Godeset Speidergruppe Vesterlen krets av Norges Speiderforbund Organisasjonsnummer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godeset Speidergruppe Vesterlen krets av Norges Speiderforbund Organisasjonsnummer 992 222 484"

Transkript

1 Godeset Speidergruppe Vesterlen krets av Norges Speiderforbund Organisasjonsnummer Gradering: Utarbeidet av: Arkikvkode: Dokument tittel: Åpen Anne Beth Jensen, Bjørn Soltvedt, Line Hamre, Kjetil Sævareid, Trond Haugland, Åsmund Ness m.fl. IR Documentnr.: Rev.: Rev. dato Side: IR A av 17

2 Innholdsfortegnelse 1 GRUPPENS LEDERE LOKALER MEDLEMMER GRUPPETING ENHETSLEDERMØTER FORELDREFORENING FORELDREMØTE RAPPORT FRA VIRKSOMHETEN I GODESET SPEIDERGRUPPE GENERELT ARRANGEMENTER Generelt Vårspretten mai Lysmesse og årsfest Landsleir Stavanger ENHET BEVER Generelt Samlinger våren Samlinger høsten Framtidsplaner ENHET FLOKK (SMÅSPEIDER) Generelt Samlinger våren Samlinger høsten ENHET STIFINNER Generelt Samlinger vår Aktiviteter sommer Samlinger høst ENHET VANDRER Generelt Samlinger vår Aktiviteter sommer Samlinger høst ENHET ROVER Generelt Samlinger vår Samlinger høst SPEIDERLEDERE UTSTYR TOTEMBU GENERELT...16 C:\Users\kjse\Copy\Arkiv nytt\2014\speider\gruppe\ Årsmøte i gruppeting\ Godeset speidergruppe reva.doc Side 2 av 17

3 9.2 HYTTESTYRET Aktiviteter Utleie SIGNATUR...17 C:\Users\kjse\Copy\Arkiv nytt\2014\speider\gruppe\ Årsmøte i gruppeting\ Godeset speidergruppe reva.doc Side 3 av 17

4 1 Gruppens ledere Verv Navn Enhet Periode Gruppeledelse Gruppeleder Harald Kleveland Gruppe 1. halvår Gruppeleder Anne Beth Jensen Gruppe 2. halvår Bever Beverleder Bjørn Soltvedt Bever 2.halvår Flokk (Småspeider) Flokkleder Line Hamre Flokk Hele året Flokkassistent Frode Nonslid Flokk Hele året Flokkassistent Anders Håland Flokk Hele året Flokkassistent Cecilie Hagen Flokk 2 halvår Stifinner og Vandrer (Troppen) Troppsleder Kjetil Sævareid Tropp Hele året Lederassistent Bjørn Soltvedt Tropp Hele året Lederassistent Harald Kleveland Tropp Hele året Lederassistent Arne Fasting Sørbø Tropp Hele året Lederassistent Anne Beth Jensen Tropp Hele året Lederassistent Tarjei Sandnes Tropp Hele året Lederassistent Kjetil Pedersen Tropp Hele året Lederassistent Tom Dræggevik Tropp 2.halvår Roverlag Roverlagsleder Ina Kleveland Rover 2. halvår Roverlagsleder Anders Håland Rover 1. halvår Fasilitator Trond Haugland Rover Hele året Kasserer Elisabeth Tandberg, Dyretråkket 40, 4034 Stavanger Revisor Anne Sørbotn, Sandtuene 17, 4034 Stavanger 2. halvår Hele året C:\Users\kjse\Copy\Arkiv nytt\2014\speider\gruppe\ Årsmøte i gruppeting\ Godeset speidergruppe reva.doc Side 4 av 17

5 2 Lokaler Godeset speidergruppe disponerer Fritidsbrakkene i Heddeveien 124 tirsdag, onsdag og torsdag fra kl til Speiderhuset blir også brukt til aktiviteter i helgene. Det er kun Godeset speidergruppe som er bruker av huset. Leieavtalen med kommunen gikk ut , men gruppa har fått tillatelse til å bruke huset videre. Forus speidergruppe ble lagt på is fra høsten Gruppa består nå av kun 3 betalende medlemmer, som ikke har noen aktivitet. Husstyret har ikke hatt noen aktivitet i 2011, og det foreligger ikke noen årsrapport for Høsten 2010 nedsatte gruppetinget en egen arbeidsgruppe som skulle utrede nytt speiderhus. Resultat av arbeidet og beslutning om videre aksjoner ble foretatt på første gruppeting i Gruppetinget besluttet at Godeset speidergruppe skulle starte prosessen med å bygge nytt speiderhus i tråd med anbefaling fra arbeidsgruppen. Beslutningsunderlag (studierapport) kan finnes her: _revc%20med%20alle%20vedlegg.pdf Arbeidet med nytt speiderhus videreføres og ivaretas av organisasjonen Godesetspeiderne (Organisasjonsnr ). Godesetspeiderne håndterer også saker relatert til eksisterende speiderhus. For detaljer vises det til Årsberetning 2013 for Godesetspeiderne. 3 Medlemmer Enhet/Årstall Bever 6 Småspeider Speider 1 39 Stifinner Vandrer Rovere Ledere Totalt: Gruppeting Gruppeting er det øverste besluttende organ i speidergruppen. Gruppeting skal avholdes ca. annen 1 Speidere (troppen) er delt i Stifinner og Vandrer f.o.m Fra 2004 er dette fordelt på enhet stifinner og enhet vandrer. 2 Totalt antall medlemmer er basert på offisielle tall fra krets og forbund. Det reelle tallet er sannsynligvis høyere da det sannsynligvis er medlemmer som ikke er registrert og/eller ikke har betalt. Offisielt tall for totalt antall medlemmer er fordelt utover enhetene etter skjønn. Det vil av samme årsak forekomme tall som oppleves som forskjellige fra virkeligheten. C:\Users\kjse\Copy\Arkiv nytt\2014\speider\gruppe\ Årsmøte i gruppeting\ Godeset speidergruppe reva.doc Side 5 av 17

6 hver måned utenom sommerferien. Gruppeting er avholdt på følgende tidspunkter: Gruppeting nr. Dato 1 Ordinært Årsmøte Ordinært Ordinært Ordinært Det føres eget møtereferat for gruppeting. Alle lederne i gruppen er med i gruppetinget. Speidere og rovere er også representert. Deltakelse fra speidere er et forbedringspotensiale. En representant fra foreldreforeningen er normalt tilstede på gruppeting. I tillegg kan kasserer møte når saker angående økonomi behandles. En representant fra styret for speiderhuset ( Husstyret ) og en representant fra styret for speiderhytta Totembu ( Hyttestyret ) møter når det er saker som angår h.h.v. speiderhuset og Totembu. Representanter fra foreldreforening, kasserer og representanter fra husstyret og hyttestyret har talerett, men ikke stemmerett i gruppetinget. 5 Enhetsledermøter På enhetsledermøtene er gruppeleder og enhetslederne representert. Disse møtene avholdes annenhver måned, mellom gruppetingene. På enhetsledermøter blir saker behandlet og klargjort til gruppetingene. I tillegg behandles saker som angår driften av speidergruppen og saker som krever koordinering mellom enhetene. I 2013 ble det ikke avholdt enhetsledermøter. Vi har hatt egne planleggingsmøter før store arrangementer, som for eksempel landsleir Stavanger 2013 og vinterspeiding i Sirdal. 6 Foreldreforening Det ble opprettet foreldreforening i Foreldreforeningen består av 4 foreldre og bidrar med oppgaver som er litt på siden av direkte speiding. Det er en årlig runde med loddsalg der vi ordner med 2 loddbøker til hver. Speiderne er gode til å selge, og det virker som det stort sett er ok med 2 bøker. Foreldreforeningen sørger for at premier blir samlet inn, har ansvar for trekking av gevinster og ringer rundt til de heldige vinnere. Det er også Vårsprett en gang i April som er en åpen dag hos Godeset Speidergruppe. Der står Foreldreforeningen for kake, lapper, kaffe og slag av drikke. Foreldreforeningen får inn kaker og rører, samt lager til "kiosk". Foreldreforeningen handler også inn pølser, pappkrus, servietter etc. I 2013 hadde Godeset speidergruppe også en vellykket årsfest i bydelshuset. Foreldreforeningen stod for kakesalg, inngangsbillett, loddslag med premier m.m. Foreldreforeningen kjøpte også inn en liten presang til våre flotte og flinke Speiderledere. Ellers så er det nytt for året at Foreldreforeningen har en representant i hyttestyret der C:\Users\kjse\Copy\Arkiv nytt\2014\speider\gruppe\ Årsmøte i gruppeting\ Godeset speidergruppe reva.doc Side 6 av 17

7 Foreldreforeningen skal bidra med å tromme sammen dugnadsgjenger blant foreldre når det er behov for dette. 7 Foreldremøte Det ble avholdt foreldremøte Rapport fra virksomheten i Godeset speidergruppe 8.1 Generelt Speidergruppen ble startet i Gruppen hadde en oppgang i antall medlemmer i fra 2011 til I de første årene ble speidermøtene holdt på Godeset skole. Etter at det nye bydelshuset ble ferdigstilt, overtok gruppen, sammen med Forus speidergruppe lokalene i det som den gang var fritids/bydelshus i Heddeveien 124. Speidergruppen har både gutter og jenter som medlemmer. Vi må da ha mannlige og kvinnelige ledere. Aktivitetsnivået i gruppen er og har alltid vært stort og av høy kvalitet. Det har vært en del avgang av ledere som gjør at vi begynner å få vanskeligheter med å opprettholde aktivitetene spesielt hos vandrerne. Godeset speidergruppe besluttet i 2013 å opprette en ny enhet bever for barn i klasse. I tillegg driver Godesetspeiderne med familiespeiding slik at de to organisasjonene til sammen nå dekker alle aldersgrupper. 8.2 Arrangementer Generelt Forus speidergruppe ble fra høsten 2007 lagt på is inntil videre Vårspretten Vårspretten ble gjennomført søndag 14. april. Det var overnatting i gapahuk og telt fra lørdag til søndag. Det ble et godt arrangement med bra oppslutning fra foreldre mai Speiderne i Godeset deltok som vanlig i flaggborgen i 17. mai-toget på Hinna. I tillegg var noen speidere og ledere og gikk i flaggborgen i Borgertoget i Stavanger. Ledere og medhjelpere gjennomførte salg av kaffe på dugnad før og under barnetoget på Hinna Lysmesse og årsfest Lysmessen er en speidergudstjeneste i kirken. Den ble avholdt 1. desember. Alle speiderne bærer C:\Users\kjse\Copy\Arkiv nytt\2014\speider\gruppe\ Årsmøte i gruppeting\ Godeset speidergruppe reva.doc Side 7 av 17

8 hver sitt lys som en del av seremonien. Speiderne har også ansvar for tekstlesning o.l. I år hadde var lysmessen kombinert med årsfest for speidergruppen. Det medførte til at fremmøte i kirken var større. Foreldreforeningen hadde ansvaret for årsfesten etter lysmessen. Her var det lotteri, underholdning og bildekavalkade fra året som hadde gått. Det var i år litt større deltakelse blant speiderne og ledere Landsleir Stavanger stifinnere/vandrere, 5 rovere, 1 lederbarn og 9 ledere deltok på landsleir Stavanger 2013 som gikk av stabelen på Madla. Motto for leiren var Ganske imponerende eller Quite impressive på engelsk. Leiren var som mottoet tilsa ganske imponerende. Leiren var lokalisert på markene bak Madla-leiren, Det var lagt opp til tur på Prekestolen, flotte haikeruter, og ellers tid til å bli kjent med andre speidere. Leiren hadde et 27 meter høyt tårn som sentrum for leiren. Her var det leirkontor, kafe og mulighet til å klatre til topps i tårnet og nyte utsikten. Gruppen var godt representert i stab. Tarjei Sandnes var en av to hovedansvarlige bak byggingen av det gigantiske tårnet, Trond var i teknisk avdeling og Anne Beth i besøksbua. Dette tilsa at alt ansvar for leiren ble lagt til gruppens egen leirkomite. Leiren var en stor opplevelse for alle som deltok. 8.3 Enhet Bever Generelt Bever er et tilbud til speidere i alderen 6 til 7 år. (1. og 2. klasse). Beverne rekrutterer sine speidere hovedsakelig fra skolen og bekjente. De fleste begynner også i speideren nå for første gang. Beverne hadde sine møter torsdager 17:30 til 19:00, og hadde ukentlige møter. Vi har vært 6 speidere siste halvår. Når det gjelder ledersituasjonen var vi 2 ledere, samt 3 foreldre. Dette er veldig bra Samlinger våren Ikke relevant. Bever startet virksomheten sin høsten Samlinger høsten Høsten 2013 startet Godeset speidergruppe opp med en egen Bever-gruppe. Dette var en nødvendighet ettersom familiespeidingen ble en suksess, men hadde for mange barn som var «litt store». Beverne hadde i løpet av høsten totalt 10 møter og en kanotur. Beverne har for det meste hatt aktivitetene ute. Møtene har inneholdt bl.a. primitiv matlaging over bål/kull, pionering/knuter, førstehjelp, spillekveld julebaking og refleksløype. C:\Users\kjse\Copy\Arkiv nytt\2014\speider\gruppe\ Årsmøte i gruppeting\ Godeset speidergruppe reva.doc Side 8 av 17

9 Det var også planlagt en tur til Totembu. Denne ble midlertidig ikke gjennomført da flere av beverne var opptatt med andre aktiviteter den planlagte helgen. Alle ser ut som alle trives veldig godt sammen. Speiderhøsten ble avsluttet med fakkeltog fra speiderhuset til fritidsgården og tilbake til speiderhuset igjen, sammen med resten av gjengen i gruppen Framtidsplaner Beverne ønsker minst 2 turer til Totembu. Fokusere på og få foreldrene mer inn på «leder-banen». Bli minst 10 bevere til høsten. 8.4 Enhet Flokk (småspeider) Generelt Flokk er et tilbud til speidere i alderen 8 til 10 år. Flokken rekrutterer sine speidere hovedsakelig fra skolen og bekjente. De fleste begynner også i speideren nå for første gang. Flokken har ukentlige møter onsdager Vi har vært 10 småspeidere første og 12 siste halvår. Når det gjelder ledersituasjonen var vi første halvår 2-3 ledere og siste halvår kun 4 ledere i flokken Samlinger våren Det første halvåret i 2013 hadde flokken 18 møter med mange forskjellige aktiviteter. Blant annet var vi på kanotur, sykkeltur, fottur i nærområdet, vi laget også bål og matlaging i skogen bak speiderhuset. Dette halvåret forsøkte vi å være så mye som mulig ute, hadde møter om hvordan leiren skal være. Vi var også på en fantastisk vintertur til Solheimsdalen i Sirdal en hel helg sammen med alle de andre i Godeset speidergruppe, og vi hadde egen flokktur til Totembu. Ellers så ser det ut som de trives alle sammen. Også dette halvåret gikk vi igjennom hvordan vi skal pakke sekk, ser ut som det hjelper bra. Avsluttet halvåret med sykkeltur Samlinger høsten Det andre halvår 2013 hadde vi 13 møter. Denne høsten bestemte vi oss for å ha fokus på at Speiding er gøy. Det skal være noe speiderne forteller venner om, slik at vi får flere speidere. Dette synes vi at vi har hatt suksess med. I løpet av høsten har vi hatt møter i Primitiv mat, knuter, PMR merket, kunstner merket og refleksløype, og typiske speidermøter. Vi har også hatt et veldig kjekt møte med vanneksperimenter, laget frøballer til fugler og pepperkaker til oss selv. Vi hadde også en tur til Totembu i løpet av høsten. Vi avsluttet speiderhøsten med fakkeltog fra speiderhuset til fritidsgården sammen med resten av gjengen i gruppa. C:\Users\kjse\Copy\Arkiv nytt\2014\speider\gruppe\ Årsmøte i gruppeting\ Godeset speidergruppe reva.doc Side 9 av 17

10 8.5 Enhet Stifinner Generelt Organisasjonsnummer Stifinnere er et tilbud til speidere i alderen 10 til 13 år (5.-7.klasse). Stifinnerne rekrutterer sine speidere hovedsakelig fra Flokken. Noen begynner også i speideren nå for første gang. Stifinnerne hadde hele året 2013 ukentlige møter tirsdager 19:00 til 20:30. De nye stifinnerne blir opptatt som stifinnere under en seremoni i et møte før jul. Stifinnere blir oppdelt i patruljer, som hver ledes av patruljefører og assistent. Stifinnerne har som målsetning å få til minst to helgeturer i halvåret. Stifinnerne gjennomførte sitt opplegg i 2013 i sammen med vandrerne, bl.a. for å være mindre sårbar i forhold til ledersituasjonen Samlinger vår Speidermøtene for stifinnerne har omhandlet følgende tema gjennom våren (i kronologisk rekkefølge): Landsleir kick-off Vennemøte Crazy forberedelse til vinterspeiding Landsleir forhåndsoppgave Troppspresentasjon Foreldremøte - Landsleir Jeg er beredt merket Mat - Det norske speidermåltid Jeg er beredt merket Landsleir forhåndsoppgave Troppspresentasjon Landsleir forhåndsoppgave Miljø Forberedelse til Vårspretten Speideraksjonen Aftenbladets øks Mat - Det norske speidermåltid Landsleir forhåndsoppgave Miljø Kanotur Surring på landsleirtårnet Sommeravslutning C:\Users\kjse\Copy\Arkiv nytt\2014\speider\gruppe\ Årsmøte i gruppeting\ Godeset speidergruppe reva.doc Side 10 av 17

11 Stifinnerne har gjennomført følgende aktiviteter utenom møtene: Vinterspeiding i Sirdal Troppstur til Totembu Vårspretten Deltakelse på Kretsbannerkonkurransen (en stifinnerpatrulje) Gjennomføring av patruljehaik Flaggborg 17. mai Furunesdagene Aktiviteter sommer Sammen med resten av gruppen deltok stifinnerne på årets høydepunkt: Landsleir Stavanger Aktivitetene i forkant av, under og etter leiren er dokumentert i egen blogg : Samlinger høst Følgende har vært tema for møtene på høsten: Oppstartsmøte Fjerning av platanlønn Tårnmøte Kanotur Kart og kompass Pionering Høstferie Postløype/Konkurranse Førstehjelp Halloween / Bad taste party Primitiv mat Spillekveld og opptagelse Klatring C:\Users\kjse\Copy\Arkiv nytt\2014\speider\gruppe\ Årsmøte i gruppeting\ Godeset speidergruppe reva.doc Side 11 av 17

12 Avslutning før jul Utenom møtene har stifinnerne deltatt på følgende aktiviteter: Troppstur til Totembu Lysmesse i Gausel kirke Årsfest for gruppen i Gausel bydelshus 8.6 Enhet Vandrer Generelt Vandrere er et tilbud til speidere i alderen 13 til 16 år ( klasse). Vandrere rekrutterer sine speidere hovedsakelig fra Stifinnerne. Noen begynner også i speideren nå for første gang. Vandrerne har sine møte tirsdag fra kl. 19:00 til kl. 20:30. Enheten har ukentlige møter. Vandrerne blir oppdelt i patruljer, som hver ledes av patruljefører og assistent. Enheten prøver å få til minst to helge turer i halvåret. I tillegg oppfordres patruljene til å reise på tur alene. I 2013 ble møter og turer for vandrerne avholdt sammen med stifinnerne for å kunne håndtere begge enheter forsvarlig med en begrenset lederstab Samlinger vår Speidermøtene for vandrerne har omhandlet følgende tema gjennom våren (i kronologisk rekkefølge): Landsleir kick-off Vennemøte Crazy forberedelse til vinterspeiding Landsleir forhåndsoppgave Troppspresentasjon Foreldremøte - Landsleir Jeg er beredt merket Mat - Det norske speidermåltid Jeg er beredt merket Landsleir forhåndsoppgave Troppspresentasjon Landsleir forhåndsoppgave Miljø Forberedelse til Vårspretten C:\Users\kjse\Copy\Arkiv nytt\2014\speider\gruppe\ Årsmøte i gruppeting\ Godeset speidergruppe reva.doc Side 12 av 17

13 Speideraksjonen Aftenbladets øks Mat - Det norske speidermåltid Landsleir forhåndsoppgave Miljø Kanotur Surring på landsleirtårnet Sommeravslutning Vandrerne har gjennomført følgende aktiviteter utenom møtene: Vinterspeiding i Sirdal Troppstur til Totembu Vårspretten Deltakelse på Kretsbannerkonkurransen (en vandrerpatrulje) Gjennomføring av patruljehaik Flaggborg 17. mai Furunesdagene Aktiviteter sommer Sammen med resten av gruppen deltok vandrerne på årets høydepunkt: Landsleir Stavanger Aktivitetene i forkant av, under og etter leiren er dokumentert i egen blogg : Samlinger høst Følgende har vært tema for møtene på høsten: Oppstartsmøte Fjerning av platanlønn Tårnmøte Kanotur Kart og kompass Pionering Høstferie C:\Users\kjse\Copy\Arkiv nytt\2014\speider\gruppe\ Årsmøte i gruppeting\ Godeset speidergruppe reva.doc Side 13 av 17

14 Postløype/Konkurranse Førstehjelp Halloween / Bad taste party Primitiv mat Spillekveld og opptagelse Klatring Avslutning før jul Utenom møtene har vandrerne deltatt på følgende aktiviteter: Peffkurs 1 Peffkurs 2 JOTA / JOTI Troppstur til Totembu Lysmesse i Gausel kirke Årsfest for gruppen i Gausel bydelshus 8.7 Enhet Rover Generelt Roverlaget i Godeset speidergruppe har navnet Nonstop. Roverlaget består pr desember av 7 medlemmer i alderen år. Roverlaget disponerer egen del av speiderhuset ( roverbula ). Bula har fått nye møbler, dvs brukt sofa. Per dags dato er roverrommet blitt rammet av 3 innbrudd, og som følge av dette har inventar blitt ødelagt og sjålet. Roverne har hatt noen få møter på tirsdagene. Roverne har ikke hvert så aktive i 2012 og 2013 som i 2011, men noen møter og forsøk på turer ble det. Noen av roverne planla og utførte Godeset sin vintertur i 2013 med delvis suksess. I høst har laget fortsatt med møter noen tirsdager med forsjellige temaer. Roverne har fullført «jeg er beredt» merke, og deltok som planlagt på landsleiren i Stavanger Anders Håland fullførte sin utdanning til speiderleder og var med på turen til Kandersteg i Sveits. Anders Håland overlot lederansvaret for roverlaget til Ina Kleveland. Anders Håland ble valgt inn i roverombudet i Anders Håland ble også med som leder for flokken høsten C:\Users\kjse\Copy\Arkiv nytt\2014\speider\gruppe\ Årsmøte i gruppeting\ Godeset speidergruppe reva.doc Side 14 av 17

15 Roverlaget er en aktiv gjeng som speider etter beste evne, og mange er også aktive i RBG Samlinger vår Roverne har deltatt på følgende: Vintertur til Solheimsdalen Førstehjelpsmøte for troppen og Flokken Vårspretten Flaggborg i barnetoget 17.m Landsleir 2013 i Stavang Samlinger høst Roverne har deltatt på følgende: Dugnad i Gauselskogen Lysmesse Roverforum Kanotur sammen med roverombudet Roverjul 8.8 Speiderledere Godeset speidergruppe hadde 10 aktive ledere. Lederne holder jevnlige planleggingsmøter i både flokk, stifinnerne og vandrerne. Flere av lederne har vært med på ulike kurs og arrangementer i regi av kretsen: Blant annet samtale for nye ledere, ledertrening, gruppeledersamlinger, tipskvelder o.l. Noen av samlingene er sosiale/informative mens andre er faglig tilrettelagt. Godeset har i ett år, hatt styremedlem i kretsstyret, vise og fungerende kretsleder, Trond Haugland, samt et medlem i valgkomiteen for kretsstyret, Anne Beth Jensen. Gruppeleder deltar i styret i Stavangerspeiderne. Ledere fra Godeset har deltatt på kretsens miljøkveld sammen med KM, og ellers andre kretsarrangementer. Godeset hadde ledere som var aktive i stab under landsleiren Stavanger 2013, og som deltok på møter vedrørende oppgaver der. Godeset speidergruppe deltok med stand (bruskassestabling) på Forus og Gausel Idrettslag sitt 30-årsjubileum på Knudamyrå i juni Godeset speidergruppe hadde hovedansvaret for speider innslaget på aktivitetsdagen på Knudamyrå. Hinna speidergruppe assisterte oss i år. Speiderne fikk pris for beste innslag for andre år på rad. Ledere i Godeset hadde ansvaret for pioneringsposten under aftenbladets øks. Gruppeleder var på planleggingsmøter for arrangementet. C:\Users\kjse\Copy\Arkiv nytt\2014\speider\gruppe\ Årsmøte i gruppeting\ Godeset speidergruppe reva.doc Side 15 av 17

16 8.9 Utstyr Gruppen eier og disponerer utstyr som bl.a. omfatter: 9 kanoer m/årer og redningsvester 1 kanotilhenger 1 utstyrstilhenger Telt Leir-/turutstyr Pulk Det er tegnet egen forsikring for utstyret. 9 Totembu 9.1 Generelt Godeset speidergruppe ble eiere av Totembu i 2006 (se årsrapport 2007). Hytta brukes av enhetene i gruppen. I tillegg leies den ut til andre speidergrupper eller andre frivillige organisasjoner. Den tekniske driften av Totembu administreres av et eget hyttestyre. Utleie administreres av en egen utleiesjef. 9.2 Hyttestyret Hyttestyret for Totembu har bestått av: Hele 2013: Tarjei Sandnes, Trond Haugland. Kjetil Pedersen og Viggo Samuelsen Aktiviteter I 2013 hadde vi lederdugnader 3 kvelder i løpet av våren, og 3 kvelder om høsten. Alle ledere og foreldre ble invitert. Det varierte fra 2 til 8 stk på dugnadene. Vi fikk da ferdigstilt alle soverom, med nå totalt 26 sengeplasser. Det ble snekret nye senger på innerste soverom Alle senger er malt, og bunner er fastmontert Det ble snekret skap på alle soverom Alle skap er ferdig malt Alle gulv er ferdig malt Det ble snekret og malt skap, rundt batterier Nye gardiner ble montert Trapp ble malt Vedbod fikk nye hyller og ryddet C:\Users\kjse\Copy\Arkiv nytt\2014\speider\gruppe\ Årsmøte i gruppeting\ Godeset speidergruppe reva.doc Side 16 av 17

17 Hytta fremstår nå som nyoppusset og i god stand. Arbeid som kan (bør) gjøres i 2014 Bygge gapahuk ved hytte lufteluke mellom stue og loft Bære/fly inn ved Utbedre bro over vann Skaffe kanoer til bruk ved hytta Montere ny og bedre vask i gang, lang vask med to kraner. (Tarjei har vask) Skifte vannledninger i hytte med bedre egnet slanger Utleie Utleiesjef for 2013 har vært Kjetil Sævareid. Totembu har vært benyttet av alle enheter i gruppen, totalt 6 ganger. Dugnader for ledere og foreldre nevnt tidligere kommer utenom. Hytta har i tillegg vært utleid til andre grupper, organisasjoner og/eller privatpersoner 6 ganger. Dette betyr at hytta har vært benyttet til turformål 12 ganger (helger). Potensialet for egen bruk og utleie bør være større. Det må være en målsetning å forbedre markedsføringen av Totembu slik at utleie kan økes betydelig for Signatur Stavanger, 11. mars 2014 Anne Beth Jensen Gruppeleder C:\Users\kjse\Copy\Arkiv nytt\2014\speider\gruppe\ Årsmøte i gruppeting\ Godeset speidergruppe reva.doc Side 17 av 17

Godeset Speidergruppe Vesterlen krets av Norges Speiderforbund Organisasjonsnummer

Godeset Speidergruppe Vesterlen krets av Norges Speiderforbund Organisasjonsnummer Godeset Speidergruppe Vesterlen krets av Norges Speiderforbund Organisasjonsnummer 992 222 484 Gradering: Utarbeidet av: Arkikvkode: Dokument tittel: Åpen Anne Beth Jensen, Bjørn Soltvedt, Line Hamre,

Detaljer

Informasjons- og foreldremøte

Informasjons- og foreldremøte Godeset Speidergruppe Vesterlen krets av Norges Speiderforbund (NSF) Informasjons- og foreldremøte 16.09.2014 Arne Sørbø, Gruppeleder Side - 1 Agenda Side - 2 Hva er speiding Speideridealene Ord og uttrykk

Detaljer

Godeset Speidergruppe Vesterlen krets av Norges Speiderforbund Organisasjonsnummer

Godeset Speidergruppe Vesterlen krets av Norges Speiderforbund Organisasjonsnummer Godeset Speidergruppe Vesterlen krets av Norges Speiderforbund Organisasjonsnummer 992 222 484 Gradering: Utarbeidet av: Arkikvkode: Dokument tittel: Åpen Arne Fasting Sørbø, Kjetil Sævareid, Trond Haugland,

Detaljer

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik.

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik. REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ SPEIDING 30. OKTOBER 2011 Til stede: Arne Nørstebø (leder), Elin Vannes, Ingeborg Engh, Kathrine Myhre Nordby, Morten Qvenild Andersen, Raymond Homme, Solveig Ugelstad Rivelsrud

Detaljer

Bryne Speidergruppe. Årsrapport 2015

Bryne Speidergruppe. Årsrapport 2015 Bryne Speidergruppe Årsrapport 2015 Årsrapport for Bryne speidergruppe 2015 Gruppestyret: Bryne Speidergruppe har hatt et aktivt år i løpet av 2015. Vi har et jevnt medlemstall på ca 50 medlemmer. Siden

Detaljer

Østre Toten speidergruppe

Østre Toten speidergruppe Østre Toten speidergruppe Innkalling til gruppetingets årsmøte 2012 24. jan. 2012 Hoffsvangen skole, onsdag 1.februar kl 1800-2000 NSF s lover ( 2-2-2) sier: Gruppens besluttende organ er gruppetinget

Detaljer

Strategiplan Nes- Årnes Speidergruppe 2014-2019

Strategiplan Nes- Årnes Speidergruppe 2014-2019 Strategiplan Nes- Årnes Speidergruppe 2014-2019 Visjon Nes-Årnes Speidergruppe skal være en stor, aktiv og levedyktig frilufts gruppe med tilbud til alle aldersgrupper i hele kommunen. Hovedmål I 2019

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 SPEIDERMØTENE HAR STARTET OPP IGJEN!

ÅRSRAPPORT 2012 SPEIDERMØTENE HAR STARTET OPP IGJEN! ÅRSRAPPORT 2012 REFERAT FRA NOEN AV VÅRE ARRANGEMENTER OG AKTIVITETER SPEIDERMØTENE HAR STARTET OPP IGJEN! Flokken hadde sitt første møte etter juleferien mandag 9. januar. Småspeiderne hadde fugler som

Detaljer

Referat fra møte i kretsstyret torsdag 2. des 2010 kl. 19.00 på Speiderhuset Steinkjer

Referat fra møte i kretsstyret torsdag 2. des 2010 kl. 19.00 på Speiderhuset Steinkjer Referat fra møte i kretsstyret torsdag 2. des 2010 kl. 19.00 på Speiderhuset Steinkjer Til stede: Arnt J. Øvreness (Skogn), Sara M.G. Nyjordet (Mære/Sparbu), Dagfinn Wie (Egge), Hulda Amlien (Levanger),

Detaljer

411.1 Funksjonsbeskrivelser for lederoppgaver i gruppen

411.1 Funksjonsbeskrivelser for lederoppgaver i gruppen Bruk funksjonsbeskrivelsene nedenfor som: * hjelp til å finne ut hva du sier ja til * huskeliste når du har holdt på en stund * utgangspunkt for diskusjoner i lederpatruljen * sjekkliste for hva du selv

Detaljer

SKEDSMO SPEIDERGRUPPE STRATEGIPLAN Utarbeidet av lederpatruljen 10. mai 2014

SKEDSMO SPEIDERGRUPPE STRATEGIPLAN Utarbeidet av lederpatruljen 10. mai 2014 Visjon: «Skedsmo speidergruppe skal være en aktiv og religionsnøytral speidergruppe, hvor både speidere, foreldre og ledere trives og utvikles». Hovedmål for gruppa: «I 2019 har Skedsmo speidergruppe en

Detaljer

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Speidertinget nærmer seg med stormskritt. Helgen 3.-5. november skal ny speidersjef og nytt speiderstyre velges, nye lover skal vedtas eller forkastes,

Detaljer

Ferdig opplegg for motivasjonssamlinger med gruppeledere i kretser. Kretsstyret er representert på gruppeting

Ferdig opplegg for motivasjonssamlinger med gruppeledere i kretser. Kretsstyret er representert på gruppeting STRATEGISK PLAN LEDERKVALITET Visjon 2016: Norges speiderforbund har dyktige, motiverte og kvalitetsbevisste ledere. Speidingen og lederutviklingen foregår i hovedsak gjennom praktisk erfaring på gruppeplan.

Detaljer

Utvikling i antall speidere og ledere pr. halvår

Utvikling i antall speidere og ledere pr. halvår - Stiftet 14. mars 1915 www.randesund-frikirke.no/2krsand Det som hendte i 2012 Gruppeleders hilsen Vi har kommet godt i gang og er langt inne i 2013, når jeg nå ser tilbake på speideråret 2012. På mange

Detaljer

Klarèr med kirka i god tid. Hvilke speidere stiller i kirka? Hvilke ledere stiller kirka? Skaffe flaggene Kan presten nevne vårspretten søndagen før

Klarèr med kirka i god tid. Hvilke speidere stiller i kirka? Hvilke ledere stiller kirka? Skaffe flaggene Kan presten nevne vårspretten søndagen før Rebusoppgaver Må vi kjøpe nye oppgaveark? Skaffe premier. 1 eller flere førstepremier. Det gis kun hovedpremier, men det bør være flere, dersom flere har like svar, ellers blir det loddtrekning mellom

Detaljer

Strategiplan Nes- Årnes Speidergruppe 2014-2019

Strategiplan Nes- Årnes Speidergruppe 2014-2019 Strategiplan Nes- Årnes Speidergruppe 2014-2019 Visjon Nes-Årnes Speidergruppe skal være en stor, aktiv og levedyktig friluftsgruppe med tilbud til alle aldersgrupper i hele kommunen. Hovedmål I 2019 har

Detaljer

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund 102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund Her finner du lovene i kortversjon, der det viktigste for gruppe, krets og forbund er tatt med. I 102.2 finner du grunnregler og lover for Norges

Detaljer

Postløype. Flaggborg i kirka. Generelt VÅRSPRETTEN GODESET SPEIDERGRUPPER 2016. Ferdig dato. Start dato. Aktivitet Husk på : Ansvarlig.

Postløype. Flaggborg i kirka. Generelt VÅRSPRETTEN GODESET SPEIDERGRUPPER 2016. Ferdig dato. Start dato. Aktivitet Husk på : Ansvarlig. Postløype VÅRSPRETTEN Må vi kjøpe nye oppgaveark? Ca 50 stk lager Skaffe premier. 1 eller flere førstepremier. Det gis kun hovedpremier, men det bør være flere, dersom flere har like svar, ellers blir

Detaljer

Kjølberg Speidergruppe Roald Amundsens Vei 8, 1654 SELLEBAKK. Gruppeleder Lars Erik Svendsen Telefon:

Kjølberg Speidergruppe Roald Amundsens Vei 8, 1654 SELLEBAKK. Gruppeleder Lars Erik Svendsen Telefon: Kjølberg Speidergruppe Roald Amundsens Vei 8, 1654 SELLEBAKK kontakt@kjolbergspeidergruppe.no http://www.kjolbergspeidergruppe.no Organisasjonsnummer: 992 395 567 Kontonummer: 1150.21.34851 Gruppeleder

Detaljer

Bli med på kretsleir!

Bli med på kretsleir! Alle speidere skal bo i patruljer (4 til 8 personer) med eget patruljeområde. Patruljen lager de fleste måltider selv på patruljeområdet. Patruljen drar på patruljehaik. Patruljen knytter vennskap med

Detaljer

Landsleir for Norges speiderforbund i Stavanger juli 2013.

Landsleir for Norges speiderforbund i Stavanger juli 2013. Landsleir for Norges speiderforbund i Stavanger 6. 13. juli 2013. Motto: «Ganske imponerende» «Ganske imponerende»: Nå skal vi sette fokus på det vi speidere kan som er bra, og det vi er ekstra gode til.

Detaljer

På sykkel til leiren:

På sykkel til leiren: Lørdag 6. juli braker det løs på leirområdet på Madla. 15 000 speideres samles, og Bekkefaretspeiderne blir en del av en Ganske imponerende leir. Vi gelder oss stort, og her er siste informasjon før vi

Detaljer

Nyhetsbrev - grupper. Nyheter. NYHETER [følg med] ARRANGEMENT [bli med] TEMA Vi søker inspiratorer. ORGANISASJONSINFO [vit om]

Nyhetsbrev - grupper. Nyheter. NYHETER [følg med] ARRANGEMENT [bli med] TEMA Vi søker inspiratorer. ORGANISASJONSINFO [vit om] Nyhetsbrev - grupper - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #2.11. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med] Nytt peffkurs er her Spillekroner å hente Skal dere

Detaljer

FORELDREMØTE. Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015

FORELDREMØTE. Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015 FORELDREMØTE Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015 Agenda Litt om speideren Speiderutrykk Speiderskjorta Godt og varmt Web og facebook Terminliste Pakking Nytt speidersted Mandagsmøtene Bjønnehytta Utstyr

Detaljer

Referat ÅRSTING 2008. Speiderhuset onsdag 28. januar 2009. Mjølner speidergruppe Årsting 2008 referat Side 1 av 8

Referat ÅRSTING 2008. Speiderhuset onsdag 28. januar 2009. Mjølner speidergruppe Årsting 2008 referat Side 1 av 8 Referat ÅRSTING 2008 Speiderhuset onsdag 28. januar 2009 Mjølner speidergruppe Årsting 2008 referat Side 1 av 8 Tilstede: Lars Rugsveen, Karin Rustad, Gunnar Jervell, Randi Framnes Voldmo, Torill Rugsveen,

Detaljer

Sven Bjørn Lilleslåtten (leder/ordstyrer), Ingeborg Engh (ordstyrer), Terje Myhr, Aylin Kaya Gustavsen, Susanne Grønner, Dag Erling, Austvik

Sven Bjørn Lilleslåtten (leder/ordstyrer), Ingeborg Engh (ordstyrer), Terje Myhr, Aylin Kaya Gustavsen, Susanne Grønner, Dag Erling, Austvik NOTAT Til stede: Sven Bjørn Lilleslåtten (leder/ordstyrer), Ingeborg Engh (ordstyrer), Terje Myhr, Aylin Kaya Gustavsen, Susanne Grønner, Dag Erling, Austvik Dato: 29. november 1. desember 2013 Tid: i

Detaljer

Saksliste årsmøte/gruppeting i Rovernes beredskapsgruppe, Rogaland

Saksliste årsmøte/gruppeting i Rovernes beredskapsgruppe, Rogaland Til alle medlemmer Saksliste årsmøte/gruppeting i Rovernes beredskapsgruppe, Rogaland Onsdag 11.desember kl.18.00 ca.20.00 på Madla speiderhus Antrekk: Speiderskjorte og skjerf. Saker som skal behandles:

Detaljer

Godeset Speldergruppe. Arsregnskap

Godeset Speldergruppe. Arsregnskap Godeset Speldergruppe Arsregnskap 2013 Godeset Speidergwppe Konto Tekst Resultat - Driftsresultat Reelt Tidligere Reelt Reelt Budlt I periode Hittil IyIriode Side: 1 Budsjett Hittil Avvik I kr Hittil Driftsinntekter

Detaljer

Hvilke kurs som går i hvilke økter vil komme tydelig frem i påmelingsskjema. Sett sammen din egen kurspakke basert på helgens øktsystem!

Hvilke kurs som går i hvilke økter vil komme tydelig frem i påmelingsskjema. Sett sammen din egen kurspakke basert på helgens øktsystem! Hvilke kurs som går i hvilke økter vil komme tydelig frem i påmelingsskjema. Sett sammen din egen kurspakke basert på helgens øktsystem! Det er felles påmelding til alle emnekurs i medlemssystemet. Om

Detaljer

DRØBAKS STØRSTE SPEIDERAVIS

DRØBAKS STØRSTE SPEIDERAVIS NOV 2010 Inneholder bla: SPEIDING I NITTI ÅR DRØBAKSPEIDERNE! NYTT PORTRETT JULE- AVSLUTNINGEN VAFFELSALG FULLMÅNE- MØTE, HVA ER DET? Siste side: Dette skjer Følg oss på nettet : www.drobakspeiderne.no

Detaljer

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets På Saksvik skole på Vikhamar. 1. Åpning Flaggutrulling og flaggsangen. Velkomsthilsen ved visekretsleder Gøril Holmvassdal. 2. Konstituering 2.1 Godkjenning

Detaljer

------------------------------------------------------------------------------- Strategisk område Vekst

------------------------------------------------------------------------------- Strategisk område Vekst Norges speiderforbund Strategisk plan: tiltak for kretser/korps 2007 2008 Innspill fra KL/KS-seminaret 9 11. mars 2007 ------------------------------------------------------------------------------- Strategisk

Detaljer

Ledere. Torill. Beate Karin. Øyvind. Are

Ledere. Torill. Beate Karin. Øyvind. Are 1. Bodø skal til Ledere Torill Beate Karin Are Øyvind Forhåndsoppgaver Imponerende forberedelser Med landsleiren ønsker vi å sette fokus på det vi driver med som speidere og det vi er gode på. Målet er

Detaljer

Rolvsøyspeiderne Fredrikstad krets av NSF

Rolvsøyspeiderne Fredrikstad krets av NSF Rolvsøyspeiderne Fredrikstad krets av NSF REFERAT FRA ÅRSMØTE TIRSDAG 31. JANUAR 2017 Til stede: Bård Andersen, Oskar Eikeland Rasmussen, Sondre E. Femmen, Jan Mariusz Kajda, Sander Karlsen, Simen Karlsen,

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 FOR ØVRE BUSKERUD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND

ÅRSBERETNING 2006 FOR ØVRE BUSKERUD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND ÅRSBERETNING 2006 FOR ØVRE BUSKERUD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND Øvre Buskerud krets har pr. 31.12.2006 57 småspeidere, 134 speidere, 8 rovere, 36 ledere, 25 O.G. og direktemedlemmer. Medlemmene er fordelt

Detaljer

Velkommen til Kjølberg Speidergruppe

Velkommen til Kjølberg Speidergruppe Velkommen til Kjølberg Speidergruppe I dette hefte finner du litt om; - Hvem er vi som gruppe? - Hvilke arbeid og ledelsesformer bruker vi? - Hvordan deler vi ansvaret i gruppa? - Hva er viktig for den

Detaljer

BØNES SPEIDERGRUPPE NORGES SPEIDERFORBUND

BØNES SPEIDERGRUPPE NORGES SPEIDERFORBUND BØNES SPEIDERGRUPPE NORGES SPEIDERFORBUND VELKOMMEN 2008/2009 VELKOMMEN SOM SPEIDER I BØNES SPEIDERGRUPPE I denne trykksaken vil dere finne en del opplysninger om vårt arbeid samt diverse praktiske detaljer.

Detaljer

Foreldremøte 28.apr 2011

Foreldremøte 28.apr 2011 Foreldremøte 28.apr 2011 Agenda Status, halvårsplan, generell info v/grith (30 min) Forsikringer v/bernt (10 min) Vakta v/bernt (20 min) PAUSE Aktiviteter 2011 Sommerleir 2011 Foreldreforeningen Evt. v/peff

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 01 03. OKTOBER 2004.

REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 01 03. OKTOBER 2004. Komite speiding Norges speiderforbund Dok. nr. 129/04. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 01 03. OKTOBER 2004. Til stede: Forfall: Møtested: Hanne Mette Lundberg (leder),

Detaljer

Årsberetning 2014. Årsberetning Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund 2014

Årsberetning 2014. Årsberetning Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund 2014 1. Organisasjon 1.1Kretsstyret Kretsstyrets sammensetning før årsmøtet Kretsleder; Trond Willersrud Visekretsleder; Kenneth Strømmen Styremedlemmer; Helge Jensen Thina Amalie Rossø Henrik Bowitz Varamedlemmer;

Detaljer

Årsmøte i gruppeting 2017 Slottet, 22. februar kl 18-20

Årsmøte i gruppeting 2017 Slottet, 22. februar kl 18-20 Årsmøte i gruppeting 2017 Slottet, 22. februar kl 18-20 Saksliste 1) Konstituering A) Godkjenning av forretningsorden B) Godkjenning av innkalling C) Valg av ordstyrer D) Valg av referent E) Valg av 2

Detaljer

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne.

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne. SPEIDERHATTEN Vesterlen Speidermuseums merke Mål for merket er todelt: se lederveiledning. Med et museums besøk ønsker vi å gjøre speiderne bevist på at speider arbeidet har eksistert i en annen utforming

Detaljer

Arne Nørstebø (leder), Anders Myhr Nielsen, Elin Vannes, Hans Olav Hygen, Kathrine Myhre Nordby, Morten Qvenild Andersen og Jens Morsø (sekretær)

Arne Nørstebø (leder), Anders Myhr Nielsen, Elin Vannes, Hans Olav Hygen, Kathrine Myhre Nordby, Morten Qvenild Andersen og Jens Morsø (sekretær) REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ SPEIDING 12. APRIL 2011 Til stede: Arne Nørstebø (leder), Anders Myhr Nielsen, Elin Vannes, Hans Olav Hygen, Kathrine Myhre Nordby, Morten Qvenild Andersen og Jens Morsø (sekretær)

Detaljer

Lederveiledning: Planlegging

Lederveiledning: Planlegging Lederveiledning: Planlegging PLANLEGGING Du som leder kan ikke alltid ha full kontroll. Du må være i stand til å tilpasse deg situasjonen og gjøre det beste ut av den. Likevel er det viktig å ha en plan.

Detaljer

Dette dokumentet gir en kort innføring i hva det vil si å være leder i Riska speidergruppe.

Dette dokumentet gir en kort innføring i hva det vil si å være leder i Riska speidergruppe. Å være leder i Riska speidergruppe Dette dokumentet gir en kort innføring i hva det vil si å være leder i Riska speidergruppe. Kapittel 1: Hva er speiding? Formål Norges speiderforbund sin formålsparagraf

Detaljer

Årsmelding 2015. Lillesand Speidergruppe

Årsmelding 2015. Lillesand Speidergruppe Årsmelding 2015 Lillesand Speidergruppe Innhold 1. Ledelse... 1 2. Ledertrening... 2 3. Enheter... 2 4. Foreldre... 4 5. Aktiviteter 2015... 4 6. Speiderhytta... 8 7. Søknader og gaver... 8 8. Nytt Utstyr...

Detaljer

INFORMASJON 2015. 1. SANDNES SPEIDERGRUPPE www.1sandnes.no

INFORMASJON 2015. 1. SANDNES SPEIDERGRUPPE www.1sandnes.no INFORMASJON 2015 1. SANDNES SPEIDERGRUPPE www.1sandnes.no DETTE ER 1. SANDNES SPEIDERGRUPPE 1. Sandnes speidergruppe ble stiftet 14. november 1914 og er den eldste speidergruppa i Sandnes. Vårt mål er

Detaljer

Velkommen til landsleir! Landsleir for Norges speiderforbund - 6. 13. juli 2013 - www.stavanger2013.no

Velkommen til landsleir! Landsleir for Norges speiderforbund - 6. 13. juli 2013 - www.stavanger2013.no Velkommen til landsleir! Landsleir for Norges speiderforbund - 6. 13. juli 2013 - www.stavanger2013.no Transport Avreise fra bussterminalen i Askim fredag 5/7 kl 09:00 ankomst Stavanger ca kl 18:30 Bussen

Detaljer

FORSLAG TIL STRATEGIPLAN 2007-2010

FORSLAG TIL STRATEGIPLAN 2007-2010 Vestoppland krets av Norges Speiderforbund FORSLAG TIL STRATEGIPLAN 2007-2010 Forslag til strategiplan for kretsen bygger på strategiplan for Norges Speiderforbund Forslag til strategiplan for kretsen

Detaljer

Kategori: Ledermøte. Gjelder for: Rovere og ledere. Ansvar: Lederne i Fevik 1. Sted: Hjemme hos Anita før sommeren, og på Speiderhytta før jul.

Kategori: Ledermøte. Gjelder for: Rovere og ledere. Ansvar: Lederne i Fevik 1. Sted: Hjemme hos Anita før sommeren, og på Speiderhytta før jul. Kategori: Ledermøte. Ledermøte Gjelder for: Rovere og ledere Ansvar: Lederne i Fevik 1. Sted: Hjemme hos Anita før sommeren, og på Speiderhytta før jul. På ledermøtene, planlegger vi hvem som skal ha ansvar

Detaljer

Kategori: Speidermøte. Gjelder for: Alle i Fevik 1. Ansvar: Roverne og lederne i Fevik 1.

Kategori: Speidermøte. Gjelder for: Alle i Fevik 1. Ansvar: Roverne og lederne i Fevik 1. Oppstartsmøte Kategori: Speidermøte. Gjelder for: Alle i Fevik 1. Ansvar: Roverne og lederne i Fevik 1. Vi er ute! Roverne har ansvar for litt underholdning, mens lederne ønsker nye speiderne velkommen,

Detaljer

Juni. Jessheim KFUK-KFUM-speidere. Kjære speidere og speiderforeldre!

Juni. Jessheim KFUK-KFUM-speidere. Kjære speidere og speiderforeldre! Jessheim KFUK-KFUM-speidere Juni 2012 Kjære speidere og speiderforeldre! Nå har sommeren endelig kommet. Så da er det tid for hengekøye, is, leirliv, turgåing, soling og bading. Her kommer det siste månedsbrevet

Detaljer

Referat fra møte i kretsstyret torsdag 28. apr 2011 kl. 19.00 på Speiderhuset Steinkjer

Referat fra møte i kretsstyret torsdag 28. apr 2011 kl. 19.00 på Speiderhuset Steinkjer Referat fra møte i kretsstyret torsdag 28. apr 2011 kl. 19.00 på Speiderhuset Steinkjer Til stede: Arnt J. Øvreness (Skogn), Per Gevik (Mære/Sparbu), Inger Fjellhaug (Vinne), Roverombudet/Inger Gevik (Mære/Sparbu),

Detaljer

Referat Kretsstyremøte Gudbrandsdal krets av NSF Felles ledermøte

Referat Kretsstyremøte Gudbrandsdal krets av NSF Felles ledermøte 1 Referat Kretsstyremøte Gudbrandsdal krets av NSF Felles ledermøte Tid (dato, fra kl til kl): 24.11.2013 kl.17-20.00 Sted: Avab CAC Lillehammer Innkalt av (avd og person): Arnfinn Roel (Kretsleder) Ordstyrer:

Detaljer

Årsmøte i 1. Bodø speidergruppe

Årsmøte i 1. Bodø speidergruppe Årsmøte i 1. Bodø speidergruppe 28.01.2015 Valg av referent Valg av møteleder 2 til å underskrive protokollen 2 stk. til tellekorps Innkallingen Sakslisten Forretningsorden a) Årsmelding Gruppestyre har

Detaljer

Speiderundersøkelsen Norges speiderforbund Noen utvalgte funn 1 Innledning

Speiderundersøkelsen Norges speiderforbund Noen utvalgte funn 1 Innledning Speiderundersøkelsen Norges speiderforbund Noen utvalgte funn 1 Innledning Undersøkelsen ble gjennomført i tiden 1. desember 2005 til 15. januar 2006 Vedlegg 3 2 Tolking av resultatene En spørreundersøkelse

Detaljer

DETTE ER MADLASPEIDERNE 2017

DETTE ER MADLASPEIDERNE 2017 VELKOMMEN TIL MADLASPEIDERNE 2017 DETTE ER MADLASPEIDERNE 2017 Madla speidergruppe ble stiftet 14.desember 1975. Vårt mål er å utvikle selvstendige og ansvarsbevisste mennesker gjennom speidermetoden,

Detaljer

Nyhetsbrev. - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende:

Nyhetsbrev. - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: Nyhetsbrev - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med] Kjempemulighet: Opplev Liberia i to måneder Speiderkalenderen

Detaljer

Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund

Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Kretsleder har ordet Nok et aktivt speiderår er lagt bak oss, og det er spennende å se de mange forskjellige aktivitetene som foregår rundt

Detaljer

Speideruttrykk. Forbundet Norges speiderforbund - NSF. Vi har to speiderforbund i Norge, - vårt NSF og Norges KFUK-KFUM-speidere.

Speideruttrykk. Forbundet Norges speiderforbund - NSF. Vi har to speiderforbund i Norge, - vårt NSF og Norges KFUK-KFUM-speidere. Akela Lederulven i Rudyard Kiplings bok "Jungelboken", som mange grupper bruker som ramme rundt småspeiderarbeidet. Akela er flokklederen, og lederne og medlemmene i flokken får alle jungelnavn. Aspirant

Detaljer

Speideruttrykk Akela Aspirant Baden-Powell Bever Bivuakk Enhet Fettfelle Flokk - småspeider Forbundet Fordypningsmerkene Foreldreforening

Speideruttrykk Akela Aspirant Baden-Powell Bever Bivuakk Enhet Fettfelle Flokk - småspeider Forbundet Fordypningsmerkene Foreldreforening Speideruttrykk Akela Lederulven i Rudyard Kiplings bok "Jungelboken", som mange grupper bruker som ramme rundt småspeiderarbeidet. Akela er flokklederen, og lederne og medlemmene i flokken får alle jungelnavn.

Detaljer

Årsberetning 2016 Nedre Buskerud Krets

Årsberetning 2016 Nedre Buskerud Krets Årsberetning 2016 Nedre Buskerud Krets Organisasjon; Kretsstyret. Kretsstyrets sammensetning før årsmøtet 7.april Helge Jensen Kretsleder Hanne Bredde Vig Ingrid Nørstebø Laache Rune Haukedal Valdemar

Detaljer

VELKOMMEN TIL MADLASPEIDERNE 2014

VELKOMMEN TIL MADLASPEIDERNE 2014 Madlaspeiderne Revheimsveien 126 4043 Hafrsfjord post@madlaspeiderne.no Telefon 51 59 39 19 Beredskapstelefon 09123 Organisasjonsnummer 968 99 6053 MVA SR-Bank kontonummer 3206.30.17972 Daglig leder: Jane

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011-2015

HANDLINGSPLAN 2011-2015 HANDLINGSPLAN 2011-2015 KORPSETS HOVEDOPPGAVE ER GJENNOM VÅRT SPEIDERARBEID: - Å bevare og vinne korpsets medlemmer for Gud. - Orientere dem om vårt kirkesamfunn. - Føre dem inn i menighetslivet. FSKs

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSTING 2005

REFERAT FRA ÅRSTING 2005 REFERAT FRA ÅRSTING 2005 Avholdt på Speiderhuset mandag 30. januar 2006 Mjølner speidergruppe - Årsting 2005 referat.doc Side 1 av 8 Det var 11 personer tilstede på gruppetinget; Roy Arild Rugsveen, Trond

Detaljer

Foreldremøte 11 sep 2013 Norges speiderforbund Agenda > Hvem er vi? > Hva forventer dere og speiderne deres? > Økonomi > Foreldrelaget > Kirken! > Møte med enhetsledere! 2 Kjølberg speidergruppe 3 Kjølberg

Detaljer

Møte i Speiderstyret Speiderstyret har møte i helgen 13.-15. januar 2012. Leder av Komité speiding har ikke anledning til å delta i dette møte.

Møte i Speiderstyret Speiderstyret har møte i helgen 13.-15. januar 2012. Leder av Komité speiding har ikke anledning til å delta i dette møte. REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ SPEIDING 10. JANUAR 2012 Til stede: Arne Nørstebø (leder), Elin Vannes, Ingeborg Engh, Kathrine Myhre Nordby, Raymond Homme og Jens Morsø (sekretær) Solveig Ugelstad Rivelsrud

Detaljer

ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund

ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund Invitasjon til Kretskonkurransen 2013 Tropp Østre Østfold krets Det er igjen til for den tradisjonelle Kretskonkurransen. I år er konkurranse lagt til Kulåsparken. En stor bypark midt i Sarpsborg sentrum.

Detaljer

SUKSESS HISTORIER. Neste generasjon Junior jentene 2015-11-02

SUKSESS HISTORIER. Neste generasjon Junior jentene 2015-11-02 SUKSESS HISTORIER Neste generasjon Junior jentene CLASSIFICATION: INTERNAL 2015-11-02 SUKSESSHISTORIER HVORDAN REKRUTTERE OG BEHOLDE - OPPSUMMERT Rekruttere Vi må ha noe å tilby: Ukentlig fellestrening

Detaljer

Referat årsmøte i Tele-Busk krets

Referat årsmøte i Tele-Busk krets Referat årsmøte i Tele-Busk krets Årsmøtet avholdt på Speiderheimen i Notodden, torsdag 10 mars 2011 kl 19.00. 1. Åpning med godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og saksliste ble godkjent.

Detaljer

Langtidsplan for Vestfold Krets 2010 til 2016, vedlegg til kretstingssak 7/10. Handlingsplan for 2010

Langtidsplan for Vestfold Krets 2010 til 2016, vedlegg til kretstingssak 7/10. Handlingsplan for 2010 Langtidsplan for Vestfold Krets 21 til 216, vedlegg til kretstingssak 7/1 Handlingsplan for 21 Tema Hovedmål Delmål Tiltak 21 Når Ansvar Kostnad Vekst 1 medlemmer Beholde positiv Fellesannonse med August

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 JUBILEUMSTUR PÅ STIFTELSESDAGEN WWW.ROLVSOYSPEIDERNE.NO. Søndag 27. april var det dagstur til Torsnes.

ÅRSRAPPORT 2008 JUBILEUMSTUR PÅ STIFTELSESDAGEN WWW.ROLVSOYSPEIDERNE.NO. Søndag 27. april var det dagstur til Torsnes. ÅRSRAPPORT 2008 REFERAT FRA NOEN AV VÅRE ARRANGEMENTER OG AKTIVITETER JUBILEUMSTUR PÅ STIFTELSESDAGEN Søndag 27. april var det dagstur til Torsnes. Det var på dagen nøyaktig 75 år siden gruppa ble stiftet.

Detaljer

Kretsbannerkonkurransen

Kretsbannerkonkurransen 1 Retningslinjer for opplegg og gjennomføring av Kretsbannerkonkurransen Asker og Bærum krets av - Norges Speiderforbund - Norges KFUK-KFUM-speidere Midlertidige retningslinjer vedtatt av Kretsstyret i

Detaljer

Arna MSK speidergruppe Årsmelding for Innledning

Arna MSK speidergruppe Årsmelding for Innledning Arna MSK speidergruppe Årsmelding for 2016 1. Innledning Arna MSK Speidergruppe ble stiftet i 1986 og er tilsluttet Norges Speiderforbund (NSF) og Misjonskirkens ungdom (UNG). Speidergruppen er en del

Detaljer

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne.

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne. SPEIDERHATTEN Vesterlen Speidermuseums merke Mål for merket er todelt: se lederveiledning. Med et museums besøk ønsker vi å gjøre speiderne bevist på at speider arbeidet har eksistert i en annen utforming

Detaljer

Grue 2016 1. Grue Speidergruppe av Norges speiderforbund

Grue 2016 1. Grue Speidergruppe av Norges speiderforbund Grue 2016 I 2016 er det ett år til mange danske, svenske og norske speidere skal på henholdsvis Spejdernes lejr i Sønderborg, Nationell Jamboree i Kristianstad og landsleiren Nord i Bodø. Det betyr at

Detaljer

Kretsleira 2011. Epledalen - Lyngdal. 1. Vennesla NSF

Kretsleira 2011. Epledalen - Lyngdal. 1. Vennesla NSF Kretsleira 2011 Epledalen - Lyngdal 1. Vennesla NSF 15/6 2011 Til: Speidere i 1.Vennesla og foresatte Informasjon om Kretsleir 2011 i Lyngdal Reise: Speiderne ordner med transport til og fra leiren selv.

Detaljer

Fremtidsundersøkelsen. KFUK-KFUM-speiderne 2019

Fremtidsundersøkelsen. KFUK-KFUM-speiderne 2019 Fremtidsundersøkelsen KFUK-KFUM-speiderne 2019 2008 Innhold: Innledning... 3 Sammendrag og tolkning av resultatene... 4 Generelt om KFUK-KFUM-speiding... 5 Verden rundt oss... 9 Arbeidet i speidergruppene...

Detaljer

Innkalling til kretsen sitt årsmøte onsdag 2.mars 2016

Innkalling til kretsen sitt årsmøte onsdag 2.mars 2016 Til gruppeledere i Hordaland krins Bergen 18. februar 2016 Innkalling til kretsen sitt årsmøte onsdag 2.mars 2016 Det kalles inn til kretsen sitt årsmøte onsdag 2.mars kl. 17.30 til kl. 22.00 på Storetveit

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2007 2016: SENTRALE TILTAK 2007 2008

STRATEGISK PLAN 2007 2016: SENTRALE TILTAK 2007 2008 STRATEGISK PLAN 2007 2016: SENTRALE TILTAK 2007 2008 STRATEGISK OMRÅDE: VEKST Visjon for 2016: Norges Speiderforbund er en sentral samfunnsaktør med gjennomslagskraft i saker som angår barn og unge. Derfor

Detaljer

DRØBAKS STØRSTE SPEIDERAVIS

DRØBAKS STØRSTE SPEIDERAVIS MAI 09 Inneholder bla: SPEIDER- AKSJONEN ST.GEORGS- TUREN NYTT PORTRETT 17. MAI SMÅ- SPEIDERNES DAG JUBILEUMSÅRGANGSAVIS Siste side: Dette skjer DRØBAKS STØRSTE SPEIDERAVIS NR 2/2009 ÅRGANG 10 PRIS KR

Detaljer

Emne Ansvar Frist 1. Godkjenning av referat Referat fra forrige møte er godkjent.

Emne Ansvar Frist 1. Godkjenning av referat Referat fra forrige møte er godkjent. MØTEREFERAT OK MOSS Tema: Styremøte nr 7 2013 Dato: 19.8.2013 Sted: Noreødegården Til stede: Henning Carlsen, Øyvind Løken, Trond Finstad, Jan Løken Johannessen, Monica Meum Johansen, Astrid Bjørnerød,

Detaljer

Referat gruppeting 7. januar 2016

Referat gruppeting 7. januar 2016 Referat gruppeting 7. januar 2016 I henhold til Norges speiderforbunds lover 2 2 innkalles det til gruppeting i Lillesand speidergruppe. Formålet med dette møtet er å vedta hvor stor medlemskontingenten

Detaljer

Årsmelding for 2012. Romerike KFUK-KFUM-speidere. Innhold

Årsmelding for 2012. Romerike KFUK-KFUM-speidere. Innhold Romerike KFUK-KFUM-speidere Årsmelding for 2012 Innhold Kretsstyret Arbeidsplanen Informasjon Hytta Furunes Kretsarrangement Representasjon Kretssekretæren Økonomi Styrkeliste Administrasjon Den meste

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE TIL KORPSENE I NORGES SPEIDERFORBUND

SPØRREUNDERSØKELSE TIL KORPSENE I NORGES SPEIDERFORBUND SPØRREUNDERSØKELSE TIL KORPSENE I NORGES SPEIDERFORBUND KORT ORIENTERING: OBS! Undersøkelsen har 30 spørsmål og må besvares i sin helhet. Dere kan ikke lagre og gå tilbake til undersøkelsen senere. Bruk

Detaljer

Retningslinjer vedrørende politiattest (seksuelle overgrep) Vedtatt av Speidernes fellesorganisasjon 2. september 2009, sist revidert 19.

Retningslinjer vedrørende politiattest (seksuelle overgrep) Vedtatt av Speidernes fellesorganisasjon 2. september 2009, sist revidert 19. Speidernes fellesorganisasjon Telefon: 22 99 15 50 E-post: post@kmspeider.no Telefon: 22 99 22 30 E-post: nsf@speiding.no Retningslinjer vedrørende politiattest (seksuelle overgrep) Vedtatt av Speidernes

Detaljer

OBS! Trykk ctrl+l for best visning. Utgave #2.06. organisasjonsinfo. gruppe

OBS! Trykk ctrl+l for best visning. Utgave #2.06. organisasjonsinfo. gruppe OBS! Trykk ctrl+l for best visning Utgave #2.06 organisasjonsinfo gruppe hvordan lese? Denne PDFen inneholder linker. Det vil si at alle stedene du finner understrekninger kan du klikke og du vil bli linket

Detaljer

Gruppene. Medlemslister pr 31.12.05. Kontingent 2006. Årsrapport sendes Forbundskontoret. E-post adresser. Statistikk.

Gruppene. Medlemslister pr 31.12.05. Kontingent 2006. Årsrapport sendes Forbundskontoret. E-post adresser. Statistikk. NORGES SPEIDERFORBUND, ØVRE VOLLGATE 9, 0158 OSLO. TLF.: 22 86 20 20 FAX: 22 86 20 50, E-POST: NSF@SPEIDING.NO WEB: WWW.SPEIDING.NO ORG.NR.: 954 877 841 Informasjon til Nr. 1, 27. januar 2006 Kontingent

Detaljer

Referat fra årsmøte i Sør-Trøndelag krets

Referat fra årsmøte i Sør-Trøndelag krets Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund Org nr: 971 516 437 Referat fra årsmøte i Sør-Trøndelag krets 26.01.2014 i Hemne Samfunnshus, Kyrksæterøra. 1. Åpning Åpning kl 12.06 med flaggutrulling av

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2004

ÅRSRAPPORT FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2004 ÅRSRAPPORT FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2004 LEDELSE: Korpsstyrets sammensetning: Korpsleder: Elisabeth Thorbjørnsen, 11. Trondheim MS Visekorpsleder: Sverre Sivertsen, Oslo Central MS Sekretær: Bjørn

Detaljer

Informasjon om Norges speiderforbunds landsleir Utopia 4. 11.juli 2009, Åndalsnes Bønes speidertropp på landsleir 3. 11. juli Utopia Norges speiderforbunds landsleir 2009, Åndalsnes 2 Landsleir 2009 >

Detaljer

Vedtekter for Godeset speidergruppe

Vedtekter for Godeset speidergruppe Vedtekter for Godeset speidergruppe Organisasjonsnummer: 992 222 484 Vedtatt av Årsmøtet 25.02.20 1 Formål Godeset speidergruppes mål er å utvikle medlemmene til selvstendige og ansvarsbevisste mennesker

Detaljer

Velkommen til en kjempeleir i 2013!

Velkommen til en kjempeleir i 2013! Norges speiderforbunds landsleir 6.-13. juli i Stavanger Invitasjon til alle KFUK- KFUM-speidergrupper i Norge Velkommen til en kjempeleir i 2013! Velkommen! Det er en stor glede å invitere alle gruppene

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer

K R E T S T I N G 2011

K R E T S T I N G 2011 K R E T S T I N G 2011 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 2. MARS 2011 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

Ny speiderlov. Første avsjekk BEREDT. Toppledersamling NSF, Gruppeledersamling KFUK-KFUM-speiderne november 2013. Speidernes fellesorganisasjon

Ny speiderlov. Første avsjekk BEREDT. Toppledersamling NSF, Gruppeledersamling KFUK-KFUM-speiderne november 2013. Speidernes fellesorganisasjon BEREDT - HVER DAG Ny speiderlov Første avsjekk Toppledersamling NSF, Gruppeledersamling KFUK-KFUM-speiderne november 2013 Speidernes fellesorganisasjon Forord Speiderlovskomiteen presenterer her første

Detaljer

Referat, årsmøte i gruppeting 2014

Referat, årsmøte i gruppeting 2014 1.Sandnes speidergruppe Stiftet 1914 Referat, årsmøte i gruppeting 2014 Tid: Onsdag 19.februar 2014 kl.18.00 20:30 Sted: Speiderhytta i Melshei 1 Tilstede: Ledere/voksne Oddgeir Sværen, Jon André Johansen,

Detaljer

Nyhetsbrev - grupper. Nyheter. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med]

Nyhetsbrev - grupper. Nyheter. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med] Nyhetsbrev - grupper - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #3.11. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med] Mulighet: Lær mer om mangfold i speideren i Helsinki

Detaljer

Årsmelding 2014. Lillesand Speidergruppe

Årsmelding 2014. Lillesand Speidergruppe Årsmelding 2014 Lillesand Speidergruppe 2014 har vært et aktivt år for speider med økende medlemstall. Ved årets utgang hadde speider 121 registrerte medlemmer, og for første gang har speider barn på ventelister.

Detaljer

Referat fra gruppeting 4/6-15

Referat fra gruppeting 4/6-15 1.Sandnes speidergruppe Stiftet 1914 Referat fra gruppeting 4/6-15 Tilstede Speidere: Rovere: Ledere: Nikolai Lorentzen, Karolis Kivaras, Maren Grødem Larsen, Kaja Otterøen, Kristoffer Ausland, Sebastian

Detaljer