Kretstingets årsmøte 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kretstingets årsmøte 2017"

Transkript

1 Kretstingets årsmøte 2017 Molde, Molde kommune 4. februar Dette heftet tilhører: Navn Gruppe

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Sak 2.4: Innkalling... 3 Sak 2.5: Saksliste... 4 Sak 2.1: Kretstingets medlemmer... 6 Sak 2.2: Forretningsorden Sak 3: Rapporter for Sak 3.1: Kretsstyrets årsmelding for Sak 4: Regnskap Sak 4.1: Revisors beretning Sak 4.2: Regnskap Sak 5: Valg Sak 5.1: 1x Visekretsleder for 2 år Sak 5.2: 2x Kretsstyremedlem for 2 år Sak 5.3: 2x Varamedlemmer for kretsstyret for 1 år Sak 8: Budsjett DET 39. ORDINÆRE KRETSTING SIDE 2

3 Sak 2.4: Innkalling Kretsstyret kaller inn til det 39. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre Krets av Norges Speiderforbund. Tinget vil bli holdt 4. februar 2017 på Molde videregående skole i Molde kommune Representasjon fra gruppene og en sammenslutning av medlemmer som ikke er ledere eller medlem i gruppen skjer i tråd med Norges Speiderforbunds lover 2-3-2, med de representanter som er innmeldt innen 10. januar 2017 Det er Moldespeiderne som er teknisk arrangør for kretstinget. Se tidligere utsendt invitasjon om møtested, reisemåter og annen praktisk informasjon. Vi minner om at overnatting i utgangspunktet skjer på flatseng og at alle må ta med klær for også å være ute. Prisen for deltakelse er kr 450 per person, både for representanter og observatører. Dette skal innbetales senest 20. Januar til teknisk arrangør. Programmet for kretstinget blir slik: Lørdag Fra kl kl kl kl Oppmøte - Innkvartering Åpning, forhandlingene starter Avslutning Middag Aureosen,19. januar 2017 Synnøve Valle Kretsleder DET 39. ORDINÆRE KRETSTING SIDE 3

4 Sak 2.5: Saksliste 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av representanter (side 6) Kretsstyrets innstilling: Representantene godkjennes Forretningsorden (side 10) Kretsstyrets innstilling: Kretsstyrets forslag til forretningsorden vedtas Valg av 2 referenter Kretsstyrets innstilling: Petter M. Hals, 3. Kristiansund Heidi Sørensen, 3. Kristiansund 2.4. Godkjenning av innkalling Kretsstyrets innstilling: Innkallingen godkjennes Godkjenning av saksliste Kretsstyrets innstilling: Kretsstyrets forslag til saksliste godkjennes Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen Kretsstyrets innstilling: Valg av 3 medlemmer til å være tellekorps Kretsstyrets innstilling: Rapporter for Kretsstyrets årsmelding for 2016 (side 12) Kretsstyrets innstilling: Kretsstyrets årsmelding for 2016 tas til etterretning. 4. Regnskap for 2016 (side 20) Kretsstyrets innstilling: Kretsstyrets forslag til regnskap for perioden godkjennes. Årets resultat på kr ,64 tilføres egenkapitalen. 5. Valg (side 22) 5.1. Visekretsleder for 2 år Valgkomiteens innstilling: kretsstyremedlem for 2 år Valgkomiteens innstilling: - DET 39. ORDINÆRE KRETSTING SIDE 4

5 varamedlemmer til kretsstyret for 1 år Valgkomiteens innstilling: Revisor for 1 år Kretsstyrets innstilling: Anne Birgith Selbekk ordstyrere til kretstinget 2018 Kretsstyrets innstilling: Håvard Austvik, Romsdal og Nordmøre Krets Hilde Aure, 3. Fræna Aureosen varaordstyrer til kretstinget 2018 Kretsstyrets innstilling: medlem til valgkomite for 2år Kretsstyrets innstilling: Siv Birgitte Dalset Hagen 6. Budsjett 2017 (side 25) Kretsstyrets innstilling: Kretsstyrets forslag til budsjett 2017 vedtas. Kretsstyret får fullmakt til å gjøre omdisponeringer innenfor innretningen i budsjettet. Aktivitetsnivået skal opprettholdes selv om det eventuelt blir svikt i inntektsgrunnlaget. 7. Innkomne saker 8. Aktuell time DET 39. ORDINÆRE KRETSTING SIDE 5

6 Sak 2.1: Kretstingets medlemmer Kretstingets sammensetning er regulert i Norges speiderforbunds lover Kretstinget består av kretsstyrets medlemmer og valgte representanter for gruppene. Gruppenes representanter til kretsting: - Gruppeleder og én valgt representant for hver påbegynt 10. betalende medlem i henhold til siste årsmelding. Det velges også vararepresentanter. Dersom gruppen har valgt gruppeassistent er denne vararepresentant for gruppeleder. - Minst 1/3 av gruppens representanter skal være speidere eller rovere. Med rovere i denne sammenheng menes medlemmer som er 25 år eller yngre ved utgangen av det kalenderåret kretstinget møtes. Dersom gruppen ikke har slike representanter, mister gruppen disse stemmene. - Representanter og vararepresentanter velges av og blant gruppetingets medlemmer. En sammenslutning av medlemmer som ikke er ledere eller medlem i gruppe, kan etter kretsens bestemmelser velge en representant til kretstinget for hvert påbegynt 50. medlem i sammenslutningen. Siste årsmelding kom fra forbundskontoret 15. januar 2015, og baserer seg på tall fra medlemsregisteret per 31. desember Kretstingets medlemmer Funksjon Under 26 år (født etter ) Speider ( ) Rover ( ) Kretsstyret 1 Synnøve Valle Kretsleder 2 Patrick Gule Visekretsleder 3 Kristoffer Nøstdal Styremedlem X X 4 Veronika Larsen Rød Styremedlem X X 5 Styremedlem 1. Batnfjord (41 medlemmer = 6 Delegater, herav maks 4 ledere) 6 Markus Rånes Leder X X 7 Stian Gildestad Leder X X 8 9 Trude Larsen Rød Speider X X DET 39. ORDINÆRE KRETSTING SIDE 6

7 Funksjon Under 26 år (født etter ) 2. Frei Rensvik (30 medlemmer = 5 delegater, herav maks 3 ledere) Speider ( ) Rover ( ) Fræna Elnesvågen (43 medlemmer = 6 delegater, herav maks 4 ledere) 17 Signe Linda Håseth Gruppeleder 18 Jonas Solheim Leder 19 Sigrunn Håseth Speider X X 20 Hanna Grønvik Speider X X 21 Helene Håseth Speider X X 22 Magnus Dale Rover X X 3. Fræna Aureosen (65 medlemmer = 8 delegater, herav maks 5 ledere) 23 Torbjørn Gjendem Gruppeleder 24 Espen Løkseth Leder 25 Ingvill Aure Leder 26 Jonas Øren Rover X X 27 Erling Bjerkeset Speider X X 28 Knut Olav Berget Speider X X 29 Håkon Hol Speider X X 30 Johannes Krakeli Speider X X 3. Kristiansund (11 medlemmer = 3 delegater, herav maks 2 ledere) 31 Hjalmar Hals Gruppeleder 32 Heidi Sørensen Leder 33 Ingrid Hals Speider X X 1. Molde (3 medlemmer = 2 delegater, herav maks 1 ledere) Molde (8 medlemmer = 2 delegater, herav maks 1 ledere) Molde (4 medlemmer = 2 delegater, herav maks 1 ledere) Nesset (21 medlemmer = 4 delegater, herav maks 3 ledere) DET 39. ORDINÆRE KRETSTING SIDE 7

8 Funksjon Under 26 år (født etter ) Speider ( ) 1. Rauma Åndalsnes (22 medlemmer = 4 delegater, herav maks 2 ledere) 44 Trygve Børsting Leder Rauma Isfjorden (14 medlemmer = 3 delegater, herav maks 2 ledere) Rauma Innfjorden (17 medlemmer = 3 delegater, herav maks 2 ledere) Moldespeiderne (100 medlemmer = 11 delegater, herav maks 8 ledere) 53 Bjørn Erik Hjellset Gruppeleder Rover ( ) 54 Ole Magnus Leder Hjellset 55 Sissel Høgset Leder 56 Eivind Nielsen Rover X X 57 Anita Høgset Aure Rover X X 58 Anton Naastad Speider X X 59 Rakel Karlstad Speider X X 60 Iver Ulset Speider X X 61 Petter Hjelseth Speider X X 62 Lars Selbekk X X 63 Joar Ulset X X Rovernes Beredskapsgruppe Romsdal og Nordmøre (19 medlemmer = 3 delegater, herav maks 2 ledere) Representasjon fra Romsdal og Nordmøre Krets Direktemedlemmer (1 medlemmer = 1 Delegat) 67 Håvard Austvik Direktemedle m DET 39. ORDINÆRE KRETSTING SIDE 8

9 Observatører 206 Malvin Bjørnerem 3. Fræna Aureosen 207 Kjetil Gjendem 3. Fræna Aureosen 209 Knut Inge Røshol 3. Fræna Aureosen 210 Hilde Aure 3. Fræna Aureosen 211 Petter Hals 3. Kristiansund 212 Oda Marie Røsvoll 3. Fræna Aureosen 213 Iselin Aure 3. Fræna Aureosen Funksjon Under 26 år (født etter ) Speider ( ) Rover ( ) DET 39. ORDINÆRE KRETSTING SIDE 9

10 Sak 2.2: Forretningsorden Konstituering (Norges speiderforbunds lover 2-3-2, og 2-3-4) 1. Gruppene og en sammenslutning av medlemmer som ikke er ledere eller medlem i gruppe skal melde inn sine representanter innen den frist som er satt i innkallingen. Kretsstyret, gruppene og en sammenslutning av medlemmer som ikke er ledere eller medlem i gruppe kan gjøre endringer av sine representanter før åpningen av kretstingets møte den enkelte dag. Slike endringer må gjøres skriftlig. Kretstinget består av de representanter som er meldt inn og som har møtt. 2. Gruppene og en sammenslutning av medlemmer som ikke er ledere eller medlem i gruppe kan melde inn observatører til kretstingets møter. Observatører er ikke medlem av kretstinget. 3. Kretstingets forretningsorden vedtas ved åpning av hvert møte i kretstinget og gjelder til den er vedtatt på neste møte i kretstinget. Møtets ledelse og protokoll (Norges speiderforbunds lover 2-3-6) 4. Møtet ledes av to valgte ordstyrere. 5. Ingen representant har rett til ordet med enn tre ganger i samme sak, med unntak av forslagsstilleren. Observatører har talerett. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har ett minutts taletid. Møtelederen har rett til å vedta taletid og sette strek med de inntegnede talere. 6. Protokoll føres av to valgte referenter. 7. I protokollen føres inn alle fremsatte forslag og de vedtak som er gjort, med antall avgitte stemmer for og imot. Dette gjelder både ordinære saker, valg og henstillinger. Navn på de representanter som har hatt ordet under de forskjellige sakene skal også føres i protokollen. 8. Protokollen signeres av ordstyrerne, to valgte representanter og referentene. 9. Utskrift av protokollen sendes representantene enten på papir eller elektronisk innen fire uker etter kretstinget. Forslag og vedtak (Norges speiderforbunds lover 2-3-5) 10. Forslag til vedtak i de saker som er oppført på sakslisten og valg samt henstillinger kan fremsettes av kretstingets medlemmer. 11. Alle forslag til de saker som er oppført på sakslisten, valg og henstillinger må innleveres skriftlig til ordstyrerne, undertegnet med representantens navn. 12. Forslag kan ikke fremmes eller trekkes etter at strek er satt. 13. Alle vedtak krever alminnelig flertall. Med dette menes mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Blanke stemmer telles ikke med. Ved stemmelikhet anses forslaget som falt. DET 39. ORDINÆRE KRETSTING SIDE 10

11 Valg (Norges speiderforbunds lover 2-3-4, 2-3-5, og 2-3-7) 14. Alle valg foregår skriftlig når det er mer enn én kandidat, eller når en av representantene forlanger det. 15. Det er tillatt med benkeforslag. Kandidaten skal være forespurt og skal ha akseptert nominasjon før benkeforslag kan fremsettes. 16. Om ingen kandidater får mer enn halvparten av stemmene gjennomføres valget i flere omganger. Den som får færrest stemmer går ikke videre til neste valgomgang. Ved stemmelikhet foretas omvalg. Om flere personer skal velges til samme verv kan inntil to kandidater velges i hver valgomgang. Hver representant kan da føre opp inntil to kandidater på stemmeseddelen. Henstillinger 14. Under Aktuell time kan det fremmes forslag om henstillinger fra kretstinget til kretsstyret. Det stemmes over alle slike henstillinger. Annet 15. Kretstingets møter er åpne for pressen. Møtene er også åpne for andre tilhørere i den grad det er plass til det. DET 39. ORDINÆRE KRETSTING SIDE 11

12 Sak 3: Rapporter for 2016 Kretstingets årsmøte 2017 Molde Videregående, Molde 4. Februar Sak 3.1: Kretsstyrets årsmelding for 2016 Det 38. ordinære kretstinget i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund vart arrangert på Batnfjordsøra i Gjemnes kommune 14. februar med 1. Batnfjord som arrangør. Samansetjing av styret 2017 Etter valet fekk styret slik samansetjing: Kretsleiar: Visekretsleiar: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Synnøve Valle, 3. Fræna Aureosen Patrick Gule, Moldespeiderne Margrete Lien, 2. Frei Rensvik Siv Birgitte Dalset Hagen, 1. Rauma Åndalsnes Kristoffer Nøstdal, Moldespeiderne 1. varamedlem: Linn Kaspersen, 3. Rauma Isfjorden 2. varamedlem: Veronika Larsen Rød, 1.Batnfjord Styrets arbeid Det har vore halde 8 styremøte, der 77 saker har vore behandla. Deltaking på møte og samlingar: Patrick deltok på sentral leiartrenarsamling Synnøve deltok på toppleiarsamling Patrick deltok på ekstraordinært årsmøte i Forum for natur og friluftsliv Anita Aure og Andreas Kalseth Follestad deltok på Speidarforum Veronika Larsen Rød og Mats Vatne Grønseth deltok på Roverforum Patrick, Kristoffer og Synnøve deltok på Speidartinget Andre som har representert kretsen: Frode Finnøy har site i valnemnda for Studieforbundet for natur og miljø Kretsstyret sine oppgåver Leiestjerna vår er «Speidarar vil ut, patrulja tek ansvar og speiding når fleire». Dette vart vedteke på Speidartinget i 2014 og må ligge i botn for alt arbeidet som kretsstyret gjer. Kretsstyret må legge til rette for at det vert enklast mogleg å drive speidararbeid i gruppene og støtte og motivere alle leiarane som kvar veke gjer ein kjempejobb for å gje barn og unge ei meiningsfull fritid. DET 39. ORDINÆRE KRETSTING SIDE 12

13 Aktivitetar i kretsen Kretskonkurransen Kretskonkurransen 2016 vart arrangert av Moldespeiderne og samla 140 speidarar. KK er langt meir enn å konkurrere: Det er ein møtestad for speidarar i alle aldrar, der ein har det kjekt i lag og også har fokus på det sosiale. Dei eldste speidarane konkurrerte i tradisjonelle speidaraktivitetar som til dømes orientering, naturkjennskap, førstehjelp og pionering. Her vart det kåra tre patruljer som fekk reise til NM i speiding i Røyken. Desse var Ulv og Ekorn frå Moldespeiderne og Bjørn frå 1. Batnfjord. For flokken var det lagt opp mellom anna rundløype, praktisk oppgåve og finn Ferao. Firesite Kretsen inviterte til Firesite for tredje gong. Denne gongen vart det arrangert grunnkurs kajakk i Molde. Molde kajakklubb stod for kurset og me hadde ti deltakarar. NM i speiding NM i speiding vart arrangert i Røyken. Patruljene frå kretsen vår gjorde ein heiderleg innsats: 10. plass: Ulv (Moldespeiderne) 24. plass: Ekorn (Moldespeiderne) 49. plass: Bjørn (1. Batnfjord) Kretsleir på Frei Årets store arrangement var kretsleiren på Viken gard på Frei juli. Komiteen, med Odd Arne Lien i spissen, var organisert slik at nesten alle gruppene i kretsen var med. Leirsjefen stilte eigne markar til disposisjon som leirområde. Det meste av arbeidet i komiteen skjedde frå nyttår og utover. Leiren hadde eiga Facebookside og det meste av informasjonsarbeidet skjedde via den. I tillegg vart det sendt ut eigne nyheitsbrev pr epost. Leiren samla 80 deltakarar og 40 leiarar/roverar. Dei fleste av deltakarane kom frå eigen krets, men me hadde også ein stor kontingent frå Sunnmøre krets og KFUK/KFUM-kretsen. Programmet inneheldt mange sjøaktivitetar med fisking, roing og padling. Ein dag vart brukt i Kristiansund der speidarane blant anna fekk besøke Stormvarslet, Klippfiskmuseet og køyre med Sundbåten til dei ulike «landa.» Etterpå var det grilling i Byparken. Haiken vart gjennomført på tradisjonelt vis med overnatting i skogen. Ein av dagane vart brukt til sykkeltur til Kvalvik fort der alle fekk omvisning på fortet. Leiren hadde felles leirbål to av kveldane og leiarane hadde eiga samling medan speidarane var på haik. Roverane hadde eigen leir med stort sovetårn. I etterkant har det kome mange gode tilbakemeldingar på leiren og komiteen fekk skryt for eit variert og spennande program. DET 39. ORDINÆRE KRETSTING SIDE 13

14 Roverway Ni roverar deltok på Roverway i Frankrike. Desse fekk økonomisk støtte frå kretsen. Kretsstyret meiner det er viktig å støtte opp om deltaking på arrangement i utlandet. Femkamp To lag frå kretsen deltok på femkamp i Rogaland, flesteparten av desse var frå Molde. Leiarkurs Ørskogfjellet Sunnmøre krets og Romsdal og Nordmøre krets arrangerte Trinn 1 og Trinn 2-kurs på Ørskogfjellet. Trinn 2 hadde sentral kursstab (med hjelp frå eigne krefter), medan dei to kretsane samarbeidd om gjennomføring av Trinn 1. Invitasjonen vart lagt ut på forbundet sine nettsider og det vart sendt spesiell invitasjon til Trøndelagskretsane. Fire roverar frå Trøndelag deltok på Trinn 1. Totalt antal deltakarar var 20. Peff 1-kurs på Ørskogfjellet Sunnmøre krets arrangerte peff 1-kurs på Ørskogfjellet med 27 deltakarar. Nesten halvparten av deltakarane var frå vår krets. Samling for vandrarar i JOTA-helga Alle vandrarar vart inviterte til JOTA-helga i Aureosen To speidarar utanom 3. Fræna Aureosen sine eigne deltok, tilsaman ni speidarar. Alle fekk prøve seg som radioamatørar. I tillegg tok speidarane godterimerket. Julebord Alle leiarar og roverar vart inviterte til å ete julemiddag i lag med kretsstyret Kretsstyret og ti leiarar og roverar nytta seg av dette. Måloppnåing 2016: Speidarar vil ut - Alle medlemer utforskar naturen, og inviterer andre til å vere med - Alle medlemer har grunnleggande kompetanse innan det enkle friluftslivet - Alle medlemer vert utfordra gjennom relevante og spennande programaktivitetar og arrangement - Alle medlemer aukar si deltaking i demokratiske prosessar i organisasjonen - Speidarar bidreg konstruktivt i samfunnsdebatten, og vert opplevd som engasjerte/inspirerande, løysingsorienterte og reflekterte - Fleire av medlemene våre opplever verda gjennom internasjonal speiding, og kjenner at dei høyrer til ei verdsomfemnande rørsle (NSF langtidsmål ) DET 39. ORDINÆRE KRETSTING SIDE 14

15 Tiltak Kretsen arrangerer kretsleir juli på Frei Kretsen jobbar aktivt med å dele gode idear som koplar friluftslivet med patruljearbeidet, leiartreninga og treningsprogrammet. Facebook-sida til kretsen er ein viktig formidlingskanal. Dra nytte av erfaringane frå deltakarane frå kretsen som reiste til World Scout Jamboree. Kretsen sender minst ein leiar på leiartrenarkurs Kretsen oppfordrar fleire patruljer til å arrangere «natt i naturen» og til å delta i turkonkurransen #Haikeligaen Måloppnåing Gjennomført, sjå eiga beskriving. Me prøvar å formidle gode idear gjennom Facebooksida, men her er det eit potensiale for å gjere meir. Deltakarane som var med på jamboreen i Japan har flotte erfaringar og ein entusiasme som kan brukast meir. Dei er også viktige for å rekruttere deltakarar til jamboreen i USA i Ingen reiste. Kretsen var i kontakt med fleire aktuelle, men desse hadde ikkje anledning. Gjennomført i samband med kretsleiren, lita deltaking. Patrulja tek ansvar - Alle nivå i organisasjonen brukar patruljesystemet, og gruppene har aktive førarpatruljer - Alle patruljane deltek jamleg i eigenstyrte patruljeaktivitetar, -møte og turar - Fleire av gruppene deltek i nasjonale eller internasjonale prosjekt, eller gjennomfører eigne - Alle roverar og leiarar tek aktivt ansvar for si eiga leiarutvikling gjennom tilbod om ei attraktiv og tydeleg leiarutdanning - Alle leiarar/patruljeførarar er kjend med og brukar speidarmetoden aktivt - Alle leiarar/patruljeførarar er kjend med og brukar treningsprogrammet aktivt (NSF langtidsmål ) Tiltak Arrangere peff 1 og 2. Motivere gruppene til å sende deltakarar dit. Halde fram samarbeidet med tidlegare Region K, og motivere fleire leiarar til å reise på kursa der Tilby desentralisert kursing i kretsen ved behov Motivere gruppene til å delta i førarpatruljesatsinga i 2016/2017 Måloppnåing Har arrangert PEFF 2 i mai og PEFF 1 i oktober, det siste kurset i samarbeid med Sunnmøre krets. Det er oppfordra til deltaking både på forskjellige kretsarrangement og i digitale kanaler. God oppslutning. Arbeider aktivt med informasjon på kryss av kretsane. Slik informasjon går pr. e-post og tlf. Ingen behov er meldt Bruker aktuelle kanalar for å motivere til deltaking. Presentert både på kretsleiren og i digitale kanalar. DET 39. ORDINÆRE KRETSTING SIDE 15

16 Speiding når fleire - Fleire barn og unge begynner i speidaren, og fleire av speidarane fortset i/går over til neste eining - Fleire barn og unge får tilbod om speiding gjennom nystarting av grupper i område med potensiale for speiding - Alle grupper fokuserer på å gjere seg attraktive gjennom ambisiøse aktivitetar, positiv synlegheit, forenkling av rutinar og eit godt leiarmiljø - Fleire engasjerer seg i langvarige og kortvarige verv på alle nivå i organisasjonen - Alle noverande og nye medlemer kjenner seg velkomne, og får mulegheiter til å ta ansvar og bidra med sin kompetanse - Fleire grupper er synlege bidragsytarar i lokalsamfunnet gjennom aktivitetar for ikkje-speidarar, prosjekt i nærmiljøet og lokale samarbeid - Fleire av forbundet sine prosjekt og satsingar skjer i samarbeid med andre nasjonale samfunnsaktørar og internasjonale organisasjonar (NSF langtidsmål ) Tiltak Vere meir synleg på sosiale medium Kretsen jobbar aktivt med nystarting av speidargrupper Måloppnåing Alle i kretsstyret har fått opplæring og tilgang både til omkretsen.no og Facebook slik at dette er blitt brukt aktivt ved behov. Nettsida bør oppgraderast. Har vore i god dialog på Eide kor det har vore litt interesse. Delta på Dyrego dagan i Batnfjorden i september Arrangere open dag på kretsleiren Deltok ikkje. Ingen leiarar hadde kapasitet til å bidra. Gjennomført med mange lokale frammøtte Tilrettelegge for eit godt leiarmiljø Bruke meir aktivt i staden for Facebook Prøver å nytte aktuelle anledningar for å skape eit godt leiarmiljø i tillegg til å ha eigne arrangement. Har brukt omkretsen i større grad enn tidligere år, men har fortsatt et potensial til å bli flinkare her. DET 39. ORDINÆRE KRETSTING SIDE 16

17 2. januar 2016 Synnøve Valle Kretsleiar Patrick Gule Visekretsleiar Kristoffer Nøstdal Styremedlem Margrete Lien Styremedlem Siv Birgitte Dalset Hagen Styremedlem Linn Kaspersen 1.Vara Veronika Larsen 2. Vara DET 39. ORDINÆRE KRETSTING SIDE 17

18 Sak 4: Regnskap 2016 Kretstingets årsmøte 2017 Molde Videregående, Molde 4. Februar Sak 4.1: Revisors beretning 2016 DET 39. ORDINÆRE KRETSTING SIDE 18

19 Sak 4.2: Regnskap 2016 Kretstingets årsmøte 2017 Molde Videregående, Molde 4. Februar KtoNr KontoNavn Regnskap 16 Budsjett 16 RESULTATREGNSKAP DriftsInntekter 3010 Kontingent kr ,00 kr , Sponsormidler kr - kr Fylkeskommunalt tilskud kr ,00 kr 9 000, Merke salg kr 450,00 kr Utleie utstyr kr ,00 kr Kurs speidere kr 4 550,00 kr 3 000, Kurs ledere kr ,00 kr 2 000, Vanderarrangement kr - kr Roveraktivitet kr - kr Refusjon MVA kr ,00 kr 8 000, NM i speiding kr ,00 kr Reisefordeling NM kr - kr Region K kr - kr Dyregodagan kr - kr Friluftsleir kr - kr Leir sommer 2016 kr ,00 kr - Sum DriftsInntekter kr ,00 kr ,00 DET 39. ORDINÆRE KRETSTING SIDE 19

20 KtoNr KontoNavn Regnskap 16 Budsjett 16 RESULTATREGNSKAP Driftskostnader 4300 Kretsstyrets reiser og møter kr ,07 kr , Kretsstyrets disposisjoner kr ,70 kr , Kretsansatt kr ,00 kr , Dyregodagan kr - kr Friluftsleir kr - kr Utgifter leir sommer 2016 kr ,41 kr Kretsting kr ,60 kr , Utstyr kr - kr Merkekjøp kr ,00 kr Husleie kr ,00 kr , Speiderting kr ,00 kr , Speider og roverforum kr ,90 kr , Torppledermøte kr ,90 kr , Kontorrekvisita kr - kr Ledertrenere kr ,00 kr , Ledertrenerkurs kr - kr , Kurs ledere kr ,14 kr , Roveraktivitet kr ,00 kr , Rovertreff kr - kr Speiderombud kr ,00 kr Vanderarrangement kr - kr NM i speiding kr ,00 kr , Reisefordeling NM kr - kr Kurs speidere kr ,14 kr , Andre utgifter kr ,00 kr ,00 Sum Driftskostnader kr ,36 kr ,00 DRIFTSRESULTAT kr ,64 kr ,00 Finansposter 8050 Renteinntekt kr 3 189,00 kr 6 000, Renteutgift kr - kr - Sum Finansposter kr 3 189,00 kr 6 000,00 RESULTAT FØR SKATTER kr ,64 kr ,00 Årsoppgjørs disp, skatt Sum Årsoppgjørs disp, skatt kr - kr - ÅRSRESULTAT kr ,64 kr ,00 DET 39. ORDINÆRE KRETSTING SIDE 20

21 KtoNr KontoNavn Regnskap 16 EIENDELER Omløpsmidler 1500 Fordringer kr , Prosjektkonto Unge ledere kr 1 296, Brukskonto kr , Høyrentekonto kr , Fondskonto kr , Prosjektkonto leir kr - Sum Omløpsmidler kr ,76 SUM EIENDELER kr ,76 GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital 2000 Egenkapital kr , Årsresultat (Opptjent egenkapital) kr ,64 Sum Egenkapital kr ,36 Kortsiktig Gjeld 2300 Gjeld kr ,40 Sum Kortsiktig Gjeld kr ,40 SUM GJELD OG EGENKAPITAL kr ,76 DET 39. ORDINÆRE KRETSTING SIDE 21

22 Sak 5: Valg Valgkomiteens innstilling er markert med kursiv skrift Sak 5.1: 1x Visekretsleder for 2 år Navn Medlem i Stemmetall Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Patrick Gule Moldespeiderne Avgitte stemmer Blanke stemmer Sak 5.2: 2x Kretsstyremedlem for 2 år Navn Medlem i Stemmetall Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Patrick Gule Moldespeiderne Veronika Larsen Rød 1.Batnfjord Eivind Nielsen Moldespeiderne Avgitte stemmer Blanke stemmer DET 39. ORDINÆRE KRETSTING SIDE 22

23 Sak 5.3: 2x Varamedlemmer for kretsstyret for 1 år Det velge en kandidat i hver valgomgang. På stemmeseddelen skrives ett 1 navn. Alle er med i runde 1. dersom ingen kandidater oppnår alminnelig flertall (mer enn 50% av avgitte stemmer, blanke telles ikke med), vil den med færrest stemmer strykes dør det gjennomføres runde 2. slik fortsetter det til en av kandidatene oppnår alminnelig flertall. 1. Varamedlem Stemmetall Navn Medlem i Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Veronika Larsen Rød Batnfjord Eivind Nielsen Moldespeiderne Lars Midtsem Selbekk Moldespeiderne Knut Meek Corneliussen 1.Fræna Elnesvågen Linn Kaspersen 3. Rauma Isfjorden Avgitte stemmer Blanke stemmer 2. Varamedlem Stemmetall Navn Medlem i Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Veronika Larsen Rød Batnfjord Eivind Nielsen Moldespeiderne Lars Midtsem Selbekk Moldespeiderne Knut Meek Corneliussen 1.Fræna Elnesvågen Linn Kaspersen 3. Rauma Isfjorden Avgitte stemmer Blanke stemmer DET 39. ORDINÆRE KRETSTING SIDE 23

24 Sak 8: Budsjett 2017 KtoNr KontoNavn Regnskap 16 Budsjett 17 RESULTATREGNSKAP DriftsInntekter 3010 Kontingent kr ,00 kr , Sponsormidler kr - kr Fylkeskommunalt tilskud kr ,00 kr , Merke salg kr 450,00 kr Utleie utstyr og tjenester kr ,00 kr , Kurs speidere kr 4 550,00 kr 3 000, Kurs ledere kr ,00 kr 2 000, Vanderarrangement kr - kr 1 000, Roveraktivitet kr - kr Refusjon MVA kr ,00 kr 8 000, NM i speiding kr ,00 kr Reisefordeling NM kr - kr Region K kr - kr Leir sommer 2016 kr ,00 kr - Sum DriftsInntekter kr ,00 kr ,00 DET 39. ORDINÆRE KRETSTING SIDE 24

25 KtoNr KontoNavn Regnskap 16 Budsjett 17 RESULTATREGNSKAP Driftskostnader 4300 Kretsstyrets reiser og møter kr ,07 kr , Kretsstyrets disposisjoner kr ,70 kr , Kretsansatt kr ,00 kr , Utgifter leir sommer 2016 kr ,41 kr Kretsting kr ,60 kr , Utstyr kr - kr Merkekjøp kr ,00 kr Husleie kr ,00 kr , Speiderting kr ,00 kr Speider og roverforum kr ,90 kr Torppledermøte kr ,90 kr , Kontorrekvisita kr - kr , Ledertrenere kr ,00 kr , Ledertrenerkurs kr - kr Kurs ledere kr ,14 kr , Roveraktivitet kr ,00 kr , Rovertreff kr - kr Ressurspatrulje flokk kr ,00 kr , Ressurspatrulje tropp,, kr - kr , Ressurspatrulje rover kr - kr , Vanderarrangement kr - kr , NM i speiding kr ,00 kr , Reisefordeling NM kr - kr Kurs speidere kr ,14 kr , Andre utgifter kr ,50 kr ,00 Sum Driftskostnader kr ,36 kr ,00 DRIFTSRESULTAT kr ,64 kr ,00 Finansposter 8050 Renteinntekt kr 3 189,00 kr 2 000, Renteutgift kr - kr - Sum Finansposter kr 3 189,00 kr 2 000,00 RESULTAT FØR SKATTER kr ,64 kr ,00 Årsoppgjørs disp, skatt Sum Årsoppgjørs disp, skatt kr - kr - ÅRSRESULTAT kr ,64 kr ,00 DET 39. ORDINÆRE KRETSTING SIDE 25

26 Notater DET 39. ORDINÆRE KRETSTING SIDE 26

27 Notater 900 Medlemstall Romsdal og Nordmøre Krets DET 39. ORDINÆRE KRETSTING SIDE 27

28 Møtedokument Kretstinget 2017: Utgitt av Romsdal og Nordmøre Krets av Norges Speiderforbund Tekst: Kretsstyret og kretskontoret Design: Petter M. Hals Trykk: Kun i digital form DET 39. ORDINÆRE KRETSTING SIDE 28

Ekstraordinært kretsting 2016

Ekstraordinært kretsting 2016 Ekstraordinært kretsting 2016 Dette heftet tilhører: Navn Gruppe Møtedokument ekstraordinært Kretstinget 2016: Utgitt av Romsdal og Nordmøre Krets av Norges Speiderforbund Tekst: Kretsstyret og kretskontoret

Detaljer

Kretstingets årsmøte 2016

Kretstingets årsmøte 2016 Kretstingets årsmøte 2016 Dette heftet tilhører: Navn Gruppe Møtedokument Kretstinget 2016: Utgitt av Romsdal og Nordmøre Krets av Norges Speiderforbund Tekst: Kretsstyret og kretskontoret Design: Petter

Detaljer

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 6. mars 2011 kl. 18.30 på Grendehuset i Fevang (se vedlagt veibeskrivelse) Innkalling sendes kun til gruppenes

Detaljer

Referat fra kretstingets årsmøte 2014

Referat fra kretstingets årsmøte 2014 Referat fra kretstingets årsmøte 2014 1. Åpning Det 36. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund ble arrangert av 1. Rauma Åndalsnes og 3. Rauma Isfjorden i barneskolen på

Detaljer

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund Gulset Kirke 20. Oktober 2015 kl 18.30 20. oktober 2015 KRETSTING I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1 av 6 Medlemmer av KRETSTINGET er i henhold

Detaljer

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien 17. Oktober 2017 kl. 18:30 17. oktober 2017 KRETSTING I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1

Detaljer

Referat fra kretsstyremøte 9/01-14 på Fylkeshuset, Molde

Referat fra kretsstyremøte 9/01-14 på Fylkeshuset, Molde Referat fra kretsstyremøte 9/0114 på Fylkeshuset, Molde Fra kretsstyret møtte: Synnøve Valle, Petter Hals, Magnus Dale, Heidi Sørensen, Beate Aure og Elise Aure Forfall: Siv Larsen og regnskapsfører Inger

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Kantinen i Herøya Næringspark, Porsgrunn kommune Tormod Gjestlands veg 16 4. juni 2012 kl. 18:30 4. juni 2012 ÅRSMØTE I GRENLAND

