Saksliste 1 ÅPNING...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste 1 ÅPNING..."

Transkript

1 Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE KONSTITUERING GODKJENNING AV REPRESENTANTENE GODKJENNING AV TELLEKORPS VALG AV TO REFERENTER VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN VALG AV MEDLEMMER AV KRETSTINGET (JFR. NSFS LOVER 4-3-1) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN INNKOMNE FORSLAG FORSLAG FRA KRETSSTYRET ÅRSMELDING KRETSSTYRET ADMINISTRASJON MEDLEMSTALL PR KRETSENS TILLITSVALGTE LEDERTRENERE KRETSENS KOMITÉER KRETSENS/KOMITÉENES ARRANGEMENTER M.V LEDERTRENING FURENESET SPEIDERTUN REPRESENTASJON SLUTTORD REGNSKAP RESULTATREGNSKAP FOR KRETSEN RESULTATREGNSKAP FOR FURENESET SPEIDERTUN STATUS PR REVISORS BERETNING DISPONERING AV OVERSKUDD/UNDERSKUDD ARBEIDSPLAN ARBEIDSMÅL AKTIVITETSPLAN BUDSJETT BUDSJETT FOR KRETSEN BUDSJETT FOR FURENESET SPEIDERTUN VALG VALG AV KRETSLEDER VALG AV VISEKRETSLEDER VALG AV KRETSSTYREMEDLEMMER VALG AV MØTELEDERE VALG AV REVISOR ÅPEN DEBATT KRETSSTYRET INFORMERER

2 2 Konstituering 2.1 Godkjenning av representantene Liste over representantene vil bli lagt fram på tinget. 2.2 Godkjenning av tellekorps 1. Sandnes speidergruppe v/ Svein Berge Kretsstyret innstiller: Tellekorpsene godkjennes 2.3 Valg av to referenter Kretsstyret innstiller: Eli Godeseth og Wenche Havn 2.4 Valg av to delegater til å underskrive protokollen Kretsstyret innstiller: Ellen Johannesssen og Åse Bergo 2.5 Valg av medlemmer av kretstinget (jfr. NSFs lover 4-3-1) Innvalgt fra kretsting 25. februar 2001: Reidun Egeland og Asta Jacobsen for 2002 og 2003 Innvalgt fra kretsting 16. mars 2002: Aud Mork Knudsen og Eli Godeseth for 2003 og 2004 Kretsstyret innstiller: Reidun Egeland for 2004 og Godkjenning av innkalling og saksliste Kretsstyret innstiller: Innkalling og saksliste godkjennes 2

3 2.7 Forretningsorden Kretstinget ledes av de valgte møteledere. Registrering av delegater foregår kun før Kretstinget starter, og i pauser under tinget Protokoll føres av to valgte referenter. Den undertegnes av møtelederne, de to valgte delegatene og møtereferentene Ingen representanter har rett til ordet mer enn to ganger i samme sak, med unntak av forslagsstilleren. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden *1), har rett til ett minutts taletid. Møtelederen har rett til å foreslå avkorting av taletiden og foreslå strek *2) med de inntegnede talere. Registrerte observatører har talerett, møteleder kan foreslå å innskrenke denne Alle forslag må innleveres skriftlig til møtelederne, undertegnet med representantens navn og nummer. Nye forslag kan ikke legges frem etter at strek er satt, og fremsatte forslag kan da ikke trekkes tilbake. Saker som ikke står på sakslisten kan ikke fremmes Alle forslag avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak som lovene fastsetter (se 4-3-1). Blanke stemmer telles ikke med. Ved stemmelikhet anses forslaget som falt. Ved valg kreves absolutt flertall (mer enn halvparten av de avgitte stemmer, blanke stemmer teller ikke med). Alle valg foregår skriftlig når det er mer enn én kandidat eller når én av representantene forlanger det. Ved omvalg strykes inntil to kandidater (de to med minst stemmer fra siste valgrunde). Det må være igjen minst én kandidat mer enn det som skal velges. Ved stemmelikhet mellom to kandidater, avgjøres valget ved loddtrekning etter 2. valgrunde med stemmelikhet. Det kan ikke stilles benkeforslag ved valg, bortsett fra valg til speiderforum og roverforum, hvor det tillates benkeforslag på tingets deltagere. De som er med i tellekorps bør ikke ha stemmerett (teknisk arrangør skaffer tellekorps) I protokollen føres inn alle forslag og de vedtak som blir gjort, med antall stemmer for og imot. Likeledes innføres i protokollen navnene på de representanter som har hatt ordet under de forskjellige saker Protokoll fra kretstinget trykkes i Nytt fra Vesterlen, og distribueres til alle tingets delegater Kretstingets møte er åpent for alle interesserte. *1) Forlange ordet til forretningsorden vil si innlegg vedrørende behandlingen av saken. *2) Sette strek betyr at ingen flere talere kan forlange ordet enn de som møtelederne allerede har notert. Kretsstyret innstiller: Forretningsorden for kretsting 2003 godkjennes. 3

4 3 Innkomne forslag 3.1 Forslag fra kretsstyret Det foreslås at kretssekretær/daglig leder-stillingen omgjøres til fast, full stilling. Begrunnelse: Gjennom en prøveperiode på 4 år, har styret og komiteapparatet fått erfare den styrken det er å ha en person som alltid er tilstede og som kan hjelpe, støtte, være bindeledd mellom styre-komiteer-grupper og som også er der for den enkelte speider-/leder. Arbeid opp mot myndighetene, i nær tilknytning til regnskapsfører og til kretsstyret har en uvurderlig betydning for hele kretsen. Det er en nødvendighet for landets største krets. Kretsstyret innstiller: Forslaget vedtas. 4

5 4 Årsmelding 4.1 Kretsstyret Kretsstyret pr Kretsleder Lovise Mæland 1. Tananger Sjø Visekretsleder Wigdis Kalsås Strand Jørpeland Styremedlemmer Trond Austdal 1. Sola Helene Bø Randaberg Godtfred Svensen Tasta Odd Westersjø Hundvåg M.S. Brit Oma var med i kretsstyret til juni 2002, men fikk innvilget fritak for resten av perioden Administrasjon Kretssekretær: Eli Godeseth, ansatt i full stilling. Kretskontor: Haugåsstubben 1B, 4016 Stavanger Postadresse: Haugåsstubben 1B, 4016 Stavanger Fast kontortid: Mand., onsd. og torsd. kl Tirsdag kl Regnskapsfører: Reidun Egeland Hinna Materialforvalter: Kjetil Kalsås Strand Jørpeland Pressetalsmann: Ivar A. Nøttestad Madla Internasjonal kontakt: John Steinar Aske Hundvåg MS Kretskontoret har telefonsvarer tilkoplet tlf.nr når det ikke er betjent. Kretsen har også telefax ( ), og e-post-adresse: 4.3 Medlemstall pr

6 Gruppe Ant. medl. bet. Ant.medl.bet. Endring i % pr Pr Fra 01 til 02 Vesterlen krets ,0 Figgjo speidergruppe Godeset speidergruppe Egersund speidergruppe Madla speidergruppe Stavanger 8. Speidergruppe Stavanger speidergruppe Stavanger speidergruppe Hinna speidergruppe Hundvåg I speidergruppe Tasta speidergruppe Forus speidergruppe Hetland speidergruppe Randaberg I speidergruppe Sola speidergruppe Tananger sjøspeidergruppe Sauda I speidergruppe 2 24 Gjenoppst. Strand Jørpeland speidergruppe Strand Tau speidergruppe Sandnes speidergruppe Sandnes sjøspeidergruppe Lura speidergruppe Riska speidergruppe Kverneland speidergruppe Bryne speidergruppe Hå-Nærbø speidergruppe Stavanger Old Guides I speidergr Stavanger Old Guides II speidergr Stavanger Old Guides III speidergr Hinna 1. Old Guides speidergruppe Hinna 2. Old Guides speidergruppe Hå-Nærbø Old Guides speidergr Bryne Old Guides speidergruppe Randaberg Old Guides speidergr Strand Jørpeland Old Guides sp.gr Mosikken Old Guides speidergr Øyane sjøspeidergruppe 33 3 Hvilende 1. Hovsherad Egersund FA speidergruppe Sandnes FA speidergruppe Stavanger BSK speidergruppe avsluttet 12 Bryne FSK speidergruppe 16 1 Hvilende Riska FSK speidergruppe Hundvåg MS speidergruppe Sandnes MS speidergruppe Egersund MS speidergruppe Stavanger MS speidergruppe Stavanger NMU speidergruppe Sum Vesterlen krets ,05 6

7 4.4 Kretsens tillitsvalgte Kretsen har i tillegg til kretsstyret følgende tillitsvalgte pr. 31. desember 2002: Delegater til speiderting I tillegg til kretsleder som er fast delegat på speiderting, ble følgende personer den 16. mars 2002 valgt for 2 år: Helge Bjelland Torstein Hafsøe Håvard Otto Gunnar Skundberg Varadelegater: Wigdis Kalsås Helene Bø Herdis Meldahl Ivar A. Nøttestad Nicolai Dørheim Odd Westersjø 2. Stavanger Madla Hå-Nærbø 2. Sandnes sjø Strand Jørpeland Randaberg Hinna Madla 1. Hetland Hundvåg MS Delegater til speiderforum Valgt for 2 år: Stina Kommedal Tasta Astrid U. Lien Randaberg Varadelegater: Susanne Aske Røen Elise Aske Tasta Hundvåg MS Delegater til roverforum Valgt for to år: Natalie Godeseth Godeset Håvard Otto Hå Nærbø Varadelegater: Torstein Hafsøe Anneli Eide Valgkomité Valgt for to år: Arne Alsvik Lars Atle Andersen Anne Cathrine Larsen Varamedlem: Eve Nordvall Madla 1. Sandnes Strand Jørpeland Tasta 2. Stavanger Kverneland Følgende ble valgt for ett år fram til og med : Møteledere for kretsting Jon Alsos Stavanger 8. Lars Meling Hultin Strand Jørpeland Varamøteleder: Anne Brit Waage Randaberg 7

8 4.4.6 Revisor Tønnes Ognedal 4.5 Ledertrenere Jon Alsos Stavanger 8. Tora Alsos Stavanger 8. Lars Atle Andersen Tasta sp.gr. Anne Brit Egeland Hinna sp.gr Reidun Egeland Hinna sp.gr. Ola Helgeland 1. Sandnes Asta Jacobsen Stavanger O.G. III Jan Jacobsen Vesterlen krets, dir. medl. Aud Mork Knudsen Vesterlen krets, dir. medl. Vibeke Bø Langeland Strand Jørpeland Torbjørn Larsen 7. Stavanger Nils Lindaas 1. Sandnes Geir Martens Bryne sp.gr. Lovise Mæland 1. Tananger Sjø Britt Oma Vesterlen krets, dir. medl. Gunnar Skundberg 2. Sandnes Sjø Odd Westersjø Hundvåg M.S. 4.6 Kretsens komitéer Organisasjonsplan KRETSTING KRETSSTYRE Aktivitetskomiteen Ledertreningskomiteen Fureneskomiteen Prosjektgrupper Prosjektgrupper Kursstaber Ressurspersoner Kretsens komitéer pr. 31. desember 2002: Oppnevnt til : Ledertrenerkomitéen: Gunnar Skundberg, leder Reidun Egeland Aud Mork Knutsen Vibeke Bø Langeland Nils Lindaas Tønnes Ognedal 2. Sandnes Sjø Hinna Dir. medl. krets Strand/Jørpeland 1. Sandnes 7. Stavanger : Herdis Meldahl, leder Hinna Siren Haugenes 1. Sandnes Anne Lise Naaden Hinna Gunvor Opland Madla Ingjerd Osmundsen Hinna Eirik Østerhaug 2. Stavanger Signe Bjerga var med høsten 2002, men har fått innvilget fritak for resten av perioden. 8

9 Fureneskomitéen: Wigdis Kalsås, leder Eli Godeseth Aud Mork Knutsen Arvid Langeland Geir Martens Gunnar Skundberg Andre Komité Old Guides: Asta Jacobsen, leder Gunvor Steinsland Jensen Sissel Larsen Liv Lindberg Kjellaug Voster Rovernes beredskapsstyrke, RBS: Ivar A. Nøttestad, leder Stian Leikvoll Pedersen, nestleder Karen Ellingsen Elisabeth Helgesen Ronny Idland Kristian Sakkestad Ida R. Sjursø Strand Jørpeland Vesterlen krets, dir. medl. Vesterlen krets, dir. medl. Strand Jørpeland Bryne 2. Sandnes Sjø Stavanger O.G. III Bryne O.G. Stavanger O.G. III Mosikken O.G Strand Jørpeland O.G. Madla Madla 1. Tananger sjø Madla 1. Tananger sjø Hinna Madla 4.7 Kretsens/komitéenes arrangementer m.v Kretsting Årsmøtet ble avholdt den 16. mars 2002 på Strand vgs. med 67 ledere, rovere, speidere og inviterte tilstede. Strand Tau sp.gr. og Wigdis Kalsås var teknisk arrangør, Jon Alsos og Ivar A. Nøttestad var møteledere. Vi hadde besøk av varaordfører i Strand kommune, Tor Egil Fjelde. Årsmøtet behandlet kretsens årsmelding, regnskap, budsjett, ett innkommet forslag og arbeidsplan. Det ble valgt speidertingsdelegater, speider- og roverforumsdelegater, valgkomité, møteledere og revisor Kretsstyret Kretsstyret har hatt 10 møter og behandlet 134 saker i løpet av året. Administrasjonsutvalget som består av kretsleder, visekretsleder, kretssekretær og det medlem av kretsstyret som er ordstyrer påfølgende møte, hadde i tillegg 8 møter. Av større saker som kretsstyret har arbeidet med kan følgende nevnes: Vitaminpatruljene Økonomi - bank Speidertinget 2002 Samlinger og tur for gruppeledelsen Samtale med nye ledere seks ganger Samling for komitéapparatet og møter med komitélederne Oppnevnelser Furenesdagene Kretsleir 2003 Fureneset speidertun Ekspansjon Nytt fra Vesterlen 9

10 4.7.3 Komitémøter Det er avholdt 9 komitémøter - 6 møter det første halvår og 3 i resterende halve år - med sommerferie i juni og juli. Oppgaver s hovedoppgave består i å organisere arrangement for alle kretsens medlemmer (gjelder ikke lederkurs) og komme med forslag til terminliste hvert år. utarbeider også forslag til budsjett for poster som faller inn under komitéens virkefelt innen samme dato. Aktivitetene skal i størst mulig grad være selvfinansierende. Medlemmer 1. halvår 2002: Herdis Meldahl (leder) Nils Lindaas Håvard Otto 2. halvår 2002: Herdis Meldahl (leder) Anne Lise Naaden Ingjerd Osmundsen Signe Bjerga Anne Beth Jensen Marit Sinnes Frode Årsvold Gunvor Opland Siren Haugenes Eirik Østerhaug Planlagte og utførte aktiviteter Juletreff - Vi synger og danser julen ut - leder + rover 60 ledere og rovere møttes i Statoil sin kantine for å markere avslutning på jul og gå inn i et nytt år. var arrangør og Herdis Meldahl ledet kvelden. Program: underholdning ved Christian Eriksen fra Dozerne, loddsalg med mange flotte gevinster, Jeopardy, gang rundt juletreet mm. Maten besto av biff stroganoff Peff/ass-samling i Sirdal 54 peffer asser og ledere dro til Øglændshytta i Solheimsdalen i Sirdal. Ansvarlig leder Anne Beth Jensen. Lørdagen var alle på Fidjeland for å prøve ski på formiddagen og på ettermiddagen var det mulig å bade i bassenget på Sageneset. Søndag startet med scouts own og etterpå var det stafett og andre konkurranser. På hjemturen veltet bussen i Hunnedalen. Alt gikk bra, og Røde kors i Hunnedalen stilte opp. Ny buss kjørte deltakerne til Stavanger politikammer hvor foreldre, presse, repr. for kretsen, gruppeledere, RBS osv. var tilstede Rovernes store Risk-turnering Roverlagene TURbo, 2. Stavanger og Madla Commandoes var arrangør. Sted : Madla speiderhus. Ca. 25 rovere tilstede. RISK startet ca lørdag og det ble spilt til kun én vinner var tilbake. 18 spillere gikk videre til semifinalen. Vi gratulerer Sølve Slettebak, Egersund FA med en flott seier og Natalie Godeseth fra Godeset med 2. plass Furenesdager m/ alle enheter + Melsheitrollet Kretsbannerkonk RR 3 kamp Nesten 590 speidere fra bever til old guides kom til Fureneset. Det var tradisjonelle Furenesdager med lørdagsmarked, tur til Heiahorn, leirbål, gudstjeneste, natursti og aktivitetsløype. I tillegg var det konkurranser for alle enheter: Kretsbannerkonkurransen Ansvarlig arrangør var Herdis Meldahl. 42 patruljer stillte til start. Det ble konkurrrert i praktisk oppgave, hemmelig oppgave, pionering, inspeksjon og rundløype med førstehjelp, praktisk og naturkjennskap samt stil og sveis. Resultat: Nr. 1 Albatross, Hinna, nr. 2 Løve, 1. Egersund, nr. 3 Bjørn, Tasta. Melsheitrollet 26 patruljer deltok. Postene var laget av Kverneland speidergruppe med ramme fra Dyreskogen. Resultat: Nr. 1 Rødt kull, Hundvåg MS, nr. 2 Jentalanterne, 1. Tananger sjø, 2. flokk, nr. 3 Rev, Hundvåg 1. Rover/lederkonkurransen 3-kamp Det var laget en rover/lederkonkurranse med teoretisk, praktisk og fysisk oppgave, og 7 lag stilte. Disse hadde en morsom og engasjerende konkurranse. Ansvarlig var Eirik Østerhaug. Beversamling Beverne var invitert med familie på lørdagen til egen løype - og for å få se en "forrektige" speiderleir. De som møtte ble vel mottatt med varme lapper, omvisning og flott løype. Ansvarlig var Anne Brit Egeland Regional RR-5-lamp

11 Arrangør for regional rover 5-kamp var roverlaget Snoopy, Egersund FA ved Knut Slettebak. Sted: Frelsesarmespeidernes hytte i Omdal. 6 lag stilte. Det ble konkurrert i hemmelig oppgave, - bygging av båt av presenning, tau og greiner, - dag- og natt-orientering, woodcraft, teori og hinderløype. Resultat: Nr. 1 TURbo, 2. Stavanger, nr. 2 Kverneland, nr. 3 Farmers, Egersund FA På tur til Bevernes rike En beverkoloni med flere famlilier, ca. 15 stk. - reiste dit der den virkelige beveren lever - i Melshei. Det var kjempespennende å lete etter beverspor. Fin natur og litt anstrengelse fikk de på kjøpet. Til slutt fant de både beverhytte og mange trær som beverne hadde gnagd av og på. Ansvarlig Anne Brit Egeland Miljøkveld for ledere og rovere 81 speiderledere og rovere møttes i Rogaland Trafikkselskap sin ferje Utstein. Ansvarlig var Herdis Meldahl. Rogaland Trafikkselskap var vertskap og orienterte om sin virksomhet og sponset et rekemåltid. Astrid Kloster Særvoll, vokalist i Aftenlandet, sang. Line Noer Borrevik, journalist i Stavanger Aftenblad, snakket om barn som har skilte foreldre og bor i perioder hos far eller mor. Kretsleirkomitéen ga en orientering. Kvelden ble avsluttet med Line-dance på båtdekket Peffsamling på Strandalandet Ansvarlig leder var Brit Marie M. Sande. Helgen startet på Tau videregående skole med JOTI. Dessverre var det bare noen få datamaskiner som fungerte. Det ble arrangert volleyball-turnering, fotball og basketball. Det ble også vist film. Lørdag ble det omvisning på Tau mølle. Turen videre gikk til Fortidslandsbyen Landa på Forsand. Søndagen ble avsluttet i svømmehallen på Forsand Rovernes natturnering Turneringen ble arrangert i Egersundshallen av Eikundasund Roverbrigade, 1. Egersund ved Matias Matisen Rake. 7 lag stilte. Resultat: Nr. 1 Snoopy, Egersund FA, nr. 2 TURbo, 2. Stavanger, nr. 3 Eikundasund Roverbrigade Fredslyset St. Georgsgildene i Norge ordnet det slik at Fredslyset kom til Norge til første søndag i advent. Lyset ankom jernbanen fra Kristiansand torsdag kveld november med sekretær for KFUK/Mkretsen Helen Sola Norland De yngstes julefest Det ble avholdt nissefest på Speidermarka ved Stokkavatnet for bevere og småspeidere. Mange små og store møtte opp 133 stykker. Det var skattejakt, grilling av pølser med varm eller kald saft. Det ble også en tur rundt "juletreet". Ansvarlig var Gunvor Opland Roverjul Roverlaget TURbo fra 2. Stavanger ved Helge Bjelland var arrangør. Ca 25 rovere kom. Det ble servert grøt, spekemat og flatbrød. Årets raskeste og smarteste nisserovere ble kåret. Gardsnissene fra Hå og jentene fra Randaberg viste kunnskaper og evner innen flere kategorier Old Guides O.G. Vesterlen består av 10 grupper med 71 medlemmer. Tenkedagen ble markert på Blåhaug med 27 tilstede. Årsmøte og OG-basar er arrangert. OG-hytten på Fureneset ble overrakt kretsen i juni med en seremoni. Det er også blitt gitt kr ,- til Fureneset til opparbeidelse av tunet. 17 OG er fra Vesterlen krets var med på OG-treffet på landsplan, som i år ble arrangert i Grimstad. Ellers har OG ene i Vesterlen krets gitt midler til WAGGS s Travel and Accomodation Fund slik at en ung observatør fra et utviklingsland kunne reise til Verdenskonferansen i Manilla. De har videre gitt penger til NSFs ullteppeaksjon etter vulkanutbruddet i Goma Årsmelding pressetalsmann Pressetallsmann har etter forespørsel hjulpet grupper, komitéer og kretsstyret med saker mot media. Utforkjøringen av en buss med speidere i Hunnedalen var en stor utfordring. På tross av at det ikke var noen personskader ble det stor pågang fra media. Den tragiske dødsulykken med en speiderleder på Oanes var også en utfordring, men ble begrenset da det var journaliststreik da ulykken skjedde. Tross disse hendelsene har det vært mye bra "speiderdekning" i media på store og små saker i året som gikk Årsmelding RBS 2002 Rovernes beredskapsstyrke har også i 2002 hatt et aktivt år. Styrken har 84 medlemmer. RBS deltok i fjor på 11 leteaksjoner/redningsaksjoner. RBS har gjennom Speidernes beredskapstelefon bistått NSF ved 1 speiderulykke i året som gikk. Ved forspørsel har RBS undervist i 11

12 speidergrupper. RBS har også besøkt flere gruppeting for å markedsføre Sjekklister for speidere på tur. Styrken har møte annen hver uke, samt en rekke kurs. RBS har i årets som gikk hatt deltakere på skiinstruktørkurs, turlederkurs vinter og instruktørkurs i førstehjelp. Vi var i november vertskap for en samling av RBS-grupper i Norge. 4.8 Ledertrening Komité ledertrening Komitéens arbeid Komitéen besto våren 2002 av: Gunnar Skundberg, leder, Jon Alsos, Reidun Egeland, Aud Mork Knutsen og Vibeke Bø Langeland. Høsten gikk Jon ut, og Nils Lindaas ble med. Komitéen har hatt 2 møter våren og 3 møter høsten. Av saker komitéen har arbeidet med utenom planer i forbindelse med kurs/seminarer kan nevnes: Utvikling av ledertrenermiljøet, bl.a. utvidelse av veilederstaben. Det har blitt med noen nye veiledere i grunntreningen, og i patruljeførerkursene har vært brukt rovere og yngre ledere. Utgitt kursbrosjyre til bruk i gruppene og et eget ark for førerpatrulje i tropp. Utviklet Trening 3 til å bli et kurs der næringslivet kunne inviteres. Leder og enkeltmedlemmer i komitéen har deltatt i og hatt innslag på en del andre arrangementer på kretsplan Kurs i grunntreningen Kursene for ledere i kretsen Det er gjennomført Innføringskurs, Trening 1, Trening 2 og Trening 3. Innføringskurset høsten 2002 ble gjennomført med god deltakelse, også denne gang på Blåhaug. Trening 1 og 2 ble arrangert over fredag/lørdag på Fureneset, + en kveld i huset til Sjøspeiderne i Sandnes. Trening 3 ble gjennomført over en helg på Fureneset + en avslutningskveld på kretskontoret. Det er gjennomført patruljeførerkurs 2 på Fureneset. På grunn av stor deltakelse ble Patrruljeførerkurs 1 delt i to kurs samme helg, ett på Fureneset og ett i huset til Sjøspeiderne i Sandnes. Kurs i grunntreningen Kurs Ant. kurs Timer Delt. Stab Innføringskurs oktober Trening 1 - november Trening 2 - februar Trening 3 september/oktober Andre kurs Andre kurs/samlinger Arrangement Ant. kurs Timer Delt. Stab Vår utfordring 12-åringene Seminar nye gruppeledere 1 - avlyst PAT-PAT kurs februar 1 - avlyst Veilederkurs 1 - avlyst Emnekurs for flokkledere Roverlagskurs Patruljeførerkurs 1 november Patruljeførerkurs 2 september Ledertrenerseminar vår Ledertrenerseminar høst Friluftslivskurs for grønne foreldre-ledere 1 avlyst TG-samling 1 - avlyst Samtale med nye ledere

13 4.8.4 Trekløver Gilwell Trekløver Gilwell-samlingen ble avlyst pga for få påmeldte Ledertrening i NSF Norled: Odd Westersjø og Anne Brit Egeland deltok. Ledertrenerkurs: Ellen Johannssen var påmeldt, men kurset ble avlyst av forbundet Fullført grunntrening og TG-kurs Trekløver Gilwell: Ingen Grunntreningen: 8 ledere fullførte denne i Fureneset speidertun Det er utført fortløpende reparasjoner på stoler og bord, og hovedhuset er vasket ut. Låven har fått ett strøk med maling og har fått vindtett-plater, isolasjon og en del panel er kommet opp. Strømkabel 3 fas et lagt klar til sikringsskapet og det er lagt opp rør i veggen så det er klart til trekking av ledninger. Uteområdet: Her er det gjort en del forbedringer. Det er drenert rundt scenen og planert, drenert og gruset rundt OG-hytten. OG-hytten har fått en del nye møbler og lamper og er nå helt ferdig, dette takket være OG-damene som har stått på, både med innkjøp og overføring av penger til Fureneset. Det var offisiell overrekkelse av OGhytten fra OG-ene til kretsen i juni Utleie NSF helger uker Vesterlen krets helger (leir) 0 uker dager Grupper m/overn helger dager Andre helger uked m/overn enkeltd. 5 uker 3 uker 1 uke 4 uker 1 uke leir Totalt helger Totalt overn.døgn Representasjon Utover det som er omtalt andre steder i årsmeldingen, nevnes følgende: 13

14 På forbundsplan Kretsleder Lovise Mæland deltok på krets-/korpsledersamling Innen krets Lovise Mæland: Møter i prosjektgruppen for Speidertinget 2002, begravelse til tidl. kr.leder Anna Næss, Hå-Nærbø sp.gr. s 70-års-jubileum, hos St.Georgsgildene i Hillevåg, årsmøte i Stiftelsen Blåhei/Blåhaug, begravelse til Egil Grønnestad, samtale og opptakelse av nye ledere i Sauda, Speiderdagen i Stavanger, St.Georgsdagsarr. i St.Petri kirke, årsmøte i FNF Rogaland, Furenesdagene, begravelsen til Arve H. Haugland, møte med nye ledere på Bryne, overrekkelse av OG-hytten på Fureneset, Trekløverlaugets årsmøte, emnekurs sjøspeiding, nasjonal rover-femkamp, OG-basar, evalueringsmøte på Kvernaland, Speidertinget 2002, 14 Wigdis Kalsås: juleavslutning Kverneland sp.gr. Årsmøte i Stiftelsen speiderhus i Sandnes, årsmøte i FNF Rogaland, Furenesdagene, møte med nye ledere på Bryne, overrekkelse av OG-hytten på Fureneset, Speidertinget Trond Austdal: Furenesdagene. Helene Bø: Furenesdagene. Godtfred Svensen: Speidertinget Odd Westersjø: Årsmøte i Studieforbundet Natur og Miljø, møte med KFUK/M ang. St.Georgsdagen i Stavanger, Aud Mork Knutsens 85-års-dag, Speidertinget Eli Godeseth: Begravelsen til tidl. kr.leder Anna Næss, møte for ansatte i NSF i Oslo, årsmøte i Studieforbundet Natur & Miljø, Tenkedagsfeiring med O.G. ene på Blåhaug, årsmøte i Stiftelsen Blåhei/Blåhaug, begravelsen til Egil Grønnestad, samtale og opptakelse av nye ledere i Sauda, St.Georgsdagsarr. i St.Petri kirke, Gunnar Skundbergs 70-års-dag, Furenesdagene, begravelsen til Arve H. Haugland, møte med nye ledere på Bryne, overrekkelse av OG-hytten på Fureneset, OGbasar, evalueringsmøte på Kvernaland, Speidertinget 2002, møte med Rogaland Fylkeskommune ang. strategisk kulturplan for Rogaland, møte i FNF Rogaland i Stavanger Turistforening ang kommuneplan for Stavanger, Fredslyset, juleavslutning Kverneland sp.gr Oppgaver innen sentrale NSF Lars Atle Andersen Speiderstyremedlem International Commissioner WOSM i NSF Strategigruppe for medlemsvekst i NSF Medlem av Forbundstroppen Prosjektleder for "Endret arbeidsform i kretsene" Prosjektleder for Speidertinget på Sola Tønnes Ognedal Medlem av Prosjekt "Endret arbeidsform i kretsene" Lovise Mæland Prosjektgruppe for Speidertinget på Sola 2002 Wenche Havn Herdis Meldahl Gunnar Skundberg Medlem av forbundstroppen Koordinator for sjøspeiding i Norge Håkon Lund Ivar A. Nøttestad Strategigruppe for medlemsvekst i NSF Medlem av RBS-styret Prosjektgruppe for Speidertinget på Sola 2002 Prosjektgruppe for Kick-off for det nye treningsprogrammet Aud Mork Knutsen Asta Jacobsen Wigdis Kalsås Marianne Alsvik Grete Gabrielsen " " " " " Line Tendeland " " " " " " Nils Lindaas " " " " " " 4.11 Sluttord Medlem av hovedkomitéen for Fureneset speidertun Sekretær i O.G.-komitéen sentralt Prosjektgruppe for revisjon av treningsprogrammet for speidere år. Prosjektgruppe for revisjon av treningsprogrammet for bever Kretsen har hatt et veldig aktivt år. Dette viser både arbeidet i gruppene og også i kretsen.

15 Det store høydepunktet var kretsens Speiderting-arrangement , som krevde innsats både på lokalt og sentralt plan. Her fikk vi vise hva mange av gruppene i landets største krets står for og arbeider med og delegatene fikk oppleve et speiderting som tilfredsstilte deres høyeste forventninger. En takk til alle som bidro og prosjektgruppen. Kretsen har også stått som teknisk arrangør av RR-5 kamp finalen. Forbundet ønsket en annerledes samling for roverne, men våre rovere ønsket det annerledes og fikk gjennomføre arrangementet til stor glede for alle tilreisende og lokale lag. Vi håper dette har gjort sitt til at dette arrangementet vil stå på forbundets arbeidsplan i mange år framover.takk til alle våre driftige rovere som sto på dag og natt for å gjøre det til en opplevelse for alle. Kretsen har hatt 3 fokuseringsområder i 2002: Ekspansjon, vitamin-patruljene og aldersgruppen år. Kretsen har hatt en liten økning i antall medlemmer. Dette må være et fokuseringsområde framover; at hver gruppe rekrutterer minst 5 nye medlemmer årlig og at vi har en stabil ledermasse samt rekruttering av nye ledere, både voksne og aldersgruppen under 26 år. Kretsen har fokusert sterkt på ekspansjon. Sauda har kommet godt i gang, men sliter nå med ledere. Vi har også forsøkt å gjenoppstarte Finnøy, men tiden viste seg ikke å være moden enda. Vi er godt i gang med Bryne speidergruppe som over nyttår vil starte opp med en flokk. Vi har fokusert mest på steder som allerede har hatt et aktivt speidertilbud, men vi vil nå også konsentrere oss om nye, etablerte boligområder. Vi har flere store grupper. Noen av disse er seg selv nok, uten at dette er noe klanderverdig, men gjennom Vitaminpatrulje-arbeidet kan disse gruppene være med å styrke arbeidet i andre, mindre grupper og gjøre speidertiden mer attraktiv for alle. Kretsen har fremdeles stor tro på at Vitamin-patruljene skal fungere, men det kreves innsats både fra veileder og fra den enkelte gruppe. Vi har gjort en endring i sammensetningen og deler av Stavanger-speiderne er nå en egen vitaminpatrulje. Gruppene på Strandalandet vil være egen patrulje og Riska-gruppene vil gå inn i Sandnes-regionen.Forbundet gikk ut med tilbud om at grupper kunne melde seg på et Vekstkampanje-prosjekt. Hundvåg MS har grepet anledningen og vi ser fram til positive resultater som kanskje også kan deles med andre grupper i kretsen. Prosjektgruppen som arbeidet med åringene har levert sin rapport. Denne er distribuert til alle kretsens grupper for diskusjon både innad i gruppe og også med vitaminpatruljeveileder. Vi har i tillegg hatt en egen temakveld med dette som fokuseringsområde, aktivitetskomitéen legger opp til spesielle arrangement og det arrangeres egne peffkurs. På flere samlinger har vi hatt temaet oppe til diskusjon for å bevisstgjøre den enkelte leder/rover. Målsetningen for kretsleiren er å gi denne aldersgruppen egne, spennende tilbud. Innen en 2 års periode har vi som målsetning at vi skal øke antall medlemmer år med 20%. Både aktivitetskomitéen og ledertrenerkomitéen har gjennomført de fleste av arrangementene/kursene som var ført opp i planen og har i tillegg også gitt oss tilbud ad hoc når behovet har vært tilstede. Ledertrenerkomitéen er banebrytende og reviderer egne kurs for å tilpasse seg dagens ledere. De ligger litt foran, men samarbeider også med forbundet. Det har til tider vært vanskelig å skaffe staber til arrangementene og mange nye veiledere har sett dagens lys i Takk til dere alle som står på, tar utfordringer og gjør en kjempejobb for kretsens speidere, rovere og ledere. De fleste kursene har vært lagt til Fureneset. Fureneskomitéen har hatt flere dugnader og innkalt kretsens ledere til å bli med på dugnad, uten den helt store oppslutningen. Men det har blitt gjennomført en god del arbeid og enda mer skal gjøres før kretsleiren. Vi har fått etablert en spennende og driftig leirkomité for kretsleir 2003 der de fleste aldri har vært engasjert i stabsarbeid for storleir før. Det var ikke helt enkelt å få stab, men fra høsten har de arbeidet meget trutt og aktivt og har en målsetning om 600 deltagere. Det nye treningsprogrammet skulle vært lansert høsten 2002, men er nå bebudet til 26. april Det vil da være klart til å tas i bruk fra høsten. RBS har hatt mange oppdrag i 2002 både innad for kretsen og eksternt. Beredskaps-arbeid er et flott tilbud til rovere som ellers ikke har noe tilbud i egen gruppe eller i vitaminpatruljegrupper. O.G. ene har også i år hatt basar der inntektene går til opparbeidelse av området rundt OG-hytta. 15

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2004 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2004 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Saksliste 1 ÅPNING...

Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TO TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2005 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2005 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2012 - Sakspapirer pr 16.02.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2012 - Sakspapirer pr 16.02.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 26. ordinære årsmøte i kretsting 16. mars 2004 Protokoll Kretstinget ble holdt på Skeie skole med Hundvåg 1 og Hundvåg MS speidergrupper som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Referat, årsmøte i gruppeting 2015

Referat, årsmøte i gruppeting 2015 1.Sandnes speidergruppe Stiftet 1914 Referat, årsmøte i gruppeting 2015 Tid: Mandag 23.februar 2015 kl.18.00 21:30 Sted: Speiderhytta i Melshei Tilstede: Ledere/voksne: Tor Børge Salvesen, Ola Helgeland,

Detaljer

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Kretsstyret Fram til årsmøtet 2. mars 2006 hadde kretsstyret følgende sammensetning: Kretsleder: Torodd Seierstad, 6. Larvik Visekretsleder: Petter Gjertsen,

Detaljer

ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund

ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund SAK 3. Årsrapport 2012 for ØØK Vedlagte dokumenter er årsrapport for kretsstyre som inkluderer alle aktiviteter på alle ledd og ombud. Styrets innstilling til vedtak: Styret anbefaler at rapporten tas

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS:

Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS: Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS: Landsting 17.-19. april 2009 Kjære landstingsdelegat Hjertelig velkommen til forbundets tredje ordinære

Detaljer

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 27.okt. 2011

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 27.okt. 2011 1892 2011, 119 år Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 27.okt. 2011 Norges KFUK-KFUM sitt måldokument ble fornyet på Landsmøtet på Knattholmen i april 2011: Vår visjon: Vi får utrolige ting til å skje ved å være

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Endelig Inkalling til Kretsting Sak 1/2012 Konstituering Sak2/2012 - Årsapport 2011 Sak 3/2012 Regnskap 2011 Sak 4/2012 Budsjett 2012 Kretsstyret innkaller til kretsting

Detaljer

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 1892 2014, 122 år KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 Norges KFUK-KFUM sitt formål ble gjennomgått og vedtatt på landsmøte 2013: Formål: Formålet til Norges KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket

Detaljer

Nyhetsskriv 11.10.2009

Nyhetsskriv 11.10.2009 Nyhetsskriv 11.10.2009 www.kragerospeider.no Det er mange som har besøkt våre web-sider, og derfor er statestikken for hvilke dager vi har flest besøk veldig interessant lesning. Vi registrerer at det

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 1 Mai 2010 Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein Inneholder blant annet: Årsmøtepapirer, info om nasjonal alumnutveksling, invitasjon til

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 Gudstjenesten samler hele menigheten. Lovsangsteamet med Jonathan i spissen. Samling med søndagsskolebarna. 0 Innhold: 1. Fellesrapport fra Lederskapet,

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

FOLLO KRETS. Kretsting

FOLLO KRETS. Kretsting FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Kretsting Kretsstyret i Follo krets har gleden av å innkalle til kretsting på Breidablikk grendehus Sproveien 35b - Fagerstrand - den 01032009 klokken 1300. 1.1 Godkjenning

Detaljer

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo Landsmøte 15.-17. mars 2013 Universitetsgata 20, Oslo Innholdsfortegnelse 1. Å p n i n g o g k o n s t i t u e r i n g................ 5 Sak 1.1 Åpning og opprop... 6 Sak 1.2 Godkjenning av innkalling...

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 Møtet ble avholdt på Speidersenteret i Marken fra kl 17.30. Møteleder: Øyvind Høvding Tilstede: Øyvind Høvding, Thomas Lundberg, Morten S. Hatlen, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim ÅRSMØTE 2014 Onsdag 9.april kl 1900 Laugsand kafé Thomas von Westens gt. 34 Vel møtt! SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Sak til årsmøte:

Detaljer