Vesterlen krets av NSF - Årsmøte Sakspapirer pr Saksliste 1 ÅPNING...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2004 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING..."

Transkript

1 Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE KONSTITUERING GODKJENNING AV REPRESENTANTENE GODKJENNING AV TELLEKORPS VALG AV TO REFERENTER VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN INNVALGTE MEDLEMMER AV KRETSTINGET GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN ÅRSMELDING KRETSSTYRET ADMINISTRASJON MEDLEMSTALL PR KRETSENS TILLITSVALGTE LEDERTRENERE KRETSENS KOMITÉER KRETSENS/KOMITÉENES ARRANGEMENTER M.V LEDERTRENING FURENESET SPEIDERTUN REPRESENTASJON SLUTTORD REGNSKAP RESULTATREGNSKAP FOR KRETSEN RESULTATREGNSKAP FOR FURENESET SPEIDERTUN REGNSKAP FOR KRETSLEIR 2003 (TIL INFORMASJON) STATUS PR REVISORS BERETNING DISPONERING AV OVERSKUDD ARBEIDSPLAN ARBEIDSMÅL AKTIVITETSPLAN BUDSJETT BUDSJETT FOR KRETSEN BUDSJETT FOR FURENESET SPEIDERTUN VALG VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITÉ VALG AV MØTELEDERE VALG AV DELEGATER TIL SPEIDERTING VALG AV DELEGATER TIL ROVERFORUM VALG AV DELEGATER TIL SPEIDERFORUM VALG AV REVISOR AVSLUTNING

2 2 Konstituering 2.1 Godkjenning av representantene Liste over representantene vil bli lagt fram på tinget. 2.2 Godkjenning av tellekorps Hundvåg 1 og Hundvåg MS speidergrupper v/ Lisbeth Hegreberg Kretsstyret innstiller: Tellekorpset godkjennes 2.3 Valg av to referenter Kretsstyret innstiller: Eli Godeseth og Wenche Havn 2.4 Valg av to delegater til å underskrive protokollen Kretsstyret innstiller: Anine Eilertsen og Gunnar Skundberg 2.5 Innvalgte medlemmer av kretstinget Innvalgt fra kretsting 16. mars 2002: Aud Mork Knudsen og Eli Godeseth for 2003 og 2004 Innvalgt fra kretsting 15. mars 2003: Reidun Egeland for 2004 og Godkjenning av innkalling og saksliste Kretsstyret innstiller: Innkalling og saksliste godkjennes 2

3 2.7 Forretningsorden Kretstinget ledes av de valgte møteledere. Registrering av delegater foregår kun før Kretstinget starter, og i pauser under tinget Protokoll føres av to valgte referenter. Den undertegnes av møtelederne, de to valgte delegatene og møtereferentene Ingen representanter har rett til ordet mer enn to ganger i samme sak, med unntak av forslagsstilleren. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden *1), har rett til ett minutts taletid. Møtelederen har rett til å foreslå avkorting av taletiden og foreslå strek *2) med de inntegnede talere. Registrerte observatører har talerett. Møteleder kan foreslå å innskrenke denne Alle forslag må innleveres skriftlig til møtelederne, undertegnet med representantens navn og nummer. Nye forslag kan ikke legges frem etter at strek er satt og fremsatte forslag kan da ikke trekkes tilbake. Saker som ikke står på sakslisten kan ikke fremmes Alle forslag avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer telles ikke med. Ved stemmelikhet anses forslaget som falt. Alle valg avgjøres ved alminnelig flertall, (mindre enn halvparten, men flere stemmer enn nestemann, blanke stemmer teller ikke med). Alle valg foregår skriftlig når det er mer enn én kandidat, eller når én av representantene forlanger det. Ved omvalg strykes inntil to kandidater (de to med minst stemmer fra siste valgrunde). Det må være igjen minst en kandidat mer enn det som skal velges. Ved stemmelikhet mellom to kandidater, avgjøres valget ved loddtrekning etter 2. valgrunde med stemmelikhet. Det kan ikke stilles benkeforslag ved valg bortsett fra valg til speiderforum og roverforum, hvor det tillates benkeforslag på tingets deltagere. De som er med i tellekorps bør ikke ha stemmerett (teknisk arrangør skaffer tellekorps) I protokollen føres inn alle forslag og de vedtak som blir gjort, med antall stemmer for og imot. Likeledes innføres i protokollen navnene på de representanter som har hatt ordet under de forskjellige saker Protokoll fra kretstinget trykkes i Nytt fra Vesterlen og distribueres til alle tingets delegater Kretstingets møte er åpent for alle interesserte. *1) Forlange ordet til forretningsorden vil si innlegg vedrørende behandlingen av saken. *2) Sette strek betyr at ingen flere talere kan forlange ordet enn de som møtelederne allerede har notert. Kretsstyret innstiller: Forretningsorden for kretstinget 2004 godkjennes 3

4 3 Årsmelding 3.1 Kretsstyret Kretsstyret pr Kretsleder Odd Rune Malterud Strand Tau Visekretsleder Helene Bø Randaberg Styremedlemmer Trond Austdal 1. Sola Helge Bjelland 2. Stavanger Erling Groth 1. Lura Ellen Johannessen Hundvåg MS Knut Slettebak Egersund FA. 3.2 Administrasjon Kretssekretær: Eli Godeseth, ansatt i full stilling. Kretskontor: Haugåsstubben 1B, 4016 Stavanger Postadresse: Haugåsstubben 1B, 4016 Stavanger Fast kontortid: Mand., onsd. og torsd. kl Tirsdag kl Regnskapsfører: Reidun Egeland Hinna Pressetalsmann: Ivar A. Nøttestad Madla Internasjonal kontakt: John Steinar Aske Hundvåg MS Kretskontoret har telefonsvarer tilkoplet tlf.nr når det ikke er betjent. Kretsen har også telefax ( ), og e-post-adresse: Kretsens nettsider: vesterlen.scout.no 4

5 3.3 Medlemstall pr Gruppe Ant. medl. bet. Ant.medl.bet. Endring i % pr Pr Fra 02 til 03 Vesterlen krets ,6 Figgjo speidergruppe Godeset speidergruppe ,6 1. Egersund speidergruppe ,9 Madla speidergruppe ,4 )* Stavanger 8. Speidergruppe ,4 2. Stavanger speidergruppe ,5 7. Stavanger speidergruppe ,9 Hinna speidergruppe Hundvåg I speidergruppe ,9 Tasta speidergruppe ,3 Forus speidergruppe Hetland speidergruppe ,4 Randaberg speidergruppe ,2 1. Sola speidergruppe ,3 1. Tananger sjøspeidergruppe ,7 Sauda I speidergruppe 24 2 Hvilende Strand Jørpeland speidergruppe ,8 Strand Tau speidergruppe ,5 1. Sandnes speidergruppe ,4 2. Sandnes sjøspeidergruppe ,0 1. Lura speidergruppe ,0 Riska speidergruppe ,6 Kverneland speidergruppe ,1 Bryne speidergruppe ,0 Hå-Nærbø speidergruppe ,8 Stavanger Old Guides I speidergr Stavanger Old Guides II speidergr ,0 Stavanger Old Guides III speidergr Hinna 1. Old Guides speidergruppe Hinna 2. Old Guides speidergruppe Hå-Nærbø Old Guides speidergr Bryne Old Guides speidergruppe ,5 Randaberg Old Guides speidergr Strand Jørpeland Old Guides sp.gr Mosikken Old Guides speidergr Øyane sjøspeidergruppe 3 1 Hvilende Rovernes beredskapsgruppe Ny Hovsherad ,7 Egersund FA speidergruppe ,9 Sandnes FA speidergruppe ,6 Stavanger BSK ,3 Bryne FSK speidergruppe 1 1 Hvilende Riska FSK speidergruppe ,5 Hundvåg MS speidergruppe ,2 Sandnes MS speidergruppe ,0 Egersund MS speidergruppe 11 0 Nedlagt Stavanger MS speidergruppe ,2 Stavanger NMU speidergruppe Sum Vesterlen krets ,6 5

6 )* Mange rovere har gått over fra Madla speidergruppe til Rovernes beredskapsgruppe Nord Jæren 3.4 Kretsens tillitsvalgte Kretsen har i tillegg til kretsstyret følgende tillitsvalgte pr. 31. desember 2003: Delegater til speiderting I tillegg til kretsleder som er fast delegat på speiderting, ble følgende personer den 16. mars 2002 valgt for 2 år: Helge Bjelland Torstein Hafsøe Håvard Otto Gunnar Skundberg Varadelegater: Wigdis Kalsås Helene Bø Herdis Meldahl Ivar A. Nøttestad Nicolai Dørheim Odd Westersjø 2. Stavanger Madla Hå-Nærbø 2. Sandnes sjø Strand Jørpeland Randaberg Hinna Madla 1. Hetland Hundvåg MS Delegater til speiderforum Valgt for 2 år: Stina Kommedal Tasta Astrid U. Lien Randaberg Varadelegater: Susanne Aske Røen Elise Aske Tasta Hundvåg MS Delegater til roverforum Valgt for to år: Natalie Godeseth Godeset Håvard Otto Hå Nærbø Varadelegater: Torstein Hafsøe Anneli Eide Valgkomité Valgt for to år: Arne Alsvik Lars Atle Andersen Anne Cathrine Larsen Varamedlem: Eve Nordvall Madla 1. Sandnes Strand Jørpeland Tasta 2. Stavanger Kverneland Følgende ble valgt for ett år fram til og med : Møteledere for kretsting 6 Jon Alsos Stavanger 8. Lars Meling Hultin Strand Jørpeland

7 Varamøteleder: Ivar A. Nøttestad Madla Revisor Tønnes Ognedal 3.5 Ledertrenere Jon Alsos Stavanger 8. Lars Atle Andersen Tasta sp.gr. Anne Brit Egeland Hinna sp.gr Reidun Egeland Hinna sp.gr. Ola Helgeland 1. Sandnes Asta Jacobsen Stavanger O.G. III Jan Jacobsen Vesterlen krets, dir. medl. Aud Mork Knudsen Vesterlen krets, dir. medl. Vibeke Bø Langeland Strand Jørpeland Torbjørn Larsen 7. Stavanger Nils Lindaas 1. Sandnes Geir Martens Bryne sp.gr. Lovise Mæland 1. Tananger Sjø Britt Oma Vesterlen krets, dir. medl. Gunnar Skundberg 2. Sandnes Sjø Odd Westersjø Hundvåg M.S. 3.6 Kretsens komitéer Organisasjonsplan KRETSTING KRETSSTYRE Aktivitetskomiteen Ledertreningskomiteen Fureneskomiteen Prosjektgrupper Prosjektgrupper Kursstaber Ressurspersoner Kretsens komitéer pr. 31. desember 2003: Oppnevnt til : Ledertrenerkomitéen: Gunnar Skundberg, leder Reidun Egeland Aud Mork Knutsen Vibeke Bø Langeland Nils Lindaas Tønnes Ognedal 2. Sandnes Sjø Hinna Dir. medl. krets Strand/Jørpeland 1. Sandnes 7. Stavanger : Brit Marie Mikalsen Sande, leder Åshild Båtnes Siren Haugenes Gunvor Opland Oddny Aanensen Dir. medl. krets 2. Sandnes sjø 1. Sandnes Madla Madla 7

8 Fureneskomitéen: Wigdis Kalsås, leder John Steinar Aske Eli Godeseth Aud Mork Knutsen Arvid Langeland Geir Martens Gunnar Skundberg Andre Komité Old Guides: Asta Jacobsen, leder Gunvor Steinsland Jensen Sissel Larsen Liv Lindberg Kjellaug Voster Rovernes beredskapsstyrke, RBS: Stian Leikvoll Pedersen, leder Ronny Idland, nestleder Elisabeth Helgesen Leidulv Klovning Ivar Anton Nøttestad Aleksander Simonsen Strand Jørpeland Hundvåg MS Vesterlen krets, dir. medl. Vesterlen krets, dir. medl. Strand Jørpeland Bryne 2. Sandnes Sjø Stavanger O.G. III Bryne O.G. Stavanger O.G. III Mosikken O.G Strand Jørpeland O.G. Rovernes beredskapsgr. Nord Jæren Rovernes beredskapsgr. Nord Jæren Rovernes beredskapsgr. Nord Jæren Rovernes beredskapsgr. Nord Jæren Madla Rovernes beredskapsgr. Nord Jæren Rovernes beredskapsgruppe Nord Jæren er nå en egen speidergruppe og vil for ettertiden ikke stå under dette punktet i årsmeldingen. 3.7 Kretsens/komitéenes arrangementer m.v Kretsting Årsmøtet ble avholdt den 15. mars 2003 på Sandnes vgs. med 58 ledere, rovere, speidere og inviterte tilstede. 1. Sandnes sp.gr. var teknisk arrangør, Jon Alsos og Lars Meling Hultin var møteledere. Vi hadde besøk av ordfører i Sandnes kommune, Jostein Rovik. Årsmøtet behandlet kretsens årsmelding, regnskap, budsjett, ett innkommet forslag og arbeidsplan. Det ble valgt møteledere og revisor Kretsstyret Kretsstyret har hatt 12 møter og behandlet 154 saker i løpet av året. Av større saker som kretsstyret har arbeidet med kan følgende nevnes: 8 Vitaminpatruljene Økonomi Samlinger for gruppeledelsen og komitéene Samtale med nye ledere Oppnevnelser Kretsleir 2003 Fureneset speidertun Ekspansjon Beredskap Nytt fra Vesterlen Lindøyfestivalen

9 Speidermuséum Komitémøter Det er avholdt 3 komitémøter på våren, i januar, mars og mai. Det er avholdt 6 møter på høsten. Oppgaver s hovedoppgave består i å organisere arrangement for alle kretsens medlemmer (gjelder ikke lederkurs) og komme med forslag til terminliste hvert år. utarbeider også forslag til budsjett for poster som faller inn under komitéens virkefelt innen samme dato. Aktivitetene skal i størst mulig grad være selvfinansierende. Medlemmer 1. halvår 2003: Herdis Meldahl (leder) Gunvor Opland Anne Lise Naaden Siren Haugenes Ingjerd Osmundsen Eirik Østerhaug 2. halvår 2003: Brit Marie M. Sande (leder) Siren Haugenes Gunvor Opland Åshild Båtnes Oddny Aanensen Juletreff - Vi synger og danser julen ut arrangert av kretsstyret 76 stykker hadde funnet veien til Sola Strand Hotell på 20. dag jul. Eirik Sønneland (tidligere 1. Tananger sjø gutt) var kveldens hovedinnhold. Han fortalte fra sin polferd over Antarktis. Det ble litt tid til lek og moro og noe informasjon før vi avsluttet med speiderbønnen Peff/ass og rover sammen på vinterspeiding på Gullingen i Suldal 50 peff/ass samt 30 rovere møttes ved Tauferga og fyllte opp to busser, og dro til Gullingen leirskole - kjempested med flotte skianlegg. Peffene fordelte seg i rom i en bygning og roverne ble innlosjert i eget hus. Mesteparten av disse satte i gang med RBS sitt vinterkurs. Lørdag la kursdeltakerne i vei innover vidda og ble dradd av gårde etter snøscooteren. De andre tok snøbrett, slalomski og turski fatt og labbet i vei til skitrekket. Om kvelden samlet alle 86 seg i et stort klasserom til "leirbål" og moro som varte til sent på kveld. Søndag morgen holdt én av patruljene en fin Scouts Own som både rovere og peffer tok del i. Etterpå var alle på ski før tradisjonell utvasking og avslutning Rovernes store Risk-turnering 1. mars 2003 fant muntre rovere, for tredje år på rad, veien fram til Madla speiderhus til ett døgn med strategi og spilleglede rundt brettspillet RISK. Hele 22 deltakere medførte en god start på konkurransen og 5 brett måtte bli tatt i bruk under innledende runder. Med innledende runder ferdig ble det satt i gang med kåring av prisene for beste kostyme (Geir Helge Krey) og den spennende prisen Nattens Dronning (Natalie Godeseth). Semifinalen hadde 18 spillere, og finalen var ferdig rundt kl søndag morgen. Risk-general ble Geir Helge Krey Kretsbannerkonkurranse på Vaulen Helgen var vellykket på alle måter med bra innsats fra alle patruljer. Speiderene var godt fornøyd med oppgavene og jobbet seg raskt gjennom teoridelen. Oorienteringsløypen var for lang for noen, mens andre klarte å finne alle postene innen avsatt tid. Oppgaven med å lage hengebro ga mange utfordringer og diskusjoner i patruljene, men resultatet ble bra til slutt for alle sammen. Søndagens rundløype var godt sammensatt og ga mange utfordringer for patruljene. Leirbålet er alltid topp for speiderene og mange stilte opp med vitser, sketsjer og historier. Det deltok 40 patruljer, og de beste var: Plass Patrulje Poeng 1. Tasta Rev 421,0 2. Tasta Bjørn 409,0 3. Tasta Ørn 388,5 4. Hinna 2. tr. Albatross 379, Stavanger Bjørn 371,0 9

10 10 Vesterlen krets av NSF - Årsmøte Sakspapirer pr oktober var det NM i speiding i Sykkylven i Møre og Romsdal og i en svært jevn NM-konkurranse kapret Bjørn, Ørn og Rev fra Tasta henholdsvis 11., 13. og 49. plass. En flott innsats i et mesterskap hvor rammene var spennende og nye og værgudene var en av de tøffeste konkurrentene.totalt deltok det 88 patruljer i Norgesmesterskapet Småspeiderkonkurranse Melsheitrollet på Vaulen Småspeiderkonkuransen Melsheitrollet ble dette året holdt på Vaulen badeplass søndag 25. mai. Til sammen 21 patruljer hvor 9 grupper var representert. Det var 14 poster, der det meste som en småspeider bør kunne var med. Løypa gikk langs sjøkanten. Den var kanskje i det korteste laget, derfor ble det noe venting mellom postene. Vinnere fra i fjor måtte gi fra seg Melsheitrollet til årets vinnere som ble: 1. plass 1. Hetland, gult kull 2. plass Hundvåg MS, blanda kull 3. plass 1. Tananger sjø, 1. flokk Regional RR-5-lamp Natt-orienteringen var første oppgave, 9 lag stilte til start og kl kom resultatet av den: Kompressor vant. Lørdag er en heftig dag under en 5-kamp, woodcraft, teori, hemmelig oppgave og dag-o-løp. Mange gode svar og flotte innsatser. Snoopy fra Egersund vant woodcraft- og teorioppgavene. En kvernalandsrover løp inn til beste tid i dagorienteringen. Så var det hemmelig oppgave: Lag et bowlingsett bestående av 6 trekjegler og 2 kuler, - helst som apehånd. Det ble spikket, tegnet, hamret, kappet og til slutt måtte settene prøves. Peisestuen var en ypperlig bowlingbane, og Madla Commandoes vant med TURbo hakk i hæl. Søndag var det hinderløype med 20 hinder på kortest mulig tid. Vaselin 2 fra Kverneland vant hinderløypa, men ikke 5-kampen totalt. Resultatlisten: 1. TURbo, 2.Stavanger 429,91 2. Kompressor, Egersund FA 406,98 3. Snoopy, Egersund FA 400,48 4. Vaselin 2, Kverneland 382,79 5. Madla Commandoes, Madla 367,61 6. Vaselin 1, Kverneland 332,23 7. Isbjørn, Riska 277,29 8. Koseflass, Hundvåg MS 243,91 9. Miniflass, Hundvåg MS 228, Ledernes Furenesdager. Pågrunn av liten påmelding besluttet vi å avlyse dette i år Speidernes/Rovernes Sportsdag. Også i år var sportsdagen lagt til Gautestehallen på Gausel. Det var i år meldt på 7 lag til speidernes vollyballcup, 4 lag til rovercupen og 3 lag til innefotball. Det var mye godt spill og god innsats fra alle lagene.kampstart var ca. kl Roverne stilte også som dommere. RBS var på plass i tilfelle det skulle oppstå skader. Det gjorde det heldigvis ikke. I rovercupen var det tilslutt Vaselin fra Kverneland som vant. 2. plass: Forus Highlanders, 3.plass: Hinna og 4. plass gikk til Flass, Hundvåg MS. I speidernes volleyballcup var det Hinna som vant. Strand Jørpeland som kom på 2. plass etter at det var spilt 2 serier. Stifinnernes innefotballcup: 1.plass: Sola 1.lag, 2.plass: Sola 2.lag, 3.plass: 1. Tananger Sjø Fredslyset St. Georgsgildene i Norge ordner det slik at Fredslyset kommer tidsnok til å kunne brukes første søndag i advent. Lyset ankom i år Stavanger jernbanestasjon fra Kristiansand torsdag kveld november med kretssekretær Eli Godeseth Nissefest i skogen for småspeidere/bevere I år valgte vi å legge det til Alsvik Natursenter på Lutsi i Sandnes. Her var det godt tilrettelagt med strøm og mulighet for å trekke under tak hvis det skulle være dårlig vær. Vi var ca 150 stk som var nisser i skogen. Gode hjelpere var roverne fra 1. Sandnes og St.Georgsgildet i Sandnes. Fredslyset ble båret fram av Marta Byberg, leder for gildene i Sandnes. Etter åpning med flaggutfoldelse tente vi varden med flamme fra Fredslyset. Så spiste vi grøt og hadde gang rundt juletreet. Etterpå kom nissene med pakker. Tilslutt sang vi småspeiderbønnen.

11 Roverjul Roverlaget TURbo fra 2. Stavanger ved Helge Bjelland var arrangør. Ca 25 rovere kom. Det ble servert grøt, spekemat og flatbrød. Årets nisse ble Trine Tjørhom fra Godeset. Ellers ble det konkurranser og sosilat samvær Old Guides O.G. Vesterlen består av 10 grupper med 70 medlemmer. Tenkedagen ble markert på Blåhaug med 32 tilstede. Årsmøte og OG-basar er arrangert. 2 OG er fra Vesterlen krets var med på OG-treffet på landsplan, som i år ble arrangert i Moss. Ellers har OG ene i Vesterlen krets gitt håndarbeider som forbundet bruker som gaver Årsmelding pressetalsmann Pressetalsmann har etter forespørsel hjulpet grupper, komitéer og kretsstyret med saker mot media. Kretsleiren var den største mediebegivenheten i året som gikk. Leiren ble dekket av alle media, både TV, radio (direkte fra haiken) og aviser fra hele distriktet Årsmelding RBS 2003 Rovernes beredskapsstyrke har også i 2003 hatt et aktivt år. Styrken har 97 vanlige medlemme og 38 reserve medlemmer. RBS deltok i fjor på 13 leteaksjoner/redningsaksjoner. RBS har gjennom Speidernes beredskapstelefon bistått NSF ved 1 speiderulykke i året som gikk. Ved forspørsel har RBS undervist i speidergrupper. RBS har også besøkt flere gruppeting for å markedsføre Sjekklister for speidere på tur. Styrken har møte annen hver uke, samt en rekke kurs. RBS har i årets som gikk hatt deltakere på bl.a. turlederkurs vinter og instruktørkurs i førstehjelp. RBS har i 2003 registert seg som egen speidergruppe; Rovernes beredskapsgruppe, Nord Jæren. Gruppen hadde 41 medlemmer pr Ledertrening Komité ledertrening Komitéens arbeid Komitéen har hatt 2 møter våren og 3 møter høsten. Av saker komitéen har arbeidet med utenom planer i forbindelse med kurs/seminarer kan nevnes: Utvikling av ledertrenermiljøet, bl.a. utvidelse av veilederstaben. Det har blitt med noen nye veiledere i grunntreningen, og i patruljeførerkursene har vært brukt rovere og yngre ledere. Utgitt kursbrosjyre til bruk i gruppene og et eget ark for førerpatrulje i tropp. Arrangert seminarer i forbindelse med nytt treningsprogram, SpeiderBasen. Leder og enkeltmedlemmer i komitéen har deltatt i og hatt innslag på en del andre arrangementer i kretsen Kurs i grunntreningen Kursene for ledere i kretsen Det er gjennomført rening 1, Trening 2 og Trening 3. Innføringskurset høsten 2003 ble avlyst p.g.a. for få påmeldte. Trening 1 og 2 ble arrangert over fredag/lørdag på Fureneset, + en kveld i huset til Sjøspeiderne i Sandnes. Trening 3 ble gjennomført over en helg på Fureneset + en avslutningskveld på Blåhaug. Det er gjennomført patruljeførerkurs 1 og 2 på Fureneset. Kurs i grunntreningen Kurs Ant. kurs Timer Delt. Stab 11

12 Innføringskurs oktober 1 - avlyst Trening 1 - november Trening 2 januar/februar Trening 3 september/oktober Andre kurs Andre kurs/samlinger Arrangement Ant. kurs Timer Delt. Stab Seminar nye gruppeledere Kurs i leirliv Veilederkurs Seminar SpeiderBasen Roverlagskurs 1 - avlyst Patruljeførerkurs 1 november Patruljeførerkurs 2 september Ledertrenerseminar vår Ledertrenerseminar høst Seminar tr.progr. stifinnerledere Seminar tr.progr. vandrerledere TG-samling Samtale med nye ledere pr. kveld Trekløver Gilwell Trekløver Gilwell-samlingen ble avholdt i forbindelse med kretsleiren på Fureneset med 23 deltakere Ledertrening i NSF Norled: Anne Brit Egeland deltok. Ledertrenerkurs: Ellen Johannssen gikk første del i juni Fullført grunntrening og TG-kurs Trekløver Gilwell: Ingen Grunntreningen: 18 ledere fullførte denne i Fureneset speidertun Det er utført fortløpende reparasjoner på stoler og bord og div. andre ting. Låven har fått strøm og lampetter er montert. Panelingen av veggene er nesten ferdig og gipsplater er satt opp i tak og vegger i rommet utenfor kjøkkenet Uteområdet: Her er det gjort en del forbedringer og det er drenert og lagt grus. Det har blitt ryddet og vasket. Reiene har fått tak Utleie NSF helger uker Vesterlen krets helger uker dager Grupper m/overn helger dager 12

13 Andre helger uked m/overn enkeltd. 4 uker 5 uker 3 uker 1 uke 4 uker leir Totalt helger Totalt overn.døgn Representasjon Utover det som er omtalt andre steder i årsmeldingen, nevnes følgende: På forbundsplan Kretsleder Odd Rune Malterud deltok på krets-/korpsledersamling, mai Visekretsleder Helene Bø deltok på krets-/korpsledersamling sept i Fredrikstad i forbindelse med Ekstraordinært Speiderting Innen krets Odd Rune Malterud St. Georgsdagsarr. i St.Petri kirke, møte m/stavanger Speiderne på Hanssons Minde, TG-samling, begravelse til Tora Alsos. Helge Bjelland Kick-off-arrangement i forb. m/speiderbasen i Notodden, Lindøyfestivalen. Helene Bø: Møte m/stavanger Speiderne på Hanssons Minde, Lindøyfestivalen, Gladmatfestivalen, Ekstraordinært Speiderting i Fredrikstad 2003, Forus speidergruppes 30-års-jubiléum, begravelse til Tora Alsos. Ellen Johannessen Regional R-5-kamp, O.G.-basaren, Forus speidergruppes 30-års-jubiléum, begravelse til Tora Alsos. Knut Slettebak Kick-off-arrangement i forb. m/speiderbasen i Notodden, samtale m/nye ledere. Eli Godeseth: Møte med Rogaland Fylkeskommune ang. strategisk kulturplan for Rogaland, møte for ansatte i NSF i Oslo, Tenkedagsfeiring med O.G. ene på Blåhaug, Riskturneringen, årsmøte i Blåhei/Blåhaug, årsmøte i FNF Rogaland i Stavanger Turistforening, St.Georgsdagsarr. i St.Petri kirke, Kick-off-arrangement i forb. m/speiderbasen i Notodden, møte m/stavanger Speiderne på Hanssons Minde, møte med Rogaland Idrettskrets, årsmøte for O.G.-gruppene, Lindøyfestivalen, Gladmatfestivalen, regional rover-5-kamp, Ekstraordinært Speiderting i Fredrikstad 2003, hentet Fredslyset 2003 i Kristiansand, Forus speidergruppes 30-års-jubiléum, begravelse til Alfred Trovik, begravelse til Tora Alsos, begravelse til Gerd Hammerø, juleavslutning Kverneland sp.gr., møte i komitéen for Speidermuséet Oppgaver innen sentrale NSF Lars Atle Andersen Gunnar Skundberg Anne Brit Egeland Ivar A. Nøttestad Speiderstyremedlem International Commissioner WOSM i Norge, Medlem av Nordisk samarbeidskomite (Leder september ) Medlem av prosjektgruppen for utvikling av det nordiske samarbeidet. Koordinator for sjøspeiding i Norge Medlem av prosjektgruppen for revisjon av ledertrenerkurset Leder for Speidernes beredskapstelefon Leder for styret for Rovernes beredskapsgrupper Medlem av prosjektgruppen for Kick-off for det nye treningsprogrammet Medlem av hovedkomitéen for Fureneset speidertun Aud Mork Knutsen Asta Jacobsen Sekretær i O.G.-komitéen sentralt Stina Kommedal: Prosjektleder for ekstraordinært Speiderforum 2003 Håvard Otto: Prosjektleder for ekstraordinært Roverforum

14 3.11 Sluttord Kretsen har takket være en iherdig innsats blant medlemmene hatt et aktivt år med felles høydepunkt i årtusenets kretsleir Vill og Vennlig på Furuneset. Kretsen har denne perioden også hatt til dels store utskiftninger i både kretsstyret og i Aktivitetskomitèen. Dette kan nok enkelte ganger være sunt, spesielt med tanke på at en overtar et velsmurt maskineri med en daglig leder som holder orden på bestikket. Med bakgrunn i en spørreundersøkelse sendt til alle gruppene må en kunne si at kretsens ambisiøse mål i perioden vanskelig lar seg måle i tall. Fellesnevneren blant disse kan likevel sies å være synlige med en liten økning av medlemmer i front. Det nye treningsprogrammet er blitt lagt stor vekt på, både i regi av krets og grupper, og det håpes at dette skal kunne være en felles plattform som vi kan være stolte av å tilhøre. Kretsen har også lagt mye vekt på Vitaminpatruljearbeidet. Med bakgrunn i de 3 innkomne årsrapportene fra veiledrene viser det seg at denne ordningen absolutt har livets rett, men bør ikke legges opp som en plikt. Både og Ledertrenerkomitéen har atter en gang gjennomført sine mange arrangement og kurs med 10 i stil. Fureneskomitéen har hatt flere uvurderlige dugnader, og vi har fått etablert en spennende og driftig komité for peffleir RBS har fått en utvidet betydning for flere etter et vellykket opplegg med innlagt storøvelse på kretsleiren. O.G. ene de vikelige speiderne, har også i år avholdt basar der inntektene går til opparbeidelse av området rundt OG-hytta. Det nye kretsstyret har etter hvert fått til en fornuftig arbeidsfordeling mot felles mål for kretsen, og håper at gruppene i enda større grad, benytter seg av den to-veis-kommunikasjonen dette krever. Kretsstyret retter en stor takk til hver enkelt av DERE for det store arbeidet som gjøres i speideren. Stavanger, 3. februar 2004 Med speiderhilsen Odd Rune Malterud Kretsleder Helene Bø Visekretsleder Trond Austdal Helge Bjelland Erling Groth Ellen Johannessen Knut Slettebak 14

15 Kretsstyret innstiller: Årsmelding for 2003 godkjennes 15

16 4 Regnskap 4.1 Resultatregnskap for kretsen 2003 Budsjett REGNSKAP Gruppe konto INNTEKTER 30 Kontingent 301 Kretskontingent 210, , Tilskudd fra organisasjoner 311 Norges Speiderforbund 0 6, Studieforbundet Natur & Miljø 3,000 1, FRIFO 0 5, Offentlige tilskudd 321 Rogaland Fylkeskommune 80,000 86, Stavanger kommune tilskudd 80,000 84, Aktiviteter 40,000 51, Ledertrening 45,200 58, Salgsinntekter 10,000 13, Inntektsbringende tiltak 3, Andre inntekter 391 Adm. Fureneset speidertun ,047 UTGIFTER 392 Avsetning fra Kretsleir , Rekruttering , Totembu Deltakelse på NSF arr. -90,000-60, Aktiviteter -57,000-61, Ledertrening -42,900-40, Drift komitéer -32,000-16, Rekruttering -5,000-9, Kretsting -5,000-4, Lønn/arb.giveravg. -274, , Kretskontor 471 Leie -14,000-14, Påkostninger -5,000-3, Styrets møteutgifter -23,600-9, Administrasjon -46,000-46, Nytt fra Vesterlen -54,000-53, Kontorkostnad, trykksaker og lignende -3, Telefon, porto og lignende -18,000-14, Forsikringer -5,700-5, Finansinntekter 801 Renteinntekter 30,000 27, Finansutgifter 0 0 Sum inntekter 609, ,679 Sum utgifter 687, , Overskudd/Underskudd Vesterlen krets -78,300 Overskudd krets drift: 45,246

17 Kommentar: Inntekter: Kretskontingent: Avviket skyldes at kretsen har hatt en økning i medlemstallet. Tilskudd fra Norges speiderforbund er reisefordeling. Økning både i aktiviteter og ledertrening skyldes flere deltakere på kurs og arrangementer enn estimert. Utgifter: Deltakelse på NSF-arrangement: Mindre utgifter skyldes bl.a. at det var satt av penger til KROMS som ikke ble noe av og ellers færre deltakere og aktiviteter enn budsjettert for. Drift komitéer: Ledertrenerkomitéen har hatt lavere utgifter enn antatt, samt at kun én person var på ledertrenerkurs i Rekruttering: Avviket skyldes at speiderrekrutteringsbrosjyren i år ble fornyet og trykket i nytt opplag. 4.2 Resultatregnskap for Fureneset Speidertun 2003 Budsjett Regnskap Gruppe konto Fureneset Speidertun -Drift 381 Utleie Telefonpenger Gaver Annet 0 48 Fureneset Speidertun -Drift 481 Tjenester Kretskontoret Strøm Telefon Forsikring Maling utvendig Renovasjon/ septiktanktømming Andre driftsutgifter Fureneset Speidertun -Utbygging 491 Opparbeidelse av uteområdet Materiell til påbegynt arbeid Låven Rørlegger Elektriker Andre utbyggingsutgifter Sum inntekter Sum utgifter Resultat Kommentar: Utleie: Vi er godt fornøyd med utleie, derfor så positivt resultat. 17

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2005 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2005 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 26. ordinære årsmøte i kretsting 16. mars 2004 Protokoll Kretstinget ble holdt på Skeie skole med Hundvåg 1 og Hundvåg MS speidergrupper som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Kretsstyret Fram til årsmøtet 2. mars 2006 hadde kretsstyret følgende sammensetning: Kretsleder: Torodd Seierstad, 6. Larvik Visekretsleder: Petter Gjertsen,

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Endelig Inkalling til Kretsting Sak 1/2012 Konstituering Sak2/2012 - Årsapport 2011 Sak 3/2012 Regnskap 2011 Sak 4/2012 Budsjett 2012 Kretsstyret innkaller til kretsting

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

FOLLO KRETS. Kretsting

FOLLO KRETS. Kretsting FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Kretsting Kretsstyret i Follo krets har gleden av å innkalle til kretsting på Breidablikk grendehus Sproveien 35b - Fagerstrand - den 01032009 klokken 1300. 1.1 Godkjenning

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap.

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 35. ordinære årsmøte i kretsting 5.mars 2013 Protokoll Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

KRETSTINGETS OPPGAVER

KRETSTINGETS OPPGAVER Årsberetning 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kretstingets oppgaver 3 Foretningsorden 4 Styrets beretning 5 Styret / komiteer / utvalg 6 Æresmedlemmer 7 Kretsens gullmerke 7 Representasjoner 8 Lagsutvikling

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 1 Mai 2010 Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein Inneholder blant annet: Årsmøtepapirer, info om nasjonal alumnutveksling, invitasjon til

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim ÅRSMØTE 2014 Onsdag 9.april kl 1900 Laugsand kafé Thomas von Westens gt. 34 Vel møtt! SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Sak til årsmøte:

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 ÅRSMØTE 2013 GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 SAKSLISTE 1. Åpning og opptelling av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent(er) og sekretær, samt

Detaljer

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Side 1 av 40 SAKSLISTE Årsmøte Dato: Torsdag 12.03.2015 kl. 18:00 Inviterte deltakere: Forfall: Sted: Klepp Stadion, 2. etasje Referent: Thomas Langholm

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Første ordinære landsting www.kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (26) er redaktør for Lederforum. 2 LEDER LEDERFORUM Nr. 2. 2005 3. Årgang

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Saksliste årsmøte 2001. Askøy Seilforening. Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset

Saksliste årsmøte 2001. Askøy Seilforening. Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset Saksliste årsmøte 2001 Askøy Seilforening Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset Til behandling er følgende saker: 1) Behandle årsmelding 2) Behandle regnskap i revidert stand 3) Behandle

Detaljer

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel - Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 Møtet ble avholdt på Speidersenteret i Marken fra kl 17.30. Møteleder: Øyvind Høvding Tilstede: Øyvind Høvding, Thomas Lundberg, Morten S. Hatlen, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer