1 ÅPNING... SAKSLISTE...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 ÅPNING... SAKSLISTE..."

Transkript

1 Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE KONSTITUERING GODKJENNING AV REPRESENTANTENE GODKJENNING AV TELLEKORPS VALG AV TO REFERENTER VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN ÅRSMELDING KRETSSTYRET ADMINISTRASJON MEDLEMSTALL PR KRETSENS TILLITSVALGTE LEDERTRENERE KRETSENS KOMITÉER KRETSENS/KOMITÉENES ARRANGEMENTER M.V LEDERTRENING FURUNESET SPEIDERTUN REPRESENTASJON SLUTTORD REGNSKAP RESULTATREGNSKAP FOR VESTERLEN KRETS RESULTATREGNSKAP FOR FURUNESET SPEIDERTUN STATUS PR REVISORS BERETNING DISPONERING AV UNDERSKUDD INNKOMNE FORSLAG FORSLAG FRA ROLF CHRISTIAN BERGHEIM, 2. SANDNES SJØ FORSLAG FRA KRETSSTYRET FORSLAG FRA JANE ALSNES, RISKA SP.GR FORSLAG FRA ANNE BRIT EGELAND, HINNA SP.GR FORSLAG FRA ROVERNES BEREDSKAPSGRUPPE, STAVANGER FORSLAG FRA KATHRINE GUDDAL, BRYNE SP.GR AKTIVITETSPLAN AKTIVITETSPLAN 2010 (TIL INFORMASJON) AKTIVITETSPLAN 2011 (TIL INFORMASJON) ARBEIDSMÅL 2010 (TIL INFORMASJON) ARBEIDSMÅL BUDSJETT BUDSJETT FOR VESTERLEN KRETS BUDSJETT FOR FURUNESET SPEIDERTUN VALG VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITÉ VALG AV MØTELEDERE VALG AV DELEGATER TIL SPEIDERTING VALG AV DELEGATER TIL ROVERFORUM VALG AV DELEGATER TIL SPEIDERFORUM VALG AV REVISOR AVSLUTNING

2 2 Konstituering 2.1 Godkjenning av representantene Liste over representantene vil bli lagt fram på tinget. 2.2 Godkjenning av tellekorps Hundvåg 1 speidergruppe. Ansvarlig vil bli lagt fram på tinget. Kretsstyret innstiller: Tellekorpset godkjennes 2.3 Valg av to referenter Kretsstyret innstiller: Eli Godeseth og Liv Margareth Aksland 2.4 Valg av to delegater til å underskrive protokollen Kretsstyret innstiller: Hilde Groth og Alf Årsvoll Olsen 2.5 Godkjenning av innkalling og saksliste Kretsstyret innstiller: Innkalling og saksliste godkjennes 2

3 2.6 Forretningsorden Kretstinget ledes av de valgte møteledere. Registrering av delegater foregår kun før Kretstinget starter, og i pauser under tinget Protokoll føres av to valgte referenter. Den undertegnes av møtelederne, de to valgte delegatene og møtereferentene Ingen representanter har rett til ordet mer enn to ganger i samme sak, med unntak av forslagsstilleren. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden *1), har rett til ett minutts taletid. Møtelederen har rett til å foreslå avkorting av taletiden og foreslå strek *2) med de inntegnede talere. Registrerte observatører og kretssekretær har talerett. Møteleder kan foreslå å innskrenke denne Alle forslag må innleveres skriftlig til møtelederne, undertegnet med representantens navn og nummer. Nye forslag kan ikke legges frem etter at strek er satt og fremsatte forslag kan da ikke trekkes tilbake. Saker som ikke står på sakslisten kan ikke fremmes Alle forslag avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer telles ikke med. Ved stemmelikhet anses forslaget som falt. Alle valg avgjøres ved alminnelig flertall, (kan være mindre enn halvparten, men flere stemmer enn nestemann, blanke stemmer teller ikke med). Alle valg foregår skriftlig når det er mer enn én kandidat, eller når én av representantene forlanger det. Ved omvalg strykes inntil to kandidater (de to med minst stemmer fra siste valgrunde). Det må være igjen minst en kandidat mer enn det som skal velges. Ved stemmelikhet mellom to kandidater, avgjøres valget ved loddtrekning etter 2. valgrunde med stemmelikhet. Det kan ikke stilles benkeforslag ved valg bortsett fra valg til speiderforum og roverforum, hvor det tillates benkeforslag på tingets deltagere. De som er med i tellekorps bør ikke ha stemmerett (teknisk arrangør skaffer tellekorps) I protokollen føres inn alle forslag og de vedtak som blir gjort, med antall stemmer for og imot. Likeledes innføres i protokollen navnene på de representanter som har hatt ordet under de forskjellige saker Protokoll fra kretstinget sendes på e-post til alle gruppeledere og legges ut på kretsens hjemmesider Kretstingets møte er åpent for alle interesserte. *1) Forlange ordet til forretningsorden vil si innlegg vedrørende behandlingen av saken. *2) Sette strek betyr at ingen flere talere kan forlange ordet enn de som møtelederne allerede har notert. Kretsstyret innstiller: Forretningsorden for kretstinget 2010 godkjennes 3

4 3 Årsmelding 3.1 Kretsstyret Kretsstyret pr Kretsleder Solveig Hellstrøm Randaberg Visekretsleder Trond Austdal 1. Sola Styremedlemmer Ellen Johannessen Hundvåg MS Kine Løland Rege 1. Lura Livar Risa 1. Sola Sigmund Skoge 1. Tananger sjø Geir Helge Tjøstolvsen-Schmidt Furuneset 3.2 Administrasjon Daglig leder: Eli Godeseth, ansatt i 100% stilling. Kretskontor: Haugåsstubben 1B, 4016 Stavanger Postadresse: Haugåsstubben 1B, 4016 Stavanger Fast kontortid: Mandag, onsdag og torsdag kl Tirsdag kl Regnskapsfører: Reidun Egeland Hinna Internasjonal kontakt: John Steinar Aske Hundvåg MS Kretskontoret har telefonsvarer tilkoplet tlf.nr når det ikke er betjent. E-post-adresse: Nettsider: 4

5 3.3 Medlemstall pr Gruppe Ant. medl. bet. Ant. medl. bet Endr. i % pr pr fra 2008 til 2009 Vesterlen krets ,7 Figgjo speidergruppe ,8 Godeset speidergruppe ,6 1. Egersund speidergruppe ,3 Madla speidergruppe ,4 Stavanger 8. Speidergruppe (Hvilende) ,0 2. Stavanger speidergruppe Stavanger speidergruppe (Hvilende) Hinna speidergruppe ,1 Hundvåg I speidergruppe ,3 Tasta speidergruppe ,9 Forus speidergruppe (Hvilende) Hetland speidergruppe Randaberg speidergruppe ,1 1. Sola speidergruppe ,8 1. Tananger sjøspeidergruppe ,4 Sauda 1 speidergruppe Strand Jørpeland speidergruppe ,3 Strand Tau speidergruppe (Hvilende) Sandnes speidergruppe ,7 2. Sandnes sjøspeidergruppe ,3 1. Lura speidergruppe ,1 Riska speidergruppe ,6 Kverneland speidergruppe ,0 Bryne speidergruppe ,5 Hå-Nærbø speidergruppe ,6 Stavanger Old Guides I sp.gr Stavanger Old Guides II sp.gr Stavanger O.G. III speidergr Hinna 1. Old Guides speidergr Hinna 2. O.G. speidergruppe Hå-Nærbø Old Guides speidergr Bryne Old Guides speidergruppe Randaberg Old Guides speidergr ,0 Strand Jørpeland O.G. speidergr Mosikken Old Guides speidergr Rovernes beredskapsgruppe ,8 Sørmarka OG speidergruppe ,3 Furuneset speidergruppe ,8 Sjernarøy speidergruppe (ny i 2009) Egersund FA speidergruppe ,3 Sandnes FA speidergruppe (Hvilende) Stavanger BSK speidergruppe (Hvilende) Bryne FSK speidergruppe (Hvilende) Riska FSK speidergruppe ,3 Hundvåg MS speidergruppe ,9 Sandnes MS speidergruppe ,0 Stavanger MS speidergruppe (Hvilende) ,5 5

6 3.4 Kretsens tillitsvalgte Kretsen har i tillegg til kretsstyret følgende tillitsvalgte pr. 31. desember 2009: Delegater til speiderting I tillegg til kretsleder som er fast delegat på speiderting, ble følgende personer valgt for 2 år den 11. mars 2008: Martha Lindaas Geir Helge Tjøstolvsen-Schmidt Steinar Apeland Eve Nordvall Varadelegater: Livar Risa Erling Groth 1. Sandnes Furuneset Tasta Kverneland 1. Sola 1. Lura Delegater til speiderforum Følgende ble valgt for 2 år 11. mars 2008: Charlotte Skoge 1. Tananger sjø Ola Aarsland Egersund FA Varadelegater: Nils Olai Egeland Stava Cornelia Nordvall Kverneland Kverneland Delegater til roverforum Følgende ble valgt for 2 år 11. mars 2008: Martha Lindaas 1. Sandnes Kine Løland Rege 1. Lura Varadelegater: Vemund Kulleseid Nilsen Ingrid Hatleskog Riska 1. Sola Valgkomité Følgende ble valgt for 2 år 11. mars 2008: Arne Alsvik Strand Jørpeland Eve Nordvall Kverneland Gaute Skjæveland Strand Jørpeland Møteledere for kretsting Følgende ble valgt for 1 år fram til og med : Jon Alsos Stavanger 8. Lars Meling Hultin Strand Jørpeland Varamøteledere: Wigdis Kalsås Strand Jørpeland Revisor Følgende ble valgt for 1 år fram til og med : Tønnes Ognedal 6

7 3.5 Ledertrenere Jon Alsos Stavanger 8. Lars Atle Andersen Tasta Anne Brit Egeland Hinna Reidun Egeland Hinna Eli Godeseth Vesterlen krets, dir. medl. Ola Helgeland 1. Sandnes Ellen Johannessen Hundvåg MS Jan Jacobsen Vesterlen krets, dir. medl. Wigdis Kalsås Strand Jørpeland Aud Mork Knutsen Furuneset Vibeke Bø Langeland Strand Jørpeland Torbjørn Larsen 7. Stavanger Nils Lindaas 1. Sandnes Geir Martens Bryne Lovise Mæland 1. Tananger Sjø Livar Risa 1. Sola Gunnar Skundberg 2. Sandnes Sjø Odd Westersjø Hundvåg M.S. 3.6 Kretsens komitéer Organisasjonsplan 7

8 3.6.2 Kretsens komitéer pr. 31. desember 2009: Ledertrenerkomitéen: Følgende var oppnevnt til : Gunnar Skundberg, leder Arne Alsvik Reidun Egeland Aud Mork Knutsen Nils Lindaas Tønnes Ognedal 2. Sandnes Sjø Strand-Jørpeland Hinna Furuneset speidergruppe 1. Sandnes 7. Stavanger Aktivitetskomitéen: Kretsstyret vedtok å legge ned aktivitetskomitéen inntil videre i Furuneskomitéen: Følgende var oppnevnt til : Wigdis Kalsås, leder John Steinar Aske Reidun Egeland Eli Godeseth Aud Mork Knutsen Arvid Langeland Odd Rune Malterud Gunnar Skundberg Strand Jørpeland Hundvåg MS Hinna Vesterlen krets dir. medl. Furuneset speidergruppe Strand Jørpeland Strand Tau 2. Sandnes Sjø Komitéen for Vesterlen speidermuséum: Følgende var oppnevnt til : Egil Bjelland, leder 2. Stavanger Trond Austdal 1. Sola Esther Bjelland Mosikken OG Anne Brit Egeland Hinna Helga Halvorsen KFUK-KFUM Signe-Reidun Kloster Hinna Ingrid Lauvåsvåg Randaberg OG Liv Lindberg Mosikken OG Anne Lise Olaussen 2. Stavanger Jan Olaussen Furuneset Gunvor Opland Madla Aase Rolandsen Hinna Gerd Salvesen Mosikken OG Olaug Selvåg Mosikken OG Roverombudet: Kine Løland Ræge 1. Lura Kine jobber med å finne personer til nytt Roverombud. Komité Old Guides: Else Karin Bjelland, leder Randaberg O.G. Gunvor Ness, kasserer Randaberg O.G. Martha Eliassen Stavanger OG 3 Oddveig Salte Hå-Nærbø O.G. Torunn Veland Strand Jørpeland O.G. 8

9 Gunvor Steinsland Jensen, revisor Bryne O.G. 3.7 Kretsens/komitéenes arrangementer m.v Kretsting Årsmøtet ble avholdt den 17. mars 2009 i Randaberg Forsamlingshus, med 91 ledere, rovere, speidere, observatører og inviterte tilstede. Randaberg speidergruppe var teknisk arrangør, Lars Meling Hultin og Jon Alsos var møteledere. Årsmøtet behandlet kretsens årsmelding, regnskap, budsjett og arbeidsplan. Det ble valgt nytt kretsstyre, møteledere og revisor Kretsstyret Kretsstyret har hatt 10 møter og behandlet 127 saker i løpet av året. Av større saker som kretsstyret har arbeidet med kan følgende nevnes: Økonomi Speidermuséum Strategiske planer Oppnevnelser Furuneset speidertun Medlemspleie Nytt fra Vesterlen Landsleir Utopia 2009 Kretsleir 2011 Kretsens nettsider Arrangementer Aktiviteter Det er igjen blitt forsøkt å danne en Aktivitetskomité, men ingen har meldt sin interesse. Aktivitetene for 2009 ble ivaretatt av kretsstyret som delvis har tatt ansvar selv og hatt med seg prosjektgrupper til de enkelte arrangementene. Arrangementer: 13. januar - Juletreff - Vi synger julen ut 65 personer hadde funnet veien til Sola Strand Hotell til 20.-dagjuls-arrangementet. Tradisjonell feiring med smørbrød og te/kaffe. Konkurranser, utlodning, gaver og juletregang. Avslutning med speiderbønnen. John Steinar Aske ledet kvelden. 31. januar februar - Vinterspeiding for vandrere Totalt 67 personer var tilstede på vinterkurs på Ådneram i Sirdal. Arrangører var en prosjektgruppe bestående av rovere og ledere fra RBG og flere andre grupper i kretsen. Været var den største utfordringen med veldig lave temperaturer, og deltakerne fikk sove både i hytte og telt. Målet var at speiderne skulle lære å ta vare på seg selv i vinterfjellet, og oppleve å ligge ute i telt og ta riktige valg i forhold til vær og føreforhold februar - Rovernes Riskturnering Lørdag 7. februar 2010 var det igjen klart for de kjempende på Madla speiderhus. Rovere med venner stilte opp også i år. Arrangører var Åge Østbø og Geir Helge Krey mars Snøhuletur Snøhuleturen var for de vandrerne som har tatt vinterkurset, og 21 vandrere fra seks speidergrupper stilte til en spennende opplevelse mars - Ekstrem pionering for vandrere Ble avlyst pga for få påmeldte. 31. mars - Påskerover Arrangør var Kine Løland Rege med flere i roverombudet, og 7-8 møttes på Vigdelstranden april - Vandrerekspedisjonen Arrangør var 1. Egersund speidergruppe, og 41 vandrere fra ni speidergrupper fikk oppleve en spennende rundtur og ble litt bedre kjent med Egersund og Dalane. Oppdelt i firemannslag dro de avsted fra post til post hele helgen for å konkurrere om premien til slutt. Konkurransen er lagt opp som en 71 -nord-ekspedisjon, der 9

10 deltakerne får en ny nøtt/rebus når de har løst oppgaven i forbindelse med foregående post. Deltakerne fikk overnatte både i grotter og på den gamle husmannsplassen Imiseid april Haik og leirforberedelser for stifinnere For at stifinnere skulle være litt bedre rustet til å dra på haik på landsleiren arrangerte kretsstyret kurs på Furuneset. Sigmund Skoge og Trond Austdal fra styret hadde med seg ledere fra 1. Tananger sjø, og 29 stifinnere fra fire speidergrupper fikk lære å sette opp en skikkelig gapahuk, surringer til ethvert bruk og hvordan man kan utstyre et leirområde når man er ei uke på leir. 25. april Stifinnertur til Ørnhammaren 18 stifinnere fra tre speidergrupper hadde en veldig kjekk dag på Ørnhammaren på Vatne i Sandnes. Lovise Mæland var ansvarlig. Etter å ha skutt med pil og bue og vært igjennom aktivitetsløypa ble det grillmat i det fine vårværet mai - Kretsbannerkonkurransen Årets kretsbannerkonkurranse var igjen på Vaulen, denne gang i samarbeid med Rogaland krets av KFUK-KFUM. Arrangører var en prosjektgruppe på seks personer, tre fra hver krets. 39 patruljer stilte til start, 4 fra K-M og 35 fra Vesterlen krets. Konkurransen startet i flott vær på fredagen med 100 spørsmål, og været holdt seg hele helgen. Lørdagen skulle speiderne blant annet lage en fluktstol. Det ble leirbål lørdagskvelden og Scouts Own søndag morgen. Så gjensto rundløypa med tradisjonelle øvelser som førstehjelp, naturkjennskap, pionering, praktisk oppgave og stil og sveis. Da alle poeng var fordelt og summert, viste det seg at patrulje Ørn fra 1. Egersund vant med 408,5 poeng av 450 oppnåelige. Ørn fra 1. Sola vant stifinnerklassen, og kom også på tredjeplass totalt. De som fikk reise til NM var: 1. plass: Ørn 1. Egersund, 2. plass: Fisk 2. Sandnes sjø, 3 plass: Ørn 1. Sola, 4. plass: Bableharene 1. Sola, 5. plass: Worms 1. Egersund. De 3 beste stifinnerpatruljene var: Ørn - 1. Sola, Lunde 2. Sandnes sjø, og Skarv 2. Sandnes sjø. 9. mai - Melsheitrollet Melsheitrollet var i år tilbake i Melshei, og 35 speidere fra 6 patruljer/kull stilte spente til start. John Steinar Aske fra Hundvåg MS hadde laget oppgavene, og Nils Lindaas fra 1. Sandnes tok ansvar for å gjennomføre konkurransen. Småspeiderne fikk allsidige gjøremål langs hele lysløypa. Alle sammen fikk deltakermerke og diplom. Etter en flott innsats ble de tre beste slik: 1. plass: Gaupe, Strand Jørpeland, 2. plass: Ulv, 1. Sola, 3. plass: Hare, 1. Sandnes. 9. mai - Bevernes dag Bevernes Dag var samtidig med Melsheitrollet i Melshei, og John Steinar Aske hadde laget også disse oppgavene, mens Nils Lindaas tok ansvar for å gjennomføre. 8 bevere fra Bryne stilte juni Furunesdagene 189 personer fra 9 grupper som hadde funnet veien opp i Dalen på Jørpeland for å overnatte der denne gangen på Furunesdagene. Det ble tradisjonelle Furunesdager med egenaktiviteter og tur til Heiahorn foruten det tradisjonelle markedet, leirbål og Scouts Own. Det var flott vær hele helgen. Kretsstyret var ansvarlige. 25. august - Bilrebus for rovere og ledere I år var også ledere invitert til bilrebusen, og kretsstyret stilte lag. Turen gikk fra Roald Amundsensgate i Sandnes via en del poster, og endte hos 1. Lura. Arrangører var Kine Løland Rege og Hilde Groth med hjelpere. 15. oktober - Miljøkveld for rovere og ledere Denne gangen inviterte kretsstyret til Vitenfabrikken på Sandnes og 52 rovere og ledere stilte til omvisning der. Det var utrolig kjekt og spennende. Turen gikk deretter til 2. Sandnes sjø sitt speiderhus hvor det ble pastasalater og noe program oktober - Jota/Joti I år var Jota/Joti lagt til Tjelta, nærmere bestemt på Trygve Stangeland sin gård, og tilsammen rundt 90 vandrere, rovere og voksne hadde tatt turen dit. Datamaskinene ble satt opp i en stor oppvarmet hall og deltakerne fikk bl.a. omvisning i TS-ens private muséum. Alle sov i egne telt på markene på gården. Aktiviteter var å ta JOTA - JOTI merket, kontakte andre speidere via radio og internett, leirbål og konkurrere om vandrepremien "Den gylne mikrofon". Denne gikk i år til vandrere fra Tasta. Prosjektleder var kretsleder Solveig Hellstrøm. 26. november - Fredslyset St. Georgsgildene i Norge ordner det slik at Fredslyset kommer tidsnok til å kunne brukes første søndag i advent. Lyset ankom i år Stavanger jernbanestasjon fra Kristiansand torsdag kveld 26. november med DL Eli Godeseth. 3. desember - Jul i skogen - nissefest for småspeidere/bevere Dette ble avlyst da det kolliderte med et annet arrangement på Speidermarka ved Stokkavannet. 18.desember - Roverjul Roverlaget TURbo fra 2. Stavanger ved Helge Bjelland var arrangør. Ca rovere tilsammen. Det ble servert grøt, spekemat og kaker. Ellers ble det leker, konkurranser og sosialt samvær. 10

11 3.7.4 Old Guides Old Guides, Vesterlen har 11 OG-grupper og teller ca 65 medlemmer, noen er direkte medlemmer i egne grupper. Tradisjonen tro møttes vi til Tenkedagstreff på Blåhaug. Vi var ca stykker. Vi feiret som vanlig rundt nydelig dekkede bord og spiste kremboller og drakk sjokolade med krem. Aud M.K. oppdaterte oss på situasjonen i resten av verden. Det ble samlet inn Tenkedagspenger. Årsmøtet for kretsens OG ble holdt i lokalene til Stavanger Sanitetsforening på Tjensvoll med Stavanger OG 3 som vertskap. Der var 32 stykker tilstede, og nytt styre ble valgt. Det ble bevilget kr ,- til Furuneset speidertun, og det ble også vedtatt at 75% av overskuddet fra OG-basaren hvert år skal overføres til Furuneset. OG-treffet sentralt var i Lillesand, og vi hadde 11 deltakere med der. Der ble det vedtatt at OG-styret sentralt skal være fra en region om gangen for å slippe reisetid og utgifter. Første styret etter den nye ordningen kommer fra Vesterlen krets og består av Aud Steinsland fra Bryne OG, leder, Gunvor Ness fra Randaberg OG, kasserer, Else Karin Bjelland, Randaberg OG, sekretær og styremedlem er Anne Brit Egeland fra Hinna. Vi hadde en kjekk samling for alle OG-ene på Vesterlen speidermuséum 17. september. Høsten gikk ellers med til basarforberedelser med gevinster, loddsalg og basardag 24. oktober. Ca 60 hadde funnet veien dit til en hyggelig og innbringende basardag. Netto fikk vi inn ca. kr ,-. En del medlemmer i OG-gruppene hjelper også fast til på Vesterlen speidermuséum Internasjonal kontakt Året 2009 har det kun vært en ung tysk speiderleder med kjæreste på besøk på Furuneset. Han har vært her tidligere, og ønsket å bo en uke på Furuneset for å vise henne en av verdens fineste plasser. Utover det har det vært stille, og det kan muligens ha sammenheng med at det dette år har vært landsleir. Vi har hatt en del henvendelser, og mesteparten av spørsmålene som er kommet har rettet seg mot landsleiren. Men det har også dette året vært en del enkeltspeidere som har spurt om generelle opplysninger om reiseruter i Norge, billigste og beste måter å komme seg fram på, pluss billige overnattingsplasser. Vi får håpe på at 2010 blir litt mer aktivt Vesterlen speidermuséum Speidermuséet har sine lokaler i 2. etasje i Våganes idrettshus på Røyneberg i Sola kommune. Lokalene er tilsammen på ca 200 kvadratmeter, fordelt på stue m. kjøkken, kontor, garderobe, toalett, og utstillingslokale m lagerplass under skråskap langs lokalets lengde på begge sider. Formålet er å vise speidingens historie gjennom 100 år, ivareta speidergjenstander og aktivisere speiderveteraner. Muséet ble offisielt åpnet 3. juni 2009 med over 50 gjester tilstede. Det oppsto alt før åpningen et problem med at grunnen under huset beveget seg slik at vann- og avløpsrør nå ikke kan brukes. Det betyr at det ikke er vann og kloakk, noe som har gjort at det har blitt svært begrenset med omvisninger i Dette er noe det jobbes med i Sola kommune, men er ikke i orden ved årets slutt. Det gjenstår også noe arbeid med strømmen. Muséet har fast dugnadstid hver torsdag fra kl. 10:00 19:00. Da stiller en meget entusiastisk og driftig dugnadsgjeng som registrerer, arkiverer og lagrer. Det er i høst også gjennomført Arkivkurs 1 siden dette er et stort, nytt og ukjent arbeidsfelt for de fleste. Gaver til driften av muséet mottas med takk, og i inneværende år takker vi for gaver til interiør, - gulv, møbler, hyller, arkivskap med mer. Muséet takker også for den store innsats og interesse som er utvist i 2009 og for alle flotte bidrag. Årets dugnadstimer er ca

12 3.8 Ledertrening Komité ledertrening Komitéens arbeid Komitéen har hatt tre møter på våren og to på høsten. Av saker komitéen har arbeidet med utenom planer i forbindelse med kurs/seminarer kan nevnes: Jobbet med å finne nye emnekurs det er behov for. Sett på hva komitéen kan bidra med i forbindelse med kretsens strategiske plan fram til Vært ansvarlig for ledertrenerseminar vår og høst. Har arbeidet en del utenom komitémøtene for å gjennomføre det oppsatte programmet. Leder og enkeltmedlemmer i komitéen har deltatt i og hatt innslag på arrangementer i kretsen. Jobbet med å finne nye ledere som kan delta i stab på kurs i kretsen, ta ledertreningskurs og nye medlemmer til komitéen Kurs i grunntreningen Kursene for ledere i kretsen Kurs i grunntreningen Kurs Ant. kurs Timer Delt. Stab Emnekurs i Speiderbasen Kurs i gruppeledelse, februar Førstehjelpskurs, vår - avlyst Emnekurs Kano, mai Emnekurs Leir og leirliv Kurs i speiderledelse, oktober Sikkerhet på tur, oktober Kurs Vil du vite mer om speiding? - avlyst Førstehjelpskurs, høst avlyst Nyingen, oktober Programkurs, høst - avlyst Emnekurs Trygg og tilstede, november Sum Andre kurs / samlinger Andre kurs/samlinger Arrangement Ant. Kurs Timer Delt. Stab Lederintro januar Peffkurs stifinnere, mars Ledertrenerseminar, vår Lederintro mai Peffkurs vandrere, september Lederintro september Peffkurs stifinnere, oktober Ledertrenerseminar, høst Kurs i muséumsarbeid Ledertrening i NSF Ledertrenerkurs: Ingen tok ledertrenerkurset i Fullført Trekløver Gilwell-kurs og grunntrening Trekløver Gilwell: Ingen har fullført Trekløver Gilwell-treningen i 2009.

13 Grunntreningen: Hege Nicolaisen, Godeset, Else Sauge Torpe, 2. Stavanger og Marit Stokka, Riska FSK mottok bronseknappen i Furuneset speidertun Det er utført fortløpende dugnader for å vedlikeholde stedet. Roverhytten er omtrent fullført Utleie NSF helger uker Vesterlen krets helger uker dager Grupper m/overn helger dager Andre helger uked m/overn enkeltd. 1 uke 2 uker 3 uker 4 uker 1 uke leir Totalt helger Totalt overn.døgn ca Representasjon Utover det som er omtalt andre steder i årsmeldingen, nevnes følgende: Solveig Hellstrøm: KL/KS-seminar april og oktober, åpning av Vesterlen speidermuséum, landsleir Utopia 09, OG-treff på Vesterlen speidermuséum. Trond Austdal: Årsmøte i Studieforbundet Natur & Miljø, KL/KS-seminar april, kretsbannerkonkurransen på Vaulen, åpning av Vesterlen speidermuséum, Ellen Johannessen: Naturdagene 2009, landsleir Utopia 09, rovernes bilrebus, Kine Løland Rege: Arbeidsleir for NSF på Svalbard, KL/KS-seminar oktober. Livar Risa: Åpning av Vesterlen speidermuséum. Sigmund Skoge: Årsmøte i Rogaland krets av Norges KFUK-KFUM-speidere, kretsbannerkonkurransen på Vaulen, åpning av Vesterlen speidermuséum, rovernes bilrebus Geir Helge Tjøstolvsen-Schmidt: Wasa-Wasa, kretsbannerkonkurransen på Vaulen, besøk i Hinna sp.gr., Godeset sp.gr. 20 år. Eli Godeseth: Årsfest i Randaberg speidergruppe, Tenkedagsfeiring med OG-ene på Blåhaug, årsmøte i Studieforbundet Natur & Miljø, årsmøte i FNF Rogaland, besøk hos Sjernarøy sp.gr., ansattseminar i Oslo, Naturdagene 2009, årsmøte i OG Vesterlen, årsmøte i sameiet Blåhei/Blåhaug, kretsbannerkonkurransen på Vaulen, åpning av Vesterlen speidermuséum, landsleir Utopia 09, Esther Bjelland 70 år, rovernes bilrebus, OG-treff på Vesterlen speidermuséum, Godeset sp.gr. 20 år, Svanhild Eilertsen 90 år, OG-basaren, hentet Fredslyset i Kristiansand, juleavslutning i Kverneland sp.gr. Gunnar Skundberg: Samlinger for Regionledere innen ledertreningen april og oktober Reidun Egeland: Samling for Regionledere innen ledertreningen april og oktober

14 Oppgaver innen sentrale NSF Lars Atle Andersen Speidersjef Leder for Speidernes Fellesorganisasjon. Delegasjonsleder for Nordisk speiderkonferanse i Sverige Knut Slettebak Speiderstyremedlem International Commissioner WOSM for NSF og for Speidernes Fellesorganisasjon. Deltok på Nordisk speiderkonferanse i Sverige Håvard Otto Deltok på Nordisk speiderkonferanse i Sverige som ungdomsdelegat Gunnar Skundberg Regionansvarlig for ledertrening i region 4, Vesterlen krets. Sverre Kjetil Lima Nettverkskoordinator for sjøspeiding i Norge. Ivar A. Nøttestad Leder for Speidernes beredskapstelefon Carina Stenseth Lund Kiosksjef på landsleiren Utopia Steinar Apeland Krosjef for Utopilia på landsleir Borghild Dydland Sigmund Skoge NSFs mentorprosjekt for utvikling av jenter/rovere Med i prosjektgruppen for utredning av NSF sine eiendommer Med i prosjektgruppen Det engasjerte ledermiljø i NSF Charlotte Skoge Med i prosjektgruppen for Speiderforum 2010 Martha Lindaas Med i prosjektgruppen for Roverforum 2010 Aud Mork Knutsen Oppnevnt av NSF til komitéen for Furuneset speidertun Aud Steinsland Leder for OG-komitéen sentralt Else Karin Bjelland Sekretær i OG-komitéen sentralt. Gunvor Ness Kasserer i OG-komitéen sentralt Anne Brit Egeland Styremedlem i OG-komitéen sentralt Styremedlem i OG-komitéen sentralt 3.11 Sluttord Vi skal ut, vi skal ut, vi skal lete, vi skal finne Ut, vi skal ut, ikke sitte mere inne. Vi skal ut, ut til Utopia. Og vi dro ut og til Utopia. Nesten 500 av kretsens speidere og ledere var på landsleiren. Med hurtigbåt, seilbåt, tog, buss, bil og fly fant mange av oss veien. En uke med bra vær og flotte natur- og speideropplevelser. Takk til ledere og foreldre som gjorde det mulig at mange speidere fikk dra på leir i 2009, både til Utopia og andre steder. En spesiell takk til de lederne som fikk ekstrabelastningen med speidere med omgangssyke på Utopia. Vi var uheldige og fikk noen av dem, men det bekrefter at vi har flotte ledere som tar slike utfordringer på strak arm, improviserer og står på. Medlemstallet har holdt seg ganske stabilt i Noen grupper har hatt en veldig positiv endring. Kretsstyret ønsker å undersøke nærmere hva gruppene selv mener er årsaken til sine positive/negative medlemstall. Det er hele 12 grupper som kan presentere et plussresultat. Gledelig er at vi i 2009 har fått en ny speidergruppe i Vesterlen; Sjernarøy speidergruppe. Det er ikke hvert år det etableres en ny gruppe. Vi hadde i 2009, 95 deltagere på kurs i grunntreningen vår (123 stk i 2008 og 163 stk i 2007). Denne utviklingen bekymrer kretsstyret, og vi oppfordrer gruppene til å snu trenden i Ledere med ledertrening er helt nødvendig for å gi speiderne den beste speidingen. Det er viktig at vi holder fokus, og leverer kvalitet i alle ledd. Og husk: Ledertrening er et viktig element for vekst! Etter å ha hatt fokus på vandrerarbeidet i to år, vil kretsstyret kommende år òg ha fokus på roverne. Dette er morgendagens ledere, og det er viktig at vi gir dem opplevelser i regi av kretsen. Satsing på roverne tas også hensyn til i planleggingen av kretsleiren Det har vært framsatt ønske om flere aktiviteter for stifinnere, noe kretsstyret har tatt alvorlig. To arrangementer er gjennomført i 2009, og vi vil fortsatt ha fokus på stifinnerne. Husk at vi er avhengige av å ha nok speiderledere med fra gruppene! Igjen takket være ivrige ledere, har kretsen fått gjennomført flotte arrangementer for speiderne. Kretsen vår har grupper med medlemstall fra 14 til 251, og våre fellesarrangement er et tilbud til de som ønsker det. Noen 14

15 grupper har et så høyt aktivitetsnivå at man ikke har store behov for slike arrangementer. Men vi registrerer med glede at deltagere kommer fra mange grupper, og det er mange som går igjen. Vår eminente ledertrenerkomité har hatt nok et aktivt år bak seg. Leder av komiteen gjennom 13 år; Gunnar Skundberg, har lenge ønsket avløsning. Vi har funnet en verdig arvtager, og kretsstyret er veldig takknemlige for at Nils Lindaas har påtatt seg ansvaret å lede komiteen videre. Det går sakte, men sikkert framover på Furuneset. En trofast gjeng har arbeidet i året som har gått, men det er ennå en del som gjenstår. Kretsstyret og mange med oss ønsker at vi endelig skal få ferdigstilt Furuneset. Vi har ideer som vil gi et bedre tilbud med hensyn til aktiviteter for speiderne. I tillegg er det bygningsmessige arbeider som må gjøres. Speidermuseet har endelig hatt sin offisielle åpning. De har fått flotte gaver som projektor, fargeprinter og scanner. Pga at grunnen synker under bygget, har vi måttet være uten toalett og vann store deler av året. Vi håper at kommunen prioriterer reparasjonsarbeidet snart. For første gang på flere år, fikk vi et negativt resultat i 2009, noe høyere enn vedtatt budsjett. Det er flere ting som påvirket resultatet, og vi håper og tror at det blir med dette ene året. Et negativt resultat skal være et unntak. Arbeidet med å finne sponsorer har endelig kommet igang, men vi må bli enda flinkere til å sette dette i system og utpeke personer som skal arbeide med dette. Det er fryktelig vanskelig å legge av seg lua i hånda -holdningen. Nytt fra Vesterlen har blitt historie, og vi håper at våre hjemmesider klarer å overta funksjonen bladet hadde. Dette er også opp til alle dere, - artikler på nettet gjør seg heller ikke selv ble nok et aktivt år, og vi kan være stolte av at kretsen har drevet masse god speiding. Tusen takk til alle som har bidratt i året som har gått. Det er farlig å nevne enkeltnavn, men vi tror vi har alle med oss når vi retter en spesiell takk til Gunnar Skundberg. Gunnar har sammenhengende hatt 19 år med verv som kretsleder og leder av ledertrenerkomiteen. Det er bare å bøye seg i støvet for Gunnar, vi er deg evig takknemlig. Stavanger, 2. februar 2010 Med speiderhilsen Solveig Hellstrøm Kretsleder Trond Austdal Visekretsleder Ellen Johannessen Kine Løland Rege Livar Risa Sigmund Skoge Geir Helge Tjøstolvsen-Schmidt Kretsstyret innstiller: Årsmelding for 2009 godkjennes 15

16 4 Regnskap 4.1 Resultatregnskap for Vesterlen krets 2009 INNTEKTER REGNSKAP BUDSJETT Gruppe Kontingent Tilskudd fra organisasjoner Offentlige tilskudd Aktiviteter Ledertrening Salgsinntekter Inntektsbringende tiltak Vesterlen speidermuseum Andre inntekter Finansinntekter UTGIFTER 40 Deltakelse på NSF arr Aktiviteter Ledertrening Drift komiteer Rekruttering Kretsting Lønn/pensjon/arb.giv.avg. mm Kretskontor Styrets møteutgifter Administrasjon Nytt fra Vesterlen Vesterlen speidermuseum Kontorkostnad, trykksak, pc, lisens mm Telefon, internett, porto, gebyr mm Forsikringer Sum inntekter Sum utgifter Overskudd/underskudd Kommentar: Post 32: Avviket skyldes at Stavanger kommune har halvert tilskuddet. Post 33 og 41: Det har vært holdt flere arrangementer, spesielt for vandrere og med stor deltakelse, så dermed er det blitt mer både i inntekter og utgifter. Se også under ang. post 51. Post 40: Avregningen for Speidertinget høsten 2008 ble mye lavere enn forventet. Det har vært mindre reisevirksomhet. Post 46: Avviket skyldes at forsikringsselskapet i 2008 hadde fakturert for lavt beløp i pensjonsforsikring, noe vi trodde var riktig og tok utgangspunkt i da vi budsjetterte for Post 51: Avviket skyldes at utgifter til gruppeledersamlinger og andre ledersamlinger er flyttet til post 41 Aktiviteter. Post 69: Avviket skyldes at vi har flyttet alt som har med PC og internettbruk over fra post 68 til post 69. Det har totalt sett vært brukt noe mer enn budsjettert da det er investert i mye nytt utstyr på kretskontoret. 16

17 4.2 Resultatregnskap for Furuneset speidertun 2009 INNTEKTER: REGNSKAP BUDSJETT Gruppe konto Furuneset Speidertun - Drift 381 Utleie Telefonpenger Gaver Tippemidler/Annet Erstatning / Forsikring Bruktsalg UTGIFTER: 48 Furuneset Speidertun - Drift 482 Strøm Telefon Forsikring Renovasjon/ septiktanktømming Andre driftsutgifter Fornying Furuneset Speidertun - Utbygging 491 Opparbeidelse av uteområdet Låven Andre utbyggingsutgifter Roverhytta Sum inntekter Sum utgifter Resultat Kommentar: Vi takker OG-gruppene som har gitt en stor pengegave til Furuneset og Livar Risa som har sørget for sponsing av elektrisk materiell. Vi har nesten fått ferdig Roverhytten. Det har vært dugnad på bæring av materialer og vi har leid en snekker til å gjøre arbeidet. Vi har også hyrt inn fagfolk til å legge golvbelegg på badet, og rørlegger som til nå er omtrent ferdig med rørleggerarbeidet. Livar Risa har sørget for å legge opp, trekke og montere alt det elektriske. Kjøkken er montert på dugnad. I huset og OG-hytten har det vært en dugnadsgjeng som har sørget for vedlikehold og reparasjoner. Uten disse ville vi ikke ha klart å holde den standarden som vi har på Furuneset. Tusen takk! Kommentarer til postene: Post 384: Tippemidlene er blitt utbetalt i januar Siden vi har fått en så stor pengegave av OG-ene i 2009 lar vi disse stå på

18 4.3 Status pr Status pr. Status pr (driftskonto) (skattekonto) (spare) (særvilkår) Andelsbrev Speidersport Kasse Kundefordringer Forsikringer betalt for 2007 Sum eiendeler Avsatt arbeidsgiveravgift Avsatte feriepenger Ubetalte regninger Kretsleir Egenkapital krets Egenkapital Fureneset Egenkapital Speidermuseet Resultat Vesterlen krets drift Resultat Fureneset speidertun Resultat Speidermuseet Sum gjeld / egenkapital Revisors beretning Regnskapet var ikke ferdig revidert ved utsending av sakspapirene. Revisors beretning vil bli lagt fram på årsmøtet. Kretsstyret innstiller: Regnskapene for 2009 godkjennes, så sant ikke revisor har alvorlige merknader. 4.5 Disponering av underskudd Årsresultatet for Vesterlen krets for 2009 var kr ,- Årsresultatet for Furuneset speidertun for 2009 var kr ,- Regnskapet for Vesterlen speidermuséum ble vedtatt innlemmet i kretsens regnskap på årsmøte i kretsting 17. mars Kretsstyret foreslår: 1) Kretsens underskudd på kr tas av kretsens egenkapital: 2) Furunesets underskudd på kr tas av Furunesets egenkapital. Dette vil gi: Egenkapital Vesterlen krets pr kr ,-. Egenkapital Furuneset speidertun pr kr ,-. Kretsstyret innstiller: Forslaget vedtas. 18

19 5 Innkomne forslag 5.1 Forslag fra Rolf Christian Bergheim, 2. Sandnes sjø Arrangere kretsleire på Furuneset speidertun Vesterlen krets er eier at av sitt eget leirsted på Jørpeland som idag ikke blir brukt som fast sted for kretsleirene våre. Når vi først eier et leirsted som har nok teltplass og god nok kapasitet til å ta imot en kretsleir, så bør vi legge føringer for at stedet skal bli brukt. Derfor ønsker jeg å fremme et forslag som sier at vi skal benytte Furuneset som leirsted på minst annen hver kretsleir. Dette vil gjøre at vi får bedre grunnlag til å arrangere kretsleirer som går bedre både økonomisk og teknisk. Når vi bruker stedet med fast intervall vil det la seg gjøre å ta investeringer i infrastruktur som gjør at vi på sikt slipper å leie inn mye utstyr og vi sparer mye arbeid. Dette er en vinn/vinn-situasjon for Vesterlen krets. For hver kretsleir vi arrangerer på Furuneset istedenfor å leie jord/utstyr/infrastruktur, kan ta en investering som både hever standarden på en eiendom som er i vår eie, og gjør at fremtidelige kretsleirer vil spare mye utgifter som vi idag legger igjen hos forskjellige selskaper og privatpersoner. Våre speidere vil få billigere leirer, og en eiendom som vi eier kommer til å bli mer verdt for ettertiden. Når det gjelder argumenter om at vi må flytte rundt på kretsleirene da det blir uinteressant å ha en leir på samme sted for ofte, så vil det eventuelt blir 8 år mellom hver gang vi har en kretsleir på Furuneset. Speidere som deltar på en leir som førsteårs stifinnere vil 8 år senere ha blitt 19 år og tredjeårs rovere ved neste leir. Det vil også skje en naturlig utskifting av en del ledere over åtte år, noe som gjør at for mange ledere vil det bli første gang de deltar på en kretsleir på Furuneset. Forslag til vedtak på kretstinget: Vesterlen krets skal legge minst annenhver kretsleir til Furuneset speidertun. Kretsstyrets innstilling: Forslaget vedtas. 5.2 Forslag fra kretsstyret Furuneset speidertun har de senere årene vært under oppgradering, og takket være ildsjeler har vi kommet et veldig godt stykke på vei ved hjelp av dugnad. Kretsstyret mener at vi nå må komme til veis ende og gjøre en ekstra innsats for å gi stedet den standard vi ønsker at det skal ha. Innspillene som ble gitt ved gruppeledersamlingen på Kvassheim fyr var at vi må gjøre stedet mer attraktivt, og at vi må være villige til å investere penger. Furuneset er hovedbasen for ledertreningen vår, men vi ønsker også å gjøre det mer attraktivt for speiderne. Blant annet mer utstyr for aktiviteter og klatrevegg er noe kretsstyret ønsker at skal bli en realitet. Det er behov for å drenere rundt hovedhuset i 2010, og for å gjøre låven ferdig må vi tilføre Furuneset kapital. Furuneset skal i 2010 leies ut til DanCenter. Vi har tro på at Furuneset kan bli et mer attraktivt sted å leie for organisasjoner, skoler og selskaper som DanCenter. Forslag til vedtak på kretstinget: Vesterlen krets investerer inntil kr ,- på oppgradering av Furuneset speidertun. Kretsstyrets innstilling: Forslaget vedtas. 19

20 5.3 Forslag fra Jane Alsnes, Riska sp.gr. 1. Kretstinget vedtar i 2010 å bevilge kr til oppgradering av Furuneset til en standard som muliggjør utleie til et større marked enn i dag. På denne måten kan Furuneset bli en inntektskilde og ikke en utgiftspost. 2. Arbeidet startes så fort det er mulig og utføres av profesjonelle. Altså ikke på dugnad. Dette kan sikre at jobben blir ferdig. 3. Det skal jobbes seriøst mot utleiemarkedet. 4. På bakgrunn av økonomi og utviklingen av utleie skal det på kretstinget i 2013 stemmes over om Furuneset skal selges eller bevares som Vesterlens krets sitt speidersenter. Kretsstyrets kommentar: Kretsens egenkapital svekkes betraktelig og vil gi en større økonomisk usikkerhet de kommende årene dersom dette forslaget blir vedtatt. For at kretsen skal kunne holde det tilbudet og aktivitetsnivået en har i dag er vi avhengige av den stillingen som er besatt på kretskontoret. Vedtas dette forslaget vil kretsens egenkapital reduseres til i overkant av ett års lønn til denne stillingen, noe som er under det minimum en bør ha for å sikre kretsens daglige drift. Forslaget vil også gi en antatt redusert renteinntekt på kr ,- for årets driftsresultat og ytterligere de kommende årene da renten antas å stige. Kretsstyret innstiller: Forslaget vedtas ikke. 5.4 Forslag fra Anne Brit Egeland, Hinna sp.gr. Søknad om støtte til Blåhei speiderhytte Speiderhytta Blåhei har en lang historie. Den har i alle år vært et sameie sammen med Blåhaug speiderhus som ligger på Tjensvoll i Stavanger. Eierskapet hadde de jentespeidergruppene i Stavanger som før 1978 tilhørte Nord-Rogaland krets av Norsk speiderpikeforbund. Det er nå kun to av disse gruppene som er aktive, nemlig Hinna og Hundvåg 1. Vesterlen krets har eierandeler i sameiet fra de nedlagde jentegruppene. Sameiet drives av et valgt styre. De to gruppene som fremdeles er aktive har i flere år hatt ansvaret alene om å ivareta sameiet Blåhei / Blåhaug, - noe de slett ikke er udelt glade for. Speiderhytta Blåhei er nå i så dårlig forfatning at det er vurdert å rive hytta for så å bygge opp en ny hytte på samme tomt. Mange reparasjoner er foretatt i årenes løp. Nå er det bl.a. lekkasjer fra taket, og tiden er inne for å gjøre noe mer for at speiderne i framtiden skal kunne speide i dette perfekte naturområdet. Det er gjort et arbeid i forhold til Sandnes kommune og alt ser ut til å være greit ang nytt bygg. En forelder fra Hinna er engasjert i den økonomiske delen av saken, og skal søke om penger fra forskjellige instanser for å få økonomien på plass. Det står nå i overkant av kr ,- på konto. Sameiet har leieinntekter på huset på Tjensvoll som beløper seg til i overkant av kr ,- pr år i tillegg til leieinntektene på Blåhei. Styret i sameiet ser det som naturlig at siden Vesterlen krets har et ansvar i og med at kretsen er medeier i hytten, så bør det gis økonomisk støtte til gjenoppbygging av Blåhei speiderhytte. Forslag til vedtak på kretstinget: Vesterlen krets støtter gjenoppbygging av Blåhei speiderhytte med kr ,-. Kretsstyrets kommentar: Vesterlen krets består i dag av 24 aktive grupper, hvorav de fleste har enten egne lokaler og/eller hytter. Kretsen har ikke mulighet til å bidra med økonomisk støtte til enkeltgrupper. Det er heller ikke riktig å forfordele noen grupper framfor andre. Kretsstyret innstiller: Forslaget vedtas ikke. 20

21 5.5 Forslag fra Rovernes Beredskapsgruppe, Stavanger Søknad om støtte til Ådneram beredskapgård Rovernes beredskapsgruppe arbeider for å få realisert Ådneram beredskapsgård. Målet er beredskapsgruppen, speidere og andre beredskaps- og friluftsorganisasjoner skal få moderne lokaler tilpasset vårt bruk. Nå har vi samlet inn 8 millioner kroner og trenger pr. i dag 2 millioner kroner for å få realisert bygget. Byggestart blir til våren og det blir ferdig til neste vinter. Vi kan love at med en positiv støtte vil speiderne få fordeler i forhold til bruk av stedet. Vi vil med dette søke om kr ,- i midler til Ådneram beredskapsgård. Kretsstyrets kommentar: Vesterlen krets består i dag av 24 aktive grupper, hvorav de fleste har enten egne lokaler og/eller hytter. Kretsen har ikke mulighet til å bidra med økonomisk støtte til enkeltgrupper. Det er heller ikke riktig å forfordele noen grupper framfor andre. Kretsstyret innstiller: Forslaget vedtas ikke. 5.6 Forslag fra Kathrine Guddal, Bryne sp.gr. Viser til vedtak på Årsmøte i kretsting 17. mars 2009 hvor Nytt fra Vesterlen ble nedlagt f.o.m og at kretsen går over til nettbasert informasjon. Argumentet fra kretsstyre var at hjemmesiden var gått over til ny løsning som er brukervennlig. På bakgrunn av dette skulle en intensivere arbeidet med å legge ut artikler, invitasjoner og påminnelser om kurs etc. En ville på denne måten til enhver tid være oppdatert. Min erfaring så langt i 2009 og 2010 er at hjemmesiden til kretsen ikke er tilfredsstillende mht regelmessig oppdatering. Det er sikkert ulike årsaker til dette, men i påvente av at dette skal bli bedre, ønsker vi oss et regelmessig nyhetsbrev fra kretsen med info om hva som har skjedd på arrangement, hva som skal skje og evt. artikler fra andre grupper som kan være av interesse også for oss (tips til turer/arrangementer osv). Et nyhetsbrev kan lages elektronisk og distribueres til gruppene (som igjen kan videredistribuere til sine medlemmer). Forslag til vedtak på kretstinget: Kretsen utgir et elektronisk nyhetsbrev som distribueres til gruppene hver måned. Alternativ til mitt forslag er at kretsstyret på årsmøtet redegjør for hvordan en ønsker å drive informasjonsarbeidet mot gruppene/lederne/speiderne i kretsen, og at en klarer å utføre de intensjonene som lå bak nedlegging av 'Nytt fra Vesterlen' Kretsstyrets kommentar: Kilden til problemet løses ikke ved å etablere et nyhetsbrev en gang i måneden hvis vi allikevel ikke har innhold. Mye av dette innholdet vil kreve bidrag fra gruppene i kretsen og arrangører av kretsarrangementer. Invitasjoner til kretsarrangement kommer sent inn til kretskontoret og det blir ikke sendt inn noen turreferat eller turtips fra gruppene. Kretsstyret ønsker i stedet at: - gruppene stiller med egne turtips og turreferat som kan legges ut på kretsens nettsider - kretskontoret går mer aktivt ut med å purre i arrangører for å få ut invitasjoner og informasjon tidligere - de planlagte endringer i struktur, design og funksjonalitet på nettstedet gjennomføres som planlagt Kretsstyret innstiller: Forslaget vedtas ikke. 21

22 6 Aktivitetsplan 6.1 Aktivitetsplan 2010 (til informasjon) Måned/dato Arrangement Målgruppe Ansvar JANUAR Lør. 9. Emnekurs: Speiderbasen Alle NSF / Ledertrenerkom. Onsd. 13. Vi synger julen ut Rovere/ledere Kretsstyret/Prosjektgr. Tirsd. 19. Lederintro: Samtale m nye ledere Nye ledere Ledertrenerkomitéen Helga Vinterspeiding Vandrere klasse Prosjektgruppe FEBRUAR Onsd. 3. og 10. Programkurs - Treningsprogram Ledere m/ sikkerhetskurs Ledertrenerkomitéen Lørd. 6. Rovernes Risk-turnering Rovere Prosjektgruppe Onsd. 17. Programkurs-Veiledning som metode Ledere m/ sikkerhetskurs Ledertrenerkomitéen Mand. 22. Tenkedagen Alle NSF/Regionale arr. MARS Torsd. 4. Emnekurs: Gruppeledelse 1. kveld Gruppeledelse/andre int. Ledertrenerkomitéen Fred/lørd Speiderforum/roverforum m/lan Speidere/rovere Kretsstyret/Prosjektgr. Tirsd. 9. Årsmøte i kretsting Alle delegater Kretsstyret/Prosjektgr. Torsd. 11. Emnekurs: Gruppeledelse 2. kveld Gruppeledelse/andre int. Ledertrenerkomitéen Onsd. 17. Emnekurs: Samfunnsengasjement Ledere, rovere Ledertrenerkomitéen Helga Peffkurs, stifinnere Peffer klasse Ledertrenerkomitéen Helga Snøhuletur Vandrere m/ vinterspeid Prosjektgruppe Tirsd. 23. Påskerover 2010 Rovere Roverombudet APRIL Lør.-søn Naturdagene v/stokkavannet Alle Stavanger Friluftssenter Uka Speideraksjonen Speidere NSF/Gruppene Fred. 23. St. Georgsdagen Alle medlemmer NSF/Regionale arr. Helga KL/KS-seminar Kretsledelse NSF Helga Roverløft 2010 Alle rovere NSF Lør.søn Speiderdager i Kongeparken Alle Kongeparken Helga Rovertur sjø Rovere Prosjektgruppe MAI Helga Kretsbannerkonkurransen Stifinnere og vandrere Kretsstyret/Prosjektgr. Fred.-lørd Dugnad på Furuneset Alle Furuneskomitéen Lørd. 8. Melsheitrollet Småspeidere, til og m. 4. kl. Kretsstyret/Prosjektgr. Lørd. 8. Bevernes Dag Bevere, 1. og 2. klasse Kretsstyret/Prosjektgr. Torsd. 27. Helga Samling for gruppeledelsen Vandrerekspedisjonen 2010 Gruppeledelse Vandrere kl. Kretsstyret Kretsstyret/Prosjektgr JUNI Helga Furunesdagene m/maledugnad Alle grupper Kretsstyret/Prosjektgr. Helga NM i speiding Kvalifiserte patruljer NSF JULI Uka Norsk sjøspeiderleir, Sverige Tropp/rover/leder NSF/Gruppene Trekløver Gilwell kurs, Our Chalet Ledere med grunntrening NSF 22

23 AUGUST Tirsd. 24. Roverrebus Rovere og ledere Roverombudet Helga Lederløft Ingelsrud Ledere - rovere NSF Helga Bretur for de som har vinterkurs Rovere Prosjektgruppe SEPTEMBER RBG-grunnkurset Rovere RBG Fred.-lørd Dugnad på Furuneset Alle Furuneskomitéen Helga Lør.-søn Peffkurs vandrere Padletur i Lutsivassdraget Peffer klasse Stifinnere 6.-7.kl (max40) Ledertrenerkomitéen Kretsstyret/Prosjektgr. Onsd. 22. Vil du vite mer om speiding? 1.kveld Nye foreldreledere Ledertrenerkomitéen Helga Nasjonal Rover-5-kamp Rovere NSF Helga Emnekurs sjø, Tananger Sjøspeidere NSF Onsd. 29. Vil du vite mer om speiding? 2.kveld Nye foreldreledere Ledertrenerkomitéen OKTOBER Helga Speider- og roverforum Valgte delegater NSF Onsd. 13. Sikkerhetskurset: Nyingen kurs i Nye foreldreledere Ledertrenerkomitéen tur- og leirliv Helga Lederkurset: Kurs i Speiderledelse Ledere med Programkurset Ledertrenerkomitéen Helga JOTA/JOTI Alle grupper NSF/WOSM/WAGGGS Tirsd. 19. Seminar for nye gruppeledere Gruppeledere Ledertrenerkomitéen Onsd. 20. Sikkerhetskurset: Sikkerhet på tur Nye ledere Ledertrenerkomitéen Torsd. 21 Samling med speidertingsaker Alle Kretsst/delegater til ST Lørd. 23. OG-Basaren Alle OG-komitéen Lørd. 23. Sikkerhetskurset: Førstehjelpskurs Nye ledere/ interesserte Ledertrenerkomitéen Onsd. 27. Miljøkveld Ledere og rovere Kretsstyret Torsd. 28. Lederintro: Samtale m/ nye ledere Nye ledere Ledertrenerkomitéen Helga Speidertinget Delegater NSF NOVEMBER Helga Helga Roverstevnet 2010 Wasa-Wasa Rovere Vandrere, rovere, ledere NSF Kretsstyret/Prosjektgr Torsd 4. og 11. Programkurs - Treningsprogram Ledere m/ sikkerhetskurs Ledertrenerkomitéen Torsd. 18. Helga Programkurs-Veiledning som metode Pat-Pat-kurs Ledere m/ sikkerhetskurs Vandrere kl. Ledertrenerkomitéen Ledertrenerkomitéen Torsd. 25. Samling for gruppeledelsen Gruppeledelse Kretsstyret Tirsd. 23. Emnekurs: Emne fastsettes senere Ledere Ledertrenerkomitéen Onsd. 24. Avslutn.kveld Speiderlederkurset Ledere på kurset Ledertrenerkomitéen Torsd. 25. Fredslyset kommer Alle Kretskontoret DESEMBER Onsd. 1. Jul i skogen Bevere/småspeidere Kretsstyret/Prosjektgr. Torsd. 16. Roverjul Rovere Prosjektgruppe 23

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 30. ordinære årsmøte i kretsting 11. mars 2008 Protokoll Kretstinget ble holdt på Røde Kors-huset på Bryne med Bryne speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

... 1. Åpning. 1.3. Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting 2005. Han presenterte også kretsstyret.

... 1. Åpning. 1.3. Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting 2005. Han presenterte også kretsstyret. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 27. ordinære årsmøte i kretsting 15. mars 2005 Protokoll Kretstinget ble holdt på Tjensvoll Bydelshus med 2. Stavanger speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap.

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 35. ordinære årsmøte i kretsting 5.mars 2013 Protokoll Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 26. ordinære årsmøte i kretsting 16. mars 2004 Protokoll Kretstinget ble holdt på Skeie skole med Hundvåg 1 og Hundvåg MS speidergrupper som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 28. ordinære årsmøte i kretsting 14. mars 2006 Protokoll Kretstinget ble holdt på samfunnshuset på Kvernaland med Kverneland speidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 22. ordinære årsmøte i kretsting 19. mars 2000 Protokoll Kretstinget ble holdt på Tananger ungdomsskole med 1. Tananger sjø som vertskapsgruppe. Møtets varighet

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2008 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2008 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Vesterlen krets av NSF Årsmøte i kretsting 2009 Sakspapirer pr 04.02.2009. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF Årsmøte i kretsting 2009 Sakspapirer pr 04.02.2009. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

K R E T S T I N G 2011

K R E T S T I N G 2011 K R E T S T I N G 2011 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 2. MARS 2011 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

Saksliste. Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2013 - Sakspapirer pr 22.02.2013 1 ÅPNING

Saksliste. Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2013 - Sakspapirer pr 22.02.2013 1 ÅPNING 1 ÅPNING Saksliste SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 6. mars 2011 kl. 18.30 på Grendehuset i Fevang (se vedlagt veibeskrivelse) Innkalling sendes kun til gruppenes

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2005 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2005 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2006 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2006 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 37. ordinære årsmøte i kretsting 3.mars 2015 Protokoll Kretstinget ble holdt på The Stage, Internasjonalt hus med Hinna speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Kretstinget ble holdt i kantinen til BP Norge med Godeset speidergruppe som vertskap.

Kretstinget ble holdt i kantinen til BP Norge med Godeset speidergruppe som vertskap. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 36. ordinære årsmøte i kretsting 4.mars 2014 Protokoll Kretstinget ble holdt i kantinen til BP Norge med Godeset speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

K R E T S T I N G 2014

K R E T S T I N G 2014 K R E T S T I N G 2014 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund SØNDAG 2. MARS 2014 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård rett overfor speiderkontoret. Oppmøte for registrering

Detaljer

Kretsting Sør-Trøndelag krets

Kretsting Sør-Trøndelag krets Kretsting Sør-Trøndelag krets 16.10.2016 kl. 13.00 17.00 Brettingen kystfort Denne innkallinga er sendt til gruppelederne i kretsen. Gruppeleder må sørge for at papirene blir gjort kjent i egen gruppe.

Detaljer

Kretsting i Sør-Trøndelag krets

Kretsting i Sør-Trøndelag krets Kretsting i Sør-Trøndelag krets 18.10.2015 kl. 13.00 15.00 Denne innkallinga er sendt til gruppelederne i kretsen. Gruppeleder må sørge for at papirene blir gjort kjent i egen gruppe. Husk at minst 1/3

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2004 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2004 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Kantinen i Herøya Næringspark, Porsgrunn kommune Tormod Gjestlands veg 16 4. juni 2012 kl. 18:30 4. juni 2012 ÅRSMØTE I GRENLAND

Detaljer

Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets

Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets 15.-16.10.2005 på Oppdal Trondheim 02.10.05 Denne innkallingen er sendt til gruppeledere, direktemedlemmer, husrådet og regnskapsfører. Gruppeleder må sørge

Detaljer

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 Kretsting ble i år ikke holdt sammen med Norges KFUK-KFUM, Agder Krets Vi hadde skiftet ukedag fra søndag til fredag for å prøve om dette

Detaljer

Saksliste 1 ÅPNING...

Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

Referat fra Kretsting Sør-Trøndelag krets

Referat fra Kretsting Sør-Trøndelag krets Referat fra Kretsting 09.11.2013 Sør-Trøndelag krets Frikirken Trondheim 1. Åpning Flaggrulling av Sebastian Skjetne (Trondheim FSK). Velkomsthilsen av Anders Sveen (Stjørdal). 2. Konstituering 2.1 Godkjenning

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2012 - Sakspapirer pr 16.02.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2012 - Sakspapirer pr 16.02.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Kretsting Sør-Trøndelag krets

Kretsting Sør-Trøndelag krets Kretsting Sør-Trøndelag krets 12.11.2017 kl. 12.00 16.00 Gimse Ungdomskole Melhus Åpent for registrering av delegater fra 11:30 Denne innkallinga er sendt til gruppelederne i kretsen. Gruppeleder må sørge

Detaljer

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund Gulset Kirke 20. Oktober 2015 kl 18.30 20. oktober 2015 KRETSTING I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1 av 6 Medlemmer av KRETSTINGET er i henhold

Detaljer

Årsmøte i Sør-Trøndelag krets

Årsmøte i Sør-Trøndelag krets Årsmøte i Sør-Trøndelag krets 10.03.2011 kl. 18.30-21.00 NTNU Gløshaugen Trondheim, 24.02.11 Denne innkallinga er sendt til gruppeledere, direktemedlemmer, husrådet og regnskapsfører. Gruppeleder må sørge

Detaljer

Østre Toten speidergruppe

Østre Toten speidergruppe Østre Toten speidergruppe Innkalling til gruppetingets årsmøte 2012 24. jan. 2012 Hoffsvangen skole, onsdag 1.februar kl 1800-2000 NSF s lover ( 2-2-2) sier: Gruppens besluttende organ er gruppetinget

Detaljer

Fredrikstad krets av Norges speiderforbund. Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2017

Fredrikstad krets av Norges speiderforbund. Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2017 Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr - 16. mars 2017 1 Innkalling og sakspapirer til kretstingets årsmøte for speideråret 2016 38. ordinære

Detaljer

Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 25. februar 2014 kl. 18.30 på Fevang Sak 1/14 Konstituering a) valg av møteleder Vedtak: Per Espen Todal, Hortenspeiding

Detaljer

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien 17. Oktober 2017 kl. 18:30 17. oktober 2017 KRETSTING I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1

Detaljer

INNKOMNE FORSLAG...19

INNKOMNE FORSLAG...19 1 ÅPNING Saksliste SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Saksliste 1 ÅPNING...

Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TO TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN...

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 FOR ØVRE BUSKERUD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND

ÅRSBERETNING 2006 FOR ØVRE BUSKERUD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND ÅRSBERETNING 2006 FOR ØVRE BUSKERUD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND Øvre Buskerud krets har pr. 31.12.2006 57 småspeidere, 134 speidere, 8 rovere, 36 ledere, 25 O.G. og direktemedlemmer. Medlemmene er fordelt

Detaljer

Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund

Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Kretsleder har ordet Nok et aktivt speiderår er lagt bak oss, og det er spennende å se de mange forskjellige aktivitetene som foregår rundt

Detaljer

Saksliste 1 ÅPNING...

Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TO TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Protokoll fra Speiderstyrets møte 12. juni 2003 Dok. nr. 78/03 Referat fra Arbeidsutvalgets møte 24. juni 2003 Dok. nr. 79/03

Protokoll fra Speiderstyrets møte 12. juni 2003 Dok. nr. 78/03 Referat fra Arbeidsutvalgets møte 24. juni 2003 Dok. nr. 79/03 Norges speiderforbund Dok. nr. 90/03 Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo Sak nr. 71/03 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 19. AUGUST 2003 Møtet ble holdt på Forbundskontoret i Øvre Vollgate 9, Oslo Følgende deltok

Detaljer

Referat årsmøte i Tele-Busk krets

Referat årsmøte i Tele-Busk krets Referat årsmøte i Tele-Busk krets Årsmøtet avholdt på Speiderheimen i Notodden, torsdag 10 mars 2011 kl 19.00. 1. Åpning med godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og saksliste ble godkjent.

Detaljer

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik.

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik. REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ SPEIDING 30. OKTOBER 2011 Til stede: Arne Nørstebø (leder), Elin Vannes, Ingeborg Engh, Kathrine Myhre Nordby, Morten Qvenild Andersen, Raymond Homme, Solveig Ugelstad Rivelsrud

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Skogvokterne

Innkalling til årsmøte i Skogvokterne Innkalling til årsmøte i Skogvokterne 15.05.2015 kl. 19:00 21:00 Solstølen, Hol kommune Sandnes, 29.04.2015 Denne innkallingen er sendt til alle betalende medlemmer av Skogvokterne. Det innkalles til årsmøte

Detaljer

Innkalling til kretsting

Innkalling til kretsting MEMBER OF THE WORLD ORGANIZATION OF THE SCOUT MOVEMENT (WOSM) AND THE WORLD ASSOCIATION OF GIRL GUIDES (WAGGGS) WITH 35 MILLION MEMBERS IN MORE THAN 200 COUNTRIES AND TERRITORIES Hordaland Krins av Norges

Detaljer

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets På Saksvik skole på Vikhamar. 1. Åpning Flaggutrulling og flaggsangen. Velkomsthilsen ved visekretsleder Gøril Holmvassdal. 2. Konstituering 2.1 Godkjenning

Detaljer

Informasjons- og foreldremøte

Informasjons- og foreldremøte Godeset Speidergruppe Vesterlen krets av Norges Speiderforbund (NSF) Informasjons- og foreldremøte 16.09.2014 Arne Sørbø, Gruppeleder Side - 1 Agenda Side - 2 Hva er speiding Speideridealene Ord og uttrykk

Detaljer

Saksliste. Sakspapirer Årsmøte i Vesterlen krets 2015 Versjon 4 pr.3.mars 2015 1 ÅPNING

Saksliste. Sakspapirer Årsmøte i Vesterlen krets 2015 Versjon 4 pr.3.mars 2015 1 ÅPNING 1 ÅPNING Saksliste SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Bryne Speidergruppe. Årsrapport 2015

Bryne Speidergruppe. Årsrapport 2015 Bryne Speidergruppe Årsrapport 2015 Årsrapport for Bryne speidergruppe 2015 Gruppestyret: Bryne Speidergruppe har hatt et aktivt år i løpet av 2015. Vi har et jevnt medlemstall på ca 50 medlemmer. Siden

Detaljer

Saksliste årsmøte/gruppeting i Rovernes beredskapsgruppe, Rogaland

Saksliste årsmøte/gruppeting i Rovernes beredskapsgruppe, Rogaland Til alle medlemmer Saksliste årsmøte/gruppeting i Rovernes beredskapsgruppe, Rogaland Onsdag 11.desember kl.18.00 ca.20.00 på Madla speiderhus Antrekk: Speiderskjorte og skjerf. Saker som skal behandles:

Detaljer

Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Åfoss idrettshus. 16. oktober 2012 kl. 18:30

Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Åfoss idrettshus. 16. oktober 2012 kl. 18:30 Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund Åfoss idrettshus 16. oktober 2012 kl. 18:30 Gruppeleder i 1. Skotfoss ønsker oss velkommen til Åfoss idrettshus. Hanne Birte forteller litt

Detaljer

Esther og Egil Bjelland har største æren for at Vesterlen speidermuséum kunne ha offisiell åpning 3. juni

Esther og Egil Bjelland har største æren for at Vesterlen speidermuséum kunne ha offisiell åpning 3. juni Organ for ledere og rovere i Vesterlen krets av NSF nr. 3 august 2009 Esther og Egil Bjelland har største æren for at Vesterlen speidermuséum kunne ha offisiell åpning 3. juni REDAKSJONENS ADRESSE: Haugåsstubben

Detaljer

Årsberetning 2016 Nedre Buskerud Krets

Årsberetning 2016 Nedre Buskerud Krets Årsberetning 2016 Nedre Buskerud Krets Organisasjon; Kretsstyret. Kretsstyrets sammensetning før årsmøtet 7.april Helge Jensen Kretsleder Hanne Bredde Vig Ingrid Nørstebø Laache Rune Haukedal Valdemar

Detaljer

85 vandrere og ledere var samlet på Lifjell i Sandnes til Jota/Joti 20. - 21. september.

85 vandrere og ledere var samlet på Lifjell i Sandnes til Jota/Joti 20. - 21. september. Organ for ledere og rovere i Vesterlen krets av NSF nr. 5 desember. 2007 85 vandrere og ledere var samlet på Lifjell i Sandnes til Jota/Joti 20. - 21. september. REDAKSJONENS ADRESSE: Haugåsstubben 1 B

Detaljer

Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2016

Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2016 Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Foto: Tove Arntzen Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr - 10. mars 2016 Speidere vil ut - Patruljen tar ansvar - Speiding når flere www.fredrikstadspeiderne.no

Detaljer

Årsberetning 2014. Årsberetning Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund 2014

Årsberetning 2014. Årsberetning Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund 2014 1. Organisasjon 1.1Kretsstyret Kretsstyrets sammensetning før årsmøtet Kretsleder; Trond Willersrud Visekretsleder; Kenneth Strømmen Styremedlemmer; Helge Jensen Thina Amalie Rossø Henrik Bowitz Varamedlemmer;

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND

RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV ORGANISASJONSKART RYVARDEN KRETS... 2 HUSKELISTE FOR STYRE, UTVALG OG KOMITEER... 3 KRETSTINGETS ÅRSMØTE... 4 VALG... 5 ROVERTINGETS ÅRSMØTE... 6 KRETSSTYRET... 7 BETALING

Detaljer

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund 102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund Her finner du lovene i kortversjon, der det viktigste for gruppe, krets og forbund er tatt med. I 102.2 finner du grunnregler og lover for Norges

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Kretsting søndag 6. mars klokken 1830. Sted: Furuly menighetssenter, Råde Sak 0/2013 - Mat Sak 1/2013 Konstituering Sak2/2013 - Årsrapport 2012 Sak 3/2013 Regnskap

Detaljer

10.10.2012 Oslospeiderne av NSF, 93 04 06 83/ post@oslospeiderne.no - Pb 6927 St. Olavs plass, 0130 Oslo

10.10.2012 Oslospeiderne av NSF, 93 04 06 83/ post@oslospeiderne.no - Pb 6927 St. Olavs plass, 0130 Oslo Til kretstingets representanter Innkalling sendes kun elektronisk og til alle medlemmer over 15 år. Representanter til tinget velges av gruppetinget (se under). Delegater meldes på via medlemssystemet,

Detaljer

Endelig kretstingsinnkalling 2014

Endelig kretstingsinnkalling 2014 Endelig kretstingsinnkalling 2014 Sak 1/2014 - Konstituering 1/1 - Godkjenning av innkalling og saksliste årsmøtet 2014 1/2 - Valg av møteleder 1/3 - Godkjenning av forretningsorden (Se forslag til endring

Detaljer

Denne innkallingen distribueres til Gruppeledere, som igjen distribuerer denne til sine respektive ledere og tingmedlemmer

Denne innkallingen distribueres til Gruppeledere, som igjen distribuerer denne til sine respektive ledere og tingmedlemmer 29. september 2010 TIL KRETSTINGETS HALVÅRSMØTE Du innkalles herved til kretstingets halvårsmøte 13.oktober 2010. Vi starter kl.1900, og tar sikte på å være ferdig kl. 2100. Halvårsmøtet vil være på Speiderhuset

Detaljer

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Speidertinget nærmer seg med stormskritt. Helgen 3.-5. november skal ny speidersjef og nytt speiderstyre velges, nye lover skal vedtas eller forkastes,

Detaljer

Årsmøte i gruppeting 2017 Slottet, 22. februar kl 18-20

Årsmøte i gruppeting 2017 Slottet, 22. februar kl 18-20 Årsmøte i gruppeting 2017 Slottet, 22. februar kl 18-20 Saksliste 1) Konstituering A) Godkjenning av forretningsorden B) Godkjenning av innkalling C) Valg av ordstyrer D) Valg av referent E) Valg av 2

Detaljer

Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets

Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets 20.-22.10.2006 på Melhus Trondheim 27.09.06 Denne innkalingen er sendt til gruppeledere, direktemedlemmer, husrådet og regnskapsfører. Gruppeleder må sørge

Detaljer

Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe

Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe Protokoll ØØK av NSF Kretsting 09. februar 2014 Sted: Tomter Skole Tid: 12.00 17.00 Sak 1. Konstituering Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe

Detaljer

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt. ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund Postadresse: Postboks 228,1891 Rakkestad Telefon: 93 24 98 90 Bankgiro:1090.24.66970 Referat fra Kretstinget 2015 1. KONSTITUERING v/ Kretsleder 1.1 Valg av

Detaljer

K R E T S T I N G 2012

K R E T S T I N G 2012 K R E T S T I N G 2012 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 7. MARS 2012 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

Velkommen som delegat til Roverforum

Velkommen som delegat til Roverforum Velkommen som delegat til Roverforum Roverforum begynner å nærme seg og her kommer informasjon fra oss i prosjektgruppa. Hva er Roverforum? - Et forum hvor unge rovere skal få en mulighet til å ytre sine

Detaljer

Norges speiderforbund Dok. nr. 126/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo. REFERAT FRA MØTER I KOMITE SPEIDING (KS) 21 og 30. SEPTEMBER 2005.

Norges speiderforbund Dok. nr. 126/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo. REFERAT FRA MØTER I KOMITE SPEIDING (KS) 21 og 30. SEPTEMBER 2005. Komite speiding Norges speiderforbund Dok. nr. 126/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTER I KOMITE SPEIDING (KS) 21 og 30. SEPTEMBER 2005. Til stede: Møtested: Hanne Mette Lundberg (leder), Hans

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE TIL KRETSENE I NORGES SPEIDERFORBUND

SPØRREUNDERSØKELSE TIL KRETSENE I NORGES SPEIDERFORBUND SPØRREUNDERSØKELSE TIL KRETSENE I NORGES SPEIDERFORBUND KORT ORIENTERING: OBS! Undersøkelsen har 31 spørsmål og må besvares i sin helhet. Dere kan ikke lagre og gå tilbake til undersøkelsen senere. Bruk

Detaljer

Kyllingleken ble ett av innslagene på Speider- og Roverforum på Bryne 7. mars, og alle måtte være med!

Kyllingleken ble ett av innslagene på Speider- og Roverforum på Bryne 7. mars, og alle måtte være med! Organ for ledere og rovere i Vesterlen krets av NSF nr. 2 april 2008 Kyllingleken ble ett av innslagene på Speider- og Roverforum på Bryne 7. mars, og alle måtte være med! REDAKSJONENS ADRESSE: Haugåsstubben

Detaljer

Utskrift av protokoll fra kretsting for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Utskrift av protokoll fra kretsting for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Utskrift av protokoll fra kretsting for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Mandag 27. oktober 2008 kl. 18.30 på Speiderhuset ved festningen i Horten. Delegatene ble først ledet inn i en rundløype

Detaljer

Sogn og Fjordane krets

Sogn og Fjordane krets Sogn og Fjordane krets Oppgaver og organisering Innhold Forord...3 Ombud, komitéer og styrer...4 Kretsstyret...4 Speiderombud...4 Roverombud...4 Lederombud...4 Kretsleirkomité...5 Valgkomité...5 Kretsstyret...6

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Endelig Inkalling til Kretsting Sak 1/2012 Konstituering Sak2/2012 - Årsapport 2011 Sak 3/2012 Regnskap 2011 Sak 4/2012 Budsjett 2012 Kretsstyret innkaller til kretsting

Detaljer

Informasjon. Velkommen til Kretsbannerkonkurransen for tropp 2014 10.04.14

Informasjon. Velkommen til Kretsbannerkonkurransen for tropp 2014 10.04.14 10.04.14 Informasjon Velkommen til Kretsbannerkonkurransen for tropp 2014 Det er i år Rolvsøyspeiderne som er teknisk arrangør av KBK 2014 og vi har i hovedsak fulgt samme opplegg som tidligere år. Vi

Detaljer

Godeset Speidergruppe Vesterlen krets av Norges Speiderforbund Organisasjonsnummer 992 222 484

Godeset Speidergruppe Vesterlen krets av Norges Speiderforbund Organisasjonsnummer 992 222 484 Godeset Speidergruppe Vesterlen krets av Norges Speiderforbund Organisasjonsnummer 992 222 484 Gradering: Utarbeidet av: Arkikvkode: Dokument tittel: Åpen Anne Beth Jensen, Bjørn Soltvedt, Line Hamre,

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund

Innkalling til årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Innkalling til årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Speiderhuset i Studsdalen Kragerø 5. mars 2014 kl. 18:30 5. mars 2014 ÅRSMØTE I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1 av 13 Medlemmer av KRETSTINGET

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Speidergruppene i Porsgrunn

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Speidergruppene i Porsgrunn Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Speidergruppene i Porsgrunn Kantinen Herøya Næringspark 4.juni 2012 kl. 18:30 4.juni 2012 REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE side 1 av 5 Sak 1:

Detaljer

VENNSKAP. Invitasjon SAMMEN KNYTTER VI

VENNSKAP. Invitasjon SAMMEN KNYTTER VI Invitasjon til leir og kretskonkurranse for bever og flokkspeidere i Østre Østfold krets 2014 Leiren skal være på Ytterbøl, 30.05 01.06 SMÅSPEIDERLEIR 2014 SAMMEN KNYTTER VI VENNSKAP Innrykk fredag fra

Detaljer

ÅRSBERETNING 2007 FOR ØVRE BUSKERUD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND

ÅRSBERETNING 2007 FOR ØVRE BUSKERUD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND ÅRSBERETNING 2007 FOR ØVRE BUSKERUD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND Øvre Buskerud krets har pr. 31.12.2007 (31.12.06 i parentes) 57 (57) småspeidere, 123 (134) speidere, 6 (8) rovere, 36 (36) ledere, 11

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 01 03. OKTOBER 2004.

REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 01 03. OKTOBER 2004. Komite speiding Norges speiderforbund Dok. nr. 129/04. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 01 03. OKTOBER 2004. Til stede: Forfall: Møtested: Hanne Mette Lundberg (leder),

Detaljer

Årsberetning 2012 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund

Årsberetning 2012 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2012 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Kretsleder har ordet Speideråret vi har lagt bak oss siden forrige årsmøte har vært et begivenhetsrikt år med mye aktivitet i gruppene og mange

Detaljer

Informasjon til patruljen Kretsbannerkonkurransen 2010

Informasjon til patruljen Kretsbannerkonkurransen 2010 Informasjon til patruljen Tid/sted: Innrykk: Parkering: Martinsløkka ved Garsjø/Eiksetra 28-30.mai fra kl 18.00 fredag til kl 08.00 lørdag På Eiksetra kr 20 og veiavgift kr 20 ved Eggevollen, evt kan speiderne

Detaljer

Referat Kretsstyremøte Gudbrandsdal krets av NSF Felles ledermøte

Referat Kretsstyremøte Gudbrandsdal krets av NSF Felles ledermøte 1 Referat Kretsstyremøte Gudbrandsdal krets av NSF Felles ledermøte Tid (dato, fra kl til kl): 24.11.2013 kl.17-20.00 Sted: Avab CAC Lillehammer Innkalt av (avd og person): Arnfinn Roel (Kretsleder) Ordstyrer:

Detaljer

Velkommen som delegat til Speiderforum

Velkommen som delegat til Speiderforum Velkommen som delegat til Speiderforum Speiderforum begynner å nærme seg og her kommer informasjon fra oss i prosjektgruppa. Hva er Speiderforum? - Et forum hvor unge speidere skal få en mulighet til å

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund 24.03.10

Referat fra årsmøtet i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund 24.03.10 1 Referat fra årsmøtet i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund 24.03.10 Antall fremmøtte med stemmerett: 51, 2 uten stemmerett Av disse er 15 speiderdelegater. Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning

Detaljer

Norges speiderforbund Dok. nr. 15/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 27. NOVEMBER 2004.

Norges speiderforbund Dok. nr. 15/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 27. NOVEMBER 2004. Komite speiding Norges speiderforbund Dok. nr. 15/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 27. NOVEMBER 2004. Til stede: Hanne Mette Lundberg (leder), Inger Bjørshol, Hans

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Ungdomshuset til KFUK/KFUM Ved Skien kirke. 5. mars 2009 kl. 18:30

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Ungdomshuset til KFUK/KFUM Ved Skien kirke. 5. mars 2009 kl. 18:30 Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Ungdomshuset til KFUK/KFUM Ved Skien kirke 5. mars 2009 kl. 18:30 Sak 1 Konstituering av møtet 1.1 Godkjenning av innkalling og saksliste Følgende

Detaljer

Årsmelding 2013. Årsmelding for ABspeiderne 2013

Årsmelding 2013. Årsmelding for ABspeiderne 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding for ABspeiderne 2013 KRETSSTYRET Etter Kretstinget våren 2013 har kretsstyret hatt følgende sammensetning: Årsmelding 2013 Kretsleder i ett år: Tor Bergersen, 1. Tanum (trakk

Detaljer

2. Sandnes sjø ble igjen vinnere av kretsbannerkonkurransen. I år heter patruljen Fisk. De kom på 7. plass i NM!!!

2. Sandnes sjø ble igjen vinnere av kretsbannerkonkurransen. I år heter patruljen Fisk. De kom på 7. plass i NM!!! Organ for ledere og rovere i Vesterlen krets av NSF nr. 3 august 2008 2. Sandnes sjø ble igjen vinnere av kretsbannerkonkurransen. I år heter patruljen Fisk. De kom på 7. plass i NM!!! REDAKSJONENS ADRESSE:

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 23. JANUAR 2005.

REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 23. JANUAR 2005. Komite speiding Norges speiderforbund Dok. nr. 38 /05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 23. JANUAR 2005. Til stede: Møtested: Hanne Mette Lundberg (leder), Inger Bjørshol,

Detaljer

Komite speiding Norges speiderforbund Dok. nr. 119/03. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo

Komite speiding Norges speiderforbund Dok. nr. 119/03. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo Komite speiding Norges speiderforbund Dok. nr. 119/03. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 12-13. SEPTEMBER 2003. Til stede: Forfall: Hanne Mette Lundberg (leder), Marte

Detaljer

Rolvsøyspeiderne Fredrikstad krets av NSF

Rolvsøyspeiderne Fredrikstad krets av NSF Rolvsøyspeiderne Fredrikstad krets av NSF REFERAT FRA ÅRSMØTE TIRSDAG 31. JANUAR 2017 Til stede: Bård Andersen, Oskar Eikeland Rasmussen, Sondre E. Femmen, Jan Mariusz Kajda, Sander Karlsen, Simen Karlsen,

Detaljer

Norges speiderforbund Dok. nr. 68/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 29. APRIL 1. MAI 2005.

Norges speiderforbund Dok. nr. 68/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 29. APRIL 1. MAI 2005. Komite speiding Norges speiderforbund Dok. nr. 68/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 29. APRIL 1. MAI 2005. Til stede: Forfall: Møtested: Hanne Mette Lundberg (leder),

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Referat fra Kretstingets årsmøte 10. mars 2015 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Side 1 Kretsleder Knut Dahlgren, Kjølberg MS

Detaljer

Speideruttrykk Akela Aspirant Baden-Powell Bever Bivuakk Enhet Fettfelle Flokk - småspeider Forbundet Fordypningsmerkene Foreldreforening

Speideruttrykk Akela Aspirant Baden-Powell Bever Bivuakk Enhet Fettfelle Flokk - småspeider Forbundet Fordypningsmerkene Foreldreforening Speideruttrykk Akela Lederulven i Rudyard Kiplings bok "Jungelboken", som mange grupper bruker som ramme rundt småspeiderarbeidet. Akela er flokklederen, og lederne og medlemmene i flokken får alle jungelnavn.

Detaljer

REFERAT KRETSTING FEBRUAR 2002 LABERGET LEIRSTED SKOGN

REFERAT KRETSTING FEBRUAR 2002 LABERGET LEIRSTED SKOGN REFERAT KRETSTING 8. - 9.FEBRUAR 2002 LABERGET LEIRSTED SKOGN 01/02 Åpning av kretstingets årsmøte Arnt J. Øvreness sto for åpningen, den besto av flaggutrulling med sang. Deretter kom en person fra hver

Detaljer

Orientering fra Speiderstyret Arne Nørstebø orienterte om saksliste til Speiderstyret sitt møte januar Arne deltar på deler av møtet.

Orientering fra Speiderstyret Arne Nørstebø orienterte om saksliste til Speiderstyret sitt møte januar Arne deltar på deler av møtet. REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ SPEIDING 27. JANUAR 2011 Til stede: Arne Nørstebø (leder), Anders Myhr Nielsen, Elin Vannes, Hans Olav Hygen, Ingeborg Engh, Morten Qvenild Andersen, Tone Ødegaard og Jens Morsø

Detaljer

Ferdig opplegg for motivasjonssamlinger med gruppeledere i kretser. Kretsstyret er representert på gruppeting

Ferdig opplegg for motivasjonssamlinger med gruppeledere i kretser. Kretsstyret er representert på gruppeting STRATEGISK PLAN LEDERKVALITET Visjon 2016: Norges speiderforbund har dyktige, motiverte og kvalitetsbevisste ledere. Speidingen og lederutviklingen foregår i hovedsak gjennom praktisk erfaring på gruppeplan.

Detaljer

REFERAT FRA KRETSTING 22. OKTOBER Sør-Trøndelag krets av Norges Speiderforbund -

REFERAT FRA KRETSTING 22. OKTOBER Sør-Trøndelag krets av Norges Speiderforbund - REFERAT FRA KRETSTING 22. OKTOBER 2006 - Sør-Trøndelag krets av Norges Speiderforbund - Sak 1 - ÅPNING Flaggutrulling og flaggsangen. Velkomsthilsen ved kretsleder Gerdine Selbekk. Sak 2 - KONSTITUERING

Detaljer