Referat fra Kretstingets årsmøte i Batnfjord, jan. 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra Kretstingets årsmøte i Batnfjord, jan. 2010"

Transkript

1 Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund Referat fra Kretstingets årsmøte i Batnfjord, jan Åpning Det 32. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund ble arrangert av 1. Batnfjord speidergruppe på samfunnshuset i Gjemnes kommune. På vegne av 1. Batnfjord speidergruppe ønsket Albert Holten velkommen til Batnfjord. Han fortalte litt om praktiske ting angående overnatting, bespisning med mer. Stian Gildestad fra arrangørgruppen rullet ut flagget mens vi sang nr 223, Fold deg ut vårt frihetsmerke. Inger Marit Ramstad, kretsstyremedlem, ledet lysseremonien. En representant fra hver av de deltakende gruppene tente et lys og plasserte det på benken foran kretsstyret. Kretsleder Hjalmar Hals ønsket alle deltakerne velkommen til kretstingets årsmøte. Han syntes at det var fint å se så mange unge speidere som deltar på årets kretsting, og ønsket at vi får et spennende kretsting med gode diskusjoner. Ordfører Knut Sjømæling fra Gjemnes kommune hilste kretstinget velkommen til Gjemnes og hadde en orientering om kommunen. Kretsleder Hjalmar Hals ønsket 5?nye ledere velkommen i kretsen, etter at de i løpet av 2009 hadde inngått sine lederavtaler. Linda Susanne Grytten, RBG og Odd Arne Lien, 2. Frei Rensvik (ikke til stede) ble ønsket velkommen som godkjente leder i Norges speiderforbund. Møtelederne Reidun Sem Kallestad og Eivind Larsen inntok så sine plasser. 2. KONSTITUERING 2.1. GODKJENNING AV DELEGATER Møtelederne gikk gjennom delegat listen med dagens forandringer. 1. dag er det 53 stk delegater (hvor 27 stk er speidere/rovere) og 16 observatører. Delegatene og observatører godkjennes.

2 2. dag er det 52 stk delegater og 12 observatører. Delegatene og observatører godkjennes GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN Møtelederne orienterte om forretningsorden, sakspapirene side 8. Forretningsorden for årsmøtet godkjennes 2.3. VALG AV 2 REFERENTER Jan-Ragnar Boland, 2. Frei Rensvik Peggy Haugnes, 1. Batnfjord 2.4. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Møtelederne orienterte om innkalling og saksliste, sakspapirene side 2-7. Innkalling og saksliste godkjennes 2.5. VALG AV 3 MEDLEMMER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN 2 Kretsstyrets innstiller: Øyvind Halvard Vestad, 3. Fræna Aureosen Ragnhild Harstad, 3. Kristiansund Gina Bjerkan, 1. Batnfjord

3 2.6. VALG AV TELLEKORPS Kretsstyrets innstilling: Svein Arild Ulseth, Moldespeiderne Katrine Tangen, 1. Batnfjord Tellekorps 31. januar Svein Arild Ulseth, Moldespeiderne Roy Henrik Andreassen, Moldespeiderne Margrete Lien, 2. Frei Rensvik Visekretsleder May-Britt Roald ønsket Bjørn Jacobsen fra Grønn hverdag velkommen. Han orienterte om hva de holder på med og fortalte om miljøvern, klima mm. Hva kan speiderne benytte seg av? Ta en klimatest via hjemmesidene til Grønn hverdag, Oppfordring til speiderne om å ta klimatesten og fortsette med klimakampen som kommer. Aktiviteter for sosial kontakt er ting som speidergruppene kan gjøre eks. lodd ut en speider til snømåking. Bruk dette aktivt i speidergruppa og lag for eksempel klima konkurranser innad i gruppen og med andre grupper. Kretssekretær Jan-Arvid Gjeldnes informerte om Bøllekurset som er for speiderne og møtepunkt som er dropp inn møter for resten av kretstinget. Møtepunktene vil vare ca en time og tema for møtepunktene i år er; Beverspeiding,Geocashing, Camp in camp og Kretskonkurransen. Kretsleder Hjalmar Hals orienterte om politi attester og minner gruppelederne på at dette må komme i orden snarest. Styremedlem Patrick Gule snakket om hvordan det var på kretstinget når han var med som speider og hvordan han opplevde å få innføring i Kretstingets gang. Han oppfordrer lederne til å orientere sine speidere om kretsting papirene og gi de veiledning om kretstinget. 3. STYRETS BERETNING FOR 2009 Kretsleder Hjalmar Hals la fram styrets beretning for 2009, sakspapirene side 12. 3

4 Følgende hadde ordet: 27. Hilde Aure 3. Fræna Aureosen, 13. Anna Grindvold 1. Batnfjord, 214. Emilie Holten 1. Batnfjord, 59. Tarald Olav Dahle 3.Rauma Isfjorden, 64. Kine Tokle 3.Rauma Isfjorden, 63.Nikolai Tokle 3.Rauma Isfjorden, 1. Hjalmar Hals kretsleder og 74. Jan Arvid Gjeldnes Romsdal og Nordmøre krets Styrets beretning for året 2009 godkjennes RAPPORT FRA KURSREGIONEN Regional kurskoordinator Odd Kjetil Sørgaard orienterte om rapporten, sakspapirene side 15. Rapporten fra Kursregionen tas til etterretning RAPPORT FRA VANDREROMBUDET Ombudsleder Bjørn Erik Hjellset viste en presentasjon om arbeidet som utfylte rapporten, sakspapirene side 17. Følgende hadde ordet: 3 Patrick Gule, styremedlem. 4 Bjørn Erik Hjellset, styremedlem. Rapporten fra turkomiteen tas til etterretning. 4. REGNSKAP FOR 2009 MED NOTER OG REVISORS BERETNING Kretssekretær Jan Arvid Gjeldnes la fram regnskapet for 2009 og utdypet enkelte punkter i regnskapet, sakspapirene side 18. Følgende hadde ordet: 38. Odd Kjetil Sørgaard, Moldespeiderne 1. Hjalmar Hals, Kretsleder Regnskap for perioden godkjennes. Årets underskudd, kr 7 186,69 belastes egenkapitalen. 4

5 5. VALG Valgkomiteen ved Heidi Sørensen orienterte om årets kandidater og valgkomiteens arbeid VALG AV KRETSLEDER FOR 2 ÅR Følgende har stilt seg villig til vervet: Hjalmar Hals, 3. Kristiansund May-Britt Roald, 3. Rauma Isfjorden Følgende hadde ordet: 24 Magnus Dale, 1 Fræna Elnesvågen. 3 Patrick Gule, styremedlem. 1 Hjalmar Hals, kretsleder. 2 May-Britt Roald, visekretsleder. Kretsleder for 2 år: May-Britt Roald Vedtak: May-Britt Roald, 3. Rauma Isfjorden ble valgt til visekretsleder for 2 år med 41 stemmer, Hjalmar Hals fikk 8 stemmer og det var levert 2 blanke stemmer. Dersom valgkomiteens innstilling i sak 5.1 blir resultatet: VALG AV VISEKRETSLEDER FOR 1 ÅR Følgende hadde svart ja til valgkomiteen: Hilde M. Aure, 3 Fræna Aureosen Bjørn Erik Hjellset, 2. Molde Følgende hadde ordet: 4 Bjørn Erik Hjellset, styremedlem Visekretsleder for 1 år: Hilde M. Aure, 3. Fræna Aureosen Vedtak: Hilde M. Aure, 3 Fræna Aureosen ble valgt til visekretsleder for ett år med 44 stemmer, Bjørn Erik Hjellset, 2 Molde fikk 6 stemmer og det var en blank stemme VALG AV 1 STYREMEDLEM FOR 2 ÅR Følgende hadde svart ja til valgkomiteen: 5

6 Hjalmar Hals, 3.Kristiansund Petter M. Hals, 3.Kristiansund Håvard Austvik, Romsdal og Nordmøre Følgende hadde ordet: 1. Hjalmar Hals, kretsleder. 3 Patrick Gule, styremedlem. 4 Bjørn Erik Hjellset, styremedlem. Styremedlem for 2 år: Hjalmar Hals, 3. Kristiansund Vedtak: Håvard Austvik, Romsdal og Nordmøre ble valgt til styremedlem for to år med 38 stemmer. Petter M. Hals, 3. Kristiansund fikk 9 stemmer, Hjalmar Hals, 3. Kristiansund fikk 2 stemmer og det var levert 2 blanke stemmesedler VALG AV 2 VARAMEDLEMMER FOR 1 ÅR Følgende hadde svart ja til valgkomiteen: Peggy Haugnes, 1. Batnfjord Petter Hals, 3. Kristiansund Grethe Bjerkan, 1. Batnfjord Siv Birgitte Dalseth Hagen, 1. Rauma Åndalsnes 2 varamedlemmer for 1 år: Siv Birgitte Dalseth Hagen, 1. Rauma Åndalsnes og Peggy Haugnes, 1. Batnfjorden. Vedtak: Petter Hals, 3. Kristiansund ble valgt til 1. varamedlem med 34 stemmer. Peggy Haugnes, 1. Batnfjord ble valgt til 2. varamedlem med 28 stemmer. Siv Birgitte Dalseth Hagen, 1. Rauma Åndalsnes fikk 25 stemmer, Grethe Bjerkan, 1. Batnfjord fikk 6 stemmer og det var levert en ugyldig stemmeseddel VALG AV 1 TILLEGGSREPRESENTANT TIL SPEIDERTINGET 1. tilleggsrepresentant: Visekretslederen. Vedtak: Valgkomiteens forslag ble valgt ved akklamasjon VALG AV 2 VARAREPRESENTANTER TIL SPEIDERTINGET 6

7 Kretsstyret velger selv vara ved behov. Vedtak: Valgkomiteens forslag ble valgt ved akklamasjon VALG AV 2 REPRESENTANTER TIL SPEIDERFORUM Styremedlem Patrick Gule orienterte om Speiderforum. Følgende hadde ordet: 43 Elisa Høgset Aure, Moldespeiderne, 3 Patrick Gule styremedlem. Følgende hadde svart ja til å stille til valg: Janette K. Lilleeide, 1. Batnfjord Gina Bjerkan, 1. Batnfjord Elisa Høgset Aure, Moldespeiderne 2 representanter til Speiderforum: Janette K. Lilleeide, 1. Batnfjord og Gina Bjerkan, 1. Batnfjord Vedtak: Gina Bjerkan, 1. Batnfjord ble valgt til representant til Speiderforum med 20 stemmer. Elisa Høgset Aure, Moldespeiderne valgt til representant til Speiderforum med 15 stemmer. Janette K. Lilleeide, 1. Batnfjord fikk 10 stemmer VALG AV 2 REPRESENTANTER TIL ROVERFORUM Styremedlem Patrick Gule orienterte om Roverforum. Følgende hadde ordet: 3 Patrick Gule styremedlem. Følgende hadde svart ja til valgkomiteen: Markus Rånes, RBG Magnus Dale, 1. Fræna Elnesvågen Morten Leikarnes, 1. Fræna Elnesvågen Roy Henrik Andreassen, Moldespeiderne Katrine Tangen, 1. Batnfjord Elin Røvik, 1. Batnfjord 2 representanter til Roverforum: Katrine Tangen, 1. Batnfjord og Magnus Dale, 1. Fræna Elnesvågen 7

8 Vedtak: Elin Røvik, 1. Batnfjord ble valgt som representant til Roverforum med 11 stemmer. Magnus Dale, 1. Fræna Elnesvågen ble valgt som representant til Roverforum med 6 stemmer. Markus Rånes, RBG fikk 4 stemmer, Morten Leikarnes, 1. Fræna Elnesvågen fikk 1 stemme, Roy Henrik Andreassen, Moldespeiderne fikk 1 stemme og det var 1 blank stemme 5.8. VALG AV REVISOR Frode Sti, 3. Molde. Vedtak: Kretsstyrets forslag ble valgt ved akklamasjon VALG AV 2 ORDSTYRERE OG VARAORDSTYRER TIL KRETSTINGETS ÅRSMØTE 2011 Eivind Larsen, 3. Kristiansund Hilde M. Aure, 3. Fræna Aureosen Reidun Sem Kallestad, Moldespeiderne (vara) Nytt forslag til ordstyrer og varaordstyrer: Eivind Larsen, 3. Kristiansund og Reidun Sem Kallestad, Moldespeiderne innstilles som ordstyrere til årsmøte Det velges ikke vara. Ved frafall finner kretskontoret en ny ordstyrer. Vedtak: Det nye forslaget ble enstemmig vedtatt VALG AV VALGKOMITE FOR 2 ÅR Patrick Gule, RBG, som leder av valgkomiteen Hjalmar Hals, 3. Kristiansund Ole Selbekk, 1. Fræna Elnesvågen Vedtak: De foreslåtte ble valgt ved akklamasjon. 6. TILTAKSPLAN FOR 2010 Visekretsleder May-Britt Roald orienterte om tiltaksplan for 2010, sakspapirene side 22. 8

