdatere informasjonen i begge programmene. Dette er aktuelt dersom du tidligere har synkronisert kontakter mellom de to programmene. Funksjonen vil sørge for at det blir oppdaget og lagt til kontakter i ett av programmene som ikke finnes i det andre. Blir det funnet slike usynkroniserte kontakter, vil du få opp vinduet i veiviseren der du kan velge om du vil synkronisere disse. Du kan når som helst synkronisere kontaktene dine. Du bestemmer selv hvilken vei du vil overføre kontakter, samt om du vil oppdatere begge registrene med den siste oppdaterte kontakten. TIPS! Ønsker du å slette en kontakt helt bør du gjøre dette i begge programmene. Har du slettet bare ett sted, vil kontakten neste gang komme opp som usynkronisert, og dermed bli overført på nytt. MERK: Dersom du har mange kontakter (over 1000) i Outlook som du forsøker synkronisere vil du kunne oppleve at synkroniseringen tar lang tid. Mamut Rapportutskrift Hvordan endre overskriftene som vises på fakturaene? Dersom du ønsker å endre tekstene (overskriftene) som vises på ordreog fakturautskrifter, kan dette gjøres i fanekortet Overskrifter under Firmaopplysninger. Slik går du frem: 1. Velg Gå til Faktura Innstillinger. 2. Klikk på knappen Firmaopplysninger. 3. Velg fanekortet Overskrifter. 4. Finn teksten du ønsker å endre i et av de underliggende fane kortene. 5. Skriv inn ønsket tekst ved å overskrive det som står der fra før. 6. Klikk OK. Ved utskrift av ordre- og fakturarapporter vil de nye overskriftene vises Nyheter. Les mer på

11 fte høsten 2009 Mamut Bilagsføring Mamut Installasjon Sjekk enkelt hvilke bilag som er ført på en konto I kontoplanen kan du enkelt sjekke hvilke bilag som er ført på hver enkelt konto. Slik går du frem dersom du benytter Næringsregnskap: 1. Velg Gå til Næringsregnskap - Budsjett. 2. Dobbeltklikk på aktuell konto. 3. Velg fanekortet Bilag ført på denne kontoen. Dersom du benytter Privatregnskap gjør du følgende: 1. Velg Gå til Privatregnskap Budsjett/Kontoplan. 2. Marker ønsket konto. 3. Klikk Endre. 4. Velg fanekortet Bilag ført på denne kontoen. Hvordan overføre datax til ny PC For å flytte dine data til en ny PC må Installer deretter programmet på du først ta en sikkerhetskopi på din din nye PC og velg å Evaluere gamle PC. Det gjør du ved å velge produktet ved oppstart av Gå til Start Sikkerhetskopi/ programmet. Når du har kommet Tilbakekopiering og knappen deg inn i programmet velger du Sikkerhetskopiering. Et tips kan Gå til Start Sikkerhetskopi/ være å ta sikkerhetskopien til CD- Tilbakekopiering og knappen ROM eller til et annet eksternt lagringsmedium slik at du enkelt kan overflytte bli tilbakekopiert, det vil si overført Tilbakekopiering. Dine data vil da sikkerhetskopien til din nye PC. til din ny PC. Mamut Næringsregnskap Ulike skrivere til ulike rapporter Under Skrivere og utskrifter som du finner under Start Innstillinger, kan du merke av for å Overstyre standard skriver og sette opp ulike skrivere som standardskrivere for ulike typer dokumenter. Har du for eksempel en egen etikettskriver kan det være praktisk å definere den som standard etikettskriver. Du kan også sette opp en egen skriver for faktura med giro og en egen for faktura uten giro og fakturakopier, eventuelt en egen skuff på samme skriver. Slik går du frem: 1. Velg Gå til Start Innstillinger. 2. Klikk knappen Skrivere og utskrifter. 3. Merk av for rapporten du ønsker å endre standard skriver for. 4. Klikk på søkeknappen (knappen med tre prikker) og velg ønsket skriver/skuff. 5. Klikk OK. Spesifiserer du ikke skrivere for de ulike rapporttypene vil skriveren du har definert som standardskriver i operativsystemet bli benyttet. Les mer på Nyheter

12 Kun for eksisterende datax-kunder Mamut Serviceavtale Mamut Serviceavtale sikrer at du er forberedt og har full kontroll i alle utfordringer du eller din virksomhet møter Oppdatert med endringer fra myndighetene Vi sørger for at ditt Mamut-system alltid er oppdatert med nye regler, avgiftsendringer og skjemaer. Fyldig dokumentasjon ved slike endringer sikrer enkel tilpasning. Ny funksjonalitet Mamut-systemene utvikles kontinuerlig som følge av teknologisk utvikling, nye standarder, tilbakemeldinger fra brukere og nye trender. Du er sikret en moderne løsning som vil forenkle hverdagen. Mamut Supportsenter Vi legger stor vekt på at du som Mamut-bruker skal få profesjonell og rask service hvis eventuelle spørsmål skulle oppstå. Du får tilgang til brukerstøtte via telefon, faks, e-post, Internett og direkte i programmet. Mamut Information Desk I programmet finner du en nyhetskanal som via Internett daglig oppdaterer deg med blant annet informasjon, nyheter og brukertips direkte relatert til ditt program og arbeidsområde. Med Mamut Information Desk kan du også kommunisere direkte med Mamut Supportsenter. Brukertips Med jevne mellomrom vil du motta e-post med tips om bruk av Mamut-systemene, nyheter innenfor produktserien og annen nyttig informasjon. Mamut Kunnskapsserie Mamut publiserer kunnskapshefter innen en rekke temaområder som for eksempel endringerfra myndighetene, effektiv bruk av systemet og nye trender. Spesialtilbud Mamut gir deg spesialtilbud på Mamut-produkter, samt relaterte produkter fra markedsledende leverandører. Mobil e-post og nye muligheter innen kommunikasjon, mobilitet og sikkerhet 4 datax Spesialutgave 2010 Mamut BusinessMail: Profesjonelt e-postsystem som gir tilgang til e-post, kalendere og adressebøker via PC, Internett eller mobilen Fra kun 159,- 4 Microsoft Outlook 2007: Nyeste versjon av verdens mest brukte e-post løsning 4 Mamut ez Publish: Profesjonelt nettsted og publiseringsverktøy som enkelt gir full designfrihet 4 Domenenavn, for eksempel 4 Mamut Online Backup: Automatisk kryptert online sikkerhetskopiering av datax og dine dokumenter 4 datax-brukerseminar: Bli mer effektiv med nye muligheter i datax Spesialutgave Ring oss på gratis nummer i dag eller send e-post til Mamut Alliance Partners Flere enn kunder forenkler arbeidsdagen med løsninger fra Mamut Copyright 2009 Mamut. Alle rettigheter. Med forbehold om endringer/feil. Mamut og Mamut-logoen er registrerte varemerker av Mamut ASA. Alle andre varemerker er registrerte varemerker av respektive firmaer.

Komplett økonomisystem. Sett fokus på lønnsomheten i bedriften. 4 Selg mer med en profesjonell webside. 4 Få mer ut av dine kunder

Komplett økonomisystem. Sett fokus på lønnsomheten i bedriften. 4 Selg mer med en profesjonell webside. 4 Få mer ut av dine kunder Få inn pengene Les artikkelen på side 10 Komplett økonomisystem Sett fokus på lønnsomheten i bedriften 4 Selg mer med en profesjonell webside 4 Få mer ut av dine kunder 4 Reduser tap på fordringer 4 Kontroll

Detaljer

Nyheter. God lesning og lykke til med selvangivelsen!

Nyheter. God lesning og lykke til med selvangivelsen! Nyheter Ny versjon av ditt datax-program, versjon 11.1 Ny ligningsverdi: Hva med skatten? Nye regler kan påvirke din formue og skatt. Side 2 Nyheter i datax 11.1 Les om viktige skatteendringer og få nyttige

Detaljer

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 0BTilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Client Manager Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 I Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser...

Detaljer

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Velkommen til Mamut One Mamut One er en serie forretningsløsninger som hjelper deg å håndtere arbeidsoppgavene i din

Detaljer

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med - 0 ansatte Side 6-7 8-9 0-6 7 8 9 Innhold Velkommen til en

Detaljer

Mamut Nets Netaxept. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.NET.NO.2011.1

Mamut Nets Netaxept. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.NET.NO.2011.1 0BTilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Nets Netaxept Versjon 14.5 MBS.EXT.NET.NO.2011.1 I Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser...

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor Mamut Home Med Mamut Home kan hele familien holde oversikt over kontakter, aktiviteter, dokumenter, lån, sparing, bolig, eiendom, bil, motorsykkel, båt og motor, samt reise, trening, fritid og middagsselskaper.

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap/Lager Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap/Lager Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 Mamut Kunnskapsserie Regnskap/Lager Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 1 Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 Innhold Om kostnadskontering og regnskapsmessig

Detaljer

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor Mamut Home Med Mamut Home kan hele familien holde oversikt over kontakter, aktiviteter, dokumenter, lån, sparing, bolig, eiendom, bil, motorsykkel, båt og motor, samt reise, trening, fritid og middagsselskaper.

Detaljer

Ta kontrollen i bedriften

Ta kontrollen i bedriften Stortest av 13 regnskapsløsninger: Ta kontrollen i bedriften Regnskapsprogrammene har nå endelig tatt Windows Vista på alvor, men de web-baserte løsningene puster dem i nakken. Vi har testet tretten enkle

Detaljer

24-tommers. Surface inntar Norge. Vi kårer de beste kjøpene fra 2000 til 5000 kroner. TomTom for iphone Alt-i-ett på dashbordet

24-tommers. Surface inntar Norge. Vi kårer de beste kjøpene fra 2000 til 5000 kroner. TomTom for iphone Alt-i-ett på dashbordet Nr 10-2009 - Kr 94,- pcworld.no Undervannskamera En Canon for høstregnet Surface inntar Norge Revolusjonerende digitalt bord Lydkort for kresne Asus med gromlyd tester Gjør regnskapet selv Test av økonomisystemer

Detaljer

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett M a m u t M a g a z i n e V å r 2 0 1 0 E t k u n d e m a g a s i n s o m f o r e n k l e r d i n b e d r i f t s h v e r d a g Er du klar for nettskyen? Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye

Detaljer

Spar penger. ta regnskapet selv

Spar penger. ta regnskapet selv Spar penger ta regnskapet selv Det finnes knapt noen øvre grense for hvor mange penger du kan bruke på konsulentbistand for å skreddersy den perfekte økonomiløsningen for din virksomhet, men de fleste

Detaljer

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tilleggsproduktet Mamut Client Manager består av programmene Client Start og Client Update. Ved hjelp av Mamut Client Manager kan du fra ett vindu åpne, oppdatere og administrere

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

Lei film på nettet. Trygt nytt år. datax Totaløkonomi Standard fra Mamut STØRSTE. Lett regnskap Regnskap for enkeltmannsforetak

Lei film på nettet. Trygt nytt år. datax Totaløkonomi Standard fra Mamut STØRSTE. Lett regnskap Regnskap for enkeltmannsforetak Norges STØRSTE datablad Trygt nytt år Nr 12-2011 - Kr 99,- pcworld.no Test: Sikkerhetspakkene for 2012 Bærbarbeistet Heftig Asus G74Sx iphone 4S God nok fra Apple? Nye SSD-favoritter Samsung og Plextor

Detaljer

Vi følger opp endringen fra i

Vi følger opp endringen fra i Stortest: 9 regnskapsprogrammer Moderne regnskap for aksjeselskaper Vi har testet ni regnskapsprogrammer for aksjeselskaper med tre brukere og krav til moderne funksjoner. Av ERIK ANDERSEN og THORE G.

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER 9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER Regnskap er slett ikke så vanskelig som mange tror, og det finnes et godt utvalg av rimelige og brukervennlige programmer som kan hjelpe små virksomheter med å holde oversikten

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

aksjeselskaper Regnskap for små Stortest av 9 regnskapsprogrammer: Slik har vi testet tester

aksjeselskaper Regnskap for små Stortest av 9 regnskapsprogrammer: Slik har vi testet tester Stortest av 9 regnskapsprogrammer: Regnskap for små aksjeselskaper Vi har testet ni regnskapsprogrammer for aksjeselskaper med minst tre brukere og krav om moderne funksjoner, som e-faktura, webintegrasjon

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Visma Avendo Produktkatalog 2010 Økonomiprogram fra kun kr. 990,- Visma Avendo Økonomiprogram som er enkle å bruke Visma Avendo Programvare for småbedrifter Visma Avendo-programmene

Detaljer

Det smarte mobilvalget

Det smarte mobilvalget Norges STØRSTE datablad Kriminelt enkelt Nr 3-2011 - Kr 99,- pcworld.no Så lett knekkes passord Dell Streak Nettbrett eller mobil? Fartsrekord i elnettet Ny standard baner vei Kamera med projektor Nikon:

Detaljer

9regnskaps- løsninger. Slik har vi testet STORTEST:

9regnskaps- løsninger. Slik har vi testet STORTEST: PC World REGNSKAP Computerworld 29 Økonomisystemer for deg som driver alene Et enkeltpersonforetak er en del av privatøkonomien til eieren, og det er viktig at du selv har kontroll så du ikke setter hus

Detaljer

Kom i gang med Mamut! Håndbok i evaluering av Mamut Business Software. Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med 1-50 ansatte

Kom i gang med Mamut! Håndbok i evaluering av Mamut Business Software. Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med 1-50 ansatte Kom i gang med Mamut! Håndbok i evaluering av Mamut Business Software Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med - 0 ansatte EVALUERING PRODUKTOVERSIKT INSTALLASJONSVEILEDNING PROGRAMVINDUET

Detaljer

Video for proffene. Canon har tilpasset én videokamerakonstruksjon til tre ulike brukergrupper. Vi har prøvd toppmodellen,

Video for proffene. Canon har tilpasset én videokamerakonstruksjon til tre ulike brukergrupper. Vi har prøvd toppmodellen, Video for proffene Canon har tilpasset én videokamerakonstruksjon til tre ulike brukergrupper. Vi har prøvd toppmodellen, Canon XA25. Blant annet kan kame raet ta opp to videoformater sam tidig, ett for

Detaljer

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office Artikkelen er skrevet for Studentliv av Anders Bruvik Denne artikkelen tar utgangspunkt i de tema som gjennomgås i Studentlivs Regnskapskurs for

Detaljer

Regnskap i Korpsdrift

Regnskap i Korpsdrift Regnskap i Korpsdrift Oppdatert pr. 14.3.2014 side 1 Innhold Regnskap i Korpsdrift... 1 Generelt om Regnskap i Korpsdrift... 3 Priser... 4 Forkunnskaper... 4 Før du går i gang... 4 Kontogrupper... 5 Kontoplan...

Detaljer

Bruksanvisning. for. Laget for medlemmer med medlemskapet iexcel Regnskap Premium 2015. Versjon 15.1.0 av 2. januar 2015

Bruksanvisning. for. Laget for medlemmer med medlemskapet iexcel Regnskap Premium 2015. Versjon 15.1.0 av 2. januar 2015 Bruksanvisning for 2015 Laget for medlemmer med medlemskapet iexcel Regnskap Premium 2015 eller iexceler 2015 Versjon 15.1.0 av 2. januar 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE iexcel AS... 4 Nedlastning... 4 Åpning

Detaljer