Saksliste 1 ÅPNING...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste 1 ÅPNING..."

Transkript

1 Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE KONSTITUERING GODKJENNING AV REPRESENTANTENE GODKJENNING AV TELLEKORPS VALG AV TO REFERENTER VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN VALG AV MEDLEMMER AV KRETSTINGET (JFR. NSFS LOVER 4-3-1) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN INNKOMNE FORSLAG FORSLAG FRA KRETSSTYRET ÅRSMELDING KRETSSTYRET ADMINISTRASJON MEDLEMSTALL PR KRETSENS TILLITSVALGTE LEDERTRENERE KRETSENS KOMITÉER KRETSENS/KOMITÉENES ARRANGEMENTER M.V LEDERTRENING FURENESET SPEIDERTUN REPRESENTASJON SLUTTORD REGNSKAP RESULTATREGNSKAP FOR KRETSEN RESULTATREGNSKAP FOR FURENESET SPEIDERTUN STATUS PR REVISORS BERETNING DISPONERING AV OVERSKUDD/UNDERSKUDD ARBEIDSPLAN ARBEIDSMÅL AKTIVITETSPLAN BUDSJETT BUDSJETT FOR KRETSEN BUDSJETT FOR FURENESET SPEIDERTUN VALG VALG AV KRETSLEDER VALG AV VISEKRETSLEDER VALG AV KRETSSTYREMEDLEMMER VALG AV MØTELEDERE VALG AV REVISOR ÅPEN DEBATT KRETSSTYRET INFORMERER

2 2 Konstituering 2.1 Godkjenning av representantene Liste over representantene vil bli lagt fram på tinget. 2.2 Godkjenning av tellekorps 1. Sandnes speidergruppe v/ Svein Berge Kretsstyret innstiller: Tellekorpsene godkjennes 2.3 Valg av to referenter Kretsstyret innstiller: Eli Godeseth og Wenche Havn 2.4 Valg av to delegater til å underskrive protokollen Kretsstyret innstiller: Ellen Johannesssen og Åse Bergo 2.5 Valg av medlemmer av kretstinget (jfr. NSFs lover 4-3-1) Innvalgt fra kretsting 25. februar 2001: Reidun Egeland og Asta Jacobsen for 2002 og 2003 Innvalgt fra kretsting 16. mars 2002: Aud Mork Knudsen og Eli Godeseth for 2003 og 2004 Kretsstyret innstiller: Reidun Egeland for 2004 og Godkjenning av innkalling og saksliste Kretsstyret innstiller: Innkalling og saksliste godkjennes 2

3 2.7 Forretningsorden Kretstinget ledes av de valgte møteledere. Registrering av delegater foregår kun før Kretstinget starter, og i pauser under tinget Protokoll føres av to valgte referenter. Den undertegnes av møtelederne, de to valgte delegatene og møtereferentene Ingen representanter har rett til ordet mer enn to ganger i samme sak, med unntak av forslagsstilleren. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden *1), har rett til ett minutts taletid. Møtelederen har rett til å foreslå avkorting av taletiden og foreslå strek *2) med de inntegnede talere. Registrerte observatører har talerett, møteleder kan foreslå å innskrenke denne Alle forslag må innleveres skriftlig til møtelederne, undertegnet med representantens navn og nummer. Nye forslag kan ikke legges frem etter at strek er satt, og fremsatte forslag kan da ikke trekkes tilbake. Saker som ikke står på sakslisten kan ikke fremmes Alle forslag avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak som lovene fastsetter (se 4-3-1). Blanke stemmer telles ikke med. Ved stemmelikhet anses forslaget som falt. Ved valg kreves absolutt flertall (mer enn halvparten av de avgitte stemmer, blanke stemmer teller ikke med). Alle valg foregår skriftlig når det er mer enn én kandidat eller når én av representantene forlanger det. Ved omvalg strykes inntil to kandidater (de to med minst stemmer fra siste valgrunde). Det må være igjen minst én kandidat mer enn det som skal velges. Ved stemmelikhet mellom to kandidater, avgjøres valget ved loddtrekning etter 2. valgrunde med stemmelikhet. Det kan ikke stilles benkeforslag ved valg, bortsett fra valg til speiderforum og roverforum, hvor det tillates benkeforslag på tingets deltagere. De som er med i tellekorps bør ikke ha stemmerett (teknisk arrangør skaffer tellekorps) I protokollen føres inn alle forslag og de vedtak som blir gjort, med antall stemmer for og imot. Likeledes innføres i protokollen navnene på de representanter som har hatt ordet under de forskjellige saker Protokoll fra kretstinget trykkes i Nytt fra Vesterlen, og distribueres til alle tingets delegater Kretstingets møte er åpent for alle interesserte. *1) Forlange ordet til forretningsorden vil si innlegg vedrørende behandlingen av saken. *2) Sette strek betyr at ingen flere talere kan forlange ordet enn de som møtelederne allerede har notert. Kretsstyret innstiller: Forretningsorden for kretsting 2003 godkjennes. 3

4 3 Innkomne forslag 3.1 Forslag fra kretsstyret Det foreslås at kretssekretær/daglig leder-stillingen omgjøres til fast, full stilling. Begrunnelse: Gjennom en prøveperiode på 4 år, har styret og komiteapparatet fått erfare den styrken det er å ha en person som alltid er tilstede og som kan hjelpe, støtte, være bindeledd mellom styre-komiteer-grupper og som også er der for den enkelte speider-/leder. Arbeid opp mot myndighetene, i nær tilknytning til regnskapsfører og til kretsstyret har en uvurderlig betydning for hele kretsen. Det er en nødvendighet for landets største krets. Kretsstyret innstiller: Forslaget vedtas. 4

5 4 Årsmelding 4.1 Kretsstyret Kretsstyret pr Kretsleder Lovise Mæland 1. Tananger Sjø Visekretsleder Wigdis Kalsås Strand Jørpeland Styremedlemmer Trond Austdal 1. Sola Helene Bø Randaberg Godtfred Svensen Tasta Odd Westersjø Hundvåg M.S. Brit Oma var med i kretsstyret til juni 2002, men fikk innvilget fritak for resten av perioden Administrasjon Kretssekretær: Eli Godeseth, ansatt i full stilling. Kretskontor: Haugåsstubben 1B, 4016 Stavanger Postadresse: Haugåsstubben 1B, 4016 Stavanger Fast kontortid: Mand., onsd. og torsd. kl Tirsdag kl Regnskapsfører: Reidun Egeland Hinna Materialforvalter: Kjetil Kalsås Strand Jørpeland Pressetalsmann: Ivar A. Nøttestad Madla Internasjonal kontakt: John Steinar Aske Hundvåg MS Kretskontoret har telefonsvarer tilkoplet tlf.nr når det ikke er betjent. Kretsen har også telefax ( ), og e-post-adresse: 4.3 Medlemstall pr

6 Gruppe Ant. medl. bet. Ant.medl.bet. Endring i % pr Pr Fra 01 til 02 Vesterlen krets ,0 Figgjo speidergruppe Godeset speidergruppe Egersund speidergruppe Madla speidergruppe Stavanger 8. Speidergruppe Stavanger speidergruppe Stavanger speidergruppe Hinna speidergruppe Hundvåg I speidergruppe Tasta speidergruppe Forus speidergruppe Hetland speidergruppe Randaberg I speidergruppe Sola speidergruppe Tananger sjøspeidergruppe Sauda I speidergruppe 2 24 Gjenoppst. Strand Jørpeland speidergruppe Strand Tau speidergruppe Sandnes speidergruppe Sandnes sjøspeidergruppe Lura speidergruppe Riska speidergruppe Kverneland speidergruppe Bryne speidergruppe Hå-Nærbø speidergruppe Stavanger Old Guides I speidergr Stavanger Old Guides II speidergr Stavanger Old Guides III speidergr Hinna 1. Old Guides speidergruppe Hinna 2. Old Guides speidergruppe Hå-Nærbø Old Guides speidergr Bryne Old Guides speidergruppe Randaberg Old Guides speidergr Strand Jørpeland Old Guides sp.gr Mosikken Old Guides speidergr Øyane sjøspeidergruppe 33 3 Hvilende 1. Hovsherad Egersund FA speidergruppe Sandnes FA speidergruppe Stavanger BSK speidergruppe avsluttet 12 Bryne FSK speidergruppe 16 1 Hvilende Riska FSK speidergruppe Hundvåg MS speidergruppe Sandnes MS speidergruppe Egersund MS speidergruppe Stavanger MS speidergruppe Stavanger NMU speidergruppe Sum Vesterlen krets ,05 6

7 4.4 Kretsens tillitsvalgte Kretsen har i tillegg til kretsstyret følgende tillitsvalgte pr. 31. desember 2002: Delegater til speiderting I tillegg til kretsleder som er fast delegat på speiderting, ble følgende personer den 16. mars 2002 valgt for 2 år: Helge Bjelland Torstein Hafsøe Håvard Otto Gunnar Skundberg Varadelegater: Wigdis Kalsås Helene Bø Herdis Meldahl Ivar A. Nøttestad Nicolai Dørheim Odd Westersjø 2. Stavanger Madla Hå-Nærbø 2. Sandnes sjø Strand Jørpeland Randaberg Hinna Madla 1. Hetland Hundvåg MS Delegater til speiderforum Valgt for 2 år: Stina Kommedal Tasta Astrid U. Lien Randaberg Varadelegater: Susanne Aske Røen Elise Aske Tasta Hundvåg MS Delegater til roverforum Valgt for to år: Natalie Godeseth Godeset Håvard Otto Hå Nærbø Varadelegater: Torstein Hafsøe Anneli Eide Valgkomité Valgt for to år: Arne Alsvik Lars Atle Andersen Anne Cathrine Larsen Varamedlem: Eve Nordvall Madla 1. Sandnes Strand Jørpeland Tasta 2. Stavanger Kverneland Følgende ble valgt for ett år fram til og med : Møteledere for kretsting Jon Alsos Stavanger 8. Lars Meling Hultin Strand Jørpeland Varamøteleder: Anne Brit Waage Randaberg 7

8 4.4.6 Revisor Tønnes Ognedal 4.5 Ledertrenere Jon Alsos Stavanger 8. Tora Alsos Stavanger 8. Lars Atle Andersen Tasta sp.gr. Anne Brit Egeland Hinna sp.gr Reidun Egeland Hinna sp.gr. Ola Helgeland 1. Sandnes Asta Jacobsen Stavanger O.G. III Jan Jacobsen Vesterlen krets, dir. medl. Aud Mork Knudsen Vesterlen krets, dir. medl. Vibeke Bø Langeland Strand Jørpeland Torbjørn Larsen 7. Stavanger Nils Lindaas 1. Sandnes Geir Martens Bryne sp.gr. Lovise Mæland 1. Tananger Sjø Britt Oma Vesterlen krets, dir. medl. Gunnar Skundberg 2. Sandnes Sjø Odd Westersjø Hundvåg M.S. 4.6 Kretsens komitéer Organisasjonsplan KRETSTING KRETSSTYRE Aktivitetskomiteen Ledertreningskomiteen Fureneskomiteen Prosjektgrupper Prosjektgrupper Kursstaber Ressurspersoner Kretsens komitéer pr. 31. desember 2002: Oppnevnt til : Ledertrenerkomitéen: Gunnar Skundberg, leder Reidun Egeland Aud Mork Knutsen Vibeke Bø Langeland Nils Lindaas Tønnes Ognedal 2. Sandnes Sjø Hinna Dir. medl. krets Strand/Jørpeland 1. Sandnes 7. Stavanger : Herdis Meldahl, leder Hinna Siren Haugenes 1. Sandnes Anne Lise Naaden Hinna Gunvor Opland Madla Ingjerd Osmundsen Hinna Eirik Østerhaug 2. Stavanger Signe Bjerga var med høsten 2002, men har fått innvilget fritak for resten av perioden. 8

9 Fureneskomitéen: Wigdis Kalsås, leder Eli Godeseth Aud Mork Knutsen Arvid Langeland Geir Martens Gunnar Skundberg Andre Komité Old Guides: Asta Jacobsen, leder Gunvor Steinsland Jensen Sissel Larsen Liv Lindberg Kjellaug Voster Rovernes beredskapsstyrke, RBS: Ivar A. Nøttestad, leder Stian Leikvoll Pedersen, nestleder Karen Ellingsen Elisabeth Helgesen Ronny Idland Kristian Sakkestad Ida R. Sjursø Strand Jørpeland Vesterlen krets, dir. medl. Vesterlen krets, dir. medl. Strand Jørpeland Bryne 2. Sandnes Sjø Stavanger O.G. III Bryne O.G. Stavanger O.G. III Mosikken O.G Strand Jørpeland O.G. Madla Madla 1. Tananger sjø Madla 1. Tananger sjø Hinna Madla 4.7 Kretsens/komitéenes arrangementer m.v Kretsting Årsmøtet ble avholdt den 16. mars 2002 på Strand vgs. med 67 ledere, rovere, speidere og inviterte tilstede. Strand Tau sp.gr. og Wigdis Kalsås var teknisk arrangør, Jon Alsos og Ivar A. Nøttestad var møteledere. Vi hadde besøk av varaordfører i Strand kommune, Tor Egil Fjelde. Årsmøtet behandlet kretsens årsmelding, regnskap, budsjett, ett innkommet forslag og arbeidsplan. Det ble valgt speidertingsdelegater, speider- og roverforumsdelegater, valgkomité, møteledere og revisor Kretsstyret Kretsstyret har hatt 10 møter og behandlet 134 saker i løpet av året. Administrasjonsutvalget som består av kretsleder, visekretsleder, kretssekretær og det medlem av kretsstyret som er ordstyrer påfølgende møte, hadde i tillegg 8 møter. Av større saker som kretsstyret har arbeidet med kan følgende nevnes: Vitaminpatruljene Økonomi - bank Speidertinget 2002 Samlinger og tur for gruppeledelsen Samtale med nye ledere seks ganger Samling for komitéapparatet og møter med komitélederne Oppnevnelser Furenesdagene Kretsleir 2003 Fureneset speidertun Ekspansjon Nytt fra Vesterlen 9

10 4.7.3 Komitémøter Det er avholdt 9 komitémøter - 6 møter det første halvår og 3 i resterende halve år - med sommerferie i juni og juli. Oppgaver s hovedoppgave består i å organisere arrangement for alle kretsens medlemmer (gjelder ikke lederkurs) og komme med forslag til terminliste hvert år. utarbeider også forslag til budsjett for poster som faller inn under komitéens virkefelt innen samme dato. Aktivitetene skal i størst mulig grad være selvfinansierende. Medlemmer 1. halvår 2002: Herdis Meldahl (leder) Nils Lindaas Håvard Otto 2. halvår 2002: Herdis Meldahl (leder) Anne Lise Naaden Ingjerd Osmundsen Signe Bjerga Anne Beth Jensen Marit Sinnes Frode Årsvold Gunvor Opland Siren Haugenes Eirik Østerhaug Planlagte og utførte aktiviteter Juletreff - Vi synger og danser julen ut - leder + rover 60 ledere og rovere møttes i Statoil sin kantine for å markere avslutning på jul og gå inn i et nytt år. var arrangør og Herdis Meldahl ledet kvelden. Program: underholdning ved Christian Eriksen fra Dozerne, loddsalg med mange flotte gevinster, Jeopardy, gang rundt juletreet mm. Maten besto av biff stroganoff Peff/ass-samling i Sirdal 54 peffer asser og ledere dro til Øglændshytta i Solheimsdalen i Sirdal. Ansvarlig leder Anne Beth Jensen. Lørdagen var alle på Fidjeland for å prøve ski på formiddagen og på ettermiddagen var det mulig å bade i bassenget på Sageneset. Søndag startet med scouts own og etterpå var det stafett og andre konkurranser. På hjemturen veltet bussen i Hunnedalen. Alt gikk bra, og Røde kors i Hunnedalen stilte opp. Ny buss kjørte deltakerne til Stavanger politikammer hvor foreldre, presse, repr. for kretsen, gruppeledere, RBS osv. var tilstede Rovernes store Risk-turnering Roverlagene TURbo, 2. Stavanger og Madla Commandoes var arrangør. Sted : Madla speiderhus. Ca. 25 rovere tilstede. RISK startet ca lørdag og det ble spilt til kun én vinner var tilbake. 18 spillere gikk videre til semifinalen. Vi gratulerer Sølve Slettebak, Egersund FA med en flott seier og Natalie Godeseth fra Godeset med 2. plass Furenesdager m/ alle enheter + Melsheitrollet Kretsbannerkonk RR 3 kamp Nesten 590 speidere fra bever til old guides kom til Fureneset. Det var tradisjonelle Furenesdager med lørdagsmarked, tur til Heiahorn, leirbål, gudstjeneste, natursti og aktivitetsløype. I tillegg var det konkurranser for alle enheter: Kretsbannerkonkurransen Ansvarlig arrangør var Herdis Meldahl. 42 patruljer stillte til start. Det ble konkurrrert i praktisk oppgave, hemmelig oppgave, pionering, inspeksjon og rundløype med førstehjelp, praktisk og naturkjennskap samt stil og sveis. Resultat: Nr. 1 Albatross, Hinna, nr. 2 Løve, 1. Egersund, nr. 3 Bjørn, Tasta. Melsheitrollet 26 patruljer deltok. Postene var laget av Kverneland speidergruppe med ramme fra Dyreskogen. Resultat: Nr. 1 Rødt kull, Hundvåg MS, nr. 2 Jentalanterne, 1. Tananger sjø, 2. flokk, nr. 3 Rev, Hundvåg 1. Rover/lederkonkurransen 3-kamp Det var laget en rover/lederkonkurranse med teoretisk, praktisk og fysisk oppgave, og 7 lag stilte. Disse hadde en morsom og engasjerende konkurranse. Ansvarlig var Eirik Østerhaug. Beversamling Beverne var invitert med familie på lørdagen til egen løype - og for å få se en "forrektige" speiderleir. De som møtte ble vel mottatt med varme lapper, omvisning og flott løype. Ansvarlig var Anne Brit Egeland Regional RR-5-lamp

11 Arrangør for regional rover 5-kamp var roverlaget Snoopy, Egersund FA ved Knut Slettebak. Sted: Frelsesarmespeidernes hytte i Omdal. 6 lag stilte. Det ble konkurrert i hemmelig oppgave, - bygging av båt av presenning, tau og greiner, - dag- og natt-orientering, woodcraft, teori og hinderløype. Resultat: Nr. 1 TURbo, 2. Stavanger, nr. 2 Kverneland, nr. 3 Farmers, Egersund FA På tur til Bevernes rike En beverkoloni med flere famlilier, ca. 15 stk. - reiste dit der den virkelige beveren lever - i Melshei. Det var kjempespennende å lete etter beverspor. Fin natur og litt anstrengelse fikk de på kjøpet. Til slutt fant de både beverhytte og mange trær som beverne hadde gnagd av og på. Ansvarlig Anne Brit Egeland Miljøkveld for ledere og rovere 81 speiderledere og rovere møttes i Rogaland Trafikkselskap sin ferje Utstein. Ansvarlig var Herdis Meldahl. Rogaland Trafikkselskap var vertskap og orienterte om sin virksomhet og sponset et rekemåltid. Astrid Kloster Særvoll, vokalist i Aftenlandet, sang. Line Noer Borrevik, journalist i Stavanger Aftenblad, snakket om barn som har skilte foreldre og bor i perioder hos far eller mor. Kretsleirkomitéen ga en orientering. Kvelden ble avsluttet med Line-dance på båtdekket Peffsamling på Strandalandet Ansvarlig leder var Brit Marie M. Sande. Helgen startet på Tau videregående skole med JOTI. Dessverre var det bare noen få datamaskiner som fungerte. Det ble arrangert volleyball-turnering, fotball og basketball. Det ble også vist film. Lørdag ble det omvisning på Tau mølle. Turen videre gikk til Fortidslandsbyen Landa på Forsand. Søndagen ble avsluttet i svømmehallen på Forsand Rovernes natturnering Turneringen ble arrangert i Egersundshallen av Eikundasund Roverbrigade, 1. Egersund ved Matias Matisen Rake. 7 lag stilte. Resultat: Nr. 1 Snoopy, Egersund FA, nr. 2 TURbo, 2. Stavanger, nr. 3 Eikundasund Roverbrigade Fredslyset St. Georgsgildene i Norge ordnet det slik at Fredslyset kom til Norge til første søndag i advent. Lyset ankom jernbanen fra Kristiansand torsdag kveld november med sekretær for KFUK/Mkretsen Helen Sola Norland De yngstes julefest Det ble avholdt nissefest på Speidermarka ved Stokkavatnet for bevere og småspeidere. Mange små og store møtte opp 133 stykker. Det var skattejakt, grilling av pølser med varm eller kald saft. Det ble også en tur rundt "juletreet". Ansvarlig var Gunvor Opland Roverjul Roverlaget TURbo fra 2. Stavanger ved Helge Bjelland var arrangør. Ca 25 rovere kom. Det ble servert grøt, spekemat og flatbrød. Årets raskeste og smarteste nisserovere ble kåret. Gardsnissene fra Hå og jentene fra Randaberg viste kunnskaper og evner innen flere kategorier Old Guides O.G. Vesterlen består av 10 grupper med 71 medlemmer. Tenkedagen ble markert på Blåhaug med 27 tilstede. Årsmøte og OG-basar er arrangert. OG-hytten på Fureneset ble overrakt kretsen i juni med en seremoni. Det er også blitt gitt kr ,- til Fureneset til opparbeidelse av tunet. 17 OG er fra Vesterlen krets var med på OG-treffet på landsplan, som i år ble arrangert i Grimstad. Ellers har OG ene i Vesterlen krets gitt midler til WAGGS s Travel and Accomodation Fund slik at en ung observatør fra et utviklingsland kunne reise til Verdenskonferansen i Manilla. De har videre gitt penger til NSFs ullteppeaksjon etter vulkanutbruddet i Goma Årsmelding pressetalsmann Pressetallsmann har etter forespørsel hjulpet grupper, komitéer og kretsstyret med saker mot media. Utforkjøringen av en buss med speidere i Hunnedalen var en stor utfordring. På tross av at det ikke var noen personskader ble det stor pågang fra media. Den tragiske dødsulykken med en speiderleder på Oanes var også en utfordring, men ble begrenset da det var journaliststreik da ulykken skjedde. Tross disse hendelsene har det vært mye bra "speiderdekning" i media på store og små saker i året som gikk Årsmelding RBS 2002 Rovernes beredskapsstyrke har også i 2002 hatt et aktivt år. Styrken har 84 medlemmer. RBS deltok i fjor på 11 leteaksjoner/redningsaksjoner. RBS har gjennom Speidernes beredskapstelefon bistått NSF ved 1 speiderulykke i året som gikk. Ved forspørsel har RBS undervist i 11

12 speidergrupper. RBS har også besøkt flere gruppeting for å markedsføre Sjekklister for speidere på tur. Styrken har møte annen hver uke, samt en rekke kurs. RBS har i årets som gikk hatt deltakere på skiinstruktørkurs, turlederkurs vinter og instruktørkurs i førstehjelp. Vi var i november vertskap for en samling av RBS-grupper i Norge. 4.8 Ledertrening Komité ledertrening Komitéens arbeid Komitéen besto våren 2002 av: Gunnar Skundberg, leder, Jon Alsos, Reidun Egeland, Aud Mork Knutsen og Vibeke Bø Langeland. Høsten gikk Jon ut, og Nils Lindaas ble med. Komitéen har hatt 2 møter våren og 3 møter høsten. Av saker komitéen har arbeidet med utenom planer i forbindelse med kurs/seminarer kan nevnes: Utvikling av ledertrenermiljøet, bl.a. utvidelse av veilederstaben. Det har blitt med noen nye veiledere i grunntreningen, og i patruljeførerkursene har vært brukt rovere og yngre ledere. Utgitt kursbrosjyre til bruk i gruppene og et eget ark for førerpatrulje i tropp. Utviklet Trening 3 til å bli et kurs der næringslivet kunne inviteres. Leder og enkeltmedlemmer i komitéen har deltatt i og hatt innslag på en del andre arrangementer på kretsplan Kurs i grunntreningen Kursene for ledere i kretsen Det er gjennomført Innføringskurs, Trening 1, Trening 2 og Trening 3. Innføringskurset høsten 2002 ble gjennomført med god deltakelse, også denne gang på Blåhaug. Trening 1 og 2 ble arrangert over fredag/lørdag på Fureneset, + en kveld i huset til Sjøspeiderne i Sandnes. Trening 3 ble gjennomført over en helg på Fureneset + en avslutningskveld på kretskontoret. Det er gjennomført patruljeførerkurs 2 på Fureneset. På grunn av stor deltakelse ble Patrruljeførerkurs 1 delt i to kurs samme helg, ett på Fureneset og ett i huset til Sjøspeiderne i Sandnes. Kurs i grunntreningen Kurs Ant. kurs Timer Delt. Stab Innføringskurs oktober Trening 1 - november Trening 2 - februar Trening 3 september/oktober Andre kurs Andre kurs/samlinger Arrangement Ant. kurs Timer Delt. Stab Vår utfordring 12-åringene Seminar nye gruppeledere 1 - avlyst PAT-PAT kurs februar 1 - avlyst Veilederkurs 1 - avlyst Emnekurs for flokkledere Roverlagskurs Patruljeførerkurs 1 november Patruljeførerkurs 2 september Ledertrenerseminar vår Ledertrenerseminar høst Friluftslivskurs for grønne foreldre-ledere 1 avlyst TG-samling 1 - avlyst Samtale med nye ledere

13 4.8.4 Trekløver Gilwell Trekløver Gilwell-samlingen ble avlyst pga for få påmeldte Ledertrening i NSF Norled: Odd Westersjø og Anne Brit Egeland deltok. Ledertrenerkurs: Ellen Johannssen var påmeldt, men kurset ble avlyst av forbundet Fullført grunntrening og TG-kurs Trekløver Gilwell: Ingen Grunntreningen: 8 ledere fullførte denne i Fureneset speidertun Det er utført fortløpende reparasjoner på stoler og bord, og hovedhuset er vasket ut. Låven har fått ett strøk med maling og har fått vindtett-plater, isolasjon og en del panel er kommet opp. Strømkabel 3 fas et lagt klar til sikringsskapet og det er lagt opp rør i veggen så det er klart til trekking av ledninger. Uteområdet: Her er det gjort en del forbedringer. Det er drenert rundt scenen og planert, drenert og gruset rundt OG-hytten. OG-hytten har fått en del nye møbler og lamper og er nå helt ferdig, dette takket være OG-damene som har stått på, både med innkjøp og overføring av penger til Fureneset. Det var offisiell overrekkelse av OGhytten fra OG-ene til kretsen i juni Utleie NSF helger uker Vesterlen krets helger (leir) 0 uker dager Grupper m/overn helger dager Andre helger uked m/overn enkeltd. 5 uker 3 uker 1 uke 4 uker 1 uke leir Totalt helger Totalt overn.døgn Representasjon Utover det som er omtalt andre steder i årsmeldingen, nevnes følgende: 13

14 På forbundsplan Kretsleder Lovise Mæland deltok på krets-/korpsledersamling Innen krets Lovise Mæland: Møter i prosjektgruppen for Speidertinget 2002, begravelse til tidl. kr.leder Anna Næss, Hå-Nærbø sp.gr. s 70-års-jubileum, hos St.Georgsgildene i Hillevåg, årsmøte i Stiftelsen Blåhei/Blåhaug, begravelse til Egil Grønnestad, samtale og opptakelse av nye ledere i Sauda, Speiderdagen i Stavanger, St.Georgsdagsarr. i St.Petri kirke, årsmøte i FNF Rogaland, Furenesdagene, begravelsen til Arve H. Haugland, møte med nye ledere på Bryne, overrekkelse av OG-hytten på Fureneset, Trekløverlaugets årsmøte, emnekurs sjøspeiding, nasjonal rover-femkamp, OG-basar, evalueringsmøte på Kvernaland, Speidertinget 2002, 14 Wigdis Kalsås: juleavslutning Kverneland sp.gr. Årsmøte i Stiftelsen speiderhus i Sandnes, årsmøte i FNF Rogaland, Furenesdagene, møte med nye ledere på Bryne, overrekkelse av OG-hytten på Fureneset, Speidertinget Trond Austdal: Furenesdagene. Helene Bø: Furenesdagene. Godtfred Svensen: Speidertinget Odd Westersjø: Årsmøte i Studieforbundet Natur og Miljø, møte med KFUK/M ang. St.Georgsdagen i Stavanger, Aud Mork Knutsens 85-års-dag, Speidertinget Eli Godeseth: Begravelsen til tidl. kr.leder Anna Næss, møte for ansatte i NSF i Oslo, årsmøte i Studieforbundet Natur & Miljø, Tenkedagsfeiring med O.G. ene på Blåhaug, årsmøte i Stiftelsen Blåhei/Blåhaug, begravelsen til Egil Grønnestad, samtale og opptakelse av nye ledere i Sauda, St.Georgsdagsarr. i St.Petri kirke, Gunnar Skundbergs 70-års-dag, Furenesdagene, begravelsen til Arve H. Haugland, møte med nye ledere på Bryne, overrekkelse av OG-hytten på Fureneset, OGbasar, evalueringsmøte på Kvernaland, Speidertinget 2002, møte med Rogaland Fylkeskommune ang. strategisk kulturplan for Rogaland, møte i FNF Rogaland i Stavanger Turistforening ang kommuneplan for Stavanger, Fredslyset, juleavslutning Kverneland sp.gr Oppgaver innen sentrale NSF Lars Atle Andersen Speiderstyremedlem International Commissioner WOSM i NSF Strategigruppe for medlemsvekst i NSF Medlem av Forbundstroppen Prosjektleder for "Endret arbeidsform i kretsene" Prosjektleder for Speidertinget på Sola Tønnes Ognedal Medlem av Prosjekt "Endret arbeidsform i kretsene" Lovise Mæland Prosjektgruppe for Speidertinget på Sola 2002 Wenche Havn Herdis Meldahl Gunnar Skundberg Medlem av forbundstroppen Koordinator for sjøspeiding i Norge Håkon Lund Ivar A. Nøttestad Strategigruppe for medlemsvekst i NSF Medlem av RBS-styret Prosjektgruppe for Speidertinget på Sola 2002 Prosjektgruppe for Kick-off for det nye treningsprogrammet Aud Mork Knutsen Asta Jacobsen Wigdis Kalsås Marianne Alsvik Grete Gabrielsen " " " " " Line Tendeland " " " " " " Nils Lindaas " " " " " " 4.11 Sluttord Medlem av hovedkomitéen for Fureneset speidertun Sekretær i O.G.-komitéen sentralt Prosjektgruppe for revisjon av treningsprogrammet for speidere år. Prosjektgruppe for revisjon av treningsprogrammet for bever Kretsen har hatt et veldig aktivt år. Dette viser både arbeidet i gruppene og også i kretsen.

15 Det store høydepunktet var kretsens Speiderting-arrangement , som krevde innsats både på lokalt og sentralt plan. Her fikk vi vise hva mange av gruppene i landets største krets står for og arbeider med og delegatene fikk oppleve et speiderting som tilfredsstilte deres høyeste forventninger. En takk til alle som bidro og prosjektgruppen. Kretsen har også stått som teknisk arrangør av RR-5 kamp finalen. Forbundet ønsket en annerledes samling for roverne, men våre rovere ønsket det annerledes og fikk gjennomføre arrangementet til stor glede for alle tilreisende og lokale lag. Vi håper dette har gjort sitt til at dette arrangementet vil stå på forbundets arbeidsplan i mange år framover.takk til alle våre driftige rovere som sto på dag og natt for å gjøre det til en opplevelse for alle. Kretsen har hatt 3 fokuseringsområder i 2002: Ekspansjon, vitamin-patruljene og aldersgruppen år. Kretsen har hatt en liten økning i antall medlemmer. Dette må være et fokuseringsområde framover; at hver gruppe rekrutterer minst 5 nye medlemmer årlig og at vi har en stabil ledermasse samt rekruttering av nye ledere, både voksne og aldersgruppen under 26 år. Kretsen har fokusert sterkt på ekspansjon. Sauda har kommet godt i gang, men sliter nå med ledere. Vi har også forsøkt å gjenoppstarte Finnøy, men tiden viste seg ikke å være moden enda. Vi er godt i gang med Bryne speidergruppe som over nyttår vil starte opp med en flokk. Vi har fokusert mest på steder som allerede har hatt et aktivt speidertilbud, men vi vil nå også konsentrere oss om nye, etablerte boligområder. Vi har flere store grupper. Noen av disse er seg selv nok, uten at dette er noe klanderverdig, men gjennom Vitaminpatrulje-arbeidet kan disse gruppene være med å styrke arbeidet i andre, mindre grupper og gjøre speidertiden mer attraktiv for alle. Kretsen har fremdeles stor tro på at Vitamin-patruljene skal fungere, men det kreves innsats både fra veileder og fra den enkelte gruppe. Vi har gjort en endring i sammensetningen og deler av Stavanger-speiderne er nå en egen vitaminpatrulje. Gruppene på Strandalandet vil være egen patrulje og Riska-gruppene vil gå inn i Sandnes-regionen.Forbundet gikk ut med tilbud om at grupper kunne melde seg på et Vekstkampanje-prosjekt. Hundvåg MS har grepet anledningen og vi ser fram til positive resultater som kanskje også kan deles med andre grupper i kretsen. Prosjektgruppen som arbeidet med åringene har levert sin rapport. Denne er distribuert til alle kretsens grupper for diskusjon både innad i gruppe og også med vitaminpatruljeveileder. Vi har i tillegg hatt en egen temakveld med dette som fokuseringsområde, aktivitetskomitéen legger opp til spesielle arrangement og det arrangeres egne peffkurs. På flere samlinger har vi hatt temaet oppe til diskusjon for å bevisstgjøre den enkelte leder/rover. Målsetningen for kretsleiren er å gi denne aldersgruppen egne, spennende tilbud. Innen en 2 års periode har vi som målsetning at vi skal øke antall medlemmer år med 20%. Både aktivitetskomitéen og ledertrenerkomitéen har gjennomført de fleste av arrangementene/kursene som var ført opp i planen og har i tillegg også gitt oss tilbud ad hoc når behovet har vært tilstede. Ledertrenerkomitéen er banebrytende og reviderer egne kurs for å tilpasse seg dagens ledere. De ligger litt foran, men samarbeider også med forbundet. Det har til tider vært vanskelig å skaffe staber til arrangementene og mange nye veiledere har sett dagens lys i Takk til dere alle som står på, tar utfordringer og gjør en kjempejobb for kretsens speidere, rovere og ledere. De fleste kursene har vært lagt til Fureneset. Fureneskomitéen har hatt flere dugnader og innkalt kretsens ledere til å bli med på dugnad, uten den helt store oppslutningen. Men det har blitt gjennomført en god del arbeid og enda mer skal gjøres før kretsleiren. Vi har fått etablert en spennende og driftig leirkomité for kretsleir 2003 der de fleste aldri har vært engasjert i stabsarbeid for storleir før. Det var ikke helt enkelt å få stab, men fra høsten har de arbeidet meget trutt og aktivt og har en målsetning om 600 deltagere. Det nye treningsprogrammet skulle vært lansert høsten 2002, men er nå bebudet til 26. april Det vil da være klart til å tas i bruk fra høsten. RBS har hatt mange oppdrag i 2002 både innad for kretsen og eksternt. Beredskaps-arbeid er et flott tilbud til rovere som ellers ikke har noe tilbud i egen gruppe eller i vitaminpatruljegrupper. O.G. ene har også i år hatt basar der inntektene går til opparbeidelse av området rundt OG-hytta. 15

16 En takk til hver enkelt av dere for det arbeidet som du gjør, enten for gruppe, krets eller forbund. Alt er like viktig; hadde vi ikke hatt speidere og ledere, hadde de andre grupperingene vært overflødige og visa versa. Takk for at DU er positiv når du får spørsmål om å delta i arrangement/aktivitet for kretsen, takk for gode innspill og tilbakemeldinger. Uten den positive innstillingen fra den enkelte av dere, var det lite kretsen kunne ha utrettet alene. Ønsker hver enkelt et godt nytt speiderår med mange utfordringer der vi trekker i samme retning: Framover! - både i kvalitet og medlemstall, samtidig som vi gir speiderne og oss selv god og meningsfull speiding! Stavanger, 31. desember 2002 Med speiderhilsen Lovise Mæland Kretsleder Wigdis Kalsås Visekretsleder Trond Ausdal Helene Bø Godtfred Svensen Odd Westersjø Kretsstyret innstiller: Årsmelding for 2002 godkjennes 16

17 5 Regnskap 5.1 Resultatregnskap for kretsen 2002 Regnskap Budsjett Regnskap Inntekter: Aktiviteter 31,307 30, ,970 Ledertrening 44,750 44,700 40,700 Kretskontingent 211, , ,333 Salg 18,320 10,000 14,930 Annonser 500 1,000 5,000 Administrasjon Fureneset 4,112 4,000 6,792 Avsetning fra kretsleir ,000 64,000 64,000 Tilskudd Rogaland fylke 81,240 80,000 80,792 Tilskudd Stavanger kommune 78,088 80,000 84,668 Tilskudd Studieforbundet 4,095 3,000 5,005 Tilskudd Frifo 5,000 5,000 5,000 Rekruttering 0 50,000 50,000 Forsikringsoppgjør/Bussuhell 7,832 Totembu Markedsstøtte 257,500 0 Purregebyr 0 0 Renter 32,656 27,000 38,313 Gaver/Legater 5,300 18,314 Sum inntekter 824, , ,749 Utgifter: Aktiviteter 30,359 46, ,016 Ledertrening 41,492 40,000 41,643 Drift, Aktivitetskomiteen Drift, Ledertreningskomiteen 2,264 6,479 Drift, Vitaminpatruljer 4,693 0 Drift, Internasjonalt 920 Lederutvikling 4,287 4,664 Sum drift komiteer 11,626 15,000 13,009 NM og 5-kamp finale 8,050 24,000 16,490 Merker etc. for salg 0 6,000 Bussuhell utbetalt 4,637 Forsikring kommunikasjonsutstyr 840 1, Lederrekrutteringsprosjekt 11,090 25,000 1,442 Ekspansjon 10,000 10,653 Utgifter, kretsting 192 4,901 Inntekter, kretsting 0 2,180 Sum kretsting 192 4,000 2,721 Lønn 200, ,627 Feriepenger 22,067 24,676 Arbeidsgiveravgift 31,093 35,268 Forsikring ansatte 1,144 1,221 Sum lønn/arb.giveravgift 254, , ,792 17

18 Kontorleie 13,841 16,000 14,076 Påkostninger kontor 1,705 19,000 15,098 Diverse utgifter 2,124 3,210 Revisorhonorar 1,950 0 Kontorrekvisita 3,031 5,076 Telefon 9,165 10,733 Porto 2,435 4,019 Gaver o.l. 4,432 5,878 Innboforsikring kontoret 2,923 3,213 Bankomkostninger 1, Reiseutgifter daglig leder 6,590 5,134 Sum administrasjon 34,443 40,000 38,262 Trykking NfV 46,730 42,650 Porto NfV 7,756 8,554 Andre utgifter NfV 1, Sum Nytt fra Vesterlen 55,875 60,000 51, Reiser kretsstyret 9,701 12,249 Møter kretsstyret 9,300 4,485 Sum reiser og møter 19,001 20,000 16,734 Speiderting/Speider-/Roverforum ,097 Renteutgifter Tap på fordringer Overført egenkapital Sum utgifter 482, , ,447 Resultat 341,344 11, ,302 Kommentar: Inntekter: Aktiviteter: Det store avviket fra budsjettet skyldes at Furenesdagene fikk et annet deltakerantall enn estimert. Kretskontingent: Avviket skyldes lavere medlemstall enn budsjettert. Salg: Avviket skyldes at vi hadde et godt salg av merker og krus til utenlandske speidere som var på Fureneset sommeren Gaver/ legat: Overskudd fra NM Utgifter: Bussuhell utbetalt: Grunnen at det avviker fra Forsikringsoppgjør/ bussuhell på inntektssiden er at noen av utgiftene i.f.m. bussuhellet og arbeidet etterpå er ført andre steder. Lederrekruteringsprosjekt: Avviket skyldes at det var budsjettert med å trykke nytt opplag av brosjyren. Dette var ikke nødvendig. 18

19 5.2 Resultatregnskap for Fureneset Speidertun 2002 Budsjett Regnskap Inntekter: Utleie 40,000 67,920 Telefonpenger 2,000 1,179 Sum driftsinntekter 42,000 69,099 Gave fra Old Guides gruppene 25,000 Andre gaver 1,000 Sum inntekter 42,000 95,099 Utgifter: Tjenester, kretskontoret 4,000 6,792 Strøm 17,000 14,487 Telefon 4,000 4,114 Forsikring 12,000 10,224 Maling utvendig hytter og hus 2, Renovasjon/septiktanktømming 2,500 2,923 Andre driftsutgifter 25,000 7,205 Sum driftsutgifter 66,500 46,403 Opparbeidelse uteommråde 35,000 48,708 Material til påbegynt arbeid 10, Isolering/panel møterom låven 5,000 5,242 Rørlegger 5,000 5,213 Elektrikerarbeid + materiell 50,000 Andre utbyggingsutgifter 4,588 Sum utbygging 105,000 64,288 Sum utgifter 171, ,691 Resultat -129,500-15,592 Kommentar: Utleie: Avviket skyldes at vi hadde veldig god utleie av stedet på sommeren til utenlandske speidere. Vi har brukt en god del mer penger på uteområdene enn det vi hadde planlagt. Det skyldes uforutsette problemer med tette drensledninger som måtte graves opp, gruses og fylles igjen. I tillegg har området rundt O.G. hytten blitt planert og tunet fått grus. O.G. damene har gitt kr til dette arbeidet. Når det gjelder avsatte midler til elektrikerarbeid, har vi ikke brukt noe her p.g.a. at vi ikke har kommet så langt med dugnadsarbeidet som forventet. 19

20 5.3 Status pr Fokus bank ,134 45,285 Fokus bank, skatt 1, (drift) 103, , (skatt) 1, mnd 200, mnd 200,095 Andelsbrev Speidersport A/L 1,000 1,000 Kasse Kundefordringer 7,855 8,651 Sum eiendeler 701, ,575 Feriepenger/arb.giveravgift etc. 24,001 27,880 Skyldig husleie 0 1,173 SR-Jubileumsgave 200,000 Kretsleir ,000 50,000 Sum gjeld 138, ,053 Egenkapital krets 215, ,074 Egenkapital Fureneset Drift 0 0 Egenkapital Fureneset Utbygging 4,723 6,738 Resultat krets 341, ,302 Resultat Fureneset 2,015-15, , ,522 Sum gjeld og egenkapital 701, , Revisors beretning Regnskapet var ikke ferdig revidert ved utsendelsen av sakspapirene, revisors beretning vil bli lagt fram på årsmøtet. Kretsstyret innstiller: Regnskapet for 2002 godkjennes, så sant ikke revisor har alvorlige merknader. 5.5 Disponering av overskudd/underskudd Årsresultatet for Vesterlen krets for 2002 var kr ,- Årsresultatet for Fureneset speidertun for 2002 var kr ,- i underskudd. Kretsstyret foreslår: 1) Til kretsens egenkapital overføres kr ,-. 2) Underskudd Fureneset speidertun på kr ,- Dette vil gi: Egenkapital Krets pr kr ,- Egenkapital Fureneset utbygging pr kr ,- Kretsstyret innstiller: Forslaget vedtas. 20

... 1. Åpning. 1.3. Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting 2005. Han presenterte også kretsstyret.

... 1. Åpning. 1.3. Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting 2005. Han presenterte også kretsstyret. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 27. ordinære årsmøte i kretsting 15. mars 2005 Protokoll Kretstinget ble holdt på Tjensvoll Bydelshus med 2. Stavanger speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 26. ordinære årsmøte i kretsting 16. mars 2004 Protokoll Kretstinget ble holdt på Skeie skole med Hundvåg 1 og Hundvåg MS speidergrupper som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 22. ordinære årsmøte i kretsting 19. mars 2000 Protokoll Kretstinget ble holdt på Tananger ungdomsskole med 1. Tananger sjø som vertskapsgruppe. Møtets varighet

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 30. ordinære årsmøte i kretsting 11. mars 2008 Protokoll Kretstinget ble holdt på Røde Kors-huset på Bryne med Bryne speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 28. ordinære årsmøte i kretsting 14. mars 2006 Protokoll Kretstinget ble holdt på samfunnshuset på Kvernaland med Kverneland speidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap.

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 35. ordinære årsmøte i kretsting 5.mars 2013 Protokoll Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 6. mars 2011 kl. 18.30 på Grendehuset i Fevang (se vedlagt veibeskrivelse) Innkalling sendes kun til gruppenes

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2004 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2004 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Saksliste 1 ÅPNING...

Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TO TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

K R E T S T I N G 2011

K R E T S T I N G 2011 K R E T S T I N G 2011 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 2. MARS 2011 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 37. ordinære årsmøte i kretsting 3.mars 2015 Protokoll Kretstinget ble holdt på The Stage, Internasjonalt hus med Hinna speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Kantinen i Herøya Næringspark, Porsgrunn kommune Tormod Gjestlands veg 16 4. juni 2012 kl. 18:30 4. juni 2012 ÅRSMØTE I GRENLAND

Detaljer

Saksliste 1 ÅPNING...

Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TO TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN...

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2005 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2005 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Kretsting Sør-Trøndelag krets

Kretsting Sør-Trøndelag krets Kretsting Sør-Trøndelag krets 16.10.2016 kl. 13.00 17.00 Brettingen kystfort Denne innkallinga er sendt til gruppelederne i kretsen. Gruppeleder må sørge for at papirene blir gjort kjent i egen gruppe.

Detaljer

Kretstinget ble holdt i kantinen til BP Norge med Godeset speidergruppe som vertskap.

Kretstinget ble holdt i kantinen til BP Norge med Godeset speidergruppe som vertskap. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 36. ordinære årsmøte i kretsting 4.mars 2014 Protokoll Kretstinget ble holdt i kantinen til BP Norge med Godeset speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

Kretsting i Sør-Trøndelag krets

Kretsting i Sør-Trøndelag krets Kretsting i Sør-Trøndelag krets 18.10.2015 kl. 13.00 15.00 Denne innkallinga er sendt til gruppelederne i kretsen. Gruppeleder må sørge for at papirene blir gjort kjent i egen gruppe. Husk at minst 1/3

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2008 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2008 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Kretsting Sør-Trøndelag krets

Kretsting Sør-Trøndelag krets Kretsting Sør-Trøndelag krets 12.11.2017 kl. 12.00 16.00 Gimse Ungdomskole Melhus Åpent for registrering av delegater fra 11:30 Denne innkallinga er sendt til gruppelederne i kretsen. Gruppeleder må sørge

Detaljer

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund Gulset Kirke 20. Oktober 2015 kl 18.30 20. oktober 2015 KRETSTING I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1 av 6 Medlemmer av KRETSTINGET er i henhold

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2006 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2006 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien 17. Oktober 2017 kl. 18:30 17. oktober 2017 KRETSTING I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1

Detaljer

K R E T S T I N G 2014

K R E T S T I N G 2014 K R E T S T I N G 2014 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund SØNDAG 2. MARS 2014 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård rett overfor speiderkontoret. Oppmøte for registrering

Detaljer

Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets

Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets 15.-16.10.2005 på Oppdal Trondheim 02.10.05 Denne innkallingen er sendt til gruppeledere, direktemedlemmer, husrådet og regnskapsfører. Gruppeleder må sørge

Detaljer

Årsmøte i Sør-Trøndelag krets

Årsmøte i Sør-Trøndelag krets Årsmøte i Sør-Trøndelag krets 10.03.2011 kl. 18.30-21.00 NTNU Gløshaugen Trondheim, 24.02.11 Denne innkallinga er sendt til gruppeledere, direktemedlemmer, husrådet og regnskapsfører. Gruppeleder må sørge

Detaljer

Fredrikstad krets av Norges speiderforbund. Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2017

Fredrikstad krets av Norges speiderforbund. Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2017 Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr - 16. mars 2017 1 Innkalling og sakspapirer til kretstingets årsmøte for speideråret 2016 38. ordinære

Detaljer

Vesterlen krets av NSF Årsmøte i kretsting 2009 Sakspapirer pr 04.02.2009. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF Årsmøte i kretsting 2009 Sakspapirer pr 04.02.2009. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Skogvokterne

Innkalling til årsmøte i Skogvokterne Innkalling til årsmøte i Skogvokterne 15.05.2015 kl. 19:00 21:00 Solstølen, Hol kommune Sandnes, 29.04.2015 Denne innkallingen er sendt til alle betalende medlemmer av Skogvokterne. Det innkalles til årsmøte

Detaljer

Innkalling til kretsting

Innkalling til kretsting MEMBER OF THE WORLD ORGANIZATION OF THE SCOUT MOVEMENT (WOSM) AND THE WORLD ASSOCIATION OF GIRL GUIDES (WAGGGS) WITH 35 MILLION MEMBERS IN MORE THAN 200 COUNTRIES AND TERRITORIES Hordaland Krins av Norges

Detaljer

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 Kretsting ble i år ikke holdt sammen med Norges KFUK-KFUM, Agder Krets Vi hadde skiftet ukedag fra søndag til fredag for å prøve om dette

Detaljer

Bryne Speidergruppe. Årsrapport 2015

Bryne Speidergruppe. Årsrapport 2015 Bryne Speidergruppe Årsrapport 2015 Årsrapport for Bryne speidergruppe 2015 Gruppestyret: Bryne Speidergruppe har hatt et aktivt år i løpet av 2015. Vi har et jevnt medlemstall på ca 50 medlemmer. Siden

Detaljer

1 ÅPNING... SAKSLISTE...

1 ÅPNING... SAKSLISTE... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund 102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund Her finner du lovene i kortversjon, der det viktigste for gruppe, krets og forbund er tatt med. I 102.2 finner du grunnregler og lover for Norges

Detaljer

Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2016

Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2016 Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Foto: Tove Arntzen Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr - 10. mars 2016 Speidere vil ut - Patruljen tar ansvar - Speiding når flere www.fredrikstadspeiderne.no

Detaljer

Informasjons- og foreldremøte

Informasjons- og foreldremøte Godeset Speidergruppe Vesterlen krets av Norges Speiderforbund (NSF) Informasjons- og foreldremøte 16.09.2014 Arne Sørbø, Gruppeleder Side - 1 Agenda Side - 2 Hva er speiding Speideridealene Ord og uttrykk

Detaljer

Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 25. februar 2014 kl. 18.30 på Fevang Sak 1/14 Konstituering a) valg av møteleder Vedtak: Per Espen Todal, Hortenspeiding

Detaljer

Protokoll fra Speiderstyrets møte 12. juni 2003 Dok. nr. 78/03 Referat fra Arbeidsutvalgets møte 24. juni 2003 Dok. nr. 79/03

Protokoll fra Speiderstyrets møte 12. juni 2003 Dok. nr. 78/03 Referat fra Arbeidsutvalgets møte 24. juni 2003 Dok. nr. 79/03 Norges speiderforbund Dok. nr. 90/03 Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo Sak nr. 71/03 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 19. AUGUST 2003 Møtet ble holdt på Forbundskontoret i Øvre Vollgate 9, Oslo Følgende deltok

Detaljer

Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Åfoss idrettshus. 16. oktober 2012 kl. 18:30

Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Åfoss idrettshus. 16. oktober 2012 kl. 18:30 Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund Åfoss idrettshus 16. oktober 2012 kl. 18:30 Gruppeleder i 1. Skotfoss ønsker oss velkommen til Åfoss idrettshus. Hanne Birte forteller litt

Detaljer

Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe

Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe Protokoll ØØK av NSF Kretsting 09. februar 2014 Sted: Tomter Skole Tid: 12.00 17.00 Sak 1. Konstituering Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND

RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV ORGANISASJONSKART RYVARDEN KRETS... 2 HUSKELISTE FOR STYRE, UTVALG OG KOMITEER... 3 KRETSTINGETS ÅRSMØTE... 4 VALG... 5 ROVERTINGETS ÅRSMØTE... 6 KRETSSTYRET... 7 BETALING

Detaljer

Vedtekter for Godeset speidergruppe

Vedtekter for Godeset speidergruppe Vedtekter for Godeset speidergruppe Organisasjonsnummer: 992 222 484 Vedtatt av Årsmøtet 25.02.20 1 Formål Godeset speidergruppes mål er å utvikle medlemmene til selvstendige og ansvarsbevisste mennesker

Detaljer

Saksliste. Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2013 - Sakspapirer pr 22.02.2013 1 ÅPNING

Saksliste. Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2013 - Sakspapirer pr 22.02.2013 1 ÅPNING 1 ÅPNING Saksliste SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Årsmøte i gruppeting 2017 Slottet, 22. februar kl 18-20

Årsmøte i gruppeting 2017 Slottet, 22. februar kl 18-20 Årsmøte i gruppeting 2017 Slottet, 22. februar kl 18-20 Saksliste 1) Konstituering A) Godkjenning av forretningsorden B) Godkjenning av innkalling C) Valg av ordstyrer D) Valg av referent E) Valg av 2

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Ungdomshuset til KFUK/KFUM Ved Skien kirke. 5. mars 2009 kl. 18:30

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Ungdomshuset til KFUK/KFUM Ved Skien kirke. 5. mars 2009 kl. 18:30 Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Ungdomshuset til KFUK/KFUM Ved Skien kirke 5. mars 2009 kl. 18:30 Sak 1 Konstituering av møtet 1.1 Godkjenning av innkalling og saksliste Følgende

Detaljer

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt. ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund Postadresse: Postboks 228,1891 Rakkestad Telefon: 93 24 98 90 Bankgiro:1090.24.66970 Referat fra Kretstinget 2015 1. KONSTITUERING v/ Kretsleder 1.1 Valg av

Detaljer

Saksliste. Sakspapirer Årsmøte i Vesterlen krets 2015 Versjon 4 pr.3.mars 2015 1 ÅPNING

Saksliste. Sakspapirer Årsmøte i Vesterlen krets 2015 Versjon 4 pr.3.mars 2015 1 ÅPNING 1 ÅPNING Saksliste SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Speidergruppene i Porsgrunn

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Speidergruppene i Porsgrunn Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Speidergruppene i Porsgrunn Kantinen Herøya Næringspark 4.juni 2012 kl. 18:30 4.juni 2012 REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE side 1 av 5 Sak 1:

Detaljer

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets På Saksvik skole på Vikhamar. 1. Åpning Flaggutrulling og flaggsangen. Velkomsthilsen ved visekretsleder Gøril Holmvassdal. 2. Konstituering 2.1 Godkjenning

Detaljer

Saksliste årsmøte/gruppeting i Rovernes beredskapsgruppe, Rogaland

Saksliste årsmøte/gruppeting i Rovernes beredskapsgruppe, Rogaland Til alle medlemmer Saksliste årsmøte/gruppeting i Rovernes beredskapsgruppe, Rogaland Onsdag 11.desember kl.18.00 ca.20.00 på Madla speiderhus Antrekk: Speiderskjorte og skjerf. Saker som skal behandles:

Detaljer

FOLLO KRETS. Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut.

FOLLO KRETS. Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut. FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars 2011 Sted: Seiersten ungdomsskole i Drøbak Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut. SAK 1/2011

Detaljer

10.10.2012 Oslospeiderne av NSF, 93 04 06 83/ post@oslospeiderne.no - Pb 6927 St. Olavs plass, 0130 Oslo

10.10.2012 Oslospeiderne av NSF, 93 04 06 83/ post@oslospeiderne.no - Pb 6927 St. Olavs plass, 0130 Oslo Til kretstingets representanter Innkalling sendes kun elektronisk og til alle medlemmer over 15 år. Representanter til tinget velges av gruppetinget (se under). Delegater meldes på via medlemssystemet,

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Endelig Inkalling til Kretsting Sak 1/2012 Konstituering Sak2/2012 - Årsapport 2011 Sak 3/2012 Regnskap 2011 Sak 4/2012 Budsjett 2012 Kretsstyret innkaller til kretsting

Detaljer

Årsberetning 2014. Årsberetning Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund 2014

Årsberetning 2014. Årsberetning Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund 2014 1. Organisasjon 1.1Kretsstyret Kretsstyrets sammensetning før årsmøtet Kretsleder; Trond Willersrud Visekretsleder; Kenneth Strømmen Styremedlemmer; Helge Jensen Thina Amalie Rossø Henrik Bowitz Varamedlemmer;

Detaljer

Østre Toten speidergruppe

Østre Toten speidergruppe Østre Toten speidergruppe Innkalling til gruppetingets årsmøte 2012 24. jan. 2012 Hoffsvangen skole, onsdag 1.februar kl 1800-2000 NSF s lover ( 2-2-2) sier: Gruppens besluttende organ er gruppetinget

Detaljer

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik.

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik. REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ SPEIDING 30. OKTOBER 2011 Til stede: Arne Nørstebø (leder), Elin Vannes, Ingeborg Engh, Kathrine Myhre Nordby, Morten Qvenild Andersen, Raymond Homme, Solveig Ugelstad Rivelsrud

Detaljer

Referat fra Kretsting Sør-Trøndelag krets

Referat fra Kretsting Sør-Trøndelag krets Referat fra Kretsting 09.11.2013 Sør-Trøndelag krets Frikirken Trondheim 1. Åpning Flaggrulling av Sebastian Skjetne (Trondheim FSK). Velkomsthilsen av Anders Sveen (Stjørdal). 2. Konstituering 2.1 Godkjenning

Detaljer

Norges speiderforbund Dok. nr. 126/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo. REFERAT FRA MØTER I KOMITE SPEIDING (KS) 21 og 30. SEPTEMBER 2005.

Norges speiderforbund Dok. nr. 126/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo. REFERAT FRA MØTER I KOMITE SPEIDING (KS) 21 og 30. SEPTEMBER 2005. Komite speiding Norges speiderforbund Dok. nr. 126/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTER I KOMITE SPEIDING (KS) 21 og 30. SEPTEMBER 2005. Til stede: Møtested: Hanne Mette Lundberg (leder), Hans

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Kretsting søndag 6. mars klokken 1830. Sted: Furuly menighetssenter, Råde Sak 0/2013 - Mat Sak 1/2013 Konstituering Sak2/2013 - Årsrapport 2012 Sak 3/2013 Regnskap

Detaljer

Referat årsmøte i Tele-Busk krets

Referat årsmøte i Tele-Busk krets Referat årsmøte i Tele-Busk krets Årsmøtet avholdt på Speiderheimen i Notodden, torsdag 10 mars 2011 kl 19.00. 1. Åpning med godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og saksliste ble godkjent.

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Referat fra Kretstingets årsmøte 10. mars 2015 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Side 1 Kretsleder Knut Dahlgren, Kjølberg MS

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2012 - Sakspapirer pr 16.02.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2012 - Sakspapirer pr 16.02.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Denne innkallingen distribueres til Gruppeledere, som igjen distribuerer denne til sine respektive ledere og tingmedlemmer

Denne innkallingen distribueres til Gruppeledere, som igjen distribuerer denne til sine respektive ledere og tingmedlemmer 29. september 2010 TIL KRETSTINGETS HALVÅRSMØTE Du innkalles herved til kretstingets halvårsmøte 13.oktober 2010. Vi starter kl.1900, og tar sikte på å være ferdig kl. 2100. Halvårsmøtet vil være på Speiderhuset

Detaljer

K R E T S T I N G 2012

K R E T S T I N G 2012 K R E T S T I N G 2012 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 7. MARS 2012 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

Endelig kretstingsinnkalling 2014

Endelig kretstingsinnkalling 2014 Endelig kretstingsinnkalling 2014 Sak 1/2014 - Konstituering 1/1 - Godkjenning av innkalling og saksliste årsmøtet 2014 1/2 - Valg av møteleder 1/3 - Godkjenning av forretningsorden (Se forslag til endring

Detaljer

Informasjon. Velkommen til Kretsbannerkonkurransen for tropp 2014 10.04.14

Informasjon. Velkommen til Kretsbannerkonkurransen for tropp 2014 10.04.14 10.04.14 Informasjon Velkommen til Kretsbannerkonkurransen for tropp 2014 Det er i år Rolvsøyspeiderne som er teknisk arrangør av KBK 2014 og vi har i hovedsak fulgt samme opplegg som tidligere år. Vi

Detaljer

Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets

Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets 20.-22.10.2006 på Melhus Trondheim 27.09.06 Denne innkalingen er sendt til gruppeledere, direktemedlemmer, husrådet og regnskapsfører. Gruppeleder må sørge

Detaljer

Utskrift av protokoll fra kretsting for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Utskrift av protokoll fra kretsting for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Utskrift av protokoll fra kretsting for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Mandag 27. oktober 2008 kl. 18.30 på Speiderhuset ved festningen i Horten. Delegatene ble først ledet inn i en rundløype

Detaljer

Sakliste Årsmøte 2015

Sakliste Årsmøte 2015 Sakliste Årsmøte 2015 Tid: Onsdag den 21. januar 2015 1. Velge a)ordstyrer, b)referent og c)to personer (ikke blant styrets medlemmer) til å underskrive protokollen 2. Behandle årsrapport. 3. Behandle

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 01 03. OKTOBER 2004.

REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 01 03. OKTOBER 2004. Komite speiding Norges speiderforbund Dok. nr. 129/04. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 01 03. OKTOBER 2004. Til stede: Forfall: Møtested: Hanne Mette Lundberg (leder),

Detaljer

Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund

Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Kretsleder har ordet Nok et aktivt speiderår er lagt bak oss, og det er spennende å se de mange forskjellige aktivitetene som foregår rundt

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 FOR ØVRE BUSKERUD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND

ÅRSBERETNING 2006 FOR ØVRE BUSKERUD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND ÅRSBERETNING 2006 FOR ØVRE BUSKERUD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND Øvre Buskerud krets har pr. 31.12.2006 57 småspeidere, 134 speidere, 8 rovere, 36 ledere, 25 O.G. og direktemedlemmer. Medlemmene er fordelt

Detaljer

Referat Kretsstyremøte Gudbrandsdal krets av NSF Felles ledermøte

Referat Kretsstyremøte Gudbrandsdal krets av NSF Felles ledermøte 1 Referat Kretsstyremøte Gudbrandsdal krets av NSF Felles ledermøte Tid (dato, fra kl til kl): 24.11.2013 kl.17-20.00 Sted: Avab CAC Lillehammer Innkalt av (avd og person): Arnfinn Roel (Kretsleder) Ordstyrer:

Detaljer

Velkommen som delegat til Roverforum

Velkommen som delegat til Roverforum Velkommen som delegat til Roverforum Roverforum begynner å nærme seg og her kommer informasjon fra oss i prosjektgruppa. Hva er Roverforum? - Et forum hvor unge rovere skal få en mulighet til å ytre sine

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund

Innkalling til årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Innkalling til årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Speiderhuset i Studsdalen Kragerø 5. mars 2014 kl. 18:30 5. mars 2014 ÅRSMØTE I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1 av 13 Medlemmer av KRETSTINGET

Detaljer

Ferdig opplegg for motivasjonssamlinger med gruppeledere i kretser. Kretsstyret er representert på gruppeting

Ferdig opplegg for motivasjonssamlinger med gruppeledere i kretser. Kretsstyret er representert på gruppeting STRATEGISK PLAN LEDERKVALITET Visjon 2016: Norges speiderforbund har dyktige, motiverte og kvalitetsbevisste ledere. Speidingen og lederutviklingen foregår i hovedsak gjennom praktisk erfaring på gruppeplan.

Detaljer

INNKOMNE FORSLAG...19

INNKOMNE FORSLAG...19 1 ÅPNING Saksliste SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Årsberetning 2016 Nedre Buskerud Krets

Årsberetning 2016 Nedre Buskerud Krets Årsberetning 2016 Nedre Buskerud Krets Organisasjon; Kretsstyret. Kretsstyrets sammensetning før årsmøtet 7.april Helge Jensen Kretsleder Hanne Bredde Vig Ingrid Nørstebø Laache Rune Haukedal Valdemar

Detaljer

Komite speiding Norges speiderforbund Dok. nr. 119/03. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo

Komite speiding Norges speiderforbund Dok. nr. 119/03. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo Komite speiding Norges speiderforbund Dok. nr. 119/03. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 12-13. SEPTEMBER 2003. Til stede: Forfall: Hanne Mette Lundberg (leder), Marte

Detaljer

ABspeiderne.no Norges Speiderforbund Wøien Gård, Gml. Lommedalsv 33, 1339 VØYENENGA

ABspeiderne.no Norges Speiderforbund Wøien Gård, Gml. Lommedalsv 33, 1339 VØYENENGA ABspeiderne.no Norges Speiderforbund Wøien Gård, Gml. Lommedalsv 33, 1339 VØYENENGA Protokoll fra kretsting 2009/1 Tlf: 67 13 60 32 Org.nr: 971429593 Hjemmeside: abspeiderne.no E-post: post@abspeiderne.no

Detaljer

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Speidertinget nærmer seg med stormskritt. Helgen 3.-5. november skal ny speidersjef og nytt speiderstyre velges, nye lover skal vedtas eller forkastes,

Detaljer

Referat fra kretsstyremøte mandag 07. april 2014 på kretskontoret

Referat fra kretsstyremøte mandag 07. april 2014 på kretskontoret Referat fra kretsstyremøte mandag 07. april 2014 på kretskontoret Til stede: Kurt Vidar Gundersen, Tone Klufthaugen, Sven Erik Gunnerød, Alf-Arne Kristoffersen, Jonas Fredriksen, Ingrid Edvardsen, Håvar

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

17. januar 2008 Årsrapport 2007 Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM speiderne

17. januar 2008 Årsrapport 2007 Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM speiderne 17. januar 2008 Årsrapport 2007 Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM speiderne I. Organisasjon A) Medlemstall I 2007 var det pr. 31.12.07 565 registrerte medlemmer totalt. Medlemmer under 26 år: 500

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund 24.03.10

Referat fra årsmøtet i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund 24.03.10 1 Referat fra årsmøtet i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund 24.03.10 Antall fremmøtte med stemmerett: 51, 2 uten stemmerett Av disse er 15 speiderdelegater. Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning

Detaljer

Årsberetning 2012 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund

Årsberetning 2012 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2012 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Kretsleder har ordet Speideråret vi har lagt bak oss siden forrige årsmøte har vært et begivenhetsrikt år med mye aktivitet i gruppene og mange

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes TING 2017 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting Lørdag 11.mars 2017 Vestnes 1 1 Velkommen til Kretsting Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets(mrgtk) har gleden av å invitere lag

Detaljer

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Sakliste Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Sakliste Åpning av OIKs ting Sak nr. 1 Sak nr. 2 Sak nr. 3 Sak nr. 4 Sak nr. 5

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger TING 2017 Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 1.april 2017 Levanger 1 1 Velkommen til Kretsting Nord-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(NTGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet NTGTK samt

Detaljer

Kretsting i Sør-Trøndelag krets

Kretsting i Sør-Trøndelag krets Kretsting i Sør-Trøndelag krets 19.10.2014 kl. 13.00 15.00 Denne innkallinga er sendt til gruppelederne i kretsen. Gruppeleder må sørge for at papirene blir gjort kjent i egen gruppe. Husk at minst 1/3

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Referat fra Follo Krets' kretsting søndag 7.mars 2010 Myrvolls gruppeleder ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut. SAK 1/10 Konstituering Godkjent 1.1 Godkjenning

Detaljer

Årsmøte Kretsting Vesterlen krets

Årsmøte Kretsting Vesterlen krets Årsmøte Kretsting Vesterlen krets Kretsstyret vil med dette ønske velkommen til årsmøte i Kretsting. Årsmøte er i år lagt til Øytun speiderhus på Hundvåg i Stavanger. Hundvåg 1. speidergruppe er vertskap.

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.45 Kl 09.30 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

STRATEGISK PLAN OG ARBEIDSMÅL FOR

STRATEGISK PLAN OG ARBEIDSMÅL FOR STRATEGISK PLAN OG ARBEIDSMÅL FOR 2005 2006 A) Tropp - Opplevelser - Førerpatrulje / patruljearbeidet - Attraktivt for ledere - Medvirkning - Kvalitet Sørger for at kretsen har en stab superbrukere Holder

Detaljer

REFERAT KRETSTING FEBRUAR 2002 LABERGET LEIRSTED SKOGN

REFERAT KRETSTING FEBRUAR 2002 LABERGET LEIRSTED SKOGN REFERAT KRETSTING 8. - 9.FEBRUAR 2002 LABERGET LEIRSTED SKOGN 01/02 Åpning av kretstingets årsmøte Arnt J. Øvreness sto for åpningen, den besto av flaggutrulling med sang. Deretter kom en person fra hver

Detaljer

Sven Bjørn Lilleslåtten (leder/ordstyrer), Ingeborg Engh (ordstyrer), Terje Myhr, Aylin Kaya Gustavsen, Susanne Grønner, Dag Erling, Austvik

Sven Bjørn Lilleslåtten (leder/ordstyrer), Ingeborg Engh (ordstyrer), Terje Myhr, Aylin Kaya Gustavsen, Susanne Grønner, Dag Erling, Austvik NOTAT Til stede: Sven Bjørn Lilleslåtten (leder/ordstyrer), Ingeborg Engh (ordstyrer), Terje Myhr, Aylin Kaya Gustavsen, Susanne Grønner, Dag Erling, Austvik Dato: 29. november 1. desember 2013 Tid: i

Detaljer

(Sist endret på Speidertinget 2014)

(Sist endret på Speidertinget 2014) Norges speiderforbund Grunnregler og lover (Sist endret på Speidertinget 2014) 1 Grunnregler 1-1 Organisasjonens navn er Norges speiderforbund (NSF), hvori er opptatt Norsk Speidergutt-Forbund og Norsk

Detaljer

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim TING 2017 Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 18.mars 2017 Trondheim 1 1 Velkommen til Kretsting Sør-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(STGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet STGTK samt

Detaljer