Vesterlen krets av NSF - Årsmøte Sakspapirer pr Saksliste 1 ÅPNING...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2006 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING..."

Transkript

1 Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE KONSTITUERING GODKJENNING AV REPRESENTANTENE GODKJENNING AV TELLEKORPS VALG AV TO REFERENTER VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN INNKOMNE FORSLAG FORSLAG FRA KRETSSTYRET ÅRSMELDING KRETSSTYRET ADMINISTRASJON MEDLEMSTALL PR KRETSENS TILLITSVALGTE LEDERTRENERE KRETSENS KOMITÉER KRETSENS/KOMITÉENES ARRANGEMENTER M.V LEDERTRENING FURENESET SPEIDERTUN REPRESENTASJON SLUTTORD REGNSKAP RESULTATREGNSKAP FOR KRETSEN RESULTATREGNSKAP FOR FURENESET SPEIDERTUN STATUS PR REVISORS BERETNING DISPONERING AV OVERSKUDD ARBEIDSPLAN ARBEIDSPLAN AKTIVITETSPLAN ARBEIDSMÅL ARBEIDSMÅL BUDSJETT BUDSJETT FOR KRETSEN BUDSJETT FOR FURENESET SPEIDERTUN VALG VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITÉ VALG AV MØTELEDERE VALG AV DELEGATER TIL SPEIDERTING VALG AV DELEGATER TIL ROVERFORUM VALG AV DELEGATER TIL SPEIDERFORUM VALG AV REVISOR AVSLUTNING

2 2 Konstituering 2.1 Godkjenning av representantene Liste over representantene vil bli lagt fram på tinget. 2.2 Godkjenning av tellekorps Kverneland speidergruppe v/ Astrid Berg Kretsstyret innstiller: Tellekorpset godkjennes 2.3 Valg av to referenter Kretsstyret innstiller: Eli Godeseth og Wenche Havn 2.4 Valg av to delegater til å underskrive protokollen Kretsstyret innstiller: Herdis Meldahl og Askil Krågeland 2.5 Godkjenning av innkalling og saksliste Kretsstyret innstiller: Innkalling og saksliste godkjennes 2

3 2.6 Forretningsorden Kretstinget ledes av de valgte møteledere. Registrering av delegater foregår kun før Kretstinget starter, og i pauser under tinget Protokoll føres av to valgte referenter. Den undertegnes av møtelederne, de to valgte delegatene og møtereferentene Ingen representanter har rett til ordet mer enn to ganger i samme sak, med unntak av forslagsstilleren. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden *1), har rett til ett minutts taletid. Møtelederen har rett til å foreslå avkorting av taletiden og foreslå strek *2) med de inntegnede talere. Registrerte observatører og kretssekretær har talerett. Møteleder kan foreslå å innskrenke denne Alle forslag må innleveres skriftlig til møtelederne, undertegnet med representantens navn og nummer. Nye forslag kan ikke legges frem etter at strek er satt og fremsatte forslag kan da ikke trekkes tilbake. Saker som ikke står på sakslisten kan ikke fremmes Alle forslag avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer telles ikke med. Ved stemmelikhet anses forslaget som falt. Alle valg avgjøres ved alminnelig flertall, (kan være mindre enn halvparten, men flere stemmer enn nestemann, blanke stemmer teller ikke med). Alle valg foregår skriftlig når det er mer enn én kandidat, eller når én av representantene forlanger det. Ved omvalg strykes inntil to kandidater (de to med minst stemmer fra siste valgrunde). Det må være igjen minst en kandidat mer enn det som skal velges. Ved stemmelikhet mellom to kandidater, avgjøres valget ved loddtrekning etter 2. valgrunde med stemmelikhet. Det kan ikke stilles benkeforslag ved valg bortsett fra valg til speiderforum og roverforum, hvor det tillates benkeforslag på tingets deltagere. De som er med i tellekorps bør ikke ha stemmerett (teknisk arrangør skaffer tellekorps) I protokollen føres inn alle forslag og de vedtak som blir gjort, med antall stemmer for og imot. Likeledes innføres i protokollen navnene på de representanter som har hatt ordet under de forskjellige saker Protokoll fra kretstinget trykkes i Nytt fra Vesterlen og distribueres til alle tingets delegater Kretstingets møte er åpent for alle interesserte. *1) Forlange ordet til forretningsorden vil si innlegg vedrørende behandlingen av saken. *2) Sette strek betyr at ingen flere talere kan forlange ordet enn de som møtelederne allerede har notert. Kretsstyret innstiller: Forretningsorden for kretstinget 2006 godkjennes 3

4 3 Innkomne forslag 3.1 Forslag fra kretsstyret Speiderhytten Totembu, gnr. 98, bnr. 351 på Vier i Sandnes kommune eies av Vesterlen krets, og ble kretsens eiendom etter at 11. Stavanger ble nedlagt. Den leies i dag ut til Godeset speidergruppe. Leiekontrakten er på 10 år med opsjon på ytterligere to ganger fem år. Godeset har til nå leid den i fem år. Godeset speidergruppe har søkt om å få overta Totembu, sekundært økonomisk støtte til utbedring av en vannskade. Kretsstyrets vurdering: Kretsstyret vurderer saken slik at Vesterlen krets ikke har, eller skal ha, vesentlige inntekter av stedet. En overdragelse vil ikke redusere utleie til andre grupper, men heller bidra til å styrke engasjementet rundt og kvaliteten på hytten. Kretsstyret innstilling er derfor at Godeset speidergruppe får kjøpe speiderhytten Totembu for kr. 1,-. Tidspunkt for overtagelse blir når saken er ferdigbehandlet og godkjent av NSF. Dersom kretstinget ikke vedtar kretsstyrets forslag, må det basert på takst vurderes å stille penger til rådighet for utbedring av vannskaden. Forslag til vedtak: Kretstinget godkjenner at Godeset speidergruppe kjøper Speiderhytten Totembu, gnr. 98, bnr. 351 på Vier i Sandnes for kr. 1,- en krone - i den stand den er ved overdragelsen. Hytten skal, som i dag, leies ut til andre speidergrupper. Dersom Godeset speidergruppe på et senere tidspunkt ikke ønsker å beholde hytten, skal den vederlagsfritt overdras til Vesterlen krets. Kretsstyret innstiller: Forslaget vedtas 4 Årsmelding 4.1 Kretsstyret Kretsstyret pr Kretsleder Odd Rune Malterud Strand Tau Visekretsleder Ellen Johannessen Hundvåg MS Styremedlemmer Trond Austdal 1. Sola Anine Eilertsen Hundvåg MS Erling Groth 1. Lura Livar Risa 1. Sola Trygve Eeg Tunes Bryne 4.2 Administrasjon 4 Kretssekretær: Eli Godeseth, ansatt i full stilling. Kretskontor: Haugåsstubben 1B, 4016 Stavanger Postadresse: Haugåsstubben 1B, 4016 Stavanger Fast kontortid: Mand., onsd. og torsd. kl Tirsdag kl Regnskapsfører: Reidun Egeland Hinna Internasjonal kontakt: John Steinar Aske Hundvåg MS Kretskontoret har telefonsvarer tilkoplet tlf.nr når det ikke er betjent. Kretsen har også telefax ( ), og e-post-adresse: Kretsens nettsider: vesterlen.scout.no

5 4.3 Medlemstall pr Gruppe Ant.medl.bet. Ant.medl.bet Endr. i % pr pr fra 2004 til 2005 Vesterlen krets ,2 Figgjo speidergruppe ,8 Godeset speidergruppe ,0 1. Egersund speidergruppe ,9 Madla speidergruppe ,1 Stavanger 8. *** Speidergruppe ,5 2. Stavanger speidergruppe ,7 7. Stavanger speidergruppe ,8 Hinna speidergruppe ,0 Hundvåg I speidergruppe ,3 Tasta speidergruppe ,4 Forus speidergruppe ,8 1. Hetland speidergruppe ,7 Randaberg I speidergruppe ,3 1. Sola speidergruppe ,2 1. Tananger sjøspeidergruppe ,0 Sauda 1 *** speidergruppe speidergruppe ,7 Strand Tau speidergruppe ,1 1. Sandnes speidergruppe ,3 2. Sandnes sjøspeidergruppe ,4 1. Lura speidergruppe ,7 Riska speidergruppe ,4 Kverneland speidergruppe Bryne speidergruppe ,7 Hå-Nærbø speidergruppe ,3 Stavanger Old Guides I *** sp.gr ,0 Stavanger Old Guides II *** sp.gr ,0 Stavanger O.G. III ***speidergr Hinna 1. Old Guides speidergr Hinna 2. O.G. speidergruppe Hå-Nærbø Old Guides *** speidergr Bryne Old Guides ***speidergruppe ,6 Randaberg Old Guides***speidergr ,3 O.G. ***speidergr Mosikken Old Guides *** speidergr Øyane *** sjøspeidergruppe 1 1 Hvilende Rovernes beredskapsgruppe *** ,2 1. Hovsherad speidergruppe 3 0 Hvilende Egersund FA speidergruppe ,8 Sandnes FA *** speidergruppe Stavanger BSK speidergruppe ,7 Bryne FSK *** speidergruppe 1 1 Hvilende Riska FSK speidergruppe ,8 Hundvåg MS speidergruppe ,3 Sandnes MS speidergruppe ,4 Stavanger MS speidergruppe ,5 Stavanger NMU speidergruppe 5 0 Nedlagt ,0 5

6 4.4 Kretsens tillitsvalgte Kretsen har i tillegg til kretsstyret følgende tillitsvalgte pr. 31. desember 2005: Delegater til speiderting I tillegg til kretsleder som er fast delegat på speiderting, ble følgende personer valgt for 2 år den 16. mars 2004: Arne Alsvik Helene Bø Anine Eilertsen Stina Kommedal Knut Slettebak Varadelegater: Cathrine Langseth Tine Renathe Bjerga Gunnar Skundberg Wigdis Kalsås Arne Lea Ingrid Julia Cowie Karen Seglem Randaberg Hundvåg MS Tasta Egersund FA Strand Tau Hinna 2. Sandnes sjø 1. Egersund 1. Egersund Delegater til speiderforum Følgende ble valgt for 2 år 16. mars 2004: Ingeborg Sauge Torpe 2. Stavanger Andreas H. Øvstebø Tasta Varadelegater: Kjartan Aakre Sandra Nygaard Tasta Delegater til roverforum Følgende ble valgt for 2 år 16. mars 2004: Thomas Due Hestnes Egersund FA Trine Tjørhom Godeset Varadelegater: Askil Krogeland Lars Atle Lauvsnes 1. Sandnes Valgkomité Følgende ble valgt for 2 år 16. mars 2004: Arne Alsvik Eve Nordvall Kverneland Gaute Skjæveland Varamedlem: Stein Erik Sliper 2. Sandnes sjø Møteledere for kretsting Følgende ble valgt for ett år fram til og med : Lars Meling Hultin Jon Alsos Stavanger 8. 6

7 Varamøteledere: Ivar A. Nøttestad Wigdis Kalsås Madla Revisor Følgende ble valgt for ett år fram til og med : Tønnes Ognedal 4.5 Ledertrenere Jon Alsos Stavanger 8. Lars Atle Andersen Tasta sp.gr. Anne Brit Egeland Hinna sp.gr Reidun Egeland Hinna sp.gr. Britt Undheim Eltervåg Vesterlen krets, dir. medl. Eli Godeseth Vesterlen krets, dir. medl. Ola Helgeland 1. Sandnes Asta Jacobsen Stavanger O.G. III Ellen Johannessen Hundvåg MS Jan Jacobsen Vesterlen krets, dir. medl. Aud Mork Knutsen Vesterlen krets, dir. medl. Vibeke Bø Langeland Torbjørn Larsen 7. Stavanger Nils Lindaas 1. Sandnes Geir Martens Bryne sp.gr. Lovise Mæland 1. Tananger Sjø Livar Risa 1. Sola Gunnar Skundberg 2. Sandnes Sjø Odd Westersjø Hundvåg M.S. 4.6 Kretsens komitéer Organisasjonsplan KRETSTING KRETSSTYRE Aktivitetskomiteen Ledertreningskomiteen Fureneskomiteen Prosjektgrupper Prosjektgrupper Kursstaber Ressurspersoner Kretsens komitéer pr. 31. desember 2005: Ledertrenerkomitéen: Følgende var oppnevnt til : Gunnar Skundberg, leder Reidun Egeland Britt Undheim Eltervåg Aud Mork Knutsen Vibeke Bø Langeland Nils Lindaas Tønnes Ognedal 2. Sandnes Sjø Hinna Vesterlen krets, dir. medl. Dir. medl. krets Strand/Jørpeland 1. Sandnes 7. Stavanger 7

8 : Følgende var oppnevnt til : John Steinar Aske, leder Svein Gaard Arne Lea Grethe Myklebust Gunvor Opland Christian Vollan Fureneskomitéen: Følgende var oppnevnt til : Wigdis Kalsås, leder John Steinar Aske Eli Godeseth Aud Mork Knutsen Arvid Langeland Geir Martens Gunnar Skundberg Hundvåg MS Hundvåg MS 1. Sola Madla Randaberg Hundvåg MS Vesterlen krets, dir. medl. Vesterlen krets, dir. medl. Bryne 2. Sandnes Sjø Andre Komité Old Guides: Asta Jacobsen, leder Gunvor Steinsland Jensen, kasserer Sissel Larsen Gunvor Ness Karin Nising Stavanger O.G. III Bryne O.G. Stavanger O.G. III Randaberg O.G. Randaberg O.G. 4.7 Kretsens/komitéenes arrangementer m.v Kretsting Årsmøtet ble avholdt den 15. mars 2005 i Tjensvoll Bydelshus, med 97 ledere, rovere, speidere og inviterte tilstede. 2. Stavanger speidergruppe var teknisk arrangør, Lars Meling Hultin og Ivar Anton Nøttestad var møteledere. Årsmøtet behandlet kretsens årsmelding, regnskap, budsjett og arbeidsplan. Det ble valgt kretsstyre, møteledere og revisor Kretsstyret Kretsstyret har hatt 10 møter og behandlet 113 saker i løpet av året. Av større saker som kretsstyret har arbeidet med kan følgende nevnes: Økonomi Speidermuséum Beredskap Mediekontakt Oppnevnelser Fureneset speidertun Ekspansjon Nytt fra Vesterlen Kretsleir 2007 Kretsens datautstyr 8

9 4.7.3 Komitémøter Det er avholdt 4 komitémøter. Det er blitt forsøkt annonsert etter flere komitémedlemmer, da komitéen har slitt med få fremmøtte og de samme har gått igjen på alle arrangementene. Ingen har meldt sin interesse. Oppgaver s arbeidsoppgaver består bl.a. i å utarbeide forslag til årlig arrangementsplan og tilhørende budsjett iht. retningslinjer fra kretsstyret. Aktivitetene skal i størst mulig grad være selvfinansierende. Medlemmer John Steinar Aske, leder Svein Gaard Arne Lea Grethe Myklebust Gunvor Opland Christian Vollan Arrangementer: Juletreff - Vi synger julen ut 64 stykker hadde funnet veien til Sola Strand Hotell på 20. dag jul. Tradisjonell feiring med smørbrød og kaffe. Konkurranser, utlodning og juletregang. Informasjon om speideraksjonen 2005 ved Elin Christiansen fra forbundskontoret og en representant fra Flyktningehjelpen. Avslutning med speiderbønnen. Grethe Myklebust ledet det hele feiende flott Vintertur til Tjørhom i Sirdal 23 peffer/asser og 8 rovere reiste med buss til Sirdal på vintertur i Tjørhom Grendahus. Gunvor Opland reiste som leder, Grethe Myklebust laget kjøttkaker og boller til turen. Speiderne tok selv med tørrmat. Program: Fredag: bli kjent. Lørdag: Ut på ski og middag, speiderne skulle selv sørge for underholdning til kvelden. Søndag: ski, grøt, fastelavnsboller og utvask av hytta. Hjemreise Rovernes Risk-turnering I år var det 29 spillere som møttes til dyst på Madla speiderhus. Noen av deltakerne som ville være med å spille, var ikke-speidere, lokale fra Madla og omegn som hadde hørt gjetord om kretsens Riskturnering. Av rovere var også i år Okka Roverlag (Egersund FA) det laget som hadde flest deltagere, men trofaste gjengangere som FLASS (Hundvåg MS), Madla Commandoes, TURbo (2. Stavanger), Sofa & Seil (2. Sandnes sjø), og Nonstop (Godeset) hadde sine deltakere med i konkurransen. Finalen begynte kl. 01:30 og allerede kl. 03:00 var en ny Risk General klar nemlig Lars Arne Svanes fra Okka Roverlag. Det var Riskturnering-historiens korteste finale. Arrangør var roverlaget TURbo v/helge Bjelland Furunesdagene med Kretsbannerkonkurranse, Melsheitrollet og Bevernes dag 558 speidere fra 18 grupper fant veien til Furuneset den første helgen i juni. Hovedinnrykket skjedde på fredagen, noen kom på lørdagen. Været var bra og alle så ut til å kose seg. Arrangør var speidergruppe v/wigdis Kalsås. Lørdag var det Beverkonkurranse. 23 bevere og en del foreldre møtte frem. Beverhale ble laget før Beverne gikk ut på en sporløype og løste oppgaver De endte opp ved Dalavatnet der de hadde mat og kos. Melsheitrollet var også på lørdagen. Det samlet 20 patruljer. De gikk en løype med 14 poster og måtte svare på spørsmål om alt fra Speiderloven, førstehjelp og sikkerhetsregler til naturspørsmål og Kims lek. Alle sammen fikk deltakermerke og diplom. Etter en flott innsats ble de tre beste slik: 1. plass: Hauk, Hundvåg 1, 2. plass: Jentegjengen 1. Sola, 3. plass: Ekorn, Strand Tau. I kretsbannerkonkurransen stilte 52 patruljer. Konkurransen startet på fredagen med teorioppgaven, der 100 spørsmål skal besvares i løpet av en time. På lørdagen var det først Praktisk oppgave og masken av St. Georgsdragen skulle lages. Papir, kartong og mønsterbeskrivelse ble utlevert. I løpet av 3 1/2 time skulle det tegnes, klippes og limes. Det var imponerende å se så mange flotte masker. Mens patruljene var opptatt med praktisk oppgave gikk Inspeksjonen på patruljeområdene. Her skulle det kontrolleres hygiene, orden og disponering av leirområdet, både inne i teltene og uteområdet samt særpreg på leirområdet. Neste oppgave var hemmelig oppgave. Tidsbruk 2 timer. Hver patrulje fikk utlevert 1,5 m list, maling, pensel og pussepapir. 28 dominobrikker skulle sages i rett størrelse, pusses, males og prikkes i tallkombinasjon fra 0 til 6. Søndag var det klart for rundløype. Det var 4 poster fordelt slik: Knutetavle skulle lages med 10 forskjellig knuter som var navngitt i oppgaven. På denne posten ble Stil og sveis vurdert. Poengene ble fordelt i forhold til samarbeid, oppførsel, draktbruk og patruljesærpreg. Naturkunnskap. Her skulle de gjenkjenne blomster og trær, i tillegg til at de fikk spørsmål om dyr i Norge, fugler, miljø, mennesket og diverse andre naturrelaterte spørsmål. Pioner. Patruljene laget en sittepute etter gitte mål og surret sammen. Førstehjelp. Dette var en todelt oppgave, en praktisk og en teoretisk. Den praktiske delen gikk ut på at patruljene skulle håndtere et kraftig kutt med kniv, vise stabilt sideleie og Annedukker ble brukt da patruljene skulle vise hva de må gjøre dersom de finner en bevisstløs person. 9

10 De fikk også teorispørsmål om hva en gjør når en kommer til et skadested, rekkefølgen av hjelp ved en ulykke, brannskade, nødnummer, åpent beinbrudd og hva gjør en hvis en har drukket tennvæske. De som fikk reise til NM var: 1. plass: Amøbe Tasta, 2. plass: Seigedamer Hinna, 3 plass: Løve 1. Egersund, delt 4 plass: Rekene 1. Tananger sjø og Happy Team Hinna. Stifinnerne gjorde også en kjempeinnsats og de 3 beste her var: Lunde 2. Sandnes sjø, Ørn 1. Egersund og Gaupe Tasta Regional rover-5-kamp Årets femkamp i Melshei var en fest fra start til slutt. Med muntre rovere, god mat, lange kvelder og en alt for god stemning til at vi hadde lyst til å reise hjem. Kampen mellom de to øverste lagene var utrolig jevn og kun 1,3p skilte mellom 1 og 2 plass. Arrangør var roverlaget TURbo v/helge Bjelland. Resultatlisten: 1. Plass, Madla Commandoes, Madla 447,4p 2. Plass, Kompressor, Egersund FA 446,1p 3. Plass, Askils Angles, 1. Sandnes / Godeset 380,5p 4. Plass, Flass, Hundvåg MS 366,3p De resterende lagene kom på en delt 5. plass Miljøkveld m/ info om kretsleir 2007 Samlingen var i Rogaland Arboret i Sandnes med 31 rovere og ledere tilstede. Til tross for at det var veldig mørkt fant alle fram tilslutt. Kretsleder orienterte om saker fra siste KL/KS-seminar og om kretsleiren 2007 som skal være på fortidsminnegården Landa på Forsand. Det ble konkurranse og det ble servert reker Sporsdag Sportsdagen ble arrangert av 1. Sola speidergruppe i Dysjalandhallen på Tjelta i Sola. Det ble konkurrert i innefotball og innebandy for stifinnere og volleyball for vandrere/rovere. I tillegg til sportsturneringene hadde en i år lagt opp til at de som ville kunne bruke svømmehallen. Hopping fra 5-meteren var populært og enkelte tok svømmeknappen. Resultater: Volleyball vandrere: 1. plass, 1. Sandnes, 2. plass, 1. Sola Volleyball Rovere: 1. plass, 1. Sandnes, 2. plass, 1. Sola Minifotball: 1. plass, 1. Sola Tufte, 2. plass, 1. Sandnes, 3. plass, 1. Tananger sjø Tufte IL Innebandy: 1. plass, 1. Sandnes, 2. plass, 1. Sola Viking, 3. plass, 1. Tananger sjø Tufte IL, 4. plass, 1. Sola Kokosnøtt Fredslyset St. Georgsgildene i Norge ordner det slik at Fredslyset kommer tidsnok til å kunne brukes første søndag i advent. Lyset ankom i år Stavanger jernbanestasjon fra Kristiansand torsdag kveld 24. november med Eli Godeseth Jul i skogen - nissefest for småspeidere/bevere Det ble avholdt nissefest på Speidermarka ved Stokkavatnet for bevere og småspeidere. Mange små og store møtte opp, ca 150 stykker. Det ble en fin kveld med godt vær og nytt høyttaleranlegg, så alle hørte godt. Det ble servert grøt og saft, fredslyset var tilstede, det ble refleksløype til nissen og gang rundt juletréet. Den fineste nisselederen ble belønnet med en marsipangris Roverjul Roverlaget TURbo fra 2. Stavanger ved Helge Bjelland var arrangør. Ca rovere kom. Det ble servert grøt, spekemat og flatbrød. Ellers ble det konkurranser og sosialt samvær Old Guides Old Guides, Vesterlen har 10 OG-grupper og teller 55 medlemmer. Dessverre har vi mistet tre av våre trofaste medlemmer. Året 2005 har vært et særs aktivt år. Tradisjonen tro møttes vi til TENKEDAGSTREFF på Blåhaug. Våren var travel. Vi var verter for årets OG-treff sentralt. Det var lagt til Sola Strand Hotell. 65 OG-damer fra hele landet hygget seg sammen i fire dager. En suksess! Årsmøtet for kretsens OG ble holdt under treffet med 33 deltakere. Valgt til komitémedlemmer: Karin Nising og Gunvor Ness. Revisor: Aud Steinsland. Valgkomité: Rigmor Sandvik og Svanhild Bergsagel. Årets høydepunkt, - fem av kretsens OG-damer ble tildelt NSFs Hederstegn: Annemor Knudsen, Rut Tørneng, Kari Solberg, Anna Nora Solberg og Lilly Bertelsen. Alle fem har medlemsskap fra 1929, - DAG ÉN og med de forskjelligste verv for speidersaken på sine rulleblad. Fra sommerens fine begivenheter var vi raskt over på basarforberedelser med gevinster, loddsalg og basarkveld. Dagen var endret fra lørdag formiddag til fredag kveld. 53 hadde funnet veien dit til en hyggelig og innbringende basarkveld. 10

11 4.7.5 Internasjonal kontakt I 2005 har det vært en del kontakt med våre internasjonale venner. Det er sikkert også noen som har hatt direkte kontakt med sine vennskapsgrupper. Det har vært kontakt med flere utenlandske grupper for om mulig å holde leir her i Vesterlen. I øyeblikket arbeides det med 2 grupper som skal komme til Furuneset og avholde leir der til sommeren. En av gruppene kommer fra Tyskland og har vært her tidligere. Den andre gruppen er en dansk gruppe som skal komme gående til Furuneset. For de som var i stab på landleiren vil muligens huske noen blide danske gutter som deltok i stab. De har tidligere reist til Østlandet, men husket at jeg tilbød de en plass som var mer spennende enn store skoger. Har også kontakt med et par andre grupper men om de komme nå til sommeren vites i øyeblikket ikke Årsmelding pressetalsmann Pressetalsmann har etter forespørsel hjulpet med saker mot media. 4.8 Ledertrening Komité ledertrening Komitéens arbeid Komitéen har hatt 2 møter våren og 1 møte høsten. Av saker komitéen har arbeidet med utenom planer i forbindelse med kurs/seminarer kan nevnes: Fortsatt med å få orden på nytt opplegg for de nye lederkursene. Vurdert priser for de nye kursene. Vært ansvarlig for ledertrenerseminar vår og høst. Har arbeider en del utenom komitémøtene for å gjennomføre det oppsatte programmet. Leder og enkeltmedlemmer i komitéen har deltatt i og hatt innslag på arrangementer i kretsen Kurs i grunntreningen Kursene for ledere i kretsen I grunntreningen er det gjennomført to Førstehjelpskurs, to kurs i Sikkerhet på tur, Nyingen, Programkurs Treningsprogrammet, Programkurs Veiledning som metode, Speiderlederkurset og del 1 av kurs i gruppeledelse. I tillegg er det gjennomført to emnekurs; Den vanskelige samtalen og kanokurs. Innføringskurset høsten 2005 ble avlyst. Programkurs, Treningsprogrammet ble arrangert over fredag/lørdag på Fureneset. Speiderlederkurset ble gjennomført over en helg på Fureneset + en avslutningskveld på kretskontoret. Det er gjennomført helgekursene Peffkurs stifinner og Peffkurs vandrer på Fureneset. Kurs i grunntreningen Kurs Ant. kurs Timer Delt. Stab Førstehjelpskurs, januar Veiledning som metode februar Sikkerhet på tur, mars Kurs i gruppeledelse del Nyingen, september Speiderlederkurset september/oktober Sikkerhet på tur, november Programkurs - treningsprogrammet nov Førstehjelpskurs, november

12 4.8.3 Andre kurs Vesterlen krets av NSF - Årsmøte Sakspapirer pr Andre kurs/samlinger Arrangement Ant. kurs Timer Delt. Stab Emnekurs Den vanskelige samtalen, mars Emnekurs kano, april Peffkurs -vandrer - september Innføringskurs oktober 1 - avlyst Peffkurs stifinner - november Ledertrenerseminar vår Ledertrenerseminar høst TG-samling Lederintro - Samtale med nye ledere 4 8 (2 timer pr pr. kveld kveld) Trekløver Gilwell Trekløver Gilwell-samlingen ble avholdt sammen med OG-basaren Ledertrening i NSF Norled: Ledertrenerkurs: Herdis Meldahl og Britt Undheim Eltervåg deltok. Britt Undheim Eltervåg gikk andre del i mars. Livar Risa og Eli Godeseth gikk første del i mai Fullført grunntrening og TG-kurs Trekløver Gilwell: Ingen Grunntreningen: 1 leder fullførte denne i Fureneset speidertun Det er utført fortløpende dugnader for å vedlikeholde stedet. FREMDRIFTSPLANER: Januar: Oversikt over dugnadsteam. Mars: Sette opp skillevegger og legge elektriske rør i TG-hytten. April / mai: Innkjøp av materialer, panele, trekke det elektriske og ha rørlegger i TG-hytten. September: Legge fliser på låven. Oktober desember: Ferdigstille anlegget Utleie NSF helger uker Vesterlen krets helger uker dager Grupper m/overn helger dager Andre helger uked m/overn enkeltd. 1 uke 5 uker 4 uker 5 uker 3 uker leir Totalt helger Totalt overn.døgn ca

13 4.10 Representasjon Utover det som er omtalt andre steder i årsmeldingen, nevnes følgende: På forbundsplan Visekretsleder Ellen Johannessen deltok på kretsleder-/korpsledersamling på Ingelsrud, 29. april -1. mai Kretsleder Odd Rune Malterud og styremedlem Trygve Eeg Tunes deltok på kretsleder- /korpsledersamling i Bergen oktober Innen krets Odd Rune Malterud: St. Georgsdagsgudstjeneste i Bekkefaret kirke, FRI:05 Fortsettelsen Farmen på Fureneset, begravelse Finn Egeland, befaring på Forsand ang. kretsleir 2007, møter m/forsand kommune/ansatt på Landa, Madla speidergruppes 30-års-jubileum. Erling Groth: Årsmøte i stiftelsen Speiderhus i Sandnes, begravelse Finn Egeland. Ellen Johannessen: Årsmøte i FNF Rogaland, begravelse Finn Egeland, Eli Godeseth: Arbeidsutvalgsmøter i FNF Rogaland, Tenkedagsfeiring med O.G. ene på Blåhaug, årsmøte i stiftelsen Speiderhus i Sandnes, St. Georgsdagskonkurransen i Hålandsskogen, møte for ansatte i NSF i Oslo, årsmøte i FNF Rogaland, årsmøte i Blåhei/Blåhaug, OG-treffet m/årsmøte på Sola, FRI:05 Fortsettelsen Farmen på Fureneset, sentral FNF-samling ang. Friluftslivets år på Gran på Hadeland aug., begravelse Finn Egeland, idédugnad for Sandnes kommune ang. Kulturbyhovedstad 2008 i Rogaland Arboret, befaring på Forsand ang. kretsleir 2007, møter m/forsand kommune/ansatt på Landa, seminar m/rogaland Fylkeskommune: Mangfold som ressurs, årsmøte i BUK, hentet Fredslyset i Kristiansand, juleavslutning i 1. Sola sp.gr., juleavslutning i Kverneland sp.gr Oppgaver innen sentrale NSF Lars Atle Andersen Speiderstyremedlem International Commissioner WOSM i Norge Norsk delegasjonsleder på Verdenskonferansen for WOSM i Tunisia Medlem av Nordisk samarbeidskomité. Knut Slettebak Speiderstyremedlem Delegat på Ungdomskonferansen til WOSM i Tunisia Delegat på Verdenskonferansen for WOSM i Tunisia Gunnar Skundberg Regionansvarlig for ledertrening i region 4, Vesterlen krets, komité for revisjon av Fordypningsmerkene. Jan Erik Eriksen Leirsjef for Landsleir for sjøspeiderne 2005 Sigmund Andreassen Koordinator for sjøspeiding i Norge Ivar A. Nøttestad Leder for Speidernes beredskapstelefon Aud Mork Knutsen Medlem av hovedkomitéen for Fureneset speidertun Asta Jacobsen Sekretær i O.G.-komitéen sentralt 4.11 Sluttord Kretsen har i 2005 takket være målrettet innsats blant medlemmene, igjen hatt et aktivt år. Kretsens medlemstall holder seg noenlunde stabilt takket være den store innsatsens som gjøres i gruppene hver uke. Den lille nedgangen kommer nok hovedsakelig av at det er nye regler for registrering pr Det er i 2005 utnevnt en mediakontakt. Med det håper vi å få stadig bedre kontakt med media, noe som er viktig for å ivareta de medlemmene en har og rekruttere nye. Kretsen mål om speidermuséum er langt på vei nådd med egen komité og egnede lokaler. Vi ber gruppene støtte opp om dette prosjektet slik at vi alle kan få utbytte av den erfaringsoverføring og svært positive markedsføringen dette muséet vil gi oss. Kretsstyret har siste år måttet legge en del energi i å få gjennomført arrangementene som er vedtatt på kretstinget, grunnet svært laber interesse for å delta i prosjektgruppene til arrangementene. Kretsens mål om at alle grupper deltar i kretssammenheng, kan vel derfor dessverre neppe sies å ha blitt nådd. 13

14 Kretsstyret har i høst også arbeidet iherdig med å legge tilrette rammene for kretsleir i 2007, basert på innspill om at denne ikke skulle legges til Furuneset. Status ved årsskiftet er at alt ligger tilrette for at dette blir en utrolig spennende leir. Det har, - med felles innsats fra alle, lykkes i å få et godt overskudd i årets regnskap, noe som styrker egenkapitalen og som er nødvendig for å sikre videre drift med minskende tilskudd. Landsleiren fri: 05 som var på Ingelsrud første uken i juli må kunne sies å være høydepunktet for over 800 av kretsens speidere som var tilstede der. Det ble en flott leir med strålende vær hele uken og mange nye spennende aktiviteter. Ledertrenerkomitéen har i løpet av året kommet godt i gang med de nye kursene i NSFs grunntrening, hvor blant annet beredskap og sikkerhet står i fokus. O.G. ene har som vanlig vist utrolig dugnadsvilje, og deres innsats er uvurderlig for kretsen. De arrangerte også OG-treffet med årsmøte, - OG enes landsmøte på Sola Strand Hotell i juni. På Furuneset jobbes det jevnt og trutt for å utvikle stedet. Takk til de som stadig drar på dugnad for å vedlikeholde stedet til glede for kretsens medlemmer. Kretsstyret takker i tillegg hver enkelt av DERE for den innsats som utføres i kretsen! Stavanger, 31. januar 2006 Med speiderhilsen Odd Rune Malterud Kretsleder Ellen Johannessen Visekretsleder Trond Austdal Anine Eilertsen Erling Groth Livar Risa Trygve Tunes Kretsstyret innstiller: Årsmelding for 2005 godkjennes 14

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2005 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2005 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2004 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2004 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Saksliste 1 ÅPNING...

Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Saksliste 1 ÅPNING...

Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TO TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2012 - Sakspapirer pr 16.02.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2012 - Sakspapirer pr 16.02.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 26. ordinære årsmøte i kretsting 16. mars 2004 Protokoll Kretstinget ble holdt på Skeie skole med Hundvåg 1 og Hundvåg MS speidergrupper som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Referat, årsmøte i gruppeting 2015

Referat, årsmøte i gruppeting 2015 1.Sandnes speidergruppe Stiftet 1914 Referat, årsmøte i gruppeting 2015 Tid: Mandag 23.februar 2015 kl.18.00 21:30 Sted: Speiderhytta i Melshei Tilstede: Ledere/voksne: Tor Børge Salvesen, Ola Helgeland,

Detaljer

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Kretsstyret Fram til årsmøtet 2. mars 2006 hadde kretsstyret følgende sammensetning: Kretsleder: Torodd Seierstad, 6. Larvik Visekretsleder: Petter Gjertsen,

Detaljer

Vekst 2020. Misjonsforbundet Speiderkorps sitt 27.ordinære Korpsting

Vekst 2020. Misjonsforbundet Speiderkorps sitt 27.ordinære Korpsting Vekst 2020 Misjonsforbundet Speiderkorps sitt 27.ordinære Korpsting Arendal 9.-11.mars 2012 0 Dato: 19.november 2011 Sted: Skien Innkalling til det 27. ordinære korpstinget! Den 9.-11. mars 2012 arrangeres

Detaljer

ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund

ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund SAK 3. Årsrapport 2012 for ØØK Vedlagte dokumenter er årsrapport for kretsstyre som inkluderer alle aktiviteter på alle ledd og ombud. Styrets innstilling til vedtak: Styret anbefaler at rapporten tas

Detaljer

Referat, årsmøte i gruppeting 2014

Referat, årsmøte i gruppeting 2014 1.Sandnes speidergruppe Stiftet 1914 Referat, årsmøte i gruppeting 2014 Tid: Onsdag 19.februar 2014 kl.18.00 20:30 Sted: Speiderhytta i Melshei 1 Tilstede: Ledere/voksne Oddgeir Sværen, Jon André Johansen,

Detaljer

Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS:

Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS: Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS: Landsting 17.-19. april 2009 Kjære landstingsdelegat Hjertelig velkommen til forbundets tredje ordinære

Detaljer

Nyhetsskriv 11.10.2009

Nyhetsskriv 11.10.2009 Nyhetsskriv 11.10.2009 www.kragerospeider.no Det er mange som har besøkt våre web-sider, og derfor er statestikken for hvilke dager vi har flest besøk veldig interessant lesning. Vi registrerer at det

Detaljer

10.10.2012 Oslospeiderne av NSF, 93 04 06 83/ post@oslospeiderne.no - Pb 6927 St. Olavs plass, 0130 Oslo

10.10.2012 Oslospeiderne av NSF, 93 04 06 83/ post@oslospeiderne.no - Pb 6927 St. Olavs plass, 0130 Oslo Til kretstingets representanter Innkalling sendes kun elektronisk og til alle medlemmer over 15 år. Representanter til tinget velges av gruppetinget (se under). Delegater meldes på via medlemssystemet,

Detaljer

FOLLO KRETS. Kretsting

FOLLO KRETS. Kretsting FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Kretsting Kretsstyret i Follo krets har gleden av å innkalle til kretsting på Breidablikk grendehus Sproveien 35b - Fagerstrand - den 01032009 klokken 1300. 1.1 Godkjenning

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

Årsmelding for ABspeiderne 2011

Årsmelding for ABspeiderne 2011 Årsmelding for ABspeiderne 2011 Kretsleiderdeltagere feirer 100 med speiding i Norge Innhold: KRETSSTYRET... 3 Årets Arrangementer... 5 KRETSENS RESURSER I 2011... 10 Hyttevoktere... 10 Valgkomite...11

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Endelig Inkalling til Kretsting Sak 1/2012 Konstituering Sak2/2012 - Årsapport 2011 Sak 3/2012 Regnskap 2011 Sak 4/2012 Budsjett 2012 Kretsstyret innkaller til kretsting

Detaljer

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 1892 2014, 122 år KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 Norges KFUK-KFUM sitt formål ble gjennomgått og vedtatt på landsmøte 2013: Formål: Formålet til Norges KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

NORGES SPEIDERFORBUND ÅRSMELDING

NORGES SPEIDERFORBUND ÅRSMELDING NORGES SPEIDERFORBUND ÅRSMELDING 2012 2013 FOTO: CF SALICATH FOTO: ANDERS BRÅTHEN Jeg er speider fordi jeg har så mange gode venner her, som jeg er så glad i. Hver onsdag lærer vi masse nytt vi kan bruke,

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 1 Mai 2010 Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein Inneholder blant annet: Årsmøtepapirer, info om nasjonal alumnutveksling, invitasjon til

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 27.okt. 2011

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 27.okt. 2011 1892 2011, 119 år Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 27.okt. 2011 Norges KFUK-KFUM sitt måldokument ble fornyet på Landsmøtet på Knattholmen i april 2011: Vår visjon: Vi får utrolige ting til å skje ved å være

Detaljer

LEDER FORUM LANDSTING SAMMEN MOT FREMTIDEN. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 2 2009-7. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE

LEDER FORUM LANDSTING SAMMEN MOT FREMTIDEN. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 2 2009-7. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2 2009-7. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE LANDSTING SAMMEN MOT FREMTIDEN kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav er redaktør for Lederforum. 22 Lederforum Nr. 2 2009 7. årgang Lederblad

Detaljer

Haik langs Listas strender. Foto: Audun Berdal. TOÅRSMELDING 2009-2010

Haik langs Listas strender. Foto: Audun Berdal. TOÅRSMELDING 2009-2010 15 Haik langs Listas strender. Foto: Audun Berdal. TOÅRSMELDING 2009-2010 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON SENTRALT Landsting 17.-19. april 2009, Gardermoen Forbundets tredje ordinære landsting ble avholdt

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

M I S J O N S N Y T T

M I S J O N S N Y T T NMS Region Stavanger Nr. 2 2010 M I S J O N S N Y T T M ed årsmelding for 2009 M I S J O N S N Y T T Kontaktliste Regionkontor Stavanger PB 226, Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadr.: Misjonsmarka 1, 4024

Detaljer