Analytikerpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsresultat Finn-Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 4. februar 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Analytikerpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2014. Finn-Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 4. februar 2015"

Transkript

1 Analytikerpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2014 Finn-Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 4. februar 2015

2 Agenda 1) Oppsummering av året ) Resultat 4. kvartal ) Tema: Strategi 4) Vedlegg

3 Hovedpunkter året 2014 Resultat etter skatt på mill er en økning på 256 mill fra fjoråret, gir en egenkapitalavkastning på 12,8 prosent (10,2 prosent). Varme og Produksjon påvirket av lavere kraftpriser og lav energietterspørsel, delvis kompensert av rekordhøy vannkraftproduksjon på 3,4 TWh. Nett og Marked med resultatfremgang som følge av økt merinntekt og tilfredsstillende margin, og salg av fordelsprodukter. Resultat etter skatt inkluderer netto positive engangsforhold på 182 mill (131 mill) frafalt skattekrav og ekstraordinær nedskrivning. Hafslund befestet i 2014 sin sterke posisjon som Norges største nettselskap gjennom kjøpet av nettvirksomhet i Østfold. Styret foreslår et utbytte på 2,50 kroner per aksje for 2014.

4 Oslopris (NO1) historisk og framtidig øre/kwh øre/kwh * Kraftpris - Oslopris Periodegjennomsnitt Kilde for prisdata: og 30. januar * Periodegjennomsnitt er basert på forwardpriser per

5 EBITDA 2014 og endring fra 2013 EBITDA 2014 Endring EBITDA fra Produksjon Varme Nett Marked Annet EBITDA EBITDA 2013 Produksjon Varme Nett Marked Annet EBITDA Q4 14

6 Agenda 1) Oppsummering av året ) Resultat 4. kvartal ) Tema: Strategi 4) Vedlegg

7 Hovedpunkter 4. kvartal 2014 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 760 mill opp 25 prosent fra fjoråret. Mildt og vått vær ga høy vannkraftproduksjon men lav energietterspørsel. Oppnådd kraftpris på 26 øre/kwh ned 4 øre/kwh fra fjoråret. Nettvirksomheten med resultatfremgang fra fjoråret som følge av økt merinntekt. Innfrielse av selgerkreditt gitt ved salg av fibernettvirksomheten i 2010, ga en gevinst på 52 mill og kapitalfrigjøring på 312 mill i kvartalet.

8 EBITDA 4. kvartal 2014 og endring fra 2013 EBITDA Q Endring EBITDA fra Q Produksjon Varme Nett Marked Annet EBITDA EBITDA Q4 13 Produksjon Varme Nett Marked Annet EBITDA Q4 14

9 Rentebærende gjeld uendret i kvartalet Endring netto rentebærende gjeld i kvartalet NOK mill Netto gjeld Nto rtb gjeld (mrd) Ek-andel % 9,9 30% Q EBITDA 8,7 31% Q Betalte renter 10,5 31% 74 Betalt skatt Q Endring arbeidskapital m.m. 10,5 30% Q Netto investeringer m.m. 10,5 30% Q Netto gjeld Utvikling netto rentebærende gjeld og EK-andel Arbeidskapital opp 459 mill i kvartalet som følge av høyere energietterspørsel. Netto tilbakebetalt skatt i kvartalet som følge av frafalt skattekrav. Stabil egenkapitalandel i 2014 til tross for kjøpt nettvirksomhet og økt pensjonsforpliktelse. Rentebærende gjeld økt 0,6 mrd i 2014 som følge av kjøpt nettvirksomhet

10 Produksjon NOK millioner Q4 14 Q Salgsinntekter Brutto dekningsbidrag EBITDA Driftsresultat Kraftpris (øre/kwh) Produksjon (GWh) Investeringer Kvartal mnok Q Q Q2 13 EBITDA Q3 13 Q4 13 Q1 14 EBITDA siste 12 mnd Q2 14 Q3 14 Siste 12 måneder mnok 159 Q Mildt og vått vær gav produksjon 24 prosent over normalen. Oppnådd kraftpris på 26 øre/kwh er 4 øre/kwh lavere mot fjoråret. Oppnådd kraftpris 0,6 øre/kwh over Oslopris (NO1) som følge av sikringshandler. Forprosjektering nytt aggregat og økte sentralnettstariffer gav 14 mill i økte driftskostnader. Det forventes normalproduksjon i første kvartal 2015.

11 Kraftproduksjon vannføring og slukeevne m3/sek jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Normal * Slukeevne * Normal = Median vannføring siste 10 år

12 Produksjon og kraftpriser 400 GWh øre/kwh Jan Feb Mar Apr Mai Normal* Jun Jul 2014 Aug Sep Oslopris (NO1) Okt Nov Des 0 Kilde for prisdata: 29. desember * Normal = 3100 GWh basert på 10 års vannhistorikk justert for effektivitetsforbedringer.

13 Varme NOK millioner Q4 14 Q Salgsinntekter Brutto dekningsbidrag (DB) EBITDA Driftsresultat Produksjon (GWh) Brutto DB solgt volum (øre/kwh) Investeringer Kvartal mnok Siste 12 måneder mnok Svært mildt vær gav lav energietterspørsel i både årets og fjorårets kvartal. Operasjonelle driftsforbedringer gir underliggende resultat på linje med fjoråret selv med fall i kraftpriser. Fjorårets resultat belastet 21 mill i avviklingskostnader på Jessheim. Økt produksjon mot fjoråret som følge av organisk vekst. I 2014 er det tilknyttet nye fjernvarmekunder med et årlig energiuttak på 46 GWh. Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 EBITDA EBITDA siste 12 mnd

14 Fjernvarme Produksjon og kraftpriser 300 GWh øre/kwh Jan 249 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Normal * 2014 Oslopris (NO1) Kilde for prisdata: per 29. desember * Normal = forventet produksjon i 2014 gitt normale temperaturforhold (snitt siste 10 år) og eksisterende og planlagte kundetilknytninger.

15 Nett NOK millioner Q4 14 Q Salgsinntekter Brutto dekningsbidrag EBITDA Driftsresultat Mer/(mindreinntekt) i resultat (120) Investeringer Kvartal mnok Siste 12 måneder mnok Et godt resultat sammenlignet med foregående kvartaler og forventning for Økt merinntekt og lavere vedlikeholdsaktivitet mot fjoråret, integrasjonskostnader trekker ned. Avbrudd hos gjennomsnittskunden halvert KILE-kostnader 8 mill lavere enn fjoråret. Driftsresultatet for 2015 forventes å bli noe lavere enn resultatet for Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q EBITDA EBITDA siste 12 mnd

16 Fusjon Hafslund Nett og Hafslund Nett Øst gjennomført 2014 Avtalte kjøp april Overtok aksjene mai Felles AMS juni Besluttet én driftssentral august Lokalisering, ny driftsmodell september Innplassering av alle ansatte november Fusjon desember 2015: Videre integrasjon

17 Organisk vekst gjennom befolkningsvekst og AMS Hafslund Nett i Oslo, Akershus og Østfold NVE-verdi milliarder kroner, 2013* SSB prognose: Befolkningen i Oslo og Akershus vil stige fra 1,1 millioner til 2 millioner i 2050 Hafslund skal bytte målere Hafslund 100 % eier Hafslund delvis eier Samlet inkludert D-nett og R-nett Hafslund ingen eierandeler Kilde: NVE, Inntektsrammeberegning 2015 per *NVE-verdi inkluderer hele Energi 1 Follo Røyken, og det er ikke justert for at deler av nettkapitalen hører til delen av nettet i Buskerud.

18 Marked NOK millioner Q4 14 Q Salgsinntekter Brutto dekningsbidrag EBITDA Driftsresultat Strømsalg (GWh) Kvartal mnok Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 EBITDA 140 EBITDA siste 12 mnd Siste 12 måneder mnok Lav energietterspørsel grunnet mildt vær både i årets og fjorårets kvartal. Reduserte marginer bidrar til et svakt resultat i et kvartal med normalt høy energietterspørsel. Fjorårets kvartal inkluderer engangseffekt på 18 mill. Resultat etter skatt på kr 33 per kunde (kr 50). Totalt kunder ved utgangen av 2014, hvorav i Sverige og Finland.

