Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap."

Transkript

1 Vesterlen krets av Norges speiderforbund 35. ordinære årsmøte i kretsting 5.mars 2013 Protokoll Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet kl til kl Registrering av delegatene kl Åpning 1.1 Flaggutfoldelse v/2. Sandnes sjøspeidergruppe 1.2 Leder i 2. Sandnes sjøspeidergruppe Morten Haugstad ga praktiske opplysninger om lokalet, rømningsveier m.m 1.3 Ordfører i Sola kommune Ole Ueland kom med en hilsen til kretstinget. 1.4 Kretsleder John Ottar Motland fra Rogaland krets KM kom med en hilsen til kretstinget. 1.5 Kretsleder Sigrun A. Vagle ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting Konstituering. Møtelederne Jon Alsos og Lars Meling Hultin tok over. 2.1 Godkjenning av representantene. Opprop v/heidi Haugland Tveit Delegater med stemmerett: 69 Observatører: 6 19 grupper representert 2.2 Godkjenning av tellekorps. Ansvarlig 2. Sandnes sjøspeidergruppe v/mads Haga 2.3 Valg av referenter. Valgt til referenter: Liv Margareth Aksland og Heidi Haugland Tveit. 2.4 Valg av to delegater til å underskrive protokollen. Valgt til å underskrive protokollen: Arvid Langeland og Sigurd Mo 2.5 Godkjenning av innkalling og saksliste. Innkalling og saksliste ble godkjent. 2.6 Forretningsorden Forretningsorden for kretstinget 2013 enstemmig vedtatt. Møtelederne tok forbehold om endring i rekkefølgen på sakene i h.t. dagsorden.

2 Tilstede: 69 stemmeberettigede 3. Årsmelding for 2012 Årsmelding lagt frem av kretsleder Sigrun A. Vagle, sammen med en takk til alle komiteer. Årsmelding for 2012 ble enstemmig godkjent. 4. Regnskap for Revisors beretning. Denne ble lest opp av Trond Haugland. Revisor har ingen anmerkninger til regnskapet. Revisors beretning tatt til etterretning. 4.2 Resultatregnskap for Furuneset speidertun 2012 Lagt frem av Livar Risa. Kommentarer ifølge sakspapirer. Resultatregnskap for Furuneset speidertun 2012 enstemmig godkjent. 4.3 Resultatregnskap for Vesterlen krets Lagt frem av Trond Haugland. Mindre underskudd enn budsjettert. Ordet hadde Sigurd Mo og Wigdis Kalsås. Resultatregnskap for Vesterlen krets 2012 enstemmig godkjent. 4.4 Status per Balanseregnskapet lagt frem av Trond Haugland. Status per enstemmig godkjent. 4.5 Fordeling av overskudd/inndekning underskudd. Lagt frem av Trond Haugland Kretsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt. 5. Innkomne forslag 5.1 Forslag fra kretsstyret. Furuneset speidertun Forslaget som følger ble lagt frem av Trond Haugland. Vesterlen krets innfører fast dugnad på Furuneset speidertun med 20 timer dugnad per gruppe per år. Ordet hadde: Wigdis Kalsås, Helge Emil Bjelland, Sigurd Mo, Torstein Hafsøe, Carina Stenseth Lund, Morten Haugstad, Lars Meling Hultin, Sigurd Mo, Trond Haugland, Alf Årsvoll Olsen og Livar Risa Kretsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt. 5.2 Forslag fra kretsstyret. Teambuilding med krets og gruppeledelse Forslaget som følger ble lagt frem av Torstein Hafsøe. Kretsstyret foreslår at det arbeides for en utenlandstur for krets og gruppeledelse i løpet av høsten.

3 Ordet hadde: Sigrun A. Vagle, Cato Bjerkeli, Sigurd Mo, Wigdis Kalsås, Helge Emil Bjelland, Lars Meling Hultin, Sigrun A.Vagle, Ivar A. Nøttestad, Rolf Bergheim, Sigurd Mo, Alf Årsvoll Olsen, Ivar A.Nøttestad, Lars Meling Hultin, Cato Bjerkeli, Sigrun A. Vagle og Wigdis Kalsås. Kretsstyrets forslag ble vedtatt med 34 stemmer for, 30 stemmer imot og 5 blanke. 6. Aktivitetsplan 6.1 Aktivitetsplan 2013 Vedtatt Aktivitetsplan for 2013 er med i sakspapirene som orienteringssak. Sissel Skoge orienterte. 6.2 Aktivitetsplan for våren Vedtatt Aktivitetsplan for våren 2014 er med i sakspapirene som orienteringssak. Sissel Skoge orienterte. 6.3 Arbeidsmål Lagt frem av Kine Løland Rege. Arbeidsmål for 2013 ble vedtatt ved akklamasjon. 7. Budsjett 7.1 Budsjett for Furuneset speidertun 2013 Budsjettforslaget ble lagt frem av Livar Risa. Ordet hadde: Reidun Egeland og Gunnar Skundberg Forslaget til budsjett for Furuneset speidertun 2013 ble vedtatt ved akklamasjon. 7.2 Budsjett for Vesterlen krets 2013 Kretsstyrets budsjettforslag ble lagt frem av Trond Haugland. Ordet hadde: Sigurd Mo, Helge Emil Bjelland, Reidun Egeland, Rolf Bergheim, Trond Haugland, Sondre Lura, Ola Helgeland, Wigdis Kalsås, Torstein Hafsøe Sigurd Mo fremmer forslag til endring i budsjett på 3 punkter som det skal stemmes over: a) Konto 6500 strategisk satsning endres til utgift kr ,- b) Konto 6950 andre driftsutgifter endres til utgift kr ,- c) Konto 3500 Ledertrening utgift ,- og inntekt kr ,- Ordet hadde: Trond Haugland, Alf Årsvoll Olsen Ola Helgeland fremmer forslag til endring i budsjettet på konto 6500 strategisk satsning til kr ,- Sigurd Mo trekker forslag c, og det stemmes over forslag a og forslag til Ola Helgeland. Forslaget til Sigurd Mo punkt a ble ikke vedtatt med 66 stemmer mot og 3 stemmer for. Forslaget til Ola Helgeland ble ikke vedtatt med 59 stemmer mot og 10 stemmer for. Forslaget til kretsen ble vedtatt med 53 stemmer for og 16 stemmer mot. Rolf Bergheim fremmer forslag at ledertrening halveres både på inntekter og utgifter. Forslaget til Rolf Bergheim ble ikke vedtatt med 62 stemmer imot og 7 stemmer for. Forslaget til kretsen ble vedtatt med 55 stemmer for og 14 imot. Sigurd Mo hadde ordet og det stemmes over forslag b. Forslaget til Sigurd Mo ble ikke vedtatt med 61 stemmer mot og 8 stemmer for. Forslaget til kretsen ble vedtatt med 55 stemmer for og 14 imot.

4 Etter flere runder med forslag til endringer i budsjett, der ingen ble vedtatt, stemmes det så over hele budsjettet. Forslaget til budsjett for Vesterlen krets 2013 ble vedtatt med 65 stemmer for og 4 imot 8. Valg 8.1 Valg av kretsleder Valgt til kretsleder for 2 år ved akklamasjon: Sigrun A. Vagle 8.2 Valg av visekretsleder Valgt til visekretsleder for 2 år ved akklamasjon: Trond Haugland 8.3 Valg av medlemmer til kretsstyret Valgt til styremedlem til kretsstyret for 2 år ved akklamasjon: Torstein Hafsøe Lars E. Hauge Ida H. Mykkeltveit Eve Nordvall Arne A. Qvindesland 8.4 Valg av møteledere Valgt til møteledere for ett år ved akklamasjon: Jon Alsos og Lars Meling Hultin Varamøteleder for ett år: Ingrid Nordbø 8.5 Valg av revisor Valgt til revisor for ett år ved akklamasjon: Arve Skryten Innimellom sakene ble det tid til følgende: Speidersjef Knut Slettebak kom med en hilsen. Kine Løland Rege orienterte om landsleiren Stavanger Johan Skjeivik orienterte om tårnet, og kom med en sterk oppmodning om å stille på dugnad. Han demomstrerte høyden på tårnet ved å strekke et 28 meter langt tau gjennom lokalet, og viste et utsnitt av de største og lengste raiene. 9. Avslutning Sigrun A. Vagle takket alle for oppmøtte, og møteledere med gave og blomster. Hun delte ut en bukett roser til hver av gruppene som hadde positiv medlemsutvikling i 2012, og en rose til hver gruppe som hadde leid Furuneset speidertun i Dessuten fikk referenter og arrangørene v/morten Haugstad blomster. Takk til vertskapet, 2. Sandnes sjøspeidergruppe. Flagginnrulling. Speiderbønnen.

5 Valgt til referenter Liv Margareth Aksland Heidi Haugland Tveit Valgt til å underskrive protokollen Arvid Langeland Sigurd Mo Valgte møteledere Jon Alsos Lars Meling Hultin

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Endelig Inkalling til Kretsting Sak 1/2012 Konstituering Sak2/2012 - Årsapport 2011 Sak 3/2012 Regnskap 2011 Sak 4/2012 Budsjett 2012 Kretsstyret innkaller til kretsting

Detaljer

FOLLO KRETS. Kretsting

FOLLO KRETS. Kretsting FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Kretsting Kretsstyret i Follo krets har gleden av å innkalle til kretsting på Breidablikk grendehus Sproveien 35b - Fagerstrand - den 01032009 klokken 1300. 1.1 Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Dessverre var det flere påmeldte

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE

UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE TORSDAG 4. MAI 2006 PÅ SIVILFORSVARETS LEIR STARUM VED GJØVIK. Delegater med stemmerett: Oddvar Berg, UF-Øvre Hallingdal Stein Dølplass,

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Protokoll Ammehjelpens 38. generalforsamling Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

Rogaland Orienteringskrets

Rogaland Orienteringskrets Rogaland Orienteringskrets Stiftet 22-5- 1947 Til Kretsstyret, Foss-Eikeland, 21. februar 2011 Alle lag i ROK, Tillitsvalgte, NOF, RIK PROT 1/2011 PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 17. FEBRUAR 2011 Sted: Mortavika

Detaljer

Årsmøtereferat SMFK 2006

Årsmøtereferat SMFK 2006 Årsmøtereferat SMFK 2006 Årsmøtet ble holdt i Soldatheimen på Værnes Flystasjon 14 mars kl 1900. Det var 14 medlemmer tilstedet. Godkjenning av stemmeberettigede: Samtlige oppmøtte var stemmeberettige

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn Årsmøte onsdag den 12. mars 2008 Kl. 19.30 i Freidigs klubbhus på Eberg Dagsorden 1. Åpning, godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden og registrering

Detaljer

Referat fra ordinær generalforsamling 2004 for Hexagon

Referat fra ordinær generalforsamling 2004 for Hexagon Referat fra ordinær generalforsamling 2004 for Hexagon av Bjarte Stien Karlsen Generalforsamlingen ble avholdt i klubbens lokaler mandag 6. september 2004. Totalt opptil 26 stemmeberetige medlemmer deltok.

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Årsmøte, Norsk Varmblod 29. Mars 2009 Referat. Årsmøte, Norsk Varmblod. Rica Hotell Gardermoen, 29.mars 2009, kl 10:00

Årsmøte, Norsk Varmblod 29. Mars 2009 Referat. Årsmøte, Norsk Varmblod. Rica Hotell Gardermoen, 29.mars 2009, kl 10:00 Årsmøte, Norsk Varmblod Rica Hotell Gardermoen, 29.mars 2009, kl 10:00 Leder Mette Hansson ønsket velkommen, og takket for et godt og lærerikt avlseminar på Lørdag. Deretter ga hun ordet til ordfører Einar

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

Årsmøte i Troms Krets 17.02.2007

Årsmøte i Troms Krets 17.02.2007 Årsmøte i Troms Krets 17.02.2007 Innholdsliste 1. Valg og konstituering...1 Fremmøtte:...1 Elverhøy:...1 Sørreisa:...2 Tromsdalen:...2 Kaldfjorden:...2 Uten gruppetilhørighet:...2 Fraværende...2 2. Årsmelding

Detaljer

Norsk Kennel Klub region Trøndelag

Norsk Kennel Klub region Trøndelag Årsmøteprotokoll 2014 Norsk Kennel Klub region Trøndelag Sted: Hoppbygget, Granåsen. Tid: 29.mars 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Åpning 2. Godkjenning av delegater (antall stemmer pr delegat) 3. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Sakslisten ble godkjent med følgende endring: Forslag: Sak 7 ønskes flyttet før budsjettet etter sak 5 regnskap. - Godkjent mot 1 stemme.

Sakslisten ble godkjent med følgende endring: Forslag: Sak 7 ønskes flyttet før budsjettet etter sak 5 regnskap. - Godkjent mot 1 stemme. Referat fra kretsens årsmøte 2009 i Våle SAK 1 KONSTITUERING Ordstyrer Arne Nøkland Referent Ole Kristian Næs Tellekorps Brit Elin og Bodil M. Skeie Protokollunderskrivere Brit Elin Nagel og Bodil M. Skeie

Detaljer

Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2014. Onsdag 19. mars Tid: kl. 19.00 Sted: Grendehuset

Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2014. Onsdag 19. mars Tid: kl. 19.00 Sted: Grendehuset Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2014 Onsdag 19. mars Tid: kl. 19.00 Sted: Grendehuset Dagsorden for årsmøtet 2014 1. Velkomst innledning 2. Valg av møteleder og referent 3. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

NMCUs årsmøte i Stjørdal MCs klubbhus, Stjørdal lørdag 5 september 2009 kl.13.00

NMCUs årsmøte i Stjørdal MCs klubbhus, Stjørdal lørdag 5 september 2009 kl.13.00 NMCUs årsmøte i Stjørdal MCs klubbhus, Stjørdal lørdag 5 september 2009 kl.13.00 Tilstede: Sekretariatet v/morten Hansen og Wenche Jordfald. Sentralstyret v/hans Vestre, Bent Ording, Ole Robin Paulsen,

Detaljer

Protokoll: LANDSMØTET 2013

Protokoll: LANDSMØTET 2013 Protokoll: LANDSMØTET 2013 Tid: Sted: Lørdag 26. oktober 2013 Lillestrøm, Thon Hotel Arena Sak 1. Sak 2. Valg av dirigent, referent og stemmekorps Forslag dirigent: Trond Berget Forslag referent: Karin

Detaljer

Årsmøte i Nedre Eiker Pistolklubb for 2013. Referat.

Årsmøte i Nedre Eiker Pistolklubb for 2013. Referat. Årsmøte ble avholdt torsdag 13.2.2014 KL.19.00 i Jegerhuset i Krokstadelva, det møtte totalt 20 medlemmer inkludert det sittende styret. Forfall fra styret: Lasse Leander, Eirik Bøhm Følgende saker var

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 Møtet ble avholdt på Speidersenteret i Marken fra kl 17.30. Møteleder: Øyvind Høvding Tilstede: Øyvind Høvding, Thomas Lundberg, Morten S. Hatlen, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer

Referat fra NAS' generalforsamling

Referat fra NAS' generalforsamling Referat fra NAS' generalforsamling Norsk Astronomisk Selskap avholdt ordinær generalforsamling i Auditoriet ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo, tirsdag 28. april 2008 kl. 18:00.

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

Valg av : Ordstyrer Kari Nerdrum Tangen Godkjent Referenter Else Nielsen og Mona M. Moum Godkjent Tellekorps Vibeke Grønli, Hanne Payne og

Valg av : Ordstyrer Kari Nerdrum Tangen Godkjent Referenter Else Nielsen og Mona M. Moum Godkjent Tellekorps Vibeke Grønli, Hanne Payne og Generalforsamling i Trondheim 29 oktober 2000 Ved møtestart var det 49 stemmeberettigede. 1. Anne Sigstad startet med å ønske velkommen. 2. Konstituering Godkjenning av innkallelse Godkjent Godkjenning

Detaljer