Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting Sakspapirer pr Saksliste 1 ÅPNING...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2008 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING..."

Transkript

1 Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE KONSTITUERING GODKJENNING AV REPRESENTANTENE GODKJENNING AV TELLEKORPS VALG AV TO REFERENTER VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN ÅRSMELDING KRETSSTYRET ADMINISTRASJON MEDLEMSTALL PR KRETSENS TILLITSVALGTE LEDERTRENERE KRETSENS KOMITÉER KRETSENS/KOMITÉENES ARRANGEMENTER M.V LEDERTRENING FURUNESET SPEIDERTUN REPRESENTASJON SLUTTORD REGNSKAP RESULTATREGNSKAP FOR VESTERLEN KRETS RESULTATREGNSKAP FOR FURUNESET SPEIDERTUN RESULTATREGNSKAP FOR VESTERLEN SPEIDERMUSÉUM REGNSKAP FOR KRETSLEIR 2007 (TIL INFORMASJON) STATUS PR REVISORS BERETNING DISPONERING AV OVERSKUDD AKTIVITETSPLAN AKTIVITETSPLAN 2008 (TIL INFORMASJON) AKTIVITETSPLAN ARBEIDSMÅL ARBEIDSMÅL BUDSJETT BUDSJETT FOR VESTERLEN KRETS BUDSJETT FOR FURUNESET SPEIDERTUN BUDSJETT FOR VESTERLEN SPEIDERMUSÉUM VALG VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITÉ VALG AV MØTELEDERE VALG AV DELEGATER TIL SPEIDERTING VALG AV DELEGATER TIL ROVERFORUM VALG AV DELEGATER TIL SPEIDERFORUM VALG AV REVISOR AVSLUTNING

2 2 Konstituering 2.1 Godkjenning av representantene Liste over representantene vil bli lagt fram på tinget. 2.2 Godkjenning av tellekorps Bryne speidergruppe. (Ansvarlig fremmes på tinget.) Kretsstyret innstiller: Tellekorpset godkjennes 2.3 Valg av to referenter Kretsstyret innstiller: Eli Godeseth og Wenche Havn 2.4 Valg av to delegater til å underskrive protokollen Kretsstyret innstiller: Liv Margareth Aksland og Rolf Christian Bergheim. 2.5 Godkjenning av innkalling og saksliste Kretsstyret innstiller: Innkalling og saksliste godkjennes 2

3 2.6 Forretningsorden Kretstinget ledes av de valgte møteledere. Registrering av delegater foregår kun før Kretstinget starter, og i pauser under tinget Protokoll føres av to valgte referenter. Den undertegnes av møtelederne, de to valgte delegatene og møtereferentene Ingen representanter har rett til ordet mer enn to ganger i samme sak, med unntak av forslagsstilleren. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden *1), har rett til ett minutts taletid. Møtelederen har rett til å foreslå avkorting av taletiden og foreslå strek *2) med de inntegnede talere. Registrerte observatører og kretssekretær har talerett. Møteleder kan foreslå å innskrenke denne Alle forslag må innleveres skriftlig til møtelederne, undertegnet med representantens navn og nummer. Nye forslag kan ikke legges frem etter at strek er satt og fremsatte forslag kan da ikke trekkes tilbake. Saker som ikke står på sakslisten kan ikke fremmes Alle forslag avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer telles ikke med. Ved stemmelikhet anses forslaget som falt. Alle valg avgjøres ved alminnelig flertall, (kan være mindre enn halvparten, men flere stemmer enn nestemann, blanke stemmer teller ikke med). Alle valg foregår skriftlig når det er mer enn én kandidat, eller når én av representantene forlanger det. Ved omvalg strykes inntil to kandidater (de to med minst stemmer fra siste valgrunde). Det må være igjen minst en kandidat mer enn det som skal velges. Ved stemmelikhet mellom to kandidater, avgjøres valget ved loddtrekning etter 2. valgrunde med stemmelikhet. Det kan ikke stilles benkeforslag ved valg bortsett fra valg til speiderforum og roverforum, hvor det tillates benkeforslag på tingets deltagere. De som er med i tellekorps bør ikke ha stemmerett (teknisk arrangør skaffer tellekorps) I protokollen føres inn alle forslag og de vedtak som blir gjort, med antall stemmer for og imot. Likeledes innføres i protokollen navnene på de representanter som har hatt ordet under de forskjellige saker Protokoll fra kretstinget trykkes i Nytt fra Vesterlen og distribueres til alle tingets delegater Kretstingets møte er åpent for alle interesserte. *1) Forlange ordet til forretningsorden vil si innlegg vedrørende behandlingen av saken. *2) Sette strek betyr at ingen flere talere kan forlange ordet enn de som møtelederne allerede har notert. Kretsstyret innstiller: Forretningsorden for kretstinget 2008 godkjennes 3

4 3 Årsmelding 3.1 Kretsstyret Kretsstyret pr Kretsleder Solveig Hellstrøm Randaberg Visekretsleder Trond Austdal 1. Sola Styremedlemmer Erling Groth 1. Lura Ellen Johannessen Hundvåg MS Livar Risa 1. Sola Sigmund Skoge 1. Tananger sjø Geir Helge Tjøstolvsen-Schmidt Vesterlen krets, dir. medl. 3.2 Administrasjon Kretssekretær: Eli Godeseth, ansatt i full stilling. Kretskontor: Haugåsstubben 1B, 4016 Stavanger Postadresse: Haugåsstubben 1B, 4016 Stavanger Fast kontortid: Mand., onsd. og torsd. kl Tirsdag kl Regnskapsfører: Reidun Egeland Hinna Internasjonal kontakt: John Steinar Aske Hundvåg MS Kretskontoret har telefonsvarer tilkoplet tlf.nr når det ikke er betjent. E-post-adresse: Nettsider: 4

5 3.3 Medlemstall pr Gruppe Ant. medl. bet. Ant. medl. bet Endr. i % pr pr fra 2006 til 2007 Vesterlen krets ,2 Figgjo speidergruppe ,9 Godeset speidergruppe ,9 1. Egersund speidergruppe ,3 Madla speidergruppe ,9 Stavanger 8. Speidergruppe (Hvilende) Stavanger speidergruppe Stavanger speidergruppe (Hvilende) ,0 Hinna speidergruppe ,1 Hundvåg I speidergruppe ,9 Tasta speidergruppe ,2 Forus speidergruppe (Hvilende) ,9 1. Hetland speidergruppe ,0 Randaberg I speidergruppe ,8 1. Sola speidergruppe ,8 1. Tananger sjøspeidergruppe ,1 Sauda 1 speidergruppe Strand Jørpeland speidergruppe ,7 Strand Tau speidergruppe (Hvilende) ,6 1. Sandnes speidergruppe ,9 2. Sandnes sjøspeidergruppe ,8 1. Lura speidergruppe ,1 Riska speidergruppe ,2 Kverneland speidergruppe ,5 Bryne speidergruppe ,3 Hå-Nærbø speidergruppe ,0 Stavanger Old Guides I sp.gr ,3 Stavanger Old Guides II sp.gr Stavanger O.G. III speidergr Hinna 1. Old Guides speidergr ,3 Hinna 2. O.G. speidergruppe Hå-Nærbø Old Guides speidergr Bryne Old Guides speidergruppe Randaberg Old Guides speidergr ,0 Strand Jørpeland O.G. speidergr Mosikken Old Guides speidergr Øyane sjøspeidergruppe Sovende pr Rovernes beredskapsgruppe ,6 1. Hovsherad speidergruppe Sovende pr Egersund FA speidergruppe ,1 Sandnes FA speidergruppe (Hvilende) Stavanger BSK speidergruppe (Hvilende) Bryne FSK speidergruppe (Hvilende) Riska FSK speidergruppe ,4 Hundvåg MS speidergruppe ,3 Sandnes MS speidergruppe ,1 Stavanger MS speidergruppe (Hvilende) , ,9 5

6 3.4 Kretsens tillitsvalgte Kretsen har i tillegg til kretsstyret følgende tillitsvalgte pr. 31. desember 2007: Delegater til speiderting I tillegg til kretsleder som er fast delegat på speiderting, ble følgende personer valgt for 2 år den 14. mars 2006: Arne Alsvik Anine Eilertsen Eve Nordvall Ingeborg Sauge Torpe Andreas Øvstebø Varadelegater: Erling Groth Stina Kommedal Cathrine Langseth Gaute Skjæveland Strand Jørpeland Hundvåg MS Kverneland 2. Stavanger Tasta 1. Lura Tasta Strand Tau Strand Jørpeland Delegater til speiderforum Følgende ble valgt for 2 år 14. mars 2006: Olaug Ø. Heskja Kverneland Gisle Sølvberg Kverneland Varadelegater: Oda Michelsen Daniel Ramsland Kverneland 2. Stavanger Delegater til roverforum Følgende ble valgt for 2 år 14. mars 2006: Steinar Apeland Tasta Ingeborg Sauge Torpe 2. Stavanger Varadelegater: Trine Tjørhom Andreas Øvstebø Godeset Tasta Valgkomité Følgende ble valgt for 2 år 14. mars 2006: Arne Alsvik Strand Jørpeland Eve Nordvall Kverneland Gaute Skjæveland Strand Jørpeland Møteledere for kretsting Følgende ble valgt for 1 år fram til og med : Jon Alsos Stavanger 8. Lars Meling Hultin Strand Jørpeland Varamøteledere: Herdis Meldahl Hinna Revisor Følgende ble valgt for 1 år fram til og med : Tønnes Ognedal 6

7 3.5 Ledertrenere Jon Alsos Stavanger 8. Lars Atle Andersen Tasta Anne Brit Egeland Hinna Reidun Egeland Hinna Eli Godeseth Vesterlen krets, dir. medl. Ola Helgeland 1. Sandnes Asta Jacobsen Stavanger O.G. III Ellen Johannessen Hundvåg MS Jan Jacobsen Vesterlen krets, dir. medl. Wigdis Kalsås Strand Jørpeland Aud Mork Knutsen Vesterlen krets, dir. medl. Vibeke Bø Langeland Strand Jørpeland Torbjørn Larsen 7. Stavanger Nils Lindaas 1. Sandnes Geir Martens Bryne Lovise Mæland 1. Tananger Sjø Livar Risa 1. Sola Gunnar Skundberg 2. Sandnes Sjø Odd Westersjø Hundvåg M.S. 3.6 Kretsens komitéer Organisasjonsplan KRETSTING KRETSSTYRE Aktivitetskomiteen Ledertreningskomiteen Furuneskomiteen Museumskomiteen Prosjektgrupper Kursstaber Prosjektgrupper Ressurspersoner Ressurspersoner 7

8 3.6.2 Kretsens komitéer pr. 31. desember 2007: Ledertrenerkomitéen: Følgende var oppnevnt til : Gunnar Skundberg, leder Reidun Egeland Britt Undheim Eltervåg Aud Mork Knutsen Vibeke Bø Langeland Nils Lindaas Tønnes Ognedal 2. Sandnes Sjø Hinna Vesterlen krets, dir. medl. Strand/Jørpeland 1. Sandnes 7. Stavanger : Kretsen har for tiden ikke en full Aktivitetskomité, men følgende personer har fungert og vært med på noen arrangementer i 2007: John Steinar Aske, leder Hundvåg MS Svein Gård Hundvåg MS Grethe Myklebust Vesterlen krets, dir. medl. Gunvor Opland Madla Furuneskomitéen: Følgende var oppnevnt til : Wigdis Kalsås, leder John Steinar Aske Eli Godeseth Aud Mork Knutsen Arvid Langeland Arne Lea Ragnar Lura Gunnar Skundberg Strand Jørpeland Hundvåg MS Vesterlen krets, dir. medl. Vesterlen krets, dir. medl. Strand Jørpeland Vesterlen krets, dir. medl. 2. Sandnes sjø 2. Sandnes Sjø Komitéen for Vesterlen speidermuséum: Følgende var oppnevnt til : Odd Westersjø, leder Hundvåg MS Trond Austdal 1. Sola Egil Bjelland 2. Stavanger Roverombudet: Steinar Apeland Rolf Christian Bergheim Ann Therese Hansten Martha Lindaas Kine Løland Ræge Tasta 2. Sandnes sjø Godeset 1. Sandnes 1. Lura Komité Old Guides: Asta Jacobsen, leder Gunvor Ness, kasserer Sissel Larsen Karin Nising Torunn Veland Gunvor Steinsland Jensen, revisor Stavanger O.G. III Randaberg O.G. Stavanger O.G. III Randaberg O.G. Strand Jørpeland O.G. Bryne O.G. 8

9 3.7 Kretsens/komitéenes arrangementer m.v Kretsting Årsmøtet ble avholdt den 13. mars 2007 i Gausel Bydelshus, med 81 ledere, rovere, speidere og inviterte tilstede. Hinna speidergruppe var teknisk arrangør, Lars Meling Hultin og Jon Alsos var møteledere. Årsmøtet behandlet kretsens årsmelding, regnskap, budsjett og arbeidsplan. Det ble valgt kretsstyre, møteledere og revisor Kretsstyret Kretsstyret har hatt 10 møter og behandlet 102 saker i løpet av året. Av større saker som kretsstyret har arbeidet med kan følgende nevnes: Økonomi Speidermuséum Strategiske planer Oppnevnelser Furuneset speidertun Medlemspleie Nytt fra Vesterlen Kretsleir 2007 Kretsens nettsider Det er igjen blitt forsøkt annonsert etter flere komitémedlemmer, men ingen har meldt sin interesse. Oppgaver s arbeidsoppgaver består bl.a. i å utarbeide forslag til årlig arrangementsplan og tilhørende budsjett iht. retningslinjer fra kretsstyret. Aktivitetene skal i størst mulig grad være selvfinansierende. Disse har fungert og har arrangert 2 arrangementer; - Vi synger julen ut og Jul i skogen. John Steinar Aske Grethe Myklebust Svein Gård Gunvor Opland Arrangementer: Juletreff - Vi synger julen ut 43 personer hadde funnet veien til Sola Strand Hotell til 20.-dagjuls-arrangementet. Tradisjonell feiring med smørbrød og te/kaffe. Konkurranser, utlodning, gaver og juletregang. Avslutning med speiderbønnen. John Steinar Aske ledet kvelden Rovernes Riskturnering Lørdag 24. februar 2007 var det klart for de kjempende. Arenaen var igjen lagt til Madla speiderhus. Rovere med venner fra hele Rogaland strømmet til også i år. Arrangør var i år Åge Østbø og Geir Helge Krey Bevernes dag. I år var det hele to arrangører av Bevernes Dag, og det ble til at John Steinars Askes sitt opplegg ble brukt. Det baserte seg på norske folkeeventyr og beverne gikk en løype i Melshei. 18 bevere og 7 ledere fra tre grupper deltok Melsheitrollet John Steinar Aske hadde ansvaret også for Melsheitrollet. Det kom 53 speidere fra Bryne, Randaberg, 2. Stavanger, 1. Tananger Sjø, 1. Sandnes, 1. Sola og Riska. Deres løype var også basert på norske folkeeventyr. Alle sammen fikk deltakermerke og diplom. Det var en strålende dag med sol og vindstille i Melshei. Etter en flott innsats ble de tre beste slik: 1. plass: Furu, 1. Sola, 2. plass: Blått kull 2. Stavanger, 3. plass Hare, Randaberg Kretsbannerkonkurransen Årets kretsbannerkonkurranse gikk av stabelen på Ølberg i Sola med 1. Sola speidergruppe som arrangør. Konkurransen startet i flott vær på fredagen med 100 spørsmål. Lørdagen startet med bra vær. Det ble laget krabbeteiner og spunnet garn med hjelp av en spinner. Det måtte også steikes pannekaker i strandkanten. Så satte etterhvert regnet inn og kveldens leirbål ble en våt affære. 9

10 Søndagen opprant med fint vær igjen, og rundløypa hadde tradisjonelle øvelser som førstehjelp, naturkjennskap, pionering og stil og sveis. Da alle poeng var fordelt og summert, - flere ganger - viste det seg til slutt at De seilende festløver fra 2. Sandnes sjø hadde dratt seieren i land for hele konkurransen, mens Jordbærene fra 1. Tananger sjø vant stifinnerklassen. De som fikk reise til NM var: 1. plass: De seilende festløver 2. Sandnes sjø, 2. plass: Gaupe Tasta, 3 plass: Hauk Tasta, 4. plass: Happyteam Hinna, 5. plass: Jerv 2. Stavanger. De 3 beste stifinnerpatruljene var: Jordbærene 1. Tananger sjø, Hare - Randaberg og Jerv Riska Furunesdagene Rundt 75 personer fra 5 grupper som hadde funnet veien opp i Dalen på Jørpeland. Det var for det meste flokkspeidere som var med i år, da de store svettet over forhåndsoppgavene og la siste hånd på verket før kretsleir 07. Wigdis Kalsås arrangerte og det ble en fin helg Miljøkveld for rovere og ledere Denne gangen var vi invitert til Kongeparken. Håkon Lund stilte Høydeskrekk til disposisjon, samt det store teltet og et hus. 53 rovere og ledere benket seg i teltet før de fleste gikk for å prøve ut høydeskrekken sin. Vertskap var kretsstyret, og menyen for kvelden var grillet pizza i variantene Thai chicken og Italiano, wraps med svinekjøtt og mangosaus og dessert; blåbærsuppe med sjokolade Fredslyset St. Georgsgildene i Norge ordner det slik at Fredslyset kommer tidsnok til å kunne brukes første søndag i advent. Lyset ankom i år Stavanger jernbanestasjon fra Kristiansand torsdag kveld 29. november med DL Eli Godeseth Jul i skogen - nissefest for småspeidere/bevere Det ble avholdt nissefest på Speidermarka ved Stokkavatnet for bevere og småspeidere. Mange små og store møtte opp, hele 123 stykker fra 6 grupper. Det ble en fin kveld der regnet holdt seg borte nesten til slutten. Det ble servert grøt og saft, fredslyset var tilstede, det ble refleksløype til nissen og gang rundt juletreet. Den fineste nisselederen fikk premie Roverjul Roverlaget TURbo fra 2. Stavanger ved Helge Bjelland var arrangør. Ca 25 rovere kom. Det ble servert grøt og spekemat. Ellers ble det konkurranser og sosialt samvær Old Guides Old Guides, Vesterlen har 10 OG-grupper og teller 55 medlemmer, noen er direkte medlemmer i egne grupper. Tradisjonen tro møttes vi til Tenkedagstreff på Blåhaug. Vi var 29 stykker. Vi feiret Speiding i 100 rundt nydelig dekkede bord med en gul rose i gave til hver. Vi fikk besøk av speidersjefen som hilste oss med tale og konfekt. Det vakte stor jubel. Aud M.K. oppdaterte oss på situasjonen i resten av verden. Tenkedagspenger ble ca. kr ,-. Årsmøtet for kretsens OG ble holdt i Randaberg forsamlingshus med 42 tilstede. Vi fokuserte spesielt på 50- års-jubileet for samlingen av Stavanger Old Guides. Dette var den spede begynnelsen til samlingen av kretsens OG-grupper. Vi følte oss beæret over å ha på besøk både kretsleder Solveig Hellstrøm, regnskapsfører Reidun Egeland og daglig leder Eli Godeseth. OG-treffet sentralt var i Asker og vi hadde 14 deltakere med der. Asta Jacobsen gikk ut som sekretær etter tilmålte 6 år. Else Karin Bjelland, Randaberg OG overtok jobben som sekretær i det sentrale styret. Gunvor Ness fra Randaberg OG er varamedlem til det sentrale styret. Sunrise Ceremony ble arrangert i regi av OG i Møllebukta ved Hafrsfjord 1. august Stedet ble valgt pga at de tre sverdene med sin symbolikk er malen for kretsmerket vårt. Høsten var vi opptatt med basarforberedelser med gevinster, loddsalg og basardag 27. oktober. 56 hadde funnet veien dit til en hyggelig og innbringende basardag. Netto fikk vi inn ca. kr ,-. Vi takker våre speidermenn som er med og gir en hånd til det praktiske for å få gjennomført basardagen. Kretsstyret var representert med Livar Risa og Geir Helge Tjøstolvsen-Schmidt. Livar mottok to flagg til Furuneset. Gunnar Skundberg representerte Furuneskomitéen og takket OG-ene for innsatsen for leirstedet. Gaver til Furuneset i 2007: Ett flagg og ett stormflagg, støvsuger og kjøleskap. 10

11 3.7.5 Internasjonal kontakt Også i 2007 var det utenlandske grupper som besøkte oss her i Vesterlen. Det ser ut for at Furuneset er et meget godt tilbud for både oss selv, og spesielt utenlandske grupper som kommer for å oppleve "vill natur". Ifølge de grupper som vi har hatt kontakt med, finnes det nå ingen lignende plass noen andre steder i Europa. Lignende plasser fantes før, men byene er vokst helt innpå disse slik at villskapen i naturen uteblir. Da er det kjekt å jobbe som internasjonal kontakt. Dette året hadde vi CENTENNIAL BEAR fra CANADA på besøk. En liten bamse som ble sendt rundt hele verden. Tilbudet kom sentralt til Oslo, men ingen andre så seg i stand til å ta imot denne bamsen, og vi i Vesterlen ble så spurt om vi kunne gjøre noe. Bamsen var med på kretsleiren og er også avbildet i Nytt fra Vesterlen. Vi har i år fått henvendelser fra speidere fra flere andre land, om hva, hvem, hvordan og hvorfor som vi har svart på. I øyeblikket har vi kontakt med en gruppe som kommer fra Tyskland, og som har vært her tidligere. De skal være to uker på Furuneset i juli Vesterlen speidermuséum FORMÅL: Vesterlen speidermuseum har som formål å ivareta speidingens historie, spesielt i Vesterlen. Historien sikres gjennom gjenstander, bilder, lyd og tekst m.m. Dugnaden i lokalene på Røyneberg i Sola kommune fortsetter, og det innerste rommet, som er stue /oppholdsrom er så godt som ferdig. Det er lagt inn vann, og toalett er på plass. Det er lagt ned flere hundre timer med dugnad så langt. Dugnadstimene fordeler seg på noen få personer. Vi håper å ferdigstille muséet i NfV er også i år blitt brukt til å holde kretsens ledere og rovere orientert om fremgangen. Vi takker for dugnadsinnsatsen og for gaver som er mottatt i Ledertrening Komité ledertrening Komitéens arbeid Komitéen har hatt tre møter på våren og to på høsten. Av saker komitéen har arbeidet med utenom planer i forbindelse med kurs/seminarer kan nevnes: Jobbet med å finne nye emnekurs det er behov for. Invitert til ledertrenerseminar for regionene på Vestlandet på våren. Det ble avlyst pga dårlig påmelding. Sett på hva komitéen kan bidra med i forbindelse med kretsens strategiske plan fram til Vært ansvarlig for ledertrenerseminar høst. Har arbeidet en del utenom komitémøtene for å gjennomføre det oppsatte programmet. Leder og enkeltmedlemmer i komitéen har deltatt i og hatt innslag på arrangementer i kretsen. Jobbet med å finne nye ledere som kan delta i stab på kurs i kretsen, ta ledertreningskurs og nye medlemmer til komitéen. 11

12 3.8.2 Kurs i grunntreningen Kursene for ledere i kretsen I grunntreningen er det gjennomført to Førstehjelpskurs, tre kurs i Sikkerhet på tur, Nyingen og Veiledersamling. I tillegg er det gjennomført fem emnekurs med emnene Leirliv, Pionering, Mobbing, og to med Rammer som emne. I tillegg et det i kretsen blitt arrangert Emnekurs i sjøspeiding. Det er gjennomført helgekurset Peffkurs vandrer på Furuneset. Det er også gjennomført to Lederintro på kretskontoret. Kurs i grunntreningen Kurs Ant. kurs Timer Delt. Stab Førstehjelpskurs - mars Sikkerhetskurset Sikkerhet på tur - mars Emnekurs Rammer 1 - mars Emnekurs Leirliv - april Emnekurs Pionering - april Sikkerhetskurset: Nyingen, september Emnekurs Rammer 2 - september Førstehjelpskurs, september Sikkerhet på tur, oktober Emnekurs Mobbing - november Sikkerhet på tur i regi av RBG Emnekurs sjø arrangert i Tananger i regi av sjøspeiderombudet - november fra Vesterlen Andre kurs Andre kurs/samlinger Arrangement Ant. kurs Timer Delt. Stab Lederintro - februar (2) 2 Veiledersamling - mai Peffkurs -vandrer - september Ledertrenerseminar - høst Lederintro - oktober Trekløver Gilwell-samling Trekløver Gilwell-samlingen ble ikke avholdt i Ledertrening i NSF Lederløft på Ingelsrud: Ledertrenerkurs: Reidun Egeland deltok som representant fra kretsen. Wigdis Kalsås Fullført grunntrening og Trekløver Gilwell-kurs Trekløver Gilwell: Sigmund Skoge fikk utdelt Trekløver Gilwell-skjerf og regalier på Vi synger julen ut 11. januar Sju ledere gjennomførte første del av Trekløver Gilwell-treningen i 2007: Eli Godeseth - Vesterlen krets, Jan Line - 1. Tananger sjø, Karl Ivar Ohma - 1. Sandnes, Håvard Otto - Hå-Nærbø, Livar Risa - 1. Sola, Gaute Skjæveland - Strand Jørpeland og Sissel Skoge, 1. Tananger sjø. Grunntreningen: Liv Margareth Aksland fra Tasta fullførte denne i

13 3.9 Furuneset speidertun Det er utført fortløpende dugnader for å vedlikeholde stedet Utleie NSF helger uker Vesterlen krets helger uker dager Grupper m/overn helger dager Andre helger uked m/overn enkeltd. 3 uker 4 uker 1 uke 5 uker 4 uker leir Totalt helger Totalt overn.døgn ca Representasjon Utover det som er omtalt andre steder i årsmeldingen, nevnes følgende: På forbundsplan Visekretsleder Ellen Johannesen deltok på krets-/korpsledersamling mars Visekretsleder Trond Austdal deltok på krets-/korpsledersamling oktober Regionleder Gunnar Skundberg deltok på samlinger for Regionledere innen ledertreningen i Oslo januar og november Innen krets Solveig Hellstrøm: Aud M.K. 90 år, OG-sommertreff m/årsmøte på Randaberg, kretsleir leirkomitéen, Jota/Joti-arrangement på Lifjell. Trond Austdal: Melsheitrollet og Bevernes Dag, Etegildet på kretsleir 2007, Sunrise Ceremony i Møllebukta, Erling Groth: Årsmøte i stiftelsen Speiderhus i Sandnes, Etegildet på kretsleir Ellen Johannessen: Årsmøte i FNF Rogaland, OG-sommertreff m/årsmøte på Randaberg, Etegildet Livar Risa: på kretsleir 2007 Melsheitrollet og Bevernes Dag, Etegildet på kretsleir 2007, peffkurs vandrere på Furuneset, OG-basaren. Sigmund Skoge: Etegildet på kretsleir Geir Helge Tjøstolvsen-Schmidt: OG-basaren, Jota/Joti-arrangement på Lifjell, vært i Riska speidergruppe sitt gruppeting for å presentere kretsens strategiplan. Eli Godeseth: Arbeidsutvalgsmøter i FNF Rogaland, Tenkedagsfeiring med O.G. ene på Blåhaug, årsmøte i FNF Rogaland, årsmøte i stiftelsen Speiderhus i Sandnes, Aud M.K. 90 år, møte på Landa i forb. m etterbruk av kretsens ressurser, idédugnad om naturinformasjonssenter på Dyrsnes v/stokkavatnet, årsmøte i sameiet Blåhei/Blåhaug, kretsbannerkonkurransen på Ølberg, OG-sommertreff m/årsmøte på Randaberg, møte for ansatte i NSF i Oslo, Furunesdagene, kretsleir leirkomitéen, Sunrise Ceremony i Møllebukta, OG-basaren, deltakelse på speidergudstjeneste i Riska Frikirke, hentet Fredslyset i Kristiansand, Jul i skogen for småspeidere og bevere, juleavslutning i Kverneland sp.gr. 13

14 Oppgaver innen sentrale NSF Lars Atle Andersen Speidersjef fra Speidertinget 2006 Leder for Speidernes Fellesorganisasjon fra 1. jan Knut Slettebak Speiderstyremedlem International Commissioner WOSM for NSF. Gunnar Skundberg Regionansvarlig for ledertrening i region 4, Vesterlen krets. Seilas til World Jamboree 2007 for NSF. Sigmund Andreassen Koordinator for sjøspeiding i Norge. Wigdis Kalsås Mentor i NSFs Mentorprogram. Ivar A. Nøttestad Leder for Speidernes beredskapstelefon Steinar Apeland Medlem av Prosjektgruppen for Roverforum 2008 Aud Mork Knutsen Medlem av hovedkomitéen for Furuneset speidertun Asta Jacobsen Sekretær i O.G.-komitéen sentralt frem til årsmøte sommeren 07. Else Karin Bjelland Sekretær i O.G.-komitéen sentralt fra årsmøte sommeren 07. Gunvor Ness Varamedlem til O.G.-komitéen sentralt 3.11 Sluttord Kretsleiren på Landa i juni står som det sterkeste minne fra fra 23 grupper deltok og tilbakemeldingene var veldig positive. Noen syntes det var for mange forhåndsoppgaver, men vi tror at disse bidro sterkt til at rammen rundt leiren ble så vellykket. Tusen takk til leirkomiteen som gjorde en kjempeflott innsats. Kretsstyret gjorde i høst ferdig strategisk plan for kretsen. Planen gjelder fram til 2016, men det er delmålene fram til 2009 som er hovedfokus. Strategisk plan ble presentert på samling for gruppeledelsen i november, og er i tillegg sendt ut til alle grupper. Vi håper nå gruppene tar ballen videre og lager seg sine mål. Man behøver ikke ha med alle målene som kretsen har satt. Det er bedre å plukke ut noen få punkter og jobbe aktivt med dem. Ledertrenerkomiteen og kretsstyret brukte den strategiske planen som basis da vi har laget arbeidsplanen for I henhold til vedtak i kretsting 2007, fokuseres det nå sterkt på vandrerne og vi håper gruppene er aktive i forhold til å få dem til å delta på disse arrangementene. Åpningen av Vesterlen Speidermuseum er dessverre utsatt på ubestemt tid. Årsaken er hovedsakelig mangel på dugnadsinnsats. I høst har det vært tre ildsjeler som har stått utrolig på. I skrivende stund gjenstår det en del sparkling og maling, samt trekking av elektriske kabler. O.G-ene har nok en gang tatt ansvar, noen av dem har påtatt seg å merke alle gjenstander som kommer inn til muséet. Endelig har vi fått tippemidler til Furuneset, og det vil nå gi Furuneskomitéen mulighet til å sette i gang planlagte prosjekter. Vi håper mange vil være med på dugnad, slik at vi kan få oppgradert Furuneset til den standard vi alle ønsker at leirstedet skal ha. I 2007 deltok det ca. 200 på kurs i regi av ledertrenerkomiteen. Denne komiteen legger ned et imponerende arbeide som blir lagt merke til over hele landet. Men vi trenger enda flere ledertrenere! Kretsstyrets mål er at vi klarer å samarbeide i enda større grad og at vi støtter og oppmuntrer hverandre. Vi har hatt nedgang i medlemstallet i For at vi skal klare å snu trenden må vi hele tiden ha fokus på lederkvalitet. Med lederkvalitet mener vi både kvaliteten på lederne og kvaliteten på det arbeidet som gjøres for lederne. Kretsen har en sunn økonomi. Resultatet fra 2007 viser et overskudd mens vi hadde budsjettert med underskudd. Aktiviteter krever ikke bare penger men også idéer, arbeidsinnsats og arrangører. Som dere skjønner står det ikke på kretsens økonomi, men på villige ledere. Tar du utfordringen? 14

15 Tusen takk til alle som har bidratt for kretsen i Vi er heldige som har noen ildsjeler, men vi trenger flere får faktisk aldri nok av dem! Stavanger, 6. februar 2008 Med speiderhilsen Solveig Hellstrøm Kretsleder Trond Austdal Visekretsleder Erling Groth Ellen Johannessen Livar Risa Sigmund Skoge Geir Helge Tjøstolvsen-Schmidt Kretsstyret innstiller: Årsmelding for 2007 godkjennes 15

16 4 Regnskap 4.1 Resultatregnskap for Vesterlen krets 2007 INNTEKTER BUDSJETT REGNSKAP Gruppe konto Kontingent Kretskontingent Tilskudd fra organisasjoner Offentlige tilskudd Aktiviteter Ledertrening Salgsinntekter Annonse/abonnement Andre inntekter UTGIFTER 40 Deltakelse på NSF arr Aktiviteter Ledertrening Drift komiteer Rekruttering Kretsting Lønn, arb.giv.avg. mm Kretskontor Styrets møteutgifter Administrasjon Nytt fra Vesterlen Kontorkostnad, trykksaker og lignende Telefon, porto og lignende Forsikringer Finansinntekter Finansutgifter 0 0 Sum inntekter Sum utgifter Overskudd/underskudd Kommentar: Post 30: Vi har dessverre hatt en nedgang i medlemstall og dermed også nedgang i kontingentinntekter. Post 31: Avviket skyldes at kretsen har mottatt noe mer momsrefusjon via NSF enn vi regnet med. Post 34 og 42: Ledertreningen har måttet avlyse en del kurs av forskjellige grunner, og dermed mindre både i inntekter og utgifter. Post 40: Lavere utgifter bl.a. pga færre deltakere enn beregnet på lederkurs i NSF. Post 43: Lavere utgifter bl.a. pga noe mindre aktivitet i ledertrening, og at komitéene er billigere i drift enn forventet. Post 44: Her er brukt mer penger, men de er ført bl.a. på postene 41 og

17 4.2 Resultatregnskap for Furuneset speidertun 2007 INNTEKTER: BUDSJETT REGNSKAP Gruppe konto Furuneset Speidertun -Drift 381 Utleie Telefonpenger Gaver Tippemidler/Annet UTGIFTER: 48 Furuneset Speidertun - Drift 481 Tjenester Kretskontoret Strøm Telefon Forsikring Renovasjon/ septiktanktømming Andre driftsutgifter Fornying Furuneset Speidertun - Utbygging 491 Opparbeidelse av uteområdet Låven Andre utbyggingsutgifter TG-hytten Sum inntekter Sum utgifter Resultat Kommentar: Forutsetningen for å gjøre ferdig TG-hytten og låven var at vi fikk tippemidler. Disse ble ikke innvilget før i desember Vi har fått bekreftelse i januar 2008 at vi kan begynne arbeidet. Post nr Fornying: Det er kjøpt nytt kjøkken til huset inkl. oppvaskmaskin og i tillegg er det kjøpt nytt kjøleskap, to nye komfyrer og støvsuger. OG-ene har betalt kjøleskapet og Aud Mork Knutsen har gitt støvsugeren av penger hun fikk til sin 90-års-dag i Vi takker for gavene. Dugnadsgjengen har også i år gjennomført dugnader. Vi takker også dem for innsatsen. 17

18 4.3 Resultatregnskap for Vesterlen speidermuséum 2007 INNTEKTER: REGNSKAP 2007 Gruppe 373 Andelsbrev Speidermuseet, salg 6140 UTGIFTER: 438 Utbygging Speidermuseet Underskudd Regnskap for kretsleir 2007 (til informasjon) Debet Kredit Leirkontingenter, inkl. raier mm Leie av leirplass, Landa + tillegg Administrasjon Mat/forsyning Program Helse/hygiene Teknisk Rajer/hunved Profilprodukter Inntekt kino, svømmeh, profil Diverse Overskudd Godkjent av kretsstyret 5. febr

19 4.5 Status pr Status Status pr pr (driftskonto) (skattekonto) (spare) (særvilkår) 0 0 Andelsbrev Speidersport Kasse Kundefordringer Forsikringer betalt for Sum eiendeler Avsatt arb.giveravg Feriepenger Ubetalte regninger Kretsleir Kretsleir 2007 Lån Egenkapital krets Egenkapital Fureneset Egenkapital Vesterlen speidermuséum Resultat Vesterlen krets drift Resultat Fureneset speidertun Resultat Vesterlen Speidermuséum Sum gjeld / egenkapital Revisors beretning Regnskapet var ikke ferdig revidert ved trykkingen av sakspapirene. Revisors beretning vil bli lagt fram på årsmøtet. Kretsstyret innstiller: Regnskapet for 2007 godkjennes, så sant ikke revisor har alvorlige merknader. 19

20 4.7 Disponering av overskudd Årsresultatet for Vesterlen krets for 2007 var kr ,- Årsresultatet for Furuneset speidertun for 2007 var kr ,- Årsresultatet for Vesterlen speidermuséum for 2007 var kr ,- Kretsstyret foreslår: 1) Til kretsens egenkapital overføres kr ,-. 2) Til Furunesets egenkapital overføres kr ,- 3) Vesterlen speidermuséums egenkapital var pr på kr ,-. Underskuddet for 2007 på kr ,- trekkes fra egenkapitalen, og muséet har da et underskudd på kr ,- pr ) Overskudd etter kretsleir 2007 er på kr ,- Dette foreslås fordelt slik: - kr ,- overføres egenkapital Vesterlen speidermuséum - kr. kr ,- overføres egenkapital krets over 4 år: kr ,- inntektsføres i 2008 kr ,- inntektsføres i 2009 kr ,- inntektsføres i 2010 kr ,- inntektsføres i 2011 Dette vil gi: Egenkapital Vesterlen krets pr kr ,- Egenkapital Furuneset speidertun pr kr ,- Egenkapital Vesterlen speidermuséum pr kr ,- Kretsstyret innstiller: Forslaget vedtas. 20

21 5 Aktivitetsplan 5.1 Aktivitetsplan 2008 (til informasjon) Måned/dato Arrangement Målgruppe Ansvar JANUAR Torsd. 10. Vi synger julen ut Rovere/ledere Tirsd. 15. Lederintro: Samtale m nye ledere Nye ledere Ledertrenerkomitéen Helga Vinterspeiding Vandrere klasse Kretsstyret FEBRUAR Lørd. 9. Rovernes Risk-turnering Rovere Rovere Onsd. 13. Lederkurset: Gruppeledelse 1. kveld Gruppeledelse/andre intr. Ledertrenerkomitéen Fred. 22. Tenkedagen Alle NSF/Regionale arr. Onsd. 27. Lederkurset: Gruppeledelse 2. kveld Gruppeledere/andre int. Ledertrenerkomitéen Fre.-lør Programkurs - Treningsprogr. Ledere m/ sikkerhetskurs Ledertrenerkomitéen MARS Onsd. 5. Programkurs - Veiledning Ledere m/ sikkerhetskurs Ledertrenerkomitéen Fred. 7. Speider-/roverforum Speidere/rovere Kretsstyret Mand. 10. Påskerover Alle rovere Roverombudet Tirsd. 11. Årsmøte i kretsting Alle delegater Kretsstyret Helga Peffkurs, stifinnere Peffer klasse Ledertrenerkomitéen Helga Kniv- og gourmetkurs for vandrere Vandrere kl. Kretsstyret Lørd. 29. Sikkerhetskurset: Førstehjelpskurs Nye ledere/ interesserte Ledertrenerkomitéen APRIL Helga Roverløft 08 Alle rovere NSF Helga Vandrerekspedisjon 2008 Vandrere kl. Kretsstyret Helga KL/KS-seminar Kretsledelse NSF Uka Speideraksjonen Speidere NSF Onsd. 23. St. Georgsdagen Alle medlemmer NSF/Regionale arr. Lør.-søn Naturdagene v/stokkavannet Alle Stavanger Friluftssenter Lør.søn Speiderdager i Kongeparken Alle Kongeparken MAI Helga Sjøtur for rovere Rovere Roverombudet Helga Ledertrenerkurset 08 Kursledere NSF Helga Kretsbannerkonkurransen Stifinnere og vandrere Kretsstyret JUNI Onsd. 4. Samling for gruppeledelsen Gruppeledelse Kretsstyret Helga Furunesdagene Alle grupper Kretsstyret Lørd. 7. Melsheitrollet på Furuneset Småspeidere, til og m. 4. kl. Lørd. 7. Bevernes Dag på Furuneset Bevere, 1. og 2. klasse Helga NM i speiding Kvalifiserte patruljer NSF JULI Trekløver Gilwell-kurs på Sverveli Ledere med Grunntrening NSF Helga Ingelsrud Summer Experience NSF AUGUST Helga Lederløft 08 - Ingelsrud Ledere - rovere NSF 21

22 SEPTEMBER Onsd. 10. Sikkerhetskurset: Nyingen kurs i Nye foreldreledere Ledertrenerkomitéen tur- og leirliv Helga Peffkurs vandrere Peffer klasse Ledertrenerkomitéen Helga RBG-grunnkurset Rovere RBG Helga Speidingens dag Alle NSF Onsd. 17. Miljøkveld Ledere og rovere Kretsstyret Helga Nasjonal Rover-5-kamp Rovere NSF Helga Lederkurset: Speiderlederkurset Ledere med Programkurset Ledertrenerkomitéen OKTOBER Helga Speider- og Roverforum Delegater NSF Lørd. 4. Sikkerhetskurset: Førstehjelpskurs Nye ledere/ interesserte Ledertrenerkomitéen Mand. 13. Sikkerhetskurset: Sikkerhet på tur Nye ledere Ledertrenerkomitéen Helga JOTA/JOTI Alle grupper NSF/WOSM/WAGGGS Tirsd. 21. Samling med Speidertingsaker Alle Kretsstyret Torsd. 23. Lederintro: Samtale m nye ledere Nye ledere Ledertrenerkomitéen Helga Roverstevnet 08 i Salten Rovere NSF Lørd. OG-Basaren Alle OG-komitéen Helga Speidertinget 2008 i Haugesund Delegater NSF NOVEMBER Fre.-lør Programkurs - Treningsprogr. Ledere m/ sikkerhetskurs Ledertrenerkomitéen Tirsd. 11. Kurs for nye gruppeledere Nye gruppeledere Ledertrenerkomitéen Onsd. 12. Avslutn.kveld Speiderlederkurset Ledere på kurset Ledertrenerkomitéen Torsd. 13. Programkurs - Veiledning Ledere m/ sikkerhetskurs Ledertrenerkomitéen Onsd. 19. Samling for gruppeledelsen Gruppeledelse Kretsstyret Onsd. 26. Emnekurs: Emne fastsettes senere Ledere Ledertrenerkomitéen Torsd. 27. Fredslyset kommer Alle Kretskontoret DESEMBER Onsd. 3. Jul i skogen Bevere/småspeidere Torsd. 18. Roverjul Rovere Rovere Husk påmeldingsfrist er ca. 3 uker før arrangementstart! All påmelding skjer til kretskontoret på mail / tlf dersom ikke annet er opplyst i annonsen. Arbeidsplanen ble vedtatt på kretsstyremøte 6. nov Lederintro o.l. kan avtales til andre tider. Førstehjelpskurs kan arrangeres for gruppen etter avtale med RBG. 22

23 5.2 Aktivitetsplan 2009 Aktivitet Målgruppe Ansvarlig Kretsting Årsmøte i kretsting Valgte delegater Kretsstyret Ledersamlinger Vi synger julen ut Samlinger for gruppeledelsen Miljøkveld for ledere og rovere Lederintro Sikkerhetskurset: Alle ledere Gruppeledelse Alle ledere Nye hjelpere / ledere - Sikkerhet på tur Nye ledere - Førstehjelpskurs Nye ledere - Nyingen Nye foreldreledere Programkurset: - Treningsprogrammet Nye ledere - Veiledning som metode Nye ledere Lederkurset - Speiderlederkurset Ledere m/progr.kurset Kurs i gruppeledelse, del 1 og del 2 Seminar for nye gruppeledere Emnekurs over en kveld Gruppeledere / andre ledere Nye gruppeledere Alle ledere - emner fastsettes senere Seminar for ledertrenere Furunesdagene Ledertrenere Alle Rover Speider Småspeider Bever Old-Guides Grunnkurs i beredskap Vi synger julen ut Riskturnering Furunesdagene Miljøkveld for ledere og rovere Roverjul Kretsbannerkonkurranse Patruljeførerkurs, stifinner Patruljeførerkurs, vandrer Furunesdagene Furunesdagene Melsheitrollet Jul i skogen Furunesdagene Bevernes dag Jul i Skogen Tenkedagen 22. februar Sommertreff m/årsmøte Basardag m/inv. til alle i kretsen Rovere Rovere Rovere Rovere Rovere Rovere Speiderpatruljer Peffer/asser kl. Peffer/asser kl. Speidere Småspeidere Småspeidere Småspeidere Bevere Bevere Bevere Alle Medlemmer Alle Kretsstyret Kretsstyret Ledertrenerkomitéen Ledertrenerkomitéen Ledertrenerkomitéen Ledertrenerkomitéen Ledertrenerkomitéen Ledertrenerkomitéen Ledertrenerkomitéen Ledertrenerkomitéen Ledertrenerkomitéen Ledertrenerkomitéen Ledertrenerkomitéen RBG Ledertrenerkomitéen Ledertrenerkomitéen OG-komitéen OG-komitéen OG-komitéen Gjennomføring av arrangementer og aktiviteter avhenger av at grupper/ledere/speidere tar på seg ansvaret for å være utførende/teknisk arrangør. Det er åpent for andre arrangement på initiativ fra medlemmer, ledere og/eller grupper som er villige til å være arrangør. Kretsstyret innstiller: Aktivitetsplan for 2009 vedtas. 23

24 5.3 Arbeidsmål 2008 Kretsens mål: Kretsen gjør forbundets mål til sine, og har i tillegg: Gruppene i kretsen står samlet om å fortsatt være Norges største krets med en god og sunn økonomi, velfungerende komitéer og et kretskontor bemannet med minst én 100 % stilling som ivaretar de oppgaver kretsen er satt til gjennom lover, vedtak og arbeidsmål. Vedtatt på årsmøte i kretsting 13. mars Arbeidsmål 2009 Vesterlen krets har vedtatt en strategisk plan for Delmål fram til 2009 er følgende: Lederkvalitet: 40 % av alle ledere har gjennomført minimum grunntrening. Gjennomføring av både helge- og kveldskurs hvert år. Minst 70 % av gruppene i kretsen skal ha etablert en lederpatrulje. Etablere prosjektgrupper som kan arrangere de faste aktivitetene som kretsen har hvert år. Alle gruppene som ønsker det kan få besøk av en fra kretsstyret eller ledertrenerkomitéen hvert år. Gjennomføre to samlinger i 2008 og én våren Vekst- Rekruttering: Øke medlemstallet med 10 % målt mot % av gruppene bruker rekrutteringsmateriell aktivt. 50 % av gruppene har en strategi for hvordan man skal beholde medlemmene i overgang mellom flokk/tropp. Øke antall vandrere i kretsen med 5 %. 50 % av gruppene har roverlag. Samfunnsengasjement: Vesterlen krets ytrer seg i saker som angår den i kommuner og fylke, og bli et naturlig kontaktpunkt for pressen. Vesterlen krets engasjerer seg for å få flere barn og unge til å være ute i naturen. Alle arrangement er grønne arrangement, og hytter drives miljøvennlig. 80 % av gruppene deltar i Speideraksjonen. Vi lever som vi lærer. En speider er nøysom, verner om naturen og arbeider for fred og forståelse. Også utenom speidermøtene. Kretsstyret innstiller: Forslag til Arbeidsmål 2009 vedtas. 24

25 Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting Sakspapirer pr Budsjett 6.1 Budsjett for Vesterlen krets 2008 INNTEKTER REGNSKAP BUDSJETT Gruppe konto Kontingent Kretskontingent Tilskudd fra organisasjoner Offentlige tilskudd Aktiviteter Ledertrening Salgsinntekter Inntektsbringende tiltak Annonse/abonnement Andre inntekter Finansinntekter UTGIFTER 40 Deltakelse på NSF arr Aktiviteter Ledertrening Drift komiteer Rekruttering Kretsting Lønn/pensjon/arb.giv.avg. mm Kretskontor Styrets møteutgifter Administrasjon Nytt fra Vesterlen Kontorkostnad, trykksaker, data mm Telefon, porto og lignende Forsikringer Finansutgifter 0 0 Sum inntekter Sum utgifter Overskudd/underskudd Kommentar Budsjettet bygger i grove trekk på regnskapstallene for Post nr. 40 er betydelig hevet da det er Speiderting og Speider- og Roverforum sentralt i Post nr. 68: Det skal investeres i en ny nettsideløsning til kretsen. Kretsstyret innstiller: A) Forslag til budsjett for 2008 vedtas B) Kretsstyret får fullmakt til å foreta omprioriteringer innenfor budsjettets ramme 25

26 Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting Sakspapirer pr Budsjett for Furuneset speidertun 2008 REGNSKAP BUDSJETT Gruppe konto Furuneset Speidertun - Drift 381 Utleie Telefonpenger Gaver Tippemidler / annet Furuneset Speidertun - Drift 481 Tjenester Kretskontoret Strøm Telefon Forsikring Renovasjon / septiktanktømming Andre driftsutgifter Fornying Furuneset Speidertun - Utbygging 491 Opparbeidelse av uteområdet Låven Andre utbyggingsutgifter TG-hytten Sum inntekter Sum utgifter Resultat Kommentar Vi har nå fått innvilget tippemiddelsøknaden vår og kan nå starte ferdigstillelsen av TG-hytten og låven. Differansen vil bli dekket av Furunesets egenkapital: Egenkapital Furuneset pr kr ,- Underskudd budsjett 2008 kr ,- Gjenstående egenkapital kr ,- Kretsstyret innstiller: Budsjett for Furuneset speidertun 2008 godkjennes 26

27 Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting Sakspapirer pr Budsjett for Vesterlen speidermuséum 2008 Tekst Inn Ut Aksjesalg 7000 Egenkapital Støtte fra næringslivet Overføring fra Kretsen 5000 Elektriker/belysning Materialer Diverse (forsikring mm.) Sum inntekter Sum utgifter RESULTAT Kommentar Kretsstyret innstiller på at budsjett for Vesterlen speidermuséum for 2008 godkjennes under forutsetning av at mandatets tekst følges: Framdriften vedr. oppussing av lokalene vil være avhengig av tilskudd og støtte fra sponsorer, legater mm, og skal ikke tas av kretsens driftsbudsjett. Dette vil følges opp ved at det mellom kretsstyret og komitéen er et tett samarbeid. Kretsstyret innstiller: Budsjett for Vesterlen speidermuséum 2008 godkjennes. 27

28 7 Valg Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting Sakspapirer pr Alle forslagene er fremsatt av valgkomitéen, med unntak av valg til valgkomitéen og revisor, som er fremsatt av kretsstyret. 7.1 Valg av medlemmer til valgkomité Valg av 3 medlemmer til valgkomitéen for 2 år: Forslag: Arne Alsvik Eve Nordvall Gaute Skjæveland Strand Jørpeland Kverneland Strand Jørpeland 7.2 Valg av møteledere Valg av 2 møteledere for ett år. Forslag: Jon Alsos Stavanger 8. Lars Meling Hultin Strand Jørpeland 7.3 Valg av delegater til speiderting Valg av 4 delegater samt varadelegater til Speidertinget for 2 år: Forslag: Valgkomitéen var ikke ferdig med sitt arbeid da årsmøtepapirene ble trykket, så disse vil bli framlagt på Årsmøte i kretsting på Bryne 11. mars. 7.4 Valg av delegater til Roverforum Hver krets skal velge to representanter (fortrinnsvis ei jente og en gutt) til Roverforum. Den ene må være i alderen år, den andre kan være opptil 25 år, og begge skal være aktive rovere når roverforum avholdes i oktober Valget skal skje av roverrepresentanter på kretsens Roverforum. Forslag: Valgkomitéen var ikke ferdig med sitt arbeid da årsmøtepapirene ble trykket, så disse vil bli framlagt på roverforum på Bryne 7. mars. 7.5 Valg av delegater til Speiderforum Hver krets skal velge to representanter (fortrinnsvis ei jente og en gutt) til Speiderforum. Valgbare er aktive speidere i kretsen som er i alderen 13 til 16 år ved utgangen av det kalenderåret NSFs Speiderforum holdes, i oktober Valget skal skje av speiderrepresentanter på kretsens Speiderforum. Forslag: Valgkomitéen var ikke ferdig med sitt arbeid da årsmøtepapirene ble trykket, så disse vil bli framlagt på speiderforum på Bryne 7. mars. 28

29 Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting Sakspapirer pr Valg av revisor Valg av revisor for ett år Forslag: Tønnes Ognedal 7. Stavanger 8 Avslutning Stavanger, 6. februar

... 1. Åpning. 1.3. Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting 2005. Han presenterte også kretsstyret.

... 1. Åpning. 1.3. Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting 2005. Han presenterte også kretsstyret. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 27. ordinære årsmøte i kretsting 15. mars 2005 Protokoll Kretstinget ble holdt på Tjensvoll Bydelshus med 2. Stavanger speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 30. ordinære årsmøte i kretsting 11. mars 2008 Protokoll Kretstinget ble holdt på Røde Kors-huset på Bryne med Bryne speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 26. ordinære årsmøte i kretsting 16. mars 2004 Protokoll Kretstinget ble holdt på Skeie skole med Hundvåg 1 og Hundvåg MS speidergrupper som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 28. ordinære årsmøte i kretsting 14. mars 2006 Protokoll Kretstinget ble holdt på samfunnshuset på Kvernaland med Kverneland speidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 22. ordinære årsmøte i kretsting 19. mars 2000 Protokoll Kretstinget ble holdt på Tananger ungdomsskole med 1. Tananger sjø som vertskapsgruppe. Møtets varighet

Detaljer

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap.

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 35. ordinære årsmøte i kretsting 5.mars 2013 Protokoll Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Vesterlen krets av NSF Årsmøte i kretsting 2009 Sakspapirer pr 04.02.2009. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF Årsmøte i kretsting 2009 Sakspapirer pr 04.02.2009. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2006 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2006 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2005 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2005 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

1 ÅPNING... SAKSLISTE...

1 ÅPNING... SAKSLISTE... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 6. mars 2011 kl. 18.30 på Grendehuset i Fevang (se vedlagt veibeskrivelse) Innkalling sendes kun til gruppenes

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2004 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2004 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

K R E T S T I N G 2011

K R E T S T I N G 2011 K R E T S T I N G 2011 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 2. MARS 2011 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

Kretsting Sør-Trøndelag krets

Kretsting Sør-Trøndelag krets Kretsting Sør-Trøndelag krets 16.10.2016 kl. 13.00 17.00 Brettingen kystfort Denne innkallinga er sendt til gruppelederne i kretsen. Gruppeleder må sørge for at papirene blir gjort kjent i egen gruppe.

Detaljer

Kretstinget ble holdt i kantinen til BP Norge med Godeset speidergruppe som vertskap.

Kretstinget ble holdt i kantinen til BP Norge med Godeset speidergruppe som vertskap. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 36. ordinære årsmøte i kretsting 4.mars 2014 Protokoll Kretstinget ble holdt i kantinen til BP Norge med Godeset speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 37. ordinære årsmøte i kretsting 3.mars 2015 Protokoll Kretstinget ble holdt på The Stage, Internasjonalt hus med Hinna speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Kretsting i Sør-Trøndelag krets

Kretsting i Sør-Trøndelag krets Kretsting i Sør-Trøndelag krets 18.10.2015 kl. 13.00 15.00 Denne innkallinga er sendt til gruppelederne i kretsen. Gruppeleder må sørge for at papirene blir gjort kjent i egen gruppe. Husk at minst 1/3

Detaljer

Saksliste. Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2013 - Sakspapirer pr 22.02.2013 1 ÅPNING

Saksliste. Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2013 - Sakspapirer pr 22.02.2013 1 ÅPNING 1 ÅPNING Saksliste SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Kantinen i Herøya Næringspark, Porsgrunn kommune Tormod Gjestlands veg 16 4. juni 2012 kl. 18:30 4. juni 2012 ÅRSMØTE I GRENLAND

Detaljer

Saksliste 1 ÅPNING...

Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

K R E T S T I N G 2014

K R E T S T I N G 2014 K R E T S T I N G 2014 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund SØNDAG 2. MARS 2014 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård rett overfor speiderkontoret. Oppmøte for registrering

Detaljer

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund Gulset Kirke 20. Oktober 2015 kl 18.30 20. oktober 2015 KRETSTING I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1 av 6 Medlemmer av KRETSTINGET er i henhold

Detaljer

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien 17. Oktober 2017 kl. 18:30 17. oktober 2017 KRETSTING I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1

Detaljer

Saksliste 1 ÅPNING...

Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TO TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN...

Detaljer

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 Kretsting ble i år ikke holdt sammen med Norges KFUK-KFUM, Agder Krets Vi hadde skiftet ukedag fra søndag til fredag for å prøve om dette

Detaljer

Kretsting Sør-Trøndelag krets

Kretsting Sør-Trøndelag krets Kretsting Sør-Trøndelag krets 12.11.2017 kl. 12.00 16.00 Gimse Ungdomskole Melhus Åpent for registrering av delegater fra 11:30 Denne innkallinga er sendt til gruppelederne i kretsen. Gruppeleder må sørge

Detaljer

Referat fra Kretsting Sør-Trøndelag krets

Referat fra Kretsting Sør-Trøndelag krets Referat fra Kretsting 09.11.2013 Sør-Trøndelag krets Frikirken Trondheim 1. Åpning Flaggrulling av Sebastian Skjetne (Trondheim FSK). Velkomsthilsen av Anders Sveen (Stjørdal). 2. Konstituering 2.1 Godkjenning

Detaljer

Årsmøte i Sør-Trøndelag krets

Årsmøte i Sør-Trøndelag krets Årsmøte i Sør-Trøndelag krets 10.03.2011 kl. 18.30-21.00 NTNU Gløshaugen Trondheim, 24.02.11 Denne innkallinga er sendt til gruppeledere, direktemedlemmer, husrådet og regnskapsfører. Gruppeleder må sørge

Detaljer

Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 25. februar 2014 kl. 18.30 på Fevang Sak 1/14 Konstituering a) valg av møteleder Vedtak: Per Espen Todal, Hortenspeiding

Detaljer

Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets

Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets 15.-16.10.2005 på Oppdal Trondheim 02.10.05 Denne innkallingen er sendt til gruppeledere, direktemedlemmer, husrådet og regnskapsfører. Gruppeleder må sørge

Detaljer

Fredrikstad krets av Norges speiderforbund. Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2017

Fredrikstad krets av Norges speiderforbund. Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2017 Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr - 16. mars 2017 1 Innkalling og sakspapirer til kretstingets årsmøte for speideråret 2016 38. ordinære

Detaljer

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik.

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik. REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ SPEIDING 30. OKTOBER 2011 Til stede: Arne Nørstebø (leder), Elin Vannes, Ingeborg Engh, Kathrine Myhre Nordby, Morten Qvenild Andersen, Raymond Homme, Solveig Ugelstad Rivelsrud

Detaljer

Informasjons- og foreldremøte

Informasjons- og foreldremøte Godeset Speidergruppe Vesterlen krets av Norges Speiderforbund (NSF) Informasjons- og foreldremøte 16.09.2014 Arne Sørbø, Gruppeleder Side - 1 Agenda Side - 2 Hva er speiding Speideridealene Ord og uttrykk

Detaljer

Østre Toten speidergruppe

Østre Toten speidergruppe Østre Toten speidergruppe Innkalling til gruppetingets årsmøte 2012 24. jan. 2012 Hoffsvangen skole, onsdag 1.februar kl 1800-2000 NSF s lover ( 2-2-2) sier: Gruppens besluttende organ er gruppetinget

Detaljer

Saksliste 1 ÅPNING...

Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TO TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Referat årsmøte i Tele-Busk krets

Referat årsmøte i Tele-Busk krets Referat årsmøte i Tele-Busk krets Årsmøtet avholdt på Speiderheimen i Notodden, torsdag 10 mars 2011 kl 19.00. 1. Åpning med godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og saksliste ble godkjent.

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2012 - Sakspapirer pr 16.02.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2012 - Sakspapirer pr 16.02.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

85 vandrere og ledere var samlet på Lifjell i Sandnes til Jota/Joti 20. - 21. september.

85 vandrere og ledere var samlet på Lifjell i Sandnes til Jota/Joti 20. - 21. september. Organ for ledere og rovere i Vesterlen krets av NSF nr. 5 desember. 2007 85 vandrere og ledere var samlet på Lifjell i Sandnes til Jota/Joti 20. - 21. september. REDAKSJONENS ADRESSE: Haugåsstubben 1 B

Detaljer

Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2016

Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2016 Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Foto: Tove Arntzen Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr - 10. mars 2016 Speidere vil ut - Patruljen tar ansvar - Speiding når flere www.fredrikstadspeiderne.no

Detaljer

Bryne Speidergruppe. Årsrapport 2015

Bryne Speidergruppe. Årsrapport 2015 Bryne Speidergruppe Årsrapport 2015 Årsrapport for Bryne speidergruppe 2015 Gruppestyret: Bryne Speidergruppe har hatt et aktivt år i løpet av 2015. Vi har et jevnt medlemstall på ca 50 medlemmer. Siden

Detaljer

Protokoll fra Speiderstyrets møte 12. juni 2003 Dok. nr. 78/03 Referat fra Arbeidsutvalgets møte 24. juni 2003 Dok. nr. 79/03

Protokoll fra Speiderstyrets møte 12. juni 2003 Dok. nr. 78/03 Referat fra Arbeidsutvalgets møte 24. juni 2003 Dok. nr. 79/03 Norges speiderforbund Dok. nr. 90/03 Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo Sak nr. 71/03 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 19. AUGUST 2003 Møtet ble holdt på Forbundskontoret i Øvre Vollgate 9, Oslo Følgende deltok

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND

RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV ORGANISASJONSKART RYVARDEN KRETS... 2 HUSKELISTE FOR STYRE, UTVALG OG KOMITEER... 3 KRETSTINGETS ÅRSMØTE... 4 VALG... 5 ROVERTINGETS ÅRSMØTE... 6 KRETSSTYRET... 7 BETALING

Detaljer

10.10.2012 Oslospeiderne av NSF, 93 04 06 83/ post@oslospeiderne.no - Pb 6927 St. Olavs plass, 0130 Oslo

10.10.2012 Oslospeiderne av NSF, 93 04 06 83/ post@oslospeiderne.no - Pb 6927 St. Olavs plass, 0130 Oslo Til kretstingets representanter Innkalling sendes kun elektronisk og til alle medlemmer over 15 år. Representanter til tinget velges av gruppetinget (se under). Delegater meldes på via medlemssystemet,

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Kretsting søndag 6. mars klokken 1830. Sted: Furuly menighetssenter, Råde Sak 0/2013 - Mat Sak 1/2013 Konstituering Sak2/2013 - Årsrapport 2012 Sak 3/2013 Regnskap

Detaljer

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets På Saksvik skole på Vikhamar. 1. Åpning Flaggutrulling og flaggsangen. Velkomsthilsen ved visekretsleder Gøril Holmvassdal. 2. Konstituering 2.1 Godkjenning

Detaljer

Innkalling til kretsting

Innkalling til kretsting MEMBER OF THE WORLD ORGANIZATION OF THE SCOUT MOVEMENT (WOSM) AND THE WORLD ASSOCIATION OF GIRL GUIDES (WAGGGS) WITH 35 MILLION MEMBERS IN MORE THAN 200 COUNTRIES AND TERRITORIES Hordaland Krins av Norges

Detaljer

INNKOMNE FORSLAG...19

INNKOMNE FORSLAG...19 1 ÅPNING Saksliste SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Årsberetning 2014. Årsberetning Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund 2014

Årsberetning 2014. Årsberetning Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund 2014 1. Organisasjon 1.1Kretsstyret Kretsstyrets sammensetning før årsmøtet Kretsleder; Trond Willersrud Visekretsleder; Kenneth Strømmen Styremedlemmer; Helge Jensen Thina Amalie Rossø Henrik Bowitz Varamedlemmer;

Detaljer

Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe

Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe Protokoll ØØK av NSF Kretsting 09. februar 2014 Sted: Tomter Skole Tid: 12.00 17.00 Sak 1. Konstituering Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe

Detaljer

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund 102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund Her finner du lovene i kortversjon, der det viktigste for gruppe, krets og forbund er tatt med. I 102.2 finner du grunnregler og lover for Norges

Detaljer

Denne innkallingen distribueres til Gruppeledere, som igjen distribuerer denne til sine respektive ledere og tingmedlemmer

Denne innkallingen distribueres til Gruppeledere, som igjen distribuerer denne til sine respektive ledere og tingmedlemmer 29. september 2010 TIL KRETSTINGETS HALVÅRSMØTE Du innkalles herved til kretstingets halvårsmøte 13.oktober 2010. Vi starter kl.1900, og tar sikte på å være ferdig kl. 2100. Halvårsmøtet vil være på Speiderhuset

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Endelig Inkalling til Kretsting Sak 1/2012 Konstituering Sak2/2012 - Årsapport 2011 Sak 3/2012 Regnskap 2011 Sak 4/2012 Budsjett 2012 Kretsstyret innkaller til kretsting

Detaljer

Saksliste. Sakspapirer Årsmøte i Vesterlen krets 2015 Versjon 4 pr.3.mars 2015 1 ÅPNING

Saksliste. Sakspapirer Årsmøte i Vesterlen krets 2015 Versjon 4 pr.3.mars 2015 1 ÅPNING 1 ÅPNING Saksliste SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Skogvokterne

Innkalling til årsmøte i Skogvokterne Innkalling til årsmøte i Skogvokterne 15.05.2015 kl. 19:00 21:00 Solstølen, Hol kommune Sandnes, 29.04.2015 Denne innkallingen er sendt til alle betalende medlemmer av Skogvokterne. Det innkalles til årsmøte

Detaljer

Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Åfoss idrettshus. 16. oktober 2012 kl. 18:30

Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Åfoss idrettshus. 16. oktober 2012 kl. 18:30 Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund Åfoss idrettshus 16. oktober 2012 kl. 18:30 Gruppeleder i 1. Skotfoss ønsker oss velkommen til Åfoss idrettshus. Hanne Birte forteller litt

Detaljer

Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets

Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets 20.-22.10.2006 på Melhus Trondheim 27.09.06 Denne innkalingen er sendt til gruppeledere, direktemedlemmer, husrådet og regnskapsfører. Gruppeleder må sørge

Detaljer

Ferdig opplegg for motivasjonssamlinger med gruppeledere i kretser. Kretsstyret er representert på gruppeting

Ferdig opplegg for motivasjonssamlinger med gruppeledere i kretser. Kretsstyret er representert på gruppeting STRATEGISK PLAN LEDERKVALITET Visjon 2016: Norges speiderforbund har dyktige, motiverte og kvalitetsbevisste ledere. Speidingen og lederutviklingen foregår i hovedsak gjennom praktisk erfaring på gruppeplan.

Detaljer

Velkommen som delegat til Roverforum

Velkommen som delegat til Roverforum Velkommen som delegat til Roverforum Roverforum begynner å nærme seg og her kommer informasjon fra oss i prosjektgruppa. Hva er Roverforum? - Et forum hvor unge rovere skal få en mulighet til å ytre sine

Detaljer

Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund

Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Kretsleder har ordet Nok et aktivt speiderår er lagt bak oss, og det er spennende å se de mange forskjellige aktivitetene som foregår rundt

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund 24.03.10

Referat fra årsmøtet i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund 24.03.10 1 Referat fra årsmøtet i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund 24.03.10 Antall fremmøtte med stemmerett: 51, 2 uten stemmerett Av disse er 15 speiderdelegater. Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning

Detaljer

Esther og Egil Bjelland har største æren for at Vesterlen speidermuséum kunne ha offisiell åpning 3. juni

Esther og Egil Bjelland har største æren for at Vesterlen speidermuséum kunne ha offisiell åpning 3. juni Organ for ledere og rovere i Vesterlen krets av NSF nr. 3 august 2009 Esther og Egil Bjelland har største æren for at Vesterlen speidermuséum kunne ha offisiell åpning 3. juni REDAKSJONENS ADRESSE: Haugåsstubben

Detaljer

FOLLO KRETS. Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut.

FOLLO KRETS. Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut. FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars 2011 Sted: Seiersten ungdomsskole i Drøbak Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut. SAK 1/2011

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Referat fra Kretstingets årsmøte 10. mars 2015 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Side 1 Kretsleder Knut Dahlgren, Kjølberg MS

Detaljer

Velkommen som delegat til Speiderforum

Velkommen som delegat til Speiderforum Velkommen som delegat til Speiderforum Speiderforum begynner å nærme seg og her kommer informasjon fra oss i prosjektgruppa. Hva er Speiderforum? - Et forum hvor unge speidere skal få en mulighet til å

Detaljer

Endelig kretstingsinnkalling 2014

Endelig kretstingsinnkalling 2014 Endelig kretstingsinnkalling 2014 Sak 1/2014 - Konstituering 1/1 - Godkjenning av innkalling og saksliste årsmøtet 2014 1/2 - Valg av møteleder 1/3 - Godkjenning av forretningsorden (Se forslag til endring

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund

Innkalling til årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Innkalling til årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Speiderhuset i Studsdalen Kragerø 5. mars 2014 kl. 18:30 5. mars 2014 ÅRSMØTE I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1 av 13 Medlemmer av KRETSTINGET

Detaljer

Årsberetning 2016 Nedre Buskerud Krets

Årsberetning 2016 Nedre Buskerud Krets Årsberetning 2016 Nedre Buskerud Krets Organisasjon; Kretsstyret. Kretsstyrets sammensetning før årsmøtet 7.april Helge Jensen Kretsleder Hanne Bredde Vig Ingrid Nørstebø Laache Rune Haukedal Valdemar

Detaljer

Årsmøte i gruppeting 2017 Slottet, 22. februar kl 18-20

Årsmøte i gruppeting 2017 Slottet, 22. februar kl 18-20 Årsmøte i gruppeting 2017 Slottet, 22. februar kl 18-20 Saksliste 1) Konstituering A) Godkjenning av forretningsorden B) Godkjenning av innkalling C) Valg av ordstyrer D) Valg av referent E) Valg av 2

Detaljer

Saksliste årsmøte/gruppeting i Rovernes beredskapsgruppe, Rogaland

Saksliste årsmøte/gruppeting i Rovernes beredskapsgruppe, Rogaland Til alle medlemmer Saksliste årsmøte/gruppeting i Rovernes beredskapsgruppe, Rogaland Onsdag 11.desember kl.18.00 ca.20.00 på Madla speiderhus Antrekk: Speiderskjorte og skjerf. Saker som skal behandles:

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Ungdomshuset til KFUK/KFUM Ved Skien kirke. 5. mars 2009 kl. 18:30

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Ungdomshuset til KFUK/KFUM Ved Skien kirke. 5. mars 2009 kl. 18:30 Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Ungdomshuset til KFUK/KFUM Ved Skien kirke 5. mars 2009 kl. 18:30 Sak 1 Konstituering av møtet 1.1 Godkjenning av innkalling og saksliste Følgende

Detaljer

K R E T S T I N G 2012

K R E T S T I N G 2012 K R E T S T I N G 2012 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 7. MARS 2012 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 FOR ØVRE BUSKERUD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND

ÅRSBERETNING 2006 FOR ØVRE BUSKERUD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND ÅRSBERETNING 2006 FOR ØVRE BUSKERUD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND Øvre Buskerud krets har pr. 31.12.2006 57 småspeidere, 134 speidere, 8 rovere, 36 ledere, 25 O.G. og direktemedlemmer. Medlemmene er fordelt

Detaljer

Kyllingleken ble ett av innslagene på Speider- og Roverforum på Bryne 7. mars, og alle måtte være med!

Kyllingleken ble ett av innslagene på Speider- og Roverforum på Bryne 7. mars, og alle måtte være med! Organ for ledere og rovere i Vesterlen krets av NSF nr. 2 april 2008 Kyllingleken ble ett av innslagene på Speider- og Roverforum på Bryne 7. mars, og alle måtte være med! REDAKSJONENS ADRESSE: Haugåsstubben

Detaljer

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt. ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund Postadresse: Postboks 228,1891 Rakkestad Telefon: 93 24 98 90 Bankgiro:1090.24.66970 Referat fra Kretstinget 2015 1. KONSTITUERING v/ Kretsleder 1.1 Valg av

Detaljer

17. januar 2008 Årsrapport 2007 Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM speiderne

17. januar 2008 Årsrapport 2007 Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM speiderne 17. januar 2008 Årsrapport 2007 Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM speiderne I. Organisasjon A) Medlemstall I 2007 var det pr. 31.12.07 565 registrerte medlemmer totalt. Medlemmer under 26 år: 500

Detaljer

Sogn og Fjordane krets

Sogn og Fjordane krets Sogn og Fjordane krets Oppgaver og organisering Innhold Forord...3 Ombud, komitéer og styrer...4 Kretsstyret...4 Speiderombud...4 Roverombud...4 Lederombud...4 Kretsleirkomité...5 Valgkomité...5 Kretsstyret...6

Detaljer

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne.

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne. SPEIDERHATTEN Vesterlen Speidermuseums merke Mål for merket er todelt: se lederveiledning. Med et museums besøk ønsker vi å gjøre speiderne bevist på at speider arbeidet har eksistert i en annen utforming

Detaljer

Vedtekter for Godeset speidergruppe

Vedtekter for Godeset speidergruppe Vedtekter for Godeset speidergruppe Organisasjonsnummer: 992 222 484 Vedtatt av Årsmøtet 25.02.20 1 Formål Godeset speidergruppes mål er å utvikle medlemmene til selvstendige og ansvarsbevisste mennesker

Detaljer

Norges speiderforbund Dok. nr. 126/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo. REFERAT FRA MØTER I KOMITE SPEIDING (KS) 21 og 30. SEPTEMBER 2005.

Norges speiderforbund Dok. nr. 126/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo. REFERAT FRA MØTER I KOMITE SPEIDING (KS) 21 og 30. SEPTEMBER 2005. Komite speiding Norges speiderforbund Dok. nr. 126/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTER I KOMITE SPEIDING (KS) 21 og 30. SEPTEMBER 2005. Til stede: Møtested: Hanne Mette Lundberg (leder), Hans

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Referat fra Follo Krets' kretsting søndag 7.mars 2010 Myrvolls gruppeleder ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut. SAK 1/10 Konstituering Godkjent 1.1 Godkjenning

Detaljer

2. Sandnes sjø ble igjen vinnere av kretsbannerkonkurransen. I år heter patruljen Fisk. De kom på 7. plass i NM!!!

2. Sandnes sjø ble igjen vinnere av kretsbannerkonkurransen. I år heter patruljen Fisk. De kom på 7. plass i NM!!! Organ for ledere og rovere i Vesterlen krets av NSF nr. 3 august 2008 2. Sandnes sjø ble igjen vinnere av kretsbannerkonkurransen. I år heter patruljen Fisk. De kom på 7. plass i NM!!! REDAKSJONENS ADRESSE:

Detaljer

Årsberetning 2012 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund

Årsberetning 2012 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2012 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Kretsleder har ordet Speideråret vi har lagt bak oss siden forrige årsmøte har vært et begivenhetsrikt år med mye aktivitet i gruppene og mange

Detaljer

Sakliste Årsmøte 2015

Sakliste Årsmøte 2015 Sakliste Årsmøte 2015 Tid: Onsdag den 21. januar 2015 1. Velge a)ordstyrer, b)referent og c)to personer (ikke blant styrets medlemmer) til å underskrive protokollen 2. Behandle årsrapport. 3. Behandle

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Speidergruppene i Porsgrunn

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Speidergruppene i Porsgrunn Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Speidergruppene i Porsgrunn Kantinen Herøya Næringspark 4.juni 2012 kl. 18:30 4.juni 2012 REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE side 1 av 5 Sak 1:

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) MARS 2004.

REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) MARS 2004. Komite speiding Norges speiderforbund Dok. nr. 71/04. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 19-21. MARS 2004. Til stede: Forfall: Møtested: Hanne Mette Lundberg (leder), Kjetil

Detaljer

Speiderundersøkelsen Norges speiderforbund Noen utvalgte funn 1 Innledning

Speiderundersøkelsen Norges speiderforbund Noen utvalgte funn 1 Innledning Speiderundersøkelsen Norges speiderforbund Noen utvalgte funn 1 Innledning Undersøkelsen ble gjennomført i tiden 1. desember 2005 til 15. januar 2006 Vedlegg 3 2 Tolking av resultatene En spørreundersøkelse

Detaljer

Referat Kretsstyremøte Gudbrandsdal krets av NSF Felles ledermøte

Referat Kretsstyremøte Gudbrandsdal krets av NSF Felles ledermøte 1 Referat Kretsstyremøte Gudbrandsdal krets av NSF Felles ledermøte Tid (dato, fra kl til kl): 24.11.2013 kl.17-20.00 Sted: Avab CAC Lillehammer Innkalt av (avd og person): Arnfinn Roel (Kretsleder) Ordstyrer:

Detaljer

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne.

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne. SPEIDERHATTEN Vesterlen Speidermuseums merke Mål for merket er todelt: se lederveiledning. Med et museums besøk ønsker vi å gjøre speiderne bevist på at speider arbeidet har eksistert i en annen utforming

Detaljer

KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009

KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009 KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009 Innholdsfortegnelse: 1. Kretsting og andre samlinger i kretsen 1.1 Kretsting 1.1.1 Andre bestemmelser om kretsting 1.2 Kretstingets årsmøte 1.2.1 Valg 1.2.2 Utgifter

Detaljer

Informasjon. Velkommen til Kretsbannerkonkurransen for tropp 2014 10.04.14

Informasjon. Velkommen til Kretsbannerkonkurransen for tropp 2014 10.04.14 10.04.14 Informasjon Velkommen til Kretsbannerkonkurransen for tropp 2014 Det er i år Rolvsøyspeiderne som er teknisk arrangør av KBK 2014 og vi har i hovedsak fulgt samme opplegg som tidligere år. Vi

Detaljer

POTETEN. Organ for ledere og rovere i Vestoppland Krets av NSF Nr : 2 Dat o: uke 14 2006

POTETEN. Organ for ledere og rovere i Vestoppland Krets av NSF Nr : 2 Dat o: uke 14 2006 1< POTETEN Organ for ledere og rovere i Vestoppland Krets av NSF Nr : 2 Dat o: uke 14 2006,QQKROG Velkommen til St. Georgsdag i Øst og Vest!...1 Velkommen til KBK og Småspeiderdag i Gjøvik!...1 Retningslinjer

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

Årsmøte Kretsting Vesterlen krets

Årsmøte Kretsting Vesterlen krets Årsmøte Kretsting Vesterlen krets Kretsstyret vil med dette ønske velkommen til årsmøte i Kretsting. Årsmøte er i år lagt til Øytun speiderhus på Hundvåg i Stavanger. Hundvåg 1. speidergruppe er vertskap.

Detaljer

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim TING 2017 Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 18.mars 2017 Trondheim 1 1 Velkommen til Kretsting Sør-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(STGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet STGTK samt

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger TING 2017 Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 1.april 2017 Levanger 1 1 Velkommen til Kretsting Nord-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(NTGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet NTGTK samt

Detaljer

Referat fra kretsstyremøte mandag 07. april 2014 på kretskontoret

Referat fra kretsstyremøte mandag 07. april 2014 på kretskontoret Referat fra kretsstyremøte mandag 07. april 2014 på kretskontoret Til stede: Kurt Vidar Gundersen, Tone Klufthaugen, Sven Erik Gunnerød, Alf-Arne Kristoffersen, Jonas Fredriksen, Ingrid Edvardsen, Håvar

Detaljer

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Speidertinget nærmer seg med stormskritt. Helgen 3.-5. november skal ny speidersjef og nytt speiderstyre velges, nye lover skal vedtas eller forkastes,

Detaljer