FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOLLO KRETS av Norges speiderforbund"

Transkript

1 FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Referat fra Follo Krets' kretsting søndag 7.mars 2010 Myrvolls gruppeleder ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut. SAK 1/10 Konstituering Godkjent 1.1 Godkjenning av innkalling og saksliste 1.2 Valg av møteleder Kretsstyret forslag ble vedtatt. Peik Næsje ble valgt til møteleder. Godkjent 1.3 Godkjenning av forretningsordren 1.4 Valg av referent Kretsstyrets forslag ble vedtatt. Thorbjørn Elvestad ble valgt til referent. 1.5 Valg av 2 til å undertegn protokollen Bjørn Rudberg (Myrvoll) og Steinar Torgersen (1. Langhus) var foreslått fra kretsstyret, og forslaget ble vedtatt. 1.6 Valg av tellekorps Kretsstyrets forslag til Myrvoll som tellekorps ble vedtatt. Antallet delegater var 68. SAK 2/10 Årsrapport 2009 Årsrapporten for 2009 ble fremlagt av visekretsleder Marit Carlsen. Det ble gitt en korrigering på antall delegater på kretstinget Det ble stilt et spørsmål om årsrapporten i forhold til styrets mål for 2009 med tanke på medlemsforhold (oppgang / nedgang). Det ble ytret en kommentar om at årsrapporten var litt mangelfull. Det var ønske om en mer utfyllende rapport enten skriftlig eller muntlig og det ble nevnt at NM kunne vært nevnt som et bipunkt under kretskonk. Når det gjaldt NM som underpunkt ble det informert om at fjorårets NM-deltagere fra Follo var

2 vinnerne fra kretskonken Årsrapporten ble godkjent. SAK 3/10 Regnskap 2009 Regnskapet ble lagt frem av kretsleder Vidar Falck-Muus. Det ble informert at til kretskontingent kom inn på konto i 2010, og var derfor ikke med i regnskapet over Underskuddet til speiderombudet ser kretsstyret på som en god aktivitet fra ombudets side for aktivitetstilbudet for speidere i Follo Krets. Det ble kommentert at TG-treff burde stå under posten kursstøtte. Speiderlederkurset ble avlyst i 2009, og likevel er det postert 5973kr. Dette ble kommentert at var et etterslep fra Det ble informert at posten 80-årsfeiring inkluderte småspeiderdagene, landsleiren og grautfesten. Revisjonsrapporten ble opplest av kretsleder. Det kom inn et spørsmål om hvorvidt det var bevisst budsjettert med underskudd eller om det lå en annen strategi bak, og spørsmål rundt midler til 80-årsfeiring. Dette spørsmålet ble besvart med at kretsstyret ønsker å bruke av overskuddet etter kretsleiren i 2007, for å komme ned på det nivået vi lå på tidligere. (Egenkapital ) Regnskapet ble godkjent under forutsetning av trykkfeil i revisjonsberetningen hvor det var en differanse. SAK 4/10 Budsjett 2010 Fremlagt ved kretsleder. Det ble kommentert og informert at under posten Drift Follo Krets gaver kommer noe drift/husleie for St. Olavs gt. Det ble fremmet spørsmål om det var en grunn til å tære på egenkapitalen. Dette ble besvart med at vi for det første har mye egenkapital og at er satt av til verving altså midler gruppene kan søke om og at denne posten alene dekker nesten hel underskuddet. Det ble kommentert at det var dårlig å budsjettere Camp Alpin med et underskudd på , når det kreves at kurs går i 0. Dette ble besvart med at det er langt mer forutsigbare kostnader og inntekter på kurs enn på Camp Alpin. Det dukket opp kommentarer på postene for Peffkurs 3 / Follotroppen og Peffkurs 1, og det ble redegjort for at Peffkurs 3 og Follotroppen er to forskjellige arrangementer, mens Peffkurs 1 er et enkelt arrangement.

3 Det ble fremmet spørmål om det føres kontroll på medlemmer til arrangementer, og det ble opplyst at på kretsens arrangementer må det oppgis medlemsnummer. Det ble også spurt om hvor lenge en skal ta av egenkapitalen, og det ble presisert at kretsstyret har tenkt til å komme ned på det nivået vi var på før det store overskuddet etter kretsleiren i 2007 (Tolmers) og at det ikke er vedvarende å budsjettere med underskudd. Budsjettet ble godkjent. Før pausen ble det informert om at vi hadde 1273 registrerte medlemmer i 2009, og av disse hadde 1173 betalt kontingenten. Det ble også informert om at det er viktig å melde inn med fødselsdato, dette pga stønaden vi får som er ulik for medlemmer over 25 og under 25. Det arrangeres et Trekløver Gilwell kurs i august i alpene, nærmere bestemt Our Chalet i Sveits. Snøhulekurs er om 14 dager fra kretstingets dato og holdes av Øystein Santi fra 1.Langhus speidergruppe. Det er fortsatt noen ledige plasser. Lederkurset NYINGEN arrangeres 7.-9.mai i Drøbak. Minileir 2010 blir på en av borgene i Oslofjorden, og blir et nasjonalt tilbud akkurat som tidligere. Minileiren avholdes 1. helg i september. Peffkursene 3 og 2 er nye. I nye peffkus 3 er kurset lagt opp som en patruljetur hvor kursdeltakerne har med egen patrulje og får med en veileder. I nye peffkurs 2, er kurset bygget opp rundt dagstur som tema. Kretskonk 2011 blir arrangert på våren. Regionsansatt arrangerte en leir for Fredrikstad krets sommeren Det ble også informert om kretsleiren i 2011 v/ Andy Hyde Leire blir i Sverige, og blir en såkalt camp-in-camp tilknyttet verdensjamboreen. Jamboreen er i Rinkeby, og kretsleiren blir innen en 2 timers kjøring fra Jamboreen og vi får besøk av tropper/patruljer fra jamboreen som skal være hos oss i 24 timer (lunsj-til-lunsj). Vi får besøk av henholdsvis 40, 80 eller 120 speidere per besøk i patruljer bestående av 10 speidere. Leiren får besøk fra Jamboreen 31.juli til 3.august Det vil bli mulighet for alle til å besøke jamboreen, og bakgrunnen for denne type leir er å lage en kjempebra kretsleir og 100-års markering.

4 SAK 5/10 Kretsens mål for 2010 Fremlagt ved kretsstyremedlem Andreas Myrer. Kretsstyret hadde gode mål for 2009, men disse ble ikke nådd til sitt fulle. Kretsstyret har valgt å videreføre disse målene til 2010, samt at kretsstyret i 2010 vil konsentrere seg ekstra om målet kommunikasjon, med ny nettside, nytt kretsnytt (kun program), sentralannonse i alle lokalaviser i kretsen i forbindelse med skolestart, mulighet for gruppen å søke om midler til verving, og gruppebesøk. Det ble fremmet to forslag. Forslagene var som følger. Forslag 1: Kretsstyret skal legge fram et budsjett i balanse for 2011 Forslag 2: Kretsstyret skal pr 1.november 2010 foreta justeringer som sikrer at budsjettet holdes og at underskuddet ikke blir større enn vedtatt. Begge forslagene falt under avstemning med kun 10 stemmer for. Mål for 2009 ble lest opp av møteleder, etter forespørsel fra salen. Det ble i forbindelse med forslagene 1 og 2 kommentert at budsjettet ikke var utdypende nok, at det var vanskelig å lese regnskapet om en ikke har flere års erfaring fra kretsen. Det ble ikke sett noen hensikt med forslagene. Det er også for tidlig å vedta dette, siden vi ikke vet alle arrangementene (gjaldt forslag 1). Når det gjaldt forslag 2 ses det vanskelig med en slik justeringspolitikk, da det kun gjenstår et arrangement etter 1. november. Dessuten ser styret igjennom posteringer i regnskapet på hvert møte. Både inntekter og kostnader og dette er en fast sak på alle styremøter. Kretsens mål for 2010 og videreføring av mål fra 2009 ble vedtatt. SAK 6/10 Valg Vidar Falck-Muus ble gjenvalgt som kretsleder for to nye år som eneste kandidat. Andreas Myrer ble gjenvalgt og Morten Ødegaard ble valgt som styremedlemmer for 2 år som eneste kandidater og Thorbjørn Elvestad ble gjenvalgt som styremedlem fo 1 år som eneste kandidat.

5 Etter avstemning ble følgende kandidater valgt til speidertinget (antall stemmer i parantes): Peik Næsje (40) Anette Hanseth under 25 (39) John Anders Fløistad under 25 (23) Vara: Vara 1 Martin Olaisen (22) Vara 2 Andreas Myrer (21) Vara 3 Silje Dons Ranhoff (20) Til speiderforum ble følgende kandidater valgt; Ane-Sofie Smith Kristiansen Håkon Ahrèn Heløe Til roverforum ble følgende kandidater valgt: Tone Ødegaard Ingvild Romstad Hem BDT Viken Regnskap ble valgt som regnskapsfører for 1 år. Kari Karlsson ble gjenvalgt som revisor for 1 år. Det ble også valgt en ny valgkomitè, som består av følgende medlemmer: Martin Olaisen (2år) Elisabeth Belsten (2år) Thomas Engebretsen (1år) Silje Dons Ranhoff (1år) SAK 7/10 Innkommet forslag fra Myrvoll speidergruppe. Felles transport til NM i Speiding Forslag fra Myrvoll speidergruppe er at kretsen samkjører og stiller med et felles transporttilbud til patruljene som representerer Follo Krets på NM i Speiding. Dette er begrenset til når arrangementet foregår utenfor Oslo/Akershus-kretsene. Den sum som til enhver tid er satt av i budsjettet, går i sin helhet til transporttilbudet.

6 Bakgrunn for forslaget bygger på flere års erfaring med NM-turer rundt i vårt land med våre patruljer. Sist år var vi i Bergen hvor vi, 1. Jeløy og Myrvoll reiste sammen i en buss med våre 2 patruljer. De 2 andre patruljene fra Follo Krets leide egne minibusser og kjørte samme vei. Dette virket lite gjennomtenkt og meningsløst da Jeløy/ Myrvoll-bussen var halvfull og det er god plass til 4 patruljer + utstyr i en vanlig buss. Dette er vel også dårlig miljøpolitikk for en organisasjon som vår og fordyrer prisen på egenandelen for gruppene som representerer Follo Krets og deltar på NM. Forslag til vedtak: Follo Krets v/speiderombudet stiller med felles transporttilbud til kretsens NM-patruljer når NM arrangeres utenfor Oslo/Akershus-kretsene. Kretsens reisebidrag går da i sin helhet til fellestransporten. Myrvoll speidergruppe Kretsstyrets instilling: Forslaget vedtas ikke. Etter diskusjon frem og tilbake ble kretsstyrets forslag om ikke å vedta dette forslaget nedstemt under avstemning. Forslaget ble vedtatt med 34 mot 28 stemmer. Avslutningsvis ble 10årsknapp utdelt til Vigleik Lutnes Hedersbevis med æreskniv ble tildelt Lars Eirik Normann for sin innsats i kretsen. NSFs hederstegn ble tildelt Peik Næsje for sitt speiderengasjement i krets og nasjonalt. Referent: Representanter for protokollen: Thorbjørn Elvestad sign. Bjørn Rudberg sign. Steinar Torgersen

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Endelig Inkalling til Kretsting Sak 1/2012 Konstituering Sak2/2012 - Årsapport 2011 Sak 3/2012 Regnskap 2011 Sak 4/2012 Budsjett 2012 Kretsstyret innkaller til kretsting

Detaljer

FOLLO KRETS. Kretsting

FOLLO KRETS. Kretsting FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Kretsting Kretsstyret i Follo krets har gleden av å innkalle til kretsting på Breidablikk grendehus Sproveien 35b - Fagerstrand - den 01032009 klokken 1300. 1.1 Godkjenning

Detaljer

K R E T S T I N G 2014

K R E T S T I N G 2014 K R E T S T I N G 2014 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund SØNDAG 2. MARS 2014 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård rett overfor speiderkontoret. Oppmøte for registrering

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 Møtet ble avholdt på Speidersenteret i Marken fra kl 17.30. Møteleder: Øyvind Høvding Tilstede: Øyvind Høvding, Thomas Lundberg, Morten S. Hatlen, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Kretsstyret Fram til årsmøtet 2. mars 2006 hadde kretsstyret følgende sammensetning: Kretsleder: Torodd Seierstad, 6. Larvik Visekretsleder: Petter Gjertsen,

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

Sakslisten ble godkjent med følgende endring: Forslag: Sak 7 ønskes flyttet før budsjettet etter sak 5 regnskap. - Godkjent mot 1 stemme.

Sakslisten ble godkjent med følgende endring: Forslag: Sak 7 ønskes flyttet før budsjettet etter sak 5 regnskap. - Godkjent mot 1 stemme. Referat fra kretsens årsmøte 2009 i Våle SAK 1 KONSTITUERING Ordstyrer Arne Nøkland Referent Ole Kristian Næs Tellekorps Brit Elin og Bodil M. Skeie Protokollunderskrivere Brit Elin Nagel og Bodil M. Skeie

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2004 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2004 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2005 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2005 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2014 24.03.15

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2014 24.03.15 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2014 24.03.15 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 25 stemmeberettigede, 4 fullmakter, totalt 29 stemmer b. Valg

Detaljer

Follo Kretsnytt. Volleyballcupen. Camp Alpin. Isklatring og høye topper. Tøffe kamper. Snø og pølser til alle. Bli med til Utopia!

Follo Kretsnytt. Volleyballcupen. Camp Alpin. Isklatring og høye topper. Tøffe kamper. Snø og pølser til alle. Bli med til Utopia! Nr. 1 - mars 2009 - årgang 36 Follo Kretsnytt ACTIONFYLT ROVERTUR Isklatring og høye topper Volleyballcupen Tøffe kamper Camp Alpin Snø og pølser til alle Landsleir Bli med til Utopia! Mobil på tur? Er

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Årsmøte i Troms Krets 17.02.2007

Årsmøte i Troms Krets 17.02.2007 Årsmøte i Troms Krets 17.02.2007 Innholdsliste 1. Valg og konstituering...1 Fremmøtte:...1 Elverhøy:...1 Sørreisa:...2 Tromsdalen:...2 Kaldfjorden:...2 Uten gruppetilhørighet:...2 Fraværende...2 2. Årsmelding

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no PROTOKOLL AV KANDUS GENERALFORSAMLING 2010 Dato: 27. oktober 2010 Sted: KANDU-lokalet, Akersbakken 12, Oslo Protokollfører: Rune Keisuke Kosaka Til stede: 39 personer, hvorav 4 observatører samt møteleder.

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 30 stemmeberettigede, 1 fullmakter, totalt 31 stemmer b. Valg av møteleder

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 1. ÅPNING Årsmøtet startet med et kulturelt innslag ved damekoret Korall. Leder Ole Hesjedal ønsket velkommen. 2011 har vært et aktivt,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Referat, årsmøtet i Sarkomer 2012 Sted: Kreftforeningens konferansesal, Tullins gate. 2, Oslo Dato: 03. 05. 2012 Klokkeslett: 18:00

Referat, årsmøtet i Sarkomer 2012 Sted: Kreftforeningens konferansesal, Tullins gate. 2, Oslo Dato: 03. 05. 2012 Klokkeslett: 18:00 Referat, årsmøtet i Sarkomer 2012 Sted: Kreftforeningens konferansesal, Tullins gate. 2, Oslo Dato: 03. 05. 2012 Klokkeslett: 18:00 Sak 1: Konstituering a) Konstituert leder av styret, Pål Nedrelid, åpnet

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

IFYE"NYTT$NR$2!"2013!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

IFYENYTT$NR$2!2013!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! IFYENYTT$NR$22013 13#av#16#innog#utreisende(på(kurs(på(Preståsen. En#god#sjanse#for#en#betraktelig#økning#i#medlemstallet#fremover LEDEREN&HAR&ORDET&&& Tusen takk for å ha blitt valgt som leder av NIFYEA

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med til sammen 77 fullmakter. Årsmeldinger fra lokalgrupper og rapporter fra representanter i

47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med til sammen 77 fullmakter. Årsmeldinger fra lokalgrupper og rapporter fra representanter i Protokoll fra NILs Landsmøte i Larvik 25. april 2015 ved Maria Karoline Arvaniti og Maria E. Andreassen Møtet ble avholdt på Farris Bad, Larvik 47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Referat fra årsmøte torsdag 14. februar 2013

Referat fra årsmøte torsdag 14. februar 2013 Referat fra årsmøte torsdag 14. februar 2013 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet 3. Referat fra årsmøtet

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2013 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

Årsmøte for Bergen Brettspillklubb (BBK) 3. februar 2010

Årsmøte for Bergen Brettspillklubb (BBK) 3. februar 2010 Årsmøte for Bergen Brettspillklubb (BBK) 3. februar 2010 Tilstede: Christian, Rune, Kim, Erlend, Kristian, Arvid, Ólafía, Bo. 1. VALG AV MØTELEDER OG REFERENT Rune ble valgt til møteleder. Kim ble valgt

Detaljer