Protokoll fra kretstingets årsmøte 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra kretstingets årsmøte 2004"

Transkript

1 Protokoll fra kretstingets årsmøte 2004 Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund 1. ÅPNING Det 26. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund (NSF) ble arrangert i Eidsvåg i Nesset kommune, 31. januar - 1. februar Teknisk arrangør var 1. Nesset speidergruppe. Gruppeleder Gunnar Astad ønsket velkommen til Eidsvåg. Deretter ble «Fold deg ut vårt frihetsmerke» sunget mens flagget ble rullet ut. En lysseremoni ble ledet av kretsstyremedlem Ole Haugland. Representanter fra hver av de deltakende speidergruppene tente sine kubbelys og plasserte dem på scenekanten. Lise Haugland, 3. Molde leste et vers. Kretsleder Odd Kjetil Sørgaard ønsket så alle velkommen til kretstinget. Ordfører Kasper Mittet ønsket alle deltakere på kretstinget velkommen til Eidsvåg og Nesset. Ordføreren fikk forbundets bordfane som takk fra Kretslederen. Speiderstyremedlem Lars Atle Andersen hilste fra speiderstyret og ønsket lykke til med kretstinget. Han berømmet kretsen og kretsens medlemmer for sin store aktivitet og deltakelse på så vel kretsarrangement som forbundsarrangment, og også som deltakere i flere nettverk, utvalg og komiteer på forbundsplan. Han fikk så en kretsjakke i gave fra kretslederen. Deretter ble 10-årstegnet utdelt til ledere som har vært aktive i 10 år: Kari Øyen Hjelden, 4. Rauma Innfjorden. Også Håvard Austvik, 2. Molde skulle også hatt tegnet, men får dette overlevert i kretsen som han nå arbeider i, Oslo Lillomarka. 2. KONSTITUERING Møtelederne Eivind Larsen, 3. Kristiansund og Kari Kjørsvik, 1. Fræna Elnesvågen (vara) ønsket velkommen til samarbeid GODKJENNING AV DELEGATER Møteleder Eivind Larsen gikk gjennom lista over delegater som viste 45 tilstedeværende delegater. Herav var 28 ledere, 3 rovere og 14 speidere, som gir 38 % speider/rover-andel. Kretsstyret innstiller: Delegatene godkjennes 2.2. GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN Møteleder Eivind Larsen gikk gjennom forretningsordenen. Følgende hadde ordet: Ole Selbekk, 1. Fræna Elnesvågen og Peder Kr. Sæther, 2. Kristiansund Dale. Peder Kr. Sæther fremmet følgende forslag: Siste setning i punkt 7 i kretsstyrets forslag endres til Den trykkes også i første utgave av OmKretsen etter kretstinget som sendes til alle delegater og observatører som deltok i møtet. Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. Kretsstyret innstiller: Forretningsorden for årsmøtet godkjennes Vedtak: Kretsstyrets innstilling med den vedtatte endringen ble enstemmig vedtatt VALG AV 2 REFERENTER Møteleder Eivind orienterte. Kretsstyret innstiller: Jan Arvid Gjeldnes, Romsdal og Nordmøre Krets og Heidi Sørensen, 3. Kristiansund 2.4. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Møteleder Eivind Larsen orienterte. Kretsstyret innstiller: Innkalling og saksliste godkjennes

2 2.5. VALG AV 3 MEDLEMMER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN Møteleder Eivind Larsen orienterte. Kretsstyrets innstilling: Turid Strøm, 1. Batnfjorden, Reidun Sem Kallestad, 1. Molde og Kai Bredo Heggset, 1. Nesset Vedtak: Kretstinget sluttet seg til kretsstyrets innstilling ved akklamasjon VALG AV TELLEKORPS Møteleder Eivind Larsen orienterte. Kretsstyrets innstilling: Elin Asker, 1. Molde og Lars Atle Andersen, speiderstyret. Vedtak: Kretsstyrets innstilling ble tatt til følge ved akklamasjon. Vedtak: Da Elin Asker på søndag gikk inn som delegat, ble Jan Arvid Gjeldnes, Romsdal og Nordmøre krets valgt som nytt medlem i tellekorpset ved akklamasjon. Før møtet fortsatte ble det opplyst at én ny delegat hadde kommet, slik at det nå var 46 delegater til stede. 3. STYRETS BERETNING FOR 2003 Saken ble presentert av visekretsleder Ingvild Kylling. Følgende hadde ordet: Reidun Sem Kallestad, 1. Molde. Reidun Sem Kallestad, 1. Molde henstilte kretsstyret om å endre sin beretning og ta inn følgende tillegg i avsnittet om representasjon og deltaking: Deltakelse i prosjekt speiderforum; Hilde Aas Nøst, hvilket de stilltiender gjorde. Kretsstyret innstiller: Styrets beretning for året 2003 med tillegget godkjennes RAPPORT FRA NOMADE Saken ble presentert av kommende nomadeleder Stig Waagbø. Følgende hadde ordet: Visekretsleder Ingvild Kylling, Roy Kvamme, 1. Fræna Elnesvågen, Turid Strøm, 1. Batnfjorden, Eli Sofie Amdam, 3. Molde, nomadeleder Stig Waagbø og kretsleder Odd Kjetil Sørgaard. Kretsstyret innstiller: Rapporten fra Nomade tas til etterretning. Vedtak: Kretsstyrets innstilling ble vedtatt med heftig akklamasjon RAPPORT FRA OMKRETSEN Saken ble presentert av redaktør Peder Kr. Sæther RAPPORT FRA KYSTLEIREN Saken ble presentert av leirsjef Odd Kjetil Sørgaard. Følgende hadde ordet: Turid Strøm, 1. Batnfjorden, Peder Kr. Sæther, 2. Kristiansund Dale. Kretsstyret innstiller: Rapporten fra Kystleiren tas til etterretning. 4. REGNSKAP FOR 2003 MED KOMMENTARER OG REVISORS BERETNING Saken ble presentert av kretssekretær Jan Arvid Gjeldnes og vararevisor Liv Midtbø. Følgende hadde ordet: Camilla Tøsse, 3. Kristiansund og Roy Kvamme, 1. Fræna Elnesvågen, kretsleder Odd Kjetil Sørgaard og redaktør av OmKretsen Peder Kr. Sæther. Kretsstyret innstiller: Regnskap for perioden godkjennes. Årets overskudd, kr ,43 tilføres egenkapitalen.

3 5. VALG Saken ble presentert av leder i valgkomiteen Peder Kr. Sæther. Han kunngjorde at Hilde Aas Nøst, 1. Molde måtte avstå fra å stille som kandidat til roverforum, da hun samme helga skulle være med å arrangere speiderforum. Videre at Magnus Nekstad, 2. Molde har sagt ja til å stille som kandidat til speiderforum og at Inger Marit Ramstad har sagt ja til å stille som kandidat som tilleggsrepresentant til speidertinget. Før møtet fortsatte (søndag morgen) ble endringer på delegatlisten kunngjort, og det var nå 46 delegater til stede VALG AV KRETSLEDER FOR 2 ÅR Valgkomiteen innstiller: Kretsleder for 2 år: Odd Kjetil Sørgaard, 2. Molde Vedtak: Odd Kjetil Sørgaard, 2. Molde ble valgt til kretsleder for 2 år ved akklamasjon 5.2. VALG AV 1 STYREMEDLEMMER FOR 2 ÅR Valgkomiteen innstiller: Styremedlem for 2 år: Inger Marit Ramstad, 3. Molde Avstemmingen ga følgende resultat: Håkon Ranvik 9 stemmer, Inger Marit Ramstad 34 stemmer, Merete Halstensen 1 stemmer. Vedtak: Inger Marit Ramstad, 3. Molde ble valgt til styremedlem for 2 år VALG AV 2 VARAMEDLEMMER FOR 1 ÅR Følgende hadde ordet: Kretsstyremedlem Knut Corneliussen. For ordens skyld ble det fra ordstyrerne presisert at den som får flest stemmer blir 1. vara til kretsstyret og den som får nest mest stemmer blir 2. vara til kretsstyret. Forsamlingen bifalt ordningen. Valgkomiteen innstiller: 1. varamedlem for 1 år: Eivind Larsen, 3. Kristiansund og 2. varamedlem for 1 år: Knut Corneliussen, 1. Fræna Elnesvågen. Avstemmingen ga følgende resultat: Eli Sofie Amdam 17 stemmer, Knut Corneliussen 33 stemmer, Peder Kr. Sæther 11 stemmer, Eivind Larsen 26 stemmer. Vedtak: Knut Corneliussen, 1. Fræna Elnesvågen ble valgt som 1. varamedlem og Eivind Larsen, 3. Kristiansund som 2. varamedlem, begge for 1 år VALG AV 1 TILLEGGSREPRESENTANT OG VARA TIL SPEIDERTINGET Følgende hadde ordet: Frode Finnøy, 2. Molde og kretsleder Odd Kjetil Sørgaard. Valgkomiteen innstiller: Tilleggsrepresentant: Ingvild Kylling, 1. Rauma Åndalsnes med Hjalmar Hals, 3. Kristiansund som vara. Avstemmingen på tilleggsrepresentant ga følgende resultat: Ingvild Kylling 21 stemmer, Hjalmar Hals 2 stemmer, Knut Corneliussen 13 stemmer, Inger Marit Ramstad 8 stemmer. Vedtak: Ingvild Kylling, 1. Rauma Åndalsnes ble valgt som 1 tilleggsrepresentant. Avstemmingen på vara for tilleggsrepresentanten ga følgende resultat: Hjalmar Hals 5 stemmer, Knut Corneliussen 23 stemmer, Inger Marit Ramstad 16 stemmer. Vedtak: Knut Corneliussen, 1. Fræna Elnesvågen ble valgt som vara VALG AV 2 REPRESENTANTER TIL SPEIDERFORUM Følgende hadde ordet: Lise Haugland, 3. Molde, Yngvild Gotaas Torvik, 3. Molde. Valgkomiteen innstiller: Representanter: Lise Haugland, 3. Molde og Svein Arild Ulset, 1. Molde. Avstemmingen ga følgende resultat: Camilla Tøsse 2 stemmer, Lise Haugland 11 stemmer, Magnus Nekstad 4 stemmer, Svein Arild Ulset 5 stemmer, Yngvild Gotaas Torvik 8 stemmer. Vedtak: Lise Haugland, 3. Molde og Yngvild Gotaas Torvik, 3. Molde ble valgt som representanter med hhv. Svein Arild Ulset, 1. Molde, Magnus Nekstad, 2. Molde og Camilla Tøsse, 3. Kristiansund som vara.

4 5.6. VALG AV 2 REPRESENTANTER TIL ROVERFORUM Følgende hadde ordet: Lise Haugland, 3. Molde, Yngvild Gotaas Torvik, 3. Molde. Valgkomiteen innstiller: Representanter: Eli Sofie Amdam, 3. Molde og Henrik Larsen, 3. Kristiansund. Avstemmingen ga følgende resultat: Eli Sofie Amdam 3 stemmer, Henrik Larsen 1 stemmer, Maren Andrea Dahl 4 stemmer. Vedtak: Maren Andrea Dahl, 1. Molde og Eli Sofie Amdam, 3. Molde ble valgt som representanter VALG AV REVISOR OG VARA FOR 1 ÅR Kretsstyret innstiller: Bente Heggem, 1. Rauma Åndalsnes som revisor med Liv Oddny Midtbø, 1. Molde som vara. Vedtak: Kretsstyrets innstilling ble vedtatt ved akklamasjon VALG AV VALGKOMITÉ FOR 2 ÅR Kretsstyret innstiller: Reidun Sem Kallestad, 1. Molde (leder), Kari Øyen Hjelden, 4. Rauma Innfjorden, Kari Kjørsvik, 1. Fræna Elnesvågen og Eivind Larsen, 3. Kristiansund Vedtak: Kretsstyrets innstilling ble vedtatt ved akklamasjon VALG AV 2 ORDSTYRERE OG VARAORDSTYRER TIL KRETSTINGETS ÅRSMØTE 2005 Kretsstyret innstiller: Hilde Aure, 3. Fræna Aureosen, Eivind Larsen, 3. Kristiansund og Kari Kjørsvik, 1. Fræna Elnesvågen (vara) Vedtak: Kretsstyrets innstilling ble vedtatt ved akklamasjon. 6. ARBEIDSMÅL FOR 2004 Innledningsvis redegjorde speiderstyremedlem Lars Atle Andersen for forbundets arbeidsmål. Saken ble presentert av kretsstyremedlem Knut Corneliussen. Følgende hadde ordet: Frode Finnøy, 2. Molde, Roy Kvamme, 1. Fræna Elnesvågen, kretsleder Odd Kjetil Sørgaard, kretsstyremedlem Knut Corneliussen og Peder Kr. Sæther, 2. Kristiansund Dale. Kretsstyret innstiller: Forslag til arbeidsmål for 2004 godkjennes. 7. AKTIVITETSPLAN FOR 2004 Saken ble presentert av kretsstyremedlem Hjalmar Hals. Følgende hadde ordet: Turid Strøm, 1. Batnfjorden, Frode Finnøy, 2. Molde, kretsstyremedlem Hjalmar Hals og visekretsleder Ingvild Kylling. Kretsstyret innstiller: Forslag til aktivitetsplan for 2004 godkjennes. 8. BUDSJETT FOR 2004 Saken ble presentert av kretsstyremedlem Ole Haugland. Følgende hadde ordet: Ole Selbekk, 1. Fræna Elnesvågen, kretsleder Odd Kjetil Sørgaard, kretsstyremedlem Knut Corneliussen, Peder Kr. Sæther, 2. Kristiansund Dale, Maren Dahl, 1. Molde og kretssekretær Jan Arvid Gjeldnes. Kretsstyret innstiller: Forslag til budsjett for 2004 godkjennes. Kretsstyret gis fullmakt til omdisponering innenfor budsjettrammene.

5 9. ANDRE SAKER 9.1. SAMMENSLÅING AV ROMSDAL OG NORDMØRE KRETS OG SUNNMØRE KRETS Saken ble presentert av kretsleder Odd Kjetil Sørgaard og visekretsleder Ingvild Kylling. Speiderstyremedlem Lars Atle Andersen redegjorde for speiderstyrets vedtak og holdning i saken. Følgende hadde ordet lørdag: Nomadeleder Stig Waagbø. Følgende hadde ordet søndag: Roy Kvamme, 1. Fræna Elnesvågen, kretsstyremedlem Hjalmar Hals, Reidun Sem Kallestad, 1. Molde, Turid Strøm, 1. Batnfjorden, Frode Finnøy, 2. Molde, kretsleder Odd Kjetil Sørgaard, Siv Larsen, 1. Batnfjorden, Eivind Larsen, 3. Kristiansund, visekretsleder Ingvild Kylling, Ole Selbekk, 1. Fræna Elnesvågen, Jan Arvid Gjeldnes, Romsdal og Nordmøre, speiderstyremedlem Lars Atle Andersen. Kretsleder Odd Kjetil Sørgaard summerte opp. Turid Strøm, 1. Batnfjorden fremmet følgende forslag: Kretstinget ber kretsstyret å utrede to alternativ for fremtidig organisering av kretsen. Alternativ 1: Full sammenslåing med Sunnmøre krets. Alternativ 2: Et forpliktende samarbeid på klart definerte områder med Sunnmøre krets. Utredningen og sak om kretssammenslåing eller forpliktende samarbeid fremlegges for kretstinget på ekstraordinært møte høsten Kretsstyret innstiller: Kretstinget ber kretsstyret å utrede nærmere en sammenslåing av Romsdal og Nordmøre krets og Sunnmøre krets. Utredningen og sak om kretssammenslåing fremlegges for kretstinget på ekstraordinært møte høsten Vedtak: Forslaget fra Turid Strøm ble vedtatt med 33 stemmer mot 10 stemmer LEIR 2006 Saken ble presentert av kretsstyremedlem Ole Haugland. Følgende hadde ordet: Kretsstyremedlem Knut Corneliussen, visekretsleder Ingvild Kylling, Lise Haugland, 3. Molde og Hildrunn Gjendemsjø, 1. Fræna Elnesvågen. Kretsstyret innstiller: Kretstinget gir kretsstyret fullmakt til å arbeide for at kretsen enten sammen med andre kretser eller i egen regi, arrangerer en leir i Kretsstyret finner personer som deltar fra vår krets i en leirkomité sammensatt fra flere kretser, eller ved leir i egen regi, oppnevner leirkomité KRETSKONTINGENT Saken ble presentert av visekretsleder Ingvild Kylling. Kretsstyret innstiller: Med hjemmel i forbundets grunnregler og lover d og er kretskontingenten i Romsdal og Nordmøre krets 50 % av forbundskontingenten som gjelder til enhver tid. Kretskontingenten for andre halvår (nye medlemmer) er 50 % av full kretskontingent. Familie/husstandsrabatt innrømmes slik at 3. medlem, osv. betaler halv pris DIREKTEMEDLEMMERS REPRESENTASJON I KRETSTINGET Saken ble presentert av visekretsleder Ingvild Kylling. Følgende hadde ordet: Frode Finnøy, 2. Molde, visekretsleder Ingvild Kylling, Eli Sofie Amdam, 3. Molde, Gunnar Astad, 1. Nesset, Kari Øyen Hjelden, 4. Rauma Innfjorden og kretssekretær Jan Arvid Gjeldnes. Kretsstyret innstiller: Med hjemmel i forbundets grunnregler og lover femte avsnitt kan direktemedlemmer i Romsdal og Nordmøre krets velge en representant til kretstinget for hvert påbegynte 50. direktemedlem. Valget gjennomføres etter regler fastsatt av kretsstyret. Vedtak: Kretsstyrets innstilling ble vedtatt mot 2 stemmer FRIST FOR SAKER TIL KRETSTINGETS ÅRSMØTE Saken ble presentert av kretsstyremedlem Hjalmar Hals. Følgende hadde ordet: Ole Selbekk, 1. Fræna Elnesvågen, visekretsleder Ingvild Kylling og kretsleder Odd Kjetil Sørgaard. Kretsstyret innstiller: Med hjemmel i forbundets grunnregler og lover j skal saker som skal behandles av kretstinget være sendt kretsstyret senest to måneder før møte i kretstinget.

6 10. AKTUELL TIME Visekretsleder Ingvild Kylling inviterte forsamlingen til å delta i aktuell time. Roger Håseth oppfordret til aktiv bruk av e-post for å informere grupper og enheter. Inger Marit Ramstad, 3. Molde takket for tillitten ved valget som styremedlem og fortalte litt om sin speiderbakgrunn. Ole Selbekk, 1. Fræna Elnesvågen kom med følgende henstilingsforslag: Kretsstyret publiserer på en eller annen måte datoene for kretsinfo slik at gruppene kan justere datoene for gruppetingene. Vedtak: Henstillingen ble enstemmig vedtatt oversendt kretsstyret. 11. AVSLUTNING Kretsleder Odd Kjetil Sørgaard takket varamedlem i kretsstyret Knut Corneliussen for sin innsats som fast møtende varamedlem og delte ut en blomsterbukett. Kretsstyremedlem Hjalmar Hals delte ut blomsterbuketter til de tilstedeværende fra tillitsmannsapparatet; Eivind Larsen og Heidi Sørensen (Speiderbasen), Reidun Sem Kallestad (Baloo) og Peder Kr. Sæther (OmKretsen). Kretsleder Odd Kjetil Sørgaard delte ut blomsterbuketter til ordstyrere, referenter og sekretariat og takket for innsatsen. Visekretsleder Ingvild Kylling takket arrangørgruppa for vel gjennomført arrangement og overrakte gruppeleder Gunnar Astad en blomsterbukett. Den gjenvalgte kretslederen, Odd Kjetil Sørgaard avsluttet deretter og takket i sin avslutningstale for innsatsen under årsmøtet. Han sa bl.a. at han var spesielt glad for speidernes og rovernes innsats. Flagget ble rullet inn under sangen «Fold deg sammen». Søskenkjeden ble dannet og en håndtrykkshilsen ble sendt rundt, før speiderbønnen ble sunget til slutt. Romsdal / Nordmøre, 1. februar 2004 Turid Strøm Reidun Sem Kallestad Kai Bredo Heggset 1. Batnfjorden 1. Molde/møteleder søndag 1. Nesset Kari Kjørsvik møteleder lørdag Eivind Larsen møteleder Heidi Sørensen referent Jan Arvid Gjeldnes referent

Referat fra Kretstingets årsmøte Molde, februar 2005

Referat fra Kretstingets årsmøte Molde, februar 2005 Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund Referat fra Kretstingets årsmøte Molde, 5.-6. februar 2005 1. Åpning Det 27. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund ble

Detaljer

2.1. GODKJENNING AV DELEGATER

2.1. GODKJENNING AV DELEGATER 1. ÅPNING Det 25. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund (NSF) ble arrangert på Batnfjordsøra i Gjemnes kommune, 1.-2. februar 2003, stedet hvor vi løste opp Norsk speiderguttforbunds

Detaljer

Referat fra Kretstingets årsmøte Kristiansund / Frei, februar 2006

Referat fra Kretstingets årsmøte Kristiansund / Frei, februar 2006 Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund Referat fra Kretstingets årsmøte Kristiansund / Frei, 4.-5. februar 2006 1. Åpning Det 28. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund

Detaljer

Referat fra Kretstingets årsmøte Aureosen, 31. jan. 1. feb. 2009

Referat fra Kretstingets årsmøte Aureosen, 31. jan. 1. feb. 2009 Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund Referat fra Kretstingets årsmøte Aureosen, 31. jan. 1. feb. 2009 1 Åpning Det 31. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund

Detaljer

Referat fra Kretstingets årsmøte

Referat fra Kretstingets årsmøte Referat fra Kretstingets årsmøte Kristiansund, 3.-4. februar 2001 1. ÅPNING Det 23. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund ble arrangert av 3. Kristiansund speidergruppe.

Detaljer

Referat fra Kretstingets årsmøte Innfjorden, februar 2002

Referat fra Kretstingets årsmøte Innfjorden, februar 2002 1. ÅPNING Det 24. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund (NSF) ble arrangert i Innfjorden i Rauma kommune, 2.-3. februar 2002. Teknisk arrangør var 4. Rauma Innfjorden

Detaljer

Referat fra Kretstingets årsmøte i Batnfjord, jan. 2010

Referat fra Kretstingets årsmøte i Batnfjord, jan. 2010 Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund Referat fra Kretstingets årsmøte i Batnfjord, 30. 31. jan. 2010 1. Åpning Det 32. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund

Detaljer

Referat fra Kretstingets årsmøte Elnesvågen, februar 2008

Referat fra Kretstingets årsmøte Elnesvågen, februar 2008 Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund Referat fra Kretstingets årsmøte Elnesvågen, 2.-3. februar 2008 1 Åpning Det 30. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund

Detaljer

Referat fra kretsstyremøte 9/01-14 på Fylkeshuset, Molde

Referat fra kretsstyremøte 9/01-14 på Fylkeshuset, Molde Referat fra kretsstyremøte 9/0114 på Fylkeshuset, Molde Fra kretsstyret møtte: Synnøve Valle, Petter Hals, Magnus Dale, Heidi Sørensen, Beate Aure og Elise Aure Forfall: Siv Larsen og regnskapsfører Inger

Detaljer

Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund

Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund Referat fra Kretstingets årsmøte Isfjorden, 3.-4. februar 2007 1. Åpning Det 29. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund

Detaljer

Referat fra kretstingets årsmøte 2014

Referat fra kretstingets årsmøte 2014 Referat fra kretstingets årsmøte 2014 1. Åpning Det 36. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund ble arrangert av 1. Rauma Åndalsnes og 3. Rauma Isfjorden i barneskolen på

Detaljer

Referat fra kretstingets årsmøte 2013

Referat fra kretstingets årsmøte 2013 Referat fra kretstingets årsmøte 2013 1. Åpning Det 35. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund ble arrangert av 1. Fræna Elnesvågen speidergruppe i kommunestyresalen i

Detaljer

SPEIDERNES HUS I MOLDE

SPEIDERNES HUS I MOLDE Tirsdag 16.2. 2016 ble Rådets årsmøte for Speidernes Hus i Molde avholdt. 01. ÅPNING Styreleder Jan K. Svendsen åpnet årsmøtet ved å ønske alle vel møtt og ba forsamlingen være med å synge La oss si det

Detaljer

... 1. Åpning. 1.3. Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting 2005. Han presenterte også kretsstyret.

... 1. Åpning. 1.3. Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting 2005. Han presenterte også kretsstyret. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 27. ordinære årsmøte i kretsting 15. mars 2005 Protokoll Kretstinget ble holdt på Tjensvoll Bydelshus med 2. Stavanger speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Referat fra Kretstingets årsmøte 10. mars 2015 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Side 1 Kretsleder Knut Dahlgren, Kjølberg MS

Detaljer

Referat fra Kretsting Sør-Trøndelag krets

Referat fra Kretsting Sør-Trøndelag krets Referat fra Kretsting 09.11.2013 Sør-Trøndelag krets Frikirken Trondheim 1. Åpning Flaggrulling av Sebastian Skjetne (Trondheim FSK). Velkomsthilsen av Anders Sveen (Stjørdal). 2. Konstituering 2.1 Godkjenning

Detaljer

FOLLO KRETS. Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut.

FOLLO KRETS. Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut. FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars 2011 Sted: Seiersten ungdomsskole i Drøbak Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut. SAK 1/2011

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 37. ordinære årsmøte i kretsting 3.mars 2015 Protokoll Kretstinget ble holdt på The Stage, Internasjonalt hus med Hinna speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap.

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 35. ordinære årsmøte i kretsting 5.mars 2013 Protokoll Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 30. ordinære årsmøte i kretsting 11. mars 2008 Protokoll Kretstinget ble holdt på Røde Kors-huset på Bryne med Bryne speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets På Saksvik skole på Vikhamar. 1. Åpning Flaggutrulling og flaggsangen. Velkomsthilsen ved visekretsleder Gøril Holmvassdal. 2. Konstituering 2.1 Godkjenning

Detaljer

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 6. mars 2011 kl. 18.30 på Grendehuset i Fevang (se vedlagt veibeskrivelse) Innkalling sendes kun til gruppenes

Detaljer

K R E T S T I N G 2014

K R E T S T I N G 2014 K R E T S T I N G 2014 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund SØNDAG 2. MARS 2014 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård rett overfor speiderkontoret. Oppmøte for registrering

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 26. ordinære årsmøte i kretsting 16. mars 2004 Protokoll Kretstinget ble holdt på Skeie skole med Hundvåg 1 og Hundvåg MS speidergrupper som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien 17. Oktober 2017 kl. 18:30 17. oktober 2017 KRETSTING I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Speidergruppene i Porsgrunn

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Speidergruppene i Porsgrunn Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Speidergruppene i Porsgrunn Stridsklev kirke 7. mars 2012 kl. 18:30 7.mars 2012 REFERAT ÅRSMØTE side 1 av 8 Årsmøtet ble holdt i Stridsklev

Detaljer

Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2016

Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2016 Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Foto: Tove Arntzen Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr - 10. mars 2016 Speidere vil ut - Patruljen tar ansvar - Speiding når flere www.fredrikstadspeiderne.no

Detaljer

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund Gulset Kirke 20. Oktober 2015 kl 18.30 20. oktober 2015 KRETSTING I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1 av 6 Medlemmer av KRETSTINGET er i henhold

Detaljer

K R E T S T I N G 2011

K R E T S T I N G 2011 K R E T S T I N G 2011 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 2. MARS 2011 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Kantinen i Herøya Næringspark, Porsgrunn kommune Tormod Gjestlands veg 16 4. juni 2012 kl. 18:30 4. juni 2012 ÅRSMØTE I GRENLAND

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 22. ordinære årsmøte i kretsting 19. mars 2000 Protokoll Kretstinget ble holdt på Tananger ungdomsskole med 1. Tananger sjø som vertskapsgruppe. Møtets varighet

Detaljer

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt. ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund Postadresse: Postboks 228,1891 Rakkestad Telefon: 93 24 98 90 Bankgiro:1090.24.66970 Referat fra Kretstinget 2015 1. KONSTITUERING v/ Kretsleder 1.1 Valg av

Detaljer

Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe

Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe Protokoll ØØK av NSF Kretsting 09. februar 2014 Sted: Tomter Skole Tid: 12.00 17.00 Sak 1. Konstituering Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe

Detaljer

Protokoll fra Korpstinget 16.-17.april 2005 i Fredrikstad

Protokoll fra Korpstinget 16.-17.april 2005 i Fredrikstad Protokoll fra Korpstinget 16.-17.april 2005 i Fredrikstad Åpning Åpning av Korpstinget ved Vidar Hermansen, gruppeleder i Fredrikstad MS, og visekorpsleder Sverre Sivertsen. Velkomsthilsener Varaordfører

Detaljer

Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 25. februar 2014 kl. 18.30 på Fevang Sak 1/14 Konstituering a) valg av møteleder Vedtak: Per Espen Todal, Hortenspeiding

Detaljer

K R E T S T I N G 2012

K R E T S T I N G 2012 K R E T S T I N G 2012 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 7. MARS 2012 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 28. ordinære årsmøte i kretsting 14. mars 2006 Protokoll Kretstinget ble holdt på samfunnshuset på Kvernaland med Kverneland speidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND

RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV ORGANISASJONSKART RYVARDEN KRETS... 2 HUSKELISTE FOR STYRE, UTVALG OG KOMITEER... 3 KRETSTINGETS ÅRSMØTE... 4 VALG... 5 ROVERTINGETS ÅRSMØTE... 6 KRETSSTYRET... 7 BETALING

Detaljer

ABspeiderne.no Norges Speiderforbund Wøien Gård, Gml. Lommedalsv 33, 1339 VØYENENGA

ABspeiderne.no Norges Speiderforbund Wøien Gård, Gml. Lommedalsv 33, 1339 VØYENENGA ABspeiderne.no Norges Speiderforbund Wøien Gård, Gml. Lommedalsv 33, 1339 VØYENENGA Protokoll fra kretsting 2009/1 Tlf: 67 13 60 32 Org.nr: 971429593 Hjemmeside: abspeiderne.no E-post: post@abspeiderne.no

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet på Tanem skole i Klæbu

Protokoll fra årsmøtet på Tanem skole i Klæbu Sør-Trøndelag krets Norges speiderforbund Protokoll fra årsmøtet 07.02.2004 på Tanem skole i Klæbu 1. Åpning Flaggheising. Flaggsangen. Velkomsthilsen ved kretsstyremedlem Kjersti Føllesdal. 2. Konstituering

Detaljer

Protokoll fra Speiderstyrets møte 12. juni 2003 Dok. nr. 78/03 Referat fra Arbeidsutvalgets møte 24. juni 2003 Dok. nr. 79/03

Protokoll fra Speiderstyrets møte 12. juni 2003 Dok. nr. 78/03 Referat fra Arbeidsutvalgets møte 24. juni 2003 Dok. nr. 79/03 Norges speiderforbund Dok. nr. 90/03 Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo Sak nr. 71/03 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 19. AUGUST 2003 Møtet ble holdt på Forbundskontoret i Øvre Vollgate 9, Oslo Følgende deltok

Detaljer

Fredrikstad krets av Norges speiderforbund. Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2017

Fredrikstad krets av Norges speiderforbund. Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2017 Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr - 16. mars 2017 1 Innkalling og sakspapirer til kretstingets årsmøte for speideråret 2016 38. ordinære

Detaljer

Ekstraordinært kretsting 2016

Ekstraordinært kretsting 2016 Ekstraordinært kretsting 2016 Dette heftet tilhører: Navn Gruppe Møtedokument ekstraordinært Kretstinget 2016: Utgitt av Romsdal og Nordmøre Krets av Norges Speiderforbund Tekst: Kretsstyret og kretskontoret

Detaljer

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund 102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund Her finner du lovene i kortversjon, der det viktigste for gruppe, krets og forbund er tatt med. I 102.2 finner du grunnregler og lover for Norges

Detaljer

Kretstingets årsmøte 2013

Kretstingets årsmøte 2013 Kretstingets årsmøte 2013 Kommunehuset, Elnesvågen 2.-3. februar 2013 Det 35. ordinære kretsting Side 1 Innhold Sak 2.4: Innkalling... 3 Sak 2.5: Saksliste... 4 Sak 2.1: Kretstingets medlemmer... 7 Sak

Detaljer

Referat gruppeting 7. januar 2016

Referat gruppeting 7. januar 2016 Referat gruppeting 7. januar 2016 I henhold til Norges speiderforbunds lover 2 2 innkalles det til gruppeting i Lillesand speidergruppe. Formålet med dette møtet er å vedta hvor stor medlemskontingenten

Detaljer

Referat fra kretsting for Nordre Nordland krets av Norges KFUK-KFUM-speidere Nusfjord 14.2.15 kl. 16.30

Referat fra kretsting for Nordre Nordland krets av Norges KFUK-KFUM-speidere Nusfjord 14.2.15 kl. 16.30 Referat fra kretsting for Nordre Nordland krets av Norges KFUK-KFUM-speidere Nusfjord 14.2.15 kl. 16.30 Følgende grupper var representert: Ballstad, Ballangen, Bøstad, Bodø, Bodin, Sørvågen, Ørnes, Øksnes,

Detaljer

REFERAT FRA KRETSTING 22. OKTOBER Sør-Trøndelag krets av Norges Speiderforbund -

REFERAT FRA KRETSTING 22. OKTOBER Sør-Trøndelag krets av Norges Speiderforbund - REFERAT FRA KRETSTING 22. OKTOBER 2006 - Sør-Trøndelag krets av Norges Speiderforbund - Sak 1 - ÅPNING Flaggutrulling og flaggsangen. Velkomsthilsen ved kretsleder Gerdine Selbekk. Sak 2 - KONSTITUERING

Detaljer

Referat fra årsmøte i Sør-Trøndelag krets i Lånke menighetshus, Stjørdal

Referat fra årsmøte i Sør-Trøndelag krets i Lånke menighetshus, Stjørdal Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund Org nr: 971 516 437 Referat fra årsmøte i Sør-Trøndelag krets 13.04.2016 i Lånke menighetshus, Stjørdal 1. Åpning v/stjørdal speidergruppe Åpning med flaggutrulling

Detaljer

(Sist endret på Speidertinget 2014)

(Sist endret på Speidertinget 2014) Norges speiderforbund Grunnregler og lover (Sist endret på Speidertinget 2014) 1 Grunnregler 1-1 Organisasjonens navn er Norges speiderforbund (NSF), hvori er opptatt Norsk Speidergutt-Forbund og Norsk

Detaljer

Kretstinget ble holdt i kantinen til BP Norge med Godeset speidergruppe som vertskap.

Kretstinget ble holdt i kantinen til BP Norge med Godeset speidergruppe som vertskap. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 36. ordinære årsmøte i kretsting 4.mars 2014 Protokoll Kretstinget ble holdt i kantinen til BP Norge med Godeset speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Referat fra Follo Krets' kretsting søndag 7.mars 2010 Myrvolls gruppeleder ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut. SAK 1/10 Konstituering Godkjent 1.1 Godkjenning

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Ungdomshuset til KFUK/KFUM Ved Skien kirke. 5. mars 2009 kl. 18:30

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Ungdomshuset til KFUK/KFUM Ved Skien kirke. 5. mars 2009 kl. 18:30 Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Ungdomshuset til KFUK/KFUM Ved Skien kirke 5. mars 2009 kl. 18:30 Sak 1 Konstituering av møtet 1.1 Godkjenning av innkalling og saksliste Følgende

Detaljer

Innkalling til Kretstingets årsmøte 2. mars 2013

Innkalling til Kretstingets årsmøte 2. mars 2013 Til kretsens grupper Innkalling til Kretstingets årsmøte 2. mars 2013 Valgte medlemmer til kretstinget i din gruppe innkalles med dette til Kretstingets årsmøte i Lysheim grendehus, Sparbu, lørdag 2. mars

Detaljer

Innkalling til Kretstingets årsmøte 28. feb - 1. mars 2014

Innkalling til Kretstingets årsmøte 28. feb - 1. mars 2014 Til kretsens grupper Innkalling til Kretstingets årsmøte 28. feb - 1. mars 2014 Valgte medlemmer til kretstinget i din gruppe innkalles med dette til Kretstingets årsmøte i Lysheim grendehus, Sparbu, fredag

Detaljer

PROTOKOLL KORPSTING 2009

PROTOKOLL KORPSTING 2009 PROTOKOLL KORPSTING 2009 Fredrikstad 27.-29.3.09 Åpning/hilsener Korpsleder ønsket velkommen til korpsting og MS-treff. Hilsen fra varaordfører i Fredrikstad, Ingrid Willoch Hilsen fra tilsynsmann i Metodistkirken,

Detaljer

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 Kretsting ble i år ikke holdt sammen med Norges KFUK-KFUM, Agder Krets Vi hadde skiftet ukedag fra søndag til fredag for å prøve om dette

Detaljer

Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Åfoss idrettshus. 16. oktober 2012 kl. 18:30

Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Åfoss idrettshus. 16. oktober 2012 kl. 18:30 Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund Åfoss idrettshus 16. oktober 2012 kl. 18:30 Gruppeleder i 1. Skotfoss ønsker oss velkommen til Åfoss idrettshus. Hanne Birte forteller litt

Detaljer

REFERAT KRETSTING FEBRUAR 2002 LABERGET LEIRSTED SKOGN

REFERAT KRETSTING FEBRUAR 2002 LABERGET LEIRSTED SKOGN REFERAT KRETSTING 8. - 9.FEBRUAR 2002 LABERGET LEIRSTED SKOGN 01/02 Åpning av kretstingets årsmøte Arnt J. Øvreness sto for åpningen, den besto av flaggutrulling med sang. Deretter kom en person fra hver

Detaljer

Grunnregler og lover for Norges speiderforbund (NSF)

Grunnregler og lover for Norges speiderforbund (NSF) Grunnregler og lover for Norges speiderforbund (NSF) (Sist endret på Speidertinget 2016) 1 Grunnregler 1-1 Organisasjonens navn er Norges speiderforbund (NSF), hvori er opptatt Norsk Speidergutt-Forbund

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund 24.03.10

Referat fra årsmøtet i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund 24.03.10 1 Referat fra årsmøtet i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund 24.03.10 Antall fremmøtte med stemmerett: 51, 2 uten stemmerett Av disse er 15 speiderdelegater. Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning

Detaljer

Denne innkallingen distribueres til Gruppeledere, som igjen distribuerer denne til sine respektive ledere og tingmedlemmer

Denne innkallingen distribueres til Gruppeledere, som igjen distribuerer denne til sine respektive ledere og tingmedlemmer 29. september 2010 TIL KRETSTINGETS HALVÅRSMØTE Du innkalles herved til kretstingets halvårsmøte 13.oktober 2010. Vi starter kl.1900, og tar sikte på å være ferdig kl. 2100. Halvårsmøtet vil være på Speiderhuset

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Endelig Inkalling til Kretsting Sak 1/2012 Konstituering Sak2/2012 - Årsapport 2011 Sak 3/2012 Regnskap 2011 Sak 4/2012 Budsjett 2012 Kretsstyret innkaller til kretsting

Detaljer

Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub

Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub Sted: Scandic Hotel, Tromsø Tid: Fredag 28. februar 2014 kl. 18.00. Leder i Norsk Gordonsetter Klub, Bjørnar Boneng, ønsket velkommen til Tromsø

Detaljer

Kulturhuset Fraktgodsen, Voss april 2005

Kulturhuset Fraktgodsen, Voss april 2005 PROTOKOLL LANDSMØTE Kulturhuset Fraktgodsen, Voss 23. - 24. april 2005 Åpning av landsmøtet kunstnerisk innslag ved Berit Opheim og Bjørn Kjellemyr. Åpning ved styreleder Jan Ole Otnæs. Vedlegg: Handlingsplan,

Detaljer

Program for Roverforum 2000

Program for Roverforum 2000 Program for Roverforum 2000 Fredag kl 19.30 Buss fra Hove kl 19.00-21.00 Innsjekking, utdeling av div. kl 19.30-20.30 Varm kveldsmat kl 21.30-22.30 Sosialt, møt på fellesrommet Lørdag kl 07.30 Revelje

Detaljer

Utskrift av protokoll fra kretsting for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Utskrift av protokoll fra kretsting for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Utskrift av protokoll fra kretsting for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Mandag 27. oktober 2008 kl. 18.30 på Speiderhuset ved festningen i Horten. Delegatene ble først ledet inn i en rundløype

Detaljer

Kretstingets årsmøte 2017

Kretstingets årsmøte 2017 Kretstingets årsmøte 2017 Molde, Molde kommune 4. februar Dette heftet tilhører: Navn Gruppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Sak 2.4: Innkalling... 3 Sak 2.5: Saksliste... 4 Sak 2.1: Kretstingets

Detaljer

Referat årsmøte i Tele-Busk krets

Referat årsmøte i Tele-Busk krets Referat årsmøte i Tele-Busk krets Årsmøtet avholdt på Speiderheimen i Notodden, torsdag 10 mars 2011 kl 19.00. 1. Åpning med godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og saksliste ble godkjent.

Detaljer

Grunnregler og lover (Sist endret på Speidertinget 2012)

Grunnregler og lover (Sist endret på Speidertinget 2012) Norges speiderforbund Grunnregler og lover (Sist endret på Speidertinget 2012) 1 Grunnregler 1-1 Organisasjonens navn er Norges speiderforbund (NSF) hvori er opptatt Norsk Speidergutt-Forbund og Norsk

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Vedlegg 4 til Protokoll fra ekstraordinært speiderting september Grunnregler og lover (à jour etter Speidertinget 2003)

Vedlegg 4 til Protokoll fra ekstraordinært speiderting september Grunnregler og lover (à jour etter Speidertinget 2003) Norges speiderforbund Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo 1 Grunnregler Grunnregler og lover (à jour etter Speidertinget 2003) 1-1 Organisasjonens navn er Norges speiderforbund (NSF) hvori er opptatt Norsk Speidergutt-Forbund

Detaljer

Kretsting i Sør-Trøndelag krets

Kretsting i Sør-Trøndelag krets Kretsting i Sør-Trøndelag krets 18.10.2015 kl. 13.00 15.00 Denne innkallinga er sendt til gruppelederne i kretsen. Gruppeleder må sørge for at papirene blir gjort kjent i egen gruppe. Husk at minst 1/3

Detaljer

Innkalling til kretsting

Innkalling til kretsting MEMBER OF THE WORLD ORGANIZATION OF THE SCOUT MOVEMENT (WOSM) AND THE WORLD ASSOCIATION OF GIRL GUIDES (WAGGGS) WITH 35 MILLION MEMBERS IN MORE THAN 200 COUNTRIES AND TERRITORIES Hordaland Krins av Norges

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Speidergruppene i Porsgrunn

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Speidergruppene i Porsgrunn Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Speidergruppene i Porsgrunn Kantinen Herøya Næringspark 4.juni 2012 kl. 18:30 4.juni 2012 REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE side 1 av 5 Sak 1:

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

Referat fra årsmøte i Sør-Trøndelag krets

Referat fra årsmøte i Sør-Trøndelag krets Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund Org nr: 971 516 437 Referat fra årsmøte i Sør-Trøndelag krets 26.01.2014 i Hemne Samfunnshus, Kyrksæterøra. 1. Åpning Åpning kl 12.06 med flaggutrulling av

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Protokoll Ammehjelpens 39. generalforsamling Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Carsten H. Pihl (ikke sak 95/06 og 96/06), Kristin Grimstad, Anna Røed, Lars Atle Andersen og Knut Slettebak PROTOKOLLER OG REFERATER FRA SST OG AU

Carsten H. Pihl (ikke sak 95/06 og 96/06), Kristin Grimstad, Anna Røed, Lars Atle Andersen og Knut Slettebak PROTOKOLLER OG REFERATER FRA SST OG AU Norges speiderforbund Dok. nr. 135/06 Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 22 23. SEPTEMBER 2006 Møtet ble holdt på Voksenåsen Kultur- og Konferansehotell, Oslo Følgende deltok

Detaljer

Kretstingets årsmøte, Flatanger

Kretstingets årsmøte, Flatanger Kretstingets årsmøte, Flatanger 14.02.04. Referat. Sak.1. Åpning. Årsmøtet ble innledet med lystenning og hilsen fra hver av de representerte gruppene. Sak 2. Konstituering. A. Godkjenning av delegater.

Detaljer

ASKER OG BÆRUM KRETS AV NORGES KFUK-KFUM- SPEIDERE REFERAT FRA KRETSTING 2006

ASKER OG BÆRUM KRETS AV NORGES KFUK-KFUM- SPEIDERE REFERAT FRA KRETSTING 2006 ASKER OG BÆRUM KRETS AV NORGES KFUK-KFUM- SPEIDERE REFERAT FRA KRETSTING 2006 Tid: Torsdag 19. oktober kl. 18.00-20.30. Sted: Slemmestad kirke Kirkeallen 6, 3470 Slemmestad Arrangør: Slemmestad KFUK-KFUM

Detaljer

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE FEBRUAR 2007

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE FEBRUAR 2007 Norges speiderforbund Dok. nr. 20/07 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 9 10. FEBRUAR 2007 Møtet ble holdt på Forbundskontoret i St. Olavs gate 25, Oslo. Følgende deltok: Fra Speiderstyret: Fra Forbundskontoret:

Detaljer

SPEIDERTINGET 2016 SAK 5: ENDRINGER I GRUNNREGLER, LOVER OG RETNINGSLINJER

SPEIDERTINGET 2016 SAK 5: ENDRINGER I GRUNNREGLER, LOVER OG RETNINGSLINJER SPEIDERTINGET 2016 SAK 5: ENDRINGER I GRUNNREGLER, LOVER OG RETNINGSLINJER 5.1 FORSLAG TIL ENDRING AV GRUNNREGLENE 5.1.1. GRUNNREGLENE EKSKLUSIV SPEIDERLØFTET Endring av 1-1 til 1-7 foreslått av Speiderstyret.

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2013

Innkalling til årsmøte 2013 Innkalling til årsmøte 2013 Søndag 10. mars i Biskopshavn kirke, menighetssalen Søndag 10. mars er det årsmøte for Bjørgvin krets av Norges KFUK-KFUM-speidere. Vi tar sikte på å ha en innholdsrik dag hvor

Detaljer

Vedtekter for Godeset speidergruppe

Vedtekter for Godeset speidergruppe Vedtekter for Godeset speidergruppe Organisasjonsnummer: 992 222 484 Vedtatt av Årsmøtet 25.02.20 1 Formål Godeset speidergruppes mål er å utvikle medlemmene til selvstendige og ansvarsbevisste mennesker

Detaljer

Østre Toten speidergruppe

Østre Toten speidergruppe Østre Toten speidergruppe Innkalling til gruppetingets årsmøte 2012 24. jan. 2012 Hoffsvangen skole, onsdag 1.februar kl 1800-2000 NSF s lover ( 2-2-2) sier: Gruppens besluttende organ er gruppetinget

Detaljer

Årsmøte i Sør-Trøndelag krets

Årsmøte i Sør-Trøndelag krets Årsmøte i Sør-Trøndelag krets 10.03.2011 kl. 18.30-21.00 NTNU Gløshaugen Trondheim, 24.02.11 Denne innkallinga er sendt til gruppeledere, direktemedlemmer, husrådet og regnskapsfører. Gruppeleder må sørge

Detaljer

6.1 Endring i overskriftene til alle paragrafer der ikke annen endring i overskriften er foreslått:

6.1 Endring i overskriftene til alle paragrafer der ikke annen endring i overskriften er foreslått: 6 LOVENDRINGER 6.1 Endring i overskriftene til alle paragrafer der ikke annen endring i overskriften er foreslått: Nåværende overskrifter vises etter følgende mal: 1. Navn Forslag til ny visning av overskrifter:

Detaljer

1.1 Navn Speiderarbeidet i Frelsesarmeen er organisert under navnet Frelsesarmeens speidere (FAS).

1.1 Navn Speiderarbeidet i Frelsesarmeen er organisert under navnet Frelsesarmeens speidere (FAS). VEDTEKTER FOR FRELSESARMEENS SPEIDERE «Vedtektene for Frelsesarmeens speidere (FAS) gjelder i tillegg til Vedtekter for Frelsesarmeens barn og unge (FAbU), FAbU-håndboka og Grunnregler og lover for Norges

Detaljer

Kretsting Sør-Trøndelag krets

Kretsting Sør-Trøndelag krets Kretsting Sør-Trøndelag krets 16.10.2016 kl. 13.00 17.00 Brettingen kystfort Denne innkallinga er sendt til gruppelederne i kretsen. Gruppeleder må sørge for at papirene blir gjort kjent i egen gruppe.

Detaljer

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta.

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta. 1. Godkjenning av frammøtte representanters fullmakter og dispensasjoner. Delegater på kretstinget: Antall representerte lag: 2. Godkjenning av innkalling. 3. Konstituering Valg av ordstyrer: Referent:

Detaljer

Referat fra kretstingets årsmøte til Romerike krets av Norges KFUK/M-speidere, torsdag 13. februar 2014 kl. 1900 i Jessheim Arbeidskirke

Referat fra kretstingets årsmøte til Romerike krets av Norges KFUK/M-speidere, torsdag 13. februar 2014 kl. 1900 i Jessheim Arbeidskirke Referat fra kretstingets årsmøte til Romerike krets av Norges KFUK/Mspeidere, torsdag 13. februar 2014 kl. 1900 i Jessheim Arbeidskirke Tilstede: Meldt forfall: Totalt 19 personer, hvorav 16 stemmeberetigede

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Årsmøtet ble avholdt 5. oktober 2013 på Skytterlagets hus, Bolkesjø. 49 personer var møtt frem, herav 34 medlemmer representert. Leder av foreningen,

Detaljer

Kretsting Sør-Trøndelag krets

Kretsting Sør-Trøndelag krets Kretsting Sør-Trøndelag krets 12.11.2017 kl. 12.00 16.00 Gimse Ungdomskole Melhus Åpent for registrering av delegater fra 11:30 Denne innkallinga er sendt til gruppelederne i kretsen. Gruppeleder må sørge

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Protokoll Ammehjelpens 38. generalforsamling Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

1.1 Navn Speiderarbeidet i Frelsesarmeen er organisert under navnet Frelsesarmeens speidere (FAS).

1.1 Navn Speiderarbeidet i Frelsesarmeen er organisert under navnet Frelsesarmeens speidere (FAS). VEDTEKTER FOR FRELSESARMEENS SPEIDERE «Vedtektene for Frelsesarmeens speidere (FAS) gjelder i tillegg til Vedtekter for Frelsesarmeens barn og unge (FAbU), FAbU-håndboka og Grunnregler og lover for Norges

Detaljer

Sak 5: Forslag til endringer i grunnregler, lover og retningslinjer

Sak 5: Forslag til endringer i grunnregler, lover og retningslinjer 5 Sak 5: Forslag til endringer i grunnregler, lover og retningslinjer INNLEDNING Speidertinget skal ta stilling til forslag til endring i grunnregler, lover og retningslinjer. Forslag til endringer i grunnreglene

Detaljer

Velkommen som delegat til Speiderforum

Velkommen som delegat til Speiderforum Velkommen som delegat til Speiderforum Speiderforum begynner å nærme seg og her kommer informasjon fra oss i prosjektgruppa. Hva er Speiderforum? - Et forum hvor unge speidere skal få en mulighet til å

Detaljer