Referat fra Kretstingets årsmøte Elnesvågen, februar 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra Kretstingets årsmøte Elnesvågen, februar 2008"

Transkript

1 Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund Referat fra Kretstingets årsmøte Elnesvågen, februar Åpning Det 30. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund ble arrangert av 1. Fræna Elnesvågen speidergruppe i kommunestyresalen i Elnesvågen i Fræna kommune. Møtet startet med at en speider fra arrangørgruppen rullet ut flagget mens vi sang nr 223, Fold deg ut vårt frihetsmerke. På vegne av lederne i 1. Fræna Elnesvågen ønsket gruppeleder Ole Selbekk velkommen til Elnesvågen. Han fortalte litt om arrangementet, om overnatting, bespisning, osv. Visekretsleder Inger Marit Ramstad ledet lysseremonien. Først kom en speider fra gruppen som vant KK sist, 1. Batnfjord, bærende inn med kretsbanneret. Deretter tente en representant fra hver av de deltakende gruppene et lys og plasserte det fremme i salen ved kretsstyret. Kretsleder Hjalmar Hals ønsket så deltakerne velkommen til kretstingets årsmøte. Han håpte på et spennende kretsting med gode diskusjoner. Han håpte også på tilbakemeldinger fra speiderne i kretsen på det arbeidet kretsstyret har gjort det siste året. Ordfører Kjell Lode fra Fræna kommune ønsket kretstinget velkommen til Fræna. Han tok de fremmøtte med på en presentasjon av kommunen i bilder og tekst. Kretslederen takket han av med noen gode ord og overrekte han kretskoppen. Kretsleder Hjalmar Hals og visekretsleder Inger Marit Ramstad ønsket Espen Løkseth, 3. Fræna Aureosen og Petter M. Hals, 3. Kristiansund velkommen som nye godkjente ledere i Norges speiderforbund og overrekte dem sin Ledergodkjenning, signert av speidersjefen og kretslederen. Cathrine Dale fikk tildelt Bronsjeknappen med diplom for fullført grunntrening for ledere. Møtelederne Reidun Sem Kallestad og Odd Kjetil Sørgaard inntok så sine plasser og ønsket velkommen til samarbeid. 2 Konstituering 2.1 Godkjenning av delegater Ajourført liste viste at det var 47 delegater og 5 observatører til stede. Av delegatene var 16 stemmeberettiget til speiderforumvalg og 13 til roverforumvalg. Kretsstyrets innstilling: Delegatene godkjennes. 2.2 Godkjenning av forretningsorden

2 Kretsstyrets innstilling: Forretningsorden for årsmøtet godkjennes. 2.3 Valg av 2 referenter Kretsstyrets innstilling: Jan-Ragnar Boland, 2. Frei Rensvik og Jan Arvid Gjeldnes, Romsdal og Nordmøre. 2.4 Godkjenning av innkalling og sakliste Kretsstyrets innstilling: Innkalling og sakliste godkjennes. 2.5 Valg av 3 medlemmer til å undertegne protokollen. Kretsstyrets innstilling: Ragnhild Boland, 2. Frei Rensvik, Frode Finnøy, Moldespeiderne og Mårten Leikarnes, 1. Fræna Elnesvågen. 2.6 Valg av tellekorps. Kretsstyrets innstilling: Elin Mittet, 3. Kristiansund, Svein Eidem, 1. Fræna Elnesvågen og Sindre Hammerø Kroknes, Moldespeiderne. Alle delegatene og observatørene gikk så til forskjellige Møtepunkt, 1) Plan for Lederutvikling, 2) Plan for Rekruttering, 3) Omkretsen.no og 4) Gruppelederens Verktøykasse. Speiderne og en del av roverne gikk til Bøllekurs. 3 Styrets beretning Kretsleder Hjalmar Hals la frem styrets beretning for Antall betalende medlemmer i kretsen i 2007 ble opplyst til å være 382, en svak økning fra samme tid i fjor. Pr hadde kretsen 388 aktive medlemmer. 2 Følgende hadde ordet: Elisa Høgset Aure, Moldespeiderne, May-Britt Roald, 3. Fræna Isfjorden, Svein Eidem, 1. Fræna Elnesvågen, Frode Finnøy, Moldespeiderne, Heidi Kipperberg, 3. Rauma Isfjorden, kretssekretær Jan Arvid Gjeldnes, Mats Grønset, Ole Selbekk, 1. Fræna Elnesvågen, Ragnhild Myrseth Arnø, 2. Frei Rensvik, kretsstyremedlem Grethe Bjerkan, visekretsleder Inger Marit Ramstad.

3 Kretsstyrets innstilling: Styrets beretning for året 2007 godkjennes. 3.1 Rapport fra Kursregionen Regional kurskoordinator i Region K Odd Kjetil Sørgaard la frem rapporten. Følgende hadde ordet: kretsleder Hjalmar Hals, Eivind Larsen, 3. Kristiansund, Frode Finnøy, Moldespeiderne. Kretsstyrets innstilling: Rapporten fra Kursregionen tas til etterretning. Vedtak: Rapporten fra Kursregionen med endring ble tatt til etterretning mot en stemme. 3.2 Rapport fra Roverombudet Roverombud Patrick Gule la frem rapporten, med bistand fra Kristian Meek Corneliussen og Jan-Ragnar Boland som hadde stått bak to av arrangementene som Roverombudet hadde ansvaret for, nemlig Nomade Vår og Peffkurs 1 Høst. Følgende hadde ordet: Mona Albertsen, 3. Kristiansund, Malin Myrseth, 2.Frei Rensvik, Magnus Dale, 1. Fræna Elnesvågen, Heidi Kipperberg, 3. Rauma Isfjorden, Frode Finnøy, Moldespeiderne, kretssekretær Jan Arvid Gjeldnes, Mats Grønset, 1. Fræna Elnesvågen, Kari Kjørsvik, 1. Fræna Elnesvågen, kretsleder Hjalmar Hals. Kretsstyrets innstilling: Rapporten fra Roverombudet tas til etterretning. 3.3 Rapport fra Rovernes Beredskapsgruppe Gruppeleder i RBG Patrick Gule la frem rapporten. Kretsstyrets innstilling: Rapporten fra Nomadetur tas til etterretning. 4 Regnskap for 2007 med kommentarer og revisors beretning. Kretssekretær Jan Arvid Gjeldnes la frem regnskapet og revisors beretning. Følgende hadde ordet: Frode Finnøy, Moldespeiderne, Ole Selbekk, 1. Fræna Elnesvågen, Kari Kjørsvik, 1. Fræna Elnesvågen, visekretsleder Hjalmar Hals, Eivind Larsen, 3. Kristiansund, Elisa Høgset Aure, Moldespeiderne, Hilde Aure, 3. Fræna Aureosen. Kretsstyrets innstilling: Regnskap for perioden godkjennes. Årets underskudd, kr ,18 belastes egenkapitalen. 3

4 Vedtak: Kretsstyrets innstilling ble vedtatt mot to stemmer. 5 Val Odd Kjetil Sørgaard frå valkomiteen presenterte dei foreslåtte kandidatane som stilte til val, og sidan det stilte flere kandidatar til flere av vervane lot han også kandidatane sjølv fortelje litt om seg sjølv, for om mulig å gjøre det lettare for delegatene å kunne velje. 5.1 Val av kretsleiar for 2 år. Følgjande hadde svara ja til valkomiteen: Hjalmar Hals, 3. Kristiansund og Patrick Gule, 1. Fræna Elnesvågen. Følgjande hadde ordet: Eivind Larsen, 3. Kristiansund. Valkomiteens si innstilling: Hjalmar Hals, 3. Kristiansund. Valet av kretsleiar ga følgende resultat: Hjalmar Hals 30 stemmer, Patrick Gule 15 stemmer. Vedtak: Hjalmar Hals, 3. Kristiansund vart attvald som kretsleiar for 2 år. 5.2 Val av styremedlem for 2 år. Følgjande hadde svara ja til valkomiteen og var framleis valbare: Patrick Gule, 1. Fræna Elnesvågen og May-Britt Roald, 3. Rauma Isfjorden. Valkomiteen si innstilling: May-Britt Roald, 3. Rauma Isfjorden. Valet av styremedlem ga følgjande resultat: Patrick Gule 7 stemmer, May-Britt Roald 39 stemmer, 1 blank stemme. Vedtak: May-Britt Roald, 3. Rauma Isfjorden vart vald som styremedlem for 2 år Val av 1. varamedlem for 1 år. Følgjande hadde svara ja til valkomiteen og var framleis valbare: Patrick Gule, 1. Fræna Elnesvågen, Roy Henrik Andreassen, Moldespeiderne, Petter M. Hals, 3. Kristiansund, Peggy Haugnes, 1. Batnfjord. Følgjande hadde ordet: Frode Finnøy, Moldespeiderne. Valkomiteen si innstilling: Patrick Gule, 1. Fræna Elnesvågen Valet av 1. varamedlem ga følgjande resultat: Patrick Gule 37 røyster, Roy Henrik Andreassen 0 røyster, Petter M. Hals 6 røyster, Peggy Haugnes 3 røyster, 1 blank. Vedtak: Patrick Gule, 1. Fræna Elnesvågen vart vald som 1. varamedlem for 1 år.

5 5.4 Val av 2. varamedlem for 1 år. Følgjande hadde svara ja til valkomiteen og var framleis valbare: Roy Henrik Andreassen, Moldespeiderne, Petter M. Hals, 3. Kristiansund, Peggy Haugnes, 1. Batnfjord, Synnøve Valle, 3. Fræna Aureosen. Følgjande hadde ordet: Kretsstyremedlem Patrick Gule, kretssekretær Hjalmar Hals. Valkomiteen si innstilling: Peggy Haugnes, 1. Batnfjord. Valet av 2. varamedlem ga følgjande resultat: Roy Henrik Andreassen 12 røyster, Petter M. Hals 3 røyster, Peggy Haugnes 13 røyster, Synnøve Valle 18 røyster, 1 blank. Vedtak: Synnøve Valle, 3. Fræna Aureosen vart vald som 2. varamedlem for 1 år. 5.5 Val av 1. tillegsrepresentant til Speidertinget Valkomiteen si innstilling: Visekretsleiaren. Vedtak: Visekretsleiaren ble valt ved akklamasjon. Visekretsleiar p.t. er Inger Marit Ramstad. 5.6 Val av 2 vararepresentantar til Speidertinget Valkomiteen si innstilling: Kretsstyret vel sjølv vara ved behov. Vedtak: Kretsstyrets innstilling 5.7 Val av 2 representantar til Speiderforum. Følgjande hadde svara ja til valkomiteen: Mona Albertsen, 3. Kristiansund, Ragnhild Myrseth Arnø, 2. Frei Rensvik, Katrine Tangen, 1. Batnfjord, Elin Røvik, 1. Batnfjord, Mårten Leikarnes 1. Fræna Elnesvågen, Mats Grønseth 1. Fræna Elnesvågen, Kjell Andreas Rødal 1. Fræna Elnesvågen, Magnus Dale 1. Fræna Elnesvågen. Følgjande hadde ordet: Ole Selbekk, 1. Fræna Elnesvågen. Valkomiteen si innstilling: Mona Albertsen, 3. Kristiansund og Mats Grønset, 1. Fræna Elnesvågen. Valet på gut ga følgjande resultat: Mårten Leikarnes 2 røyster, Mats Grønseth 4 røyster, Kjell Andreas Rødal 2 røyster, Magnus Dale 6 røyster. Valet på jente ga følgjande resultat: Mona Albertsen 2 røyster, Ragnhild Myrseth Arnø 2 røyster, Katrine Tangen 4 røyster, Elin Røvik 4 røyster, Malin Myrseth 2 røyster. Det vart omval som gav: Katrine Tangen 6 røyster, Elin Røvik 8 røyster 5

6 Vedtak: Magnus Dale og Elin Røvik vart vald, med høvesvis Mats Grønseth og Katrine Tangen som personlege vararepresentantar. 5.8 Val av 2 representantar til Roverforum. Følgjande hadde svara ja til valkomiteen: Petter Hals, 3. Kristiansund, Roy Henrik Andreassen, Moldespeiderne, Martin Svenøy, 1. Fræna Elnesvågen, Ann Kristin Ulset, Moldespeiderne, Ragnhild Boland, 2. Frei Rensvik. Følgjande hadde ordet: Kari Kjørsvik, 1. Fræna Elnesvågen, kretsleiar Hjalmar Hals. Valkomiteen si innstilling: Ann Kristin Ulset, Moldespeiderne og Martin Svenøy, 1. Fræna Elnesvågen. Valet på gut ga følgjande resultat: Petter Hals 2 røyster, Roy Henrik Andreassen 4 røyster, Martin Svenøy 8 røyster. Valet på jente ga følgjande resultat: Ann Kristin Ulset 11 røyster, Ragnhild Boland 3 røyster Vedtak: Ann Kristin Ulset, Moldespeiderne og Martin Svenøy, 1. Fræna Elnesvågen vart vald, med høvesvis Roy Henrik Andreassen og Ragnhild Boland som personlege vararepresentantar. 5.9 Val av revisor for 1 år Kretsstyret si innstilling: Frode Sti, 3. Molde som revisor. Vedtak: Frode Sti vart ved akklamasjon attvald til revisor Val av 2 ordstyrarar og varaordstyrar til kretstinget sitt årsmøte 2009 Kretsstyret si innstilling: Reidun Sem Kallestad, Moldespeiderne og Odd Kjetil Sørgaard, Moldespeiderne. Jan-Ragnar Boland, 2. Frei Rensvik (vara). Vedtak: Dei foreslåtte vart ved akklamasjon vald til ordstyrarar Val av valkomite for 2 år Kretsstyret si innstilling: Heidi Sørensen, 3. Kristiansund (leder), Odd Kjetil Sørgaard, Moldespeiderne og Kari Øyen Hjelden, 4. Rauma Innfjorden. Vedtak: Dei foreslåtte vart ved akklamasjon vald til valkomite. 6 Tiltaksplan for 2008 Kretsstyremedlem Kristian Meek Corneliussen la frem tiltaksplanen. 6

7 7 Aktivitetsplan for 2008 Visekretsleiar Inger Marit Ramstad la fram aktivitetsplanen. Følgjande hadde ordet: Cathrine Dale, 1. Fræna Elnesvågen, Eivind Larsen, 3. Kristiansund, kretsstyremedlem Patrick Gule, Jan-Ragnar Boland, 2. Frei Rensvik.. Eivind Larsen, 3. Kristiansund la på vegne av turkomiteen frem følgjande forslag: Kretstur leggast til august. Den foreslåtte endringa vart vedteke ved akklamasjon. Cathrine Dale, 1. Fræna Elnesvågen la frem følgjande forslag: Blåturen leggast til november. Den foreslåtte endringa vart vedteke ved akklamasjon. Kretsstyret si innstilling: Forslaget til aktivitetsplan for 2008 med de vedtatte endringane godkjennast. Vedtak: Kretsstyret si innstilling med dei to endringane vart samrøystes vedteke. 8 Budsjett for 2008 Kretsleiar Hjalmar Hals la fram budsjettet. Følgjande hadde ordet: Mats Grønset, 1. Fræna Elnesvågen, Kari Kjørsvik, 1. Fræna Elnesvågen, kretsstyremedlem Patrick Gule, Ragnhild Boland 2.Frei Rensvik, Magnus Dale 1.Fræna Elnesvågen, Kari Kjørsvik 1.Fræna Elnesvågen, kretssekretær Jan Arvid Gjeldnes, Kari Øyen Hjelden 4.Rauma Innfjorden, Eivind Larsen 3.Kristiansund, Ole Selbekk 1.Fræna Elnesvågen. Kari Kjørsvik, 1. Fræna Elnesvågen la frem følgjande forslag: Kretslotteriet budsjetterast med kr i inntekt. Den foreslåtte endringa vart vedteke med 26 mot 21 stemmer. Kretsstyret si innstilling: Kretsstyrets forslag med dei vedtatte endringar vedtas som kretsens budsjett for Kretsstyret gis fullmakt til omdisponering innanfor budsjettrammene. Dersom 7

8 inntektsgrunnlaget svikter, skal utgiftsnivået likevel kunne oppretthaldes. Vedtak: Kretsstyret si innstilling vart vedteke mot 5 røyster 9 Andre saker 9.1 KK-reglementet, nytt punkt 8, Kunngjøring av resultat Cathrine Dale, 1. Fræna Elnesvågen la frem saka. Følgjande hadde ordet: Frode Finnøy, Moldespeiderne, Cathrine Dale, 1. Fræna Elnesvågen, May-Britt Roald, 3. Rauma Isfjorden, Jan-Ragnar Boland, 2. Frei Rensvik, Hilde Aure, 3. Fræna Aureosen, kretsstyremedlem Grethe Bjerkan. Forslaget frå 1. Fræna Elnesvågen: Under avslutningsseremonien kunngjørast resultata for småspeiderdelen, speiderdelen og for grupperesultatet. For småspeiderdelen skal bare de tre beste flokkane leses opp. Den fullstendige resultatlista skal likevel kunne kunngjørast i ettertid, på kretsens internettside og liknande Kretsstyret si innstilling: Forslaget frå 1. Fræna Elnesvågen vedtas ikkje. Vedtak: Forslaget frå 1. Fræna Elnesvågen ble vedtatt med 32 mot 12 stemmer. 9.2 KK-reglementet, Endring i punkt 3, Tid og varigheit Følgjande hadde ordet: Frode Finnøy, Moldespeiderne, Cathrine Dale, 1. Fræna Elnesvågen, kretsstyremedlem Patrick Gule, kretsleiar Hjalmar Hals, Siv Larsen, 1. Batnfjord, May Britt Roald, 3. Rauma Isfjorden, Roger Håseth, 1. Fræna Elnesvågen, kretsstyremedlem Grethe Bjerkan, Jan-Ragnar Boland, 2. Frei Rensvik, Ragnhild Boland, 2.Frei Rensvik. Forslaget frå kretsstyret: KK arrangerast kvar haust (kvart år. KK bør arrangerast om våren og senast 3 ukar før NM i speiding). KK skal starte på laurdag og avsluttes på søndag. Kretsstyret si innstilling: Forslaget frå kretsstyret vert vedteke. Vedtak: Kretsstyret si innstilling vart vedteke mot 7 røyster. 10 Aktuell time 8 Malin Myrseth, 2. Frei Rensvik snakka om manglande vatn på bordene. Frode Finnøy, Moldespeiderne snakka om alternative budsjetteringsmetodar. May-Britt Roald, 3. Rauma Isfjorden snakka om programleiarjobben til landsleiren, og oppfordra til tilbakemeldingar frå salen. Roger Håseth, 1. Fræna Elnesvågen snakka om omkretsen.no, bruk og bildebruk. Kari Kjørsvik, 1. Fræna Elnesvågen følgde opp og snakka om bruk av bildar av ungar på Internett.

9 Cathrine Dale, 1. Fræna Elnesvågen snakka om forbundets nye webshop, alltidberedt.com frå VIA Scandinavia og om problem med brukarrettigheitar der. Ole Selbekk, 1. Fræna Elnesvågen snakka om manglande forslag til kandidatar til spesielt Speiderforum og gruppeleiaranes arbeidsoppgåver i den samanheng. Roy Henrik Andreassen, Moldespeiderne snakka om JOTA/JOTA og inviterte til samling i Molde den aktuelle helga. Kretsstyremedlem Patrick Gule snakka om Landsleir aktivitetar med innleving. Kretssekretær Jan Arvid Gjeldnes snakka litt om aktivitetane som kjem dei næraste vekene. Siv Larsen, 1. Batnfjord snakka om kommunikasjon mellom gruppene og kretsen, og sa at hun sakna svar på ein e-post. Kretsleiar Hjalmar Hals snakka om kontakten til kretsstyre gjennom kretssekretær og/eller kretsleiar. Oppmoding frå 1.Fræna Elnesvågen å senda ein førespurnad til forbundet om å endra praksis på nettbutikken sin utlevering av passord 11 Avslutning Visekretsleiar Inger Marit Ramstad takka møteleiarane og referentane for jobben med gode ord og ein godtepose. Deretter takka kretsleiar Hjalmar Hals teknisk arrangør 1. Fræna Elnesvågen ved gruppeleiar Ole Selbekk for eit flott arrangement og gav dei ein fin presang. Hjalmar Hals, RBG og Patrick Gule, RBG fekk tildelt kretskoppen for sin innsats for høvesvis å få etablert og å driva Roveranes Beredskapsgruppe Romsdal og Nordmøre. Deretter oppsummerte kretsleiar Hjalmar Hals kretstinget sitt årsmøte og takka for ein engasjert debatt. Til sist samla alle delegatane seg i ei vennskapskjede og song speidarbøna. Kretsleiaren ønskte alle god reise heim. Elnesvågen, 3. februar 2007 Odd Kjetil Sørgaard møteleiar Jan-Ragnar Boland referent Reidun Sem Kallestad møteleiar Jan Arvid Gjeldnes referent Ragnhild Boland Frode Finnøy Mårten Leikarnes delegat delegat delegat 9

Referat fra Kretstingets årsmøte Aureosen, 31. jan. 1. feb. 2009

Referat fra Kretstingets årsmøte Aureosen, 31. jan. 1. feb. 2009 Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund Referat fra Kretstingets årsmøte Aureosen, 31. jan. 1. feb. 2009 1 Åpning Det 31. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund

Detaljer

Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund

Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund Referat fra Kretstingets årsmøte Isfjorden, 3.-4. februar 2007 1. Åpning Det 29. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund

Detaljer

Referat fra Kretstingets årsmøte i Batnfjord, jan. 2010

Referat fra Kretstingets årsmøte i Batnfjord, jan. 2010 Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund Referat fra Kretstingets årsmøte i Batnfjord, 30. 31. jan. 2010 1. Åpning Det 32. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund

Detaljer

Referat fra Kretstingets årsmøte Molde, februar 2005

Referat fra Kretstingets årsmøte Molde, februar 2005 Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund Referat fra Kretstingets årsmøte Molde, 5.-6. februar 2005 1. Åpning Det 27. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund ble

Detaljer

Referat fra Kretstingets årsmøte Kristiansund / Frei, februar 2006

Referat fra Kretstingets årsmøte Kristiansund / Frei, februar 2006 Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund Referat fra Kretstingets årsmøte Kristiansund / Frei, 4.-5. februar 2006 1. Åpning Det 28. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund

Detaljer

Referat fra kretstingets årsmøte 2014

Referat fra kretstingets årsmøte 2014 Referat fra kretstingets årsmøte 2014 1. Åpning Det 36. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund ble arrangert av 1. Rauma Åndalsnes og 3. Rauma Isfjorden i barneskolen på

Detaljer

Referat fra kretstingets årsmøte 2013

Referat fra kretstingets årsmøte 2013 Referat fra kretstingets årsmøte 2013 1. Åpning Det 35. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund ble arrangert av 1. Fræna Elnesvågen speidergruppe i kommunestyresalen i

Detaljer

Protokoll fra kretstingets årsmøte 2004

Protokoll fra kretstingets årsmøte 2004 Protokoll fra kretstingets årsmøte 2004 Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund 1. ÅPNING Det 26. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund (NSF) ble arrangert

Detaljer

Referat fra kretsstyremøte 9/01-14 på Fylkeshuset, Molde

Referat fra kretsstyremøte 9/01-14 på Fylkeshuset, Molde Referat fra kretsstyremøte 9/0114 på Fylkeshuset, Molde Fra kretsstyret møtte: Synnøve Valle, Petter Hals, Magnus Dale, Heidi Sørensen, Beate Aure og Elise Aure Forfall: Siv Larsen og regnskapsfører Inger

Detaljer

2.1. GODKJENNING AV DELEGATER

2.1. GODKJENNING AV DELEGATER 1. ÅPNING Det 25. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund (NSF) ble arrangert på Batnfjordsøra i Gjemnes kommune, 1.-2. februar 2003, stedet hvor vi løste opp Norsk speiderguttforbunds

Detaljer

Referat fra Kretstingets årsmøte

Referat fra Kretstingets årsmøte Referat fra Kretstingets årsmøte Kristiansund, 3.-4. februar 2001 1. ÅPNING Det 23. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund ble arrangert av 3. Kristiansund speidergruppe.

Detaljer

Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund. Kretstingets årsmøte. Elnesvågen, februar 2008

Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund. Kretstingets årsmøte. Elnesvågen, februar 2008 Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund Kretstingets årsmøte 2008 Elnesvågen, 2. 3. februar 2008 INNKALLING TIL KRETSTINGETS ÅRSMØTE (Sak 2.4) Med dette innkalles det til Romsdal og Nordmøre

Detaljer

Referat fra Kretstingets årsmøte Innfjorden, februar 2002

Referat fra Kretstingets årsmøte Innfjorden, februar 2002 1. ÅPNING Det 24. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund (NSF) ble arrangert i Innfjorden i Rauma kommune, 2.-3. februar 2002. Teknisk arrangør var 4. Rauma Innfjorden

Detaljer

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets På Saksvik skole på Vikhamar. 1. Åpning Flaggutrulling og flaggsangen. Velkomsthilsen ved visekretsleder Gøril Holmvassdal. 2. Konstituering 2.1 Godkjenning

Detaljer

Kretstingets årsmøte 2013

Kretstingets årsmøte 2013 Kretstingets årsmøte 2013 Kommunehuset, Elnesvågen 2.-3. februar 2013 Det 35. ordinære kretsting Side 1 Innhold Sak 2.4: Innkalling... 3 Sak 2.5: Saksliste... 4 Sak 2.1: Kretstingets medlemmer... 7 Sak

Detaljer

Ekstraordinært kretsting 2016

Ekstraordinært kretsting 2016 Ekstraordinært kretsting 2016 Dette heftet tilhører: Navn Gruppe Møtedokument ekstraordinært Kretstinget 2016: Utgitt av Romsdal og Nordmøre Krets av Norges Speiderforbund Tekst: Kretsstyret og kretskontoret

Detaljer

SPEIDERNES HUS I MOLDE

SPEIDERNES HUS I MOLDE Tirsdag 16.2. 2016 ble Rådets årsmøte for Speidernes Hus i Molde avholdt. 01. ÅPNING Styreleder Jan K. Svendsen åpnet årsmøtet ved å ønske alle vel møtt og ba forsamlingen være med å synge La oss si det

Detaljer

FOLLO KRETS. Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut.

FOLLO KRETS. Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut. FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars 2011 Sted: Seiersten ungdomsskole i Drøbak Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut. SAK 1/2011

Detaljer

Referat fra arbeidshelg i kretsstyret på Hoem i Fræna fra fredag 8. Mars til lørdag 9. mars

Referat fra arbeidshelg i kretsstyret på Hoem i Fræna fra fredag 8. Mars til lørdag 9. mars Referat fra arbeidshelg i kretsstyret på Hoem i Fræna fra fredag 8. Mars til lørdag 9. mars Fra kretsstyret møtte: Synnøve Valle, Petter Hals, Elisa Aure, Magnus Dale, Heidi Sørensen, Beate Aure og Siv

Detaljer

Referat fra Kretsting Sør-Trøndelag krets

Referat fra Kretsting Sør-Trøndelag krets Referat fra Kretsting 09.11.2013 Sør-Trøndelag krets Frikirken Trondheim 1. Åpning Flaggrulling av Sebastian Skjetne (Trondheim FSK). Velkomsthilsen av Anders Sveen (Stjørdal). 2. Konstituering 2.1 Godkjenning

Detaljer

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap.

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 35. ordinære årsmøte i kretsting 5.mars 2013 Protokoll Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 6. mars 2011 kl. 18.30 på Grendehuset i Fevang (se vedlagt veibeskrivelse) Innkalling sendes kun til gruppenes

Detaljer

Kretstingets årsmøte 2012

Kretstingets årsmøte 2012 Kretstingets årsmøte 2012 Ynglingforeningen, Kristiansund 28.-29. januar 2012 Det 34. ordinære kretsting Side 1 Innhold Sak 2.4: Innkalling... 3 Sak 2.5: Saksliste... 4 Sak 2.1: Kretstingets medlemmer...

Detaljer

REFERAT FRA KRETSTING 22. OKTOBER Sør-Trøndelag krets av Norges Speiderforbund -

REFERAT FRA KRETSTING 22. OKTOBER Sør-Trøndelag krets av Norges Speiderforbund - REFERAT FRA KRETSTING 22. OKTOBER 2006 - Sør-Trøndelag krets av Norges Speiderforbund - Sak 1 - ÅPNING Flaggutrulling og flaggsangen. Velkomsthilsen ved kretsleder Gerdine Selbekk. Sak 2 - KONSTITUERING

Detaljer

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt. ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund Postadresse: Postboks 228,1891 Rakkestad Telefon: 93 24 98 90 Bankgiro:1090.24.66970 Referat fra Kretstinget 2015 1. KONSTITUERING v/ Kretsleder 1.1 Valg av

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Referat fra Kretstingets årsmøte 10. mars 2015 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Side 1 Kretsleder Knut Dahlgren, Kjølberg MS

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Speidergruppene i Porsgrunn

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Speidergruppene i Porsgrunn Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Speidergruppene i Porsgrunn Stridsklev kirke 7. mars 2012 kl. 18:30 7.mars 2012 REFERAT ÅRSMØTE side 1 av 8 Årsmøtet ble holdt i Stridsklev

Detaljer

Kretstingets årsmøte 2017

Kretstingets årsmøte 2017 Kretstingets årsmøte 2017 Molde, Molde kommune 4. februar Dette heftet tilhører: Navn Gruppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Sak 2.4: Innkalling... 3 Sak 2.5: Saksliste... 4 Sak 2.1: Kretstingets

Detaljer

... 1. Åpning. 1.3. Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting 2005. Han presenterte også kretsstyret.

... 1. Åpning. 1.3. Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting 2005. Han presenterte også kretsstyret. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 27. ordinære årsmøte i kretsting 15. mars 2005 Protokoll Kretstinget ble holdt på Tjensvoll Bydelshus med 2. Stavanger speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Speidergruppene i Porsgrunn

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Speidergruppene i Porsgrunn Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Speidergruppene i Porsgrunn Kantinen Herøya Næringspark 4.juni 2012 kl. 18:30 4.juni 2012 REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE side 1 av 5 Sak 1:

Detaljer

Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 25. februar 2014 kl. 18.30 på Fevang Sak 1/14 Konstituering a) valg av møteleder Vedtak: Per Espen Todal, Hortenspeiding

Detaljer

Referat fra årsmøte i Sør-Trøndelag krets

Referat fra årsmøte i Sør-Trøndelag krets Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund Org nr: 971 516 437 Referat fra årsmøte i Sør-Trøndelag krets 26.01.2014 i Hemne Samfunnshus, Kyrksæterøra. 1. Åpning Åpning kl 12.06 med flaggutrulling av

Detaljer

Referat fra årsmøte i Sør-Trøndelag krets i Lånke menighetshus, Stjørdal

Referat fra årsmøte i Sør-Trøndelag krets i Lånke menighetshus, Stjørdal Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund Org nr: 971 516 437 Referat fra årsmøte i Sør-Trøndelag krets 13.04.2016 i Lånke menighetshus, Stjørdal 1. Åpning v/stjørdal speidergruppe Åpning med flaggutrulling

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 37. ordinære årsmøte i kretsting 3.mars 2015 Protokoll Kretstinget ble holdt på The Stage, Internasjonalt hus med Hinna speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Åfoss idrettshus. 16. oktober 2012 kl. 18:30

Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Åfoss idrettshus. 16. oktober 2012 kl. 18:30 Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund Åfoss idrettshus 16. oktober 2012 kl. 18:30 Gruppeleder i 1. Skotfoss ønsker oss velkommen til Åfoss idrettshus. Hanne Birte forteller litt

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND

RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV ORGANISASJONSKART RYVARDEN KRETS... 2 HUSKELISTE FOR STYRE, UTVALG OG KOMITEER... 3 KRETSTINGETS ÅRSMØTE... 4 VALG... 5 ROVERTINGETS ÅRSMØTE... 6 KRETSSTYRET... 7 BETALING

Detaljer

Utskrift av protokoll fra kretsting for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Utskrift av protokoll fra kretsting for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Utskrift av protokoll fra kretsting for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Mandag 27. oktober 2008 kl. 18.30 på Speiderhuset ved festningen i Horten. Delegatene ble først ledet inn i en rundløype

Detaljer

K R E T S T I N G 2014

K R E T S T I N G 2014 K R E T S T I N G 2014 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund SØNDAG 2. MARS 2014 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård rett overfor speiderkontoret. Oppmøte for registrering

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Protokoll Ammehjelpens 39. generalforsamling Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Referat fra Follo Krets' kretsting søndag 7.mars 2010 Myrvolls gruppeleder ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut. SAK 1/10 Konstituering Godkjent 1.1 Godkjenning

Detaljer

Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe

Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe Protokoll ØØK av NSF Kretsting 09. februar 2014 Sted: Tomter Skole Tid: 12.00 17.00 Sak 1. Konstituering Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe

Detaljer

Kretstingets årsmøte 2015

Kretstingets årsmøte 2015 Kretstingets årsmøte 2015 Dette heftet tilhører: Navn Gruppe Møtedokument Kretstinget 2015: Utgitt av Romsdal og Nordmøre Krets av Norges Speiderforbund Tekst: Kretsstyret og kretskontoret Design: Petter

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 22. ordinære årsmøte i kretsting 19. mars 2000 Protokoll Kretstinget ble holdt på Tananger ungdomsskole med 1. Tananger sjø som vertskapsgruppe. Møtets varighet

Detaljer

Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2016

Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2016 Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Foto: Tove Arntzen Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr - 10. mars 2016 Speidere vil ut - Patruljen tar ansvar - Speiding når flere www.fredrikstadspeiderne.no

Detaljer

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund 102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund Her finner du lovene i kortversjon, der det viktigste for gruppe, krets og forbund er tatt med. I 102.2 finner du grunnregler og lover for Norges

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 28. ordinære årsmøte i kretsting 14. mars 2006 Protokoll Kretstinget ble holdt på samfunnshuset på Kvernaland med Kverneland speidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 FOR ØVRE BUSKERUD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND

ÅRSBERETNING 2006 FOR ØVRE BUSKERUD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND ÅRSBERETNING 2006 FOR ØVRE BUSKERUD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND Øvre Buskerud krets har pr. 31.12.2006 57 småspeidere, 134 speidere, 8 rovere, 36 ledere, 25 O.G. og direktemedlemmer. Medlemmene er fordelt

Detaljer

Kretstingets årsmøte 2016

Kretstingets årsmøte 2016 Kretstingets årsmøte 2016 Dette heftet tilhører: Navn Gruppe Møtedokument Kretstinget 2016: Utgitt av Romsdal og Nordmøre Krets av Norges Speiderforbund Tekst: Kretsstyret og kretskontoret Design: Petter

Detaljer

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger TING 2017 Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 1.april 2017 Levanger 1 1 Velkommen til Kretsting Nord-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(NTGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet NTGTK samt

Detaljer

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien 17. Oktober 2017 kl. 18:30 17. oktober 2017 KRETSTING I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1

Detaljer

Protokoll frå Årsmøtet i Hordaland Krins av Norges speiderforbund 7.mars 2013

Protokoll frå Årsmøtet i Hordaland Krins av Norges speiderforbund 7.mars 2013 Protokoll frå Årsmøtet i Hordaland Krins av Norges speiderforbund 7.mars 2013 Sak 0: OPNING Årsmøtet vart opna med to vers av flaggsangen, før krinsleiar Ragnar Pettersen ønskte velkommen og gav ordet

Detaljer

Referat fra årsmøte i Sør-Trøndelag krets

Referat fra årsmøte i Sør-Trøndelag krets Referat fra årsmøte 02.02.08 i Sør-Trøndelag krets i Klæbu 1. Åpning Flaggutrulling og flaggsangen. Velkomsthilsen ved kretsstyremedlem Margrete Duna. 2. Konstituering 2.1 Godkjenning av tingrepresentanter.

Detaljer

K R E T S T I N G 2012

K R E T S T I N G 2012 K R E T S T I N G 2012 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 7. MARS 2012 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

Kretsting i Sør-Trøndelag krets

Kretsting i Sør-Trøndelag krets Kretsting i Sør-Trøndelag krets 18.10.2015 kl. 13.00 15.00 Denne innkallinga er sendt til gruppelederne i kretsen. Gruppeleder må sørge for at papirene blir gjort kjent i egen gruppe. Husk at minst 1/3

Detaljer

REFERAT FRÅ KRETSTING/ÅRSMØTE

REFERAT FRÅ KRETSTING/ÅRSMØTE Sogn og Fjordane krets av NSF REFERAT FRÅ KRETSTING/ÅRSMØTE Tid: 9. mars 2014 kl. 15.00 Stad: Møterommet til Esso på Skei Sakliste: 1. Opning og godkjenning av innkalling 2. Konstituering 3. Årsmelding

Detaljer

Fredrikstad krets av Norges speiderforbund. Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2017

Fredrikstad krets av Norges speiderforbund. Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2017 Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr - 16. mars 2017 1 Innkalling og sakspapirer til kretstingets årsmøte for speideråret 2016 38. ordinære

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund 24.03.10

Referat fra årsmøtet i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund 24.03.10 1 Referat fra årsmøtet i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund 24.03.10 Antall fremmøtte med stemmerett: 51, 2 uten stemmerett Av disse er 15 speiderdelegater. Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning

Detaljer

Kretstinget ble holdt i kantinen til BP Norge med Godeset speidergruppe som vertskap.

Kretstinget ble holdt i kantinen til BP Norge med Godeset speidergruppe som vertskap. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 36. ordinære årsmøte i kretsting 4.mars 2014 Protokoll Kretstinget ble holdt i kantinen til BP Norge med Godeset speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund Gulset Kirke 20. Oktober 2015 kl 18.30 20. oktober 2015 KRETSTING I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1 av 6 Medlemmer av KRETSTINGET er i henhold

Detaljer

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes TING 2017 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting Lørdag 11.mars 2017 Vestnes 1 1 Velkommen til Kretsting Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets(mrgtk) har gleden av å invitere lag

Detaljer

Referat fra årsmøte Sør-Trøndelag krets

Referat fra årsmøte Sør-Trøndelag krets Referat fra årsmøte 17.03.2007 Sør-Trøndelag krets I Trondheim Frikirke 1. Åpning Flaggutrulling og flaggsangen. Velkomsthilsen ved kretsleder Gerdine Selbekk. 2. Konstituering 2.1 Godkjenning av tingrepresentantene.

Detaljer

Årsberetning 2016 Nedre Buskerud Krets

Årsberetning 2016 Nedre Buskerud Krets Årsberetning 2016 Nedre Buskerud Krets Organisasjon; Kretsstyret. Kretsstyrets sammensetning før årsmøtet 7.april Helge Jensen Kretsleder Hanne Bredde Vig Ingrid Nørstebø Laache Rune Haukedal Valdemar

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet på Tanem skole i Klæbu

Protokoll fra årsmøtet på Tanem skole i Klæbu Sør-Trøndelag krets Norges speiderforbund Protokoll fra årsmøtet 07.02.2004 på Tanem skole i Klæbu 1. Åpning Flaggheising. Flaggsangen. Velkomsthilsen ved kretsstyremedlem Kjersti Føllesdal. 2. Konstituering

Detaljer

Årsmøte i gruppeting 2017 Slottet, 22. februar kl 18-20

Årsmøte i gruppeting 2017 Slottet, 22. februar kl 18-20 Årsmøte i gruppeting 2017 Slottet, 22. februar kl 18-20 Saksliste 1) Konstituering A) Godkjenning av forretningsorden B) Godkjenning av innkalling C) Valg av ordstyrer D) Valg av referent E) Valg av 2

Detaljer

Østre Toten speidergruppe

Østre Toten speidergruppe Østre Toten speidergruppe Innkalling til gruppetingets årsmøte 2012 24. jan. 2012 Hoffsvangen skole, onsdag 1.februar kl 1800-2000 NSF s lover ( 2-2-2) sier: Gruppens besluttende organ er gruppetinget

Detaljer

Årsberetning 2014. Årsberetning Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund 2014

Årsberetning 2014. Årsberetning Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund 2014 1. Organisasjon 1.1Kretsstyret Kretsstyrets sammensetning før årsmøtet Kretsleder; Trond Willersrud Visekretsleder; Kenneth Strømmen Styremedlemmer; Helge Jensen Thina Amalie Rossø Henrik Bowitz Varamedlemmer;

Detaljer

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 Kretsting ble i år ikke holdt sammen med Norges KFUK-KFUM, Agder Krets Vi hadde skiftet ukedag fra søndag til fredag for å prøve om dette

Detaljer

Årsmøte i Sør-Trøndelag krets

Årsmøte i Sør-Trøndelag krets Årsmøte i Sør-Trøndelag krets 10.03.2011 kl. 18.30-21.00 NTNU Gløshaugen Trondheim, 24.02.11 Denne innkallinga er sendt til gruppeledere, direktemedlemmer, husrådet og regnskapsfører. Gruppeleder må sørge

Detaljer

ABspeiderne.no Norges Speiderforbund Wøien Gård, Gml. Lommedalsv 33, 1339 VØYENENGA

ABspeiderne.no Norges Speiderforbund Wøien Gård, Gml. Lommedalsv 33, 1339 VØYENENGA ABspeiderne.no Norges Speiderforbund Wøien Gård, Gml. Lommedalsv 33, 1339 VØYENENGA Protokoll fra kretsting 2009/1 Tlf: 67 13 60 32 Org.nr: 971429593 Hjemmeside: abspeiderne.no E-post: post@abspeiderne.no

Detaljer

Referat fra kretsting for Nordre Nordland krets av Norges KFUK-KFUM-speidere Nusfjord 14.2.15 kl. 16.30

Referat fra kretsting for Nordre Nordland krets av Norges KFUK-KFUM-speidere Nusfjord 14.2.15 kl. 16.30 Referat fra kretsting for Nordre Nordland krets av Norges KFUK-KFUM-speidere Nusfjord 14.2.15 kl. 16.30 Følgende grupper var representert: Ballstad, Ballangen, Bøstad, Bodø, Bodin, Sørvågen, Ørnes, Øksnes,

Detaljer

Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets

Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets 15.-16.10.2005 på Oppdal Trondheim 02.10.05 Denne innkallingen er sendt til gruppeledere, direktemedlemmer, husrådet og regnskapsfører. Gruppeleder må sørge

Detaljer

K R E T S T I N G 2011

K R E T S T I N G 2011 K R E T S T I N G 2011 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 2. MARS 2011 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

Kulturhuset Fraktgodsen, Voss april 2005

Kulturhuset Fraktgodsen, Voss april 2005 PROTOKOLL LANDSMØTE Kulturhuset Fraktgodsen, Voss 23. - 24. april 2005 Åpning av landsmøtet kunstnerisk innslag ved Berit Opheim og Bjørn Kjellemyr. Åpning ved styreleder Jan Ole Otnæs. Vedlegg: Handlingsplan,

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 26. ordinære årsmøte i kretsting 16. mars 2004 Protokoll Kretstinget ble holdt på Skeie skole med Hundvåg 1 og Hundvåg MS speidergrupper som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Referat gruppeting 7. januar 2016

Referat gruppeting 7. januar 2016 Referat gruppeting 7. januar 2016 I henhold til Norges speiderforbunds lover 2 2 innkalles det til gruppeting i Lillesand speidergruppe. Formålet med dette møtet er å vedta hvor stor medlemskontingenten

Detaljer

Protokoll fra Speiderstyrets møte 12. juni 2003 Dok. nr. 78/03 Referat fra Arbeidsutvalgets møte 24. juni 2003 Dok. nr. 79/03

Protokoll fra Speiderstyrets møte 12. juni 2003 Dok. nr. 78/03 Referat fra Arbeidsutvalgets møte 24. juni 2003 Dok. nr. 79/03 Norges speiderforbund Dok. nr. 90/03 Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo Sak nr. 71/03 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 19. AUGUST 2003 Møtet ble holdt på Forbundskontoret i Øvre Vollgate 9, Oslo Følgende deltok

Detaljer

Kretsting Sør-Trøndelag krets

Kretsting Sør-Trøndelag krets Kretsting Sør-Trøndelag krets 16.10.2016 kl. 13.00 17.00 Brettingen kystfort Denne innkallinga er sendt til gruppelederne i kretsen. Gruppeleder må sørge for at papirene blir gjort kjent i egen gruppe.

Detaljer

Protokoll AAOKs 67. ordinære kretsting. Abel ungdomsskole, Gjerstad

Protokoll AAOKs 67. ordinære kretsting. Abel ungdomsskole, Gjerstad Protokoll AAOKs 67. ordinære kretsting Abel ungdomsskole, Gjerstad 25.02.2013 Sak 1 Åpning Leder Terje Urfjell åpnet tinget og ønsket delegater og observatører fra klubbene velkommen. Sak 2 Konstituering

Detaljer

Sogn og Fjordane krets

Sogn og Fjordane krets Sogn og Fjordane krets Oppgaver og organisering Innhold Forord...3 Ombud, komitéer og styrer...4 Kretsstyret...4 Speiderombud...4 Roverombud...4 Lederombud...4 Kretsleirkomité...5 Valgkomité...5 Kretsstyret...6

Detaljer

Protokoll fra Korpstinget 16.-17.april 2005 i Fredrikstad

Protokoll fra Korpstinget 16.-17.april 2005 i Fredrikstad Protokoll fra Korpstinget 16.-17.april 2005 i Fredrikstad Åpning Åpning av Korpstinget ved Vidar Hermansen, gruppeleder i Fredrikstad MS, og visekorpsleder Sverre Sivertsen. Velkomsthilsener Varaordfører

Detaljer

Protokoll Årsmøte 2017 Møre og Romsdal folkemusikklag

Protokoll Årsmøte 2017 Møre og Romsdal folkemusikklag Protokoll Årsmøte 2017 Møre og Romsdal folkemusikklag Dato/tid: 26. mars 2017 /kl 10.00-12.00 Stad: Fosnavåg hotell Sakliste: 1. Registrering av deltakarar med stemmerett 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Kantinen i Herøya Næringspark, Porsgrunn kommune Tormod Gjestlands veg 16 4. juni 2012 kl. 18:30 4. juni 2012 ÅRSMØTE I GRENLAND

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Endelig Inkalling til Kretsting Sak 1/2012 Konstituering Sak2/2012 - Årsapport 2011 Sak 3/2012 Regnskap 2011 Sak 4/2012 Budsjett 2012 Kretsstyret innkaller til kretsting

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 30. ordinære årsmøte i kretsting 11. mars 2008 Protokoll Kretstinget ble holdt på Røde Kors-huset på Bryne med Bryne speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Jarlsberg Konferansesenter, Tønsberg LØRDAG 26. april 2014 KL 10.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER 3. a) Godkjenning

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Ungdomshuset til KFUK/KFUM Ved Skien kirke. 5. mars 2009 kl. 18:30

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Ungdomshuset til KFUK/KFUM Ved Skien kirke. 5. mars 2009 kl. 18:30 Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Ungdomshuset til KFUK/KFUM Ved Skien kirke 5. mars 2009 kl. 18:30 Sak 1 Konstituering av møtet 1.1 Godkjenning av innkalling og saksliste Følgende

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE TIL KRETSENE I NORGES SPEIDERFORBUND

SPØRREUNDERSØKELSE TIL KRETSENE I NORGES SPEIDERFORBUND SPØRREUNDERSØKELSE TIL KRETSENE I NORGES SPEIDERFORBUND KORT ORIENTERING: OBS! Undersøkelsen har 31 spørsmål og må besvares i sin helhet. Dere kan ikke lagre og gå tilbake til undersøkelsen senere. Bruk

Detaljer

Innkalling til kretsting

Innkalling til kretsting MEMBER OF THE WORLD ORGANIZATION OF THE SCOUT MOVEMENT (WOSM) AND THE WORLD ASSOCIATION OF GIRL GUIDES (WAGGGS) WITH 35 MILLION MEMBERS IN MORE THAN 200 COUNTRIES AND TERRITORIES Hordaland Krins av Norges

Detaljer

Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub

Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub Sted: Scandic Hotel, Tromsø Tid: Fredag 28. februar 2014 kl. 18.00. Leder i Norsk Gordonsetter Klub, Bjørnar Boneng, ønsket velkommen til Tromsø

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Protokoll Ammehjelpens 38. generalforsamling Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

10.10.2012 Oslospeiderne av NSF, 93 04 06 83/ post@oslospeiderne.no - Pb 6927 St. Olavs plass, 0130 Oslo

10.10.2012 Oslospeiderne av NSF, 93 04 06 83/ post@oslospeiderne.no - Pb 6927 St. Olavs plass, 0130 Oslo Til kretstingets representanter Innkalling sendes kun elektronisk og til alle medlemmer over 15 år. Representanter til tinget velges av gruppetinget (se under). Delegater meldes på via medlemssystemet,

Detaljer

Kretsting Sør-Trøndelag krets

Kretsting Sør-Trøndelag krets Kretsting Sør-Trøndelag krets 12.11.2017 kl. 12.00 16.00 Gimse Ungdomskole Melhus Åpent for registrering av delegater fra 11:30 Denne innkallinga er sendt til gruppelederne i kretsen. Gruppeleder må sørge

Detaljer

(Sist endret på Speidertinget 2014)

(Sist endret på Speidertinget 2014) Norges speiderforbund Grunnregler og lover (Sist endret på Speidertinget 2014) 1 Grunnregler 1-1 Organisasjonens navn er Norges speiderforbund (NSF), hvori er opptatt Norsk Speidergutt-Forbund og Norsk

Detaljer

Buskerud, Vestfold og Telemark krets

Buskerud, Vestfold og Telemark krets Buskerud, Vestfold og Telemark krets Vedtatt 31.10.2011, Endret 11.03.2015 1. KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post og Kommunikasjonsforbund Buskerud, Vestfold og Telemark krets 2. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Referat fra kretsstyrets arbeidshelg 13. November i Teistholmveien 43 i Kristiansund

Referat fra kretsstyrets arbeidshelg 13. November i Teistholmveien 43 i Kristiansund Referat fra kretsstyrets arbeidshelg 13. November i Teistholmveien 43 i Kristiansund Fra kretsstyret møtte: Synnøve Valle, Patrick Gule, Magnus Dale, Kristoffer Nøstdal og Margrete Lien. Mats Grønseth

Detaljer

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim TING 2017 Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 18.mars 2017 Trondheim 1 1 Velkommen til Kretsting Sør-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(STGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet STGTK samt

Detaljer

Velkommen som delegat til Roverforum

Velkommen som delegat til Roverforum Velkommen som delegat til Roverforum Roverforum begynner å nærme seg og her kommer informasjon fra oss i prosjektgruppa. Hva er Roverforum? - Et forum hvor unge rovere skal få en mulighet til å ytre sine

Detaljer

Referat årsmøte i Tele-Busk krets

Referat årsmøte i Tele-Busk krets Referat årsmøte i Tele-Busk krets Årsmøtet avholdt på Speiderheimen i Notodden, torsdag 10 mars 2011 kl 19.00. 1. Åpning med godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og saksliste ble godkjent.

Detaljer