Vesterlen krets av NSF - Årsmøte Sakspapirer pr Saksliste 1 ÅPNING...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2005 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING..."

Transkript

1 Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE KONSTITUERING GODKJENNING AV REPRESENTANTENE GODKJENNING AV TELLEKORPS VALG AV TO REFERENTER VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN INNVALGT MEDLEM AV KRETSTINGET GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN INNKOMNE FORSLAG FORSLAG FRA KRETSSTYRET ÅRSMELDING KRETSSTYRET ADMINISTRASJON MEDLEMSTALL PR KRETSENS TILLITSVALGTE LEDERTRENERE KRETSENS KOMITÉER KRETSENS/KOMITÉENES ARRANGEMENTER M.V LEDERTRENING FURENESET SPEIDERTUN REPRESENTASJON SLUTTORD REGNSKAP RESULTATREGNSKAP FOR KRETSEN RESULTATREGNSKAP FOR FURENESET SPEIDERTUN STATUS PR REVISORS BERETNING DISPONERING AV OVERSKUDD ARBEIDSPLAN ARBEIDSPLAN AKTIVITETSPLAN ARBEIDSMÅL ARBEIDSMÅL BUDSJETT BUDSJETT FOR KRETSEN BUDSJETT FOR FURENESET SPEIDERTUN VALG VALG AV KRETSLEDER VALG AV VISEKRETSLEDER VALG AV MEDLEMMER TIL KRETSSTYRET VALG AV MØTELEDERE VALG AV REVISOR AVSLUTNING

2 2 Konstituering 2.1 Godkjenning av representantene Liste over representantene vil bli lagt fram på tinget. 2.2 Godkjenning av tellekorps 2. Stavanger speidergruppe v/ Else Sauge Torpe Kretsstyret innstiller: Tellekorpset godkjennes 2.3 Valg av to referenter Kretsstyret innstiller: Eli Godeseth og Wenche Havn 2.4 Valg av to delegater til å underskrive protokollen Kretsstyret innstiller: Trine Tjørhom og Wigdis Kalsås 2.5 Innvalgt medlem av kretstinget Innvalgt fra kretsting 15. mars 2003: Reidun Egeland for 2004 og Godkjenning av innkalling og saksliste Kretsstyret innstiller: Innkalling og saksliste godkjennes 2

3 2.7 Forretningsorden Kretstinget ledes av de valgte møteledere. Registrering av delegater foregår kun før Kretstinget starter, og i pauser under tinget Protokoll føres av to valgte referenter. Den undertegnes av møtelederne, de to valgte delegatene og møtereferentene Ingen representanter har rett til ordet mer enn to ganger i samme sak, med unntak av forslagsstilleren. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden *1), har rett til ett minutts taletid. Møtelederen har rett til å foreslå avkorting av taletiden og foreslå strek *2) med de inntegnede talere. Registrerte observatører og kretssekretær har talerett. Møteleder kan foreslå å innskrenke denne Alle forslag må innleveres skriftlig til møtelederne, undertegnet med representantens navn og nummer. Nye forslag kan ikke legges frem etter at strek er satt og fremsatte forslag kan da ikke trekkes tilbake. Saker som ikke står på sakslisten kan ikke fremmes Alle forslag avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer telles ikke med. Ved stemmelikhet anses forslaget som falt. Alle valg avgjøres ved alminnelig flertall, (kan være mindre enn halvparten, men flere stemmer enn nestemann, blanke stemmer teller ikke med). Alle valg foregår skriftlig når det er mer enn én kandidat, eller når én av representantene forlanger det. Ved omvalg strykes inntil to kandidater (de to med minst stemmer fra siste valgrunde). Det må være igjen minst en kandidat mer enn det som skal velges. Ved stemmelikhet mellom to kandidater, avgjøres valget ved loddtrekning etter 2. valgrunde med stemmelikhet. Det kan ikke stilles benkeforslag ved valg bortsett fra valg til speiderforum og roverforum, hvor det tillates benkeforslag på tingets deltagere. De som er med i tellekorps bør ikke ha stemmerett (teknisk arrangør skaffer tellekorps) I protokollen føres inn alle forslag og de vedtak som blir gjort, med antall stemmer for og imot. Likeledes innføres i protokollen navnene på de representanter som har hatt ordet under de forskjellige saker Protokoll fra kretstinget trykkes i Nytt fra Vesterlen og distribueres til alle tingets delegater Kretstingets møte er åpent for alle interesserte. *1) Forlange ordet til forretningsorden vil si innlegg vedrørende behandlingen av saken. *2) Sette strek betyr at ingen flere talere kan forlange ordet enn de som møtelederne allerede har notert. Kretsstyret innstiller: Forretningsorden for kretstinget 2005 godkjennes 3

4 3 Innkomne forslag 3.1 Forslag fra kretsstyret Kretsen gir tilskudd til reise og startkontingent for patruljer som deltar i NM i speiding og for roverlag som deltar i nasjonal RR-5-kamp. Tilskuddet begrenses til netto utgifter (faktiske utgifter fratrukket eventuelle andre tilskudd). Kretsens tilskudd til NM i speiding foreslås økt til kr ,- som fordeles likt mellom de kvalifiserte/deltagende patruljer. Skriftlig dokumentert krav om støtte må sendes kretsen innen utløpet av budsjettåret. Begrunnelse: Norges speiderforbund har endret retningslinjene for NM i speiding slik at de største kretsene kan sende fem patruljer. Vesterlen krets kan nå sende fem patruljer mot tidligere tre. Det synes da naturlig at en øker tilskuddet. Kretsstyret innstiller: Forslaget vedtas 4 Årsmelding 4.1 Kretsstyret Kretsstyret pr Kretsleder Odd Rune Malterud Strand Tau Visekretsleder Helene Bø Randaberg Styremedlemmer Trond Austdal 1. Sola Helge Bjelland 2. Stavanger Erling Groth 1. Lura Ellen Johannessen Hundvåg MS Knut Slettebak Egersund FA 4.2 Administrasjon Kretssekretær: Eli Godeseth, ansatt i full stilling. Kretskontor: Haugåsstubben 1B, 4016 Stavanger Postadresse: Haugåsstubben 1B, 4016 Stavanger Fast kontortid: Mand., onsd. og torsd. kl Tirsdag kl Regnskapsfører: Reidun Egeland Hinna Pressetalsmann: Ivar A. Nøttestad Madla Internasjonal kontakt: John Steinar Aske Hundvåg MS Kretskontoret har telefonsvarer tilkoplet tlf.nr når det ikke er betjent. Kretsen har også telefax ( ), og e-post-adresse: Kretsens nettsider: vesterlen.scout.no 4

5 4.3 Medlemstall pr Gruppe Ant.medl.bet. Ant.medl.bet Endr. i % pr pr fra 03 til 04 Vesterlen krets Figgjo speidergruppe ,7 Godeset speidergruppe ,5 1. Egersund speidergruppe ,05 Madla speidergruppe ,6 Stavanger 8. *** Speidergruppe ,3 2. Stavanger speidergruppe ,3 7. Stavanger speidergruppe ,6 Hinna speidergruppe ,2 Hundvåg I speidergruppe ,26 Tasta speidergruppe ,9 Forus speidergruppe ,05 1. Hetland speidergruppe ,6 Randaberg I speidergruppe ,7 1. Sola speidergruppe ,25 1. Tananger sjøspeidergruppe ,5 Sauda 1 *** speidergruppe Strand Jørpeland speidergruppe ,4 Strand Tau speidergruppe ,7 1. Sandnes speidergruppe ,43 2. Sandnes sjøspeidergruppe ,4 1. Lura speidergruppe ,23 Riska speidergruppe ,5 Kverneland speidergruppe ,9 Bryne speidergruppe ,5 Hå-Nærbø speidergruppe ,5 Stavanger Old Guides I *** sp.gr Stavanger Old Guides II *** sp.gr ,44 Stavanger O.G. III ***speidergr ,6 Hinna 1. Old Guides speidergr Hinna 2. O.G. speidergruppe Hå-Nærbø Old Guides *** speidergr ,1 Bryne Old Guides ***speidergruppe Randaberg Old Guides***speidergr Strand Jørpeland O.G. ***speidergr Mosikken Old Guides *** speidergr Øyane *** sjøspeidergruppe 1 1 Hvilende Rovernes beredskapsgruppe *** Hovsherad speidergruppe Egersund FA speidergruppe ,7 Sandnes FA *** speidergruppe Stavanger BSK speidergruppe ,36 Bryne FSK *** speidergruppe 1 1 Hvilende Riska FSK speidergruppe ,06 Hundvåg MS speidergruppe ,85 Sandnes MS speidergruppe ,13 Stavanger MS speidergruppe ,9 Stavanger NMU speidergruppe , ,65 5

6 4.4 Kretsens tillitsvalgte Kretsen har i tillegg til kretsstyret følgende tillitsvalgte pr. 31. desember 2004: Delegater til speiderting I tillegg til kretsleder som er fast delegat på speiderting, ble følgende personer valgt for 2 år den 16. mars 2004: Arne Alsvik Helene Bø Anine Eilertsen Stina Kommedal Knut Slettebak Varadelegater: Cathrine Langseth Tine Renathe Bjerga Gunnar Skundberg Wigdis Kalsås Arne Lea Ingrid Julia Cowie Karen Seglem Strand Jørpeland Randaberg Hundvåg MS Tasta Egersund FA Strand Tau Hinna 2. Sandnes sjø Strand Jørpeland 1. Egersund 1. Egersund Delegater til speiderforum Følgende ble valgt for 2 år 16. mars 2004: Ingeborg Sauge Torpe 2. Stavanger Andreas H. Øvstebø Tasta Varadelegater: Kjartan Aakre Sandra Nygaard Strand Jørpeland Tasta Delegater til roverforum Følgende ble valgt for 2 år 16. mars 2004: Thomas Due Hestnes Egersund FA Trine Tjørhom Godeset Varadelegater: Askil Krogeland Lars Atle Lauvsnes 1. Sandnes Strand Jørpeland Valgkomité Følgende ble valgt for 2 år 16. mars 2004: Arne Alsvik Strand Jørpeland Eve Nordvall Kverneland Gaute Skjæveland Strand Jørpeland Varamedlem: Stein Erik Sliper 2. Sandnes sjø Møteledere for kretsting Følgende ble valgt for ett år fram til og med : Jon Alsos Stavanger 8. Lars Meling Hultin Strand Jørpeland 6

7 Varamøteledere: Wigdis Kalsås Ivar A. Nøttestad Strand Jørpeland Madla Revisor Følgende ble valgt for ett år fram til og med : Tønnes Ognedal 4.5 Ledertrenere Jon Alsos Stavanger 8. Lars Atle Andersen Tasta sp.gr. Anne Brit Egeland Hinna sp.gr Reidun Egeland Hinna sp.gr. Ola Helgeland 1. Sandnes Asta Jacobsen Stavanger O.G. III Ellen Johannessen Hundvåg MS Jan Jacobsen Vesterlen krets, dir. medl. Aud Mork Knutsen Vesterlen krets, dir. medl. Vibeke Bø Langeland Strand Jørpeland Torbjørn Larsen 7. Stavanger Nils Lindaas 1. Sandnes Geir Martens Bryne sp.gr. Lovise Mæland 1. Tananger Sjø Gunnar Skundberg 2. Sandnes Sjø Odd Westersjø Hundvåg M.S. 4.6 Kretsens komitéer Organisasjonsplan KRETSTING KRETSSTYRE Aktivitetskomiteen Ledertreningskomiteen Fureneskomiteen Prosjektgrupper Prosjektgrupper Kursstaber Ressurspersoner Kretsens komitéer pr. 31. desember 2004: : Følgende var oppnevnt til : Gunnar Skundberg, leder Reidun Egeland Aud Mork Knutsen Vibeke Bø Langeland Nils Lindaas Tønnes Ognedal 2. Sandnes Sjø Hinna Dir. medl. krets Strand/Jørpeland 1. Sandnes 7. Stavanger Følgende er oppnevnt til : Gunnar Skundberg, leder Reidun Egeland Brit Undheim Eltervåg 2. Sandnes Sjø Hinna Vesterlen krets, dir.medl. 7

8 Aud Mork Knutsen Vibeke Bø Langeland Nils Lindaas Tønnes Ognedal : Følgende var oppnevnt til : Brit Marie Mikalsen Sande, leder Åshild Båtnes Siren Haugenes Gunvor Opland Oddny Aanensen Følgende er oppnevnt til : John Steinar Aske, leder Svein Gaard Arne Lea Grethe Myklebust Gunvor Opland Christian Vollan Vesterlen krets dir. medl. Strand Jørpeland 1. Sandnes 7. Stavanger 2. Sandnes sjø 1. Sandnes Madla Madla Hundvåg MS Hundvåg MS 1. Sola Madla Randaberg Fureneskomitéen: Følgende var oppnevnt til , og er fortsatt oppnevnt til : Wigdis Kalsås, leder Strand Jørpeland John Steinar Aske Hundvåg MS Eli Godeseth Vesterlen krets, dir. medl. Aud Mork Knutsen Vesterlen krets, dir. medl. Arvid Langeland Strand Jørpeland Geir Martens Bryne Gunnar Skundberg 2. Sandnes Sjø Andre Komité Old Guides: Asta Jacobsen, leder Gunvor Steinsland Jensen Sissel Larsen Liv Lindberg Karin Nising Stavanger O.G. III Bryne O.G. Stavanger O.G. III Mosikken O.G Randaberg O.G. 4.7 Kretsens/komitéenes arrangementer m.v Kretsting Årsmøtet ble avholdt den 16. mars 2004 på Skeie skole på Hundvåg, med 58 ledere, rovere, speidere og inviterte tilstede. 1. Hundvåg og Hundvåg MS sp.grupper var teknisk arrangør, Jon Alsos og Lars Meling Hultin var møteledere. Årsmøtet behandlet kretsens årsmelding, regnskap, budsjett og arbeidsplan. Det ble valgt speidertingsdelegater, speider- og roverforumsdelegater, valgkomité, møteledere og revisor Kretsstyret Kretsstyret har hatt 10 møter og behandlet 113 saker i løpet av året. Av større saker som kretsstyret har arbeidet med kan følgende nevnes: 8 Økonomi Speidermuséum Beredskap Samlinger for gruppeledelsen og komitéene Oppnevnelser

9 Fureneset speidertun Ekspansjon Nytt fra Vesterlen Lindøyfestivalen Kretsens datautstyr Komitémøter Det er avholdt en del komitémøter på våren, spesielt i forbindelse med arrangementer. Det er avholdt 4 møter på høsten. Det er blitt forsøkt annonsert etter flere komitémedlemmer, da komitéen har slitt med manglende fremmøte. Ingen har meldt sin interesse. Oppgaver s hovedoppgave består i å organisere arrangement for alle kretsens medlemmer (gjelder ikke lederkurs) og komme med forslag til terminliste hvert år. utarbeider også forslag til budsjett for poster som faller inn under komitéens virkefelt innen samme dato. Aktivitetene skal i størst mulig grad være selvfinansierende. Medlemmer 1. halvår 2004: Brit Marie M. Sande, leder Gunvor Opland Oddny Aanensen 2. halvår 2004: John Steinar Aske, leder Svein Gaard Arne Lea Siren Haugenes Åshild Båtnes Grethe Myklebust Gunvor Opland Christian Vollan Juletreff - Vi synger og danser julen ut 65 stykker hadde funnet veien til Sola Strand Hotell på 20. dag jul. Det ble lest fra Ajax, vist en bildeserie om mellommenneskelige relasjoner, og det ble litt tid til lek og moro og noe informasjon før vi gikk rundt juletreet og avsluttet med speiderbønnen Vintertur til Gullingen i Suldal 34 peff/ass samt 35 rovere møttes ved Tauferga og fyllte opp to busser, og dro til Gullingen leirskole - kjempested med flotte skianlegg. Peffene fordelte seg i rom i en bygning og roverne ble innlosjert i eget hus. 18 av disse satte i gang med RBS sitt vinterkurs. Lørdag hadde RBS ene teoretisk og praktiske emner om snøskred, mens de andre tok snøbrett, slalomski og turski fatt og labbet i vei til bakkene. Om kvelden var det Valentinsdagen, og da alle kom tilbake til hytta da det mørknet fant de hjerter med snop i sengene sine. Etter middag måtte speiderne ut på skattejakt, og langs den løypa foregikk det litt av hvert! I tillegg hadde speiderne nattmanøver. Søndag praktiserte RBS snøskredsøk, mens de andre roverne og peffene gikk ut på ski før tradisjonell utvasking og avslutning. Det var strålende vær hele helgen Rovernes store Risk-turnering Vinterens store turnering trakk 34 rovere til Madla speiderhus til ett døgn med strategi og spilleglede rundt brettspillet RISK. Hele 29 deltakere ville være med spille, og innledende runder tok flere timer hver. Med innledende runder ferdig ble det satt i gang med kåring av prisene for beste kostyme (Åge Østbø) og den spennende prisen Nattens Dronning (Hanne Voster). Finalen var ferdig rundt kl søndag morgen, og risk-general ble Rita Høiby fra Madla Commandoes Kretsbannerkonkurranse på Gilja Tross 17.-mai helg, tross Idol-finale og tross dårlige værmeldinger, så stilte hele 219 speidere fordelt på 40 patruljer opp på Gilja for å kjempe om kretsbanner, hederlige plasseringer og NM-billetter helgen mai. Retningslinjene for NM i speiding er endret, slik at Vesterlen krets kan sende 5 patruljer. Fredagen startet med teorioppgaven og så ble det helgens høydepunkt, Idol-finale på storskjerm. Praktisk oppgave var å lage et par gå-staver med håndtak, trinser og tyrkerknoper til utsmykning. Hemmelig oppgave var å lage et primitivt kompass ved hjelp av vann, en bolle, en magnet og en nål, og deretter løse en del tilhørende oppgaver. Siste del var rundløypa. Postene besto av natur, laging av presenningsbåt i miniatyr, pionering av stol i miniatyr og 1.hjelp. I tillegg ble patruljens draktbruk, samarbeid og oppførsel bedømt på en av postene. 9

10 De som fikk reise til NM var: Vesterlen krets av NSF - Årsmøte Sakspapirer pr Plass Patrulje Poeng 1. Tasta Amøbe 377,5 2. Tasta Gaupe Tasta Hjort Egersund - Tiur 316,5 5. Strand Jørpeland - Hauk oktober var det NM i speiding i Sandefjord og i en svært jevn NM-konkurranse ble Amøbe fra Tasta nr. 3. Det er den beste plasseringen en patrulje fra Vesterlen krets har hatt noen gang. Gaupe fra Tasta ble nr. 16, Hauk fra Strand Jørpeland ble nr. 32, Hjort fra Tasta nr. 42 og Tiur fra 1. Egersund ble nr. 45. En flott innsats i et mesterskap med 90 patruljer, og hvor været igjen var en av de tøffeste konkurrentene Småspeiderkonkurransen Melsheitrollet i Melshei Melsheitrollet hadde dette året flyttet hjem til Melshei og ble avviklet søndag 15. mai. Til sammen 13 patruljer med 81 speidere stilte.. Det var 14 poster, der Ole, Dole og Doffen ville ha svar på det meste fra SpeiderBasen. Vinnere fra i fjor måtte gi fra seg Melsheitrollet til årets vinnere som ble: 1. plass 1. Sola, Gaupe 124 poeng 2. plass Randaberg, 1. flokk, Røyskatt 116 poeng 2. plass 1. Tananger sjø, 1. flokk 116 poeng 4. plass - Hundvåg MS, blått kull 113 poeng 5. plass - 1. Tananger sjø, 2. flokk, jenter 111 poeng 5. plass - 1. Sola, Rev 111 poeng Furenesdagene Fredag kveld kom speidere fra Strand Jørpeland, Godeset, Randaberg, Kverneland, Strand Tau og Hinna speidergrupper, og på lørdag morgen kom også Bryne speidergruppe og slo seg sammen med det gode selskap. Ve ble tilslutt 231 personer fra 7 grupper.offisiell åpning var lørdag morgen ved flaggheis kl Utover dagen var det tilbud om familieløype og mange dro avsted for å teste sine ferdigheter i forskjellige emner. Etter en trekning blant tre besvarelser var det 6 jenter fra Godeset som vant. Over 40 personer valgte heller å bestige Heiahorn og ble stolte eiere av Heiahornmerket. På ettermiddagen var det det tradisjonelle markedet som sto på programmet, - det blir ikke Furenesdager uten marked. Lørdagskveldens leirbål ble ledet av Kjetil Sævareid fra Godeset og Herdis Meldahl fra Hinna. Søndagens Scouts Own var det Randaberg speidergruppe med Helene Bø som var ansvarlige for. Det var felles avslutning med firing av flagg og speiderbønnen ca. kl. 14:00. Det ble noen fredelige og fine Furenesdager der en hadde tilbud om en del aktiviteter og ellers fikk tid til seg selv og gruppen sin Nasjonal RR-5-lamp Årets nasjonale Rover-5-kamp var dette året i Melshei og ble slått sammen med den regional. Det betydde at det både ble konkurrert om Pagos sverd og Vesterlens 5-kamp.øks. Det stilte 14 lag til start, og 9 av dem var fra Vesterlen. Lørdag startet det hele med hemmelig oppgave som denne gang var todelt: det skulle lages både naturvev og en Beyblade. Så var det dag-o-løp, 6 poster i nærområdet rundt hytten.teorioppgave var neste post på programmet og deretter woodcraft. Natt-O-løpet måtte dessverre startes 2 ganger da en post var merket feil. Søndagens hinderløype var kort men krevende! Resultatlisten: 1 TURbo, 2. Stavanger Vesterlen 456,47 2 Snoopy, Egersund FA Vesterlen 437,49 3 Vaselin. Kverneland Vesterlen 375,56 4 Team Håpløs Follo 374,65 5 Varg II Grenland 367,26 6 Madla Commandoes Vesterlen 364,70 7 Full Gass Follo 345,29 8 Kompressor, Egersund FA Vesterlen 308,35 9 Spasme, 1. Sandnes Vesterlen Varg I Grenland 276,86 11 Flyvende Julemopp Oslo 272,56 12 FLASS, Hundvåg MS/Hundvåg 1 Vesterlen 266,24 13 Non-Stop, Godeset Vesterlen 261,37 14 Askils Angels, 1. Sandnes/Godeset Vesterlen 252, Peffsamling På grunn av at ikke fikk noen til å arrangere ble denne samlingen avlyst Miljøkveld m/landsleir FRI:05-info Samlingen ble holdt på Øytun speiderhus på Hundvåg med 56 rovere og ledere tilstede. Fra Landsleirkomitéen kom ansvarlig for teknisk, Dag Erling Austvik for å orientere om landsleiren FRI:05 som 10

11 skal være på Ingelsrud speidersenter sommeren Tor Inge Berge orienterte om fellestransport til leiren. John Steinar Aske fortalte litt om eldre bosettinger på Hundvåg, og det ble servert reker Rovernes natt-turnering På grunn av at ikke fant noe sted å arrangere den ble denne aktiviteten avlyst Fredslyset St. Georgsgildene i Norge ordner det slik at Fredslyset kommer tidsnok til å kunne brukes første søndag i advent. Lyset ankom i år Stavanger jernbanestasjon fra Kristiansand torsdag kveld 25. november med en representant for KFUK/M-kretsen Nissefest for småspeidere/bevere I år valgte vi å legge det til Vaulen Badeplass. Det var ca 165 små og store som stilte. Vi var veldig uheldige med været, det blåste ganske kraftig, og etter hvert ble et fryktelig regnvær. Det ble servert grøt og saft, fredslyset var tilstede og det ble refleksløype til nissen Roverjul Roverlaget TURbo fra 2. Stavanger ved Helge Bjelland var arrangør. Ca rovere kom. Det ble servert grøt, spekemat og flatbrød. Ellers ble det konkurranser og sosialt samvær Old Guides O.G. Vesterlen består av 10 grupper med 70 medlemmer. Tenkedagen ble markert på Blåhaug med 32 tilstede. Den dagen ble det også feiret at den tidligere jentekretsen i NSPF var 75 år, og vi hadde folk tilstede som hadde vært medlemmer i alle disse 75 år. De ble overrakt blomster for sin lange og trofaste innsats. Sommertreff med årsmøte var på Jørpeland. OG-basaren ble som vanlig arrangert på Madla Bydelshus. Kun 1 OG er fra Vesterlen krets var med på OG-treffet på landsplan, som i år ble lagt til Värmland i Sverige. Det har på høsten vært planlagt det nasjonale OG-treffet 2005 som er lagt til Vesterlen krets Internasjonal kontakt Også i 2004 har kretsen hatt besøk fra andre land som har benyttet vårt fantastiske leirsted på Jørpeland. Grupper fra England og fra Tyskland besøkte Fureneset sommeren Vi har også hatt besøk av Mpho fra Lesotho i Afrika, som besøkte Hundvåg M.S. og Strand Jørpeland Årsmelding pressetalsmann Pressetalsmann har etter forespørsel hjulpet med saker mot media. 4.8 Ledertrening Komité ledertrening Komitéens arbeid Komitéen har hatt 3 møter våren og 3 møter høsten. Av saker komitéen har arbeidet med utenom planer i forbindelse med kurs/seminarer kan nevnes: Utvikling av nye kurs da NSF har revidert hele ledertreningen. Laget en helt ny oversikt over kursene i kretsen. Jobbet med NSF s regionplaner. Leder og enkeltmedlemmer i komitéen har deltatt i og hatt innslag på arrangementer i kretsen Kurs i grunntreningen Kursene for ledere i kretsen Det er gjennomført Trening 2, Trening 3 og Programkurs Treningsprogrammet. Innføringskurset høsten 2004 hadde 28 påmeldte. 11

12 Programkurset - Treningsprogrammet og Trening 2 ble arrangert over fredag/lørdag på Fureneset, + at Trening 2 også hadde en avslutningskveld. Trening 3 ble gjennomført over en helg på Fureneset + en avslutningskveld på kretskontoret. Det er gjennomført Pat-Pat-kurs samt Peffkurs 1 - stifinner og Peffkurs 2 - vandrer på Fureneset Kurs i grunntreningen Kurs Ant. kurs Timer Delt. Stab Innføringskurs oktober Programkurs - treningsprogrammet nov Trening 2 januar/februar Trening 3 september/oktober Minitrening avlyst Andre kurs Andre kurs/samlinger Arrangement Ant. kurs Timer Delt. Stab Kurs i gruppeledelse 1 avlyst Kurs i leirliv 1 avlyst Kurs i Veiledning som metode 1 utsatt Pat-Pat-kurs Roverlagskurs 1 - avlyst Peffkurs 1- stifinner - november Peffkurs 2 -vandrer - september Ledertrenerseminar vår Ledertrenerseminar høst Seminar tr.progr. beverledere 1 - avlyst Seminar tr.progr. flokkledere Seminar tr.progr. roverledere TG-samling Lederintro - Samtale med nye ledere 6 12 (2 timer pr. kveld) 55 2 pr. kveld Trekløver Gilwell Trekløver Gilwell-samlingen ble avholdt på Hinna speiderhus med 19 deltakere Ledertrening i NSF Norled: Herdis Meldahl og Britt Undheim Eltervåg deltok. Ledertrenerkurs: Ellen Johannssen gikk andre del i mars. Britt Undheim Eltervåg gikk første del i mai Fullført grunntrening og TG-kurs Trekløver Gilwell: Ingen Grunntreningen: 12 ledere fullførte denne i

13 4.9 Fureneset speidertun Det er utført fortløpende reparasjoner på stoler og bord. Låven: Panel er kommet opp. Uteområdet: Her er det drenert og gruset vei opp til O.G.- hytten. Nye trapper til OG- og TG-hytten er laget. Har hatt stordugnad med opprydding. Ting som har stått lagret i TG-hytten og låven og som vi nå ser at vi ikke kommer til å bruke, er kjørt til bossplassen. FREMDRIFTSPLANER: Dette er ikke ment å bli gjort på ett år, men forutsetter at vi får de søkte tippemidlene i Ferdigstille låven. Foringer i vinduer og dør må lages og monteres. Ny peis skal monteres. Pipe tettes. Gulvfliser legges. Montere baderomsutstyr. Montere nye lysarmatur i storsturen på låven. Sparkle vegger og tak, tapetsere og male. Male ferdig låven og hyttene. Gjøre ferdig trapp opp til 2 etasje. Gjøre ferdig rommet i 2 etasje. TG hytten. Innrede hele hytten. Isolere, dele av rom, panele, trekke strøm, montere kjøkken, lage baderom og montere baderomsmøbler. Hovedhus. Utvask av huset og fikse kjøkkenet. Toalettkjernen må rehabiliteres. Mye råte i ytterkledningen. Må ha fagmann til å se på dette. Fukt i kjellerrom. Låssystemet skal skiftes Utleie NSF helger uker Vesterlen krets helger uker dager Grupper m/overn helger dager Andre helger uked m/overn enkeltd. 5 uker 4 uker 5 uker 3 uke 1 uke leir Totalt helger Totalt overn.døgn ca

14 4.10 Representasjon Utover det som er omtalt andre steder i årsmeldingen, nevnes følgende: På forbundsplan Kretsleder Odd Rune Malterud deltok på krets-/korpsledersamling i forbindelse med Nasjonal ledersamling på Ingelsrud, 30. april -2. mai Innen krets Odd Rune Malterud: Begravelse til Martha Skår, St. Georgsdagsgudstjeneste i Bekkefaret kirke, kretsbannerkonkurransen, Lindøyfestivalen, Blå kors-speidernes korpsleir på Fureneset, Gladmatfestivalen, Speidertinget i Trondheim 2004, 1. Sandnes 90- års-jubileum. Helge Bjelland: Stiftelsesmøte i BUR - Rogaland Helene Bø: Lindøyfestivalen, Gladmatfestivalen, Speidertinget i Trondheim 2004, Erling Groth: Årsmøte i stiftelsen Speiderhus i Sandnes. Ellen Johannessen: Nasjonal ledersamling på Ingelsrud 30. april 2. mai. Knut Slettebak: Nasjonal ledersamling på Ingelsrud 30. april 2. mai, KFUK KFUM speiderne i Rogaland sin kretsleir i Sokndal, O.G.-basaren, Speidertinget i Trondheim Eli Godeseth: Tenkedagsfeiring med O.G. ene på Blåhaug, årsmøte i stiftelsen Speiderhus i Sandnes, møte for ansatte i NSF i Oslo, Nasjonal ledersamling på Ingelsrud 30. april 2. mai, årsmøte i Blåhei/Blåhaug, årsmøte i FNF Rogaland i Stavanger Turistforening, KFUK KFUM speiderne i Rogaland sin kretsleir i Sokndal, Lindøyfestivalen, nasjonal rover-5-kamp, O.G.-basaren, Speidertinget i Trondheim 2004, Grønn frokost om ICC 2008 på Arkeologisk muséum i Stavanger, Fredslyset Oppgaver innen sentrale NSF Lars Atle Andersen Speiderstyremedlem International Commissioner WOSM i Norge, Norsk delegasjonsleder på Europakonferansen for WOSM på Island Medlem av prosjektgruppen for utvikling av det nordiske samarbeidet. Knut Slettebak Speiderstyremedlem Gunnar Skundberg Regionansvarlig for ledertrening i region 4, Vesterlen krets Jan Erik Eriksen Leirsjef for Landsleir for sjøspeiderne 2005 Anne Brit Egeland Medlem av prosjektgruppen for revisjon av ledertrenerkurset Ivar A. Nøttestad Leder for Speidernes beredskapstelefon Aud Mork Knutsen Medlem av hovedkomitéen for Fureneset speidertun Asta Jacobsen Sekretær i O.G.-komitéen sentralt Stina Kommedal Prosjektgruppe for Speiderforum 2004 Ingeborg Sauge Torpe Speiderforums representant på Speidertinget i Trondheim Andreas Øvstebø Speiderforums representant på Speidertinget i Trondheim

15 4.11 Sluttord Vesterlen krets av NSF - Årsmøte Sakspapirer pr Kretsen har også dette året takket være fremragende innsats blant medlemmene, hatt et aktivt år. Dette gjenspeiler seg både i form av stabilt medlemstall og i media. Kretsstyret har lagt vekt på å få gjennomført kretsarrangement med beredskap og sikkerhet i fokus. Likeledes har kretsstyret satt som mål å fortsatt ha en sunn økonomi, samt effektivisere og tilby en trygg og hensiktmessig arbeidsplass på kretskontoret. Det er jobbet med to-veis-kommunikasjon, noe kretsstyret mener er nødvendig i kretsen. Dessverre har allikevel ikke fått nok respons fra gruppene til å klare å gjennomføre alle vedtatte arrangement. Derfor er noen blitt avlyst mens enkelte andre har skapt diskusjoner. Kretsstyret har i den forbindelse vært mye i kontakt med aktivitetskomitéen, som trekker tunge lass for tiden. har i løpet av året jobbet hardt med å omstille seg og er nå klare til å iverksette de nye kursene som NSF har utviklet. Vesterlen krets har som eneste krets i Norge beholdt status som egen region i ledertreningen. Fureneskomitéen har planer både teknisk og økonomisk for å kunne tilby de beste fasiliteter på Fureneset. Innsatsen på siste dugnad var svært oppløftende, og gir håp om litt fortgang i å kunne ferdigstille også TG-hytten. RBS ble i 2003 egen speidergruppe, og har i 2004 endret navn til Rovernes Beredskapsgruppe Rogaland - RBG. De har tatt på seg flere oppgaver både i forbindelse med lokale og nasjonale arrangement samt kurs som inngår i ledertreningen. O.G. ene har som vanlig gjort en flott innsats, og deres årlige basar var igjen en suksess - til alles gode. Vesterlen krets har også dette året hatt flere flotte speiderrepresentanter i sentrale arrangementer. Vi hadde for første gang fem patruljer med i NM i speiding, og Amøbe fra Tasta speidergruppe kom på 3. plass - noe som er den beste plasseringen en patrulje fra vår krets har hatt. Det deltok hele 99 patruljer og med alle våre fem patruljer blant de 45 beste var dette en kjempeflott innsats. Vi har hatt en speider fra kretsen som var med i arrangementskomitéen for speiderforum i Bodø, og begge våre delegater på speiderforum ble valgt til å representere speiderne på Speidertinget i Trondheim i november. Det ble også arrangert nasjonal roverfemkamp i Melshei i september. Roverlag fra vesterlen krets kom på de tre første plassene. Kretsstyret retter en stor takk til hver enkelt av DERE for den innsats som utføres i kretsen! Stavanger, 1. februar 2005 Med speiderhilsen Odd Rune Malterud Kretsleder Helene Bø Visekretsleder Trond Austdal Helge Bjelland Erling Groth Ellen Johannessen Knut Slettebak Kretsstyret innstiller: Årsmelding for 2004 godkjennes 15

16 5 Regnskap 5.1 Resultatregnskap for kretsen 2004 INNTEKTER REGNSKAP BUDSJETT Gruppe konto Kontingent Kretskontingent Tilskudd fra organisasjoner Offentlige tilskudd Aktiviteter Ledertrening Salgsinntekter Inntektsbringende tiltak Reklame/ sponsor/ Annonse Andre inntekter UTGIFTER 40 Deltakelse på NSF arr Aktiviteter Ledertrening Drift komiteer Rekruttering Kretsting Lønn Kretskontor Styrets møteutgifter Administrasjon Nytt fra Vesterlen Kontorkostnad, trykksaker og lignende Telefon, porto og lignende Forsikringer Finansinntekter Finansutgifter 0 0 Sum inntekter Sum utgifter Overskudd/underskudd Kommentar: Inntekter: Kretskontingent: Avviket skyldes at kretsen har hatt en økning i medlemstallet, samt at kretskontingenten ble hevet. Utgifter: Kretskontor: Høyere utgifter enn budsjettert her fordi en har kjøpt ny PC, telefoner og diverse utstyr blant annet på grunn av lynnedslag. 16

17 5.2 Resultatregnskap for Fureneset Speidertun 2004 Budsjett Regnskap konto Fureneset Speidertun -Drift 381 Utleie Telefonpenger Gaver Annet 0 0 Fureneset Speidertun -Drift 481 Tjenester Kretskontoret Strøm Telefon Forsikring Maling utvendig Renovasjon/ septiktanktømming Andre driftsutgifter Fureneset Speidertun -Utbygging 491 Opparbeidelse av uteområdet Materiell til påbegynt arbeid Låven Rørlegger Elektriker Andre utbyggingsutgifter TG-hytten Utbygging Sum inntekter Sum utgifter Resultat

18 5.3 Status pr Status pr Status pr FOKUS (driftskonto) (skattekonto) (spare) (spare) (særvilkår) Andelsbrev Speidersport Kasse Kundefordringer Sum eiendeler Feriepenger/arb.giveravgift etc Skyldig husleie 0 0 SR-bank jubileumsgave Ubetalte regninger Kretsleir Egenkapital krets Egenkapital Fureneset Resultat Vesterlen krets drift Resultat Fureneset speidertun Revisors beretning Regnskapet var ikke ferdig revidert ved utsendelsen av sakspapirene, revisors beretning vil bli lagt fram på årsmøtet. Kretsstyret innstiller: Regnskapet for 2004 godkjennes, så sant ikke revisor har alvorlige merknader. 5.5 Disponering av overskudd Årsresultatet for Vesterlen krets for 2004 var kr ,- Årsresultatet for Fureneset speidertun for 2004 var kr ,- Kretsstyret foreslår: 1) Til kretsens egenkapital overføres kr ,-. 2) Til Furenesets egenkapital overføres kr ,- Dette vil gi: Egenkapital Krets pr kr ,- Egenkapital Fureneset pr kr ,- Kretsstyret innstiller: Forslaget vedtas. 18

19 6 Arbeidsplan Vesterlen krets av NSF - Årsmøte Sakspapirer pr Arbeidsplan 2005 Måned/dato Arrangement Målgruppe Ansv. JANUAR Torsd. 13. Vi synger julen ut Rovere/ledere Lørd. 22. Førstehjelpskurs Nye ledere/ interesserte Lør.-søn Riskturnering Rovere FEBRUAR Tirsd. 1. Veiledning som metode Nye ledere/ interesserte Helga Vinterspeiding kl. + rovere Onsd. 9. Lederintro - Samtale m nye ledere Nye ledere Uka Fjellederkurs - vinter Rovere / ledere NSF Tirsd. 22. Tenkedagen Alle medlemmer NSF/regionale arr. MARS Onsd. 2. Sikkerhet på tur Nye ledere Fred. 11. Speider-/roverforum Speidere/rovere Kretsstyret Tirsd. 15. Årsmøte i kretsting Alle delegater Kretsstyret Uka Trekløver Gilwell kurs, Sverveli Ledere med grunntreningen NSF Torsd. 31. Emnekurs: Den vanskelige samtalen Rovere / Ledere APRIL Onsd. 6. Kurs nye gruppeledere Nye gruppeledere Onsd. 13. Emnekurs kano Ledere/ rovere Uka Speideraksjonen Speidere NSF Torsd. 21. Lederintro - Samtale m nye ledere Nye ledere Lørd. 23. St. Georgsdagen Alle grupper NSF/Regionale arr KL/KS-seminar Kretsledere/korpsledere NSF MAI Speiderdager i Kongeparken Alle Torsd. 19. Kurs i friluftsliv - Nyingen, Nye foreldreledere JUNI Helga Furenesdagene Alle grupper Helga 3.-5 Kretsbannerkonkurransen Stifinnere og vandrere Lørd. 4. Melsheitrollet Småspeidere Lørd. 4 Bevernes dag Bevere Sønd. 20. Verdens flyktningedag Alle NSF JULI Landsleir FRI: 05 Tropp, rovere, ledere NSF Uka Kurs Fossekallen i Trysilelva NSF AUGUST Videregående Brekurs NSF Helga FRI:05 - fortsettelse, Fureneset Vandrertreff etter fri:05 NSF / Wigdis Kalsås SEPTEMBER Helga Regional R-5-kamp Rovere Torsd. 15 Veiledning som metode Nye ledere/ interesserte Helga Forbundstroppsaml. m/nettverk NSF 19

20 Helga KL/KS-seminar Kretsledere/korpsledere NSF Helga Peffkurs vandrer Peffer klasse Helga Speidingens dag Alle NSF Onsd. 21. Nyingen kurs i tur- og leirliv Nye foreldreledere Helga Nasjonal Rover-5-kamp Alle rovere NSF /Grenland Tirsd. 27. Lederintro - Samtale m nye ledere Nye ledere Helga Speiderlederkurset (tidl. tr. 3) Ledere med Programkurset OKTOBER Helga NM i speiding Kvalifiserte patruljer NSF Helga Kurs for småspeiderledere Småspeiderledere NSF Lør.-søn JOTA/JOTI Alle grupper NSF/WOSM/WAGGGS Mand. 17. Innføringskurs 1. kveld Nye ledere Onsd. 19 Avslutn.kveld Speiderlederkurset Ledere på Speiderlederkurs Mand. 24. Innføringskurs 2. kveld Nye ledere Helga Roverfestivalen i Stavanger Rovere NSF Mand. 31. Innføringskurs; 3. kveld Nye ledere NOVEMBER Torsd. 3. Miljøkveld Ledere og rovere Helga Peffkurs stifinner Peffer klasse Mand. 7. Sikkerhet på tur Nye ledere Onsd. 9. Lederintro - Samtale m nye ledere Nye ledere Lørd. 12. Sportsdag Alle fre.-lør Programkurs - Treningsprogr. Ledere m/ Tirsd. 22. Kurs i gruppeledelse 2. kveld Gruppeledere Torsd. 24. Fredslyset kommer Alle Lørd. 26. Førstehjelpskurs Nye ledere/ interesserte Tirsd. 29. Programkurs - Veiledning Nye ledere DESEMBER Onsd. 7. Jul i skogen Bevere/småspeidere Tirsd. 20. Roverjul Rovere Husk påmeldingsfrist på kurs er 3 uker før arrangementstart! All påmelding skjer på mail til kretskontoret dersom ikke annet er opplyst i annonsen. Arbeidsplanen ble vedtatt på Kretsstyremøte , Førstehjelpskurs kan arrangeres for gruppen etter avtale med RBG. 20

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Kretsstyret Fram til årsmøtet 2. mars 2006 hadde kretsstyret følgende sammensetning: Kretsleder: Torodd Seierstad, 6. Larvik Visekretsleder: Petter Gjertsen,

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

FOLLO KRETS. Kretsting

FOLLO KRETS. Kretsting FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Kretsting Kretsstyret i Follo krets har gleden av å innkalle til kretsting på Breidablikk grendehus Sproveien 35b - Fagerstrand - den 01032009 klokken 1300. 1.1 Godkjenning

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Endelig Inkalling til Kretsting Sak 1/2012 Konstituering Sak2/2012 - Årsapport 2011 Sak 3/2012 Regnskap 2011 Sak 4/2012 Budsjett 2012 Kretsstyret innkaller til kretsting

Detaljer

NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9

NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9 NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9 St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo Tlf.

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 1 Mai 2010 Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein Inneholder blant annet: Årsmøtepapirer, info om nasjonal alumnutveksling, invitasjon til

Detaljer

Follo Kretsnytt. Volleyballcupen. Camp Alpin. Isklatring og høye topper. Tøffe kamper. Snø og pølser til alle. Bli med til Utopia!

Follo Kretsnytt. Volleyballcupen. Camp Alpin. Isklatring og høye topper. Tøffe kamper. Snø og pølser til alle. Bli med til Utopia! Nr. 1 - mars 2009 - årgang 36 Follo Kretsnytt ACTIONFYLT ROVERTUR Isklatring og høye topper Volleyballcupen Tøffe kamper Camp Alpin Snø og pølser til alle Landsleir Bli med til Utopia! Mobil på tur? Er

Detaljer

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Første ordinære landsting www.kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (26) er redaktør for Lederforum. 2 LEDER LEDERFORUM Nr. 2. 2005 3. Årgang

Detaljer

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim ÅRSMØTE 2014 Onsdag 9.april kl 1900 Laugsand kafé Thomas von Westens gt. 34 Vel møtt! SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Sak til årsmøte:

Detaljer

Gruppeinfo nr. 4. Vi blir MANGE! www.stavanger2013.no. januar 2013

Gruppeinfo nr. 4. Vi blir MANGE! www.stavanger2013.no. januar 2013 Norges speiderforbunds landsleir 6.-13. juli i Stavanger Gruppeinfo nr. 4 januar 2013 Vi blir MANGE! Ingen tvil Dette er det store som skjer i år! Nå for-bereder speidere og ledere rundt i landet, og verden,

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 Møtet ble avholdt på Speidersenteret i Marken fra kl 17.30. Møteleder: Øyvind Høvding Tilstede: Øyvind Høvding, Thomas Lundberg, Morten S. Hatlen, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM 1 INNHOLD 1. Hovedstyrets sammensetning 2. Hovedstyrets arbeid 3. Arrangementer 4. Kontakt og samarbeid 5. Representasjon 6. Komiteer 7. Rapport fra underavdelinger

Detaljer

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel - Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap.

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 35. ordinære årsmøte i kretsting 5.mars 2013 Protokoll Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo Landsmøte 15.-17. mars 2013 Universitetsgata 20, Oslo Innholdsfortegnelse 1. Å p n i n g o g k o n s t i t u e r i n g................ 5 Sak 1.1 Åpning og opprop... 6 Sak 1.2 Godkjenning av innkalling...

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE kmspeider.no 3 4 6 8 10 11 12 12 UNG LEDELSE Leder VIKTIGE VEIVALG Engasjementet var stort på årets landsting 17.

Detaljer