NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte på Ekeberg, Oslo, Besøksadresse: Ekebergveien 101, 1178 Oslo Søndag 11. Juni 2017 kl 16.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte på Ekeberg, Oslo, Besøksadresse: Ekebergveien 101, 1178 Oslo Søndag 11. Juni 2017 kl 16."

Transkript

1 NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte på Ekeberg, Oslo, Besøksadresse: Ekebergveien 101, 1178 Oslo Søndag 11. Juni 2017 kl 16.00

2 NORSK LHASA APSO KLUBB. Sandefjord, 10. mai 2017 Innkalling til årsmøte i Norsk Lhasa Apso Klubb Vi ønsker velkommen til årsmøte i Norsk Lhasa Apso Klubb. Dagsorden: 1. Konstituering av årsmøtet a. Godkjenning av innkalling og saksliste b. Valg av ordstyrer c. Valg av referent d. Valg av to protokollunderskrivere 2. Behandling av årsberetning for Behandling av regnskap for 2016 med revisjonsberetning. 4. Behandling av budsjett for Behandling av planer og aktivitet for Behandling av innkomne saker. 7. Valg av a. Leder for 2 år. b 2 Styremedlemmer for 2 år. c. 1 Styremedlem for 1 år. d. 2 varamedlem for 1 år. e. Valgkomite på 3 medlemmer for 1 år og varamedlem for 1 år. f. Revisor for 1 år. Årsmøtet avholdes i henhold til kapittel 3 og 4 i lovenes 10 til og med 18. Vel møtt til årsmøtet i Norsk Lhasa Apso Klubb. Med vennlig hilsen Styret i NLAK Jon Atle Andresen, Leder

3 Årsberetning NORSK LHASA APSO KLUBB. Sandefjord 10. Mai 2017 Styret for 2016 har bestått av følgende: Leder Nestleder/Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Vara Revisor Valgkomité Jon Atle Andresen Vidar Ørnes Tone Rydningen Rosemary Larsen Mary Lill H. Mathisen Nina Anthun Norgesregnskap Eva Lind Lene N. Granholt Morten Sterri Monica Pettersen Det er pr totalt 85 klubbmedlemmer, 11 husstandsmedlemmer. Totalt 96 medlemmer. Det har i 2016 vært avholdt 3 styremøter, i tilegg har det vært mye korrespondanse pr. .. Vi har arrangert 3 utstillinger i 2016: Rasespesialen: Drammen /10 Råde: Råde /84 Karmøy: Karmøy /110 Styret vil takke alle som har støttet oss med forberedelser og utførelsen av utstillingene. Styret vil også takke våre samarbeidspartnere for gjennomførelsen av våre dobbeltutstillinger. Vår hjemmeside har i 2016 fungert godt. Oppdateringer med resultater, skjer fortløpende og resultater og info om diverse Lhasa utstillinger i Norge og utlandet er styrket. Styret har fått mange gode tilbakemeldinger. Avlsregler er oppdatert. Vi ønsker det nye styret lykke til med kommende oppgaver, og håper at folk stiller opp og støtter klubbens aktiviteter. Med vennlig hilsen Styret i Norsk Lhasa Apso Klubb

4 NORSK LHASA APSO KLUBB Årsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Medlemskontingenter Inntekt utstillinger Gevinst salg bil Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Egne driftskostnader Utstillingskostnader Etterslep Sum Driftskostnader Driftsresultat Renteinntekter Årsresultat NORSK LHASA APSO KLUBB BALANSE 2016 EIENDELER Pr Pr Kasse Bankinnskudd Varebeholdning Forskudd uts Sum Eiendeler

5 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Egenkapital 1/ Årets resultat Egenkapital 31/ Påløpne kostnader Råde Sum Gjeld og EK Jon Atle Andresen Styrets leder: Mary Lill Holm Mathisen Styremedlem Vidar Blom Ørnes Nestleder: Sandefjord 14 mai 2017 Tone Rydningen Styremedlem: Rosemary Britt Kristensen Larsen Styremedlem: * Beretning fra revisor blir presangtert på årsmøte.

6 RESULTATREGNSKAP :UTSTILLINGER RS16 Råde 1 Karmøy 16 INNTEKTER Balanse 2016 Utstilling Påmeldingsavgifter , , Utstilling Kafeteria , , ,00 Utstilling Katalog annonse inngang lodd , , ,00 Utstilling Parkering , ,00 Utstilling Bank automat , ,00 Utstilling VIPPS ,50 837,50 Utstilling Salg Rosetter , , ,00 Diverse justeringer Utstilling Totale inntekter UTSTILLING SUM INNTEKTER KOSTNADER Utstilling Avgift NKK Utstilling Retur påm. Avgift , Utstilling innkjøp , , Utstilling Rekvisita Utstilling Dommere/Ringsekretærer , , ,00 Utstilling innkjøp Kiosk/bevertning 9 329,00 Utstilling Kataloger Utstilling Kataloger/NKK papirer , Utstilling Telefon/porto/gebyrer Utstilling Reiseregninger styre/funksj , , ,50 Utstilling Premier/Rosetter , , ,00 Utstilling Halleie , , ,00 Utstilling Refusjon Karmøy ,00 Utstilling Diverse Utgifter Utstilling Totale kostnader Avregning tidligere år UTSTILLING SUM KOSTNADER , , , , , , , , , , ,00 UTSTILLING RESULTAT - TAP+GEVINST

7 NORSK LHASA APSO KLUBB Budget 2017 DRIFTSINNTEKTER 2017 Medlemskontigenter Inntekt utstillinger Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Egne driftskostnader Utstillingskostnader Sum Driftskostnader Driftsresultat sign Jon Atle Andresen Leder Nlak Planer og aktivitet for Ferdigstille en ny Championbok 2000 til Styret vil se på muligheten til å starte opp med Lhasa bladet i en mer moderne versjon. 3. Vi skal arrangere 4 utstillinger i Sandefjord: i Sandefjord Rasespesial: i Oslo området. Tibethund: i Trondheim Trippelutstilling i Råde Behandling av innkomne saker. Ingen saker har kommet inn

8 Valgkomiteens innstilling NLAK årsmøte 11 Juni 2017: Styret NLAK Leder : Vidar Ørnes 2 år Styremedlem: Tone Rydningen Ikke på valg (1 år igjen) Styremedlem: Eli P. Sterri 1 år Styremedlem: Ranja B. Ørnes 2 år Styremedlem: Anne-Cathrine Unelsrød 2 år Varamedlem: Geir B. Ovesen 1 år Varamedlem: Christine Pettersen 1 år Revisor: Amanda Regnskap Skudeneshavn, Karmøy Vara Revisor: Amanda Regnskap Skudeneshavn, Karmøy Valgkomite: Morten Sterri 1 år Monica Pettersen 1 år Eva Lind 1 år Varamedlem Rose Marie Larsen 1 år Alle på valg er forespurt og sagt seg villig til å stå på valg. Det var ikke kommet inn noen forslag til kandidater til styre verv innen fristen. Valgkomiteen 2016 er bestått av : Monica Pettersen, Eva Lind, Lene N. Granholt, Morten Sterri For Valgkomiteen Morten Sterri Sign Sign Når det ikke er motkandidater til årets valg så er det ikke behov for skriftlig valg.