19 Oppsummering resultat 4. kvartal 2014 Endring EBITDA fra Q Resultat etter skatt Q MNOK Resultat per aksje NOK 1, EBITDA Q4 13 Resultat finansielle aktiva EBITDA Q4 14 EBITDA Finanskostnader Avskrivninger Skattekostnad Driftskostnader Dekningsbidrag Resultat etter skatt Q4 14

20 Oppsummering 2014 Resultat etter skatt for 2014 på 1003 mill gir en egenkapitalavkastning på 12,8 prosent. Resultat inkluderer 182 mill (131 mill) i netto engangsforhold. Mildt og vått vær ga en rekordhøy vannkraftproduksjon, men lav energietterspørsel. Nett med resultatfremgang som følge høy merinntekt. Legger vekt på stabile nett tariffer over tid. Marked med resultatforbedring ved bedre marginer og vekst i salg av fordelsprodukter. Kraftpris for Oslo-området var 23 øre/kwh i 2014, ned 22 prosent fra Resultat fra sikringshandler kompenserer delvis for lavere kraftpris. Posisjonen som et rendyrket energiselskap innen Produksjon, Fjernvarme, Nett og strømsalg skal videreføres. Styret foreslår et utbytte på 2,50 kroner per aksje for 2014.

21 Agenda 1) Oppsummering av året ) Resultat 4. kvartal ) Tema: Strategi 4) Vedlegg

22 Hafslund et rendyrket energi- og infrastrukturselskap Norges største nettselskap kunder ~ 23% andel* Norges største fjernvarmeleverandør 1,8 TWh ~ 36% andel* Norges største strømsalgsselskap 5. største i Norden kunder ~ 27% andel* En mellomstor kraftprodusent 3,1 TWh ~ 2% andel* Kilde: selskapsinformasjon * Norske markedet

23 Mer enn 100 års historie 1898 Hafslund etablert 1986 Nycomed del av Hafslund 1996 Fisjon Hafslund Nycomed Restrukturering Integrasjon Verdiskapning 2008 Fokus på fornybar energi Spin-off: Infratek Etablert strømsalg i Norden Spin-off: Sikkerhet, REC, venture, fiber, etc Et integrert og fokusert energiselskap Kjøp av Fortums nettvirksomhet i Norge Styrket satsing strømsalg Sverige og Finland Videre organisk og strukturell vekst Driftsoptimalisering

24 Strategiske prioriteringer Strategisk fokus Visjon Konsolidering 2010 Fornybar energi Framtidens energiløsninger for deg og miljøet 2013 Kontinuerlig forbedring Produksjon Nett Marked 2014 Organisk og strukturell vekst Fjernvarme

25 Videreføre organisk og strukturell vekst PRODUKSJON NETT Oppetid og mulig nytt aggregat Engasjert kapital 100% = NOK 21,9 milliarder per Marked 7% 20% Produksjon Organisk vekst og driftsoptimalisering VARME Nett 48% 24% 1% Varme MARKED Øvrig Organisk vekst og driftsoptimalisering Nordisk vekststrategi

26 Fornybar i alle forretningsområder PRODUKSJON Fornybar kraft VARME Fornybar varme NETT Elektrifisering MARKED Effektiv energibruk

27 Forbedringsarbeid i fokus Kontinuerlig forbedring = FLYT i Hafslund Kontroll på prosessene Standardisering Innovasjon Økt konkurranseevne og bedre løsninger for kunden

28 Forberede for regulatoriske endringer NETT STRØMSALG Bygge Drift Kunde Kraftkjøp Salg og markedsføring Kunde Kompetanseforskriften Statnetts Elhub 1-faktura AMS

29 Opprettholde stabile utbytter Utbytte Kr. per aksje 18 17,75 Ekstraordinært Ordinært 7, ,00 5, ,25 3,00 2,25 2,25 2,50 2,50 2,50 2,50 1 2,75 2, * * Forslag 2014 * Ekstraordinært utbytte 2006 forbundet med kapitalfrigjøring nedsalg REC og ekstraordinært utbytte 2010 forbundet med kapitalfrigjøring fra salg av fibervirksomheten.

30 Verdier skal skapes gjennom Hafslund skal være et ledende kraftkonsern gjennom innovasjon gi kundene framtidens energiløsninger optimalisere organisasjonen i forhold til endringer i rammebetingelser søke vekst innen Produksjon, Varme, Nett og Marked Visjon Framtidens energiløsninger for deg og miljøet Framtidens energiløsninger for deg og miljøet Marked Produksjon Nett opprettholde stabile utbytter Fjernvarme

31 Agenda 1) Oppsummering av året ) Resultat 4. kvartal ) Tema: Strategi 4) Vedlegg

32 Konsernresultat NOK millioner Q4 14 Q Salgsinntekter (34) Energikjøp (2 052) (2 208) 155 (6 866) (7 867) Dekningsbidrag Resultat finansielle aktiva Driftskostnader (836) (839) 2 (2 851) (2 648) EBITDA Avskrivninger og nedskrivninger (246) (198) (48) (1 045) (794) Driftsresultat Rentekostnader med mer (165) (116) (50) (480) (494) Verdiendring låneportefølje (28) (17) (11) (73) (9) Finanskostnader (194) (133) (61) (553) (503) Resultat før skatt Skattekostnad (113) (66) (46) (194) (402) Resultat etter skatt (1) Resultat per aksje (NOK) 1,06 1,07 (0,01) 5,14 3,83

33 Konsernbalanse NOK millioner Q Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler (34) Finansielle eiendeler Fordringer og varer Bankinnskudd og lignende Eiendeler Egenkapital (inkl. min. int.) Avsetning for forpliktelser (323) Langsiktig rentebærende gjeld (368) Kortsiktig rentebærende gjeld Kortsiktig rentefri gjeld Egenkapital og gjeld Netto rentebærende gjeld Egenkapitalandel 30 % 30 % 0 % 30 %

34 Kontantstrøm NOK millioner Q4 14 Q EBITDA Betalte renter (110) (100) (10) (452) Betalt skatt 74 (85) 159 (58) Markedsverdiendringer med mer (34) (31) (3) (67) Endring arbeidskapital (459) (205) (254) (64) Kontantstrøm fra driften Drifts, -og ekspansjonsinvesteringer (322) (383) 61 (1 896) Netto kjøp/salg aksjer med mer (20) 67 (87) (379) Kontantstrøm investeringsaktiviteter (342) (316) (26) (2 275) Kontantstrøm til avdrag og utbytte (111) (131) 20 (121)

35 Resultat per aksje Per kvartal NOK 2,85 ** 1,15 0,72 1,05 0,91 0,77 1,08 1,07 1,37 0,86 0,36 *** 1,06-2,97 * ,06 3,83 5,14 * Resultat etter skatt Q påvirket negativt med 551 mill vedrørende ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger. ** Resultat etter skatt Q påvirket positivt med 288 mill knyttet til frafalt skattekrav vedrørende Hatros. *** Resultat etter skatt Q påvirket negativt med 93 mill vedrørende nedskrivninger Bio-el og sekundærnett Søndre Nordstrand

36 Engasjert kapital og avkastning Engasjert kapital 21,9 mrd per Avkastning engasjert kapital Marked 7% Produksjon 8,0% 8,3% 20% Nett 48% 4,6% 24% 1% Øvrig Varme 2012 * 2013 ** 2014 *** * ** *** 2012 Inkluderer nedskrivninger og avsetninger for BioWood Norway og Bio-El Fredrikstad i på -548 millioner 2013 Resultatet inkluderer salg av aksjer i Infratek med gevinst på 90 millioner 2014 Inkluderer nedskrivninger i Bio-el og sekundærnett Søndre Nordstrand på -127 mill.

37 Lån - porteføljedata Forfallsprofil MNOK Serfikat lån Forfall neste 12 mnd. MNOK Obligasjonslån Andre lån Porteføljedata Q4 14 Q3 14 Obligasjoner 73 % 73 % 0 % Sertifikatlån 5 % 5 % 0 % Syndikat- og banklån 22 % 22 % 0 % NOK millioner Q4 14 Q3 14 Nominell verdi - markedsverdi på lån (354) (326) (28) Markedsverdi for rente og valuta derivater (64) (17) (47) Gjennomsnittsrente inkl. derivater (i %) 3,8 % 3,9 % -0,1 % Andel låneportefølje med fastrente (i %) 48 % 46 % 2 % Låneforfall neste kvartal Ubenyttede trekklinjer Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Serfikat lån Obligasjonslån Andre lån

38 Nøkkeltall Konsern Kapitalforhold Totalkapital Engasjert kapital Egenkapital Børsverdi Egenkapitalandel 30 % 30 % Netto rentebærende gjeld Resultat EBITDA Resultat per aksje 5,14 3,83 Kontantstrøm per aksje fra driften 11,04 8,32 Varme Engasjert kapital Salgspris Fjernvarme (øre/kwh) Salgspris Industrivarme Brutto dekningsbidrag (øre/kwh) Produksjonsvolum (GWh) Nett Engasjert kapital Regulert dekningsbidrag for året Mer-/(mindreinntekt) i resultat hittil 206 (120) NVE-kapital Produksjon Engasjert kapital Kraftpris (øre/kwh) Produksjonsvolum (GWh) Marked Engasjert kapital herav arbeidskapital Volum Strømsalg (GWh)

39 Aksjonærer per # Aksjonær A-aksjer B-aksjer Total Eierskap Stemmeandel 1 Oslo Kommune ,7 % 58,5 % 2 Fortum Forvaltning AS ,1 % 32,8 % 3 Kommunal Landspensjonskasse ,1 % 4,5 % 4 MP Pensjon PK ,0 % 0,0 % 5 Gjensidige Forsikring ,5 % 0,0 % 6 Folketrygdfondet ,4 % 0,1 % 7 Skandinaviska Enskilda Banken ,2 % 0,0 % 8 Hafslund ASA ,2 % 0,0 % 9 New Alternatives Fund, Inc ,2 % 0,3 % 10 Nordea ,2 % 0,0 % Sum 10 største ,7 % 96,2 % Andre aksjonærer ,3 % 3,8 % Total % 100 %

40 Definisjoner Konsernet Engasjert kapital Egenkapital + netto rentebærende gjeld + netto skatteposisjon Egenkapitalandel (Egenkapital inkl. minoritet / Totalkapital) * 100 Resultat per aksje Resultat etter skatt / gjennomsnittlig antall utestående aksjer Kontantstrøm per aksje Kontantstrøm fra drift / gjennomsnittlig antall utestående aksjer Egenkapitalavkastning siste 12 mnd Avkastning engasjert kapital siste 12 mnd Sikringsgrad kraftproduksjon Sikringsgrad fjernvarme Resultat etter skatt siste 12 mnd / gjennomsnittlig EK inkl. minoriteter siste 12 mnd Driftsresultat siste 12 mnd / gjennomsnittlig Engasjert kapital siste 12 mnd Sikret andel av estimert produksjonsportefølje (eksklusiv konsesjons- og erstatningskraft) Sikret andel av estimert netto kraftpriseksponering ved: Salg redusert med bruk av elektrisitet og 1/3 av varmepumpe.

41 Investorinformasjon Informasjon finnes på Hafslunds hjemmesider: Registrering av abonnement på pressemeldinger Konserndirektør Økonomi og Finans (CFO), Heidi Ulmo Tlf: Økonomidirektør og Investorkontakt, Morten J. Hansen Tlf:

42

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2015. Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 7. mai 2015

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2015. Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 7. mai 2015 Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2015 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 7. mai 2015 Agenda 1) Resultat 1. kvartal 2015 2) Tema: Marked 3) Vedlegg 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2015 Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

Analytisk informasjon Konsern

Analytisk informasjon Konsern Analytisk info Side 79 / 93 Analytisk informasjon Konsern Avkastning engasjert kapital, ekskl. REC Avkastning engasjert kapital, eksl. REC Avkastning egenkapital, ekskl. REC Avkastning egenkapital, eksl.

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 Styrets beretning 2012 Hafslund har i 2012 fokusert på å videreutvikle posisjonen som et ledende energikonsern, med hovedfokus på kjerneområdene produksjon, nett, varme og marked. Konsernet vokser organisk

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014 Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal Gjøvik Energisentral Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser fjerde kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag fjerde kvartal... 5 Sammendrag året... 5 Virksomhetsområdene

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2014 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Halvårsrapport 2009 STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Innhold Styrets melding... 3 Erklæring... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Konsernets sammendratte inntekter

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Utvidet konsolidert resultat 12 Kontantstrømoppstilling 13 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

I det følgende kommenteres konsernets resultater, eksklusive resultateffekter knyttet til investeringen i REC.

I det følgende kommenteres konsernets resultater, eksklusive resultateffekter knyttet til investeringen i REC. Home / Styrets beretning Styrets beretning Hafslund har i 2010 vært preget av store investeringer og prosjekter. Et energigjenvinningsanlegg er ferdigstilt, Europas største pelletsfabrikk er bygd, og byggingen

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Resultat 4. kvartal 2012 og foreløpig årsresultat 2012. Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 13. februar 2013

Resultat 4. kvartal 2012 og foreløpig årsresultat 2012. Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 13. februar 2013 Resultat 4. kvartal 2012 og foreløpig årsresultat 2012 Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 13. februar 2013 Hovedtrekk 4. kvartal 2012 Driftsinntekter på 837 millioner (906 millioner) Driftsresultat

Detaljer

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101 Årsrapport 2014 EB.NO - TLF. 03101 INNHOLD Hovedtall 5 Årsberetning 12 Regnskap konsern Resultat 22 Balanse 23 Kontantstrømoppstilling 24 Egenkapitaloppstilling konsern 25 Noter 26 Regnskap Energiselskapet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 29 styrets kommentar hovedpunkter per 3. kvartal 29 Konsernets driftsresultat per tredje kvartal ble 2 369 mill. kr (95 mill. kr) 1 og resultat før skatt ble 2 344 mill. kr (749

Detaljer

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS LYSE LYSE ENERGI AS Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning 8 Erklæring 16 Resultatregnskap 17 Balanse 31.12. 18 Utvidet konsolidert resultatregnskap

Detaljer

Hafslund ASA Tillegg til Registreringsdokument datert 26. juni 2012

Hafslund ASA Tillegg til Registreringsdokument datert 26. juni 2012 Hafslund ASA Tillegg til Registreringsdokument datert 26. juni 2012 1. Risikoforhold Hafslunds virksomhet er, i tillegg til operasjonell risiko, eksponert for risiko av regulatorisk, juridisk, omdømmemessig,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI 2010 2011 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2011-31. MARS 2011 (Tall for 2010 i

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2014

KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2014 Agder Energi hadde i 2014 driftsinntekter på 8 267 mill. kr mot 9 391 mill. kr i 2013. Den viktigste årsaken til

Detaljer

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Capital Markets Day. 13. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Capital Markets Day. 13. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund ASA Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet Capital Markets Day 13. mai 2003 Konsernsjef Rune Bjerke Agenda Nye Hafslund ved Rune Bjerke Hafslund Strømsalg ved Tove Pettersen Hafslund Sikkerhet

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

Resultater 2. kvartal 2002

Resultater 2. kvartal 2002 Resultater 2. kvartal 2002 Presentasjon for analytikere Konsernsjef Rune Bjerke Mandag 19. august 2002 Konsernets resultat 2. kvartal 2002 Forbedringer i driften innen Kraftomsetning: reduserte kostnader,

Detaljer

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet årsrapport 2009 Selskapets formål Innhold Arendals Fossekompani ASA er et allment aksjeselskap, og har til formål gjennom egen produksjon, deltagelse i utbygging, kjøp eller leie, å nyttiggjøre eller omsette

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Hovedpunkter i 4. kvartal Resultat før skatt MNOK 11,5 i 4. kvartal hele 2001: MNOK 61 Resultat pr. aksje NOK 1,56 i 4. kvartal - hele 2001: NOK 9,95 Forslag om ordinært

Detaljer

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat Et godt år for VPS (Samme periode i fjor i parentes) VPS Konsern hadde et forbedret resultatet i i forhold til året før. Resultatet etter skatt ble 63,7 MNOK (16,1).

Detaljer

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15 GIR ENERGI 2010 INNHOLD ÅrsbereTning 03 HoveDTall 09 nøkkeltall produksjon 10 resultatregnskap 11 balanse 12 kontantstrømoppstilling 14 noter Til regnskapet 15 revisjonsberetning 30 Årsrapporten er trykket

Detaljer

BKK Årsrapport 2011 1

BKK Årsrapport 2011 1 BKK Årsrapport 2011 1 2011 2010 2009 Fra resultatregnskapet Brutto driftsinntekter mill. kr 4 230 3 717 4 164 Brutto driftsresultat (EBITDA) mill. kr 3 015 1 622 1 947 Driftsresultat (EBIT) mill. kr 2

Detaljer

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 1 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Halvårsberetning... 3 Viktigste hendelser aktivt arbeid for effektiv drift... 3 Redegjørelse for halvårsregnskapet...

Detaljer