Årsberetning Styret har i perioden bestått av:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av:"

Transkript

1 Årsberetning 2012 Styret har i perioden bestått av: Formann: Kåre Karlstad Kasserer Håkon Fottland (ett år) Styremedlemmer Christian Sæther Riksheim (TSF-leder) (de to gjenværende styreplassene uten personforslag skulle fylles fra TSF-styret) Revisor Knut Sørensen (Samme som for Tromsø seilforening) Daglig leder: Håkon Fottland Valgkomité: Samme som for Tromsø seilforening Dette jf. valg på årsmøtet I ettertid har ingen kontaktet Kåre Karlstad og det har ikke kommet navn på de to gjenværende styreplassene. Saker som skal behandles - på årsmøtet jf. punkt 6 i vedtektene: Løktastyrets årsberetning Løktastyrets regnskap Revisors beretning Budsjett for neste år (ikke spesifisert i vedtektene) Valg Innkomne saker

2 Årsberetning 2012 Det har ikke vært avholdt styremøter i perioden. Det har vært tett kontakt mellom daglig leder og styremedlem Riksheim. Kasserer har fulgt opp økonomisaker: ført regnskap, fulgt opp faktura- og regningsbetalinger og levert selvangivelse som er et krav når inntekt overstiger 140. Løkta har ikke hatt lønnet arbeidskraft i 2012 og da heller ingen relaterte lønnsmeldinger etc. Løkta har i 2012 vært utleid til 47 arrangement i tillegg til Tromsø seilforening sin bruk til regatta, medlemskvelder m.m. Dette er noe færre enn 51 arrangement forrige år. En ser ingen spesiell grunn til at bruken har gått ned. På den andre siden prøver en å opprettholde kvalitet med ryddesjekk mellom hvert arrangement og da kan det være problemer med tilstedeværelse ved arrangement påfølgende dager, for eksempel fredag og lørdag samme helg. En er også nøyere med å påpeke og avvise arrangementer pga muligheter for støy og bråk etter at arrangementet på én natt til søndag forårsaket to politibesøk på Løkta og flere naboklager fra rundt Havnebassenget. Tettere oppfølging på denne måten har gjort at det i 2012 ikke har vært nødvendig å fakturere for dårlig vask og knusing. Det har heller ikke vært nødvendig med innkjøp av inventar, glass/kopper/asjetter, og lignende. Årsmøtet diskuterte følgende om behovet for større arbeid/dugnadsinnsats med grunnlag i at Løkta nå har stått i 20 år: o Ny shingel på taket o Sjekke og vurdere vedlikehold bryggepålene o Sjekke og vurdere vedlikehold utsiktsterrassen Styret har ikke greid å samle seg til å ta tak i disse større sakene. Av vedlikehold ble det tatt tak i lekkasjen på nord-delen av taket av den sørligste bua der noen shingel-lapper var blåst av. Nytt undertak og shingel ble lagt på denne delen av taket; videre ble dørene på buene malt. Pakninger på kraner og sisterner ble gjennomgått før vinteren, dryppende kraner fryser og tetter til i avløpet under Løkta. Daglig leder har i løpet av året fått kommentarer om at Løkta begynner å se shabby ut og at det trengs rundvask innvendig, i tillegg til utendørsarbeidet. I tillegg trenger tralla, bodene og gelenderet rundt brygga maling. Daglig leder ga i god tid før årsmøtet beskjed om at ny daglig leder må rekrutteres før januar Dette står ved lag selv om en løsning så langt ikke er kjent. I mellomtiden ( overtiden ) vil en søke å opprettholde noe aktivitet på Løkta. Side 2/2

3 Balanse Andelslaget Løkta Dato: Periode: 1-12 Side: 1 Regnskapsår: 2012 Inngående Reelt Utgående Konto Tekst balanse i periode balanse Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler 1101 Bygning Løkta , Bygning Styrehuset , , , ,00 0,00 SUM Varige driftsmidler , , ,00 Finansielle anleggsmidler 1399 Andre fordringer 0, , ,00 SUM Finansielle anleggsmidler 0, , ,00 SUM Anleggsmidler , , ,00 Omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter o.l BN.bank , BN.bank , , , , ,00 SUM Bankinnskudd, kontanter o.l , , ,66 SUM Omløpsmidler , , ,66 SUM Eiendeler , , ,66 Egenkapital og gjeld Egenkapital Over-/underskudd 8800 Udisponert årsresultat (overskudd) 0, , ,15 SUM Over-/underskudd 0, , ,15 Innskutt egenkapital 2011 Løkta A-andeler ,00 0, , Løkta B-andeler ,00 0, ,00 SUM Innskutt egenkapital ,00 0, ,00 Opptjent egenkapital 2050 Annen egenkapital ,51 0, , Skatter 0, , ,00 SUM Opptjent egenkapital , , ,51 SUM Egenkapital , , ,66 Gjeld Kortsiktig gjeld 2911 Nøkkeldepositum ,00 0, ,00 SUM Kortsiktig gjeld ,00 0, ,00 SUM Gjeld ,00 0, ,00 SUM Egenkapital og gjeld , , ,66 datax Totaløkonomi Start Versjon :44 Side 1

4 Andelslaget Løkta Resultat Periode: 1-12 Regnskapsår: 2012 Dato: Side: 1 Reelt Budsjett Avvik Konto Tekst i periode i periode i perioden Driftsresultat Driftsinntekter Andre inntekter 3601 Leieinntekt Løkta , , , Krav: vask knusing 0, , , Dugnadspenger 0, , ,00 SUM Andre inntekter , , ,00 SUM Driftsinntekter , , ,00 Driftskostnader Lønnskostnad 5000 Lønn til ansatte 0, , ,00 SUM Lønnskostnad 0, , ,00 Andre driftskostnader 6000 Avskrivning på bygninger og fast eiendom , , , Forsikring bygninger , ,00-428, Lys, varme vedr. lokaler , , , Refusjon Oppsyn , ,00 0, Driftsmateriale 8 434, , , Reparasjon og vedlikehold bygninger 3 452, , , Data/EDB Kostnad 1 908, ,00-91,25 SUM Andre driftskostnader , , ,15 SUM Driftskostnader , , ,15 SUM Driftsresultat , , ,15 Finansinntekt og -kostnad Finansinntekter Renteinntekter 8040 Renteinntekt, skattefri , ,00 SUM Renteinntekter , ,00 SUM Finansinntekter , ,00 SUM Finansinntekt og -kostnad , ,00 Årsresultat Avsetninger Årsresultat etter avsetninger , , ,15 0,00 0,00 0, , , ,15 datax Totaløkonomi Start Versjon :01 Side 1

5 Andelslaget Løkta Regnskap 2012 ( ) Noter til regnskapet 2012 Kto. Ang. Balanseregnskapet Bygning Styrehuset: er fullt innbetalt med årets ordinære avskriving Andre fordringer: er utlegg for TSF, regninger betalt på forfallsdato , som TSF ikke har refundert til Løkta. 1921/2 Bankkonti: Det er ikke gjort overføring fra bruks- til sparekonto i 2012 pga høyere rente for hele beløpet når balansen er over 100' A-andeler: Det er ikke solgt A-andeler i Løkta i Skatt: Formueskatt for Løkta 2012, forskuddsberegnet. Ang Resultatregnskapet 2012 Budsjett: Budsjett-tall i resultatregnskap er i samsvar med vedtak på årsmøte i Løkta AL Løkta-leie: Gjelder 47 utleiefakturaer, hvorav 41 fullpris (kr 4.000), 2 for "hel helg" (kr 6.000), 2 til A-andelseiere, 1 til B-andelseiere, og ett arrangement på spesialavtale: Fjellfyrverkeriet. Dette er 4 arrangement færre enn i fjor Krav vask, knusing: Det har ikke vært nødvendig å fakturere for dårlig vask og knusing i Lys og Varme: Strømforbruk i 2011 faktureres i Inventar: Det er ikke kjøpt/erstattet inventar i Driftsmateriale: Det er ikke supplert glass, bestikk etc. i Beløpet er i hovedsak innkjøp av såpe, toa- og tørkepapir Reparasjon og vedlikehold, bygning: Omfatter i hovedsak skifte av shingel på nordsiden av søndre utebod. Budsejttet inkluderte skifte av shingel på Løkta som ikke er gjennomført. Det er ikke gjennomført TSF-dugnad på Løkta i 2012.

6

7 Andelslaget Løkta Forslag til budsjett 2013 ( ) Konto Budsjett 2013 Regnskap 2012 Inntekter 3601 Leieinntekter Løkta , Krav: vask og knusing Dugnadspenger Sum inntekt ,00 Utgifter 5xxx Lønn til ansatte Avskriving på bygninger , Forsikring bygninger , Lys, varme vedr. lokaler , Refusjon oppsyn , Inventar Driftsmateriale , Reparasjon og vedlikehold bygninger , Data/EDB kostnad , Annen kontorkostnad - - Sum driftskostnader ,85 Finansinntekt 8040 Renteinntekt ,00 Sum finansinntekt ,00 Årsresultat ,15 Negative tall er inntekt og overskudd.

Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800

Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800 Foto: Elisabeth Løsnæs Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800 Sakliste med Årsberetning 2014 Regnskap 2014 Forslag Budsjett 2015 Valgkomitéens innstilling Vedlegg HBFs vedtekter, Larvik Havn KFs reglement,

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6. til 8. mai 2015 SAK 03 REGNSKAP SAK 03 REGNSKAP Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Regnskapet for driftsårene 2012 2013 2014 fra Utdanningsforbundet Troms

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Frydendal Søndre Boligsameie ORDINÆRT ÅRSMØTE 16. APRIL 2008 KL. 19.00

Frydendal Søndre Boligsameie ORDINÆRT ÅRSMØTE 16. APRIL 2008 KL. 19.00 Frydendal Søndre Boligsameie ORDINÆRT ÅRSMØTE 16. APRIL 2008 KL. 19.00 Innkalling Styrets årsberetning 2007 Regnskap 2007 Budsjett 2008 Frydendal Søndre Boligsameie Til sameierne Det innkalles til ordinært

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 Ordinært årsmøte i, holdes onsdag 30. mars 2011, kl. 18.00 i Sagstua grendehus, Sagstuveien 17E. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

Generalforsamling. Kragerø Golf AS

Generalforsamling. Kragerø Golf AS Generalforsamling Kragerø Golf AS 25. februar 2010 Til aksjonærene i Kragerø Golf AS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I KRAGERØ GOLF AS Det innkalles med dette til generalforsamling i Kragerø Golf AS torsdag

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 15. MAI 212 SIDE 1 6 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 211 SIDE 7 8 REVISJONSBERETNING SIDE 9 1 ÅRSREGNSKAP FOR 211 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A Det innkalles til ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A SAKSLISTE: Dato lørdag 25. april 2015 kl. 11.00 på Solrabben, Sjøhaug Registrering og utlevering av stemmesedler fra kl. 10.00 1. Opprop: oversikt

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte.

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte. 1 Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet 1 Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Velkommen til sameiermøte; torsdag 1. April 214 kl. 18 i Rica Hotel Helsfyr. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 213.

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen 1 Borettslaget Bjølsenborgen Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

ÅRSMØTE 2011. Rauma Travforening Innkaller. Sted: Seniorhuset i Isfjorden onsdag 1. februar 2012 kl 1900. Saksliste: VEL MØTT! til

ÅRSMØTE 2011. Rauma Travforening Innkaller. Sted: Seniorhuset i Isfjorden onsdag 1. februar 2012 kl 1900. Saksliste: VEL MØTT! til Rauma Travforening Innkaller til ÅRSMØTE 2011 Sted: Seniorhuset i Isfjorden onsdag 1. februar 2012 kl 1900 Saksliste: 1. Velkommen, registrering og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMQITE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING.

INNKALLING TIL ÅRSMQITE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING. Til husstandene i Askjellrud Huseierforening INNKALLING TIL ÅRSMQITE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING. Dato: 17. april 2007. Tid: Klokken 20.00 Sted: Kantina på Røyslimoen skole SAKLISTE: 1. Opprop og fastsetting

Detaljer

IK Grand - søknad om utsettelse av nedbetaling av lån

IK Grand - søknad om utsettelse av nedbetaling av lån Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.04.2012 23412/2012 2010/17289 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/65 Formannskapet 02.05.2012 IK Grand - søknad om utsettelse av nedbetaling av

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Oktober År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

TORSDAG 18.MARS 2004 KL.19:00. (Regnskapet er dessverre forsinket i fra regnskapskontoret og et hefte med

TORSDAG 18.MARS 2004 KL.19:00. (Regnskapet er dessverre forsinket i fra regnskapskontoret og et hefte med Løvlia Boligsameie Siden 1989............................................... ẋx INNKALLING TIL SAMEIEMØTE I LØVLIA BOLIGSAMEIE SAMEIEMØTET HOLDES I MUSIKKHYTTA TORSDAG 18.MARS 2004 KL.19:00 Minst en fra

Detaljer

Innkalling til Årsmøte for sameiet Duesvei 40. for. driftsåret 2008

Innkalling til Årsmøte for sameiet Duesvei 40. for. driftsåret 2008 Duesvei 40 Sameiet Duesvei 40 4023 Stavanger Innkalling til Årsmøte for sameiet Duesvei 40 for driftsåret 2008 Det innkalles til Årsmøte for sameiet Duesvei 40 den 24.03.09 kl 19:00 i tilfluktsrommet.

Detaljer

ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING 2014 SØNDAG 16. FEBRUAR 2014 KL.1800 PÅ KARLOTBRYGGA I HAGAN HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2014 SØNDAG 16. FEBRUAR 2014 KL. 1800 FORENINGSLOKALE KARLOTTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE

Detaljer

Muruvik Vel. Innkalling til årsmøte

Muruvik Vel. Innkalling til årsmøte Muruvik Vel Innkalling til årsmøte Tid: Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Muruvik grendehus 1. Åpning av møte og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og møtesekretær 3. Årsberetninger 4.

Detaljer

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten. " kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten.  kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS o Arsregnskap Beboerforeningen Bassengtomten 2014 " kjeldsberg Eiendomsforvaltninq AS Beboerforeningen ------------------~~ ResultatregnskaQ Bassengtomten Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader

Detaljer

Innkal ing til Årsmøte Tromsø Hundeklubb 15.4. 2015 kl 1900. Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken. Konstituering. Valg av Årsberetning 2014

Innkal ing til Årsmøte Tromsø Hundeklubb 15.4. 2015 kl 1900. Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken. Konstituering. Valg av Årsberetning 2014 Innkalling til Årsmøte Tromsø Hundeklubb 15.4. 2015 kl 1900. Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken. 1. Konstituering. Åpning, godkjenning innkalling, godkjenning av dagsorden og valg av møteleder. 2. Valg

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015 Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00 Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2.

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Vevelstadlia Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Vevelstadlia Sameie, avholdes mandag 14.mars 2011, kl. 1800 i Nabosenteret. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 19.00 hos Obos Eiendomsforvaltning, Hammerborg torg 1. Til behandling foreligger:

Detaljer

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag 1 Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer