Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting Sakspapirer pr Saksliste 1 ÅPNING...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2012 - Sakspapirer pr 16.02.2012. Saksliste 1 ÅPNING..."

Transkript

1 Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE KONSTITUERING GODKJENNING AV REPRESENTANTENE GODKJENNING AV TELLEKORPS VALG AV TO REFERENTER VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN ÅRSMELDING KRETSSTYRET ADMINISTRASJON POLITIATTEST MEDLEMSTALL PR KRETSENS TILLITSVALGTE LEDERTRENERE KRETSENS KOMITÉER KRETSENS/KOMITÉENES ARRANGEMENTER M.V LEDERTRENING FURUNESET SPEIDERTUN REPRESENTASJON SLUTTORD REGNSKAP REVISORS BERETNING RESULTATREGNSKAP FOR FURUNESET SPEIDERTUN RESULTATREGNSKAP FOR VESTERLEN KRETS REGNSKAP KRETSLEIR 2011 (TIL INFORMASJON) STATUS PR DISPONERING OVERSKUDD/ INNDEKNING UNDERSKUDD INNKOMNE FORSLAG FORSLAG FRA KRETSSTYRET FORSLAG FRA KRETSSTYRET FORSLAG FRA KRETSSTYRET FORSLAG FRA KRETSSTYRET FORSLAG FRA KRETSSTYRET FORSLAG FRA SIGURD MO FORSLAG FRA KRETSSTYRET AKTIVITETSPLAN AKTIVITETSPLAN AKTIVITETSPLAN VÅR 2013 (TIL INFORMASJON) ARBEIDSMÅL BUDSJETT BUDSJETT FOR FURUNESET SPEIDERTUN BUDSJETT FOR VESTERLEN KRETS FOR VALG VALG AV VALGKOMITÉ VALG AV KANDIDATER TIL SPEIDERTINGET VALG AV MØTELEDERE VALG AV REVISOR AVSLUTNING

2 2 Konstituering 2.1 Godkjenning av representantene Liste over representantene vil bli lagt fram på tinget. 2. Flekkefjord MS er blitt overført fra Sørlandet krets til Vesterlen krets i januar Gruppen hadde 36 betalende medlemmer per Kretsstyret innstiller: Gruppeleder og 4 delegater fra 2. Flekkefjord godkjennes som representanter av kretstinget. Old Guides har 52 betalende medlemmer i Vesterlen krets per Det er foretatt organisatoriske endringer i grupperingen som gjør at de ikke lenger har grupper i Vesterlen krets, men medlemmene har valgt å forbli direkte tilknyttet Vesterlen krets. Kretsstyret innstiller: Leder og 5 delegater fra Old Guides i Vesterlen krets godkjennes som representanter av kretstinget. 2.2 Godkjenning av tellekorps 1. Sandnes speidergruppe. Ansvarlig: Ola Helgeland Kretsstyret innstiller: Tellekorpset godkjennes 2.3 Valg av to referenter Kretsstyret innstiller: Liv Margareth Aksland og Heidi Haugland Tveit 2.4 Valg av to delegater til å underskrive protokollen Kretsstyret innstiller: Ola Helgeland og Carina B. Stenseth Lund 2.5 Godkjenning av innkalling og saksliste Kretsstyret innstiller: Innkalling og saksliste godkjennes 2

3 2.6 Forretningsorden Kretstinget ledes av de valgte møteledere. Registrering av delegater foregår kun før Kretstinget starter, og i pauser under tinget Protokoll føres av to valgte referenter. Den undertegnes av møtelederne, de to valgte delegatene og møtereferentene Ingen representanter har rett til ordet mer enn to ganger i samme sak, med unntak av forslagsstilleren. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden *1), har rett til ett minutts taletid. Møtelederen har rett til å foreslå avkorting av taletiden og foreslå strek *2) med de inntegnede talere. Registrerte observatører og kretssekretær har talerett. Møteleder kan foreslå å innskrenke denne Alle forslag må innleveres skriftlig til møtelederne, undertegnet med representantens navn og nummer. Nye forslag kan ikke legges frem etter at strek er satt og fremsatte forslag kan da ikke trekkes tilbake. Saker som ikke står på sakslisten kan ikke fremmes Alle forslag avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer telles ikke med. Ved stemmelikhet anses forslaget som falt. Alle valg avgjøres ved alminnelig flertall, (kan være mindre enn halvparten, men flere stemmer enn nestemann, blanke stemmer teller ikke med). Alle valg foregår skriftlig når det er mer enn én kandidat, eller når én av representantene forlanger det. Ved omvalg strykes inntil to kandidater (de to med minst stemmer fra siste valgrunde). Det må være igjen minst en kandidat mer enn det som skal velges. Ved stemmelikhet mellom to kandidater, avgjøres valget ved loddtrekning etter 2. valgrunde med stemmelikhet. Det kan ikke stilles benkeforslag ved valg bortsett fra valg til speiderforum og roverforum, hvor det tillates benkeforslag på forumets deltagere. De som er med i tellekorps bør ikke ha stemmerett (teknisk arrangør skaffer tellekorps) I protokollen føres inn alle forslag og de vedtak som blir gjort, med antall stemmer for og imot. Likeledes innføres i protokollen navnene på de representanter som har hatt ordet under de forskjellige saker Protokoll fra kretstinget sendes på e-post til alle gruppeledere og legges ut på kretsens hjemmesider Kretstingets møte er åpent for alle interesserte. *1) Forlange ordet til forretningsorden vil si innlegg vedrørende behandlingen av saken. *2) Sette strek betyr at ingen flere talere kan forlange ordet enn de som møtelederne allerede har notert. Kretsstyret innstiller: Forretningsorden for kretstinget 2012 godkjennes 3

4 3 Årsmelding 3.1 Kretsstyret Kretsstyret pr Kretsleder Geir Helge Tjøstolvsen-Schmidt 1. Sola Visekretsleder Kine Løland Rege 1. Lura Styremedlemmer Therese Widerøe Graue Randaberg Torstein Hafsøe RBG Rogaland Trond Haugland Godeset Arne Ofstad Riska Sissel Skoge 1. Tananger sjø 3.2 Administrasjon Kretssekretær: Heidi Haugland Tveit, ansatt i 80% stilling Kretskontor: Haugåsstubben 1B, 4016 Stavanger Postadresse: Haugåsstubben 1B, 4016 Stavanger Fast kontortid: Mandag, onsdag og torsdag kl Tirsdag kl Regnskapsfører: Reidun Egeland Hinna Internasjonal kontakt: John Steinar Aske Hundvåg MS Kretskontorets tlf.nr er viderekoblet til kretssekretærs mobil og mobilsvar når det ikke er betjent, eller utenom åpningstid. E-post-adresse: Nettsider: 3.3 Politiattest Kretsen har arbeidet aktivt med innkreving av politiattester i henhold til retningslinjene for politiattester i Norges speiderforbund. 4

5 3.4 Medlemstall pr Gruppe Ant. medl. bet. Ant. medl. bet Endr. i % pr pr fra 2010 til 2011 Vesterlen krets ,0 Figgjo speidergruppe 1 1 0,0 Godeset speidergruppe ,9 1. Egersund speidergruppe ,1 Madla speidergruppe ,8 Stavanger 8.Speidergruppe (Nedlagt 2011) ,0 2. Stavanger speidergruppe ,3 7. Stavanger speidergruppe (Hvilende) 6 6 0,0 Hinna speidergruppe ,8 Hundvåg I speidergruppe ,5 Tasta speidergruppe ,7 Forus speidergruppe (Hvilende) ,3 1. Hetland speidergruppe ,0 Randaberg speidergruppe ,3 1. Sola speidergruppe ,3 1. Tananger sjøspeidergruppe ,3 Sauda 1 speidergruppe 1 1 0,0 Strand Jørpeland speidergruppe ,2 Strand Tau speidergruppe (Nedlagt 2011) ,0 1. Sandnes speidergruppe ,5 2. Sandnes sjøspeidergruppe ,0 1. Lura speidergruppe ,7 Riska speidergruppe ,5 Kverneland speidergruppe ,6 Bryne speidergruppe ,4 Hå-Nærbø speidergruppe ,1 Stavanger Old Guides I sp.gr ,0 Stavanger Old Guides II sp.gr ,3 Stavanger O.G. III speidergr ,0 Hinna 1. Old Guides speidergr ,0 Hinna 2. O.G. speidergruppe ,3 Hå-Nærbø Old Guides speidergr ,7 Bryne Old Guides speidergruppe 4 4 0,0 Randaberg Old Guides speidergr ,0 Strand Jørpeland O.G. speidergr ,0 Mosikken Old Guides speidergr ,0 Rovernes beredskapsgruppe ,1 Sørmarka OG speidergruppe 8 8 0,0 Furuneset speidergruppe ,0 Sjernarøy speidergruppe ,3 Bru sjøspeidergruppe ,5 Rennesøy speidergruppe ,8 Egersund FA speidergruppe ,4 Sandnes FA speidergruppe (Hvilende) ,0 Stavanger BSK speidergruppe (Hvilende) 1 1 0,0 Bryne FSK speidergruppe (Hvilende) 1 1 0,0 Riska FSK speidergruppe ,7 Hundvåg MS speidergruppe ,8 Sandnes MS speidergruppe ,3 Stavanger MS speidergruppe (Hvilende) 5 5 0,0 Stavanger MSK speidergruppe (ny i 2011) 7 - Sum ,4 5

6 3.5 Kretsens tillitsvalgte Kretsen har i tillegg til kretsstyret følgende tillitsvalgte pr. 31. desember 2011: Delegater til speiderting I tillegg til kretsleder som er fast delegat på speiderting, ble følgende personer valgt for 2 år den 9. mars 2010: Kine Løland Rege Steinar Apeland Sigurd Mo Rolf Christian Bergheim Varadelegater: Eve Nordvall Nils Lindaas Hege Lima 1. Lura Furuneset 1. Tananger sjø 2. Sandnes sjø Kverneland 1. Sandnes 2. Sandnes sjø (kun vara for Rolf Chr Bergheim) Delegater til speiderforum Følgende ble valgt for 2 år 9. mars 2010: Tommy Helgevold Hundvåg 1 Camilla Skoge 1. Tananger sjø Varadelegat: Ruben Sande Goa 1. Tananger sjø Delegater til roverforum Følgende ble valgt for 2 år 9. mars 2010: Hans Christian Egeland Hinna Carina Stenseth Lund Riska FSK Varadelegater: Truls Alsnes Riska Toril Grødem Kleven Hundvåg Valgkomité Følgende ble valgt for 2 år 9. mars 2010: Wigdis Strøm Kalsås Strand Jørpeland Eve Nordvall Kverneland Sigrun Vagle 1. Sandnes Møteledere for kretsting Følgende ble valgt for 1 år fram til og med : Jon Alsos Stavanger 8. Lars Meling Hultin Strand Jørpeland Varamøteledere: Wigdis Kalsås Strand Jørpeland Revisor Følgende ble valgt for 1 år fram til og med : Tønnes Ognedal

7 3.6 Ledertrenere Jon Alsos Stavanger 8. Lars Atle Andersen Tasta Anne Brit Egeland Hinna Reidun Egeland Hinna Eli Godeseth Vesterlen krets, dir. medl. Ola Helgeland 1. Sandnes Ellen Johannessen Hundvåg MS Jan Jacobsen Vesterlen krets, dir. medl. Wigdis Kalsås Strand Jørpeland Vibeke Bø Langeland Strand Jørpeland Torbjørn Larsen 7. Stavanger Nils Lindaas 1. Sandnes Geir Martens 1. Sola Lovise Mæland 1. Tananger Sjø Livar Risa 1. Sola Tor Børge Salvesen 1. Sandnes Gunnar Skundberg 2. Sandnes Sjø 3.7 Kretsens komitéer Organisasjonsplan 7

8 3.7.2 Kretsens komitéer pr. 31. desember 2011: Ledertrenerkomitéen: Følgende var oppnevnt til : Nils Lindaas, leder 1. Sandnes Reidun Egeland Hinna Solveig Hellstrøm Randaberg Tønnes Ognedal 7. Stavanger Tor Børge Salvesen 1. Sandnes Gunnar Skundberg 2. Sandnes Sjø Aktivitetskomitéen: Kretsstyret vedtok å legge ned aktivitetskomitéen inntil videre i Furuneskomitéen: Følgende var oppnevnt til : Livar Risa, leder 1. Sola John Steinar Aske Hundvåg MS Eli Godeseth Vesterlen krets dir. medl. Trond Haugland Godeset/ Kretsstyret Wigdis Kalsås Strand Jørpeland Arvid Langeland Strand Jørpeland Gunnar Skundberg 2. Sandnes Sjø Komitéen for Vesterlen speidermuséum: Følgende var oppnevnt til : Egil Bjelland, leder 2. Stavanger Esther Bjelland Mosikken OG Anne Brit Egeland Hinna Helga Halvorsen KFUK-KFUM Signe-Reidun Kloster Hinna Ingrid Lauvåsvåg Randaberg OG Liv Lindberg Mosikken OG Anne Lise Olaussen 2. Stavanger Jan Olaussen Furuneset Gunvor Opland Madla Aase Rolandsen Hinna Gerd Salvesen Mosikken OG Olaug Selvåg Mosikken OG Roverombudet: Carina Stenseth Lund Sondre Lura Mona-Marie Undal 1. Sola 1. Lura Hundvåg 8 Komité Old Guides: Else Karin Bjelland, leder Randaberg OG Gunvor Ness, kasserer Randaberg OG Martha Eliassen, sekretær Stavanger OG 3 Oddveig Salte Hå-Nærbø OG Torunn Veland Strand - Jørpeland OG Gunvor Steinsland Jensen, revisor Bryne OG

9 3.8 Kretsens/komitéenes arrangementer m.v Kretsting Årsmøtet ble avholdt den 1. mars 2011 på International School of Stavanger, Madla. Teknisk arrangør var Madla speidergruppe sammen med kretsstyret. Lars Meling Hultin og Jon Alsos var møteledere. 122 delegater og 4 observatører var registrert. 25 grupper var representert. Årsmøtet behandlet kretsens årsmelding, regnskap, budsjett og arbeidsplan. Det ble valgt nytt kretsstyre, møteledere og revisor Kretsstyret Kretsstyret har hatt 10 møter og behandlet 147 saker i løpet av året. Av større saker som kretsstyret har arbeidet med kan følgende nevnes: Kretskontor Speiderhytter og eiendommer Grunntrening og ledertrenere Økonomi Rogaland KM samarbeid Hvilende speidergrupper Speidermuséum Furuneset speidertun Strategiske planer Oppnevnelser Medlemspleie Kretsleir 2011 Landsleir 2013 Kretsens nettsider Arrangementer Aktiviteter Aktivitetene for 2011 ble ivaretatt av kretsstyret og ledertrenerkomitéen, og kretsstyret har hatt med seg prosjektgrupper til de enkelte arrangementene. Arrangementer: 13. januar - Juletreff - Vi synger julen ut 49 personer fra 13 grupper hadde funnet veien til Sola Strand Hotell til 20.-dagjulsarrangementet. Tradisjonell feiring med smørbrød og te/kaffe. Konkurranser, utlodning, gaver og juletregang. Avslutning med speiderbønnen. John Steinar Aske var ansvarlig og ledet kvelden. 18.januar Lederintro Denne ble flyttet til 11.april, da de påmeldte ikke møtte. 22.januar - Rovernes Riskturnering Lørdag 22.januar var det igjen klart for de kjempende på Madla speiderhus. Rovere med venner stilte opp også i år, totalt 15 personer. Arrangører var som tidligere Geir Helge Krey og Åge Østbø. 29.januar - Sikkerhetskurset: Førstehjelpskurs Ble holdt på Madla speiderhus med ledertrenerkomitéen som arrangør og RBG som ansvarlig. 6 deltakere fra 2 speidergrupper. 9

10 10 Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting Sakspapirer pr januar - Vinterspeiding for vandrere Det deltok 41 vandrere fra 10 grupper på vinterkurs på Ådneram i Sirdal. Arrangører var RBG. 2., 9. og 16.februar Programkurset Kursene var på speiderhuset Blåhaug med Livar Risa og Tønnes Ognedal som kursledere. Det deltok totalt 11 stykker fra 4 grupper. 17.februar Lederintro 7 ledere fra Bru sjøspeidergruppe hadde lederintro med Gunnar Skundberg. 19.februar Wasa Wasa Arrangementet utgikk. 21.februar Roverforum Var på kretskontoret med Roverombudet som arrangør. Det var 6 deltakere fra 3 speidergrupper. 22.februar Tenkedagen Felles OG-samling for alle OG-ere i kretsen. Nesten 40 OG-ere var tilstede på samlingen som i år var i regi av Speideren i Norge 100 år. Dette ble blant annet markert med opplesning fra et gammelt jubileumshefte, og alle fikk overrakt hver sin gule rose i anledning jubileet. Løftefornyelse ved Sissel Larsen og innsamling av Tenkedagspenger februar Speiderforum 17 speidere fra 3 grupper var klar for en natt på Midtholmen, men et uhell med båten/foten til Geir Helge, gjorde at det ble en kveld på kretskontoret med deilig pastasalat. 1.mars Årsmøte i kretsting Med Madla speidergruppe som teknisk arrangør, ble det avholdt årsmøte på den internasjonale skolen på Madla. 122 delegater og 4 observatører fra 25 grupper ble registrert. 17. og 24.mars Kurs i gruppeledelse Ble holdt på kretskontoret med Gunnar Skundberg som kursleder. Det var 9 deltakere fra 5 grupper mars Peffkurs, stifinnere Var på Furuneset speidertun. Asbjørn Bryne Hogstad var ansvarlig sammen med 6 veiledere. 33 stifinnere fra 7 grupper deltok, og hadde en flott og lærerikhelg. 22.mars Vardetenning I forbindelse med stiftelsesdatoen for speidingen i Stavanger ble det tent varder flere steder i kretsen. 28.mars Ledertrenerseminar På Sola strandhotell med ledertrenerkomitéen som arrangør. 14 tilstede sammen med Arne Nørstebø fra komité speiding april Snøhuletur Snøhuleturen for vandrere gikk til Ådneram/Suleskard. Det var 17 vandrere og 4 ledere på turen. 7.april Sikkerhetskurset: Sikkerhet på tur Ble holdt på speiderhuset Blåhaug med 17 påmeldte fra 8 grupper. 7.april Samling for gruppeledelsen Kretsstyret stod som arrangør i 2.Sandnes sjø sitt speiderhus 30 ledere fra 13 grupper deltok.

11 11.april Lederintro 3 nye ledere fra 2 grupper var samlet på kretskontoret. 30.-april - 1.mai Speiderdager i Kongeparken Mange speidere fra begge forbund benyttet seg av tilbudet. 29.april - 1.mai- Kretsbannerkonkurransen Ble dette året holdt i Kongeparken med overnatting på campingplassen ved siden av. Vesterlen krets var hovedansvarlig i år, og prosjektgruppen besto av minst fire personer fra hvert forbund med Herdis Meldahl som prosjektleder. Ca.320 speidere og 54 patruljer stilte i konkurransen, derav 15 fra KM og 34 fra oss. De som fikk reise til NM var: 1.plass:Hauk - Riska, 2.plass:Gaupe 1.Sandnes, 3.plass: Troll - Riska, 4.plass: Falk - Hinna, 5.plass: Hjort Madla mai Furunesetdagene og Bevernes dag Ingen grupper hadde anledning å påta seg denne oppgaven, så dette arrangementet gikk ut. 28.mai - Melsheitrollet Ble avlyst på grunn av for få påmeldte mai - OG - landstreff og årsmøte på Sola strandhotell Årsmøte ble holdt 27.mai med 40 påmeldte fra hele landet. Komiteen ble valgt på nytt for 1 år med samme leder, Aud Steinsland fra Bryne OG. Det ble tent lys for de 10 medlemmene som hadde gått bort siste året. OG har 133 medlemmer i 21 grupper, og av disse er 11 i Vesterlen krets. Største saken var endring av struktur og statuetter til Old Guides Norge. 20 stemte for, 17 mot og 2 blanke (1 hadde ikke stemmerett) juni NM i speiding 5 patruljer fra kretsen deltok på NM i speiding i Moss. Beste patrulje fra Vesterlen krets ble Hauk fra Riska på en god 18.plass. 117 patruljer deltok totalt i NM. 25.juni 2.juli Kretsleir Kretsleiren til Vesterlen krets ble holdt på Mosterøy med sjørøver som tema. Her var det mye godt vær, og vått ble det! Til sammen var vi 507 speidere fordelt på 25 speidergrupper. Hiv ohoi! 18. august - Roverrebus 2 patruljer deltok på Roverrebus med Roverombudet som arrangør august Lederløft 6 ledere fra Vesterlen krets deltok på Lederløft på Gran på Hadeland august Bretur Bretur for vandrere og rovere med vinterkurs fikk oppleve Buerdalen og gå på Folgefonni ved Odda.16 vandrere og rovere og 5 ledere fra 5 grupper deltok med C.C.Norberg som ansvarlig august RBG-grunnkurs Her deltok 30 Rovere fra NSF og KM, sammen med 10 veiledere. 6.september Samling for gruppeledelsen Her var 20 ledere fra 9 speidergrupper samlet i Riska sitt speiderhus på Hommersåk september Peffkurs, vandrere Ble holdt på Furuneset for 7 vandrere fra 3 speidergrupper. Arrangør var ledertrenerkomitéen med Asbjørn Bryne Hogstad som ansvarlig. 22.og 29.september Vil du vite mer om speiding Avlyst på grunn av få påmeldte. 11

12 september Nasjonal Rover 5-kamp Her vant Kine Løland Rege sitt lag. Vi gratulerer! 6.oktober Sikkerhetskurset: Nyingen- kurs i tur- og leirliv Ble holdt på speiderhuset Blåhaug med ledertrenerkomitéen som arrangør og Ola Helgeland som kursleder. 15 påmeldte fra 9 grupper hadde det kjekt og lærerikt i øsende regnvær oktober - Jota/Joti Ble holdt på Tjelta med 17 speidere. 19.oktober Sikkerhetskurset: Sikkerhet på tur Ble holdt på speiderhuset Blåhaug med ledertrenerkomitéen som arrangør og Trygve Tunes som kursleder. 16 deltakere fra 10 speidergrupper. 20.oktober Miljøkveld for ledere og rovere En sosial kveld på Godeset bydelshus. Anne Marie Joa snakket om LØFT, løsningsfokusert tilnærming, for 24 ledere. 20.oktober Global Dignity Day En verdighetsdag på alle videregående skoler i Rogaland. Her deltok 10 ledere fra speideren, 10 fra Røde Kors, 10 fra idretten og 5 fra 4H. 22.oktober OG-basar Bra fremmøte. Ble holdt på Madla bydelshus. 22.oktober Sikkerhetskurset: Førstehjelpskurs Avlyst på grunn av få påmeldte oktober Lederkurset: Kurs i speiderledelse Ble arrangert på Furuneset med ledertrenerkomitéen som arrangør og Nils Lindaas som kursleder. 21 deltakere fra 7 grupper der 7 av deltakerne kom fra Østlandet. 27oktober Lederintro Ble holdt på kretskontoret med ledertrenerkomitéen som arrangør, og 2 påmeldte november Ådneram Myldredager for kretsstyret på Frikvarteret på Ådneram 17.november Ledertrenerseminar Ble arrangert på Sola strandhotell med ledertrenerkomiteen som arrangør. 14 deltakere sammen med Jens Morsø fra Forbundskontoret. 22.november Emnekurs: Våre utfordringer som modeller for speidernes utvikling av blant annet etikk og moral Ble holdt i 2.Sandnes sjø sitt speiderhus i Sandnes med Kirsten Hasselknippe. Arrangør var ledertrenerkomiteen. 33 påmeldte fra 8 speidergrupper. 24. november - Fredslyset St. Georgsgildene i Norge ordner det slik at Fredslyset kommer tidsnok til å kunne brukes første søndag i advent. Lyset ankom i år Stavanger jernbanestasjon fra Kristiansand onsdag kveld 24. november med kretssekretær Heidi Tveit. I 2011 er det KM sin tur å hente flammen i Kristiansand. 29.november Lederintro Ble holdt på kretskontoret med ledertrenerkomitéen som arrangør, og 5 ledere. 12

13 30.november Samling for gruppeledelsen Ble holdt i kantinen til Møller bil på Forus med 26 ledere fra 13 speidergrupper 7. desember - Jul i skogen Nissefest for småspeidere/bevere ble holdt på marka utenfor kretskontoret for 21 småspeidere med 12 voksne. Det ble servert grøt, leker og gang rundt juletréet. Steinar Aske ledet arrangementet sammen med Svein Gård. 20.desember - Roverjul Roverombudet var arrangør, og samlet.45 rovere til Roverjul på Øytun speiderhus, Hundvåg. Det ble servert grøt. Ellers ble det leker, konkurranser og sosialt samvær Old Guides Vi er nå 52 OG-ere i kretsen, 8 av disse står direkte tilsluttet speidergrupper. Tradisjonen tro så feiret vi 22.februar med felles OG-samling for alle OG-ere i kretsen. Nesten 40 OG-ere var tilstede på samlingen som i år var i regi av Speideren i Norge 100 år. Dette ble blant annet markert med opplesning fra et gammelt jubileumshefte og alle fikk overrakt hver sin gule rose i anledning 100-års jubileet. Løftefornyelsen var ved Sissel Larsen og det ble samlet inn Tenkedagspenger. Ingrid Lauvåsvåg og Olaug Selvaag fortalte veldig interessant fra Verdensforbundets internasjonale samling i England, der de hadde deltatt. OG Vesterlen sitt Årsmøte og sommertreff ble avholdt på Jørpeland med 30 OG-ere tilstede. Det var Strand-Jørpeland OG-gruppe som inviterte til treffet i år. Vi hadde en veldig hyggelig dag der med god mat og underholdning av Strand Spelemannslag. Landsmøte ble holdt på Sola Strand hotell ,mai Det var et meget vellykket landsmøte med deltakere fra hele Sør-Norge. Det ble vedtatt en ny OG-struktur på møtet. Alle OG-ere i landet er nå tilsluttet Old Guides Norge, en felles gruppe som blir administrert fra NSF sentralt. Ellers i forbindelse med landsmøte ble det arrangert sight seeing med buss til Byrkjedalen og Jæren. Interessant og veldig koselig besøk på speidermuseet. Fin festmiddag ble avholdt på Sola Strand Hotel og avslutningen ble holdt med Guides Own i Strandkapellet på Kolnes med påfølgende middag samme sted. OG-landsstyre består av: Leder: Aud Steinsland, Bryne-OG, sekretær: Else Karin Bjelland, Randaberg- OG, kasserer: Gunvor Ness, Randaberg-OG og styremedlem Anne Brit Egeland, Sørmarka-OG. Basaren ble arrangert som tidligere, og ca 50 hadde funnet veien dit til en hyggelig og innbringende basardag 20.oktober. Det kom inn ca kr ,- og 75 % av dette beløpet blir overført til Vesterlen krets ved Furuneset Speidertun. Vårt medlem Rut Tørneng fylte 100 år i november 2011, representanter fra OG besøkte henne og overrakte henne blomster i anledning dagen. Flere OG-medlemmer hjelper til på museet og alle i OG-Vesterlen er invitert til forskjellige hyggedager på museet. Gruppeledermøter / Kretsting i Vesterlen: Else Karin og Marta har deltatt på ledermøtene, noe som har vært veldig interessant og nyttig. Og flere OG-ere var tilstede på kretstinget som ble avholdt på den amerikanske skolen i mars

14 3.8.5 Internasjonal kontakt Året 2011 var det igjen litt mer aktivitet enn året før. Våre tyske venner var igjen på besøk på Furuneset og det gir kjærkomne kroner i kassen. Det har vært flere henvendelser til kretsen angående muligheten for overnatting i noen av de speiderhusene som vi har. Svært mange av gruppene som henvender seg er unge ledere/rovere som drar på interrail eller tar seg fram med offentlig transport. Det er derfor litt mer utfordring til å lose de inn på noen av anleggene våre, og selv om vi har foreslått mulige løsninger for de så er det ikke alltid det lykkes. John Steinar Aske deltok på verdensjamboreen i Sverige og jobbet i hovedkvarter på ekstern del. Det ble fortalt om Vesterlen og da spesielt med tanke på landsleiren i Det ble delt ut flere hundre brosjyrer fra regionen, så nå gjenstår det å se om vi får flere som kommer til Landsleire Vesterlen speidermuséum Speidermuseets andre hele kalenderår er til ende. Et meget innholdsrikt 100 jubileumsår er slutt. Det har vært krevende og spennende med omvisninger og vandreutstillinger. Museet har arrangert 3 ambulerende utstillinger 2 jubileums utstillinger og en på Kretsleiren. Omvisninger for grupper har foregått etter avtaler. Likt fordelt i antall for K-M og NSF - til sammen har vi fått besøk av ca. 500 personer. Museets åpningstider har vært som før - fast hver torsdag fra kl til 19-. Arbeidsdagen har vært en 2 delt vaktordning. Dugnadsarbeidet har vært lagt til samme tidsrom. Samlet dugnadstid ble dette året ca timer utført av ca. 15 personer. Viktige prosjekter er de samme som sist år - katalogisering og lokalisering. Fortsatt utbygging av biblioteket som vokser og stadig krever mer hylleplass. Lagerplassene under skråtaket kan nå fullføres da strømmen er ferdigstillet. Vi kan nå også få satt opp spottlys på viktige utstillingsobjekt. Der er ryddet i utstillingene og tiden er inne til en ommøblering. Samarbeidet med England er som før og det samme gjelder de lokale Vellforeningene og Sola kommunes kulturkontor. Vi hadde sett fram til å samarbeide med andre Speidersamlinger i Norge ; da vi nå har flere ting som kan byttes bort. Dette kan bli årets prosjekt. Samarbeidet med Oslo er ikke kommet i gang. Sandefjord har problemer. Vi har mottatt flere fine gaver i form av PC skriver billedutstyr - bøker og blader - flagg og banner samt mange fine utstillings gjenstander. Vi takker hjertelig for de fine og nyttige gavene. Selv har vi anskaffet et museumsflagg og noen museumsbannere. Disse er sponset av produsenten som plaster på såret for noen misforståelser. Videre har vi mottatt en minnegave fra Svanhild Eilertsen i form av et Museumsbanner med minneplate. Vårt museumsmerke er ute til høring - og vi er i gang med merket tidlig på vårparten ser det ut til. Vi mistet 4 speidervenner siste år. Dette året mistet vi 2. Vi vil ta godt vare på deres minne. Museumsvennene har også i 2011 utført et stort arbeid. Museumsledelsen takker for det gode resultat og takker alle som støtter og tenker på oss. 14

15 3.9 Ledertrening Komité ledertrening Komitéens arbeid Komitéen har hatt to møter på våren og to på høsten. Av saker komitéen har arbeidet med utenom planer i forbindelse med kurs/seminarer kan nevnes: Jobbet med å finne nye emnekurs det er behov for. Sett på hva komitéen kan bidra med i forbindelse med kretsens strategiske plan fram til Vært ansvarlig for ledertrenerseminar vår og høst. Har arbeidet en del utenom komitémøtene for å gjennomføre det oppsatte programmet. Leder og enkeltmedlemmer i komitéen har deltatt i og hatt innslag på arrangementer i kretsen. Jobbet med å finne nye ledere som kan delta i stab på kurs i kretsen, ta ledertreningskurs og nye medlemmer til komitéen. Deltatt med representanter på Nasjonal ledertrenersamling og Kurs i grunntreningen Kursene for ledere i kretsen Kurs i grunntreningen Kurs Ant. kurs Timer Delt. Stab Førstehjelpskurs, januar Programkurs Treningsprogram Programkurs Veiledning som metode Emnekurs - Gruppeledelse Kurs Vil du vite mer om speiding? - avlyst Sikkerhet på tur, april Nyingen, oktober Kurs i speiderledelse, oktober Sikkerhet på tur, oktober Førstehjelpskurs, oktober - avlyst Emnekurs Rollemodeller, november Sum Andre kurs / samlinger Andre kurs/samlinger Arrangement Ant. Kurs Timer Delt. Stab Lederintro januar - utsatt Peffkurs stifinnere, mars Ledertrenerseminar, vår Lederintro april Peffkurs vandrere, september Lederintro oktober Lederintro - november Ledertrenerseminar, høst Sum

16 3.9.3 Ledertrening i NSF Ledertrenerkurs: Ingen tok ledertrenerkurset i Fullført Trekløver Gilwell-kurs og grunntrening Trekløver Gilwell: To har fullført Trekløver Gilwell-treningen i 2011, Karl Ivar Ohma fra 1. Sandnes og Silje Therese Beyer Olsen fra Strand/Jørpeland. Grunntreningen: Rolf Bergheim, Barbro Bjotveit, Brit-Elin Eike, Mons Aakre Zeiger og Ronny Zeiger fra 2.Sandnes sjø, Asbjørn Bryne Hogstad fra Hinna, Vibeke Trenum Lillestølen fra Riska FSK, Tove Bergjord fra Sjernarøy og Alf Herman Hermansen fra Tasta har fullført grunntreningen i Furuneset speidertun Det er utført fortløpende dugnader for å vedlikeholde stedet. Roverhytten er fullført Utleie NSF helger uker Vesterlen krets helger uker dager Grupper m/overn helger dager Andre helger uked m/over enkeltd. 2 uker 1 uke 1 uke 2 uker 3 uker leir Totalt helger Totalt overn.døgn ca Representasjon 16 Utover det som er omtalt andre steder i årsmeldingen, nevnes følgende: Solveig Hellstrøm: Begravelse Aud Mork Knutsen Kine Løland Rege: Idemyldring landsleir på Bersagel 7.-8.januar, Livar Risa: Begravelse Aud Mork Knutsen Geir Helge Tjøstolvsen-Schmidt: Begravelse Aud Mork Knutsen, Idemyldring landsleir på Bersagel 7.-8.januar, Årsmøte i Stavangerspeiderne 27.januar. Nytt styre fra 1.mars 2011: Geir Helge Tjøstolvsen-Schmidt: Vardetenning 22.mars med 2.Stavanger, 100-års jubileum 26.mars hos 2.Stavanger, toppledersamling i Bergen mars,

17 Kretsbannerkonkurransen 30.april-1.mai, kretsleir 25.juni 2.juli, besøk hos Tyske speidere på Furuneset 31.juli, kretsledersamling 26.august på Forbundskontoret, 19.september felles styremøte med KM, begravelse for Per Øvestad Nilsen 12.oktober, toppledersamling oktober, åpning av Frikvarteret 5.november, bursdagsbesøk til 100-åring Rut Tørneng, åpning på Roverjul 20.desember. Kine Løland Rege: Toppledersamling i Bergen mars, 19.september felles styremøte med KM, toppledersamling oktober. Therese Widerøe Graue: Årsmøte for FNF 29.mars, Kretsbannerkonkurransen 1.mai, 19.september felles styremøte med KM, årsmøte med FNF 27.september, toppledersamling oktober. Torstein Hafsøe: Bryne sitt 90-års jubileum 19.mars, 100-års jubileum til Stavangerspeiderne 19.mars, planleggingsmøte med Godeset om bygging av speiderhus, 19.september felles styremøte med KM, budsjetthøring med Stavanger kommune. Trond Haugland: 100-års jubileum til Stavangerspeiderne 19.mars, 19.september felles styremøte med KM, åpning av Frikvarteret 5.november. Arne Ofstad: Samling i styret i frikirkens speiderkorps Riska, 19.september felles styremøte med KM, eiendomsmøte på Forbundskontoret 28.oktober, toppledersamling oktober. Sissel Skoge: Bryne sitt 90-års jubileum 19.mars, Kretsbannerkonkurransen 1.mai, 22.oktober OG basar. Heidi Haugland Tveit: Begravelse Aud Mork Knutsen, Idemyldring på Bersagel 7.-8.januar, ledertrenerseminar Sola strandhotell 28.mars, Årsmøte FNF 29.mars, møte med RFK angående Global Dignity Day, 4.,17., 24.februar og 21.mars, møte med Grønn Hverdag om Miljøsertifisering av kretsleiren 4.februar og 22.mars, Kretsbannerkonkurransen 29.april-1.mai, OG landsmøte 27.mai, møte i Oslo 14.juni med Global Dignity Day, kretsleir 24.juni- 2.juli, 19.september Jåttå VGS prøvedag Global Dignity Day med Kronprinsen, 22.oktober OG basar, 19.september felles styremøte med KM, ledertrenerseminar 17.november Sola strandhotell, ankom med Fredslyset til Stavanger 24.november Oppgaver innen sentrale NSF Lars Atle Andersen Medlem av representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon Håvard Otto Speiderstyremedlem Ingrid Nordbø Landsleirsjef for Stavanger 2013 Knut Slettebak Programansvarlig landsleir Stavanger 2013 Stig Wølstad-Knudsen Teknisk sjef landsleir Stavanger 2013 Kine Løland Rege Roversjef landsleir Stavanger 2013 Nils Lindaas Regionansvarlig for ledertrening region 4,Vesterlen krets og inspirator John Steinar Aske Internasjonal kontakt Jamboree i Sverige Sverre Kjetil Lima Nettverkskoordinator for sjøspeiding i Norge. Ivar A. Nøttestad Leder for Speidernes beredskapstelefon Torstein Hafsøe Leder for RBG Norge Siv Hilde Berg FORF styremedlem Carina Stenseth Lund Leder prosjektgruppen for Roverstevnet 2011 Sondre Lura Prosjektgruppen for Roverstevnet 2011 Mona-Marie Undal Prosjektgruppen for Roverstevnet 2011 Hilde Groth Prosjektgruppen for Roverstevnet 2011 Asbjørn Bryne Hogstad Prosjektgruppen for Roverstevnet 2011 Eirik Rasmussen Prosjektgruppen for Roverstevnet 2011 Aud Steinsland Leder for OG-komitéen sentralt Else Karin Bjelland Sekretær i OG-komitéen sentralt. Gunvor Ness Kasserer i OG-komitéen sentralt Anne Brit Egeland Styremedlem i OG-komitéen sentralt 17

18 3.12 Sluttord Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting Sakspapirer pr Nok et år er gått inn i speiderhistorien og ikke bare hvilket som helst. Speiderne i Norge har avholdt den ene 100-årsmarkeringen etter den andre og speidergruppene i Vesterlen har tatt sin del. Vi har markert med fakkeltog, vardebrenning, jubileumsfester og festmiddager. Stolte er vi av å ha vår egen 100-åring, 2. Stavanger speidergruppe, med en flott speiderhistorie helt tilbake til opprinnelsen. Men vi kan også være stolte av andre jubilanter som Bryne speidergruppe med 90 år, Tasta speidergruppe med 20 år og vår eldste speider Rut Tørneng som ble 100 år og fortsatt er hjemmeboende. Vi kan for tredje år på rad glede oss over nok et år med medlemsvekst og hadde per betalende medlemmer, en økning på 3,5 % fra Veksten kommer i hovedsak fra eksisterende grupper, men vi kan også i 2011 ønske en ny speidergruppe, Stavanger MSK, velkommen i kretsen. Dessverre har 2 speidergrupper valgt å legge ned, Strand Tau og 1. Hetland, hvorpå 1. Hetland sine speidere ble flyttet over til Hinna speidergruppe. Regn, mye regn, vind, kaldt og enda mer regn. Det skulle vel bare mangle når vi arrangerer kretsleir. Med sjørøvertema må vi være takknemlige for litt hjelp fra moder jord for å få den rette stemningen. For hva er vel en sjørøver uten vann under skuta og vind i seilet. En speider gjør sitt beste i motgang og vansker. Dette ble omhyggelig bevist av leirdeltakerne som blant annet benyttet situasjonen til å padle fra telt til telt og berike nyetablerte tjern med ender. 507 speidere og ledere hadde uansett en fantastisk uke på Mosterøy med varierte aktiviteter, marked, leirbål og haik. Med gode forberedelser og miljøtiltak som kildesortering, felles busstransport og arbeidsinstruks til de frivillige, ble kretsleiren på Mosterøy den første leiren vår som har vært Miljøfyrtårnsertifisert har vært et år preget av nytenkning og etablering av rutiner for en relativt ny kretssekretær og nytt kretsstyre. Med erfaringer fra undersøkelsen Den attraktive spejdergruppe i Danmark, har kretsstyret satt seg noen hårete mål som har preget mye av arbeidet. Hytter som råtner på rot og speidergrupper uten aktivitet har vært spesielt i fokus og vil fortsette å ha det i Sammen med eiendommer er det også blitt jobbet for å finne lokaler hvor vi kan etablere et kretskontor i et miljø og fellesskap som fremmer speiding i regionen. Vi har et spesielt sterkt ønske om å få med oss Rogaland KM-speiderne i dette prosjektet. Det er ikke til å legge skjul på at landsleiren, Stavanger 2013, med relaterte arrangementer for å promotere leiren som Lederløft 2012 og haikeprosjekt har vært sterkt i fokus og vil være det i Vi skal være stolte av å ha så mange dyktige og erfarne ledere som kan og vil være med for å realisere en ganske imponerende landsleir. Samtidig skal vi være bevisste på at dette gir redusert kapasitet til andre oppgaver og må passe på at speiderarbeidet fortsetter like sterkt i kretsen etter landsleiren. Dette betyr at lederpleie og verdsettelse av den innsats som alle gjør må settes høyt i fokus for å ta vare på eksisterende og nye lederkrefter. Rogaland KFUK-KFUM-speider og Vesterlen krets begynte for noen år siden et samarbeid og etablerte felles kretsbannerkonkurranse. I 2011 er dette tatt videre med et felles kretsstyremøte, møter mellom kretslederne og et styremedlem i Vesterlen har fått utpekt samarbeid med Rogaland KM-speiderne som sitt ansvarsområde. Vi jobber med å finne arenaer vi kan spille sammen på for å gjøre hverandre bedre og komme ut med speidersaken til flest mulig i vårt nedslagsområde. 18

19 Som tidligere år har ledertrenerne våre tilbudt alle kurs i grunntreningen til ledere i kretsen og vi har hatt tilreisende fra flere kanter av landet for å delta på kursene. Ledertrenerne gjør en fantastisk innsats for å opprettholde tilbudet og er aktive sentralt for å drive ledertreningen i den retningen vi mener er riktig. Vi har begynt arbeidet med å utrede muligheten for å gjennomføre et 1-årig kurs til unge ledere og rovere, etter den modellen som Hordaland krins har etablert. Utbedringene på Furuneset speidertun har vært formidabel og tidligere års bevilgninger fra kretstinget begynner nå å vise godt igjen. Vi har nå fått ny drenering rundt hovedhuset, ny kledning på hovedhuset, ny terrasse ved inngangen til hovedhuset, nytt pumpehus, ferdigstilt Roverhytten og forbedret adkomsten fra demningen og opp til hovedhuset for bevegelseshemmede. I tillegg har Lyse bygget helt ny demning med ny bro, slik at helhetsinntrykket for leirstedet vårt nå er betydelig bedre. Dette er noe vi kan begynne å bli stolte av. Furuneskomitéen har gjort en fantastisk innsats gjennom hele året. Kretsstyret vil takke alle for det bidraget de har gitt i 2011, hvert eneste bidrag, enten det er den ene timen du hadde å avse eller det var hele fritiden din. Dine medledere er takknemlige for den avlastningen de fikk og speiderne for de opplevelsene og erfaringene de sitter igjen med medlemmer er direkte berørt og enda flere med familiene deres. Din innsats er høyt verdsatt og vi er i aller høyeste grad avhengige av den i fremtiden. Stavanger, 5. februar 2012 Med speiderhilsen Geir Helge Tjøstolvsen-Schmidt Kretsleder Kine Løland Rege Visekretsleder Therese Widerøe Graue Torstein Hafsøe Trond Haugland Arne Ofstad Sissel Skoge Kretsstyret innstiller: Årsmelding for 2011 godkjennes 4 Regnskap 4.1 Revisors beretning Regnskapet var ikke ferdig revidert ved utsending av sakspapirene. Revisors beretning vil bli lagt fram på årsmøtet. Kretsstyret innstiller: Revisors beretning tas til etterretning. 19

20 4.2 Resultatregnskap for Furuneset speidertun 2011 INNTEKTER: REGNSKAP BUDSJETT Gruppe konto Furuneset Speidertun - Drift 381 Utleie Telefonpenger Gaver Tippemidler/Annet Gjensidige Øremerket Erstatning / Forsikring Bruktsalg 0 0 Sum inntekter Furuneset Speidertun - Drift 49 Furuneset Speidertun - Utbygging 482 Strøm Telefon Forsikring Maling utvendig Renovasjon/ septiktanktømming Andre driftsutgifter Fornying Opparbeiding tilkomst vei 489 til Huset Opparbeidelse av uteområdet Materiell til påbegynt arbeid Låven Rørlegger Elektriker Andre utbyggingsutgifter Roverhytta Utbygging 0 Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Resultat Kommentar: Furuneset har i 2011 fått store summer i gaver og vi vil gjerne få rette en takk til avdøde Aud Mork Knudsen for gaven, gaven fra nedlagte Strand Tau speidergruppe og gaven fra OG etter basaren. Disse pengene har vi nå brukt til å bytte ut møblement i hovedhuset. Det er i 2011 utført mange dugnader og kjøpt tjenester for å komme et stort skritt videre med vedlikehold og opprustning av Furuneset. Av store prosjekter kan nevnes; Drenering rundt hovedhuset, ny kledning på hovedhuset, ny terrasse ved inngangen til hovedhuset, nytt pumpehus, ferdigstilt Roverhytten og forbedret adkomsten fra demningen og opp til hovedhuset for bevegelseshemmede. Tusen takk til alle som har vært med å bidratt. Kretsstyret innstiller: Regnskapet for Furuneset speidertun for 2011 godkjennes.

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2005 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2005 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2004 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2004 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Saksliste 1 ÅPNING...

Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TO TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Kretsstyret Fram til årsmøtet 2. mars 2006 hadde kretsstyret følgende sammensetning: Kretsleder: Torodd Seierstad, 6. Larvik Visekretsleder: Petter Gjertsen,

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 1892 2014, 122 år KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 Norges KFUK-KFUM sitt formål ble gjennomgått og vedtatt på landsmøte 2013: Formål: Formålet til Norges KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 26. ordinære årsmøte i kretsting 16. mars 2004 Protokoll Kretstinget ble holdt på Skeie skole med Hundvåg 1 og Hundvåg MS speidergrupper som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 1 Mai 2010 Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein Inneholder blant annet: Årsmøtepapirer, info om nasjonal alumnutveksling, invitasjon til

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

TOÅRSMELDING KFUK-KFUM-SPEIDERNES 2007-2008

TOÅRSMELDING KFUK-KFUM-SPEIDERNES 2007-2008 KFUK-KFUM-SPEIDERNES TOÅRSMELDING 2007-2008 Foto: Svein Olav Ekvik, Helene Moe Slinning, Gøril Huse, Eirik Svandal Bø, Ole Kristian Næs, Martin Valen, Olav Dale, Bjarne Lohmann Madsen, Jan Erik Haugen,

Detaljer

Y s Men International, Region Norge. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015. Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26.

Y s Men International, Region Norge. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015. Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015 Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26. juni 2015 Foto: Leif Walle Region Norge ble etablert 01.05.1969 og dette er den 46. regionskonferansen RK 2015

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 Møtet ble avholdt på Speidersenteret i Marken fra kl 17.30. Møteleder: Øyvind Høvding Tilstede: Øyvind Høvding, Thomas Lundberg, Morten S. Hatlen, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM 1 INNHOLD 1. Hovedstyrets sammensetning 2. Hovedstyrets arbeid 3. Arrangementer 4. Kontakt og samarbeid 5. Representasjon 6. Komiteer 7. Rapport fra underavdelinger

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012

Generalforsamling. Høst 2012 Generalforsamling Høst 2012 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 3 17.15 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9

NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9 NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9 St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo Tlf.

Detaljer

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo Landsmøte 15.-17. mars 2013 Universitetsgata 20, Oslo Innholdsfortegnelse 1. Å p n i n g o g k o n s t i t u e r i n g................ 5 Sak 1.1 Åpning og opprop... 6 Sak 1.2 Godkjenning av innkalling...

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 www.nocc.no Rocar Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rogaland Årgang 31 Nr. 1-2015 To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 Rocar ORGAN FOR NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB AVD. ROGALAND Bladet sendes

Detaljer

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Første ordinære landsting www.kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (26) er redaktør for Lederforum. 2 LEDER LEDERFORUM Nr. 2. 2005 3. Årgang

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer