Saksliste 1 ÅPNING...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste 1 ÅPNING..."

Transkript

1 Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE KONSTITUERING GODKJENNING AV REPRESENTANTENE GODKJENNING AV TO TELLEKORPS VALG AV TO REFERENTER VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN VALG AV MEDLEMMER AV KRETSTINGET (JFR. NSFS LOVER 4-3-1) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN INNKOMNE FORSLAG FORSLAG FRA KRETSSTYRET FORSLAG FRA KRETSSTYRET FORSLAG FRA KRETSSTYRET ÅRSMELDING KRETSSTYRET ADMINISTRASJON MEDLEMSTALL PR KRETSENS TILLITSVALGTE LEDERTRENERE KRETSENS KOMITÉAPPARAT KRETSENS/KOMITÉENES ARRANGEMENTER M.V LEDERTRENING FURENESET SPEIDERTUN REPRESENTASJON SLUTTORD REGNSKAP RESULTATREGNSKAP FOR KRETSEN RESULTATREGNSKAP FOR FURENESET SPEIDERTUN STATUS PR REVISORS BERETNING DISPONERING AV OVERSKUDD ARBEIDSPLAN ARBEIDSMÅL AKTIVITETSPLAN BUDSJETT BUDSJETT FOR KRETSEN BUDSJETT FOR FURENESET SPEIDERTUN VALG VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITÉ VALG AV MØTELEDERE VALG AV DELEGATER TIL SPEIDERTING VALG AV DELEGATER TIL ROVERFORUM VALG AV DELEGATER TIL SPEIDERFORUM VALG AV REVISOR ÅPEN DEBATT KRETSSTYRET INFORMERER

2 2 Konstituering 2.1 Godkjenning av representantene Liste over representantene vil bli lagt fram på tinget. 2.2 Godkjenning av to tellekorps Strand Tau/Strand Jørpeland speidergrupper v/wigdis Kalsås Kretsstyret innstiller: Tellekorpsene godkjennes 2.3 Valg av to referenter Kretsstyret innstiller: Asta Jacobsen og Eli Godeseth 2.4 Valg av to delegater til å underskrive protokollen Kretsstyret innstiller: Arne Alsvik og Wenche Havn 2.5 Valg av medlemmer av kretstinget (jfr. NSFs lover 4-3-1) Innvalgt fra kretsting 19. mars 2000: Aud Mork Knudsen og Eli Godeseth for 2001 og 2002 Innvalgt fra kretsting 25. februar 2001: Reidun Egeland og Asta Jacobsen for 2002 og 2003 Kretsstyret innstiller: Aud Mork Knutsen og Eli Godeseth for 2003 og Godkjenning av innkalling og saksliste Kretsstyret innstiller: Innkalling og saksliste godkjennes 2

3 2.7 Forretningsorden Kretstinget ledes av de valgte møteledere. Registrering av delegater foregår kun før Kretstinget starter, og i pauser under tinget Protokoll føres av to valgte referenter. Den undertegnes av møtelederne, de to valgte delegatene og møtereferentene Ingen representanter har rett til ordet mer enn to ganger i samme sak, med unntak av forslagsstilleren. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden *1), har rett til ett minutts taletid. Møtelederen har rett til å foreslå avkorting av taletiden og foreslå strek *2) med de inntegnede talere. Registrerte observatører har talerett, møteleder kan foreslå å innskrenke denne Alle forslag må innleveres skriftlig til møtelederne, undertegnet med representantens navn og nummer. Nye forslag kan ikke legges frem etter at strek er satt, og fremsatte forslag kan da ikke trekkes tilbake. Saker som ikke står på sakslisten kan ikke fremmes Alle forslag avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak som lovene fastsetter (se 4-3-1). Blanke stemmer telles ikke med. Ved stemmelikhet anses forslaget som falt. Ved valg kreves absolutt flertall (mer enn halvparten av de avgitte stemmer, blanke stemmer teller ikke med). Alle valg foregår skriftlig når det er mer enn én kandidat eller når én av representantene forlanger det. Ved omvalg strykes inntil to kandidater (de to med minst stemmer fra siste valgrunde). Det må være igjen minst én kandidat mer enn det som skal velges. Ved stemmelikhet mellom to kandidater, avgjøres valget ved loddtrekning etter 2. valgrunde med stemmelikhet. Det kan ikke stilles benkeforslag ved valg, bortsett fra valg til speiderforum og roverforum, hvor det tillates benkeforslag på tingets deltagere. De som er med i tellekorps bør ikke ha stemmerett (teknisk arrangør skaffer tellekorps) I protokollen føres inn alle forslag og de vedtak som blir gjort, med antall stemmer for og imot. Likeledes innføres i protokollen navnene på de representanter som har hatt ordet under de forskjellige saker Protokoll fra kretstinget trykkes i Nytt fra Vesterlen, og distribueres til alle tingets delegater Kretstingets møte er åpent for alle interesserte. *1) Forlange ordet til forretningsorden vil si innlegg vedrørende behandlingen av saken. *2) Sette strek betyr at ingen flere talere kan forlange ordet enn de som møtelederne allerede har notert. Kretsstyret innstiller: Forretningsorden for kretsting 2002 godkjennes. 3

4 3 Innkomne forslag 3.1 Forslag fra kretsstyret Valgkomitéen velges av kretstinget og velges for 2 år. Det velges tre medlemmer og ett varamedlem. Begrunnelse: Styret velges for 2 år og det er naturlig at valgkomitéen har samme valgsyklus og funksjonstid. Det vil også gi en større grad av kontinuitet i valgkomitéens arbeid. Kretsstyret innstiller: Forslaget vedtas. 3.2 Forslag fra kretsstyret Kretsen gir tilskudd til reise og startkontingent for patruljer som deltar i NM i speideing og for roverlag som deltar i nasjonal RR-5-kamp. Tilskuddet begrenses til netto utgifter (faktiske utgifter fratrukket eventuelle andre tilskudd). Kretsens tilskudd til NM i speiding og nasjonal RR 5-kamp settes til maksimum kr ,- for hver som fordeles likt mellom de kvalifiserte/deltagende patruljer. Skriftlig dokumentert krav om støtte må sendes kretsen innen utløpet av budsjettåret. Begrunnelse: Vi har i flere år hatt kr ,- for NM og kr ,- for RR 5-kamp. Dette dekker veldig lite av de reelle utgifter gruppene får ved å sende speiderne/roverne til finalene. For eksempel var startkontingent for NM i 2001 kr ,-. Vi ønsker ikke å differansiere beløpet da patruljer i NM ofte kan være opp til 8-10 personer mens RR lagene består av 3 rovere. Patruljene representerer kretsen og ikke i så stor grad egen gruppe. Kretsstyret innstiller: Forslaget vedtas 3.3 Forslag fra kretsstyret Kretsen arrangerer peffleir på Fureneset i 2004 og inviterer nabokretser til å delta på arrangementet. Begrunnelse: I 2004 er det ikke noen NSF leir. Våre tilbud til peffer og denne aldersgruppen må styrkes og et samarbeid mellom nabokretsene vil være utviklende og stimulerende. Kretsstyret innstiller: Forslaget vedtas 4

5 4 Årsmelding 4.1 Kretsstyret Kretsstyret pr Kretsleder Lovise Mæland 1. Tananger Sjø Visekretsleder Wigdis Kalsås Strand Jørpeland Styremedlemmer Trond Austdal 1. Sola Helene Bø Randaberg Britt Oma Vesterlen krets, dir.medl. Godtfred Svensen Tasta Odd Westersjø Hundvåg M.S. 4.2 Administrasjon Kretssekretær: Eli Godeseth, ansatt i full stilling. Kretskontor: Haugåsstubben 1B, 4016 Stavanger Postadresse: Haugåsstubben 1B, 4016 Stavanger Fast kontortid: Mand., onsd. og torsd. kl Tirsdag kl Regnskapsfører: Reidun Egeland Hinna Materialforvalter: Kjetil Kalsås Strand Jørpeland Pressetalsmann: Ivar A. Nøttestad Madla Kretskontoret har telefonsvarer tilkoplet til tlf.nr når det ikke er betjent. Kretsen har også telefax ( ), og E-post-adresse: 5

6 4.3 Medlemstall pr Gruppe Ant. medl. bet. Ant. medl. bet. Endring i % pr pr fra -00 til -01 Vesterlen krets ,1 Figgjo speidergruppe ,2 Godeset speidergruppe ,2 1. Egersund speidergruppe ,9 Madla speidergruppe ,9 Stavanger 8. Speidergruppe ,5 2. Stavanger speidergruppe ,3 7. Stavanger speidergruppe ,3 Hinna speidergruppe ,3 Hundvåg I speidergruppe ,1 Tasta speidergruppe ,5 Forus speidergruppe ,1 1. Hetland speidergruppe ,6 Randaberg I speidergruppe ,6 1. Sola speidergruppe ,5 1. Tananger sjøspeidergruppe ,3 Sauda I speidergruppe ,0 Strand Jørpeland speidergruppe ,0 Strand Tau speidergruppe ,3 1. Sandnes speidergruppe ,9 2. Sandnes sjøspeidergruppe ,0 1. Lura speidergruppe ,0 Riska speidergruppe ,5 Kverneland speidergruppe ,0 Bryne speidergruppe 4 4 0,0 Hå-Nærbø speidergruppe ,0 Stavanger Old Guides I speidergr ,0 Stavanger Old Guides II speidergr ,0 Stavanger Old Guides III speidergr ,0 Hinna 1. Old Guides speidergruppe 4 4 0,0 Hinna 2. Old Guides speidergruppe 5 5 0,0 Hå-Nærbø Old Guides speidergr ,0 Bryne Old Guides speidergruppe 8 8 0,0 Randaberg Old Guides speidergr ,0 Strand Jørpeland Old Guides sp.gr ,0 Mosikken Old Guides speidergr ,3 Øyane sjøspeidergruppe ,9 1. Hovsherad speidergruppe ,0 Egersund FA speidergruppe ,5 Sandnes FA speidergruppe ,3 Stavanger BSK speidergruppe 2 avsluttet Bryne FSK speidergruppe ,0 Riska FSK speidergruppe ,3 Hundvåg MS speidergruppe ,1 Sandnes MS speidergruppe ,0 Egersund MS speidergruppe ,0 Stavanger MS speidergruppe ,6 Stavanger NMU speidergruppe ,0 Sum Vesterlen krets ,29 6

7 4.4 Kretsens tillitsvalgte Kretsen har i tillegg til kretsstyret følgende tillitsvalgte pr. 31. desember 2001: Delegater til speiderting I tillegg til kretsleder som er fast delegat på speiderting, ble følgende personer den 19. mars 2000 valgt for 2 år: Lars Atle Andersen Tor Inge Berge Geir Martens Håvard Otto Varadelegater: Ellen Johannessen Gunnar Skundberg Odd Westersjø Åge Østbø Tasta Madla sp.gr. Bryne Hå-Nærbø Hundvåg MS 2. Sandnes sjø Hundvåg MS Madla Delegater til speiderforum Valgt for 2 år: Kristin Jåtten Hinna Aleksander Simonsen Madla Varadelegater: Stig Even Olsen Agate Veland Madla Strand Jørpeland Delegater til roverforum Valgt for to år: Siv Hilde Berg Madla Frode Årsvold 7. Stavanger Varadelegater: Gorm E. Johnsen Maren Medhus 2. Stavanger Hundvåg MS Følgende ble valgt for ett år fram til og med : Møteledere for kretsting Jon Alsos Stavanger 8. Herdis Meldahl Hinna Varamøteleder: Ivar Anton Nøttestad Valgkomité Lars Atle Andersen Lars Meling Hultin Anne Cathrine Larsen Varamedlem: Herdis Meldahl Madla Tasta Strand Jørpeland 2. Stavanger Hinna Revisor Tønnes Ognedal 7

8 4.5 Ledertrenere Jon Alsos Stavanger 8. Tora Alsos Stavanger 8. Lars Atle Andersen Tasta sp.gr. Anne Brit Egeland Hinna sp.gr Reidun Egeland Hinna sp.gr. Ola Helgeland 1. Sandnes Asta Jacobsen Stavanger O.G. III Jan Jacobsen Vesterlen krets, dir. medl. Aud Mork Knudsen Vesterlen krets, dir. medl. Vibeke Bø Langeland Strand Jørpeland Torbjørn Larsen 7. Stavanger Nils Lindaas 1. Sandnes Geir Martens Bryne sp.gr. Lovise Mæland 1. Tananger Sjø Britt Oma Vesterlen krets, dir. medl. Arvid Rettedal 1. Lura Tor Børge Salvesen 2. Stavanger Gunnar Skundberg 2. Sandnes Sjø Odd Westersjø Hundvåg M.S. 4.6 Kretsens komitéapparat Organisasjonsplan KRETSTING KRETSSTYRE Aktivitetskomiteen Ledertreningskomiteen Fureneskomiteen Prosjektgrupper Prosjektgrupper Kursstaber Ressurspersoner Kretsens komitéer pr. 31. desember 2001: Oppnevnt til : Ledertrenerkomitéen: Gunnar Skundberg, leder 2. Sandnes Sjø Jon Alsos Stavanger 8. Reidun Egeland Hinna Aud Mork Knutsen Dir. medl. krets Vibeke Bø Langeland Strand/Jørpeland Tønnes Ognedal 7. Stavanger : Herdis Meldahl, leder Anne Beth Jensen Nils Lindaas Håvard Otto Marit Sinnes Frode Årsvold Hinna Godeset 1. Sandnes Hå-Nærbø Madla 7. Stavanger 8

9 Fureneskomitéen: Wigdis Kalsås, leder Eli Godeseth Aud Mork Knutsen Arvid Langeland Gunnar Skundberg Andre Komité Old Guides: Asta Jacobsen, leder Gunvor Steinsland Jensen Sissel Larsen Liv Lindberg Kjellaug Voster Internasjonal kontakt: John Steinar Aske Rovernes beredskapsstyrke, RBS: Ivar A. Nøttestad, leder Stian L. Pedersen, NK operativ leder Siv Hilde Berg, Torstein Hafsøe, Lars Chr. Løvik, Ida R. Sjursø Strand Jørpeland Godeset Vesterlen krets, dir. medl. Strand Jørpeland 2. Sandnes Sjø Stavanger O.G. III Bryne O.G. Stavanger O.G. III Mosikken O.G Strand Jørpeland O.G. Hundvåg MS Madla Madla Madla Madla Hundvåg MS Madla 4.7 Kretsens/komitéenes arrangementer m.v Kretsting Årsmøtet ble avholdt den 25. februar 2001 i Randaberghallen med 73 ledere, rovere, speidere og inviterte tilstede. Randaberg sp.gr. var teknisk arrangør, Jon Alsos og Herdis Meldahl var møteledere. Vi hadde besøk av ordfører i Randaberg kommune, Tom Tvedt. Årsmøtet behandlet kretsens årsmelding, regnskap, budsjett, ett innkommet forslag og arbeidsplan. Det ble valgt kretsstyre for to år, valgkomité, møteledere og revisor Kretsstyret Kretsstyret har hatt 10 møter og behandlet 121 saker i løpet av året. Administrasjonsutvalget som består av kretsleder, visekretsleder, kretssekretær og det medlem av kretsstyret som er ordstyrer påfølgende møte, hadde i tillegg 10 møter. Av større saker som kretsstyret har arbeidet med kan følgende nevnes: Vitaminpatruljene Økonomi - bank Speidertinget 2002 Prosjekt år Samlinger og tur for gruppeledelsen Samtale med nye ledere seks ganger. Samling for komitéapparatet og møter med komitélederne. Kretsleir 2003 Fureneset speidertun 9

10 4.7.3 Komitémøter Det er avholdt 10 komitémøter - ett pr. måned i første halvpart av året og tilsvarende 5 i resterende halve år - med sommerferie i juni og juli. Oppgaver s hovedoppgave består i å organisere arrangement for alle kretsens medlemmer (gjelder ikke lederkurs) og komme med forslag til terminliste hvert år. utarbeider også forslag til budsjett for poster som faller inn under komitéens virkefelt innen samme dato. Aktivitetene skal i størst mulig grad være selvfinansierende. Aktiviteter planlagt og utført i regi av kretsen Juletreff - Vi synger og danser julen ut - leder + rover Årets første prosjekt Vi synger og danser julen ut ble avviklet onsdag 10. januar i kantinen ved Shells hovedkontor. Ansvarlig var Herdis Meldahl. Det var 80 påmeldte, og av disse møtte 60 frem. Den kjente trekkspillersken Rita Fotland underholdt. Hun og Terje Wold spilte til leik rundt treet samt en polka og litt til. Det ble servert mousaka med brød og salat samt kaffe og kaker. Deltakerne var i godt humør og bidro med sang og opptreden både ved bordene og på gulvet. Det var gratis inngang til festen, utlodningen skulle finansiere det hele, dessverre med noe tap i og med at det var bestilt mat for 20 mer enn ankommet. Alfred Trovik ledet an en gedigen gevinstinnsamling, og dette resulterte i kjøpelystne festdeltakere Peff/ass-samling i Sirdal Hele 53 peffer og asser fra kretsen ville være med til fjells en vinterhelg i januar. Men det er ikke like lett å bestemme seg og gjennomføre det en har meldt seg på. Av de påmeldte var det hele 12 stykker som trakk seg i siste liten - og alle var nok ikke syke. Men pytt, pytt, vi var folk nok - og du så kjekt det var. Øglændshytta i Solheimsdalen var målet for 41 speidere og 5 ledere. Halvparten dro ut på tur lørdag formiddag. Resten satte seg i bussen for å dra til slalåmbakken. I bussen ble de så sittende i et par timer for mye p.g.a. glatte veier og sperret vei da en bil foran kjørte utfor veien. Ingen sure miner for det - leirbålsmoro, god mat og deilig hytte med kjekk ungdom. Ansvarlige: Herdis Meldahl og Anne Beth Jensen Rovernes store Risk-turnering Denne ble holdt på Malda speiderhus fra lørdag kl. 15:00 til søndag formiddag, da endelig vinneren kunne utropes. Det var 29 spillende rovere og rundt 10 supportere. Det var også mange andre aktiviteter utover natten, og det ble servert pizza og brus + +. Ansvarlig: Helge Bjelland Rovernes 3-kamp Konkurransen ble avlyst p.g.a. liten interesse. Dette kan blant annet skyldes at den ble flyttet en helg nokså nær opptil arrangementsdato På tur til Bevernes rike Dessverre ble turen avlyst helt på tampen grunnet misforståelser Melsheitrollet Ansvarlig for Melsheitrollet i år var Lovise Mæland. 70 stykker fordelt på 12 patruljer stilte til start. Rammen i år var Rødhette og ulven og det var mange flotte Rødhetter å se utfor speiderhytta i Melshei. I løypa skulle patruljene teste kunnskaper og ferdigheter i KIM s lek, førstehjelp, dyr, kompass, kristendom, ballansering, knuter, stjernetegn, tresorter, treffsikkerhet, slengtau, samarbeid ved å tre ringer langs et tau, speiderlov og løfte og iaktagelse. Sistnevnte var den mest spennende. Der lå selveste ulven, alias Frode Martens, utkledd som ulv i bestemor sin seng i skogen og spratt opp når kullene kom forbi. Rett og slett skummelt var det, men litt spennende også. Tilbake til Melsheihytta var det klar for grilling av pølser og pinnebrød. Drakamp ble det også tid til før resultatene var klar. Sally Havn hadde også i år laget nydelige troll til de 3 beste og alle deltagerne fikk diplomer. Resultatliste: 1.Hundvåg MS 2. Riska, Dog 3. Hinna, 10

11 Kretsbannerkonkurransen Kretsbannerkonkurransen var også i år lagt til Vaulen badeplass. Været viste seg fra en atskillig bedre side i år, og konkurransen ble gjennomført på en flott måte. Prosjektleder var Wigdis Kalsås. Det var 26 patruljer som stilte opp og konkurransen var hard og jevn bortsett fra 1. plassen der 1. Hetland ble suverene vinnere. Ansvarlig var Wigdis Kalsås. Resultatliste: Hetland. Elg 2. Tasta, Bjørn 3. Strand Jørpeland Tradisjonelle Furenesdager for alle speidere i kretsen 307 speidere + flere til deltok på årets Furenesdager - denne gang i juni. Prøvde oss på sommertur, men temperaturen var ganske så høstlig. Det regnet på alle, og de som dro til Heiahorn fikk også sludd. Solen kom fram til markedet lørdag ettermiddag. Leirbål og Scouts Own fikk vi også med, samt en rundløype med gamle, tradisjonelle leker. Ansvarlige var akt.kom Roversamling i Setesdal friluftsliv Arrangementet ble dessverre ikke gjennomført på grunn av dårlig påmelding RR-5-kamp Mange roverlag i år hadde vist sin interesse og det så meget lovende ut for oppmøtet. Etter at registrering var ferdig, ca kl fredag kveld, var det 12 lag som skulle være med og kjempe om roverøksa. Kl ble første lag sendt ut på nattorientering. 6 poster måtte lokaliseres for å få godkjent løpet.program for lørdag: 1. Woodcraft, 2.Dag-orientering, 3.Hemmelig Oppgave, 4.Teori. Hemmelig oppgave: I år skulle lagene bygge en anretning for å skyte det medbrakte prosjektilet så langt og nøyaktig som mulig. Forslagene var mange og teknikkene forskjellige, men det viste seg til sist at Ragnarok s katapult var den beste løsningen. Med deres spesielle prosjektil, the holy handgranade, ble det lengste godkjente skuddet målt til 94m. Søndag var full av solskinn og det at man i siste øvelse, hinderløp, kunne bli litt våt og skitten var bare gøy. Før øvelsen var det 3 lag som lå meget jevnt og ingenting var avgjort. Madla Commandoes, Snoopy og Ragnarok kunne alle med et godt hinderløp avgjøre hvem som skulle vinne. Vinneren av hinderløpet kom i stedet fra et helt annen hold, - roverne fra 1.Sandnes viste med en klar seier at de neste år kommer tilbake som favoritter i hinderløypa. Resultatliste: 1. Madla Commandoes (utenfor resultatliste) 2. Snoopy 3. Ragnarock 4. Ludde Ledernes Furenesdager Nærmere 30 ledere samlet seg med positivt sinn til et intenst døgn oktober i kretsens flotte hytte på Fureneset leirsted. Været var det så som så med, men hytta var varm - og det ble jammen vi også etterhvert som fantastisk mat ble servert og påfulgt av livlige aktiviteter. Bordet var dekket i vakre høstfarger, og praten gikk i ett. Etterhvert ble det start på leik og morro, nattlig utflukt, fysiske hopp og sprett utover i de små nattetimer. Men inni mellom var det også alvorlige, nyttige og lærerike innslag. Vi hadde med Kirsten Hasselknippe som holdt foredrag om samarbeid og kommuniksjon, RBS som gjennomgikk "Sikkerhet på speidertur", patruljevis laget vi vår "primitive" lunsj, fingerferdighet ble praktisert og det ble fokusert på seremonier i speidersammenheng. Det hele ble satt i regi av Herdis Meldahl og Anne Beth Jensen - samt mange gode medhjelpere Sportshelg - innendørsturneringer for speider/rover/leder Den 9. november gikk startskuddet for årets sportshelg i Gautesetehallen. Roverene var først ute, de startet sin natt-turnering fredag kveld kl Åtte lag stilte og det ble spilt to puljer på fire lag hvor de to beste gikk videre til semifinaler. Ansvarlig for rovernes sportshelg: Knut Slettebak Resultatliste: 1. Ludde, 1. Sandnes 2. TURbo, 2. Stavanger 3. Madla 3. Ragnarock, Stavanger 8. 11

12 12 Kl lørdag 10. november ble det blåst i gang innledende kamper for speiderne. For klasse ble det spilt fotball og innebandy. For klasse ble det konkurrert i volleyball og fotball. Lederene deltok også med stor entusiasme og innsats. Det ble til slutt 1. Sola som stakk av med førsteplassen i volleyball for lederlag etter å ha slått Egersund FA. Ansvarlig var Marit Sinnes. Resultater: Fotball 5-7 Innebandy 5-7 Fotball 8-10 Vollyball plass Forus Godeset Egersund FA Hinna 2. tropp 2.plass 1. Sola 2 Egersund FA 1. Hetland Tasta 3.plass Hinna 1.tropp Strand Jørpeland Hinna 2.tropp 1. Hetland De yngste besøker nissen En vakker kveld, stjerneklart og kaldt, møtte 150 bevere og småspeidere samt deres ledere til julefest på Fritidsgården på Jåttå. Alle utkledt som nisser. Beklageligvis var det ikke skiltet til gården, og den tradisjonelle veien var gjort helt om p.g.a. byggearbeider. Dette resulterte at mange hadde store problem med å finne fram. Men alle 150 kom og i tillegg mange foreldre. Det var sporløype med fakler, gang rundt juletreet, nissebesøk og risengrøt. Ansvarlige var akt.kom Fredslyset 2001 Dette ble hentet i Kristiansand og kom med tog til Stavanger Jernbanestasjon fredag 14. desember kl. 17:19. Noen få hadde møtt opp på stasjonen for å hente det. Det ble også presentert på NRK Lokalen på julaften Roverjul Siste torsdag før jul er dedikert til risgrøt, kanel, sukker, spekemat, flatbrød, krem, skumboller og julebrus. 42 rovere var tilstede på årets arrangement på Mosvangen speiderhus. Det var konkurranser, underholdning og årets nisse ble kåret. Ansvarlige var Helge Bjelland og TURbo Old Guides O.G. Vesterlen består av 10 grupper. Tenkedagen ble i år markert på Blåhaug med 21 tilstede Årsmelding pressetalsmann Pressetalsmann har etter forespørsel hjulpet grupper, komitéer og kretsstyret med saker mot media. Ved forespørsler fra media har pressetalsmann henvist sakene til rette vedkommende Årsmelding RBS 2001 Det har vært et aktivt år for Rovernes beredskapsstyrke. Styrken har hatt totalt 59 aktive medlemmer. RBS deltok i fjor på 9 aksjoner i regi av politiet. Etter forespørsel har rovere fra styrken drevet undervisning i speidergrupper. RBS har deltatt aktivt i utarbeidelsen av sjekklister for speidere på tur for hele Norges speiderforbund. Videre har RBS ett formelt ansvar for drift av Speidernes Beredskapstelefon Styrken har arrangert flere vinterkurs, førstehjelpskurs, øvelser og hatt sanitetsvakt på bl.a. kretskonkurranse og landsleiren i Fredrikstad. 4.8 Ledertrening Komité ledertrening Komitéens arbeid Komiteen besto våren 2001 av: Gunnar Skundberg, leder, Jon Alsos, Reidun Egeland, Kjell Helgeland, Aud Mork Knutsen og Vibeke Bø Langeland. Høsten gikk Kjell ut, og Tønnes Ognedal ble med. Komitéen har hatt 3 møter våren og 3 møter høsten. Av saker komitéen har arbeidet med utenom planer i forbindelse med kurs/seminarer kan nevnes: Utvikling av ledertrenermiljøet, bl.a. utvidelse av veilederstaben. Dette har imidlertid lykkes dårlig. Utgitt kursbrosjyre til bruk i gruppene, og med et eget ark for førerpatrulje i tropp. Seminar for nye gruppeledere gjennomført. Gjennomført seminar i konflikthåndtering og seminar i leir og leirliv. Leder og enkeltmedlemmer i komitéen har deltatt i og hatt innslag på en del andre arrangementer på kretsplan.

13 4.8.2 Kurs i grunntreningen Kursene for ledere i kretsen Det er gjennomført Innføringskurs, Trening 1, Trening 2 og Trening 3. Innføringskurset høsten 2001 gikk over 3 kvelder på Blåhaug. Trening 1 og 2 ble arrangert over fredag/lørdag + en kveld, Trening 1 på Fureneset, Trening 2 i Sjøspeiderhuset til 2. Sandnes sjø. Trening 3 ble gjennomført over en helg på Fureneset + en avslutningskveld. Det er gjennomført 1 Førerpatruljekurs, og på grunn av stor deltagelse 2 PAT-PAT kurs. Det samme skjedde for Patruljeførerkurs 1, som ble arrangert med to kurs samme helg, et kurs på Fureneset og et i Madla speiderhus. Patruljeførerkurs 2 hadde god deltagelse, men ble gjennomført som et kurs. Det har til dels vært store problemer å skaffe nok stab, særlig gjelder dette alle kurs for patruljeførere/førerpatrulje. Kurs i grunntreningen Kurs Ant. kurs Timer Delt. Stab Innføringskurs oktober Trening 1 - november Trening 2 - februar (påm.17) 7 Trening 3 oktober/november Andre kurs Andre kurs/samlinger Arrangement Ant. kurs Timer Delt. Stab Hvordan lykkes med førerpatruljen? Kurs for gruppeledere 1 avlyst, gitt - Påm. 1 gr. - (2 møtt uten påmelding) eget tilbud med 4 delt. Seminar nye gruppeledere (2 påmeldt, flyttet fra febr. til april) PAT-PAT kurs februar patr. 4 PAT-PAT kurs februar patr. 6 Førerpatruljekurs nov patruljer 3 Patruljeførerkurs 1 september Patruljeførerkurs 2 april 1 - avlyst Patruljeførerkurs 2 september Ledertrenerseminar vår Ledertrenerseminar høst 1 avlyst Seminar konfliktløsning (påm.15) 3 Seminar leir og leirliv Emnekurs for flokkledere TG-samling Samtale med nye ledere Trekløver Gilwell Trekløver Gilwell-gjensyn ble arrangert på Den økologiske gården, Ullandhaug, og på kretskontoret. 18 deltakere Ledertrening i NSF Kroms: Ble avlyst av forbundet. Norled: Odd Westersjø og Geir Martens deltok. Ledertrenerkurs: Vi hadde ikke noen deltakere på dette Fullført grunntrening og TG-kurs Trekløver Gilwell: Ingen Grunntreningen: 9 ledere fullførte denne i

14 4.9 Fureneset speidertun Det har vært jobbet med å ferdigstille O.G.- hytten. Lakkering og listing er ferdig. Sofagruppe og tepper har vi fått. Disse er pusset opp og vasket. Lys og spisestue stoler og 8 nye madrasser er innkjøpt av O.G. ene. Huset: Det har vært utvasking og opprydding. Det har også vært reparasjoner av stoler, bord, justeringer av dører og lakkering av lister. Sofaputene er forsøkt fikset. Pissoaren på guttedoen er fjernet og utslagsvask er satt opp og dør montert slik at det nå er nytt bøttekott. Trykktank er skiftet ut til en med større kapasitet. Varmtvannsbereder er fikset. Ny ovn til pumphuset er innkjøpt. Ny vifte til jentetoalettet kjøpt og montert. Låven: Materialer til å isolere og sette opp panel i storsalen er innkjøpt. Det er montert beslag langs bakre låvevegg for å få vannet til å renne på utsiden av grunnmuren.. TG hytten: Det er lagt avløpsrør fra taknedløp til avløpsrør for overvann. Vindu etter tidligere kioskbruk tatt ut, rettet opp og listet utvendig. Platting brukt i forbindelse med kiosk demontert. Trapp fjernet og trapp fra platting montert isteden. Uteanlegg: Rettet opp og koblet til noen av drenskoblingene i bekken. Renset rist i avløpskum i bekken. Ledet en del av overvannet ut til side i vei. Har hatt opprydding rundt søppelcontainer flere ganger pga at leietakere ikke sorterer søppel men setter søppelsekker utenfor container slik at dyr river dem i stykker Utleie NSF helger uker Vesterlen krets helger (leir) 0 0 uker dager Grupper m/overn helger dager Andre helger uked m/overn enkeltd. 3 uker 1 uke 4 uker 1 uke 3 dgr. leir Totalt helger Totalt overn.døgn Representasjon 14 Utover det som er omtalt andre steder i årsmeldingen, nevnes følgende: På forbundsplan Kretsleder Lovise Mæland deltok på krets-/korpsledersamling , og visekretsleder Wigdis Kalsås deltok på samlingen Innen krets Lovise Mæland: Befaring Totembu, Randaberg sp.gr. s årsfest, 1. Sandnes, årsmøte, 2. Stavanger sp.gr. s 90-års-jubileum, Speiderdagen i Stavanger, Årsmøte i Stiftelsen Blåhei/Blåhaug, Seminar i leir og leirliv, Asta 70 år, Melsheitrollet, Kretsbannerkonkurransen, Furenesdagene, Tasta sp.gr. s 10-års-jubileum, Forum for Natur o Friluftsliv i Stavanger Turistforening, i Sauda i forb. med oppstart av speidergruppe, Sportshelg, møte med Hundvåg MS, LEdernes Furenesdager, OG- Basar, Tipskveld, Dyreskogen, TG-samling, Hinna sp.gr. s 70-års-jubileum, Wigdis Kalsås: Landskonferansen for Frivillighet, Juleavslutning Kverneland sp.gr. Møte for Kvartalsmestre på 2001 Urban, Kretsbannerkonkurransen, Furenesdagene, Sparebank 1 SR-Banks 25-års-jubileum. Furenesdagene og Ledernes Furenesdager. Kretsbannerkonkurransen og Ledernes Furenesdager. Kretsbannerkonkurransen, Furenesdagene. Trond Austdal: Helene Bø: Britt Oma: Godtfred Svensen: Kretsbannerkonkurransen. Odd Westersjø: Landskonferansen for Frivillighet.

15 Eli Godeseth: Rovernes Risk-turnering, årsmøte i Studieforbundet Natur & Miljø, 1. Sandnes, - årsmøte, Tenkedagsfeiring med O.G. ene på Blåhaug, 2. Stavanger sp.gr. s 90- års-jubileum, Årsmøte i Stiftelsen Blåhei/Blåhaug, Seminar i leir og leirliv, Asta 70 år, Melsheitrollet, Kretsbanner-konkurransen, Speiderdager i Kongeparken, Furenesdagene, RR-5-kamp i Melshei, Sparebank 1 SR-Banks 25-års-jubileum, i Sauda i forb. med oppstart av speidergruppe, Sportshelg, Ledernes Furenesdager, OG-Basar, Tipskveld - Dyreskogen, Landskonferansen for Frivillighet, Juleavslutning Kverneland sp.gr., i Kristiansand for å hente Fredslyset, NRKlokalen julaften ang. Fredslyset Oppgaver innen sentrale NSF Lars Atle Andersen Medlem av Forbundstroppen Prosjektleder for "Endret arbeidsform i kretsene" Prosjektleder for Speidertinget på Sola Tønnes Ognedal Medlem av Prosjekt "Endret arbeidsform i kretsene" Lovise Mæland Kvartalsmester Landsleir 2001 Urban Prosjektgruppe for Speidertinget på Sola 2002 Wenche Havn Herdis Meldahl Gunnar Skundberg Medlem av forbundstroppen Koordinator for sjøspeiding i Norge Ivar A. Nøttestad Medlem av RBS-styret Nestleder Helse & Hygiene Landsleir 2001 Urban Prosjektgruppe for Speidertinget på Sola 2002 Aud Mork Knutsen Wigdis Kalsås Medlem av hovedkomitéen for Fureneset speidertun Prosjektgruppe for revisjon av treningsprogrammet for speidere år. Kvartalsmester Landsleir 2001 Urban Siv Hilde Berg Marianne Alsvik Prosjektgruppe for revisjon av treningsprogrammet for bever Grete Gabrielsen " " " " " Line Tendeland Horne " " " " " " Nils Lindaas " " " " " " Geir Sverre Braut Landsleir 2001 Urban - leiroverlege Gunnar Lundemo " " " Helge Gabrielsen Etatsjef Helse & Hygiene Landsleir 2001 Urban Gro Losvik Fagsjef hygiene Landsleir 2001 Urban Stein Rune Rødne Ansv. data/økonomi Helse & Hygiene Landsleir 2001 Urban Leif Grastveit Turneringsleder Landsleir 2001 Urban 4.11 Sluttord Vi skal alltid være optimistiske og se det positive i situasjonene. I 2001 fikk vi delta på en fantastisk landsleir 2001 Urban med 615 deltagere fra kretsen. Mange av kretsens ledere var engasjert i stab og fikk nye utfordringer. Men hadde det ikke vært for alle dere som fulgte opp speiderne i tropp, ville de aldri ha fått oppleve denne annerledes-leiren. Vitaminpatruljene er et viktig redskap for å oppnå god og mangfoldig speiding i kretsen. Speiding for den enkelte gutt og jente og også en utvikling og påfyll for lederne. Men vi må være positive og ikke tro at dette er noe som kretsen og forbundet vil pålegge oss og som vi derfor, i utgangspunktet, stiller oss negative til. Det krever litt innsats i starten, men gruppene vil kunne oppnå mange fordeler med samarbeidet. Rekruttering er et magisk ord. Vi har gått ned med 26 medlemmer i år og ligger under 2000, d.v.s. at vi kun kan stille med 4 delegater til speiderting. Vi har fokusert på lederrekruttering et par år nå. Tiden er nå inne til igjen å konsentrere oss om speiderne; men vi må ha ledere også! I 2001 ble det igjen aktivitet i Hovsherad speidergruppe og Sauda er i ferd med gjenoppstarting. Noen andre grupper ligger nede, uten speidere. Kretsstyret vil forsøke å få disse gruppene aktive igjen. Vi har mottatt kr ,- fra Sparebank 1 SR-bank til rekrutteringsformål. Takk til alle lederne fra kretsen som har deltatt i endring av treningsprogrammet og dere som har gitt innspill for å få det så godt som mulig til nytte og glede for den enkelte. Det nye treningsprogrammet vil være klar til å tas i bruk over sommeren. 15

16 Ledertrenerkomitéen går nye veier og forsøker å tilpasse kursene til dagens ungdom/voksne. I år har langt flere kurs blitt lagt til Fureneset. Vanskelig å si om stedet slår ut på antall kursdeltagere. Imidlertid har de fleste kurs blitt avholdt og bruk av Fureneset har mange fordeler i tillegg til at lederne blir kjent med og glad i stedet. har funnet en plattform med populære tiltak for speidere, rovere og ledere. Med ganske få unntak er alt blitt gjennomført. Nytt av året var Ledernes Furenesdager, et veldig populært arrangement. RBS har hatt flere eksterne oppdrag. De var blant annet ansvarlige for helse i bydelen Akropolis på landsleiren og er et interessant og spennende supplement for rovere. O.G. ene har også dette året hatt basar og støtter opp om O.G.-hytta på Fureneset. Det er vedtatt å legge kretsleir 2003 til Fureneset. Det er her viktig at vi alle går inn for å skape en spennende leir, og at vi bestemmer oss for å delta på leiren og være med å ta i et tak. Kretsen har fått oppdraget å arrangere Speiderting 2002 og RR 5-kamp finale samme år. Vi er absolutt på speider-kartet. En takk til hver enkelt for det arbeidet du driver enten for gruppe, krets eller forbund. Alt er like viktig, hadde vi ikke hatt speidere og ledere, hadde de andre grupperingene vært overflødige og visa versa. Takk for at DU er positiv når du får spørsmål om å delta i arrangement/aktivitet for kretsen, takk for gode tilbakemeldinger. Uten den positive innstillingen fra den enkelte av dere, var det lite kretsen kunne ha utrettet alene. Ønsker hver enkelt et godt nytt speiderår med mange utfordringar der vi trekker i samme retning: Framover og gir speiderne og oss selv god og meningsfull speiding. Stavanger, 31. desember 2001 Med speiderhilsen Lovise Mæland Kretsleder Wigdis Kalsås Visekretsleder Trond Austdal Helene Bø Britt Oma Godtfred Svensen Odd Westersjø Kretsstyret innstiller: Årsmelding for 2001 godkjennes 16

17 5 Regnskap 5.1 Resultatregnskap for kretsen 2001 Regnskap Budsjett Regnskap Inntekter: Aktiviteter Ledertrening Kretskontingent Sal g Annonser Administrasjon Fureneset Avsetning fra kretsleir Tilskudd Rogaland fylke Tilskudd Stavanger kommune Tilskudd Studieforbundet Tilskudd Frifo Lederrekruttering Tusenårsilden Totembu Markedsstøtte Purregebyr Renter Gaver/Legater Sum inntekter Utgifter: Aktiviteter Ledertrening Drift, Aktivitetskomiteen Drift, Ledertreningskomiteen Drift, Vitaminpatruljer Lederutvikling Sum drift komiteer NM og 5-kamp finale Merker etc. for salg Kommunikasjonsutstyr, RBS Lederrekrutteringsprosjekt Utgifter, kretsting Inntekter, kretsting Sum kretsting Lønn Feriepenger Arbeidsgiveravgift Forsikring ansatte Sum lønn/arb.giveravgift

18 Kontorleie Påkostninger kontor Diverse utgifter Revisorhonorar Kontorrekvisita Telefon Porto Gaver o.l Innboforsikring kontoret Bankomkostninger Reiseutgifter daglig leder Sum administrasjon Trykking NfV Porto NfV Andre utgifter NfV Kreditnota 1999, NfV Sum Nytt fra Vesterlen Speiderting Speider- og roverforum Reiser kretsstyret Møter kretsstyret Sum reiser og møter Renteutgifter Tap på fordringer Overført egenkapital Sum utgifter Resultat Kommentar: Inntekter: Salg kr ,-: Skyldes godt salg av merker på 2001 URBAN og til utenlandske speidere på Fureneset speidertun. Markedsstøtte kr ,-: Her utgjør jubileumsgaven fra SpareBank 1 SR-Bank kr ,- Renter kr ,-: Likviditeten har i regnskapsåret vært god. Vi har i hele regnskapsåret hatt et større pengebeløp på konto. Utgifter: Sum drift komitéer kr ,-: Underforbruket skyldes i hovedsak at det ikke ble arrangert KROMS i 2001, og at heller ingen deltok på NSFs Ledertrenerkurs. Overført egenkapital kr ,-: Av kretsens overskudd for 2001foreslås overført kretsens egenkapital kr ,-. Restbeløpet på kr ,- avsettes til fremtidig bruk i.f.m. rekruttering og lignende med kr ,- pr. år. 18

19 19

20 5.2 Resultatregnskap for Fureneset Speidertun 2001 Regnskap Budsjett Regnskap Inntekter: Utleie KFUK/KFUM Utleie kjølerom Annen utleie Telefonpenger Refundert feieavgift Sum driftsinntekter Andre gaver Legater 0 Bruktsalg Sum inntekter Utgifter: Tjenester, kretskontoret Strøm Telefon Forsikring Maling utvendig Renovasjon/septiktanktømming Andre driftsutgifter Sum driftsutgifter Graving Drens leirområde og rundt scenen Sand/grus ved scenen Våtromsavd. O.G.-hytta 531 Material til ferdigstilling av påbegynt arbeid Isolering/panel møterom låven Andre utbyggingsutgifter Sum utbygging Sum utgifter Resultat Kommentar: Inntekter: Vi har mottatt gaver til inventar i O.G.-hytten fra O.G.-gruppene. Andre gaver kr ,- Gave til Fureneset speidertun fra NM i Speiding som ble arrangert på Vaulen i Utgifter: Graving, drens leirområdet, sand/ grus ved scenen kr. 0: Dette er arbeider som vil bli utført når snøen forsvinner og bakken blir noenlunde tørr. Det er foretatt befaring og lagt planer for arbeidet. 20