PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG 7. VALG 8. AVSLUTNING 1. ÅPNING Leder i styret Sverre Andreas Berg ønsket alle fremmøtte, med til sammen 19 telesportmedlemmer velkommen til årsmøtet KONSTITUERING Ove Valen ble foreslått og valgt som ordstyrer. Trond Sigurd Ellefsen ble foreslått og valgt som referent. Sverre Andreas Berg gav så ordet til ordstyrer Ove Valen. Innkalling:. Innkallingen ble deretter godkjent. Ove gikk gjennom dagsorden Ingen innvendinger. 3. BERETNING Ordstyrer Ove foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først, side for side for så å godkjenne hele beretningen under ett. Årsmøtet hadde ingen innvendinger til dette. Side 1-4 Side 6-16 Gruppeberetninger: Bordtennis Bowling, Friidrett Orientering Svømmegruppen Sykkelgruppen Squash Side Styrets beretning / konklusjon. Årsmøtet hadde ingen merknader. Beretningen ble deretter godkjent enstemmig av Årsmøtet 2015.

2 4. REGNSKAP Revisorene representert ved Knut Gjessing gikk gjennom rapport for regnskap. Ingen avvik er funnet i regnskapet. Erik Christensen orienterte om regnskapet - resultat og balanse som ble gjennomgått med henblikk på inntekter, utgifter og kapital. På inntektssiden ble det trukket frem sum driftsinntekter på ca ,-. Herunder ca i tilskudd/refusjon (TIF) og fra VTB (Stiftelsen Velferdssambandet). Medlemskontingenter for 2014 utgjorde en inntekt på ca ,- Erik informerte videre om at laget er registrert under «Norsk Tipping, Grasrotandel» der laget kan motta inntekter ut fra folks tippeinnsatser en samlet inntekt på ca. 650,- -> Her ligger det muligens et potensiale i laget/hos medlemmene til en «forbedring». På utgiftssiden utgjorde driftskostnadene ca ,-. Erik orienterte videre om driftsutgifter i detaljer og om tildeling av støtte til deltakelse på ulike sportslige aktiviteter, herunder ca ,- til starkontingenter. Inkludert andre driftskostnader med bl. kostnader til møte, rekvisita og annet så utgjorde dette samlet ca ,- Driftsresultatet gav et overskudd på ca ,-. Årsresultatet av finansinntekt og kostand gav et relativt bra overskudd med ca ,-. Balanse viser at økonomien for laget fortsatt er generelt god og stabil med en egenkapital/gjeld på ca ,-. Deler av kapital/ midler er plassert på fastrente i Fornebubanken, samt i Sparebanken Vest. Fra konto i Sparebanken Vest trekkes de direkte kostnadene i løpet av året. En kortsiktig gjeld på ca ,- gjelder beløp til startkontingenter. Telesport regnskap: til regnskapet fra revisororene Lin Christine S. Hjelle og Knut Gjessing. Årsmøtets konklusjon: Regnskapet ble enstemmig godkjent. 5. BUDSJETT Forslag til budsjett for Erik orienterte om budsjettet med faste og forventede utgifter og inntekter. Budsjett for 2015 med samlede inntekter ,- og samlede driftskostnader ,-. Forventet budsjettert årsresultat for 2015 med 105,-. Erik gikk videre gjennom budsjettet mer detaljert rundt de ulike postene. - Telesport Bergen har åpnet opp for å gi støtte til sine medlemmer ved deltakelse på aktivitet i utlandet. - Post «Instruktører» - flere sportslige aktivitetstiltak som kan fordre instruktør for medlemmene er tenkt startet opp hvis interessen blant medlemmene er god. Kurs i padling (maritimt) er ett av disse. - En fast post til velferdstiltak (4.000,-) er fra årsmøtet 2014 kommet med i budsjettet.

3 Budsjett - Årsmøtets konklusjon: Årsmøtet hadde ingen innsigelser til det forelagte budsjettet for Enstemmig vedtatt. 6. INNKOMNE FORSLAG Forslag 1: Forslag fra Telesport Bergens styre med bakgrunn i forslag fra salen på årsmøtet i «Sammensetning av valgkomité for Telesport Bergen» Se forslag for Årsmøtet 2015 som her er vedlagt til slutt i årsrapporten. Merk at forslaget er to-delt. Styrets av avgjørelse i) Forslag fra styret ble enstemmig vedtatt ii) Forslag fra styret ble enstemmig vedtatt Som en kommentar til avgjørelsen tilrådde Helge Hansen at den som går inn i valgkomitéen bør ha god kjennskap til laget og med fordel «kjenner» medlemmene. Forslag 1 ble så under ett enstemmig vedtatt av Årsmøtet VALG Valgkomitéen representert ved Beate Rikstad orienterte om valgkomitéens arbeid. Alle aktuelle kandidater som er på valglisten har vært forespurt og har sagt ja til å stille på valg. Valget under årsmøtet 2015 fikk følgende utfall: STYRET NAVN VALGT Leder Sverre Andreas Berg Ikke på valg Nestleder Torbjørn Bekkelien Valgt for 2 år Ny Kasserer Erik Halfdan Christensen Ikke på valg Sekretær Trond Sigurd Ellefsen Valgt for 2 år Gjenvalgt Styremedlem Anne Elisabeth V. Berge Ikke på valg Styremedlem Sigvard Tschudi Madsen Valgt for 2 år Gjenvalgt REVISORER NAVN VALGT 1 Lin Christin Hjelle Valgt for 2 år Gjenvalgt 2 Knut Gjessing Ikke på valg VALGKOMITÈ NAVN VALGT 1 Siv Johansen Valgt for 2 år Ny 2 Arne Johan Sunde Ikke på valg 3 Gunhild Sælensminde Ikke på valg HEDERSTEGN KOMITÈ NAVN VALGT 1 Arne Johan Sunde Valgt for 2 år 2 Beate Rikstad Ikke på valg 3 Leder for Telesport Fast medlem

4 REPRESENTANT TIL VELFERDSSAMBANDETS KONTROLLKOMITÈ NAVN VALGT 1 Helge Hansen Ikke på valg 2 Leder for Telesport Bergen Fast medlem Alle gruppelederne*) fortsetter: Gruppeledere Bordtennis Bowling Friidrett Orientering Svømming Sykkel Squash NAVN Kåre Mikkelsen Bente Husa Trond Sigurd Ellefsen Sigvard Tschudi Madsen Grethe Stokkenes Knut Erik Hjorth Arne Johan Sunde ingen planlagt aktivitet i 2015 «gruppen sover» *) Ref. årsmøtereferatet fra Gruppeledere: Fra og med neste årsmøtet i 2013 skal gruppelederne ikke velges, men utnevnes / fremskaffes av gruppene selv. 8. AVSLUTNING Ordstyrer Ove Valen takket for seg og gav ordet til leder Sverre Andreas Berg. Sverre takket så Ove for vel gjennomført jobb som ordstyrer og i god tradisjon tro så fikk han en velfortjent blomsterbukett. Beate Rikstad har etter dette årsmøtet valgt å gå ut av styret. På vegne av styret og alle i Telesport Bergen så rettet leder Sverre en stor takk til Beate for å bidra til svært godt samarbeid i styret og med arbeid for hele laget gjennom mange år. Hun fikk overrekt velfortjent en blomsterbukett. Beate takket for blomstene og for den tiden hun har hatt verv i styret. Sverre takket så alle for fremmøtet. Ønsket alle de nyvalgte, de som ikke stod på valg, gruppelederne og alle medlemmene for øvrig lykke til, med tro og håp om et fortsatt godt samarbeid. Den formelle delen ble avsluttet kl. 17:50 og en gikk så over til den uformelle delen av årsmøtet med sosialt samvær og bespisning.. Bergen 19. februar Trond Sigurd Ellefsen

5 ********************************************* Forslag 1 - For Årsmøtet 2015 fra styret i Telesport Bergen. Med bakgrunn i fremsatt forslag fra salen under forrige årsmøte i Viser i den sammenheng til årsberetningen for 2014 og under valg. *) Kommentarer fra salen ved rørende valg av medlemmer til valgkomiteen: Forslag fra Sverre om at styremedlemmer ikke bør være med i valgkomiteen. Forslag fra Torhild Valen om at å innføre en praksis med at de som ev. går ut av styret tar et verv i valgkomiteen. Årsmøtet konkluderte med at dette må styret jobber med videre frem mot neste årsmøte. Det sittende styret har kommet til følgende konklusjon som med dette fremsettes som forslag for Årsmøtet Styrets konklusjon: i) Styret ønsker at valgkomiteen skal bestå av medlemmer utenfor sittende styre. Dette for at valgkomiteen skal kunne foreslå kandidater til styret/verv på et uhildet grunnlag. ii) Styret ønsker ikke en automatikk i at avgående styremedlemmer automatisk kommer inn i valgkomiteen. Valgkomiteen bør settes sammen av de beste kandidatene som man kan få uansett om de kommer fra styret eller ikke. I tillegg vil det være en ekstra belastning for å få kandidater til styreverv hvis man da automatisk binder seg for 4 år (påtar seg et styreverv for 2 år og så et valgkomite verv for 2 år.)

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn Årsmøte onsdag den 12. mars 2008 Kl. 19.30 i Freidigs klubbhus på Eberg Dagsorden 1. Åpning, godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden og registrering

Detaljer

NMCUs årsmøte i Stjørdal MCs klubbhus, Stjørdal lørdag 5 september 2009 kl.13.00

NMCUs årsmøte i Stjørdal MCs klubbhus, Stjørdal lørdag 5 september 2009 kl.13.00 NMCUs årsmøte i Stjørdal MCs klubbhus, Stjørdal lørdag 5 september 2009 kl.13.00 Tilstede: Sekretariatet v/morten Hansen og Wenche Jordfald. Sentralstyret v/hans Vestre, Bent Ording, Ole Robin Paulsen,

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL Ordinær generalforsamling i Aker Kværner ASA ble avholdt onsdag 15 mars 2006 i auditoriet i selskapets lokaler i Prof. Kohtsvei 15, Lysaker. 1. KONSTITUERING Generalforsamlingen

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen 13.-15. mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00 Sted: Hotell Britannia 1. Godkjenne de stemmeberettigede. Det var til sammen 28 medlemmer med stemmerett til stede, hvorav

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte på Skrautvål grendehus tirsdag 26. februar 2013. Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokoll 3. Årsmelding

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 1 SP-sak Referat Møtedato 28.01.2012 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen.

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Klækken Hotel, Klekken på Ringerike STYRETS BERETNING/STYRELEDERS TALE OG REGNSKAP 2014 Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Forslag til vedtak: Styret foreslår overfor

Detaljer

dirigent Valg av sekretærr Regnskap Valg Innkomne forslag Budsjett

dirigent Valg av sekretærr Regnskap Valg Innkomne forslag Budsjett ÅRSBERETNING 2007 ÅRSMØTE 19.01.2008 Sveum, Brumunddal ÅRSMØTE BRUMUNDDAL ATLET TKLUBB Lørdag 19.01. 2008 Sveum, Brumunddal DAGSORDEN: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Åpning Valg av dirigent Valg

Detaljer

www.retrieverklubben.no/sunnmore

www.retrieverklubben.no/sunnmore Side1 ÅRSMØTEPAPIRER Vedlagt ligger årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes 16. mars 2011, kl 19.30, på Brusdal Skole. Vi ønsker alle velkommen. Det er en viktig arena for avdelingen, der regnskap og budsjetter

Detaljer

Kretsting 2014. Tid : Torsdag 13. mars kl. 18.00 Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion, Bergen

Kretsting 2014. Tid : Torsdag 13. mars kl. 18.00 Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion, Bergen Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2014 Bergen. 13/3-2014. Side 1 av 28 Kretsting 2014 Tid : Torsdag 13. mars kl. 18.00 Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion, Bergen Hordaland orienteringskrets. Kretsting

Detaljer