Saksliste. Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting Sakspapirer pr ÅPNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste. Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2013 - Sakspapirer pr 22.02.2013 1 ÅPNING"

Transkript

1 1 ÅPNING Saksliste SAKSLISTE KONSTITUERING GODKJENNING AV REPRESENTANTENE GODKJENNING AV TELLEKORPS VALG AV TO REFERENTER VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN ÅRSMELDING KRETSSTYRET ADMINISTRASJON POLITIATTEST MEDLEMSTALL PR KRETSENS TILLITSVALGTE LEDERTRENERE KRETSENS KOMITÉER KRETSENS/KOMITÉENES ARRANGEMENTER M.V LEDERTRENING EIENDOMMER REPRESENTASJON SLUTTORD REGNSKAP REVISORS BERETNING RESULTATREGNSKAP FOR FURUNESET SPEIDERTUN RESULTATREGNSKAP FOR VESTERLEN KRETS STATUS PR INNDEKNING UNDERSKUDD INNKOMNE FORSLAG FORSLAG FRA KRETSSTYRET FORSLAG FRA KRETSSTYRET AKTIVITETSPLAN AKTIVITETSPLAN AKTIVITETSPLAN VÅR 2014 (TIL INFORMASJON) ARBEIDSMÅL BUDSJETT BUDSJETT FOR FURUNESET SPEIDERTUN FOR BUDSJETT FOR VESTERLEN KRETS FOR VALG VALG AV KRETSLEDER VALG AV VISEKRETSLEDER VALG AV MEDLEMMER TIL KRETSSTYRET VALG AV MØTELEDERE VALG AV REVISOR AVSLUTNING

2 2 Konstituering 2.1 Godkjenning av representantene Liste over representantene vil bli lagt fram på tinget. 2.2 Godkjenning av tellekorps 2. Sandnes sjø speidergruppe. (Ansvarlig fremmes på tinget.) Kretsstyret innstiller: Tellekorpset godkjennes 2.3 Valg av to referenter Kretsstyret innstiller: Liv Margareth Aksland og Heidi Haugland Tveit 2.4 Valg av to delegater til å underskrive protokollen Kretsstyret innstiller: Arvid Langeland og Sigurd Mo 2.5 Godkjenning av innkalling og saksliste Kretsstyret innstiller: Innkalling og saksliste godkjennes 2

3 2.6 Forretningsorden Kretstinget ledes av de valgte møteledere. Registrering av delegater foregår kun før Kretstinget starter, og i pauser under tinget Protokoll føres av to valgte referenter. Den undertegnes av møtelederne, de to valgte delegatene og møtereferentene Ingen representanter har rett til ordet mer enn to ganger i samme sak, med unntak av forslagsstilleren. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden *1), har rett til ett minutts taletid. Møtelederen har rett til å foreslå avkorting av taletiden og foreslå strek *2) med de inntegnede talere. Registrerte observatører og kretssekretær har talerett. Møteleder kan foreslå å innskrenke denne Alle forslag må innleveres skriftlig til møtelederne, undertegnet med representantens navn og nummer. Nye forslag kan ikke legges frem etter at strek er satt og fremsatte forslag kan da ikke trekkes tilbake. Saker som ikke står på sakslisten kan ikke fremmes Alle forslag avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer telles ikke med. Ved stemmelikhet anses forslaget som falt. Alle valg avgjøres ved alminnelig flertall, (kan være mindre enn halvparten, men flere stemmer enn nestemann, blanke stemmer teller ikke med). Alle valg foregår skriftlig når det er mer enn én kandidat, eller når én av representantene forlanger det. Ved omvalg strykes inntil to kandidater (de to med minst stemmer fra siste valgrunde). Det må være igjen minst en kandidat mer enn det som skal velges. Ved stemmelikhet mellom to kandidater, avgjøres valget ved loddtrekning etter 2. valgrunde med stemmelikhet. Det kan ikke stilles benkeforslag ved valg bortsett fra valg til speiderforum og roverforum, hvor det tillates benkeforslag på forumets deltagere. De som er med i tellekorps bør ikke ha stemmerett (teknisk arrangør skaffer tellekorps) I protokollen føres inn alle forslag og de vedtak som blir gjort, med antall stemmer for og imot. Likeledes innføres i protokollen navnene på de representanter som har hatt ordet under de forskjellige saker Protokoll fra kretstinget sendes på e-post til alle gruppeledere og legges ut på kretsens hjemmesider Kretstingets møte er åpent for alle interesserte. *1) Forlange ordet til forretningsorden vil si innlegg vedrørende behandlingen av saken. *2) Sette strek betyr at ingen flere talere kan forlange ordet enn de som møtelederne allerede har notert. Kretsstyret innstiller: Forretningsorden for kretstinget 2013 godkjennes 3

4 3 Årsmelding 3.1 Kretsstyret Kretsstyret pr Kretsleder Geir Helge Schmidt 1/1-10/4 1. Sola Sigrun A. Vagle fra 24/5 1. Sandnes Visekretsleder Kine Løland Rege 1. Lura konstituert kretsleder fra 10/4-24/5 Styremedlemmer Torstein Hafsøe Rovernes beredskapsgruppe Trond Haugland Godeset Arne Ofstad Riska Sissel Skoge 1. Tananger sjø Therese Widerøe Randaberg 3.2 Administrasjon Kretssekretær: Heidi Haugland Tveit, ansatt i 100% stilling Kretskontor: Haugåsstubben 1B, 4016 Stavanger I forbindelse med landsleir Stavanger 2013 har kretsen hatt kontorplass på Madla speiderhus Postadresse: Haugåsstubben 1B, 4016 Stavanger Regnskapsfører: Lovise Mæland 1. Tananger sjø Internasjonal kontakt: John Steinar Aske Hundvåg MS Kretskontorets tlf.nr er viderekoblet til kretssekretærs mobil og mobilsvar når det ikke er betjent. E-post-adresse: Nettsider: Politiattest Kretsen har arbeidet aktivt med innkreving av politiattester i henhold til retningslinjene for politiattester i Norges speiderforbund. 4

5 3.4 Medlemstall pr Gruppe Ant. medl. bet. Ant. medl. bet Endr. i % pr pr fra 2011 til 2012 Vesterlen krets ,0 Figgjo speidergruppe ,0 Godeset speidergruppe ,8 1. Egersund speidergruppe ,5 Madla speidergruppe ,9 2. Stavanger speidergruppe ,2 7. Stavanger speidergruppe (Hvilende) 6 6 0,0 Hinna speidergruppe ,3 Hundvåg I speidergruppe ,3 Tasta speidergruppe ,2 Forus speidergruppe (Hvilende) ,0 1. Hetland speidergruppe (nedlagt 2012) Randaberg speidergruppe ,0 1. Sola speidergruppe ,3 1. Tananger sjøspeidergruppe ,8 Sauda 1 speidergruppe 1 1 0,0 Strand Jørpeland speidergruppe ,0 1. Sandnes speidergruppe ,0 2. Sandnes sjøspeidergruppe ,8 1. Lura speidergruppe ,0 Riska speidergruppe ,6 Kverneland speidergruppe ,7 Bryne speidergruppe ,2 Hå-Nærbø speidergruppe ,7 Stavanger Old Guides I speidergruppe Stavanger Old Guides II speidergruppe Stavanger Old Guides III speidergruppe Hinna 1. Old Guides speidergruppe Hinna 2. O.G. speidergruppe Hå-Nærbø Old Guides speidergruppe Bryne Old Guides speidergruppe Randaberg Old Guides speidergruppe Strand Jørpeland O.G. speidergruppe Mosikken Old Guides speidergruppe Rovernes beredskapsgruppe ,3 Sørmarka OG speidergruppe Furuneset speidergruppe ,5 Sjernarøy speidergruppe ,8 Bru sjøspeidergruppe ,56 Rennesøy speidergruppe ,3 Egersund FA speidergruppe ,0 Sandnes FA speidergruppe (Hvilende) 3 3 0,0 Stavanger BSK speidergruppe (Hvilende) 1 1 0,0 Bryne FSK speidergruppe (Hvilende) 1 1 0,0 Riska FSK speidergruppe ,9 2.Flekkefjord MS speidergrp.(ny i 2012) 35 - Hundvåg MS speidergruppe ,1 Sandnes MS speidergruppe ,0 Stavanger MS speidergruppe (Hvilende) ,0 Stavanger MSK speidergruppe ,3 Sum ,6 5

6 3.5 Kretsens tillitsvalgte Kretsen har i tillegg til kretsstyret følgende tillitsvalgte pr. 31. desember 2012: Delegater til speiderting I tillegg til kretsleder som er fast delegat på speiderting, ble følgende personer valgt for 2 år den 6. mars 2012: Jane Dorner Alsnes Pia Anda Eli Godeseth Torstein Hafsøe Asbjørn Bryne Hogstad Martha Lindaas Øyvind Opstad Livar Risa Riska Godeset Furuneset RBG Hinna 1. Sandnes Hå Nærbø 1. Sola Varadelegater: Ina Kleveland Sigurd Mo Arvid Langeland Godeset 1. Tananger sjø Strand Jørpeland Følgende deltok på Speidertinger 2012: Jane Dorner Alsnes, Eli Godeseth, Torstein Hafsøe, Asbjørn Bryne Hogstad, Martha Lindaas og Livar Risa Delegater til speiderforum Følgende ble valgt for 2 år 6.mars 2012: Heidi Bratland 1. Sandnes Caroline Nylund 1. Tananger sjø Varadelegater: Tonje Beisland Anna Haagensen Hinna Tasta Følgende deltok på Speiderforum 2012: Heidi Bratland og Caroline Nylund Delegater til roverforum Følgende ble valgt for 2 år 6.mars 2012: Maria Leganger Madla/RBG Sondre Aaberg Lura 1. Lura Varadelegat: Mona-Marie Undal Hundvåg 1 Følgende deltok på Roverforum 2012: Sondre Aaberg Lura og Mona-Marie Undal Valgkomité Følgende ble valgt for 2 år 6.mars 2012: Borghild Dydland Hinna Anne Beth Jensen Godeset Øyvind Opstad Hå Nærbø Vara: Eve Nordvall Kverneland 6

7 3.5.5 Møteledere for kretsting Følgende ble valgt for 1 år fram til og med : Jon Alsos Furuneset Lars Meling Hultin Strand Jørpeland Varamøteledere: Ingrid Nordbø Norges speiderforbund Revisor Følgende ble valgt for 1 år fram til og med : Arve Skryten 3.6 Ledertrenere Jon Alsos Lars Atle Andersen Anne Brit Egeland Reidun Egeland Eli Godeseth Ola Helgeland Ellen Johannessen Vibeke Bø Langeland Torbjørn Larsen Nils Lindaas Geir Martens Lovise Mæland Livar Risa Tor Børge Salvesen Gunnar Skundberg Tønnes Ognedal Asbjørn Bryne Hogstad Furuneset Tasta Hinna Hinna Furuneset 1. Sandnes Hundvåg MS Strand Jørpeland 7. Stavanger 1. Sandnes 1. Sola 1. Tananger Sjø 1. Sola 1. Sandnes 2. Sandnes Sjø 7. Stavanger Hinna 7

8 3.7 Kretsens komitéer Organisasjonsplan Kretsens komitéer pr. 31. desember 2012: Ledertrenerkomitéen: Følgende var oppnevnt til : Nils Lindaas, leder 1. Sandnes Reidun Egeland Hinna Solveig Hellstrøm Randaberg Tønnes Ognedal 7. Stavanger Tor Børge Salvesen 1. Sandnes Gunnar Skundberg 2. Sandnes Sjø Furuneskomitéen: Følgende var oppnevnt til : Livar Risa, leder 1. Sola Arvid Langeland Strand Jørpeland Trond Haugland Godeset/ Kretsstyret Gunnar Skundberg 2. Sandnes Sjø John Steinar Aske Hundvåg MS Eli Godeseth Furuneset 8

9 Komitéen for Vesterlen speidermuséum: Følgende var oppnevnt til : Egil Bjelland, leder 2. Stavanger Esther Bjelland Mosikken OG Anne Brit Egeland Hinna Helga Halvorsen KFUK-KFUM Signe-Reidun Kloster Hinna Ingrid Lauvåsvåg Randaberg OG Liv Lindberg Mosikken OG Anne Lise Olaussen 2. Stavanger Jan Olaussen Furuneset Gunvor Opland Madla Aase Rolandsen Hinna Gerd Salvesen Mosikken OG Roverombudet: Mona-Marie Undal, leder Hundvåg 1 Sondre Aaberg Lura, nestleder 1. Lura Helene Jåtun Vigane Bryne Thomas Hellstrøm Olsen Randaberg Komité Old Guides: Else Karin Bjelland, leder Randaberg OG Gunvor Ness, kasserer Randaberg OG Martha Eliassen, sekretær Stavanger OG 3 Oddveig Salte Hå-Nærbø OG Torunn Veland Strand - Jørpeland OG Gunvor Steinsland Jensen, revisor Bryne OG 3.8 Kretsens/komitéenes arrangementer m.v Kretsting Årsmøtet ble avholdt den 6.mars 2012 på Menighetshuset i Sandnes. Teknisk arrangør var 1. Sandnes speidergruppe sammen med kretsstyret. Jon Alsos og Lars Meling Hultin var møteledere. 87 delegater og 6 observatører var registrert. 19 grupper var representert. Årsmøtet behandlet kretsens årsmelding, regnskap, budsjett og arbeidsplan. Det ble valgt ny valgkomite, delegater til speiderting, speider og roverforum, møteledere og revisor Kretsstyret Kretsstyret har hatt 10 møter og 2 telefonmøter og behandlet 156 saker i løpet av året. Av større saker som kretsstyret har arbeidet med kan følgende nevnes: Kretskontor Speiderhytter og eiendommer Grunntrening og ledertrenere Økonomi Furuneset speidertun Rogaland KFUK/KFUM samarbeid Hvilende speidergrupper Speidermuséum Strategiske planer Oppnevnelser Medlemspleie 9

10 Landsleir Stavanger 2013 Kretsens nettsider Arrangementer Aktiviteter Aktivitetene for 2012 ble ivaretatt av kretsstyret og ledertrenerkomitéen, og kretsstyret har hatt med seg prosjektgrupper til de enkelte arrangementene. Arrangementer: 9. januar - Juletreff - Vi synger julen ut 56 personer fra 15 grupper hadde funnet veien til Sola Strand Hotell til 20.-dags julearrangementet. Tradisjonell feiring med smørbrød og te/kaffe. Konkurranser, utlodning, gaver og juletregang. Avslutning med speiderbønnen. John Steinar Aske var ansvarlig og ledet kvelden. 17.januar Lederintro Ble holdt på kretskontoret på Haugåsstubben for 9 ledere fra 6 grupper 21.januar- Emnekurs i speiderbasen ble avlyst grunnet kun 2 påmeldte 28.januar - Sikkerhetskurset: Førstehjelpskurs Arrangementet ble utsatt. 4.februar - Rovernes Riskturnering Lørdag 4.februar var det igjen klart for de kjempende på Madla speiderhus. Rovere med venner stilte opp også i år, totalt ca.15 personer. Arrangører var som tidligere Geir Helge Krey og Åge Østbø. 1., 8. og 15.februar Programkurset Kursene var på speiderhuset Blåhaug med Livar Risa og Tønnes Ognedal som kursledere. Det deltok totalt 13 stykker fra 6 grupper. 14.februar Roverforum Ble holdt på kretskontoret med Roverombudet som arrangør. Det var 16 rovere fra 10 speidergrupper. 22.februar Tenkedagen Tradisjonell feiring med løftefornyelse og innsamling av Tenkedagspenger for alle OG-er i kretsen. 1. og 8.mars - Emnekurs i gruppeledelse. Arrangementet ble avlyst grunnet få påmeldte. 1.mars Miljøkveld Felles miljøkveld med KM for ledere og rovere Totalt var ca.50 ledere samlet i Ynglingen for en felles miljøkveld med presentasjon av Stavanger kommune sin ungdomsundersøkelse, informasjon om begge Forbund sine landsleirer, og en ekstern foredragsholder med foredrag om blant annet kommunikasjon. 2.mars Speiderforum Arrangert av 1. Tananger sjø med 12 stifinner og vandrere fra 4 speidergrupper. De hadde en kjekk kveld med bli-kjent leker, vafler, kanel-i-svingene og lapper, quiz og gjennomgang av saker til kretstinget. Så var det pizza, lek og lage en avansert utgave av varmluftballong der 2 av 3 virkelig svevde over Tananger. Speiderne var entusiastiske og jobbet bra. 10

11 6.mars Årsmøte i kretsting Med 1. Sandnes speidergruppe som teknisk arrangør, ble det avholdt årsmøte på Menighetshuset i Sandnes. 87 delegater og 6 observatører fra 19 grupper ble registrert. 15.mars- Emnekurs i samfunnsengasjement På kretskontoret i Haugåsstubben med 5 ledere fra 3 speidergrupper mars Peffkurs, stifinnere Var på Furuneset speidertun. 36 stifinnere fra 9 grupper deltok, og hadde en flott og lærerik helg mars- Ute-Fritidsmesse Sammen med KM hadde vi stand på Ute-Fritidsmessen i hall C ved Stavanger Forum. Ledere fra 7 forskjellige speidergrupper delte på å stå på stand. Det ble delt ut informasjon med kontaktinformasjon til alle speidergruppene i Vesterlen krets, og alle besøkende som ønsket det kunne ta pannekakesertifikat og få lære noen knuter. 22.mars Sikkerhetskurset: Sikkerhet på tur Ble holdt på speiderhuset Blåhaug på Tjensvoll med 11 påmeldte og 9 møtte mars- Snøhuletur for vandrere Arrangementet ble avlyst grunnet få påmeldte 19.april Ledertrenerseminar På Sola strandhotell med ledertrenerkomitéen som arrangør. Christopher Kvalvåg fra Hordaland krins var og snakket om prosjektet unge ledertrenere for 12 ledertrenere. 16.april- Emnekurs i GPS og Geocaching. Ble holdt på og utenfor kretskontoret i Haugåsstubben med 12 ledere fra 4 speidergrupper april- Kretsbannerkonkurransen Ble dette året arrangert på Vaulen. Rogaland krets var hovedansvarlig, og Herdis Meldahl var sporty og tok jobben som prosjektleder uken før arrangementet. 40 patruljer stilte i konkurransen, derav 12 fra KM og 28 fra NSF. De 5 beste som fikk reise til NM var: 1.plass:Hauk fra Riska, 2.og 3.plass til Morrild og Fisk fra 2.Sandnes sjø, 4.plass: Bever fra Madla og 5.plass til Blålyn fra Hinna april Speiderdager i Kongeparken Mange speidere fra begge forbund benyttet seg av tilbudet mai Rovertur til Veraland Roverombudet arrangerte tur til Veraland speiderhytte. Det deltok til sammen 9 rovere og aspiranter. 24.mai- ekstraordinært Kretsting og gruppeledersamling. Ble arrangert av kretsstyret på Gausel bydelshus med 44 delegater. Valg av ny kretsleder ble Sigrun A. Vagle fra 1.Sandnes speidergruppe juni Furunesetdagene 207 speidere og ledere fra 7 speidergrupper deltok på Furunesetdagene med 1.Sola i prosjektgruppen. Etter en skikkelig haglbyge på fredagskvelden var det for det meste opphold og sol resten av helgen. Mange speidere tok turen til Heia Horn, og alle deltok på markedet. 2.juni- Bevernes dag Ca. 10 bevere med familier fra 1.Sola og Hinna tok en dagstur til Furuneset og gikk en rundløype. 11

12 2.juni Melsheitrollet 36 småspeidere gikk runden i Lysløypen. En patrulje fra Hinna vant, og fikk med seg banneret med Melsheitrollet. 2. og 3. premie gikk også til Hinna juni NM i speiding 5 patruljer fra kretsen deltok på NM i speiding på Jevnaker. Beste patrulje fra Vesterlen krets ble Fisk fra 2. Sandnes sjø på en god 14.plass. Morild fra 2. Sandnes sjø ble nr.24, Hauk fra Riska nr.33, Bever fra Madla nr.52 og Blålyn fra Hinna nr patruljer deltok totalt i NM. 11.juni- Emnekurs i GPS og Geocaching Ble holdt på og utenfor kretskontoret i Haugåsstubben med 11 ledere fra 6 speidergrupper juli- Spejdernes leir i Danmark. Ca.180 speidere og ledere deltok fra Vesterlen krets august Haik På egne bein I regi av haikeprosjektet På egne bein ble det samlet ca.450 speidere fra hele landet fordelt på 72 patruljer på Madla og Revheim skole. Haikerutene til landsleiren ble testet ut, og alle gjennomførte Peffkurs august Lederløft Ble arrangert ved Revheim skole, og det ble slått opp telt/lavoer utenfor Madla speiderhus. Det var ny rekord for antall deltakere på Lederløft med ca august-2,september Brekurs 10 vandrere fra 5 speidergrupper dro på tøft brekurs til Juklabreen ved Folgefonna sommerskisenter i Jondal. 6.september Samling for gruppeledelsen Her var 22 ledere fra 10 speidergrupper samlet på Furuneset september RBG-grunnkurs Her deltok 19 aspiranter fra NSF og KM på Frikvarteret på Ådneram. 12.september Lederintro Ble holdt på kretskontoret i Haugåsstubben for 3 nye ledere september Peffkurs 1, vandrere Ble holdt på Furuneset for 9 vandrere fra 5 speidergrupper september Peffkurs 2, vandrere Ble holdt på Furuneset for 9 vandrere fra 4 speidergrupper. 4.oktober Sikkerhetskurset: Nyingen- kurs i tur- og leirliv Arrangementet avlyst på grunn av for få påmeldte oktober Speider og roverforum Dette ble arrangert på Elverum og 4 delegater fra Vesterlen krets deltok. 17.oktober Sikkerhetskurset: Sikkerhet på tur Ble holdt på speiderhuset Blåhaug på Tjensvoll med 16 påmeldte fra 6 speidergrupper. 17.oktober Global Dignity Day En verdighetsdag på alle videregående skoler i Rogaland. Her deltok 4 ledere fra Vesterlen krets. 12

13 oktober - Jota/Joti Ble holdt på Furuneset med 27 speidere fra 7 grupper. 1.Sandnes vant Den gyldne mikrofon oktober Lederkurset: Kurs i speiderledelse Avlyst på grunn av for få påmeldte 27.oktober OG-basar Bra fremmøte. Ble holdt på Madla bydelshus. Takk til OG ene for kr ,- i støtte til Furuneset. 27.oktober Sikkerhetskurset: Førstehjelpskurs 9 speidere deltok på kurset november Speidertinget 2012 Ble holdt i Geiranger, og fra kretsen deltok 6 delegater, 2 observatører og kretsleder. Da flere delegater meldte forfall hadde ikke kretsen nok representanter i henhold til stemmetall. Det bør for neste periode vurderes om kretsstyret skal gis fullmakt til og velge mandater hvis dette skjer ved en senere anledning. 5.november - Lederintro Ble holdt på speiderhuset til 1. Tananger med 10 nye ledere november Ådneram Arbeidshelg for kretsstyret på Frikvarteret på Ådneram 26.november Ledertrenerseminar Ble arrangert på Sola strandhotell med ledertrenerkomiteen som arrangør. 11 deltakere sammen med Svein Bjørn Lilleslåtten fra Komite speiding 26.november Gruppeledersamling Ble arrangert på Sola strandhotell med 21 ledere fra 10 grupper. Felles åpning med ledertrenerkomiteen. 29.november Miljøkveld Felles miljøkveld med KM i Ynglingen der alle fikk med seg en flamme av Fredslyset. 20 ledere fra NSF deltok og 15 fra KM. Desember - Jul i skogen Arrangementet utgår. 6.desember - Roverjul Roverombudet var arrangør, og samlet 20 rovere på Øytun speiderhus. Det ble servert grøt, og det var leker, konkurranser og sosialt samvær. Dugnader på Furuneset. Det har blitt holdt 4 felles dugnader på Furuneset i

14 3.8.4 Old Guides Vi er nå 51 OG-ere i kretsen, 8 av disse står direkte tilsluttet speidergrupper. Vårt eldste medlem, Rut Tørneng, gikk bort i juli 2012, 100 år gammel. Aktiviteter for OG-Vesterlen i februar Tenkedagen - Tradisjonell feiring med løftefornyelse og innsamling av Tenkedagspenger. Det var hilsen fra forbundet og kretssekretӕr Heidi var tilstede og hilste fra kretsen. Tur til Furuneset: Strand-Jørpeland-OG ønsket oss velkommen til Furuneset. Det var veldig interessant å se alt som var gjort både ute og inne siden vi var der sist. Godt å se at pengene fra de årlige OG-basarene virkelig trenges. OG-Vesterlen sitt årsmøte og sommertreff: I år var det Sørmarka OG som arrangerte sommertreff og årsmøte. Det var en veldig hyggelig sammenkomst som ble avholdt i speiderhuset på Hinna. Fra kretsen kom Livar og orienterte om Furuneset, både om det som var gjort siste året og planer for speidertunet fremover. Bevilgning til Furuneset: Det var kommet et forslag til årsmøte om ekstra bevilgning til Furuneset. Dette ble godkjent og kr ,- ble overført i juni måned Landsmøte på Sjusjøen, Lillehammer: Landsmøtet ble gjennomført under ledelse av OGkomiteen som alle var fra Vesterlen. Ved valget ble ny OG-komite valgt,- nå med OG-ere fra Oslo og Østfold. På møtet ble det bestemt at OG-erne nå skulle hete Seniorer - og den nye komiteen fikk fullmakt til å diskutere dette med forbundet. I ettertid har det vist seg at navnet ble Veteraner og dette er godkjent av forbundet. Vi hadde et veldig fint og interessant opphold på Sjusjøen med fine turer både til Aulestad og Bjerkebӕk. OG-basaren 2012: Basaren ble avholdt som før på Madla Bydelshus. Representant fra kretsen var tilstede med hilsen og takk og overrakte en nydelig blomsterbukett. Det kom inn ca kr Speidermuseet: Flere OG-ere er tilstede hver torsdag og registrerer innkomne gjenstander som så blir lagt inn på data. OG-ere deltar også på andre museums-arrangement. Kretsting / Gruppeledermøter / kretsarrangement: Seks OG-ere var tilstede på kretsting på Sandnes i På grunn av den nye OG-strukturen som ble innført i 2011, ble det en del diskusjon om stemmerett og deltagelse for OG delegater/observatører. Kretsen tok dette opp som en sak på Speidertinget i OG-ere har deltatt på de fleste av kretsens arrangement i løpet av året. Mange av oss jobbet blant annet med kjøkkentjeneste under Lederløft som ble arrangert på Madla. Stavanger, Else Karin Bjelland OG-leder Internasjonal kontakt Internasjonal har ikke vært så aktivt som året før når det gjelder besøk. To grupper kom og besøkte oss, og overnattet hos 1. Tananger sjø. Det har derimot vært mer kontakt via internett, blant annet kontakt med en gruppe fra Canada som ønsker å besøke Norge samtidig som landsleiren 2013 foregår. Grunnet sent svar fra speiderorganisasjonen, ser det ut som de velger å ha leiren i Canada i stedet. Det er synd! Vi har også hatt kontakt med to danske grupper, og en tysk som kommer til Furuneset samtidig med landsleiren. Disse gruppene vil mest sannsynlig komme på dagsbesøk til landsleiren. John Steinar Aske Internasjonal kontaktperson 14

15 3.8.6 Vesterlen speidermuséum Dette år har stått i samarbeidets tegn. Vi har hatt besøk og vert på besøk til Norsk speidermuseum. Vi har også deltatt på års samling for dansk, svensk speidermuseum. Kommende år er der Nordisk speider museums treff i Sverige. Hvor vi håper å kunne delta. Vi har gjennom flere år utvekslet gaver med Engelsk speidermuseum og vårt store ønske er et besøk til dette museum. Speidermuseums merket vårt Speiderhatten har slått godt an. Flere grupper av NSF og KFUK og KFUM speiderne har tatt merket. Våre årlige arrangement Frilufts dagen og før jul festen er godt besøkt. Frilufts dagen ble arrangert i et samarbeid med 1. Sola speidergruppe og Sørnes KFUK-KFUM speiderne. Museums vennene gav oss en ny bærbar datamaskin til registrering. Vi har kjøpt mobilt internett tilkopling og vil i første kvartal få egen E-postadresse. Vi har kjøpt en digital fotoskanner og skal i gang med skanning og registrering av bilder. Museet etter hvert fått meget godt og utstyr. Der er også innkjøpt en digital båndopptager. I 2012 er der utført dugnadstimer av den faste staben. Vi ønsker flere velkommen med i vår dugnadsstab, vi har det veldig godt sammen. Hafrsfjord Egil Bjelland. 3.9 Ledertrening Komité ledertrening Komitéens arbeid Komitéen har hatt to møter på våren og to på høsten. Av saker komitéen har arbeidet med utenom planer i forbindelse med kurs/seminarer kan nevnes: Jobbet med å finne nye emnekurs det er behov for. Sett på hva komitéen kan bidra med i forbindelse med kretsens strategiske plan fram til Vært ansvarlig for ledertrenerseminar vår og høst. Har arbeidet en del utenom komitémøtene for å gjennomføre det oppsatte programmet. Leder og enkeltmedlemmer i komitéen har deltatt i og hatt innslag på arrangementer i kretsen. Jobbet med å finne nye ledere som kan delta i stab på kurs i kretsen, ta ledertreningskurs og nye medlemmer til komitéen. Deltatt med representanter på Nasjonal ledertrenersamling og Kurs i grunntreningen. Startet med prosjektet Unge ledere i august

16 Kursene for ledere i kretsen Kurs i grunntreningen Kurs Ant. kurs Timer Delt. Stab Emnekurs i speiderbasen avlyst Førstehjelpskurs, januar avlyst Programkurs Treningsprogram Programkurs Veiledning som metode Emnekurs Gruppeledelse avlyst Emnekurs Samfunnsengasjement Emnekurs GPS og geocaching, april Emnekurs GPS og geocaching, juni Sikkerhet på tur, april Nyingen, oktober avlyst Kurs i speiderledelse avlyst Sikkerhet på tur, oktober Førstehjelpskurs, oktober Sum Andre kurs / samlinger Andre kurs/samlinger Arrangement Ant. Kurs Timer Delt. Stab Lederintro januar Peffkurs stifinnere, mars Snøhuletur,vandrere-avlyst Ledertrenerseminar, vår Brekurs - august Peffkurs vandrere, september Peffkurs vandrere,september Lederintro - september Ledertrenerseminar, høst Lederintro - november Sum Ledertrening i NSF Ledertrenerkurs: Asbjørn Bryne Hogstad fra Hinna har fullført ledertrenerkurset i Han har også tatt Turledederkurset i Kano og det videregående kurset Fossekallen, som godkjenner han til å ha kurslederansvar for Kano. Ledertrener: Tønnes Ognedal godkjent som ledertrener Fullført Trekløver Gilwell-kurs og grunntrening Trekløver Gilwell: Ingen har fullført Trekløver Gilwell-treningen i 2012 Grunntreningen: Ingen har fullført grunntreningen i

17 3.10 Eiendommer Furuneset speidertun Det er utført fortløpende dugnader for å vedlikeholde stedet. Hovedhuset har fått ny kledning og ytterdør. Det er bygget terrasse foran huset med rullestolrampe. Veien og tunet har blitt gruset, og det gjenstår litt i tunet. Arbeidet med kjøkken og toaletter på låven er kommet godt i gang, og er planlagt ferdig til desember Furuneset har mottatt gaver og inntekter fra loddsalg fra OG på kr ,-. Det setter vi veldig stor pris på. Tusen takk. Pengene er blant annet brukt på nye vedovner til hus og låve Utleie NSF helger uker Vesterlen krets helger uker dager Grupper m/overn helger dager Andre helger uked m/over enkeltd. - 2 uker 1 uke 1 uke 2 uker Totalt helger Totalt overn.døgn ca Kretskontor Siden juni 2011 har kretskontoret delt kontor med landsleir Stavanger 2013 på Madla speiderhus. Kretsstyret har fra første stund sett på dette som en midlertidig løsning, og har siden den gang arbeidet for å finne en god permanent løsning for lokalisering av kretskontoret. Vårt hovedmål er å finne et felles kontorlandskap med andre frivillige organisasjoner. I samarbeid med FNF, Stavanger Turistforening og Røde kors, ser vi på muligheten for å finne et kontorlokale sentralt i Stavanger der vi kan etablere et Friluftslivets Hus. Dette er en prosess som kan ta lang tid, og her må vi ha tålmodighet. Vi har i 2013 mottatt oppsigelse fra Stavanger kommune på vårt kontor i Haugåsstubben, og må senest forlate disse lokalene i sommer. Det er usannsynlig at vi innen den tid finner en permanent løsning, og vi vil være på utkikk etter alternative midlertidige løsninger Skrenten 1.Hetland speidergruppe ble lagt ned, og eiendommen Skrenten ble overtatt av kretsen. Alle grupper i Vesterlen krets ble tilbudt å overta denne. Da ingen ønsket dette, ble det på kretstinget i 2011 bestemt at den skulle selges. Speiderhytten Skrenten ble solgt gjennom Eiendomsmegler 1 i juli

18 Blåhaug På vegne av sameiet Blåhaug/Blåhei sa Vesterlen krets opp avtalen med Stavanger kommune Speiderhuset på Tjensvoll ble levert tilbake til kommunen Representasjon Utover det som er omtalt andre steder i årsmeldingen, nevnes følgende: Geir Helge Schmidt: Presentasjon på Vi synger julen ut 9.januar, KM sitt årsmøte i Ynglingen 4.februar, toppledersamling i Bodø mars, Sigrun A. Vagle: Scouts own på KM sin kretsleir på Landa 1.juli, Lederløft august, seminar Utstein kloster med FNF oktober, speiderting i Geiranger 2.-4.november, Kine Løland Rege: Kretsbannerkonkurransen 22.april, 2.oktober møte med delegater til speider og roverforum, Torstein Hafsøe: KM sitt årsmøte på Ynglingen 4.februar, juni møte med Stavanger kommune Park og Vei, Lederløft august, Trond Haugland: Vi synger julen ut 9.januar, toppledersamling i Bodø mars, Furunesetdagene juni, juni møte med Stavanger kommune Park og Vei, Lederløft august, 11.november 1.Tananger sjø sitt 40 års jubileum Arne Ofstad: Ute-Fritidsmessen mars, kretsbannerkonkurransen 22.april, 2.november møte med takstmann vedr. speidernes hus i Sandnes, 4.november Hå Nærbø 80-års jubileum, 19.desember møte med Stavanger kommune sammen med FNF Sissel Skoge: Vi synger julen ut 9.januar, toppledersamling i Bodø mars, kretsbannerkonkurransen 22.april, besøk på KM sin kretsleir på Landa, Lederløft august, OG-basar 27.oktober, 1.Tananger sjø sitt 40 års jubileum Therese Widerøe : Toppledersamling i Bodø mars, årsmøtet til FNF 27.mars, nabomøte Stavanger 2013 på Madla Amfi 24.oktober, Heidi Haugland Tveit: Vi synger julen ut 9.januar, Tenkedagsfeiring 22.februar med OGgruppene i Vesterlen krets, Studieforbundet Natur og Miljø sitt årsmøte 12.mars, studietur med Stavangerspeiderne til København mars, Furunesetdagene juni, Spejdernes lejr i Danmark juli, På egne bein august og lederløft august, møter med RFK og Idrettsforbundet vedr.global Dignity Day, nabomøte Stavanger 2013 på Madla Amfi 24.oktober, speiderting i Geiranger 2.-4.november, møte med arrangør Ute- Fritidsmessen desember Oppgaver innen sentrale NSF Lars Atle Andersen Medlem av representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon Håvard Otto Speiderstyremedlem Ingrid Nordbø Landsleirsjef for Stavanger 2013 Knut Slettebak Leder for program landsleir Stavanger 2013/ Speidersjef fra 3.nov. Kine Løland Rege Roversjef landsleir Stavanger 2013 Torstein Hafsøe Leder for RBG Norge og leder for Helse og Sikkerhet landsleir Stavanger 2013 Nils Lindaas Regionansvarlig for ledertrening region 4,Vesterlen krets og inspirator Geir Birkeland Prosjektleder På egne bein Sverre Kjetil Lima Nettverkskoordinator for sjøspeiding i Norge. Stian B. Tveit Leder for Speidernes beredskapstelefon Siv Hilde Berg FORF styremedlem Aud Steinsland Leder for OG-komitéen sentralt til september Else Karin Bjelland Sekretær i OG-komitéen sentralt til september Gunvor Ness Kasserer i OG-komitéen sentralt til september Anne Brit Egeland Styremedlem i OG-komitéen sentralt til september 18

19 3.12 Sluttord Som nyvalgt kretsleder lurer jeg av og til på hva jeg har begitt meg ut på. Men med et sånt fantastisk flott styre å støtte meg til og en slik fantastisk dyktig sekretær som gjør oppgaven min utrolig enkel så skjønner jeg at dette er moro! Og som jeg sa da jeg ble valgt på ekstraordinært kretsting Hvis det ikke er gøy er det ikke speiding! så det er i hvert fall speiding det vi driver med i Vesterlen krets. Det er utrolig mange dyktige speidere, rovere og ledere i vår krets som står på og gjør speiderarbeidet til det flotte tilbudet det er for alle. Tusen takk til dere alle sammen! Vi har på en måte hatt et litt mellomår i Vesterlen i Mye av fokuset vårt har vært mot det som kommer nå i 2013 og det er jo ganske naturlig. Allikevel ble det mye godt speiderarbeid i 2012 også. Mange gode kurs, turer og events har blitt gjennomført, mange var også med på Landsleiren i Danmark. Det ble etter det jeg er blitt fortalt en stor suksess. Mange fikk et godt innblikk i det å være på en mega -leir. Furuneset fortsetter sin oppgradering leirstedet vil fremstå i full blomst under kretsleiren i Se eget framlegg til kretstinget fra styret. Året som kommer byr på mange utfordringer. Det er ikke lett for valgkomiteen å finne kandidater til kretsstyret. Dette er noe alle gruppene i kretsen må ta opp i sine ledergrupper. Vi oppfordrer til å få yngre til å bli interessert i å være med her. Speidertinget vedtok en henstilling om å få flere speidere og rovere med i ledelse, da det jo er en barne- og ungdomsorganisasjon vi driver. Vi bør ta utfordringen her i Vesterlen også- FÅ DE YNGRE KREFTENE til å føle eierskap og gleden ved å være med i ledelse og organisering. Dette fikk også en følge for vårt forslag til Speidertinget om stemmerett for OG-representanter falt mot våre stemmer. Yngre krefter skal satses på i større grad enn før. Vi har hatt vårt kontor på Madla speiderhus dette året også. Det er greit å kunne ha andre å diskutere speidersaker med, og en føler seg ikke så alene om jobben. Vi har i skrivende stund mottatt oppsigelse fra Stavanger kommune på våre kontorlokaler i Haugåsstubben. Vi har allerede i samarbeid med FNF jobbet iherdig et år for å få til felles kontorlokaler med andre frivillige organisasjoner, og kommunen er på lag med oss der. Jeg gleder meg til Landsleiren! Det skal bli en flott opplevelse for alle! Vi jobber i disse dager med tårnbygging og regner med hjelp fra nåværende og andre speidere med byggingen! Dere må alle føle eierskap i dette og legge flere speidermøter til byggingen vi vil at det skal bli imponerende! Vi har også satt i gang er pr-kampanje som heter Logg ut! den skal hjelpe oss alle med å vekke opp befolkningen i vårt nedslagsfelt, for i håp om å få flere ledere og speidere. Vi får mange flotte kommentarer fra andre på den, så det er håp om at den skal virke som tiltenkt. Jeg håper at alle gruppene kan inspirere sine vandrere, rovere og ledere til å delta på kurs. Ta gjerne kontakt med ledertreningskomiteen og bestill kurs til gruppa di og ta gjerne med nabogrupper. Vi ser at når speiderne får utenforstående instruktører, øker også interessen for andre typer utfordringer. Vi kan alle lære mer! Sandnes 10.februar Sigrun Vagle Med speiderhilsen Sigrun A. Vagle Kretsleder Kine Løland Rege Visekretsleder Torstein Hafsøe Trond Haugland Arne Ofstad Sissel Skoge Therese Widerøe Kretsstyret innstiller: Årsmelding for 2012 godkjennes 19

20 4 Regnskap 4.1 Revisors beretning Regnskapet var ikke ferdig revidert ved utsending av sakspapirene. Revisors beretning vil bli lagt fram på årsmøtet. Kretsstyret innstiller: Revisors beretning tas til etterretning. 4.2 Resultatregnskap for Furuneset speidertun 2012 Budsjett 2012 Resultat 2012 SALGS OG DRIFTSINNTEKT 3700 Furuneset inntekt , , Furuneset Fornying Inntekt , ,00 SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT , ,00 ANNEN DRIFTSKOSTNAD 6400 Furuneset Drift , , Furuneset Fornying , ,00 SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD , ,82 RESULTAT (Underskudd) , ,82 Kommentar: Inntekter på kr ,- til Furuneset Fornying er gave fra OG til kjøkken på låven. Vi har også fått kr ,- fra OG etter loddsalg i 2011 og Utgifter til Furuneset Fornying er nye spisemøbler, ytterdør og terrasse i hovedhus, grusing av veier og tun. Innkjøp av vedovner til låve og hovedhus, innkjøp av vvs utstyr til kjøkken og toaletter i låven. Det er også rivning og oppstart på bygging av nytt kjøkken og toaletter på låven. Kretsstyret innstiller: Regnskapet for Furuneset speidertun for 2012 godkjennes. 20

21 4.3 Resultatregnskap for Vesterlen krets Budsjett 2012 Resultat 2012 SALGS OG DRIFTSINNTEKT 3000 Medlemsinntekter , , Tilskudd fra organisasjoner , , Offentlige tilskudd , , Salgsinntekter , , Andre salg 395, Aktiviteter inntekt , , Sentrale arrangement , , Ledertrening inntekt , , Speidermuseet inntekter 6.000, , Hytteformidling inntekt 1.000, Andre inntekter , ,31 SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT , ,21 VAREKOSTNAD 4000 Varekostnader , ,00 SUM VAREKOSTNAD , ,00 LØNNSKOSTNAD 5000 Lønn til ansatte , ,93 SUM LØNNSKOSTNAD , ,93 ANNEN DRIFTSKOSTNAD 6000 Aktiviteter utgifter , , Sentrale arrangement , , Ledertrening utgift , , Speidermuseet utgifter , , Strategisk satsning ,00 0, Kretsting , , Kretskontor , , Administrasjon , , Markedsføring/Kommunikasjon , , Utstyr , , Hytteformidling utgift , Andre driftsutgifter , ,48 SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD , ,41 FINANSIELLE POSTER 8001 Renteinntekter , , Disponering årsoppgjør SUM FINANSIELLE POSTER , ,13 RESULTAT , ,62 Kommentar: Ledertreningsutgifter og inntekter er mye mindre enn budsjett mest pga avlyste kurs og få påmeldte på arrangerte kurs. Posten andre inntekter er sponsormidler som har uteblitt, og dermed er posten andre utgifter mye mindre enn budsjett pga utgifter for å skaffe sponsor har uteblitt. Markedsføringsposten er utgifter til brosjyremateriell og LOGG UT. Kretsstyret innstiller: Regnskapet for Vesterlen krets for 2012 godkjennes

22 4.4 Status pr Status pr. Status pr (driftskonto) (skattekonto) (spare) Andelsbrev Speidersport Kortsiktige fordringer Kundefordringer Kontanter, kasse Sum eiendeler Anleggsmidler Egenkapital Vesterlen krets Egenkapital Furuneset speidertun Kretsleir Oppløst gruppe Eiendomssatsing Resultat Vesterlen krets drift Resultat Furuneset speidertun Ubetalte regninger Ikke disp.resultat for Sum egenkapital og gjeld EGENKAPITAL Kommentar: Eiendomssatsing er midler etter salg av Skrenten, og de er øremerket av kretstinget 2012 til eiendomssatsing i kretsen. 4.5 Inndekning underskudd Årsresultat for Vesterlen krets for 2012 var kr ,62 Årsresultat for Furuneset speidertun for 2012 var kr ,82 Kretsstyret foreslår: 1) Kretsens underskudd på kr ,62 tas av kretsens egenkapital. 2) Furunesets underskudd på kr ,82 tas av kretsens egenkapital. Kretsstyrets innstilling: Forslaget vedtas. 22

23 5 Innkomne forslag 5.1 Forslag fra kretsstyret Furuneset speidertun Mye har skjedd i den seinere tid på Furuneset speidertun. Speidertun trenger fortsatt stor innsats. Alle bygninger trenger maling utvendig og til dels innvendig. Furuneskomiteen har prøvd å arrangere dugnader for å få gjort arbeidet som trengs så rimelig som mulig. Vi setter veldig pris på de som stiller på dugnader. Kretsstyret foreslår med dette at alle gruppene setter seg opp på en fast dugnad der hver gruppe får tildelt 20 timer dugnad som utføres i løpet av året. Dette for å løse arbeidsmengden på en rimelig måte og ikke minst for at alle gruppene skal få mulighet til å se Furuneset og få det eierforholdet til plassen som de faktisk har. Det vil bli satt opp 3-4 dugnader i året, Dugnadene blir utlyst på Kretsens aktivitetskalender. Gruppene melder seg på til kretsen når de vil delta. Arbeidsoppgaver som ønskes utført på dugnaden blir definert i forkant av hver dugnad. Ikke utført dugnad blir overført til neste år. Siden Kretsen (alle gruppene) har store arbeidsoppgaver i forbindelse med Landsleir 2013, så foreslår kretsstyret at vedtaket gjelder fra høsten Kretsen (alle gruppene) har vedtatt at de ønsker å satse på Furuneset som leir og kurssted. For å holde dette trenger stedet innsats for at det ikke forfaller, og heller bli det stedet vi ønsker å finne når vi kommer på leir, kurs eller andre speiderturer. Forslag til vedtak på kretstinget: Vesterlen krets innfører fast dugnad på Furunes speidertun med 20 timer dugnad pr gruppe pr år. Kretsstyrets innstilling: Forsalget vedtas. 5.2 Forslag fra kretsstyret Teambuilding med krets- og gruppeledelse Kretsstyret skal legge forholdene til rette slik at gruppene har gode levevilkår. Det er derfor viktig at ledelsen i gruppene får presentert sin utfordringer som de trenger hjelp til. Samtidig er kretsen oss alle og vi skal sammen stake ut kursen for speiderarbeidet regionalt. Sammen er vi et team som trenger å kjenne og forstå hverandre. Det å reise vekk og være på tur sammen er som vi vet en god måte å bli kjent på, det er en god måte å bli inspirert og det er en god måte å planlegge på. Kretsstyret foreslår derfor at det i høst arrangeres en teambuilding i kretsen til en storby i Europa. Ved å legge samlingen utenlands blir det en tur utenom en vanlig speidertur og det blir inspirerende og motiverende både å delta og yte noe både under arrangementet og i gruppene i ettertid. Kretsstyret foreslår at det arbeides for en utenlandstur for krets- og gruppeledelse i løpet av høsten. 23 Kretsstyrets innstilling: Forsalget vedtas.

24 6 Aktivitetsplan 6.1 Aktivitetsplan 2013 Måned/dato Arrangement Målgruppe Ansvar JANUAR Mand.9. Vi synger julen ut Rovere/ledere Kretsstyret/Prosjektgr. Tirsd. 15. Lederintro: Samtale m nye Nye ledere Ledertrenerkomitéen ledere Lørd.19. Emnekurs: Pionering 9.og Prosjektgruppe 10.klasse/rovere/ledere Helgen Nasjonal ledertrenersamling Ledertrenere NSF Helgen Vinterspeiding Vandrere klasse Prosjektgruppe Helgen Kontaktseminar sjø Ledere/Rovere NSF Onsd.30 Programkurs - Ledere Ledertrenerkomitéen Treningsprogram m/sikkerhetskurs FEBRUAR Lørd.2. Rovernes Risk-turnering Rovere Prosjektgruppe Onsd. 6. Programkurs Ledere m/ Ledertrenerkomitéen Treningsprogram sikkerhetskurs Onsd. 20. Programkurs-Veiledning som Ledere m/ Ledertrenerkomitéen metode sikkerhetskurs Torsd.21. Emnekurs: Utfordrende barn Ledere og rovere Prosjektgrp. v/riska Roverforum Rovere Roverombudet Fred. 22. Tenkedagen Alle NSF/Regionale arr. Tirsd.26. Speiderforum Speidere Kretsstyret Torsd.28. Emnekurs: Gruppeledelse 1.kveld Gruppeledelse/andre int. Ledertrenerkomitéen MARS Tirsd.5. Årsmøte i kretsting Alle delegater Kretsstyret/Arrangør: 2.Sandnes sjø Torsd.7. Emnekurs: Gruppeledelse Gruppeledelse/andre Ledertrenerkomitéen 2.kveld int. Lørd.9. Jeg er beredt- Norsk Nye ledere/interesserte Ledertrenerkomitéen grunnkurs i førstehjelp Lørd.9. Dugnad på Furuneset Alle grupper Furunesetkomitéen Helgen Peffkurs, stifinnere Peffer 6.-7.klasse Ledertrenerkomitéen Helgen Ute-Fritidsmesse Alle Prosjektgruppe Helgen Snøhuletur For vandrere med vinterspeiding. 1.Sandnes v/c.c.norberg APRIL Lørd.13. Dugnad på Furuneset Alle grupper Furunesetkomitéen Tirsd.16. Sikkerhetskurset:Sikkerhet på Nye ledere Ledertrenerkomitéen tur Helgen Roverløft Rovere NSF Helgen Kretsbannerkonkurranse Stifinnere og vandrere Prosjektgruppe: Egersund og KM Mand.22. Emnekurs: Kart og kompass Rovere/ledere Ledertrenerkomitéen Tirsd. 23. St. Georgsdagen Alle medlemmer NSF/Regionale arr. Uken Speideraksjonen Speidere NSF/Gruppene Lør.27.-søn.28. Speiderdager i Kongeparken Alle Kongeparken 24

25 Tirsd mai Haik Alle som skal på landsleir MAI Prosjektgruppen På egne bein Torsd.23 Samling for gruppeledelsen Gruppeledelse/ledere Kretsstyret JUNI JULI Landsleir Stavanger 2013 Alle grupper Landsleirkomite AUGUST Helgen Brekurs Vandrere 1.Sandnes Helgen Lederløft 2011 Ledere og rovere NSF SEPTEMBER Torsd.5 Samling for gruppeledelsen Gruppeledelse/andre Kretsstyret int. Helgen RBG Grunnkurs Rovere RBG Onsd.11. Lederintro Samtale med Nye ledere Ledertrenerkomitéen nye ledere Helgen Peffkurs vandrere Peffer klasse Ledertrenerkomitéen Helgen Rover 5-kamp Rovere NSF Helgen Trinn 3 Praktisk Ledere med trinn 1 og Ledertrenerkomitéen speiderledelse 2 OKTOBER Helgen 31.mai- Furunesdagene Alle grupper Prosjektgruppe 2.juni Lørd. 2. Melsheitrollet Småspeidere 3.og Prosjektgruppe 4.kl.asse Lørd.2. Bevernes dag Bevere 1. og 2.klassse Prosjektgruppe Helgen NM i speiding Kvalifiserte patruljer NSF Torsd.3 Jeg er beredt- Praktisk Nye ledere Ledertrenerkomitéen friluftsliv Onsd.9- RBG Friluftskurs Rovere RBG sønd.13. Onsd. 16. Jeg er beredt-sikkerhet på tur Nye ledere Ledertrenerkomitéen Helgen JOTA/JOTI Alle grupper NSF/regionale arr. Lørd.19. OG-Basar Alle OG-komitéen Lørd. 26 NOVEMBER 25 Jeg er beredt-norsk grunnkurs i førstehjelp Nye ledere/ interesserte Ledertrenerkomitéen Helgen Roverstevnet 2013 Rovere NSF Helgen RBG Førstehjelpskurs Rovere RBG Helgen RBG Førstehjelpskurs Rovere og ledere over RBG 18 år Uke 48 Fredslyset kommer Alle Kretskontoret Mand.25. Lederintro: Samtale m nye Nye ledere Ledertrenerkomitéen ledere DESEMBER Onsd.4. Samling for gruppeledelsen Gruppeledelse Kretsstyret Roverjul Rovere Prosjektgruppe

26 All påmelding skjer til kretskontoret på e-post tlf dersom ikke annet er opplyst i invitasjonen. Det skal betales full påmeldingsavgift ved avmelding senere enn én uke før kurs/arrangementsstart selv om avmelding gjelder sykdom. Lederintro og lignende kan avtales til andre tider. Førstehjelpskurs kan arrangeres for gruppen etter avtale med RBG. 6.2 Aktivitetsplan vår 2014 (til informasjon) Datoer for arrangementer er usikre. Arrangementslisten for NSF og bl.a. usikkerhet når vinterferien blir vil kunne endre datoer. Måned/dato Arrangement Målgruppe Ansvar JANUAR Mand.13. Vi synger julen ut Rovere/ledere Kretsstyret/Prosjektgr. Lederintro: Samtale m nye Nye ledere Ledertrenerkomitéen ledere Kontaktseminar sjø Ledere/ rovere NSF Sikkerhetskurset: Førstehjelp Nye ledere/interesserte Ledertrenerkomitéen Helgen 30.jan- Vinterspeiding Vandrere klasse Prosjektgruppe 2.februar FEBRUAR Helgen RBG Grunnkurs Rovere RBG Lørdag Rovernes Risk-turnering Rovere Prosjektgruppe Fredag-lørdag Programkurs Ledere m/ Ledertrenerkomitéen Treningsprogram sikkerhetskurs Programkurs-Veiledning som Ledere m/ Ledertrenerkomitéen metode sikkerhetskurs Lørd.22 Tenkedagen Alle NSF/Regionale arr. Speiderforum / Roverforum Speidere/ Rovere Kretsstyret MARS Tirsd. 4. Årsmøte i kretsting Alle delegater Kretsstyret Helg Peffkurs 1, vandrere Peffer klasse Ledertrenerkomitéen Helg Snøhuletur Vandrere Ledertrenerkomitéen APRIL Sikkerhetskurset:Sikkerhet på Nye ledere Ledertrenerkomitéen tur Helgen Peffkurs 2, vandrere Peffer klasse Prosjektgruppe Uka Speideraksjonen Speidere NSF/Gruppene Emnekurs: Ledere og rovere Ledertrenerkomitéen Samfunnsengasjement Onsd. 23. St. Georgsdagen Alle medlemmer NSF/Regionale arr. Lør.-søn. Speiderdager i Kongeparken Alle Kongeparken Fred.-sønd Kretsbannerkonkurransen Stifinnere og vandrere Kretsstyret/Prosjektgr. MAI Samling for gruppeledelsen Gruppeledelse Kretsstyret JUNI Helgen Furunesdagene Alle grupper Kretsstyret/Prosjektgr. Melsheitrollet Småspeidere,3.og 4.kl. Kretsstyret/Prosjektgr. Bevernes Dag Bevere, 1. og 2. klasse Kretsstyret/Prosjektgr. NM i speiding Kvalifiserte patruljer NSF 26

27 6.3 Arbeidsmål 2013 Vesterlen krets har vedtatt en strategisk plan for Kretsstyret vil fortsette å jobbe med følgende delmål: Etablere et kretskontor i et miljø og fellesskap som fremmer speiding i regionen. Lederkvalitet: Engasjere unge speidere til å fullføre grunntrening og bli ledertrenere gjennom attraktive kurs. Vekst rekruttering: Utnytter synergieffektene av å ha landsleir i bakgården og for å ha bidratt til tidenes beste landsleir. Samfunnsengasjement: Flytte ubrukte verdier, materiell og eiendommer til speidergrupper med aktiv speiding. Kretsstyret innstiller: Forslag til arbeidsmål 2013 vedtas 27

28 Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting Sakspapirer pr Budsjett 7.1 Budsjett for Furuneset speidertun for 2013 KONTO REGNSKAP 2012 BUDSJETT 2013 REGNSKAP 2012 KONTO INNTEKTER INNTEKTER UTGIFTER UTGIFTER 3700 Furuneset inntekter Furuneset Drift Furuneset Fornying Furuneset Speidertun Inntekt Fornying 6450 SUM SUM kr Kommentar: Budsjettet bygger i grove trekk på regnskapstallene for Investeringer i renovering har vært lavere i 2012 og aktivitetene er derfor flyttet over til 2013 og resulterer i et nytt år med underskudd. Kretsstyret innstiller: A) Forslag til budsjett for 2013 vedtas B) Kretsstyret får fullmakt til å foreta omprioriteringer innenfor budsjettets ramme 28

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap.

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 35. ordinære årsmøte i kretsting 5.mars 2013 Protokoll Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 30. ordinære årsmøte i kretsting 11. mars 2008 Protokoll Kretstinget ble holdt på Røde Kors-huset på Bryne med Bryne speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

... 1. Åpning. 1.3. Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting 2005. Han presenterte også kretsstyret.

... 1. Åpning. 1.3. Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting 2005. Han presenterte også kretsstyret. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 27. ordinære årsmøte i kretsting 15. mars 2005 Protokoll Kretstinget ble holdt på Tjensvoll Bydelshus med 2. Stavanger speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 37. ordinære årsmøte i kretsting 3.mars 2015 Protokoll Kretstinget ble holdt på The Stage, Internasjonalt hus med Hinna speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Kretstinget ble holdt i kantinen til BP Norge med Godeset speidergruppe som vertskap.

Kretstinget ble holdt i kantinen til BP Norge med Godeset speidergruppe som vertskap. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 36. ordinære årsmøte i kretsting 4.mars 2014 Protokoll Kretstinget ble holdt i kantinen til BP Norge med Godeset speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 22. ordinære årsmøte i kretsting 19. mars 2000 Protokoll Kretstinget ble holdt på Tananger ungdomsskole med 1. Tananger sjø som vertskapsgruppe. Møtets varighet

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 28. ordinære årsmøte i kretsting 14. mars 2006 Protokoll Kretstinget ble holdt på samfunnshuset på Kvernaland med Kverneland speidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 6. mars 2011 kl. 18.30 på Grendehuset i Fevang (se vedlagt veibeskrivelse) Innkalling sendes kun til gruppenes

Detaljer

Kretsting Sør-Trøndelag krets

Kretsting Sør-Trøndelag krets Kretsting Sør-Trøndelag krets 16.10.2016 kl. 13.00 17.00 Brettingen kystfort Denne innkallinga er sendt til gruppelederne i kretsen. Gruppeleder må sørge for at papirene blir gjort kjent i egen gruppe.

Detaljer

1 ÅPNING... SAKSLISTE...

1 ÅPNING... SAKSLISTE... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

INNKOMNE FORSLAG...19

INNKOMNE FORSLAG...19 1 ÅPNING Saksliste SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

K R E T S T I N G 2011

K R E T S T I N G 2011 K R E T S T I N G 2011 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 2. MARS 2011 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

Kretsting i Sør-Trøndelag krets

Kretsting i Sør-Trøndelag krets Kretsting i Sør-Trøndelag krets 18.10.2015 kl. 13.00 15.00 Denne innkallinga er sendt til gruppelederne i kretsen. Gruppeleder må sørge for at papirene blir gjort kjent i egen gruppe. Husk at minst 1/3

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 26. ordinære årsmøte i kretsting 16. mars 2004 Protokoll Kretstinget ble holdt på Skeie skole med Hundvåg 1 og Hundvåg MS speidergrupper som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2008 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2008 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Vesterlen krets av NSF Årsmøte i kretsting 2009 Sakspapirer pr 04.02.2009. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF Årsmøte i kretsting 2009 Sakspapirer pr 04.02.2009. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund Gulset Kirke 20. Oktober 2015 kl 18.30 20. oktober 2015 KRETSTING I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1 av 6 Medlemmer av KRETSTINGET er i henhold

Detaljer

Årsmøte i Sør-Trøndelag krets

Årsmøte i Sør-Trøndelag krets Årsmøte i Sør-Trøndelag krets 10.03.2011 kl. 18.30-21.00 NTNU Gløshaugen Trondheim, 24.02.11 Denne innkallinga er sendt til gruppeledere, direktemedlemmer, husrådet og regnskapsfører. Gruppeleder må sørge

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2012 - Sakspapirer pr 16.02.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2012 - Sakspapirer pr 16.02.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets

Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets 15.-16.10.2005 på Oppdal Trondheim 02.10.05 Denne innkallingen er sendt til gruppeledere, direktemedlemmer, husrådet og regnskapsfører. Gruppeleder må sørge

Detaljer

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien 17. Oktober 2017 kl. 18:30 17. oktober 2017 KRETSTING I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1

Detaljer

K R E T S T I N G 2014

K R E T S T I N G 2014 K R E T S T I N G 2014 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund SØNDAG 2. MARS 2014 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård rett overfor speiderkontoret. Oppmøte for registrering

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Kantinen i Herøya Næringspark, Porsgrunn kommune Tormod Gjestlands veg 16 4. juni 2012 kl. 18:30 4. juni 2012 ÅRSMØTE I GRENLAND

Detaljer

Kretsting Sør-Trøndelag krets

Kretsting Sør-Trøndelag krets Kretsting Sør-Trøndelag krets 12.11.2017 kl. 12.00 16.00 Gimse Ungdomskole Melhus Åpent for registrering av delegater fra 11:30 Denne innkallinga er sendt til gruppelederne i kretsen. Gruppeleder må sørge

Detaljer

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik.

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik. REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ SPEIDING 30. OKTOBER 2011 Til stede: Arne Nørstebø (leder), Elin Vannes, Ingeborg Engh, Kathrine Myhre Nordby, Morten Qvenild Andersen, Raymond Homme, Solveig Ugelstad Rivelsrud

Detaljer

Protokoll fra Speiderstyrets møte 12. juni 2003 Dok. nr. 78/03 Referat fra Arbeidsutvalgets møte 24. juni 2003 Dok. nr. 79/03

Protokoll fra Speiderstyrets møte 12. juni 2003 Dok. nr. 78/03 Referat fra Arbeidsutvalgets møte 24. juni 2003 Dok. nr. 79/03 Norges speiderforbund Dok. nr. 90/03 Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo Sak nr. 71/03 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 19. AUGUST 2003 Møtet ble holdt på Forbundskontoret i Øvre Vollgate 9, Oslo Følgende deltok

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

Referat fra Kretsting Sør-Trøndelag krets

Referat fra Kretsting Sør-Trøndelag krets Referat fra Kretsting 09.11.2013 Sør-Trøndelag krets Frikirken Trondheim 1. Åpning Flaggrulling av Sebastian Skjetne (Trondheim FSK). Velkomsthilsen av Anders Sveen (Stjørdal). 2. Konstituering 2.1 Godkjenning

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2005 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2005 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Saksliste. Sakspapirer Årsmøte i Vesterlen krets 2015 Versjon 4 pr.3.mars 2015 1 ÅPNING

Saksliste. Sakspapirer Årsmøte i Vesterlen krets 2015 Versjon 4 pr.3.mars 2015 1 ÅPNING 1 ÅPNING Saksliste SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Informasjons- og foreldremøte

Informasjons- og foreldremøte Godeset Speidergruppe Vesterlen krets av Norges Speiderforbund (NSF) Informasjons- og foreldremøte 16.09.2014 Arne Sørbø, Gruppeleder Side - 1 Agenda Side - 2 Hva er speiding Speideridealene Ord og uttrykk

Detaljer

Saksliste årsmøte/gruppeting i Rovernes beredskapsgruppe, Rogaland

Saksliste årsmøte/gruppeting i Rovernes beredskapsgruppe, Rogaland Til alle medlemmer Saksliste årsmøte/gruppeting i Rovernes beredskapsgruppe, Rogaland Onsdag 11.desember kl.18.00 ca.20.00 på Madla speiderhus Antrekk: Speiderskjorte og skjerf. Saker som skal behandles:

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2006 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2006 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 Kretsting ble i år ikke holdt sammen med Norges KFUK-KFUM, Agder Krets Vi hadde skiftet ukedag fra søndag til fredag for å prøve om dette

Detaljer

Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 25. februar 2014 kl. 18.30 på Fevang Sak 1/14 Konstituering a) valg av møteleder Vedtak: Per Espen Todal, Hortenspeiding

Detaljer

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets På Saksvik skole på Vikhamar. 1. Åpning Flaggutrulling og flaggsangen. Velkomsthilsen ved visekretsleder Gøril Holmvassdal. 2. Konstituering 2.1 Godkjenning

Detaljer

Fredrikstad krets av Norges speiderforbund. Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2017

Fredrikstad krets av Norges speiderforbund. Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2017 Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr - 16. mars 2017 1 Innkalling og sakspapirer til kretstingets årsmøte for speideråret 2016 38. ordinære

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Skogvokterne

Innkalling til årsmøte i Skogvokterne Innkalling til årsmøte i Skogvokterne 15.05.2015 kl. 19:00 21:00 Solstølen, Hol kommune Sandnes, 29.04.2015 Denne innkallingen er sendt til alle betalende medlemmer av Skogvokterne. Det innkalles til årsmøte

Detaljer

Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2016

Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2016 Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Foto: Tove Arntzen Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr - 10. mars 2016 Speidere vil ut - Patruljen tar ansvar - Speiding når flere www.fredrikstadspeiderne.no

Detaljer

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund 102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund Her finner du lovene i kortversjon, der det viktigste for gruppe, krets og forbund er tatt med. I 102.2 finner du grunnregler og lover for Norges

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Kretsting søndag 6. mars klokken 1830. Sted: Furuly menighetssenter, Råde Sak 0/2013 - Mat Sak 1/2013 Konstituering Sak2/2013 - Årsrapport 2012 Sak 3/2013 Regnskap

Detaljer

Årsberetning 2016 Nedre Buskerud Krets

Årsberetning 2016 Nedre Buskerud Krets Årsberetning 2016 Nedre Buskerud Krets Organisasjon; Kretsstyret. Kretsstyrets sammensetning før årsmøtet 7.april Helge Jensen Kretsleder Hanne Bredde Vig Ingrid Nørstebø Laache Rune Haukedal Valdemar

Detaljer

Bryne Speidergruppe. Årsrapport 2015

Bryne Speidergruppe. Årsrapport 2015 Bryne Speidergruppe Årsrapport 2015 Årsrapport for Bryne speidergruppe 2015 Gruppestyret: Bryne Speidergruppe har hatt et aktivt år i løpet av 2015. Vi har et jevnt medlemstall på ca 50 medlemmer. Siden

Detaljer

Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets

Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets 20.-22.10.2006 på Melhus Trondheim 27.09.06 Denne innkalingen er sendt til gruppeledere, direktemedlemmer, husrådet og regnskapsfører. Gruppeleder må sørge

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 01 03. OKTOBER 2004.

REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 01 03. OKTOBER 2004. Komite speiding Norges speiderforbund Dok. nr. 129/04. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 01 03. OKTOBER 2004. Til stede: Forfall: Møtested: Hanne Mette Lundberg (leder),

Detaljer

Referat årsmøte i Tele-Busk krets

Referat årsmøte i Tele-Busk krets Referat årsmøte i Tele-Busk krets Årsmøtet avholdt på Speiderheimen i Notodden, torsdag 10 mars 2011 kl 19.00. 1. Åpning med godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og saksliste ble godkjent.

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2004 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2004 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Saksliste 1 ÅPNING...

Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

10.10.2012 Oslospeiderne av NSF, 93 04 06 83/ post@oslospeiderne.no - Pb 6927 St. Olavs plass, 0130 Oslo

10.10.2012 Oslospeiderne av NSF, 93 04 06 83/ post@oslospeiderne.no - Pb 6927 St. Olavs plass, 0130 Oslo Til kretstingets representanter Innkalling sendes kun elektronisk og til alle medlemmer over 15 år. Representanter til tinget velges av gruppetinget (se under). Delegater meldes på via medlemssystemet,

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund

Innkalling til årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Innkalling til årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Speiderhuset i Studsdalen Kragerø 5. mars 2014 kl. 18:30 5. mars 2014 ÅRSMØTE I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1 av 13 Medlemmer av KRETSTINGET

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 23. JANUAR 2005.

REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 23. JANUAR 2005. Komite speiding Norges speiderforbund Dok. nr. 38 /05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 23. JANUAR 2005. Til stede: Møtested: Hanne Mette Lundberg (leder), Inger Bjørshol,

Detaljer

Velkommen som delegat til Roverforum

Velkommen som delegat til Roverforum Velkommen som delegat til Roverforum Roverforum begynner å nærme seg og her kommer informasjon fra oss i prosjektgruppa. Hva er Roverforum? - Et forum hvor unge rovere skal få en mulighet til å ytre sine

Detaljer

Norges speiderforbund Dok. nr. 15/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 27. NOVEMBER 2004.

Norges speiderforbund Dok. nr. 15/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 27. NOVEMBER 2004. Komite speiding Norges speiderforbund Dok. nr. 15/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 27. NOVEMBER 2004. Til stede: Hanne Mette Lundberg (leder), Inger Bjørshol, Hans

Detaljer

Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund

Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Kretsleder har ordet Nok et aktivt speiderår er lagt bak oss, og det er spennende å se de mange forskjellige aktivitetene som foregår rundt

Detaljer

Årsmøte Kretsting Vesterlen krets

Årsmøte Kretsting Vesterlen krets Årsmøte Kretsting Vesterlen krets Kretsstyret vil med dette ønske velkommen til årsmøte i Kretsting. Årsmøte er i år lagt til Øytun speiderhus på Hundvåg i Stavanger. Hundvåg 1. speidergruppe er vertskap.

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Endelig Inkalling til Kretsting Sak 1/2012 Konstituering Sak2/2012 - Årsapport 2011 Sak 3/2012 Regnskap 2011 Sak 4/2012 Budsjett 2012 Kretsstyret innkaller til kretsting

Detaljer

Innkalling til kretsting

Innkalling til kretsting MEMBER OF THE WORLD ORGANIZATION OF THE SCOUT MOVEMENT (WOSM) AND THE WORLD ASSOCIATION OF GIRL GUIDES (WAGGGS) WITH 35 MILLION MEMBERS IN MORE THAN 200 COUNTRIES AND TERRITORIES Hordaland Krins av Norges

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Referat fra Kretstingets årsmøte 10. mars 2015 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Side 1 Kretsleder Knut Dahlgren, Kjølberg MS

Detaljer

Speiderundersøkelsen Norges speiderforbund Noen utvalgte funn 1 Innledning

Speiderundersøkelsen Norges speiderforbund Noen utvalgte funn 1 Innledning Speiderundersøkelsen Norges speiderforbund Noen utvalgte funn 1 Innledning Undersøkelsen ble gjennomført i tiden 1. desember 2005 til 15. januar 2006 Vedlegg 3 2 Tolking av resultatene En spørreundersøkelse

Detaljer

Saksliste 1 ÅPNING...

Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TO TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN...

Detaljer

Årsberetning 2014. Årsberetning Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund 2014

Årsberetning 2014. Årsberetning Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund 2014 1. Organisasjon 1.1Kretsstyret Kretsstyrets sammensetning før årsmøtet Kretsleder; Trond Willersrud Visekretsleder; Kenneth Strømmen Styremedlemmer; Helge Jensen Thina Amalie Rossø Henrik Bowitz Varamedlemmer;

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 FOR ØVRE BUSKERUD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND

ÅRSBERETNING 2006 FOR ØVRE BUSKERUD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND ÅRSBERETNING 2006 FOR ØVRE BUSKERUD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND Øvre Buskerud krets har pr. 31.12.2006 57 småspeidere, 134 speidere, 8 rovere, 36 ledere, 25 O.G. og direktemedlemmer. Medlemmene er fordelt

Detaljer

Til alle medlemmer sakspapirer pr.25.januar 2017

Til alle medlemmer sakspapirer pr.25.januar 2017 Til alle medlemmer sakspapirer pr.25.januar 2017 Innkalling til årsmøte i gruppeting i Rovernes beredskapsgruppe, Rogaland Onsdag 1.februar kl.18.00 ca.21.00 på Madla speiderhus Saker som skal behandles:

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Ungdomshuset til KFUK/KFUM Ved Skien kirke. 5. mars 2009 kl. 18:30

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Ungdomshuset til KFUK/KFUM Ved Skien kirke. 5. mars 2009 kl. 18:30 Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Ungdomshuset til KFUK/KFUM Ved Skien kirke 5. mars 2009 kl. 18:30 Sak 1 Konstituering av møtet 1.1 Godkjenning av innkalling og saksliste Følgende

Detaljer

Endelig kretstingsinnkalling 2014

Endelig kretstingsinnkalling 2014 Endelig kretstingsinnkalling 2014 Sak 1/2014 - Konstituering 1/1 - Godkjenning av innkalling og saksliste årsmøtet 2014 1/2 - Valg av møteleder 1/3 - Godkjenning av forretningsorden (Se forslag til endring

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) MARS 2004.

REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) MARS 2004. Komite speiding Norges speiderforbund Dok. nr. 71/04. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 19-21. MARS 2004. Til stede: Forfall: Møtested: Hanne Mette Lundberg (leder), Kjetil

Detaljer

Esther og Egil Bjelland har største æren for at Vesterlen speidermuséum kunne ha offisiell åpning 3. juni

Esther og Egil Bjelland har største æren for at Vesterlen speidermuséum kunne ha offisiell åpning 3. juni Organ for ledere og rovere i Vesterlen krets av NSF nr. 3 august 2009 Esther og Egil Bjelland har største æren for at Vesterlen speidermuséum kunne ha offisiell åpning 3. juni REDAKSJONENS ADRESSE: Haugåsstubben

Detaljer

Østre Toten speidergruppe

Østre Toten speidergruppe Østre Toten speidergruppe Innkalling til gruppetingets årsmøte 2012 24. jan. 2012 Hoffsvangen skole, onsdag 1.februar kl 1800-2000 NSF s lover ( 2-2-2) sier: Gruppens besluttende organ er gruppetinget

Detaljer

Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe

Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe Protokoll ØØK av NSF Kretsting 09. februar 2014 Sted: Tomter Skole Tid: 12.00 17.00 Sak 1. Konstituering Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe

Detaljer

Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Åfoss idrettshus. 16. oktober 2012 kl. 18:30

Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Åfoss idrettshus. 16. oktober 2012 kl. 18:30 Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund Åfoss idrettshus 16. oktober 2012 kl. 18:30 Gruppeleder i 1. Skotfoss ønsker oss velkommen til Åfoss idrettshus. Hanne Birte forteller litt

Detaljer

Norges speiderforbund Dok. nr. 126/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo. REFERAT FRA MØTER I KOMITE SPEIDING (KS) 21 og 30. SEPTEMBER 2005.

Norges speiderforbund Dok. nr. 126/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo. REFERAT FRA MØTER I KOMITE SPEIDING (KS) 21 og 30. SEPTEMBER 2005. Komite speiding Norges speiderforbund Dok. nr. 126/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTER I KOMITE SPEIDING (KS) 21 og 30. SEPTEMBER 2005. Til stede: Møtested: Hanne Mette Lundberg (leder), Hans

Detaljer

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne.

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne. SPEIDERHATTEN Vesterlen Speidermuseums merke Mål for merket er todelt: se lederveiledning. Med et museums besøk ønsker vi å gjøre speiderne bevist på at speider arbeidet har eksistert i en annen utforming

Detaljer

Vedtekter for Godeset speidergruppe

Vedtekter for Godeset speidergruppe Vedtekter for Godeset speidergruppe Organisasjonsnummer: 992 222 484 Vedtatt av Årsmøtet 25.02.20 1 Formål Godeset speidergruppes mål er å utvikle medlemmene til selvstendige og ansvarsbevisste mennesker

Detaljer

Denne innkallingen distribueres til Gruppeledere, som igjen distribuerer denne til sine respektive ledere og tingmedlemmer

Denne innkallingen distribueres til Gruppeledere, som igjen distribuerer denne til sine respektive ledere og tingmedlemmer 29. september 2010 TIL KRETSTINGETS HALVÅRSMØTE Du innkalles herved til kretstingets halvårsmøte 13.oktober 2010. Vi starter kl.1900, og tar sikte på å være ferdig kl. 2100. Halvårsmøtet vil være på Speiderhuset

Detaljer

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt. ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund Postadresse: Postboks 228,1891 Rakkestad Telefon: 93 24 98 90 Bankgiro:1090.24.66970 Referat fra Kretstinget 2015 1. KONSTITUERING v/ Kretsleder 1.1 Valg av

Detaljer

Norges speiderforbund Dok. nr. 68/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 29. APRIL 1. MAI 2005.

Norges speiderforbund Dok. nr. 68/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 29. APRIL 1. MAI 2005. Komite speiding Norges speiderforbund Dok. nr. 68/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 29. APRIL 1. MAI 2005. Til stede: Forfall: Møtested: Hanne Mette Lundberg (leder),

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND

RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV ORGANISASJONSKART RYVARDEN KRETS... 2 HUSKELISTE FOR STYRE, UTVALG OG KOMITEER... 3 KRETSTINGETS ÅRSMØTE... 4 VALG... 5 ROVERTINGETS ÅRSMØTE... 6 KRETSSTYRET... 7 BETALING

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Saksliste 1 ÅPNING...

Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TO TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

85 vandrere og ledere var samlet på Lifjell i Sandnes til Jota/Joti 20. - 21. september.

85 vandrere og ledere var samlet på Lifjell i Sandnes til Jota/Joti 20. - 21. september. Organ for ledere og rovere i Vesterlen krets av NSF nr. 5 desember. 2007 85 vandrere og ledere var samlet på Lifjell i Sandnes til Jota/Joti 20. - 21. september. REDAKSJONENS ADRESSE: Haugåsstubben 1 B

Detaljer

Komite speiding Norges speiderforbund Dok. nr. 119/03. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo

Komite speiding Norges speiderforbund Dok. nr. 119/03. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo Komite speiding Norges speiderforbund Dok. nr. 119/03. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 12-13. SEPTEMBER 2003. Til stede: Forfall: Hanne Mette Lundberg (leder), Marte

Detaljer

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne.

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne. SPEIDERHATTEN Vesterlen Speidermuseums merke Mål for merket er todelt: se lederveiledning. Med et museums besøk ønsker vi å gjøre speiderne bevist på at speider arbeidet har eksistert i en annen utforming

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE TIL KRETSENE I NORGES SPEIDERFORBUND

SPØRREUNDERSØKELSE TIL KRETSENE I NORGES SPEIDERFORBUND SPØRREUNDERSØKELSE TIL KRETSENE I NORGES SPEIDERFORBUND KORT ORIENTERING: OBS! Undersøkelsen har 31 spørsmål og må besvares i sin helhet. Dere kan ikke lagre og gå tilbake til undersøkelsen senere. Bruk

Detaljer

Godeset Speidergruppe Vesterlen krets av Norges Speiderforbund Organisasjonsnummer 992 222 484

Godeset Speidergruppe Vesterlen krets av Norges Speiderforbund Organisasjonsnummer 992 222 484 Godeset Speidergruppe Vesterlen krets av Norges Speiderforbund Organisasjonsnummer 992 222 484 Gradering: Utarbeidet av: Arkikvkode: Dokument tittel: Åpen Anne Beth Jensen, Bjørn Soltvedt, Line Hamre,

Detaljer

Vi er i gang å utarbeide program som kan passe for vandrere hvor vi bl.a. forteller om det forbudte speiderarbeidet under 2. verdenskrig.

Vi er i gang å utarbeide program som kan passe for vandrere hvor vi bl.a. forteller om det forbudte speiderarbeidet under 2. verdenskrig. Nytt fra VESTERLEN SPEIDERMUSEUM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund 24.03.10

Referat fra årsmøtet i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund 24.03.10 1 Referat fra årsmøtet i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund 24.03.10 Antall fremmøtte med stemmerett: 51, 2 uten stemmerett Av disse er 15 speiderdelegater. Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning

Detaljer

Sogn og Fjordane krets

Sogn og Fjordane krets Sogn og Fjordane krets Oppgaver og organisering Innhold Forord...3 Ombud, komitéer og styrer...4 Kretsstyret...4 Speiderombud...4 Roverombud...4 Lederombud...4 Kretsleirkomité...5 Valgkomité...5 Kretsstyret...6

Detaljer

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Speidertinget nærmer seg med stormskritt. Helgen 3.-5. november skal ny speidersjef og nytt speiderstyre velges, nye lover skal vedtas eller forkastes,

Detaljer

Innkalling til Kretstingets årsmøte 2. mars 2013

Innkalling til Kretstingets årsmøte 2. mars 2013 Til kretsens grupper Innkalling til Kretstingets årsmøte 2. mars 2013 Valgte medlemmer til kretstinget i din gruppe innkalles med dette til Kretstingets årsmøte i Lysheim grendehus, Sparbu, lørdag 2. mars

Detaljer

K R E T S T I N G 2012

K R E T S T I N G 2012 K R E T S T I N G 2012 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 7. MARS 2012 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

REFERAT FRA KRETSTING 22. OKTOBER Sør-Trøndelag krets av Norges Speiderforbund -

REFERAT FRA KRETSTING 22. OKTOBER Sør-Trøndelag krets av Norges Speiderforbund - REFERAT FRA KRETSTING 22. OKTOBER 2006 - Sør-Trøndelag krets av Norges Speiderforbund - Sak 1 - ÅPNING Flaggutrulling og flaggsangen. Velkomsthilsen ved kretsleder Gerdine Selbekk. Sak 2 - KONSTITUERING

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

FOLLO KRETS. Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut.

FOLLO KRETS. Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut. FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars 2011 Sted: Seiersten ungdomsskole i Drøbak Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut. SAK 1/2011

Detaljer

Norges Volleyballforbund. Region Rogaland. Protokoll. Regionsting. 3. mai Sandvigå 7, Stavanger

Norges Volleyballforbund. Region Rogaland. Protokoll. Regionsting. 3. mai Sandvigå 7, Stavanger Norges Volleyballforbund Region Rogaland Protokoll Regionsting 3. mai 2017 Sandvigå 7, Stavanger NVBF Region Rogaland Regionsting 2017 Stavanger tirsdag 3. mai 2017 SAKSLISTE Åpning 1) Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Speidergruppene i Porsgrunn

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Speidergruppene i Porsgrunn Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Speidergruppene i Porsgrunn Kantinen Herøya Næringspark 4.juni 2012 kl. 18:30 4.juni 2012 REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE side 1 av 5 Sak 1:

Detaljer

REFERAT FRA KRETSTING I KRISTIANSAND FREDAG 8. MARS 2013

REFERAT FRA KRETSTING I KRISTIANSAND FREDAG 8. MARS 2013 REFERAT FRA KRETSTING I KRISTIANSAND FREDAG 8. MARS 2013 Møtet ble holdt i Lund kirke og kvelden startet med åpning av Ragnhild K. Eggen, gruppeleder i Kristiansand V. Så ble vi servert tacogryte med tilbehør

Detaljer

Orientering fra Speiderstyret Arne Nørstebø orienterte om saksliste til Speiderstyret sitt møte januar Arne deltar på deler av møtet.

Orientering fra Speiderstyret Arne Nørstebø orienterte om saksliste til Speiderstyret sitt møte januar Arne deltar på deler av møtet. REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ SPEIDING 27. JANUAR 2011 Til stede: Arne Nørstebø (leder), Anders Myhr Nielsen, Elin Vannes, Hans Olav Hygen, Ingeborg Engh, Morten Qvenild Andersen, Tone Ødegaard og Jens Morsø

Detaljer

Referat Gudbrandsdal krets av NSF Kretsting Høgvang, Brøttum

Referat Gudbrandsdal krets av NSF Kretsting Høgvang, Brøttum 1 Referat Gudbrandsdal krets av NSF Kretsting Høgvang, Brøttum 27.01.2013 Tid (dato, fra kl til kl): 27.01.2013 kl.11.00 Sted: Høgvang Brøttum Innkalt av (avd og person): Kretstyret Ordstyrer: Frode Frydenlund

Detaljer

Årsberetning 2012 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund

Årsberetning 2012 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2012 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Kretsleder har ordet Speideråret vi har lagt bak oss siden forrige årsmøte har vært et begivenhetsrikt år med mye aktivitet i gruppene og mange

Detaljer

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE FEBRUAR 2007

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE FEBRUAR 2007 Norges speiderforbund Dok. nr. 20/07 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 9 10. FEBRUAR 2007 Møtet ble holdt på Forbundskontoret i St. Olavs gate 25, Oslo. Følgende deltok: Fra Speiderstyret: Fra Forbundskontoret:

Detaljer