Hafslund ASA 8. mai 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hafslund ASA 8. mai 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef"

Transkript

1 Hafslund ASA 8. mai 214 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef

2 Agenda 1) 1. kvartal 214 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef 2) Kjøp av Fortums nettvirksomhet i Norge Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef

3 Hovedpunkter 1. kvartal 214 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 755 mill opp 18 prosent fra fjoråret. Mildt og vått vær ga høy vannkraftproduksjon og lav energietterspørsel i kvartalet. Oppnådd kraftpris på 25 øre/kwh ned 3 øre/kwh fra fjoråret. Skatteetaten har frafalt skattekrav resultateffekt på 288 mill. Høy kontantstrøm fra driften på 1388 mill, hvorav redusert arbeidskapital utgjør 952 mill. Avtale om å kjøpe Fortums nettvirksomhet i Norge inngått styrker Hafslund som energi- og infrastrukturselskap. s.3

4 Et historisk godt resultat til tross for lave kraftpriser EBITDA eks. REC mill kr. øre/kwh Kraftpris -22 % EBITDA +25 % Q1 29 Q1 21 Q1 211 Q1 212 Q1 213 Q1 214 EBITDA Gjennomsnittlig EBITDA Kraftpriser * Gjennomsnittlig Kraftpris s.4 * Kraftpriser er kvartalsgjennomsnitt av NO1. Kilde: Merk: Stiplet stolpe i Q4 21 er gevinst fra salg av Hafslund Fibernett.

5 EBITDA 1. kvartal 214 og endring fra 213 EBITDA Q1 214 Endring EBITDA fra Q1 213 NOK mill Produksjon Varme Nett Marked Annet EBITDA EBITDA Produksjon Varme Nett Marked Annet EBITDA Q1 13 Q1 14 s.5

6 Rentebærende gjeld redusert med 1,2 mrd i kvartalet Endring netto rentebærende gjeld i kvartalet NOK mill Netto gjeld EBITDA 173 Betalte renter 15 Betalt skatt 952 Endring arbeidskapital m.m. 133 Netto investeringer m.m Netto gjeld Høy EBITDA og betydelig lavere arbeidskapital bidrar til 1,2 mrd i redusert netto rentebærende gjeld. Arbeidskapitalen ned 952 mill i kvartalet. Reduksjonen forsterket av: Svært mildt vær i mars gav lav energietterspørsel. Lave engrospriser på kraft. Utvikling netto rentebærende gjeld og EK-andel Netto rentebærende gjeld (mrd) Ek-andel % ,9 3% 1, 29% 9,8 31% 9,9 3% 8,7 31% s.6 Q1 213 Q2 213 Q3 213 Q4 213 Q1 214

7 Produksjon NOK millioner Q1 14 Q1 13 Året 213 Året 212 Salgsinntekter Brutto dekningsbidrag EBITDA Driftsresultat Kraftpris (øre/kwh) Produksjon (GWh) Investeringer Kvartal mnok Siste 12 måneder mnok Rekordhøyt produksjonsvolum økte resultatet med 44 prosent. Produksjon på 5 prosent over normalen som følge av mildt og vått vær. Sikringshandler kompenserer delvis for fall i kraftprisene mot fjoråret. Forventet 6 prosent produksjon over normalen for 2. kvartal prosent sikringsgrad neste 6 mnd. Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 s.7 EBITDA EBITDA siste 12 mnd

8 Kraftproduksjon vannføring og slukeevne 1 5 m3/sek. 1 5 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Normal * Slukeevne s.8 * Normal = Median vannføring siste 1 år

9 Produksjon og kraftpriser GWh øre/kwh Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Normal* 214 Systempris s.9 Kilde for prisdata: og april 214. *Normal = 31 GWh basert på 1 års vannhistorikk justert for effektivitetsforbedringer.

10 Varme NOK millioner Q1 14 Q1 13 Året 213 Året 212 Salgsinntekter Brutto dekningsbidrag (DB) EBITDA Driftsresultat (82) Produksjon (GWh) Brutto DB solgt volum (øre/kwh) Investeringer Mildt vær ga lav etterspørsel etter fjernvarme - 14 prosent lavere enn normalen. Sikringshandler og effekter fra en mer enhetlig prisstruktur kompenserer for lavere kraftpriser og produksjon. Resultat på linje med fjorårets kvartal Kvartal mnok Siste 12 måneder mnok Nye kunder med et årlig energiuttak på 6 GWh tilknyttet i kvartalet. 66 prosent sikringsgrad neste 6 mnd. Q1 12 Q2 12 Q3 12 EBITDA Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 EBITDA siste 12 mnd Q4 13 Q1 14 s.1

11 Produksjon i GWh Fjernvarme produksjonskostnader og dekningsbidrag GWh GWh Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Bioolje, olje, naturgass Pellets Avfall og biomasse Elektrisitet Varmepumpe Energipriser (øre/kwh) Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Produksjonen på 642 GWh er ned 157 GWh som følge av mildt vær og lav etterspørsel. Lavere brenselskostnad reflekterer høy andel grunnlast. Fjernvarmeprisen på linje med fjoråret til tross for fall i kraftpriser på Nord Pool Spot. Dekningsbidraget på 33 øre/kwh er opp 4 øre/kwh mot fjoråret. Avfall Varmepumpe Bioolje og olje Pellets Elektrisitet Total brenselskostnad Fjernvarmepris inkl distribusjon Redusert DB grunnet tap i nett Dekningsbidrag solgt volum s.11

12 Fjernvarme produksjon og kraftpriser 3 GWh øre/kwh Jan Feb Mar Apr 9 Mai 49 Jun 4 Jul 41 Aug 68 Sep 14 Okt Nov Des 5 Normal * 214 Systempris s.12 Kilde for prisdata: og per 29. april 214. * Normal = forventet produksjon i 214 gitt normale temperaturforhold (snitt siste 1 år) og eksisterende og planlagte kundetilknytninger.

13 Nett NOK millioner Q1 14 Q1 13 Året 213 Året 212 Salgsinntekter Brutto dekningsbidrag EBITDA Driftsresultat Investeringer Kvartal mnok Siste 12 måneder mnok Stabilt høyere kvartalsvise resultater fra 213 som følge av regulatoriske forhold. KILE-kostnad på 16 mill (11 mill). Integrasjon av Fortums nettvirksomhet vil ventet bidra til driftsmessige synergier og ytterligere styrke den relative effektiviteten. For 214 forventes et driftsresultat på linje med 213 før resultateffekter knyttet til kjøpet av Fortums nettvirksomhet. Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 EBITDA EBITDA siste 12 mnd s.13

14 Marked NOK millioner Q1 14 Q1 13 Året 213 Året 212 Salgsinntekter Brutto dekningsbidrag EBITDA Driftsresultat Strømsalg (GWh) Kvartal mnok Siste 12 måneder mnok Flere kunder og økte marginer gir et godt kvartalsresultat. Økning antall kunder ga solgt volum på linje med fjoråret til tross for mildt vær. Økt markedsaktivitet og konsolidering av EBS ga økte driftskostnader. Resultat etter skatt fra strømsalg på kr 78 per kunde (kr 63). Vekst på 5 kunder i kvartalet gir 1 73 kunder. Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 EBITDA EBITDA siste 12 mnd s.14

15 Oppsummering av resultat 1. kvartal 214 Endring EBITDA Q1 213 til Q1 214 Resultat etter skatt Q1 214 MNOK Resultat per aksje NOK 2, Positivt påvirket med 288 mill grunnet frafall av Hatrosskattekrav EBITDA Q1 13 Resultat finansielle aktiva EBITDA Q1 14 EBITDA Q1 14 Skattekostnad Avskrivninger Finanskostnader Dekningsbidrag Driftskostnader Resultat etter skatt Q1 14 s.15

16 Oppsummering Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 755 mill opp 18 prosent fra fjoråret. Mildt og vått vær ga rekordhøy vannkraftproduksjon på 817 GWh. Lav energietterspørsel etter strøm og fjernvarme som følge av mildt vær i kvartalet. Skatteetaten har frafalt skattekrav resultateffekt på 288 mill. Resultat etter skatt på 557 mill (178 mill) gir et resultat per aksje på 2,85 kr. Ved utgangen av mars lå terminkontraktene for systempris med levering i 2. kvartal 214 på 21 øre/kwh, mens prisene for hele 214 (snitt spot og terminpriser) og 215 er hhv 23 og 25 øre/kwh. Avtale om kjøp av Fortums nettvirksomhet inngått - forventes gjennomført 3. mai 214. s.16

17 Agenda 1) 1. kvartal 214 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef 2) Kjøp av Fortums nettvirksomhet i Norge Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef

18 Hafslund fra konsolidering til vekst Fokusering av virksomheten Organisk og strukturell vekst Engasjert kapital * 1% = NOK 2,9 milliarder per Fortum Distribution AS Marked Øvrig Fortum Distribution 9% 5% % 19% Produksjon Fiber Central grid plants Nett 25% 42% Varme Et fokusert energi- og infrastrukturselskap posisjonert for organisk og strukturell vekst s.18 * 213 tall, inklusive avtalt kjøp av Fortum Distribution AS.

19 Kjøp av Fortums nettvirksomhet i Norge Avtale om kjøp av Fortum Distribution AS og Fortum Power and Heat AS* Fortum Distribution AS (1 %) EK-verdi: NOK 1 mill. Fortum Power and Heat AS (1 %) EK-verdi: NOK 365 mill. 49 % 49 % Trøgstad Elverk AS 35 % Fredrikstad Energi AS (65 %) Fredrikstad EnergiNett AS Styrket posisjon som et ledende energi- og infrastrukturselskap s.19 *Samlet kjøpspris NOK 1365 millioner. Kjøpet vil finansieres med løpende kontantstrøm og lån. Transaksjonen er forventet gjennomført 3. mai 214.

20 Fortum Distribution - et veldrevet nettselskap Eier, drifter og utvikler store deler av distribusjonsnettet i Østfold Ca. 13 kunder Overført volum 13: 2,5 TWh 96 ansatte NVE kapital 13: NOK 953 mill. Eier 49 % i Trøgstad Elverk s.2

21 FEAS og FEN - solide selskaper med sterk forankring i Fredrikstad-regionen Fredrikstad Energi AS (FEAS) Fredrikstad EnergiNett AS (FEN) FEAS eies 51 % av Fredrikstad kommune og 49 % av Fortum Power and Heat Selskapet eier følgende nettselskap: Energi 1 Follo Røyken (1 %) ~ 36 kunder Askøy Energi (1 %) ~ 13 kunder FEN (65 %) ~ 39 kunder FEN eies 65 % av FEAS og 35 % av Fortum Power and Heat Selskapet eier nettvirksomhet i Fredrikstad (unntatt Onsøy) og Hvaler, og har omlag 39 nettkunder NVE kapital 12: NOK 435 mill. Utover dette eier FEAS helt og delvis strømsalgsvirksomhet, tjenesteselskap, entreprenørselskap, noe fjernvarme og eiendom i Fredrikstad-regionen Muligheter for industrielt samarbeid s.21 Kilde: NVE; E-rapp 212, og

22 Hafslund Nett inkludert Fortums nettvirksomhet i Norge Antall kunder * NVE kapital * Antall kunder (i tusen) Avkastningsgrunnlag, MNOK % % Haf slund Nett BKK Nett Agder Energi Nett Skagerak Nett Eidsiv a Nett Ly se Elnett Trønder- Energi Nett NTE Nett Haf slund Nett Agder Energi Nett BKK Nett Eidsiv a Nett Skagerak Nett Ly se Elnett NTE Nett Trønder- Energi Nett Fra 571 til 674 kunder Fra NOK 6,3 mrd. til NOK 7,3 mrd. i NVE kapital Hafslund Norges største nettselskap og femte størst i Norden s.22 * Økningen inkluderer kun Fortum Distribution og ikke eierskap i FEAS og FEN; tall for Hafslund Nett og Fortum Distribution per Kilde: NVE; E-rapp 212, Inntektsramme 214

23 Tydelig strategisk og operasjonelt rasjonale Optimal geografisk match - distribusjonsnett innenfor Hafslunds regionalnettsområde Hurdal Eidsvoll Nannestad Ullensaker Nittedal Gjerdrum Nes Driftsmessige synergier og mer optimale investeringsbeslutninger Synergieffekter muliggjør bedret relativ effektivitet på sikt Hafslund 1 % eier Hafslund 1 % eier post transaksjon Hafslund delvis eier Asker Røyken Bærum Stabil avkastning og styrket utbyttekapasitet Nesodden Frogn Vestby Moss Rygge Oslo Ås Råde Lørenskog Rælingen Oppegård Ski Hobøl Våler Skedsmo Enebakk Spydeberg Askim Skiptvet Fet Sørum Trøgstad Eidsberg Rakkestad Aurskog (-Høland) (Aurskog-) Høland Høland og Setskog Elverk SA Marker Rømskog Økt tilgang til kompetanse Hafslund delvis eier post transaksjon Onsøy Fredrikstad Sarpsborg Aremark Hafslund ingen eierandeler Halden Hvaler Eierskap til majoriteten av distribusjons- og regionalnettet i Oslo, Akershus og Østfold s.23

24 To effektive nettselskaper fundament for ytterligere effektivisering Totalkostnad* per kunde KILE per kunde NOK/kunde NOK/kunde Kostnad per kunde snitt Selskap KILE per kunde snitt Selskap Gjennomsnitt (uvektet) Gjennomsnitt (uvektet) Et større og mer effektivt nett s.24 Kilde: NVE; E-rapp 212, Inntektsramme 214 * Totalkostnad er hentet fra Data og DEA-resultater trinn 1 Distribusjonsnett, NVE

25 Hafslund et sterkere energi- og infrastrukturselskap Produksjon Varme Nett Marked Mellomstor kraftprodusent 3,1 TWh Norges største fjernvarmeaktør 1,8 TWh Norges største nettselskap 674 kunder* Norges største strømleverandør 1 75 kunder Engasjert kapital per område (NOK mrd.) per Fortum Distribution Produksjon Varme Nett Marked s.25 * Inkludert avtalt oppkjøp av Fortum Distribution AS

26 Økt stabilitet i resultat per aksje Per kvartal NOK 2,85 ** 1,17 1,15,72 1,5,91,77 1,8 1,7 1,37-2,13-1,61-1,1-2,97 * Resultat per aksje Utbytte per aksje -3,58 -,6 3,83 2,5 2,5 2,5 Aksjepris*** ~ 48 NOK s.26 * Resultat etter skatt Q3 212 påvirket negativt med 551 mill vedrørende ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger. ** Resultat etter skatt Q1 214 påvirket positivt med 288 mill knyttet til frafalt skattekrav vedrørende Hatros. ***Per , Oslo Børs

27 Hafslunds strategi og prioriteringer Videreutvikle Hafslund som et rendyrket energiselskap med en sterk posisjon både strategisk og operasjonelt innen; Produksjon, Varme, Nett og Marked Styrke konkurransekraften og muliggjøre synergipotensial gjennom god integrasjon og kontinuerlig driftsforbedring Organisk og strukturell vekst Delvis prissikring av produsert energi Forberede virksomhetene på endrede rammebetingelser i energimarkedene Produksjon Varme Nett Marked s.27

28

29 Vedlegg

30 Nøkkeltall for Fortums nettvirksomhet i Norge NOK millioner 1 % eierskap Fortum Distribution AS Fredrikstad Energi AS (konsern) Fredrikstad EnergiNett AS * * Driftsinntekter n.a. EBITDA n.a. EBIT n.a. Egenkapital n.a. Netto rentebærende gjeld n.a. n.a. n.a. Eiendeler n.a. Avkastningsgrunnlag n.a. n.a. n.a n.a. Antall kunder n.a. n.a. n.a n.a. Antall ansatte ** n.a. 1 % eierskap 49 % eierskap 35 % eierskap s.3 * Foreløpige tall. Fortum Distribution har NOK 177 millioner i merinntekt per ** Årsaken til betydelig nedgang i antall ansatte er at Nettpartner AS pr er definert som en felleskontrollert virksomhet, og derfor ikke er medtatt i antall ansatte pr Pr var det 32 ansatte i Nettpartner AS. Kilde: Årsregnskaper

31 Nordiske spot- og terminpriser Øre/kWh øre/kwh * Nordisk kraftpris - System s.31 * Periodegjennomsnitt er basert på snitt av forwardprisene for SYS per Kilde: og

32 Konsernresultat NOK millioner Q1 14 Q1 13 Året 213 Året 212 Salgsinntekter (274) Energikjøp (2 289) (2 766) 477 (7 867) (6 83) Dekningsbidrag Resultat finansielle aktiva 12 (14) Driftskostnader (71) (589) (112) (2 648) (2 63) EBITDA Avskrivninger og nedskrivninger (21) (198) (4) (794) (1 259) Driftsresultat Rentekostnader med mer (93) (13) 37 (494) (59) Verdiendring låneportefølje (16) (27) 11 (9) (48) Finanskostnader (19) (157) 48 (53) (557) Resultat før skatt Skattekostnad 112 (15) 217 (42) (366) Resultat etter skatt (12) Resultat per aksje (NOK) 2,85,91 1,94 3,83 (,6) s.32

33 Konsernbalanse NOK millioner Q Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler (12) Finansielle eiendeler (128) 47 Fordringer og varer (476) Bankinnskudd og lignende Eiendeler Egenkapital (inkl. min. int.) Avsetning for forpliktelser Langsiktig rentebærende gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld (646) Kortsiktig rentefri gjeld (39) Egenkapital og gjeld Netto rentebærende gjeld (1 261) Egenkapitalandel 31 % 3 % 1 % 3 % s.33

34 Kontantstrøm NOK millioner Q1 14 Q1 13 Året 213 EBITDA Betalte renter (173) (183) 1 (474) Betalt skatt (15) (128) (22) (338) Markedsverdiendringer med mer 4 26 (22) (48) Endring arbeidskapital Kontantstrøm fra driften Drifts, -og ekspansjonsinvesteringer (13) (111) (19) (873) Kapitalfrigjøring fra salg med mer (4) (7) Kontantstrøm investeringsaktiviteter (134) (118) (16) (438) Kontantstrøm til avdrag og utbytte s.34

35 Resultat per aksje Per kvartal NOK 2,85 ** 1,15,72 1,5,91,77 1,8 1,7 1,37-2,97 * ,6 3,83 s.35 * Resultat etter skatt Q3 212 påvirket negativt med 551 mill vedrørende ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger. ** Resultat etter skatt Q1 214 påvirket positivt med 288 mill knyttet til frafalt skattekrav vedrørende Hatros.

36 Kraftpriser og volum viktige drivere EBITDA kjernevirksomhet og kraftpris Vannkraftproduksjon og kraftpris mnok 75 3 øre/kwh 3 GWh 4 øre/kwh apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar Varmeproduksjon og kraftpris GWh øre/kwh Q1 12 Q3 12 Q1 13 Q3 13 Q1 14 apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar 2 EBITDA * Oppnådd salgspris Kraftproduksjon Volum (GWh) Kraftpris (Oslopris) s.36 * EBITDA for Produksjon, Varme, Nett og Marked (mao eksklusive øvrig virksomhet).

37 Arbeidskapital sesongmessige variasjoner NOK mill Arbeidskapital og kraftpriser øre/kwh mar.1 mar.11 mar.12 mar.13 mar.14 Arbeidskapital Månedlige kraftpriser (SYS) * Positiv arbeidskapital på 538 mill, redusert med 952 mill i løpet av 1. kvartal. Arbeidskapitalen reduseres sesongmessig normalt i 1. kvartal som følge av gradvis minkende energietterspørsel. Kraftprisutvikling og nivå også sentralt i forhold til nivå på arbeidskapitalen. GWh Volum strømsalg s.37 Q1 1 Q1 11 Q1 12 * Kilde for systemprisdata: Q1 13 Q1 14

38 Engasjert kapital og avkastning Engasjert kapital 2, mrd per Avkastning engasjert kapital Marked 8% 8,% 8,6% Produksjon Nett 43% 23% 4,6% Øvrig % 27% Varme 212 * 213 ** 214 *** s.38 * 212 inkluderer nedskrivninger og avsetninger for BioWood Norw ay og Bio-El Fredrikstad i på -548 millioner ** 213 Resultatet inkluderer salg av aksjer i Infratek med gevinst på 9 millioner *** 214 Avkastning siste 12 måneder

39 Lån porteføljedata Forfallsprofil MNOK Porteføljedata Q1 14 Q4 13 Obligasjoner 67 % 65 % 2 % Sertifikatlån 11 % 9 % 3 % Syndikat- og banklån 22 % 26 % -4 % Serfikat lån Forfall neste 12 mnd. MNOK Obligasjonslån 3 Andre lån NOK millioner Q1 14 Q4 13 Nominell verdi - markedsverdi på lån (298) (282) (16) Markedsverdi for rente og valuta derivater (8) (14) 6 Gjennomsnittsrente inkl. derivater (i %) 3,8 % 3,8 % -,1 % Andel låneportefølje med fastrente (i %) 48 % 49 % -1 % Låneforfall neste kvartal (551) Ubenyttede trekklinjer Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar s.39 Serfikat lån Obligasjonslån Andre lån

40 Nøkkeltall Konsern YTD 214 YTD 213 Varme YTD 214 YTD 213 Kapitalforhold Totalkapital Engasjert kapital Egenkapital Børsverdi Egenkapitalandel 31 % 3 % Netto rentebærende gjeld Resultat EBITDA Resultat per aksje 2,85,91 Kontantstrøm per aksje fra driften 7,11 4,19 Engasjert kapital Salgspris Fjernvarme (øre/kwh) Salgspris Industrivarme Brutto dekningsbidrag (øre/kwh) Produksjonsvolum (GWh) Nett YTD 214 YTD 213 Engasjert kapital Regulert dekningsbidrag for året Mer-/(mindreinntekt) i resultat hittil (3) (68) NVE-kapital Produksjon YTD 214 YTD 213 Marked YTD 214 YTD 213 Engasjert kapital Kraftpris (øre/kwh) Produksjonsvolum (GWh) Engasjert kapital herav arbeidskapital Volum Strømsalg (GWh) s.4

41 Aksjonærer per # Aksjonær A-aksjer B-aksjer Total Eierskap Stemmeandel 1 Oslo Kommune ,7 % 58,5 % 2 Fortum Forvaltning AS ,1 % 32,8 % 3 Østfold Energi AS ,7 % 4,5 % 4 Odin Norge ,9 %, % 5 MP Pensjon PK ,8 %, % 6 Folketrygdfondet ,5 %,1 % 7 Danske Invest ,3 %, % 8 Skandinaviska Enskilda Banken ,2 %, % 9 AS Herdebred ,2 %,1 % 1 Fondsfinans ,2 %,3 % Sum 1 største ,7 % 96,3 % Andre aksjonærer ,3 % 3,7 % Total % 1 % s.41

42 Definisjoner Konsernet Engasjert kapital Egenkapital + netto rentebærende gjeld + netto skatteposisjon Egenkapitalandel (Egenkapital inkl. minoritet / Totalkapital) * 1 Resultat per aksje Resultat etter skatt / gjennomsnittlig antall utestående aksjer Kontantstrøm per aksje Kontantstrøm fra drift / gjennomsnittlig antall utestående aksjer Egenkapitalavkastning siste 12 mnd Avkastning engasjert kapital siste 12 mnd Sikringsgrad kraftproduksjon Sikringsgrad fjernvarme Resultat etter skatt siste 12 mnd / gjennomsnittlig EK inkl. minoriteter siste 12 mnd Driftsresultat siste 12 mnd / gjennomsnittlig Engasjert kapital siste 12 mnd Sikret andel av estimert produksjonsportefølje (eksklusiv konsesjons- og erstatningskraft) Sikret andel av estimert netto kraftpriseksponering ved: Salg redusert med bruk av elektrisitet og 1/3 av varmepumpe. s.42

43 Investorinformasjon Informasjon finnes på Hafslunds hjemmesider: Registrering av abonnement på pressemeldinger Konserndirektør Økonomi og Finans (CFO), Heidi Ulmo Tlf: Økonomidirektør og Investorkontakt, Morten J. Hansen Tlf: s.43

44

Hafslund ASA 10. juli 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef

Hafslund ASA 10. juli 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hafslund ASA 1. juli 214 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hovedpunkter 2. kvartal 214 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 624 mill 1 prosent høyere enn fjoråret som følge av resultatfremgang innen

Detaljer

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 Analytikerpresentasjon 1. kvartal 212 1. kvartal 212 Hafslund ASA 4. mai 212 Finn Bjørn Ruyter CEO Hafslund ASA 4. mai 212 Finn Bjørn Ruyter, CEO Hovedpunkter 1. kvartal 212 EBITDA på 67 mill, ned 7 prosent

Detaljer

Hovedpunkter 2. kvartal 2013

Hovedpunkter 2. kvartal 2013 Hovedpunkter 2. kvartal 213 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 569 mill, opp fra 51 mill i fjor. Oppnådd kraftpris på 28 øre/kwh, en økning på 7 øre/kwh fra fjoråret. Vannkraftproduksjon på 825

Detaljer

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2011. Hafslund ASA 4. mai 2011 Christian Berg, CEO

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2011. Hafslund ASA 4. mai 2011 Christian Berg, CEO Analytikerpresentasjon 1. kvartal 211 Hafslund ASA 4. mai 211 Christian Berg, CEO Hovedpunkter 1. kvartal 211 EBITDA på 656 mill operativ virksomhet på linje med fjoråret. Høy etterspørsel etter strøm

Detaljer

Analytikerpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2014. Finn-Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 4. februar 2015

Analytikerpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2014. Finn-Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 4. februar 2015 Analytikerpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2014 Finn-Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 4. februar 2015 Agenda 1) Oppsummering av året 2014 2) Resultat 4. kvartal 2014 3) Tema: Strategi 4)

Detaljer

Analytikerpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2012

Analytikerpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2012 Analytikerpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsresultat 212 Hafslund ASA 7. februar 213 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef s.1 Hovedpunkter året 212 EBITDA på 2114 mill (2235 mill eksklusive REC i 211).

Detaljer

Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2015. Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 22. oktober 2015

Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2015. Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 22. oktober 2015 Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2015 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 22. oktober 2015 Agenda 1) Resultat 3. kvartal 2015 2) Tema: Nett integrasjon og AMS 3) Vedlegg 2 Hovedpunkter 3. kvartal 2015

Detaljer

Analytikerpresentasjon 2. kvartal Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 10. juli 2015

Analytikerpresentasjon 2. kvartal Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 10. juli 2015 Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2015 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 10. juli 2015 Hovedpunkter 2. kvartal 2015 Resultat etter skatt på 279 mill opp 111 mill fra fjoråret som følge av økt driftsresultat

Detaljer

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2015. Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 7. mai 2015

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2015. Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 7. mai 2015 Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2015 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 7. mai 2015 Agenda 1) Resultat 1. kvartal 2015 2) Tema: Marked 3) Vedlegg 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2015 Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Hafslund ASA 24. oktober 2013 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef

Hafslund ASA 24. oktober 2013 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hafslund ASA 24. oktober 2013 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Agenda 1) 3. kvartal 2013 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef 2) Hafslund Varme Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hovedpunkter 3. kvartal 2013 Driftsresultat

Detaljer

Analytikerpresentasjon

Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2016 Finn Bjørn Ruyter Oslo, 12. juli 2016 Agenda 1 Resultat 2. kvartal 2016 2 Vedlegg 2 Hovedpunkter 2. kvartal Driftsresultat før avskrivning på 695 mill og resultat

Detaljer

Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2010

Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2010 Analytikerpresentasjon 4. kvartal 21 Hafslund ASA 2. februar 211 Christian Berg, CEO Hovedpunkter 4. kvartal 21 (eksklusive REC) Utfordrende situasjon i kraftmarkedet EBITDA på 85 mill før gevinst salg

Detaljer

Analytisk informasjon Konsern

Analytisk informasjon Konsern Analytisk info Side 79 / 93 Analytisk informasjon Konsern Avkastning engasjert kapital, ekskl. REC Avkastning engasjert kapital, eksl. REC Avkastning egenkapital, ekskl. REC Avkastning egenkapital, eksl.

Detaljer

Analytikerpresentasjon 2. kvartal kvartal Analytikerpresentasjon

Analytikerpresentasjon 2. kvartal kvartal Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon 2. kvartal 211 2. kvartal 21 Hafslund ASA Hafslund 8. juli 211 ASA 15. juli 21 CEO Christian Berg, Christian Berg, CEO Hovedpunkter 2. kvartal 211 Høy kontantstrøm

Detaljer

Analytisk informasjon

Analytisk informasjon Analytisk informasjon Konsern Salgsinntekter 11 466 13 704 15 829 10 670 11 056 Andre (tap)/gevinster netto 137 (1 050) (883) (40) (15 721) Kjøp av varer og energi (6 830) (9 015) (10 871) (6 364) (6 809)

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2009

Resultat 1. kvartal 2009 Resultat 1. kvartal 2009 Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 07. mai 2009 s.1 Hovedpunkter 1. kvartal 2009 God underliggende drift. Driftsresultat på 483 mill (-8 854 mill). Fjoråret belastet med

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2007. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 20. juli 2007

Resultat 2. kvartal 2007. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 20. juli 2007 Resultat 2. kvartal 2007 Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 20. juli 2007 Hovedpunkter 2. kvartal 2007 Resultat etter skatt på 6 727 mill (7 439 mill) REC utgjør 6 513 mill (7 211 mill). Driftsresultat

Detaljer

Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2010

Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2010 Analytikerpresentasjon 2. kvartal 21 Hafslund ASA 15. juli 21 Christian Berg, CEO 1. Resultat 2. kvartal 21 2. Hafslund Strømsalg Hafslund ASA 15. juli 21 Christian Berg, CEO 3. Vedlegg Hovedpunkter 2.

Detaljer

Resultat 3. kvartal Rune Bjerke, Konsernsjef Hafslund ASA 1. november 2005

Resultat 3. kvartal Rune Bjerke, Konsernsjef Hafslund ASA 1. november 2005 Resultat 3. kvartal 2005 Rune Bjerke, Konsernsjef Hafslund ASA 1. november 2005 Hovedpunkter 3. kvartal 2005 Driftsresultat på 520 mill dobling fra fjoråret (272 mill). Resultat etter skatt på 333 mill

Detaljer

Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2012 Hafslund ASA 25. oktober 2012 Finn Bjørn Ruyter, CEO

Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2012 Hafslund ASA 25. oktober 2012 Finn Bjørn Ruyter, CEO Analytikerpresentasjon 3. kvartal 212 Hafslund ASA 25. oktober 212 Finn Bjørn Ruyter, CEO s.1 Hovedpunkter 3. kvartal 212 EBITDA på 369 mill i kvartalet. Oppnådd kraftpris 15 øre/kwh - ned 4 prosent mot

Detaljer

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2013. Hafslund ASA 7. mai 2013 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2013. Hafslund ASA 7. mai 2013 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2013 Hafslund ASA 7. mai 2013 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Agenda 1) 1. kvartal 2013 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef 2) Nettvirksomheten Kristin Lian, konserndirektør

Detaljer

Konsern analytisk informasjon

Konsern analytisk informasjon Konsern analytisk informasjon } Avkastning engasjert kapital } Egenkapitalavkastning Prosent Prosent 12 1, 2 15,1 1 15 8 1 6 4 2 5 212 213 214 215 216-5 212 213 214 215 216 } Netto rentebærende gjeld /

Detaljer

Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2015 og foreløpig årsresultat Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 3. februar 2016

Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2015 og foreløpig årsresultat Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 3. februar 2016 Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2015 og foreløpig årsresultat 2015 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 3. februar 2016 Agenda 1) Oppsummering av året 2015 2) Resultat 4. kvartal 2015 3) Tema: Strategi

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2008. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 17. juli 2008

Resultat 2. kvartal 2008. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 17. juli 2008 Resultat 2. kvartal 2008 Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 17. juli 2008 Agenda 1. Marked og rammebetingelser. 2. Resultatet for 2. kvartal. 2 Marked og rammebetingelser 3 Stigende forwardpriser

Detaljer

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2010

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2010 Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2010 Hafslund ASA 7. mai 2010 Christian Berg, CEO 1. Strømmarked og kraftpriser 2. Resultat 1. kvartal 2010 3. Vedlegg s.2 1. Strømmarked og kraftpriser 2. Resultat 1.

Detaljer

Konsern analytisk informasjon

Konsern analytisk informasjon Analytisk informasjon Analytisk info Side 82 / 96 Konsern analytisk informasjon } Avkastning engasjert kapital } Egenkapitalavkastning Prosent Prosent 12 9 9,2 2 15 1 15,5 6 5 3-5 212 213 214 215-1 212

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2009

Resultat 2. kvartal 2009 Resultat 2. kvartal 2009 Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 16. juli 2009 s.1 Hovedpunkter 2. kvartal 2009 Tilfredsstillende underliggende drift. Driftsresultat på 315 mill (-142 mill). Fjoråret

Detaljer

Hafslund ASA 22. oktober 2014

Hafslund ASA 22. oktober 2014 Hafslund ASA 22. oktober 214 Hovedpunkter 3. kvartal 214 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 656 mill stabil underliggende drift. Forretningsområdet Marked med resultatfremgang på 36 mill fra

Detaljer

A N A L Y T I K E R P R E S E N T A S J O N. Oslo, 3. mai 2017

A N A L Y T I K E R P R E S E N T A S J O N. Oslo, 3. mai 2017 A N A L Y T I K E R P R E S E N T A S J O N 2017 1. kvartal Finn Bjørn Ruyter Oslo, 3. mai 2017 Agenda 1 Resultat 1. kvartal 2017 2 Framtidsutsikter 3 Annonsert transaksjon 4 Vedlegg 2 Hovedpunkter 1.

Detaljer

Resultat 4. kvartal 2008. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 9. februar 2009

Resultat 4. kvartal 2008. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 9. februar 2009 Resultat 4. kvartal 2008 Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 9. februar 2009 Hovedpunkter 4. kvartal 2008 Resultatet preget av et urolig finansmarked med negativ verdiutvikling på aksjer og derivater.

Detaljer

Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2012. Hafslund ASA 11. juli 2012 Finn Bjørn Ruyter, CEO

Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2012. Hafslund ASA 11. juli 2012 Finn Bjørn Ruyter, CEO Analytikerpresentasjon 2. kvartal 212 Hafslund ASA 11. juli 212 Finn Bjørn Ruyter, CEO Hovedpunkter 2. kvartal 212 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ble 496 mill i 2. kvartal Resultat påvirket

Detaljer

Kjøp av Fortums nettvirksomhet i Norge

Kjøp av Fortums nettvirksomhet i Norge Kjøp av Fortums nettvirksomhet i Norge «Hafslund - et sterkere infrastrukturselskap» 9. april 2014 Disclaimer Certain statements included within this presentation contain (and oral communications made

Detaljer

Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2009

Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2009 Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2009 28. oktober 2009 Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2009 Hafslund ASA 28. oktober 2009 s.1 1. Resultat 3. kvartal 2009 - Christian Berg CEO 2. Fjernvarme Jan Presttun

Detaljer

Analytikerpresentasjon

Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2016 Finn Bjørn Ruyter Oslo, 3. mai 2016 Agenda 1 Resultat 1. kvartal 2016 2 Tema: Energi- og infrastrukturselskapet Hafslund 3 Vedlegg 2 Hovedpunkter 1. kvartal Et solid

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Erfaringer med og tilpasninger til nye inntekstrammer Per Kristian Olsen Konserndirektør Varme og Infrastruktur, Hafslund ASA. Paris 4.

Erfaringer med og tilpasninger til nye inntekstrammer Per Kristian Olsen Konserndirektør Varme og Infrastruktur, Hafslund ASA. Paris 4. Erfaringer med og tilpasninger til nye inntekstrammer Per Kristian Olsen Konserndirektør Varme og Infrastruktur, Hafslund ASA 1 Paris 4. april 2008 Hafslund Nett Norges største netteier med: 533 000 kunder

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Analytikerpresentasjon

Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2016 og foreløpig årsresultat 2016 Finn Bjørn Ruyter Oslo, 9. februar 2017 Agenda 1 Oppsummering av året 2016 2 Resultat 4. kvartal 2016 3 Tema: Strategi 4 Vedlegg 2 Hovedpunkter

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Resultat 3. kvartal Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 26. oktober 2007

Resultat 3. kvartal Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 26. oktober 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 26. oktober 2007 Hovedpunkter 3. kvartal 2007 Resultat etter skatt på 1 346 mill (1 454 mill) REC utgjør 1 302 mill (1 263 mill). Driftsresultat

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Analytikerpresentasjon

Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2016 Finn Bjørn Ruyter Oslo, 25. oktober 2016 Agenda 1 Resultat 3. kvartal 2016 2 Temaseksjon: Hafslunds rolle i det grønne skiftet 3 Vedlegg 2 Hovedpunkter 3. kvartal

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Resultat 1. kvartal. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 7. mai 2008

Resultat 1. kvartal. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 7. mai 2008 Resultat 1. kvartal Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 7. mai 2008 Agenda 1. Marked og rammebetingelser. 2. Resultatet for 1. kvartal. 3. Viken Fjernvarme 2 Marked og rammebetingelser 3 Stigende

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Hafslund ASA 5. februar 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef

Hafslund ASA 5. februar 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hafslund ASA 5. februar 214 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Agenda 1) Oppsummering av året 213 2) Været påvirker alle forretningsområdene i Hafslund 3) Resultat 4. kvartal 213 Hovedpunkter året 213 Driftsresultat

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2010 3. kvartal 2011

Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2010 3. kvartal 2011 Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon 2. kvartal 21 3. kvartal 211 Hafslund ASA 15. juli 21 Christian Berg, CEO Hafslund ASA 28. oktober 211 Christian Berg, CEO Hovedpunkter 3. kvartal 211 Høy

Detaljer

Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2011

Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2011 Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2011 Hafslund ASA 2. februar 2012 Finn Bjørn Ruyter konstituert konsernsjef Hovedpunkter 4. kvartal 2011 EBITDA på 207 mill, inkludert 166 mill i tap ved salg av REC aksjer.

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Aksjonærrapport. 1. kvartal 2014

Aksjonærrapport. 1. kvartal 2014 Aksjonærrapport 1. kvartal 2014 3 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernsammendrag 4 Resultatenheter 5 Andre forhold og framtidsutsikter 9 Resultat 11 Balanse og kontantstrøm 12 Segmentinformasjon 13 Noter til

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010 Resultat 3. kvartal 2010 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010 Hovedtrekk 3. kvartal 2010 Høyt aktivitetsnivå og økt effektivitet har gitt gode resultater Driftsinntekter på 701 millioner

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Generalforsamling. 5. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Generalforsamling. 5. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund ASA Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet Generalforsamling 5. mai 2003 Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund på rett vei Gamle Hafslund - 100 års historie - Konsolidering & restrukturering

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

AKSJONÆRRAPPORT 1. KVARTAL 2015

AKSJONÆRRAPPORT 1. KVARTAL 2015 AKSJONÆRRAPPORT 1. KVARTAL 2015 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernsammendrag 4 Forretningsområder 5 Andre forhold og framtidsutsikter 8 Kvartalsregnskap 10 Noter til regnskapet 13 Historisk informasjon 16

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

Alle grafer og diagrammer

Alle grafer og diagrammer Home / Dette er Hafslund / Alle grafer og diagrammer Alle grafer og diagrammer Barnas miljøfestival - besøkende Annonse Aftenposten om Øya-samarb. Andel av Venture portefølje inkl REC Andre steder Østfold

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Halvårsrapport 1. halvår 2017

Halvårsrapport 1. halvår 2017 Halvårsrapport 1. halvår 2017 Hovedpunkter 1. halvår 2017 Driftsresultat på 56,0 mill., mot 69,7 mill. i 1. halvår 2016, en reduksjon på 13,7 mill. Resultat etter skatt på 30,9 mill er 19,7 mill bedre

Detaljer

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Hovedpunkter 1 halvår 2015 Resultat etter skatt på 60,8 mill er 54,5 mill bedre enn 1 halvår 2014 i hovedsak på grunn av verdiendring på renteswapavtaler. Driftsresultat på

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. Foto: Ruhne Nilssen HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2011 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Skagerak Fibernett inngår i halvårstallene for 2010,

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

Forvaltning og kompetanse

Forvaltning og kompetanse Forvaltning og kompetanse Sentral Felles kartdatabase status og erfaringer Akershus Kommnr Kommunenavn Systemleverandør Ønsket innføring Pulje Planlagt innført Innført Merknad 211 Vestby Norkart 2018 2.

Detaljer

Halvårsrapport 1. halvår 2016

Halvårsrapport 1. halvår 2016 Halvårsrapport 1. halvår 2016 Hovedpunkter 1. halvår 2016 Driftsresultat på 69,7 mill., mot 69,6 mill. i 1. halvår 2015, en økning på 0,1 mill. Resultat etter skatt på 11,2 mill er 49,6 mill svakere enn

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2013 Foreløpig årsregnskap 2013 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 29 styrets kommentar hovedpunkter per 3. kvartal 29 Konsernets driftsresultat per tredje kvartal ble 2 369 mill. kr (95 mill. kr) 1 og resultat før skatt ble 2 344 mill. kr (749

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2015

Energi Kvartalsrapport Q1 2015 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

Resultater for 2. kvartal 2003

Resultater for 2. kvartal 2003 Resultater for 2. kvartal 23 Rune Bjerke Konsernsjef Analytikerpresentasjon 22. august 23 Agenda: Hovedpunkter 2. kvartal 23 Nøkketall Forretningsområdene Oppsummering resultat og resultatutvikling Hovedpunkter

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013 Energi Kvartalsrapport 01 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 31. MARS (Tall for i parentes) Nøkkeltall Første

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

Års- og kvartalsresultat Eiermøte 6. mai 2013. Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko

Års- og kvartalsresultat Eiermøte 6. mai 2013. Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko Års- og kvartalsresultat Eiermøte 6. mai 2013 Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko Årsresultat 2012 Samfunnsregnskap 2012 Kvartalsresultat 1. kvartal 2013 Resultat 2012 Årsresultat

Detaljer

Energi Kvartalsrapport 2014 Q1

Energi Kvartalsrapport 2014 Q1 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Tall for i parentes) NØKKELTALL Pr. 1 kvartal Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012.

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012. NTE Holding konsern Første halvår 2013 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et energikonsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Etter en omorganisering i 2013 har konsernet tre forretningsområder,

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

AKSJONÆRRAPPORT 3. KVARTAL 2015

AKSJONÆRRAPPORT 3. KVARTAL 2015 AKSJONÆRRAPPORT 3. KVARTAL 2015 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernsammendrag 4 Forretningsområder 5 Andre forhold og framtidsutsikter 8 Kvartalsregnskap 10 Noter til regnskapet 13 Historisk informasjon 18

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

Energi Kvartalsrapport 2014 Q3

Energi Kvartalsrapport 2014 Q3 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Tall for i parentes) NØKKELTALL Hittil Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Hvorfor toppkontroll?

Hvorfor toppkontroll? 1 Hvorfor toppkontroll? Hafslund i dag Varme og Infrastruktur Tekniske Tjenester Marked Venture Kraftproduksjon, nettdrift, fjernvarme, bredbånd og eiendom. Entreprenør, installasjon, el-sikkerhet, sikkerhet

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 7 Endringer i konsernets

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 3. kvartal 2004

C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 3. kvartal 2004 C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 3. kvartal 2004 22. OKTOBER 2004 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Q3 - tilbakeblikk

Detaljer