Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting Sakspapirer pr Saksliste 1 ÅPNING...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2012 - Sakspapirer pr 16.02.2012. Saksliste 1 ÅPNING..."

Transkript

1 Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE KONSTITUERING GODKJENNING AV REPRESENTANTENE GODKJENNING AV TELLEKORPS VALG AV TO REFERENTER VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN ÅRSMELDING KRETSSTYRET ADMINISTRASJON POLITIATTEST MEDLEMSTALL PR KRETSENS TILLITSVALGTE LEDERTRENERE KRETSENS KOMITÉER KRETSENS/KOMITÉENES ARRANGEMENTER M.V LEDERTRENING FURUNESET SPEIDERTUN REPRESENTASJON SLUTTORD REGNSKAP REVISORS BERETNING RESULTATREGNSKAP FOR FURUNESET SPEIDERTUN RESULTATREGNSKAP FOR VESTERLEN KRETS REGNSKAP KRETSLEIR 2011 (TIL INFORMASJON) STATUS PR DISPONERING OVERSKUDD/ INNDEKNING UNDERSKUDD INNKOMNE FORSLAG FORSLAG FRA KRETSSTYRET FORSLAG FRA KRETSSTYRET FORSLAG FRA KRETSSTYRET FORSLAG FRA KRETSSTYRET FORSLAG FRA KRETSSTYRET FORSLAG FRA SIGURD MO FORSLAG FRA KRETSSTYRET AKTIVITETSPLAN AKTIVITETSPLAN AKTIVITETSPLAN VÅR 2013 (TIL INFORMASJON) ARBEIDSMÅL BUDSJETT BUDSJETT FOR FURUNESET SPEIDERTUN BUDSJETT FOR VESTERLEN KRETS FOR VALG VALG AV VALGKOMITÉ VALG AV KANDIDATER TIL SPEIDERTINGET VALG AV MØTELEDERE VALG AV REVISOR AVSLUTNING

2 2 Konstituering 2.1 Godkjenning av representantene Liste over representantene vil bli lagt fram på tinget. 2. Flekkefjord MS er blitt overført fra Sørlandet krets til Vesterlen krets i januar Gruppen hadde 36 betalende medlemmer per Kretsstyret innstiller: Gruppeleder og 4 delegater fra 2. Flekkefjord godkjennes som representanter av kretstinget. Old Guides har 52 betalende medlemmer i Vesterlen krets per Det er foretatt organisatoriske endringer i grupperingen som gjør at de ikke lenger har grupper i Vesterlen krets, men medlemmene har valgt å forbli direkte tilknyttet Vesterlen krets. Kretsstyret innstiller: Leder og 5 delegater fra Old Guides i Vesterlen krets godkjennes som representanter av kretstinget. 2.2 Godkjenning av tellekorps 1. Sandnes speidergruppe. Ansvarlig: Ola Helgeland Kretsstyret innstiller: Tellekorpset godkjennes 2.3 Valg av to referenter Kretsstyret innstiller: Liv Margareth Aksland og Heidi Haugland Tveit 2.4 Valg av to delegater til å underskrive protokollen Kretsstyret innstiller: Ola Helgeland og Carina B. Stenseth Lund 2.5 Godkjenning av innkalling og saksliste Kretsstyret innstiller: Innkalling og saksliste godkjennes 2

3 2.6 Forretningsorden Kretstinget ledes av de valgte møteledere. Registrering av delegater foregår kun før Kretstinget starter, og i pauser under tinget Protokoll føres av to valgte referenter. Den undertegnes av møtelederne, de to valgte delegatene og møtereferentene Ingen representanter har rett til ordet mer enn to ganger i samme sak, med unntak av forslagsstilleren. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden *1), har rett til ett minutts taletid. Møtelederen har rett til å foreslå avkorting av taletiden og foreslå strek *2) med de inntegnede talere. Registrerte observatører og kretssekretær har talerett. Møteleder kan foreslå å innskrenke denne Alle forslag må innleveres skriftlig til møtelederne, undertegnet med representantens navn og nummer. Nye forslag kan ikke legges frem etter at strek er satt og fremsatte forslag kan da ikke trekkes tilbake. Saker som ikke står på sakslisten kan ikke fremmes Alle forslag avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer telles ikke med. Ved stemmelikhet anses forslaget som falt. Alle valg avgjøres ved alminnelig flertall, (kan være mindre enn halvparten, men flere stemmer enn nestemann, blanke stemmer teller ikke med). Alle valg foregår skriftlig når det er mer enn én kandidat, eller når én av representantene forlanger det. Ved omvalg strykes inntil to kandidater (de to med minst stemmer fra siste valgrunde). Det må være igjen minst en kandidat mer enn det som skal velges. Ved stemmelikhet mellom to kandidater, avgjøres valget ved loddtrekning etter 2. valgrunde med stemmelikhet. Det kan ikke stilles benkeforslag ved valg bortsett fra valg til speiderforum og roverforum, hvor det tillates benkeforslag på forumets deltagere. De som er med i tellekorps bør ikke ha stemmerett (teknisk arrangør skaffer tellekorps) I protokollen føres inn alle forslag og de vedtak som blir gjort, med antall stemmer for og imot. Likeledes innføres i protokollen navnene på de representanter som har hatt ordet under de forskjellige saker Protokoll fra kretstinget sendes på e-post til alle gruppeledere og legges ut på kretsens hjemmesider Kretstingets møte er åpent for alle interesserte. *1) Forlange ordet til forretningsorden vil si innlegg vedrørende behandlingen av saken. *2) Sette strek betyr at ingen flere talere kan forlange ordet enn de som møtelederne allerede har notert. Kretsstyret innstiller: Forretningsorden for kretstinget 2012 godkjennes 3

4 3 Årsmelding 3.1 Kretsstyret Kretsstyret pr Kretsleder Geir Helge Tjøstolvsen-Schmidt 1. Sola Visekretsleder Kine Løland Rege 1. Lura Styremedlemmer Therese Widerøe Graue Randaberg Torstein Hafsøe RBG Rogaland Trond Haugland Godeset Arne Ofstad Riska Sissel Skoge 1. Tananger sjø 3.2 Administrasjon Kretssekretær: Heidi Haugland Tveit, ansatt i 80% stilling Kretskontor: Haugåsstubben 1B, 4016 Stavanger Postadresse: Haugåsstubben 1B, 4016 Stavanger Fast kontortid: Mandag, onsdag og torsdag kl Tirsdag kl Regnskapsfører: Reidun Egeland Hinna Internasjonal kontakt: John Steinar Aske Hundvåg MS Kretskontorets tlf.nr er viderekoblet til kretssekretærs mobil og mobilsvar når det ikke er betjent, eller utenom åpningstid. E-post-adresse: Nettsider: 3.3 Politiattest Kretsen har arbeidet aktivt med innkreving av politiattester i henhold til retningslinjene for politiattester i Norges speiderforbund. 4

5 3.4 Medlemstall pr Gruppe Ant. medl. bet. Ant. medl. bet Endr. i % pr pr fra 2010 til 2011 Vesterlen krets ,0 Figgjo speidergruppe 1 1 0,0 Godeset speidergruppe ,9 1. Egersund speidergruppe ,1 Madla speidergruppe ,8 Stavanger 8.Speidergruppe (Nedlagt 2011) ,0 2. Stavanger speidergruppe ,3 7. Stavanger speidergruppe (Hvilende) 6 6 0,0 Hinna speidergruppe ,8 Hundvåg I speidergruppe ,5 Tasta speidergruppe ,7 Forus speidergruppe (Hvilende) ,3 1. Hetland speidergruppe ,0 Randaberg speidergruppe ,3 1. Sola speidergruppe ,3 1. Tananger sjøspeidergruppe ,3 Sauda 1 speidergruppe 1 1 0,0 Strand Jørpeland speidergruppe ,2 Strand Tau speidergruppe (Nedlagt 2011) ,0 1. Sandnes speidergruppe ,5 2. Sandnes sjøspeidergruppe ,0 1. Lura speidergruppe ,7 Riska speidergruppe ,5 Kverneland speidergruppe ,6 Bryne speidergruppe ,4 Hå-Nærbø speidergruppe ,1 Stavanger Old Guides I sp.gr ,0 Stavanger Old Guides II sp.gr ,3 Stavanger O.G. III speidergr ,0 Hinna 1. Old Guides speidergr ,0 Hinna 2. O.G. speidergruppe ,3 Hå-Nærbø Old Guides speidergr ,7 Bryne Old Guides speidergruppe 4 4 0,0 Randaberg Old Guides speidergr ,0 Strand Jørpeland O.G. speidergr ,0 Mosikken Old Guides speidergr ,0 Rovernes beredskapsgruppe ,1 Sørmarka OG speidergruppe 8 8 0,0 Furuneset speidergruppe ,0 Sjernarøy speidergruppe ,3 Bru sjøspeidergruppe ,5 Rennesøy speidergruppe ,8 Egersund FA speidergruppe ,4 Sandnes FA speidergruppe (Hvilende) ,0 Stavanger BSK speidergruppe (Hvilende) 1 1 0,0 Bryne FSK speidergruppe (Hvilende) 1 1 0,0 Riska FSK speidergruppe ,7 Hundvåg MS speidergruppe ,8 Sandnes MS speidergruppe ,3 Stavanger MS speidergruppe (Hvilende) 5 5 0,0 Stavanger MSK speidergruppe (ny i 2011) 7 - Sum ,4 5

6 3.5 Kretsens tillitsvalgte Kretsen har i tillegg til kretsstyret følgende tillitsvalgte pr. 31. desember 2011: Delegater til speiderting I tillegg til kretsleder som er fast delegat på speiderting, ble følgende personer valgt for 2 år den 9. mars 2010: Kine Løland Rege Steinar Apeland Sigurd Mo Rolf Christian Bergheim Varadelegater: Eve Nordvall Nils Lindaas Hege Lima 1. Lura Furuneset 1. Tananger sjø 2. Sandnes sjø Kverneland 1. Sandnes 2. Sandnes sjø (kun vara for Rolf Chr Bergheim) Delegater til speiderforum Følgende ble valgt for 2 år 9. mars 2010: Tommy Helgevold Hundvåg 1 Camilla Skoge 1. Tananger sjø Varadelegat: Ruben Sande Goa 1. Tananger sjø Delegater til roverforum Følgende ble valgt for 2 år 9. mars 2010: Hans Christian Egeland Hinna Carina Stenseth Lund Riska FSK Varadelegater: Truls Alsnes Riska Toril Grødem Kleven Hundvåg Valgkomité Følgende ble valgt for 2 år 9. mars 2010: Wigdis Strøm Kalsås Strand Jørpeland Eve Nordvall Kverneland Sigrun Vagle 1. Sandnes Møteledere for kretsting Følgende ble valgt for 1 år fram til og med : Jon Alsos Stavanger 8. Lars Meling Hultin Strand Jørpeland Varamøteledere: Wigdis Kalsås Strand Jørpeland Revisor Følgende ble valgt for 1 år fram til og med : Tønnes Ognedal

7 3.6 Ledertrenere Jon Alsos Stavanger 8. Lars Atle Andersen Tasta Anne Brit Egeland Hinna Reidun Egeland Hinna Eli Godeseth Vesterlen krets, dir. medl. Ola Helgeland 1. Sandnes Ellen Johannessen Hundvåg MS Jan Jacobsen Vesterlen krets, dir. medl. Wigdis Kalsås Strand Jørpeland Vibeke Bø Langeland Strand Jørpeland Torbjørn Larsen 7. Stavanger Nils Lindaas 1. Sandnes Geir Martens 1. Sola Lovise Mæland 1. Tananger Sjø Livar Risa 1. Sola Tor Børge Salvesen 1. Sandnes Gunnar Skundberg 2. Sandnes Sjø 3.7 Kretsens komitéer Organisasjonsplan 7

8 3.7.2 Kretsens komitéer pr. 31. desember 2011: Ledertrenerkomitéen: Følgende var oppnevnt til : Nils Lindaas, leder 1. Sandnes Reidun Egeland Hinna Solveig Hellstrøm Randaberg Tønnes Ognedal 7. Stavanger Tor Børge Salvesen 1. Sandnes Gunnar Skundberg 2. Sandnes Sjø Aktivitetskomitéen: Kretsstyret vedtok å legge ned aktivitetskomitéen inntil videre i Furuneskomitéen: Følgende var oppnevnt til : Livar Risa, leder 1. Sola John Steinar Aske Hundvåg MS Eli Godeseth Vesterlen krets dir. medl. Trond Haugland Godeset/ Kretsstyret Wigdis Kalsås Strand Jørpeland Arvid Langeland Strand Jørpeland Gunnar Skundberg 2. Sandnes Sjø Komitéen for Vesterlen speidermuséum: Følgende var oppnevnt til : Egil Bjelland, leder 2. Stavanger Esther Bjelland Mosikken OG Anne Brit Egeland Hinna Helga Halvorsen KFUK-KFUM Signe-Reidun Kloster Hinna Ingrid Lauvåsvåg Randaberg OG Liv Lindberg Mosikken OG Anne Lise Olaussen 2. Stavanger Jan Olaussen Furuneset Gunvor Opland Madla Aase Rolandsen Hinna Gerd Salvesen Mosikken OG Olaug Selvåg Mosikken OG Roverombudet: Carina Stenseth Lund Sondre Lura Mona-Marie Undal 1. Sola 1. Lura Hundvåg 8 Komité Old Guides: Else Karin Bjelland, leder Randaberg OG Gunvor Ness, kasserer Randaberg OG Martha Eliassen, sekretær Stavanger OG 3 Oddveig Salte Hå-Nærbø OG Torunn Veland Strand - Jørpeland OG Gunvor Steinsland Jensen, revisor Bryne OG

9 3.8 Kretsens/komitéenes arrangementer m.v Kretsting Årsmøtet ble avholdt den 1. mars 2011 på International School of Stavanger, Madla. Teknisk arrangør var Madla speidergruppe sammen med kretsstyret. Lars Meling Hultin og Jon Alsos var møteledere. 122 delegater og 4 observatører var registrert. 25 grupper var representert. Årsmøtet behandlet kretsens årsmelding, regnskap, budsjett og arbeidsplan. Det ble valgt nytt kretsstyre, møteledere og revisor Kretsstyret Kretsstyret har hatt 10 møter og behandlet 147 saker i løpet av året. Av større saker som kretsstyret har arbeidet med kan følgende nevnes: Kretskontor Speiderhytter og eiendommer Grunntrening og ledertrenere Økonomi Rogaland KM samarbeid Hvilende speidergrupper Speidermuséum Furuneset speidertun Strategiske planer Oppnevnelser Medlemspleie Kretsleir 2011 Landsleir 2013 Kretsens nettsider Arrangementer Aktiviteter Aktivitetene for 2011 ble ivaretatt av kretsstyret og ledertrenerkomitéen, og kretsstyret har hatt med seg prosjektgrupper til de enkelte arrangementene. Arrangementer: 13. januar - Juletreff - Vi synger julen ut 49 personer fra 13 grupper hadde funnet veien til Sola Strand Hotell til 20.-dagjulsarrangementet. Tradisjonell feiring med smørbrød og te/kaffe. Konkurranser, utlodning, gaver og juletregang. Avslutning med speiderbønnen. John Steinar Aske var ansvarlig og ledet kvelden. 18.januar Lederintro Denne ble flyttet til 11.april, da de påmeldte ikke møtte. 22.januar - Rovernes Riskturnering Lørdag 22.januar var det igjen klart for de kjempende på Madla speiderhus. Rovere med venner stilte opp også i år, totalt 15 personer. Arrangører var som tidligere Geir Helge Krey og Åge Østbø. 29.januar - Sikkerhetskurset: Førstehjelpskurs Ble holdt på Madla speiderhus med ledertrenerkomitéen som arrangør og RBG som ansvarlig. 6 deltakere fra 2 speidergrupper. 9

10 10 Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting Sakspapirer pr januar - Vinterspeiding for vandrere Det deltok 41 vandrere fra 10 grupper på vinterkurs på Ådneram i Sirdal. Arrangører var RBG. 2., 9. og 16.februar Programkurset Kursene var på speiderhuset Blåhaug med Livar Risa og Tønnes Ognedal som kursledere. Det deltok totalt 11 stykker fra 4 grupper. 17.februar Lederintro 7 ledere fra Bru sjøspeidergruppe hadde lederintro med Gunnar Skundberg. 19.februar Wasa Wasa Arrangementet utgikk. 21.februar Roverforum Var på kretskontoret med Roverombudet som arrangør. Det var 6 deltakere fra 3 speidergrupper. 22.februar Tenkedagen Felles OG-samling for alle OG-ere i kretsen. Nesten 40 OG-ere var tilstede på samlingen som i år var i regi av Speideren i Norge 100 år. Dette ble blant annet markert med opplesning fra et gammelt jubileumshefte, og alle fikk overrakt hver sin gule rose i anledning jubileet. Løftefornyelse ved Sissel Larsen og innsamling av Tenkedagspenger februar Speiderforum 17 speidere fra 3 grupper var klar for en natt på Midtholmen, men et uhell med båten/foten til Geir Helge, gjorde at det ble en kveld på kretskontoret med deilig pastasalat. 1.mars Årsmøte i kretsting Med Madla speidergruppe som teknisk arrangør, ble det avholdt årsmøte på den internasjonale skolen på Madla. 122 delegater og 4 observatører fra 25 grupper ble registrert. 17. og 24.mars Kurs i gruppeledelse Ble holdt på kretskontoret med Gunnar Skundberg som kursleder. Det var 9 deltakere fra 5 grupper mars Peffkurs, stifinnere Var på Furuneset speidertun. Asbjørn Bryne Hogstad var ansvarlig sammen med 6 veiledere. 33 stifinnere fra 7 grupper deltok, og hadde en flott og lærerikhelg. 22.mars Vardetenning I forbindelse med stiftelsesdatoen for speidingen i Stavanger ble det tent varder flere steder i kretsen. 28.mars Ledertrenerseminar På Sola strandhotell med ledertrenerkomitéen som arrangør. 14 tilstede sammen med Arne Nørstebø fra komité speiding april Snøhuletur Snøhuleturen for vandrere gikk til Ådneram/Suleskard. Det var 17 vandrere og 4 ledere på turen. 7.april Sikkerhetskurset: Sikkerhet på tur Ble holdt på speiderhuset Blåhaug med 17 påmeldte fra 8 grupper. 7.april Samling for gruppeledelsen Kretsstyret stod som arrangør i 2.Sandnes sjø sitt speiderhus 30 ledere fra 13 grupper deltok.

11 11.april Lederintro 3 nye ledere fra 2 grupper var samlet på kretskontoret. 30.-april - 1.mai Speiderdager i Kongeparken Mange speidere fra begge forbund benyttet seg av tilbudet. 29.april - 1.mai- Kretsbannerkonkurransen Ble dette året holdt i Kongeparken med overnatting på campingplassen ved siden av. Vesterlen krets var hovedansvarlig i år, og prosjektgruppen besto av minst fire personer fra hvert forbund med Herdis Meldahl som prosjektleder. Ca.320 speidere og 54 patruljer stilte i konkurransen, derav 15 fra KM og 34 fra oss. De som fikk reise til NM var: 1.plass:Hauk - Riska, 2.plass:Gaupe 1.Sandnes, 3.plass: Troll - Riska, 4.plass: Falk - Hinna, 5.plass: Hjort Madla mai Furunesetdagene og Bevernes dag Ingen grupper hadde anledning å påta seg denne oppgaven, så dette arrangementet gikk ut. 28.mai - Melsheitrollet Ble avlyst på grunn av for få påmeldte mai - OG - landstreff og årsmøte på Sola strandhotell Årsmøte ble holdt 27.mai med 40 påmeldte fra hele landet. Komiteen ble valgt på nytt for 1 år med samme leder, Aud Steinsland fra Bryne OG. Det ble tent lys for de 10 medlemmene som hadde gått bort siste året. OG har 133 medlemmer i 21 grupper, og av disse er 11 i Vesterlen krets. Største saken var endring av struktur og statuetter til Old Guides Norge. 20 stemte for, 17 mot og 2 blanke (1 hadde ikke stemmerett) juni NM i speiding 5 patruljer fra kretsen deltok på NM i speiding i Moss. Beste patrulje fra Vesterlen krets ble Hauk fra Riska på en god 18.plass. 117 patruljer deltok totalt i NM. 25.juni 2.juli Kretsleir Kretsleiren til Vesterlen krets ble holdt på Mosterøy med sjørøver som tema. Her var det mye godt vær, og vått ble det! Til sammen var vi 507 speidere fordelt på 25 speidergrupper. Hiv ohoi! 18. august - Roverrebus 2 patruljer deltok på Roverrebus med Roverombudet som arrangør august Lederløft 6 ledere fra Vesterlen krets deltok på Lederløft på Gran på Hadeland august Bretur Bretur for vandrere og rovere med vinterkurs fikk oppleve Buerdalen og gå på Folgefonni ved Odda.16 vandrere og rovere og 5 ledere fra 5 grupper deltok med C.C.Norberg som ansvarlig august RBG-grunnkurs Her deltok 30 Rovere fra NSF og KM, sammen med 10 veiledere. 6.september Samling for gruppeledelsen Her var 20 ledere fra 9 speidergrupper samlet i Riska sitt speiderhus på Hommersåk september Peffkurs, vandrere Ble holdt på Furuneset for 7 vandrere fra 3 speidergrupper. Arrangør var ledertrenerkomitéen med Asbjørn Bryne Hogstad som ansvarlig. 22.og 29.september Vil du vite mer om speiding Avlyst på grunn av få påmeldte. 11

12 september Nasjonal Rover 5-kamp Her vant Kine Løland Rege sitt lag. Vi gratulerer! 6.oktober Sikkerhetskurset: Nyingen- kurs i tur- og leirliv Ble holdt på speiderhuset Blåhaug med ledertrenerkomitéen som arrangør og Ola Helgeland som kursleder. 15 påmeldte fra 9 grupper hadde det kjekt og lærerikt i øsende regnvær oktober - Jota/Joti Ble holdt på Tjelta med 17 speidere. 19.oktober Sikkerhetskurset: Sikkerhet på tur Ble holdt på speiderhuset Blåhaug med ledertrenerkomitéen som arrangør og Trygve Tunes som kursleder. 16 deltakere fra 10 speidergrupper. 20.oktober Miljøkveld for ledere og rovere En sosial kveld på Godeset bydelshus. Anne Marie Joa snakket om LØFT, løsningsfokusert tilnærming, for 24 ledere. 20.oktober Global Dignity Day En verdighetsdag på alle videregående skoler i Rogaland. Her deltok 10 ledere fra speideren, 10 fra Røde Kors, 10 fra idretten og 5 fra 4H. 22.oktober OG-basar Bra fremmøte. Ble holdt på Madla bydelshus. 22.oktober Sikkerhetskurset: Førstehjelpskurs Avlyst på grunn av få påmeldte oktober Lederkurset: Kurs i speiderledelse Ble arrangert på Furuneset med ledertrenerkomitéen som arrangør og Nils Lindaas som kursleder. 21 deltakere fra 7 grupper der 7 av deltakerne kom fra Østlandet. 27oktober Lederintro Ble holdt på kretskontoret med ledertrenerkomitéen som arrangør, og 2 påmeldte november Ådneram Myldredager for kretsstyret på Frikvarteret på Ådneram 17.november Ledertrenerseminar Ble arrangert på Sola strandhotell med ledertrenerkomiteen som arrangør. 14 deltakere sammen med Jens Morsø fra Forbundskontoret. 22.november Emnekurs: Våre utfordringer som modeller for speidernes utvikling av blant annet etikk og moral Ble holdt i 2.Sandnes sjø sitt speiderhus i Sandnes med Kirsten Hasselknippe. Arrangør var ledertrenerkomiteen. 33 påmeldte fra 8 speidergrupper. 24. november - Fredslyset St. Georgsgildene i Norge ordner det slik at Fredslyset kommer tidsnok til å kunne brukes første søndag i advent. Lyset ankom i år Stavanger jernbanestasjon fra Kristiansand onsdag kveld 24. november med kretssekretær Heidi Tveit. I 2011 er det KM sin tur å hente flammen i Kristiansand. 29.november Lederintro Ble holdt på kretskontoret med ledertrenerkomitéen som arrangør, og 5 ledere. 12

13 30.november Samling for gruppeledelsen Ble holdt i kantinen til Møller bil på Forus med 26 ledere fra 13 speidergrupper 7. desember - Jul i skogen Nissefest for småspeidere/bevere ble holdt på marka utenfor kretskontoret for 21 småspeidere med 12 voksne. Det ble servert grøt, leker og gang rundt juletréet. Steinar Aske ledet arrangementet sammen med Svein Gård. 20.desember - Roverjul Roverombudet var arrangør, og samlet.45 rovere til Roverjul på Øytun speiderhus, Hundvåg. Det ble servert grøt. Ellers ble det leker, konkurranser og sosialt samvær Old Guides Vi er nå 52 OG-ere i kretsen, 8 av disse står direkte tilsluttet speidergrupper. Tradisjonen tro så feiret vi 22.februar med felles OG-samling for alle OG-ere i kretsen. Nesten 40 OG-ere var tilstede på samlingen som i år var i regi av Speideren i Norge 100 år. Dette ble blant annet markert med opplesning fra et gammelt jubileumshefte og alle fikk overrakt hver sin gule rose i anledning 100-års jubileet. Løftefornyelsen var ved Sissel Larsen og det ble samlet inn Tenkedagspenger. Ingrid Lauvåsvåg og Olaug Selvaag fortalte veldig interessant fra Verdensforbundets internasjonale samling i England, der de hadde deltatt. OG Vesterlen sitt Årsmøte og sommertreff ble avholdt på Jørpeland med 30 OG-ere tilstede. Det var Strand-Jørpeland OG-gruppe som inviterte til treffet i år. Vi hadde en veldig hyggelig dag der med god mat og underholdning av Strand Spelemannslag. Landsmøte ble holdt på Sola Strand hotell ,mai Det var et meget vellykket landsmøte med deltakere fra hele Sør-Norge. Det ble vedtatt en ny OG-struktur på møtet. Alle OG-ere i landet er nå tilsluttet Old Guides Norge, en felles gruppe som blir administrert fra NSF sentralt. Ellers i forbindelse med landsmøte ble det arrangert sight seeing med buss til Byrkjedalen og Jæren. Interessant og veldig koselig besøk på speidermuseet. Fin festmiddag ble avholdt på Sola Strand Hotel og avslutningen ble holdt med Guides Own i Strandkapellet på Kolnes med påfølgende middag samme sted. OG-landsstyre består av: Leder: Aud Steinsland, Bryne-OG, sekretær: Else Karin Bjelland, Randaberg- OG, kasserer: Gunvor Ness, Randaberg-OG og styremedlem Anne Brit Egeland, Sørmarka-OG. Basaren ble arrangert som tidligere, og ca 50 hadde funnet veien dit til en hyggelig og innbringende basardag 20.oktober. Det kom inn ca kr ,- og 75 % av dette beløpet blir overført til Vesterlen krets ved Furuneset Speidertun. Vårt medlem Rut Tørneng fylte 100 år i november 2011, representanter fra OG besøkte henne og overrakte henne blomster i anledning dagen. Flere OG-medlemmer hjelper til på museet og alle i OG-Vesterlen er invitert til forskjellige hyggedager på museet. Gruppeledermøter / Kretsting i Vesterlen: Else Karin og Marta har deltatt på ledermøtene, noe som har vært veldig interessant og nyttig. Og flere OG-ere var tilstede på kretstinget som ble avholdt på den amerikanske skolen i mars

14 3.8.5 Internasjonal kontakt Året 2011 var det igjen litt mer aktivitet enn året før. Våre tyske venner var igjen på besøk på Furuneset og det gir kjærkomne kroner i kassen. Det har vært flere henvendelser til kretsen angående muligheten for overnatting i noen av de speiderhusene som vi har. Svært mange av gruppene som henvender seg er unge ledere/rovere som drar på interrail eller tar seg fram med offentlig transport. Det er derfor litt mer utfordring til å lose de inn på noen av anleggene våre, og selv om vi har foreslått mulige løsninger for de så er det ikke alltid det lykkes. John Steinar Aske deltok på verdensjamboreen i Sverige og jobbet i hovedkvarter på ekstern del. Det ble fortalt om Vesterlen og da spesielt med tanke på landsleiren i Det ble delt ut flere hundre brosjyrer fra regionen, så nå gjenstår det å se om vi får flere som kommer til Landsleire Vesterlen speidermuséum Speidermuseets andre hele kalenderår er til ende. Et meget innholdsrikt 100 jubileumsår er slutt. Det har vært krevende og spennende med omvisninger og vandreutstillinger. Museet har arrangert 3 ambulerende utstillinger 2 jubileums utstillinger og en på Kretsleiren. Omvisninger for grupper har foregått etter avtaler. Likt fordelt i antall for K-M og NSF - til sammen har vi fått besøk av ca. 500 personer. Museets åpningstider har vært som før - fast hver torsdag fra kl til 19-. Arbeidsdagen har vært en 2 delt vaktordning. Dugnadsarbeidet har vært lagt til samme tidsrom. Samlet dugnadstid ble dette året ca timer utført av ca. 15 personer. Viktige prosjekter er de samme som sist år - katalogisering og lokalisering. Fortsatt utbygging av biblioteket som vokser og stadig krever mer hylleplass. Lagerplassene under skråtaket kan nå fullføres da strømmen er ferdigstillet. Vi kan nå også få satt opp spottlys på viktige utstillingsobjekt. Der er ryddet i utstillingene og tiden er inne til en ommøblering. Samarbeidet med England er som før og det samme gjelder de lokale Vellforeningene og Sola kommunes kulturkontor. Vi hadde sett fram til å samarbeide med andre Speidersamlinger i Norge ; da vi nå har flere ting som kan byttes bort. Dette kan bli årets prosjekt. Samarbeidet med Oslo er ikke kommet i gang. Sandefjord har problemer. Vi har mottatt flere fine gaver i form av PC skriver billedutstyr - bøker og blader - flagg og banner samt mange fine utstillings gjenstander. Vi takker hjertelig for de fine og nyttige gavene. Selv har vi anskaffet et museumsflagg og noen museumsbannere. Disse er sponset av produsenten som plaster på såret for noen misforståelser. Videre har vi mottatt en minnegave fra Svanhild Eilertsen i form av et Museumsbanner med minneplate. Vårt museumsmerke er ute til høring - og vi er i gang med merket tidlig på vårparten ser det ut til. Vi mistet 4 speidervenner siste år. Dette året mistet vi 2. Vi vil ta godt vare på deres minne. Museumsvennene har også i 2011 utført et stort arbeid. Museumsledelsen takker for det gode resultat og takker alle som støtter og tenker på oss. 14

15 3.9 Ledertrening Komité ledertrening Komitéens arbeid Komitéen har hatt to møter på våren og to på høsten. Av saker komitéen har arbeidet med utenom planer i forbindelse med kurs/seminarer kan nevnes: Jobbet med å finne nye emnekurs det er behov for. Sett på hva komitéen kan bidra med i forbindelse med kretsens strategiske plan fram til Vært ansvarlig for ledertrenerseminar vår og høst. Har arbeidet en del utenom komitémøtene for å gjennomføre det oppsatte programmet. Leder og enkeltmedlemmer i komitéen har deltatt i og hatt innslag på arrangementer i kretsen. Jobbet med å finne nye ledere som kan delta i stab på kurs i kretsen, ta ledertreningskurs og nye medlemmer til komitéen. Deltatt med representanter på Nasjonal ledertrenersamling og Kurs i grunntreningen Kursene for ledere i kretsen Kurs i grunntreningen Kurs Ant. kurs Timer Delt. Stab Førstehjelpskurs, januar Programkurs Treningsprogram Programkurs Veiledning som metode Emnekurs - Gruppeledelse Kurs Vil du vite mer om speiding? - avlyst Sikkerhet på tur, april Nyingen, oktober Kurs i speiderledelse, oktober Sikkerhet på tur, oktober Førstehjelpskurs, oktober - avlyst Emnekurs Rollemodeller, november Sum Andre kurs / samlinger Andre kurs/samlinger Arrangement Ant. Kurs Timer Delt. Stab Lederintro januar - utsatt Peffkurs stifinnere, mars Ledertrenerseminar, vår Lederintro april Peffkurs vandrere, september Lederintro oktober Lederintro - november Ledertrenerseminar, høst Sum

16 3.9.3 Ledertrening i NSF Ledertrenerkurs: Ingen tok ledertrenerkurset i Fullført Trekløver Gilwell-kurs og grunntrening Trekløver Gilwell: To har fullført Trekløver Gilwell-treningen i 2011, Karl Ivar Ohma fra 1. Sandnes og Silje Therese Beyer Olsen fra Strand/Jørpeland. Grunntreningen: Rolf Bergheim, Barbro Bjotveit, Brit-Elin Eike, Mons Aakre Zeiger og Ronny Zeiger fra 2.Sandnes sjø, Asbjørn Bryne Hogstad fra Hinna, Vibeke Trenum Lillestølen fra Riska FSK, Tove Bergjord fra Sjernarøy og Alf Herman Hermansen fra Tasta har fullført grunntreningen i Furuneset speidertun Det er utført fortløpende dugnader for å vedlikeholde stedet. Roverhytten er fullført Utleie NSF helger uker Vesterlen krets helger uker dager Grupper m/overn helger dager Andre helger uked m/over enkeltd. 2 uker 1 uke 1 uke 2 uker 3 uker leir Totalt helger Totalt overn.døgn ca Representasjon 16 Utover det som er omtalt andre steder i årsmeldingen, nevnes følgende: Solveig Hellstrøm: Begravelse Aud Mork Knutsen Kine Løland Rege: Idemyldring landsleir på Bersagel 7.-8.januar, Livar Risa: Begravelse Aud Mork Knutsen Geir Helge Tjøstolvsen-Schmidt: Begravelse Aud Mork Knutsen, Idemyldring landsleir på Bersagel 7.-8.januar, Årsmøte i Stavangerspeiderne 27.januar. Nytt styre fra 1.mars 2011: Geir Helge Tjøstolvsen-Schmidt: Vardetenning 22.mars med 2.Stavanger, 100-års jubileum 26.mars hos 2.Stavanger, toppledersamling i Bergen mars,

17 Kretsbannerkonkurransen 30.april-1.mai, kretsleir 25.juni 2.juli, besøk hos Tyske speidere på Furuneset 31.juli, kretsledersamling 26.august på Forbundskontoret, 19.september felles styremøte med KM, begravelse for Per Øvestad Nilsen 12.oktober, toppledersamling oktober, åpning av Frikvarteret 5.november, bursdagsbesøk til 100-åring Rut Tørneng, åpning på Roverjul 20.desember. Kine Løland Rege: Toppledersamling i Bergen mars, 19.september felles styremøte med KM, toppledersamling oktober. Therese Widerøe Graue: Årsmøte for FNF 29.mars, Kretsbannerkonkurransen 1.mai, 19.september felles styremøte med KM, årsmøte med FNF 27.september, toppledersamling oktober. Torstein Hafsøe: Bryne sitt 90-års jubileum 19.mars, 100-års jubileum til Stavangerspeiderne 19.mars, planleggingsmøte med Godeset om bygging av speiderhus, 19.september felles styremøte med KM, budsjetthøring med Stavanger kommune. Trond Haugland: 100-års jubileum til Stavangerspeiderne 19.mars, 19.september felles styremøte med KM, åpning av Frikvarteret 5.november. Arne Ofstad: Samling i styret i frikirkens speiderkorps Riska, 19.september felles styremøte med KM, eiendomsmøte på Forbundskontoret 28.oktober, toppledersamling oktober. Sissel Skoge: Bryne sitt 90-års jubileum 19.mars, Kretsbannerkonkurransen 1.mai, 22.oktober OG basar. Heidi Haugland Tveit: Begravelse Aud Mork Knutsen, Idemyldring på Bersagel 7.-8.januar, ledertrenerseminar Sola strandhotell 28.mars, Årsmøte FNF 29.mars, møte med RFK angående Global Dignity Day, 4.,17., 24.februar og 21.mars, møte med Grønn Hverdag om Miljøsertifisering av kretsleiren 4.februar og 22.mars, Kretsbannerkonkurransen 29.april-1.mai, OG landsmøte 27.mai, møte i Oslo 14.juni med Global Dignity Day, kretsleir 24.juni- 2.juli, 19.september Jåttå VGS prøvedag Global Dignity Day med Kronprinsen, 22.oktober OG basar, 19.september felles styremøte med KM, ledertrenerseminar 17.november Sola strandhotell, ankom med Fredslyset til Stavanger 24.november Oppgaver innen sentrale NSF Lars Atle Andersen Medlem av representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon Håvard Otto Speiderstyremedlem Ingrid Nordbø Landsleirsjef for Stavanger 2013 Knut Slettebak Programansvarlig landsleir Stavanger 2013 Stig Wølstad-Knudsen Teknisk sjef landsleir Stavanger 2013 Kine Løland Rege Roversjef landsleir Stavanger 2013 Nils Lindaas Regionansvarlig for ledertrening region 4,Vesterlen krets og inspirator John Steinar Aske Internasjonal kontakt Jamboree i Sverige Sverre Kjetil Lima Nettverkskoordinator for sjøspeiding i Norge. Ivar A. Nøttestad Leder for Speidernes beredskapstelefon Torstein Hafsøe Leder for RBG Norge Siv Hilde Berg FORF styremedlem Carina Stenseth Lund Leder prosjektgruppen for Roverstevnet 2011 Sondre Lura Prosjektgruppen for Roverstevnet 2011 Mona-Marie Undal Prosjektgruppen for Roverstevnet 2011 Hilde Groth Prosjektgruppen for Roverstevnet 2011 Asbjørn Bryne Hogstad Prosjektgruppen for Roverstevnet 2011 Eirik Rasmussen Prosjektgruppen for Roverstevnet 2011 Aud Steinsland Leder for OG-komitéen sentralt Else Karin Bjelland Sekretær i OG-komitéen sentralt. Gunvor Ness Kasserer i OG-komitéen sentralt Anne Brit Egeland Styremedlem i OG-komitéen sentralt 17

18 3.12 Sluttord Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting Sakspapirer pr Nok et år er gått inn i speiderhistorien og ikke bare hvilket som helst. Speiderne i Norge har avholdt den ene 100-årsmarkeringen etter den andre og speidergruppene i Vesterlen har tatt sin del. Vi har markert med fakkeltog, vardebrenning, jubileumsfester og festmiddager. Stolte er vi av å ha vår egen 100-åring, 2. Stavanger speidergruppe, med en flott speiderhistorie helt tilbake til opprinnelsen. Men vi kan også være stolte av andre jubilanter som Bryne speidergruppe med 90 år, Tasta speidergruppe med 20 år og vår eldste speider Rut Tørneng som ble 100 år og fortsatt er hjemmeboende. Vi kan for tredje år på rad glede oss over nok et år med medlemsvekst og hadde per betalende medlemmer, en økning på 3,5 % fra Veksten kommer i hovedsak fra eksisterende grupper, men vi kan også i 2011 ønske en ny speidergruppe, Stavanger MSK, velkommen i kretsen. Dessverre har 2 speidergrupper valgt å legge ned, Strand Tau og 1. Hetland, hvorpå 1. Hetland sine speidere ble flyttet over til Hinna speidergruppe. Regn, mye regn, vind, kaldt og enda mer regn. Det skulle vel bare mangle når vi arrangerer kretsleir. Med sjørøvertema må vi være takknemlige for litt hjelp fra moder jord for å få den rette stemningen. For hva er vel en sjørøver uten vann under skuta og vind i seilet. En speider gjør sitt beste i motgang og vansker. Dette ble omhyggelig bevist av leirdeltakerne som blant annet benyttet situasjonen til å padle fra telt til telt og berike nyetablerte tjern med ender. 507 speidere og ledere hadde uansett en fantastisk uke på Mosterøy med varierte aktiviteter, marked, leirbål og haik. Med gode forberedelser og miljøtiltak som kildesortering, felles busstransport og arbeidsinstruks til de frivillige, ble kretsleiren på Mosterøy den første leiren vår som har vært Miljøfyrtårnsertifisert har vært et år preget av nytenkning og etablering av rutiner for en relativt ny kretssekretær og nytt kretsstyre. Med erfaringer fra undersøkelsen Den attraktive spejdergruppe i Danmark, har kretsstyret satt seg noen hårete mål som har preget mye av arbeidet. Hytter som råtner på rot og speidergrupper uten aktivitet har vært spesielt i fokus og vil fortsette å ha det i Sammen med eiendommer er det også blitt jobbet for å finne lokaler hvor vi kan etablere et kretskontor i et miljø og fellesskap som fremmer speiding i regionen. Vi har et spesielt sterkt ønske om å få med oss Rogaland KM-speiderne i dette prosjektet. Det er ikke til å legge skjul på at landsleiren, Stavanger 2013, med relaterte arrangementer for å promotere leiren som Lederløft 2012 og haikeprosjekt har vært sterkt i fokus og vil være det i Vi skal være stolte av å ha så mange dyktige og erfarne ledere som kan og vil være med for å realisere en ganske imponerende landsleir. Samtidig skal vi være bevisste på at dette gir redusert kapasitet til andre oppgaver og må passe på at speiderarbeidet fortsetter like sterkt i kretsen etter landsleiren. Dette betyr at lederpleie og verdsettelse av den innsats som alle gjør må settes høyt i fokus for å ta vare på eksisterende og nye lederkrefter. Rogaland KFUK-KFUM-speider og Vesterlen krets begynte for noen år siden et samarbeid og etablerte felles kretsbannerkonkurranse. I 2011 er dette tatt videre med et felles kretsstyremøte, møter mellom kretslederne og et styremedlem i Vesterlen har fått utpekt samarbeid med Rogaland KM-speiderne som sitt ansvarsområde. Vi jobber med å finne arenaer vi kan spille sammen på for å gjøre hverandre bedre og komme ut med speidersaken til flest mulig i vårt nedslagsområde. 18

19 Som tidligere år har ledertrenerne våre tilbudt alle kurs i grunntreningen til ledere i kretsen og vi har hatt tilreisende fra flere kanter av landet for å delta på kursene. Ledertrenerne gjør en fantastisk innsats for å opprettholde tilbudet og er aktive sentralt for å drive ledertreningen i den retningen vi mener er riktig. Vi har begynt arbeidet med å utrede muligheten for å gjennomføre et 1-årig kurs til unge ledere og rovere, etter den modellen som Hordaland krins har etablert. Utbedringene på Furuneset speidertun har vært formidabel og tidligere års bevilgninger fra kretstinget begynner nå å vise godt igjen. Vi har nå fått ny drenering rundt hovedhuset, ny kledning på hovedhuset, ny terrasse ved inngangen til hovedhuset, nytt pumpehus, ferdigstilt Roverhytten og forbedret adkomsten fra demningen og opp til hovedhuset for bevegelseshemmede. I tillegg har Lyse bygget helt ny demning med ny bro, slik at helhetsinntrykket for leirstedet vårt nå er betydelig bedre. Dette er noe vi kan begynne å bli stolte av. Furuneskomitéen har gjort en fantastisk innsats gjennom hele året. Kretsstyret vil takke alle for det bidraget de har gitt i 2011, hvert eneste bidrag, enten det er den ene timen du hadde å avse eller det var hele fritiden din. Dine medledere er takknemlige for den avlastningen de fikk og speiderne for de opplevelsene og erfaringene de sitter igjen med medlemmer er direkte berørt og enda flere med familiene deres. Din innsats er høyt verdsatt og vi er i aller høyeste grad avhengige av den i fremtiden. Stavanger, 5. februar 2012 Med speiderhilsen Geir Helge Tjøstolvsen-Schmidt Kretsleder Kine Løland Rege Visekretsleder Therese Widerøe Graue Torstein Hafsøe Trond Haugland Arne Ofstad Sissel Skoge Kretsstyret innstiller: Årsmelding for 2011 godkjennes 4 Regnskap 4.1 Revisors beretning Regnskapet var ikke ferdig revidert ved utsending av sakspapirene. Revisors beretning vil bli lagt fram på årsmøtet. Kretsstyret innstiller: Revisors beretning tas til etterretning. 19

20 4.2 Resultatregnskap for Furuneset speidertun 2011 INNTEKTER: REGNSKAP BUDSJETT Gruppe konto Furuneset Speidertun - Drift 381 Utleie Telefonpenger Gaver Tippemidler/Annet Gjensidige Øremerket Erstatning / Forsikring Bruktsalg 0 0 Sum inntekter Furuneset Speidertun - Drift 49 Furuneset Speidertun - Utbygging 482 Strøm Telefon Forsikring Maling utvendig Renovasjon/ septiktanktømming Andre driftsutgifter Fornying Opparbeiding tilkomst vei 489 til Huset Opparbeidelse av uteområdet Materiell til påbegynt arbeid Låven Rørlegger Elektriker Andre utbyggingsutgifter Roverhytta Utbygging 0 Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Resultat Kommentar: Furuneset har i 2011 fått store summer i gaver og vi vil gjerne få rette en takk til avdøde Aud Mork Knudsen for gaven, gaven fra nedlagte Strand Tau speidergruppe og gaven fra OG etter basaren. Disse pengene har vi nå brukt til å bytte ut møblement i hovedhuset. Det er i 2011 utført mange dugnader og kjøpt tjenester for å komme et stort skritt videre med vedlikehold og opprustning av Furuneset. Av store prosjekter kan nevnes; Drenering rundt hovedhuset, ny kledning på hovedhuset, ny terrasse ved inngangen til hovedhuset, nytt pumpehus, ferdigstilt Roverhytten og forbedret adkomsten fra demningen og opp til hovedhuset for bevegelseshemmede. Tusen takk til alle som har vært med å bidratt. Kretsstyret innstiller: Regnskapet for Furuneset speidertun for 2011 godkjennes.

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap.

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 35. ordinære årsmøte i kretsting 5.mars 2013 Protokoll Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 30. ordinære årsmøte i kretsting 11. mars 2008 Protokoll Kretstinget ble holdt på Røde Kors-huset på Bryne med Bryne speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

... 1. Åpning. 1.3. Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting 2005. Han presenterte også kretsstyret.

... 1. Åpning. 1.3. Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting 2005. Han presenterte også kretsstyret. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 27. ordinære årsmøte i kretsting 15. mars 2005 Protokoll Kretstinget ble holdt på Tjensvoll Bydelshus med 2. Stavanger speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 26. ordinære årsmøte i kretsting 16. mars 2004 Protokoll Kretstinget ble holdt på Skeie skole med Hundvåg 1 og Hundvåg MS speidergrupper som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 22. ordinære årsmøte i kretsting 19. mars 2000 Protokoll Kretstinget ble holdt på Tananger ungdomsskole med 1. Tananger sjø som vertskapsgruppe. Møtets varighet

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 28. ordinære årsmøte i kretsting 14. mars 2006 Protokoll Kretstinget ble holdt på samfunnshuset på Kvernaland med Kverneland speidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 37. ordinære årsmøte i kretsting 3.mars 2015 Protokoll Kretstinget ble holdt på The Stage, Internasjonalt hus med Hinna speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Kretstinget ble holdt i kantinen til BP Norge med Godeset speidergruppe som vertskap.

Kretstinget ble holdt i kantinen til BP Norge med Godeset speidergruppe som vertskap. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 36. ordinære årsmøte i kretsting 4.mars 2014 Protokoll Kretstinget ble holdt i kantinen til BP Norge med Godeset speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 6. mars 2011 kl. 18.30 på Grendehuset i Fevang (se vedlagt veibeskrivelse) Innkalling sendes kun til gruppenes

Detaljer

Saksliste. Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2013 - Sakspapirer pr 22.02.2013 1 ÅPNING

Saksliste. Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2013 - Sakspapirer pr 22.02.2013 1 ÅPNING 1 ÅPNING Saksliste SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Kantinen i Herøya Næringspark, Porsgrunn kommune Tormod Gjestlands veg 16 4. juni 2012 kl. 18:30 4. juni 2012 ÅRSMØTE I GRENLAND

Detaljer

K R E T S T I N G 2011

K R E T S T I N G 2011 K R E T S T I N G 2011 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 2. MARS 2011 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

1 ÅPNING... SAKSLISTE...

1 ÅPNING... SAKSLISTE... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

K R E T S T I N G 2014

K R E T S T I N G 2014 K R E T S T I N G 2014 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund SØNDAG 2. MARS 2014 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård rett overfor speiderkontoret. Oppmøte for registrering

Detaljer

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund Gulset Kirke 20. Oktober 2015 kl 18.30 20. oktober 2015 KRETSTING I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1 av 6 Medlemmer av KRETSTINGET er i henhold

Detaljer

Kretsting Sør-Trøndelag krets

Kretsting Sør-Trøndelag krets Kretsting Sør-Trøndelag krets 16.10.2016 kl. 13.00 17.00 Brettingen kystfort Denne innkallinga er sendt til gruppelederne i kretsen. Gruppeleder må sørge for at papirene blir gjort kjent i egen gruppe.

Detaljer

Kretsting i Sør-Trøndelag krets

Kretsting i Sør-Trøndelag krets Kretsting i Sør-Trøndelag krets 18.10.2015 kl. 13.00 15.00 Denne innkallinga er sendt til gruppelederne i kretsen. Gruppeleder må sørge for at papirene blir gjort kjent i egen gruppe. Husk at minst 1/3

Detaljer

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien 17. Oktober 2017 kl. 18:30 17. oktober 2017 KRETSTING I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2008 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2008 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Vesterlen krets av NSF Årsmøte i kretsting 2009 Sakspapirer pr 04.02.2009. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF Årsmøte i kretsting 2009 Sakspapirer pr 04.02.2009. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

Kretsting Sør-Trøndelag krets

Kretsting Sør-Trøndelag krets Kretsting Sør-Trøndelag krets 12.11.2017 kl. 12.00 16.00 Gimse Ungdomskole Melhus Åpent for registrering av delegater fra 11:30 Denne innkallinga er sendt til gruppelederne i kretsen. Gruppeleder må sørge

Detaljer

INNKOMNE FORSLAG...19

INNKOMNE FORSLAG...19 1 ÅPNING Saksliste SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik.

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik. REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ SPEIDING 30. OKTOBER 2011 Til stede: Arne Nørstebø (leder), Elin Vannes, Ingeborg Engh, Kathrine Myhre Nordby, Morten Qvenild Andersen, Raymond Homme, Solveig Ugelstad Rivelsrud

Detaljer

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 Kretsting ble i år ikke holdt sammen med Norges KFUK-KFUM, Agder Krets Vi hadde skiftet ukedag fra søndag til fredag for å prøve om dette

Detaljer

Fredrikstad krets av Norges speiderforbund. Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2017

Fredrikstad krets av Norges speiderforbund. Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2017 Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr - 16. mars 2017 1 Innkalling og sakspapirer til kretstingets årsmøte for speideråret 2016 38. ordinære

Detaljer

Årsmøte i Sør-Trøndelag krets

Årsmøte i Sør-Trøndelag krets Årsmøte i Sør-Trøndelag krets 10.03.2011 kl. 18.30-21.00 NTNU Gløshaugen Trondheim, 24.02.11 Denne innkallinga er sendt til gruppeledere, direktemedlemmer, husrådet og regnskapsfører. Gruppeleder må sørge

Detaljer

Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2016

Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2016 Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Foto: Tove Arntzen Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr - 10. mars 2016 Speidere vil ut - Patruljen tar ansvar - Speiding når flere www.fredrikstadspeiderne.no

Detaljer

Østre Toten speidergruppe

Østre Toten speidergruppe Østre Toten speidergruppe Innkalling til gruppetingets årsmøte 2012 24. jan. 2012 Hoffsvangen skole, onsdag 1.februar kl 1800-2000 NSF s lover ( 2-2-2) sier: Gruppens besluttende organ er gruppetinget

Detaljer

Protokoll fra Speiderstyrets møte 12. juni 2003 Dok. nr. 78/03 Referat fra Arbeidsutvalgets møte 24. juni 2003 Dok. nr. 79/03

Protokoll fra Speiderstyrets møte 12. juni 2003 Dok. nr. 78/03 Referat fra Arbeidsutvalgets møte 24. juni 2003 Dok. nr. 79/03 Norges speiderforbund Dok. nr. 90/03 Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo Sak nr. 71/03 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 19. AUGUST 2003 Møtet ble holdt på Forbundskontoret i Øvre Vollgate 9, Oslo Følgende deltok

Detaljer

Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 25. februar 2014 kl. 18.30 på Fevang Sak 1/14 Konstituering a) valg av møteleder Vedtak: Per Espen Todal, Hortenspeiding

Detaljer

Saksliste årsmøte/gruppeting i Rovernes beredskapsgruppe, Rogaland

Saksliste årsmøte/gruppeting i Rovernes beredskapsgruppe, Rogaland Til alle medlemmer Saksliste årsmøte/gruppeting i Rovernes beredskapsgruppe, Rogaland Onsdag 11.desember kl.18.00 ca.20.00 på Madla speiderhus Antrekk: Speiderskjorte og skjerf. Saker som skal behandles:

Detaljer

Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets

Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets 15.-16.10.2005 på Oppdal Trondheim 02.10.05 Denne innkallingen er sendt til gruppeledere, direktemedlemmer, husrådet og regnskapsfører. Gruppeleder må sørge

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2004 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2004 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2006 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2006 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2005 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2005 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Saksliste 1 ÅPNING...

Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt. ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund Postadresse: Postboks 228,1891 Rakkestad Telefon: 93 24 98 90 Bankgiro:1090.24.66970 Referat fra Kretstinget 2015 1. KONSTITUERING v/ Kretsleder 1.1 Valg av

Detaljer

Referat fra Kretsting Sør-Trøndelag krets

Referat fra Kretsting Sør-Trøndelag krets Referat fra Kretsting 09.11.2013 Sør-Trøndelag krets Frikirken Trondheim 1. Åpning Flaggrulling av Sebastian Skjetne (Trondheim FSK). Velkomsthilsen av Anders Sveen (Stjørdal). 2. Konstituering 2.1 Godkjenning

Detaljer

Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund

Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Kretsleder har ordet Nok et aktivt speiderår er lagt bak oss, og det er spennende å se de mange forskjellige aktivitetene som foregår rundt

Detaljer

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund 102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund Her finner du lovene i kortversjon, der det viktigste for gruppe, krets og forbund er tatt med. I 102.2 finner du grunnregler og lover for Norges

Detaljer

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets På Saksvik skole på Vikhamar. 1. Åpning Flaggutrulling og flaggsangen. Velkomsthilsen ved visekretsleder Gøril Holmvassdal. 2. Konstituering 2.1 Godkjenning

Detaljer

Årsberetning 2014. Årsberetning Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund 2014

Årsberetning 2014. Årsberetning Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund 2014 1. Organisasjon 1.1Kretsstyret Kretsstyrets sammensetning før årsmøtet Kretsleder; Trond Willersrud Visekretsleder; Kenneth Strømmen Styremedlemmer; Helge Jensen Thina Amalie Rossø Henrik Bowitz Varamedlemmer;

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Skogvokterne

Innkalling til årsmøte i Skogvokterne Innkalling til årsmøte i Skogvokterne 15.05.2015 kl. 19:00 21:00 Solstølen, Hol kommune Sandnes, 29.04.2015 Denne innkallingen er sendt til alle betalende medlemmer av Skogvokterne. Det innkalles til årsmøte

Detaljer

Saksliste. Sakspapirer Årsmøte i Vesterlen krets 2015 Versjon 4 pr.3.mars 2015 1 ÅPNING

Saksliste. Sakspapirer Årsmøte i Vesterlen krets 2015 Versjon 4 pr.3.mars 2015 1 ÅPNING 1 ÅPNING Saksliste SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Informasjons- og foreldremøte

Informasjons- og foreldremøte Godeset Speidergruppe Vesterlen krets av Norges Speiderforbund (NSF) Informasjons- og foreldremøte 16.09.2014 Arne Sørbø, Gruppeleder Side - 1 Agenda Side - 2 Hva er speiding Speideridealene Ord og uttrykk

Detaljer

Saksliste 1 ÅPNING...

Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TO TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN...

Detaljer

Referat årsmøte i Tele-Busk krets

Referat årsmøte i Tele-Busk krets Referat årsmøte i Tele-Busk krets Årsmøtet avholdt på Speiderheimen i Notodden, torsdag 10 mars 2011 kl 19.00. 1. Åpning med godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og saksliste ble godkjent.

Detaljer

Vedtekter for Godeset speidergruppe

Vedtekter for Godeset speidergruppe Vedtekter for Godeset speidergruppe Organisasjonsnummer: 992 222 484 Vedtatt av Årsmøtet 25.02.20 1 Formål Godeset speidergruppes mål er å utvikle medlemmene til selvstendige og ansvarsbevisste mennesker

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Ungdomshuset til KFUK/KFUM Ved Skien kirke. 5. mars 2009 kl. 18:30

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Ungdomshuset til KFUK/KFUM Ved Skien kirke. 5. mars 2009 kl. 18:30 Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Ungdomshuset til KFUK/KFUM Ved Skien kirke 5. mars 2009 kl. 18:30 Sak 1 Konstituering av møtet 1.1 Godkjenning av innkalling og saksliste Følgende

Detaljer

Vi er i gang å utarbeide program som kan passe for vandrere hvor vi bl.a. forteller om det forbudte speiderarbeidet under 2. verdenskrig.

Vi er i gang å utarbeide program som kan passe for vandrere hvor vi bl.a. forteller om det forbudte speiderarbeidet under 2. verdenskrig. Nytt fra VESTERLEN SPEIDERMUSEUM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund 24.03.10

Referat fra årsmøtet i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund 24.03.10 1 Referat fra årsmøtet i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund 24.03.10 Antall fremmøtte med stemmerett: 51, 2 uten stemmerett Av disse er 15 speiderdelegater. Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning

Detaljer

Velkommen som delegat til Roverforum

Velkommen som delegat til Roverforum Velkommen som delegat til Roverforum Roverforum begynner å nærme seg og her kommer informasjon fra oss i prosjektgruppa. Hva er Roverforum? - Et forum hvor unge rovere skal få en mulighet til å ytre sine

Detaljer

Innkalling til kretsting

Innkalling til kretsting MEMBER OF THE WORLD ORGANIZATION OF THE SCOUT MOVEMENT (WOSM) AND THE WORLD ASSOCIATION OF GIRL GUIDES (WAGGGS) WITH 35 MILLION MEMBERS IN MORE THAN 200 COUNTRIES AND TERRITORIES Hordaland Krins av Norges

Detaljer

Norges speiderforbund Dok. nr. 126/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo. REFERAT FRA MØTER I KOMITE SPEIDING (KS) 21 og 30. SEPTEMBER 2005.

Norges speiderforbund Dok. nr. 126/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo. REFERAT FRA MØTER I KOMITE SPEIDING (KS) 21 og 30. SEPTEMBER 2005. Komite speiding Norges speiderforbund Dok. nr. 126/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTER I KOMITE SPEIDING (KS) 21 og 30. SEPTEMBER 2005. Til stede: Møtested: Hanne Mette Lundberg (leder), Hans

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Speidergruppene i Porsgrunn

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Speidergruppene i Porsgrunn Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Speidergruppene i Porsgrunn Kantinen Herøya Næringspark 4.juni 2012 kl. 18:30 4.juni 2012 REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE side 1 av 5 Sak 1:

Detaljer

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE FEBRUAR 2007

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE FEBRUAR 2007 Norges speiderforbund Dok. nr. 20/07 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 9 10. FEBRUAR 2007 Møtet ble holdt på Forbundskontoret i St. Olavs gate 25, Oslo. Følgende deltok: Fra Speiderstyret: Fra Forbundskontoret:

Detaljer

10.10.2012 Oslospeiderne av NSF, 93 04 06 83/ post@oslospeiderne.no - Pb 6927 St. Olavs plass, 0130 Oslo

10.10.2012 Oslospeiderne av NSF, 93 04 06 83/ post@oslospeiderne.no - Pb 6927 St. Olavs plass, 0130 Oslo Til kretstingets representanter Innkalling sendes kun elektronisk og til alle medlemmer over 15 år. Representanter til tinget velges av gruppetinget (se under). Delegater meldes på via medlemssystemet,

Detaljer

K R E T S T I N G 2012

K R E T S T I N G 2012 K R E T S T I N G 2012 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 7. MARS 2012 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

Årsberetning 2016 Nedre Buskerud Krets

Årsberetning 2016 Nedre Buskerud Krets Årsberetning 2016 Nedre Buskerud Krets Organisasjon; Kretsstyret. Kretsstyrets sammensetning før årsmøtet 7.april Helge Jensen Kretsleder Hanne Bredde Vig Ingrid Nørstebø Laache Rune Haukedal Valdemar

Detaljer

Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe

Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe Protokoll ØØK av NSF Kretsting 09. februar 2014 Sted: Tomter Skole Tid: 12.00 17.00 Sak 1. Konstituering Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe

Detaljer

Årsmøte i gruppeting 2017 Slottet, 22. februar kl 18-20

Årsmøte i gruppeting 2017 Slottet, 22. februar kl 18-20 Årsmøte i gruppeting 2017 Slottet, 22. februar kl 18-20 Saksliste 1) Konstituering A) Godkjenning av forretningsorden B) Godkjenning av innkalling C) Valg av ordstyrer D) Valg av referent E) Valg av 2

Detaljer

Saksliste 1 ÅPNING...

Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TO TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Sogn og Fjordane krets

Sogn og Fjordane krets Sogn og Fjordane krets Oppgaver og organisering Innhold Forord...3 Ombud, komitéer og styrer...4 Kretsstyret...4 Speiderombud...4 Roverombud...4 Lederombud...4 Kretsleirkomité...5 Valgkomité...5 Kretsstyret...6

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Referat fra Kretstingets årsmøte 10. mars 2015 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Side 1 Kretsleder Knut Dahlgren, Kjølberg MS

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund

Innkalling til årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Innkalling til årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Speiderhuset i Studsdalen Kragerø 5. mars 2014 kl. 18:30 5. mars 2014 ÅRSMØTE I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1 av 13 Medlemmer av KRETSTINGET

Detaljer

Velkommen som delegat til Speiderforum

Velkommen som delegat til Speiderforum Velkommen som delegat til Speiderforum Speiderforum begynner å nærme seg og her kommer informasjon fra oss i prosjektgruppa. Hva er Speiderforum? - Et forum hvor unge speidere skal få en mulighet til å

Detaljer

Endelig kretstingsinnkalling 2014

Endelig kretstingsinnkalling 2014 Endelig kretstingsinnkalling 2014 Sak 1/2014 - Konstituering 1/1 - Godkjenning av innkalling og saksliste årsmøtet 2014 1/2 - Valg av møteleder 1/3 - Godkjenning av forretningsorden (Se forslag til endring

Detaljer

Årsmøte Kretsting Vesterlen krets

Årsmøte Kretsting Vesterlen krets Årsmøte Kretsting Vesterlen krets Kretsstyret vil med dette ønske velkommen til årsmøte i Kretsting. Årsmøte er i år lagt til Øytun speiderhus på Hundvåg i Stavanger. Hundvåg 1. speidergruppe er vertskap.

Detaljer

Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Åfoss idrettshus. 16. oktober 2012 kl. 18:30

Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Åfoss idrettshus. 16. oktober 2012 kl. 18:30 Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund Åfoss idrettshus 16. oktober 2012 kl. 18:30 Gruppeleder i 1. Skotfoss ønsker oss velkommen til Åfoss idrettshus. Hanne Birte forteller litt

Detaljer

Norges speiderforbund Dok. nr. 68/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 29. APRIL 1. MAI 2005.

Norges speiderforbund Dok. nr. 68/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 29. APRIL 1. MAI 2005. Komite speiding Norges speiderforbund Dok. nr. 68/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 29. APRIL 1. MAI 2005. Til stede: Forfall: Møtested: Hanne Mette Lundberg (leder),

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND

RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV ORGANISASJONSKART RYVARDEN KRETS... 2 HUSKELISTE FOR STYRE, UTVALG OG KOMITEER... 3 KRETSTINGETS ÅRSMØTE... 4 VALG... 5 ROVERTINGETS ÅRSMØTE... 6 KRETSSTYRET... 7 BETALING

Detaljer

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne.

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne. SPEIDERHATTEN Vesterlen Speidermuseums merke Mål for merket er todelt: se lederveiledning. Med et museums besøk ønsker vi å gjøre speiderne bevist på at speider arbeidet har eksistert i en annen utforming

Detaljer

Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets

Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets 20.-22.10.2006 på Melhus Trondheim 27.09.06 Denne innkalingen er sendt til gruppeledere, direktemedlemmer, husrådet og regnskapsfører. Gruppeleder må sørge

Detaljer

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne.

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne. SPEIDERHATTEN Vesterlen Speidermuseums merke Mål for merket er todelt: se lederveiledning. Med et museums besøk ønsker vi å gjøre speiderne bevist på at speider arbeidet har eksistert i en annen utforming

Detaljer

Denne innkallingen distribueres til Gruppeledere, som igjen distribuerer denne til sine respektive ledere og tingmedlemmer

Denne innkallingen distribueres til Gruppeledere, som igjen distribuerer denne til sine respektive ledere og tingmedlemmer 29. september 2010 TIL KRETSTINGETS HALVÅRSMØTE Du innkalles herved til kretstingets halvårsmøte 13.oktober 2010. Vi starter kl.1900, og tar sikte på å være ferdig kl. 2100. Halvårsmøtet vil være på Speiderhuset

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Årsberetning 2012 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund

Årsberetning 2012 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2012 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Kretsleder har ordet Speideråret vi har lagt bak oss siden forrige årsmøte har vært et begivenhetsrikt år med mye aktivitet i gruppene og mange

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Endelig Inkalling til Kretsting Sak 1/2012 Konstituering Sak2/2012 - Årsapport 2011 Sak 3/2012 Regnskap 2011 Sak 4/2012 Budsjett 2012 Kretsstyret innkaller til kretsting

Detaljer

SLIMESTAD BEDEHUS OG GRENDETUN TORSDAG 06. MARS 2014 KL. 19.00 ----------------------------------------

SLIMESTAD BEDEHUS OG GRENDETUN TORSDAG 06. MARS 2014 KL. 19.00 ---------------------------------------- Til oppsittere på Ytre Egeland inkl. Kloster, Lindland, Slimestad og andre med tilknytning til Slimestad bedehus INNKALLING TIL ÅRSMØTE!!!!!!! SLIMESTAD BEDEHUS OG GRENDETUN TORSDAG 06. MARS 2014 KL. 19.00

Detaljer

Referat Kretsstyremøte Gudbrandsdal krets av NSF Felles ledermøte

Referat Kretsstyremøte Gudbrandsdal krets av NSF Felles ledermøte 1 Referat Kretsstyremøte Gudbrandsdal krets av NSF Felles ledermøte Tid (dato, fra kl til kl): 24.11.2013 kl.17-20.00 Sted: Avab CAC Lillehammer Innkalt av (avd og person): Arnfinn Roel (Kretsleder) Ordstyrer:

Detaljer

Esther og Egil Bjelland har største æren for at Vesterlen speidermuséum kunne ha offisiell åpning 3. juni

Esther og Egil Bjelland har største æren for at Vesterlen speidermuséum kunne ha offisiell åpning 3. juni Organ for ledere og rovere i Vesterlen krets av NSF nr. 3 august 2009 Esther og Egil Bjelland har største æren for at Vesterlen speidermuséum kunne ha offisiell åpning 3. juni REDAKSJONENS ADRESSE: Haugåsstubben

Detaljer

FOLLO KRETS. Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut.

FOLLO KRETS. Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut. FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars 2011 Sted: Seiersten ungdomsskole i Drøbak Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut. SAK 1/2011

Detaljer

Referat fra kretstingets årsmøte til Romerike krets av Norges KFUK/M-speidere, torsdag 13. februar 2014 kl. 1900 i Jessheim Arbeidskirke

Referat fra kretstingets årsmøte til Romerike krets av Norges KFUK/M-speidere, torsdag 13. februar 2014 kl. 1900 i Jessheim Arbeidskirke Referat fra kretstingets årsmøte til Romerike krets av Norges KFUK/Mspeidere, torsdag 13. februar 2014 kl. 1900 i Jessheim Arbeidskirke Tilstede: Meldt forfall: Totalt 19 personer, hvorav 16 stemmeberetigede

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Kretsting søndag 6. mars klokken 1830. Sted: Furuly menighetssenter, Råde Sak 0/2013 - Mat Sak 1/2013 Konstituering Sak2/2013 - Årsrapport 2012 Sak 3/2013 Regnskap

Detaljer

17. januar 2008 Årsrapport 2007 Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM speiderne

17. januar 2008 Årsrapport 2007 Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM speiderne 17. januar 2008 Årsrapport 2007 Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM speiderne I. Organisasjon A) Medlemstall I 2007 var det pr. 31.12.07 565 registrerte medlemmer totalt. Medlemmer under 26 år: 500

Detaljer

Norges speiderforbund Dok. nr. 15/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 27. NOVEMBER 2004.

Norges speiderforbund Dok. nr. 15/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 27. NOVEMBER 2004. Komite speiding Norges speiderforbund Dok. nr. 15/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 27. NOVEMBER 2004. Til stede: Hanne Mette Lundberg (leder), Inger Bjørshol, Hans

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 FOR ØVRE BUSKERUD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND

ÅRSBERETNING 2006 FOR ØVRE BUSKERUD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND ÅRSBERETNING 2006 FOR ØVRE BUSKERUD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND Øvre Buskerud krets har pr. 31.12.2006 57 småspeidere, 134 speidere, 8 rovere, 36 ledere, 25 O.G. og direktemedlemmer. Medlemmene er fordelt

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Speidergruppene i Porsgrunn

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Speidergruppene i Porsgrunn Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Speidergruppene i Porsgrunn Stridsklev kirke 7. mars 2012 kl. 18:30 7.mars 2012 REFERAT ÅRSMØTE side 1 av 8 Årsmøtet ble holdt i Stridsklev

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

Innkalling til Kretstingets årsmøte 2. mars 2013

Innkalling til Kretstingets årsmøte 2. mars 2013 Til kretsens grupper Innkalling til Kretstingets årsmøte 2. mars 2013 Valgte medlemmer til kretstinget i din gruppe innkalles med dette til Kretstingets årsmøte i Lysheim grendehus, Sparbu, lørdag 2. mars

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Ferdig opplegg for motivasjonssamlinger med gruppeledere i kretser. Kretsstyret er representert på gruppeting

Ferdig opplegg for motivasjonssamlinger med gruppeledere i kretser. Kretsstyret er representert på gruppeting STRATEGISK PLAN LEDERKVALITET Visjon 2016: Norges speiderforbund har dyktige, motiverte og kvalitetsbevisste ledere. Speidingen og lederutviklingen foregår i hovedsak gjennom praktisk erfaring på gruppeplan.

Detaljer

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 18.02. 2015 til årsmøte i den 21. og 22. mars 2015 (TV-samling lørdag 21. mars og årsmøte søndag den 22. mars)

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE TIL KRETSENE I NORGES SPEIDERFORBUND

SPØRREUNDERSØKELSE TIL KRETSENE I NORGES SPEIDERFORBUND SPØRREUNDERSØKELSE TIL KRETSENE I NORGES SPEIDERFORBUND KORT ORIENTERING: OBS! Undersøkelsen har 31 spørsmål og må besvares i sin helhet. Dere kan ikke lagre og gå tilbake til undersøkelsen senere. Bruk

Detaljer

REFERAT Frikirkens Speiderkorps 21.korpsting. Dvergsnestangen 7.februar 2015.

REFERAT Frikirkens Speiderkorps 21.korpsting. Dvergsnestangen 7.februar 2015. REFERAT Frikirkens Speiderkorps 21.korpsting. Dvergsnestangen 7.februar 2015. Sak 1: Åpning. Korpsleders tale. Veldig bra rungende applaus Sak 2: Konstituering 2.1 Valg av møteledere Daniel Eriksen og

Detaljer

Til alle medlemmer sakspapirer pr.25.januar 2017

Til alle medlemmer sakspapirer pr.25.januar 2017 Til alle medlemmer sakspapirer pr.25.januar 2017 Innkalling til årsmøte i gruppeting i Rovernes beredskapsgruppe, Rogaland Onsdag 1.februar kl.18.00 ca.21.00 på Madla speiderhus Saker som skal behandles:

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer