Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe"

Transkript

1 Protokoll ØØK av NSF Kretsting 09. februar 2014 Sted: Tomter Skole Tid: Sak 1. Konstituering Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe Michael Zetterlund Askim Speiderguppe Møteprotokoll referenter: Anette Tefre Tomter Speiderguppe Christine S. Iversen Marker Speiderguppe Protokoll underskrivere: Hans Kristian Holmen Borg speidergruppe Trine Langsholt Lande Speiderguppe Tellekorps: Tomter Speidergruppe Sak 2. Godkjenning. Møteledere tok så over styringen av møtet Innkallingen Godkjent Saksliste (endring senere) Godkjent 2.3. Forretningsorden blir lest opp av møtelederne. Godkjent 2.4. Delegatliste opprop og utført endringer. Det var 59 delegater og 7 observatører. Liste over delegater som hadde ordet i vedlegg Sak 3. Kretsens årsrapport. Kretsleder (KL) presenterte årsrapporten, hvor alle hovedpunktene fra den skriftlige rapporten ble gjennomgått. Delegatnummer 1, 49, 18 og 28. Det ble anmodet at ombudslederne leste opp sine rapporter. Delegat 28. Ønsket at informasjon om kommende arrangementer, kunne komme ut i god tid, slik at deltagelsen kanskje ble større. KL la frem hva lederne hadde gjort kvelden i forveien. Det ble drøftet rundt temaet bekymra foreldre ang haik. Informerte om at det kommer mange kurs for ledere, rovere og speidere dette året. Informerte om at det er 27 deltagere til Jamboreen fra ØØk. Oppfordret speidere og rovere til å tenke på deltagelse til forum og speidertinget. Oppfordret også ledere til å melde seg på ledertrening. Rapporten ble godkjent. Side 1 av 9

2 Sak 4. Regnskap for perioden v kretsstyret. Visekretsleder (VKL) presenterte regnskapet. Regnskapet er revidert og godkjent av Helge Rindal som har vervet som revisor. VKL gikk igjennom sentrale punkter fra regnskapet og forklarte de større postene. VKL anbefaler at det kommende styret bruker en regnskapsfører. Delegatnummer 2, 42,28, 1 og 16. Spørsmålene var rettet mot de store postene, både inntekt og utgifter i regnskapet. Regnskapet ble godkjent. Møteleder tok en kort pause hvor det ble flaggutrulling med sang. Sak 5. Terminliste for perioden KL la frem terminliste forslaget, ett halvt år omgangen. Delegatnummer 1, 28, 10, 17, 4, 24, 11, 49, 2, 42, 43 og 46. Delegatene forklarte hva ulike arrangementer på terminlisten inneholdt. Følgende endringer ble besluttet til revidert regnskap. Kretsting helgen ble flyttet til samme helg som i dag. Arrangement for rover i Kollen er satt på. Terminlisten godkjent med overnevnte endringer Sak 6 Innkommende saker Økonomisk støtte for deltagelse på WSJ til Japan Delegatnummer 1, 2 og 10. Følgende beslutninger kom frem. Alle de 27 deltagerne som reiser fra kretsen til Jamboreen, kan søke kretsen om kr 2000,- til støtte. I søknadsskjemaet til kretsen må alle som søker, skrive hvordan de ønsker å gi noe tilbake fra opplevelsen. ( det være seg bilder eller video fremvisning på et kretsting o.l.) Forslaget ble enstemmig godkjent Side 2 av 9

3 6.2. Felles småspeiderleir med Fredrikstad krets. Delegatnummer 1, 22, 42, 3, 46, 49, 17, 28 og 10. Følgende beslutninger kom frem. På innspill fra tinget har kretsen revidert det innkomne forslaget. Ombudene får lov å fravike fra statuttene der samarbeidet med Fredrikstad krets ikke er forenlig. Samarbeidet gjelder kretsleir og kretskonkurranse for småspeider i Forslaget ble godkjent, med en stemme i mot Deltakelse på Regional kurshelg 2014 Delegatnummer 1, 10, 13, 42, 2 og 46. Følgende beslutning kom frem. Kretsen trekker seg fra den regionale kurs helgen og ønsker å gå inn i ett samarbeid med Romerike krets og deltar på deres kurs helg. Forslaget ble enstemmig godkjent 6.4. Organisering av kretsen Delegatnummer 1, 10, 17, 11, 42, 16, 49, 43, 46, 38 og 28. Følgende beslutning kom frem. Forslaget var for dårlig lagt frem slik forslaget står. Det nye styret ser videre på dette og fremmer eventuelt et nytt forslag ved neste kretsting. Forslaget ble ikke godkjent. (8 for og 43 i mot) Side 3 av 9

4 6.5. Deltakelse på kretsen arrangement for bevere og småspeidere. Delegatnummer 28, 10, 11, 2, 12, 45, 1, 38, 43, 27, 16, 49, 16, 42 og 47. Følgende beslutning kom frem. Det kom inn et motforslag etter mye diskusjon. Det nye forslaget lyder: Maks 1/3 av patruljen kan bestå av 5.klasse småspeidere. Forslaget ble enstemmig godkjent Innlegg ang kretsleiren. Ett av temaene denne helgen har vært kretsleiren Lederne satte opp sine ønsker og speidere/rovere sine ønsker lørdag Hoved punktene fra lederne: God planlegging og mye god informasjon. Gode forhold og behagelige fasiliteter. Hoved punktene fra roverne: Regions leir sammen med flere kretser. Hoved punktene fra speiderne: Egen krets, leir med andre kretser, sjø leir, leir i utlandet, rafting, fjellet og kanoleir. Det ble dannet en for komite på kretstinget som sparker i gang ballen. Disse er: Øystein Bøhler (Askim Speidergruppe) Heidi Annie Lunde (Fossekallen Speidergruppe) Flemming Hansen (Trøgstad Speidergruppe) Christian S. Tefre (Tomter Speidergruppe) Geir Karlsen (Borg Speidergruppe) Desiree Jensen (Marker Speidergruppe) Christine S. Iversen (Marker Speidergruppe) 6.6. Innlegg ang revideringen av speiderloven KL informerte litt om at speiderloven er under revidering og at alle speidere kan komme med sine meninger. Gå inn på og frem dine forslag. Side 4 av 9

5 7. Budsjett 7.1. Forslag til budsjett for perioden VKL la frem budsjettet Delegatnummer 42, 10, 2, 16, 1 og observatør 4. Følgende beslutning kom frem. ØBUR støtte økt til kr ,- og drift av ombudene ble tillagt kr 2.000,- hver. Budsjettet fikk et underskudd på kr ,- Budsjettet ble godkjent 7.2. Forslag til kretskontingent 2015 KL la frem forslaget. Delegatnummer 11, 42, 1, 36. Forslaget ble enstemmig forkastet 8 Valg for neste kretsperiode 8.1 Presentasjon av kandidatene Bjørnar Kjellmann representerte valgkomiteen og fremmet forslag på flere styremedlemmer, men man manglet både kretsleder og visekretsleder. Lise Tubbehaugen, Tomter Speidergruppe, meldte at hun kunne stille som kretsleder hvis det var kun for ett år. Videre meldte Marie Brødholt, Tomter Speidergruppe og Fredrik Kristoffersen, Mysen MS sin interesse for å bli visekretsleder. Delegat 42 (Morten Nygård) meldte at han kunne bidra som mentor for den nye kretslederen, men ikke inneha styreverv Valg Det ble skriftlig valg mellom på visekretsleder Marie Brødholt fikk 47 stemmer men s Fredrik Kristoffersen fikk 3 stemmer. På tampen av møtet kom det frem om det er lov eller ei å velge en kretsleder som kun er 20 år. Morten Nygård kontaktet general sekretær i NSF, og fikk bekreftet at det ikke var noen utfordringer med valg av en ung kretsleder. Side 5 av 9

6 Slik ser det nye kretsstyret ut: Kretsleder : Lise Tubbehaugen (Tomter Speidergruppe) 1år Visekretsleder : Marie Brødholt (Tomter Speidergruppe) 2 år 3 Styremedlemmer : Bjørnar Kjellmann (Spydeberg Speidergruppe) 2 år : Wenche Syversen (Lande Speidergruppe) 1 år : Thor Georg Stenberg (Marker speidergruppe) 1 år Varamedlem : Anne Wesstad (Tomter speidergruppe) 1 år Varamedlem : Andreas Harjo Kjellmann (Spydeberg Speiderguppe) 2 år Lederombud : Øystein Bøhler (Askim Speidergruppe) 2 år Roverombud : Even Kildebo (Halden Speiderguppe) 2 år Speiderombudet : Hege Nikolaisen (Spydeberg Speidergruppe) 2 år Små speiderombudet : Anette Tefre (Tomter Speidergruppe) 2 år Valg komiteen : Trond Sydskogen (Halden Speidergruppe) 1 år Valg komiteen : Geir Karlsen (Borg Speidergruppe) 2 år Revisor : Helge Rindal (Askim Speidergruppe) 1 år (Mentor for Kretsleder : Morten Nygård (Tomter Speidergruppe)) Valg av revisor ble formelt glemt i valgprosessen under tinget. Helge Rindal sa ja til å stå som revisor i ett år til. Speider forum: Delegater som ønsker å delta på speider forum var: 41, 56, 9, 15 og 12 Det ble stemt over hvem som skulle reise og resultatet ble: 1. Delegat 41 Marie Nordby (Tomter Speidergruppe) 34 stemmer Deltar 2. Delegat 56 Brage Minge (Borg Speidergruppe) 32 stemmer Deltar 3. Delegat 9 Tobias Granli (Lande Speidergruppe) - 16 stemmer Vara 4. Delegat 12 Sigurd Raknerud (Askim Speidergruppe) 12 stemmer Vara 5. (Delegat 15 Per Jarle Nordhagen (Askim Speidergruppe -4 stemmer) Side 6 av 9

7 Rover forum: Delegater som ønsket å delta på rover forum var: 18, 31, 37 og 29 Det ble stemt over hvem som skulle reise og resultatet ble: 1. Delegat 18 Andreas Harjo Kjellmann (Spydeberg speidergruppe) - 34 stemmer Deltar 2. Delegat 31 Christine S. Iversen (Marker Speidergruppe) - 30 stemmer Deltar 3. Delegat 29 Desiree Jensen (Marker Speidergruppe) - 22 stemmer Vara 4. Delegat 37 Mia Hansen (Trøgstad Speidergruppe) - 9 stemmer Vara 2 stemmer ble forkastet Speidertinget: Delegater som ønsket å delta på speidertinget var: 2, 18, 25, 9 og 27 Det ble stemt over hvem som skulle reise og resultatet ble: Kretsleder har med seg: 1. Delegat 18 Andreas Harjo Kjellmann (Spydeberg speidergruppe) 33 stemmer Deltar 2. Delegat 2 Øystein Bøhler (Askim Speiderguppe) 32 stemmer Deltar 3. Delegat 25 Ole Martin Holmen (Borg Speiderguppe) 26 stemmer Deltar 4. Delegat 27 Magnus Mathisen (Borg Speiderguppe) 25 stemmer 5. Delegat 9 Tobias Granli (Lande Speidergruppe) 22 stemmer 1 blank 2 forkasta stemmer Side 7 av 9

8 Vedlegg: Delegater som er nevnt med tall i protokollen: 1 Geir O. Larsen 2 Øystein Bøhler 3 Wenche Talgø Syvertsen 4 Heidi Annie Lunde 10 Michael Zetterlund 11 Patrik Zetterlund 12 Sigurd Dæhlen Raknerud 13 Ida Ødegaard 16 Bjørnar Kjellmann 17 Hege Cecilie Nicolaysen 18 Andreas Harjo Kjellmann 22 Geir Karlsen 24 Hans Kristian Holmen 27 Magnus Mathisen 28 Lene Jensen 36 Flemming Hansen 38 Fredrik Kristoffersen 42 Morten Nygård 43 Ragnhild Meling 45 Christian Tefre 46 Trine Zetterlund 47 Pål Ekeheien 49 Åse Sollie Observatør 4 Lise Tubbehaugen Side 8 av 9

9 Signatur av protokoll Møteleder Geir Karlsen Møteleder Michael Zetterlund Protokoll fører Anette Tefre Protokoll fører Christine S. Iversen Delegat til å underskrive protokollen Hans Kristian Holmen Delegat til å underskrive protokollen Trine Langsholt Side 9 av 9

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Endelig Inkalling til Kretsting Sak 1/2012 Konstituering Sak2/2012 - Årsapport 2011 Sak 3/2012 Regnskap 2011 Sak 4/2012 Budsjett 2012 Kretsstyret innkaller til kretsting

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

FOLLO KRETS. Kretsting

FOLLO KRETS. Kretsting FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Kretsting Kretsstyret i Follo krets har gleden av å innkalle til kretsting på Breidablikk grendehus Sproveien 35b - Fagerstrand - den 01032009 klokken 1300. 1.1 Godkjenning

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2004 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2004 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

K R E T S T I N G 2014

K R E T S T I N G 2014 K R E T S T I N G 2014 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund SØNDAG 2. MARS 2014 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård rett overfor speiderkontoret. Oppmøte for registrering

Detaljer

Sakslisten ble godkjent med følgende endring: Forslag: Sak 7 ønskes flyttet før budsjettet etter sak 5 regnskap. - Godkjent mot 1 stemme.

Sakslisten ble godkjent med følgende endring: Forslag: Sak 7 ønskes flyttet før budsjettet etter sak 5 regnskap. - Godkjent mot 1 stemme. Referat fra kretsens årsmøte 2009 i Våle SAK 1 KONSTITUERING Ordstyrer Arne Nøkland Referent Ole Kristian Næs Tellekorps Brit Elin og Bodil M. Skeie Protokollunderskrivere Brit Elin Nagel og Bodil M. Skeie

Detaljer

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Kretsstyret Fram til årsmøtet 2. mars 2006 hadde kretsstyret følgende sammensetning: Kretsleder: Torodd Seierstad, 6. Larvik Visekretsleder: Petter Gjertsen,

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2005 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2005 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Saksliste 1 ÅPNING...

Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TO TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Torsdag 10.feb 2011 kl 18.30 Idrettens hus, 2.etg, Stoa Til stede var: Bjørn Lien, Jonny Antonsen, Kim Stein Johnsen, Odd Olav Reiersen, Magnus Reiersen, Dag Anders Omholt,

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 26. ordinære årsmøte i kretsting 16. mars 2004 Protokoll Kretstinget ble holdt på Skeie skole med Hundvåg 1 og Hundvåg MS speidergrupper som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Referat fra Korpsting Hove, 14. februar 2009.

Referat fra Korpsting Hove, 14. februar 2009. Referat fra Korpsting Hove, 14. februar 2009. Sak 1: Åpning Sveinung Eiksund åpnet korpstinget. Arendal FSK har vært arrangementskomite. Korpset fikk en hilsen fra synodeformann Arnfinn Løyning. Sak 2:

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap.

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 35. ordinære årsmøte i kretsting 5.mars 2013 Protokoll Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 Møtet ble avholdt på Speidersenteret i Marken fra kl 17.30. Møteleder: Øyvind Høvding Tilstede: Øyvind Høvding, Thomas Lundberg, Morten S. Hatlen, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Hordaland krins av Norges Speiderforbund. Retningslinjer for tillitsverv

Hordaland krins av Norges Speiderforbund. Retningslinjer for tillitsverv Hordaland krins av Norges Speiderforbund Retningslinjer for tillitsverv Sist oppdatert 30.04.2003 INNHOLD 1. Tillitsverv i Hordaland krins 1 1.1 Kretsstyret 1 1.1.1 Arbeidsutvalget 1 1.2 Ledertrenerpatruljen

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 31. januar 2015 kl 15.30 Veitvet Bowlingsenter, Veitvetveien 8, 0596 Oslo (Se kart bakerst i innkallingen)! 1. Velkommen. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Årsmøte i Troms Krets 17.02.2007

Årsmøte i Troms Krets 17.02.2007 Årsmøte i Troms Krets 17.02.2007 Innholdsliste 1. Valg og konstituering...1 Fremmøtte:...1 Elverhøy:...1 Sørreisa:...2 Tromsdalen:...2 Kaldfjorden:...2 Uten gruppetilhørighet:...2 Fraværende...2 2. Årsmelding

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 14.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Annelie VK, Rikke VK, Lisbeth HR, Deltakere fra U20 komiteen, Christian MA, Tone SA, Sondre KVK, Stian Leder, Tiril

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Det innkalles til ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Lørdag 28. april 2012 kl. 12.00 (NB! Tidspunkt) på Solrabben, Sjøhaug SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder.

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Kretsting 2013. Saksliste. Aksdal, søndag 3. februar 2013, kl 10.00

Kretsting 2013. Saksliste. Aksdal, søndag 3. februar 2013, kl 10.00 Kretsting 2013 Aksdal, søndag 3. februar 2013, kl 10.00 Saksliste 1 Konstituering Opprop Val av ordstyrer Val av referent og tellekorps Val av protokollunderskrivere 2 Årsmelding 2012 3 Regnskap 2012 4

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer