Åpning Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting Han presenterte også kretsstyret.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "... 1. Åpning. 1.3. Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting 2005. Han presenterte også kretsstyret."

Transkript

1 Vesterlen krets av Norges speiderforbund 27. ordinære årsmøte i kretsting 15. mars 2005 Protokoll Kretstinget ble holdt på Tjensvoll Bydelshus med 2. Stavanger speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet kl til kl Registrering av delegatene kl Åpning Flaggutfoldelse Åpning ved Else Sauge Torpe, gruppeleder i 2. Stavanger Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting Han presenterte også kretsstyret. 2. Konstituering. Møtelederne Lars Meling Hultin og Ivar Anton Nøttestad tok over Godkjenning av representantene. Opprop v/kr.sekr. Eli Godeseth Tilstede 97 m/stemmer grupper representert. 2.2 Godkjenning av tellekorps. Ansvarlig Else Sauge Torpe. 2.3 Valg av referenter Valgt til referenter: kr.sekr. Eli Godeseth og Wenche Havn. 2.4 Valg av to delegater til å underskrive protokollen Valgt til å underskrive protokollen: Wigdis Kalsås og Trine Tjørhom 2.5 Innvalgt medlem av kretstinget Innvalgt fra kretsting 15. mars 2003: Reidun Egeland for 2004 og 2005 Det foretas ingen nye valg da loven er endret Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent Forretningsorden. To ord i endringen, kan være inni parentesen som ble vedtatt i fjor var falt ut, og setning skal lyde som følgende: Alle valg avgjøres ved alminnelig flertall ( kan være mindre enn halvparten men flere stemmer enn nestemann, blanke stemmer teller ikke med). Ordet hadde: Lars Meling Hultin Med denne endringen ble forretningsorden enstemmig vedtatt.

2 Møtelederne tok forbehold om endring i rekkefølgen på sakene i.h.t. dagsorden. 3. Innkomne forslag 3.1. Forslag fra kretsstyret Forslaget lagt fram av Knut Slettebak. Kretsen gir tilskudd til reise og startkontingent for patruljer som deltar i NM i speiding og for roverlag som deltar i nasjonal RR-5-kamp. Tilskuddet begrenses til netto utgifter (faktiske utgifter fratrukket eventuelle andre tilskudd). Kretsens tilskudd til NM i speiding foreslås økt til kr ,- som fordeles likt mellom de kvalifiserte/deltagende patruljer. Skriftlig dokumentert krav om støtte må sendes kretsen innen utløpet av budsjettåret. Forslaget enstemmig vedtatt. 4. Årsmelding Årsmelding lagt fram av kretsleder Odd Rune Malterud. Årsmelding enstemmig godkjent. 5. Regnskap for Resultatregnskap for Vesterlen krets 2004 Lagt fram av Knut Slettebak Ordet hadde: Wigdis Kalsås 5.2 Resultatregnskap for Fureneset speidertun 2004 Lagt fram av Wigdis Kalsås Ordet hadde: Reidun Egeland 5.3 Status pr Balanseregnskapet lagt fram av Knut Slettebak 5.4 Revisors beretning Ingen anmerkninger. Revisors beretning tatt til etterretning. 5.5 Disponering av overskudd Lagt fram av Knut Slettebak. Ordet hadde: Herdis Meldahl, Odd Rune Malterud Etter dette ble hele punkt nr. 5 enstemmig vedtatt: 5.1 Resultatregnskap for Vesterlen krets Resultatregnskap for Fureneset speidertun Balanseregnskapet pr Vedtak: Overskudd krets overføres til egenkapital krets. Egenkapital krets blir kr ,-. Overskudd Fureneset speidertun overføres til egenkapital Fureneset. Egenkapital Fureneset speidertun blir - kr ,-. Lars Atle Andersen hilste fra Speiderstyret, og han og Knut Slettebak delte ut utmerkelser til de fra kretsen som var på Speidertinget i november Kretsleder Odd Rune Malterud overrakte blomster til regnskapsfører Reidun Egeland, og takket henne for innsatsen. Det ble foretatt en opptelling av antall speidere / rovere under 26 år tilstede på tinget. Korrekt antall var Arbeidsplan

3 6.1 Arbeidsplan 2005 Vedtatt Arbeidsplan for 2005 er med i sakspapirene som orienteringssak. 6.2 Aktivitetsplan 2006 Lagt fram av Helge Bjelland Ordet hadde: Johan Skjeivik, Gunnar Skundberg, Wigdis Kalsås, Herdis Meldahl, Morten Haugstad, Lars Atle Andersen, Odd Westersjø, Stine Egeland. Det kom inn følgende forslag: Forslag fra Herdis Meldahl, Hinna sp.gr.: Det foreslås å gå inn for at det arrangeres peffsamling for speidere i ungdomsskolealder for år To forslag fra Strand Jørpeland speidergruppe. Forslag 1: Forslag om å sette opp peffsamling på aktivitetsplanen for speidere. Forslag 2: Forslag om å sette opp Sportsdag for speidere på aktivitetsplanen. Forslag fra Stine Egeland, Egersund FA sp.gr.: Forslag om peffsamling for stifinnere. Forslagene ble enstemmig vedtatt. Aktivitetsplan for 2006 ble enstemmig vedtatt med disse endringene. 6.3 Arbeidsmål 2005 Vedtatte Arbeidsmål for 2005 er med i sakspapirene som orienteringssak. 6.4 Arbeidsmål 2006 Lagt fram v/helge Bjelland Ordet hadde: Wigdis Kalsås, Reidun Egeland, Odd Rune Malterud. Det kom inn følgende forslag: Forslag fra Wigdis Kalsås, Strand Jørpeland sp.gr.: Kretsens mål 2006, nytt punkt 4: Alle grupper gjennomfører en tur sammen med en annen gruppe. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Arbeidsmål for 2006 ble enstemmig vedtatt med denne endringen. 7. Budsjett 7.1 Budsjettforslag for kretsen 2005 Kretsstyrets budsjettforslag ble lagt fram av Erling Groth. Ordet hadde: Wigdis Kalsås, Herdis Meldahl, Knut Slettebak, Stine Egeland. Det kom inn følgende forslag: Forslag til endring av budsjett 2003 fra Herdis Meldahl, Hinna sp.gr.: Det foreslås at det øremerkes midler til audiovisuelle hjelpeutstyr som høyttaleranlegg (trådløst ute + inne) og videokanon, - ca. kr ,-. Forslag fra kretsstyret: Kretsstyret foreslår å legge inn kr ,- i budsjettet til innkjøp av høyttaleranlegg under post 47 kretskontor. Forslagene ble satt opp mot hverandre, og kretsstyrets forslag fikk flertall. Revidert budsjett for 2005: INNTEKTER REGNSKAP BUDSJETT

4 Gruppe konto Kontingent Kretskontingent Tilskudd fra organisasjoner Offentlige tilskudd Aktiviteter Ledertrening Salgsinntekter Inntektsbringende tiltak Reklame/ sponsor/ Annonse Andre inntekter UTGIFTER 40 Deltakelse på NSF arr Aktiviteter Ledertrening Drift komiteer Rekruttering Kretsting Lønn Kretskontor Styrets møteutgifter Administrasjon Nytt fra Vesterlen Kontorkostnad, trykksaker og lignende Telefon, porto og lignende Forsikringer Finansinntekter Finansutgifter 0 0 Sum inntekter Sum utgifter Overskudd/underskudd Kretsstyret får fullmakt til å foreta omprioriteringer innenfor budsjettets ramme. 7.2 Budsjettforslag for Fureneset speidertun 2005 Budsjettforslaget ble lagt fram av Wigdis Kalsås. Ordet hadde: Sigmund Andreassen, Ann Kristin Hausken, Gunnar Skundberg, Johan Skjeivik. Budsjett for Fureneset speidertun 2005 ble enstemmig vedtatt. Leder i Ledertrenerkomitéen Gunnar Skundberg orienterte om vårens kurs og delte ut samlebevis og bronseknapp for fullført grunntrening i NSF til Sigmund Andreassen, 2. Sandnes sjø sp.gr. og Gaute Skjæveland, Strand Jørpeland sp.gr. Tilstede: 95 stemmeberettigede. 8. Valg

5 Valgkomitéen innledet v/arne Alsvik. Han presenterte valgkomitéen og kandidatene. 8.1 Valg av kretsleder Valgt til kretsleder for 2 år: Odd Rune Malterud valgt v/akklamasjon 8.2 Valg av visekretsleder Valg av visekretsleder for 2 år: Ellen Johannessen Helge Bjelland 71 stemmer 20 stemmer Valgt til visekretsleder for 2 år: Ellen Johannessen. 8.3 Valg av medlemmer til kretsstyret Valg av fem styremedlemmer til kretsstyret for 2 år: Trond Austdal Livar Risa Erling Groth Anine Eilertsen Trygve Tunes Helge Bjelland 90 stemmer 86 stemmer 83 stemmer 81 stemmer 80 stemmer 29 stemmer Valgt til styremedlemmer for 2 år: Trond Austdal Livar Risa Erling Groth Anine Eilertsen Trygve Tunes Tilstede: 94 stemmeberettigede. 8:4 Valg av møteledere Valgt av møteledere for ett år: Valgt til møteledere for ett år: Lars Meling Hultin Jon Alsos Ivar A. Nøttestad Wigdis Kalsås Lars Meling Hultin Jon Alsos 59 stemmer 50 stemmer 36 stemmer 25 stemmer Valgt til varamøteledere for ett år: Ivar A. Nøttestad Wigdis Kalsås 8.5 Valg av revisor Valgt til revisor for ett år: Tønnes Ognedal valgt v/akklamasjon 9. Avslutning Kretsleder delte ut en rose til hver av gruppene som hadde positiv medlemsutvikling i 2004.

6 Kretsleder delte også ut gaver til de som gikk ut av kretsstyret, - Helge Bjelland, Helene Bø og Knut Slettebak og takket dem for innsatsen. Dessuten fikk møtelederne, referenter og arrangør v/else Sauge Torpe blomsterbuketter. Takk til vertskapet, 2. Stavanger speidergruppe. Flagginnrulling. Speiderbønnen. Eli Godeseth, kr.sekr. Wenche Havn Valgt til å skrive protokoll Wigdis Kalsås Trine Tjørhom Valgt til å underskrive protokollen Lars Meling Hultin Ivar Anton Nøttestad Valgte møteledere

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 26. ordinære årsmøte i kretsting 16. mars 2004 Protokoll Kretstinget ble holdt på Skeie skole med Hundvåg 1 og Hundvåg MS speidergrupper som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap.

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 35. ordinære årsmøte i kretsting 5.mars 2013 Protokoll Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2005 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2005 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2006 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2006 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2004 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2004 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Saksliste 1 ÅPNING...

Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Saksliste 1 ÅPNING...

Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TO TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2012 - Sakspapirer pr 16.02.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2012 - Sakspapirer pr 16.02.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Kretsting søndag 6. mars klokken 1830. Sted: Furuly menighetssenter, Råde Sak 0/2013 - Mat Sak 1/2013 Konstituering Sak2/2013 - Årsrapport 2012 Sak 3/2013 Regnskap

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Endelig Inkalling til Kretsting Sak 1/2012 Konstituering Sak2/2012 - Årsapport 2011 Sak 3/2012 Regnskap 2011 Sak 4/2012 Budsjett 2012 Kretsstyret innkaller til kretsting

Detaljer

Innkalling til Kretsting 2013. Sunnmøre Krets av Norges Speiderforbund. Folkestad. 03. Februar 2013

Innkalling til Kretsting 2013. Sunnmøre Krets av Norges Speiderforbund. Folkestad. 03. Februar 2013 Innkalling til Kretsting 2013 Sunnmøre Krets av Norges Speiderforbund Folkestad 03. Februar 2013 1 Flaggborga i aksjon under Speidertinget 2012 i Geiranger 2 Forretningsorden til kretstinget i Sunnmøre

Detaljer

Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe

Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe Protokoll ØØK av NSF Kretsting 09. februar 2014 Sted: Tomter Skole Tid: 12.00 17.00 Sak 1. Konstituering Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe

Detaljer

REFERAT FRA DET 36. ÅRSMØTET I RYVARDEN KRETS

REFERAT FRA DET 36. ÅRSMØTET I RYVARDEN KRETS REFERAT FRA DET 36. ÅRSMØTET I RYVARDEN KRETS Lørdag 8. februar 2014 kl. 11:00 på Førde samfunnshus i Sveio. Åpning Møtet startet med flaggutrulling. Kretsleder Ole Jacob Ravn Ottesen ønsket velkommen

Detaljer

10.10.2012 Oslospeiderne av NSF, 93 04 06 83/ post@oslospeiderne.no - Pb 6927 St. Olavs plass, 0130 Oslo

10.10.2012 Oslospeiderne av NSF, 93 04 06 83/ post@oslospeiderne.no - Pb 6927 St. Olavs plass, 0130 Oslo Til kretstingets representanter Innkalling sendes kun elektronisk og til alle medlemmer over 15 år. Representanter til tinget velges av gruppetinget (se under). Delegater meldes på via medlemssystemet,

Detaljer

FOLLO KRETS. Kretsting

FOLLO KRETS. Kretsting FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Kretsting Kretsstyret i Follo krets har gleden av å innkalle til kretsting på Breidablikk grendehus Sproveien 35b - Fagerstrand - den 01032009 klokken 1300. 1.1 Godkjenning

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Årsmøte 2013. Follo krets av Norges speiderforbund. Innholdsfortegnelse: - Kretstingspresentasjon status Follo. - Kretstingsreferat

Årsmøte 2013. Follo krets av Norges speiderforbund. Innholdsfortegnelse: - Kretstingspresentasjon status Follo. - Kretstingsreferat Årsmøte 2013 Follo krets av Norges speiderforbund Innholdsfortegnelse: - Kretstingspresentasjon status Follo - Kretstingsreferat - Vedlegg 1 Liste over fremmøtte - Vedlegg 2 Årsrapport - Vedlegg 3 Budsjett

Detaljer

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no Protokoll av årsmøte for Flekkefjord Sykkelklubb Årsmøtet skal gjennomføres i tråd med lovnorm for idrettslag pkt IV Årsmøte, styre, utvalg mv. Årsmøtets oppgaver følger av 15 og malen er bygd opp i tråd

Detaljer

REFERAT FRA KRETSTING I KRISTIANSAND FREDAG 8. MARS 2013

REFERAT FRA KRETSTING I KRISTIANSAND FREDAG 8. MARS 2013 REFERAT FRA KRETSTING I KRISTIANSAND FREDAG 8. MARS 2013 Møtet ble holdt i Lund kirke og kvelden startet med åpning av Ragnhild K. Eggen, gruppeleder i Kristiansand V. Så ble vi servert tacogryte med tilbehør

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT MØTE I SPEIDERTINGET 2014

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT MØTE I SPEIDERTINGET 2014 PROTOKOLL FRA ORDINÆRT MØTE I SPEIDERTINGET 2014 31. OKTOBER 2. NOVEMBER 2014 THON HOTELL ARENA I LILLESTRØM Møteledere: Peik Næsje og Solveig Schytz 1 KONSTITUERING 1.1 Godkjenning av representantene

Detaljer

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt. ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund Postadresse: Postboks 228,1891 Rakkestad Telefon: 93 24 98 90 Bankgiro:1090.24.66970 Referat fra Kretstinget 2015 1. KONSTITUERING v/ Kretsleder 1.1 Valg av

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Referat fra Follo Krets' kretsting søndag 7.mars 2010 Myrvolls gruppeleder ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut. SAK 1/10 Konstituering Godkjent 1.1 Godkjenning

Detaljer

K R E T S T I N G 2014

K R E T S T I N G 2014 K R E T S T I N G 2014 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund SØNDAG 2. MARS 2014 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård rett overfor speiderkontoret. Oppmøte for registrering

Detaljer

Østre Toten speidergruppe

Østre Toten speidergruppe Østre Toten speidergruppe Innkalling til gruppetingets årsmøte 2012 24. jan. 2012 Hoffsvangen skole, onsdag 1.februar kl 1800-2000 NSF s lover ( 2-2-2) sier: Gruppens besluttende organ er gruppetinget

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSTING 2005

REFERAT FRA ÅRSTING 2005 REFERAT FRA ÅRSTING 2005 Avholdt på Speiderhuset mandag 30. januar 2006 Mjølner speidergruppe - Årsting 2005 referat.doc Side 1 av 8 Det var 11 personer tilstede på gruppetinget; Roy Arild Rugsveen, Trond

Detaljer

Rogaland Orienteringskrets

Rogaland Orienteringskrets Rogaland Orienteringskrets Stiftet 22-5- 1947 Til Kretsstyret, Foss-Eikeland, 21. februar 2011 Alle lag i ROK, Tillitsvalgte, NOF, RIK PROT 1/2011 PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 17. FEBRUAR 2011 Sted: Mortavika

Detaljer

Referat, årsmøte i gruppeting 2015

Referat, årsmøte i gruppeting 2015 1.Sandnes speidergruppe Stiftet 1914 Referat, årsmøte i gruppeting 2015 Tid: Mandag 23.februar 2015 kl.18.00 21:30 Sted: Speiderhytta i Melshei Tilstede: Ledere/voksne: Tor Børge Salvesen, Ola Helgeland,

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 37. generalforsamling. Clarion Hotel Ernst, Kristiansand 17. oktober 2009

Protokoll. Ammehjelpens 37. generalforsamling. Clarion Hotel Ernst, Kristiansand 17. oktober 2009 Protokoll Ammehjelpens 37. generalforsamling Clarion Hotel Ernst, Kristiansand 17. oktober 2009 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Ås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag Ås 2. mars 2009 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Følgende hadde ordet i saken: Ingen Sak 2.

Detaljer