REFERAT FRA KRETSTING I KRISTIANSAND FREDAG 8. MARS 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA KRETSTING I KRISTIANSAND FREDAG 8. MARS 2013"

Transkript

1 REFERAT FRA KRETSTING I KRISTIANSAND FREDAG 8. MARS 2013 Møtet ble holdt i Lund kirke og kvelden startet med åpning av Ragnhild K. Eggen, gruppeleder i Kristiansand V. Så ble vi servert tacogryte med tilbehør før vi tok fatt på selve programmet. Før vi begynte på selve Kretstingssakene hadde Bitta og Oddvar Jensen, representanter fra St.Georgs Gildene i Kristiansand en hilsen. Øystein Sørgjerd, landsstyrets representant i kretsen hadde også et innlegg med info. Før Kretstinget startet ble Tormod Aanunsen (Kristiansand V) tatt opp som leder. Sak 1 Konstituering 1. Navneopprop og godkjenning av representantene Det møtte 23 stemmeberettigede representanter I tillegg var disse tilstede: * Bitta og Oddvar Jensen, representant fra St. Georgs Gildene i Kristiansand. * Øystein Sørgjerd, kretsens «fadder» i landsstyret 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent 3. Godkjenning av forretningsorden Godkjent 4. Valg av møteleder Eva Langeland (Øvrebø) ble valgt. 5. Valg av referent(er) Siren Therese Nilsen (Kristiansand V) ble valgt. 6. Valg av tellekorps Øystein Sørgjerd (landsstyret), og Åse Kristiansen (Kristiansand V) ble valgt 7. Valg av to representanter til å underskrive protokollen Birthe Bratland (Vågsbygd) og Øyvind Bergerud Nygaard (Arendal) ble valgt.

2 Sak 2 Årsmelding 2012 Korrigeringer til årsmeldingen som ble sendt med sakspapirene: NSF sin kretsbannerkonkurranse var april Roverkongress var i Ålesund februar Kretsleir underpunkt: utdeling av hederstegn til Hilde Fjeldsgaard (Mandal) Korreksjon under Kretsens arbeid for øvrig med hederstegn til Hilde Fjeldsgaard (Mandal) Korreksjon under Roverarbeid roverkongress i Ålesund februar Vedtak: merknader Årsmeldingen for 2012 godkjent med overnevnte Sak 3 Regnskap 2012 Se vedlagt regnskap Vedtak: Overskuddet på kr ,04 tilføres kretsens driftsmidler Regnskapet for 2012 godkjent uten merknader Sak 4 Budsjett for 2013 Se vedlagt budsjett Vedtak: Budsjett for 2013 godkjent uten merknader Sak 5 Aktivitetsplan 2013/2014 Se vedlagt aktivitetsplan Arrangement Ledersamling i april 2013 utgår NSF NM kvalifisering april 2013 ny Ledersamling august/september 2013 ny Ledersamling januar 2014 ny Kretsting 14.mars (flyttet fra 7.mars pga vinterferie) 2014 ny Vi har funnet arrangør til alle arrangementer Ledersamling august/september 2013: Mandal Ledersamling januar 2014: Kristiansand V Kretsting 14. mars 2014: Grimstad Kretsbannerkonkurranse og PEFFkurs Nord september 2014: Arendal Vedtak: Aktivitetsplanen 2013/2014 gjennomgått og godkjent med endringene over

3 Sak 6 Oppfølging av saker fra Kretsting Kretsleir 2012 Evaluering Evalueringen fra Leirkomiteen, Roverting, PEFFting og gruppene ble gjennomgått Økonomisk resultat Regnskapet fra leiren viser et overskudd på kr ,80. Evalueringen tas til etterretning. Overskuddet fordeles i henhold til vedtak på Kretsting 2012 (sak 7): 50% til kretsen og 50% tilbakebetales til deltagende grupper Sak 7 Innsendte saker og forslag 7.1 Gave til Globalaksjonen Hovedkomiteen for Kretsleir 2012 Under Kretsleiren 2012 ble det samlet inn tomflasker. Tanken var at disse skulle pantes og pengene gis til Globalaksjonen. Det kom derimot begrenset med flasker inn, og leirkomiteen fremmer derfor følgende forslag til Kretstinget: Agder krets av Norges KFUK-KFUM-speider gir 5.000,- til Globalaksjonen. Forslaget enstemmig vedtatt

4 7.2 Signeringsrett for kretsleder på vegne av kretsen Kretsstyret ved kretsleder Jarl Thore Larsen Per i dag er det ikke gjort et formelt vedtak i kretsen om hvem som har signeringsrett. Dette er et problem i forbindelse med bl.a. bankkontoer og oppdatering av informasjon i Brønnøysundregisteret. Den som til en hver tid av Kretsting er valgt som Kretsleder i Agder KFUK- KFUM-speiderkrets eller til å inneha denne rollen har signeringsrett for speiderkretsen. Forslaget enstemmig vedtatt 7.3 Deltakerkontingent for hovedkomite på kretsarrangement Hovedkomiteen for Kretsleir 2012 I forbindelse med større arrangementer i Agder K/M-speiderkrets (f.eks. Kretsleir), opprettes gjerne en hovedkomite Medlemmer av hovedkomiteen legger ofte ned både mye tid og «penger» (kjøring, utstyr mm) uten å få dette dekket økonomisk. Deltakerkontingent for medlemmer av hovedkomiteen på arrangement i regi av Agder KM-speiderkrets dekkes av kretsen. Kretsstyret godkjenner medlemmene i komiteen per arrangement. Nytt forslag fra Tormod Aanunsen (Kristiansand V): Forslag om at kun hovedkomite på kretsleir får dekkes sin deltakerkontingent Nytt forslag falt Opprinnelig forslag vedtatt mot 1 stemme

5 7.4 Kvalifisering til NM i speiding Kretsstyret NM i speiding er et felles arrangement mellom KFUK-KFUM-speiderne og NSF. Vi har innledet et samarbeid med Sørlandet og Aust-Agder krets av NSF om å få delta på deres kvalifisering til NM i speiding på våren, men til nå har K/M kun deltatt som oppladning/trening til NM siden hvem som får delta i NM allerede er bestemt i Kretsbannerkonkurransen september året før. Kretsstyret skal aktivt jobbe for at kvalifisering av patruljer til NM i speiding fra Agder KFUK-KFUM-speiderkrets i fremtiden skal gjøres i fellesskap med lokal NSF krets. Patruljeførertinget i januar 2013 vedtok med 22 mot 1 stemme at de ønsker å beholde kvalifiseringen slik den er i dag. Forslaget falt enstemmig 7.5 Søknad om gave fra kretsen til Nordtangen Haldis Østby i Nordtangen komiteen For 3 år siden fikk Nordtangen flere gaver fra kretsene som resulterte i bl.a. ny hinderløype. I år søkes det igjen om gaver for å kunne investere i prosjektor til foredragssalen og nye madrasser til lederrommene. Agder krets av Norges KFUK-KFUM-speidere gir en gave til Nordtangen. Kretsstyret avgjør størrelsen på gaven. Forslaget vedtatt mot 3 stemmer

6 Sak 8 Orienteringssaker 8.1 Kretsstyrets strategiplan Kretsstyret la frem oppdatert strategiplan for perioden Strategiplanen legges ut på 8.2 Landsting representanter reiser fra Agder krets: Kretsleder Jarl, Visekretsleder Svein og styremedlem/roverkontakt Siren Therese. Følgende saker som skal behandles på Landsting ble kort diskutert Endring i retningslinjene for forbundets hederstegn Bruk av speiderdrakt og banner Endring i Grunnreglene for en mer økumenisk organisasjon Endring av ledererklæringen Unges innflytelse i organisasjonen fjerning av 15 års aldersgrense Forslag om at en andel av kretsenes representanter til Landsting må være 26 år eller yngre Endring i kravene til likestilling i kretsstyrene Endring av speiderløfte ett løfte for alle arbeidsgrener 8.3 Forbundskontingenten hva får man igjen for den? Landsstyrerepresentant Øystein Sørgjerd gav en gjennomgang av hva man får igjen for den årlige kontingenten som innbetales til Forbundet: KFUK-KFUM-speiderne er medlem i to av verdens største barne- og ungdomsbevegelser; Speiderbevegelsen og KM-bevegelsen. En del av kontingenten går til disse for å få være speider og høre til KM. Det gir mulighet å delta på Jamboree, utenlandsreiser, møter og kurs i regi av disse organisasjoner. 9,2 årsverk på Forbundskontoret som står for den daglige driften Leder- og speiderblad samt nettsidene Videreutvikling av program og kurs Samlinger (leder, gruppeleder, PEFF etc) Forsikring som dekker skade på 3dje part (mark, skog, vann etc) og klatring, brevandring og noen andre aktiviteter som normal ikke dekkes av hjem/privatforsikring 8.4 Landsleir 2014 Landsstyrerepresentant Øystein Sørgjerd gav en liten oppdatering om Landsleiren 2. til 9. august Følg med på for oppdatert informasjon.

7 8.5 World Scout Jamobree 2015 Landsstyrerepresentant Øystein Sørgjerd gav en liten oppdatering om WSJ i Japan i Se for mer informasjon om påmelding, pris, aldersgrense mm. Sak 9 Valg Før valget ble gjennomført var det enighet om å utvide Kretsstyret til 4 styremedlemmer mot dagens 3. Dermed er halvparten av Kretsstyret på valg ved hvert Kretsting. Kretsstyret for 2013/2014 fikk følgende sammensetning: Kretsleder: Jarl Thore Larsen Grimstad KFUK-KFUM-speidere Valgt for 2 år i 2012 Visekretsleder: Svein Haugen Lindesnes KFUK-KFUM-speidere Valgt for 2 år i 2012 Styremedlemmer: Siren Therese Nilsen Kristiansand V KFUK-KFUM-speidere Valgt for 2 år i 2012 Gunnhild Helliesen Lindesnes KFUK-KFUM-speidere Valgt for 2 år i 2013 Anne Mette Bomann Kristiansand V KFUK-KFUM-speidere Valgt for 2 år i 2013 Turid Iddmark Bjerland Øvrebø KFUK-KFUM-speidere Valgt for 2 år i 2013 Varamedlemmer: Jon Olav Skinnarland Bykle KFUK-KFUM-speidere Valgt for 1 år i 2013 Valgkomitè: Vågsbygd KFUK-KFUM-speidere for Kretsting 2014 ****************************************************************************************** Kasserer: Erling Wirak Revisor: Ragnhild Kvarenes Eggen Grimstad KFUK-KFUM speidere Kristiansand V KFUK-KFUM-speidere Andre:. Øystein Sørgjerd Kretsens kontakt i landsstyret

8 Sak 10 Annet Representanter til Roverkongress i Mandal februar var Siren T Nilsen og Jon Olav Skinnarland Torgeir Heldal (rover, Grimstad) ble på Roverkongressen i Mandal 2012 valgt inn i Rovernemda Tor August Christensen representerer Agder på nasjonalt Patruljeførerting på Nordtangen mars Kort info om Nordtangen leir juni ved Hilde Fjeldsgaard Ny gruppeleder i Øvrebø: Linda B. Hansen ***************************************************************************************************************** Kristiansand, 8. mars 2013 Siren Therese Nilsen (referent) Birthe Bratland (Vågsbygd) Øyvind Bergerud Nygaard (Arendal)

9 DELTAKERLISTE KRETSTING I KRISTIANSAND 8. MARS 2013 Arendal Grimstad Kristiansand V Lindesnes Mandal Vågsbygd Øvrebø Forbundet Øyvind Bergerud Nygaard Inger-Lise Thorstensen (forfall) Jarl Thore Larsen (Kretsstyre, kretsleder) Torgeir Heldal (repr fra Roverting) Trond Wirak (valgkomite) Ann Helen Haakonseth Anne Mette Bomann (Kretsstyre, styremedlem) Ragnhild Kvarenes Eggen (revisor) Siren Therese Nilsen (Kretsstyre, styremedlem) Tormod Wallem Anundsen Åse Kristiansen Gunhild Helliesen (repr fra Roverting) Marc de Klerk (Kretsstyre, vara) Svein Haugen (Kretsstyre, nestleder) Silje Djuvik Støle (forfall) Jan Sverre Romedal Anna Grimestad (forfall) Hilde Fjeldsgaard Birthe Bratland Brita Sørli Jærnes Ingrid Austjore Valseth (repr fra PEFFting) Eva Langeland Kristina Bø Nilsen Linda B. Hansen (forfall) Marianne B. Jacobsen Turid Iddmark Bjerland Vegard Bjerland Øystein Sørgjerd 1. St. Georgs Gilde Bitta Jensen Oddvar Jensen

Sakslisten ble godkjent med følgende endring: Forslag: Sak 7 ønskes flyttet før budsjettet etter sak 5 regnskap. - Godkjent mot 1 stemme.

Sakslisten ble godkjent med følgende endring: Forslag: Sak 7 ønskes flyttet før budsjettet etter sak 5 regnskap. - Godkjent mot 1 stemme. Referat fra kretsens årsmøte 2009 i Våle SAK 1 KONSTITUERING Ordstyrer Arne Nøkland Referent Ole Kristian Næs Tellekorps Brit Elin og Bodil M. Skeie Protokollunderskrivere Brit Elin Nagel og Bodil M. Skeie

Detaljer

Ledersamling Grimstad 29.november 2012

Ledersamling Grimstad 29.november 2012 Ledersamling Grimstad 29.november 2012 Agenda Velkommen Andakt Middag Aktiviteter Kaffemat Presentasjoner Kuppelbygging med bambus v/grimstad Utenlandsreise med speidergruppe v/lindesnes Kretsinfo Forbundsinfo

Detaljer

Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe

Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe Protokoll ØØK av NSF Kretsting 09. februar 2014 Sted: Tomter Skole Tid: 12.00 17.00 Sak 1. Konstituering Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe

Detaljer

Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS:

Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS: Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS: Landsting 17.-19. april 2009 Kjære landstingsdelegat Hjertelig velkommen til forbundets tredje ordinære

Detaljer

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt. ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund Postadresse: Postboks 228,1891 Rakkestad Telefon: 93 24 98 90 Bankgiro:1090.24.66970 Referat fra Kretstinget 2015 1. KONSTITUERING v/ Kretsleder 1.1 Valg av

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Referat fra Follo Krets' kretsting søndag 7.mars 2010 Myrvolls gruppeleder ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut. SAK 1/10 Konstituering Godkjent 1.1 Godkjenning

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 Møtet ble avholdt på Speidersenteret i Marken fra kl 17.30. Møteleder: Øyvind Høvding Tilstede: Øyvind Høvding, Thomas Lundberg, Morten S. Hatlen, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer

Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund

Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Kretsleder har ordet Nok et aktivt speiderår er lagt bak oss, og det er spennende å se de mange forskjellige aktivitetene som foregår rundt

Detaljer

Innkalling til Kretsting 2013. Sunnmøre Krets av Norges Speiderforbund. Folkestad. 03. Februar 2013

Innkalling til Kretsting 2013. Sunnmøre Krets av Norges Speiderforbund. Folkestad. 03. Februar 2013 Innkalling til Kretsting 2013 Sunnmøre Krets av Norges Speiderforbund Folkestad 03. Februar 2013 1 Flaggborga i aksjon under Speidertinget 2012 i Geiranger 2 Forretningsorden til kretstinget i Sunnmøre

Detaljer

ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund

ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund SAK 3. Årsrapport 2012 for ØØK Vedlagte dokumenter er årsrapport for kretsstyre som inkluderer alle aktiviteter på alle ledd og ombud. Styrets innstilling til vedtak: Styret anbefaler at rapporten tas

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

Norges KFUK-KFUM-speidere. ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05

Norges KFUK-KFUM-speidere. ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05 Norges KFUK-KFUM-speidere ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05 1 GRUPPE KFUK-KFUM-speiderarbeidet lokalt organiseres som en eller flere enheter i en gruppe eventuelt flere

Detaljer

Protokoll fra landsstyrets møte 1. oktober

Protokoll fra landsstyrets møte 1. oktober Protokoll fra landsstyrets møte 1. oktober TILSTEDE Atle Aas Maja Leonora Skålvold Anders Østeby Øystein Sørgjerd Siri Bremdal Dag Espolin Johnson Øyvind Øygarden IKKE TILSTEDE Gunvor Meling Eline Marie

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Kretsting søndag 6. mars klokken 1830. Sted: Furuly menighetssenter, Råde Sak 0/2013 - Mat Sak 1/2013 Konstituering Sak2/2013 - Årsrapport 2012 Sak 3/2013 Regnskap

Detaljer

PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009

PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009 PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009 År 2009, 5.-7. Juni ble det avholdt Landsgildeting for St. Georgs Gildene i Norge på Molde folkehøgskole i Molde. Deltagere. Det var totalt 215 personer tilstede, fordelt

Detaljer

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 27.okt. 2011

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 27.okt. 2011 1892 2011, 119 år Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 27.okt. 2011 Norges KFUK-KFUM sitt måldokument ble fornyet på Landsmøtet på Knattholmen i april 2011: Vår visjon: Vi får utrolige ting til å skje ved å være

Detaljer

Vekst 2020. Misjonsforbundet Speiderkorps sitt 27.ordinære Korpsting

Vekst 2020. Misjonsforbundet Speiderkorps sitt 27.ordinære Korpsting Vekst 2020 Misjonsforbundet Speiderkorps sitt 27.ordinære Korpsting Arendal 9.-11.mars 2012 0 Dato: 19.november 2011 Sted: Skien Innkalling til det 27. ordinære korpstinget! Den 9.-11. mars 2012 arrangeres

Detaljer

10.10.2012 Oslospeiderne av NSF, 93 04 06 83/ post@oslospeiderne.no - Pb 6927 St. Olavs plass, 0130 Oslo

10.10.2012 Oslospeiderne av NSF, 93 04 06 83/ post@oslospeiderne.no - Pb 6927 St. Olavs plass, 0130 Oslo Til kretstingets representanter Innkalling sendes kun elektronisk og til alle medlemmer over 15 år. Representanter til tinget velges av gruppetinget (se under). Delegater meldes på via medlemssystemet,

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2012 - Sakspapirer pr 16.02.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2012 - Sakspapirer pr 16.02.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Endelig Inkalling til Kretsting Sak 1/2012 Konstituering Sak2/2012 - Årsapport 2011 Sak 3/2012 Regnskap 2011 Sak 4/2012 Budsjett 2012 Kretsstyret innkaller til kretsting

Detaljer

Retur: Sportegn. Sportegn. Nr. 1 årgang 1 2006. Postboks 4577 Torshov 0464 Oslo. Side: 20. Side: 1

Retur: Sportegn. Sportegn. Nr. 1 årgang 1 2006. Postboks 4577 Torshov 0464 Oslo. Side: 20. Side: 1 Retur: Romerike KFUK-KFUM-speidere Pb. 320 2001 LILLESTRØM B Nr. 1 årgang 1 2006 Postboks 4577 Torshov 0464 Oslo 22 37 84 80 Side: 20 Side: 1 Våg å være den du i Kristus er Våg å være den du i Kristus

Detaljer

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Kretsstyret Fram til årsmøtet 2. mars 2006 hadde kretsstyret følgende sammensetning: Kretsleder: Torodd Seierstad, 6. Larvik Visekretsleder: Petter Gjertsen,

Detaljer

K R E T S T I N G 2014

K R E T S T I N G 2014 K R E T S T I N G 2014 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund SØNDAG 2. MARS 2014 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård rett overfor speiderkontoret. Oppmøte for registrering

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2005 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2005 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Østre Toten speidergruppe

Østre Toten speidergruppe Østre Toten speidergruppe Innkalling til gruppetingets årsmøte 2012 24. jan. 2012 Hoffsvangen skole, onsdag 1.februar kl 1800-2000 NSF s lover ( 2-2-2) sier: Gruppens besluttende organ er gruppetinget

Detaljer

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 1892 2014, 122 år KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 Norges KFUK-KFUM sitt formål ble gjennomgått og vedtatt på landsmøte 2013: Formål: Formålet til Norges KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT MØTE I SPEIDERTINGET 2014

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT MØTE I SPEIDERTINGET 2014 PROTOKOLL FRA ORDINÆRT MØTE I SPEIDERTINGET 2014 31. OKTOBER 2. NOVEMBER 2014 THON HOTELL ARENA I LILLESTRØM Møteledere: Peik Næsje og Solveig Schytz 1 KONSTITUERING 1.1 Godkjenning av representantene

Detaljer

Kretsting 2013. Saksliste. Aksdal, søndag 3. februar 2013, kl 10.00

Kretsting 2013. Saksliste. Aksdal, søndag 3. februar 2013, kl 10.00 Kretsting 2013 Aksdal, søndag 3. februar 2013, kl 10.00 Saksliste 1 Konstituering Opprop Val av ordstyrer Val av referent og tellekorps Val av protokollunderskrivere 2 Årsmelding 2012 3 Regnskap 2012 4

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

Årsmøte 2013. Follo krets av Norges speiderforbund. Innholdsfortegnelse: - Kretstingspresentasjon status Follo. - Kretstingsreferat

Årsmøte 2013. Follo krets av Norges speiderforbund. Innholdsfortegnelse: - Kretstingspresentasjon status Follo. - Kretstingsreferat Årsmøte 2013 Follo krets av Norges speiderforbund Innholdsfortegnelse: - Kretstingspresentasjon status Follo - Kretstingsreferat - Vedlegg 1 Liste over fremmøtte - Vedlegg 2 Årsrapport - Vedlegg 3 Budsjett

Detaljer