Detaljer

Kretstingets årsmøte 2015

Kretstingets årsmøte 2015 Kretstingets årsmøte 2015 Dette heftet tilhører: Navn Gruppe Møtedokument Kretstinget 2015: Utgitt av Romsdal og Nordmøre Krets av Norges Speiderforbund Tekst: Kretsstyret og kretskontoret Design: Petter

Detaljer

K R E T S T I N G 2011

K R E T S T I N G 2011 K R E T S T I N G 2011 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 2. MARS 2011 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

Referat fra Kretstingets årsmøte i Batnfjord, jan. 2010

Referat fra Kretstingets årsmøte i Batnfjord, jan. 2010 Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund Referat fra Kretstingets årsmøte i Batnfjord, 30. 31. jan. 2010 1. Åpning Det 32. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund

Detaljer

Kretsting i Sør-Trøndelag krets

Kretsting i Sør-Trøndelag krets Kretsting i Sør-Trøndelag krets 18.10.2015 kl. 13.00 15.00 Denne innkallinga er sendt til gruppelederne i kretsen. Gruppeleder må sørge for at papirene blir gjort kjent i egen gruppe. Husk at minst 1/3

Detaljer

Referat fra kretstingets årsmøte 2013

Referat fra kretstingets årsmøte 2013 Referat fra kretstingets årsmøte 2013 1. Åpning Det 35. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund ble arrangert av 1. Fræna Elnesvågen speidergruppe i kommunestyresalen i

Detaljer

Protokoll fra kretstingets årsmøte 2004

Protokoll fra kretstingets årsmøte 2004 Protokoll fra kretstingets årsmøte 2004 Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund 1. ÅPNING Det 26. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund (NSF) ble arrangert

Detaljer

Innkalling til kretsting

Innkalling til kretsting MEMBER OF THE WORLD ORGANIZATION OF THE SCOUT MOVEMENT (WOSM) AND THE WORLD ASSOCIATION OF GIRL GUIDES (WAGGGS) WITH 35 MILLION MEMBERS IN MORE THAN 200 COUNTRIES AND TERRITORIES Hordaland Krins av Norges

Detaljer

Referat fra Kretstingets årsmøte Elnesvågen, februar 2008

Referat fra Kretstingets årsmøte Elnesvågen, februar 2008 Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund Referat fra Kretstingets årsmøte Elnesvågen, 2.-3. februar 2008 1 Åpning Det 30. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund

Detaljer

Referat fra Kretstingets årsmøte Aureosen, 31. jan. 1. feb. 2009

Referat fra Kretstingets årsmøte Aureosen, 31. jan. 1. feb. 2009 Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund Referat fra Kretstingets årsmøte Aureosen, 31. jan. 1. feb. 2009 1 Åpning Det 31. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

K R E T S T I N G 2014

K R E T S T I N G 2014 K R E T S T I N G 2014 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund SØNDAG 2. MARS 2014 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård rett overfor speiderkontoret. Oppmøte for registrering

Detaljer

Kretsting Sør-Trøndelag krets

Kretsting Sør-Trøndelag krets Kretsting Sør-Trøndelag krets 16.10.2016 kl. 13.00 17.00 Brettingen kystfort Denne innkallinga er sendt til gruppelederne i kretsen. Gruppeleder må sørge for at papirene blir gjort kjent i egen gruppe.

Detaljer

Kretstingets årsmøte 2013

Kretstingets årsmøte 2013 Kretstingets årsmøte 2013 Kommunehuset, Elnesvågen 2.-3. februar 2013 Det 35. ordinære kretsting Side 1 Innhold Sak 2.4: Innkalling... 3 Sak 2.5: Saksliste... 4 Sak 2.1: Kretstingets medlemmer... 7 Sak

Detaljer

Årsmøte i Sør-Trøndelag krets

Årsmøte i Sør-Trøndelag krets Årsmøte i Sør-Trøndelag krets 10.03.2011 kl. 18.30-21.00 NTNU Gløshaugen Trondheim, 24.02.11 Denne innkallinga er sendt til gruppeledere, direktemedlemmer, husrådet og regnskapsfører. Gruppeleder må sørge

Detaljer

Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2016

Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2016 Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Foto: Tove Arntzen Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr - 10. mars 2016 Speidere vil ut - Patruljen tar ansvar - Speiding når flere www.fredrikstadspeiderne.no

Detaljer

Referat fra Kretstingets årsmøte Molde, februar 2005

Referat fra Kretstingets årsmøte Molde, februar 2005 Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund Referat fra Kretstingets årsmøte Molde, 5.-6. februar 2005 1. Åpning Det 27. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund ble

Detaljer

REFERAT FRÅ KRETSTING/ÅRSMØTE

REFERAT FRÅ KRETSTING/ÅRSMØTE Sogn og Fjordane krets av NSF REFERAT FRÅ KRETSTING/ÅRSMØTE Tid: 9. mars 2014 kl. 15.00 Stad: Møterommet til Esso på Skei Sakliste: 1. Opning og godkjenning av innkalling 2. Konstituering 3. Årsmelding

Detaljer

Kretsting Sør-Trøndelag krets

Kretsting Sør-Trøndelag krets Kretsting Sør-Trøndelag krets 12.11.2017 kl. 12.00 16.00 Gimse Ungdomskole Melhus Åpent for registrering av delegater fra 11:30 Denne innkallinga er sendt til gruppelederne i kretsen. Gruppeleder må sørge

Detaljer

Referat fra Kretstingets årsmøte

Referat fra Kretstingets årsmøte Referat fra Kretstingets årsmøte Kristiansund, 3.-4. februar 2001 1. ÅPNING Det 23. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund ble arrangert av 3. Kristiansund speidergruppe.

Detaljer

Referat fra Kretstingets årsmøte Kristiansund / Frei, februar 2006

Referat fra Kretstingets årsmøte Kristiansund / Frei, februar 2006 Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund Referat fra Kretstingets årsmøte Kristiansund / Frei, 4.-5. februar 2006 1. Åpning Det 28. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund

Detaljer

Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 25. februar 2014 kl. 18.30 på Fevang Sak 1/14 Konstituering a) valg av møteleder Vedtak: Per Espen Todal, Hortenspeiding

Detaljer

Vedtekter for Godeset speidergruppe

Vedtekter for Godeset speidergruppe Vedtekter for Godeset speidergruppe Organisasjonsnummer: 992 222 484 Vedtatt av Årsmøtet 25.02.20 1 Formål Godeset speidergruppes mål er å utvikle medlemmene til selvstendige og ansvarsbevisste mennesker

Detaljer

Fredrikstad krets av Norges speiderforbund. Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2017

Fredrikstad krets av Norges speiderforbund. Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2017 Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr - 16. mars 2017 1 Innkalling og sakspapirer til kretstingets årsmøte for speideråret 2016 38. ordinære

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Skogvokterne

Innkalling til årsmøte i Skogvokterne Innkalling til årsmøte i Skogvokterne 15.05.2015 kl. 19:00 21:00 Solstølen, Hol kommune Sandnes, 29.04.2015 Denne innkallingen er sendt til alle betalende medlemmer av Skogvokterne. Det innkalles til årsmøte

Detaljer

Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund

Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund Referat fra Kretstingets årsmøte Isfjorden, 3.-4. februar 2007 1. Åpning Det 29. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND

RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV ORGANISASJONSKART RYVARDEN KRETS... 2 HUSKELISTE FOR STYRE, UTVALG OG KOMITEER... 3 KRETSTINGETS ÅRSMØTE... 4 VALG... 5 ROVERTINGETS ÅRSMØTE... 6 KRETSSTYRET... 7 BETALING

Detaljer

Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets

Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets 15.-16.10.2005 på Oppdal Trondheim 02.10.05 Denne innkallingen er sendt til gruppeledere, direktemedlemmer, husrådet og regnskapsfører. Gruppeleder må sørge

Detaljer

Innkalling til Kretstingets årsmøte 2. mars 2013

Innkalling til Kretstingets årsmøte 2. mars 2013 Til kretsens grupper Innkalling til Kretstingets årsmøte 2. mars 2013 Valgte medlemmer til kretstinget i din gruppe innkalles med dette til Kretstingets årsmøte i Lysheim grendehus, Sparbu, lørdag 2. mars

Detaljer

Innkalling til Kretstingets årsmøte 28. feb - 1. mars 2014

Innkalling til Kretstingets årsmøte 28. feb - 1. mars 2014 Til kretsens grupper Innkalling til Kretstingets årsmøte 28. feb - 1. mars 2014 Valgte medlemmer til kretstinget i din gruppe innkalles med dette til Kretstingets årsmøte i Lysheim grendehus, Sparbu, fredag

Detaljer

» VISJON 2024, LANGTIDSMÅL OG ARBEIDSPLAN

» VISJON 2024, LANGTIDSMÅL OG ARBEIDSPLAN » VISJON 2024» LANGTIDSMÅL 2015-2024» ARBEIDSPLAN 2017-2018 » VISJON 2024, LANGTIDSMÅL 2015-2024 OG ARBEIDSPLAN 2015-2016 SPEIDERE VIL UT PATRULJEN TAR ANSVAR SPEIDING NÅR FLERE ARBEIDSPLAN 2015 ARBEIDSPLAN

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

K R E T S T I N G 2012

K R E T S T I N G 2012 K R E T S T I N G 2012 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 7. MARS 2012 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 37. ordinære årsmøte i kretsting 3.mars 2015 Protokoll Kretstinget ble holdt på The Stage, Internasjonalt hus med Hinna speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt. ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund Postadresse: Postboks 228,1891 Rakkestad Telefon: 93 24 98 90 Bankgiro:1090.24.66970 Referat fra Kretstinget 2015 1. KONSTITUERING v/ Kretsleder 1.1 Valg av

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Referat fra Kretstingets årsmøte 10. mars 2015 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Side 1 Kretsleder Knut Dahlgren, Kjølberg MS

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Endelig Inkalling til Kretsting Sak 1/2012 Konstituering Sak2/2012 - Årsapport 2011 Sak 3/2012 Regnskap 2011 Sak 4/2012 Budsjett 2012 Kretsstyret innkaller til kretsting

Detaljer

LANGTIDSMÅL ARBEIDSPLAN

LANGTIDSMÅL ARBEIDSPLAN LANGTIDSMÅL 2015-2024 ARBEIDSPLAN 2017-2018 Visjon 2024 - Speidere vil ut, patruljen tar ansvar, speiding når flere I 2024 er Norges speiderforbund den mest attraktive organisasjonen for barn og unge som

Detaljer

Årsberetning 2014. Årsberetning Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund 2014

Årsberetning 2014. Årsberetning Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund 2014 1. Organisasjon 1.1Kretsstyret Kretsstyrets sammensetning før årsmøtet Kretsleder; Trond Willersrud Visekretsleder; Kenneth Strømmen Styremedlemmer; Helge Jensen Thina Amalie Rossø Henrik Bowitz Varamedlemmer;

Detaljer

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund 102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund Her finner du lovene i kortversjon, der det viktigste for gruppe, krets og forbund er tatt med. I 102.2 finner du grunnregler og lover for Norges

Detaljer

... 1. Åpning. 1.3. Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting 2005. Han presenterte også kretsstyret.

... 1. Åpning. 1.3. Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting 2005. Han presenterte også kretsstyret. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 27. ordinære årsmøte i kretsting 15. mars 2005 Protokoll Kretstinget ble holdt på Tjensvoll Bydelshus med 2. Stavanger speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Østre Toten speidergruppe

Østre Toten speidergruppe Østre Toten speidergruppe Innkalling til gruppetingets årsmøte 2012 24. jan. 2012 Hoffsvangen skole, onsdag 1.februar kl 1800-2000 NSF s lover ( 2-2-2) sier: Gruppens besluttende organ er gruppetinget

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

Referat fra kretsstyrets arbeidshelg 13. November i Teistholmveien 43 i Kristiansund

Referat fra kretsstyrets arbeidshelg 13. November i Teistholmveien 43 i Kristiansund Referat fra kretsstyrets arbeidshelg 13. November i Teistholmveien 43 i Kristiansund Fra kretsstyret møtte: Synnøve Valle, Patrick Gule, Magnus Dale, Kristoffer Nøstdal og Margrete Lien. Mats Grønseth

Detaljer

Protokoll fra Speiderstyrets møte 12. juni 2003 Dok. nr. 78/03 Referat fra Arbeidsutvalgets møte 24. juni 2003 Dok. nr. 79/03

Protokoll fra Speiderstyrets møte 12. juni 2003 Dok. nr. 78/03 Referat fra Arbeidsutvalgets møte 24. juni 2003 Dok. nr. 79/03 Norges speiderforbund Dok. nr. 90/03 Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo Sak nr. 71/03 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 19. AUGUST 2003 Møtet ble holdt på Forbundskontoret i Øvre Vollgate 9, Oslo Følgende deltok

Detaljer

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets På Saksvik skole på Vikhamar. 1. Åpning Flaggutrulling og flaggsangen. Velkomsthilsen ved visekretsleder Gøril Holmvassdal. 2. Konstituering 2.1 Godkjenning

Detaljer

FOLLO KRETS. Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut.

FOLLO KRETS. Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut. FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars 2011 Sted: Seiersten ungdomsskole i Drøbak Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut. SAK 1/2011

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Denne innkallingen distribueres til Gruppeledere, som igjen distribuerer denne til sine respektive ledere og tingmedlemmer

Denne innkallingen distribueres til Gruppeledere, som igjen distribuerer denne til sine respektive ledere og tingmedlemmer 29. september 2010 TIL KRETSTINGETS HALVÅRSMØTE Du innkalles herved til kretstingets halvårsmøte 13.oktober 2010. Vi starter kl.1900, og tar sikte på å være ferdig kl. 2100. Halvårsmøtet vil være på Speiderhuset

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Endelig kretstingsinnkalling 2014

Endelig kretstingsinnkalling 2014 Endelig kretstingsinnkalling 2014 Sak 1/2014 - Konstituering 1/1 - Godkjenning av innkalling og saksliste årsmøtet 2014 1/2 - Valg av møteleder 1/3 - Godkjenning av forretningsorden (Se forslag til endring

Detaljer

Årsberetning 2016 Nedre Buskerud Krets

Årsberetning 2016 Nedre Buskerud Krets Årsberetning 2016 Nedre Buskerud Krets Organisasjon; Kretsstyret. Kretsstyrets sammensetning før årsmøtet 7.april Helge Jensen Kretsleder Hanne Bredde Vig Ingrid Nørstebø Laache Rune Haukedal Valdemar

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Kretsting søndag 6. mars klokken 1830. Sted: Furuly menighetssenter, Råde Sak 0/2013 - Mat Sak 1/2013 Konstituering Sak2/2013 - Årsrapport 2012 Sak 3/2013 Regnskap

Detaljer

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets Saksliste for Nord-Trøndelag Skytterkrets Kretsting 2009 2 KRETSTING FOR NORD - TRØNDELAG SKYTTERKRETS blir avholdt på STEINKJER KURSSENTER Onsdag den 27. januar 2009 kl 19:00 SAKLISTE 1. GODKJENNE DE

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

SPEIDERNES HUS I MOLDE

SPEIDERNES HUS I MOLDE Tirsdag 16.2. 2016 ble Rådets årsmøte for Speidernes Hus i Molde avholdt. 01. ÅPNING Styreleder Jan K. Svendsen åpnet årsmøtet ved å ønske alle vel møtt og ba forsamlingen være med å synge La oss si det

Detaljer

10.10.2012 Oslospeiderne av NSF, 93 04 06 83/ post@oslospeiderne.no - Pb 6927 St. Olavs plass, 0130 Oslo

10.10.2012 Oslospeiderne av NSF, 93 04 06 83/ post@oslospeiderne.no - Pb 6927 St. Olavs plass, 0130 Oslo Til kretstingets representanter Innkalling sendes kun elektronisk og til alle medlemmer over 15 år. Representanter til tinget velges av gruppetinget (se under). Delegater meldes på via medlemssystemet,

Detaljer

Årsmøte i gruppeting 2017 Slottet, 22. februar kl 18-20

Årsmøte i gruppeting 2017 Slottet, 22. februar kl 18-20 Årsmøte i gruppeting 2017 Slottet, 22. februar kl 18-20 Saksliste 1) Konstituering A) Godkjenning av forretningsorden B) Godkjenning av innkalling C) Valg av ordstyrer D) Valg av referent E) Valg av 2

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

(Sist endret på Speidertinget 2014)

(Sist endret på Speidertinget 2014) Norges speiderforbund Grunnregler og lover (Sist endret på Speidertinget 2014) 1 Grunnregler 1-1 Organisasjonens navn er Norges speiderforbund (NSF), hvori er opptatt Norsk Speidergutt-Forbund og Norsk

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Jarlsberg Konferansesenter, Tønsberg LØRDAG 26. april 2014 KL 10.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER 3. a) Godkjenning

Detaljer

Velkommen som delegat til Roverforum

Velkommen som delegat til Roverforum Velkommen som delegat til Roverforum Roverforum begynner å nærme seg og her kommer informasjon fra oss i prosjektgruppa. Hva er Roverforum? - Et forum hvor unge rovere skal få en mulighet til å ytre sine

Detaljer

VISJON 2024, LANGTIDSMÅL OG ARBEIDSPLAN Visjon Speidere vil ut, patruljen tar ansvar, speiding når flere.

VISJON 2024, LANGTIDSMÅL OG ARBEIDSPLAN Visjon Speidere vil ut, patruljen tar ansvar, speiding når flere. VISJON 2024, LANGTIDSMÅL 2015-2024 OG ARBEIDSPLAN 2015-2016 Visjon 2024 - Speidere vil ut, patruljen tar ansvar, speiding når flere I 2024 er Norges speiderforbund den mest attraktive organisasjonen for

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 FOR ØVRE BUSKERUD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND

ÅRSBERETNING 2006 FOR ØVRE BUSKERUD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND ÅRSBERETNING 2006 FOR ØVRE BUSKERUD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND Øvre Buskerud krets har pr. 31.12.2006 57 småspeidere, 134 speidere, 8 rovere, 36 ledere, 25 O.G. og direktemedlemmer. Medlemmene er fordelt

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap.

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 35. ordinære årsmøte i kretsting 5.mars 2013 Protokoll Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

2.1. GODKJENNING AV DELEGATER

2.1. GODKJENNING AV DELEGATER 1. ÅPNING Det 25. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund (NSF) ble arrangert på Batnfjordsøra i Gjemnes kommune, 1.-2. februar 2003, stedet hvor vi løste opp Norsk speiderguttforbunds

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe

Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe Protokoll ØØK av NSF Kretsting 09. februar 2014 Sted: Tomter Skole Tid: 12.00 17.00 Sak 1. Konstituering Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe

Detaljer

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes TING 2017 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting Lørdag 11.mars 2017 Vestnes 1 1 Velkommen til Kretsting Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets(mrgtk) har gleden av å invitere lag

Detaljer

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde Regionsting 2017 Søndag 19. mars 2017, kl. 1530 Idrettssenteret, Molde Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. Sak 3

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

Kretsting i Sør-Trøndelag krets

Kretsting i Sør-Trøndelag krets Kretsting i Sør-Trøndelag krets 19.10.2014 kl. 13.00 15.00 Denne innkallinga er sendt til gruppelederne i kretsen. Gruppeleder må sørge for at papirene blir gjort kjent i egen gruppe. Husk at minst 1/3

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Sak: R 1/15 Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvaret for gjennomføringen av møtet. Møteledelsen velges med alminnelig flertall. Forretningsorden

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG Vedtatt 26.01.2018 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund

Innkalling til årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Innkalling til årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Speiderhuset i Studsdalen Kragerø 5. mars 2014 kl. 18:30 5. mars 2014 ÅRSMØTE I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1 av 13 Medlemmer av KRETSTINGET

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.45 Kl 09.30 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund 24.03.10

Referat fra årsmøtet i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund 24.03.10 1 Referat fra årsmøtet i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund 24.03.10 Antall fremmøtte med stemmerett: 51, 2 uten stemmerett Av disse er 15 speiderdelegater. Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning

Detaljer

Kretsting. Hedmark krets av Norges speiderforbund. Lørdag 6. februar 2016 Klokkergården, Løten kirke

Kretsting. Hedmark krets av Norges speiderforbund. Lørdag 6. februar 2016 Klokkergården, Løten kirke Saksdokumenter Pr 22/1-16 Kretsting Hedmark krets av Norges speiderforbund Lørdag 6. februar 2016 Klokkergården, Løten kirke Saksliste kretsting 1 Konstituering av kretstinget: a) valg av ordstyrer(e),

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL LOV FOR... Lov for Villingur Islandshestforening (tidl Forsand fjellhestforening) stiftet den.26/2-2001. med senere endringer senest av. 26.11.2010 Godkjent av idrettsstyret den...ja...(jfr. NIF's lov

Detaljer

REGIONSTING 11. mai 2014

REGIONSTING 11. mai 2014 REGION MØRE OG ROMSDAL REGIONSTING 11. mai 2014 IDRETTSSENTERET, MOLDE KL 13:00 Regionstyret Medlemsklubber NVBF Region Møre og Romsdal Valgkomité NVBF Region Møre og Romsdals administrativ ansatt NVBFs

Detaljer