Oslospeiderne av NSF, / - Pb 6927 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "10.10.2012 Oslospeiderne av NSF, 93 04 06 83/ post@oslospeiderne.no - Pb 6927 St. Olavs plass, 0130 Oslo"

Transkript

1 Til kretstingets representanter Innkalling sendes kun elektronisk og til alle medlemmer over 15 år. Representanter til tinget velges av gruppetinget (se under). Delegater meldes på via medlemssystemet, senest 1. november. Ta kontakt med kretskontoret hvis du får problemer med påmelding. Innkalling til Oslospeidernes halvårsmøte mandag 5. november 2012 kl på Høgskolen i Oslo og Akershus, Auditorium 1, P35 PH170. (P35 = Pilestredet 35) 1. Konstituering 1.1 Godkjenning av representanter 1.2 Valg av ordstyrer 1.3 Valg av bisitter 1.4 Valg av referenter 1.5 Godkjenning av forretningsorden 1.6 Godkjenning av innkalling 1.7 Godkjenning av saksliste 1.8 Valg av to medlemmer til å undertegne protokoll 1.9 Valg av tellekorps 2. Forslag til terminliste for Forslag til budsjett for Organisering av eiendommer 5. Endring av vedtektenes 2 5 VALG 6. Overtakelse av KRAKOS 7. Orienteringssaker 8. Valg 7.1 Landsleir Det videre arbeidet med «Oslospeiderne for dummies» 8.1 Kretsstyret, bestående av kretsleder (pt. konstituert kretsleder), visekretsleder og minst 3 styremedlemmer 8.2. Revisor 8.3. Valgkomité 9. Annet/eventuelt Sakspapirer sendes til gruppeledere pr e-post og blir ellers gjort tilgjengelig på Det blir enkel servering Kretsstyret vil oppfordre gruppene til å være representert med speiderrepresentanter på kretstinget. Vi minner om følgende i lovene: Gruppens representanter til kretsting: Gruppeleder og en valgt representant for hver påbegynt 10. betalende medlem i henhold til siste årsmelding. Minst 1/3 av gruppens representanter skal være speidere eller rovere. Med rovere i denne sammenheng menes medlemmer som er 25 år heller yngre ved utgangen av kalenderårets kretstinget møtes. Dersom gruppen ikke har slike representanter, mister gruppen disse stemmene. Representanter og vararepresentanter velges av og blant gruppetingets medlemmer. Med speiderhilsen Per Olav Kolberg Kretsleder Heidi Andersen Kretssekretær

2 SAK 1: Konstituering 1. Konstituering 1.1 Godkjenning av representanter 1.2 Valg av ordstyrer 1.3 Valg av bisitter 1.4 Valg av referenter 1.5 Godkjenning av forretningsorden, se vedlegg Godkjenning av innkalling 1.7 Godkjenning av saksliste 1.8 Valg av to medlemmer til å undertegne protokoll 1.9 Valg av tellekorps

3 Januar Februar Mars April Mai Juni T 1 F 1 F 1 M 1 Påskeferie O 1 L 1 Ledertrening trinn 3 O 2 L 2 L 2 Ledertrening trinn 2 T 2 T 2 S 2 T 3 S 3 S 3 O 3 F 3 M 3 F 4 SAK 2: Terminliste 2013 "Jeg er beredt" - lederkurs: friluftsliv i speideren M 4 M 4 T 4 L 4 T 4 Kretskonkurranse L 5 T 5 T 5 F 5 S 5 O 5 S 6 O 6 O 6 L 6 NSF - Kurshelg ledere M 6 T 6 M 7 T 7 T 7 S 7 T 7 F 7 T 8 F 8 F 8 M 8 O 8 L 8 O 9 L 9 Flokkens vintertur / Fjellederkurs L 9 T 9 T 9 Kristi Himmelfartsdag - NSF - Turlederkurs i kano T 10 S 10 S 10 O 10 F 10 M 10 F 11 M 11 M 11 T 11 L 11 NSF - Turlederkurs i kano T 11 L 12 T 12 T 12 F 12 S 12 O 12 NSF - Utdanningshelg, S 13 O 13 O 13 L 13 M 13 T 13 Fjellederkurs Inspiratorene M 14 T 14 T 14 S 14 T 14 F 14 T 15 F 15 F 15 M 15 O 15 L 15 NSF - Ledertrenerkurset O 16 L 16 L 16 T 16 T 16 S / Peff kurs 3 (evt.1) T 17 S 17 S 17 O 17 F 17 Grunnlovsdag M 17 F 18 M 18 M 18 T 18 L 18 T 18 L 19 Nasjonal ledertrening 2013 T 19 T 19 F 19 S 19 O 19 Vinterferie S 20 O 20 O 20 L 20 NSF - Roverløft M 20 T 20 M 21 T 21 T 21 Kretstingets årsmøte S 21 T 21 F 21 T 22 F 22 Tenkedagen 2013 F 22 M 22 O 22 L 22 O 23 L 23 L 23 T 23 T 23 S 23 NSF - Speideraksjonen T 24 S 24 S 24 O 24 F 24 M 24 (st. Georgsdag på tirs) F 25 M 25 M 25 T 25 L 25 T 25 L 26 T 26 T 26 F 26 S 26 O 26 S 27 O 27 O 27 L 27 M 27 T 27 Småspeiderkonkurranse M 28 T 28 T 28 S 28 T 28 F 28 T 29 F 29 M 29 O 29 L 29 Påskeferie O 30 L 30 T 30 T 30 S 30 T 31 S 31 F 31 Ledertrening, trinn 3 T 1 S 1 Lederløft 2013 T 1 F 1 S 1 F 2 M 2 Friluftslivets dag O 2 L 2 Roverstevnet 2013 M 2 L 3 T 3 T 3 S 3 T 3 S 4 O 4 F 4 M 4 Kretsens halvårsmøte O 4 Nissefest M 5 T 5 L 5 Kurshelg, ledere T 5 T 5 T 6 F 6 S 6 O 6 F 6 O 7 L 7 M 7 T 7 L 7 T 8 S 8 T 8 F 8 S 8 F 9 M 9 O 9 L 9 M 9 L 10 T 10 T 10 S 10 T 10 S 11 O 11 F 11 M 11 O 11 M 12 T 12 L 12 T 12 T 12 T 13 F 13 S 13 O 13 F 13 Storarrangement O 14 L 14 M 14 Bilrebusløp T 14 L 14 T 15 S 15 Storarrangement / Høsttur,flokk T 15 F 15 S 15 F 16 M 16 O 16 L 16 M 16 L 17 T 17 T 17 Donsaften S 17 T 17 S 18 O 18 F 18 M 18 O 18 M 19 T 19 L 19 T 19 T 19 T 20 F 20 S 20 JOTA/JOTI O 20 F 20 O 21 Ledersamling L 21 M 21 T 21 L 21 T 22 S 22 Rover - 5 kamp 2013 T 22 F 22 S 22 F 23 M 23 O 23 L 23 M 23 L 24 T 24 T 24 S 24 T 24 S 25 O 25 F 25 M 25 O 25 M 26 T 26 L 26 T 26 T 26 T 27 F 27 S 27 O 27 F 27 O 28 L 28 M 28 T 28 L 28 T 29 S 29 T 29 F 29 S 29 F 30 M 30 O 30 L 30 M 30 NSF - Lederløft 2013 L 31 T 31 T 31 S 9 NM i speiding 2013 Juli August September Oktober November Desember Landsleir Kretsstyrets innstilling: Terminlisten vedtas.

4 SAK 3: Budsjett 2013 Forslag til driftsbudsjett 2013 (ikke lagt inn hytter og utvikling i fond) Netto Inn Ut Inn / ut Kontingenter og støtte Kretskontigent Kontingent: 150 pr år - 75 kr for høstkontingent Kommunal støtte Fordeling til gruppene Fordeling: 67 % gruppene - 33 % krets Prosjektstøtte Kurs og opplæring Lederkurs - regionen Ledertrenerutvikling 0 Støtte til dette tas fra fond Peffkurs NSF relatert Speiderting 0 Arrangeres ikke i 2013 Toppledermøter NM i speiding Reisestøtte. Speider - roverforum 0 Arrangeres ikke i 2013 Speiderrelatert Småspeiderombudet Speiderombudet Kretskonkurranse Rover og lederombudet Kretsting Kretsstyret Ledersamlinger (enhetsledere) Til styrets disp Storarrangement Profilering Websider/ ekstern lagring Kretsmerker kretsmerker koster kr 35 pr stk. Drift av kretskontor bestilling via e-post til kretskontoret Lønn + sos.avg Ansatt i 40 % stilling Husleie Telefon (kommunikasjonstj) Kontordrift Porto Andre finansposter Renter Renter på kapital med begrensninger ikke medtatt Mva-refusjon Gebyrer Andre administrative poster Revisjon Diverse Gaver Kontingenter Østmarkas Venner, Lambertseter Gård mv. Hederstegn SUM Kretsstyrets innstilling: Budsjettet vedtas. Samtidig gis kretsstyret fullmakt til å omdisponere midler innenfor budsjettets rammer.

5 Sak 4: Organisering av eiendommer Kretsstyret ønsker med dette å foreslå nye bestemmelser for hvordan Oslospeiderne organiserer eiendommene sine. Bakgrunn I 2011 overtok Oslospeiderne som eiere av speiderhytta Blåhaug fordi både Blåhaug-styret og kretsstyret mente at stiftelsesformen ble mer og mer uhensiktsmessig. Samtidig med overtakelsen vedtok kretstinget egne vedtekter for hytta. Ettersom kretsstyret har foreslått for årsmøtet å overta som eier av Krakosseter, som også er organisert som stiftelse i dag, er det naturlig at man tar en gjennomgang av hvordan kretsen organiserer eiendommene sine. Vedtektene for Blåhaug er løst basert på vedtektene til den opprinnelige stiftelsen. Vedtektene ble vedtatt fordi man ønsket minst mulige praktiske endringer ved eierskapsskiftet, Blåhaug skulle fremdeles ha et eget styre og regnskap. Kretsstyret mener imidlertid at dette er mulig å oppnå uten at eiendommen har egne vedtekter. De gjeldene vedtektene har også flere svakheter. I vedtektenes 3 slås det fast at Oslospeidernes kretsting er Blåhaugs øverste myndighet. Videre blir det i 4 introdusert to operative organer, Rådet og Hyttestyret. Rådet består at kretsleder (el. stedfortreder), gruppelederne i kretsen (el. stedfortreder), en representant for OG-lag eller tilsvarende grupperinger samt de medlemmer rådet selv velger inn. Målet med å avvikle Blåhaug som stiftelse var å unngå byråkrati og unødvendig merarbeid. Dette er oppnådd ved at Oslospeiderne nå står som eier av Blåhaug, men kretsstyret mener samtidig at man gjennom å ha egne vedtekter med egne organ for hytta gjør organiseringen mer komplisert enn den behøver å være. Fordi Blåhaug ikke lengre er en selvstendig juridisk enhet, er det ikke noe krav at hytta må ha egne vedtekter. Det er også et demokratisk spørsmål om man ønsker å løfte ansvaret for hytta opp og vekk fra kretstinget til et annet organ. Kretstinget er Oslospeidernes øverste demokratiske organ. For Oslospeiderne som ansvarlig eier er det mest naturlig at det høyeste organet for eiendom er kretstinget, med kretsstyret som utøver av den daglige eiendomsforvaltningen- og utviklingen. Kretsstyret innstiller at Blåhaugs vedtekter settes til side og at prinsippene i dette saksfremlegget blir vedtatt av kretstinget. Når det gjelder hvordan man endrer vedtektene til Blåhaug, er vedtektene motstridene. 3 slår fast at Oslospeidernes kretsting er øverste myndighet, mens det i 9 står at vedtektene endres av Rådet og stadfestes av kretstinget. Ettersom vedtektene er motstridene har kretsstyret valgt å tolke det slik at kretstinget kan gjøre endringer med hjemmel i 3 som Blåhaugs øverste myndighet. Kretsstyret har bedt NSFs lovutvalg om å bekrefte dette. Dersom kretstinget vedtar kretsstyrets innstilling og tolkningen ikke skulle stemme, vil kretsstyret innkalle til ekstraordinært møte i Rådet i forbindelse med neste kretsting for å få avviklet vedtektene. Forslag til vedtak Kretstinget setter vedtektene for Blåhaug til side og vedtar følgende prinsipper for organisering av kretsens eiendommer: 1. Kretstinget er det øverste organet for Oslospeidernes eiendommer. Mellom kretstingets møter er det kretsstyret som har det overordnede forvaltnings- og utviklingsansvaret for de ulike

6 eiendommene. 2. Kretsstyret står fritt til organisere innenfor rammene gitt av kretstinget den praktiske forvaltningen og utviklingen på den måte kretsstyret vurderer det mest hensiktsmessig, herunder oppnevne eiendomsstyrer, dugnadsgjenger, og lignende. 3. Kretsstyret rapporterer årlig om status på de ulike eiendommene til kretstinget gjennom årsberetningen. Kretsstyrets innstilling: Forslaget vedtas.

7 SAK 5: Endring av vedtektenes 2 5 VALG Bakgrunn: Oslospeidernes vedtekter har i dag følgende 2 5: Kretsleder, visekretsleder og styremedlemmer velges for to år. Hele styret velges samtidig. Valgåret sammenfaller med kalenderåret. Medlemmer til valgkomité velges for to år. Revisor velges for ett år. For speiderrepresentanter og roverrepresentanter med vararepresentanter til speider- og roverforum er funksjonstiden fra åpningen av første speider- og roverforum etter valget til åpningen av neste speider- og roverforum. Valg til kretsstyret, speidertinget og speider- og roverforum forberedes av en valgkomité. Valg til valgkomité og revisor forberedes av kretsstyret. Valgbare er alle som fyller kravene til å være tillitsvalgt eller leder, og har sagt seg villig til å motta valg. Ansatte i et organisasjonsledd i Norges speiderforbund kan likevel ikke være medlemmer av kretsstyret. Kretsstyret ønsker å foreslå en endring for hvordan kretsstyret blir valgt. Etter stiftelsen av Oslospeiderne i 2004 var vedtektene slik at ikke alle medlemmene av kretsstyret var på valg samtidig. På denne måten fikk man en naturlig rullering og kontinuitet. Dette ble siden endret av kretstinget og i dag er hele kretsstyret er på valg samtidig. De senere årene har det vært vanskelig å rekruttere folk til kretsstyret. Både kretsstyret og valgkomiteen ser på det som upraktisk og risikabelt at hele styret er på valg samtidig. Det kan i verste fall føre til at ingen stiller til gjenvalg og at et nytt styre må starte på en unødig bar bakke. I samråd med valgkomiteen foreslår kretsstyret om å fjerne setningen fra paragrafen om at hele styret velges samtidig og at kretstinget på dette årsmøtet velger halvparten av kretsstyrets medlemmer med en funksjonstid på 1 år. Kretsstyret foreslår også å fjerne setningen om at valgåret sammenfaller med kalenderåret, da dette aldri har vært praktisert i nyere tid. Forslag til vedtak: Paragraf ledd endres til: Kretsleder, visekretsleder og styremedlemmer velges for to år. Resten av paragrafen forblir uendret. Kretsstyrets innstilling: Forslaget vedtas.

8 SAK 6: Overtakelse av KRAKOS KRAKOSseter ble gitt som gave til Kristiania Krets i 1917 av Edvard Eckhoffs familie etter hans bortgang. Kretsen ble senere delt i flere kretser og man opprettet stiftelsen i 1973 for å sikre opprettholdelses av driften og at alle kretsene bidro med sin andel. Senere har, som kjent antall kretser i Oslo blitt redusert og i 2004 ble de resterende 3 slått sammen til en krets. Behovet for stiftelsen er dermed ikke lenger til stede i like stor grad, siden alle speiderne i Oslo igjen er samlet i en krets. Stiftelsens styre og kretsstyret i Oslospeiderne har dermed sett på muligheten til å overføre eiendommen tilbake til kretsen til kr. 0. Det store spørsmålet har vært om disposisjonen vil utløse dokumentavgift. Det vil den ikke etter ordlyden i dokumentavgiftsloven 3 jf. Stortingets vedtak om dokumentavgift 2 bokstav a. Dette har vi fått bekreftet fra Toll- og avgiftsdirektoratet. Kretsstyret ser det som mest hensiktsmessig å ta KRAKOSseter tilbake i eget hus, i stedet for å operere med en egen juridisk enhet på siden av foreningen. Overføring av eiendommen er vedtatt 2 ganger av stiftelsen. Etter vedtak i kretstinget kan stiftelsens styre og kretsstyret gå videre i prosessen med å søke stiftelsen avviklet. Kretsstyrets innstilling: 1. Kretstinget vedtar at Oslospeiderne overtar eiendommen KRAKOSseter og alt som tidligere har vært eid av stiftelsen Candidat Edvard Eckhoffs stiftelse 2. KRAKOSseter følger de samme retningslinjene som gjelder for andre hytter eid av kretsen.

9 SAK 7: Orienteringssaker 7.1 Landsleir Det videre arbeidet med «Oslospeiderne for dummies» SAK 8: Valg 8.1 Kretsstyret, bestående av kretsleder (pt. konstituert kretsleder), visekretsleder og minst 3 styremedlemmer 8.2. Revisor 8.3. Valgkomité Kretsstyrets innstilling: 8.2: Kretsen velger BDO AS som revisor for regnskapet for : Kretsen gjenvelger den sittende valgkomiteen bestående av Reidar Stockfledt, Solrun Vannes og Monica Holst. SAK 9: Annet/eventuelt

10 Vedlegg 1: Forretningsorden 1. Årsmøtet ledes av valgt(e) ordstyrer(e) 2. Protokoll a) Protokoll føres av valgte referenter b) Protokollen undertegnes av ordstyrer(e), to valgte representanter og referenter. c) I protokollen føres inn alle forslag og de vedtak som er gjort, med antall avgitte stemmer for og imot. Likeledes innføres i protokollen navnene på de representanter som har hatt ordet under forskjellige saker. d) Utskrift av protokollen sendes ut innen tre uker etter årsmøtet til Kretstingets medlemmer, med en ukes frist for eventuelle innsigelser før endelig utskrift publiseres. 3. Alle forslag må innleveres skriftlig til ordstyrer, undertegnet med forslagsstillers navn. Nye forslag kan ikke fremsettes etter strek er satt, og da kan heller ikke forslag trekkes tilbake. Forslag utenom de oppsatte saker på sakslisten kan ikke fremmes. 4. Alle vedtak avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer med de unntak som lovene fastsetter. Ordstyreren avgjør voteringsmåten. Alle valg foregår skriftlig når det er mer enn en kandidat, eller når en av representantene forlanger det. Ved skriftlig votering teller blanke stemmer som avgitte stemmer. Skriftlig avstemming skjer på forhåndstrykte stemmesedler. 5. Kretstinget er åpent for alle kretsens medlemmer, innbudte gjester og pressen. 6. Delegater under 18 år kommer automatisk øverst på talelisten.

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Endelig Inkalling til Kretsting Sak 1/2012 Konstituering Sak2/2012 - Årsapport 2011 Sak 3/2012 Regnskap 2011 Sak 4/2012 Budsjett 2012 Kretsstyret innkaller til kretsting

Detaljer

K R E T S T I N G 2014

K R E T S T I N G 2014 K R E T S T I N G 2014 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund SØNDAG 2. MARS 2014 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård rett overfor speiderkontoret. Oppmøte for registrering

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

FOLLO KRETS. Kretsting

FOLLO KRETS. Kretsting FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Kretsting Kretsstyret i Follo krets har gleden av å innkalle til kretsting på Breidablikk grendehus Sproveien 35b - Fagerstrand - den 01032009 klokken 1300. 1.1 Godkjenning

Detaljer

Hordaland krins av Norges Speiderforbund. Retningslinjer for tillitsverv

Hordaland krins av Norges Speiderforbund. Retningslinjer for tillitsverv Hordaland krins av Norges Speiderforbund Retningslinjer for tillitsverv Sist oppdatert 30.04.2003 INNHOLD 1. Tillitsverv i Hordaland krins 1 1.1 Kretsstyret 1 1.1.1 Arbeidsutvalget 1 1.2 Ledertrenerpatruljen

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2012 - Sakspapirer pr 16.02.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2012 - Sakspapirer pr 16.02.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

Nyhetsskriv 11.10.2009

Nyhetsskriv 11.10.2009 Nyhetsskriv 11.10.2009 www.kragerospeider.no Det er mange som har besøkt våre web-sider, og derfor er statestikken for hvilke dager vi har flest besøk veldig interessant lesning. Vi registrerer at det

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Vedtatt av årsmøtet 2. mai 2005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.02.2006 1

Vedtatt av årsmøtet 2. mai 2005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.02.2006 1 LOVER FOR TROMSØ TURNFORENING Stiftet 9. april 186 Vedtatt av årsmøtet. mai 005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.0.006 1 1 Formål Tromsø Turnforenings formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

LOV for. Bodø Sportsskytterklubb

LOV for. Bodø Sportsskytterklubb LOV for Bodø Sportsskytterklubb Siste endring vedtatt på årsmøtet 27. januar 2011 Innholdsfortegnelse Lov for BODØ SPORTSSKYTTERKLUBB, stiftet 9. august 1955... 3 1 Formål... 3 2 Organisasjon... 3 3 Medlemmer...

Detaljer

Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben

Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben Til: Generalforsamlingen 2015 Fra: Hovedstyret Dato: 25. februar 2015 Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben Haugerud IFs vedtekter ble først fastsatt på stiftelsesmøtet 26. november 1970 og siden endret

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Vedtatt den 23.05.2002 Revidert på årsmøtet: 03.03.2010 Revidert på årsmøtet: 13.01.2012 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Kvalitshåndbok Hasundgot IL vedlegg 1. Side 1 av 8 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 2.

1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 2. Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag organisert av allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret,

Detaljer

Østre Toten speidergruppe

Østre Toten speidergruppe Østre Toten speidergruppe Innkalling til gruppetingets årsmøte 2012 24. jan. 2012 Hoffsvangen skole, onsdag 1.februar kl 1800-2000 NSF s lover ( 2-2-2) sier: Gruppens besluttende organ er gruppetinget

Detaljer

Vedtekter for Kragerø Golfklubb

Vedtekter for Kragerø Golfklubb Vedtekter for Kragerø Golfklubb Lov for Kragerø Golfklubb stiftet 09.12.1998. Vedtatt den 09.feb.2000, endret på årsmøte 4.des.2001, 26.mars 2003, 28.feb.2008 og sist 25.feb.2010. Godkjent av idrettsstyret

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lillehammer Svømmeklubb Side 1 av 8 Basis-Lovnorm Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET BRODD (FOTBALL)

LOV FOR IDRETTSLAGET BRODD (FOTBALL) LOV FOR IDRETTSLAGET BRODD (FOTBALL) Lov for Idrettslaget Brodd (Fotball), stiftet 25. april 1913. Vedtatt den 17. mars 2003 med senere endringer senest av 14. mars 2011 Godkjent av Idrettsstyret 1 den..

Detaljer

SPORTSKLUBBEN FALKS LOVER. (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

SPORTSKLUBBEN FALKS LOVER. (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) SPORTSKLUBBEN FALKS LOVER. (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Sportsklubben Falks lover bygger på Idrettstyrets mal vedtatt på dets årsmøte 28.11.2007.. Formål Idrettslagets formål er å drive idrett

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått)

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått) Forslag til lovendring (uthevet med blått) Stiftet 17.januar 1960 Vedtatt på årsmøte 21.3.1960 med senere endringer senest årsmøtet 328.32.201209 Godkjent av Akershus Idrettskrets 5.1.2009. Foreningens

Detaljer

2 Organisasjon Nøtterøy AIL er medlem av NIF gjennom Vestfold idrettskrets.

2 Organisasjon Nøtterøy AIL er medlem av NIF gjennom Vestfold idrettskrets. Generelt om basis-lovnormen: Allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte allianse-idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jfr. NIFs

Detaljer