K R E T S T I N G 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K R E T S T I N G 2011"

Transkript

1 K R E T S T I N G 2011 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 2. MARS 2011 KLOKKEN Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt sine representanter til kretstinget slik: Gruppeleder og en valgt representant for hvert påbegynt betalende 10. medlem i henhold til siste årsmelding. Det velges også vararepresentanter. Dersom gruppen har valgt gruppeassistent, er denne vararepresentant for gruppeleder. Minst 1/3 av gruppens representanter skal være speidere eller rovere. Med rovere i denne sammenheng menes medlemmer som er 25 år eller yngre ved utgangen av det kalenderåret kretstinget møtes. Dersom gruppen ikke har slike representanter, mister gruppen disse stemmene. Representanter og vararepresentanter velges av og blant gruppetingets medlemmer. Leder for komiteer, oppnevnt av kretsstyret, har møte- og talerett på kretstingets møter. En sammenslutning av medlemmer som ikke er ledere eller medlem i gruppe, kan etter kretsens bestemmelser velge en representant til kretstinget for hvert påbegynt 50. medlem i sammenslutningen. Valgkomiteen og revisor har talerett ved behandling av relevante saker. GRATIS SERVERING. Tenk miljø og ta med kopp.

2 K R E T S T I N G 2011 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING 2. ÅRSMELDING REGNSKAP FLYTTING AV ANSVARET FOR RETNINGSLINJENE TIL KRETSBANNERKONKURRANSEN OG HIORTHEN FRA KRETSTINGET TIL KRETSSTYRET 5. ENDRING AV RETNINGSLINJER HIORTHEN 6. TERMINLISTEN BUDSJETT VALG 9. AVSLUTNING INFORMASJON OM HIORTHEN INFORMASJON OM KRETSLEIR 2011 Kom og si hva DU mener

3 FORRETNINGSORDEN 1. Tinget ledes av en valgt møteleder. K R E T S T I N G Protokollen føres av kretssekretær. Protokollen undertegnes av kretssekretær, kretsleder samt to valgte representanter. 3. Ingen representant har rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden, har ett minutts taletid. Møteleder har rett til å foreslå forkorting av taletiden og foreslå strek med de inntegnede talere. Etter strek kan forslag ikke fremmes eller trekkes tilbake. 4. Forslag utenom de på sakslisten oppsatte saker, kan ikke fremmes. Alle forslag må leveres skriftlig til møteleder, undertegnet med representantens navn. 5. Alle vedtak avgjøres med flertall av de avgitte stemmer med de unntak som NSFs grunnregler og lover setter. 6. Alle valg foregår skriftlig dersom det er mer enn en kandidat eller når en av representantene forlanger det. Benkeforslag godtas ikke dersom valgkomiteen har et tilstrekkelig antall kandidater. Med tilstrekkelig antall menes en mer enn det antall som er på valg. 7. I protokollen føres inn alle forslag og de vedtak som er gjort, med antall stemmer for og imot. Navnene på debattantene føres likeledes inn. 8. Protokollen sendes gruppene umiddelbart etter tinget. 9. Kretstinget er åpent for tilhørere hvis plassen tillater det.

4 K R E T S T I N G 2011 SAK 1 - KONSTITUERING (a) Valg av møteleder. (b) (c) (d) (e) Valg av to representanter til å undertegne protokollen. Valg av tellekorps. Godkjenning av forretningsorden. Forretningsorden godkjennes. Godkjenning av innkalling og saksliste. Innkalling og saksliste godkjennes SAK 2 - ÅRSMELDING 2010 (f) Årsmelding 2010 høst godkjennes. SAK 3 - REGNSKAP 2010 MED FORDELING AV OVERSKUDDET Regnskapet er revidert av revisor 10.februar. Revisorrapport vil bli fremlagt på Kretstinget. (g) Regnskap 2010 godkjennes. Regnskapstekniske endringer ABspeidernes inntekter bygger i sin helhet på offentlige tildelinger. Disse utbetales, normalt, ila 2.kvartal hvert år. I forbindelse med flytting av regnskapsperioden fra juli-juni til jan-des ble det satt av penger som skulle benyttes til løpende utgifter inntil tildelingene ble utbetalt kr er derfor regnskapsført på konto merket Off bidrag for utbetaling neste periode Navnet på denne kontoen er feil. Kretsstyret anbefaler at pengene flyttes til konto Ubenyttede midler. Dette er i tråd med anbefaling fra revisor, og gir samtidig et mer korrekt bilde av Gjeld og egenkapital. (h) kr overføres regnskapsteknisk fra Off bidrag for utbetaling neste periode til Ubenyttede midler. Årets overskudd er 22864kr. Kretstinget har her flere muligheter: a) Bruke overskuddet til anskaffelse/innkjøpe av b) Overføre overskuddet til en av avsetningene c) Overføre overskuddet til ubenyttede midler Kretstinget kan også øke avsetningene, ved å overføre penger fra ubenyttede midler. (i) Overskuddet 2010 overføres med 10000kr til avsetninger Kretsleir og resten til ubenyttede midler.

5 SAK 4 - FLYTTING AV ANSVARET FOR RETNINGSLINJENE TIL KRETSBANNER- KONKURRANSEN OG HIORTHEN FRA KRETSTINGET TIL KRETSSTYRET Kretsstyret ønsker å flytte ansvaret for retningslinjene for både KK og Hiorthen fra Kretstinget til kretsstyret. KK følger i dag tilnærmet retningslinjene for NM i speiding. Etter at NM i speiding ble ett fellesarrangement mellom NSF og KFUM/KFUK er ansvaret flyttet til Speidernes fellesorganisasjon. Kretsstyret har som mål å få til et felles KK mellom begge speiderforbundene i Asker og Bærum. Dette vil medføre at vi også trenger felles retningslinjer. For å unngå flere ekstraordinære Kretsting ifm utarbeidelsen av felles retningslinjer, anbefaler kretsstyret at ansvaret gis fra Kretstinget til kretsstyret. (j) Kretsstyret overtar ansvaret for retningslinjene til KK. Retningslinjene skal tilstrebes å ligge innenfor retningslinjene til NM i speiding. Kretsstyret sender ut forslag til høring blant kretsens ledere og til interessegrupper i kretsen før endringer vedtas. Retningslinjene til Hiorthen står overfor andre utfordringer. Hiorthen gjennomføres hvert år kun 1-2 uker etter Kretstinget. Hiorthkomiteen foreslår, fra tid til annen, visse endringer i arrangementet for å få det mest mulig optimalt. Dette medfører, at ved dagens ordning, vet ikke Hiorthsjefen hvilke retningslinjer som gjelder før etter Kretstinget. Dette er en ikke holdbar situasjon. Informasjon til Hiorthens deltakere om endringer av retningslinjene vil dermed også komme alt for sent ut og vil medføre at konkurransen ikke blir rettferdig. (k) Kretsstyret overtar ansvaret for retningslinjene til Hiorthen. Kretsstyret sender ut forslag til høring blant kretsens ledere og til interessegrupper i kretsen før endringer vedtas. SAK 5 - RETNINGSLINJER HIORTHEN Innspill til Kretstinget fra 1.Sandvika speidergruppe/hiorthkomiteen: Grupper som ikke har hatt nok speidere til å stille et fullt lag har hatt anledning til å slå seg sammen med andre grupper i tilsvarende situasjoner, men disse blandete lagene har tidligere stilt utenfor konkurransen på turen. Vi ønsker å åpne for at blandete lag kan søke om dispensasjon fra Hiorthsjefen og dermed stille i konkurransen. Forutseningen er at lagene som søker om dispensasjon ikke har anledning til å stille fulltallige lag fra enkeltgrupper, dette for å forhindre topping av lag på tvers av grupper. Generelt på vinterfjellet, og spesielt i tilfelle dårlig vær, er det meget viktig at lagene ved Hiorthpokalkonkurransen beveger seg samlet. Det er registrert en tendens til at lagene sprer seg, spesielt på turen inn på fjellet på lørdag morgen. Vi ønsker å innføre mulighet til å trekke poeng for lag som ikke går samlet gjennom helgen. Endringsforslag (Ny tekst i rød farge)

6 2.2 Deltagere (2.avsnitt): Det er anledning til å sette sammen ett lag bestående av speidere fra flere forskjellige patruljer. Det må være minst fire deltagende speidere på laget, og ikke flere enn 8 speidere. Det anbefales å være 6 speidere pr lag. Alle deltakere på samme lag må komme fra samme tropp for å konkurrene om premiene. Ønsker to eller flere grupper å stille et felles lag må dette søkes om til Hiorthkomiteen. Dersom enkeltgrupper ikke kan stille fulle lag kan de danne et blandet lag sammen medlemmer fra en annen gruppe og søke Hiorthsjefen om tillatelse til å delta som blandet lag i konkurransen. Forutsetningen er at minst en av gruppene ikke har nok deltagere til å stille rent gruppelag. Dette for å hindre topping av lag i konkurransen. Søknad for et blandet lag til å stille i konkurransen må være Hiorthkomiteen i hende senest 14 dager før arrangementet starter. Ved påmelding kan en gruppe indikere at de ønsker å danne et blandet lag 3.5 Lagopptreden og samarbeid Poeng deles ut ved samlet opptreden og samarbeid gjennom hele helgen. Eksempelvis kan poeng deles ut ved ankomst underleir og av dommeren som følger lagene gjennom rundløypen. 3.6 Poengfordeling Poeng Oppgave Snøhule 100 Skred / kameratredning 50 Rundløype Førstehjelp 50 Kart og kompass 50 Pioner 50 Valgfri oppgave 50 Lagopptreden og samarbeid 50 SUM 400 (l) Endringene godkjennes. SAK 6 - TERMINLISTEN 2011 (m) Terminlisten 2011 godkjennes. SAK 7 - REVIDERT BUDSJETT 2011 (n) Budsjettet 2011 godkjennes. Underskuddet dekkes ved å redusere ubenyttede midler. SAK 8 - VALG KRETSLEDER Leif Egil Hegdal/1.Skougum ble i 2010 valgt som kretsleder for 2 år.

7 VISEKRETSLEDER Valgkomiteen innstille som visekretsleder i to år: Det er anledning til benkeforslag. STYREMEDLEMER Nils-Martin Haugen/1.Rykkinn og Morten S Haakonsen/1.Skougum ble i 2010 valgt for 2 år. Valgkomiteen innstiller som Styremedlem i to år: Styremedlem i to år. Det er anledning til benkeforslag. REVISOR Valgkomiteen innstiller: Tom Kvarme, 1. Høvik velges som revisor for 1år. VALGKOMITÈ SAK 13 AVSLUTNING Kretsleder avslutter Kretstinget.

K R E T S T I N G 2014

K R E T S T I N G 2014 K R E T S T I N G 2014 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund SØNDAG 2. MARS 2014 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård rett overfor speiderkontoret. Oppmøte for registrering

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009

KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009 KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009 Innholdsfortegnelse: 1. Kretsting og andre samlinger i kretsen 1.1 Kretsting 1.1.1 Andre bestemmelser om kretsting 1.2 Kretstingets årsmøte 1.2.1 Valg 1.2.2 Utgifter

Detaljer

10.10.2012 Oslospeiderne av NSF, 93 04 06 83/ post@oslospeiderne.no - Pb 6927 St. Olavs plass, 0130 Oslo

10.10.2012 Oslospeiderne av NSF, 93 04 06 83/ post@oslospeiderne.no - Pb 6927 St. Olavs plass, 0130 Oslo Til kretstingets representanter Innkalling sendes kun elektronisk og til alle medlemmer over 15 år. Representanter til tinget velges av gruppetinget (se under). Delegater meldes på via medlemssystemet,

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Endelig Inkalling til Kretsting Sak 1/2012 Konstituering Sak2/2012 - Årsapport 2011 Sak 3/2012 Regnskap 2011 Sak 4/2012 Budsjett 2012 Kretsstyret innkaller til kretsting

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Kretsting søndag 6. mars klokken 1830. Sted: Furuly menighetssenter, Råde Sak 0/2013 - Mat Sak 1/2013 Konstituering Sak2/2013 - Årsrapport 2012 Sak 3/2013 Regnskap

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR DRIFTEN AV ABSPEIDERNE

RETNINGSLINJER FOR DRIFTEN AV ABSPEIDERNE Ajour 4.juli 2013 INNHOLD RETNINGSLINJER FOR DRIFTEN AV ABSPEIDERNE Arbeidsinstruks for kretssekretær Arkiveringsrutiner Digital lagring Dreiebok Grønland Drift av Grønland Epost og internett Evaluering

Detaljer

Innkalling til Kretsting 2013. Sunnmøre Krets av Norges Speiderforbund. Folkestad. 03. Februar 2013

Innkalling til Kretsting 2013. Sunnmøre Krets av Norges Speiderforbund. Folkestad. 03. Februar 2013 Innkalling til Kretsting 2013 Sunnmøre Krets av Norges Speiderforbund Folkestad 03. Februar 2013 1 Flaggborga i aksjon under Speidertinget 2012 i Geiranger 2 Forretningsorden til kretstinget i Sunnmøre

Detaljer

FOLLO KRETS. Kretsting

FOLLO KRETS. Kretsting FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Kretsting Kretsstyret i Follo krets har gleden av å innkalle til kretsting på Breidablikk grendehus Sproveien 35b - Fagerstrand - den 01032009 klokken 1300. 1.1 Godkjenning

Detaljer

Østre Toten speidergruppe

Østre Toten speidergruppe Østre Toten speidergruppe Innkalling til gruppetingets årsmøte 2012 24. jan. 2012 Hoffsvangen skole, onsdag 1.februar kl 1800-2000 NSF s lover ( 2-2-2) sier: Gruppens besluttende organ er gruppetinget

Detaljer

Saksliste. Sakspapirer Årsmøte i Vesterlen krets 2015 Versjon 4 pr.3.mars 2015 1 ÅPNING

Saksliste. Sakspapirer Årsmøte i Vesterlen krets 2015 Versjon 4 pr.3.mars 2015 1 ÅPNING 1 ÅPNING Saksliste SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Hordaland krins av Norges Speiderforbund. Retningslinjer for tillitsverv

Hordaland krins av Norges Speiderforbund. Retningslinjer for tillitsverv Hordaland krins av Norges Speiderforbund Retningslinjer for tillitsverv Sist oppdatert 30.04.2003 INNHOLD 1. Tillitsverv i Hordaland krins 1 1.1 Kretsstyret 1 1.1.1 Arbeidsutvalget 1 1.2 Ledertrenerpatruljen

Detaljer

Norges KFUK-KFUM-speidere. ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05

Norges KFUK-KFUM-speidere. ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05 Norges KFUK-KFUM-speidere ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05 1 GRUPPE KFUK-KFUM-speiderarbeidet lokalt organiseres som en eller flere enheter i en gruppe eventuelt flere

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2004 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2004 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2012 - Sakspapirer pr 16.02.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2012 - Sakspapirer pr 16.02.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Nyhetsskriv 11.10.2009

Nyhetsskriv 11.10.2009 Nyhetsskriv 11.10.2009 www.kragerospeider.no Det er mange som har besøkt våre web-sider, og derfor er statestikken for hvilke dager vi har flest besøk veldig interessant lesning. Vi registrerer at det

Detaljer

Saksliste 1 ÅPNING...

Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Årbok 2014-2016 Med saksliste Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014

Årbok 2014-2016 Med saksliste Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014 Årbok 2014-2016 Med saksliste Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014 Norges Badminton Forbunds årbok 2014 1 INNKALLELSE TIL ORDINÆRT TING Norges Badminton Forbunds Styre innkaller herved representanter for

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Sakspapirer. Stavanger. Roverkongress 12.-14.02.2010

Sakspapirer. Stavanger. Roverkongress 12.-14.02.2010 Sakspapirer Roverkongress 2010 Stavanger 12.-14.02.2010 Innholdsfortegnelse Velkommen til kongress! s 2 - Hilsen fra lokalkomité - Praktisk informasjon Hilsen fra rovernemndsleder s 4 Program for roverkongress

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

Årsmelding 2010. Årsmelding for ABspeiderne 2010

Årsmelding 2010. Årsmelding for ABspeiderne 2010 Årsmelding for ABspeiderne 2010 Kretsbannerkonkurransen 2010 Innhold: ABspeiderne... 1 2010... 1 KRETSSTYRET... 3 Årets Arrangementer... 5 KRETSENS RESURSER I 2010... 10 Hyttevoktere... 10 Valgkomite...

Detaljer

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Informasjon om NFFs forbundsting finnes på nettsiden www.forbundstinget.no 3 INNHOLD Dagsorden på forbundstinget...5

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2008 HOTELL SCANDIC HAMAR Informasjon om Forbundstinget finnes på nettsiden www.forbundstinget.no

Detaljer

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Informasjon om NFFs forbundsting finnes på nettsiden www.forbundstinget.no 3 INNHOLD Dagsorden på forbundstinget...5

Detaljer

Vedtekter Hobøl Drillklubb

Vedtekter Hobøl Drillklubb Vedtekter Hobøl Drillklubb Hobøl Drill ble stiftet 24. april 2013. Vedtekter revidert av årsmøtet 26. februar 2015 1 Organisasjon Hobøl Drillklubb, stiftet Hobøl Drill 24. april 2013, er tilsluttet Norges

Detaljer