Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mamut Enterprise Abonnementsfakturering"

Transkript

1 Mamut Business Software Enterprise-utvidelser Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon 14.5 MBS.EXT.SSI.NO

2 Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser... 3 Abonnementsfakturering... 4 Kom i gang med Abonnementsfakturering... 6 Abonnementsregisteret... 7 Abonnementsvinduet... 8 Kundeabonnementer Opprette et nytt kundeabonnement Abonnementsfaktureringen Veiviser for opprettelse av salgsordre på grunnlag av kundeabonnementer 1: Veiviser for opprettelse av salgsordre på grunnlag av kundeabonnementer 2: Fakturere ordrer generert på grunnlag av abonnementer Håndtere abonnementsfaktura med årlig fakturering Tilgang til Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Installere eksempeldatabasen/evaluere utvidede produkter Mer informasjon Service og brukerstøtte Mamut Serviceavtale sikrer en enklere hverdag Mamut Academy

3 Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: , Faks: Internett: E-post: Mamut Supportsenter: Tlf.: , Faks: Åpent: fra kl alle hverdager Tlf. Mamut Lønn: Internett: E-post: Salg: Tlf.: , Faks: Internett: E-post: Mamut ASA. Alle rettigheter. Med forbehold om endringer/feil. Mamut og Mamut-logoen er registrerte varemerker av Mamut ASA. Alle andre varemerker er registrerte varemerker av respektive firmaer.

4 Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser TILLEGGSPRODUKTER OG ENTERPRISE- UTVIDELSER Mamut tilbyr en rekke Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser som kan hjelpe deg å arbeide mer effektivt med programmet. Det finnes også flere Tilleggsprodukter som tilbyr mer funksjonalitet til ditt nettsted og din nettbutikk. Disse produktene for domene og e-postkontoer kan brukes uansett hvilket Mamut-program du kjører. Enkelte produkter krever imidlertid at du har en programversjon fra Mamut Enterprise-serien. Ønsker du å finne ut mer om hvilke Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser du kan utvide ditt Mamutsystem med, kan du besøke vår hjemmeside på Du kan også ringe gratis grønt nummer eller sende en e-post til for mer informasjon. Denne manualen er ment som en grunnleggende beskrivelse av hvordan produktet er satt opp, hvordan du navigerer gjennom det, og hvordan du kan tilpasse det til ditt bruk. Du kan når som helst klikke Hjelp eller trykke [F1] for å få hjelp med funksjonalitet i programmet. Vi vil også minne deg om vår nettside, hvor du finner svar på ofte stilte spørsmål om Mamut. Den er satt opp for å gjøre det så enkelt som mulig å finne svar på de spørsmålene du har - 24 timer i døgnet. Vi er overbevist om at du og din virksomhet vil dra stor nytte av dette brukervennlige programmet og dets mange tilleggsprodukter, som vil gjøre det lettere for deg å utføre det daglige arbeidet. Lykke til med Mamut Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser 3

5 Mamut Enterprise Abonnementsfakturering ABONNEMENTSFAKTURERING Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et verktøy for å fakturere kunder som har faste avtaler eller abonnementer. Løsningen er inkludert i Mamut Enterprise E5. Dersom du regelmessig fakturerer de samme kundene for de samme produktene og/eller tjenestene, kan du enkelt fakturere i én og samme operasjon, også for kommende perioder. Inntektene blir automatisk bokført med riktige datoer og i riktige perioder. I et eget abonnementsregister oppretter du avtaler som kunder deretter kan knyttes mot. Abonnementet kan settes opp med produkter og tjenester med definerte priser og rabatter, og det kan settes innstillinger for hvordan abonnementet skal behandles i systemet. Det settes også opp frekvens for når og hvor ofte det skal opprettes salgsordre. I modulen har du full oversikt over hvilke abonnementer som skal faktureres hvilke kunder og hvor ofte faktureringen skal finne sted. VIKTIG! Funksjonen må aktiveres. Velg Vis - Innstillinger - Firma - Innstillinger per modul - Tilbud/Ordre/Faktura. Aktiver fanekortet Generelt, og merk av for at Bedriften benytter abonnementsfaktura. Start deretter programmet på nytt. Merk! Funksjonaliteten er tilgjengelig kun som tilleggsprodukt i enkelte av programversjonene. Ta kontakt med din programvareleverandør for å undersøke om funksjonen er tilgjengelig for din programversjon. Abonnementsregister Modulen består av et Abonnementsregister der det opprettes abonnementer som kunder deretter kan knyttes mot. Abonnementet kan settes opp med produkter og tjenester med definerte priser og rabatter, og det kan settes innstillinger for hvordan abonnementet skal behandles i systemet. Abonnementet settes opp med en frekvens som styrer når/hvor ofte det kan opprettes salgsordre på grunnlag av kundeabonnementer som er knyttet til dette abonnementet. Det er også mulig å redigere eksisterende abonnementer i registeret, og å sette abonnementer inaktive. Når et abonnement settes inaktivt, vil de tilhørende/respektive kundeabonnementene ikke lenger vises i kundeabonnementsregisteret, og det vil ikke lenger opprettes ordre på grunnlag av disse. Kundeabonnementer Et Kundeabonnement er avtalen/abonnementet med hver enkelt kunde. Denne knyttes til abonnementsregisteret. Alle kunder som skal kunne faktureres på bakgrunn av et abonnement, må knyttes til abonnementet ved hjelp av kundeabonnementsregisteret. Kundeabonnementsregisteret viser hvilke abonnementer kunder er knyttet mot, og du kan gjøre endringer i eksisterende kundeabonnementer. Du kan sette/endre stoppdato for abonnementer, sette kundeabonnementer på pause eller du kan avslutte kundeabonnementer. Du kan sette en startdato og eventuelt en sluttdato for hver enkelt kundeabonnement, og frekvensen som gjelder for abonnementet styrer hvor ofte/når kundeabonnementet kan "kjøres" og dermed opprettes salgsordre for. Det er mulig å avslutte et kundeabonnement ved å endre status til "Avsluttet", eller sette denne på pause dersom f.eks. kunden ønsker et opphold i leveranse/fakturering. Kundeabonnementer som er satt på hold/pause eller avsluttet, kan igjen settes aktive dersom ønskelig. 4

6 Abonnementsfakturering Salgsordre genereres, og faktureres deretter fra ordre-/fakturamodulen Gjennom en egen veiviser for å opprette salgsordre for aktive kundeabonnementer har du mulighet for å velge hvilke abonnementer og kunder det skal opprettes salgsordre på grunnlag av, og hvor langt frem i tid utvalget skal settes. Du vil få opp en liste over alle kundeabonnementer som det blir opprettet salgsordre for, med mulighet for å fjerne kundeabonnementer fra listen dersom disse ikke skal være med i den aktuelle kjøringen. Abonnementene vil da bli foreslått i neste kjøring. Det er også mulighet for å sette utvalgsdato tilbake i tid dersom man først ønsker å opprette salgsordrer for kundeabonnementer som skulle være effektuert tidligere, og deretter kundeabonnementer som er klare til å kjøres ut fra ny dato. Frekvens Hvert abonnement kan knyttes opp mot en frekvens som styrer når/hvor ofte abonnementet kan "kjøres", det vil si hvor ofte hvert kundeabonnement kan danne grunnlag for opprettelse av salgsordre. Frekvensene håndteres i Standardregisteret som kan åpnes ved å klikke på knappen Frekvensregister i verktøylinjen øverst i vinduet Abonnementsregister eller ved å velge Vis - Innstillinger - Firma - Standardregister. Du kan opprette nye frekvenser for hhv. en fast dato i hver x. måned, eller med x antall dager mellom når abonnementet skal kunne kjøres. Rapport Du kan skrive ut rapporten Fremtidige abonnementsfakturaer som viser hvilke ordrer du vil kunne generere og fakturere frem i tid på bakgrunn av kundeabonnementer..i hjelp [F1] finner du mer informasjon om Abonnementsfakturering. Du kan også laste ned fyldig dokumentasjon fra våre hjemmesider: 5

7 Mamut Enterprise Abonnementsfakturering KOM I GANG MED ABONNEMENTSFAKTURERING Funksjonaliteten er tilgjengelig kun som tilleggsprodukt i enkelte av programversjonene. Ta kontakt med din programvareleverandør for å undersøke om funksjonen er tilgjengelig for din programversjon. Slik kommer du i gang 1. Aktiver funksjonen. Velg Vis - Innstillinger - Firma - Innstillinger per modul - Tilbud/Ordre/Faktura. Aktiver fanekortet Generelt, og merk av for at Bedriften benytter abonnementsfaktura. Start deretter programmet på nytt. 2. Definer frekvenser i Standardregisteret. Frekvenser styrer når/hvor ofte det kan opprettes salgsordre på grunnlag av kundeabonnementer som er knyttet til et abonnement. Velg Vis - Innstillinger - Firma - Standardregister, og bla deg frem til Frekvens Opprett abonnementer.les mer om dette nedenfor. 4. Opprett kundeabonnementer.les mer om dette nedenfor. Du er nå klar til å opprette salgsordre på grunnlag av kundeabonnementer.

8 Abonnementsregisteret ABONNEMENTSREGISTERET.Abonnementsregisteret er et register over alle abonnementer som er opprettet. I registeret kan du i nedtrekkslisten Status øverst til høyre i vinduet velge om du vil vise kun aktive abonnementer i registeret, kun inaktive, eller om du vil se alle uavhengig av status. I oversikten kan du se navnet på abonnementet, status, frekvens, frekvenstype og når abonnementet kan "kjøres" neste gang. Kjøring vil si at man genererer salgsordre på grunnlag av kundeabonnementer som er knyttet til abonnementet. I abonnementsregisteret kan du opprette nye abonnementer, redigere eksisterende og sette abonnementer inaktive ved å klikke på knappen Slett. Vær oppmerksom på at alle kundeabonnementer som er knyttet til et abonnement ikke lenger vil vises i kundeabonnementsoversikten, og ikke lenger danne grunnlag for opprettelse av salgsordre. Et abonnement er en mal som er felles for alle kunder som skal faktureres for det samme abonnementet. Det vil si at det knyttes flere kundeabonnementer til hvert abonnement. Et abonnement kan være et abonnement på et magasin, avis, alarm, eller f.eks. en leieavtale, husleieavtale eller serviceavtale. Du bør opprette et abonnement per abonnement eller avtale du skal fakturere på bakgrunn av. I abonnementet legger du til de produktene og/eller tjenestene som skal inngå i abonnementsfakturaen og setter innstillinger som skal gjelde for ordrer som genereres basert på abonnementet..ved hjelp av en veiviser kan du enkelt opprette salgsordre på bakgrunn av abonnementer. Veiviseren startes ved å klikke på knappen Ordre/Faktura i verktøylinjen i abonnementsregisteret. I veiviseren kan du bestemme hvilke abonnementer du vil generere ordrer for, og også om det skal være for en bestemt kunde eller alle kunder. 7

9 Mamut Enterprise Abonnementsfakturering.Ved å klikke på knappen Vis abonnement vil du kunne se detaljer om abonnementet, men ikke kunne redigere informasjon. Brukere som ønsker mer informasjon om abonnementets innhold, men som ikke har tilgang til å redigere abonnementer, vil da kunne se denne informasjonen..ved å klikke på Skriv ut vil du kunne skrive ut en rapport som viser Fremtidige abonnementsfakturaer. Frekvens.Knappen Frekvensregister tar deg direkte til Standardregisteret hvor du kan opprette og vedlikeholde frekvenser. Frekvenser styrer når/hvor ofte det kan opprettes salgsordre på grunnlag av kundeabonnementer som er knyttet til et abonnement. Det finnes to typer frekvenser: "Antall dager" og "Fast dato i måneden". Hvis du velger "Antall dager", vil det gå X antall dager fra du sist genererte salgsordrer til du kan generere på nytt. Ved bruk av "Fast dato i måneden" vil du kunne sette f.eks. dager = 1 og måneder = 3, du vil da kunne opprette salgsordrer den 1. hver 3. måned. Abonnementsvinduet I abonnementsvinduet kan du opprette nye eller redigere eksisterende abonnementer. Angi et Abonnementsnavn og skriv inn en Beskrivelse av abonnementet. Abonnementsstatus: Her velger du om abonnementet er aktivt eller inaktivt. Frekvens: Her kan du angi perioden som abonnementet skal gjelde for. Det kan være en bestemt periode, eller en fast dato. For å angi andre frekvenser enn de som er tilgjengelige, høyreklikker du på nedtrekkslisten og velger Endre i standardregister. Du kan da opprette en ny frekvens ved å klikke Ny. Skriv inn et navn for frekvensen. Velg om den skal gjelde for et visst antall dager eller en fast dato, f.eks. den 1. hver måned. 8

10 Abonnementsregisteret Frekvenstilhørlighet: Velg en innstilling for når abonnementet skal begynne. Abonnement: Abonnementet settes opp med en frekvens som styrer når/hvor ofte det kan opprettes salgsordre på grunnlag av kundeabonnementer som er knyttet til dette abonnementet. Abonnement (redusert): Gjør det mulig å opprette en salgsordre for et kundeabonnement midt i en abonnementsperiode. Kunden vil da få redusert totalpris avhengig av når i perioden salgsordren ble opprettet, ved at antallet på ordrelinjen blir redusert tilsvarende. Dersom f.eks. abonnementet til en kunde ble opprettet på dag 3, med en frekvens på 10 dager, vil salgsordrelinjen vise en reduksjon i Antall på 30 %. Etter første, reduserte abonnementsperiode endres kundeabonnementet automatisk til Abonnement. Kundeabonnement: Oppretter abonnement basert på Frekvens i antall dager, hvor salgsordren kan opprettes den dagen avtalen gjøres, og fortsetter i den frekvensen. To kunder vil da kunne ha samme abonnement, men med forskjellige start- og sluttdatoer. Betalingsbet.: Velg hvilken betalingsbetingelse som skal brukes for abonnementet. Dette vil overføres til ordre/faktura. Vår ref.: Her kan du velge hvem av de ansatte i firmaet ditt som skal være ansvarlig for abonnementet. Referanse: Her kan du angi en referansekode som senere kan brukes til å administrere eller filtrere abonnementene. I fanekortene legger du inn aktuell informasjon om produktlinjer, frakt, tekst, diverse og abonnementsinnstillinger. 9

11 Mamut Enterprise Abonnementsfakturering KUNDEABONNEMENTER.Et Kundeabonnement er avtalen/abonnementet med hver enkelt kunde. Denne knyttes til abonnementsregisteret. Alle kunder som skal kunne faktureres på bakgrunn av et abonnement, må knyttes til abonnementet ved hjelp av kundeabonnementsregisteret. I vinduet Kundeabonnementer har du full oversikt over alle kundeabonnementene som er opprettet. I kundeabonnementsregisteret kan du søke etter et bestemt kundeabonnement ved å søke på Kundenummer, eller du kan klikke på søkeknappen ved siden av feltet for å søke etter en kunde i kundelisten som åpnes. Ved hjelp av nedtrekkslistene for Abonnement og Status er det mulig å sette utvalg og kun vise kundeabonnementer i en bestemt status. Ønsker du å endre sortering på visningen, kan du klikke på kolonneoverskriften til kolonnen du ønsker å sortere etter. 10 I Kundeabonnementer kan du opprette nye, og gjøre endringer i eksisterende kundeabonnementer. Du kan sette/endre stoppdato, sette kundeabonnementer på pause eller du kan avslutte kundeabonnementer. For hvert enkelt kundeabonnement kan du sette en startdato og ev. en sluttdato dersom det er fastsatt. Det er mulig å avslutte et kundeabonnement "manuelt", og sette denne på pause dersom f.eks. kunden ønsker et opphold i leveranse/fakturering. Kundeabonnementer som er satt på hold/pause eller avsluttet, kan igjen settes aktive dersom ønskelig. Har du kunder som skal kunne faktureres for flere abonnementer, må det opprettes et kundeabonnement per abonnement. Ved hjelp av en veiviser kan du enkelt opprette salgsordrer på bakgrunn av kundeabonnementer. Veiviseren startes ved å klikke på knappen Ordre/Faktura i verktøylinjen i abonnementsregisteret. I veiviseren kan du bestemme hvilke abonnementer du vil generere ordrer for og også om det skal være for en bestemt kunde eller alle kunder.

12 Kundeabonnementer Ved å klikke på knappen Vis abonnement vil du kunne se detaljer om abonnementet, men ikke kunne redigere informasjon. Brukere som ønsker mer informasjon om abonnementets innhold, men som ikke har tilgang til å redigere abonnementer, vil da kunne se denne informasjonen..ved å klikke på Skriv ut vil du kunne skrive ut en rapport som viser Fremtidige abonnementsfakturaer. Opprette et nytt kundeabonnement Slik går du frem for å opprette et nytt kundeabonnement 1. Velg Vis - Tilbud/Ordre/Faktura - Abonnementsfakturering. 2. Klikk Kundeabonnementer. 3. Klikk Ny. 4. Marker aktuell kunde i kundelisten og klikk OK. 4. Velg hvilket abonnement som skal benyttes i nedtrekkslisten Abonnement. 5. Sett også aktuell Status dersom denne ikke skal være Aktiv fra opprettelse. 6. Sett ønsket Startdato dersom denne avviker fra dagens dato og ev. en Sluttdato dersom dette er avklart ved opprettelse. 7. Klikk OK. Kundeabonnementet er opprettet. 11

13 Mamut Enterprise Abonnementsfakturering ABONNEMENTSFAKTURERINGEN Veiviser for opprettelse av salgsordre på grunnlag av kundeabonnementer 1:2 Veiviseren for opprettelse av salgsordre på grunnlag av kundeabonnementer kan startes både fra Abonnementsregisteret og Kundeabonnementer. I første steg i veiviseren setter du utvalg på hvilke abonnementer og kunder som det skal genereres ordrer for. Slik går du frem 1..Klikk på knappen Ordre/Faktura i verktøylinjen for å starte veiviseren. 2. Velg om Alle abonnementer skal inkluderes i utvalget, eller om du ønsker å sette utvalg på Ett abonnement. Ved valg av Ett abonnement kan du klikke på søkeknappen og velge aktuelt abonnement i listen. 3. Velg om Alle kunder skal inkluderes i utvalget, eller merk av for En kunde og klikk på søkeknappen for å velge aktuell kunde. 4. Angi datoen for hvor langt frem i tid abonnementsgrunnlaget skal settes. 5. Merk av for Vis statusrapporter dersom du ønsker å vise statusrapport over ordrer som opprettes via veiviseren. 6. Klikk OK. I steg 2 i veiviseren velger du hvilke kundeabonnementer det skal opprettes ordrer for. 12

14 Abonnementsfaktureringen Veiviser for opprettelse av salgsordre på grunnlag av kundeabonnementer 2:2 I steg 2 i veiviseren får du en oversikt over kundeabonnementer det kan opprettes ordrer for basert på utvalget du har satt. Kundeabonnementer det kan opprettes ordrer for vil som standard være merket av, men det er mulig å fjerne markeringen dersom det skulle være kundeabonnementer du ikke ønsker å generere ordrer for i denne omgang. Når du har gjort eventuelle tilpasninger i utvalget klikker du Fullfør for å opprette ordrene. Har du valgt å vise en statusrapport over ordrer opprettet via veiviseren, vil denne vises. Ordrene som opprettes finner du igjen i den vanlige modulen for Ordre/Faktura som du finner ved å velge Vis - Tilbud/Ordre/Faktura - Ordreregistrering. Ordrene får status Ubehandlet ordre. 13

15 Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Fakturere ordrer generert på grunnlag av abonnementer Ordrer som blir generert via veiviseren for opprettelse av salgsordre på grunnlag av abonnementer, blir overført til ordremodulen med status Ubehandlet ordre. Herfra kan de faktureres på vanlig måte. Slik går du frem for å fakturere overførte abonnementsordrer 1. Velg Vis - Tilbud/Ordre/Faktura - Ordreregistrering, eller åpne Ordre/Faktura via snarveien på skrivebordet. 2. Klikk knappen Fakturere i Ordre/Faktura-vinduet for å starte faktureringsprosessen. 3. Merk av for Utvalg til venstre i vinduet. 4. Velg ønsket type utskrift og angi innstillinger for dette. 5. Klikk OK. 6. Sett utvalg på abonnementet du vil fakturere ved å velge aktuelt abonnement i nedtrekkslisten Abonnement. 7. Klikk OK. 8. Tilpass utvalget ved hjelp av pilknappene dersom det er ordrer du ikke ønsker å fakturere. 9. Klikk OK. Ordren er fakturert. Rapporten Fremtidige abonnementsfakturaer viser hvilke ordrer du vil kunne generere og fakturere frem i tid på bakgrunn av kundeabonnementer. I utvalgsvinduet kan du selv bestemme tidsperioden du vil se fremtidige fakturaer for, om det skal være for en utvalgt kunde eller alle, eller om det skal være for et bestemt abonnement eller alle..rapporten kan skrives ut ved å klikke på Skriv ut i verktøylinjen øverst i vinduet Kundeabonnementer eller Abonnementsregisteret, men rapporten kan også skrives ut fra rapportmodulen. 14

16 Abonnementsfaktureringen Håndtere abonnementsfaktura med årlig fakturering For at et abonnement skal kunne faktureres årlig, må den være knyttet til en frekvens med årlig fakturering. Når du fakturerer årlig, vil registreringsdatoen på det abonnementet kundeabonnementet er knyttet mot, styre når på året abonnementet kjøres/faktureres. Slik lager du en frekvens med årlig fakturering 1. Åpne Frekvens i standardregisteret via Vis - Innstillinger - Firma - Standardregister. 2. Klikk Ny. 3. Skriv inn et navn på frekvensen øverst, for eksempel "Årlig fakturering". 4. Velg Type: "Antall dager" 5. Skriv inn Gjenta hver 365 dag. 6. Klikk OK. Frekvensen kan nå velges i abonnementsregisteret. Bruk Frekvenstilhørlighet for å bestemme hvordan kunden skal faktureres for abonnementet. Det er tre forskjellige måter å gjøre dette på. Les mer om dette i Abonnementsvinduet ovenfor. Dersom et kundeabonnement kan opprettes uavhengig av start- og sluttdato, kan du benytte Kundeabonnement. 15

17 Mamut Enterprise Abonnementsfakturering TILGANG TIL TILLEGGSPRODUKTER OG ENTERPRISE-UTVIDELSER Når du har kjøpt Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser, vil du få tilsendt et lisensnummer for hvert produkt du har kjøpt. Dersom du har mottatt flere lisensnumre, må du først registrere lisensnummeret som gjelder for selve programmet. Deretter kan du registrere lisensnummeret som gjelder for serviceavtalen, eller andre Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Merk! Når du registrerer lisensnummeret, er det viktig å skrive inn lisensnummeret nøyaktig slik det fremkommer i brevet/e-posten du har mottatt. Merk forskjellen på bokstaven "O" og tallet "0". Lisensnummeret inneholder ikke bokstaven "O", kun tallet "0". Hvis du har kjøpt Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser etter at programmet er installert og registrert, vil du vanligvis kunne aktivere lisensen ved å gå til Hjelp - Om og klikke på knappen Last ned lisensfil. Noen Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser må registreres på din firmadatabase eller på bestemte brukere for at den nye funksjonaliteten skal bli tilgjengelig. Etter at du har registrert lisensen og restartet ditt Mamut-system, får du tilgang til å administrere lisensen. Dette gjøres under menyen Hjelp - Om - Administrer lisensinformasjon. Merk! Undersøk om lisensen gjelder for antall Brukere, antall Firmadatabaser eller Alle brukere og firmadatabaser. Slik administrerer du tilganger til produktet 1. Klikk på Hjelp - Om og klikk Administrer lisensinformasjon. 2. Under Tilleggsprodukter til venstre i vinduet vil du se en liste over de produktene du har tilgang til. Marker riktig produkt, og klikk på knappen Legg til. 3. Velg firmadatabase eller bruker, og klikk OK. Gjenta dersom du skal legge til flere. 4. Avslutt programmet, og start på nytt. Nå er all funksjonalitet i det nye tilleggsproduktet tilgjengelig i valgt firmadatabase eller for valgt bruker. 16 Merk! Nederst på siden står det hvor mange lisenser du har av produktet. Du kan legge til like mange brukere/firmadatabaser som du har lisens for.

18 Installere eksempeldatabasen/evaluere utvidede produkter INSTALLERE EKSEMPELDATABASEN/EVALUERE UTVIDEDE PRODUKTER I eksempeldatabasen kan du prøve deg frem uten at det påvirker dine egne firmadata. Du kan også evaluere de ulike tilleggsproduktene og utvidelser som finnes, før du eventuelt bestiller. Under veiviseren for førstegangs oppstart av programmet blir du spurt om du vil installere eksempeldatabasen. Mange vil allerede ha installert eksempeldatabasen ved hjelp av Veiviseren for førstegangs oppstart. Er du usikker på om du allerede har installert eksempeldatabasen, kan du se etter ved å velge Fil - Åpne firmadatabase. Da får du opp firmadatabaselisten som viser oversikten over installerte firmadatabaser. Er du allerede kunde, men ønsker å evaluere tilleggsprodukter og utvidede produkter, kan du gjøre dette ved å ta i bruk eksempeldatabasen. For å installere eksempeldatabasen, velg Fil - Databaseverktøy - Installer eksempeldatabase. Merk! Når du logger deg på eksempeldatabasen, vil du kunne velge evalueringsprodukt og eventuelle tilgjengelige tilleggsprodukter til dette. Det er også mulig å fjerne en firmadatabase fra installasjonen. Dette gjøres fra vinduet Firmadatabaseliste (Fil - Åpne firmadatabase). 17

19 Mamut Enterprise Abonnementsfakturering MER INFORMASJON Service og brukerstøtte Mamut Serviceavtale Mamut Serviceavtale gir deg rett til å benytte Mamut Supportsenter. Se mer om Mamut Serviceavtale nedenfor..mamut Supportsenter Mamut Supportsenter tilbyr et omfattende personlig serviceapparat som bistår deg med hjelp hvis behovet oppstår. Under rubrikken Support på har du også tilgang til vårt Artikkelsøk, hvor du kan finne spesifikke tips og triks som kan hjelpe deg med problemer du har i programmet. Her finner du dessuten linker til de 10 nyeste og de 10 mest leste brukerstøtteartiklene. Hvordan kontakte Mamut Supportsenter? Ta kontakt via programmet.den enkleste måten å ta kontakt på er via programmet. Via fokusområdet Mamut Supportsenter kan du finne svar på dine spørsmål og opprette nye henvendelser. Status og svar på dine henvendelser finner du på samme sted. Merk at du må ha Internett-forbindelse for å kunne bruke denne funksjonen i programmet. Ta kontakt via Telefon: (ordinær takst) Telefonen er åpen fra kl alle hverdager. De fleste spørsmål besvares som regel i løpet av samtalen, men ved spesielle henvendelser vil vi notere spørsmålet og ta kontakt når løsningen på problemet er funnet. Ta kontakt via telefaks: Har du ikke tilgang til Internett, kan du sende din henvendelse på telefaks til Mamut Supportsenter. Du vil da få svar på telefaks. Opplys likevel om et telefonnummer der du kan treffes mellom kl , da det kan hende vi trenger flere detaljer for å kunne gi deg rett løsning. Ta kontakt via e-post Dersom du ikke finner svar på ditt spørsmål, kan du sende det til Brev kan sendes til: Mamut ASA Mamut Supportsenter Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo 18

20 Mer informasjon Mamut Serviceavtale sikrer en enklere hverdag Mamut Serviceavtale sikrer at du er forberedt og har full kontroll i alle utfordringer du eller din virksomhet møter. Oppdatert med endringer fra myndighetene Vi sørger for at ditt Mamut-system alltid er oppdatert med nye regler, avgiftsendringer og skjemaer. Fyldig dokumentasjon ved slike endringer sikrer enkel tilpasning. Ny funksjonalitet Mamut-systemene utvikles kontinuerlig som følge av teknologisk utvikling, nye standarder, tilbakemeldinger fra brukere og nye trender. Du er sikret en moderne løsning som vil forenkle hverdagen. Mamut Supportsenter Vi legger stor vekt på at du som Mamut-bruker skal få profesjonell og rask service hvis eventuelle spørsmål skulle oppstå. Du får tilgang til brukerstøtte via telefon, faks, e-post, Internett og direkte i programmet. Mamut Information Desk I programmet finner du en nyhetskanal som via Internett daglig oppdaterer deg med blant annet informasjon, nyheter og brukertips direkte relatert til ditt program og arbeidsområde. Med Mamut Information Desk kan du også kommunisere direkte med Mamut Supportsenter. Brukertips Med jevne mellomrom vil du motta e-post med tips om bruk av Mamut-systemene, nyheter innenfor produktserien og annen nyttig informasjon. Mamut Kunnskapsserie Mamut publiserer kunnskapshefter innen en rekke temaområder som for eksempel endringer fra myndighetene, effektiv bruk av systemet og nye trender. Spesialtilbud Mamut gir deg spesialtilbud på Mamut-produkter, samt relaterte produkter fra markedsledende leverandører. 19

21 Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Academy Kurstyper på Mamut Academy Mamut Academy er navnet på kursvirksomheten i Mamut. Mamut ASA leverer komplette løsninger innenfor økonomistyring, salg/kundeoppfølging, innkjøp/logistikk, lønn/personal, timeregnskap/prosjekt og skatt/privatøkonomi. Kursvirksomheten Mamut Academy er et tilbud til deg som ønsker å arbeide mest mulig effektivt med Mamut Business Software og tilhørende fagområder. Nå kan du og dine medarbeidere virkelig utnytte funksjonsrikdommen i Mamut-systemene, noe som både stimulerer virksomheten og deg som jobber med systemet! Oppstartskurs Dette kurset er tilpasset helt nye brukere av Mamut Business Software. Kurset gir et innblikk i oppbyggingen av programmet og gir en god innføring i hvordan komme best mulig i gang. Grunnkurs Disse kursene tar for seg enkelte fagområder innenfor produktserien Mamut Business Software. Grunnkursene gir deltakeren et dyptgående innblikk i de enkelte deler av Mamut-systemene. Dette gir de beste forutsetningene for å utnytte systemet mest mulig effektivt. Viderekommende kurs Disse kursene tar for seg områder som ikke er med i innholdet på grunnkursene. Viderekommende kurs gir dyptgående kunnskap innen avanserte funksjoner i Mamut Business Software. Kurspakke Kurspakkene tar for seg et enkelt system i produktserien Mamut Business Software. Kursene gir deltakeren en helhetsforståelse av det aktuelle systemet. En kurspakke består av et gitt antall fagkurs. Om ønskelig kan bedriften sende ulike deltakere på de enkelte fagkurs. Temakurs Temakursene tar for seg spesielle emner innenfor ett fagområde, ett program, eller på tvers av ulike fagområder og programmer. Bedriftsinterne kurs Hvis ønskelig kan vi holde kurs skreddersydd for din bedrift eller organisasjon. Dette er spesielt lønnsomt hvis din virksomhet har spesielle rutiner eller mange fra samme organisasjon trenger opplæring i Mamutsystemet. Med et bedriftsinternt kurs sikrer du dine ansatte komplett opplæring i effektiv bruk av Mamut Business Software i din bedrift. Vi kan holde bedriftsinterne kurs i dine lokaler, eller i våre kurslokaler, som har komplett utstyr og alle fasiliteter. Nettbaserte kurs Mamut Academy Online tilbyr en rekke nettbaserte kurs i tillegg til vår tradisjonelle klasseromsundervisning. Nettbaserte kurs er et tilbud til deg som ønsker å gå på kurs via Internett. Her vil du koble deg opp til kurset via din egen PC hjemme eller på kontoret, og har mulighet til å koble deg til en telekonferanse for lyd. Det er verdt og merke seg at dette kurset legger opp til visning/gjenomgang av funksjonalitet mens øving vil skje på eget initiativ etter avsluttet kurs. For mer informasjon vedrørende Mamut Academy, eller for å få tilsendt vår kurskatalog/kursplan, ta kontakt med oss på telefon , eller kontakt oss via e-post Du vil også finne informasjon på vår Internettside Alle kursdeltakere vil få tilsendt kursbevis for deltagelse. 20

Mamut Nets Netaxept. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.NET.NO.2011.1

Mamut Nets Netaxept. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.NET.NO.2011.1 0BTilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Nets Netaxept Versjon 14.5 MBS.EXT.NET.NO.2011.1 I Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser...

Detaljer

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 0BTilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Client Manager Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 I Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser...

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap/Lager Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap/Lager Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 Mamut Kunnskapsserie Regnskap/Lager Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 1 Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 Innhold Om kostnadskontering og regnskapsmessig

Detaljer

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Velkommen til Mamut One Mamut One er en serie forretningsløsninger som hjelper deg å håndtere arbeidsoppgavene i din

Detaljer

Nyheter. Viktig! Ny og bedre brukeropplevelse. Brukertips Tips og ideer til hvordan utnytte ditt program fra Mamut enda bedre.

Nyheter. Viktig! Ny og bedre brukeropplevelse. Brukertips Tips og ideer til hvordan utnytte ditt program fra Mamut enda bedre. Nyheter VIKTIGE NYHETER I DITT PROGRAM FRA Nyheter De viktigste nyheter og forbedringer i ditt program fra Mamut. Side 2 Ny og bedre brukeropplevelse Mamut for Altinn En nettbasert løsning for automatisk

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Kunde-, salgsoppfølging og netthandel

Mamut Business Software. Introduksjon. Kunde-, salgsoppfølging og netthandel Mamut Business Software Introduksjon Kunde-, salgsoppfølging og netthandel Introduksjon til Mamut Business Software Kunde,- salgsoppfølging og netthandel Versjon: 12. Partnr.: MBS.MAN.CRM.12.NO 002 I FORORD

Detaljer

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tilleggsproduktet Mamut Client Manager består av programmene Client Start og Client Update. Ved hjelp av Mamut Client Manager kan du fra ett vindu åpne, oppdatere og administrere

Detaljer

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med - 0 ansatte Side 6-7 8-9 0-6 7 8 9 Innhold Velkommen til en

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

Nyheter. Mye nytt. for både næring og privat

Nyheter. Mye nytt. for både næring og privat Nyheter Viktige nyheter i ditt datax-program, versjon 10.0 Nyheter De viktigste nyhetene og forbedringene i ditt program fra Mamut. Side 2-3 Tips fra datax-bruker Les hvordan datax-brukeren Jan Erik Vinnem

Detaljer

Nyheter. God lesning og lykke til med selvangivelsen!

Nyheter. God lesning og lykke til med selvangivelsen! Nyheter Ny versjon av ditt datax-program, versjon 11.1 Ny ligningsverdi: Hva med skatten? Nye regler kan påvirke din formue og skatt. Side 2 Nyheter i datax 11.1 Les om viktige skatteendringer og få nyttige

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

Kom i gang med Mamut! Håndbok i evaluering av Mamut Business Software. Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med 1-50 ansatte

Kom i gang med Mamut! Håndbok i evaluering av Mamut Business Software. Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med 1-50 ansatte Kom i gang med Mamut! Håndbok i evaluering av Mamut Business Software Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med - 0 ansatte EVALUERING PRODUKTOVERSIKT INSTALLASJONSVEILEDNING PROGRAMVINDUET

Detaljer

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor Mamut Home Med Mamut Home kan hele familien holde oversikt over kontakter, aktiviteter, dokumenter, lån, sparing, bolig, eiendom, bil, motorsykkel, båt og motor, samt reise, trening, fritid og middagsselskaper.

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Netaxept

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Netaxept Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Netaxept Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Netaxept Versjon: 12 Innhold BETALINGSTJENESTER FOR BETALING I NETTBUTIKK...

Detaljer

// Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver

// Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver // Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver Innhold Innledning 3 Om lønns- og trekkoppgaver 3 Nyttig å vite før utskrift av lønns- og trekkoppgaver 4 Satser for lønns- og trekkoppgaver 6 Satser

Detaljer

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett M a m u t M a g a z i n e V å r 2 0 1 0 E t k u n d e m a g a s i n s o m f o r e n k l e r d i n b e d r i f t s h v e r d a g Er du klar for nettskyen? Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye

Detaljer

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor Mamut Home Med Mamut Home kan hele familien holde oversikt over kontakter, aktiviteter, dokumenter, lån, sparing, bolig, eiendom, bil, motorsykkel, båt og motor, samt reise, trening, fritid og middagsselskaper.

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web

Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web Dette er en innføring i hvordan du bruker tilleggsproduktet Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web. Først vil det bli gjennomgått hva du kan få ut av din

Detaljer

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office Artikkelen er skrevet for Studentliv av Anders Bruvik Denne artikkelen tar utgangspunkt i de tema som gjennomgås i Studentlivs Regnskapskurs for

Detaljer

Regnskap. Mamut Kunnskapsserie - 2009. Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system

Regnskap. Mamut Kunnskapsserie - 2009. Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system Regnskap Mamut Kunnskapsserie - 2009 Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system Enklere Årsavslutning i ditt Mamut-system Innhold INNLEDNING... 1 ÅRSAVSLUTNING... 1 KRAV TIL INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...

Detaljer

Spar penger. ta regnskapet selv

Spar penger. ta regnskapet selv Spar penger ta regnskapet selv Det finnes knapt noen øvre grense for hvor mange penger du kan bruke på konsulentbistand for å skreddersy den perfekte økonomiløsningen for din virksomhet, men de fleste

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Grunndata og innkjøpsparametere

Grunndata og innkjøpsparametere Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Grunndata og innkjøpsparametere Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Network MAGAZINE. Undersøkelse om IT-sikkerhet i Norge. Er døren til dine data alltid åpen? Nettvett for mindre virksomheter

Network MAGAZINE. Undersøkelse om IT-sikkerhet i Norge. Er døren til dine data alltid åpen? Nettvett for mindre virksomheter Mamut Network MAGAZINE Undersøkelse om IT-sikkerhet i Norge Er døren til dine data alltid åpen? Nettvett for mindre virksomheter SOMMER 2005 Fokus: IT-sikkerhet for din virksomhet Råd og tips fra erfarne

Detaljer

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351 POINT OF SALE KASSELØSNINGER Innføring for WinKlipp AktivData AS Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut. I denne versjonen er det lagt mer vekt på SMS og E.mail. SMS er en egen modul som må bestilles dersom

Detaljer

kontroll Pluss: på pengene M a m u t M a g a z i n e Kundestyrt utvikling Ny undersøkelse Mamut One Reach Your Goals!

kontroll Pluss: på pengene M a m u t M a g a z i n e Kundestyrt utvikling Ny undersøkelse Mamut One Reach Your Goals! M a m u t M a g a z i n e S o m m e r 2 0 0 9 E t k u n d e m a g a s i n m e d f o k u s p å å f o r e n k l e h v e r d a g e n kontroll på pengene Kundestyrt utvikling I Mamut er vi opptatt av å sette

Detaljer

SuperOffice Customer Service. Administratorkurs

SuperOffice Customer Service. Administratorkurs SuperOffice Customer Service Administratorkurs Sist endret: 17.02.15. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2015 SuperOffice

Detaljer