Vesterlen krets av NSF - Årsmøte Sakspapirer pr Saksliste 1 ÅPNING...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2006 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING..."

Transkript

1 Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE KONSTITUERING GODKJENNING AV REPRESENTANTENE GODKJENNING AV TELLEKORPS VALG AV TO REFERENTER VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN INNKOMNE FORSLAG FORSLAG FRA KRETSSTYRET ÅRSMELDING KRETSSTYRET ADMINISTRASJON MEDLEMSTALL PR KRETSENS TILLITSVALGTE LEDERTRENERE KRETSENS KOMITÉER KRETSENS/KOMITÉENES ARRANGEMENTER M.V LEDERTRENING FURENESET SPEIDERTUN REPRESENTASJON SLUTTORD REGNSKAP RESULTATREGNSKAP FOR KRETSEN RESULTATREGNSKAP FOR FURENESET SPEIDERTUN STATUS PR REVISORS BERETNING DISPONERING AV OVERSKUDD ARBEIDSPLAN ARBEIDSPLAN AKTIVITETSPLAN ARBEIDSMÅL ARBEIDSMÅL BUDSJETT BUDSJETT FOR KRETSEN BUDSJETT FOR FURENESET SPEIDERTUN VALG VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITÉ VALG AV MØTELEDERE VALG AV DELEGATER TIL SPEIDERTING VALG AV DELEGATER TIL ROVERFORUM VALG AV DELEGATER TIL SPEIDERFORUM VALG AV REVISOR AVSLUTNING

2 2 Konstituering 2.1 Godkjenning av representantene Liste over representantene vil bli lagt fram på tinget. 2.2 Godkjenning av tellekorps Kverneland speidergruppe v/ Astrid Berg Kretsstyret innstiller: Tellekorpset godkjennes 2.3 Valg av to referenter Kretsstyret innstiller: Eli Godeseth og Wenche Havn 2.4 Valg av to delegater til å underskrive protokollen Kretsstyret innstiller: Herdis Meldahl og Askil Krågeland 2.5 Godkjenning av innkalling og saksliste Kretsstyret innstiller: Innkalling og saksliste godkjennes 2

3 2.6 Forretningsorden Kretstinget ledes av de valgte møteledere. Registrering av delegater foregår kun før Kretstinget starter, og i pauser under tinget Protokoll føres av to valgte referenter. Den undertegnes av møtelederne, de to valgte delegatene og møtereferentene Ingen representanter har rett til ordet mer enn to ganger i samme sak, med unntak av forslagsstilleren. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden *1), har rett til ett minutts taletid. Møtelederen har rett til å foreslå avkorting av taletiden og foreslå strek *2) med de inntegnede talere. Registrerte observatører og kretssekretær har talerett. Møteleder kan foreslå å innskrenke denne Alle forslag må innleveres skriftlig til møtelederne, undertegnet med representantens navn og nummer. Nye forslag kan ikke legges frem etter at strek er satt og fremsatte forslag kan da ikke trekkes tilbake. Saker som ikke står på sakslisten kan ikke fremmes Alle forslag avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer telles ikke med. Ved stemmelikhet anses forslaget som falt. Alle valg avgjøres ved alminnelig flertall, (kan være mindre enn halvparten, men flere stemmer enn nestemann, blanke stemmer teller ikke med). Alle valg foregår skriftlig når det er mer enn én kandidat, eller når én av representantene forlanger det. Ved omvalg strykes inntil to kandidater (de to med minst stemmer fra siste valgrunde). Det må være igjen minst en kandidat mer enn det som skal velges. Ved stemmelikhet mellom to kandidater, avgjøres valget ved loddtrekning etter 2. valgrunde med stemmelikhet. Det kan ikke stilles benkeforslag ved valg bortsett fra valg til speiderforum og roverforum, hvor det tillates benkeforslag på tingets deltagere. De som er med i tellekorps bør ikke ha stemmerett (teknisk arrangør skaffer tellekorps) I protokollen føres inn alle forslag og de vedtak som blir gjort, med antall stemmer for og imot. Likeledes innføres i protokollen navnene på de representanter som har hatt ordet under de forskjellige saker Protokoll fra kretstinget trykkes i Nytt fra Vesterlen og distribueres til alle tingets delegater Kretstingets møte er åpent for alle interesserte. *1) Forlange ordet til forretningsorden vil si innlegg vedrørende behandlingen av saken. *2) Sette strek betyr at ingen flere talere kan forlange ordet enn de som møtelederne allerede har notert. Kretsstyret innstiller: Forretningsorden for kretstinget 2006 godkjennes 3

4 3 Innkomne forslag 3.1 Forslag fra kretsstyret Speiderhytten Totembu, gnr. 98, bnr. 351 på Vier i Sandnes kommune eies av Vesterlen krets, og ble kretsens eiendom etter at 11. Stavanger ble nedlagt. Den leies i dag ut til Godeset speidergruppe. Leiekontrakten er på 10 år med opsjon på ytterligere to ganger fem år. Godeset har til nå leid den i fem år. Godeset speidergruppe har søkt om å få overta Totembu, sekundært økonomisk støtte til utbedring av en vannskade. Kretsstyrets vurdering: Kretsstyret vurderer saken slik at Vesterlen krets ikke har, eller skal ha, vesentlige inntekter av stedet. En overdragelse vil ikke redusere utleie til andre grupper, men heller bidra til å styrke engasjementet rundt og kvaliteten på hytten. Kretsstyret innstilling er derfor at Godeset speidergruppe får kjøpe speiderhytten Totembu for kr. 1,-. Tidspunkt for overtagelse blir når saken er ferdigbehandlet og godkjent av NSF. Dersom kretstinget ikke vedtar kretsstyrets forslag, må det basert på takst vurderes å stille penger til rådighet for utbedring av vannskaden. Forslag til vedtak: Kretstinget godkjenner at Godeset speidergruppe kjøper Speiderhytten Totembu, gnr. 98, bnr. 351 på Vier i Sandnes for kr. 1,- en krone - i den stand den er ved overdragelsen. Hytten skal, som i dag, leies ut til andre speidergrupper. Dersom Godeset speidergruppe på et senere tidspunkt ikke ønsker å beholde hytten, skal den vederlagsfritt overdras til Vesterlen krets. Kretsstyret innstiller: Forslaget vedtas 4 Årsmelding 4.1 Kretsstyret Kretsstyret pr Kretsleder Odd Rune Malterud Strand Tau Visekretsleder Ellen Johannessen Hundvåg MS Styremedlemmer Trond Austdal 1. Sola Anine Eilertsen Hundvåg MS Erling Groth 1. Lura Livar Risa 1. Sola Trygve Eeg Tunes Bryne 4.2 Administrasjon 4 Kretssekretær: Eli Godeseth, ansatt i full stilling. Kretskontor: Haugåsstubben 1B, 4016 Stavanger Postadresse: Haugåsstubben 1B, 4016 Stavanger Fast kontortid: Mand., onsd. og torsd. kl Tirsdag kl Regnskapsfører: Reidun Egeland Hinna Internasjonal kontakt: John Steinar Aske Hundvåg MS Kretskontoret har telefonsvarer tilkoplet tlf.nr når det ikke er betjent. Kretsen har også telefax ( ), og e-post-adresse: Kretsens nettsider: vesterlen.scout.no

5 4.3 Medlemstall pr Gruppe Ant.medl.bet. Ant.medl.bet Endr. i % pr pr fra 2004 til 2005 Vesterlen krets ,2 Figgjo speidergruppe ,8 Godeset speidergruppe ,0 1. Egersund speidergruppe ,9 Madla speidergruppe ,1 Stavanger 8. *** Speidergruppe ,5 2. Stavanger speidergruppe ,7 7. Stavanger speidergruppe ,8 Hinna speidergruppe ,0 Hundvåg I speidergruppe ,3 Tasta speidergruppe ,4 Forus speidergruppe ,8 1. Hetland speidergruppe ,7 Randaberg I speidergruppe ,3 1. Sola speidergruppe ,2 1. Tananger sjøspeidergruppe ,0 Sauda 1 *** speidergruppe speidergruppe ,7 Strand Tau speidergruppe ,1 1. Sandnes speidergruppe ,3 2. Sandnes sjøspeidergruppe ,4 1. Lura speidergruppe ,7 Riska speidergruppe ,4 Kverneland speidergruppe Bryne speidergruppe ,7 Hå-Nærbø speidergruppe ,3 Stavanger Old Guides I *** sp.gr ,0 Stavanger Old Guides II *** sp.gr ,0 Stavanger O.G. III ***speidergr Hinna 1. Old Guides speidergr Hinna 2. O.G. speidergruppe Hå-Nærbø Old Guides *** speidergr Bryne Old Guides ***speidergruppe ,6 Randaberg Old Guides***speidergr ,3 O.G. ***speidergr Mosikken Old Guides *** speidergr Øyane *** sjøspeidergruppe 1 1 Hvilende Rovernes beredskapsgruppe *** ,2 1. Hovsherad speidergruppe 3 0 Hvilende Egersund FA speidergruppe ,8 Sandnes FA *** speidergruppe Stavanger BSK speidergruppe ,7 Bryne FSK *** speidergruppe 1 1 Hvilende Riska FSK speidergruppe ,8 Hundvåg MS speidergruppe ,3 Sandnes MS speidergruppe ,4 Stavanger MS speidergruppe ,5 Stavanger NMU speidergruppe 5 0 Nedlagt ,0 5

6 4.4 Kretsens tillitsvalgte Kretsen har i tillegg til kretsstyret følgende tillitsvalgte pr. 31. desember 2005: Delegater til speiderting I tillegg til kretsleder som er fast delegat på speiderting, ble følgende personer valgt for 2 år den 16. mars 2004: Arne Alsvik Helene Bø Anine Eilertsen Stina Kommedal Knut Slettebak Varadelegater: Cathrine Langseth Tine Renathe Bjerga Gunnar Skundberg Wigdis Kalsås Arne Lea Ingrid Julia Cowie Karen Seglem Randaberg Hundvåg MS Tasta Egersund FA Strand Tau Hinna 2. Sandnes sjø 1. Egersund 1. Egersund Delegater til speiderforum Følgende ble valgt for 2 år 16. mars 2004: Ingeborg Sauge Torpe 2. Stavanger Andreas H. Øvstebø Tasta Varadelegater: Kjartan Aakre Sandra Nygaard Tasta Delegater til roverforum Følgende ble valgt for 2 år 16. mars 2004: Thomas Due Hestnes Egersund FA Trine Tjørhom Godeset Varadelegater: Askil Krogeland Lars Atle Lauvsnes 1. Sandnes Valgkomité Følgende ble valgt for 2 år 16. mars 2004: Arne Alsvik Eve Nordvall Kverneland Gaute Skjæveland Varamedlem: Stein Erik Sliper 2. Sandnes sjø Møteledere for kretsting Følgende ble valgt for ett år fram til og med : Lars Meling Hultin Jon Alsos Stavanger 8. 6

7 Varamøteledere: Ivar A. Nøttestad Wigdis Kalsås Madla Revisor Følgende ble valgt for ett år fram til og med : Tønnes Ognedal 4.5 Ledertrenere Jon Alsos Stavanger 8. Lars Atle Andersen Tasta sp.gr. Anne Brit Egeland Hinna sp.gr Reidun Egeland Hinna sp.gr. Britt Undheim Eltervåg Vesterlen krets, dir. medl. Eli Godeseth Vesterlen krets, dir. medl. Ola Helgeland 1. Sandnes Asta Jacobsen Stavanger O.G. III Ellen Johannessen Hundvåg MS Jan Jacobsen Vesterlen krets, dir. medl. Aud Mork Knutsen Vesterlen krets, dir. medl. Vibeke Bø Langeland Torbjørn Larsen 7. Stavanger Nils Lindaas 1. Sandnes Geir Martens Bryne sp.gr. Lovise Mæland 1. Tananger Sjø Livar Risa 1. Sola Gunnar Skundberg 2. Sandnes Sjø Odd Westersjø Hundvåg M.S. 4.6 Kretsens komitéer Organisasjonsplan KRETSTING KRETSSTYRE Aktivitetskomiteen Ledertreningskomiteen Fureneskomiteen Prosjektgrupper Prosjektgrupper Kursstaber Ressurspersoner Kretsens komitéer pr. 31. desember 2005: Ledertrenerkomitéen: Følgende var oppnevnt til : Gunnar Skundberg, leder Reidun Egeland Britt Undheim Eltervåg Aud Mork Knutsen Vibeke Bø Langeland Nils Lindaas Tønnes Ognedal 2. Sandnes Sjø Hinna Vesterlen krets, dir. medl. Dir. medl. krets Strand/Jørpeland 1. Sandnes 7. Stavanger 7

8 : Følgende var oppnevnt til : John Steinar Aske, leder Svein Gaard Arne Lea Grethe Myklebust Gunvor Opland Christian Vollan Fureneskomitéen: Følgende var oppnevnt til : Wigdis Kalsås, leder John Steinar Aske Eli Godeseth Aud Mork Knutsen Arvid Langeland Geir Martens Gunnar Skundberg Hundvåg MS Hundvåg MS 1. Sola Madla Randaberg Hundvåg MS Vesterlen krets, dir. medl. Vesterlen krets, dir. medl. Bryne 2. Sandnes Sjø Andre Komité Old Guides: Asta Jacobsen, leder Gunvor Steinsland Jensen, kasserer Sissel Larsen Gunvor Ness Karin Nising Stavanger O.G. III Bryne O.G. Stavanger O.G. III Randaberg O.G. Randaberg O.G. 4.7 Kretsens/komitéenes arrangementer m.v Kretsting Årsmøtet ble avholdt den 15. mars 2005 i Tjensvoll Bydelshus, med 97 ledere, rovere, speidere og inviterte tilstede. 2. Stavanger speidergruppe var teknisk arrangør, Lars Meling Hultin og Ivar Anton Nøttestad var møteledere. Årsmøtet behandlet kretsens årsmelding, regnskap, budsjett og arbeidsplan. Det ble valgt kretsstyre, møteledere og revisor Kretsstyret Kretsstyret har hatt 10 møter og behandlet 113 saker i løpet av året. Av større saker som kretsstyret har arbeidet med kan følgende nevnes: Økonomi Speidermuséum Beredskap Mediekontakt Oppnevnelser Fureneset speidertun Ekspansjon Nytt fra Vesterlen Kretsleir 2007 Kretsens datautstyr 8

9 4.7.3 Komitémøter Det er avholdt 4 komitémøter. Det er blitt forsøkt annonsert etter flere komitémedlemmer, da komitéen har slitt med få fremmøtte og de samme har gått igjen på alle arrangementene. Ingen har meldt sin interesse. Oppgaver s arbeidsoppgaver består bl.a. i å utarbeide forslag til årlig arrangementsplan og tilhørende budsjett iht. retningslinjer fra kretsstyret. Aktivitetene skal i størst mulig grad være selvfinansierende. Medlemmer John Steinar Aske, leder Svein Gaard Arne Lea Grethe Myklebust Gunvor Opland Christian Vollan Arrangementer: Juletreff - Vi synger julen ut 64 stykker hadde funnet veien til Sola Strand Hotell på 20. dag jul. Tradisjonell feiring med smørbrød og kaffe. Konkurranser, utlodning og juletregang. Informasjon om speideraksjonen 2005 ved Elin Christiansen fra forbundskontoret og en representant fra Flyktningehjelpen. Avslutning med speiderbønnen. Grethe Myklebust ledet det hele feiende flott Vintertur til Tjørhom i Sirdal 23 peffer/asser og 8 rovere reiste med buss til Sirdal på vintertur i Tjørhom Grendahus. Gunvor Opland reiste som leder, Grethe Myklebust laget kjøttkaker og boller til turen. Speiderne tok selv med tørrmat. Program: Fredag: bli kjent. Lørdag: Ut på ski og middag, speiderne skulle selv sørge for underholdning til kvelden. Søndag: ski, grøt, fastelavnsboller og utvask av hytta. Hjemreise Rovernes Risk-turnering I år var det 29 spillere som møttes til dyst på Madla speiderhus. Noen av deltakerne som ville være med å spille, var ikke-speidere, lokale fra Madla og omegn som hadde hørt gjetord om kretsens Riskturnering. Av rovere var også i år Okka Roverlag (Egersund FA) det laget som hadde flest deltagere, men trofaste gjengangere som FLASS (Hundvåg MS), Madla Commandoes, TURbo (2. Stavanger), Sofa & Seil (2. Sandnes sjø), og Nonstop (Godeset) hadde sine deltakere med i konkurransen. Finalen begynte kl. 01:30 og allerede kl. 03:00 var en ny Risk General klar nemlig Lars Arne Svanes fra Okka Roverlag. Det var Riskturnering-historiens korteste finale. Arrangør var roverlaget TURbo v/helge Bjelland Furunesdagene med Kretsbannerkonkurranse, Melsheitrollet og Bevernes dag 558 speidere fra 18 grupper fant veien til Furuneset den første helgen i juni. Hovedinnrykket skjedde på fredagen, noen kom på lørdagen. Været var bra og alle så ut til å kose seg. Arrangør var speidergruppe v/wigdis Kalsås. Lørdag var det Beverkonkurranse. 23 bevere og en del foreldre møtte frem. Beverhale ble laget før Beverne gikk ut på en sporløype og løste oppgaver De endte opp ved Dalavatnet der de hadde mat og kos. Melsheitrollet var også på lørdagen. Det samlet 20 patruljer. De gikk en løype med 14 poster og måtte svare på spørsmål om alt fra Speiderloven, førstehjelp og sikkerhetsregler til naturspørsmål og Kims lek. Alle sammen fikk deltakermerke og diplom. Etter en flott innsats ble de tre beste slik: 1. plass: Hauk, Hundvåg 1, 2. plass: Jentegjengen 1. Sola, 3. plass: Ekorn, Strand Tau. I kretsbannerkonkurransen stilte 52 patruljer. Konkurransen startet på fredagen med teorioppgaven, der 100 spørsmål skal besvares i løpet av en time. På lørdagen var det først Praktisk oppgave og masken av St. Georgsdragen skulle lages. Papir, kartong og mønsterbeskrivelse ble utlevert. I løpet av 3 1/2 time skulle det tegnes, klippes og limes. Det var imponerende å se så mange flotte masker. Mens patruljene var opptatt med praktisk oppgave gikk Inspeksjonen på patruljeområdene. Her skulle det kontrolleres hygiene, orden og disponering av leirområdet, både inne i teltene og uteområdet samt særpreg på leirområdet. Neste oppgave var hemmelig oppgave. Tidsbruk 2 timer. Hver patrulje fikk utlevert 1,5 m list, maling, pensel og pussepapir. 28 dominobrikker skulle sages i rett størrelse, pusses, males og prikkes i tallkombinasjon fra 0 til 6. Søndag var det klart for rundløype. Det var 4 poster fordelt slik: Knutetavle skulle lages med 10 forskjellig knuter som var navngitt i oppgaven. På denne posten ble Stil og sveis vurdert. Poengene ble fordelt i forhold til samarbeid, oppførsel, draktbruk og patruljesærpreg. Naturkunnskap. Her skulle de gjenkjenne blomster og trær, i tillegg til at de fikk spørsmål om dyr i Norge, fugler, miljø, mennesket og diverse andre naturrelaterte spørsmål. Pioner. Patruljene laget en sittepute etter gitte mål og surret sammen. Førstehjelp. Dette var en todelt oppgave, en praktisk og en teoretisk. Den praktiske delen gikk ut på at patruljene skulle håndtere et kraftig kutt med kniv, vise stabilt sideleie og Annedukker ble brukt da patruljene skulle vise hva de må gjøre dersom de finner en bevisstløs person. 9

10 De fikk også teorispørsmål om hva en gjør når en kommer til et skadested, rekkefølgen av hjelp ved en ulykke, brannskade, nødnummer, åpent beinbrudd og hva gjør en hvis en har drukket tennvæske. De som fikk reise til NM var: 1. plass: Amøbe Tasta, 2. plass: Seigedamer Hinna, 3 plass: Løve 1. Egersund, delt 4 plass: Rekene 1. Tananger sjø og Happy Team Hinna. Stifinnerne gjorde også en kjempeinnsats og de 3 beste her var: Lunde 2. Sandnes sjø, Ørn 1. Egersund og Gaupe Tasta Regional rover-5-kamp Årets femkamp i Melshei var en fest fra start til slutt. Med muntre rovere, god mat, lange kvelder og en alt for god stemning til at vi hadde lyst til å reise hjem. Kampen mellom de to øverste lagene var utrolig jevn og kun 1,3p skilte mellom 1 og 2 plass. Arrangør var roverlaget TURbo v/helge Bjelland. Resultatlisten: 1. Plass, Madla Commandoes, Madla 447,4p 2. Plass, Kompressor, Egersund FA 446,1p 3. Plass, Askils Angles, 1. Sandnes / Godeset 380,5p 4. Plass, Flass, Hundvåg MS 366,3p De resterende lagene kom på en delt 5. plass Miljøkveld m/ info om kretsleir 2007 Samlingen var i Rogaland Arboret i Sandnes med 31 rovere og ledere tilstede. Til tross for at det var veldig mørkt fant alle fram tilslutt. Kretsleder orienterte om saker fra siste KL/KS-seminar og om kretsleiren 2007 som skal være på fortidsminnegården Landa på Forsand. Det ble konkurranse og det ble servert reker Sporsdag Sportsdagen ble arrangert av 1. Sola speidergruppe i Dysjalandhallen på Tjelta i Sola. Det ble konkurrert i innefotball og innebandy for stifinnere og volleyball for vandrere/rovere. I tillegg til sportsturneringene hadde en i år lagt opp til at de som ville kunne bruke svømmehallen. Hopping fra 5-meteren var populært og enkelte tok svømmeknappen. Resultater: Volleyball vandrere: 1. plass, 1. Sandnes, 2. plass, 1. Sola Volleyball Rovere: 1. plass, 1. Sandnes, 2. plass, 1. Sola Minifotball: 1. plass, 1. Sola Tufte, 2. plass, 1. Sandnes, 3. plass, 1. Tananger sjø Tufte IL Innebandy: 1. plass, 1. Sandnes, 2. plass, 1. Sola Viking, 3. plass, 1. Tananger sjø Tufte IL, 4. plass, 1. Sola Kokosnøtt Fredslyset St. Georgsgildene i Norge ordner det slik at Fredslyset kommer tidsnok til å kunne brukes første søndag i advent. Lyset ankom i år Stavanger jernbanestasjon fra Kristiansand torsdag kveld 24. november med Eli Godeseth Jul i skogen - nissefest for småspeidere/bevere Det ble avholdt nissefest på Speidermarka ved Stokkavatnet for bevere og småspeidere. Mange små og store møtte opp, ca 150 stykker. Det ble en fin kveld med godt vær og nytt høyttaleranlegg, så alle hørte godt. Det ble servert grøt og saft, fredslyset var tilstede, det ble refleksløype til nissen og gang rundt juletréet. Den fineste nisselederen ble belønnet med en marsipangris Roverjul Roverlaget TURbo fra 2. Stavanger ved Helge Bjelland var arrangør. Ca rovere kom. Det ble servert grøt, spekemat og flatbrød. Ellers ble det konkurranser og sosialt samvær Old Guides Old Guides, Vesterlen har 10 OG-grupper og teller 55 medlemmer. Dessverre har vi mistet tre av våre trofaste medlemmer. Året 2005 har vært et særs aktivt år. Tradisjonen tro møttes vi til TENKEDAGSTREFF på Blåhaug. Våren var travel. Vi var verter for årets OG-treff sentralt. Det var lagt til Sola Strand Hotell. 65 OG-damer fra hele landet hygget seg sammen i fire dager. En suksess! Årsmøtet for kretsens OG ble holdt under treffet med 33 deltakere. Valgt til komitémedlemmer: Karin Nising og Gunvor Ness. Revisor: Aud Steinsland. Valgkomité: Rigmor Sandvik og Svanhild Bergsagel. Årets høydepunkt, - fem av kretsens OG-damer ble tildelt NSFs Hederstegn: Annemor Knudsen, Rut Tørneng, Kari Solberg, Anna Nora Solberg og Lilly Bertelsen. Alle fem har medlemsskap fra 1929, - DAG ÉN og med de forskjelligste verv for speidersaken på sine rulleblad. Fra sommerens fine begivenheter var vi raskt over på basarforberedelser med gevinster, loddsalg og basarkveld. Dagen var endret fra lørdag formiddag til fredag kveld. 53 hadde funnet veien dit til en hyggelig og innbringende basarkveld. 10

11 4.7.5 Internasjonal kontakt I 2005 har det vært en del kontakt med våre internasjonale venner. Det er sikkert også noen som har hatt direkte kontakt med sine vennskapsgrupper. Det har vært kontakt med flere utenlandske grupper for om mulig å holde leir her i Vesterlen. I øyeblikket arbeides det med 2 grupper som skal komme til Furuneset og avholde leir der til sommeren. En av gruppene kommer fra Tyskland og har vært her tidligere. Den andre gruppen er en dansk gruppe som skal komme gående til Furuneset. For de som var i stab på landleiren vil muligens huske noen blide danske gutter som deltok i stab. De har tidligere reist til Østlandet, men husket at jeg tilbød de en plass som var mer spennende enn store skoger. Har også kontakt med et par andre grupper men om de komme nå til sommeren vites i øyeblikket ikke Årsmelding pressetalsmann Pressetalsmann har etter forespørsel hjulpet med saker mot media. 4.8 Ledertrening Komité ledertrening Komitéens arbeid Komitéen har hatt 2 møter våren og 1 møte høsten. Av saker komitéen har arbeidet med utenom planer i forbindelse med kurs/seminarer kan nevnes: Fortsatt med å få orden på nytt opplegg for de nye lederkursene. Vurdert priser for de nye kursene. Vært ansvarlig for ledertrenerseminar vår og høst. Har arbeider en del utenom komitémøtene for å gjennomføre det oppsatte programmet. Leder og enkeltmedlemmer i komitéen har deltatt i og hatt innslag på arrangementer i kretsen Kurs i grunntreningen Kursene for ledere i kretsen I grunntreningen er det gjennomført to Førstehjelpskurs, to kurs i Sikkerhet på tur, Nyingen, Programkurs Treningsprogrammet, Programkurs Veiledning som metode, Speiderlederkurset og del 1 av kurs i gruppeledelse. I tillegg er det gjennomført to emnekurs; Den vanskelige samtalen og kanokurs. Innføringskurset høsten 2005 ble avlyst. Programkurs, Treningsprogrammet ble arrangert over fredag/lørdag på Fureneset. Speiderlederkurset ble gjennomført over en helg på Fureneset + en avslutningskveld på kretskontoret. Det er gjennomført helgekursene Peffkurs stifinner og Peffkurs vandrer på Fureneset. Kurs i grunntreningen Kurs Ant. kurs Timer Delt. Stab Førstehjelpskurs, januar Veiledning som metode februar Sikkerhet på tur, mars Kurs i gruppeledelse del Nyingen, september Speiderlederkurset september/oktober Sikkerhet på tur, november Programkurs - treningsprogrammet nov Førstehjelpskurs, november

12 4.8.3 Andre kurs Vesterlen krets av NSF - Årsmøte Sakspapirer pr Andre kurs/samlinger Arrangement Ant. kurs Timer Delt. Stab Emnekurs Den vanskelige samtalen, mars Emnekurs kano, april Peffkurs -vandrer - september Innføringskurs oktober 1 - avlyst Peffkurs stifinner - november Ledertrenerseminar vår Ledertrenerseminar høst TG-samling Lederintro - Samtale med nye ledere 4 8 (2 timer pr pr. kveld kveld) Trekløver Gilwell Trekløver Gilwell-samlingen ble avholdt sammen med OG-basaren Ledertrening i NSF Norled: Ledertrenerkurs: Herdis Meldahl og Britt Undheim Eltervåg deltok. Britt Undheim Eltervåg gikk andre del i mars. Livar Risa og Eli Godeseth gikk første del i mai Fullført grunntrening og TG-kurs Trekløver Gilwell: Ingen Grunntreningen: 1 leder fullførte denne i Fureneset speidertun Det er utført fortløpende dugnader for å vedlikeholde stedet. FREMDRIFTSPLANER: Januar: Oversikt over dugnadsteam. Mars: Sette opp skillevegger og legge elektriske rør i TG-hytten. April / mai: Innkjøp av materialer, panele, trekke det elektriske og ha rørlegger i TG-hytten. September: Legge fliser på låven. Oktober desember: Ferdigstille anlegget Utleie NSF helger uker Vesterlen krets helger uker dager Grupper m/overn helger dager Andre helger uked m/overn enkeltd. 1 uke 5 uker 4 uker 5 uker 3 uker leir Totalt helger Totalt overn.døgn ca

13 4.10 Representasjon Utover det som er omtalt andre steder i årsmeldingen, nevnes følgende: På forbundsplan Visekretsleder Ellen Johannessen deltok på kretsleder-/korpsledersamling på Ingelsrud, 29. april -1. mai Kretsleder Odd Rune Malterud og styremedlem Trygve Eeg Tunes deltok på kretsleder- /korpsledersamling i Bergen oktober Innen krets Odd Rune Malterud: St. Georgsdagsgudstjeneste i Bekkefaret kirke, FRI:05 Fortsettelsen Farmen på Fureneset, begravelse Finn Egeland, befaring på Forsand ang. kretsleir 2007, møter m/forsand kommune/ansatt på Landa, Madla speidergruppes 30-års-jubileum. Erling Groth: Årsmøte i stiftelsen Speiderhus i Sandnes, begravelse Finn Egeland. Ellen Johannessen: Årsmøte i FNF Rogaland, begravelse Finn Egeland, Eli Godeseth: Arbeidsutvalgsmøter i FNF Rogaland, Tenkedagsfeiring med O.G. ene på Blåhaug, årsmøte i stiftelsen Speiderhus i Sandnes, St. Georgsdagskonkurransen i Hålandsskogen, møte for ansatte i NSF i Oslo, årsmøte i FNF Rogaland, årsmøte i Blåhei/Blåhaug, OG-treffet m/årsmøte på Sola, FRI:05 Fortsettelsen Farmen på Fureneset, sentral FNF-samling ang. Friluftslivets år på Gran på Hadeland aug., begravelse Finn Egeland, idédugnad for Sandnes kommune ang. Kulturbyhovedstad 2008 i Rogaland Arboret, befaring på Forsand ang. kretsleir 2007, møter m/forsand kommune/ansatt på Landa, seminar m/rogaland Fylkeskommune: Mangfold som ressurs, årsmøte i BUK, hentet Fredslyset i Kristiansand, juleavslutning i 1. Sola sp.gr., juleavslutning i Kverneland sp.gr Oppgaver innen sentrale NSF Lars Atle Andersen Speiderstyremedlem International Commissioner WOSM i Norge Norsk delegasjonsleder på Verdenskonferansen for WOSM i Tunisia Medlem av Nordisk samarbeidskomité. Knut Slettebak Speiderstyremedlem Delegat på Ungdomskonferansen til WOSM i Tunisia Delegat på Verdenskonferansen for WOSM i Tunisia Gunnar Skundberg Regionansvarlig for ledertrening i region 4, Vesterlen krets, komité for revisjon av Fordypningsmerkene. Jan Erik Eriksen Leirsjef for Landsleir for sjøspeiderne 2005 Sigmund Andreassen Koordinator for sjøspeiding i Norge Ivar A. Nøttestad Leder for Speidernes beredskapstelefon Aud Mork Knutsen Medlem av hovedkomitéen for Fureneset speidertun Asta Jacobsen Sekretær i O.G.-komitéen sentralt 4.11 Sluttord Kretsen har i 2005 takket være målrettet innsats blant medlemmene, igjen hatt et aktivt år. Kretsens medlemstall holder seg noenlunde stabilt takket være den store innsatsens som gjøres i gruppene hver uke. Den lille nedgangen kommer nok hovedsakelig av at det er nye regler for registrering pr Det er i 2005 utnevnt en mediakontakt. Med det håper vi å få stadig bedre kontakt med media, noe som er viktig for å ivareta de medlemmene en har og rekruttere nye. Kretsen mål om speidermuséum er langt på vei nådd med egen komité og egnede lokaler. Vi ber gruppene støtte opp om dette prosjektet slik at vi alle kan få utbytte av den erfaringsoverføring og svært positive markedsføringen dette muséet vil gi oss. Kretsstyret har siste år måttet legge en del energi i å få gjennomført arrangementene som er vedtatt på kretstinget, grunnet svært laber interesse for å delta i prosjektgruppene til arrangementene. Kretsens mål om at alle grupper deltar i kretssammenheng, kan vel derfor dessverre neppe sies å ha blitt nådd. 13

14 Kretsstyret har i høst også arbeidet iherdig med å legge tilrette rammene for kretsleir i 2007, basert på innspill om at denne ikke skulle legges til Furuneset. Status ved årsskiftet er at alt ligger tilrette for at dette blir en utrolig spennende leir. Det har, - med felles innsats fra alle, lykkes i å få et godt overskudd i årets regnskap, noe som styrker egenkapitalen og som er nødvendig for å sikre videre drift med minskende tilskudd. Landsleiren fri: 05 som var på Ingelsrud første uken i juli må kunne sies å være høydepunktet for over 800 av kretsens speidere som var tilstede der. Det ble en flott leir med strålende vær hele uken og mange nye spennende aktiviteter. Ledertrenerkomitéen har i løpet av året kommet godt i gang med de nye kursene i NSFs grunntrening, hvor blant annet beredskap og sikkerhet står i fokus. O.G. ene har som vanlig vist utrolig dugnadsvilje, og deres innsats er uvurderlig for kretsen. De arrangerte også OG-treffet med årsmøte, - OG enes landsmøte på Sola Strand Hotell i juni. På Furuneset jobbes det jevnt og trutt for å utvikle stedet. Takk til de som stadig drar på dugnad for å vedlikeholde stedet til glede for kretsens medlemmer. Kretsstyret takker i tillegg hver enkelt av DERE for den innsats som utføres i kretsen! Stavanger, 31. januar 2006 Med speiderhilsen Odd Rune Malterud Kretsleder Ellen Johannessen Visekretsleder Trond Austdal Anine Eilertsen Erling Groth Livar Risa Trygve Tunes Kretsstyret innstiller: Årsmelding for 2005 godkjennes 14

15 5 Regnskap 5.1 Resultatregnskap for kretsen 2005 INNTEKTER BUDSJETT REGNSKAP Gruppe konto Kontingent Kretskontingent Tilskudd fra organisasjoner Offentlige tilskudd Aktiviteter Ledertrening Salgsinntekter Andre inntekter UTGIFTER 40 Deltakelse på NSF arr Aktiviteter Ledertrening Drift komiteer Rekruttering Kretsting Lønn Kretskontor Styrets møteutgifter Administrasjon Nytt fra Vesterlen Kontorkostnad, trykksaker og lignende Telefon, porto og lignende Forsikringer Finansinntekter Finansutgifter 0 0 Sum inntekter Sum utgifter Overskudd/underskudd Kommentar: Inntekter: Tilskudd (post 31 og 32): Avviket skyldes at kretsen har mottatt momsrefusjon via NSF, samt noe tilskudd fra FRIFO og Studieforbundet Natur & Miljø. Det er også etterbetalt noe mer lønnstilskudd fra Stavanger kommune. Utgifter: Post 41: Lavere utgifter enn budsjettert fordi Norled ikke ble arrangert samt at en ikke fikk noen til å reise på NSFs sentrale kurs for ledere. Post 44: Hadde satt av penger til en rekrutteringsannonse som vi istedet fikk gratis pga Friluftslivets år. Post 46: Lavere utgifter enn budsjettert bl.a. fordi pensjonstrekk for 2005 ble betalt i Post 52: Høyere utgifter fordi kretsstyret bevilget penger til utendørs trapp til Speidermuséet. 15

16 5.2 Resultatregnskap for Fureneset Speidertun 2005 BUDSJETT REGNSKAP Gruppe konto Fureneset Speidertun -Drift 381 Utleie Telefonpenger Gaver Tippemidler/Annet Fureneset Speidertun -Drift 481 Tjenester Kretskontoret Strøm Telefon Forsikring Maling utvendig Renovasjon/ septiktanktømming Andre driftsutgifter Fureneset Speidertun -Utbygging 491 Opparbeidelse av uteområdet Materiell til påbegynt arbeid Låven Rørlegger Elektriker Andre utbyggingsutgifter TG-hytten Utbygging 0 0 Sum inntekter Sum utgifter Resultat Regnskapet for Fureneset speidertun for 2005 går i pluss på grunn av at vi ikke ble tildelt tippemidler. Forutsetningen for å gjøre ferdig TG-hytten og låven var at vi fikk tippemidler. Vi har levert ny søknad i år og håper på midler dette året. Planene for uteområdet er ikke blitt gjennomført fordi det har vært for mye vann til å komme over elva med gravemaskinen. 16

17 5.3 Status pr Status pr Status pr FOKUS (driftskonto) (skattekonto) (spare) (spare) (særvilkår) Andelsbrev Speidersport Kasse Kundefordringer Sum eiendeler Skyldig skatt/arb.g.a/feriep SR-bank jubileumsgave Ubetalte regninger Kretsleir Egenkapital krets Egenkapital Fureneset Resultat Vesterlen krets drift Resultat Fureneset speidertun Sum gjeld / egenkapital Revisors beretning Regnskapet var ikke ferdig revidert ved utsendelsen av sakspapirene, revisors beretning vil bli lagt fram på årsmøtet. Kretsstyret innstiller: Regnskapet for 2005 godkjennes, så sant ikke revisor har alvorlige merknader. 5.5 Disponering av overskudd Årsresultatet for Vesterlen krets for 2005 var kr ,- Årsresultatet for Fureneset speidertun for 2005 var kr ,- Kretsstyret foreslår: 1) Til kretsens egenkapital overføres kr ,-. 2) Til utbygging Vestlandske Speidermuséum kr ,- 3) Til Furenesets egenkapital overføres kr ,- Dette vil gi: Egenkapital Krets pr kr ,- Egenkapital Fureneset pr kr ,- Kretsstyret innstiller: Forslaget vedtas. 17

18 6 Arbeidsplan Vesterlen krets av NSF - Årsmøte Sakspapirer pr Arbeidsplan 2006 Måned/dato Arrangement Målgruppe Ansv. JANUAR Torsd. 12. Vi synger julen ut Rovere/ledere Onsd. 25. Programkurset: Veiledning som Nye ledere/ interesserte Ledertrenerkomitéen metode Lør.-søn Risk-turnering Rovere FEBRUAR Tirsd. 14 Lederintro: Samtale m nye ledere Nye ledere Ledertrenerkomitéen Tirsd. 22. Tenkedagen Alle medlemmer NSF/regionale arr. MARS Fred. 10. Speider-/roverforum Speidere/rovere Kretsstyret Tirsd. 14. Årsmøte i kretsting Alle delegater Kretsstyret Real vandrertur vinter Vandrere ( klasse) NSF Fre.-lør Programkurs: Treningsprogr. Ledere Ledertrenerkomitéen Torsd. 30. Lederkurset: Gruppeledelse 1. kveld Gruppeledelse/andre intr. Ledertrenerkomitéen APRIL Uka Trekløver Gilwell kurs, Sverveli Ledere med grunntrening NSF Kjetil Damm Torsd. 20. Lederkurset: Gruppeledelse 2. kveld Gruppeledelse/andre intr. Ledertrenerkomitéen Uka Speideraksjonen Speidere NSF Lørd. 23. St. Georgsdagen Alle grupper NSF/Regionale arr. MAI Helga KL/KS-seminar Kretsledere/korpsledere NSF Speiderdager i Kongeparken Alle Helga Kretsbannerkonkurransen Stifinnere og vandrere Lørd. 20. Bevernes dag Bevere Lørd. 20. Melsheitrollet Småspeidere Helga SjøPeff Peffer i sjøspeidergr. NSF Kristiansand JUNI Pinsen Turlederkurs i kano Ledere NSF, Nidelva Aust-Agder Helga Furenesdagene Alle grupper Helga NM i speiding Kvalifiserte patruljer NSF Lillestrøm Sønd. 20. Verdens flyktningedag Alle NSF JULI Uka Spleis 06 norsk sjøspeiderleir Sjøspeidere NSF Lindøy i Ryfylke Uka Go the Norway Jamborette Alle NSF Ingelsrud Uka Norsk roverleir 2006 Rovere NSF Ingelsrud UFO 2006 (norsk/dansk peffkurs) Peffer NSF - Ingelsrud AUGUST Roverway 2006 i Firenze, Italia Rovere NSF SEPTEMBER Helga Regional R-5-kamp Rovere Helga Samling for ledertrenere Ledertrenere NSF - Ingelsrud Onsd. 13. Sikkerhetskurset: Nyingen kurs i Nye foreldreledere Ledertrenerkomitéen 18

19 tur- og leirliv Helga Peffkurs vandrere Peffer klasse Ledertrenerkomitéen Helga Speidingens dag Alle NSF Helga Nasjonal Rover-5-kamp Alle rovere NSF Helga Lederkurset: Speiderlederkurset Ledere med Programkurset Ledertrenerkomitéen Helga Real vandrertur høst Vandrere ( klasse) NSF Lørd. 30. Førstehjelpskurs Nye ledere/ interesserte Ledertrenerkomitéen OKTOBER Torsd. 5 Lederintro - Samtale m nye ledere Nye ledere Ledertrenerkomitéen Helga Speiderforum og roverforum Valgte delegater NSF Mand. 16 Sikkerhetskurset: Sikkerhet på tur Nye ledere Ledertrenerkomitéen Lør.-søn JOTA/JOTI Alle grupper NSF/WOSM/WAGGGS Tirsd. 24 Samling med speidertingsaker Alle Kretsstyret Helga Peffkurs, stifinnere Peffer klasse Ledertrenerkomitéen NOVEMBER Torsd. 2 Miljøkveld Ledere og rovere Helga Roverstevnet Rovere NSF - Follo Helga Speidertinget Valgte delegater NSF - Ski, Follo Helga Samling med sportsturneringer Speidere Onsd. 15 Avslutn.kveld Speiderlederkurset Ledere på Lederkurset Ledertrenerkomitéen Fre.-lør Programkurs: Treningsprogr. Ledere Ledertrenerkomitéen Tirsd. 28. Programkurs: Veiledning som metode Nye ledere Ledertrenerkomitéen Torsd. 30. Fredslyset kommer Alle DESEMBER Onsd. 6. Jul i skogen Bevere/småspeidere Tirsd. 19. Roverjul Rovere Husk påmeldingsfrist på kurs er 3 uker før arrangementstart! All påmelding skjer på mail til kretskontoret dersom ikke annet er opplyst i annonsen. Arbeidsplanen ble vedtatt på Kretsstyremøte Førstehjelpskurs kan arrangeres for gruppen etter avtale med RBG. 19

20 6.2 Aktivitetsplan Konkrete arrangement 2007 Aktivitet Målgruppe Ansvarlig Kretsting Årsmøte i kretsting Valgte delegater Kretsstyret Ledersamlinger Vi synger julen ut Samling Alle ledere Alle ledere/rovere Kretsstyret Rover Speider Småspeider Bever Lederintro Sikkerhetskurset: - Sikkerhet på tur - Førstehjelpskurs - Nyingen Programkurset: - Treningsprogrammet - Veiledning som metode Lederkurset - Speiderlederkurset Kurs i gruppeledelse, del 1 og del 2 Emnekurs over en kveld - emner fastsettes senere Seminar for ledertrenere Furenesdagene Miljøkveld for ledere og rovere Grunnkurs i beredskap Vi synger julen ut Riskturnering Regional RR 5-kamp Furenesdagene Miljøkveld for ledere og rovere Roverjul Kretsbannerkonkurranse Patruljeførerkurs, stifinner Patruljeførerkurs, vandrer Furenesdagene Furenesdagene Melsheitrollet Jul i skogen Furenesdagene Bevernes dag Jul i Skogen Nye hjelpere / ledere Nye ledere Nye ledere Nye foreldreledere Nye ledere Nye ledere Ledere m/progr.kurset Gruppeledere/andre interesserte Alle ledere Ledertrenere Alle Alle ledere og rovere Rovere Rovere Rovere Rovere Rovere Rovere Rovere Speiderpatruljer Peffer/asser kl. Peffer/asser kl. Speidere Småspeidere Småspeidere Småspeidere Bevere Bevere Bevere Ledertrenerkomitéen Ledertrenerkomitéen Ledertrenerkomitéen Ledertrenerkomitéen Ledertrenerkomitéen Ledertrenerkomitéen Ledertrenerkomitéen Ledertrenerkomitéen Ledertrenerkomitéen Ledertrenerkomitéen RBG Ledertrenerkomitéen Ledertrenerkomitéen Gjennomføring av arrangementer og aktiviteter avhenger av at grupper/ledere/speidere tar på seg ansvaret for å være utførende/teknisk arrangør. Det er åpent for andre arrangement på initiativ fra medlemmer, ledere og/eller grupper som er villige til å være arrangør. Kretsstyret innstiller: Aktivitetsplan for 2007 vedtas. 20

... 1. Åpning. 1.3. Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting 2005. Han presenterte også kretsstyret.

... 1. Åpning. 1.3. Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting 2005. Han presenterte også kretsstyret. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 27. ordinære årsmøte i kretsting 15. mars 2005 Protokoll Kretstinget ble holdt på Tjensvoll Bydelshus med 2. Stavanger speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 26. ordinære årsmøte i kretsting 16. mars 2004 Protokoll Kretstinget ble holdt på Skeie skole med Hundvåg 1 og Hundvåg MS speidergrupper som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 28. ordinære årsmøte i kretsting 14. mars 2006 Protokoll Kretstinget ble holdt på samfunnshuset på Kvernaland med Kverneland speidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 30. ordinære årsmøte i kretsting 11. mars 2008 Protokoll Kretstinget ble holdt på Røde Kors-huset på Bryne med Bryne speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 22. ordinære årsmøte i kretsting 19. mars 2000 Protokoll Kretstinget ble holdt på Tananger ungdomsskole med 1. Tananger sjø som vertskapsgruppe. Møtets varighet

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2005 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2005 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2008 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2008 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap.

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 35. ordinære årsmøte i kretsting 5.mars 2013 Protokoll Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets

Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets 15.-16.10.2005 på Oppdal Trondheim 02.10.05 Denne innkallingen er sendt til gruppeledere, direktemedlemmer, husrådet og regnskapsfører. Gruppeleder må sørge

Detaljer

Vesterlen krets av NSF Årsmøte i kretsting 2009 Sakspapirer pr 04.02.2009. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF Årsmøte i kretsting 2009 Sakspapirer pr 04.02.2009. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 6. mars 2011 kl. 18.30 på Grendehuset i Fevang (se vedlagt veibeskrivelse) Innkalling sendes kun til gruppenes

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2004 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2004 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

K R E T S T I N G 2011

K R E T S T I N G 2011 K R E T S T I N G 2011 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 2. MARS 2011 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

1 ÅPNING... SAKSLISTE...

1 ÅPNING... SAKSLISTE... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Saksliste 1 ÅPNING...

Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund Gulset Kirke 20. Oktober 2015 kl 18.30 20. oktober 2015 KRETSTING I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1 av 6 Medlemmer av KRETSTINGET er i henhold

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

Saksliste. Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2013 - Sakspapirer pr 22.02.2013 1 ÅPNING

Saksliste. Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2013 - Sakspapirer pr 22.02.2013 1 ÅPNING 1 ÅPNING Saksliste SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

K R E T S T I N G 2014

K R E T S T I N G 2014 K R E T S T I N G 2014 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund SØNDAG 2. MARS 2014 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård rett overfor speiderkontoret. Oppmøte for registrering

Detaljer

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 Kretsting ble i år ikke holdt sammen med Norges KFUK-KFUM, Agder Krets Vi hadde skiftet ukedag fra søndag til fredag for å prøve om dette

Detaljer

Saksliste 1 ÅPNING...

Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TO TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Årsmøte i Sør-Trøndelag krets

Årsmøte i Sør-Trøndelag krets Årsmøte i Sør-Trøndelag krets 10.03.2011 kl. 18.30-21.00 NTNU Gløshaugen Trondheim, 24.02.11 Denne innkallinga er sendt til gruppeledere, direktemedlemmer, husrådet og regnskapsfører. Gruppeleder må sørge

Detaljer

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik.

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik. REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ SPEIDING 30. OKTOBER 2011 Til stede: Arne Nørstebø (leder), Elin Vannes, Ingeborg Engh, Kathrine Myhre Nordby, Morten Qvenild Andersen, Raymond Homme, Solveig Ugelstad Rivelsrud

Detaljer

Saksliste 1 ÅPNING...

Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TO TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN...

Detaljer

Østre Toten speidergruppe

Østre Toten speidergruppe Østre Toten speidergruppe Innkalling til gruppetingets årsmøte 2012 24. jan. 2012 Hoffsvangen skole, onsdag 1.februar kl 1800-2000 NSF s lover ( 2-2-2) sier: Gruppens besluttende organ er gruppetinget

Detaljer

Informasjons- og foreldremøte

Informasjons- og foreldremøte Godeset Speidergruppe Vesterlen krets av Norges Speiderforbund (NSF) Informasjons- og foreldremøte 16.09.2014 Arne Sørbø, Gruppeleder Side - 1 Agenda Side - 2 Hva er speiding Speideridealene Ord og uttrykk

Detaljer

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund 102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund Her finner du lovene i kortversjon, der det viktigste for gruppe, krets og forbund er tatt med. I 102.2 finner du grunnregler og lover for Norges

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND

RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV ORGANISASJONSKART RYVARDEN KRETS... 2 HUSKELISTE FOR STYRE, UTVALG OG KOMITEER... 3 KRETSTINGETS ÅRSMØTE... 4 VALG... 5 ROVERTINGETS ÅRSMØTE... 6 KRETSSTYRET... 7 BETALING

Detaljer

Saksliste årsmøte/gruppeting i Rovernes beredskapsgruppe, Rogaland

Saksliste årsmøte/gruppeting i Rovernes beredskapsgruppe, Rogaland Til alle medlemmer Saksliste årsmøte/gruppeting i Rovernes beredskapsgruppe, Rogaland Onsdag 11.desember kl.18.00 ca.20.00 på Madla speiderhus Antrekk: Speiderskjorte og skjerf. Saker som skal behandles:

Detaljer

10.10.2012 Oslospeiderne av NSF, 93 04 06 83/ post@oslospeiderne.no - Pb 6927 St. Olavs plass, 0130 Oslo

10.10.2012 Oslospeiderne av NSF, 93 04 06 83/ post@oslospeiderne.no - Pb 6927 St. Olavs plass, 0130 Oslo Til kretstingets representanter Innkalling sendes kun elektronisk og til alle medlemmer over 15 år. Representanter til tinget velges av gruppetinget (se under). Delegater meldes på via medlemssystemet,

Detaljer

Innkalling til kretsting

Innkalling til kretsting MEMBER OF THE WORLD ORGANIZATION OF THE SCOUT MOVEMENT (WOSM) AND THE WORLD ASSOCIATION OF GIRL GUIDES (WAGGGS) WITH 35 MILLION MEMBERS IN MORE THAN 200 COUNTRIES AND TERRITORIES Hordaland Krins av Norges

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2012 - Sakspapirer pr 16.02.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2012 - Sakspapirer pr 16.02.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Referat årsmøte i Tele-Busk krets

Referat årsmøte i Tele-Busk krets Referat årsmøte i Tele-Busk krets Årsmøtet avholdt på Speiderheimen i Notodden, torsdag 10 mars 2011 kl 19.00. 1. Åpning med godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og saksliste ble godkjent.

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 01 03. OKTOBER 2004.

REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 01 03. OKTOBER 2004. Komite speiding Norges speiderforbund Dok. nr. 129/04. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 01 03. OKTOBER 2004. Til stede: Forfall: Møtested: Hanne Mette Lundberg (leder),

Detaljer

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets På Saksvik skole på Vikhamar. 1. Åpning Flaggutrulling og flaggsangen. Velkomsthilsen ved visekretsleder Gøril Holmvassdal. 2. Konstituering 2.1 Godkjenning

Detaljer

Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund

Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Kretsleder har ordet Nok et aktivt speiderår er lagt bak oss, og det er spennende å se de mange forskjellige aktivitetene som foregår rundt

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Kretsting søndag 6. mars klokken 1830. Sted: Furuly menighetssenter, Råde Sak 0/2013 - Mat Sak 1/2013 Konstituering Sak2/2013 - Årsrapport 2012 Sak 3/2013 Regnskap

Detaljer

Årsberetning 2014. Årsberetning Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund 2014

Årsberetning 2014. Årsberetning Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund 2014 1. Organisasjon 1.1Kretsstyret Kretsstyrets sammensetning før årsmøtet Kretsleder; Trond Willersrud Visekretsleder; Kenneth Strømmen Styremedlemmer; Helge Jensen Thina Amalie Rossø Henrik Bowitz Varamedlemmer;

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Endelig Inkalling til Kretsting Sak 1/2012 Konstituering Sak2/2012 - Årsapport 2011 Sak 3/2012 Regnskap 2011 Sak 4/2012 Budsjett 2012 Kretsstyret innkaller til kretsting

Detaljer

85 vandrere og ledere var samlet på Lifjell i Sandnes til Jota/Joti 20. - 21. september.

85 vandrere og ledere var samlet på Lifjell i Sandnes til Jota/Joti 20. - 21. september. Organ for ledere og rovere i Vesterlen krets av NSF nr. 5 desember. 2007 85 vandrere og ledere var samlet på Lifjell i Sandnes til Jota/Joti 20. - 21. september. REDAKSJONENS ADRESSE: Haugåsstubben 1 B

Detaljer

Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe

Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe Protokoll ØØK av NSF Kretsting 09. februar 2014 Sted: Tomter Skole Tid: 12.00 17.00 Sak 1. Konstituering Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe

Detaljer

Endelig kretstingsinnkalling 2014

Endelig kretstingsinnkalling 2014 Endelig kretstingsinnkalling 2014 Sak 1/2014 - Konstituering 1/1 - Godkjenning av innkalling og saksliste årsmøtet 2014 1/2 - Valg av møteleder 1/3 - Godkjenning av forretningsorden (Se forslag til endring

Detaljer

Saksliste. Sakspapirer Årsmøte i Vesterlen krets 2015 Versjon 4 pr.3.mars 2015 1 ÅPNING

Saksliste. Sakspapirer Årsmøte i Vesterlen krets 2015 Versjon 4 pr.3.mars 2015 1 ÅPNING 1 ÅPNING Saksliste SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund 24.03.10

Referat fra årsmøtet i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund 24.03.10 1 Referat fra årsmøtet i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund 24.03.10 Antall fremmøtte med stemmerett: 51, 2 uten stemmerett Av disse er 15 speiderdelegater. Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning

Detaljer

Esther og Egil Bjelland har største æren for at Vesterlen speidermuséum kunne ha offisiell åpning 3. juni

Esther og Egil Bjelland har største æren for at Vesterlen speidermuséum kunne ha offisiell åpning 3. juni Organ for ledere og rovere i Vesterlen krets av NSF nr. 3 august 2009 Esther og Egil Bjelland har største æren for at Vesterlen speidermuséum kunne ha offisiell åpning 3. juni REDAKSJONENS ADRESSE: Haugåsstubben

Detaljer

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt. ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund Postadresse: Postboks 228,1891 Rakkestad Telefon: 93 24 98 90 Bankgiro:1090.24.66970 Referat fra Kretstinget 2015 1. KONSTITUERING v/ Kretsleder 1.1 Valg av

Detaljer

INNKOMNE FORSLAG...19

INNKOMNE FORSLAG...19 1 ÅPNING Saksliste SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Velkommen som delegat til Roverforum

Velkommen som delegat til Roverforum Velkommen som delegat til Roverforum Roverforum begynner å nærme seg og her kommer informasjon fra oss i prosjektgruppa. Hva er Roverforum? - Et forum hvor unge rovere skal få en mulighet til å ytre sine

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund

Innkalling til årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Innkalling til årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Speiderhuset i Studsdalen Kragerø 5. mars 2014 kl. 18:30 5. mars 2014 ÅRSMØTE I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1 av 13 Medlemmer av KRETSTINGET

Detaljer

Godeset Speidergruppe Vesterlen krets av Norges Speiderforbund Organisasjonsnummer 992 222 484

Godeset Speidergruppe Vesterlen krets av Norges Speiderforbund Organisasjonsnummer 992 222 484 Godeset Speidergruppe Vesterlen krets av Norges Speiderforbund Organisasjonsnummer 992 222 484 Gradering: Utarbeidet av: Arkikvkode: Dokument tittel: Åpen Anne Beth Jensen, Bjørn Soltvedt, Line Hamre,

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Referat fra Follo Krets' kretsting søndag 7.mars 2010 Myrvolls gruppeleder ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut. SAK 1/10 Konstituering Godkjent 1.1 Godkjenning

Detaljer

KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009

KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009 KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009 Innholdsfortegnelse: 1. Kretsting og andre samlinger i kretsen 1.1 Kretsting 1.1.1 Andre bestemmelser om kretsting 1.2 Kretstingets årsmøte 1.2.1 Valg 1.2.2 Utgifter

Detaljer

Arne Nørstebø (leder), Anders Myhr Nielsen, Elin Vannes, Hans Olav Hygen, Kathrine Myhre Nordby, Morten Qvenild Andersen og Jens Morsø (sekretær)

Arne Nørstebø (leder), Anders Myhr Nielsen, Elin Vannes, Hans Olav Hygen, Kathrine Myhre Nordby, Morten Qvenild Andersen og Jens Morsø (sekretær) REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ SPEIDING 12. APRIL 2011 Til stede: Arne Nørstebø (leder), Anders Myhr Nielsen, Elin Vannes, Hans Olav Hygen, Kathrine Myhre Nordby, Morten Qvenild Andersen og Jens Morsø (sekretær)

Detaljer

Ferdig opplegg for motivasjonssamlinger med gruppeledere i kretser. Kretsstyret er representert på gruppeting

Ferdig opplegg for motivasjonssamlinger med gruppeledere i kretser. Kretsstyret er representert på gruppeting STRATEGISK PLAN LEDERKVALITET Visjon 2016: Norges speiderforbund har dyktige, motiverte og kvalitetsbevisste ledere. Speidingen og lederutviklingen foregår i hovedsak gjennom praktisk erfaring på gruppeplan.

Detaljer

Årsberetning 2012 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund

Årsberetning 2012 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2012 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Kretsleder har ordet Speideråret vi har lagt bak oss siden forrige årsmøte har vært et begivenhetsrikt år med mye aktivitet i gruppene og mange

Detaljer

Norges KFUK-KFUM-speidere. ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05

Norges KFUK-KFUM-speidere. ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05 Norges KFUK-KFUM-speidere ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05 1 GRUPPE KFUK-KFUM-speiderarbeidet lokalt organiseres som en eller flere enheter i en gruppe eventuelt flere

Detaljer

(Sist endret på Speidertinget 2014)

(Sist endret på Speidertinget 2014) Norges speiderforbund Grunnregler og lover (Sist endret på Speidertinget 2014) 1 Grunnregler 1-1 Organisasjonens navn er Norges speiderforbund (NSF), hvori er opptatt Norsk Speidergutt-Forbund og Norsk

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

REFERAT FRA KRETSTING I KRISTIANSAND FREDAG 8. MARS 2013

REFERAT FRA KRETSTING I KRISTIANSAND FREDAG 8. MARS 2013 REFERAT FRA KRETSTING I KRISTIANSAND FREDAG 8. MARS 2013 Møtet ble holdt i Lund kirke og kvelden startet med åpning av Ragnhild K. Eggen, gruppeleder i Kristiansand V. Så ble vi servert tacogryte med tilbehør

Detaljer

Informasjon. Velkommen til Kretsbannerkonkurransen for tropp 2014 10.04.14

Informasjon. Velkommen til Kretsbannerkonkurransen for tropp 2014 10.04.14 10.04.14 Informasjon Velkommen til Kretsbannerkonkurransen for tropp 2014 Det er i år Rolvsøyspeiderne som er teknisk arrangør av KBK 2014 og vi har i hovedsak fulgt samme opplegg som tidligere år. Vi

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Speidergruppene i Porsgrunn

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Speidergruppene i Porsgrunn Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Speidergruppene i Porsgrunn Stridsklev kirke 7. mars 2012 kl. 18:30 7.mars 2012 REFERAT ÅRSMØTE side 1 av 8 Årsmøtet ble holdt i Stridsklev

Detaljer

PROTOKOLL FRA SPEIDERFORUM 5 7. SEPTEMBER 2003

PROTOKOLL FRA SPEIDERFORUM 5 7. SEPTEMBER 2003 PROTOKOLL FRA SPEIDERFORUM 5 7. SEPTEMBER 2003 1.godkjenning av delegatene. Godkjent med 43 stemmeberettigede. 2. valg av ordstyrer. Hilde Aas Nøst og Marte Schrøder ble valgt med akklamasjon. 3.a. godkjenning

Detaljer

Kyllingleken ble ett av innslagene på Speider- og Roverforum på Bryne 7. mars, og alle måtte være med!

Kyllingleken ble ett av innslagene på Speider- og Roverforum på Bryne 7. mars, og alle måtte være med! Organ for ledere og rovere i Vesterlen krets av NSF nr. 2 april 2008 Kyllingleken ble ett av innslagene på Speider- og Roverforum på Bryne 7. mars, og alle måtte være med! REDAKSJONENS ADRESSE: Haugåsstubben

Detaljer

Sven Bjørn Lilleslåtten (leder/ordstyrer), Ingeborg Engh (ordstyrer), Terje Myhr, Aylin Kaya Gustavsen, Susanne Grønner, Dag Erling, Austvik

Sven Bjørn Lilleslåtten (leder/ordstyrer), Ingeborg Engh (ordstyrer), Terje Myhr, Aylin Kaya Gustavsen, Susanne Grønner, Dag Erling, Austvik NOTAT Til stede: Sven Bjørn Lilleslåtten (leder/ordstyrer), Ingeborg Engh (ordstyrer), Terje Myhr, Aylin Kaya Gustavsen, Susanne Grønner, Dag Erling, Austvik Dato: 29. november 1. desember 2013 Tid: i

Detaljer

17. januar 2008 Årsrapport 2007 Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM speiderne

17. januar 2008 Årsrapport 2007 Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM speiderne 17. januar 2008 Årsrapport 2007 Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM speiderne I. Organisasjon A) Medlemstall I 2007 var det pr. 31.12.07 565 registrerte medlemmer totalt. Medlemmer under 26 år: 500

Detaljer

SAK 8 VALG. Speidertinget 2006 Sak 8 Valg. Følgende kandidater stiller til valg: 8.3 Valg av fem medlemmer til Speiderstyret for to år Kandidater er:

SAK 8 VALG. Speidertinget 2006 Sak 8 Valg. Følgende kandidater stiller til valg: 8.3 Valg av fem medlemmer til Speiderstyret for to år Kandidater er: Sak 8: Valg Speidertinget 2006 Sak 8 Valg SAK 8 VALG Speidertinget inviteres til valg. Speidertinget skal velge speidersjef, visespeidersjef og fem medlemmer til Speiderstyret for to år, ett medlem til

Detaljer

Referat Kretsstyremøte Gudbrandsdal krets av NSF Felles ledermøte

Referat Kretsstyremøte Gudbrandsdal krets av NSF Felles ledermøte 1 Referat Kretsstyremøte Gudbrandsdal krets av NSF Felles ledermøte Tid (dato, fra kl til kl): 24.11.2013 kl.17-20.00 Sted: Avab CAC Lillehammer Innkalt av (avd og person): Arnfinn Roel (Kretsleder) Ordstyrer:

Detaljer

Speideruttrykk Akela Aspirant Baden-Powell Bever Bivuakk Enhet Fettfelle Flokk - småspeider Forbundet Fordypningsmerkene Foreldreforening

Speideruttrykk Akela Aspirant Baden-Powell Bever Bivuakk Enhet Fettfelle Flokk - småspeider Forbundet Fordypningsmerkene Foreldreforening Speideruttrykk Akela Lederulven i Rudyard Kiplings bok "Jungelboken", som mange grupper bruker som ramme rundt småspeiderarbeidet. Akela er flokklederen, og lederne og medlemmene i flokken får alle jungelnavn.

Detaljer

Velkommen til kretsens a rsmøte

Velkommen til kretsens a rsmøte Velkommen til kretsens a rsmøte Biri bedehus, fredag 7. februar 2014 kl. 1830 Den enkelte gruppe kan stille med gruppeleder og én valgt representant for hver påbegynt 10. betalende medlem i henhold til

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Sakliste Årsmøte 2015

Sakliste Årsmøte 2015 Sakliste Årsmøte 2015 Tid: Onsdag den 21. januar 2015 1. Velge a)ordstyrer, b)referent og c)to personer (ikke blant styrets medlemmer) til å underskrive protokollen 2. Behandle årsrapport. 3. Behandle

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Protokoll fra Korpstinget 16.-17.april 2005 i Fredrikstad

Protokoll fra Korpstinget 16.-17.april 2005 i Fredrikstad Protokoll fra Korpstinget 16.-17.april 2005 i Fredrikstad Åpning Åpning av Korpstinget ved Vidar Hermansen, gruppeleder i Fredrikstad MS, og visekorpsleder Sverre Sivertsen. Velkomsthilsener Varaordfører

Detaljer

Referat fra kretsstyremøte mandag 07. april 2014 på kretskontoret

Referat fra kretsstyremøte mandag 07. april 2014 på kretskontoret Referat fra kretsstyremøte mandag 07. april 2014 på kretskontoret Til stede: Kurt Vidar Gundersen, Tone Klufthaugen, Sven Erik Gunnerød, Alf-Arne Kristoffersen, Jonas Fredriksen, Ingrid Edvardsen, Håvar

Detaljer

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Speidertinget nærmer seg med stormskritt. Helgen 3.-5. november skal ny speidersjef og nytt speiderstyre velges, nye lover skal vedtas eller forkastes,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

2. Sandnes sjø ble igjen vinnere av kretsbannerkonkurransen. I år heter patruljen Fisk. De kom på 7. plass i NM!!!

2. Sandnes sjø ble igjen vinnere av kretsbannerkonkurransen. I år heter patruljen Fisk. De kom på 7. plass i NM!!! Organ for ledere og rovere i Vesterlen krets av NSF nr. 3 august 2008 2. Sandnes sjø ble igjen vinnere av kretsbannerkonkurransen. I år heter patruljen Fisk. De kom på 7. plass i NM!!! REDAKSJONENS ADRESSE:

Detaljer

D1 Regler og retningslinjer

D1 Regler og retningslinjer Revidert 16.04.2009 Retningslinjer for Vestlandsmesterskap 2009 arrangert av Hordaland krins av NSF. Les nøye gjennom all informasjon, slik at misforståelser kan unngås. Vi håper hele patruljen stiller

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Referat fra møte i kretsstyret torsdag 2. des 2010 kl. 19.00 på Speiderhuset Steinkjer

Referat fra møte i kretsstyret torsdag 2. des 2010 kl. 19.00 på Speiderhuset Steinkjer Referat fra møte i kretsstyret torsdag 2. des 2010 kl. 19.00 på Speiderhuset Steinkjer Til stede: Arnt J. Øvreness (Skogn), Sara M.G. Nyjordet (Mære/Sparbu), Dagfinn Wie (Egge), Hulda Amlien (Levanger),

Detaljer

FOLLO KRETS. Kretsting

FOLLO KRETS. Kretsting FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Kretsting Kretsstyret i Follo krets har gleden av å innkalle til kretsting på Breidablikk grendehus Sproveien 35b - Fagerstrand - den 01032009 klokken 1300. 1.1 Godkjenning

Detaljer

Nyhetsbrev - grupper. Nyheter. NYHETER [følg med] ARRANGEMENT [bli med] TEMA Vi søker inspiratorer. ORGANISASJONSINFO [vit om]

Nyhetsbrev - grupper. Nyheter. NYHETER [følg med] ARRANGEMENT [bli med] TEMA Vi søker inspiratorer. ORGANISASJONSINFO [vit om] Nyhetsbrev - grupper - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #2.11. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med] Nytt peffkurs er her Spillekroner å hente Skal dere

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 18.02. 2015 til årsmøte i den 21. og 22. mars 2015 (TV-samling lørdag 21. mars og årsmøte søndag den 22. mars)

Detaljer

Dette dokumentet gir en kort innføring i hva det vil si å være leder i Riska speidergruppe.

Dette dokumentet gir en kort innføring i hva det vil si å være leder i Riska speidergruppe. Å være leder i Riska speidergruppe Dette dokumentet gir en kort innføring i hva det vil si å være leder i Riska speidergruppe. Kapittel 1: Hva er speiding? Formål Norges speiderforbund sin formålsparagraf

Detaljer

Ledersamling Kristiansand 14.januar 2014

Ledersamling Kristiansand 14.januar 2014 Ledersamling Kristiansand 14.januar 2014 Info Gruppeledersamlingen Ny generalsekretær Kort referat og tips Kretsting 2014 Valg Medlemsstatistikk for Agder KMspeiderkrets Tips Kommunikasjon i gruppene «Whatsapp»

Detaljer

VENNSKAP. Invitasjon SAMMEN KNYTTER VI

VENNSKAP. Invitasjon SAMMEN KNYTTER VI Invitasjon til leir og kretskonkurranse for bever og flokkspeidere i Østre Østfold krets 2014 Leiren skal være på Ytterbøl, 30.05 01.06 SMÅSPEIDERLEIR 2014 SAMMEN KNYTTER VI VENNSKAP Innrykk fredag fra

Detaljer

Norges speiderforbund St. Olavs gate 25 0130 Oslo Dok. nr. 24/07

Norges speiderforbund St. Olavs gate 25 0130 Oslo Dok. nr. 24/07 Norges speiderforbund St. Olavs gate 25 0130 Oslo Dok. nr. 24/07 Komite speiding REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 9 10. FEBRUAR 2007 Til stede: Hanne Mette Lundberg (leder), Inger Bjørshol, Kirsten

Detaljer

POTETEN. Organ for ledere og rovere i Vestoppland Krets av NSF Nr : 2 Dat o: uke 14 2006

POTETEN. Organ for ledere og rovere i Vestoppland Krets av NSF Nr : 2 Dat o: uke 14 2006 1< POTETEN Organ for ledere og rovere i Vestoppland Krets av NSF Nr : 2 Dat o: uke 14 2006,QQKROG Velkommen til St. Georgsdag i Øst og Vest!...1 Velkommen til KBK og Småspeiderdag i Gjøvik!...1 Retningslinjer

Detaljer

Årsmelding 2013. Årsmelding for ABspeiderne 2013

Årsmelding 2013. Årsmelding for ABspeiderne 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding for ABspeiderne 2013 KRETSSTYRET Etter Kretstinget våren 2013 har kretsstyret hatt følgende sammensetning: Årsmelding 2013 Kretsleder i ett år: Tor Bergersen, 1. Tanum (trakk

Detaljer

Speideruttrykk. Forbundet Norges speiderforbund - NSF. Vi har to speiderforbund i Norge, - vårt NSF og Norges KFUK-KFUM-speidere.

Speideruttrykk. Forbundet Norges speiderforbund - NSF. Vi har to speiderforbund i Norge, - vårt NSF og Norges KFUK-KFUM-speidere. Akela Lederulven i Rudyard Kiplings bok "Jungelboken", som mange grupper bruker som ramme rundt småspeiderarbeidet. Akela er flokklederen, og lederne og medlemmene i flokken får alle jungelnavn. Aspirant

Detaljer

Referat fra kretsting for Nordre Nordland krets av Norges KFUK-KFUM-speidere Nusfjord 14.2.15 kl. 16.30

Referat fra kretsting for Nordre Nordland krets av Norges KFUK-KFUM-speidere Nusfjord 14.2.15 kl. 16.30 Referat fra kretsting for Nordre Nordland krets av Norges KFUK-KFUM-speidere Nusfjord 14.2.15 kl. 16.30 Følgende grupper var representert: Ballstad, Ballangen, Bøstad, Bodø, Bodin, Sørvågen, Ørnes, Øksnes,

Detaljer

Innkalling til Kretsting 2013. Sunnmøre Krets av Norges Speiderforbund. Folkestad. 03. Februar 2013

Innkalling til Kretsting 2013. Sunnmøre Krets av Norges Speiderforbund. Folkestad. 03. Februar 2013 Innkalling til Kretsting 2013 Sunnmøre Krets av Norges Speiderforbund Folkestad 03. Februar 2013 1 Flaggborga i aksjon under Speidertinget 2012 i Geiranger 2 Forretningsorden til kretstinget i Sunnmøre

Detaljer

------------------------------------------------------------------------------- Strategisk område Vekst

------------------------------------------------------------------------------- Strategisk område Vekst Norges speiderforbund Strategisk plan: tiltak for kretser/korps 2007 2008 Innspill fra KL/KS-seminaret 9 11. mars 2007 ------------------------------------------------------------------------------- Strategisk

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund

ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund Invitasjon til Kretskonkurransen 2013 Tropp Østre Østfold krets Det er igjen til for den tradisjonelle Kretskonkurransen. I år er konkurranse lagt til Kulåsparken. En stor bypark midt i Sarpsborg sentrum.

Detaljer