Vesterlen krets av NSF - Årsmøte Sakspapirer pr Saksliste 1 ÅPNING...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2005 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING..."

Transkript

1 Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE KONSTITUERING GODKJENNING AV REPRESENTANTENE GODKJENNING AV TELLEKORPS VALG AV TO REFERENTER VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN INNVALGT MEDLEM AV KRETSTINGET GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN INNKOMNE FORSLAG FORSLAG FRA KRETSSTYRET ÅRSMELDING KRETSSTYRET ADMINISTRASJON MEDLEMSTALL PR KRETSENS TILLITSVALGTE LEDERTRENERE KRETSENS KOMITÉER KRETSENS/KOMITÉENES ARRANGEMENTER M.V LEDERTRENING FURENESET SPEIDERTUN REPRESENTASJON SLUTTORD REGNSKAP RESULTATREGNSKAP FOR KRETSEN RESULTATREGNSKAP FOR FURENESET SPEIDERTUN STATUS PR REVISORS BERETNING DISPONERING AV OVERSKUDD ARBEIDSPLAN ARBEIDSPLAN AKTIVITETSPLAN ARBEIDSMÅL ARBEIDSMÅL BUDSJETT BUDSJETT FOR KRETSEN BUDSJETT FOR FURENESET SPEIDERTUN VALG VALG AV KRETSLEDER VALG AV VISEKRETSLEDER VALG AV MEDLEMMER TIL KRETSSTYRET VALG AV MØTELEDERE VALG AV REVISOR AVSLUTNING

2 2 Konstituering 2.1 Godkjenning av representantene Liste over representantene vil bli lagt fram på tinget. 2.2 Godkjenning av tellekorps 2. Stavanger speidergruppe v/ Else Sauge Torpe Kretsstyret innstiller: Tellekorpset godkjennes 2.3 Valg av to referenter Kretsstyret innstiller: Eli Godeseth og Wenche Havn 2.4 Valg av to delegater til å underskrive protokollen Kretsstyret innstiller: Trine Tjørhom og Wigdis Kalsås 2.5 Innvalgt medlem av kretstinget Innvalgt fra kretsting 15. mars 2003: Reidun Egeland for 2004 og Godkjenning av innkalling og saksliste Kretsstyret innstiller: Innkalling og saksliste godkjennes 2

3 2.7 Forretningsorden Kretstinget ledes av de valgte møteledere. Registrering av delegater foregår kun før Kretstinget starter, og i pauser under tinget Protokoll føres av to valgte referenter. Den undertegnes av møtelederne, de to valgte delegatene og møtereferentene Ingen representanter har rett til ordet mer enn to ganger i samme sak, med unntak av forslagsstilleren. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden *1), har rett til ett minutts taletid. Møtelederen har rett til å foreslå avkorting av taletiden og foreslå strek *2) med de inntegnede talere. Registrerte observatører og kretssekretær har talerett. Møteleder kan foreslå å innskrenke denne Alle forslag må innleveres skriftlig til møtelederne, undertegnet med representantens navn og nummer. Nye forslag kan ikke legges frem etter at strek er satt og fremsatte forslag kan da ikke trekkes tilbake. Saker som ikke står på sakslisten kan ikke fremmes Alle forslag avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer telles ikke med. Ved stemmelikhet anses forslaget som falt. Alle valg avgjøres ved alminnelig flertall, (kan være mindre enn halvparten, men flere stemmer enn nestemann, blanke stemmer teller ikke med). Alle valg foregår skriftlig når det er mer enn én kandidat, eller når én av representantene forlanger det. Ved omvalg strykes inntil to kandidater (de to med minst stemmer fra siste valgrunde). Det må være igjen minst en kandidat mer enn det som skal velges. Ved stemmelikhet mellom to kandidater, avgjøres valget ved loddtrekning etter 2. valgrunde med stemmelikhet. Det kan ikke stilles benkeforslag ved valg bortsett fra valg til speiderforum og roverforum, hvor det tillates benkeforslag på tingets deltagere. De som er med i tellekorps bør ikke ha stemmerett (teknisk arrangør skaffer tellekorps) I protokollen føres inn alle forslag og de vedtak som blir gjort, med antall stemmer for og imot. Likeledes innføres i protokollen navnene på de representanter som har hatt ordet under de forskjellige saker Protokoll fra kretstinget trykkes i Nytt fra Vesterlen og distribueres til alle tingets delegater Kretstingets møte er åpent for alle interesserte. *1) Forlange ordet til forretningsorden vil si innlegg vedrørende behandlingen av saken. *2) Sette strek betyr at ingen flere talere kan forlange ordet enn de som møtelederne allerede har notert. Kretsstyret innstiller: Forretningsorden for kretstinget 2005 godkjennes 3

4 3 Innkomne forslag 3.1 Forslag fra kretsstyret Kretsen gir tilskudd til reise og startkontingent for patruljer som deltar i NM i speiding og for roverlag som deltar i nasjonal RR-5-kamp. Tilskuddet begrenses til netto utgifter (faktiske utgifter fratrukket eventuelle andre tilskudd). Kretsens tilskudd til NM i speiding foreslås økt til kr ,- som fordeles likt mellom de kvalifiserte/deltagende patruljer. Skriftlig dokumentert krav om støtte må sendes kretsen innen utløpet av budsjettåret. Begrunnelse: Norges speiderforbund har endret retningslinjene for NM i speiding slik at de største kretsene kan sende fem patruljer. Vesterlen krets kan nå sende fem patruljer mot tidligere tre. Det synes da naturlig at en øker tilskuddet. Kretsstyret innstiller: Forslaget vedtas 4 Årsmelding 4.1 Kretsstyret Kretsstyret pr Kretsleder Odd Rune Malterud Strand Tau Visekretsleder Helene Bø Randaberg Styremedlemmer Trond Austdal 1. Sola Helge Bjelland 2. Stavanger Erling Groth 1. Lura Ellen Johannessen Hundvåg MS Knut Slettebak Egersund FA 4.2 Administrasjon Kretssekretær: Eli Godeseth, ansatt i full stilling. Kretskontor: Haugåsstubben 1B, 4016 Stavanger Postadresse: Haugåsstubben 1B, 4016 Stavanger Fast kontortid: Mand., onsd. og torsd. kl Tirsdag kl Regnskapsfører: Reidun Egeland Hinna Pressetalsmann: Ivar A. Nøttestad Madla Internasjonal kontakt: John Steinar Aske Hundvåg MS Kretskontoret har telefonsvarer tilkoplet tlf.nr når det ikke er betjent. Kretsen har også telefax ( ), og e-post-adresse: Kretsens nettsider: vesterlen.scout.no 4

5 4.3 Medlemstall pr Gruppe Ant.medl.bet. Ant.medl.bet Endr. i % pr pr fra 03 til 04 Vesterlen krets Figgjo speidergruppe ,7 Godeset speidergruppe ,5 1. Egersund speidergruppe ,05 Madla speidergruppe ,6 Stavanger 8. *** Speidergruppe ,3 2. Stavanger speidergruppe ,3 7. Stavanger speidergruppe ,6 Hinna speidergruppe ,2 Hundvåg I speidergruppe ,26 Tasta speidergruppe ,9 Forus speidergruppe ,05 1. Hetland speidergruppe ,6 Randaberg I speidergruppe ,7 1. Sola speidergruppe ,25 1. Tananger sjøspeidergruppe ,5 Sauda 1 *** speidergruppe Strand Jørpeland speidergruppe ,4 Strand Tau speidergruppe ,7 1. Sandnes speidergruppe ,43 2. Sandnes sjøspeidergruppe ,4 1. Lura speidergruppe ,23 Riska speidergruppe ,5 Kverneland speidergruppe ,9 Bryne speidergruppe ,5 Hå-Nærbø speidergruppe ,5 Stavanger Old Guides I *** sp.gr Stavanger Old Guides II *** sp.gr ,44 Stavanger O.G. III ***speidergr ,6 Hinna 1. Old Guides speidergr Hinna 2. O.G. speidergruppe Hå-Nærbø Old Guides *** speidergr ,1 Bryne Old Guides ***speidergruppe Randaberg Old Guides***speidergr Strand Jørpeland O.G. ***speidergr Mosikken Old Guides *** speidergr Øyane *** sjøspeidergruppe 1 1 Hvilende Rovernes beredskapsgruppe *** Hovsherad speidergruppe Egersund FA speidergruppe ,7 Sandnes FA *** speidergruppe Stavanger BSK speidergruppe ,36 Bryne FSK *** speidergruppe 1 1 Hvilende Riska FSK speidergruppe ,06 Hundvåg MS speidergruppe ,85 Sandnes MS speidergruppe ,13 Stavanger MS speidergruppe ,9 Stavanger NMU speidergruppe , ,65 5

6 4.4 Kretsens tillitsvalgte Kretsen har i tillegg til kretsstyret følgende tillitsvalgte pr. 31. desember 2004: Delegater til speiderting I tillegg til kretsleder som er fast delegat på speiderting, ble følgende personer valgt for 2 år den 16. mars 2004: Arne Alsvik Helene Bø Anine Eilertsen Stina Kommedal Knut Slettebak Varadelegater: Cathrine Langseth Tine Renathe Bjerga Gunnar Skundberg Wigdis Kalsås Arne Lea Ingrid Julia Cowie Karen Seglem Strand Jørpeland Randaberg Hundvåg MS Tasta Egersund FA Strand Tau Hinna 2. Sandnes sjø Strand Jørpeland 1. Egersund 1. Egersund Delegater til speiderforum Følgende ble valgt for 2 år 16. mars 2004: Ingeborg Sauge Torpe 2. Stavanger Andreas H. Øvstebø Tasta Varadelegater: Kjartan Aakre Sandra Nygaard Strand Jørpeland Tasta Delegater til roverforum Følgende ble valgt for 2 år 16. mars 2004: Thomas Due Hestnes Egersund FA Trine Tjørhom Godeset Varadelegater: Askil Krogeland Lars Atle Lauvsnes 1. Sandnes Strand Jørpeland Valgkomité Følgende ble valgt for 2 år 16. mars 2004: Arne Alsvik Strand Jørpeland Eve Nordvall Kverneland Gaute Skjæveland Strand Jørpeland Varamedlem: Stein Erik Sliper 2. Sandnes sjø Møteledere for kretsting Følgende ble valgt for ett år fram til og med : Jon Alsos Stavanger 8. Lars Meling Hultin Strand Jørpeland 6

7 Varamøteledere: Wigdis Kalsås Ivar A. Nøttestad Strand Jørpeland Madla Revisor Følgende ble valgt for ett år fram til og med : Tønnes Ognedal 4.5 Ledertrenere Jon Alsos Stavanger 8. Lars Atle Andersen Tasta sp.gr. Anne Brit Egeland Hinna sp.gr Reidun Egeland Hinna sp.gr. Ola Helgeland 1. Sandnes Asta Jacobsen Stavanger O.G. III Ellen Johannessen Hundvåg MS Jan Jacobsen Vesterlen krets, dir. medl. Aud Mork Knutsen Vesterlen krets, dir. medl. Vibeke Bø Langeland Strand Jørpeland Torbjørn Larsen 7. Stavanger Nils Lindaas 1. Sandnes Geir Martens Bryne sp.gr. Lovise Mæland 1. Tananger Sjø Gunnar Skundberg 2. Sandnes Sjø Odd Westersjø Hundvåg M.S. 4.6 Kretsens komitéer Organisasjonsplan KRETSTING KRETSSTYRE Aktivitetskomiteen Ledertreningskomiteen Fureneskomiteen Prosjektgrupper Prosjektgrupper Kursstaber Ressurspersoner Kretsens komitéer pr. 31. desember 2004: : Følgende var oppnevnt til : Gunnar Skundberg, leder Reidun Egeland Aud Mork Knutsen Vibeke Bø Langeland Nils Lindaas Tønnes Ognedal 2. Sandnes Sjø Hinna Dir. medl. krets Strand/Jørpeland 1. Sandnes 7. Stavanger Følgende er oppnevnt til : Gunnar Skundberg, leder Reidun Egeland Brit Undheim Eltervåg 2. Sandnes Sjø Hinna Vesterlen krets, dir.medl. 7

8 Aud Mork Knutsen Vibeke Bø Langeland Nils Lindaas Tønnes Ognedal : Følgende var oppnevnt til : Brit Marie Mikalsen Sande, leder Åshild Båtnes Siren Haugenes Gunvor Opland Oddny Aanensen Følgende er oppnevnt til : John Steinar Aske, leder Svein Gaard Arne Lea Grethe Myklebust Gunvor Opland Christian Vollan Vesterlen krets dir. medl. Strand Jørpeland 1. Sandnes 7. Stavanger 2. Sandnes sjø 1. Sandnes Madla Madla Hundvåg MS Hundvåg MS 1. Sola Madla Randaberg Fureneskomitéen: Følgende var oppnevnt til , og er fortsatt oppnevnt til : Wigdis Kalsås, leder Strand Jørpeland John Steinar Aske Hundvåg MS Eli Godeseth Vesterlen krets, dir. medl. Aud Mork Knutsen Vesterlen krets, dir. medl. Arvid Langeland Strand Jørpeland Geir Martens Bryne Gunnar Skundberg 2. Sandnes Sjø Andre Komité Old Guides: Asta Jacobsen, leder Gunvor Steinsland Jensen Sissel Larsen Liv Lindberg Karin Nising Stavanger O.G. III Bryne O.G. Stavanger O.G. III Mosikken O.G Randaberg O.G. 4.7 Kretsens/komitéenes arrangementer m.v Kretsting Årsmøtet ble avholdt den 16. mars 2004 på Skeie skole på Hundvåg, med 58 ledere, rovere, speidere og inviterte tilstede. 1. Hundvåg og Hundvåg MS sp.grupper var teknisk arrangør, Jon Alsos og Lars Meling Hultin var møteledere. Årsmøtet behandlet kretsens årsmelding, regnskap, budsjett og arbeidsplan. Det ble valgt speidertingsdelegater, speider- og roverforumsdelegater, valgkomité, møteledere og revisor Kretsstyret Kretsstyret har hatt 10 møter og behandlet 113 saker i løpet av året. Av større saker som kretsstyret har arbeidet med kan følgende nevnes: 8 Økonomi Speidermuséum Beredskap Samlinger for gruppeledelsen og komitéene Oppnevnelser

9 Fureneset speidertun Ekspansjon Nytt fra Vesterlen Lindøyfestivalen Kretsens datautstyr Komitémøter Det er avholdt en del komitémøter på våren, spesielt i forbindelse med arrangementer. Det er avholdt 4 møter på høsten. Det er blitt forsøkt annonsert etter flere komitémedlemmer, da komitéen har slitt med manglende fremmøte. Ingen har meldt sin interesse. Oppgaver s hovedoppgave består i å organisere arrangement for alle kretsens medlemmer (gjelder ikke lederkurs) og komme med forslag til terminliste hvert år. utarbeider også forslag til budsjett for poster som faller inn under komitéens virkefelt innen samme dato. Aktivitetene skal i størst mulig grad være selvfinansierende. Medlemmer 1. halvår 2004: Brit Marie M. Sande, leder Gunvor Opland Oddny Aanensen 2. halvår 2004: John Steinar Aske, leder Svein Gaard Arne Lea Siren Haugenes Åshild Båtnes Grethe Myklebust Gunvor Opland Christian Vollan Juletreff - Vi synger og danser julen ut 65 stykker hadde funnet veien til Sola Strand Hotell på 20. dag jul. Det ble lest fra Ajax, vist en bildeserie om mellommenneskelige relasjoner, og det ble litt tid til lek og moro og noe informasjon før vi gikk rundt juletreet og avsluttet med speiderbønnen Vintertur til Gullingen i Suldal 34 peff/ass samt 35 rovere møttes ved Tauferga og fyllte opp to busser, og dro til Gullingen leirskole - kjempested med flotte skianlegg. Peffene fordelte seg i rom i en bygning og roverne ble innlosjert i eget hus. 18 av disse satte i gang med RBS sitt vinterkurs. Lørdag hadde RBS ene teoretisk og praktiske emner om snøskred, mens de andre tok snøbrett, slalomski og turski fatt og labbet i vei til bakkene. Om kvelden var det Valentinsdagen, og da alle kom tilbake til hytta da det mørknet fant de hjerter med snop i sengene sine. Etter middag måtte speiderne ut på skattejakt, og langs den løypa foregikk det litt av hvert! I tillegg hadde speiderne nattmanøver. Søndag praktiserte RBS snøskredsøk, mens de andre roverne og peffene gikk ut på ski før tradisjonell utvasking og avslutning. Det var strålende vær hele helgen Rovernes store Risk-turnering Vinterens store turnering trakk 34 rovere til Madla speiderhus til ett døgn med strategi og spilleglede rundt brettspillet RISK. Hele 29 deltakere ville være med spille, og innledende runder tok flere timer hver. Med innledende runder ferdig ble det satt i gang med kåring av prisene for beste kostyme (Åge Østbø) og den spennende prisen Nattens Dronning (Hanne Voster). Finalen var ferdig rundt kl søndag morgen, og risk-general ble Rita Høiby fra Madla Commandoes Kretsbannerkonkurranse på Gilja Tross 17.-mai helg, tross Idol-finale og tross dårlige værmeldinger, så stilte hele 219 speidere fordelt på 40 patruljer opp på Gilja for å kjempe om kretsbanner, hederlige plasseringer og NM-billetter helgen mai. Retningslinjene for NM i speiding er endret, slik at Vesterlen krets kan sende 5 patruljer. Fredagen startet med teorioppgaven og så ble det helgens høydepunkt, Idol-finale på storskjerm. Praktisk oppgave var å lage et par gå-staver med håndtak, trinser og tyrkerknoper til utsmykning. Hemmelig oppgave var å lage et primitivt kompass ved hjelp av vann, en bolle, en magnet og en nål, og deretter løse en del tilhørende oppgaver. Siste del var rundløypa. Postene besto av natur, laging av presenningsbåt i miniatyr, pionering av stol i miniatyr og 1.hjelp. I tillegg ble patruljens draktbruk, samarbeid og oppførsel bedømt på en av postene. 9

10 De som fikk reise til NM var: Vesterlen krets av NSF - Årsmøte Sakspapirer pr Plass Patrulje Poeng 1. Tasta Amøbe 377,5 2. Tasta Gaupe Tasta Hjort Egersund - Tiur 316,5 5. Strand Jørpeland - Hauk oktober var det NM i speiding i Sandefjord og i en svært jevn NM-konkurranse ble Amøbe fra Tasta nr. 3. Det er den beste plasseringen en patrulje fra Vesterlen krets har hatt noen gang. Gaupe fra Tasta ble nr. 16, Hauk fra Strand Jørpeland ble nr. 32, Hjort fra Tasta nr. 42 og Tiur fra 1. Egersund ble nr. 45. En flott innsats i et mesterskap med 90 patruljer, og hvor været igjen var en av de tøffeste konkurrentene Småspeiderkonkurransen Melsheitrollet i Melshei Melsheitrollet hadde dette året flyttet hjem til Melshei og ble avviklet søndag 15. mai. Til sammen 13 patruljer med 81 speidere stilte.. Det var 14 poster, der Ole, Dole og Doffen ville ha svar på det meste fra SpeiderBasen. Vinnere fra i fjor måtte gi fra seg Melsheitrollet til årets vinnere som ble: 1. plass 1. Sola, Gaupe 124 poeng 2. plass Randaberg, 1. flokk, Røyskatt 116 poeng 2. plass 1. Tananger sjø, 1. flokk 116 poeng 4. plass - Hundvåg MS, blått kull 113 poeng 5. plass - 1. Tananger sjø, 2. flokk, jenter 111 poeng 5. plass - 1. Sola, Rev 111 poeng Furenesdagene Fredag kveld kom speidere fra Strand Jørpeland, Godeset, Randaberg, Kverneland, Strand Tau og Hinna speidergrupper, og på lørdag morgen kom også Bryne speidergruppe og slo seg sammen med det gode selskap. Ve ble tilslutt 231 personer fra 7 grupper.offisiell åpning var lørdag morgen ved flaggheis kl Utover dagen var det tilbud om familieløype og mange dro avsted for å teste sine ferdigheter i forskjellige emner. Etter en trekning blant tre besvarelser var det 6 jenter fra Godeset som vant. Over 40 personer valgte heller å bestige Heiahorn og ble stolte eiere av Heiahornmerket. På ettermiddagen var det det tradisjonelle markedet som sto på programmet, - det blir ikke Furenesdager uten marked. Lørdagskveldens leirbål ble ledet av Kjetil Sævareid fra Godeset og Herdis Meldahl fra Hinna. Søndagens Scouts Own var det Randaberg speidergruppe med Helene Bø som var ansvarlige for. Det var felles avslutning med firing av flagg og speiderbønnen ca. kl. 14:00. Det ble noen fredelige og fine Furenesdager der en hadde tilbud om en del aktiviteter og ellers fikk tid til seg selv og gruppen sin Nasjonal RR-5-lamp Årets nasjonale Rover-5-kamp var dette året i Melshei og ble slått sammen med den regional. Det betydde at det både ble konkurrert om Pagos sverd og Vesterlens 5-kamp.øks. Det stilte 14 lag til start, og 9 av dem var fra Vesterlen. Lørdag startet det hele med hemmelig oppgave som denne gang var todelt: det skulle lages både naturvev og en Beyblade. Så var det dag-o-løp, 6 poster i nærområdet rundt hytten.teorioppgave var neste post på programmet og deretter woodcraft. Natt-O-løpet måtte dessverre startes 2 ganger da en post var merket feil. Søndagens hinderløype var kort men krevende! Resultatlisten: 1 TURbo, 2. Stavanger Vesterlen 456,47 2 Snoopy, Egersund FA Vesterlen 437,49 3 Vaselin. Kverneland Vesterlen 375,56 4 Team Håpløs Follo 374,65 5 Varg II Grenland 367,26 6 Madla Commandoes Vesterlen 364,70 7 Full Gass Follo 345,29 8 Kompressor, Egersund FA Vesterlen 308,35 9 Spasme, 1. Sandnes Vesterlen Varg I Grenland 276,86 11 Flyvende Julemopp Oslo 272,56 12 FLASS, Hundvåg MS/Hundvåg 1 Vesterlen 266,24 13 Non-Stop, Godeset Vesterlen 261,37 14 Askils Angels, 1. Sandnes/Godeset Vesterlen 252, Peffsamling På grunn av at ikke fikk noen til å arrangere ble denne samlingen avlyst Miljøkveld m/landsleir FRI:05-info Samlingen ble holdt på Øytun speiderhus på Hundvåg med 56 rovere og ledere tilstede. Fra Landsleirkomitéen kom ansvarlig for teknisk, Dag Erling Austvik for å orientere om landsleiren FRI:05 som 10

11 skal være på Ingelsrud speidersenter sommeren Tor Inge Berge orienterte om fellestransport til leiren. John Steinar Aske fortalte litt om eldre bosettinger på Hundvåg, og det ble servert reker Rovernes natt-turnering På grunn av at ikke fant noe sted å arrangere den ble denne aktiviteten avlyst Fredslyset St. Georgsgildene i Norge ordner det slik at Fredslyset kommer tidsnok til å kunne brukes første søndag i advent. Lyset ankom i år Stavanger jernbanestasjon fra Kristiansand torsdag kveld 25. november med en representant for KFUK/M-kretsen Nissefest for småspeidere/bevere I år valgte vi å legge det til Vaulen Badeplass. Det var ca 165 små og store som stilte. Vi var veldig uheldige med været, det blåste ganske kraftig, og etter hvert ble et fryktelig regnvær. Det ble servert grøt og saft, fredslyset var tilstede og det ble refleksløype til nissen Roverjul Roverlaget TURbo fra 2. Stavanger ved Helge Bjelland var arrangør. Ca rovere kom. Det ble servert grøt, spekemat og flatbrød. Ellers ble det konkurranser og sosialt samvær Old Guides O.G. Vesterlen består av 10 grupper med 70 medlemmer. Tenkedagen ble markert på Blåhaug med 32 tilstede. Den dagen ble det også feiret at den tidligere jentekretsen i NSPF var 75 år, og vi hadde folk tilstede som hadde vært medlemmer i alle disse 75 år. De ble overrakt blomster for sin lange og trofaste innsats. Sommertreff med årsmøte var på Jørpeland. OG-basaren ble som vanlig arrangert på Madla Bydelshus. Kun 1 OG er fra Vesterlen krets var med på OG-treffet på landsplan, som i år ble lagt til Värmland i Sverige. Det har på høsten vært planlagt det nasjonale OG-treffet 2005 som er lagt til Vesterlen krets Internasjonal kontakt Også i 2004 har kretsen hatt besøk fra andre land som har benyttet vårt fantastiske leirsted på Jørpeland. Grupper fra England og fra Tyskland besøkte Fureneset sommeren Vi har også hatt besøk av Mpho fra Lesotho i Afrika, som besøkte Hundvåg M.S. og Strand Jørpeland Årsmelding pressetalsmann Pressetalsmann har etter forespørsel hjulpet med saker mot media. 4.8 Ledertrening Komité ledertrening Komitéens arbeid Komitéen har hatt 3 møter våren og 3 møter høsten. Av saker komitéen har arbeidet med utenom planer i forbindelse med kurs/seminarer kan nevnes: Utvikling av nye kurs da NSF har revidert hele ledertreningen. Laget en helt ny oversikt over kursene i kretsen. Jobbet med NSF s regionplaner. Leder og enkeltmedlemmer i komitéen har deltatt i og hatt innslag på arrangementer i kretsen Kurs i grunntreningen Kursene for ledere i kretsen Det er gjennomført Trening 2, Trening 3 og Programkurs Treningsprogrammet. Innføringskurset høsten 2004 hadde 28 påmeldte. 11

12 Programkurset - Treningsprogrammet og Trening 2 ble arrangert over fredag/lørdag på Fureneset, + at Trening 2 også hadde en avslutningskveld. Trening 3 ble gjennomført over en helg på Fureneset + en avslutningskveld på kretskontoret. Det er gjennomført Pat-Pat-kurs samt Peffkurs 1 - stifinner og Peffkurs 2 - vandrer på Fureneset Kurs i grunntreningen Kurs Ant. kurs Timer Delt. Stab Innføringskurs oktober Programkurs - treningsprogrammet nov Trening 2 januar/februar Trening 3 september/oktober Minitrening avlyst Andre kurs Andre kurs/samlinger Arrangement Ant. kurs Timer Delt. Stab Kurs i gruppeledelse 1 avlyst Kurs i leirliv 1 avlyst Kurs i Veiledning som metode 1 utsatt Pat-Pat-kurs Roverlagskurs 1 - avlyst Peffkurs 1- stifinner - november Peffkurs 2 -vandrer - september Ledertrenerseminar vår Ledertrenerseminar høst Seminar tr.progr. beverledere 1 - avlyst Seminar tr.progr. flokkledere Seminar tr.progr. roverledere TG-samling Lederintro - Samtale med nye ledere 6 12 (2 timer pr. kveld) 55 2 pr. kveld Trekløver Gilwell Trekløver Gilwell-samlingen ble avholdt på Hinna speiderhus med 19 deltakere Ledertrening i NSF Norled: Herdis Meldahl og Britt Undheim Eltervåg deltok. Ledertrenerkurs: Ellen Johannssen gikk andre del i mars. Britt Undheim Eltervåg gikk første del i mai Fullført grunntrening og TG-kurs Trekløver Gilwell: Ingen Grunntreningen: 12 ledere fullførte denne i

13 4.9 Fureneset speidertun Det er utført fortløpende reparasjoner på stoler og bord. Låven: Panel er kommet opp. Uteområdet: Her er det drenert og gruset vei opp til O.G.- hytten. Nye trapper til OG- og TG-hytten er laget. Har hatt stordugnad med opprydding. Ting som har stått lagret i TG-hytten og låven og som vi nå ser at vi ikke kommer til å bruke, er kjørt til bossplassen. FREMDRIFTSPLANER: Dette er ikke ment å bli gjort på ett år, men forutsetter at vi får de søkte tippemidlene i Ferdigstille låven. Foringer i vinduer og dør må lages og monteres. Ny peis skal monteres. Pipe tettes. Gulvfliser legges. Montere baderomsutstyr. Montere nye lysarmatur i storsturen på låven. Sparkle vegger og tak, tapetsere og male. Male ferdig låven og hyttene. Gjøre ferdig trapp opp til 2 etasje. Gjøre ferdig rommet i 2 etasje. TG hytten. Innrede hele hytten. Isolere, dele av rom, panele, trekke strøm, montere kjøkken, lage baderom og montere baderomsmøbler. Hovedhus. Utvask av huset og fikse kjøkkenet. Toalettkjernen må rehabiliteres. Mye råte i ytterkledningen. Må ha fagmann til å se på dette. Fukt i kjellerrom. Låssystemet skal skiftes Utleie NSF helger uker Vesterlen krets helger uker dager Grupper m/overn helger dager Andre helger uked m/overn enkeltd. 5 uker 4 uker 5 uker 3 uke 1 uke leir Totalt helger Totalt overn.døgn ca

14 4.10 Representasjon Utover det som er omtalt andre steder i årsmeldingen, nevnes følgende: På forbundsplan Kretsleder Odd Rune Malterud deltok på krets-/korpsledersamling i forbindelse med Nasjonal ledersamling på Ingelsrud, 30. april -2. mai Innen krets Odd Rune Malterud: Begravelse til Martha Skår, St. Georgsdagsgudstjeneste i Bekkefaret kirke, kretsbannerkonkurransen, Lindøyfestivalen, Blå kors-speidernes korpsleir på Fureneset, Gladmatfestivalen, Speidertinget i Trondheim 2004, 1. Sandnes 90- års-jubileum. Helge Bjelland: Stiftelsesmøte i BUR - Rogaland Helene Bø: Lindøyfestivalen, Gladmatfestivalen, Speidertinget i Trondheim 2004, Erling Groth: Årsmøte i stiftelsen Speiderhus i Sandnes. Ellen Johannessen: Nasjonal ledersamling på Ingelsrud 30. april 2. mai. Knut Slettebak: Nasjonal ledersamling på Ingelsrud 30. april 2. mai, KFUK KFUM speiderne i Rogaland sin kretsleir i Sokndal, O.G.-basaren, Speidertinget i Trondheim Eli Godeseth: Tenkedagsfeiring med O.G. ene på Blåhaug, årsmøte i stiftelsen Speiderhus i Sandnes, møte for ansatte i NSF i Oslo, Nasjonal ledersamling på Ingelsrud 30. april 2. mai, årsmøte i Blåhei/Blåhaug, årsmøte i FNF Rogaland i Stavanger Turistforening, KFUK KFUM speiderne i Rogaland sin kretsleir i Sokndal, Lindøyfestivalen, nasjonal rover-5-kamp, O.G.-basaren, Speidertinget i Trondheim 2004, Grønn frokost om ICC 2008 på Arkeologisk muséum i Stavanger, Fredslyset Oppgaver innen sentrale NSF Lars Atle Andersen Speiderstyremedlem International Commissioner WOSM i Norge, Norsk delegasjonsleder på Europakonferansen for WOSM på Island Medlem av prosjektgruppen for utvikling av det nordiske samarbeidet. Knut Slettebak Speiderstyremedlem Gunnar Skundberg Regionansvarlig for ledertrening i region 4, Vesterlen krets Jan Erik Eriksen Leirsjef for Landsleir for sjøspeiderne 2005 Anne Brit Egeland Medlem av prosjektgruppen for revisjon av ledertrenerkurset Ivar A. Nøttestad Leder for Speidernes beredskapstelefon Aud Mork Knutsen Medlem av hovedkomitéen for Fureneset speidertun Asta Jacobsen Sekretær i O.G.-komitéen sentralt Stina Kommedal Prosjektgruppe for Speiderforum 2004 Ingeborg Sauge Torpe Speiderforums representant på Speidertinget i Trondheim Andreas Øvstebø Speiderforums representant på Speidertinget i Trondheim

15 4.11 Sluttord Vesterlen krets av NSF - Årsmøte Sakspapirer pr Kretsen har også dette året takket være fremragende innsats blant medlemmene, hatt et aktivt år. Dette gjenspeiler seg både i form av stabilt medlemstall og i media. Kretsstyret har lagt vekt på å få gjennomført kretsarrangement med beredskap og sikkerhet i fokus. Likeledes har kretsstyret satt som mål å fortsatt ha en sunn økonomi, samt effektivisere og tilby en trygg og hensiktmessig arbeidsplass på kretskontoret. Det er jobbet med to-veis-kommunikasjon, noe kretsstyret mener er nødvendig i kretsen. Dessverre har allikevel ikke fått nok respons fra gruppene til å klare å gjennomføre alle vedtatte arrangement. Derfor er noen blitt avlyst mens enkelte andre har skapt diskusjoner. Kretsstyret har i den forbindelse vært mye i kontakt med aktivitetskomitéen, som trekker tunge lass for tiden. har i løpet av året jobbet hardt med å omstille seg og er nå klare til å iverksette de nye kursene som NSF har utviklet. Vesterlen krets har som eneste krets i Norge beholdt status som egen region i ledertreningen. Fureneskomitéen har planer både teknisk og økonomisk for å kunne tilby de beste fasiliteter på Fureneset. Innsatsen på siste dugnad var svært oppløftende, og gir håp om litt fortgang i å kunne ferdigstille også TG-hytten. RBS ble i 2003 egen speidergruppe, og har i 2004 endret navn til Rovernes Beredskapsgruppe Rogaland - RBG. De har tatt på seg flere oppgaver både i forbindelse med lokale og nasjonale arrangement samt kurs som inngår i ledertreningen. O.G. ene har som vanlig gjort en flott innsats, og deres årlige basar var igjen en suksess - til alles gode. Vesterlen krets har også dette året hatt flere flotte speiderrepresentanter i sentrale arrangementer. Vi hadde for første gang fem patruljer med i NM i speiding, og Amøbe fra Tasta speidergruppe kom på 3. plass - noe som er den beste plasseringen en patrulje fra vår krets har hatt. Det deltok hele 99 patruljer og med alle våre fem patruljer blant de 45 beste var dette en kjempeflott innsats. Vi har hatt en speider fra kretsen som var med i arrangementskomitéen for speiderforum i Bodø, og begge våre delegater på speiderforum ble valgt til å representere speiderne på Speidertinget i Trondheim i november. Det ble også arrangert nasjonal roverfemkamp i Melshei i september. Roverlag fra vesterlen krets kom på de tre første plassene. Kretsstyret retter en stor takk til hver enkelt av DERE for den innsats som utføres i kretsen! Stavanger, 1. februar 2005 Med speiderhilsen Odd Rune Malterud Kretsleder Helene Bø Visekretsleder Trond Austdal Helge Bjelland Erling Groth Ellen Johannessen Knut Slettebak Kretsstyret innstiller: Årsmelding for 2004 godkjennes 15

16 5 Regnskap 5.1 Resultatregnskap for kretsen 2004 INNTEKTER REGNSKAP BUDSJETT Gruppe konto Kontingent Kretskontingent Tilskudd fra organisasjoner Offentlige tilskudd Aktiviteter Ledertrening Salgsinntekter Inntektsbringende tiltak Reklame/ sponsor/ Annonse Andre inntekter UTGIFTER 40 Deltakelse på NSF arr Aktiviteter Ledertrening Drift komiteer Rekruttering Kretsting Lønn Kretskontor Styrets møteutgifter Administrasjon Nytt fra Vesterlen Kontorkostnad, trykksaker og lignende Telefon, porto og lignende Forsikringer Finansinntekter Finansutgifter 0 0 Sum inntekter Sum utgifter Overskudd/underskudd Kommentar: Inntekter: Kretskontingent: Avviket skyldes at kretsen har hatt en økning i medlemstallet, samt at kretskontingenten ble hevet. Utgifter: Kretskontor: Høyere utgifter enn budsjettert her fordi en har kjøpt ny PC, telefoner og diverse utstyr blant annet på grunn av lynnedslag. 16

17 5.2 Resultatregnskap for Fureneset Speidertun 2004 Budsjett Regnskap konto Fureneset Speidertun -Drift 381 Utleie Telefonpenger Gaver Annet 0 0 Fureneset Speidertun -Drift 481 Tjenester Kretskontoret Strøm Telefon Forsikring Maling utvendig Renovasjon/ septiktanktømming Andre driftsutgifter Fureneset Speidertun -Utbygging 491 Opparbeidelse av uteområdet Materiell til påbegynt arbeid Låven Rørlegger Elektriker Andre utbyggingsutgifter TG-hytten Utbygging Sum inntekter Sum utgifter Resultat

18 5.3 Status pr Status pr Status pr FOKUS (driftskonto) (skattekonto) (spare) (spare) (særvilkår) Andelsbrev Speidersport Kasse Kundefordringer Sum eiendeler Feriepenger/arb.giveravgift etc Skyldig husleie 0 0 SR-bank jubileumsgave Ubetalte regninger Kretsleir Egenkapital krets Egenkapital Fureneset Resultat Vesterlen krets drift Resultat Fureneset speidertun Revisors beretning Regnskapet var ikke ferdig revidert ved utsendelsen av sakspapirene, revisors beretning vil bli lagt fram på årsmøtet. Kretsstyret innstiller: Regnskapet for 2004 godkjennes, så sant ikke revisor har alvorlige merknader. 5.5 Disponering av overskudd Årsresultatet for Vesterlen krets for 2004 var kr ,- Årsresultatet for Fureneset speidertun for 2004 var kr ,- Kretsstyret foreslår: 1) Til kretsens egenkapital overføres kr ,-. 2) Til Furenesets egenkapital overføres kr ,- Dette vil gi: Egenkapital Krets pr kr ,- Egenkapital Fureneset pr kr ,- Kretsstyret innstiller: Forslaget vedtas. 18

19 6 Arbeidsplan Vesterlen krets av NSF - Årsmøte Sakspapirer pr Arbeidsplan 2005 Måned/dato Arrangement Målgruppe Ansv. JANUAR Torsd. 13. Vi synger julen ut Rovere/ledere Lørd. 22. Førstehjelpskurs Nye ledere/ interesserte Lør.-søn Riskturnering Rovere FEBRUAR Tirsd. 1. Veiledning som metode Nye ledere/ interesserte Helga Vinterspeiding kl. + rovere Onsd. 9. Lederintro - Samtale m nye ledere Nye ledere Uka Fjellederkurs - vinter Rovere / ledere NSF Tirsd. 22. Tenkedagen Alle medlemmer NSF/regionale arr. MARS Onsd. 2. Sikkerhet på tur Nye ledere Fred. 11. Speider-/roverforum Speidere/rovere Kretsstyret Tirsd. 15. Årsmøte i kretsting Alle delegater Kretsstyret Uka Trekløver Gilwell kurs, Sverveli Ledere med grunntreningen NSF Torsd. 31. Emnekurs: Den vanskelige samtalen Rovere / Ledere APRIL Onsd. 6. Kurs nye gruppeledere Nye gruppeledere Onsd. 13. Emnekurs kano Ledere/ rovere Uka Speideraksjonen Speidere NSF Torsd. 21. Lederintro - Samtale m nye ledere Nye ledere Lørd. 23. St. Georgsdagen Alle grupper NSF/Regionale arr KL/KS-seminar Kretsledere/korpsledere NSF MAI Speiderdager i Kongeparken Alle Torsd. 19. Kurs i friluftsliv - Nyingen, Nye foreldreledere JUNI Helga Furenesdagene Alle grupper Helga 3.-5 Kretsbannerkonkurransen Stifinnere og vandrere Lørd. 4. Melsheitrollet Småspeidere Lørd. 4 Bevernes dag Bevere Sønd. 20. Verdens flyktningedag Alle NSF JULI Landsleir FRI: 05 Tropp, rovere, ledere NSF Uka Kurs Fossekallen i Trysilelva NSF AUGUST Videregående Brekurs NSF Helga FRI:05 - fortsettelse, Fureneset Vandrertreff etter fri:05 NSF / Wigdis Kalsås SEPTEMBER Helga Regional R-5-kamp Rovere Torsd. 15 Veiledning som metode Nye ledere/ interesserte Helga Forbundstroppsaml. m/nettverk NSF 19

20 Helga KL/KS-seminar Kretsledere/korpsledere NSF Helga Peffkurs vandrer Peffer klasse Helga Speidingens dag Alle NSF Onsd. 21. Nyingen kurs i tur- og leirliv Nye foreldreledere Helga Nasjonal Rover-5-kamp Alle rovere NSF /Grenland Tirsd. 27. Lederintro - Samtale m nye ledere Nye ledere Helga Speiderlederkurset (tidl. tr. 3) Ledere med Programkurset OKTOBER Helga NM i speiding Kvalifiserte patruljer NSF Helga Kurs for småspeiderledere Småspeiderledere NSF Lør.-søn JOTA/JOTI Alle grupper NSF/WOSM/WAGGGS Mand. 17. Innføringskurs 1. kveld Nye ledere Onsd. 19 Avslutn.kveld Speiderlederkurset Ledere på Speiderlederkurs Mand. 24. Innføringskurs 2. kveld Nye ledere Helga Roverfestivalen i Stavanger Rovere NSF Mand. 31. Innføringskurs; 3. kveld Nye ledere NOVEMBER Torsd. 3. Miljøkveld Ledere og rovere Helga Peffkurs stifinner Peffer klasse Mand. 7. Sikkerhet på tur Nye ledere Onsd. 9. Lederintro - Samtale m nye ledere Nye ledere Lørd. 12. Sportsdag Alle fre.-lør Programkurs - Treningsprogr. Ledere m/ Tirsd. 22. Kurs i gruppeledelse 2. kveld Gruppeledere Torsd. 24. Fredslyset kommer Alle Lørd. 26. Førstehjelpskurs Nye ledere/ interesserte Tirsd. 29. Programkurs - Veiledning Nye ledere DESEMBER Onsd. 7. Jul i skogen Bevere/småspeidere Tirsd. 20. Roverjul Rovere Husk påmeldingsfrist på kurs er 3 uker før arrangementstart! All påmelding skjer på mail til kretskontoret dersom ikke annet er opplyst i annonsen. Arbeidsplanen ble vedtatt på Kretsstyremøte , Førstehjelpskurs kan arrangeres for gruppen etter avtale med RBG. 20

... 1. Åpning. 1.3. Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting 2005. Han presenterte også kretsstyret.

... 1. Åpning. 1.3. Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting 2005. Han presenterte også kretsstyret. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 27. ordinære årsmøte i kretsting 15. mars 2005 Protokoll Kretstinget ble holdt på Tjensvoll Bydelshus med 2. Stavanger speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 26. ordinære årsmøte i kretsting 16. mars 2004 Protokoll Kretstinget ble holdt på Skeie skole med Hundvåg 1 og Hundvåg MS speidergrupper som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 30. ordinære årsmøte i kretsting 11. mars 2008 Protokoll Kretstinget ble holdt på Røde Kors-huset på Bryne med Bryne speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 28. ordinære årsmøte i kretsting 14. mars 2006 Protokoll Kretstinget ble holdt på samfunnshuset på Kvernaland med Kverneland speidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 22. ordinære årsmøte i kretsting 19. mars 2000 Protokoll Kretstinget ble holdt på Tananger ungdomsskole med 1. Tananger sjø som vertskapsgruppe. Møtets varighet

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2006 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2006 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap.

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 35. ordinære årsmøte i kretsting 5.mars 2013 Protokoll Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2004 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2004 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2008 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2008 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Vesterlen krets av NSF Årsmøte i kretsting 2009 Sakspapirer pr 04.02.2009. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF Årsmøte i kretsting 2009 Sakspapirer pr 04.02.2009. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 6. mars 2011 kl. 18.30 på Grendehuset i Fevang (se vedlagt veibeskrivelse) Innkalling sendes kun til gruppenes

Detaljer

Kretsting Sør-Trøndelag krets

Kretsting Sør-Trøndelag krets Kretsting Sør-Trøndelag krets 16.10.2016 kl. 13.00 17.00 Brettingen kystfort Denne innkallinga er sendt til gruppelederne i kretsen. Gruppeleder må sørge for at papirene blir gjort kjent i egen gruppe.

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 37. ordinære årsmøte i kretsting 3.mars 2015 Protokoll Kretstinget ble holdt på The Stage, Internasjonalt hus med Hinna speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Saksliste 1 ÅPNING...

Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Kretsting i Sør-Trøndelag krets

Kretsting i Sør-Trøndelag krets Kretsting i Sør-Trøndelag krets 18.10.2015 kl. 13.00 15.00 Denne innkallinga er sendt til gruppelederne i kretsen. Gruppeleder må sørge for at papirene blir gjort kjent i egen gruppe. Husk at minst 1/3

Detaljer

1 ÅPNING... SAKSLISTE...

1 ÅPNING... SAKSLISTE... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Kretstinget ble holdt i kantinen til BP Norge med Godeset speidergruppe som vertskap.

Kretstinget ble holdt i kantinen til BP Norge med Godeset speidergruppe som vertskap. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 36. ordinære årsmøte i kretsting 4.mars 2014 Protokoll Kretstinget ble holdt i kantinen til BP Norge med Godeset speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund Gulset Kirke 20. Oktober 2015 kl 18.30 20. oktober 2015 KRETSTING I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1 av 6 Medlemmer av KRETSTINGET er i henhold

Detaljer

K R E T S T I N G 2011

K R E T S T I N G 2011 K R E T S T I N G 2011 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 2. MARS 2011 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Kantinen i Herøya Næringspark, Porsgrunn kommune Tormod Gjestlands veg 16 4. juni 2012 kl. 18:30 4. juni 2012 ÅRSMØTE I GRENLAND

Detaljer

Saksliste 1 ÅPNING...

Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TO TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets

Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets 15.-16.10.2005 på Oppdal Trondheim 02.10.05 Denne innkallingen er sendt til gruppeledere, direktemedlemmer, husrådet og regnskapsfører. Gruppeleder må sørge

Detaljer

Saksliste. Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2013 - Sakspapirer pr 22.02.2013 1 ÅPNING

Saksliste. Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2013 - Sakspapirer pr 22.02.2013 1 ÅPNING 1 ÅPNING Saksliste SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Kretsting Sør-Trøndelag krets

Kretsting Sør-Trøndelag krets Kretsting Sør-Trøndelag krets 12.11.2017 kl. 12.00 16.00 Gimse Ungdomskole Melhus Åpent for registrering av delegater fra 11:30 Denne innkallinga er sendt til gruppelederne i kretsen. Gruppeleder må sørge

Detaljer

Informasjons- og foreldremøte

Informasjons- og foreldremøte Godeset Speidergruppe Vesterlen krets av Norges Speiderforbund (NSF) Informasjons- og foreldremøte 16.09.2014 Arne Sørbø, Gruppeleder Side - 1 Agenda Side - 2 Hva er speiding Speideridealene Ord og uttrykk

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

Årsmøte i Sør-Trøndelag krets

Årsmøte i Sør-Trøndelag krets Årsmøte i Sør-Trøndelag krets 10.03.2011 kl. 18.30-21.00 NTNU Gløshaugen Trondheim, 24.02.11 Denne innkallinga er sendt til gruppeledere, direktemedlemmer, husrådet og regnskapsfører. Gruppeleder må sørge

Detaljer

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 Kretsting ble i år ikke holdt sammen med Norges KFUK-KFUM, Agder Krets Vi hadde skiftet ukedag fra søndag til fredag for å prøve om dette

Detaljer

Saksliste 1 ÅPNING...

Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TO TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN...

Detaljer

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien 17. Oktober 2017 kl. 18:30 17. oktober 2017 KRETSTING I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1

Detaljer

K R E T S T I N G 2014

K R E T S T I N G 2014 K R E T S T I N G 2014 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund SØNDAG 2. MARS 2014 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård rett overfor speiderkontoret. Oppmøte for registrering

Detaljer

Fredrikstad krets av Norges speiderforbund. Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2017

Fredrikstad krets av Norges speiderforbund. Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2017 Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr - 16. mars 2017 1 Innkalling og sakspapirer til kretstingets årsmøte for speideråret 2016 38. ordinære

Detaljer

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets På Saksvik skole på Vikhamar. 1. Åpning Flaggutrulling og flaggsangen. Velkomsthilsen ved visekretsleder Gøril Holmvassdal. 2. Konstituering 2.1 Godkjenning

Detaljer

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik.

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik. REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ SPEIDING 30. OKTOBER 2011 Til stede: Arne Nørstebø (leder), Elin Vannes, Ingeborg Engh, Kathrine Myhre Nordby, Morten Qvenild Andersen, Raymond Homme, Solveig Ugelstad Rivelsrud

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Skogvokterne

Innkalling til årsmøte i Skogvokterne Innkalling til årsmøte i Skogvokterne 15.05.2015 kl. 19:00 21:00 Solstølen, Hol kommune Sandnes, 29.04.2015 Denne innkallingen er sendt til alle betalende medlemmer av Skogvokterne. Det innkalles til årsmøte

Detaljer

Norges speiderforbund Dok. nr. 126/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo. REFERAT FRA MØTER I KOMITE SPEIDING (KS) 21 og 30. SEPTEMBER 2005.

Norges speiderforbund Dok. nr. 126/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo. REFERAT FRA MØTER I KOMITE SPEIDING (KS) 21 og 30. SEPTEMBER 2005. Komite speiding Norges speiderforbund Dok. nr. 126/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTER I KOMITE SPEIDING (KS) 21 og 30. SEPTEMBER 2005. Til stede: Møtested: Hanne Mette Lundberg (leder), Hans

Detaljer

Årsmøte i gruppeting 2017 Slottet, 22. februar kl 18-20

Årsmøte i gruppeting 2017 Slottet, 22. februar kl 18-20 Årsmøte i gruppeting 2017 Slottet, 22. februar kl 18-20 Saksliste 1) Konstituering A) Godkjenning av forretningsorden B) Godkjenning av innkalling C) Valg av ordstyrer D) Valg av referent E) Valg av 2

Detaljer

Referat fra Kretsting Sør-Trøndelag krets

Referat fra Kretsting Sør-Trøndelag krets Referat fra Kretsting 09.11.2013 Sør-Trøndelag krets Frikirken Trondheim 1. Åpning Flaggrulling av Sebastian Skjetne (Trondheim FSK). Velkomsthilsen av Anders Sveen (Stjørdal). 2. Konstituering 2.1 Godkjenning

Detaljer

Protokoll fra Speiderstyrets møte 12. juni 2003 Dok. nr. 78/03 Referat fra Arbeidsutvalgets møte 24. juni 2003 Dok. nr. 79/03

Protokoll fra Speiderstyrets møte 12. juni 2003 Dok. nr. 78/03 Referat fra Arbeidsutvalgets møte 24. juni 2003 Dok. nr. 79/03 Norges speiderforbund Dok. nr. 90/03 Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo Sak nr. 71/03 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 19. AUGUST 2003 Møtet ble holdt på Forbundskontoret i Øvre Vollgate 9, Oslo Følgende deltok

Detaljer

Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 25. februar 2014 kl. 18.30 på Fevang Sak 1/14 Konstituering a) valg av møteleder Vedtak: Per Espen Todal, Hortenspeiding

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 01 03. OKTOBER 2004.

REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 01 03. OKTOBER 2004. Komite speiding Norges speiderforbund Dok. nr. 129/04. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 01 03. OKTOBER 2004. Til stede: Forfall: Møtested: Hanne Mette Lundberg (leder),

Detaljer

Norges speiderforbund Dok. nr. 15/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 27. NOVEMBER 2004.

Norges speiderforbund Dok. nr. 15/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 27. NOVEMBER 2004. Komite speiding Norges speiderforbund Dok. nr. 15/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 27. NOVEMBER 2004. Til stede: Hanne Mette Lundberg (leder), Inger Bjørshol, Hans

Detaljer

Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets

Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets 20.-22.10.2006 på Melhus Trondheim 27.09.06 Denne innkalingen er sendt til gruppeledere, direktemedlemmer, husrådet og regnskapsfører. Gruppeleder må sørge

Detaljer

Innkalling til kretsting

Innkalling til kretsting MEMBER OF THE WORLD ORGANIZATION OF THE SCOUT MOVEMENT (WOSM) AND THE WORLD ASSOCIATION OF GIRL GUIDES (WAGGGS) WITH 35 MILLION MEMBERS IN MORE THAN 200 COUNTRIES AND TERRITORIES Hordaland Krins av Norges

Detaljer

Saksliste årsmøte/gruppeting i Rovernes beredskapsgruppe, Rogaland

Saksliste årsmøte/gruppeting i Rovernes beredskapsgruppe, Rogaland Til alle medlemmer Saksliste årsmøte/gruppeting i Rovernes beredskapsgruppe, Rogaland Onsdag 11.desember kl.18.00 ca.20.00 på Madla speiderhus Antrekk: Speiderskjorte og skjerf. Saker som skal behandles:

Detaljer

Referat årsmøte i Tele-Busk krets

Referat årsmøte i Tele-Busk krets Referat årsmøte i Tele-Busk krets Årsmøtet avholdt på Speiderheimen i Notodden, torsdag 10 mars 2011 kl 19.00. 1. Åpning med godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og saksliste ble godkjent.

Detaljer

Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2016

Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2016 Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Foto: Tove Arntzen Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr - 10. mars 2016 Speidere vil ut - Patruljen tar ansvar - Speiding når flere www.fredrikstadspeiderne.no

Detaljer

10.10.2012 Oslospeiderne av NSF, 93 04 06 83/ post@oslospeiderne.no - Pb 6927 St. Olavs plass, 0130 Oslo

10.10.2012 Oslospeiderne av NSF, 93 04 06 83/ post@oslospeiderne.no - Pb 6927 St. Olavs plass, 0130 Oslo Til kretstingets representanter Innkalling sendes kun elektronisk og til alle medlemmer over 15 år. Representanter til tinget velges av gruppetinget (se under). Delegater meldes på via medlemssystemet,

Detaljer

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund 102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund Her finner du lovene i kortversjon, der det viktigste for gruppe, krets og forbund er tatt med. I 102.2 finner du grunnregler og lover for Norges

Detaljer

STRATEGISK PLAN OG ARBEIDSMÅL FOR

STRATEGISK PLAN OG ARBEIDSMÅL FOR STRATEGISK PLAN OG ARBEIDSMÅL FOR 2005 2006 A) Tropp - Opplevelser - Førerpatrulje / patruljearbeidet - Attraktivt for ledere - Medvirkning - Kvalitet Sørger for at kretsen har en stab superbrukere Holder

Detaljer

Komite speiding Norges speiderforbund Dok. nr. 119/03. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo

Komite speiding Norges speiderforbund Dok. nr. 119/03. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo Komite speiding Norges speiderforbund Dok. nr. 119/03. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 12-13. SEPTEMBER 2003. Til stede: Forfall: Hanne Mette Lundberg (leder), Marte

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2012 - Sakspapirer pr 16.02.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2012 - Sakspapirer pr 16.02.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Kretsting søndag 6. mars klokken 1830. Sted: Furuly menighetssenter, Råde Sak 0/2013 - Mat Sak 1/2013 Konstituering Sak2/2013 - Årsrapport 2012 Sak 3/2013 Regnskap

Detaljer

Årsberetning 2014. Årsberetning Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund 2014

Årsberetning 2014. Årsberetning Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund 2014 1. Organisasjon 1.1Kretsstyret Kretsstyrets sammensetning før årsmøtet Kretsleder; Trond Willersrud Visekretsleder; Kenneth Strømmen Styremedlemmer; Helge Jensen Thina Amalie Rossø Henrik Bowitz Varamedlemmer;

Detaljer

Bryne Speidergruppe. Årsrapport 2015

Bryne Speidergruppe. Årsrapport 2015 Bryne Speidergruppe Årsrapport 2015 Årsrapport for Bryne speidergruppe 2015 Gruppestyret: Bryne Speidergruppe har hatt et aktivt år i løpet av 2015. Vi har et jevnt medlemstall på ca 50 medlemmer. Siden

Detaljer

Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund

Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Kretsleder har ordet Nok et aktivt speiderår er lagt bak oss, og det er spennende å se de mange forskjellige aktivitetene som foregår rundt

Detaljer

Østre Toten speidergruppe

Østre Toten speidergruppe Østre Toten speidergruppe Innkalling til gruppetingets årsmøte 2012 24. jan. 2012 Hoffsvangen skole, onsdag 1.februar kl 1800-2000 NSF s lover ( 2-2-2) sier: Gruppens besluttende organ er gruppetinget

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) MARS 2004.

REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) MARS 2004. Komite speiding Norges speiderforbund Dok. nr. 71/04. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 19-21. MARS 2004. Til stede: Forfall: Møtested: Hanne Mette Lundberg (leder), Kjetil

Detaljer

Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe

Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe Protokoll ØØK av NSF Kretsting 09. februar 2014 Sted: Tomter Skole Tid: 12.00 17.00 Sak 1. Konstituering Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND

RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV ORGANISASJONSKART RYVARDEN KRETS... 2 HUSKELISTE FOR STYRE, UTVALG OG KOMITEER... 3 KRETSTINGETS ÅRSMØTE... 4 VALG... 5 ROVERTINGETS ÅRSMØTE... 6 KRETSSTYRET... 7 BETALING

Detaljer

Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Åfoss idrettshus. 16. oktober 2012 kl. 18:30

Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Åfoss idrettshus. 16. oktober 2012 kl. 18:30 Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund Åfoss idrettshus 16. oktober 2012 kl. 18:30 Gruppeleder i 1. Skotfoss ønsker oss velkommen til Åfoss idrettshus. Hanne Birte forteller litt

Detaljer

INNKOMNE FORSLAG...19

INNKOMNE FORSLAG...19 1 ÅPNING Saksliste SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 23. JANUAR 2005.

REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 23. JANUAR 2005. Komite speiding Norges speiderforbund Dok. nr. 38 /05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 23. JANUAR 2005. Til stede: Møtested: Hanne Mette Lundberg (leder), Inger Bjørshol,

Detaljer

Endelig kretstingsinnkalling 2014

Endelig kretstingsinnkalling 2014 Endelig kretstingsinnkalling 2014 Sak 1/2014 - Konstituering 1/1 - Godkjenning av innkalling og saksliste årsmøtet 2014 1/2 - Valg av møteleder 1/3 - Godkjenning av forretningsorden (Se forslag til endring

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Referat fra Kretstingets årsmøte 10. mars 2015 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Side 1 Kretsleder Knut Dahlgren, Kjølberg MS

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund

Innkalling til årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Innkalling til årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Speiderhuset i Studsdalen Kragerø 5. mars 2014 kl. 18:30 5. mars 2014 ÅRSMØTE I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1 av 13 Medlemmer av KRETSTINGET

Detaljer

Årsberetning 2016 Nedre Buskerud Krets

Årsberetning 2016 Nedre Buskerud Krets Årsberetning 2016 Nedre Buskerud Krets Organisasjon; Kretsstyret. Kretsstyrets sammensetning før årsmøtet 7.april Helge Jensen Kretsleder Hanne Bredde Vig Ingrid Nørstebø Laache Rune Haukedal Valdemar

Detaljer

Vedtekter for Godeset speidergruppe

Vedtekter for Godeset speidergruppe Vedtekter for Godeset speidergruppe Organisasjonsnummer: 992 222 484 Vedtatt av Årsmøtet 25.02.20 1 Formål Godeset speidergruppes mål er å utvikle medlemmene til selvstendige og ansvarsbevisste mennesker

Detaljer

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt. ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund Postadresse: Postboks 228,1891 Rakkestad Telefon: 93 24 98 90 Bankgiro:1090.24.66970 Referat fra Kretstinget 2015 1. KONSTITUERING v/ Kretsleder 1.1 Valg av

Detaljer

Saksliste. Sakspapirer Årsmøte i Vesterlen krets 2015 Versjon 4 pr.3.mars 2015 1 ÅPNING

Saksliste. Sakspapirer Årsmøte i Vesterlen krets 2015 Versjon 4 pr.3.mars 2015 1 ÅPNING 1 ÅPNING Saksliste SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Endelig Inkalling til Kretsting Sak 1/2012 Konstituering Sak2/2012 - Årsapport 2011 Sak 3/2012 Regnskap 2011 Sak 4/2012 Budsjett 2012 Kretsstyret innkaller til kretsting

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Ungdomshuset til KFUK/KFUM Ved Skien kirke. 5. mars 2009 kl. 18:30

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Ungdomshuset til KFUK/KFUM Ved Skien kirke. 5. mars 2009 kl. 18:30 Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Ungdomshuset til KFUK/KFUM Ved Skien kirke 5. mars 2009 kl. 18:30 Sak 1 Konstituering av møtet 1.1 Godkjenning av innkalling og saksliste Følgende

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 FOR ØVRE BUSKERUD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND

ÅRSBERETNING 2006 FOR ØVRE BUSKERUD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND ÅRSBERETNING 2006 FOR ØVRE BUSKERUD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND Øvre Buskerud krets har pr. 31.12.2006 57 småspeidere, 134 speidere, 8 rovere, 36 ledere, 25 O.G. og direktemedlemmer. Medlemmene er fordelt

Detaljer

17. januar 2008 Årsrapport 2007 Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM speiderne

17. januar 2008 Årsrapport 2007 Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM speiderne 17. januar 2008 Årsrapport 2007 Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM speiderne I. Organisasjon A) Medlemstall I 2007 var det pr. 31.12.07 565 registrerte medlemmer totalt. Medlemmer under 26 år: 500

Detaljer

Speiderundersøkelsen Norges speiderforbund Noen utvalgte funn 1 Innledning

Speiderundersøkelsen Norges speiderforbund Noen utvalgte funn 1 Innledning Speiderundersøkelsen Norges speiderforbund Noen utvalgte funn 1 Innledning Undersøkelsen ble gjennomført i tiden 1. desember 2005 til 15. januar 2006 Vedlegg 3 2 Tolking av resultatene En spørreundersøkelse

Detaljer

K R E T S T I N G 2012

K R E T S T I N G 2012 K R E T S T I N G 2012 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 7. MARS 2012 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund 24.03.10

Referat fra årsmøtet i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund 24.03.10 1 Referat fra årsmøtet i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund 24.03.10 Antall fremmøtte med stemmerett: 51, 2 uten stemmerett Av disse er 15 speiderdelegater. Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE TIL KRETSENE I NORGES SPEIDERFORBUND

SPØRREUNDERSØKELSE TIL KRETSENE I NORGES SPEIDERFORBUND SPØRREUNDERSØKELSE TIL KRETSENE I NORGES SPEIDERFORBUND KORT ORIENTERING: OBS! Undersøkelsen har 31 spørsmål og må besvares i sin helhet. Dere kan ikke lagre og gå tilbake til undersøkelsen senere. Bruk

Detaljer

FOLLO KRETS. Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut.

FOLLO KRETS. Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut. FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars 2011 Sted: Seiersten ungdomsskole i Drøbak Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut. SAK 1/2011

Detaljer

Denne innkallingen distribueres til Gruppeledere, som igjen distribuerer denne til sine respektive ledere og tingmedlemmer

Denne innkallingen distribueres til Gruppeledere, som igjen distribuerer denne til sine respektive ledere og tingmedlemmer 29. september 2010 TIL KRETSTINGETS HALVÅRSMØTE Du innkalles herved til kretstingets halvårsmøte 13.oktober 2010. Vi starter kl.1900, og tar sikte på å være ferdig kl. 2100. Halvårsmøtet vil være på Speiderhuset

Detaljer

Norges speiderforbund Dok. nr. 68/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 29. APRIL 1. MAI 2005.

Norges speiderforbund Dok. nr. 68/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 29. APRIL 1. MAI 2005. Komite speiding Norges speiderforbund Dok. nr. 68/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 29. APRIL 1. MAI 2005. Til stede: Forfall: Møtested: Hanne Mette Lundberg (leder),

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Referat fra Follo Krets' kretsting søndag 7.mars 2010 Myrvolls gruppeleder ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut. SAK 1/10 Konstituering Godkjent 1.1 Godkjenning

Detaljer

85 vandrere og ledere var samlet på Lifjell i Sandnes til Jota/Joti 20. - 21. september.

85 vandrere og ledere var samlet på Lifjell i Sandnes til Jota/Joti 20. - 21. september. Organ for ledere og rovere i Vesterlen krets av NSF nr. 5 desember. 2007 85 vandrere og ledere var samlet på Lifjell i Sandnes til Jota/Joti 20. - 21. september. REDAKSJONENS ADRESSE: Haugåsstubben 1 B

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Speidergruppene i Porsgrunn

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Speidergruppene i Porsgrunn Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Speidergruppene i Porsgrunn Stridsklev kirke 7. mars 2012 kl. 18:30 7.mars 2012 REFERAT ÅRSMØTE side 1 av 8 Årsmøtet ble holdt i Stridsklev

Detaljer

Årsberetning 2012 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund

Årsberetning 2012 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2012 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Kretsleder har ordet Speideråret vi har lagt bak oss siden forrige årsmøte har vært et begivenhetsrikt år med mye aktivitet i gruppene og mange

Detaljer

Ferdig opplegg for motivasjonssamlinger med gruppeledere i kretser. Kretsstyret er representert på gruppeting

Ferdig opplegg for motivasjonssamlinger med gruppeledere i kretser. Kretsstyret er representert på gruppeting STRATEGISK PLAN LEDERKVALITET Visjon 2016: Norges speiderforbund har dyktige, motiverte og kvalitetsbevisste ledere. Speidingen og lederutviklingen foregår i hovedsak gjennom praktisk erfaring på gruppeplan.

Detaljer

Esther og Egil Bjelland har største æren for at Vesterlen speidermuséum kunne ha offisiell åpning 3. juni

Esther og Egil Bjelland har største æren for at Vesterlen speidermuséum kunne ha offisiell åpning 3. juni Organ for ledere og rovere i Vesterlen krets av NSF nr. 3 august 2009 Esther og Egil Bjelland har største æren for at Vesterlen speidermuséum kunne ha offisiell åpning 3. juni REDAKSJONENS ADRESSE: Haugåsstubben

Detaljer

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne.

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne. SPEIDERHATTEN Vesterlen Speidermuseums merke Mål for merket er todelt: se lederveiledning. Med et museums besøk ønsker vi å gjøre speiderne bevist på at speider arbeidet har eksistert i en annen utforming

Detaljer

Årsmøte Kretsting Vesterlen krets

Årsmøte Kretsting Vesterlen krets Årsmøte Kretsting Vesterlen krets Kretsstyret vil med dette ønske velkommen til årsmøte i Kretsting. Årsmøte er i år lagt til Øytun speiderhus på Hundvåg i Stavanger. Hundvåg 1. speidergruppe er vertskap.

Detaljer

KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009

KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009 KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009 Innholdsfortegnelse: 1. Kretsting og andre samlinger i kretsen 1.1 Kretsting 1.1.1 Andre bestemmelser om kretsting 1.2 Kretstingets årsmøte 1.2.1 Valg 1.2.2 Utgifter

Detaljer

Godeset Speidergruppe Vesterlen krets av Norges Speiderforbund Organisasjonsnummer 992 222 484

Godeset Speidergruppe Vesterlen krets av Norges Speiderforbund Organisasjonsnummer 992 222 484 Godeset Speidergruppe Vesterlen krets av Norges Speiderforbund Organisasjonsnummer 992 222 484 Gradering: Utarbeidet av: Arkikvkode: Dokument tittel: Åpen Anne Beth Jensen, Bjørn Soltvedt, Line Hamre,

Detaljer

SAK 8 VALG. Speidertinget 2006 Sak 8 Valg. Følgende kandidater stiller til valg: 8.3 Valg av fem medlemmer til Speiderstyret for to år Kandidater er:

SAK 8 VALG. Speidertinget 2006 Sak 8 Valg. Følgende kandidater stiller til valg: 8.3 Valg av fem medlemmer til Speiderstyret for to år Kandidater er: Sak 8: Valg Speidertinget 2006 Sak 8 Valg SAK 8 VALG Speidertinget inviteres til valg. Speidertinget skal velge speidersjef, visespeidersjef og fem medlemmer til Speiderstyret for to år, ett medlem til

Detaljer

Informasjon til patruljen Kretsbannerkonkurransen 2010

Informasjon til patruljen Kretsbannerkonkurransen 2010 Informasjon til patruljen Tid/sted: Innrykk: Parkering: Martinsløkka ved Garsjø/Eiksetra 28-30.mai fra kl 18.00 fredag til kl 08.00 lørdag På Eiksetra kr 20 og veiavgift kr 20 ved Eggevollen, evt kan speiderne

Detaljer

Referat Kretsstyremøte Gudbrandsdal krets av NSF Felles ledermøte

Referat Kretsstyremøte Gudbrandsdal krets av NSF Felles ledermøte 1 Referat Kretsstyremøte Gudbrandsdal krets av NSF Felles ledermøte Tid (dato, fra kl til kl): 24.11.2013 kl.17-20.00 Sted: Avab CAC Lillehammer Innkalt av (avd og person): Arnfinn Roel (Kretsleder) Ordstyrer:

Detaljer

Utskrift av protokoll fra kretsting for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Utskrift av protokoll fra kretsting for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Utskrift av protokoll fra kretsting for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Mandag 27. oktober 2008 kl. 18.30 på Speiderhuset ved festningen i Horten. Delegatene ble først ledet inn i en rundløype

Detaljer

REFERAT FRA KRETSTING I KRISTIANSAND FREDAG 8. MARS 2013

REFERAT FRA KRETSTING I KRISTIANSAND FREDAG 8. MARS 2013 REFERAT FRA KRETSTING I KRISTIANSAND FREDAG 8. MARS 2013 Møtet ble holdt i Lund kirke og kvelden startet med åpning av Ragnhild K. Eggen, gruppeleder i Kristiansand V. Så ble vi servert tacogryte med tilbehør

Detaljer

2. Sandnes sjø ble igjen vinnere av kretsbannerkonkurransen. I år heter patruljen Fisk. De kom på 7. plass i NM!!!

2. Sandnes sjø ble igjen vinnere av kretsbannerkonkurransen. I år heter patruljen Fisk. De kom på 7. plass i NM!!! Organ for ledere og rovere i Vesterlen krets av NSF nr. 3 august 2008 2. Sandnes sjø ble igjen vinnere av kretsbannerkonkurransen. I år heter patruljen Fisk. De kom på 7. plass i NM!!! REDAKSJONENS ADRESSE:

Detaljer

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim TING 2017 Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 18.mars 2017 Trondheim 1 1 Velkommen til Kretsting Sør-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(STGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet STGTK samt

Detaljer

(Sist endret på Speidertinget 2014)

(Sist endret på Speidertinget 2014) Norges speiderforbund Grunnregler og lover (Sist endret på Speidertinget 2014) 1 Grunnregler 1-1 Organisasjonens navn er Norges speiderforbund (NSF), hvori er opptatt Norsk Speidergutt-Forbund og Norsk

Detaljer

VENNSKAP. Invitasjon SAMMEN KNYTTER VI

VENNSKAP. Invitasjon SAMMEN KNYTTER VI Invitasjon til leir og kretskonkurranse for bever og flokkspeidere i Østre Østfold krets 2014 Leiren skal være på Ytterbøl, 30.05 01.06 SMÅSPEIDERLEIR 2014 SAMMEN KNYTTER VI VENNSKAP Innrykk fredag fra

Detaljer