Analytikerpresentasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Analytikerpresentasjon"

Transkript

1 Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2016 Finn Bjørn Ruyter Oslo, 25. oktober 2016

2 Agenda 1 Resultat 3. kvartal Temaseksjon: Hafslunds rolle i det grønne skiftet 3 Vedlegg 2

3 Hovedpunkter 3. kvartal Historisk høyt akkumulert resultat etter skatt på mill per 3. kvartal resultat i kvartalet opp 19 mill fra 3. kvartal Driftsresultat før avskrivninger på 659 mill er på nivå med fjoråret. Forretningsområdet Nett med resultatframgang på 61 mill fra fjoråret. Energiproduksjon og -etterspørsel noe lavere enn 3. kvartal 2015 som følge av lavere vannføring og mildt vær mot slutten av kvartalet. Kraftpris for Oslo-området (NO1) på 21 øre/kwh er opp 11 øre/kwh fra et historisk lavt nivå i fjorårets kvartal. Innføring av automatiske strømmålere (AMS) og bygging av nytt aggregat i Vamma følger plan. 3

4 Sentrale nøkkeltall Resultat per aksje 1,3 kr EBITDA (mill. kr) Resultat per aksje (kr) Netto gjeld / EBITDA (x) ,1-0,5 3,4 3,3 2,7 2,8 2, ,2 2,1 2,5 1,4 1,3 3. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv EBITDA for konsernet siste 12 mnd

5 EBITDA per forretningsområde EBITDA 3. kvartal 2016 (mill. kr) Endring EBITDA fra 3. kvartal 2015 (mill. kr) Nett Varme Produksjon Marked Annet EBITDA 3. kv EBITDA 3. kv Nett Varme Produksjon Marked Annet EBITDA 3. kv

6 HMS Målsetting Siste 12 måneder per Bransjesnitt 2 0 skader 9,0 skader per million timer (H2) 10,9 skader per million timer (H2) Noe økt antall mindre alvorlige skader siden forrige kvartalsrapportering. Sterkt fokus på kompetanseutvikling og oppfølging av skader for å hindre gjentagelse. 6 1 Siste 12 måneder, totalt antall skader per million arbeidstimer (basert på estimat) på egne ansatte og leverandører på egne anlegg i Hafslund konsernet ekskl. Marked 2 Bransjesnitt for totalt antall skader iht. Energi Norges statistikk for 2015, omfatter selskaper i energibransjen, inkl. entreprenørbedriftene, men uten leverandører

7 Produksjon og distribusjon Varme og Produksjon (GWh) Nett (GWh) kv kv kv kv kv Varme Produksjon 3. kv kv kv kv kv Nett Lavere vannføring mot fjoråret gav redusert produksjon, og varmere vær mot slutten av kvartalet gav noe lavere energietterspørsel 7

8 Kraftprisutvikling NO1 øre/kwh jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Kilde NordPool Spot, og Nasdaq OMX Commodities per

9 Utvikling i terminpriser og sikringshandler Terminpris året 2017 (YR-17) øre/kwh Resultater sikringshandel (NOK millioner) jan-12 jul-12 jan-13 jul-13 jan-14 jul-14 jan-15 jul-15 jan-16 Terminpris jul-16 jan Hittil i 2016 Stigende kraftpriser har redusert resultateffekten for sikringshandler 9 Kilde Nasdaq OMX Commodities, Bloomberg, per

10 Resultat per forretningsområde NETT VARME PRODUKSJON MARKED 10

11 Nett NOK millioner 3. kv kv Hittil 2016 Hittil 2015 Salgsinntekter Brutto dekningsbidrag EBITDA Driftsresultat Energileveranse (GWh) Antall kunder (i 1.000) Investeringer Utvikling EBITDA (mill) 3. kvartal 2016 Driftsresultatet 27 % bedre enn fjoråret. Driftskostnadene 39 mill lavere enn fjoråret. Flere lynnedslag sammenlignet med rolig vær i 3. kvartal 2015 bidro til økte KILE-kostnader på 30 mill (17 mill). Året Kvartal kv kv kv kv EBITDA kv kv kv EBITDA siste 12 mnd kv Siste 12 mnd kv Driftsresultat for 2016 ligger an til å bli om lag 25 % høyere enn i

12 Nett - prognose 2016 tariffinntekt og mer-/mindreinntekt NOK millioner P * Tariffinntekt Regulert inntekt eget nett Kostnader til over- og sideordnet nett = Mer-/mindreinntekt (700) Året 2016 Tariffinntekter forventes økt mot 2015 som følge av høyere energileveranse og økte nett-tariffer. Regulert (tillatt) inntekt inkluderer positive engangseffekter bla. vedr. varslet harmoniinntekt etter kjøp av nettvirksomhet i Østfold. Utvikling akkumulert merinntekt per mill Høy regulert inntekt i 2016 benyttes til nedbygging av merinntekt P Regulert inntekt ventet betydelig lavere i 2017 pga engangseffekter i * Gitt normal energietterspørsel ut året, dagens nett-tariffer og forward kraftpriser

13 Nett - status AMS August 16 Sept 16 Ultimo 18 Utrullingsplan Piloter Utrullingsfase målere installert målere totalt Fullskala utrulling av målere startet i august. Akkumulerte investeringer på 454 mill. per mot totalt prosjektestimat på 2,4 mrd. 13

14 Varme NOK millioner 3. kv kv Hittil 2016 Hittil 2015 Salgsinntekter Brutto dekningsbidrag (DB) EBITDA (12) Driftsresultat (50) (30) Produksjon (GWh) Brutto DB (øre/kwh) Investeringer Utvikling EBITDA (mill) Kvartal Siste 12 måneder kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv EBITDA EBITDA siste 12 mnd 3. kvartal 2016 Mildt vær mot slutten av kvartalet gav energietterspørsel 11 % under normalt. Økte kraftpriser bidrar positivt, men oppveies av redusert produksjonsvolum og effekt av sikringshandel. Noe høyere driftskostnader som følge av høyere vedlikeholdsaktivitet og forbedringstiltak. Sikringsgrad neste 6 måneder på 64 %. Kundetilknytting i tredje kvartal med et samlet årlig fjernvarmebehov på 11 GWh. 14

15 Varme - volum og energimiks Produksjonsvolum (GWh) Energimiks (GWh) jan feb mar apr mai jun jul aug sep Normal 1 okt nov des 3. kv kv kv kv Bioolje, naturgass, olje Elektrisitet Pellets Varmepumpe Avfall 3. kv : Normal = forventet produksjon i 2016 gitt normale temperaturforhold

16 Produksjon NOK millioner 3. kv kv Hittil 2016 Hittil 2015 Salgsinntekter EBITDA Driftsresultat Inntekter (øre/kwh) Produksjon (GWh) Investeringer Utvikling EBITDA (mill) 3. kvartal 2016 Produksjonsvolum 22 % under fjoråret og 11 % under normalen. Inntekt på 20 øre/kwh - opp 3 øre fra fjoråret og noe under kraftpris for NO1. Sikringsgrad neste 6 måneder på 35 %. Forventet produksjon i 4. kvartal noe under normalen Kvartal Siste 12 mnd kv kv kv kv EBITDA 3. kv kv kv EBITDA siste 12 mnd 2. kv kv Normalen for 4. kvartal er på ~690 GWh.

17 Produksjon og vannføring Produksjon (GWh) Vannføring og slukeevne (m 3 /sek) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 0 jan 3. kvartal feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Normal Normal 2 Slukeevne 17 1: Normal produksjon = 3100 GWh basert på 10 års vannhistorikk justert for effektivitetsforbedringer. 2: Normal slukeevne = Median vannføring siste 10 år.

18 Bygging av Vamma 12 går etter plan Fakta Investering Installert effekt Produksjon Vamma 12 Økt fornybar produksjon 920 mill 128 MW ~ GWh ~ 230 GWh Status - fremdrift Påløpt investering per mill Grunnarbeider ferdig høst Oppstart betongarbeid høst Montasjearbeidene starter i Planlagt ferdigstilt før vårflommen

19 Marked NOK millioner 3. kv kv Hittil 2016 Hittil 2015 Salgsinntekter Brutto dekningsbidrag EBITDA Driftsresultat Antall kunder (i 1.000) Strømsalg (GWh) Utvikling EBITDA (mill) 3. kvartal 2016 Godt resultat i et kvartal med lav energietterspørsel. Økt volum som følge av flere kunder mot tredje kvartal Resultatet reflekterer kostnader til økt markedsaktivitet og noe lavere marginer kunder ved utgangen av tredje kvartal, hvorav kunder utenfor Norge Kvartal kv kv kv kv EBITDA kv kv. 1. kv EBITDA siste 12 mnd kv Siste 12 mnd kv

20 Oppsummering konsern NETT VARME PRODUKSJON MARKED 20

21 Endring EBITDA og Resultat etter skatt Endring EBITDA fra 3. kvartal 2015 (mill. kr) Resultat etter skatt 3. kvartal 2016 (mill. kr) Resultat per aksje NOK 1, EBITDA 3. kv Dekningsbidrag Resultat finansielle aktiva Driftskostnader EBITDA 3. kv EBITDA 3. kv Avskrivninger Finanskostnader Skattekostnad Resultat etter skatt 3. kv

22 Investeringer Årlige investeringer Investeringer, eksklusive oppkjøp (mrd. kr) Vekstinvesteringer mot 2020 Periodesnitt investeringer 1,5 Snitt 2017P-2018P: 2,1 mrd. kr Nett AMS 2,4 mrd. ~ nye kunder årlig Fjernvarme +260 GWh 1,3 0,8 0,9 Vamma mill GWh Marked Organisk kundevekst P 2017 P 2018 P 22

23 Endring netto rentebærende gjeld Endring netto gjeld i kvartalet (mill. kr) Netto gjeld / EBITDA (x) 1 3,4 3,3 2,7 2,8 2, Egenkapitalandel (%) 33% 34% 35% 36% 37% 49 Netto gjeld EBITDA Betaling renter og skatt Endring arbeidskapital m.m. Investeringer Kapitalfrigjøring Netto gjeld Hafslund har som mål å opprettholde en rating som tilsvarer BBB+ 23 1: EBITDA for hele konsernet siste 12 måneder

24 Framtidsutsikter Driftsresultat 2016 for Nett forventet om lag 25 % høyere enn for Grunnet positive engangseffekter i 2015 forventes resultat etter skatt for 4. kvartal noe lavere enn fjoråret, 2016 totalt forventes bedre enn Økt investeringsnivå drevet av AMS og Vamma 12. Gjennomsnittlig årlig investeringsnivå på 2,1 mrd. neste to år, mot et gjennomsnitt på 1,0 mrd. (eks. oppkjøp) foregående tre år og 1,5 i og 1. kvartal med sesongmessig høy energietterspørsel for Varme og Marked. 24

25 Agenda 1 Resultat 3. kvartal Temaseksjon: Hafslunds rolle i det grønne skiftet 3 Vedlegg 25

26 Hafslunds rolle i det grønne skiftet

27 Hafslund har hatt et sterkt fokus på grønne og fornybare løsninger i mange år Oppgradering av nettet i Oslo for å levere strøm til en økt befolkning med økt elektrifisering Nytt aggregat «Kykkelsrud» 40 MW Mer miljøvennlig fjernvarme med ny trepelletskjel, 56 MW Fornybar elvekraftproduksjon i mer enn 100 år Olje- og elektrokjel på Rodeløkka erstattes med en miljøvennlig bioenergikjel, 100 MW. Nær målet om 100 % fornybar fjernvarme Nytt aggregat «Vamma» 128 MW Det er en strategisk prioritet for Hafslund å tilby grønne og fornybare energiløsninger 27

28 Hafslund er grønn i alle forretningsområdene NETT Electrification Elektrifisering VARME Renewable Fornybar varme thermal energy PRODUKSJON Renewable Fornybar kraftproduksjon energy MARKED Effektiv energibruk Visjon: Framtidens energiløsninger for deg og miljøet 28

29 Nett: Et robust strømnett er nøkkelen til elektrifisering kunder årlig Strømnettet vil ha kapasitet til å møte befolkningsveksten og det økende effektbehovet som følge av økt elektrifisering 29

30 Nettet er dimensjonert for å takle økt elektrifisering 168 hovedtrafoer leverer 19 TWh fornybar energi i Hafslunds nettområde hvert år. Hafslunds investeringer i oppgradering av nettet nærmer seg 1 mrd. kr årlig for å levere strøm til en økt befolkning og økt elektrifisering. Nettet leverer fornybar strøm 100 % utslippsfritt til Oslo, Akershus og Østfold Hafslund har modernisert og oppgradert kapasiteten i hele nettområdet 30

31 Elektrifisering av transportsektoren 63 % av CO 2 -utslippene i Oslo fra fossil transport Utfordring: Transportsektoren slipper ut mer enn tonn CO 2 i Oslo årlig. Dette tilsvarer om lag 1-2 TWh ved elektriske transportløsninger. Transportmiddel Tog/trikk/t-bane Biler Varetransport Buss Fjordferger Skip Fossilandel 0 % 96 % 100 % 73 % 100 % 94 % Løsning: Utslippene kan kuttes ved overgang til biodrivstoff eller elektrisitet til batteri og hydrogen 31 Kilder: Ruters Årsrapport 2015, SSB.no

32 AMS-målerne digitaliserer nettet Hafslund Nett vil motta 35 mrd. målinger årlig fra målere Digitaliseringen av nettet vil gi økt kvalitet i strømleveransene og kan bidra til økt energisparing 32

33 Varme: tilnærmet 100 % fornybar energi Normalisert fjernvarmeproduksjon (GWh) Fornybarandel ~ 2,0 mrd. investert 99 % fornybar i ,0% 6,8% 3,5% 2,7% 1,3% ,0% 93,2% 96,5% 97,3% 98,7% Normalisert fjernvarmeproduksjon Fossil varme Fornybar varme Hafslunds fjernvarme dekker i dag omlag 25 % av Oslos varmebehov 33

34 Varme utnytter spillvarme som ellers går tapt Brukstid per fyringskilde søker høy andel fornybar Mulighet: Varmebasert ventilasjonskjøling Installert effekt 1050 [MW] 900 Biodiesel 152 MW Prisavhengig bruk Naturgass 100 MW C Bioolje 259 MW Illustration: Munthers +2 C 300 Elektrisitet 233 MW Trepellets 56 MW Varmepumpe 30 MW Fjernvarme benyttes til tørking av luft som deretter tilsettes vannmolekyler og kjøles Økt utnyttelse av varme fra avfallsforbrenning som ellers går til spille om sommeren Avfall 161 MW Brukstid [Timer/år] 34

35 20 % av CO2-utslippene er tilknyttet bygg Fornybar termisk energi erstatter oljefyring 20 % av CO2-utslippene i Oslo er fra fossil oppvarming Utfordring: 500 GWh fossil oppvarming igjen i Oslo, tilsvarende omkring tonn CO 2 utslipp. Løsning: Halvparten kan byttes ut med fornybar fjernvarme nært Hafslunds varmerør, mens resten baseres på varme basert på elektrisitet, for eksempel varmepumper GWh ny fjernvarme +240 GWh elektrisk varme 35 Kilder: Oslo kommunes klima- og energistrategi 2015

36 Hafslund leverer infrastruktur for å fjerne fossil bruk Løsninger fra elektrifisering: - Strøm til ladere - Strøm til hydrogenstasjoner - Strøm til oppvarming - Strøm til varmepumper - Landstrøm til skip Løsninger fra fjernvarme: - Fjernvarme til oppvarming - Fjernvarme til kjøling - Fjernkjøling 36

37 Produksjon: Fornybar elvekraft i Glomma Nettområde Kraftverk Varme, Oslo Hafslund hovedkontor Kykkelsrud Vamma Sarpsborg kraftverksområde 37

38 Ny fornybar kraft under bygging Fakta Investering 920 mill. kr. Installert effekt 128 MW Produksjon Vamma GWh Økt fornybar produksjon 230 GWh Estimert ferdigstillelse våren

39 Marked tilbyr kundeløsninger for effektiv energibruk Ledende nasjonalt Stor i Norden Regional aktør Hafslund Marked i dag Grønt Valg Hafslund Online Aktivt miljøvalg

40 Hafslund tilrettelegger for det grønne skiftet i Oslo, Akershus og Østfold NETT Electrification Elektrifisering VARME Renewable Fornybar varme thermal energy PRODUKSJON Renewable Fornybar kraftproduksjon energy MARKED Effektiv energibruk Visjon: Framtidens energiløsninger for deg og miljøet 40

41 Agenda 1 Resultat 3. kvartal Temaseksjon: Hafslunds rolle i det grønne skiftet 3 Vedlegg 41

42 Oslopris (NO1) historisk og framtidig øre/kwh øre/kwh Kraftpris - Oslopris Periodegjennomsnitt 42 Kilde: NordPool Spot, Nasdaq OMX Priser per

43 Konsernresultatet NOK millioner 3. kv kv D Hittil 2016 Hittil 2015 Salgsinntekter Energikjøp (1 268) (836) (432) (5 310) (4 441) Dekningsbidrag (10) Resultat finansielle aktiva Driftskostnader (681) (678) (3) (2 054) (2 058) EBITDA (4) Avskrivninger og nedskrivninger (234) (236) 2 (688) (672) Driftsresultat (2) Rentekostnader med mer (72) (123) 51 (214) (300) Verdiendring låneportefølje (14) Finanskostnader (42) (79) 37 (157) (195) Resultat før skatt Skattekostnad (127) (111) (16) (460) (383) Resultat etter skatt Resultat per aksje (NOK) 1,31 1,21 0,10 5,22 4,47 43

44 Konsernbalanse NOK millioner D 2. kv Immaterielle eiendeler (19) Varige driftsmidler (108) Finansielle eiendeler (134) Fordringer og varer Bankinnskudd og lignende (106) 337 Eiendeler (107) Egenkapital (inkl. min. int.) Avsetning for forpliktelser Langsiktig rentebærende gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld (265) Kortsiktig rentefri gjeld (363) Egenkapital og gjeld (107) Netto rentebærende gjeld Egenkapitalandel 37 % 36 % 1 % 33 % 44

45 Kontantstrøm NOK millioner 3. kv kv D Hittil 2016 Hittil 2015 EBITDA (4) Betalte renter (49) (53) 4 (277) (331) Betalt skatt 0 (29) 29 (362) (257) Markedsverdiendringer med mer (38) (40) 2 (99) (64) Endring arbeidskapital (550) (140) (410) Kontantstrøm fra driften (379) Drifts, -og ekspansjonsinvesteringer (392) (296) (96) (942) (772) Netto kjøp/salg aksjer med mer Kontantstrøm investeringsaktiviteter (126) (284) 158 (548) (760) Kontantstrøm til avdrag og utbytte (104) 117 (221)

46 Engasjert kapital og avkastning Engasjert kapital 22,0 mrd. kroner per Avkastning engasjert kapital (%) Marked 6% Produksjon 8,3% 9,2% 10,0% 21% Nett 51% 1% Øvrig 20% Varme : Inkluderer nedskrivninger i Bio-el og sekundærnett Søndre Nordstrand på -127 mill. 2 : Siste 12 måneder

47 Lån porteføljedata Obligasjonslån Forfallsprofil MNOK Banklån Forfall neste 12 mnd. MNOK Q3 16 Q2 16 D Obligasjoner 73 % 76 % -3 % Sertifikatlån 0 % 0 % 0 % Banklån 27 % 24 % 3 % NOK millioner Q3 16 Q2 16 D Nominell verdi - markedsverdi på lån (160) (191) 32 Markedsverdi for rente og valuta derivater* Gjennomsnittsrente inkl. derivater (i %) 3.3 % 3.4 % -0.1 % Låneforfall neste kvartal Ubenyttede trekklinjer *) inkl. valutaderivater som sikringsbokføres Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Obligasjonslån Banklån 4 7

48 Nøkkeltall Konsern Hittil 2016 Hittil 2015 Kapitalforhold Totalkapital Engasjert kapital Egenkapital Børsverdi Egenkapitalandel 37 % 33 % Netto rentebærende gjeld Resultat EBITDA Resultat per aksje 5,22 4,47 Kontantstrøm per aksje fra driften 9,74 10,65 Varme Hittil 2016 Hittil 2015 Engasjert kapital Snitt fjernvarmeinntekt (øre/kwh) Brutto dekningsbidrag (øre/kwh) Produksjonsvolum (GWh) Produksjon Hittil 2016 Hittil 2015 Engasjert kapital Inntekter (øre/kwh) Produksjonsvolum (GWh) Nett Hittil 2016 Hittil 2015 Engasjert kapital Dekningsbidrag Energileveranse (GWh) Antall kunder (i 1.000) NVE-kapital Marked Hittil 2016 Hittil 2015 Engasjert kapital herav arbeidskapital (164) (173) Antall kunder (i 1.000) Volum Strømsalg (GWh)

49 Aksjonærer per # Aksjonær A-aksjer B-aksjer Total Eierskap Stemmeandel 1 Oslo Kommune ,7 % 58,5 % 2 Fortum Forvaltning AS ,1 % 32,8 % 3 Kommunal Landspensjonskasse ,8 % 4,6 % 4 MP Pensjon PK ,0 % 0,0 % 5 Folketrygdfondet ,4 % 0,1 % 6 Avanza Bank AB ,2 % 0,1 % 7 Nordnet ,2 % 0,1 % 8 Greenwich Land Securities AS ,2 % 0,1 % 9 JP Morgan Chase Bank ,2 % 0,0 % 10 New Alternatives Fund, Inc ,2 % 0,3 % Sum 10 største ,0 % 96,5 % Andre aksjonærer ,0 % 3,5 % Total % 100 % 49

50 Definisjoner Konsernet Engasjert kapital Egenkapital + netto rentebærende gjeld + netto skatteposisjoner Egenkapitalandel (Egenkapital inkl. minoritet / Totalkapital) * 100 Gjeld / EBITDA Resultat per aksje Kontantstrøm per aksje Avkastning engasjert kapital siste 12 mnd Sikringsgrad Produksjon Sikringsgrad Varme Netto gjeld ved utgangen av kvartalet / EBITDA siste 12 måneder Resultat etter skatt / gjennomsnittlig antall utestående aksjer Kontantstrøm fra driften / gjennomsnittlig antall utestående aksjer Driftsresultat siste 12 mnd / (gjennomsnittlig Engasjert kapital) Sikret andel av estimert produksjonsportefølje (eksklusiv konsesjons- og erstatningskraft) Sikret andel av estimert netto kraftpriseksponering ved: Salg redusert med bruk av elektrisitet og 1/3 av varmepumpe. 50

51 Investorinformasjon Informasjon finnes på Hafslunds hjemmesider: Registrering av abonnement på pressemeldinger Konserndirektør Økonomi og Finans (CFO), Heidi Ulmo Tlf: Leder finans og investor relations, Martin S. Lundby Tlf:

52

Analytikerpresentasjon

Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2016 Finn Bjørn Ruyter Oslo, 12. juli 2016 Agenda 1 Resultat 2. kvartal 2016 2 Vedlegg 2 Hovedpunkter 2. kvartal Driftsresultat før avskrivning på 695 mill og resultat

Detaljer

A N A L Y T I K E R P R E S E N T A S J O N. Oslo, 3. mai 2017

A N A L Y T I K E R P R E S E N T A S J O N. Oslo, 3. mai 2017 A N A L Y T I K E R P R E S E N T A S J O N 2017 1. kvartal Finn Bjørn Ruyter Oslo, 3. mai 2017 Agenda 1 Resultat 1. kvartal 2017 2 Framtidsutsikter 3 Annonsert transaksjon 4 Vedlegg 2 Hovedpunkter 1.

Detaljer

Hafslund ASA 10. juli 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef

Hafslund ASA 10. juli 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hafslund ASA 1. juli 214 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hovedpunkter 2. kvartal 214 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 624 mill 1 prosent høyere enn fjoråret som følge av resultatfremgang innen

Detaljer

Analytikerpresentasjon 2. kvartal Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 10. juli 2015

Analytikerpresentasjon 2. kvartal Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 10. juli 2015 Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2015 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 10. juli 2015 Hovedpunkter 2. kvartal 2015 Resultat etter skatt på 279 mill opp 111 mill fra fjoråret som følge av økt driftsresultat

Detaljer

Analytikerpresentasjon

Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2016 og foreløpig årsresultat 2016 Finn Bjørn Ruyter Oslo, 9. februar 2017 Agenda 1 Oppsummering av året 2016 2 Resultat 4. kvartal 2016 3 Tema: Strategi 4 Vedlegg 2 Hovedpunkter

Detaljer

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 Analytikerpresentasjon 1. kvartal 212 1. kvartal 212 Hafslund ASA 4. mai 212 Finn Bjørn Ruyter CEO Hafslund ASA 4. mai 212 Finn Bjørn Ruyter, CEO Hovedpunkter 1. kvartal 212 EBITDA på 67 mill, ned 7 prosent

Detaljer

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2011. Hafslund ASA 4. mai 2011 Christian Berg, CEO

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2011. Hafslund ASA 4. mai 2011 Christian Berg, CEO Analytikerpresentasjon 1. kvartal 211 Hafslund ASA 4. mai 211 Christian Berg, CEO Hovedpunkter 1. kvartal 211 EBITDA på 656 mill operativ virksomhet på linje med fjoråret. Høy etterspørsel etter strøm

Detaljer

Hovedpunkter 2. kvartal 2013

Hovedpunkter 2. kvartal 2013 Hovedpunkter 2. kvartal 213 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 569 mill, opp fra 51 mill i fjor. Oppnådd kraftpris på 28 øre/kwh, en økning på 7 øre/kwh fra fjoråret. Vannkraftproduksjon på 825

Detaljer

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2015. Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 7. mai 2015

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2015. Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 7. mai 2015 Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2015 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 7. mai 2015 Agenda 1) Resultat 1. kvartal 2015 2) Tema: Marked 3) Vedlegg 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2015 Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Analytikerpresentasjon

Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2016 Finn Bjørn Ruyter Oslo, 3. mai 2016 Agenda 1 Resultat 1. kvartal 2016 2 Tema: Energi- og infrastrukturselskapet Hafslund 3 Vedlegg 2 Hovedpunkter 1. kvartal Et solid

Detaljer

Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2015 og foreløpig årsresultat Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 3. februar 2016

Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2015 og foreløpig årsresultat Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 3. februar 2016 Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2015 og foreløpig årsresultat 2015 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 3. februar 2016 Agenda 1) Oppsummering av året 2015 2) Resultat 4. kvartal 2015 3) Tema: Strategi

Detaljer

Analytikerpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2012

Analytikerpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2012 Analytikerpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsresultat 212 Hafslund ASA 7. februar 213 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef s.1 Hovedpunkter året 212 EBITDA på 2114 mill (2235 mill eksklusive REC i 211).

Detaljer

Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2015. Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 22. oktober 2015

Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2015. Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 22. oktober 2015 Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2015 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 22. oktober 2015 Agenda 1) Resultat 3. kvartal 2015 2) Tema: Nett integrasjon og AMS 3) Vedlegg 2 Hovedpunkter 3. kvartal 2015

Detaljer

Analytikerpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2014. Finn-Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 4. februar 2015

Analytikerpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2014. Finn-Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 4. februar 2015 Analytikerpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2014 Finn-Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 4. februar 2015 Agenda 1) Oppsummering av året 2014 2) Resultat 4. kvartal 2014 3) Tema: Strategi 4)

Detaljer

Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2010

Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2010 Analytikerpresentasjon 4. kvartal 21 Hafslund ASA 2. februar 211 Christian Berg, CEO Hovedpunkter 4. kvartal 21 (eksklusive REC) Utfordrende situasjon i kraftmarkedet EBITDA på 85 mill før gevinst salg

Detaljer

Analytikerpresentasjon 2. kvartal kvartal Analytikerpresentasjon

Analytikerpresentasjon 2. kvartal kvartal Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon 2. kvartal 211 2. kvartal 21 Hafslund ASA Hafslund 8. juli 211 ASA 15. juli 21 CEO Christian Berg, Christian Berg, CEO Hovedpunkter 2. kvartal 211 Høy kontantstrøm

Detaljer

Resultat 3. kvartal Rune Bjerke, Konsernsjef Hafslund ASA 1. november 2005

Resultat 3. kvartal Rune Bjerke, Konsernsjef Hafslund ASA 1. november 2005 Resultat 3. kvartal 2005 Rune Bjerke, Konsernsjef Hafslund ASA 1. november 2005 Hovedpunkter 3. kvartal 2005 Driftsresultat på 520 mill dobling fra fjoråret (272 mill). Resultat etter skatt på 333 mill

Detaljer

Hafslund ASA 24. oktober 2013 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef

Hafslund ASA 24. oktober 2013 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hafslund ASA 24. oktober 2013 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Agenda 1) 3. kvartal 2013 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef 2) Hafslund Varme Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hovedpunkter 3. kvartal 2013 Driftsresultat

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2007. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 20. juli 2007

Resultat 2. kvartal 2007. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 20. juli 2007 Resultat 2. kvartal 2007 Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 20. juli 2007 Hovedpunkter 2. kvartal 2007 Resultat etter skatt på 6 727 mill (7 439 mill) REC utgjør 6 513 mill (7 211 mill). Driftsresultat

Detaljer

Analytisk informasjon Konsern

Analytisk informasjon Konsern Analytisk info Side 79 / 93 Analytisk informasjon Konsern Avkastning engasjert kapital, ekskl. REC Avkastning engasjert kapital, eksl. REC Avkastning egenkapital, ekskl. REC Avkastning egenkapital, eksl.

Detaljer

Analytisk informasjon

Analytisk informasjon Analytisk informasjon Konsern Salgsinntekter 11 466 13 704 15 829 10 670 11 056 Andre (tap)/gevinster netto 137 (1 050) (883) (40) (15 721) Kjøp av varer og energi (6 830) (9 015) (10 871) (6 364) (6 809)

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2009

Resultat 2. kvartal 2009 Resultat 2. kvartal 2009 Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 16. juli 2009 s.1 Hovedpunkter 2. kvartal 2009 Tilfredsstillende underliggende drift. Driftsresultat på 315 mill (-142 mill). Fjoråret

Detaljer

Konsern analytisk informasjon

Konsern analytisk informasjon Konsern analytisk informasjon } Avkastning engasjert kapital } Egenkapitalavkastning Prosent Prosent 12 1, 2 15,1 1 15 8 1 6 4 2 5 212 213 214 215 216-5 212 213 214 215 216 } Netto rentebærende gjeld /

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2009

Resultat 1. kvartal 2009 Resultat 1. kvartal 2009 Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 07. mai 2009 s.1 Hovedpunkter 1. kvartal 2009 God underliggende drift. Driftsresultat på 483 mill (-8 854 mill). Fjoråret belastet med

Detaljer

Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2010

Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2010 Analytikerpresentasjon 2. kvartal 21 Hafslund ASA 15. juli 21 Christian Berg, CEO 1. Resultat 2. kvartal 21 2. Hafslund Strømsalg Hafslund ASA 15. juli 21 Christian Berg, CEO 3. Vedlegg Hovedpunkter 2.

Detaljer

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2010

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2010 Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2010 Hafslund ASA 7. mai 2010 Christian Berg, CEO 1. Strømmarked og kraftpriser 2. Resultat 1. kvartal 2010 3. Vedlegg s.2 1. Strømmarked og kraftpriser 2. Resultat 1.

Detaljer

Hafslund ASA 8. mai 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef

Hafslund ASA 8. mai 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hafslund ASA 8. mai 214 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Agenda 1) 1. kvartal 214 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef 2) Kjøp av Fortums nettvirksomhet i Norge Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hovedpunkter 1. kvartal

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2008. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 17. juli 2008

Resultat 2. kvartal 2008. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 17. juli 2008 Resultat 2. kvartal 2008 Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 17. juli 2008 Agenda 1. Marked og rammebetingelser. 2. Resultatet for 2. kvartal. 2 Marked og rammebetingelser 3 Stigende forwardpriser

Detaljer

Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2012 Hafslund ASA 25. oktober 2012 Finn Bjørn Ruyter, CEO

Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2012 Hafslund ASA 25. oktober 2012 Finn Bjørn Ruyter, CEO Analytikerpresentasjon 3. kvartal 212 Hafslund ASA 25. oktober 212 Finn Bjørn Ruyter, CEO s.1 Hovedpunkter 3. kvartal 212 EBITDA på 369 mill i kvartalet. Oppnådd kraftpris 15 øre/kwh - ned 4 prosent mot

Detaljer

Konsern analytisk informasjon

Konsern analytisk informasjon Analytisk informasjon Analytisk info Side 82 / 96 Konsern analytisk informasjon } Avkastning engasjert kapital } Egenkapitalavkastning Prosent Prosent 12 9 9,2 2 15 1 15,5 6 5 3-5 212 213 214 215-1 212

Detaljer

Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2009

Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2009 Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2009 28. oktober 2009 Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2009 Hafslund ASA 28. oktober 2009 s.1 1. Resultat 3. kvartal 2009 - Christian Berg CEO 2. Fjernvarme Jan Presttun

Detaljer

Resultat 4. kvartal 2008. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 9. februar 2009

Resultat 4. kvartal 2008. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 9. februar 2009 Resultat 4. kvartal 2008 Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 9. februar 2009 Hovedpunkter 4. kvartal 2008 Resultatet preget av et urolig finansmarked med negativ verdiutvikling på aksjer og derivater.

Detaljer

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2013. Hafslund ASA 7. mai 2013 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2013. Hafslund ASA 7. mai 2013 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2013 Hafslund ASA 7. mai 2013 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Agenda 1) 1. kvartal 2013 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef 2) Nettvirksomheten Kristin Lian, konserndirektør

Detaljer

Alle grafer og diagrammer

Alle grafer og diagrammer Home / Dette er Hafslund / Alle grafer og diagrammer Alle grafer og diagrammer Barnas miljøfestival - besøkende Annonse Aftenposten om Øya-samarb. Andel av Venture portefølje inkl REC Andre steder Østfold

Detaljer

Hafslund ASA 22. oktober 2014

Hafslund ASA 22. oktober 2014 Hafslund ASA 22. oktober 214 Hovedpunkter 3. kvartal 214 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 656 mill stabil underliggende drift. Forretningsområdet Marked med resultatfremgang på 36 mill fra

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2012. Hafslund ASA 11. juli 2012 Finn Bjørn Ruyter, CEO

Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2012. Hafslund ASA 11. juli 2012 Finn Bjørn Ruyter, CEO Analytikerpresentasjon 2. kvartal 212 Hafslund ASA 11. juli 212 Finn Bjørn Ruyter, CEO Hovedpunkter 2. kvartal 212 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ble 496 mill i 2. kvartal Resultat påvirket

Detaljer

Resultat 3. kvartal Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 26. oktober 2007

Resultat 3. kvartal Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 26. oktober 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 26. oktober 2007 Hovedpunkter 3. kvartal 2007 Resultat etter skatt på 1 346 mill (1 454 mill) REC utgjør 1 302 mill (1 263 mill). Driftsresultat

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Resultat 1. kvartal. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 7. mai 2008

Resultat 1. kvartal. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 7. mai 2008 Resultat 1. kvartal Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 7. mai 2008 Agenda 1. Marked og rammebetingelser. 2. Resultatet for 1. kvartal. 3. Viken Fjernvarme 2 Marked og rammebetingelser 3 Stigende

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2015

Energi Kvartalsrapport Q1 2015 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

AKSJONÆRRAPPORT 1. KVARTAL 2015

AKSJONÆRRAPPORT 1. KVARTAL 2015 AKSJONÆRRAPPORT 1. KVARTAL 2015 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernsammendrag 4 Forretningsområder 5 Andre forhold og framtidsutsikter 8 Kvartalsregnskap 10 Noter til regnskapet 13 Historisk informasjon 16

Detaljer

Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2011

Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2011 Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2011 Hafslund ASA 2. februar 2012 Finn Bjørn Ruyter konstituert konsernsjef Hovedpunkter 4. kvartal 2011 EBITDA på 207 mill, inkludert 166 mill i tap ved salg av REC aksjer.

Detaljer

AKSJONÆRRAPPORT 3. KVARTAL 2015

AKSJONÆRRAPPORT 3. KVARTAL 2015 AKSJONÆRRAPPORT 3. KVARTAL 2015 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernsammendrag 4 Forretningsområder 5 Andre forhold og framtidsutsikter 8 Kvartalsregnskap 10 Noter til regnskapet 13 Historisk informasjon 18

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013 Energi Kvartalsrapport 01 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 31. MARS (Tall for i parentes) Nøkkeltall Første

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

Energi Kvartalsrapport 2014 Q1

Energi Kvartalsrapport 2014 Q1 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Tall for i parentes) NØKKELTALL Pr. 1 kvartal Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Halvårsrapport 1. halvår 2017

Halvårsrapport 1. halvår 2017 Halvårsrapport 1. halvår 2017 Hovedpunkter 1. halvår 2017 Driftsresultat på 56,0 mill., mot 69,7 mill. i 1. halvår 2016, en reduksjon på 13,7 mill. Resultat etter skatt på 30,9 mill er 19,7 mill bedre

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Investorpresentasjon. Årsrapport april 2017

Investorpresentasjon. Årsrapport april 2017 Investorpresentasjon Årsrapport 2016 7. april 2017 Agenda Om Agder Energi Strategi og investeringer Finansiell info Finansiering og likviditet Vår visjon Et ledende norsk konsern innen fornybar energi

Detaljer

Hafslund ASA 5. februar 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef

Hafslund ASA 5. februar 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hafslund ASA 5. februar 214 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Agenda 1) Oppsummering av året 213 2) Været påvirker alle forretningsområdene i Hafslund 3) Resultat 4. kvartal 213 Hovedpunkter året 213 Driftsresultat

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2013 Foreløpig årsregnskap 2013 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2010 3. kvartal 2011

Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2010 3. kvartal 2011 Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon 2. kvartal 21 3. kvartal 211 Hafslund ASA 15. juli 21 Christian Berg, CEO Hafslund ASA 28. oktober 211 Christian Berg, CEO Hovedpunkter 3. kvartal 211 Høy

Detaljer

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012 Foto: Ruhne Nilssen Halvårsrapport 2012 HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2012 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. Foto: Ruhne Nilssen HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2011 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Skagerak Fibernett inngår i halvårstallene for 2010,

Detaljer

AKSJONÆRRAPPORT 3. KVARTAL 2016

AKSJONÆRRAPPORT 3. KVARTAL 2016 AKSJONÆRRAPPORT 3. KVARTAL 2016 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernsammendrag 4 Forretningsområder 5 Andre forhold og framtidsutsikter 8 Kvartalsregnskap 10 Noter til regnskapet 13 Historisk informasjon 17

Detaljer

AKSJONÆRRAPPORT 4. KVARTAL 2016

AKSJONÆRRAPPORT 4. KVARTAL 2016 AKSJONÆRRAPPORT 4. KVARTAL 2016 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernsammendrag 4 Forretningsområder 6 Andre forhold og framtidsutsikter 9 Kvartalsregnskap 10 Noter til regnskapet 13 Historisk informasjon 17

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2 0 0 7 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2007 Generelt Konsernregnskapet for Akershus Energi er utarbeidet i henhold til internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) fra og med 2007.

Detaljer

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Hovedpunkter 1 halvår 2015 Resultat etter skatt på 60,8 mill er 54,5 mill bedre enn 1 halvår 2014 i hovedsak på grunn av verdiendring på renteswapavtaler. Driftsresultat på

Detaljer

AKSJONÆRRAPPORT 1. KVARTAL 2016

AKSJONÆRRAPPORT 1. KVARTAL 2016 AKSJONÆRRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernsammendrag 4 Forretningsområder 5 Andre forhold og framtidsutsikter 8 Kvartalsregnskap 10 Noter til regnskapet 13 Historisk informasjon 16

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

Energi Kvartalsrapport 2014 Q3

Energi Kvartalsrapport 2014 Q3 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Tall for i parentes) NØKKELTALL Hittil Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

Investorpresentasjon. Årsrapport 2014 30. april 2015

Investorpresentasjon. Årsrapport 2014 30. april 2015 Investorpresentasjon Årsrapport 2014 30. april 2015 Agenda Selskapsoversikt Strategi og investeringer Finansiell info Finansiering og likviditet Vår visjon Et ledende norsk konsern innen fornybar energi

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010 Resultat 3. kvartal 2010 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010 Hovedtrekk 3. kvartal 2010 Høyt aktivitetsnivå og økt effektivitet har gitt gode resultater Driftsinntekter på 701 millioner

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

AKSJONÆRRAPPORT 2. KVARTAL 2016

AKSJONÆRRAPPORT 2. KVARTAL 2016 AKSJONÆRRAPPORT 2. KVARTAL 2016 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernsammendrag 4 Forretningsområder 6 Andre forhold og framtidsutsikter 9 Kvartalsregnskap 10 Noter til regnskapet 13 Erklæring fra styret og

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Halvårsrapport 1. halvår 2016

Halvårsrapport 1. halvår 2016 Halvårsrapport 1. halvår 2016 Hovedpunkter 1. halvår 2016 Driftsresultat på 69,7 mill., mot 69,6 mill. i 1. halvår 2015, en økning på 0,1 mill. Resultat etter skatt på 11,2 mill er 49,6 mill svakere enn

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 29 styrets kommentar hovedpunkter per 3. kvartal 29 Konsernets driftsresultat per tredje kvartal ble 2 369 mill. kr (95 mill. kr) 1 og resultat før skatt ble 2 344 mill. kr (749

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013 Energi Kvartalsrapport 03 4. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 30. JUNI 30. SEPTEMBER (Tall for i parentes) NØKKELTALL Tredje

Detaljer

Resultater for 2. kvartal 2003

Resultater for 2. kvartal 2003 Resultater for 2. kvartal 23 Rune Bjerke Konsernsjef Analytikerpresentasjon 22. august 23 Agenda: Hovedpunkter 2. kvartal 23 Nøkketall Forretningsområdene Oppsummering resultat og resultatutvikling Hovedpunkter

Detaljer

Cato Kjølstad, Hafslund Varme AS. Biobrensel er en sentral nøkkel til fossilfri fjernvarme i Oslo

Cato Kjølstad, Hafslund Varme AS. Biobrensel er en sentral nøkkel til fossilfri fjernvarme i Oslo Cato Kjølstad, Hafslund Varme AS Biobrensel er en sentral nøkkel til fossilfri fjernvarme i Oslo Bioenergidagene 5 6. mai 2014 DISPOSISJON 1 minutt om Hafslund Nye investeringer Oljefri Økt bioenergimengde

Detaljer