9 Følgende hadde ordet: 38 Odd Kjetil Sørgaard Moldespeiderne, 4 Bjørn Erik Hjellset styremedlem, 72 Martin Svenøy RBG, 74 Jan Arvid Gjeldnes Romsdal og Nordmøre, 1 Hjalmar Hals kretsleder, 7 Albert Holten 1. Batnfjord, 21 Hildrun Gjendemsjø 1. Fræna Elensvågen, 3 Patrick Gule styremedlem og 2 May-Britt Roald visekretsleder Endringsforslag: 1. Nytt mål / delmål: Lederkvalitet: Gruppene må sørge for at lederne tar førstehjelpskurs (NGF). Gruppene bør / skal ta kontakt med RBG for å hente inn instruktører til å holde kurset. 72. Martin Svenøy, RBG Vedtak: Forslaget falt med stort flertall. 2. Alder på samling for jenter som vandrerombudet skal gjennomføre, ønskes at det blir senket til 11 år 21. Hildrun Gjendemsjø, 1. Fræna Elnesvågen Vedtak: Forslaget falt med stort flertall. 3. Tiltak til grunntreningen: Plan for lederutvikling for gruppens ledere skal lages, både når det gjelder grunntrening og videre utdanning. Alle ledere som ikke har tatt NGF i 2009 tar dette på knutepunkt eller i samarbeid med RBG. 3. Patrick Gule, RBG Vedtak: Forslaget ble vedtatt med stort flertall. Kretsstyrets forslag vedtas som kretsens tiltaksplan for Vedtak: Kretsstyrets innstilling med det vedtatte tillegget fra 3 Patrick Gule, RBG ble vedtatt med stort flertall. 7. AKTIVITETSPLAN FOR 2010 Styremedlem Patrick Gule orienterte om aktivitetsplan for 2010, sakspapirene side 23. Følgende hadde ordet: 27 Hilde M. Aure 3. Fræna Aureosen, 71 Roy Kvamme RBG, 20 Ole Selbekk 1.Fræna Elnesvågen, 38 Odd Kjetil Sørgaard Moldespeiderne, 26 Ingrid Sandvik Svenøy 1.Fræna Elnesvågen, 43 Elisa Høgset Aure Moldespeiderne, 4 Bjørn Erik Hjellset styremedlem, 16 Jan-Ragnar Boland 2.Frei Rensvik, 217 Roy Henrik Andreassen Moldespeiderne, 1 Hjalmar Hals kretsleder, 3 Patrick Gule styremedlem, 214 Emilie Holten 1.Batnfjord, 13 Anna Grindvold 1.Batnfjord og 58 Heidi Kristine Kipperberg 3.Rauma Isfjorden Endringsforslag: 1. Foreslår at Jazzcamp kommer inn juli. 71 Roy Kvamme, RBG Vedtak: Forslaget ble vedtatt med stort flertall. 2. Flytte kretskonkurransen til juni og Nomade sommer til mai. 27 Hilde M. Aure 3. Fræna Aureosen 9

10 Vedtak: Forslaget ble vedtatt med stort flertall. 3. Vi foreslår å endre datoen for kretstinget fra januar til 29. januar. 20. Ole Selbekk 1. Fræna Elnesvågen og 21. Hildrun Gjendemsjø 1. Fræna Elnesvågen Vedtak: Forslaget falt med stort flertall. Kretsstyrets forslag vedtas som kretsens aktivitetsplan for Vedtak: Kretsstyrets innstilling med de vedtatte tilleggene fra 71. Roy Kvamme RBG og 27. Hilde M. Aure 3. Fræna Aureosen ble vedtatt med stort flertall. 8. BUDSJETT FOR 2010 Kretsleder Hjalmar Hals orienterte om budsjettet, sakspapirene side 24. Følgende hadde ordet: 70 Linda Susanne Grytten RBG, 74 Jan Arvid Gjeldnes Romsdal og Nordmøre, 22 Mats Grønset 1. Fræna Elnesvågen og 4 Bjørn Erik Hjellset styremedlem Endringsforslag: Foreslår at det gis kr 6.000,- til Roverombudet ,- kr blir da øremerket til støtte til Nasjonal Roverfemkamp 70 Linda Susanne Grytten, RBG Vedtak: Forlaget ble vedtatt med stort flertall Kretsstyrets forslag vedtas som kretsens budsjett for Kretsstyret gis fullmakt til omdisponering innenfor budsjettrammene. Dersom inntektsgrunnlaget svikter skal kretsstyret likevel kunne opprettholde utgiftsnivået. Vedtak: Kretsstyrets innstilling med det vedtatte forslaget fra 70 Linda Susanne Grytten RBG ble vedtatt med stort flertall. 9. ANDRE SAKER 9.1. CAMP-IN-CAMP UNDER JAMBOREEN I SVERIGE I 2011 Visekretsleder May-Britt Roald orienterer om saken, sakspapirene side 25. Hun fortsatte med å orientere om Jamboreen på den andre dagen i kretstinget. Følgende hadde ordet dag 1: 7 Albert Holten, 1. Batnfjord 43 Elisa Høgset Aure, Moldespeiderne 64 Kine Tokle, 3. Rauma Isfjorden 3 Patrick Gule, styremedlem 1 Hjalmar Hals, kretsleder 4 Bjørn Erik Hjellset, styremedlem 2 May-Britt Roald, visekretsleder 20 Ole Selbekk, 1. Fræna Elnesvågen 12 Gina Bjerkan, 1. Batnfjord 58 Heidi Kristin Kipperberg, 3. Rauma Isfjorden. 10

11 Følgende hadde ordet dag 2: 7 Albert Holten 1. Batnfjord, 16. Jan-Ragnar Boland 2 Frei Rensvik, 2 May-Britt Roald visekretsleder, 58 Heidi Kristin Kipperberg 3. Rauma Isfjorden, 217. Roy Henrik Andreassen Moldespeiderne og 1. Hjalmar Hals kretsleder. Kretsstyrets forslag: Kretsstyret foreslår at kretsen arrangerer sin egen camp-in-camp i Sverige i forbindelse med Jamboreen i Det søkes å oppnå samarbeid med de andre kretsene i fylket (NSF og K/M) under forutsetning av at dette ikke begrenser deltakerantallet for våre egne grupper. Tiltaket forutsetter at man snarest finner en prosjekt-leder og at denne i samråd med kretsstyret finner andre medlemmer til prosjektgruppen. Prosjektgruppen presenterer et prospekt for kretsstyret snarest mulig, hvorpå gruppene blir informert og invitert. Kretsstyrets forslag vedtas KK PÅ VÅREN Styremedlem Bjørn Erik Hjellset orienterte om saken, sakspapirene side 26. Følgende hadde ordet: 21 Hildrun Gjendemsjø 1. Fræna Elnesvågen, 202. Frode Finnøy Moldespeiderne, 43. Elise Høgseth Aure Moldespeiderne, 18. Ragnhild Myrseth Arnø 2. Frei Rensvik og 4. Bjørn Erik Hjellset styremedlem Kretsstyrets forslag: Kretsstyret foreslår at KK flyttes tilbake til våren. Dette gjennomføres allerede i 2010, men da uten at KK kvalifiserer til NM i Det søkes å oppnå avtale med flyselskap/reisebyrå slik at rimelig reise kan forhåndsbestilles uten at navn foreligger. Kretsstyrets forslag vedtas KK-REGLEMENTET Styremedlem Bjørn Erik Hjellset orienterte om KK-reglementet, sakspapirene side 27. Følgende hadde ordet: 70 Linda Susanne Grytten RBG, 3 Patrick Gule styremedlem og 217 Roy Henrik Andreassen Moldespeiderne. Kretsstyrets forslag: Kretsstyret foreslår at retningslinjene for KK gjennomgås av en egen arbeidsgruppe nedsatt av kretsstyret. Arbeidsgruppen skal bestå av representanter fra alle enheter (fra bever til rover) og fra kretsstyret. Målet skal være å revidere retningslinjene fra Viktige spørsmål vil være 11

12 tilnærming til NM-reglement, hvordan patruljedelen skal gjennomføres med tanke på minihaik kontra ikke haik, om og evt. hvordan bever- og roverenhetene tas inn, felles overnattingssted / leirbål for alle enhetene, osv. Arbeidsgruppen legger frem sitt forslag til kretsstyret høsten 2010 som så gjennomfører en høringsrunde blant gruppene. Kretsstyret innstiller overfor kretstinget i De nye retningslinjene skal gjelde fra KK i 2011 og kvalifisere til NM i Dersom arbeidsgruppen ønsker det, og de er kommet langt nok i arbeidet, er det mulig å teste ut enkelte aspekter av de nye retningslinjene på KK i 2010 i samråd med kretsstyret. Kretsstyrets forslag vedtas. Vedtak: Kretsstyrets innstilling ble vedtatt med stort flertall. 10. AKTUELL TIME Visekretsleder May-Britt Roald orienterte om hva aktuell time er. Følgende hadde ordet: 62. Ulla Helene Ytterli Tokle 3. Rauma Isfjorden, 207. Heidi Sørensen 3. Kristiansund, 38. Odd Kjetil Sørgaard Moldespeiderne, 3. Patrick Gule styremedlem, 217. Roy Henrik Andreassen Moldespeiderne, 2. May-Britt Roald visekretsleder og 74. Jan Arvid Gjeldnes Romsdal og Nordmøre. May-Britt Roald informerte om at Albert Holten 1. Batnfjord har sagt seg villig til å ta på seg prosjektledelsen av Camp in Camp 11. AVSLUTNING Visekretsleder May-Britt Roald overrakte blomster til ordstyrere og referenter. Teknisk arrangør fikk et kjelesett som Albert Holten tok i mot på vegne av 1. Batnfjord speidergruppe. Siv Birgitte Dalseth Hagen fikk blomster for den innsatsen hun har gjort i kretsstyret. Hjalmar Hals og Patrick Gule fikk blomster og kretskopp for den innsatsen de har gjort i kretsstyret. Odd Kjetil Sørgaard fikk blomster og kretskopp for den innsatsen han har gjort i kursregion. Jan-Ragnar Boland referent Reidun Sem Kallestad møteleder Peggy Haugnes referent Eivind Larsen møteleder Øyvind Halvard Vestad Ragnhild Harstad Gina Bjerkan valgt delegat valgt delegat valgt delegat 12

Referat fra Kretstingets årsmøte Aureosen, 31. jan. 1. feb. 2009

Referat fra Kretstingets årsmøte Aureosen, 31. jan. 1. feb. 2009 Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund Referat fra Kretstingets årsmøte Aureosen, 31. jan. 1. feb. 2009 1 Åpning Det 31. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund

Detaljer

Referat fra Kretstingets årsmøte Elnesvågen, februar 2008

Referat fra Kretstingets årsmøte Elnesvågen, februar 2008 Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund Referat fra Kretstingets årsmøte Elnesvågen, 2.-3. februar 2008 1 Åpning Det 30. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund

Detaljer

Referat fra kretstingets årsmøte 2014

Referat fra kretstingets årsmøte 2014 Referat fra kretstingets årsmøte 2014 1. Åpning Det 36. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund ble arrangert av 1. Rauma Åndalsnes og 3. Rauma Isfjorden i barneskolen på

Detaljer

Referat fra Kretstingets årsmøte Molde, februar 2005

Referat fra Kretstingets årsmøte Molde, februar 2005 Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund Referat fra Kretstingets årsmøte Molde, 5.-6. februar 2005 1. Åpning Det 27. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund ble

Detaljer

Referat fra Kretstingets årsmøte Kristiansund / Frei, februar 2006

Referat fra Kretstingets årsmøte Kristiansund / Frei, februar 2006 Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund Referat fra Kretstingets årsmøte Kristiansund / Frei, 4.-5. februar 2006 1. Åpning Det 28. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund

Detaljer

Referat fra kretsstyremøte 9/01-14 på Fylkeshuset, Molde

Referat fra kretsstyremøte 9/01-14 på Fylkeshuset, Molde Referat fra kretsstyremøte 9/0114 på Fylkeshuset, Molde Fra kretsstyret møtte: Synnøve Valle, Petter Hals, Magnus Dale, Heidi Sørensen, Beate Aure og Elise Aure Forfall: Siv Larsen og regnskapsfører Inger

Detaljer

Protokoll fra kretstingets årsmøte 2004

Protokoll fra kretstingets årsmøte 2004 Protokoll fra kretstingets årsmøte 2004 Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund 1. ÅPNING Det 26. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund (NSF) ble arrangert

Detaljer

Referat fra kretstingets årsmøte 2013

Referat fra kretstingets årsmøte 2013 Referat fra kretstingets årsmøte 2013 1. Åpning Det 35. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund ble arrangert av 1. Fræna Elnesvågen speidergruppe i kommunestyresalen i

Detaljer

Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund

Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund Referat fra Kretstingets årsmøte Isfjorden, 3.-4. februar 2007 1. Åpning Det 29. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund

Detaljer

2.1. GODKJENNING AV DELEGATER

2.1. GODKJENNING AV DELEGATER 1. ÅPNING Det 25. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund (NSF) ble arrangert på Batnfjordsøra i Gjemnes kommune, 1.-2. februar 2003, stedet hvor vi løste opp Norsk speiderguttforbunds

Detaljer

Referat fra Kretstingets årsmøte

Referat fra Kretstingets årsmøte Referat fra Kretstingets årsmøte Kristiansund, 3.-4. februar 2001 1. ÅPNING Det 23. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund ble arrangert av 3. Kristiansund speidergruppe.

Detaljer

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 6. mars 2011 kl. 18.30 på Grendehuset i Fevang (se vedlagt veibeskrivelse) Innkalling sendes kun til gruppenes

Detaljer

SPEIDERNES HUS I MOLDE

SPEIDERNES HUS I MOLDE Tirsdag 16.2. 2016 ble Rådets årsmøte for Speidernes Hus i Molde avholdt. 01. ÅPNING Styreleder Jan K. Svendsen åpnet årsmøtet ved å ønske alle vel møtt og ba forsamlingen være med å synge La oss si det

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Referat fra Kretstingets årsmøte 10. mars 2015 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Side 1 Kretsleder Knut Dahlgren, Kjølberg MS

Detaljer

Referat fra Kretstingets årsmøte Innfjorden, februar 2002

Referat fra Kretstingets årsmøte Innfjorden, februar 2002 1. ÅPNING Det 24. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund (NSF) ble arrangert i Innfjorden i Rauma kommune, 2.-3. februar 2002. Teknisk arrangør var 4. Rauma Innfjorden

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

Kretstingets årsmøte 2013

Kretstingets årsmøte 2013 Kretstingets årsmøte 2013 Kommunehuset, Elnesvågen 2.-3. februar 2013 Det 35. ordinære kretsting Side 1 Innhold Sak 2.4: Innkalling... 3 Sak 2.5: Saksliste... 4 Sak 2.1: Kretstingets medlemmer... 7 Sak

Detaljer

FOLLO KRETS. Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut.

FOLLO KRETS. Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut. FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars 2011 Sted: Seiersten ungdomsskole i Drøbak Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut. SAK 1/2011

Detaljer

... 1. Åpning. 1.3. Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting 2005. Han presenterte også kretsstyret.

... 1. Åpning. 1.3. Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting 2005. Han presenterte også kretsstyret. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 27. ordinære årsmøte i kretsting 15. mars 2005 Protokoll Kretstinget ble holdt på Tjensvoll Bydelshus med 2. Stavanger speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap.

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 35. ordinære årsmøte i kretsting 5.mars 2013 Protokoll Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets På Saksvik skole på Vikhamar. 1. Åpning Flaggutrulling og flaggsangen. Velkomsthilsen ved visekretsleder Gøril Holmvassdal. 2. Konstituering 2.1 Godkjenning

Detaljer

Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund. Kretstingets årsmøte. Elnesvågen, februar 2008

Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund. Kretstingets årsmøte. Elnesvågen, februar 2008 Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund Kretstingets årsmøte 2008 Elnesvågen, 2. 3. februar 2008 INNKALLING TIL KRETSTINGETS ÅRSMØTE (Sak 2.4) Med dette innkalles det til Romsdal og Nordmøre

Detaljer

Ekstraordinært kretsting 2016

Ekstraordinært kretsting 2016 Ekstraordinært kretsting 2016 Dette heftet tilhører: Navn Gruppe Møtedokument ekstraordinært Kretstinget 2016: Utgitt av Romsdal og Nordmøre Krets av Norges Speiderforbund Tekst: Kretsstyret og kretskontoret

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 37. ordinære årsmøte i kretsting 3.mars 2015 Protokoll Kretstinget ble holdt på The Stage, Internasjonalt hus med Hinna speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Speidergruppene i Porsgrunn

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Speidergruppene i Porsgrunn Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Speidergruppene i Porsgrunn Stridsklev kirke 7. mars 2012 kl. 18:30 7.mars 2012 REFERAT ÅRSMØTE side 1 av 8 Årsmøtet ble holdt i Stridsklev

Detaljer

Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 25. februar 2014 kl. 18.30 på Fevang Sak 1/14 Konstituering a) valg av møteleder Vedtak: Per Espen Todal, Hortenspeiding

Detaljer

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien 17. Oktober 2017 kl. 18:30 17. oktober 2017 KRETSTING I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1

Detaljer

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund Gulset Kirke 20. Oktober 2015 kl 18.30 20. oktober 2015 KRETSTING I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1 av 6 Medlemmer av KRETSTINGET er i henhold

Detaljer

Referat fra Kretsting Sør-Trøndelag krets

Referat fra Kretsting Sør-Trøndelag krets Referat fra Kretsting 09.11.2013 Sør-Trøndelag krets Frikirken Trondheim 1. Åpning Flaggrulling av Sebastian Skjetne (Trondheim FSK). Velkomsthilsen av Anders Sveen (Stjørdal). 2. Konstituering 2.1 Godkjenning

Detaljer

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt. ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund Postadresse: Postboks 228,1891 Rakkestad Telefon: 93 24 98 90 Bankgiro:1090.24.66970 Referat fra Kretstinget 2015 1. KONSTITUERING v/ Kretsleder 1.1 Valg av

Detaljer

Referat fra arbeidshelg i kretsstyret på Hoem i Fræna fra fredag 8. Mars til lørdag 9. mars

Referat fra arbeidshelg i kretsstyret på Hoem i Fræna fra fredag 8. Mars til lørdag 9. mars Referat fra arbeidshelg i kretsstyret på Hoem i Fræna fra fredag 8. Mars til lørdag 9. mars Fra kretsstyret møtte: Synnøve Valle, Petter Hals, Elisa Aure, Magnus Dale, Heidi Sørensen, Beate Aure og Siv

Detaljer

REFERAT FRA KRETSTING 22. OKTOBER Sør-Trøndelag krets av Norges Speiderforbund -

REFERAT FRA KRETSTING 22. OKTOBER Sør-Trøndelag krets av Norges Speiderforbund - REFERAT FRA KRETSTING 22. OKTOBER 2006 - Sør-Trøndelag krets av Norges Speiderforbund - Sak 1 - ÅPNING Flaggutrulling og flaggsangen. Velkomsthilsen ved kretsleder Gerdine Selbekk. Sak 2 - KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2016

Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2016 Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Foto: Tove Arntzen Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr - 10. mars 2016 Speidere vil ut - Patruljen tar ansvar - Speiding når flere www.fredrikstadspeiderne.no

Detaljer

K R E T S T I N G 2014

K R E T S T I N G 2014 K R E T S T I N G 2014 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund SØNDAG 2. MARS 2014 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård rett overfor speiderkontoret. Oppmøte for registrering

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund 24.03.10

Referat fra årsmøtet i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund 24.03.10 1 Referat fra årsmøtet i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund 24.03.10 Antall fremmøtte med stemmerett: 51, 2 uten stemmerett Av disse er 15 speiderdelegater. Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning

Detaljer

ABspeiderne.no Norges Speiderforbund Wøien Gård, Gml. Lommedalsv 33, 1339 VØYENENGA

ABspeiderne.no Norges Speiderforbund Wøien Gård, Gml. Lommedalsv 33, 1339 VØYENENGA ABspeiderne.no Norges Speiderforbund Wøien Gård, Gml. Lommedalsv 33, 1339 VØYENENGA Protokoll fra kretsting 2009/1 Tlf: 67 13 60 32 Org.nr: 971429593 Hjemmeside: abspeiderne.no E-post: post@abspeiderne.no

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Kantinen i Herøya Næringspark, Porsgrunn kommune Tormod Gjestlands veg 16 4. juni 2012 kl. 18:30 4. juni 2012 ÅRSMØTE I GRENLAND

Detaljer

Protokoll fra Korpstinget 16.-17.april 2005 i Fredrikstad

Protokoll fra Korpstinget 16.-17.april 2005 i Fredrikstad Protokoll fra Korpstinget 16.-17.april 2005 i Fredrikstad Åpning Åpning av Korpstinget ved Vidar Hermansen, gruppeleder i Fredrikstad MS, og visekorpsleder Sverre Sivertsen. Velkomsthilsener Varaordfører

Detaljer

K R E T S T I N G 2011

K R E T S T I N G 2011 K R E T S T I N G 2011 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 2. MARS 2011 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 28. ordinære årsmøte i kretsting 14. mars 2006 Protokoll Kretstinget ble holdt på samfunnshuset på Kvernaland med Kverneland speidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Kretstinget ble holdt i kantinen til BP Norge med Godeset speidergruppe som vertskap.

Kretstinget ble holdt i kantinen til BP Norge med Godeset speidergruppe som vertskap. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 36. ordinære årsmøte i kretsting 4.mars 2014 Protokoll Kretstinget ble holdt i kantinen til BP Norge med Godeset speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe

Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe Protokoll ØØK av NSF Kretsting 09. februar 2014 Sted: Tomter Skole Tid: 12.00 17.00 Sak 1. Konstituering Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe

Detaljer

Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub

Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub Sted: Scandic Hotel, Tromsø Tid: Fredag 28. februar 2014 kl. 18.00. Leder i Norsk Gordonsetter Klub, Bjørnar Boneng, ønsket velkommen til Tromsø

Detaljer

Fredrikstad krets av Norges speiderforbund. Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2017

Fredrikstad krets av Norges speiderforbund. Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2017 Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr - 16. mars 2017 1 Innkalling og sakspapirer til kretstingets årsmøte for speideråret 2016 38. ordinære

Detaljer

Utskrift av protokoll fra kretsting for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Utskrift av protokoll fra kretsting for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Utskrift av protokoll fra kretsting for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Mandag 27. oktober 2008 kl. 18.30 på Speiderhuset ved festningen i Horten. Delegatene ble først ledet inn i en rundløype

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Ungdomshuset til KFUK/KFUM Ved Skien kirke. 5. mars 2009 kl. 18:30

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Ungdomshuset til KFUK/KFUM Ved Skien kirke. 5. mars 2009 kl. 18:30 Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Ungdomshuset til KFUK/KFUM Ved Skien kirke 5. mars 2009 kl. 18:30 Sak 1 Konstituering av møtet 1.1 Godkjenning av innkalling og saksliste Følgende

Detaljer

Kretsting i Sør-Trøndelag krets

Kretsting i Sør-Trøndelag krets Kretsting i Sør-Trøndelag krets 18.10.2015 kl. 13.00 15.00 Denne innkallinga er sendt til gruppelederne i kretsen. Gruppeleder må sørge for at papirene blir gjort kjent i egen gruppe. Husk at minst 1/3

Detaljer

Kretstingets årsmøte 2017

Kretstingets årsmøte 2017 Kretstingets årsmøte 2017 Molde, Molde kommune 4. februar Dette heftet tilhører: Navn Gruppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Sak 2.4: Innkalling... 3 Sak 2.5: Saksliste... 4 Sak 2.1: Kretstingets

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet på Tanem skole i Klæbu

Protokoll fra årsmøtet på Tanem skole i Klæbu Sør-Trøndelag krets Norges speiderforbund Protokoll fra årsmøtet 07.02.2004 på Tanem skole i Klæbu 1. Åpning Flaggheising. Flaggsangen. Velkomsthilsen ved kretsstyremedlem Kjersti Føllesdal. 2. Konstituering

Detaljer

Kretstingets årsmøte 2012

Kretstingets årsmøte 2012 Kretstingets årsmøte 2012 Ynglingforeningen, Kristiansund 28.-29. januar 2012 Det 34. ordinære kretsting Side 1 Innhold Sak 2.4: Innkalling... 3 Sak 2.5: Saksliste... 4 Sak 2.1: Kretstingets medlemmer...

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 30. ordinære årsmøte i kretsting 11. mars 2008 Protokoll Kretstinget ble holdt på Røde Kors-huset på Bryne med Bryne speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Årsberetning 2014. Årsberetning Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund 2014

Årsberetning 2014. Årsberetning Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund 2014 1. Organisasjon 1.1Kretsstyret Kretsstyrets sammensetning før årsmøtet Kretsleder; Trond Willersrud Visekretsleder; Kenneth Strømmen Styremedlemmer; Helge Jensen Thina Amalie Rossø Henrik Bowitz Varamedlemmer;

Detaljer

Innkalling til kretsting

Innkalling til kretsting MEMBER OF THE WORLD ORGANIZATION OF THE SCOUT MOVEMENT (WOSM) AND THE WORLD ASSOCIATION OF GIRL GUIDES (WAGGGS) WITH 35 MILLION MEMBERS IN MORE THAN 200 COUNTRIES AND TERRITORIES Hordaland Krins av Norges

Detaljer

Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Åfoss idrettshus. 16. oktober 2012 kl. 18:30

Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Åfoss idrettshus. 16. oktober 2012 kl. 18:30 Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund Åfoss idrettshus 16. oktober 2012 kl. 18:30 Gruppeleder i 1. Skotfoss ønsker oss velkommen til Åfoss idrettshus. Hanne Birte forteller litt

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Endelig Inkalling til Kretsting Sak 1/2012 Konstituering Sak2/2012 - Årsapport 2011 Sak 3/2012 Regnskap 2011 Sak 4/2012 Budsjett 2012 Kretsstyret innkaller til kretsting

Detaljer

Beslutningsprotokoll fra ekstraordinært representantskapsmøte og ledermøte i NORILCO. Avholdt 18. april 2015.

Beslutningsprotokoll fra ekstraordinært representantskapsmøte og ledermøte i NORILCO. Avholdt 18. april 2015. Beslutningsprotokoll fra ekstraordinært representantskapsmøte og ledermøte i NORILCO. Avholdt 18. april 2015. Ordveksling Sak Protokoll Antall stemmer: 78 ved møtestart. Åpning av ekstraordinært representantskapsmøte

Detaljer

Referat fra årsmøte i Sør-Trøndelag krets i Lånke menighetshus, Stjørdal

Referat fra årsmøte i Sør-Trøndelag krets i Lånke menighetshus, Stjørdal Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund Org nr: 971 516 437 Referat fra årsmøte i Sør-Trøndelag krets 13.04.2016 i Lånke menighetshus, Stjørdal 1. Åpning v/stjørdal speidergruppe Åpning med flaggutrulling

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND

RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV ORGANISASJONSKART RYVARDEN KRETS... 2 HUSKELISTE FOR STYRE, UTVALG OG KOMITEER... 3 KRETSTINGETS ÅRSMØTE... 4 VALG... 5 ROVERTINGETS ÅRSMØTE... 6 KRETSSTYRET... 7 BETALING

Detaljer

Kretsting Sør-Trøndelag krets

Kretsting Sør-Trøndelag krets Kretsting Sør-Trøndelag krets 12.11.2017 kl. 12.00 16.00 Gimse Ungdomskole Melhus Åpent for registrering av delegater fra 11:30 Denne innkallinga er sendt til gruppelederne i kretsen. Gruppeleder må sørge

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 22. ordinære årsmøte i kretsting 19. mars 2000 Protokoll Kretstinget ble holdt på Tananger ungdomsskole med 1. Tananger sjø som vertskapsgruppe. Møtets varighet

Detaljer

Denne innkallingen distribueres til Gruppeledere, som igjen distribuerer denne til sine respektive ledere og tingmedlemmer

Denne innkallingen distribueres til Gruppeledere, som igjen distribuerer denne til sine respektive ledere og tingmedlemmer 29. september 2010 TIL KRETSTINGETS HALVÅRSMØTE Du innkalles herved til kretstingets halvårsmøte 13.oktober 2010. Vi starter kl.1900, og tar sikte på å være ferdig kl. 2100. Halvårsmøtet vil være på Speiderhuset

Detaljer

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 Kretsting ble i år ikke holdt sammen med Norges KFUK-KFUM, Agder Krets Vi hadde skiftet ukedag fra søndag til fredag for å prøve om dette

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

Protokoll AAOKs 67. ordinære kretsting. Abel ungdomsskole, Gjerstad

Protokoll AAOKs 67. ordinære kretsting. Abel ungdomsskole, Gjerstad Protokoll AAOKs 67. ordinære kretsting Abel ungdomsskole, Gjerstad 25.02.2013 Sak 1 Åpning Leder Terje Urfjell åpnet tinget og ønsket delegater og observatører fra klubbene velkommen. Sak 2 Konstituering

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 26. ordinære årsmøte i kretsting 16. mars 2004 Protokoll Kretstinget ble holdt på Skeie skole med Hundvåg 1 og Hundvåg MS speidergrupper som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Speidergruppene i Porsgrunn

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Speidergruppene i Porsgrunn Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Speidergruppene i Porsgrunn Kantinen Herøya Næringspark 4.juni 2012 kl. 18:30 4.juni 2012 REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE side 1 av 5 Sak 1:

Detaljer

Protokoll fra Speiderstyrets møte 12. juni 2003 Dok. nr. 78/03 Referat fra Arbeidsutvalgets møte 24. juni 2003 Dok. nr. 79/03

Protokoll fra Speiderstyrets møte 12. juni 2003 Dok. nr. 78/03 Referat fra Arbeidsutvalgets møte 24. juni 2003 Dok. nr. 79/03 Norges speiderforbund Dok. nr. 90/03 Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo Sak nr. 71/03 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 19. AUGUST 2003 Møtet ble holdt på Forbundskontoret i Øvre Vollgate 9, Oslo Følgende deltok

Detaljer

Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets

Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets 15.-16.10.2005 på Oppdal Trondheim 02.10.05 Denne innkallingen er sendt til gruppeledere, direktemedlemmer, husrådet og regnskapsfører. Gruppeleder må sørge

Detaljer

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger TING 2017 Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 1.april 2017 Levanger 1 1 Velkommen til Kretsting Nord-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(NTGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet NTGTK samt

Detaljer

Kretsting Sør-Trøndelag krets

Kretsting Sør-Trøndelag krets Kretsting Sør-Trøndelag krets 16.10.2016 kl. 13.00 17.00 Brettingen kystfort Denne innkallinga er sendt til gruppelederne i kretsen. Gruppeleder må sørge for at papirene blir gjort kjent i egen gruppe.

Detaljer

10.10.2012 Oslospeiderne av NSF, 93 04 06 83/ post@oslospeiderne.no - Pb 6927 St. Olavs plass, 0130 Oslo

10.10.2012 Oslospeiderne av NSF, 93 04 06 83/ post@oslospeiderne.no - Pb 6927 St. Olavs plass, 0130 Oslo Til kretstingets representanter Innkalling sendes kun elektronisk og til alle medlemmer over 15 år. Representanter til tinget velges av gruppetinget (se under). Delegater meldes på via medlemssystemet,

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Referat fra Follo Krets' kretsting søndag 7.mars 2010 Myrvolls gruppeleder ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut. SAK 1/10 Konstituering Godkjent 1.1 Godkjenning

Detaljer

Referat fra kretsting for Nordre Nordland krets av Norges KFUK-KFUM-speidere Nusfjord 14.2.15 kl. 16.30

Referat fra kretsting for Nordre Nordland krets av Norges KFUK-KFUM-speidere Nusfjord 14.2.15 kl. 16.30 Referat fra kretsting for Nordre Nordland krets av Norges KFUK-KFUM-speidere Nusfjord 14.2.15 kl. 16.30 Følgende grupper var representert: Ballstad, Ballangen, Bøstad, Bodø, Bodin, Sørvågen, Ørnes, Øksnes,

Detaljer

Referat fra årsmøte i Sør-Trøndelag krets

Referat fra årsmøte i Sør-Trøndelag krets Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund Org nr: 971 516 437 Referat fra årsmøte i Sør-Trøndelag krets 26.01.2014 i Hemne Samfunnshus, Kyrksæterøra. 1. Åpning Åpning kl 12.06 med flaggutrulling av

Detaljer

Årsmøte i Sør-Trøndelag krets

Årsmøte i Sør-Trøndelag krets Årsmøte i Sør-Trøndelag krets 10.03.2011 kl. 18.30-21.00 NTNU Gløshaugen Trondheim, 24.02.11 Denne innkallinga er sendt til gruppeledere, direktemedlemmer, husrådet og regnskapsfører. Gruppeleder må sørge

Detaljer

L-02/12 Innkalling Innkallingen ble godkjent. Oslo&Akershus: Ønsker å få presentert kandidatene til valg før lunsj.

L-02/12 Innkalling Innkallingen ble godkjent. Oslo&Akershus: Ønsker å få presentert kandidatene til valg før lunsj. Sted: Clarion Hotel Stavanger Teknisk arrangør: Rogaland Tilstede: Se egen liste Fredag kveld Rogaland fylkeslag hadde en velkomstquiz. LØRDAG L-01/12 Åpning Leder av CISV Norge, Jostein Sydnes, ønsket

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Protokoll Ammehjelpens 39. generalforsamling Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Kretstingets årsmøte 2015

Kretstingets årsmøte 2015 Kretstingets årsmøte 2015 Dette heftet tilhører: Navn Gruppe Møtedokument Kretstinget 2015: Utgitt av Romsdal og Nordmøre Krets av Norges Speiderforbund Tekst: Kretsstyret og kretskontoret Design: Petter

Detaljer

Kretstingets årsmøte, Flatanger

Kretstingets årsmøte, Flatanger Kretstingets årsmøte, Flatanger 14.02.04. Referat. Sak.1. Åpning. Årsmøtet ble innledet med lystenning og hilsen fra hver av de representerte gruppene. Sak 2. Konstituering. A. Godkjenning av delegater.

Detaljer

Referat fra UngOrgs årsmøte

Referat fra UngOrgs årsmøte Referat fra UngOrgs årsmøte 09.3.2017 Styreleder Trine Jakobsen Rydland ønsker velkommen Sak 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere Valg av ordstyrer Vedtak: Steffen Mio Kristiansen

Detaljer

Referat fra årsmøte Sør-Trøndelag krets

Referat fra årsmøte Sør-Trøndelag krets Referat fra årsmøte 17.03.2007 Sør-Trøndelag krets I Trondheim Frikirke 1. Åpning Flaggutrulling og flaggsangen. Velkomsthilsen ved kretsleder Gerdine Selbekk. 2. Konstituering 2.1 Godkjenning av tingrepresentantene.

Detaljer

Referat fra årsmøte i Sør-Trøndelag krets

Referat fra årsmøte i Sør-Trøndelag krets Referat fra årsmøte 02.02.08 i Sør-Trøndelag krets i Klæbu 1. Åpning Flaggutrulling og flaggsangen. Velkomsthilsen ved kretsstyremedlem Margrete Duna. 2. Konstituering 2.1 Godkjenning av tingrepresentanter.

Detaljer

Endelig kretstingsinnkalling 2014

Endelig kretstingsinnkalling 2014 Endelig kretstingsinnkalling 2014 Sak 1/2014 - Konstituering 1/1 - Godkjenning av innkalling og saksliste årsmøtet 2014 1/2 - Valg av møteleder 1/3 - Godkjenning av forretningsorden (Se forslag til endring

Detaljer

Årsmøte i gruppeting 2017 Slottet, 22. februar kl 18-20

Årsmøte i gruppeting 2017 Slottet, 22. februar kl 18-20 Årsmøte i gruppeting 2017 Slottet, 22. februar kl 18-20 Saksliste 1) Konstituering A) Godkjenning av forretningsorden B) Godkjenning av innkalling C) Valg av ordstyrer D) Valg av referent E) Valg av 2

Detaljer

K R E T S T I N G 2012

K R E T S T I N G 2012 K R E T S T I N G 2012 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 7. MARS 2012 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

PROTOKOLL KORPSTING 2009

PROTOKOLL KORPSTING 2009 PROTOKOLL KORPSTING 2009 Fredrikstad 27.-29.3.09 Åpning/hilsener Korpsleder ønsket velkommen til korpsting og MS-treff. Hilsen fra varaordfører i Fredrikstad, Ingrid Willoch Hilsen fra tilsynsmann i Metodistkirken,

Detaljer

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim TING 2017 Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 18.mars 2017 Trondheim 1 1 Velkommen til Kretsting Sør-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(STGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet STGTK samt

Detaljer

Protokoll årsmøte 2015 Innsetmerket Gisingerbekken utmarkslag. Tellekorps: Oddbjørn Klett og Erik Dale

Protokoll årsmøte 2015 Innsetmerket Gisingerbekken utmarkslag. Tellekorps: Oddbjørn Klett og Erik Dale 1. Valg av møteleder Styrets forslag: Frøydis Aalberg Jacobsen Protokoll årsmøte 2015 Innsetmerket Gisingerbekken utmarkslag Frøydis Aalberg Jacobsen ble enstemmig valgt til møteleder. 2. Valg av protokollfører

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB Siggerud skole 12.april kl.18.00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 9 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet. De 9 stemmeberettigede

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Jarlsberg Konferansesenter, Tønsberg LØRDAG 26. april 2014 KL 10.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER 3. a) Godkjenning

Detaljer

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde Regionsting 2017 Søndag 19. mars 2017, kl. 1530 Idrettssenteret, Molde Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. Sak 3

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 4. mars 2006 kl 1500 Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved Oddvar Linnes 2. Innledning om DIS og DIS-Finnmark ved leder Finn Karlsen 3. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

Årsberetningen 2010, slik den ble presentert på Landsmøtet.

Årsberetningen 2010, slik den ble presentert på Landsmøtet. Sted: Scandic City Bergen Teknisk arrangør: Hordaland/Bergen Tilstede: Se egen liste Fredag kveld Bergen lokallag hadde en liten velkomstaktivitet. LØRDAG L-01/11 Åpning Magnus Kalvå/Bergen lag åpnet Landsmøtet

Detaljer

Referat årsmøte i Tele-Busk krets

Referat årsmøte i Tele-Busk krets Referat årsmøte i Tele-Busk krets Årsmøtet avholdt på Speiderheimen i Notodden, torsdag 10 mars 2011 kl 19.00. 1. Åpning med godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og saksliste ble godkjent.

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.45 Kl 09.30 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes TING 2017 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting Lørdag 11.mars 2017 Vestnes 1 1 Velkommen til Kretsting Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets(mrgtk) har gleden av å invitere lag

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Kretsting søndag 6. mars klokken 1830. Sted: Furuly menighetssenter, Råde Sak 0/2013 - Mat Sak 1/2013 Konstituering Sak2/2013 - Årsrapport 2012 Sak 3/2013 Regnskap

Detaljer

Referat ANSAs 61. ordinære generalforsamling august 2017

Referat ANSAs 61. ordinære generalforsamling august 2017 Referat ANSAs 61. ordinære generalforsamling 4. - 5. august 2017 Fredag 4. august 1. Møteåpning 1.1 Åpning Åpning ved president Ole Kristian Bratset 1.2 Valg av delegat til presidiet Thea Holland valgt

Detaljer