Analytikerpresentasjon 1. kvartal Hafslund ASA 7. mai 2013 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2013. Hafslund ASA 7. mai 2013 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef"

Transkript

1 Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2013 Hafslund ASA 7. mai 2013 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef

2 Agenda 1) 1. kvartal 2013 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef 2) Nettvirksomheten Kristin Lian, konserndirektør Nett

3 Hovedpunkter 1. kvartal 2013 Et tilfredsstillende driftsresultat før avskrivninger på 638 mill (621 mill) i kvartalet. Underliggende driftsresultat 16 prosent høyere enn fjoråret. Høy energietterspørsel som følge av kaldt vær deler av kvartalet. Oppnådd kraftpris på 29 øre/kwh, en økning på 2 øre/kwh fra fjoråret. Høy kontantstrøm fra driften på 817 mill, hvorav redusert arbeidskapital utgjør 465 mill. Frist for utrulling av AMS utsatt med to år, til 1. januar s.3

4 EBITDA 1. kvartal 2013 og endring fra 2012 EBITDA Q1 13 Endring EBITDA fra 2012 NOK mill Produksjon Varme Nett Marked Annet EBITDA EBITDA Produksjon Q1 12 Varme Nett Marked Annet EBITDA Q1 13 s.4

5 Utvikling EBITDA for kjerneområdene og kraftpriser MNOK øre/kwh Kraftpris og inntektsramme for nettvirksomheten sentrale verdidrivere. Årstakten for EBITDA endres om lag: 380 mill ved en kraftprisendring på 10 øre/kwh mill ved 1 %-poeng endret NVE-rente. Kraftpris på 29 øre/kwh i 1. kvartal 2013, er høyere enn de foregående seks kvartalene Estimert NVE rente på 6,8 % for 2013, opp 2,6 %-poeng fra Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 EBITDA * Kraftpris ** s.5 * EBITDA for Produksjon, Varme, Nett og Marked (mao eksklusive øvrig virksomhet). ** Oppnådd kraftpris for kraftproduksjonsvirksomheten (øre/kwh).

6 Rentebærende gjeld redusert 0,7 mrd i kvartalet Netto rentebærende gjeld og EK-andel * Utvikling netto rentebærende gjeld (MNOK) mrd Ek-andel % ,6 9,8 9,9 9,6 9,3 50 Netto rentebærende gjeld (10 648) EBITDA 638 Betalte renter (183) 8 40 Betalt skatt (128) 6 30% 30% 30% 30% 28% 30 Markedsverdiendringer med mer 26 Endring arbeidskapital Netto investeringer (111) Netto rentebærende gjeld (9942) Q Q Q Q Q Netto rentebærende gjeld EK-andel s.6 *Ny pensjonsstandard IAS 19R fra implementert. Egenkapital(andel) omarbeidet for 2012 for sammenligning. Netto egenkapitaleffekt på -286 mill som følge av ny pensjonsstandard IAS 19R.

7 Produksjon NOK millioner Q1 13 Q1 12 Året 12 Året 11 Salgsinntekter EBITDA Driftsresultat Kraftpris (øre/kwh) Produksjon (GWh) Investeringer Kvartal mnok Q Q Q Q Q Q Q Q4 12 Siste 12 måneder mnok Q Økte kraftpriser mot fjoråret, men lavere produksjon trekker ned. Reduserte vedlikeholdskostnader etter endt rehabiliteringsprogram. Resultat på 7 mill fra krafthandelsvirksomheten (-6 mill). Forventet produksjon i andre kvartal på 800 GWh, 15 prosent under normalen. 37 prosent sikringsgrad neste 6 mnd - sikringspris 3,6 øre/kwh lavere enn forward pris notert 31. mars EBITDA EBITDA siste 12 mnd s.7

8 Produksjon og kraftpriser 400 GWh øre/kwh Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Normal* 2013 Historisk spotpris Forward systempris s.8 Kilde for prisdata: og *Normal = 3100 GWh basert på 10 års vannhistorikk justert for effektivitetsforbedringer.

9 Varme NOK millioner Q1 13 Q1 12 Året 12 Året 11 Salgsinntekter Brutto dekningsbidrag (DB) EBITDA Driftsresultat (82) 102 Produksjon (GWh) Brutto DB solgt volum (øre/kwh) Investeringer Høy energietterspørsel siste del av kvartalet som følge av kaldt vær. 869 GWh i energiproduksjon opp 24 prosent. Økt dekningsbidrag som følge av operasjonelle driftsforbedringer og økte kraftpriser. Det er tilknyttet nye kunder med et årlig energiuttak på 9 GWh i kvartalet Kvartal mnok Siste 12 måneder mnok prosent sikringsgrad av netto kraftpriseksponering neste 6 mnd sikringspris -4,5 øre/kwh lavere enn forward pris notert 31. mars Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 EBITDA EBITDA siste 12 mnd s.9

10 Fjernvarme - energikilder og dekningsbidrag Energipriser (øre/kwh) Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Avfall og biomasse Varmepumpe Bioolje og biodiesel Pellets Elektrisitet Olje og naturgass Total brenselskostnad Fjernvarmepris inkl distribusjon Dekningsbidrag solgt volum GWh Q1 12 Q2 12 Q3 12 Olje og naturgass Bioolje og biodiesel Elektrisitet Pellets Q4 12 Q1 13 Varmepumpe Avfall og biomasse GWh Økt brenselskostnad som følge av større andel spisslast ved høy energietterspørsel og økte kraftpriser. Fjernvarmepris på 67 øre/kwh gir et dekningsbidrag på 30 øre/kwh - opp 2 øre/kwh fra fjoråret. Andelen fornybare energikilder 94 prosent i kvartalet - opp 5 prosentpoeng fra fjoråret. Økt fornybarandel som følge av gradvis innfasing av nye fornybare energikilder. Fornybar andel på 95 prosent siste 12 mnd. s.10

11 Varme - produksjonsprofil GWh Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des s.11

12 Nett NOK millioner Q1 13 Q1 12 Året 12 Året 11 Salgsinntekter Brutto dekningsbidrag EBITDA Driftsresultat Investeringer Kvartal mnok Siste 12 måneder mnok Dekningsbidrag på 564 mill er på linje med fjoråret. Resultat belastet med en mindreinntekt på -68 mill (-87 mill). Stabil drift med få store avbrudd og lav KILE kostnad på 11 mill i kvartalet. Driftsresultatet for 2013 forventes å øke med 10 prosent fra 2012* gitt inntektsramme, planlagte tariffer og vedlikehold og estimert distribusjon. Frist for utrulling av AMS utsatt med to år, til 1. januar Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 EBITDA EBITDA siste 12 mnd s.12 * 2012 resultat omarbeidet som følge av implementering av ny pensjonsstandard IAS 19R

13 Marked NOK millioner Q1 13 Q1 12 Året 12 Året 11 Salgsinntekter EBITDA Driftsresultat Strømsalg (GWh) Kvartal mnok Siste 12 måneder mnok Driftsresultat lavere enn forventet i et kvartal med høy energietterspørsel. Økte driftskostnader som følge av vekst i Sverige og oppstart nytt kunde og faktureringssystem. Fjorårets resultat inkluderer 33 mill i verdiendring på kraftderivater, mot -1 mill i 1. kv Resultat etter skatt på kr 63 per kunde (kr 98) i kvartalet kunder i hel- og deleide selskaper opp 7000 i kvartalet. 0 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q EBITDA EBITDA siste 12 mnd s.13

14 Annen virksomhet NOK millioner Q1 13 Q1 12 Året 12 Året 11 Stab og støttetjenester (12) (16) (45) (133) BioWood Norway (1) (23) (398) (80) Embriq (5) (3) (33) (1) Øvrig (6) (1014) Driftsresultat annen virksomhet (24) 5 (361) (1228) BioWood Norway: Drift innstilt fra 1. mars. Arbeid med å finne nye eiere til anlegget og tomten pågår. s.14

15 Oppsummering av resultat 1. kvartal 2013 MNOK Resultat per aksje NOK 0, EBITDA Q1 12 Driftskostnader Dekningsbidrag Resultat finansielle aktiva Finanskostnader EBITDA Q1 13 Avskrivninger Skattekostnad Resultat etter skatt Q1 13 s.15

16 Oppsummering og framtidsutsikter Resultat etter skatt på 178 mill. Underliggende driftsresultat 16 prosent høyere enn fjoråret. Høy energietterspørsel som følge av kaldt vær deler av kvartalet. Oppnådd kraftpris 29 øre/kwh, en økning på 2 øre/kwh fra 1. kvartal BioWood virksomhet og ansatte avviklet fra mars. Delvis prissikring av produsert energi fortsetter. Terminpriser på kraft i 3. og 4. kvartal 2013 på henholdsvis 29 og 32 øre/kwh ved utgang av april. Utbyggingsprogram for økt spisslast ved bruk av fornybare energikilder ferdigstilt i Varme. Økt NVE-rente fra 2013 gir økt avkastning og bedre investeringsincentiver for nettbransjen. Frist for utrulling av AMS utsatt med to år, til 1. januar s.16

17 Agenda 1) 1. kvartal 2013 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef 2) Nettvirksomheten Kristin Lian, konserndirektør Nett

18 Hafslund Norges største nettselskap Antall kunder Ant. kunder NVE kapital Avkastningsrunnlag mnok kunder NVE kapital NOK 6,1 mrd. s.18 Kilde: NVE, E-rapp 2011

19 Hafslund har nett i landets tettest befolkede område Hurdal Eidsvoll Nannestad Ullensaker Distribusjonsnett i Oslo og Akershus Nittedal Gjerdrum Nes Leverer ca. 16 TWh per år Bærum Oslo Skedsmo Sørum Aurskog (-Høland) Regionalnett i Oslo, Akershus og Østfold Leverer ca. 21 TWh per år Utgjør ca. 20 % av forbruket i Norge 210 ansatte i nettvirksomheten Omfattende infrastruktur Luftledning km Jordkabel km Transformatorstasjoner 164 stk Asker Nesodden Frogn Vestby Moss Rygge Ås Oppegård Råde Hobøl Våler Fredrikstad Lørenskog Rælingen Ski Enebakk Spydeberg Skiptvet Askim Sarpsborg Fet Trøgstad Eidsberg Rakkestad Halden (Aurskog-) Høland Marker Aremark Rømskog Nettstasjoner stk Hvaler regional- og distribusjonsnett regionalnett

20 Høy organisk vekst Utvikling antall kunder Ant. kunder Hafslunds nettområde Oslo Høy historisk organisk vekst District heating, Oslo Distribution grid Regional grid Hydro power plants Population growth Betydelig innflytning til Hafslunds nettområde s.20

21 Stabil avkastning Avkastning engasjert kapital* 4% 4% 5% 6% 5% 6% NVE rente økt med ~2,6 % fra %-poeng økt rente øker inntektsrammen med ~60 mill. Driftsresultat 2013** ventet å øke med ~10 prosent mot resultat for 2012 Planlagte investeringer eks. AMS er ventet på nivå med løpende avskrivinger Hafslund har ca. NOK 9 mrd. i engasjert kapital *) Avkastning basert på driftsresultat **) Basert på planlagte overføringstariffer, estimert distribusjon av energi, planlagt vedlikehold og omarbeidet resultat 2012 vedr. implementering av ny pensjonsstandard IAS 19R.

22 Antall avbrudd: Snitt per kunde per år Avbruddenes varighet: Snitt per kunde i minutt per år s.22 Norge Hafslund totalt Hafslund Oslo

23 Nettvirksomhet to verdikjeder 1 Drift og leveranse av strøm Driftssentralen Drift MAFI* Kundesenter Tjenesten leveres av Hafslund driftssentral Anleggsdrift DLE Vern og måler Nettinformasjon Nettservice Ny uteenhet. Tjenesten leveres av Hafslund Fakturaservice Tjenesten leveres av Hafslund Kundesenter 2 Utbygging og utvikling av nett Nettstrategi Identifisering og prioritering av prosjekter Prosjekt Gjennomfører utbygnings-prosjekter Anskaffelser og leverandørutvikling Videreutvikle leverandørmarkeder anskaffelses-prosesser s.23 *) MAFI = Måling, Avregning, Fakturering, Innfordring

24 Avansert driftssentral med 24 timers overvåkning Overvåker strømnettet til 1,4 mill. mennesker Styrer utemannskaper og vaktstyrke kundehenvendelser i året Oppfølging av beredskapsentreprenørene Analyserer informasjon om feil og avbrudd som støtte for investeringsbeslutninger Overvåker og drifter Hafslunds nett, fjernvarme og produksjonsanlegg s.24

25 Betydelig løpende vedlikehold stolper råtekontrolleres årlig nettstasjoner inspiseres årlig s.25

26 Store kraftledningsprosjekter Pågående kraftlinjeprosjekter: Åsgård - Ørje Tegneby - Dyrløkke Kråkerøy - Hvaler Hasle Råde s.26

27 132 kv bakkenettet i Oslo oppgraderes Ombygging foregår: Pilestredet Ullevål Torshov Grønland Solli Omfattende prosjekter pågår samtidig som strømleveransene går som normalt. s.27 Endres i topp-/bunntekst

28 AMS et viktig prosjekt i årene framover Avanserte måle- og styringssystemer (AMS) er vedtatt innført av norske myndigheter innen Hafslund skal bytte målere AMS innebærer: En stor logistikkoperasjon Erstatte strømmålere Utstyr og løsninger for automatisk kommunikasjon Et stort IT-prosjekt Motta, lagre og prosessere måledata Endringer i arbeidsprosesser Investering på om lag NOK 2 mrd. Prosjektet utføres i stor grad i egen regi, men med mange underleverandører s.28

29 Inntektsmodellen vi er i konkurranse Krav Konsekvenser Nettselskaper er naturlige monopol og selskapenes inntekter er regulert av NVE NVEs inntektsmodell skal sørge for at nettet utnyttes og utbygges på en sikker og samfunnsmessig rasjonell måte Bransjen totalt mottar normalavkastning (NVE-renten) Lave kostnader og høy kvalitet premieres Selskapenes relative andel av bransjens totale inntekter varierer med selskapenes effektivitet Samlet inntektsramme for alle nettselskap i Norge er ca. 19 mrd. kroner i 2013 Inntektsrammemodellen NVE måler nettselskapene opp mot hverandre Hafslunds inntektsramme i 2013 er varslet til ca 2,8 mrd. Inntektsmodellen gir incentiver til å drive nettselskapene effektivt og med bra leveransekvalitet s.29

30 Eksempel på forbedring Ny teknologi innenfor drift og vedlikehold Laserscanning av kraftlinjer Toppkontroll av høyspentlinjer Råtekontroll med hund s.30

31 Godt rigget for konkurranse Utføres av Hafslund Utføres av eksterne leverandører Strategisk planlegging Prosjektering Innkjøp Prosjektledelse Kontroll og dokumentasjon 210 ansatte Drift og vedlikehold Utbygging Beredskap Kjøpes internt fra Hafslund selskap: Driftssentraltjenester Fakturering Kundeservice Stabstjenester Nett-Tjenester AS s.31

32 Hafslund Netts fokus: Høy kvalitet til lav pris Kvalitet Pris For å opprettholde posisjonen som ett av Norges ledende nettselskap må Hafslund fortsette å levere tjenestene med høy kvalitet til lav pris s.32

33 Hafslund Nett: Effektiv drift Høy leveringssikkerhet Endringsevne Stabile resultater Bedret avkastning

34 Vedlegg

35 Kraftproduksjon - vannføring m3/sek jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Slukeevne s.35 5 prosent lavere produksjon enn normalen i 1. kvartal Forventet produksjon i 2. kvartal 2013 om lag 800 GWh (15 prosent under normalen), basert på produksjonen så langt, forventet tilgjengelighet i kraftanleggene, nåværende magasinbeholdning og normal værsituasjon

36 Utvikling i kraft-, og CO2 priser EUR EUR/MWh EUR/tCO2 0 FWD 2014 CO Nordic spotmarket s.36 Kilde: Nordic spotmarket priser er gjennomsnittpriser for kvartalet, mens FWD14, FWD13 og CO2 priser er fra siste arbeidsdag i hvert kvartal.

37 Konsernresultat NOK millioner Q1 13 Q1 12 Året 12 Året 11 Salgsinntekter Energikjøp (2766) (2573) (193) (6830) (9015) Dekningsbidrag Resultat finansielle aktiva (14) 57 (71) 137 (1050) Driftskostnader (589) (591) 1 (2603) (2494) EBITDA Avskrivninger og nedskrivninger (198) (194) (3) (1259) (803) Driftsresultat Rentekostnader med mer (130) (123) (6) (509) (495) Verdiendring låneportefølje (27) 16 (43) (48) (89) Finanskostnader (157) (108) (49) (557) (584) Resultat før skatt (36) 354 (241) Skattekostnad (105) (95) (10) (366) (456) Resultat etter skatt (46) (12) (698) Resultat per aksje (NOK) 0,91 1,15 (0,23) (0,06) (3,58) s.37

38 Konsernbalanse NOK millioner Q Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler (96) Finansielle eiendeler (45) 660 Fordringer og varer Bankinnskudd og lignende Eiendeler Egenkapital (inkl. min. int.) Avsetning for forpliktelser Langsiktig rentebærende gjeld (352) 8822 Kortsiktig rentebærende gjeld (253) 2198 Kortsiktig rentefri gjeld Egenkapital og gjeld Netto rentebærende gjeld (707) 9337 Egenkapitalandel 30 % 30 % 0 % 30 % s.38

39 Kontantstrøm NOK millioner Q1 13 Q EBITDA Betalte renter (183) (180) (3) (480) Betalt skatt (128) (160) 32 (359) Markedsverdiendringer med mer 26 (50) 76 (92) Endring arbeidskapital 465 (74) 539 (1004) Kontantstrøm fra driften Drifts, -og ekspansjonsinvesteringer (111) (171) 60 (1084) Kapitalfrigjøring fra salg med mer (7) 16 (23) 35 Kontantstrøm investeringsaktiviteter (118) (155) 37 (1049) Kontantstrøm til avdrag og utbytte (813) s.39

40 Resultat per aksje Per kvartal NOK 1,17 1,15 0,72 1,05 0,91-1,01-1,61-2,13-2, ,58-0,06 0,91 s.40

41 Engasjert kapital og avkastning Engasjert kapital 20,7 mrd per Avkastning engasjert kapital Marked 9% 7,3% Nett 40% 23% Produksjon 4,6% 1,5% Øvrig 1% 26% Varme 2011* 2012 ** 2013 *** s.41 * 2011 inkluderer verdireduksjon REC millioner ** 2012 inkluderer nedskrivninger og avsetninger for BioWood Norway og Bio-El Fredrikstad i på -548 millioner *** 2013 Avkastning siste 12 måneder. Ekskludert nedskrivninger og avsetninger for BioWood Norway og Bio-El Fredrikstad i Q

42 Lån porteføljedata Forfallsprofil MNOK Porteføljedata Q1 13 Q Obligasjoner 61 % 56 % 5 % Sertifikatlån 5 % 8 % -3% Syndikat- og banklån 34 % 36 % -2% Serfikat lån Forfall neste 12 mnd. MNOK Obligasjonslån Andre lån NOK millioner Q1 13 Q1 12 Nominell verdi - markedsverdi på lån (300) (273) (27) Markedsverdi for rente og valuta derivater (30) (25) (4) Gjennomsnittsrente inkl. derivater (i%) 4,1 % 4,0 % 0,1 % Andel låneportefølje med fastrente (i%) 52 % 48 % 4 % Låneforfall neste kvartal Ubenyttede trekklinjer Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar s.42 Serfikat lån Obligasjonslån Andre lån

43 Nøkkeltall Konsern YTD 13 YTD 12 Varme YTD 13 YTD 12 Kapitalforhold Totalkapital Engasjert kapital Egenkapital Børsverdi Egenkapitalandel 30 % 30 % Netto rentebærende gjeld Resultat EBITDA Resultat per aksje 3,27 3,18 Kontantstrøm per aksje fra driften 4,19 0,81 Engasjert kapital Salgspris Fjernvarme (øre/kwh) Salgspris Industrivarme Brutto dekningsbidrag (øre/kwh) Produksjonsvolum (GWh) Nett YTD 13 YTD 12 Engasjert kapital Regulert dekningsbidrag for året Mer-/mindreinntekt i resultat hittil (68) (87) NVE-kapital Produksjon YTD 13 YTD 12 Marked YTD 13 YTD 12 Engasjert kapital Kraftpris (øre/kwh) Produksjonsvolum (GWh) Engasjert kapital herav arbeidskapital Volum Strømsalg (GWh) s.43

44 Aksjonærer per 2. april 2013 # Aksjonær A-aksjer B-aksjer Total Eierskap Stemmeandel 1 Oslo Kommune ,7 % 58,5 % 2 Fortum Forvaltning AS ,1 % 32,8 % 3 Østfold Energi AS ,7 % 4,5 % 4 Odin Norge ,9 % 0,0 % 5 MP Pensjon PK ,8 % 0,0 % 6 Folketrygdfondet ,5 % 0,1 % 7 AS Herdebred ,2 % 0,1 % 8 Hafslund ASA ,2 % 0,0 % 9 New Alternatives Fund, Inc ,2 % 0,3 % 10 Handelsbanken Helsinki ,2 % 0,1 % Sum 10 største aksjonærer ,5 % 96,4 % Andre aksjonærer ,5 % 3,6 % Total % 100 % s.44

45 Definisjoner Konsernet Engasjert kapital Egenkapital + netto rentebærende gjeld + netto skatteposisjon Egenkapitalandel (Egenkapital inkl. minoritet / Totalkapital) * 100 Resultat per aksje Resultat etter skatt / gjennomsnittlig antall utestående aksjer Kontantstrøm per aksje Kontantstrøm fra drift / gjennomsnittlig antall utestående aksjer Egenkapitalavkastning siste 12 mnd Avkastning engasjert kapital siste 12 mnd Sikringsgrad kraftproduksjon Sikringsgrad fjernvarme Resultat etter skatt siste 12 mnd / gjennomsnittlig EK inkl. minoriteter siste 12 mnd Driftsresultat siste 12 mnd / gjennomsnittlig Engasjert kapital siste 12 mnd Sikret andel av estimert produksjonsportefølje (eksklusiv konsesjons- og erstatningskraft) Sikret andel av estimert netto kraftpriseksponering ved: Salg redusert med bruk av elektrisitet og 1/3 av varmepumpe. s.45

46 Investorinformasjon Informasjon finnes på Hafslunds hjemmesider: Registrering av abonnement på pressemeldinger Konserndirektør Økonomi og Finans (CFO), Heidi Ulmo Tlf: Økonomidirektør og Investorkontakt, Morten J. Hansen Tlf: s.46

47

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 Analytikerpresentasjon 1. kvartal 212 1. kvartal 212 Hafslund ASA 4. mai 212 Finn Bjørn Ruyter CEO Hafslund ASA 4. mai 212 Finn Bjørn Ruyter, CEO Hovedpunkter 1. kvartal 212 EBITDA på 67 mill, ned 7 prosent

Detaljer

Hafslund ASA 10. juli 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef

Hafslund ASA 10. juli 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hafslund ASA 1. juli 214 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hovedpunkter 2. kvartal 214 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 624 mill 1 prosent høyere enn fjoråret som følge av resultatfremgang innen

Detaljer

Hovedpunkter 2. kvartal 2013

Hovedpunkter 2. kvartal 2013 Hovedpunkter 2. kvartal 213 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 569 mill, opp fra 51 mill i fjor. Oppnådd kraftpris på 28 øre/kwh, en økning på 7 øre/kwh fra fjoråret. Vannkraftproduksjon på 825

Detaljer

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2011. Hafslund ASA 4. mai 2011 Christian Berg, CEO

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2011. Hafslund ASA 4. mai 2011 Christian Berg, CEO Analytikerpresentasjon 1. kvartal 211 Hafslund ASA 4. mai 211 Christian Berg, CEO Hovedpunkter 1. kvartal 211 EBITDA på 656 mill operativ virksomhet på linje med fjoråret. Høy etterspørsel etter strøm

Detaljer

Analytikerpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2012

Analytikerpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2012 Analytikerpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsresultat 212 Hafslund ASA 7. februar 213 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef s.1 Hovedpunkter året 212 EBITDA på 2114 mill (2235 mill eksklusive REC i 211).

Detaljer

Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2010

Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2010 Analytikerpresentasjon 4. kvartal 21 Hafslund ASA 2. februar 211 Christian Berg, CEO Hovedpunkter 4. kvartal 21 (eksklusive REC) Utfordrende situasjon i kraftmarkedet EBITDA på 85 mill før gevinst salg

Detaljer

Analytikerpresentasjon 2. kvartal Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 10. juli 2015

Analytikerpresentasjon 2. kvartal Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 10. juli 2015 Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2015 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 10. juli 2015 Hovedpunkter 2. kvartal 2015 Resultat etter skatt på 279 mill opp 111 mill fra fjoråret som følge av økt driftsresultat

Detaljer

Analytikerpresentasjon

Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2016 Finn Bjørn Ruyter Oslo, 12. juli 2016 Agenda 1 Resultat 2. kvartal 2016 2 Vedlegg 2 Hovedpunkter 2. kvartal Driftsresultat før avskrivning på 695 mill og resultat

Detaljer

Analytikerpresentasjon 2. kvartal kvartal Analytikerpresentasjon

Analytikerpresentasjon 2. kvartal kvartal Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon 2. kvartal 211 2. kvartal 21 Hafslund ASA Hafslund 8. juli 211 ASA 15. juli 21 CEO Christian Berg, Christian Berg, CEO Hovedpunkter 2. kvartal 211 Høy kontantstrøm

Detaljer

Hafslund ASA 24. oktober 2013 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef

Hafslund ASA 24. oktober 2013 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hafslund ASA 24. oktober 2013 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Agenda 1) 3. kvartal 2013 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef 2) Hafslund Varme Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hovedpunkter 3. kvartal 2013 Driftsresultat

Detaljer

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2015. Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 7. mai 2015

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2015. Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 7. mai 2015 Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2015 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 7. mai 2015 Agenda 1) Resultat 1. kvartal 2015 2) Tema: Marked 3) Vedlegg 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2015 Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2015. Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 22. oktober 2015

Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2015. Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 22. oktober 2015 Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2015 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 22. oktober 2015 Agenda 1) Resultat 3. kvartal 2015 2) Tema: Nett integrasjon og AMS 3) Vedlegg 2 Hovedpunkter 3. kvartal 2015

Detaljer

Analytikerpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2014. Finn-Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 4. februar 2015

Analytikerpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2014. Finn-Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 4. februar 2015 Analytikerpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2014 Finn-Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 4. februar 2015 Agenda 1) Oppsummering av året 2014 2) Resultat 4. kvartal 2014 3) Tema: Strategi 4)

Detaljer

Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2012 Hafslund ASA 25. oktober 2012 Finn Bjørn Ruyter, CEO

Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2012 Hafslund ASA 25. oktober 2012 Finn Bjørn Ruyter, CEO Analytikerpresentasjon 3. kvartal 212 Hafslund ASA 25. oktober 212 Finn Bjørn Ruyter, CEO s.1 Hovedpunkter 3. kvartal 212 EBITDA på 369 mill i kvartalet. Oppnådd kraftpris 15 øre/kwh - ned 4 prosent mot

Detaljer

Analytisk informasjon Konsern

Analytisk informasjon Konsern Analytisk info Side 79 / 93 Analytisk informasjon Konsern Avkastning engasjert kapital, ekskl. REC Avkastning engasjert kapital, eksl. REC Avkastning egenkapital, ekskl. REC Avkastning egenkapital, eksl.

Detaljer

Hafslund ASA 8. mai 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef

Hafslund ASA 8. mai 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hafslund ASA 8. mai 214 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Agenda 1) 1. kvartal 214 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef 2) Kjøp av Fortums nettvirksomhet i Norge Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hovedpunkter 1. kvartal

Detaljer

Analytisk informasjon

Analytisk informasjon Analytisk informasjon Konsern Salgsinntekter 11 466 13 704 15 829 10 670 11 056 Andre (tap)/gevinster netto 137 (1 050) (883) (40) (15 721) Kjøp av varer og energi (6 830) (9 015) (10 871) (6 364) (6 809)

Detaljer

Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2010

Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2010 Analytikerpresentasjon 2. kvartal 21 Hafslund ASA 15. juli 21 Christian Berg, CEO 1. Resultat 2. kvartal 21 2. Hafslund Strømsalg Hafslund ASA 15. juli 21 Christian Berg, CEO 3. Vedlegg Hovedpunkter 2.

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2009

Resultat 1. kvartal 2009 Resultat 1. kvartal 2009 Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 07. mai 2009 s.1 Hovedpunkter 1. kvartal 2009 God underliggende drift. Driftsresultat på 483 mill (-8 854 mill). Fjoråret belastet med

Detaljer

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2010

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2010 Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2010 Hafslund ASA 7. mai 2010 Christian Berg, CEO 1. Strømmarked og kraftpriser 2. Resultat 1. kvartal 2010 3. Vedlegg s.2 1. Strømmarked og kraftpriser 2. Resultat 1.

Detaljer

Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2012. Hafslund ASA 11. juli 2012 Finn Bjørn Ruyter, CEO

Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2012. Hafslund ASA 11. juli 2012 Finn Bjørn Ruyter, CEO Analytikerpresentasjon 2. kvartal 212 Hafslund ASA 11. juli 212 Finn Bjørn Ruyter, CEO Hovedpunkter 2. kvartal 212 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ble 496 mill i 2. kvartal Resultat påvirket

Detaljer

Resultat 3. kvartal Rune Bjerke, Konsernsjef Hafslund ASA 1. november 2005

Resultat 3. kvartal Rune Bjerke, Konsernsjef Hafslund ASA 1. november 2005 Resultat 3. kvartal 2005 Rune Bjerke, Konsernsjef Hafslund ASA 1. november 2005 Hovedpunkter 3. kvartal 2005 Driftsresultat på 520 mill dobling fra fjoråret (272 mill). Resultat etter skatt på 333 mill

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2007. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 20. juli 2007

Resultat 2. kvartal 2007. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 20. juli 2007 Resultat 2. kvartal 2007 Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 20. juli 2007 Hovedpunkter 2. kvartal 2007 Resultat etter skatt på 6 727 mill (7 439 mill) REC utgjør 6 513 mill (7 211 mill). Driftsresultat

Detaljer

Konsern analytisk informasjon

Konsern analytisk informasjon Konsern analytisk informasjon } Avkastning engasjert kapital } Egenkapitalavkastning Prosent Prosent 12 1, 2 15,1 1 15 8 1 6 4 2 5 212 213 214 215 216-5 212 213 214 215 216 } Netto rentebærende gjeld /

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2009

Resultat 2. kvartal 2009 Resultat 2. kvartal 2009 Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 16. juli 2009 s.1 Hovedpunkter 2. kvartal 2009 Tilfredsstillende underliggende drift. Driftsresultat på 315 mill (-142 mill). Fjoråret

Detaljer

Konsern analytisk informasjon

Konsern analytisk informasjon Analytisk informasjon Analytisk info Side 82 / 96 Konsern analytisk informasjon } Avkastning engasjert kapital } Egenkapitalavkastning Prosent Prosent 12 9 9,2 2 15 1 15,5 6 5 3-5 212 213 214 215-1 212

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2008. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 17. juli 2008

Resultat 2. kvartal 2008. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 17. juli 2008 Resultat 2. kvartal 2008 Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 17. juli 2008 Agenda 1. Marked og rammebetingelser. 2. Resultatet for 2. kvartal. 2 Marked og rammebetingelser 3 Stigende forwardpriser

Detaljer

Resultat 4. kvartal 2008. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 9. februar 2009

Resultat 4. kvartal 2008. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 9. februar 2009 Resultat 4. kvartal 2008 Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 9. februar 2009 Hovedpunkter 4. kvartal 2008 Resultatet preget av et urolig finansmarked med negativ verdiutvikling på aksjer og derivater.

Detaljer

A N A L Y T I K E R P R E S E N T A S J O N. Oslo, 3. mai 2017

A N A L Y T I K E R P R E S E N T A S J O N. Oslo, 3. mai 2017 A N A L Y T I K E R P R E S E N T A S J O N 2017 1. kvartal Finn Bjørn Ruyter Oslo, 3. mai 2017 Agenda 1 Resultat 1. kvartal 2017 2 Framtidsutsikter 3 Annonsert transaksjon 4 Vedlegg 2 Hovedpunkter 1.

Detaljer

Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2009

Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2009 Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2009 28. oktober 2009 Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2009 Hafslund ASA 28. oktober 2009 s.1 1. Resultat 3. kvartal 2009 - Christian Berg CEO 2. Fjernvarme Jan Presttun

Detaljer

Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2015 og foreløpig årsresultat Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 3. februar 2016

Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2015 og foreløpig årsresultat Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 3. februar 2016 Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2015 og foreløpig årsresultat 2015 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 3. februar 2016 Agenda 1) Oppsummering av året 2015 2) Resultat 4. kvartal 2015 3) Tema: Strategi

Detaljer

Erfaringer med og tilpasninger til nye inntekstrammer Per Kristian Olsen Konserndirektør Varme og Infrastruktur, Hafslund ASA. Paris 4.

Erfaringer med og tilpasninger til nye inntekstrammer Per Kristian Olsen Konserndirektør Varme og Infrastruktur, Hafslund ASA. Paris 4. Erfaringer med og tilpasninger til nye inntekstrammer Per Kristian Olsen Konserndirektør Varme og Infrastruktur, Hafslund ASA 1 Paris 4. april 2008 Hafslund Nett Norges største netteier med: 533 000 kunder

Detaljer

Analytikerpresentasjon

Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2016 Finn Bjørn Ruyter Oslo, 3. mai 2016 Agenda 1 Resultat 1. kvartal 2016 2 Tema: Energi- og infrastrukturselskapet Hafslund 3 Vedlegg 2 Hovedpunkter 1. kvartal Et solid

Detaljer

Hafslund ASA 22. oktober 2014

Hafslund ASA 22. oktober 2014 Hafslund ASA 22. oktober 214 Hovedpunkter 3. kvartal 214 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 656 mill stabil underliggende drift. Forretningsområdet Marked med resultatfremgang på 36 mill fra

Detaljer

Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2011

Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2011 Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2011 Hafslund ASA 2. februar 2012 Finn Bjørn Ruyter konstituert konsernsjef Hovedpunkter 4. kvartal 2011 EBITDA på 207 mill, inkludert 166 mill i tap ved salg av REC aksjer.

Detaljer

Hvorfor toppkontroll?

Hvorfor toppkontroll? 1 Hvorfor toppkontroll? Hafslund i dag Varme og Infrastruktur Tekniske Tjenester Marked Venture Kraftproduksjon, nettdrift, fjernvarme, bredbånd og eiendom. Entreprenør, installasjon, el-sikkerhet, sikkerhet

Detaljer

Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2010 3. kvartal 2011

Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2010 3. kvartal 2011 Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon 2. kvartal 21 3. kvartal 211 Hafslund ASA 15. juli 21 Christian Berg, CEO Hafslund ASA 28. oktober 211 Christian Berg, CEO Hovedpunkter 3. kvartal 211 Høy

Detaljer

Analytikerpresentasjon

Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2016 Finn Bjørn Ruyter Oslo, 25. oktober 2016 Agenda 1 Resultat 3. kvartal 2016 2 Temaseksjon: Hafslunds rolle i det grønne skiftet 3 Vedlegg 2 Hovedpunkter 3. kvartal

Detaljer

Erfaringer med bestillerrollen og sakkyndige selskaper

Erfaringer med bestillerrollen og sakkyndige selskaper Erfaringer med bestillerrollen og sakkyndige selskaper DLE-konferansen 2007 Sigurd Kvistad Innhold Hafslund Nett Organisering av DLE-aktiviteter i Hafslund Nett Hvorfor Hafslund Nett valgte å kjøpe tjenester

Detaljer

Analytikerpresentasjon

Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2016 og foreløpig årsresultat 2016 Finn Bjørn Ruyter Oslo, 9. februar 2017 Agenda 1 Oppsummering av året 2016 2 Resultat 4. kvartal 2016 3 Tema: Strategi 4 Vedlegg 2 Hovedpunkter

Detaljer

Alle grafer og diagrammer

Alle grafer og diagrammer Home / Dette er Hafslund / Alle grafer og diagrammer Alle grafer og diagrammer Barnas miljøfestival - besøkende Annonse Aftenposten om Øya-samarb. Andel av Venture portefølje inkl REC Andre steder Østfold

Detaljer

Resultat 3. kvartal Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 26. oktober 2007

Resultat 3. kvartal Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 26. oktober 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 26. oktober 2007 Hovedpunkter 3. kvartal 2007 Resultat etter skatt på 1 346 mill (1 454 mill) REC utgjør 1 302 mill (1 263 mill). Driftsresultat

Detaljer

Tilstandsvurdering av regionalnett kraftledninger

Tilstandsvurdering av regionalnett kraftledninger Tilstandsvurdering av regionalnett 1 Hafslunds nettområder Hurdal Eidsvoll Luftledning totalt 12 200 km Nannestad Ullensaker Jordkabel 17 000 km Nittedal Gjerdrum Nes Nettstasjoner Transformatorstasjoner

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Resultat 1. kvartal. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 7. mai 2008

Resultat 1. kvartal. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 7. mai 2008 Resultat 1. kvartal Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 7. mai 2008 Agenda 1. Marked og rammebetingelser. 2. Resultatet for 1. kvartal. 3. Viken Fjernvarme 2 Marked og rammebetingelser 3 Stigende

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Vil smart grid teknologier påvirke investeringsbehovet?

Vil smart grid teknologier påvirke investeringsbehovet? Vil smart grid teknologier påvirke investeringsbehovet? Smartgridkonferansen 10.-11.sept 2013 s.1 Hafslund Nett Transformatorstasjoner 168 Hurdal Nettstasjoner 13 530 Luftledning HS [km] 2 021 Nannestad

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

AKSJONÆRRAPPORT 1. KVARTAL 2015

AKSJONÆRRAPPORT 1. KVARTAL 2015 AKSJONÆRRAPPORT 1. KVARTAL 2015 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernsammendrag 4 Forretningsområder 5 Andre forhold og framtidsutsikter 8 Kvartalsregnskap 10 Noter til regnskapet 13 Historisk informasjon 16

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Hovedpunkter 1 halvår 2015 Resultat etter skatt på 60,8 mill er 54,5 mill bedre enn 1 halvår 2014 i hovedsak på grunn av verdiendring på renteswapavtaler. Driftsresultat på

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Analytikerpresentasjon 3. kvartal kvartal Analytikerpresentasjon

Analytikerpresentasjon 3. kvartal kvartal Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon 3. kvartal 21 2. kvartal 21 Hafslund ASA 28. Hafslund oktoberasa 21 15. juli 21 CEO Christian Berg, Christian Berg, CEO 1. Resultat 3. kvartal 21, Christian

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Halvårsrapport 1. halvår 2017

Halvårsrapport 1. halvår 2017 Halvårsrapport 1. halvår 2017 Hovedpunkter 1. halvår 2017 Driftsresultat på 56,0 mill., mot 69,7 mill. i 1. halvår 2016, en reduksjon på 13,7 mill. Resultat etter skatt på 30,9 mill er 19,7 mill bedre

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Resultater 2. kvartal 2002

Resultater 2. kvartal 2002 Resultater 2. kvartal 2002 Presentasjon for analytikere Konsernsjef Rune Bjerke Mandag 19. august 2002 Konsernets resultat 2. kvartal 2002 Forbedringer i driften innen Kraftomsetning: reduserte kostnader,

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

AKSJONÆRRAPPORT 3. KVARTAL 2015

AKSJONÆRRAPPORT 3. KVARTAL 2015 AKSJONÆRRAPPORT 3. KVARTAL 2015 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernsammendrag 4 Forretningsområder 5 Andre forhold og framtidsutsikter 8 Kvartalsregnskap 10 Noter til regnskapet 13 Historisk informasjon 18

Detaljer

Hafslund ASA 5. februar 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef

Hafslund ASA 5. februar 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hafslund ASA 5. februar 214 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Agenda 1) Oppsummering av året 213 2) Været påvirker alle forretningsområdene i Hafslund 3) Resultat 4. kvartal 213 Hovedpunkter året 213 Driftsresultat

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012.

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012. NTE Holding konsern Første halvår 2013 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et energikonsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Etter en omorganisering i 2013 har konsernet tre forretningsområder,

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013 Energi Kvartalsrapport 01 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 31. MARS (Tall for i parentes) Nøkkeltall Første

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Resultater for 2. kvartal 2003

Resultater for 2. kvartal 2003 Resultater for 2. kvartal 23 Rune Bjerke Konsernsjef Analytikerpresentasjon 22. august 23 Agenda: Hovedpunkter 2. kvartal 23 Nøkketall Forretningsområdene Oppsummering resultat og resultatutvikling Hovedpunkter

Detaljer

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. Foto: Ruhne Nilssen HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2011 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Skagerak Fibernett inngår i halvårstallene for 2010,

Detaljer

Energi Kvartalsrapport 2014 Q1

Energi Kvartalsrapport 2014 Q1 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Tall for i parentes) NØKKELTALL Pr. 1 kvartal Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Halvårsrapport 1. halvår 2016

Halvårsrapport 1. halvår 2016 Halvårsrapport 1. halvår 2016 Hovedpunkter 1. halvår 2016 Driftsresultat på 69,7 mill., mot 69,6 mill. i 1. halvår 2015, en økning på 0,1 mill. Resultat etter skatt på 11,2 mill er 49,6 mill svakere enn

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

Forvaltning og kompetanse

Forvaltning og kompetanse Forvaltning og kompetanse Sentral Felles kartdatabase status og erfaringer Akershus Kommnr Kommunenavn Systemleverandør Ønsket innføring Pulje Planlagt innført Innført Merknad 211 Vestby Norkart 2018 2.

Detaljer

AKSJONÆRRAPPORT 2. KVARTAL 2015

AKSJONÆRRAPPORT 2. KVARTAL 2015 AKSJONÆRRAPPORT 2. KVARTAL 2015 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernsammendrag 4 Forretningsområder 6 Andre forhold og framtidsutsikter 9 Kvartalsregnskap 11 Noter til regnskapet 14 Erklæring fra styret og

Detaljer

Nettvirksomheten til Hafslund

Nettvirksomheten til Hafslund Nettvirksomheten til Hafslund Hafslund Nett og Hafslund Driftssentral Hurdal Eidsvoll Norges største nettselskap 540 000 nettkunder, øker med ca 7000 i året Ansatte: 140 i HN og 60 i HD Samlet omsetning

Detaljer

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Generalforsamling. 5. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Generalforsamling. 5. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund ASA Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet Generalforsamling 5. mai 2003 Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund på rett vei Gamle Hafslund - 100 års historie - Konsolidering & restrukturering

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2013 Foreløpig årsregnskap 2013 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

Energi Kvartalsrapport 2014 Q3

Energi Kvartalsrapport 2014 Q3 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Tall for i parentes) NØKKELTALL Hittil Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Investorpresentasjon. Årsrapport 2014 30. april 2015

Investorpresentasjon. Årsrapport 2014 30. april 2015 Investorpresentasjon Årsrapport 2014 30. april 2015 Agenda Selskapsoversikt Strategi og investeringer Finansiell info Finansiering og likviditet Vår visjon Et ledende norsk konsern innen fornybar energi

Detaljer

Aksjonærrapport. 1. kvartal 2012

Aksjonærrapport. 1. kvartal 2012 Aksjonærrapport 1. kvartal 2012 3 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernet - sammendrag 4 Resultatenheter 5 Andre forhold 8 Framtidsutsikter 8 Resultat og balanse 10 Kontantstrømanalyse 11 Noter til regnskapet

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Investorpresentasjon. Årsrapport april 2017

Investorpresentasjon. Årsrapport april 2017 Investorpresentasjon Årsrapport 2016 7. april 2017 Agenda Om Agder Energi Strategi og investeringer Finansiell info Finansiering og likviditet Vår visjon Et ledende norsk konsern innen fornybar energi

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer