Hafslund ASA 8. mai 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hafslund ASA 8. mai 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef"

Transkript

1 Hafslund ASA 8. mai 214 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef

2 Agenda 1) 1. kvartal 214 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef 2) Kjøp av Fortums nettvirksomhet i Norge Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef

3 Hovedpunkter 1. kvartal 214 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 755 mill opp 18 prosent fra fjoråret. Mildt og vått vær ga høy vannkraftproduksjon og lav energietterspørsel i kvartalet. Oppnådd kraftpris på 25 øre/kwh ned 3 øre/kwh fra fjoråret. Skatteetaten har frafalt skattekrav resultateffekt på 288 mill. Høy kontantstrøm fra driften på 1388 mill, hvorav redusert arbeidskapital utgjør 952 mill. Avtale om å kjøpe Fortums nettvirksomhet i Norge inngått styrker Hafslund som energi- og infrastrukturselskap. s.3

4 Et historisk godt resultat til tross for lave kraftpriser EBITDA eks. REC mill kr. øre/kwh Kraftpris -22 % EBITDA +25 % Q1 29 Q1 21 Q1 211 Q1 212 Q1 213 Q1 214 EBITDA Gjennomsnittlig EBITDA Kraftpriser * Gjennomsnittlig Kraftpris s.4 * Kraftpriser er kvartalsgjennomsnitt av NO1. Kilde: Merk: Stiplet stolpe i Q4 21 er gevinst fra salg av Hafslund Fibernett.

5 EBITDA 1. kvartal 214 og endring fra 213 EBITDA Q1 214 Endring EBITDA fra Q1 213 NOK mill Produksjon Varme Nett Marked Annet EBITDA EBITDA Produksjon Varme Nett Marked Annet EBITDA Q1 13 Q1 14 s.5

6 Rentebærende gjeld redusert med 1,2 mrd i kvartalet Endring netto rentebærende gjeld i kvartalet NOK mill Netto gjeld EBITDA 173 Betalte renter 15 Betalt skatt 952 Endring arbeidskapital m.m. 133 Netto investeringer m.m Netto gjeld Høy EBITDA og betydelig lavere arbeidskapital bidrar til 1,2 mrd i redusert netto rentebærende gjeld. Arbeidskapitalen ned 952 mill i kvartalet. Reduksjonen forsterket av: Svært mildt vær i mars gav lav energietterspørsel. Lave engrospriser på kraft. Utvikling netto rentebærende gjeld og EK-andel Netto rentebærende gjeld (mrd) Ek-andel % ,9 3% 1, 29% 9,8 31% 9,9 3% 8,7 31% s.6 Q1 213 Q2 213 Q3 213 Q4 213 Q1 214

7 Produksjon NOK millioner Q1 14 Q1 13 Året 213 Året 212 Salgsinntekter Brutto dekningsbidrag EBITDA Driftsresultat Kraftpris (øre/kwh) Produksjon (GWh) Investeringer Kvartal mnok Siste 12 måneder mnok Rekordhøyt produksjonsvolum økte resultatet med 44 prosent. Produksjon på 5 prosent over normalen som følge av mildt og vått vær. Sikringshandler kompenserer delvis for fall i kraftprisene mot fjoråret. Forventet 6 prosent produksjon over normalen for 2. kvartal prosent sikringsgrad neste 6 mnd. Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 s.7 EBITDA EBITDA siste 12 mnd

8 Kraftproduksjon vannføring og slukeevne 1 5 m3/sek. 1 5 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Normal * Slukeevne s.8 * Normal = Median vannføring siste 1 år

9 Produksjon og kraftpriser GWh øre/kwh Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Normal* 214 Systempris s.9 Kilde for prisdata: og 29. april 214. *Normal = 31 GWh basert på 1 års vannhistorikk justert for effektivitetsforbedringer.

10 Varme NOK millioner Q1 14 Q1 13 Året 213 Året 212 Salgsinntekter Brutto dekningsbidrag (DB) EBITDA Driftsresultat (82) Produksjon (GWh) Brutto DB solgt volum (øre/kwh) Investeringer Mildt vær ga lav etterspørsel etter fjernvarme - 14 prosent lavere enn normalen. Sikringshandler og effekter fra en mer enhetlig prisstruktur kompenserer for lavere kraftpriser og produksjon. Resultat på linje med fjorårets kvartal Kvartal mnok Siste 12 måneder mnok Nye kunder med et årlig energiuttak på 6 GWh tilknyttet i kvartalet. 66 prosent sikringsgrad neste 6 mnd. Q1 12 Q2 12 Q3 12 EBITDA Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 EBITDA siste 12 mnd Q4 13 Q1 14 s.1

11 Produksjon i GWh Fjernvarme produksjonskostnader og dekningsbidrag GWh GWh Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Bioolje, olje, naturgass Pellets Avfall og biomasse Elektrisitet Varmepumpe Energipriser (øre/kwh) Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Produksjonen på 642 GWh er ned 157 GWh som følge av mildt vær og lav etterspørsel. Lavere brenselskostnad reflekterer høy andel grunnlast. Fjernvarmeprisen på linje med fjoråret til tross for fall i kraftpriser på Nord Pool Spot. Dekningsbidraget på 33 øre/kwh er opp 4 øre/kwh mot fjoråret. Avfall Varmepumpe Bioolje og olje Pellets Elektrisitet Total brenselskostnad Fjernvarmepris inkl distribusjon Redusert DB grunnet tap i nett Dekningsbidrag solgt volum s.11

12 Fjernvarme produksjon og kraftpriser 3 GWh øre/kwh Jan Feb Mar Apr 9 Mai 49 Jun 4 Jul 41 Aug 68 Sep 14 Okt Nov Des 5 Normal * 214 Systempris s.12 Kilde for prisdata: og per 29. april 214. * Normal = forventet produksjon i 214 gitt normale temperaturforhold (snitt siste 1 år) og eksisterende og planlagte kundetilknytninger.

13 Nett NOK millioner Q1 14 Q1 13 Året 213 Året 212 Salgsinntekter Brutto dekningsbidrag EBITDA Driftsresultat Investeringer Kvartal mnok Siste 12 måneder mnok Stabilt høyere kvartalsvise resultater fra 213 som følge av regulatoriske forhold. KILE-kostnad på 16 mill (11 mill). Integrasjon av Fortums nettvirksomhet vil ventet bidra til driftsmessige synergier og ytterligere styrke den relative effektiviteten. For 214 forventes et driftsresultat på linje med 213 før resultateffekter knyttet til kjøpet av Fortums nettvirksomhet. Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 EBITDA EBITDA siste 12 mnd s.13

14 Marked NOK millioner Q1 14 Q1 13 Året 213 Året 212 Salgsinntekter Brutto dekningsbidrag EBITDA Driftsresultat Strømsalg (GWh) Kvartal mnok Siste 12 måneder mnok Flere kunder og økte marginer gir et godt kvartalsresultat. Økning antall kunder ga solgt volum på linje med fjoråret til tross for mildt vær. Økt markedsaktivitet og konsolidering av EBS ga økte driftskostnader. Resultat etter skatt fra strømsalg på kr 78 per kunde (kr 63). Vekst på 5 kunder i kvartalet gir 1 73 kunder. Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 EBITDA EBITDA siste 12 mnd s.14

15 Oppsummering av resultat 1. kvartal 214 Endring EBITDA Q1 213 til Q1 214 Resultat etter skatt Q1 214 MNOK Resultat per aksje NOK 2, Positivt påvirket med 288 mill grunnet frafall av Hatrosskattekrav EBITDA Q1 13 Resultat finansielle aktiva EBITDA Q1 14 EBITDA Q1 14 Skattekostnad Avskrivninger Finanskostnader Dekningsbidrag Driftskostnader Resultat etter skatt Q1 14 s.15

16 Oppsummering Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 755 mill opp 18 prosent fra fjoråret. Mildt og vått vær ga rekordhøy vannkraftproduksjon på 817 GWh. Lav energietterspørsel etter strøm og fjernvarme som følge av mildt vær i kvartalet. Skatteetaten har frafalt skattekrav resultateffekt på 288 mill. Resultat etter skatt på 557 mill (178 mill) gir et resultat per aksje på 2,85 kr. Ved utgangen av mars lå terminkontraktene for systempris med levering i 2. kvartal 214 på 21 øre/kwh, mens prisene for hele 214 (snitt spot og terminpriser) og 215 er hhv 23 og 25 øre/kwh. Avtale om kjøp av Fortums nettvirksomhet inngått - forventes gjennomført 3. mai 214. s.16

17 Agenda 1) 1. kvartal 214 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef 2) Kjøp av Fortums nettvirksomhet i Norge Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef

18 Hafslund fra konsolidering til vekst Fokusering av virksomheten Organisk og strukturell vekst Engasjert kapital * 1% = NOK 2,9 milliarder per Fortum Distribution AS Marked Øvrig Fortum Distribution 9% 5% % 19% Produksjon Fiber Central grid plants Nett 25% 42% Varme Et fokusert energi- og infrastrukturselskap posisjonert for organisk og strukturell vekst s.18 * 213 tall, inklusive avtalt kjøp av Fortum Distribution AS.

19 Kjøp av Fortums nettvirksomhet i Norge Avtale om kjøp av Fortum Distribution AS og Fortum Power and Heat AS* Fortum Distribution AS (1 %) EK-verdi: NOK 1 mill. Fortum Power and Heat AS (1 %) EK-verdi: NOK 365 mill. 49 % 49 % Trøgstad Elverk AS 35 % Fredrikstad Energi AS (65 %) Fredrikstad EnergiNett AS Styrket posisjon som et ledende energi- og infrastrukturselskap s.19 *Samlet kjøpspris NOK 1365 millioner. Kjøpet vil finansieres med løpende kontantstrøm og lån. Transaksjonen er forventet gjennomført 3. mai 214.

20 Fortum Distribution - et veldrevet nettselskap Eier, drifter og utvikler store deler av distribusjonsnettet i Østfold Ca. 13 kunder Overført volum 13: 2,5 TWh 96 ansatte NVE kapital 13: NOK 953 mill. Eier 49 % i Trøgstad Elverk s.2

21 FEAS og FEN - solide selskaper med sterk forankring i Fredrikstad-regionen Fredrikstad Energi AS (FEAS) Fredrikstad EnergiNett AS (FEN) FEAS eies 51 % av Fredrikstad kommune og 49 % av Fortum Power and Heat Selskapet eier følgende nettselskap: Energi 1 Follo Røyken (1 %) ~ 36 kunder Askøy Energi (1 %) ~ 13 kunder FEN (65 %) ~ 39 kunder FEN eies 65 % av FEAS og 35 % av Fortum Power and Heat Selskapet eier nettvirksomhet i Fredrikstad (unntatt Onsøy) og Hvaler, og har omlag 39 nettkunder NVE kapital 12: NOK 435 mill. Utover dette eier FEAS helt og delvis strømsalgsvirksomhet, tjenesteselskap, entreprenørselskap, noe fjernvarme og eiendom i Fredrikstad-regionen Muligheter for industrielt samarbeid s.21 Kilde: NVE; E-rapp 212, og

22 Hafslund Nett inkludert Fortums nettvirksomhet i Norge Antall kunder * NVE kapital * Antall kunder (i tusen) Avkastningsgrunnlag, MNOK % % Haf slund Nett BKK Nett Agder Energi Nett Skagerak Nett Eidsiv a Nett Ly se Elnett Trønder- Energi Nett NTE Nett Haf slund Nett Agder Energi Nett BKK Nett Eidsiv a Nett Skagerak Nett Ly se Elnett NTE Nett Trønder- Energi Nett Fra 571 til 674 kunder Fra NOK 6,3 mrd. til NOK 7,3 mrd. i NVE kapital Hafslund Norges største nettselskap og femte størst i Norden s.22 * Økningen inkluderer kun Fortum Distribution og ikke eierskap i FEAS og FEN; tall for Hafslund Nett og Fortum Distribution per Kilde: NVE; E-rapp 212, Inntektsramme 214

23 Tydelig strategisk og operasjonelt rasjonale Optimal geografisk match - distribusjonsnett innenfor Hafslunds regionalnettsområde Hurdal Eidsvoll Nannestad Ullensaker Nittedal Gjerdrum Nes Driftsmessige synergier og mer optimale investeringsbeslutninger Synergieffekter muliggjør bedret relativ effektivitet på sikt Hafslund 1 % eier Hafslund 1 % eier post transaksjon Hafslund delvis eier Asker Røyken Bærum Stabil avkastning og styrket utbyttekapasitet Nesodden Frogn Vestby Moss Rygge Oslo Ås Råde Lørenskog Rælingen Oppegård Ski Hobøl Våler Skedsmo Enebakk Spydeberg Askim Skiptvet Fet Sørum Trøgstad Eidsberg Rakkestad Aurskog (-Høland) (Aurskog-) Høland Høland og Setskog Elverk SA Marker Rømskog Økt tilgang til kompetanse Hafslund delvis eier post transaksjon Onsøy Fredrikstad Sarpsborg Aremark Hafslund ingen eierandeler Halden Hvaler Eierskap til majoriteten av distribusjons- og regionalnettet i Oslo, Akershus og Østfold s.23

24 To effektive nettselskaper fundament for ytterligere effektivisering Totalkostnad* per kunde KILE per kunde NOK/kunde NOK/kunde Kostnad per kunde snitt Selskap KILE per kunde snitt Selskap Gjennomsnitt (uvektet) Gjennomsnitt (uvektet) Et større og mer effektivt nett s.24 Kilde: NVE; E-rapp 212, Inntektsramme 214 * Totalkostnad er hentet fra Data og DEA-resultater trinn 1 Distribusjonsnett, NVE

25 Hafslund et sterkere energi- og infrastrukturselskap Produksjon Varme Nett Marked Mellomstor kraftprodusent 3,1 TWh Norges største fjernvarmeaktør 1,8 TWh Norges største nettselskap 674 kunder* Norges største strømleverandør 1 75 kunder Engasjert kapital per område (NOK mrd.) per Fortum Distribution Produksjon Varme Nett Marked s.25 * Inkludert avtalt oppkjøp av Fortum Distribution AS

26 Økt stabilitet i resultat per aksje Per kvartal NOK 2,85 ** 1,17 1,15,72 1,5,91,77 1,8 1,7 1,37-2,13-1,61-1,1-2,97 * Resultat per aksje Utbytte per aksje -3,58 -,6 3,83 2,5 2,5 2,5 Aksjepris*** ~ 48 NOK s.26 * Resultat etter skatt Q3 212 påvirket negativt med 551 mill vedrørende ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger. ** Resultat etter skatt Q1 214 påvirket positivt med 288 mill knyttet til frafalt skattekrav vedrørende Hatros. ***Per , Oslo Børs

27 Hafslunds strategi og prioriteringer Videreutvikle Hafslund som et rendyrket energiselskap med en sterk posisjon både strategisk og operasjonelt innen; Produksjon, Varme, Nett og Marked Styrke konkurransekraften og muliggjøre synergipotensial gjennom god integrasjon og kontinuerlig driftsforbedring Organisk og strukturell vekst Delvis prissikring av produsert energi Forberede virksomhetene på endrede rammebetingelser i energimarkedene Produksjon Varme Nett Marked s.27

28

29 Vedlegg

30 Nøkkeltall for Fortums nettvirksomhet i Norge NOK millioner 1 % eierskap Fortum Distribution AS Fredrikstad Energi AS (konsern) Fredrikstad EnergiNett AS * * Driftsinntekter n.a. EBITDA n.a. EBIT n.a. Egenkapital n.a. Netto rentebærende gjeld n.a. n.a. n.a. Eiendeler n.a. Avkastningsgrunnlag n.a. n.a. n.a n.a. Antall kunder n.a. n.a. n.a n.a. Antall ansatte ** n.a. 1 % eierskap 49 % eierskap 35 % eierskap s.3 * Foreløpige tall. Fortum Distribution har NOK 177 millioner i merinntekt per ** Årsaken til betydelig nedgang i antall ansatte er at Nettpartner AS pr er definert som en felleskontrollert virksomhet, og derfor ikke er medtatt i antall ansatte pr Pr var det 32 ansatte i Nettpartner AS. Kilde: Årsregnskaper

31 Nordiske spot- og terminpriser Øre/kWh øre/kwh * Nordisk kraftpris - System s.31 * Periodegjennomsnitt er basert på snitt av forwardprisene for SYS per Kilde: og

32 Konsernresultat NOK millioner Q1 14 Q1 13 Året 213 Året 212 Salgsinntekter (274) Energikjøp (2 289) (2 766) 477 (7 867) (6 83) Dekningsbidrag Resultat finansielle aktiva 12 (14) Driftskostnader (71) (589) (112) (2 648) (2 63) EBITDA Avskrivninger og nedskrivninger (21) (198) (4) (794) (1 259) Driftsresultat Rentekostnader med mer (93) (13) 37 (494) (59) Verdiendring låneportefølje (16) (27) 11 (9) (48) Finanskostnader (19) (157) 48 (53) (557) Resultat før skatt Skattekostnad 112 (15) 217 (42) (366) Resultat etter skatt (12) Resultat per aksje (NOK) 2,85,91 1,94 3,83 (,6) s.32

33 Konsernbalanse NOK millioner Q Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler (12) Finansielle eiendeler (128) 47 Fordringer og varer (476) Bankinnskudd og lignende Eiendeler Egenkapital (inkl. min. int.) Avsetning for forpliktelser Langsiktig rentebærende gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld (646) Kortsiktig rentefri gjeld (39) Egenkapital og gjeld Netto rentebærende gjeld (1 261) Egenkapitalandel 31 % 3 % 1 % 3 % s.33

34 Kontantstrøm NOK millioner Q1 14 Q1 13 Året 213 EBITDA Betalte renter (173) (183) 1 (474) Betalt skatt (15) (128) (22) (338) Markedsverdiendringer med mer 4 26 (22) (48) Endring arbeidskapital Kontantstrøm fra driften Drifts, -og ekspansjonsinvesteringer (13) (111) (19) (873) Kapitalfrigjøring fra salg med mer (4) (7) Kontantstrøm investeringsaktiviteter (134) (118) (16) (438) Kontantstrøm til avdrag og utbytte s.34

35 Resultat per aksje Per kvartal NOK 2,85 ** 1,15,72 1,5,91,77 1,8 1,7 1,37-2,97 * ,6 3,83 s.35 * Resultat etter skatt Q3 212 påvirket negativt med 551 mill vedrørende ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger. ** Resultat etter skatt Q1 214 påvirket positivt med 288 mill knyttet til frafalt skattekrav vedrørende Hatros.

36 Kraftpriser og volum viktige drivere EBITDA kjernevirksomhet og kraftpris Vannkraftproduksjon og kraftpris mnok 75 3 øre/kwh 3 GWh 4 øre/kwh apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar Varmeproduksjon og kraftpris GWh øre/kwh Q1 12 Q3 12 Q1 13 Q3 13 Q1 14 apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar 2 EBITDA * Oppnådd salgspris Kraftproduksjon Volum (GWh) Kraftpris (Oslopris) s.36 * EBITDA for Produksjon, Varme, Nett og Marked (mao eksklusive øvrig virksomhet).

37 Arbeidskapital sesongmessige variasjoner NOK mill Arbeidskapital og kraftpriser øre/kwh mar.1 mar.11 mar.12 mar.13 mar.14 Arbeidskapital Månedlige kraftpriser (SYS) * Positiv arbeidskapital på 538 mill, redusert med 952 mill i løpet av 1. kvartal. Arbeidskapitalen reduseres sesongmessig normalt i 1. kvartal som følge av gradvis minkende energietterspørsel. Kraftprisutvikling og nivå også sentralt i forhold til nivå på arbeidskapitalen. GWh Volum strømsalg s.37 Q1 1 Q1 11 Q1 12 * Kilde for systemprisdata: Q1 13 Q1 14

38 Engasjert kapital og avkastning Engasjert kapital 2, mrd per Avkastning engasjert kapital Marked 8% 8,% 8,6% Produksjon Nett 43% 23% 4,6% Øvrig % 27% Varme 212 * 213 ** 214 *** s.38 * 212 inkluderer nedskrivninger og avsetninger for BioWood Norw ay og Bio-El Fredrikstad i på -548 millioner ** 213 Resultatet inkluderer salg av aksjer i Infratek med gevinst på 9 millioner *** 214 Avkastning siste 12 måneder

39 Lån porteføljedata Forfallsprofil MNOK Porteføljedata Q1 14 Q4 13 Obligasjoner 67 % 65 % 2 % Sertifikatlån 11 % 9 % 3 % Syndikat- og banklån 22 % 26 % -4 % Serfikat lån Forfall neste 12 mnd. MNOK Obligasjonslån 3 Andre lån NOK millioner Q1 14 Q4 13 Nominell verdi - markedsverdi på lån (298) (282) (16) Markedsverdi for rente og valuta derivater (8) (14) 6 Gjennomsnittsrente inkl. derivater (i %) 3,8 % 3,8 % -,1 % Andel låneportefølje med fastrente (i %) 48 % 49 % -1 % Låneforfall neste kvartal (551) Ubenyttede trekklinjer Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar s.39 Serfikat lån Obligasjonslån Andre lån

40 Nøkkeltall Konsern YTD 214 YTD 213 Varme YTD 214 YTD 213 Kapitalforhold Totalkapital Engasjert kapital Egenkapital Børsverdi Egenkapitalandel 31 % 3 % Netto rentebærende gjeld Resultat EBITDA Resultat per aksje 2,85,91 Kontantstrøm per aksje fra driften 7,11 4,19 Engasjert kapital Salgspris Fjernvarme (øre/kwh) Salgspris Industrivarme Brutto dekningsbidrag (øre/kwh) Produksjonsvolum (GWh) Nett YTD 214 YTD 213 Engasjert kapital Regulert dekningsbidrag for året Mer-/(mindreinntekt) i resultat hittil (3) (68) NVE-kapital Produksjon YTD 214 YTD 213 Marked YTD 214 YTD 213 Engasjert kapital Kraftpris (øre/kwh) Produksjonsvolum (GWh) Engasjert kapital herav arbeidskapital Volum Strømsalg (GWh) s.4

41 Aksjonærer per # Aksjonær A-aksjer B-aksjer Total Eierskap Stemmeandel 1 Oslo Kommune ,7 % 58,5 % 2 Fortum Forvaltning AS ,1 % 32,8 % 3 Østfold Energi AS ,7 % 4,5 % 4 Odin Norge ,9 %, % 5 MP Pensjon PK ,8 %, % 6 Folketrygdfondet ,5 %,1 % 7 Danske Invest ,3 %, % 8 Skandinaviska Enskilda Banken ,2 %, % 9 AS Herdebred ,2 %,1 % 1 Fondsfinans ,2 %,3 % Sum 1 største ,7 % 96,3 % Andre aksjonærer ,3 % 3,7 % Total % 1 % s.41

42 Definisjoner Konsernet Engasjert kapital Egenkapital + netto rentebærende gjeld + netto skatteposisjon Egenkapitalandel (Egenkapital inkl. minoritet / Totalkapital) * 1 Resultat per aksje Resultat etter skatt / gjennomsnittlig antall utestående aksjer Kontantstrøm per aksje Kontantstrøm fra drift / gjennomsnittlig antall utestående aksjer Egenkapitalavkastning siste 12 mnd Avkastning engasjert kapital siste 12 mnd Sikringsgrad kraftproduksjon Sikringsgrad fjernvarme Resultat etter skatt siste 12 mnd / gjennomsnittlig EK inkl. minoriteter siste 12 mnd Driftsresultat siste 12 mnd / gjennomsnittlig Engasjert kapital siste 12 mnd Sikret andel av estimert produksjonsportefølje (eksklusiv konsesjons- og erstatningskraft) Sikret andel av estimert netto kraftpriseksponering ved: Salg redusert med bruk av elektrisitet og 1/3 av varmepumpe. s.42

43 Investorinformasjon Informasjon finnes på Hafslunds hjemmesider: Registrering av abonnement på pressemeldinger Konserndirektør Økonomi og Finans (CFO), Heidi Ulmo Tlf: Økonomidirektør og Investorkontakt, Morten J. Hansen Tlf: s.43

44

Analytikerpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2014. Finn-Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 4. februar 2015

Analytikerpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2014. Finn-Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 4. februar 2015 Analytikerpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2014 Finn-Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 4. februar 2015 Agenda 1) Oppsummering av året 2014 2) Resultat 4. kvartal 2014 3) Tema: Strategi 4)

Detaljer

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2015. Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 7. mai 2015

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2015. Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 7. mai 2015 Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2015 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 7. mai 2015 Agenda 1) Resultat 1. kvartal 2015 2) Tema: Marked 3) Vedlegg 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2015 Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2008. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 17. juli 2008

Resultat 2. kvartal 2008. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 17. juli 2008 Resultat 2. kvartal 2008 Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 17. juli 2008 Agenda 1. Marked og rammebetingelser. 2. Resultatet for 2. kvartal. 2 Marked og rammebetingelser 3 Stigende forwardpriser

Detaljer

Resultat 4. kvartal 2008. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 9. februar 2009

Resultat 4. kvartal 2008. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 9. februar 2009 Resultat 4. kvartal 2008 Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 9. februar 2009 Hovedpunkter 4. kvartal 2008 Resultatet preget av et urolig finansmarked med negativ verdiutvikling på aksjer og derivater.

Detaljer

Aksjonærrapport. 3. kvartal 2011

Aksjonærrapport. 3. kvartal 2011 Aksjonærrapport 3. kvartal 2011 3 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernet - sammendrag 4 Risikoforhold 5 Resultatenheter 6 Andre forhold 9 Framtidsutsikter 10 Resultat og balanse 11 Kontantstrømanalyse 12 Noter

Detaljer

Aksjonærrapport. 4. kvartal 2011

Aksjonærrapport. 4. kvartal 2011 Aksjonærrapport 4. kvartal 2011 3 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernet - sammendrag 4 Risikoforhold 6 Resultatenheter 6 Andre forhold 10 Framtidsutsikter 11 Resultat og balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 Noter

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

Aksjonærrapport 1. kvartal 2009

Aksjonærrapport 1. kvartal 2009 Aksjonærrapport 1. kvartal 2009 Innhold: Hovedpunkter 1. kvartal 3 Nøkkeltall 4 Sammendrag 1. kvartal 4 Kontantstrøm og kapitalforhold 5 Risikoforhold 5 Resultatenheter 6 Andre forhold 9 Utsikter 9 Resultat

Detaljer

Aksjonærrapport. 4. kvartal 2010

Aksjonærrapport. 4. kvartal 2010 Aksjonærrapport 4. kvartal 2010 3 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernet - sammendrag 4 Risikoforhold 6 Resultatenheter 6 Andre forhold 11 Framtidsutsikter 12 Resultat og balanse 13 Kontantstrømanalyse 14 Noter

Detaljer

Aksjonærrapport. 1. halvår og 2. kvartal 2010

Aksjonærrapport. 1. halvår og 2. kvartal 2010 Aksjonærrapport 1. halvår og 2. kvartal 2010 3 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernet - sammendrag 4 Risikoforhold 6 Resultatenheter 6 Andre forhold 11 Framtidsutsikter 12 Resultat og balanse 13 Kontantstrømanalyse

Detaljer

2. kvartal 2007. Hovedpunkter i 2. kvartal 2007. 34,46 kr. > Resultat etter skatt på 6 727 mill (7 439 mill) REC utgjør 6 513 mill (7 211 mill).

2. kvartal 2007. Hovedpunkter i 2. kvartal 2007. 34,46 kr. > Resultat etter skatt på 6 727 mill (7 439 mill) REC utgjør 6 513 mill (7 211 mill). Hovedpunkter i 2. kvartal 2007 > Resultat etter skatt på 6 727 mill (7 439 mill) REC utgjør 6 513 mill (7 211 mill). > Driftsresultat eksklusive REC på 398 mill (488 mill) en reduksjon på 18 prosent. >

Detaljer

2. kvartal 2008. Hovedpunkter i 2. kvartal 2008. 2,41 kr. > Et tilfredsstillende resultat fra driften, til tross for lave kraftpriser i kvartalet.

2. kvartal 2008. Hovedpunkter i 2. kvartal 2008. 2,41 kr. > Et tilfredsstillende resultat fra driften, til tross for lave kraftpriser i kvartalet. Hovedpunkter i 2. kvartal 2008 > Et tilfredsstillende resultat fra driften, til tross for lave kraftpriser i kvartalet. > Investeringen i REC hadde et verdifall på -704 mill (6 513 mill). > Resultat etter

Detaljer

Analytisk informasjon Konsern

Analytisk informasjon Konsern Analytisk info Side 79 / 93 Analytisk informasjon Konsern Avkastning engasjert kapital, ekskl. REC Avkastning engasjert kapital, eksl. REC Avkastning egenkapital, ekskl. REC Avkastning egenkapital, eksl.

Detaljer

Årsrapport 2012 1 Hafslund årsrapport 2012

Årsrapport 2012 1 Hafslund årsrapport 2012 Årsrapport 2012 1 Hafslund årsrapport 2012 Nøkkeltall Millioner kroner 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 RESULTAT (eksklusive REC) Salgsinntekter 11 466 13 704 15 829 10 670 11 056 8 625 9 799 EBITDA

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 Styrets beretning 2012 Hafslund har i 2012 fokusert på å videreutvikle posisjonen som et ledende energikonsern, med hovedfokus på kjerneområdene produksjon, nett, varme og marked. Konsernet vokser organisk

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2015

Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2015 Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2015 Utbygging av Rosten kraftverk i Sel kommune i Oppland Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser første kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag første kvartal...

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Tredje kvartal 2014

Eidsiva Energi konsern Tredje kvartal 2014 Eidsiva Energi konsern Tredje kvartal Braskereidfoss kraftverk Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser tredje kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag tredje kvartal... 5 Sammendrag årets første ni måneder...

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014 Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal Gjøvik Energisentral Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser fjerde kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag fjerde kvartal... 5 Sammendrag året... 5 Virksomhetsområdene

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Andre kvartal 2015

Eidsiva Energi konsern Andre kvartal 2015 Eidsiva Energi konsern Andre kvartal Ansatte i Eidsiva Vannkraft trener på fallsikring og redning. Sikkerhet er i fokus Foto: Ragnhild B. Abrante Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser andre kvartal...

Detaljer

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Capital Markets Day. 13. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Capital Markets Day. 13. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund ASA Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet Capital Markets Day 13. mai 2003 Konsernsjef Rune Bjerke Agenda Nye Hafslund ved Rune Bjerke Hafslund Strømsalg ved Tove Pettersen Hafslund Sikkerhet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 29 styrets kommentar hovedpunkter per 3. kvartal 29 Konsernets driftsresultat per tredje kvartal ble 2 369 mill. kr (95 mill. kr) 1 og resultat før skatt ble 2 344 mill. kr (749

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2015 / Halvårsrapport. Halvårsrapport 2015. Lyse AS. Regnskap

Styrets melding og regnskap / 2015 / Halvårsrapport. Halvårsrapport 2015. Lyse AS. Regnskap Styrets melding og regnskap / 2015 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2015 Lyse AS Regnskap 1 Innhold Nøkkeltall for Lyse Halvårsberetning for 2015 Erklæring Resultatregnskap Utvidet konsolidert resultat

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2014 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 02-2015

KVARTALSRAPPORT 02-2015 KVARTALSRAPPORT 02-2015 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 1 HOVEDPUNKTER PR. 1. HALVÅR 2015 Agder Energi hadde i 1. halvår et resultat etter skatt på 637 mill. kr (majoritetens andel), mot 362 mill. kr i

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2013

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2013 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2013 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

w T T 01 P e e w o l l 0 s e e w 3 t f f.e a o O b o k n 2 - s k s c l 2 o s 2 o. 4 4 1 no 5 1 1 5 S 1 69 0 69 0 e n 0 t 1 r u m 2008 E-CO ENERGI Q3

w T T 01 P e e w o l l 0 s e e w 3 t f f.e a o O b o k n 2 - s k s c l 2 o s 2 o. 4 4 1 no 5 1 1 5 S 1 69 0 69 0 e n 0 t 1 r u m 2008 E-CO ENERGI Q3 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q3 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-30. SEPTEMBER 2008 (Tall for 2007 i parentes) E-CO oppnådde

Detaljer

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Halvårsrapport 2009 STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Innhold Styrets melding... 3 Erklæring... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Konsernets sammendratte inntekter

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Utvidet konsolidert resultat 12 Kontantstrømoppstilling 13 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer