Erfaringer med og tilpasninger til nye inntekstrammer Per Kristian Olsen Konserndirektør Varme og Infrastruktur, Hafslund ASA. Paris 4.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erfaringer med og tilpasninger til nye inntekstrammer Per Kristian Olsen Konserndirektør Varme og Infrastruktur, Hafslund ASA. Paris 4."

Transkript

1 Erfaringer med og tilpasninger til nye inntekstrammer Per Kristian Olsen Konserndirektør Varme og Infrastruktur, Hafslund ASA 1 Paris 4. april 2008

2 Hafslund Nett Norges største netteier med: kunder Omsetning 2007: millioner kroner Driftsresultat 2007: 357 millioner kroner Driftsentral ble utfisjonert i 2007 Entreprenør er i dag en del av Hafslund Infratek ASA 2

3 Hurdal Nannestad Eidsvoll Hafslunds nettområder Ullensaker Asker Bærum Oslo Nittedal Gjerdrum Hobøl Skedsmo Lørenskog Rælingen Nesodden Oppegård Ski Enebakk Frogn Ås Vestby Spydeberg Fet Askim Sørum Trøgstad Nes Aurskog (-Høland) (Aurskog-) Høland Rømskog Luftledning Jordkabel Nettstasjoner Transformatorstasjoner Volum distr.nett Maks effekt distr.nett km km stk 175 stk GWh MW Eidsberg Moss Våler Skiptvet Marker Rygge Råde Sarpsborg Rakkestad Hafslund Netts fordelingsnett og regionalnett Fredrikstad Aremark Hafslund Nett har kun regionalnettet Halden Fylkesgrense Akershus - Østfold Hvaler 3

4 Forretningsmodellen Fokuserer på eierrollen Operatøroppgaver, vedlikehold og prosjektering er satt ut Benytter markedet der det er mulig Erfaringsvis gir dette kostnadsreduksjoner på % Utnytter synergi mellom de ulike enhetene i Hafslund: Lønn Regnskap IKT Kundesenter Fakturering Driftssentral 4

5 Kvartalsvis kostnadsutvikling Kvartalsvis kostnadsutvikling siden januar 2002: Investeringer Driftskostnader Insentivene til effektivisering er ikke lengre til stede kv.02 4.kv.02 2.kv.03 4.kv.03 2.kv.04 4.kv.04 2.kv.05 4.kv.05 2.kv.06 Kilde: NVE 5

6 Erfaringer med tjenesteutsetting Gir god styring og kontroll over nettvirksomheten. Tydeligere ansvarsfordeling: Interne prosedyrer er erstattet av formaliserte kontrakter med klare krav. Kvaliteten på leveranser har økt; Lettere å påpeke svakheter overfor leverandør enn egen organisasjon 6

7 Landets billigste Hafslund Nett Lyse Nett Trondheim Energi Nett Nettleie for privatkunder per 1. april 2008 for utvalgte nettselskap. (fremstilt ved årsforbruk på kwh eksklusiv statlige avgifter) BKK Nett Agder Energi Nett Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Nett AS Flesberg Elektrisitetsverk AS Sunnhordland Kraftlag AS Tysnes Kraftlag PL - 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 7

8 Nettleie for privatkunder ved kwh ekskl. mva, forbruksavgift, KPI-justert til nivå øre/kwh Norge eks Hafslund Hafslund Nett Kilde: NVEs nettleiestatistikk 8 Fra 2 øre/kwh til 9 øre/kwh i forskjell på 15 år

9 Høy leveringssikkerhet Gjennomsnittlig antall avbrudd per rapporteringspunkt (nettstasjon) Gjennomsnittlig avbruddsvarighet per rapporteringspunkt 3,6 3,7 2,1 3,5 3,7 2,4 2,0 3,0 3,1 3,2 Norge eks. Hafslund 6,0 5,3 3,6 4,4 5,4 4,7 3,8 4,2 4,5 1,5 1,7 1,8 1,5 1,7 1,9 2,4 2,1 1,9 1,5 1, Merk: 2007 tall er ikke offentliggjort for Norge Kilde: NVE, Hafslund

10 Virkningen av dagens reguleringsregime for Hafslund Nett Hafslund Nett er målt som 100% effektiv både på regionalog distribusjonsnett NVEs metode for måling av supereffektivitet (måles mot seg selv i tidligere år) medfører at Hafslund Nett ikke kan bedre sin målte effektivitet For alle praktiske formål er dermed Hafslund Nett avkastningsregulert Marginale kostnadsøkninger gir tilsvarende inntektsøkning 2 år senere Marginale kostnadsbesparelser gir tilsvarene inntektsreduksjon 2 år senere Hvor er insentivene til effektivitet? 10

11 Hafslund Netts andel av total inntektsramme (eks. Statnett) Andel inntektsramme ,8 % Andel inntektsramme ,7 % Andel inntektsramme ,9 % Andel nettkunder ,6 % Andel levert energi ,5 % 1 % av total inntektsramme tilsvarer ca 140 millioner kroner 11

12 Hvorfor konsolidering? Antall Norske nettselskap = ca 130 Til sammenlikning er det 6 i England Nytt nettregime gir ikke ønskede effekter: Fremmer kortsiktig tenkning og optimalisering Begrensede insentiver for restrukturering Fremmer ikke kostnadseffektivitet Fremmer ikke en optimal leveringspålitelighet for kundene 12

13 Distriktspolitikk i praksis? Nettreguleringsmodell: IRt = 0,5 (kt-2 + fqt-2) + 0,5 K* t + JP 13

14 De store har færrest avbrudd og kortest avbruddsvarighet Antall avbrudd per rapporteringspunkt: Avbruddsvarighet per rapporteringspunkt: 5,00 7,00 4,00 3,00 2,00 1,00 Norge eks. de 5 største 5 største distribusjonsselskap er (HN, Agder, BKK, Skagerak og Lyse) 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0, ,

15 Hafslunds erfaringer Modellen krever store ressurser for å forstå, innarbeide og tilpasse Metoden for å etablere en norm er komplisert og gir resultater som er vanskelige å forstå Usikkerhet knyttet til avkastning på investert kapital Modellen er tidkrevende Selskaper mangler incentiver for å fortsette å være kostnadseffektive og videreutvikle selskapene Modellen hindrer nødvendige strukturelle endringer og en naturlig utvikling av selskapene i bransjen Forutsigbarhet mangler 15

16 NVEs rundskriv EMK 1/2008: Varsel om ny praksis Tidligere NVE uttalelser mv: Rundskriv EMK 1/2008: Store deler av de praktiske drift og vedlikeholdsoppgavene kan dermed overlates til andre (NVE 30. juni 2006) Konsesjonæren må hovedsakelig selv utføre tilstandskontroll samt store deler av vedlikeholdet.. Forskrift om måling, avregning mv 7-4: "Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester beskrevet i denne forskriften." Rundskrivet om målings- og avregningstjenester: "Enkelte oppgaver kan utsettes, men konsesjonæren må ta aktivt del i driften på dette området ikke forbud mot omfattende tjenesteutsetting (NVE 30. juni 2006) avgrensede oppgaver kan settes ut til andre 16 Kilde: Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma

17 Hafslund ønsker en alternativ modell Reguleringsregime bør understøtte: Stabilitet og forutsigbarhet i nettselskapenes inntekter over lang tid Forbedret kostnadseffektivitet og profitabilitet Strukturelle endringer (oppkjøp/mergers), ved å tillate effektive selskaper høyere avkastning på investert kapital Utviklingen av et effektivt leverandørmarked til nettselskapene 17

18 Oppsummering Lag et forutsigbart nettregime: Uten detaljstyring, men med gitte rammer Insitamenter til effektivisering Prioriter leveringssikkerhet Dette vil føre til: Lavere nettleie for kundene Selskapene/eierne vil øke avkastningen Samfunnet får sikrere levering. 18

19 Takk for oppmerksomheten 19 IRt = 0,5 (kt-2 + fqt-2) + 0,5 K* t + JP

Smart Grid i et norsk perspektiv

Smart Grid i et norsk perspektiv Smart Grid i et norsk perspektiv Per Edvard Lund Hafslund Nett Temadag - 03.02.2011 s.1 [kr/kw] 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960

Detaljer

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? NHO Effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner Kommunestruktur 2 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon

Detaljer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL

FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL Forvaltningsrevisjonsrapport Ski, Ås, Oppegård, Frogn og Nesodden

Detaljer

Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet HØRINGSDOKUMENT

Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet HØRINGSDOKUMENT Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet 2015 HØRINGSDOKUMENT Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat Torfinn

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

Håndtering av merog mindreinntekt

Håndtering av merog mindreinntekt Håndtering av merog mindreinntekt Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer 5 2011 John G. Cock Erik Normann

Detaljer

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett Innhold 1 Innledning... 5 6.3 Evaluering etter første utbyggingstrinn... 19 2 Bakgrunn... 7 6.4 Beslutning

Detaljer

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill.

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill. Årsrapport 2006 Nøkkeltall Resultat, mill. kroner 2006 2005 2004 2003* 2002* Salgsinntekter og andre tap/gevinster 21 679 8 695 7 828 9 300 7 228 Driftsresultat før avskrivninger 13 482 2 670 2 073 1 810

Detaljer

Samarbeidsløsninger knyttet til beredskap i Nordland

Samarbeidsløsninger knyttet til beredskap i Nordland Samarbeidsløsninger knyttet til beredskap i Nordland Kraftforsyningens Distriktssjef - Nordland - Harald M Andreassen - Nordlandsnett er en del av konsernet Bodø Energi AS Administrerende Direktør Adm.sjef

Detaljer

Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper

Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper Forslag til endringer i modellene for fastsetting av selskapenes kostnadsnormer Tore Langset, Roar Amundsveen, Ole Petter Kordahl, Hilde Marit Kvile, Silje

Detaljer

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Innhold 1 1.1 Proposisjonens hovedinnhold... Innledning... 5 5 3.4 Strategi for å ta økt hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn i 1.2 Om nettpolitikk... 5 kraftledningssaker...

Detaljer

Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester

Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Benchmarkingresultater 2008 Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester DOKUMENTASJON AV EFFEKTIVITET Oppnå definerte mål til lavest mulig kostnad Denne rapporten omhandler

Detaljer

Endringer i inntektsregulering

Endringer i inntektsregulering 4 Endringer i inntektsregulering Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat Tore Langset Roar Amundsveen, Tonje Merete Andresen, Erik Normann Drevdal, Hilde Marit Kvile, Geir

Detaljer

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012 Bransjerådsmøte 1 Gardermoen Februar 9, 2012 Innhold 1 Velkommen 2 3 4 5 6 7 Bakgrunn og forutsetninger for utredningen Prosjektorganisering og rolle/oppgaver Målbilde Alternative modeller Evalueringskriterier

Detaljer

Gode historier. Hafslund årsrappport

Gode historier. Hafslund årsrappport Gode historier. Hafslund årsrappport ort Grønt er lønnsomt. «Hafslund tok et langt skritt framover i 2007. Vi har lagt et viktig grunnlag for det vi ønsker Hafslund skal bli mest kjent for i årene som

Detaljer

Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked for grønne sertifikater

Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked for grønne sertifikater Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked Hovedutfordringer for å realisere et balansert felles sertifikatmarked Utarbeidet for Energi Norge Januar 2010 Xrgia AS (2010) Rådmann Halmrasts

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013 LYSE ENERGI AS Styrets melding til eierne 2013 Innhold 3 Forord 4 Lyse i et nøtteskall 6 Eierskap 7 Eiernes strategi 8 Strategi 2020: Strategiske hovedområder 9 Strategi 2020: Mål for perioden 10 Investeringsprogram

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og fastsettelse av forskriftsendringer vedrørende innføring

Detaljer

Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene

Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene 18 2013 R A P P O R T Analyse av utviklingen i nøkkeltall for strømnettvirksomheten Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Rapport nr 18 Analyse av utviklingen

Detaljer

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33 Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registre eringsdokument Hamar/Oslo, 28. april 2014 Tilretteleggere: Utarbeidet i samarbeid med Tilretteleggerne 1 av 33 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer

Det høyspente distribusjonsnettet. Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata

Det høyspente distribusjonsnettet. Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata Det høyspente distribusjonsnettet Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata 2 2014 R A P P O R T Bæremast do Det høyspente distribusjonsnettet Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata

Detaljer

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i kontrollforskriften NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt 1 2012 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering,

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger.

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Framtida er elektrisk FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN/DN Elbilen er på

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt 5 2011 2010 V E I L E D E R Veileder om nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Veileder nr. 5/2011 Nettselskapets

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer