ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011"

Transkript

1 ØKONOMI FOR MURUVIK VEL Muruvik Vel hadde et overskudd på kr i 2011 mot et underskudd i 2010 på kr Budsjettet for 2011 stipulerte et overskudd på kr Muruvik Vel har hatt driftsinntekter på kr i 2011 mot kr i På inntektssiden så er det naturlig nok utleie av lokaler til barnehagen som bidrar mest med et årlig leiebeløp på kr Dette er en økning på ca kr fra året før. Annen utleie av Muruvikstua har gitt inntekter på kr mot kr i Dette må sies å være en dramatisk nedgang. Noe skyldes kanskje at korforeningen ikke har fast leie på mandager lengre, men vi skal heller ikke se bort fra at anleggsvirksomheten på området har gjort det mindre attraktivt å være leietager. Grasrotandel fra Norsk Tipping har gitt kr i støtte mot kr i Det er nå 38 spillere som støtter vår forening. De totale utgiftene i 2011 beløp seg til kr mot kr i Dette året har ikke vært preget av noen ekstraordinære utgifter a la branntilsyn og har vært et relativt ordinært driftsår. Av postene så ønsker jeg å nevne spesielt 6500 Inventar og utstyr kr Denne posten inkluderer innkjøp av støvsuger og vaskemaskin. Den største posten er imidlertid bildene som er hengt opp i storsalen som har kostet oss kr Utenom grendahus kr Dette gjelder innkjøp i forbindelse med dugnadene som var på vårparten for å pynte opp før 17. mai, gruse opp fotballbanen og skaffe kunstgress Tiltak i bygda kr Posten dekker innkjøp som har blitt gjort i forbindelse med Malviks beste sine aktiviteter der styret i Muruvik vel har valgt å støtte dette arbeidet aktivt både økonomisk og i form av deltagelse. I tillegg dekker posten innkjøp av trafikkspeil i krysset mellom Muruvikvegen, Furuhaugveien og Myrtrøvegen Tiltak utenbygds kr 417 Dekker vår andel av utgifter til ordstyrerjobb i forbindelse med valgmøte i messebygget på Midtsandan Trykking/kopiering kr Posten dekker kopiering av seks eksemplarer av Muruvikposten samt plakater som ble laget i forbindelse med Malviks beste sin markering på Hellstranda Småanskaffelser kr Gjelder innkjøp av jubileumspenner i forbindelse med Muruvik vels 50- årsjubileum Oppmerksomhet kr 337,50 Gjelder blomster gitt til Kari Aasbakk på hennes 90- årsdag samt en oppmerksomhet til Ordfører Granmo da kjøpet av Flatholman ble markert.

2 7790 Diverse driftsutgifter kr Posten dekker vasking etter utleie. Inntekter og ugifter i forbindelse med fester og tilstelninger er ført både i inntektsposter og utgiftsposter. Totale inntekter på kr og utgifter på kr gir et negativt resultat for fester og tilstelninger på kr Hoveddelen av det negative resultatet kom under familiedagen på Flatholman i september. Av balansen så kan vi konstatere at Muruvik Vel har aktiva på kr Muruvik Vel har ingen gjeld. Dette er midler som er spredt på en sparekonto, en brukskonto samt en kasse med kontanter. Resultatregnskap og balanse kommer på de følgende sider. Muruvik 20. februar 2012 Tor Ove Haugan Kasserer

3 Muruvik Vel 2011 ÅRETS RESULTAT KtoNr KontoNavn/Summer KontoSum TotalSum RESULTATREGNSKAP DriftsInntekter 3000 Medlemskontingent , Støtte , Fester , Tilstelninger 8 850, Leieinntekter barnehage , Andre leieinntekter , Andre driftsinntekter 640, Diverse inntekter 0,00 Sum DriftsInntekter ,60 DriftsKostnader 6300 Eiendomskostnader bygninger , Inventar og utstyr , Strømutgifter , Kommunale avgifter (vann/ avløp) 7 273, Renovasjon , Forsikring , Utenomhus grendahus , Tiltak i bygda 7 955, Tiltak utenbygds 417, Kontorrekvisita/ porto 677, Trykking, kopiering , Abonnement 1 480, Småanskaffelser 2 912, Data/EDB-kostnader 0, Diverse utgifter 4 032, Fester , Tilstelninger , Oppmerksomhet 337, Medlemsskap 135, Styremøter 282, Årsmøte 63, Diverse driftsutgifter 7 400,00- Sum DriftsKostnader ,16- DRIFTSRESULTAT ,44 Finansposter 8040 Renteinntekter , Bankgebyrer 368,00- Sum Finansposter ,00 RESULTAT FØR SKATTER ,44 Årsoppgjørs disposisjoner, skatter Sum Årsoppgjørs disposisjoner, skatter 0,00 ÅRSRESULTAT ,44 Lisensiert til: Muruvik Vel Utskriftsdato: kl: 23:30 Side: 1 datag software [www.datag.no] AlphaReg regnskapssystem

4 Muruvik Vel 2011 ÅRETS RESULTAT KtoNr KontoNavn/Summer KontoSum TotalSum Disponering av årsresultat Sum Disponering av årsresultat 0,00 Lisensiert til: Muruvik Vel Utskriftsdato: kl: 23:30 Side: 2 datag software [www.datag.no] AlphaReg regnskapssystem

5 Muruvik Vel 2011 BALANSE KtoNr KontoNavn/Summer KontoSum TotalSum Eiendeler Omløpsmidler 1900 Kasse , Brukskonto bank , Sparekonto bank ,97 Sum Omløpsmidler ,96 SUM EIENDELER ,96 Gjeld og Egenkapital Egenkapital 2050 Opptjent egenkapital , Årsresultat (Opptjent egenkapital) ,44 Sum Egenkapital ,96 SUM GJELD OG EGENKAPITAL ,96 Lisensiert til: Muruvik Vel Utskriftsdato: kl: 23:32 Side: 1 datag software [www.datag.no] AlphaReg regnskapssystem

6 Budsjett ) Antar økning av kontingentinntekter fra kr til kr pr år 2) Antar andre leieinntekter øker til kr pr år 3) Antar fester/tilstelninger gir et lite overskudd på kr Kontonr Kontonavn Budsjett (kr) Driftsinntekter 3000 Medlemskontingent Støtte Fester Tilstelninger Leieinntekter barnehage Andre leieinntekter Andre driftsinntekter Gaver Diverse inntekter 0 SUM Inntekter kr Driftskostnader 6300 Eiendomskostnader bygninger Inventar og utstyr Strømutgifter Kommunale avgifter Renovasjon Forsikring Utenomhus grendahus Tiltak i bygda Tiltak utenbygds Kontorrekvisita/porto Trykking/kopiering Abonnement Småanskaffelser Data/EDB- kostnader Diverse utgifter Fester Tilstelninger Oppmerksomhet Medlemskap Styremøter Årsmøte Diverse driftsutgifter SUM Kostnader -kr Netto driftsresultat kr Finansposter 8040 Renteinntekter Bankgebyrer Purregebyrer 0 Netto finansposter kr Årsresultat kr

Muruvikposten Feb. 2009

Muruvikposten Feb. 2009 Muruvikposten Feb. 2009 STØTT MURUVIK VEL NÅR DU TIPPER! I løpet av kort tid så vil du ha mulighet til å støtte Muruvik Vel når du tipper registrert hos Norsk Tipping. Fra 1. mars kan du be om at din grasrotandel

Detaljer

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 1 Årsmøte 23/4-2015 1. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen. 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av

Detaljer

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 5.3. 2015 kl. 19.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Regnskapsutdrag 2010

Regnskapsutdrag 2010 Referat fra halvårsmøtet 2011 i Sunndal skytterlag Dato: 9. mars kl. 19:00 Sted: Skytterhuset på Gravem Møtet slutt: ca. 23:00 Behandlede saker Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkallingen og sakliste

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6. til 8. mai 2015 SAK 03 REGNSKAP SAK 03 REGNSKAP Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Regnskapet for driftsårene 2012 2013 2014 fra Utdanningsforbundet Troms

Detaljer

Revidert budsjett 2010

Revidert budsjett 2010 Revidert budsjett 2010 Inntekter På inntektssiden ble det i 2009 budsjettert med 1.505.000,- i annonseinntekter, og i 2010 med 1.580.000,- Regnskapet for 2009 viser at vi fikk inn like over budsjett. Per

Detaljer

HARSTAD BÅTFORENING 1. februar 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 INNTEKTER 2014 2013 UTGIFTER 2014 2013

HARSTAD BÅTFORENING 1. februar 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 INNTEKTER 2014 2013 UTGIFTER 2014 2013 HARSTAD BÅTFORENING 1. februar 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 INNTEKTER 2014 2013 5000 HAVNELEIE 448 191,00 436 237,00 5005 OPPLAGSLEIE 12 700,00 18 450,00 5010 KONTINGENT MEDLEMMER 191 670,00 188 490,00 5030

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 78. Årsmøte. 4 mars 2015

ÅRSREGNSKAP 2014 78. Årsmøte. 4 mars 2015 ÅRSREGNSKAP 2014 78. Årsmøte. 4 mars 2015 Se også innhold 3-5 6 7 8-11 12 kasserers rapport regnskap & budsjett balanse noteopplysninger revisjonsberetning Selve Årsregnskapet du holder i hånden gir et

Detaljer

Regnskap 2006 og Budsjett 2007

Regnskap 2006 og Budsjett 2007 Regnskap 2006 og Budsjett 2007 Regnskap 2006 Side: 1/8 Skydeselskabet Skarpskytten har i 2006 hatt driftsinntekter på kr 435 568,- og oppnådde et underskudd på kr 18 113,10,- 1) Årsaken til underskudd

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift 1 9 600,00 0 9 600,00 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie 6 150,00 0 6 150,00 Salgsinntekter, DIV, utenfor

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK BYGDELAG FREDAG 13.03.2015 KL. 20.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK BYGDELAG FREDAG 13.03.2015 KL. 20.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK BYGDELAG FREDAG 13.03.2015 KL. 20.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS. Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av møteleder/møtesekretær 3. Valg av representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

Årsrapport 2013. Malvik, 6. februar 2014 Malvik Idrettslag avdeling fotball. Styrets leder, Rune Gaustad

Årsrapport 2013. Malvik, 6. februar 2014 Malvik Idrettslag avdeling fotball. Styrets leder, Rune Gaustad Malvik, 6. februar 2014 Malvik Idrettslag avdeling fotball Styrets leder, Rune Gaustad Fokusområder Styret har satt fokus på følgende punkter for å posisjonere fotballavdelingen. Dette skal være med å

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

ÅRSMØTE FOR VAADAN VANN OG AVLØP

ÅRSMØTE FOR VAADAN VANN OG AVLØP Trondheim 30.3.2014 ÅRSMØTE FOR VAADAN VANN OG AVLØP Vaadan Vann og Avløp SA innkaller med dette til årsmøte 2014 STED: STALLKROA Vådan Gård DATO: 9. april 2014 KLOKKESLETT: 19:00 Alle fullmakter må være

Detaljer

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 ÅRSMØTE 2013 GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 SAKSLISTE 1. Åpning og opptelling av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent(er) og sekretær, samt

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17 lom også i sommertiden, det vil si fra mai og ut september. For de som trer ut av styret blir abonnementet overført til til den nyvalgte representanten. Exakt regnskapsbyrå Styret besluttet i 2007 å overlate

Detaljer

Kommentarer til budsjettforslag for 2015

Kommentarer til budsjettforslag for 2015 HØYLAND & SANDNES HV-FORENING Kommentarer til budsjettforslag for 2015 1. Generelt Budsjettforslaget for 2015 er laget med hensyn på å reparere taket på hovedbygget basert på dugnadsarbeid. Budsjettforslaget

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Lokalbanken 01-2015. Enklere hverdagsøkonomi. side 11. En alliansebank i

Lokalbanken 01-2015. Enklere hverdagsøkonomi. side 11. En alliansebank i 01-2015 Lokalbanken Enklere hverdagsøkonomi. side 11 Gaveutdeling 2014 side 8 Hilsen fra banksjefen.. side 2 Årsberetning 2014... side 3 Regnskap 2014.. side 6 Balanse 2014.. side 7 Gaveutdeling 2014.

Detaljer

Norsk forening for utviklingsarbeid

Norsk forening for utviklingsarbeid SVALENE Norsk forening for utviklingsarbeid Bergen Mars 2015 Kjære medarbeidere: I skrivende stund forberedes feiringen av 50-årsjubileet på Cristiania. De planlegger å fordele feiringen over tre dager:

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 201 Tekna Trondheim avd

ÅRSREGNSKAP 201 Tekna Trondheim avd ÅRSREGNSKAP 201 Tekna Trondheim avd Virksomhetsomr. Prosjekter Note Regnskap pr. 31.12.11 Driftsinntekter 3100 Kontingenter 2 851 928 3200 Samfunnsmidler 114 600 300 - inntekter 3300 Annen ekstern støtte

Detaljer

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben.

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben. Innkalling til årsmøte. Det innkalles til ordinært årsmøte i Norsk MX-5/Miata klubb Lørdag 27.06.2015 Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Hovedstyret Årsmøtet 2010 Årsmelding 2009 Hovedstyret 2009 har bestått av: Leder: Ellen Tømte Sponsorgruppa: Kasserer: Marte Collin Styremedlem: Martin Myrlund Styremedlem:

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2010

Rapport for 4. kvartal 2010 Rapport for 4. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 4. kvartal 20 et overskudd før skatt på,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

Styrets beretning for 2003

Styrets beretning for 2003 Styrets beretning for 2003 Det svært lave misligholdet blant utlånskundene forteller også om en svært solid utlånsportefølje. LillestrømBankens regnskap preges også i 2003 av at banken vokser mye og har

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 15. MAI 212 SIDE 1 6 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 211 SIDE 7 8 REVISJONSBERETNING SIDE 9 1 ÅRSREGNSKAP FOR 211 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer