Årsmøte Kretsting Vesterlen krets

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Kretsting Vesterlen krets"

Transkript

1 Årsmøte Kretsting Vesterlen krets Kretsstyret vil med dette ønske velkommen til årsmøte i Kretsting. Årsmøte er i år lagt til Øytun speiderhus på Hundvåg i Stavanger. Hundvåg 1. speidergruppe er vertskap. Det blir registrering og middag fra kl Åpning presis kl Påmelding må inneholde fullt navn, speidergruppe og om du er over eller under 25 år. Det er ingen påmeldingsfrist til selve årsmøte. Men alle som er påmeldt innen senest søndag 5.mars får gratis middag. Påmeldte etter dette blir fakturert kr.100,- for middag. Hundvåg selger kaffe og kaker (så ta med kontanter). 1 ÅPNING Saksliste ÅRSMØTE KRETSTING VESTERLEN KRETS... 1 SAKSLISTE KONSTITUERING GODKJENNING AV REPRESENTANTENE GODKJENNING AV TELLEKORPS VALG AV TO REFERENTER VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN ÅRSMELDING KRETSSTYRET MEDLEMSTALL PR (BETALENDE) KRETSENS TILLITSVALGTE KRETSENS ARRANGEMENT CAMP SLUTTORD REGNSKAP REGNSKAP FOR VESTERLEN KRETS BALANSE OG AVSETNING AV RESULTAT REVISORS BERETNING INNKOMNE FORSLAG (INGEN FORSLAG INNSENDT) SVAR KRETSLOKALER STRATEGISK PLAN PLAN FOR 2017/ BUDSJETT BUDSJETT FOR VESTERLEN KRETS FOR VALG VALG AV KRETSLEDER VALG AV VISEKRETSLEDER VALG AV MEDLEMMER TIL KRETSSTYRET VALG VARAMEDLEMMER TIL KRETSSTYRET VALG AV MØTELEDERE VALG AV REVISOR AVSLUTNING

2 2 Konstituering 2.1 Godkjenning av representantene Kretsstyret innstiller: Representantene godkjennes 2.2 Godkjenning av tellekorps Hundvåg 1 speidergruppe v/frode Tingvik Kretsstyret innstiller: Tellekorpset godkjennes 2.3 Valg av to referenter Kretsstyret innstiller: Liv Margaret Aksland (Tasta) og Heidi H. Tveit (Direkte medlem) 2.4 Valg av to delegater til å underskrive protokollen Kretsstyret innstiller: Trond Haugland (Godeset) og Jan Tore Helgesen (Randaberg) 2.5 Godkjenning av innkalling og saksliste Kretsstyret innstiller: Innkalling og saksliste godkjennes 2

3 2.6 Forretningsorden Kretstinget ledes av de valgte møteledere. Registrering av delegater foregår kun før Kretstinget starter, og i pauser under tinget Protokoll føres av to valgte referenter. Den undertegnes av møtelederne, de to valgte delegatene og møtereferentene Ingen representanter har rett til ordet mer enn to ganger i samme sak, med unntak av forslagsstilleren. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden *1), har rett til ett minutts taletid. Møtelederen har rett til å foreslå avkortning av taletiden og foreslå strek *2) med de inntegnede talere. Registrerte observatører og daglig leder har talerett. Møteleder kan foreslå å innskrenke denne Alle forslag må innleveres skriftlig til møtelederne, undertegnet med representantens navn og nummer. Nye forslag kan ikke legges frem etter at strek er satt og fremsatte forslag kan da ikke trekkes tilbake. Saker som ikke står på sakslisten kan ikke fremmes Alle forslag avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer telles ikke med. Ved stemmelikhet anses forslaget som falt. Alle valg avgjøres ved alminnelig flertall, (kan være mindre enn halvparten, men flere stemmer enn nestemann, blanke stemmer teller ikke med). Alle valg foregår skriftlig når det er mer enn én kandidat, eller når én av representantene forlanger det. Ved omvalg strykes inntil to kandidater (de to med minst stemmer fra siste valgrunde). Det må være igjen minst en kandidat mer enn det som skal velges. Ved stemmelikhet mellom to kandidater, avgjøres valget ved loddtrekning etter 2. valgrunde med stemmelikhet. Det kan ikke stilles benkeforslag ved valg. De som er med i tellekorps bør ikke ha stemmerett (teknisk arrangør skaffer tellekorps) I protokollen føres inn alle forslag og de vedtak som blir gjort, med antall stemmer for og imot Protokoll fra kretstinget sendes på e-post til gruppeledere og legges ut på kretsens hjemmesider Kretstingets møte er åpent for alle interesserte. *1) Forlange ordet til forretningsorden vil si innlegg vedrørende behandlingen av saken. *2) Sette strek betyr at ingen flere talere kan forlange ordet enn de som møtelederne allerede har notert. Kretsstyret innstiller: Forretningsorden for kretstinget 2017 godkjennes 3 Årsmelding Kretsstyret Kretsstyret 2016 Kretsleder Eve Nordvall Kverneland speidergruppe Visekretsleder Trond Haugland Godeset speidergruppe Styremedlemmer Torstein Hafsøe Rovernes beredskapsgruppe Allis Sand Beisland speidergruppe Heidi Bratland 1.Sandnes speidergruppe Silje Therese Beyer Olsen Strand Jørpeland speidergruppe Per Eivind Solum Madla speidergruppe Daglig leder: Ivar Anton Nøttestad, ansatt i 100% stilling Kretskontor: Revheimsveien 126, 4043 Hafrsfjord. Tlf Regnskapsfører: Hege Fondevik Forland E-post-adresse: Nettsider: 3

4 3.2 Medlemstall pr (betalende) 4

5 3.3 Kretsens tillitsvalgte Kretsen har i tillegg til kretsstyret følgende tillitsvalgte pr. 31. desember 2016: Delegater til Speidertinget Følgende er valgt for 2 år på årsmøte 2016 (disse deltok også som delegater på Speidertinget 2016) Asbjørn Hogstad, Heidi Bratland, 1. Sandnes (under 25 år) Benedicte Pettersen, Randaberg (under 25 år) Lars Meling Hultin, Strand Jørpeland Torstein Hafsøe, Rovernes beredskapsgruppe Erik Hauge, Madla (under 25 år) Tone Tunheim, Bryne Bjørn Sønneland Soltvedt, Godeset Vara: Tor Børge Salvesen, 1. Sandnes Even Gundersen, Rovernes beredskapsgruppe (under 25 år) Anders Håland, Godeset (under 25 år) Ivar Anton Nøttestad, Madla Delegater til Speiderforum Følgende er valgt for 2 år på årsmøte 2016: (disse deltok også som delegater på Speiderforum 2016) Ingrid Langvik (deltok 2016) Kristian Lillebakken Vara: Tuva Indrevoll (deltok 2016) Sebastian Johanson Delegater til Roverforum Følgende er valgt for 2 år på årsmøte 2016: (disse deltok også som delegater på Roverforum 2016) Ann Helen Hagen Haakon Kasper Kristiansen Vara: Bjørnar Langeland Strand Jørpeland Valgkomité Følgende ble valgt for 2 år på årsmøte 2016: Kjell Arvid Jøssang Randaberg Ingvild Ween Knut Slettebak Egersund FA Møteledere for Kretsting Følgende ble valgt for 1 år på årsmøte 2016 Jon Alsos Direkte medlem krets Lars Meling Hultin Strand Jørpeland Vara: Ingrid Nordbø Direkte medlem krets Revisor Følgende ble valgt for 1 år på årsmøte 2016: Marion Kjellesvik 5

6 3.3.7 Ledertrenerkomite Følgende var oppnevnt i 2016: Vibeke Bø Langeland Strand Jørpeland Nils Lindaas 1. Sandnes Livar Risa 1. Sola Tønnes Ognedal Direkte medlem Asbjørn Bryne Hogstad Ledertrenere Følgende var oppnevnt i 2016: Vibeke Bø Langeland Nils Lindaas Livar Risa Tor Børge Salvesen Gunnar Skundberg Tønnes Ognedal Ola Helgeland Asbjørn Bryne Hogstad Lars Atle Andersen Sondre Lura Strand Jørpeland 1. Sandnes 1. Sola 1. Sandnes 2. Sandnes Sjø Direkte medlem 1. Sandnes Tasta Lura 3.4 Kretsens arrangement Kretsting Årsmøtet ble avholdt den 6.mars 2016 på Kverneland samfunnshus med Kverneland speidergruppe som vertskap. 64 delegater og 2 observatører var registrert. Kretsstyremedlem fra Rogaland KFUK-M Alfred M. Rønnestad hilste til årsmøte. Ordfører i Time Reinert Kverneland hilste årsmøte. Årsmøtet behandlet kretsens årsmelding, regnskap, strategisk plan og budsjett. Det var valg av møteledere, speidertingsrepresentanter, speider- og roverforums kandidater, valgkomite og revisor Kretsstyret Kretsstyret har hatt 11 møter. Av større saker som kretsstyret har arbeidet med kan følgende nevnes: Camp 773, ledertrening, saker til speidertinget økonomi, Rogaland KFUK/KFUM samarbeid, Speiderbaser, oppstart nye grupper, kommunikasjon, gruppeledelsessamlinger, patruljeførerkurs, samarbeid andre organisasjoner, Frilager og årsmøtesaker. Referat fra møtene ligger på Programaktiviteter Aktivitetene i 2016 ble ivaretatt av daglig leder i samarbeid med kretsstyret og prosjektgrupper. Alle arrangement ligger arkivert med deltakere på Nyheter rundt aktiviteter finner du på Se også sluttord fra kretsleder Ledertrening Ledertreningen i 2016 har vært organisert av kretsstyret ved daglig leder og ledertrenere gjennom prosjektet Trygge ledere. Hovedfokus har vært på grunntreningen gjennom ledertreningsuka vår og høst. I løpet av disse to ukene ble det gjennomført i alt 18 kveldskurs med totalt 154 deltakere. Statusrapport fra ledertrenerkomiteen ligger på Det har dessuten vært gjennomført 4 patruljeførerkurs med stort engasjement. Målet har vært og motivere troppene til patruljearbeid og gi læring rundt planlegging og gjennomføring av patruljemøter og turer både for speidere og ledere. 6

7 3.4.5 Veteraner Kretsens Veteran-komite har hatt følgende sammensetning i 2016: Leder Else Karin Bjelland Randaberg-OG Kasserer Liv Bruland Randaberg-OG Sekretær Marta Eliassen Stavanger OG-3 Komitemedl. Oddveig Salte Hå-Nærbø-OG Komitemedl. Torunn Veland Strand-Jørpeland-OG Vi er nå 43 Veteraner (noen er direkte medlemmer mens andre også er medlem i grupper) i Vesterlen krets. Aktiviteter Tenkedagen - Årets første felles arrangement var som vanlig 22.februar, verdensdagen for speiderpiker. 27 veteraner var tilstede og på programmet sto blant annet løftefornyelse, innsamling av tenkedags-penger og orientering fra speiderjentenes verdensorganisasjon, WAGGGS. Foreneset-tur april dro 25 veteraner på dagstur til Foreneset. Strand-Jørpeland OG-gruppe ønsket oss velkommen og sto for deilig servering. Det er alltid interessant for oss å se hva som har skjedd på Foreneset siden sist vi var der. Utrolig hvor flott det er blitt på låven,- så vi må nok fortsette med vår Foreneset basar. Camp773 Innvielse av de nye toalettene. Veteranene fra Strand-Jørpeland OG-gruppe var til stede under innvielsen hovr ordfører i Strand kommune sto for den offisielle åpningen. Kretsarrangement - Representanter fra Veteranstyret har deltatt på kretsens årsmøte. Flere veteraner hjalp til ved kretsbannerkonkurransen 2016 og ikke minst ved Nasjonal Rover 5-kamp på Camp773 Årsmøte for veteraner i Vesterlen ble avholdt i juni med Mosikken OG-gruppe som vertinner. Det ble da vedtatt at de innestående beløp på Mossa Lunds fond skulle overføres til kretsen ved Camp773 Foreneset. Kretsleiren Vi var seks veteraner som deltok på kretsleiren og bodde i OG-hyttta. Veldig hyggelig å få være med på leir og hjelpe til. Foreneset-basaren Årets basar ble avholdt på tradisjonelt vis. Overskudd er sendt til kretsen etter de retningslinjer som er bestemt for basaren. Styremøter. Styremøtene blir holdt privat. Regnskap: Med gaver/overførsler som Veteranene har gjort i 2016 blir resultatet samlet på alle kontoer/fond kr.-553,37 Speiderhilsen Veteran-styret, Else Karin, Liv, Oddveig, Torunn og Marta 7

8 3.4.6 Vesterlen speidermuseum Kretsens Museums-komite har hatt følgende sammensetning i 2016: Leder: Egil Bjelland 2. Stavanger Sekretær: Esther Bjelland Veteran (Mossiken OG) Kasserer: Gudrun Haugvalstad Veteran (Sørmarka OG) Lovise Mæland 1.Tananger Museumsavisen Lovise Mæland 1.Tananger Esther Bjelland Veteran (Mossiken OG) Omvisning: Anne Brit Egeland Sola Gunvor Opland Madla Material: Jan Olaussen 2. Stavanger Dugnadsgruppen består i tillegge av: Helga Halvorsen KFUK/KFUM Åse Rolandsen Veteran Inger Lise Lindanger Veteran Bell Bratteli Veteran Marta Eliassen Veteran Gro Krey Museumsvenn Richard Hagen Museumsvenn Den ukentlige dugnadsdagen, torsdager kl 10 til 16, har blitt fulgt opp i I tillegg en ekstra ukentlig dag i januar/februar, til innsats av registrering og lokalisering.i 2016 er flere av museet utstillinger fornyet og forbedret. Oversikt over speider-blader innen NSF og NSPF er ferdig. Likeså oversikten over alle NSPF tropper i vårt distrikt. Speidermerker mottatt gjennom 10 år er satt opp i register, skal nå føres inn i databasen. En album med bilder over museets aktiviteter fra oppstart er nesten ferdig. I2016 har vi utarbeidet et nytt tilbud til speidergrupper. Det blir lagt ut på kretsenes hjemmesider januar Av eksterne utstillinger har vi hatt et utendørs i Mosvannsparken i forbindelse med turistforeningens generasjons løp i september. Sommeren 2016 hadde museet besøk av speiderinteresserte fra England, Færøyene og Brasil. Flere speidergrupper har besøkt museet i løpet av året. Ved opptelling har ca 560 personer gjestet museet. I 2016 hadde vi ingen delegater på nordisk speidermuseers samlinger. I 2017 er der Nordisk museumskongress i Finland og der bør vi ha med delegater. Sommerturen for dugnadsgruppen gikk i år til Fjøløy og besøk i Gudruns ferie paradis. Før jul treffet for museumsvenner samlet igjen mange glade speidervenner til noen hyggelige timer på museet. Dugnadstimene for 2016 er timer utført av 13 speidervenner. En stor takk til den glade og ivrige flokken. Stavanger , Egil Bjelland, leder 8

9 3.5 Camp Camp 773 Følgende sitter i styret: Leder: Heidi H. Tveit, leder Direkte Styret: Anne Beth Jensen Godeset Livar Risa, leder 1. Sola Arvid Langeland Strand Jørpeland Trond Haugland Godeset Vara: Liv Margaret Aksland Tasta Det har blitt avholdt 5 styremøter i løpet av 2016, og 5 dugnader med stor oppslutning fra komiteen. Tusen takk til komiteen. I tillegg til de offisielle dugnadene har det i 2016 også vært mange dugnader på ettermiddag/kveldstid og helger. Veteranene har gjennom basar samlet inn kr ,- og overført til Camp 773 Foreneset. Tusen takk for støtte og hjelp ved arrangementer. KBK ble avholdt april, og Foreneset dagene ble avholdt mai september ble det avholdt nasjonal Rover 5-kamp. Med midler fra Gjensidigestiftelsen gikk vi 11.mars endelig i gang med å renovere toalettene. Kjeller ble tømt, og alt ble revet på jentetoalettet, og Arne Willy stuen, lagerrom og vaskerommet. Arne Willy stuen ble bygget om til 2 soverom. Ferdigstillelse var noen dager før Rover 5-kampen 16.september, og roverne var svært fornøyd med resultatet. Etter mange dugnader og innleidd hjelp var det offisiell åpning 25.oktober med ordfører i Strand kommune og Gjensidigestiftelsen til stede. Med støtte fra Strand kommune vil det alltid være et toalett åpent for allmenheten.i oktober begynte vi prosessen med å registrere oss i merverdiregisteret, og til sommeren søker vi etter sommervikar. Vi er fortsatt medlem i Region Stavanger, og ønsker å ha et betjent overnattingstilbud til turister som blant annet ønsker å besøke Preikestolen. Utleie er bra med muligheter for mer Totalt helger Totalt overnattingsdøgn ca * *uten kretsleir ca Regnskap 2016 og budsjett 2017 Driftsinntekter Budsjett 2016 t.o.m. November i desember Regnskap 2016 Budsjett 2017 Salg , , , , ,00 Tilskudd , ,31 0, , ,00 Momskompensasjon ,00 Sum Driftsinntekter , , , , ,00 Driftskostnader Lønn , ,40 0, , ,00 Drift , , , , ,00 Fornying , ,24 0, , ,00 Sum Driftskostnader , , , , ,00 Driftsresultat , , , , ,00 Camp773 er en egen organisasjon hvor Vesterlen krets er eneste medlem. Fra ble regnskapet tatt ut av kretsen og egen bankkonto og regnskapsføring ble opprettet. Årsaken til dette var bl.a. mulighet for registrering i merverdiavgift registeret. Videre mente kretsstyret at det blir lettere å synliggjøre økonomien i Camp773 med eget regnskap regnskapet viser et større underskudd en budsjettert. Dette skyldes større kostnader på renovering og bygging av nye toaletter i kjelleren. Camp 773 gikk med et overskudd på kr ,66 i desember Disse midlene er å anse som et kortsiktig lån og vil bli tilbakebetalt kretsen i Camp773 budsjetterer også med et overskudd på kr ,- for 2017 for å kunne tilbakebetale det til dekning av underskudd i Stavanger 15/2-16, Heidi Haugland Tveit styreleder 9

10 3.6 Sluttord Vesterlen krets legger bak seg et framgangsrikt og innholdsrikt 2016 der «Ut i naturen» har hatt en sentral plass. Patruljen på tur, ledere på trening, trygge ledere og nytenking har vært sentrale begreper i speideråret. Som kretsleder har jeg vært heldig å få lede et styre med kreativ tanker, klare hoder og nysgjerrighet som gode kjennetegn. Styret har tatt fatt på de fleste arbeidsoppgaver med et åpnet sinn og forsøkt å jobbe mot best mulig speiding for store og små. Tusen takk til hver og en av dere for en flott innsats gjennom speideråret Speiderbasen Godeset ble ferdigstilt i 2016 og åpnet som seg hør og bør med en stortingspolitiker til stede. Bent Høye var tilstede og klippet snoren. Mye og godt dugnadsarbeid er lagt ned i forbindelse med Speiderbasen. Bygget fremstår som brukervennlig og spennende. Vi gleder oss til å følge med på bruken av bygget og hvordan det kan utnyttes på best mulig måte i årene framover. Nye grupper har blitt startet opp i løpet av Hjelmeland speidergruppe og Storhaug speidergruppe er begge i gang med godt speiderarbeid. Daglig leder er med og har vært med som god støttespiller i dette arbeidet. Arbeidet med Frilager går etter planen. Dette er et samarbeid mellom friluftsrådene, turistforeningen og Vesterlen krets. Databasen der en kan legge inn utstyr og leie utstyr er snart klar til bruk. Frilager er nå opprettet som egen organisasjon og vil i løpet av året få ansette daglig leder når prosjektleder avslutter sitt arbeid til sommeren. Ivar Anton Nøttestad er styreleder i den nye organisasjonen. Ledertrening. I januar ble det dannet en ledertreningskomite ledet av Vibeke Langeland. Daglig leder og Per Eivind Solum er med fra Kretsstyret. Det har vært jobbet målrettet og med stor kunnskap for å videreutvikle ledertreningen og kvalitetssikre all kursing. Arbeidet med Trygge ledere har vært en suksess og vil bli videreført innenfor treningen. Patruljeførertrening sammen med førerpatruljen har vært populært og svært mange har deltatt. Å trene for å kunne lede egen patrulje ut på tur er en viktig del av speidingen og en del som de fleste speidere ser fram til. Speiding er best ute. Leir vi i kretsstyret har jobbet mye med å oppmuntre gruppene til å delta på leir hver sommer. Årene med kretsleir og landsleir er greie for de fleste gruppene. Dette er leirer som de fleste deltar på. Vi ønsker at det skal være mulig for alle grupper å delta på leir de andre årene også. Det er uendelig med muligheter å ta del i, men det kan være vanskelig å finne den leiren som passer akkurat din gruppe. Lovforslag etter rapport organisasjonsstruktur. Vesterlen krets hadde jobbet nøye gjennom lovteksten som skulle diskuteres på speidertinget og hadde flere endringer vi ønsket å fremme. Etter nøye vurdering trakk vi våre forslag da vi så at det kunne bli vel store endringer. Vi fikk allikevel fremmet våre tanker på tinget og var fornøyde. FNF Vesterlen krets er en del av Forum for natur og friluftsliv i Rogaland, FNF som er en paraplyorganisasjon for alle friluftsorganisasjoner. Kretsleder og daglig leder har deltatt på noen samlinger i regi av FNF. Daglig leder er styreleder for FNF. Daglig leder jobber tett med kretsstyret og har til enhver tid oversikt over det arbeidet og de planer styret har for kretsen. Han er vår forlengede arm ut til alle gruppene og er også den som formidler kontakt med gruppene der det er ønskelig. Daglig leder gjør det mulig for styret å jobbe målrettet med de sakene som styret og kretsen vil ha utredet og videreutviklet. Uten daglig leder sin kunnskap om speiding, om gruppene, om støtteordninger, lover og regler i speiderforbundet, kontaktnett og kunnskap ville vi ikke kunnet gjennomføre et så godt arbeid for kretsen. Tusen takk for det arbeidet du til enhver tid legger ned for kretsen og for oss i kretsstyret. Kretsstyret innstiller: Årsmelding for 2015 godkjennes Eve Nordvall, kretsleder 10

11 4 Regnskap 4.1 Regnskap for Vesterlen krets 11

12 Regnskap totalt for Vesterlen krets (drift kretsen hele året og Camp773 frem til november) Kretsstyret innstiller: Regnskapet for Vesterlen krets for 2016 godkjennes 12

13 4.2 Balanse og avsetning av resultat BALANSE 2016 EIENDELER Anleggsmidler Forhåndsleie Frikvarteret 0,00 Kortsiktig lån Hjelmeland speidergruppe ,00 Kortsiktig lån Camp ,00 Kundefordringer ,00 Brukskonto ,98 Sparekonto ,51 Veteran brukskonto ,13 Veteran kasse 1 879,00 Veteran Mossa Lunds fond 0,00 Veteran Solveig Bergsliens fond 7 019,50 SUM EIENDELER ,12 EGENKAPITAL OG GJELD Kapital ,52 Årsresultat krets ,03 Årsresultat Veteraner -553,37 SUM EGENKAPITAL ,12 Kretsstyrets forslag til dekning av underskudd: Forslag: Underskuddet dekkes inn gjennom bruk av egenkapital Kretsstyrets innstilling: Forslaget vedtas. 4.3 Revisors beretning Revisors beretning legges ut som vedlegg på nettsidene når den er klar. Kretsstyret innstiller: Revisors beretning tas til etterretning. 5 Innkomne forslag (ingen forslag innsendt) 5.1 Svar kretslokaler Sist årsmøte i Kretsting, etter forslag fra Sigurd Mo, ba om at kretsstyret utrede kostnader ved utbedring av lokaler i Sandnes. Kretsstyret hadde allerede før fjorårets Kretsting sagt opp avtalen med Sandnes kommune om bruk av Speiderhuset i Sandnes (Roald Amundsens gate). Årsaken for oppsigelsen var at ingen speidergrupper var interessert i bruk av bygget. Kommunen påla oss store investeringer i kloakk, samtidig som bygge ville kreve store investering for å kunne brukes uansett formål. Det ble vurdert å bruke bygget som kretskontor og møtelokaler for aktuelle speiderkurs/møter. Sandnes eiendomsselskap som forvalter kommunes eiendommer var på befaring og anslo en kostnad på minst 3 millioner for å sette bygge i stand til dette. 13

14 På bakgrunn av dette gikk kretsen i dialog med Sandnes kommune om å si opp avtalen på bruk av Speiderhuset i Sandnes men med en felles forståelse om at det er ønskelig fra speidernes side med kontorplass og møtelokaler i Sandnes sentrum når kommunen finner/får ledig passene lokaler. Det har det siste året vært to befaringer på lokaler hvor begge til slutt ikke ble aktuelle fra kommunens side. Kommunen har utfordringer med plass til egen aktivitet, men det er fortsatt dialog om lokaliteter. I samme sak kan det nevnes at det også arbeides for å få lokaler i Stavanger sentrum, gjerne i samarbeid med Stavanger Turistforening og/eller andre frivillige. Kretsstyret så det i fjor ved avhending av Speiderhuset i Sandnes og nå, som lite økonomisk og ikke praktisk at speiderne eier sine egne lokaler. Kretsen leier i dag møtelokaler og kontor på Madla speiderhus for kr ,- i året. En undersøkelse til flere som eier egen lokaler viser at kostnaden med dette fort kommer langt over kr ,-. Frem til det blir et tilbud om kommunale gratis lokaler i Sandnes eller Stavanger sentrum ser kretsstyret dagens løsning med leie av Madla speiderhus som det mest hensiktsmessige. 6 Strategisk plan 6.1 Plan for 2017/2018 Kretsens strategiske satsingsområder og arbeidsplan Norges speiderforbund sin strategiske plan frem til 2024: Speidere vil ut, patruljen tar ansvar, speiding når flere. I 2024 er Norges speiderforbund den mest attraktive organisasjonen for barn og unge som vil ut i naturen og i verden. Hos oss opplever alle å få og ta ansvar gjennom patruljesystemet. Speideren er en relevant bevegelse som når flere. Våre speidere blir utfordret i møte med samfunnet, naturen og seg selv, og våger å flytte egne grenser Vesterlen krets tar utgangspunkt i Norges speiderforbund sin visjon 2024 og kretsstyret foreslår følgende strategiske plan: 1. Speidere vil ut - Speiderbaser i nærmiljø. Legge til rette og motivere speidergruppe for aktivt friluftsliv i nærmiljøet. - Utvikle grunnleggende kompetanse innen det enkle friluftslivet gjennom relevante og spennende programaktiviteter og arrangementer. - Få alle gruppene til å ha et mål om å legge til rett for speiding regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Alle tropper i kretsen reiser på leir til utlandet før Patruljen tar ansvar - Legge til rette for at patruljen tar ansvar gjennom ledertrening for førerpatrulje, patruljemøter og patruljeturer. - Motivere til demokrati i førerpatruljen og legge til rette for demokratitrening frem mot Speider- og Roverforum høsten Speiding når flere - Rovere er ledere - Logg ut kampanjen fortsetter - Starte 1 ny speidergrupper - Arbeid for at flest mulig speidergrupper blir over magisk grense på 50 medlemmer 14

15 - Legge til rette for at grupper som ønsker beverspeiding får hjelp. - Videreføre ledertreningen Trygge ledere. Motivere ledere til å ta aktivt ansvar for sin egen lederutvikling gjennom tilbud om attraktive kurs i friluftsliv. Kretsen har som mål å ha trygge ledere derfor er det viktig at ledere har innsikt i - og kan gjennomføre turer på en sikker og motiverende måte. Alle ledere bør kjenne til speidermetoden og kunne bruke den. Forslag til arbeidsplan for 2017/2018 Hovedprogram: Ledertreningsuke høst uke 45 (6.-9.nov) og vår uke 5 ( ) som tidligere. Trinn III i april ( april) Patruljeførerkurs I i august (påmelding senest landsleiren) og november (Camp773) Patruljeførerkurs II i januar (påmelding med dato for patruljetur for de som skal delta må settes i løpet av desember) Kretsbannerkonkurranse april på Camp773 Gruppeledersamling januar (god middag fest) Gruppestyresamling midten av juni og midten/slutten november (før programplanlegging neste halvår) Årsmøte Kretsting tirsdag 6.mars. Rovere nyttår Frikvarteret. Forenesdagene mai. Månedlige temakvelder Kretsstyrets innstilling: Forslaget vedtas. 7 Budsjett 7.1 Budsjett for Vesterlen krets for 2017 Se vedlagt budsjettforslag sammen med regnskap Kretsstyrets innstilling: Forslaget vedtas. 8 Valg 8.1 Valg av kretsleder Forslag fra valgkomiteen (fremlegges av valgkomiteen) Det skal velges kretsleder for 2 år: Følgende har sagt ja og er på valg: Eve Nøstdahl Norvall, Kverneland speidergruppe Valgkomiteens forslag: Eve Nøstdahl Norvall gjenvelges til kretsleder 8.2 Valg av visekretsleder Forslag fra valgkomiteen (fremlegges av valgkomiteen) Det skal velges visekretsleder for 2 år: Følgende har sagt ja og er på valg: Per Eivind Solum, Madla speidergruppe 15

16 Valgkomiteens forslag: Per Eivind Solum som har sittet i kretsstyret de 2 siste årene velges til visekretsleder. 8.3 Valg av medlemmer til kretsstyret Det skal velges 5 styremedlemmer for 2 år: Følgende har sagt ja og er på valg (alfabetisk): Morten Ib Andersen, Tasta (ny) Torunn Fjelde Hansen, Riska (ny) Silje Therese Beyer Olsen, Strand Jørpeland speidergruppe (gjenvalg) Benedicte Pettersen, Randaberg (ny) Ole Christian Wigestrand, Egersund FA (ny) Valgkomiteens forslag: Foreslåtte kandidater foreslås valgt til kretsstyremedlemmer. 8.4 Valg varamedlemmer til kretsstyret Det skal velges varamedlemmer til styret for 2 år: Følgende har sagt ja og er på valg (alfabetisk): Haakon Kaspers Kristiansen, (ny) Valgkomiteen har følgende innstilling: Valgkomiteens forslag: Haakon Kasper Kristiansen foreslås som varamedlem til kretsstyret. 8.5 Valg av møteledere Forslag fra kretsstyret (fremlegges av kretsstyret) Valg av 2 møteledere og varamøteleder for ett år: Forslag: Lars Meling Hultin Ingrid Nordbø Vara: Allis Beisland Herdis Meldahl Lars Atle Andersen Strand Jørpeland 1.Sandnes 1.Sandnes 8.6 Valg av revisor Forslag fra kretsstyret (fremlegges av kretsstyret) Valg av revisor for ett år Forslag: Marion Kjellesvik 9 Avslutning 16

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 37. ordinære årsmøte i kretsting 3.mars 2015 Protokoll Kretstinget ble holdt på The Stage, Internasjonalt hus med Hinna speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Kretstinget ble holdt i kantinen til BP Norge med Godeset speidergruppe som vertskap.

Kretstinget ble holdt i kantinen til BP Norge med Godeset speidergruppe som vertskap. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 36. ordinære årsmøte i kretsting 4.mars 2014 Protokoll Kretstinget ble holdt i kantinen til BP Norge med Godeset speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap.

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 35. ordinære årsmøte i kretsting 5.mars 2013 Protokoll Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

... 1. Åpning. 1.3. Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting 2005. Han presenterte også kretsstyret.

... 1. Åpning. 1.3. Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting 2005. Han presenterte også kretsstyret. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 27. ordinære årsmøte i kretsting 15. mars 2005 Protokoll Kretstinget ble holdt på Tjensvoll Bydelshus med 2. Stavanger speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 30. ordinære årsmøte i kretsting 11. mars 2008 Protokoll Kretstinget ble holdt på Røde Kors-huset på Bryne med Bryne speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 6. mars 2011 kl. 18.30 på Grendehuset i Fevang (se vedlagt veibeskrivelse) Innkalling sendes kun til gruppenes

Detaljer

Saksliste. Sakspapirer Årsmøte i Vesterlen krets 2016 Versjon 1 pr. 25.februar ÅPNING

Saksliste. Sakspapirer Årsmøte i Vesterlen krets 2016 Versjon 1 pr. 25.februar ÅPNING 1 ÅPNING Saksliste SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 22. ordinære årsmøte i kretsting 19. mars 2000 Protokoll Kretstinget ble holdt på Tananger ungdomsskole med 1. Tananger sjø som vertskapsgruppe. Møtets varighet

Detaljer

Saksliste. Sakspapirer Årsmøte i Vesterlen krets 2015 Versjon 4 pr.3.mars 2015 1 ÅPNING

Saksliste. Sakspapirer Årsmøte i Vesterlen krets 2015 Versjon 4 pr.3.mars 2015 1 ÅPNING 1 ÅPNING Saksliste SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 28. ordinære årsmøte i kretsting 14. mars 2006 Protokoll Kretstinget ble holdt på samfunnshuset på Kvernaland med Kverneland speidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 26. ordinære årsmøte i kretsting 16. mars 2004 Protokoll Kretstinget ble holdt på Skeie skole med Hundvåg 1 og Hundvåg MS speidergrupper som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 25. februar 2014 kl. 18.30 på Fevang Sak 1/14 Konstituering a) valg av møteleder Vedtak: Per Espen Todal, Hortenspeiding

Detaljer

K R E T S T I N G 2014

K R E T S T I N G 2014 K R E T S T I N G 2014 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund SØNDAG 2. MARS 2014 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård rett overfor speiderkontoret. Oppmøte for registrering

Detaljer

K R E T S T I N G 2011

K R E T S T I N G 2011 K R E T S T I N G 2011 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 2. MARS 2011 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund Gulset Kirke 20. Oktober 2015 kl 18.30 20. oktober 2015 KRETSTING I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1 av 6 Medlemmer av KRETSTINGET er i henhold

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Kantinen i Herøya Næringspark, Porsgrunn kommune Tormod Gjestlands veg 16 4. juni 2012 kl. 18:30 4. juni 2012 ÅRSMØTE I GRENLAND

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

Kretsting i Sør-Trøndelag krets

Kretsting i Sør-Trøndelag krets Kretsting i Sør-Trøndelag krets 18.10.2015 kl. 13.00 15.00 Denne innkallinga er sendt til gruppelederne i kretsen. Gruppeleder må sørge for at papirene blir gjort kjent i egen gruppe. Husk at minst 1/3

Detaljer

Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2016

Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2016 Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Foto: Tove Arntzen Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr - 10. mars 2016 Speidere vil ut - Patruljen tar ansvar - Speiding når flere www.fredrikstadspeiderne.no

Detaljer

Protokoll fra Speiderstyrets møte 12. juni 2003 Dok. nr. 78/03 Referat fra Arbeidsutvalgets møte 24. juni 2003 Dok. nr. 79/03

Protokoll fra Speiderstyrets møte 12. juni 2003 Dok. nr. 78/03 Referat fra Arbeidsutvalgets møte 24. juni 2003 Dok. nr. 79/03 Norges speiderforbund Dok. nr. 90/03 Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo Sak nr. 71/03 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 19. AUGUST 2003 Møtet ble holdt på Forbundskontoret i Øvre Vollgate 9, Oslo Følgende deltok

Detaljer

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund 102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund Her finner du lovene i kortversjon, der det viktigste for gruppe, krets og forbund er tatt med. I 102.2 finner du grunnregler og lover for Norges

Detaljer

Fredrikstad krets av Norges speiderforbund. Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2017

Fredrikstad krets av Norges speiderforbund. Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2017 Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr - 16. mars 2017 1 Innkalling og sakspapirer til kretstingets årsmøte for speideråret 2016 38. ordinære

Detaljer

Kretsting Sør-Trøndelag krets

Kretsting Sør-Trøndelag krets Kretsting Sør-Trøndelag krets 16.10.2016 kl. 13.00 17.00 Brettingen kystfort Denne innkallinga er sendt til gruppelederne i kretsen. Gruppeleder må sørge for at papirene blir gjort kjent i egen gruppe.

Detaljer

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien 17. Oktober 2017 kl. 18:30 17. oktober 2017 KRETSTING I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Referat fra Kretstingets årsmøte 10. mars 2015 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Side 1 Kretsleder Knut Dahlgren, Kjølberg MS

Detaljer

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt. ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund Postadresse: Postboks 228,1891 Rakkestad Telefon: 93 24 98 90 Bankgiro:1090.24.66970 Referat fra Kretstinget 2015 1. KONSTITUERING v/ Kretsleder 1.1 Valg av

Detaljer

Vi er i gang å utarbeide program som kan passe for vandrere hvor vi bl.a. forteller om det forbudte speiderarbeidet under 2. verdenskrig.

Vi er i gang å utarbeide program som kan passe for vandrere hvor vi bl.a. forteller om det forbudte speiderarbeidet under 2. verdenskrig. Nytt fra VESTERLEN SPEIDERMUSEUM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe

Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe Protokoll ØØK av NSF Kretsting 09. februar 2014 Sted: Tomter Skole Tid: 12.00 17.00 Sak 1. Konstituering Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe

Detaljer

Kretsting Sør-Trøndelag krets

Kretsting Sør-Trøndelag krets Kretsting Sør-Trøndelag krets 12.11.2017 kl. 12.00 16.00 Gimse Ungdomskole Melhus Åpent for registrering av delegater fra 11:30 Denne innkallinga er sendt til gruppelederne i kretsen. Gruppeleder må sørge

Detaljer

Årsmøte i Sør-Trøndelag krets

Årsmøte i Sør-Trøndelag krets Årsmøte i Sør-Trøndelag krets 10.03.2011 kl. 18.30-21.00 NTNU Gløshaugen Trondheim, 24.02.11 Denne innkallinga er sendt til gruppeledere, direktemedlemmer, husrådet og regnskapsfører. Gruppeleder må sørge

Detaljer

Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund

Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Kretsleder har ordet Nok et aktivt speiderår er lagt bak oss, og det er spennende å se de mange forskjellige aktivitetene som foregår rundt

Detaljer

Innkalling til kretsting

Innkalling til kretsting MEMBER OF THE WORLD ORGANIZATION OF THE SCOUT MOVEMENT (WOSM) AND THE WORLD ASSOCIATION OF GIRL GUIDES (WAGGGS) WITH 35 MILLION MEMBERS IN MORE THAN 200 COUNTRIES AND TERRITORIES Hordaland Krins av Norges

Detaljer

Årsmøte i gruppeting 2017 Slottet, 22. februar kl 18-20

Årsmøte i gruppeting 2017 Slottet, 22. februar kl 18-20 Årsmøte i gruppeting 2017 Slottet, 22. februar kl 18-20 Saksliste 1) Konstituering A) Godkjenning av forretningsorden B) Godkjenning av innkalling C) Valg av ordstyrer D) Valg av referent E) Valg av 2

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND

RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV ORGANISASJONSKART RYVARDEN KRETS... 2 HUSKELISTE FOR STYRE, UTVALG OG KOMITEER... 3 KRETSTINGETS ÅRSMØTE... 4 VALG... 5 ROVERTINGETS ÅRSMØTE... 6 KRETSSTYRET... 7 BETALING

Detaljer

K R E T S T I N G 2012

K R E T S T I N G 2012 K R E T S T I N G 2012 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 7. MARS 2012 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

Informasjons- og foreldremøte

Informasjons- og foreldremøte Godeset Speidergruppe Vesterlen krets av Norges Speiderforbund (NSF) Informasjons- og foreldremøte 16.09.2014 Arne Sørbø, Gruppeleder Side - 1 Agenda Side - 2 Hva er speiding Speideridealene Ord og uttrykk

Detaljer

Saksliste årsmøte/gruppeting i Rovernes beredskapsgruppe, Rogaland

Saksliste årsmøte/gruppeting i Rovernes beredskapsgruppe, Rogaland Til alle medlemmer Saksliste årsmøte/gruppeting i Rovernes beredskapsgruppe, Rogaland Onsdag 11.desember kl.18.00 ca.20.00 på Madla speiderhus Antrekk: Speiderskjorte og skjerf. Saker som skal behandles:

Detaljer

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets På Saksvik skole på Vikhamar. 1. Åpning Flaggutrulling og flaggsangen. Velkomsthilsen ved visekretsleder Gøril Holmvassdal. 2. Konstituering 2.1 Godkjenning

Detaljer

Til alle medlemmer sakspapirer pr.25.januar 2017

Til alle medlemmer sakspapirer pr.25.januar 2017 Til alle medlemmer sakspapirer pr.25.januar 2017 Innkalling til årsmøte i gruppeting i Rovernes beredskapsgruppe, Rogaland Onsdag 1.februar kl.18.00 ca.21.00 på Madla speiderhus Saker som skal behandles:

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Skogvokterne

Innkalling til årsmøte i Skogvokterne Innkalling til årsmøte i Skogvokterne 15.05.2015 kl. 19:00 21:00 Solstølen, Hol kommune Sandnes, 29.04.2015 Denne innkallingen er sendt til alle betalende medlemmer av Skogvokterne. Det innkalles til årsmøte

Detaljer

Referat fra Kretsting Sør-Trøndelag krets

Referat fra Kretsting Sør-Trøndelag krets Referat fra Kretsting 09.11.2013 Sør-Trøndelag krets Frikirken Trondheim 1. Åpning Flaggrulling av Sebastian Skjetne (Trondheim FSK). Velkomsthilsen av Anders Sveen (Stjørdal). 2. Konstituering 2.1 Godkjenning

Detaljer

INNKOMNE FORSLAG...19

INNKOMNE FORSLAG...19 1 ÅPNING Saksliste SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Bryne Speidergruppe. Årsrapport 2015

Bryne Speidergruppe. Årsrapport 2015 Bryne Speidergruppe Årsrapport 2015 Årsrapport for Bryne speidergruppe 2015 Gruppestyret: Bryne Speidergruppe har hatt et aktivt år i løpet av 2015. Vi har et jevnt medlemstall på ca 50 medlemmer. Siden

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Ungdomshuset til KFUK/KFUM Ved Skien kirke. 5. mars 2009 kl. 18:30

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Ungdomshuset til KFUK/KFUM Ved Skien kirke. 5. mars 2009 kl. 18:30 Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Ungdomshuset til KFUK/KFUM Ved Skien kirke 5. mars 2009 kl. 18:30 Sak 1 Konstituering av møtet 1.1 Godkjenning av innkalling og saksliste Følgende

Detaljer

Velkommen som delegat til Speiderforum

Velkommen som delegat til Speiderforum Velkommen som delegat til Speiderforum Speiderforum begynner å nærme seg og her kommer informasjon fra oss i prosjektgruppa. Hva er Speiderforum? - Et forum hvor unge speidere skal få en mulighet til å

Detaljer

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 Kretsting ble i år ikke holdt sammen med Norges KFUK-KFUM, Agder Krets Vi hadde skiftet ukedag fra søndag til fredag for å prøve om dette

Detaljer

Referat årsmøte i Tele-Busk krets

Referat årsmøte i Tele-Busk krets Referat årsmøte i Tele-Busk krets Årsmøtet avholdt på Speiderheimen i Notodden, torsdag 10 mars 2011 kl 19.00. 1. Åpning med godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og saksliste ble godkjent.

Detaljer

Østre Toten speidergruppe

Østre Toten speidergruppe Østre Toten speidergruppe Innkalling til gruppetingets årsmøte 2012 24. jan. 2012 Hoffsvangen skole, onsdag 1.februar kl 1800-2000 NSF s lover ( 2-2-2) sier: Gruppens besluttende organ er gruppetinget

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund 24.03.10

Referat fra årsmøtet i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund 24.03.10 1 Referat fra årsmøtet i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund 24.03.10 Antall fremmøtte med stemmerett: 51, 2 uten stemmerett Av disse er 15 speiderdelegater. Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning

Detaljer

Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Åfoss idrettshus. 16. oktober 2012 kl. 18:30

Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Åfoss idrettshus. 16. oktober 2012 kl. 18:30 Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund Åfoss idrettshus 16. oktober 2012 kl. 18:30 Gruppeleder i 1. Skotfoss ønsker oss velkommen til Åfoss idrettshus. Hanne Birte forteller litt

Detaljer

Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets

Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets 15.-16.10.2005 på Oppdal Trondheim 02.10.05 Denne innkallingen er sendt til gruppeledere, direktemedlemmer, husrådet og regnskapsfører. Gruppeleder må sørge

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

Årsberetning 2014. Årsberetning Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund 2014

Årsberetning 2014. Årsberetning Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund 2014 1. Organisasjon 1.1Kretsstyret Kretsstyrets sammensetning før årsmøtet Kretsleder; Trond Willersrud Visekretsleder; Kenneth Strømmen Styremedlemmer; Helge Jensen Thina Amalie Rossø Henrik Bowitz Varamedlemmer;

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

Vedtekter for Godeset speidergruppe

Vedtekter for Godeset speidergruppe Vedtekter for Godeset speidergruppe Organisasjonsnummer: 992 222 484 Vedtatt av Årsmøtet 25.02.20 1 Formål Godeset speidergruppes mål er å utvikle medlemmene til selvstendige og ansvarsbevisste mennesker

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik.

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik. REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ SPEIDING 30. OKTOBER 2011 Til stede: Arne Nørstebø (leder), Elin Vannes, Ingeborg Engh, Kathrine Myhre Nordby, Morten Qvenild Andersen, Raymond Homme, Solveig Ugelstad Rivelsrud

Detaljer

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde Regionsting 2017 Søndag 19. mars 2017, kl. 1530 Idrettssenteret, Molde Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. Sak 3

Detaljer

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Sakliste Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Sakliste Åpning av OIKs ting Sak nr. 1 Sak nr. 2 Sak nr. 3 Sak nr. 4 Sak nr. 5

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Endelig Inkalling til Kretsting Sak 1/2012 Konstituering Sak2/2012 - Årsapport 2011 Sak 3/2012 Regnskap 2011 Sak 4/2012 Budsjett 2012 Kretsstyret innkaller til kretsting

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.45 Kl 09.30 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Jarlsberg Konferansesenter, Tønsberg LØRDAG 26. april 2014 KL 10.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER 3. a) Godkjenning

Detaljer

KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009

KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009 KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009 Innholdsfortegnelse: 1. Kretsting og andre samlinger i kretsen 1.1 Kretsting 1.1.1 Andre bestemmelser om kretsting 1.2 Kretstingets årsmøte 1.2.1 Valg 1.2.2 Utgifter

Detaljer

Nytt fra Vesterlen Speidermuseum

Nytt fra Vesterlen Speidermuseum Nytt fra Vesterlen Speidermuseum 7. årgang 2017 ORGAN FOR MUSEUMSVENNENE NR. 1 OG / Veteranenes feiring av Tenkedagen Vesterlen krets av NSF - På vegne av Stavanger OG-3 ønsket Marta velkommen - og vi

Detaljer

Sogn og Fjordane krets

Sogn og Fjordane krets Sogn og Fjordane krets Oppgaver og organisering Innhold Forord...3 Ombud, komitéer og styrer...4 Kretsstyret...4 Speiderombud...4 Roverombud...4 Lederombud...4 Kretsleirkomité...5 Valgkomité...5 Kretsstyret...6

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Denne innkallingen distribueres til Gruppeledere, som igjen distribuerer denne til sine respektive ledere og tingmedlemmer

Denne innkallingen distribueres til Gruppeledere, som igjen distribuerer denne til sine respektive ledere og tingmedlemmer 29. september 2010 TIL KRETSTINGETS HALVÅRSMØTE Du innkalles herved til kretstingets halvårsmøte 13.oktober 2010. Vi starter kl.1900, og tar sikte på å være ferdig kl. 2100. Halvårsmøtet vil være på Speiderhuset

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

(Sist endret på Speidertinget 2014)

(Sist endret på Speidertinget 2014) Norges speiderforbund Grunnregler og lover (Sist endret på Speidertinget 2014) 1 Grunnregler 1-1 Organisasjonens navn er Norges speiderforbund (NSF), hvori er opptatt Norsk Speidergutt-Forbund og Norsk

Detaljer

Velkommen som delegat til Roverforum

Velkommen som delegat til Roverforum Velkommen som delegat til Roverforum Roverforum begynner å nærme seg og her kommer informasjon fra oss i prosjektgruppa. Hva er Roverforum? - Et forum hvor unge rovere skal få en mulighet til å ytre sine

Detaljer

FOLLO KRETS. Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut.

FOLLO KRETS. Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut. FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars 2011 Sted: Seiersten ungdomsskole i Drøbak Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut. SAK 1/2011

Detaljer

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger TING 2017 Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 1.april 2017 Levanger 1 1 Velkommen til Kretsting Nord-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(NTGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet NTGTK samt

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE TIL KRETSENE I NORGES SPEIDERFORBUND

SPØRREUNDERSØKELSE TIL KRETSENE I NORGES SPEIDERFORBUND SPØRREUNDERSØKELSE TIL KRETSENE I NORGES SPEIDERFORBUND KORT ORIENTERING: OBS! Undersøkelsen har 31 spørsmål og må besvares i sin helhet. Dere kan ikke lagre og gå tilbake til undersøkelsen senere. Bruk

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund

Innkalling til årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Innkalling til årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Speiderhuset i Studsdalen Kragerø 5. mars 2014 kl. 18:30 5. mars 2014 ÅRSMØTE I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1 av 13 Medlemmer av KRETSTINGET

Detaljer

Endelig kretstingsinnkalling 2014

Endelig kretstingsinnkalling 2014 Endelig kretstingsinnkalling 2014 Sak 1/2014 - Konstituering 1/1 - Godkjenning av innkalling og saksliste årsmøtet 2014 1/2 - Valg av møteleder 1/3 - Godkjenning av forretningsorden (Se forslag til endring

Detaljer

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK ÅRSMØTE NJJK KL. 18:00 10. FEBRUAR 2016 Velkommen! Styret NJJK SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden... 3 3. Velge dirigent(er), referent

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim TING 2017 Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 18.mars 2017 Trondheim 1 1 Velkommen til Kretsting Sør-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(STGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet STGTK samt

Detaljer

Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets

Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets 20.-22.10.2006 på Melhus Trondheim 27.09.06 Denne innkalingen er sendt til gruppeledere, direktemedlemmer, husrådet og regnskapsfører. Gruppeleder må sørge

Detaljer

Kretstingets årsmøte, Flatanger

Kretstingets årsmøte, Flatanger Kretstingets årsmøte, Flatanger 14.02.04. Referat. Sak.1. Åpning. Årsmøtet ble innledet med lystenning og hilsen fra hver av de representerte gruppene. Sak 2. Konstituering. A. Godkjenning av delegater.

Detaljer

Saksliste. Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2013 - Sakspapirer pr 22.02.2013 1 ÅPNING

Saksliste. Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2013 - Sakspapirer pr 22.02.2013 1 ÅPNING 1 ÅPNING Saksliste SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 Forslag til vedtak: t tar godkjenning av protokollen for årsmøtet 2014 til orientering. NKA 3/15 a PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Kretsting søndag 6. mars klokken 1830. Sted: Furuly menighetssenter, Råde Sak 0/2013 - Mat Sak 1/2013 Konstituering Sak2/2013 - Årsrapport 2012 Sak 3/2013 Regnskap

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Sanner Hotell, Gran. PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Ved årsmøtet var det til sammen 78 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/14 Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Årsberetning 2016 Nedre Buskerud Krets

Årsberetning 2016 Nedre Buskerud Krets Årsberetning 2016 Nedre Buskerud Krets Organisasjon; Kretsstyret. Kretsstyrets sammensetning før årsmøtet 7.april Helge Jensen Kretsleder Hanne Bredde Vig Ingrid Nørstebø Laache Rune Haukedal Valdemar

Detaljer

Norges Volleyballforbund. Region Rogaland. Protokoll. Regionsting. 3. mai Sandvigå 7, Stavanger

Norges Volleyballforbund. Region Rogaland. Protokoll. Regionsting. 3. mai Sandvigå 7, Stavanger Norges Volleyballforbund Region Rogaland Protokoll Regionsting 3. mai 2017 Sandvigå 7, Stavanger NVBF Region Rogaland Regionsting 2017 Stavanger tirsdag 3. mai 2017 SAKSLISTE Åpning 1) Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Norges Volleyballforbund Region Agder Protokoll Regionsting 9. mai 2017 Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Tilstede på tinget 2017: Fra klubbene: Dag Roalkvam, Farsund IL Jens Olav Rydningen, Froland

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

Referat fra gruppeting 4/6-15

Referat fra gruppeting 4/6-15 1.Sandnes speidergruppe Stiftet 1914 Referat fra gruppeting 4/6-15 Tilstede Speidere: Rovere: Ledere: Nikolai Lorentzen, Karolis Kivaras, Maren Grødem Larsen, Kaja Otterøen, Kristoffer Ausland, Sebastian

Detaljer

Innkalling til Kretstingets årsmøte 28. feb - 1. mars 2014

Innkalling til Kretstingets årsmøte 28. feb - 1. mars 2014 Til kretsens grupper Innkalling til Kretstingets årsmøte 28. feb - 1. mars 2014 Valgte medlemmer til kretstinget i din gruppe innkalles med dette til Kretstingets årsmøte i Lysheim grendehus, Sparbu, fredag

Detaljer

ABspeiderne.no Norges Speiderforbund Wøien Gård, Gml. Lommedalsv 33, 1339 VØYENENGA

ABspeiderne.no Norges Speiderforbund Wøien Gård, Gml. Lommedalsv 33, 1339 VØYENENGA ABspeiderne.no Norges Speiderforbund Wøien Gård, Gml. Lommedalsv 33, 1339 VØYENENGA Protokoll fra kretsting 2009/1 Tlf: 67 13 60 32 Org.nr: 971429593 Hjemmeside: abspeiderne.no E-post: post@abspeiderne.no

Detaljer

Årsberetning 2015 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund

Årsberetning 2015 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2015 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Kretsleder har ordet kretsleder Kretsstyret Fram til kretstinget 26. februar 2015 hadde styret denne sammensetningen: Kretsleder: Kurt Vidar

Detaljer

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Speidertinget nærmer seg med stormskritt. Helgen 3.-5. november skal ny speidersjef og nytt speiderstyre velges, nye lover skal vedtas eller forkastes,

Detaljer

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK ÅRSMØTE NJJK KL. 18:00 25. FEBRUAR 2015 Velkommen! Styret NJJK SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden... 3 3. Velge dirigent(er), referent

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

REFERAT FRA KRETSTING I KRISTIANSAND FREDAG 8. MARS 2013

REFERAT FRA KRETSTING I KRISTIANSAND FREDAG 8. MARS 2013 REFERAT FRA KRETSTING I KRISTIANSAND FREDAG 8. MARS 2013 Møtet ble holdt i Lund kirke og kvelden startet med åpning av Ragnhild K. Eggen, gruppeleder i Kristiansand V. Så ble vi servert tacogryte med tilbehør

Detaljer

10.10.2012 Oslospeiderne av NSF, 93 04 06 83/ post@oslospeiderne.no - Pb 6927 St. Olavs plass, 0130 Oslo

10.10.2012 Oslospeiderne av NSF, 93 04 06 83/ post@oslospeiderne.no - Pb 6927 St. Olavs plass, 0130 Oslo Til kretstingets representanter Innkalling sendes kun elektronisk og til alle medlemmer over 15 år. Representanter til tinget velges av gruppetinget (se under). Delegater meldes på via medlemssystemet,

Detaljer

REFERAT KRETSTING FEBRUAR 2002 LABERGET LEIRSTED SKOGN

REFERAT KRETSTING FEBRUAR 2002 LABERGET LEIRSTED SKOGN REFERAT KRETSTING 8. - 9.FEBRUAR 2002 LABERGET LEIRSTED SKOGN 01/02 Åpning av kretstingets årsmøte Arnt J. Øvreness sto for åpningen, den besto av flaggutrulling med sang. Deretter kom en person fra hver

Detaljer