ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011"

Transkript

1 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 BUEKORPSMUSEET I BERGEN

2 Det innkalles herved til årsmøte tirsdag 17. april kl i Murhvelvingen. Til behandling foreligger: 1. Årsberetning for Regnskap for Valg. 4. Orientering om styrets planer. Etter årsmøtet vil Per Øyvind Riise, direktør ved Bymuseet i Bergen, snakke om Gamle Bergen, Bymuseet og Buekorpsmuseet. I pausen blir det servert kaffe og tebrød.

3 Årsberetning for 2011 Styret Buekorpsmuseets styre har i 2011 hatt følgende sammensetning: Formann: Odd Hugo Eriksen Viseformann: Eilif Jansen Kasserer: Knut Arne Olsen Sekretær: Helge Karlsson Styremedlem: Audun Skree (aktives representant) Varamann: Bjørn Ove Kristiansen Varamann: Bjørn Brynjulfsen Revisorer har vært: Terje G. Nilssen og Morten Helle Det har vært avholdt 6 styremøter samt en rekke konferanser, og et stort antall kontakter styremedlemmene i mellom i forbindelse med forskjellige saker. Arbeidet med å få åpnet Museet har tatt svært lang tid, dette skyldes i hovedsak at innkjøpte montre ikke fungerer slik det var tenkt. Vi har hatt kontakt med leverandøren uten at dette har ført til en avklaring. Møter/sammenkomster Buekorpsmuseets årsmøte ble avholdt 2. mai i Murhvelvingen. Murhvelvingen har også vært benyttet til flere andre buekorpsmøter. Museets drift Museet har stort sett vært stengt i løpet av Styret har startet arbeidet med en strategiplan for Museet. Vi har i den forbindelse hatt møter med Bergen kommune og Bymuseet i Bergen. Styret har også fokus på vår beliggenhet og vil i den forbindelse vurdere om Buekorpsmuseet kan bli en del av Bymuseet. Styrets oppfatning er at utstillingen i Museet trenger en fornyelse i presentasjonsform. Vi har tatt kontaktet Årstad Videregående skole, og fått til et samarbeid med linjen for interiør og utstillingsdesign. De vil i løpet av våren komme med forslag til hvordan vi kan fornye Museets uttrykksform og presentere buekorpsene enda bedre. Det kan resultere i at det må utføres en del arbeid i Murhvelvingen, men styret har stor tro på at resultatet vil bli veldig bra. Det tas sikte på å få åpnet Museet til høsten.

4 FOTO: CARL-ÅKE KARLSSON Buekorpsmuseets styre Foran fra venstre: Eilif Jansen, Odd Hugo Eriksen, Helge Karlsson. Bak fra venstre: Bjørn Ove Kristiansen, Audun Skree, Knut Arne Olsen, Bjørn Brynjulfsen. Styret arbeider med å få til en møteserie med tre foredrag i Museet høsten Det er gjort mye arbeid i gaten og i det nærliggende området til Museet hvor det blant annet er lagt ny brostein. Museet har i 2011 hatt 109 besøkende, til tross for at Museet har holdt stengt i åpningstidene. Representasjon m.v. Styrets formann var representert ved avdukingen av Nøstegutten. Hjemmesiden Hjemmesiden er oppdatert med kontaktinformasjon til styrets formann. Medieomtale De enkelte buekorpsblad har brakt referat fra Årsmøtet. Bergensavisen har laget reportasjer om museet samarbeid med Årstad videregående skole og i forbindelse med museets brev til gamlekarforeninger om økonomisk støtte. Bergens Tidende hadde ett stort intervju med Einar Langlo, der museet var mye omtalt.

5 Avisutklipp Christer Rasmussen (Eldre Laksevågsgutters forening) har samlet avisutklipp fra BT, BA og Sydvesten til Museet. Buekorpsbilder Mange bilder er kommet i Museets eie i det forløpne år, og arbeidet med å tekste disse og sette dem inn i album pågår, men vil ta noe tid. Forøvrig henvises til oversikten over Museets eiendeler. Buekorpsblader Mange numre av forskjellig buekorpsblader er kommet i Museets eie. Museet er relativt nær å ha en komplett samling av samtlige utkomne buekorpsblad. Styret vil understreke viktigheten av at Museet mottar flere eksemplarer av hvert nummer av de buekorpsblader som utkommer. Det vises forøvrig til oversikten over Museets eiendeler. Opplysninger om buekorps som har eksistert Museet har også i 2011 mottatt mange hittil ukjente opplysninger om tidligere ukjente korps. Arbeidet med historikken om samtlige buekorps som har eksistert pågår, men det vil ta noen tid før denne vil foreligge. Opplysninger om buekorps (guttekorps) utenfor Bergen Det ventes fremdeles på lovede bilder og opplysninger om flere korps. Når disse er mottatt vil historikken ble skrevet ferdig. Fanehistorien/fanefotografering Det er mottatt mange nye faneopplysninger i løpet av Fanehistorien foreligger fortsatt som manuskript og vil bli utgitt så snart dette lar seg gjøre. Arrangementskomité for Buekorpsenes Dag 2014 Styret har tatt initiativ og nedsatt en komité for å planlegge Buekorpsenes Dag Rune Løseth er satt til å lede komiteens arbeid. Med seg har han Knut Arne Olsen som Museets representant, samt Rune Helljesen og Kenneth Faye Syversen.

6 Buekorpsmuseets Venner Det har ikke vært innkalt til årsmøte i Venneforeningen i Møtelokaler og arkivplass Styret arbeider stadig med å skaffe de lokaler som er nevnt i vedtektenes paragraf 2. De gjenstander som Museet eier eller som er deponert, befinner seg foruten i Murhvelvingen, i brannsikre lokaler på Mannsverk og i Komediebakken 9. Styret håper at det snart kan bli en løsning på Museets plassproblemer, idet det i dag dessverre ikke er mulig å utstille mer enn en liten del av Museets meget omfattende og stadig voksende samlinger, og det er åpenbart at Museet lider under dette. Museets eiendeler og deponerte gjenstander Oversikten over Museets eiendeler og deponerte gjenstander er lagt ut på Museets internettsider. Museet har mottatt følgende gaver: 1. Kr ,- fra Nordnæs Bataillons Venner. 2. DVD Nordnæs Bataillon 150 år fra Nordnæsguttenes Forening. 3. T- skjorte Nordnæs Bataillon, VHS Buekorpssesongen 1986, VHS- Nordnæsdalen 1992 fra Harry Andersen. 4. Kr fra Egil Landsvik. 5. CDR med bilder fra Nordnæs Bataillons stiftelsedag 3. mai 2011 Det Glade Bergen fra Magne Åhjem mai program 2011 fra Einar Langlo. 7. Innrammet bilde fra Bergen hus 27. mai 1931 Kong Haakon VII hilser på Nygaardssjefen Bjarne Lien fra Einar Langlo. 8. Innrammet bilde fra Nygaaards Bataljons 80 års jubileum 1937 fra Einar Langlo. 9. CD-R med scannede kopier av Bilder fra Dræggen nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 /1856 og nr. 1, 2 og 3 /1857 fra Dræggens Buekorps 10. Diverse lover og sanger fra Dræggens Buekorps. 11. Terminlister fra Dræggens Buekorps 1975, Noter til Nøstets Bataljons marsj fra Nøsteguttens Forening. 13. CD-R med korrespondanse mellom Dræggens Buekorps og utenbys korps i perioden

7 14. CD med opptak avtaler med m.v. fra Nyegaards Bataljons 100-års jubileums-feiring 28. april 1957 spilletid 80 minutter. Fra Einar Langlo CD med opptak av taler m.v. fra Nygaards Bataljon 100-årsjubileum jubileumsfesten på Grand. spilletid 128 min. fra Einar Langlo. 16. Bydelsboken fra Møhlenpris 2011/2012 fra Einar Langlo. 17. Bilder fra buekorpssesongen 2011, fra Einar Langlo. 18. Fane fra Fredriksberg Kompani 1928, fra Kjersti Borge Aase. 19. Vandrepokal fra «The Gunners», gamlekarer fra Dræggens, Nordnæs og Nygaards på 1950-tallet. Regnskap og økonomi Vi vil takke Bergen kommune som i 2011 har støttet oss med tilskudd på kr Vi takker også for flere mindre gaver. Regnskapet viser et underskudd på kr ,33. Museets bank- og kassebeholdning er på kr ,44. Valgkomité På årsmøtet 2011 ble det valgt følgende valgkomité: Harry Andersen og Arild Lilleskare. Helge Karlsson er oppnevnt som styrets representant i valgkomiteen. På valg er Knut Arne Olsen og Bjørn Ove Kristiansen. Det skal også velges ny representant for de aktive. Bergen, den 29. mars 2012 I STYRET FOR BUEKORPSMUSEET I BERGEN Odd Hugo Eriksen (s) formann Helge Karlsson (s) sekretær Bjørn Ove Kristiansen (s) varamann Eilif Jansen (s) viseformann Knut Arne Olsen (s) kasserer Audun Skree (s) styremedlem Bjørn Brynjulfsen (s) varamann

8 Resultatregnskap Buekorpsmuseet i Bergen Inntekter Gaver , ,00 Driftstilskudd fra Bergen kommune , ,00 Fortjeneste ved salg fra Museet ,50 Salg av bøker, DVD, etc , ,00 Driftsinntekter , ,50 Utgifter Elektrisitet , ,02 Husleie, Bergen kommune 435,54 427,00 Forsikringer , ,00 Brun/Løtvedt , ,00 Teknisk utstyrsmat., inventar ,00 Trykking, kopiering 5 803, ,88 Lokalhistorisk forening 250,00 250,00 Internett, domene, hjemmeside 430,00 610,00 Opprusting toalett/varmtvannstank 1 ) ,97 - MF/PR, Bergen Reiselivslag, Norsk kulturarv 2 500, ,50 Div. kostnader, komplementasjoner, blomster 5 199, ,00 Avskrivning varelager plater og kassetter 2 ) 520,00 Avskrivning varelager 25-års jubileumsboken 2 ) 9 600,00 Avskrivning CD-er 2) 4 770,00 Banktjenester 57,02 20,00 Driftskostnader , ,40 Driftsresultat , ,90 Renteinntekter konto ,66-230,97 Renteinntekter konto ,23 Årsresultat , ,93 1 ) Det er sendt søknad til Bergen kommune om særskilt støtte ,97 kr til ny varmtvannstank og opprusting av toalett, utført desember ) Det regnskapsmessige varelager er nedskrevet til 0 kr.

9 Balanse Buekorpsmuseet i Bergen Eiendeler Varebeholdning plater og kassetter - 520,00 Varebeholdning 25-års boken ,00 Varebeholdning CD er ,00 Bank ,31 Bank ,44 - Sum eiendeler , ,31 Gjeld og egenkapital Egenkapital , ,70 Leverandørgjeld 1 028,54 Red. av beh. (salg) ,00 Driftsunderskudd , ,93 Sum gjeld og egenkapital , ,31 Bergen, 31. desember 2011/ 17. april I STYRET FOR BUEKORPSMUSEET I BERGEN Odd Hugo Eriksen(s) formann Eilif Jansen (s) Knut Arne Olsen (s) Helge Karlsson (s) viseformann kasserer sekretær Bjørn Brynjulfsen (s) Bjørn Ove Kristiansen (s) Audun Skree (s) varamann varamann aktives representant (Sydnæs)

10

11

12

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 BUEKORPSMUSEET I BERGEN Det innkalles herved til årsmøte mandag 6. mai kl 19.00 i Murhvelvingen. Til behandling foreligger: 1. Årsberetning for 2012. 2. Regnskap for 2012.

Detaljer

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17 lom også i sommertiden, det vil si fra mai og ut september. For de som trer ut av styret blir abonnementet overført til til den nyvalgte representanten. Exakt regnskapsbyrå Styret besluttet i 2007 å overlate

Detaljer

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 HLF BERGEN Hørselshemmedes Landsforbund 1. mars 2010 HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 vedtatt på Årsmøte 16.02.10 Årsmøte ble annonsert i Bergen Tidende den 16/1 samt på NRK Tekst-tv side 774 og på bladet

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

Stabbesteinen. Organ for Bergen Veteranvogn Klubb. Mars 2011. Nr. 3

Stabbesteinen. Organ for Bergen Veteranvogn Klubb. Mars 2011. Nr. 3 1 Bergen Veteranvogn Klubb Postboks 929 Sentrum 5808 Bergen www.bvkn.no Org.nr: 991 074 023 Stabbesteinen Organ for Bergen Veteranvogn Klubb. Mars 2011. Nr. 3 Generalforsamling i BVK/Neste medlemsmøte:

Detaljer

Kristi Åpenbaringsmenighet 5236 RÅDAL

Kristi Åpenbaringsmenighet 5236 RÅDAL Årsregnskap for 2008 Kristi Åpenbaringsmenighet 5236 RÅDAL Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: RISNES REGNSKAP SANDBREKKETOPPEN 36 5224 NESTTUN Org.nr. 956524415 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

Dagsorden. Årsmøte tirsdag 25.02.14 kl. 18.30 Sted: Norautron A/S sine lokaler.

Dagsorden. Årsmøte tirsdag 25.02.14 kl. 18.30 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Årsmøte tirsdag 25.02.14 kl. 18.30 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet

Detaljer

Forretningsmøte - 13. mai 2009

Forretningsmøte - 13. mai 2009 Forretningsmøte - 13. mai 2009 Syvendedags Adventistmenigheten i Bergen. 1. Andakt v/vidar Hovden. Leste fra 1. Peter om at vi er et hellig presteskap. Teksten taler for seg selv. 2. Godkjenning av innkalling

Detaljer

FJELDLUND BOLIGSAMEIE

FJELDLUND BOLIGSAMEIE FJELDLUND BOLIGSAMEIE ÅRSMELDING 2013 OG REGNSKAP 2013 Budsjett 2014 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2014 Tegningen viser siste utkast til utbygging av parkeringsplass Nord. Ta godt vare på dette heftet! Viktig

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 07.05.2008, kl. 19.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2013

Innkalling til årsmøte i BKFH 2013 Innkalling til årsmøte i BKFH 2013 Tid: Onsdag 27. Februar 2013 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Valg av to møtereferenter

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2002 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 2 1.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 24.4 2006, kl. 20.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg

ÅRSMØTE 2015. Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg ÅRSMØTE 2015 Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Det innkalles med dette til årsmøte i Asker rideklubb tirsdag 24. mars 2015 kl. 19:00 i Sem grendehus.

Detaljer

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styreleder: Styremedlem og kasserer: Styremedlem: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Styremedlem, båtforeningens

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Årsrapport 2014. Jeg er glad for alle dere som er

Årsrapport 2014. Jeg er glad for alle dere som er Årsrapport 214 Da er 214 gått inn i historiebøkene! Et år som har inneholdt oppturer og nedturer. Men Gud har i Matt. 28:2b lovet å være med oss alle dager, både i opp- og ned-turer. Vi kan også i år være

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i, avholdes onsdag 30. juni 2010, kl. 19:00 hos Restaurant Olsen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2013

GENERALFORSAMLING 2013 www.betongrehabilitering.net GENERALFORSAMLING 2013 Det innkalles til årsmøte/generalforsamling i Norsk Forening for Betongrehabilitering Tirsdag12. mars 2013 kl. 17: 15, First Hotell, Drammen Årsmøte

Detaljer

Østfold Historielag referat 2. 0ktober 2012 Tillitsmannsmøte på Roald Amundsens Minde

Østfold Historielag referat 2. 0ktober 2012 Tillitsmannsmøte på Roald Amundsens Minde Østfold Historielag referat 2. 0ktober 2012 Tillitsmannsmøte på Roald Amundsens Minde Østfold Historielags leder, Thorbjørn Koch, åpnet møte med å ønske alle deltagerne fra lokallagene, komiteene og styret

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer