Saksliste 1 ÅPNING...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste 1 ÅPNING..."

Transkript

1 Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE KONSTITUERING GODKJENNING AV REPRESENTANTENE GODKJENNING AV TO TELLEKORPS VALG AV TO REFERENTER VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN VALG AV MEDLEMMER AV KRETSTINGET (JFR. NSFS LOVER 4-3-1) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN INNKOMNE FORSLAG FORSLAG FRA KRETSSTYRET FORSLAG FRA KRETSSTYRET FORSLAG FRA KRETSSTYRET ÅRSMELDING KRETSSTYRET ADMINISTRASJON MEDLEMSTALL PR KRETSENS TILLITSVALGTE LEDERTRENERE KRETSENS KOMITÉAPPARAT KRETSENS/KOMITÉENES ARRANGEMENTER M.V LEDERTRENING FURENESET SPEIDERTUN REPRESENTASJON SLUTTORD REGNSKAP RESULTATREGNSKAP FOR KRETSEN RESULTATREGNSKAP FOR FURENESET SPEIDERTUN STATUS PR REVISORS BERETNING DISPONERING AV OVERSKUDD ARBEIDSPLAN ARBEIDSMÅL AKTIVITETSPLAN BUDSJETT BUDSJETT FOR KRETSEN BUDSJETT FOR FURENESET SPEIDERTUN VALG VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITÉ VALG AV MØTELEDERE VALG AV DELEGATER TIL SPEIDERTING VALG AV DELEGATER TIL ROVERFORUM VALG AV DELEGATER TIL SPEIDERFORUM VALG AV REVISOR ÅPEN DEBATT KRETSSTYRET INFORMERER

2 2 Konstituering 2.1 Godkjenning av representantene Liste over representantene vil bli lagt fram på tinget. 2.2 Godkjenning av to tellekorps Strand Tau/Strand Jørpeland speidergrupper v/wigdis Kalsås Kretsstyret innstiller: Tellekorpsene godkjennes 2.3 Valg av to referenter Kretsstyret innstiller: Asta Jacobsen og Eli Godeseth 2.4 Valg av to delegater til å underskrive protokollen Kretsstyret innstiller: Arne Alsvik og Wenche Havn 2.5 Valg av medlemmer av kretstinget (jfr. NSFs lover 4-3-1) Innvalgt fra kretsting 19. mars 2000: Aud Mork Knudsen og Eli Godeseth for 2001 og 2002 Innvalgt fra kretsting 25. februar 2001: Reidun Egeland og Asta Jacobsen for 2002 og 2003 Kretsstyret innstiller: Aud Mork Knutsen og Eli Godeseth for 2003 og Godkjenning av innkalling og saksliste Kretsstyret innstiller: Innkalling og saksliste godkjennes 2

3 2.7 Forretningsorden Kretstinget ledes av de valgte møteledere. Registrering av delegater foregår kun før Kretstinget starter, og i pauser under tinget Protokoll føres av to valgte referenter. Den undertegnes av møtelederne, de to valgte delegatene og møtereferentene Ingen representanter har rett til ordet mer enn to ganger i samme sak, med unntak av forslagsstilleren. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden *1), har rett til ett minutts taletid. Møtelederen har rett til å foreslå avkorting av taletiden og foreslå strek *2) med de inntegnede talere. Registrerte observatører har talerett, møteleder kan foreslå å innskrenke denne Alle forslag må innleveres skriftlig til møtelederne, undertegnet med representantens navn og nummer. Nye forslag kan ikke legges frem etter at strek er satt, og fremsatte forslag kan da ikke trekkes tilbake. Saker som ikke står på sakslisten kan ikke fremmes Alle forslag avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak som lovene fastsetter (se 4-3-1). Blanke stemmer telles ikke med. Ved stemmelikhet anses forslaget som falt. Ved valg kreves absolutt flertall (mer enn halvparten av de avgitte stemmer, blanke stemmer teller ikke med). Alle valg foregår skriftlig når det er mer enn én kandidat eller når én av representantene forlanger det. Ved omvalg strykes inntil to kandidater (de to med minst stemmer fra siste valgrunde). Det må være igjen minst én kandidat mer enn det som skal velges. Ved stemmelikhet mellom to kandidater, avgjøres valget ved loddtrekning etter 2. valgrunde med stemmelikhet. Det kan ikke stilles benkeforslag ved valg, bortsett fra valg til speiderforum og roverforum, hvor det tillates benkeforslag på tingets deltagere. De som er med i tellekorps bør ikke ha stemmerett (teknisk arrangør skaffer tellekorps) I protokollen føres inn alle forslag og de vedtak som blir gjort, med antall stemmer for og imot. Likeledes innføres i protokollen navnene på de representanter som har hatt ordet under de forskjellige saker Protokoll fra kretstinget trykkes i Nytt fra Vesterlen, og distribueres til alle tingets delegater Kretstingets møte er åpent for alle interesserte. *1) Forlange ordet til forretningsorden vil si innlegg vedrørende behandlingen av saken. *2) Sette strek betyr at ingen flere talere kan forlange ordet enn de som møtelederne allerede har notert. Kretsstyret innstiller: Forretningsorden for kretsting 2002 godkjennes. 3

4 3 Innkomne forslag 3.1 Forslag fra kretsstyret Valgkomitéen velges av kretstinget og velges for 2 år. Det velges tre medlemmer og ett varamedlem. Begrunnelse: Styret velges for 2 år og det er naturlig at valgkomitéen har samme valgsyklus og funksjonstid. Det vil også gi en større grad av kontinuitet i valgkomitéens arbeid. Kretsstyret innstiller: Forslaget vedtas. 3.2 Forslag fra kretsstyret Kretsen gir tilskudd til reise og startkontingent for patruljer som deltar i NM i speideing og for roverlag som deltar i nasjonal RR-5-kamp. Tilskuddet begrenses til netto utgifter (faktiske utgifter fratrukket eventuelle andre tilskudd). Kretsens tilskudd til NM i speiding og nasjonal RR 5-kamp settes til maksimum kr ,- for hver som fordeles likt mellom de kvalifiserte/deltagende patruljer. Skriftlig dokumentert krav om støtte må sendes kretsen innen utløpet av budsjettåret. Begrunnelse: Vi har i flere år hatt kr ,- for NM og kr ,- for RR 5-kamp. Dette dekker veldig lite av de reelle utgifter gruppene får ved å sende speiderne/roverne til finalene. For eksempel var startkontingent for NM i 2001 kr ,-. Vi ønsker ikke å differansiere beløpet da patruljer i NM ofte kan være opp til 8-10 personer mens RR lagene består av 3 rovere. Patruljene representerer kretsen og ikke i så stor grad egen gruppe. Kretsstyret innstiller: Forslaget vedtas 3.3 Forslag fra kretsstyret Kretsen arrangerer peffleir på Fureneset i 2004 og inviterer nabokretser til å delta på arrangementet. Begrunnelse: I 2004 er det ikke noen NSF leir. Våre tilbud til peffer og denne aldersgruppen må styrkes og et samarbeid mellom nabokretsene vil være utviklende og stimulerende. Kretsstyret innstiller: Forslaget vedtas 4

5 4 Årsmelding 4.1 Kretsstyret Kretsstyret pr Kretsleder Lovise Mæland 1. Tananger Sjø Visekretsleder Wigdis Kalsås Strand Jørpeland Styremedlemmer Trond Austdal 1. Sola Helene Bø Randaberg Britt Oma Vesterlen krets, dir.medl. Godtfred Svensen Tasta Odd Westersjø Hundvåg M.S. 4.2 Administrasjon Kretssekretær: Eli Godeseth, ansatt i full stilling. Kretskontor: Haugåsstubben 1B, 4016 Stavanger Postadresse: Haugåsstubben 1B, 4016 Stavanger Fast kontortid: Mand., onsd. og torsd. kl Tirsdag kl Regnskapsfører: Reidun Egeland Hinna Materialforvalter: Kjetil Kalsås Strand Jørpeland Pressetalsmann: Ivar A. Nøttestad Madla Kretskontoret har telefonsvarer tilkoplet til tlf.nr når det ikke er betjent. Kretsen har også telefax ( ), og E-post-adresse: 5

6 4.3 Medlemstall pr Gruppe Ant. medl. bet. Ant. medl. bet. Endring i % pr pr fra -00 til -01 Vesterlen krets ,1 Figgjo speidergruppe ,2 Godeset speidergruppe ,2 1. Egersund speidergruppe ,9 Madla speidergruppe ,9 Stavanger 8. Speidergruppe ,5 2. Stavanger speidergruppe ,3 7. Stavanger speidergruppe ,3 Hinna speidergruppe ,3 Hundvåg I speidergruppe ,1 Tasta speidergruppe ,5 Forus speidergruppe ,1 1. Hetland speidergruppe ,6 Randaberg I speidergruppe ,6 1. Sola speidergruppe ,5 1. Tananger sjøspeidergruppe ,3 Sauda I speidergruppe ,0 Strand Jørpeland speidergruppe ,0 Strand Tau speidergruppe ,3 1. Sandnes speidergruppe ,9 2. Sandnes sjøspeidergruppe ,0 1. Lura speidergruppe ,0 Riska speidergruppe ,5 Kverneland speidergruppe ,0 Bryne speidergruppe 4 4 0,0 Hå-Nærbø speidergruppe ,0 Stavanger Old Guides I speidergr ,0 Stavanger Old Guides II speidergr ,0 Stavanger Old Guides III speidergr ,0 Hinna 1. Old Guides speidergruppe 4 4 0,0 Hinna 2. Old Guides speidergruppe 5 5 0,0 Hå-Nærbø Old Guides speidergr ,0 Bryne Old Guides speidergruppe 8 8 0,0 Randaberg Old Guides speidergr ,0 Strand Jørpeland Old Guides sp.gr ,0 Mosikken Old Guides speidergr ,3 Øyane sjøspeidergruppe ,9 1. Hovsherad speidergruppe ,0 Egersund FA speidergruppe ,5 Sandnes FA speidergruppe ,3 Stavanger BSK speidergruppe 2 avsluttet Bryne FSK speidergruppe ,0 Riska FSK speidergruppe ,3 Hundvåg MS speidergruppe ,1 Sandnes MS speidergruppe ,0 Egersund MS speidergruppe ,0 Stavanger MS speidergruppe ,6 Stavanger NMU speidergruppe ,0 Sum Vesterlen krets ,29 6

7 4.4 Kretsens tillitsvalgte Kretsen har i tillegg til kretsstyret følgende tillitsvalgte pr. 31. desember 2001: Delegater til speiderting I tillegg til kretsleder som er fast delegat på speiderting, ble følgende personer den 19. mars 2000 valgt for 2 år: Lars Atle Andersen Tor Inge Berge Geir Martens Håvard Otto Varadelegater: Ellen Johannessen Gunnar Skundberg Odd Westersjø Åge Østbø Tasta Madla sp.gr. Bryne Hå-Nærbø Hundvåg MS 2. Sandnes sjø Hundvåg MS Madla Delegater til speiderforum Valgt for 2 år: Kristin Jåtten Hinna Aleksander Simonsen Madla Varadelegater: Stig Even Olsen Agate Veland Madla Strand Jørpeland Delegater til roverforum Valgt for to år: Siv Hilde Berg Madla Frode Årsvold 7. Stavanger Varadelegater: Gorm E. Johnsen Maren Medhus 2. Stavanger Hundvåg MS Følgende ble valgt for ett år fram til og med : Møteledere for kretsting Jon Alsos Stavanger 8. Herdis Meldahl Hinna Varamøteleder: Ivar Anton Nøttestad Valgkomité Lars Atle Andersen Lars Meling Hultin Anne Cathrine Larsen Varamedlem: Herdis Meldahl Madla Tasta Strand Jørpeland 2. Stavanger Hinna Revisor Tønnes Ognedal 7

8 4.5 Ledertrenere Jon Alsos Stavanger 8. Tora Alsos Stavanger 8. Lars Atle Andersen Tasta sp.gr. Anne Brit Egeland Hinna sp.gr Reidun Egeland Hinna sp.gr. Ola Helgeland 1. Sandnes Asta Jacobsen Stavanger O.G. III Jan Jacobsen Vesterlen krets, dir. medl. Aud Mork Knudsen Vesterlen krets, dir. medl. Vibeke Bø Langeland Strand Jørpeland Torbjørn Larsen 7. Stavanger Nils Lindaas 1. Sandnes Geir Martens Bryne sp.gr. Lovise Mæland 1. Tananger Sjø Britt Oma Vesterlen krets, dir. medl. Arvid Rettedal 1. Lura Tor Børge Salvesen 2. Stavanger Gunnar Skundberg 2. Sandnes Sjø Odd Westersjø Hundvåg M.S. 4.6 Kretsens komitéapparat Organisasjonsplan KRETSTING KRETSSTYRE Aktivitetskomiteen Ledertreningskomiteen Fureneskomiteen Prosjektgrupper Prosjektgrupper Kursstaber Ressurspersoner Kretsens komitéer pr. 31. desember 2001: Oppnevnt til : Ledertrenerkomitéen: Gunnar Skundberg, leder 2. Sandnes Sjø Jon Alsos Stavanger 8. Reidun Egeland Hinna Aud Mork Knutsen Dir. medl. krets Vibeke Bø Langeland Strand/Jørpeland Tønnes Ognedal 7. Stavanger : Herdis Meldahl, leder Anne Beth Jensen Nils Lindaas Håvard Otto Marit Sinnes Frode Årsvold Hinna Godeset 1. Sandnes Hå-Nærbø Madla 7. Stavanger 8

9 Fureneskomitéen: Wigdis Kalsås, leder Eli Godeseth Aud Mork Knutsen Arvid Langeland Gunnar Skundberg Andre Komité Old Guides: Asta Jacobsen, leder Gunvor Steinsland Jensen Sissel Larsen Liv Lindberg Kjellaug Voster Internasjonal kontakt: John Steinar Aske Rovernes beredskapsstyrke, RBS: Ivar A. Nøttestad, leder Stian L. Pedersen, NK operativ leder Siv Hilde Berg, Torstein Hafsøe, Lars Chr. Løvik, Ida R. Sjursø Strand Jørpeland Godeset Vesterlen krets, dir. medl. Strand Jørpeland 2. Sandnes Sjø Stavanger O.G. III Bryne O.G. Stavanger O.G. III Mosikken O.G Strand Jørpeland O.G. Hundvåg MS Madla Madla Madla Madla Hundvåg MS Madla 4.7 Kretsens/komitéenes arrangementer m.v Kretsting Årsmøtet ble avholdt den 25. februar 2001 i Randaberghallen med 73 ledere, rovere, speidere og inviterte tilstede. Randaberg sp.gr. var teknisk arrangør, Jon Alsos og Herdis Meldahl var møteledere. Vi hadde besøk av ordfører i Randaberg kommune, Tom Tvedt. Årsmøtet behandlet kretsens årsmelding, regnskap, budsjett, ett innkommet forslag og arbeidsplan. Det ble valgt kretsstyre for to år, valgkomité, møteledere og revisor Kretsstyret Kretsstyret har hatt 10 møter og behandlet 121 saker i løpet av året. Administrasjonsutvalget som består av kretsleder, visekretsleder, kretssekretær og det medlem av kretsstyret som er ordstyrer påfølgende møte, hadde i tillegg 10 møter. Av større saker som kretsstyret har arbeidet med kan følgende nevnes: Vitaminpatruljene Økonomi - bank Speidertinget 2002 Prosjekt år Samlinger og tur for gruppeledelsen Samtale med nye ledere seks ganger. Samling for komitéapparatet og møter med komitélederne. Kretsleir 2003 Fureneset speidertun 9

10 4.7.3 Komitémøter Det er avholdt 10 komitémøter - ett pr. måned i første halvpart av året og tilsvarende 5 i resterende halve år - med sommerferie i juni og juli. Oppgaver s hovedoppgave består i å organisere arrangement for alle kretsens medlemmer (gjelder ikke lederkurs) og komme med forslag til terminliste hvert år. utarbeider også forslag til budsjett for poster som faller inn under komitéens virkefelt innen samme dato. Aktivitetene skal i størst mulig grad være selvfinansierende. Aktiviteter planlagt og utført i regi av kretsen Juletreff - Vi synger og danser julen ut - leder + rover Årets første prosjekt Vi synger og danser julen ut ble avviklet onsdag 10. januar i kantinen ved Shells hovedkontor. Ansvarlig var Herdis Meldahl. Det var 80 påmeldte, og av disse møtte 60 frem. Den kjente trekkspillersken Rita Fotland underholdt. Hun og Terje Wold spilte til leik rundt treet samt en polka og litt til. Det ble servert mousaka med brød og salat samt kaffe og kaker. Deltakerne var i godt humør og bidro med sang og opptreden både ved bordene og på gulvet. Det var gratis inngang til festen, utlodningen skulle finansiere det hele, dessverre med noe tap i og med at det var bestilt mat for 20 mer enn ankommet. Alfred Trovik ledet an en gedigen gevinstinnsamling, og dette resulterte i kjøpelystne festdeltakere Peff/ass-samling i Sirdal Hele 53 peffer og asser fra kretsen ville være med til fjells en vinterhelg i januar. Men det er ikke like lett å bestemme seg og gjennomføre det en har meldt seg på. Av de påmeldte var det hele 12 stykker som trakk seg i siste liten - og alle var nok ikke syke. Men pytt, pytt, vi var folk nok - og du så kjekt det var. Øglændshytta i Solheimsdalen var målet for 41 speidere og 5 ledere. Halvparten dro ut på tur lørdag formiddag. Resten satte seg i bussen for å dra til slalåmbakken. I bussen ble de så sittende i et par timer for mye p.g.a. glatte veier og sperret vei da en bil foran kjørte utfor veien. Ingen sure miner for det - leirbålsmoro, god mat og deilig hytte med kjekk ungdom. Ansvarlige: Herdis Meldahl og Anne Beth Jensen Rovernes store Risk-turnering Denne ble holdt på Malda speiderhus fra lørdag kl. 15:00 til søndag formiddag, da endelig vinneren kunne utropes. Det var 29 spillende rovere og rundt 10 supportere. Det var også mange andre aktiviteter utover natten, og det ble servert pizza og brus + +. Ansvarlig: Helge Bjelland Rovernes 3-kamp Konkurransen ble avlyst p.g.a. liten interesse. Dette kan blant annet skyldes at den ble flyttet en helg nokså nær opptil arrangementsdato På tur til Bevernes rike Dessverre ble turen avlyst helt på tampen grunnet misforståelser Melsheitrollet Ansvarlig for Melsheitrollet i år var Lovise Mæland. 70 stykker fordelt på 12 patruljer stilte til start. Rammen i år var Rødhette og ulven og det var mange flotte Rødhetter å se utfor speiderhytta i Melshei. I løypa skulle patruljene teste kunnskaper og ferdigheter i KIM s lek, førstehjelp, dyr, kompass, kristendom, ballansering, knuter, stjernetegn, tresorter, treffsikkerhet, slengtau, samarbeid ved å tre ringer langs et tau, speiderlov og løfte og iaktagelse. Sistnevnte var den mest spennende. Der lå selveste ulven, alias Frode Martens, utkledd som ulv i bestemor sin seng i skogen og spratt opp når kullene kom forbi. Rett og slett skummelt var det, men litt spennende også. Tilbake til Melsheihytta var det klar for grilling av pølser og pinnebrød. Drakamp ble det også tid til før resultatene var klar. Sally Havn hadde også i år laget nydelige troll til de 3 beste og alle deltagerne fikk diplomer. Resultatliste: 1.Hundvåg MS 2. Riska, Dog 3. Hinna, 10

11 Kretsbannerkonkurransen Kretsbannerkonkurransen var også i år lagt til Vaulen badeplass. Været viste seg fra en atskillig bedre side i år, og konkurransen ble gjennomført på en flott måte. Prosjektleder var Wigdis Kalsås. Det var 26 patruljer som stilte opp og konkurransen var hard og jevn bortsett fra 1. plassen der 1. Hetland ble suverene vinnere. Ansvarlig var Wigdis Kalsås. Resultatliste: Hetland. Elg 2. Tasta, Bjørn 3. Strand Jørpeland Tradisjonelle Furenesdager for alle speidere i kretsen 307 speidere + flere til deltok på årets Furenesdager - denne gang i juni. Prøvde oss på sommertur, men temperaturen var ganske så høstlig. Det regnet på alle, og de som dro til Heiahorn fikk også sludd. Solen kom fram til markedet lørdag ettermiddag. Leirbål og Scouts Own fikk vi også med, samt en rundløype med gamle, tradisjonelle leker. Ansvarlige var akt.kom Roversamling i Setesdal friluftsliv Arrangementet ble dessverre ikke gjennomført på grunn av dårlig påmelding RR-5-kamp Mange roverlag i år hadde vist sin interesse og det så meget lovende ut for oppmøtet. Etter at registrering var ferdig, ca kl fredag kveld, var det 12 lag som skulle være med og kjempe om roverøksa. Kl ble første lag sendt ut på nattorientering. 6 poster måtte lokaliseres for å få godkjent løpet.program for lørdag: 1. Woodcraft, 2.Dag-orientering, 3.Hemmelig Oppgave, 4.Teori. Hemmelig oppgave: I år skulle lagene bygge en anretning for å skyte det medbrakte prosjektilet så langt og nøyaktig som mulig. Forslagene var mange og teknikkene forskjellige, men det viste seg til sist at Ragnarok s katapult var den beste løsningen. Med deres spesielle prosjektil, the holy handgranade, ble det lengste godkjente skuddet målt til 94m. Søndag var full av solskinn og det at man i siste øvelse, hinderløp, kunne bli litt våt og skitten var bare gøy. Før øvelsen var det 3 lag som lå meget jevnt og ingenting var avgjort. Madla Commandoes, Snoopy og Ragnarok kunne alle med et godt hinderløp avgjøre hvem som skulle vinne. Vinneren av hinderløpet kom i stedet fra et helt annen hold, - roverne fra 1.Sandnes viste med en klar seier at de neste år kommer tilbake som favoritter i hinderløypa. Resultatliste: 1. Madla Commandoes (utenfor resultatliste) 2. Snoopy 3. Ragnarock 4. Ludde Ledernes Furenesdager Nærmere 30 ledere samlet seg med positivt sinn til et intenst døgn oktober i kretsens flotte hytte på Fureneset leirsted. Været var det så som så med, men hytta var varm - og det ble jammen vi også etterhvert som fantastisk mat ble servert og påfulgt av livlige aktiviteter. Bordet var dekket i vakre høstfarger, og praten gikk i ett. Etterhvert ble det start på leik og morro, nattlig utflukt, fysiske hopp og sprett utover i de små nattetimer. Men inni mellom var det også alvorlige, nyttige og lærerike innslag. Vi hadde med Kirsten Hasselknippe som holdt foredrag om samarbeid og kommuniksjon, RBS som gjennomgikk "Sikkerhet på speidertur", patruljevis laget vi vår "primitive" lunsj, fingerferdighet ble praktisert og det ble fokusert på seremonier i speidersammenheng. Det hele ble satt i regi av Herdis Meldahl og Anne Beth Jensen - samt mange gode medhjelpere Sportshelg - innendørsturneringer for speider/rover/leder Den 9. november gikk startskuddet for årets sportshelg i Gautesetehallen. Roverene var først ute, de startet sin natt-turnering fredag kveld kl Åtte lag stilte og det ble spilt to puljer på fire lag hvor de to beste gikk videre til semifinaler. Ansvarlig for rovernes sportshelg: Knut Slettebak Resultatliste: 1. Ludde, 1. Sandnes 2. TURbo, 2. Stavanger 3. Madla 3. Ragnarock, Stavanger 8. 11

12 12 Kl lørdag 10. november ble det blåst i gang innledende kamper for speiderne. For klasse ble det spilt fotball og innebandy. For klasse ble det konkurrert i volleyball og fotball. Lederene deltok også med stor entusiasme og innsats. Det ble til slutt 1. Sola som stakk av med førsteplassen i volleyball for lederlag etter å ha slått Egersund FA. Ansvarlig var Marit Sinnes. Resultater: Fotball 5-7 Innebandy 5-7 Fotball 8-10 Vollyball plass Forus Godeset Egersund FA Hinna 2. tropp 2.plass 1. Sola 2 Egersund FA 1. Hetland Tasta 3.plass Hinna 1.tropp Strand Jørpeland Hinna 2.tropp 1. Hetland De yngste besøker nissen En vakker kveld, stjerneklart og kaldt, møtte 150 bevere og småspeidere samt deres ledere til julefest på Fritidsgården på Jåttå. Alle utkledt som nisser. Beklageligvis var det ikke skiltet til gården, og den tradisjonelle veien var gjort helt om p.g.a. byggearbeider. Dette resulterte at mange hadde store problem med å finne fram. Men alle 150 kom og i tillegg mange foreldre. Det var sporløype med fakler, gang rundt juletreet, nissebesøk og risengrøt. Ansvarlige var akt.kom Fredslyset 2001 Dette ble hentet i Kristiansand og kom med tog til Stavanger Jernbanestasjon fredag 14. desember kl. 17:19. Noen få hadde møtt opp på stasjonen for å hente det. Det ble også presentert på NRK Lokalen på julaften Roverjul Siste torsdag før jul er dedikert til risgrøt, kanel, sukker, spekemat, flatbrød, krem, skumboller og julebrus. 42 rovere var tilstede på årets arrangement på Mosvangen speiderhus. Det var konkurranser, underholdning og årets nisse ble kåret. Ansvarlige var Helge Bjelland og TURbo Old Guides O.G. Vesterlen består av 10 grupper. Tenkedagen ble i år markert på Blåhaug med 21 tilstede Årsmelding pressetalsmann Pressetalsmann har etter forespørsel hjulpet grupper, komitéer og kretsstyret med saker mot media. Ved forespørsler fra media har pressetalsmann henvist sakene til rette vedkommende Årsmelding RBS 2001 Det har vært et aktivt år for Rovernes beredskapsstyrke. Styrken har hatt totalt 59 aktive medlemmer. RBS deltok i fjor på 9 aksjoner i regi av politiet. Etter forespørsel har rovere fra styrken drevet undervisning i speidergrupper. RBS har deltatt aktivt i utarbeidelsen av sjekklister for speidere på tur for hele Norges speiderforbund. Videre har RBS ett formelt ansvar for drift av Speidernes Beredskapstelefon Styrken har arrangert flere vinterkurs, førstehjelpskurs, øvelser og hatt sanitetsvakt på bl.a. kretskonkurranse og landsleiren i Fredrikstad. 4.8 Ledertrening Komité ledertrening Komitéens arbeid Komiteen besto våren 2001 av: Gunnar Skundberg, leder, Jon Alsos, Reidun Egeland, Kjell Helgeland, Aud Mork Knutsen og Vibeke Bø Langeland. Høsten gikk Kjell ut, og Tønnes Ognedal ble med. Komitéen har hatt 3 møter våren og 3 møter høsten. Av saker komitéen har arbeidet med utenom planer i forbindelse med kurs/seminarer kan nevnes: Utvikling av ledertrenermiljøet, bl.a. utvidelse av veilederstaben. Dette har imidlertid lykkes dårlig. Utgitt kursbrosjyre til bruk i gruppene, og med et eget ark for førerpatrulje i tropp. Seminar for nye gruppeledere gjennomført. Gjennomført seminar i konflikthåndtering og seminar i leir og leirliv. Leder og enkeltmedlemmer i komitéen har deltatt i og hatt innslag på en del andre arrangementer på kretsplan.

13 4.8.2 Kurs i grunntreningen Kursene for ledere i kretsen Det er gjennomført Innføringskurs, Trening 1, Trening 2 og Trening 3. Innføringskurset høsten 2001 gikk over 3 kvelder på Blåhaug. Trening 1 og 2 ble arrangert over fredag/lørdag + en kveld, Trening 1 på Fureneset, Trening 2 i Sjøspeiderhuset til 2. Sandnes sjø. Trening 3 ble gjennomført over en helg på Fureneset + en avslutningskveld. Det er gjennomført 1 Førerpatruljekurs, og på grunn av stor deltagelse 2 PAT-PAT kurs. Det samme skjedde for Patruljeførerkurs 1, som ble arrangert med to kurs samme helg, et kurs på Fureneset og et i Madla speiderhus. Patruljeførerkurs 2 hadde god deltagelse, men ble gjennomført som et kurs. Det har til dels vært store problemer å skaffe nok stab, særlig gjelder dette alle kurs for patruljeførere/førerpatrulje. Kurs i grunntreningen Kurs Ant. kurs Timer Delt. Stab Innføringskurs oktober Trening 1 - november Trening 2 - februar (påm.17) 7 Trening 3 oktober/november Andre kurs Andre kurs/samlinger Arrangement Ant. kurs Timer Delt. Stab Hvordan lykkes med førerpatruljen? Kurs for gruppeledere 1 avlyst, gitt - Påm. 1 gr. - (2 møtt uten påmelding) eget tilbud med 4 delt. Seminar nye gruppeledere (2 påmeldt, flyttet fra febr. til april) PAT-PAT kurs februar patr. 4 PAT-PAT kurs februar patr. 6 Førerpatruljekurs nov patruljer 3 Patruljeførerkurs 1 september Patruljeførerkurs 2 april 1 - avlyst Patruljeførerkurs 2 september Ledertrenerseminar vår Ledertrenerseminar høst 1 avlyst Seminar konfliktløsning (påm.15) 3 Seminar leir og leirliv Emnekurs for flokkledere TG-samling Samtale med nye ledere Trekløver Gilwell Trekløver Gilwell-gjensyn ble arrangert på Den økologiske gården, Ullandhaug, og på kretskontoret. 18 deltakere Ledertrening i NSF Kroms: Ble avlyst av forbundet. Norled: Odd Westersjø og Geir Martens deltok. Ledertrenerkurs: Vi hadde ikke noen deltakere på dette Fullført grunntrening og TG-kurs Trekløver Gilwell: Ingen Grunntreningen: 9 ledere fullførte denne i

14 4.9 Fureneset speidertun Det har vært jobbet med å ferdigstille O.G.- hytten. Lakkering og listing er ferdig. Sofagruppe og tepper har vi fått. Disse er pusset opp og vasket. Lys og spisestue stoler og 8 nye madrasser er innkjøpt av O.G. ene. Huset: Det har vært utvasking og opprydding. Det har også vært reparasjoner av stoler, bord, justeringer av dører og lakkering av lister. Sofaputene er forsøkt fikset. Pissoaren på guttedoen er fjernet og utslagsvask er satt opp og dør montert slik at det nå er nytt bøttekott. Trykktank er skiftet ut til en med større kapasitet. Varmtvannsbereder er fikset. Ny ovn til pumphuset er innkjøpt. Ny vifte til jentetoalettet kjøpt og montert. Låven: Materialer til å isolere og sette opp panel i storsalen er innkjøpt. Det er montert beslag langs bakre låvevegg for å få vannet til å renne på utsiden av grunnmuren.. TG hytten: Det er lagt avløpsrør fra taknedløp til avløpsrør for overvann. Vindu etter tidligere kioskbruk tatt ut, rettet opp og listet utvendig. Platting brukt i forbindelse med kiosk demontert. Trapp fjernet og trapp fra platting montert isteden. Uteanlegg: Rettet opp og koblet til noen av drenskoblingene i bekken. Renset rist i avløpskum i bekken. Ledet en del av overvannet ut til side i vei. Har hatt opprydding rundt søppelcontainer flere ganger pga at leietakere ikke sorterer søppel men setter søppelsekker utenfor container slik at dyr river dem i stykker Utleie NSF helger uker Vesterlen krets helger (leir) 0 0 uker dager Grupper m/overn helger dager Andre helger uked m/overn enkeltd. 3 uker 1 uke 4 uker 1 uke 3 dgr. leir Totalt helger Totalt overn.døgn Representasjon 14 Utover det som er omtalt andre steder i årsmeldingen, nevnes følgende: På forbundsplan Kretsleder Lovise Mæland deltok på krets-/korpsledersamling , og visekretsleder Wigdis Kalsås deltok på samlingen Innen krets Lovise Mæland: Befaring Totembu, Randaberg sp.gr. s årsfest, 1. Sandnes, årsmøte, 2. Stavanger sp.gr. s 90-års-jubileum, Speiderdagen i Stavanger, Årsmøte i Stiftelsen Blåhei/Blåhaug, Seminar i leir og leirliv, Asta 70 år, Melsheitrollet, Kretsbannerkonkurransen, Furenesdagene, Tasta sp.gr. s 10-års-jubileum, Forum for Natur o Friluftsliv i Stavanger Turistforening, i Sauda i forb. med oppstart av speidergruppe, Sportshelg, møte med Hundvåg MS, LEdernes Furenesdager, OG- Basar, Tipskveld, Dyreskogen, TG-samling, Hinna sp.gr. s 70-års-jubileum, Wigdis Kalsås: Landskonferansen for Frivillighet, Juleavslutning Kverneland sp.gr. Møte for Kvartalsmestre på 2001 Urban, Kretsbannerkonkurransen, Furenesdagene, Sparebank 1 SR-Banks 25-års-jubileum. Furenesdagene og Ledernes Furenesdager. Kretsbannerkonkurransen og Ledernes Furenesdager. Kretsbannerkonkurransen, Furenesdagene. Trond Austdal: Helene Bø: Britt Oma: Godtfred Svensen: Kretsbannerkonkurransen. Odd Westersjø: Landskonferansen for Frivillighet.

15 Eli Godeseth: Rovernes Risk-turnering, årsmøte i Studieforbundet Natur & Miljø, 1. Sandnes, - årsmøte, Tenkedagsfeiring med O.G. ene på Blåhaug, 2. Stavanger sp.gr. s 90- års-jubileum, Årsmøte i Stiftelsen Blåhei/Blåhaug, Seminar i leir og leirliv, Asta 70 år, Melsheitrollet, Kretsbanner-konkurransen, Speiderdager i Kongeparken, Furenesdagene, RR-5-kamp i Melshei, Sparebank 1 SR-Banks 25-års-jubileum, i Sauda i forb. med oppstart av speidergruppe, Sportshelg, Ledernes Furenesdager, OG-Basar, Tipskveld - Dyreskogen, Landskonferansen for Frivillighet, Juleavslutning Kverneland sp.gr., i Kristiansand for å hente Fredslyset, NRKlokalen julaften ang. Fredslyset Oppgaver innen sentrale NSF Lars Atle Andersen Medlem av Forbundstroppen Prosjektleder for "Endret arbeidsform i kretsene" Prosjektleder for Speidertinget på Sola Tønnes Ognedal Medlem av Prosjekt "Endret arbeidsform i kretsene" Lovise Mæland Kvartalsmester Landsleir 2001 Urban Prosjektgruppe for Speidertinget på Sola 2002 Wenche Havn Herdis Meldahl Gunnar Skundberg Medlem av forbundstroppen Koordinator for sjøspeiding i Norge Ivar A. Nøttestad Medlem av RBS-styret Nestleder Helse & Hygiene Landsleir 2001 Urban Prosjektgruppe for Speidertinget på Sola 2002 Aud Mork Knutsen Wigdis Kalsås Medlem av hovedkomitéen for Fureneset speidertun Prosjektgruppe for revisjon av treningsprogrammet for speidere år. Kvartalsmester Landsleir 2001 Urban Siv Hilde Berg Marianne Alsvik Prosjektgruppe for revisjon av treningsprogrammet for bever Grete Gabrielsen " " " " " Line Tendeland Horne " " " " " " Nils Lindaas " " " " " " Geir Sverre Braut Landsleir 2001 Urban - leiroverlege Gunnar Lundemo " " " Helge Gabrielsen Etatsjef Helse & Hygiene Landsleir 2001 Urban Gro Losvik Fagsjef hygiene Landsleir 2001 Urban Stein Rune Rødne Ansv. data/økonomi Helse & Hygiene Landsleir 2001 Urban Leif Grastveit Turneringsleder Landsleir 2001 Urban 4.11 Sluttord Vi skal alltid være optimistiske og se det positive i situasjonene. I 2001 fikk vi delta på en fantastisk landsleir 2001 Urban med 615 deltagere fra kretsen. Mange av kretsens ledere var engasjert i stab og fikk nye utfordringer. Men hadde det ikke vært for alle dere som fulgte opp speiderne i tropp, ville de aldri ha fått oppleve denne annerledes-leiren. Vitaminpatruljene er et viktig redskap for å oppnå god og mangfoldig speiding i kretsen. Speiding for den enkelte gutt og jente og også en utvikling og påfyll for lederne. Men vi må være positive og ikke tro at dette er noe som kretsen og forbundet vil pålegge oss og som vi derfor, i utgangspunktet, stiller oss negative til. Det krever litt innsats i starten, men gruppene vil kunne oppnå mange fordeler med samarbeidet. Rekruttering er et magisk ord. Vi har gått ned med 26 medlemmer i år og ligger under 2000, d.v.s. at vi kun kan stille med 4 delegater til speiderting. Vi har fokusert på lederrekruttering et par år nå. Tiden er nå inne til igjen å konsentrere oss om speiderne; men vi må ha ledere også! I 2001 ble det igjen aktivitet i Hovsherad speidergruppe og Sauda er i ferd med gjenoppstarting. Noen andre grupper ligger nede, uten speidere. Kretsstyret vil forsøke å få disse gruppene aktive igjen. Vi har mottatt kr ,- fra Sparebank 1 SR-bank til rekrutteringsformål. Takk til alle lederne fra kretsen som har deltatt i endring av treningsprogrammet og dere som har gitt innspill for å få det så godt som mulig til nytte og glede for den enkelte. Det nye treningsprogrammet vil være klar til å tas i bruk over sommeren. 15

16 Ledertrenerkomitéen går nye veier og forsøker å tilpasse kursene til dagens ungdom/voksne. I år har langt flere kurs blitt lagt til Fureneset. Vanskelig å si om stedet slår ut på antall kursdeltagere. Imidlertid har de fleste kurs blitt avholdt og bruk av Fureneset har mange fordeler i tillegg til at lederne blir kjent med og glad i stedet. har funnet en plattform med populære tiltak for speidere, rovere og ledere. Med ganske få unntak er alt blitt gjennomført. Nytt av året var Ledernes Furenesdager, et veldig populært arrangement. RBS har hatt flere eksterne oppdrag. De var blant annet ansvarlige for helse i bydelen Akropolis på landsleiren og er et interessant og spennende supplement for rovere. O.G. ene har også dette året hatt basar og støtter opp om O.G.-hytta på Fureneset. Det er vedtatt å legge kretsleir 2003 til Fureneset. Det er her viktig at vi alle går inn for å skape en spennende leir, og at vi bestemmer oss for å delta på leiren og være med å ta i et tak. Kretsen har fått oppdraget å arrangere Speiderting 2002 og RR 5-kamp finale samme år. Vi er absolutt på speider-kartet. En takk til hver enkelt for det arbeidet du driver enten for gruppe, krets eller forbund. Alt er like viktig, hadde vi ikke hatt speidere og ledere, hadde de andre grupperingene vært overflødige og visa versa. Takk for at DU er positiv når du får spørsmål om å delta i arrangement/aktivitet for kretsen, takk for gode tilbakemeldinger. Uten den positive innstillingen fra den enkelte av dere, var det lite kretsen kunne ha utrettet alene. Ønsker hver enkelt et godt nytt speiderår med mange utfordringar der vi trekker i samme retning: Framover og gir speiderne og oss selv god og meningsfull speiding. Stavanger, 31. desember 2001 Med speiderhilsen Lovise Mæland Kretsleder Wigdis Kalsås Visekretsleder Trond Austdal Helene Bø Britt Oma Godtfred Svensen Odd Westersjø Kretsstyret innstiller: Årsmelding for 2001 godkjennes 16

17 5 Regnskap 5.1 Resultatregnskap for kretsen 2001 Regnskap Budsjett Regnskap Inntekter: Aktiviteter Ledertrening Kretskontingent Sal g Annonser Administrasjon Fureneset Avsetning fra kretsleir Tilskudd Rogaland fylke Tilskudd Stavanger kommune Tilskudd Studieforbundet Tilskudd Frifo Lederrekruttering Tusenårsilden Totembu Markedsstøtte Purregebyr Renter Gaver/Legater Sum inntekter Utgifter: Aktiviteter Ledertrening Drift, Aktivitetskomiteen Drift, Ledertreningskomiteen Drift, Vitaminpatruljer Lederutvikling Sum drift komiteer NM og 5-kamp finale Merker etc. for salg Kommunikasjonsutstyr, RBS Lederrekrutteringsprosjekt Utgifter, kretsting Inntekter, kretsting Sum kretsting Lønn Feriepenger Arbeidsgiveravgift Forsikring ansatte Sum lønn/arb.giveravgift

18 Kontorleie Påkostninger kontor Diverse utgifter Revisorhonorar Kontorrekvisita Telefon Porto Gaver o.l Innboforsikring kontoret Bankomkostninger Reiseutgifter daglig leder Sum administrasjon Trykking NfV Porto NfV Andre utgifter NfV Kreditnota 1999, NfV Sum Nytt fra Vesterlen Speiderting Speider- og roverforum Reiser kretsstyret Møter kretsstyret Sum reiser og møter Renteutgifter Tap på fordringer Overført egenkapital Sum utgifter Resultat Kommentar: Inntekter: Salg kr ,-: Skyldes godt salg av merker på 2001 URBAN og til utenlandske speidere på Fureneset speidertun. Markedsstøtte kr ,-: Her utgjør jubileumsgaven fra SpareBank 1 SR-Bank kr ,- Renter kr ,-: Likviditeten har i regnskapsåret vært god. Vi har i hele regnskapsåret hatt et større pengebeløp på konto. Utgifter: Sum drift komitéer kr ,-: Underforbruket skyldes i hovedsak at det ikke ble arrangert KROMS i 2001, og at heller ingen deltok på NSFs Ledertrenerkurs. Overført egenkapital kr ,-: Av kretsens overskudd for 2001foreslås overført kretsens egenkapital kr ,-. Restbeløpet på kr ,- avsettes til fremtidig bruk i.f.m. rekruttering og lignende med kr ,- pr. år. 18

19 19

20 5.2 Resultatregnskap for Fureneset Speidertun 2001 Regnskap Budsjett Regnskap Inntekter: Utleie KFUK/KFUM Utleie kjølerom Annen utleie Telefonpenger Refundert feieavgift Sum driftsinntekter Andre gaver Legater 0 Bruktsalg Sum inntekter Utgifter: Tjenester, kretskontoret Strøm Telefon Forsikring Maling utvendig Renovasjon/septiktanktømming Andre driftsutgifter Sum driftsutgifter Graving Drens leirområde og rundt scenen Sand/grus ved scenen Våtromsavd. O.G.-hytta 531 Material til ferdigstilling av påbegynt arbeid Isolering/panel møterom låven Andre utbyggingsutgifter Sum utbygging Sum utgifter Resultat Kommentar: Inntekter: Vi har mottatt gaver til inventar i O.G.-hytten fra O.G.-gruppene. Andre gaver kr ,- Gave til Fureneset speidertun fra NM i Speiding som ble arrangert på Vaulen i Utgifter: Graving, drens leirområdet, sand/ grus ved scenen kr. 0: Dette er arbeider som vil bli utført når snøen forsvinner og bakken blir noenlunde tørr. Det er foretatt befaring og lagt planer for arbeidet. 20

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 22. ordinære årsmøte i kretsting 19. mars 2000 Protokoll Kretstinget ble holdt på Tananger ungdomsskole med 1. Tananger sjø som vertskapsgruppe. Møtets varighet

Detaljer

... 1. Åpning. 1.3. Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting 2005. Han presenterte også kretsstyret.

... 1. Åpning. 1.3. Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting 2005. Han presenterte også kretsstyret. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 27. ordinære årsmøte i kretsting 15. mars 2005 Protokoll Kretstinget ble holdt på Tjensvoll Bydelshus med 2. Stavanger speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 26. ordinære årsmøte i kretsting 16. mars 2004 Protokoll Kretstinget ble holdt på Skeie skole med Hundvåg 1 og Hundvåg MS speidergrupper som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 30. ordinære årsmøte i kretsting 11. mars 2008 Protokoll Kretstinget ble holdt på Røde Kors-huset på Bryne med Bryne speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 28. ordinære årsmøte i kretsting 14. mars 2006 Protokoll Kretstinget ble holdt på samfunnshuset på Kvernaland med Kverneland speidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap.

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 35. ordinære årsmøte i kretsting 5.mars 2013 Protokoll Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Saksliste 1 ÅPNING...

Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 37. ordinære årsmøte i kretsting 3.mars 2015 Protokoll Kretstinget ble holdt på The Stage, Internasjonalt hus med Hinna speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Saksliste 1 ÅPNING...

Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TO TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN...

Detaljer

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 6. mars 2011 kl. 18.30 på Grendehuset i Fevang (se vedlagt veibeskrivelse) Innkalling sendes kun til gruppenes

Detaljer

K R E T S T I N G 2011

K R E T S T I N G 2011 K R E T S T I N G 2011 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 2. MARS 2011 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2004 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2004 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2005 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2005 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Kretsting Sør-Trøndelag krets

Kretsting Sør-Trøndelag krets Kretsting Sør-Trøndelag krets 16.10.2016 kl. 13.00 17.00 Brettingen kystfort Denne innkallinga er sendt til gruppelederne i kretsen. Gruppeleder må sørge for at papirene blir gjort kjent i egen gruppe.

Detaljer

Kretsting i Sør-Trøndelag krets

Kretsting i Sør-Trøndelag krets Kretsting i Sør-Trøndelag krets 18.10.2015 kl. 13.00 15.00 Denne innkallinga er sendt til gruppelederne i kretsen. Gruppeleder må sørge for at papirene blir gjort kjent i egen gruppe. Husk at minst 1/3

Detaljer

Kretstinget ble holdt i kantinen til BP Norge med Godeset speidergruppe som vertskap.

Kretstinget ble holdt i kantinen til BP Norge med Godeset speidergruppe som vertskap. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 36. ordinære årsmøte i kretsting 4.mars 2014 Protokoll Kretstinget ble holdt i kantinen til BP Norge med Godeset speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund Gulset Kirke 20. Oktober 2015 kl 18.30 20. oktober 2015 KRETSTING I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1 av 6 Medlemmer av KRETSTINGET er i henhold

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Kantinen i Herøya Næringspark, Porsgrunn kommune Tormod Gjestlands veg 16 4. juni 2012 kl. 18:30 4. juni 2012 ÅRSMØTE I GRENLAND

Detaljer

K R E T S T I N G 2014

K R E T S T I N G 2014 K R E T S T I N G 2014 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund SØNDAG 2. MARS 2014 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård rett overfor speiderkontoret. Oppmøte for registrering

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2008 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2008 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Fredrikstad krets av Norges speiderforbund. Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2017

Fredrikstad krets av Norges speiderforbund. Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2017 Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr - 16. mars 2017 1 Innkalling og sakspapirer til kretstingets årsmøte for speideråret 2016 38. ordinære

Detaljer

Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets

Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets 15.-16.10.2005 på Oppdal Trondheim 02.10.05 Denne innkallingen er sendt til gruppeledere, direktemedlemmer, husrådet og regnskapsfører. Gruppeleder må sørge

Detaljer

Kretsting Sør-Trøndelag krets

Kretsting Sør-Trøndelag krets Kretsting Sør-Trøndelag krets 12.11.2017 kl. 12.00 16.00 Gimse Ungdomskole Melhus Åpent for registrering av delegater fra 11:30 Denne innkallinga er sendt til gruppelederne i kretsen. Gruppeleder må sørge

Detaljer

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien 17. Oktober 2017 kl. 18:30 17. oktober 2017 KRETSTING I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2006 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2006 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Årsmøte i Sør-Trøndelag krets

Årsmøte i Sør-Trøndelag krets Årsmøte i Sør-Trøndelag krets 10.03.2011 kl. 18.30-21.00 NTNU Gløshaugen Trondheim, 24.02.11 Denne innkallinga er sendt til gruppeledere, direktemedlemmer, husrådet og regnskapsfører. Gruppeleder må sørge

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Skogvokterne

Innkalling til årsmøte i Skogvokterne Innkalling til årsmøte i Skogvokterne 15.05.2015 kl. 19:00 21:00 Solstølen, Hol kommune Sandnes, 29.04.2015 Denne innkallingen er sendt til alle betalende medlemmer av Skogvokterne. Det innkalles til årsmøte

Detaljer

Informasjons- og foreldremøte

Informasjons- og foreldremøte Godeset Speidergruppe Vesterlen krets av Norges Speiderforbund (NSF) Informasjons- og foreldremøte 16.09.2014 Arne Sørbø, Gruppeleder Side - 1 Agenda Side - 2 Hva er speiding Speideridealene Ord og uttrykk

Detaljer

1 ÅPNING... SAKSLISTE...

1 ÅPNING... SAKSLISTE... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Bryne Speidergruppe. Årsrapport 2015

Bryne Speidergruppe. Årsrapport 2015 Bryne Speidergruppe Årsrapport 2015 Årsrapport for Bryne speidergruppe 2015 Gruppestyret: Bryne Speidergruppe har hatt et aktivt år i løpet av 2015. Vi har et jevnt medlemstall på ca 50 medlemmer. Siden

Detaljer

Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe

Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe Protokoll ØØK av NSF Kretsting 09. februar 2014 Sted: Tomter Skole Tid: 12.00 17.00 Sak 1. Konstituering Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe

Detaljer

Saksliste årsmøte/gruppeting i Rovernes beredskapsgruppe, Rogaland

Saksliste årsmøte/gruppeting i Rovernes beredskapsgruppe, Rogaland Til alle medlemmer Saksliste årsmøte/gruppeting i Rovernes beredskapsgruppe, Rogaland Onsdag 11.desember kl.18.00 ca.20.00 på Madla speiderhus Antrekk: Speiderskjorte og skjerf. Saker som skal behandles:

Detaljer

Protokoll fra Speiderstyrets møte 12. juni 2003 Dok. nr. 78/03 Referat fra Arbeidsutvalgets møte 24. juni 2003 Dok. nr. 79/03

Protokoll fra Speiderstyrets møte 12. juni 2003 Dok. nr. 78/03 Referat fra Arbeidsutvalgets møte 24. juni 2003 Dok. nr. 79/03 Norges speiderforbund Dok. nr. 90/03 Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo Sak nr. 71/03 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 19. AUGUST 2003 Møtet ble holdt på Forbundskontoret i Øvre Vollgate 9, Oslo Følgende deltok

Detaljer

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 Kretsting ble i år ikke holdt sammen med Norges KFUK-KFUM, Agder Krets Vi hadde skiftet ukedag fra søndag til fredag for å prøve om dette

Detaljer

Vesterlen krets av NSF Årsmøte i kretsting 2009 Sakspapirer pr 04.02.2009. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF Årsmøte i kretsting 2009 Sakspapirer pr 04.02.2009. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik.

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik. REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ SPEIDING 30. OKTOBER 2011 Til stede: Arne Nørstebø (leder), Elin Vannes, Ingeborg Engh, Kathrine Myhre Nordby, Morten Qvenild Andersen, Raymond Homme, Solveig Ugelstad Rivelsrud

Detaljer

Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 25. februar 2014 kl. 18.30 på Fevang Sak 1/14 Konstituering a) valg av møteleder Vedtak: Per Espen Todal, Hortenspeiding

Detaljer

Utskrift av protokoll fra kretsting for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Utskrift av protokoll fra kretsting for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Utskrift av protokoll fra kretsting for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Mandag 27. oktober 2008 kl. 18.30 på Speiderhuset ved festningen i Horten. Delegatene ble først ledet inn i en rundløype

Detaljer

Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2016

Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2016 Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Foto: Tove Arntzen Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr - 10. mars 2016 Speidere vil ut - Patruljen tar ansvar - Speiding når flere www.fredrikstadspeiderne.no

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND

RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV ORGANISASJONSKART RYVARDEN KRETS... 2 HUSKELISTE FOR STYRE, UTVALG OG KOMITEER... 3 KRETSTINGETS ÅRSMØTE... 4 VALG... 5 ROVERTINGETS ÅRSMØTE... 6 KRETSSTYRET... 7 BETALING

Detaljer

Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Åfoss idrettshus. 16. oktober 2012 kl. 18:30

Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Åfoss idrettshus. 16. oktober 2012 kl. 18:30 Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund Åfoss idrettshus 16. oktober 2012 kl. 18:30 Gruppeleder i 1. Skotfoss ønsker oss velkommen til Åfoss idrettshus. Hanne Birte forteller litt

Detaljer

Innkalling til kretsting

Innkalling til kretsting MEMBER OF THE WORLD ORGANIZATION OF THE SCOUT MOVEMENT (WOSM) AND THE WORLD ASSOCIATION OF GIRL GUIDES (WAGGGS) WITH 35 MILLION MEMBERS IN MORE THAN 200 COUNTRIES AND TERRITORIES Hordaland Krins av Norges

Detaljer

Årsmøte i gruppeting 2017 Slottet, 22. februar kl 18-20

Årsmøte i gruppeting 2017 Slottet, 22. februar kl 18-20 Årsmøte i gruppeting 2017 Slottet, 22. februar kl 18-20 Saksliste 1) Konstituering A) Godkjenning av forretningsorden B) Godkjenning av innkalling C) Valg av ordstyrer D) Valg av referent E) Valg av 2

Detaljer

Årsberetning 2016 Nedre Buskerud Krets

Årsberetning 2016 Nedre Buskerud Krets Årsberetning 2016 Nedre Buskerud Krets Organisasjon; Kretsstyret. Kretsstyrets sammensetning før årsmøtet 7.april Helge Jensen Kretsleder Hanne Bredde Vig Ingrid Nørstebø Laache Rune Haukedal Valdemar

Detaljer

Velkommen som delegat til Roverforum

Velkommen som delegat til Roverforum Velkommen som delegat til Roverforum Roverforum begynner å nærme seg og her kommer informasjon fra oss i prosjektgruppa. Hva er Roverforum? - Et forum hvor unge rovere skal få en mulighet til å ytre sine

Detaljer

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund 102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund Her finner du lovene i kortversjon, der det viktigste for gruppe, krets og forbund er tatt med. I 102.2 finner du grunnregler og lover for Norges

Detaljer

Saksliste. Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2013 - Sakspapirer pr 22.02.2013 1 ÅPNING

Saksliste. Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2013 - Sakspapirer pr 22.02.2013 1 ÅPNING 1 ÅPNING Saksliste SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Referat fra Kretsting Sør-Trøndelag krets

Referat fra Kretsting Sør-Trøndelag krets Referat fra Kretsting 09.11.2013 Sør-Trøndelag krets Frikirken Trondheim 1. Åpning Flaggrulling av Sebastian Skjetne (Trondheim FSK). Velkomsthilsen av Anders Sveen (Stjørdal). 2. Konstituering 2.1 Godkjenning

Detaljer

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets På Saksvik skole på Vikhamar. 1. Åpning Flaggutrulling og flaggsangen. Velkomsthilsen ved visekretsleder Gøril Holmvassdal. 2. Konstituering 2.1 Godkjenning

Detaljer

10.10.2012 Oslospeiderne av NSF, 93 04 06 83/ post@oslospeiderne.no - Pb 6927 St. Olavs plass, 0130 Oslo

10.10.2012 Oslospeiderne av NSF, 93 04 06 83/ post@oslospeiderne.no - Pb 6927 St. Olavs plass, 0130 Oslo Til kretstingets representanter Innkalling sendes kun elektronisk og til alle medlemmer over 15 år. Representanter til tinget velges av gruppetinget (se under). Delegater meldes på via medlemssystemet,

Detaljer

K R E T S T I N G 2012

K R E T S T I N G 2012 K R E T S T I N G 2012 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 7. MARS 2012 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 01 03. OKTOBER 2004.

REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 01 03. OKTOBER 2004. Komite speiding Norges speiderforbund Dok. nr. 129/04. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 01 03. OKTOBER 2004. Til stede: Forfall: Møtested: Hanne Mette Lundberg (leder),

Detaljer

Saksliste. Sakspapirer Årsmøte i Vesterlen krets 2015 Versjon 4 pr.3.mars 2015 1 ÅPNING

Saksliste. Sakspapirer Årsmøte i Vesterlen krets 2015 Versjon 4 pr.3.mars 2015 1 ÅPNING 1 ÅPNING Saksliste SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Kretsting søndag 6. mars klokken 1830. Sted: Furuly menighetssenter, Råde Sak 0/2013 - Mat Sak 1/2013 Konstituering Sak2/2013 - Årsrapport 2012 Sak 3/2013 Regnskap

Detaljer

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt. ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund Postadresse: Postboks 228,1891 Rakkestad Telefon: 93 24 98 90 Bankgiro:1090.24.66970 Referat fra Kretstinget 2015 1. KONSTITUERING v/ Kretsleder 1.1 Valg av

Detaljer

Endelig kretstingsinnkalling 2014

Endelig kretstingsinnkalling 2014 Endelig kretstingsinnkalling 2014 Sak 1/2014 - Konstituering 1/1 - Godkjenning av innkalling og saksliste årsmøtet 2014 1/2 - Valg av møteleder 1/3 - Godkjenning av forretningsorden (Se forslag til endring

Detaljer

Årsberetning 2014. Årsberetning Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund 2014

Årsberetning 2014. Årsberetning Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund 2014 1. Organisasjon 1.1Kretsstyret Kretsstyrets sammensetning før årsmøtet Kretsleder; Trond Willersrud Visekretsleder; Kenneth Strømmen Styremedlemmer; Helge Jensen Thina Amalie Rossø Henrik Bowitz Varamedlemmer;

Detaljer

Informasjon. Velkommen til Kretsbannerkonkurransen for tropp 2014 10.04.14

Informasjon. Velkommen til Kretsbannerkonkurransen for tropp 2014 10.04.14 10.04.14 Informasjon Velkommen til Kretsbannerkonkurransen for tropp 2014 Det er i år Rolvsøyspeiderne som er teknisk arrangør av KBK 2014 og vi har i hovedsak fulgt samme opplegg som tidligere år. Vi

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Referat fra Kretstingets årsmøte 10. mars 2015 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Side 1 Kretsleder Knut Dahlgren, Kjølberg MS

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Endelig Inkalling til Kretsting Sak 1/2012 Konstituering Sak2/2012 - Årsapport 2011 Sak 3/2012 Regnskap 2011 Sak 4/2012 Budsjett 2012 Kretsstyret innkaller til kretsting

Detaljer

Norges speiderforbund Dok. nr. 126/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo. REFERAT FRA MØTER I KOMITE SPEIDING (KS) 21 og 30. SEPTEMBER 2005.

Norges speiderforbund Dok. nr. 126/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo. REFERAT FRA MØTER I KOMITE SPEIDING (KS) 21 og 30. SEPTEMBER 2005. Komite speiding Norges speiderforbund Dok. nr. 126/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTER I KOMITE SPEIDING (KS) 21 og 30. SEPTEMBER 2005. Til stede: Møtested: Hanne Mette Lundberg (leder), Hans

Detaljer

Vedtekter for Godeset speidergruppe

Vedtekter for Godeset speidergruppe Vedtekter for Godeset speidergruppe Organisasjonsnummer: 992 222 484 Vedtatt av Årsmøtet 25.02.20 1 Formål Godeset speidergruppes mål er å utvikle medlemmene til selvstendige og ansvarsbevisste mennesker

Detaljer

FOLLO KRETS. Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut.

FOLLO KRETS. Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut. FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars 2011 Sted: Seiersten ungdomsskole i Drøbak Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut. SAK 1/2011

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Ungdomshuset til KFUK/KFUM Ved Skien kirke. 5. mars 2009 kl. 18:30

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Ungdomshuset til KFUK/KFUM Ved Skien kirke. 5. mars 2009 kl. 18:30 Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Ungdomshuset til KFUK/KFUM Ved Skien kirke 5. mars 2009 kl. 18:30 Sak 1 Konstituering av møtet 1.1 Godkjenning av innkalling og saksliste Følgende

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 FOR ØVRE BUSKERUD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND

ÅRSBERETNING 2006 FOR ØVRE BUSKERUD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND ÅRSBERETNING 2006 FOR ØVRE BUSKERUD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND Øvre Buskerud krets har pr. 31.12.2006 57 småspeidere, 134 speidere, 8 rovere, 36 ledere, 25 O.G. og direktemedlemmer. Medlemmene er fordelt

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2012 - Sakspapirer pr 16.02.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2012 - Sakspapirer pr 16.02.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund

Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Kretsleder har ordet Nok et aktivt speiderår er lagt bak oss, og det er spennende å se de mange forskjellige aktivitetene som foregår rundt

Detaljer

Referat årsmøte i Tele-Busk krets

Referat årsmøte i Tele-Busk krets Referat årsmøte i Tele-Busk krets Årsmøtet avholdt på Speiderheimen i Notodden, torsdag 10 mars 2011 kl 19.00. 1. Åpning med godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og saksliste ble godkjent.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund

Innkalling til årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Innkalling til årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Speiderhuset i Studsdalen Kragerø 5. mars 2014 kl. 18:30 5. mars 2014 ÅRSMØTE I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1 av 13 Medlemmer av KRETSTINGET

Detaljer

Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets

Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets 20.-22.10.2006 på Melhus Trondheim 27.09.06 Denne innkalingen er sendt til gruppeledere, direktemedlemmer, husrådet og regnskapsfører. Gruppeleder må sørge

Detaljer

Østre Toten speidergruppe

Østre Toten speidergruppe Østre Toten speidergruppe Innkalling til gruppetingets årsmøte 2012 24. jan. 2012 Hoffsvangen skole, onsdag 1.februar kl 1800-2000 NSF s lover ( 2-2-2) sier: Gruppens besluttende organ er gruppetinget

Detaljer

Velkommen som delegat til Speiderforum

Velkommen som delegat til Speiderforum Velkommen som delegat til Speiderforum Speiderforum begynner å nærme seg og her kommer informasjon fra oss i prosjektgruppa. Hva er Speiderforum? - Et forum hvor unge speidere skal få en mulighet til å

Detaljer

Referat Kretsstyremøte Gudbrandsdal krets av NSF Felles ledermøte

Referat Kretsstyremøte Gudbrandsdal krets av NSF Felles ledermøte 1 Referat Kretsstyremøte Gudbrandsdal krets av NSF Felles ledermøte Tid (dato, fra kl til kl): 24.11.2013 kl.17-20.00 Sted: Avab CAC Lillehammer Innkalt av (avd og person): Arnfinn Roel (Kretsleder) Ordstyrer:

Detaljer

ABspeiderne.no Norges Speiderforbund Wøien Gård, Gml. Lommedalsv 33, 1339 VØYENENGA

ABspeiderne.no Norges Speiderforbund Wøien Gård, Gml. Lommedalsv 33, 1339 VØYENENGA ABspeiderne.no Norges Speiderforbund Wøien Gård, Gml. Lommedalsv 33, 1339 VØYENENGA Protokoll fra kretsting 2009/1 Tlf: 67 13 60 32 Org.nr: 971429593 Hjemmeside: abspeiderne.no E-post: post@abspeiderne.no

Detaljer

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger TING 2017 Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 1.april 2017 Levanger 1 1 Velkommen til Kretsting Nord-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(NTGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet NTGTK samt

Detaljer

17. januar 2008 Årsrapport 2007 Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM speiderne

17. januar 2008 Årsrapport 2007 Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM speiderne 17. januar 2008 Årsrapport 2007 Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM speiderne I. Organisasjon A) Medlemstall I 2007 var det pr. 31.12.07 565 registrerte medlemmer totalt. Medlemmer under 26 år: 500

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Norges speiderforbund Dok. nr. 15/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 27. NOVEMBER 2004.

Norges speiderforbund Dok. nr. 15/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 27. NOVEMBER 2004. Komite speiding Norges speiderforbund Dok. nr. 15/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 27. NOVEMBER 2004. Til stede: Hanne Mette Lundberg (leder), Inger Bjørshol, Hans

Detaljer

Årsmøte Kretsting Vesterlen krets

Årsmøte Kretsting Vesterlen krets Årsmøte Kretsting Vesterlen krets Kretsstyret vil med dette ønske velkommen til årsmøte i Kretsting. Årsmøte er i år lagt til Øytun speiderhus på Hundvåg i Stavanger. Hundvåg 1. speidergruppe er vertskap.

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund 24.03.10

Referat fra årsmøtet i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund 24.03.10 1 Referat fra årsmøtet i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund 24.03.10 Antall fremmøtte med stemmerett: 51, 2 uten stemmerett Av disse er 15 speiderdelegater. Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning

Detaljer

Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund. Regnskap 2013

Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund. Regnskap 2013 Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund Innhold: Side 1: Forside Side 2: Resultat 2013 Side 4: Balanse 2013 Side 5: Noter org. Nr. 971 516 437 Rapporten følger Foreløpig Norsk Regnskapsstandard, NRS(F),

Detaljer

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes TING 2017 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting Lørdag 11.mars 2017 Vestnes 1 1 Velkommen til Kretsting Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets(mrgtk) har gleden av å invitere lag

Detaljer

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Speidertinget nærmer seg med stormskritt. Helgen 3.-5. november skal ny speidersjef og nytt speiderstyre velges, nye lover skal vedtas eller forkastes,

Detaljer

KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009

KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009 KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009 Innholdsfortegnelse: 1. Kretsting og andre samlinger i kretsen 1.1 Kretsting 1.1.1 Andre bestemmelser om kretsting 1.2 Kretstingets årsmøte 1.2.1 Valg 1.2.2 Utgifter

Detaljer

Komite speiding Norges speiderforbund Dok. nr. 119/03. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo

Komite speiding Norges speiderforbund Dok. nr. 119/03. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo Komite speiding Norges speiderforbund Dok. nr. 119/03. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 12-13. SEPTEMBER 2003. Til stede: Forfall: Hanne Mette Lundberg (leder), Marte

Detaljer

411.1 Funksjonsbeskrivelser for lederoppgaver i gruppen

411.1 Funksjonsbeskrivelser for lederoppgaver i gruppen Bruk funksjonsbeskrivelsene nedenfor som: * hjelp til å finne ut hva du sier ja til * huskeliste når du har holdt på en stund * utgangspunkt for diskusjoner i lederpatruljen * sjekkliste for hva du selv

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Speidergruppene i Porsgrunn

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Speidergruppene i Porsgrunn Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Speidergruppene i Porsgrunn Kantinen Herøya Næringspark 4.juni 2012 kl. 18:30 4.juni 2012 REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE side 1 av 5 Sak 1:

Detaljer

INNKOMNE FORSLAG...19

INNKOMNE FORSLAG...19 1 ÅPNING Saksliste SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim TING 2017 Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 18.mars 2017 Trondheim 1 1 Velkommen til Kretsting Sør-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(STGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet STGTK samt

Detaljer

Til alle medlemmer sakspapirer pr.25.januar 2017

Til alle medlemmer sakspapirer pr.25.januar 2017 Til alle medlemmer sakspapirer pr.25.januar 2017 Innkalling til årsmøte i gruppeting i Rovernes beredskapsgruppe, Rogaland Onsdag 1.februar kl.18.00 ca.21.00 på Madla speiderhus Saker som skal behandles:

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.45 Kl 09.30 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Denne innkallingen distribueres til Gruppeledere, som igjen distribuerer denne til sine respektive ledere og tingmedlemmer

Denne innkallingen distribueres til Gruppeledere, som igjen distribuerer denne til sine respektive ledere og tingmedlemmer 29. september 2010 TIL KRETSTINGETS HALVÅRSMØTE Du innkalles herved til kretstingets halvårsmøte 13.oktober 2010. Vi starter kl.1900, og tar sikte på å være ferdig kl. 2100. Halvårsmøtet vil være på Speiderhuset

Detaljer

Protokoll fra Korpstinget 16.-17.april 2005 i Fredrikstad

Protokoll fra Korpstinget 16.-17.april 2005 i Fredrikstad Protokoll fra Korpstinget 16.-17.april 2005 i Fredrikstad Åpning Åpning av Korpstinget ved Vidar Hermansen, gruppeleder i Fredrikstad MS, og visekorpsleder Sverre Sivertsen. Velkomsthilsener Varaordfører

Detaljer

Ferdig opplegg for motivasjonssamlinger med gruppeledere i kretser. Kretsstyret er representert på gruppeting

Ferdig opplegg for motivasjonssamlinger med gruppeledere i kretser. Kretsstyret er representert på gruppeting STRATEGISK PLAN LEDERKVALITET Visjon 2016: Norges speiderforbund har dyktige, motiverte og kvalitetsbevisste ledere. Speidingen og lederutviklingen foregår i hovedsak gjennom praktisk erfaring på gruppeplan.

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Arne Nørstebø (leder), Anders Myhr Nielsen, Elin Vannes, Hans Olav Hygen, Kathrine Myhre Nordby, Morten Qvenild Andersen og Jens Morsø (sekretær)

Arne Nørstebø (leder), Anders Myhr Nielsen, Elin Vannes, Hans Olav Hygen, Kathrine Myhre Nordby, Morten Qvenild Andersen og Jens Morsø (sekretær) REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ SPEIDING 12. APRIL 2011 Til stede: Arne Nørstebø (leder), Anders Myhr Nielsen, Elin Vannes, Hans Olav Hygen, Kathrine Myhre Nordby, Morten Qvenild Andersen og Jens Morsø (sekretær)

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

VENNSKAP. Invitasjon SAMMEN KNYTTER VI

VENNSKAP. Invitasjon SAMMEN KNYTTER VI Invitasjon til leir og kretskonkurranse for bever og flokkspeidere i Østre Østfold krets 2014 Leiren skal være på Ytterbøl, 30.05 01.06 SMÅSPEIDERLEIR 2014 SAMMEN KNYTTER VI VENNSKAP Innrykk fredag fra

Detaljer