Referat fra Kretstingets årsmøte Aureosen, 31. jan. 1. feb. 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra Kretstingets årsmøte Aureosen, 31. jan. 1. feb. 2009"

Transkript

1 Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund Referat fra Kretstingets årsmøte Aureosen, 31. jan. 1. feb Åpning Det 31. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund ble arrangert av 3. Fræna Aureosen speidergruppe ved Aureosen skole i Fræna kommune. Møtet startet med at en leder fra arrangørgruppen rullet ut flagget mens vi sang nr 223, Fold deg ut vårt frihetsmerke. På vegne av lederne i 3. Fræna Aureosen ønsket gruppeleder Hilde Aure velkommen til bygda. Hun fortalte litt om arrangementet, om overnatting, bespisning, osv. Synnøve Valle ledet lysseremonien. Først kom en speider fra gruppen som vant KK sist, 3. Rauma Isfjorden med sitt lys og deretter tente en representant fra hver av de deltakende gruppene et lys og plasserte det i vinduene i salen ved kretsstyret. Kretsleder Hjalmar Hals ønsket så deltakerne velkommen til kretstingets årsmøte. Han håpte på et spennende kretsting med gode diskusjoner. Han håpte også på tilbakemeldinger fra speiderne i kretsen på det arbeidet kretsstyret har gjort det siste året. Aud Solveig Malmedal Pedersen fra Fræna kommune hilste kretstinget velkommen til Fræna og hadde en orientering om kommunen. Deretter hilste speiderstyremedlem Lars Flateby fra Speiderstyret og leirsjef Tore Arnesen fra landsleirkomiteen. Kretslederen takket de av med noen gode ord og overrekte hver av dem en kretskopp hver. Kretsleder Hjalmar Hals og visekretsleder Inger Marit Ramstad ønsket 12 nye ledere velkommen i kretsen, etter at de i løpet av 2008 hadde inngått sine lederavtaler. Deretter ble Siv Larsen, 1. Batnfjord ønsket velkommen som godkjente leder i Norges speiderforbund. Peggy Haugnes, 1. Batnfjord, Synnøve Valle, 3. Fræna Aureosen og Hildrun Gjendemsjø, 1. Fræna Elnesvågen fikk tildelt Bronsjeknappen med diplom for fullført grunntrening for ledere. Bjørn Erik Hjellset, 2. Molde, Synnøve Soleim, 4. Rauma Innfjorden og Sissel Harstad, 1. Batnfjord fikk tildelt Tiårstegnet med diplom. Gro Siljan Børset, annen krets og Øyvind Gaarder, 2. Frei Rensvik har også vært ledere i ti år. Møtelederne Reidun Sem Kallestad og Odd Kjetil Sørgaard inntok så sine plasser og ønsket velkommen til samarbeid. 2 Konstituering 2.1 Godkjenning av delegater Ajourført liste viste at det var 46 delegater og 12 observatører til stede. Kretsstyrets innstilling: Delegatene godkjennes etter gjennomgang og med de framlagte forandringer. Dag to var det 50 delegater og 10 observatører

2 2.2 Godkjenning av forretningsorden Kretsstyrets innstilling: Forretningsorden for årsmøtet godkjennes. 2.3 Valg av 2 referenter Kretsstyrets innstilling: Jan-Ragnar Boland, 2. Frei Rensvik og Peggy Haugnes, 1. Batnfjord. 2.4 Godkjenning av innkalling og sakliste Kretsstyrets innstilling: Innkalling og sakliste godkjennes. 2.5 Valg av 3 medlemmer til å undertegne protokollen. Kretsstyrets innstilling: Synnøve Solheim, 4. Rauma Innfjorden, NN og Maria Hoem, 3. Fræna Aureosen. Vedtak: Følgende ble valgt til å undertegne protokollen. 29 Maren Kroknes, 3. Fræna Aureosen, 7 Sissel Harstad, 1. Batnfjord, 60 Synnøve Solheim, 4. Rauma Innfjorden 2.6 Valg av tellekorps. Kretsstyrets innstilling: Sissel Høgset, Moldespeiderne, Mårten Leikarnes, 1. Fræna Elnesvågen og Pernille Myklebostad, 3. Rauma Isfjorden. Vedtak: Følgende ble valgt til tellekorps. 207 Torstein Malmedal, 1. Fræna Elnesvågen, 208 Pernille Myklebostad, 3. Rauma Isfjorden og 204 Frode Finnøy, Moldespeiderne Alle delegatene og observatørene gikk så til forskjellige Møtepunkt, 1) Møtepunkt Utopia gruppebidrag v/tore og Berit, 2) Møtepunkt Utopia program v/ragnhild, Jan Arvid, May Britt, Roy Henrik og Bjørn Erik, 3) Møtepunkt Tiltaksplan 2009 v/synnøve og Lars og 4) Møtepunkt KK v/patrick og Inger Marit. Speiderne og en del av roverne gikk til Bøllekurs. Informasjon om møtepunkt ved Jan Arvid på tiltaksplan skal det komme inn forslag under møtepunkt, det vil være mulig å komme med innspill på høst KK under dette møtepunktet. Ruller på møtepunktene ca 20 minutter på hvert. Oppstart etter pause med oppdatering av delegater og observatører. 3 Styrets beretning Kretsleder Hjalmar Hals la frem styrets beretning for Antall betalende medlemmer i kretsen i 2008 ble opplyst til å være 402, en økning på tjue fra samme tid i fjor. Pr hadde kretsen 426 aktive medlemmer. Følgende hadde ordet: 204 Frode Finnøy, Moldespeiderene, 57 Heidi Kipperberg 3. Rauma Isfjorden, 32 Eivind Larsen 3 Kristiansund, 68 Jan Arvid Gjeldnes Romsdal og Nordmøre krets. Kretsstyrets innstilling: Styrets beretning for året 2008 godkjennes. 2

3 3.1 Rapport fra Kursregionen Regional kurskoordinator i Region K Odd Kjetil Sørgaard la frem rapporten. Følgende hadde ordet: 68 Jan Arvid Gjeldnes Romsdal og Nordmøre krets, 32 Eivind Larsen, 3. Kristiansund, 205 Odd Kjetil Sørgård Moldespeiderne, 19 Ole Selbekk, 1. Fræna Elnesvågen. Kretsstyrets innstilling: Rapporten fra Kursregionen tas til etterretning. Merknad: Kretstinget er kjent med at kretsstyret ikke er enig i kravene for godkjenning av leder slik de fremstår i kursregionens styringsdokument og at kretsstyret vil utarbeide forslag til ny tekst som fremmes de fire kretsstyrene for vedtak. Kretstinget støtter kretsstyret i dets oppfatning av at endringer i styringsdokumentet skal vedtas av alle de fire kretsstyrene når disse hver for seg er vedtaksdyktige. 3.2 Rapport fra Roverombudet Roverombud Patrick Gule la frem rapporten. Følgende hadde ordet: 32 Eivind Larsen, 3. Kristiansund, 1 Hjalmar Hals Kretsleder. Kretsstyrets innstilling: Rapporten fra Roverombudet tas til etterretning. 3.3 Rapport fra turkomite kanotur Tursjef Eivind Larsen la frem rapporten. Kretsstyrets innstilling: Rapporten fra turkomiteen tas til etterretning. Turkomiteen v/eivind Larsen viste også et bildeshow fra turen. Medlemmene i turkomiteen fikk tildelt hver sin kretskopp av kretslederen. 4 Regnskap for 2008 med kommentarer og revisors beretning. Kretssekretær Jan Arvid Gjeldnes la frem regnskapet og revisors beretning. Følgende hadde ordet: 204 Frode Finnøy Moldespeiderene, 22 Kari Kjørsvik, 1. Fræna Elnesvågen, 36 Reidun Sem Kallestad Moldespeiderne, 20 Hildrun Gjendemsjø 1Fræna Elnesvågen 1 Hjalmar Hals Kretsleder, 68 Jan Arvid Gjeldnes, Romsdal og Nordmøre krets, 32 Eivind Larsen 3. Kristiansund, 65 Roy Henrik Andreassen RBG. Kretsstyrets innstilling: Regnskap for perioden godkjennes. Årets underskudd, kr ,36 belastes egenkapitalen. 5 Valg 59 Kari Øyen Hjelden 4. Rauma Innfjorden fra valgkomiteen presenterte de foreslåtte kandidatene som stilte til valg. 5.1 Valg av visekretsleder for 2 år. Følgende hadde svart ja til valgkomiteen: May-Britt Roald, 3. Fræna Isfjorden. 3

4 Følgende hadde ordet: Valgkomiteens innstilling: May-Britt Roald, 3. Rauma Isfjorden. Vedtak: May-Britt Roald, 3. Rauma Isfjorden ble valgt til visekretsleder for 2 år ved akklamasjon. 5.2 Valg av 2 styremedlemmer for 2 år. Følgende hadde svart ja til valgkomiteen og var framleis valgbare: Bjørn Erik Hjelset, Kristel Magerøy, Grethe Bjerkan, Inger Marit Ramstad, Petter Hals, Synnøve Valle. Følgende hadde ordet: 5 May-Britt Roald 3. Rauma Isfjorden, 59 Kari Øyen Hjelden 4. Rauma Innfjorden. Valgkomiteens innstilling: Grethe Bjerkan, 1. Batnfjord og Bjørn Erik Hjelset, 2. Molde. Valget av 2 styremedlemmer for 2 år ga følgende resultat: Grethe Bjerkan, 1. Batnfjord 20 stemmer, Bjørn Erik Hjelset, 2. Molde 21 stemmer, Kristel Magerøy, 3. Rauma Isfjorden 4 stemmer, Inger Marit Ramstad, Moldespeiderne, 23 stemmer Petter Hals, 3. Kristiansund 11 stemmer, Synnøve Valle, 3. Fræna Aureosen 19 stemmer, Patrick Gule, 1. Fræna Elnesvågen 2 stemmer Vedtak: Inger Marit Ramstad, Moldespeiderne og Bjørn Erik Hjelset, 2. Molde ble valgt som styremedlemmer for 2 år. Valg av 1 styremedlem for 1 år. Følgende hadde svart ja til valgkomiteen og var framleis valgbare: Christel Magerøy, Grethe Bjerkan, Petter Hals, Synnøve Valle, Patrick Gule Følgende hadde ordet: 46 Bjørn Erik Hjelset, 2. Molde. Valgkomiteens innstilling: Dersom valgkomiteens innstilling på valg av visekretsleder vedtas: 1 styremedlem for 1 år: Inger Marit Ramstad, Moldespeiderne. Valget av 1 styremedlem for 1 år ga følgende resultat: Kristel Magerøy 2 stemmer, Grethe Bjerkan 5 stemmer, Petter Hals 2 stemmer, Synnøve Valle 16 stemmer, Patrick Gule 18 stemmer. Vedtak: Patrick Gule 1. Fræna Elnesvågen ble valgt som styremedlem for 1 år. 5.3 Valg av 2 varamedlemmer for 1 år. Følgende hadde svart ja til valgkomiteen og var framleis valgbare: Kristel Magerøy, Grethe Bjerkan, Petter Hals, Synnøve Valle, Siv Birgitte Valseth Følgende hadde ordet: 1 Hjalmar Hals Kretsleder, 2 Inger Marit Ramstad Visekretsleder Valgkomiteens innstilling: Synnøve Valle, 3. Fræna Aureosen og Patrick Gule, 1. Fræna Elnesvågen Valget ga følgende resultat: Kristel Magerøy 11 stemmer, Grethe Bjerkan 13 stemmer, Petter Hals 18 stemmer, Synnøve Valle 27 stemmer, Siv Birgitte Dahlset 19 stemmer. 4

5 Vedtak: Synnøve Valle 3. Fræna Aureosen og Siv Birgitte Dahlset 1. Rauma Åndalsnes ble valgt som varamedlemmer for 1 år. 5.4 Valg av revisor for 1 år Kretsstyrets innstilling: Frode Sti, Moldespeiderne. Vedtak: Frode Sti Moldespeiderne ble gjenvalgt til revisor ved akklamasjon. 5.5 Valg av 2 ordstyrere og varaordstyrer til kretstinget sitt årsmøte 2010 Kretsstyrets innstilling: Reidun Sem Kallestad, Moldespeiderne og Eivind Larsen, 3. Kristiansund. Jan-Ragnar Boland, 2. Frei Rensvik (vara). Vedtak: De foreslåtte ble valgt ved akklamasjon. 6 Tiltaksplan for 2009 Kretsstyremedlem Synnøve Valle la frem kretsstyrets forslag til Tiltaksplan, som hadde blitt justert etter innspill fra Møtepunkt. Følgende hadde ordet: 68 Jan Arvid Gjeldnes Romsdal og Nordmøre krets, 20 Hildrun Gjendemsjø 1. Fræna Elnesvågen, 57 Heidi Kipperberg 3. Rauma Isfjorden, 4 Patrick Gule styremedlem, 3 Synnøve Valle styremedlem, 58 Nikolai Tokle 3. Rauma Isfjorden, 19 Ole Selbekk 1. Fræna Elnesvågen, 25 Mads Grønnset 1. Fræna Elnesvågen, 5 May Britt Roald styremedlem, 1 Hjalmar Hals Kretsleder, 204 Frode Finnøy Moldespeiderne, 2 Inger Marit Ramstad Visekretsleder, 65 Roy Henrik Andreassen RBG, 26 Hilde Aure 3. Fræna Aureosen, 57 Hilde Kipperberg 3. Rauma Isfjorden, 4 Patrick Gule styremedlem. Kretsstyrets innstilling: Kretsstyrets forslag til Tiltaksplan for 2009 slik den ble framlagt til debatten godkjennes. 7 Aktivitetsplan for 2009 May-Britt Roald la fram aktivitetsplanen. Følgende hadde ordet: 57 Heidi Kipperberg 3 Rauma Isfjorden, 25 Mats Grønset 1. Fræna Elnesvågen, 17 Malin Myrseth 2. Frei Rensvik, 4 Patrick Gule styremedlem, 5 May Britt Roald styremedlem, 26 Hilde Aure 3. Fræna Aureosen, 22 Kari Kjørsvik 1 Fræna Elnesvågen, 65 Roy Henrik Andreassen RBG, 8 Markus Rånes 1. Batnfjord, 2 Inger Marit Ramstad Visekretsleder, 1 Hjalmar Hals Kretsleder, 59 Kari Øyen Hjelden 4. Rauma Innfjorden, 21 Cathrine Dale 1. Fræna Elnesvågen, 204 Frode Finnøy Moldespeiderne, 20 Hildrun Gjendemsjø 1. Fræna Elnesvågen. Endringsforslag fra 59 Kari Øyen Hjelden 4. Rauma Innfjorden: Flytting av KK til 5-6 september vedtatt mot 2 stemmer. Endringsforslag fra 22 Kari Kjørsvik 1 Fræna Elnesvågen: Ta ut kretslotteriet av aktivitetsplanen 37 stemmer mot og 15 for Henstillingen fra 17 Malin Myrseth 2. Frei Rensvik om Peff kurs ble enstemmig vedtatt; sendes til kretsstyre. 5

6 Vedtak: Endringsforslaget fra 59 Kari Øyen Hjelden 4. Rauma Innfjorden ble vedtatt med stort flertall, med 2 stemmer mot. Kretsstyrets innstilling: Kretsstyrets forslag med vedtatte endringsforslag vedtas som kretsens Aktivitetsplan for 2009 og med endring om at arbeids leir settes inn på planen. 8 Budsjett for 2009 Kretsstyremedlem Inger Marit Ramstad la fram budsjettet. Følgende hadde ordet: 41 Elisa Høgset Aure Moldespeiderne, 1 Hjalmar Hals Kretsleder, 205 Odd Kjetil Moldespeiderne, 19 Ole Selbekk 1. Fræna Elnesvågen, 22 Kari Kjørsvik 1. Fræna Elnesvågen, 15 Jan Ragnar Boland 2. Frei Rensvik, 5 May Britt Roald styremedlem, 4. Patrick Gule styremedlem, 46 Bjørn Erik Hjellset 2. Molde, 205 Odd Kjetil Sørgaard Moldespeiderne. Endringsforslag fra Bjørn Erik Hjellset 2. Molde: Ønsker å gi 5000 til Nomade 27 stemmer for og 20 stemmer mot Vedtak: Endringsforslaget fra Bjørn Erik Hjellset 2. Molde ble vedtatt med 27 stemmer for forslaget og 20 stemmer mot. Kretsstyrets innstilling: Kretsstyrets forslag med vedtatte endringsforslag vedtas som kretsens Budsjett for Andre saker: Presentasjon av Landsleir Utopia ved leirsjef Tore Arnesen. En motivasjonspresentasjon som er tenkt for ledere for å motivere speidere til å delta på Utopia. 9.1 Kretskonkurransen 2009 Kretsstyremedlem Patrick Gule la fram saken. Med nye innspill fra møtepunktet dagen før og det er kommet forslag til hvordan man kan gjennomføre dette på en annen måte. Følgende hadde ordet: 57 Heidi Kipperberg 3. Rauma Isfjorden, 1 Hjalmar Hals Kretsleder, 32 Eivind Larsen 3. Kristiansund, 204 Frode Finnøy Moldespeiderne. 22 Kari Kjørsvik1. Fræna Elnesvågen, 4 Patrick Gule styremedlem, 66 Katrine Tangen RBG, 26 Hilde M. Aure 3. Fræna Aureosen, 25 Mats Grønset 1. Fræna Elnesvågen, 21 Cathrine Dale 1Fræna Elnesvågen. Endringsforslag fra 26 Hilde Aure 3 Fræna Aureosen: Arrangørene av kretskonkurransen i 2009 kan etter samråd med krets styre fristilles fra retningslinjene for KK, for å tilpasse arrangementet til å kunne ta i mot nye småspeiderer og speidere med kun få ukers medlemstid i speideren. Retningslinjene skal likevel ikke fravikes i så stor grad at det totale konkurranseelementet og utvelgesprosessen til NM i speiding eller gjør konkurransen urettferdig for deltakerne. Fravikelser fra retningslinjene samt nye tilpasninger skal dokumenteres og overleveres kretsstyre etter arrangementet. Vedtak: Endringsforslaget fra 26 Hilde Aure 3 Fræna Aureosen ble enstemmig vedtatt Kretsstyrets innstilling: Kretsstyrets forslag med vedtatte endringsforslag vedtas. 6

7 10 Aktuell time 32 Eivind Larsen 3. Kristiansund har hatt kontakt med en engelsk speider som kommer til Kristiansund i februar og han skal være med på et speidermøte hos 1. Batnfjord den 18. februar, denne speideren ønsker seg en brevvenn. 22 Kari Kjørsvik 1 Fræna Elnesvågen takket for den fine kano leiren. Hun hadde et ønske om at det sendes ut kretsting papirer til gruppene for å unngå å få dobbelt arbeid med å skrive ut papirene siden vi får papirer på kretstinget også. 55 Ulla Helene Ytterli Tokle 3. Rauma Isfjorden fortalte at det fins en Grønn hverdag kontakt i Rauma som sikkert vil informere rundt om i kretsen hvis det kommer forespørsel om det. Det koster penger å få svanemerket dokumenter men mye er miljøvennlig uten at det er merket. 204 Frode Finnøy Moldespeiderne har laget et verktøy for og vurder speideres utvikling fra syv år til og med 20 år, dette går på samarbeid, grad av modenhet og funksjoner i enheten. Han vil fortsette å utvikle dette videre. 11 Avslutning Hjalmar Hals overrakte kretskoppen til Kanoleir komiteens medlemmer med takk for et fint arrangement. Inger Marit Ramstad takket ordstyrerne og referentene for jobben med gode ord, blomsterbuketter og godterier til gartneren. Kretsleder Hjalmar Hals takket teknisk arrangør ved gruppelederen for et flott arrangement og ga dem et gavekort fra G-sport. Deretter oppsummerte kretslederen årsmøtet og takket for en engasjert debatt. Til sist samla alle seg i ei vennskapskjede og sang Speiderbønnen. Kretslederen ønsket alle god reise hjem. Aureosen, 2. februar 2009 Odd Kjetil Sørgaard møteleder Reidun Sem Kallestad møteleder Jan-Ragnar Boland referent Peggy Haugnes referent Maren Kroknes Sissel Harstad Synnøve Solheim delegat delegat delegat 7

Referat fra Kretstingets årsmøte Elnesvågen, februar 2008

Referat fra Kretstingets årsmøte Elnesvågen, februar 2008 Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund Referat fra Kretstingets årsmøte Elnesvågen, 2.-3. februar 2008 1 Åpning Det 30. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund

Detaljer

Referat fra Kretstingets årsmøte i Batnfjord, jan. 2010

Referat fra Kretstingets årsmøte i Batnfjord, jan. 2010 Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund Referat fra Kretstingets årsmøte i Batnfjord, 30. 31. jan. 2010 1. Åpning Det 32. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund

Detaljer

Referat fra Kretstingets årsmøte Molde, februar 2005

Referat fra Kretstingets årsmøte Molde, februar 2005 Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund Referat fra Kretstingets årsmøte Molde, 5.-6. februar 2005 1. Åpning Det 27. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund ble

Detaljer

Referat fra kretstingets årsmøte 2014

Referat fra kretstingets årsmøte 2014 Referat fra kretstingets årsmøte 2014 1. Åpning Det 36. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund ble arrangert av 1. Rauma Åndalsnes og 3. Rauma Isfjorden i barneskolen på

Detaljer

Referat fra Kretstingets årsmøte Kristiansund / Frei, februar 2006

Referat fra Kretstingets årsmøte Kristiansund / Frei, februar 2006 Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund Referat fra Kretstingets årsmøte Kristiansund / Frei, 4.-5. februar 2006 1. Åpning Det 28. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund

Detaljer

Referat fra kretstingets årsmøte 2013

Referat fra kretstingets årsmøte 2013 Referat fra kretstingets årsmøte 2013 1. Åpning Det 35. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund ble arrangert av 1. Fræna Elnesvågen speidergruppe i kommunestyresalen i

Detaljer

Protokoll fra kretstingets årsmøte 2004

Protokoll fra kretstingets årsmøte 2004 Protokoll fra kretstingets årsmøte 2004 Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund 1. ÅPNING Det 26. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund (NSF) ble arrangert

Detaljer

Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund

Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund Referat fra Kretstingets årsmøte Isfjorden, 3.-4. februar 2007 1. Åpning Det 29. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund

Detaljer

Referat fra kretsstyremøte 9/01-14 på Fylkeshuset, Molde

Referat fra kretsstyremøte 9/01-14 på Fylkeshuset, Molde Referat fra kretsstyremøte 9/0114 på Fylkeshuset, Molde Fra kretsstyret møtte: Synnøve Valle, Petter Hals, Magnus Dale, Heidi Sørensen, Beate Aure og Elise Aure Forfall: Siv Larsen og regnskapsfører Inger

Detaljer

2.1. GODKJENNING AV DELEGATER

2.1. GODKJENNING AV DELEGATER 1. ÅPNING Det 25. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund (NSF) ble arrangert på Batnfjordsøra i Gjemnes kommune, 1.-2. februar 2003, stedet hvor vi løste opp Norsk speiderguttforbunds

Detaljer

Referat fra Kretstingets årsmøte

Referat fra Kretstingets årsmøte Referat fra Kretstingets årsmøte Kristiansund, 3.-4. februar 2001 1. ÅPNING Det 23. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund ble arrangert av 3. Kristiansund speidergruppe.

Detaljer

Referat fra Kretstingets årsmøte Innfjorden, februar 2002

Referat fra Kretstingets årsmøte Innfjorden, februar 2002 1. ÅPNING Det 24. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund (NSF) ble arrangert i Innfjorden i Rauma kommune, 2.-3. februar 2002. Teknisk arrangør var 4. Rauma Innfjorden

Detaljer

SPEIDERNES HUS I MOLDE

SPEIDERNES HUS I MOLDE Tirsdag 16.2. 2016 ble Rådets årsmøte for Speidernes Hus i Molde avholdt. 01. ÅPNING Styreleder Jan K. Svendsen åpnet årsmøtet ved å ønske alle vel møtt og ba forsamlingen være med å synge La oss si det

Detaljer

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets På Saksvik skole på Vikhamar. 1. Åpning Flaggutrulling og flaggsangen. Velkomsthilsen ved visekretsleder Gøril Holmvassdal. 2. Konstituering 2.1 Godkjenning

Detaljer

Ekstraordinært kretsting 2016

Ekstraordinært kretsting 2016 Ekstraordinært kretsting 2016 Dette heftet tilhører: Navn Gruppe Møtedokument ekstraordinært Kretstinget 2016: Utgitt av Romsdal og Nordmøre Krets av Norges Speiderforbund Tekst: Kretsstyret og kretskontoret

Detaljer

Kretstingets årsmøte 2013

Kretstingets årsmøte 2013 Kretstingets årsmøte 2013 Kommunehuset, Elnesvågen 2.-3. februar 2013 Det 35. ordinære kretsting Side 1 Innhold Sak 2.4: Innkalling... 3 Sak 2.5: Saksliste... 4 Sak 2.1: Kretstingets medlemmer... 7 Sak

Detaljer

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund Gulset Kirke 20. Oktober 2015 kl 18.30 20. oktober 2015 KRETSTING I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1 av 6 Medlemmer av KRETSTINGET er i henhold

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Referat fra Kretstingets årsmøte 10. mars 2015 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Side 1 Kretsleder Knut Dahlgren, Kjølberg MS

Detaljer

FOLLO KRETS. Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut.

FOLLO KRETS. Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut. FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars 2011 Sted: Seiersten ungdomsskole i Drøbak Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut. SAK 1/2011

Detaljer

Referat fra arbeidshelg i kretsstyret på Hoem i Fræna fra fredag 8. Mars til lørdag 9. mars

Referat fra arbeidshelg i kretsstyret på Hoem i Fræna fra fredag 8. Mars til lørdag 9. mars Referat fra arbeidshelg i kretsstyret på Hoem i Fræna fra fredag 8. Mars til lørdag 9. mars Fra kretsstyret møtte: Synnøve Valle, Petter Hals, Elisa Aure, Magnus Dale, Heidi Sørensen, Beate Aure og Siv

Detaljer

Referat fra Kretsting Sør-Trøndelag krets

Referat fra Kretsting Sør-Trøndelag krets Referat fra Kretsting 09.11.2013 Sør-Trøndelag krets Frikirken Trondheim 1. Åpning Flaggrulling av Sebastian Skjetne (Trondheim FSK). Velkomsthilsen av Anders Sveen (Stjørdal). 2. Konstituering 2.1 Godkjenning

Detaljer

... 1. Åpning. 1.3. Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting 2005. Han presenterte også kretsstyret.

... 1. Åpning. 1.3. Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting 2005. Han presenterte også kretsstyret. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 27. ordinære årsmøte i kretsting 15. mars 2005 Protokoll Kretstinget ble holdt på Tjensvoll Bydelshus med 2. Stavanger speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien 17. Oktober 2017 kl. 18:30 17. oktober 2017 KRETSTING I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1

Detaljer

Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund. Kretstingets årsmøte. Elnesvågen, februar 2008

Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund. Kretstingets årsmøte. Elnesvågen, februar 2008 Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund Kretstingets årsmøte 2008 Elnesvågen, 2. 3. februar 2008 INNKALLING TIL KRETSTINGETS ÅRSMØTE (Sak 2.4) Med dette innkalles det til Romsdal og Nordmøre

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap.

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 35. ordinære årsmøte i kretsting 5.mars 2013 Protokoll Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 37. ordinære årsmøte i kretsting 3.mars 2015 Protokoll Kretstinget ble holdt på The Stage, Internasjonalt hus med Hinna speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

K R E T S T I N G 2011

K R E T S T I N G 2011 K R E T S T I N G 2011 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 2. MARS 2011 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Speidergruppene i Porsgrunn

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Speidergruppene i Porsgrunn Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Speidergruppene i Porsgrunn Stridsklev kirke 7. mars 2012 kl. 18:30 7.mars 2012 REFERAT ÅRSMØTE side 1 av 8 Årsmøtet ble holdt i Stridsklev

Detaljer

Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2016

Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2016 Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Foto: Tove Arntzen Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr - 10. mars 2016 Speidere vil ut - Patruljen tar ansvar - Speiding når flere www.fredrikstadspeiderne.no

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Protokoll Ammehjelpens 39. generalforsamling Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Kretstingets årsmøte 2012

Kretstingets årsmøte 2012 Kretstingets årsmøte 2012 Ynglingforeningen, Kristiansund 28.-29. januar 2012 Det 34. ordinære kretsting Side 1 Innhold Sak 2.4: Innkalling... 3 Sak 2.5: Saksliste... 4 Sak 2.1: Kretstingets medlemmer...

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 22. ordinære årsmøte i kretsting 19. mars 2000 Protokoll Kretstinget ble holdt på Tananger ungdomsskole med 1. Tananger sjø som vertskapsgruppe. Møtets varighet

Detaljer

Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe

Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe Protokoll ØØK av NSF Kretsting 09. februar 2014 Sted: Tomter Skole Tid: 12.00 17.00 Sak 1. Konstituering Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe

Detaljer

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 6. mars 2011 kl. 18.30 på Grendehuset i Fevang (se vedlagt veibeskrivelse) Innkalling sendes kun til gruppenes

Detaljer

Fredrikstad krets av Norges speiderforbund. Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2017

Fredrikstad krets av Norges speiderforbund. Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2017 Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr - 16. mars 2017 1 Innkalling og sakspapirer til kretstingets årsmøte for speideråret 2016 38. ordinære

Detaljer

REFERAT FRA KRETSTING 22. OKTOBER Sør-Trøndelag krets av Norges Speiderforbund -

REFERAT FRA KRETSTING 22. OKTOBER Sør-Trøndelag krets av Norges Speiderforbund - REFERAT FRA KRETSTING 22. OKTOBER 2006 - Sør-Trøndelag krets av Norges Speiderforbund - Sak 1 - ÅPNING Flaggutrulling og flaggsangen. Velkomsthilsen ved kretsleder Gerdine Selbekk. Sak 2 - KONSTITUERING

Detaljer

Kretsting Sør-Trøndelag krets

Kretsting Sør-Trøndelag krets Kretsting Sør-Trøndelag krets 16.10.2016 kl. 13.00 17.00 Brettingen kystfort Denne innkallinga er sendt til gruppelederne i kretsen. Gruppeleder må sørge for at papirene blir gjort kjent i egen gruppe.

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Speidergruppene i Porsgrunn

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Speidergruppene i Porsgrunn Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Speidergruppene i Porsgrunn Kantinen Herøya Næringspark 4.juni 2012 kl. 18:30 4.juni 2012 REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE side 1 av 5 Sak 1:

Detaljer

Kretsting i Sør-Trøndelag krets

Kretsting i Sør-Trøndelag krets Kretsting i Sør-Trøndelag krets 18.10.2015 kl. 13.00 15.00 Denne innkallinga er sendt til gruppelederne i kretsen. Gruppeleder må sørge for at papirene blir gjort kjent i egen gruppe. Husk at minst 1/3

Detaljer

Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Åfoss idrettshus. 16. oktober 2012 kl. 18:30

Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Åfoss idrettshus. 16. oktober 2012 kl. 18:30 Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund Åfoss idrettshus 16. oktober 2012 kl. 18:30 Gruppeleder i 1. Skotfoss ønsker oss velkommen til Åfoss idrettshus. Hanne Birte forteller litt

Detaljer

Kretstingets årsmøte 2017

Kretstingets årsmøte 2017 Kretstingets årsmøte 2017 Molde, Molde kommune 4. februar Dette heftet tilhører: Navn Gruppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Sak 2.4: Innkalling... 3 Sak 2.5: Saksliste... 4 Sak 2.1: Kretstingets

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Kantinen i Herøya Næringspark, Porsgrunn kommune Tormod Gjestlands veg 16 4. juni 2012 kl. 18:30 4. juni 2012 ÅRSMØTE I GRENLAND

Detaljer

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 Kretsting ble i år ikke holdt sammen med Norges KFUK-KFUM, Agder Krets Vi hadde skiftet ukedag fra søndag til fredag for å prøve om dette

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Ungdomshuset til KFUK/KFUM Ved Skien kirke. 5. mars 2009 kl. 18:30

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Ungdomshuset til KFUK/KFUM Ved Skien kirke. 5. mars 2009 kl. 18:30 Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Ungdomshuset til KFUK/KFUM Ved Skien kirke 5. mars 2009 kl. 18:30 Sak 1 Konstituering av møtet 1.1 Godkjenning av innkalling og saksliste Følgende

Detaljer

Årsmøte i Sør-Trøndelag krets

Årsmøte i Sør-Trøndelag krets Årsmøte i Sør-Trøndelag krets 10.03.2011 kl. 18.30-21.00 NTNU Gløshaugen Trondheim, 24.02.11 Denne innkallinga er sendt til gruppeledere, direktemedlemmer, husrådet og regnskapsfører. Gruppeleder må sørge

Detaljer

Protokoll fra Korpstinget 16.-17.april 2005 i Fredrikstad

Protokoll fra Korpstinget 16.-17.april 2005 i Fredrikstad Protokoll fra Korpstinget 16.-17.april 2005 i Fredrikstad Åpning Åpning av Korpstinget ved Vidar Hermansen, gruppeleder i Fredrikstad MS, og visekorpsleder Sverre Sivertsen. Velkomsthilsener Varaordfører

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND

RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV ORGANISASJONSKART RYVARDEN KRETS... 2 HUSKELISTE FOR STYRE, UTVALG OG KOMITEER... 3 KRETSTINGETS ÅRSMØTE... 4 VALG... 5 ROVERTINGETS ÅRSMØTE... 6 KRETSSTYRET... 7 BETALING

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Referat fra Follo Krets' kretsting søndag 7.mars 2010 Myrvolls gruppeleder ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut. SAK 1/10 Konstituering Godkjent 1.1 Godkjenning

Detaljer

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt. ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund Postadresse: Postboks 228,1891 Rakkestad Telefon: 93 24 98 90 Bankgiro:1090.24.66970 Referat fra Kretstinget 2015 1. KONSTITUERING v/ Kretsleder 1.1 Valg av

Detaljer

Kretstingets årsmøte 2015

Kretstingets årsmøte 2015 Kretstingets årsmøte 2015 Dette heftet tilhører: Navn Gruppe Møtedokument Kretstinget 2015: Utgitt av Romsdal og Nordmøre Krets av Norges Speiderforbund Tekst: Kretsstyret og kretskontoret Design: Petter

Detaljer

ABspeiderne.no Norges Speiderforbund Wøien Gård, Gml. Lommedalsv 33, 1339 VØYENENGA

ABspeiderne.no Norges Speiderforbund Wøien Gård, Gml. Lommedalsv 33, 1339 VØYENENGA ABspeiderne.no Norges Speiderforbund Wøien Gård, Gml. Lommedalsv 33, 1339 VØYENENGA Protokoll fra kretsting 2009/1 Tlf: 67 13 60 32 Org.nr: 971429593 Hjemmeside: abspeiderne.no E-post: post@abspeiderne.no

Detaljer

Kretstinget ble holdt i kantinen til BP Norge med Godeset speidergruppe som vertskap.

Kretstinget ble holdt i kantinen til BP Norge med Godeset speidergruppe som vertskap. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 36. ordinære årsmøte i kretsting 4.mars 2014 Protokoll Kretstinget ble holdt i kantinen til BP Norge med Godeset speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Protokoll Ammehjelpens 38. generalforsamling Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Referat årsmøte i Tele-Busk krets

Referat årsmøte i Tele-Busk krets Referat årsmøte i Tele-Busk krets Årsmøtet avholdt på Speiderheimen i Notodden, torsdag 10 mars 2011 kl 19.00. 1. Åpning med godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og saksliste ble godkjent.

Detaljer

Kretsting Sør-Trøndelag krets

Kretsting Sør-Trøndelag krets Kretsting Sør-Trøndelag krets 12.11.2017 kl. 12.00 16.00 Gimse Ungdomskole Melhus Åpent for registrering av delegater fra 11:30 Denne innkallinga er sendt til gruppelederne i kretsen. Gruppeleder må sørge

Detaljer

Referat fra årsmøte i Sør-Trøndelag krets i Lånke menighetshus, Stjørdal

Referat fra årsmøte i Sør-Trøndelag krets i Lånke menighetshus, Stjørdal Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund Org nr: 971 516 437 Referat fra årsmøte i Sør-Trøndelag krets 13.04.2016 i Lånke menighetshus, Stjørdal 1. Åpning v/stjørdal speidergruppe Åpning med flaggutrulling

Detaljer

K R E T S T I N G 2014

K R E T S T I N G 2014 K R E T S T I N G 2014 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund SØNDAG 2. MARS 2014 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård rett overfor speiderkontoret. Oppmøte for registrering

Detaljer

Referat fra årsmøte Sør-Trøndelag krets

Referat fra årsmøte Sør-Trøndelag krets Referat fra årsmøte 17.03.2007 Sør-Trøndelag krets I Trondheim Frikirke 1. Åpning Flaggutrulling og flaggsangen. Velkomsthilsen ved kretsleder Gerdine Selbekk. 2. Konstituering 2.1 Godkjenning av tingrepresentantene.

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 28. ordinære årsmøte i kretsting 14. mars 2006 Protokoll Kretstinget ble holdt på samfunnshuset på Kvernaland med Kverneland speidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 30. ordinære årsmøte i kretsting 11. mars 2008 Protokoll Kretstinget ble holdt på Røde Kors-huset på Bryne med Bryne speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

K R E T S T I N G 2012

K R E T S T I N G 2012 K R E T S T I N G 2012 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 7. MARS 2012 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike PROTOKOLL 2016 ÅRSBERETNING 2016 Dato: 3. mars 2O17 Sted: Sessvollmoen Dato: 3. mars 2017 kl. 17.00 43 medlemmer var tilstede. Protokoll Årsmøte 2017 Forsvarets

Detaljer

Årsberetning 2014. Årsberetning Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund 2014

Årsberetning 2014. Årsberetning Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund 2014 1. Organisasjon 1.1Kretsstyret Kretsstyrets sammensetning før årsmøtet Kretsleder; Trond Willersrud Visekretsleder; Kenneth Strømmen Styremedlemmer; Helge Jensen Thina Amalie Rossø Henrik Bowitz Varamedlemmer;

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Kulturhuset Fraktgodsen, Voss april 2005

Kulturhuset Fraktgodsen, Voss april 2005 PROTOKOLL LANDSMØTE Kulturhuset Fraktgodsen, Voss 23. - 24. april 2005 Åpning av landsmøtet kunstnerisk innslag ved Berit Opheim og Bjørn Kjellemyr. Åpning ved styreleder Jan Ole Otnæs. Vedlegg: Handlingsplan,

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 26. ordinære årsmøte i kretsting 16. mars 2004 Protokoll Kretstinget ble holdt på Skeie skole med Hundvåg 1 og Hundvåg MS speidergrupper som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Kretstingets årsmøte 2016

Kretstingets årsmøte 2016 Kretstingets årsmøte 2016 Dette heftet tilhører: Navn Gruppe Møtedokument Kretstinget 2016: Utgitt av Romsdal og Nordmøre Krets av Norges Speiderforbund Tekst: Kretsstyret og kretskontoret Design: Petter

Detaljer

Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 25. februar 2014 kl. 18.30 på Fevang Sak 1/14 Konstituering a) valg av møteleder Vedtak: Per Espen Todal, Hortenspeiding

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.45 Kl 09.30 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Prinsens gate 2c, Trondheim (Frelsesarmeen).

Protokoll fra årsmøte i Prinsens gate 2c, Trondheim (Frelsesarmeen). Sør-Trøndelag krets Norges speiderforbund Protokoll fra årsmøte 8.2.03 i Prinsens gate 2c, Trondheim (Frelsesarmeen). 1. Åpning Flaggutrulling. Flaggsangen. Velkomsthilsen ved kretsstyremedlem Gerdine

Detaljer

Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets

Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets 15.-16.10.2005 på Oppdal Trondheim 02.10.05 Denne innkallingen er sendt til gruppeledere, direktemedlemmer, husrådet og regnskapsfører. Gruppeleder må sørge

Detaljer

Østre Toten speidergruppe

Østre Toten speidergruppe Østre Toten speidergruppe Innkalling til gruppetingets årsmøte 2012 24. jan. 2012 Hoffsvangen skole, onsdag 1.februar kl 1800-2000 NSF s lover ( 2-2-2) sier: Gruppens besluttende organ er gruppetinget

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet på Tanem skole i Klæbu

Protokoll fra årsmøtet på Tanem skole i Klæbu Sør-Trøndelag krets Norges speiderforbund Protokoll fra årsmøtet 07.02.2004 på Tanem skole i Klæbu 1. Åpning Flaggheising. Flaggsangen. Velkomsthilsen ved kretsstyremedlem Kjersti Føllesdal. 2. Konstituering

Detaljer

(Sist endret på Speidertinget 2014)

(Sist endret på Speidertinget 2014) Norges speiderforbund Grunnregler og lover (Sist endret på Speidertinget 2014) 1 Grunnregler 1-1 Organisasjonens navn er Norges speiderforbund (NSF), hvori er opptatt Norsk Speidergutt-Forbund og Norsk

Detaljer

Utskrift av protokoll fra kretsting for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Utskrift av protokoll fra kretsting for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Utskrift av protokoll fra kretsting for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Mandag 27. oktober 2008 kl. 18.30 på Speiderhuset ved festningen i Horten. Delegatene ble først ledet inn i en rundløype

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

Referat gruppeting 7. januar 2016

Referat gruppeting 7. januar 2016 Referat gruppeting 7. januar 2016 I henhold til Norges speiderforbunds lover 2 2 innkalles det til gruppeting i Lillesand speidergruppe. Formålet med dette møtet er å vedta hvor stor medlemskontingenten

Detaljer

Årsberetning 2016 Nedre Buskerud Krets

Årsberetning 2016 Nedre Buskerud Krets Årsberetning 2016 Nedre Buskerud Krets Organisasjon; Kretsstyret. Kretsstyrets sammensetning før årsmøtet 7.april Helge Jensen Kretsleder Hanne Bredde Vig Ingrid Nørstebø Laache Rune Haukedal Valdemar

Detaljer

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger TING 2017 Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 1.april 2017 Levanger 1 1 Velkommen til Kretsting Nord-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(NTGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet NTGTK samt

Detaljer

Referat fra kretsting for Nordre Nordland krets av Norges KFUK-KFUM-speidere Nusfjord 14.2.15 kl. 16.30

Referat fra kretsting for Nordre Nordland krets av Norges KFUK-KFUM-speidere Nusfjord 14.2.15 kl. 16.30 Referat fra kretsting for Nordre Nordland krets av Norges KFUK-KFUM-speidere Nusfjord 14.2.15 kl. 16.30 Følgende grupper var representert: Ballstad, Ballangen, Bøstad, Bodø, Bodin, Sørvågen, Ørnes, Øksnes,

Detaljer

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE FEBRUAR 2007

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE FEBRUAR 2007 Norges speiderforbund Dok. nr. 20/07 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 9 10. FEBRUAR 2007 Møtet ble holdt på Forbundskontoret i St. Olavs gate 25, Oslo. Følgende deltok: Fra Speiderstyret: Fra Forbundskontoret:

Detaljer

Velkommen som delegat til Roverforum

Velkommen som delegat til Roverforum Velkommen som delegat til Roverforum Roverforum begynner å nærme seg og her kommer informasjon fra oss i prosjektgruppa. Hva er Roverforum? - Et forum hvor unge rovere skal få en mulighet til å ytre sine

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund 102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund Her finner du lovene i kortversjon, der det viktigste for gruppe, krets og forbund er tatt med. I 102.2 finner du grunnregler og lover for Norges

Detaljer

Årsmøteprotokoll for. Tele-Busk krets

Årsmøteprotokoll for. Tele-Busk krets Årsmøteprotokoll for Tele-Busk krets Lørdag 31.01.2014kl 1600 fjellhallen Grotbekkveien 9 Notodden Tilstede: Notodden 6 representanter, Sandsvær 8 representanter, Rjukan en representant og Attrå 3 representanter.

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund 24.03.10

Referat fra årsmøtet i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund 24.03.10 1 Referat fra årsmøtet i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund 24.03.10 Antall fremmøtte med stemmerett: 51, 2 uten stemmerett Av disse er 15 speiderdelegater. Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning

Detaljer

Innkalling til kretsting

Innkalling til kretsting MEMBER OF THE WORLD ORGANIZATION OF THE SCOUT MOVEMENT (WOSM) AND THE WORLD ASSOCIATION OF GIRL GUIDES (WAGGGS) WITH 35 MILLION MEMBERS IN MORE THAN 200 COUNTRIES AND TERRITORIES Hordaland Krins av Norges

Detaljer

Sogn og Fjordane krets

Sogn og Fjordane krets Sogn og Fjordane krets Oppgaver og organisering Innhold Forord...3 Ombud, komitéer og styrer...4 Kretsstyret...4 Speiderombud...4 Roverombud...4 Lederombud...4 Kretsleirkomité...5 Valgkomité...5 Kretsstyret...6

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2013

Innkalling til årsmøte 2013 Innkalling til årsmøte 2013 Søndag 10. mars i Biskopshavn kirke, menighetssalen Søndag 10. mars er det årsmøte for Bjørgvin krets av Norges KFUK-KFUM-speidere. Vi tar sikte på å ha en innholdsrik dag hvor

Detaljer

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 Forslag til vedtak: t tar godkjenning av protokollen for årsmøtet 2014 til orientering. NKA 3/15 a PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE

Detaljer

Kretstingets årsmøte, Flatanger

Kretstingets årsmøte, Flatanger Kretstingets årsmøte, Flatanger 14.02.04. Referat. Sak.1. Åpning. Årsmøtet ble innledet med lystenning og hilsen fra hver av de representerte gruppene. Sak 2. Konstituering. A. Godkjenning av delegater.

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 4. mars 2006 kl 1500 Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved Oddvar Linnes 2. Innledning om DIS og DIS-Finnmark ved leder Finn Karlsen 3. Valg av møteleder og referent

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Sanner Hotell, Gran. PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Ved årsmøtet var det til sammen 78 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/14 Konstituering av årsmøtet

Detaljer

REFERAT FRA KRETSTING I KRISTIANSAND FREDAG 8. MARS 2013

REFERAT FRA KRETSTING I KRISTIANSAND FREDAG 8. MARS 2013 REFERAT FRA KRETSTING I KRISTIANSAND FREDAG 8. MARS 2013 Møtet ble holdt i Lund kirke og kvelden startet med åpning av Ragnhild K. Eggen, gruppeleder i Kristiansand V. Så ble vi servert tacogryte med tilbehør

Detaljer

Kretsting. Hedmark krets av Norges speiderforbund. Lørdag 6. februar 2016 Klokkergården, Løten kirke

Kretsting. Hedmark krets av Norges speiderforbund. Lørdag 6. februar 2016 Klokkergården, Løten kirke Saksdokumenter Pr 22/1-16 Kretsting Hedmark krets av Norges speiderforbund Lørdag 6. februar 2016 Klokkergården, Løten kirke Saksliste kretsting 1 Konstituering av kretstinget: a) valg av ordstyrer(e),

Detaljer

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes TING 2017 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting Lørdag 11.mars 2017 Vestnes 1 1 Velkommen til Kretsting Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets(mrgtk) har gleden av å invitere lag

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 36. generalforsamling. Prinsen Hotel, Trondheim 18. oktober 2008

Protokoll. Ammehjelpens 36. generalforsamling. Prinsen Hotel, Trondheim 18. oktober 2008 Protokoll Ammehjelpens 36. generalforsamling Prinsen Hotel, Trondheim 18. oktober 2008 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

REFERAT KRETSTING FEBRUAR 2002 LABERGET LEIRSTED SKOGN

REFERAT KRETSTING FEBRUAR 2002 LABERGET LEIRSTED SKOGN REFERAT KRETSTING 8. - 9.FEBRUAR 2002 LABERGET LEIRSTED SKOGN 01/02 Åpning av kretstingets årsmøte Arnt J. Øvreness sto for åpningen, den besto av flaggutrulling med sang. Deretter kom en person fra hver

Detaljer

Bli med på Kretsturen 2008, kanotur på Gjevilvatnet!

Bli med på Kretsturen 2008, kanotur på Gjevilvatnet! Velkomm me en med på kanotur! Turinfo nr. 1 Ønsker du flere fargebrosjyrer for utdeling i din speidertropp, kontakt leiren f.eks. på e-post romsdal.nordmore@ @scout.no Bli med på Kretsturen 2008, kanotur

Detaljer