Resultat 2. kvartal Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 17. juli 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultat 2. kvartal 2008. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 17. juli 2008"

Transkript

1 Resultat 2. kvartal 2008 Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 17. juli 2008

2 Agenda 1. Marked og rammebetingelser. 2. Resultatet for 2. kvartal. 2

3 Marked og rammebetingelser 3

4 Stigende forwardpriser 60 EUR/MW 40 EUR/tCO januar 07 juli 07 januar 08 juli 08 FWD 2009 FWD 2010 CO2 kvote 2009 CO2 kvote Kilde: Nord Pool

5 Lave kraftpriser for perioden Kraftpriser Nord Pool øre/kwh Spotpris ref. Oslo Terminpris nå Terminpris ved q1 5 Kilde: Nord Pool

6 Lave priser i NO1 i Q2 Mye smeltevann og redusert overføring til utlandet førte til lavere priser i Sør-Norge i Q2 enn i resten av Norden. Lav eksport + mye vann MW jan. 08 mar. 08 mai. 08 jul. 08 Eksport á døgn fra NO1 (snitt per time til utlandet) Eksportkapasitet til utlandet fra NO1 (dersom alle linjene var i drift) = Lav spotpris i NO1 øre/kwh jan. 08 mar. 08 mai. 08 Spotpris ref. Stockholm Spotpris ref. system Spotpris ref. Oslo Hva skjer framover: Bedret situasjon fra august Forventet full kapasitet mellom Sør-Norge og Sverige fra oktober Reservetrafoer for Skagerak 3 på plass fra 2010 Skagerak 4 (600 MW) fra Kilde: Nord Pool og Statnett

7 Resultat 2. kvartal 7

8 Hovedpunkter 2. kvartal 2008 Et tilfredsstillende resultat fra driften, tross lave kraftpriser i kvartalet. Investeringen i REC hadde et verdifall på -704 mill (6 513 mill). Resultat etter skatt eksklusive REC på 469 mill en økning på 119 prosent. Driftsresultat eksklusive REC på 595 mill en økning på 49 prosent. Egenkapitalavkastning eksklusive REC siste 12 mnd på 20 prosent (16 prosent i 2007). Kontantstrøm fra driften 679 mill (196 mill). 8

9 Driftsresultat (ekskl. REC) 2. kvartal 2008 NOK millioner Nett Kraftproduksjon Fjernvarme Strømsalg Venture Annen virksomhet Totalt driftsresultat 9

10 Resultat per aksje (ekskl REC) Per kvartal NOK 2,97 2,41 1,47 1,62 1,55 1,75 1,16 0,98 1,09 0, Akkumulert resultat per aksje for perioden 5,25 5,84 4,16 10

11 Avkastning (ekskl. REC) Egenkapital (ROE) Engasjert kapital (ROCE) 20 % 12 % 11 % 11 % 16 % 16 %

12 Kraftproduksjon Overskuddsproduksjon grunnet redusert utvekslingskapasitet til utlandet har gitt lavere områdepriser sammenlignet med systempris. Forventet produksjon i 3. kvartal 2008 på nivå med normalen. Kraftig økning i forwardprisene i løpet av kvartalet. Spoteksponert strategi godt posisjonert i forhold til dagens forwardpriser. 12

13 Kraftproduksjon NOK millioner 2.kv.08 2.kv.07 Hittil 08 Hittil 07 Salgsinntekter Driftsresultat før avskrivninger Driftsresultat og salgspris Driftsresultat Salgspris (øre/kwh) 17,4 20,2 22,7 21,8 Investeringer Driftsinntekter på 157 mill noe lavere enn fjoråret. Salgspris 17,4 øre per kwh 2,8 øre lavere enn fjoråret. Produksjon på 933 GWh på nivå med fjoråret og åtte prosent høyere enn normalen. Underliggende drift på linje med fjoråret. 33, , , , , , , , ,4 9 Økt konsesjonskraftforpliktelse belaster resultatet med en ikke likviditetsmessig post på 90 mill (17 mill). 2.kv.06 4.kv.06 2.kv.07 4.kv.07 2.kv.08 Driftsresultat Salgspris (øre/kwh) 13

14 Produksjonsprofil GWh Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Normal Året Merk: Normal produksjonen er beregnet som snittet av produksjonen de siste 10 år ( )

15 Konsesjonskraftforpliktelse kv 05 1 kv 06 2 kv 06 3 kv 06 4 kv 06 1 kv 07 2 kv 07 3 kv 07 4 kv 07 1 kv 08 2 kv 08 Årlig uttak på 62 GWh og en konsesjonskraftpris på 9 øre/kwh fastsatt av Olje- og energidepartementet. Per 1 halvår er samlet konsesjonskraftforpliktelse på 321 mill en økning på 120 mill fra årsskiftet. 15

16 Fjernvarme NOK millioner 2.kv.08 2.kv.07 Hittil 08 Hittil 07 Salgsinntekter Driftsresultat før avskrivninger Margin 15 % 2 % 40 % 33 % Driftsresultat (22) (21) Salgspris (øre/kwh) 50,9 46,2 58,0 44,1 Investeringer Driftsresultat og salgspris (øre/kwh) (24) (21) (59) (22) 2.kv.06* 4.kv.06* 2.kv.07 4.kv.07 2.kv.08 Driftsresultat Salgspris (øre/kwh) Salgsinntekter på 81 mill en økning på 25 prosent. Produksjon på 178 GWh opp 27 GWh som følge av kapasitetsøkning, til tross for mildere vær enn normalen. Salgspris på 50,9 øre/kwh opp 10 prosent - referanse til strømpriser som følge av høy oljepris. Driftsresultat før avskrivninger på 12 mill opp 11 mill fra fjoråret. Driftsresultat på linje med fjoråret til tross for 10 mill i økte kvartalsvise avskrivninger fra 3. kv * Tallene tillagt proforma tall for Viken Fjernvarme 2006 korrigert for ny energipris med Oslo kommune.

17 Nett NVE har stilt krav til Hafslund Nett AS til organisering knyttet til driftskontroll og bemanning. Dette til tross for at Hafslund har: En av landets laveste nettleier: Få avbrudd: Kort avbruddsvarighet: øre/kwh Norge eks. Hafslund Antall per pnkt. 4 3 Norge eks. Hafslund Time Norge eks. Hafslund Hafslund har påklaget vedtaket. Økt risiko forbundet med ustabile og uforutsigbare rammebetingelser. 17

18 Nett NOK millioner 2.kv.08 2.kv.07 Hittil 08 Hittil 07 Salgsinntekter Driftsresultat før avskrivninger Utvikling driftsresultat Driftsresultat Investeringer Salgsinntekter 750 mill på linje med fjoråret korrigert for merinntekt. Varslet inntektsramme for 2008 er om lag mill - på linje med fjoråret. Driftsresultat på 73 mill - inkluderer en merinntekt på 28 mill (76 mill) Driftskostnader på 252 mill, eksklusive energikjøp og overføringskostnader, er 6 prosent lavere enn fjoråret k v k v k v k v k v

19 Strømsalg NOK millioner 2.kv.08 2.kv.07 Hittil 08 Hittil 07 Salgsinntekter Driftsresultat før avskrivninger Margin 6 % 11 % 7 % 11 % Driftsresultat Margin 6 % 11 % 7 % 10 % Salgsinntekter på 694 mill opp 15 prosent som følge av både økt volum og kraftpriser. Driftsresultat 41 mill tilfredsstillende i et sesongmessig svakt kvartal. Driftsresultat Netto kundetilgang også i dette kvartalet. Solgt volum GWh opp 10 prosent kv.06 4.kv.06 2.kv.07 4.kv.07 2.kv.08

20 Venture NOK millioner 2.kv.08 2.kv.07 Hittil 08 Hittil 07 Salgsinntekter Driftsresultat (eks REC) REC (704) (10 139) Porteføljesammensetning (ekskl REC) Pr : 100% = NOK millioner Andre 37% Fornybar og alternativ energi 21% Driftsresultat eks REC på 327 mill. Fesil ny eierstruktur - investeringen med verdiøkning på 296 mill og balanseført til 474 mill. REC verdinedgang 0,7 mrd i kvartalet. Kurs 132 kr per aksje ned 52 prosent fra årsskiftet. HTS målere installert iht plan. Network Norway deltatt i emisjon med 69 mill investeringen (26,5 prosent) balanseført til 398 mill. Automatisk måleravlesning 5% Telekom 36% CRM 1% 20

21 Sikkerhet Privat NOK millioner 2.kv.08 2.kv.07 Hittil 08 Hittil 07 Salgsinntekter Driftsresultat før avskrivninger Salgsinntekter og driftsmargin Margin 36 % 31 % 35 % 23 % Driftsresultat Margin 14 % 8 % 12 % 0 % % 21 % % -9 % % 15 % 12 % 10 % % Salgsinntekter på 65 mill kunder ved utgangen av kvartalet. Fokus optimalisering av drift og økt kundetilfredshet gir resultater. Kostnadstakten inn i 2008 opprettholdt til tross for økt markedsaktivitet. Driftsresultat på 9 mill opp henholdsvis 80 prosent fra fjoråret og 28 prosent fra 1. kvartal. Kundeavgangen redusert med 33 prosent siste 12 mnd - mål om 8 prosent ut av kv.06 4.kv.06 2.kv.07 4.kv.07 2.kv.08 Salgsinntekter Margin 21

22 Telekom NOK millioner 2.kv.08 2.kv.07* Hittil 08 Hittil 07* Salgsinntekter Driftsresultat før avskrivninger Margin 27 % 17 % 21 % 15 % Driftsresultat Investeringer Salgsinntekter og driftsresultat før avskrivninger Salgsinntekter på 76 mill en økning på 27 prosent fra fjoråret. God kontraktsinngang første kvartal med leveringsstart inneværende kvartal. Kundetilknytning hovedsakelig i eksisterende fibernett med bedre margin Vekst og kostnadstiltak gir resultater. Driftsresultat før avskrivninger på 21 mill opp 110 prosent. 2.kv.06* 4.kv.06* 2.kv.07* 4.kv.07 2.kv.08 Salgsinntekter Driftsresultat før avskrvninger 22 * Tallene er justert for virksomhet som senere er overført til andre deler av Hafslund konsernet.

23 Konsernresultat NOK millioner 2.kv.08 2.kv.07 Hittil 08 Hittil 07 Salgsinntekter Resultat finansielle aktiva (341) (9 621) Driftskostnader (1 735) (1 533) (4 336) (3 718) Driftsresultat før avskrivninger (8 508) Avskrivninger (225) (198) (447) (398) Driftsresultat (109) (8 955) Finanskostnader (33) (56) (168) (176) Resultat før skatt (142) (9 123) Skattekostnad (93) (128) (205) (268) Resultat etter skatt (235) (9 328) Majoritetens andel av resultat (239) (9 327) Resultat per aksje (NOK) (1,20) 34,46 (47,79) 48,55 23

24 Konsernbalanse NOK millioner Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle eiendeler Fordringer og varer Bankinnskudd og lignende Eiendeler Egenkapital (inkl. min. int.) Avsetning for forpliktelser Langsiktig rentebærende gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld Kortsiktig rentefri gjeld Egenkapital og gjeld Netto rentebærende gjeld Egenkapitalandel 54 % 54 % 64 % 62 % 24

25 Kontantstrøm NOK millioner 2.kv.08 2.kv.07 Hittil 08 Hittil 07 Resultat før skatt (142) (9 123) Avskrivninger Resultateffekter justert for kontanteffekt 73 (6 842) (9 614) Endring arbeidskapital og betalte skatter 523 (14) Kontantstrøm fra driften Drifts- og ekspansjonsinvesteringer (581) (349) (790) (2 802) Salg driftsmidler og virksomhet Porteføljeendringer venture med mer 1 70 (171) Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (580) (257) (929) Utbytte og kapitaltransaksjoner (594) (3 457) (616) (3 457) Kontantstrøm til lånefinansiering (495) (3 518) 233 (345) Netto rentebærende gjeld inn i perioden (9 374) (6 207) (10 102) (9 379) Netto rentebærende gjeld ut av perioden (9 869) (9 724) (9 869) (9 724) 25

26 26 - Vi gjør hverdagen tryggere og bedre

27 27 Vedlegg

28 Annen virksomhet NOK millioner 2.kv.08 2.kv.07 Hittil 08 Hittil 07 Eiendomsforvaltning Faktura- og kundetjenester Stab og støttefunksjoner (49) (43) (82) (74) Krafthandel Annen fornybar energi (13) (1) (20) (2) Hafslund Infratek Annet Driftsresultat Annen fornybar energi består av prøvedrift Bio-El Fredrikstad og prosjekt kostnader. Investeringer på 246 mill vedrørende nytt energigjenvinningsanlegg og pelletsfabrikk. Hafslund Infratek med omsetningsvekst på 24 prosent og driftsmargin på 8,3 prosent. Krafthandel godt posisjonert i forhold til økte forwardpriser. 28

29 Utvikling kapitalstruktur Rentebærende gjeld og EK-andel NOK milliarder 10,0 9,6 9,4 9,7 9,8 62 % 63 % 10,1 9,9 9,4 64 % 50 % 53 % 53 % 56 % 6,2 54 % 54 % 2.kv.06 4.kv.06 2.kv.07 4.kv.07 2.kv.08 Netto rentebærende gjeld Egenkapitalandel (%) 29

30 Lån Forfallsprofil gjeld NOK millioner Låneforfall neste 12 mnd. NOK millioner Sertifikatlån Obligasjonslån Banklån - Jul Sep Nov Jan Mar Mai Sertifikatlån Obligasjonslån Banklån Porteføljedata Rente Endring Syndikat- og banklån 30 % 30 % 0 % Obligasjonslån 56 % 59 % -3 % Sertifikatlån 14 % 11 % 3 % Nominell verdi - markedsverdi på lån Endring Markedsverdi derivater Gjennomsnittsrente inkl. derivater Andel låneportefølje med fastrente Låneforfall neste kvartal (NOKm) Ubenyttede trekklinjer (NOKm) 6,4 % 6,1 % 0,3 % 31 % 33 % -2 % (120) 30

31 Hafslunds strømsalg GWh ,8% av totalt forbruk (2. kvartal) Hafslunds strømsalg GWh Bruttoforbruk elektrisk energi Norge * GWh kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv Merk: * Brutto alminnelig forsyning, dvs. ekskl. elektrokjel- og pumpeforbruk men inkl. nettap, for husholdning og jordbruk, tjenesteyting, treforedling, bergverk og annen industri (ikke kraftintensiv), anleggskraft og transport. Kilde: NVE

32 Aksjonærer per 30. juni 2008 # Aksjonær A-aksjer B-aksjer Total Eierskap Stemmeandel 1 Oslo Kommune ,7 % 58,5 % 2 Fortum Forvaltning AS ,1 % 32,8 % 3 Østfold Energi AS ,7 % 4,5 % 4 MP Pensjon ,8 % 0,0 % 5 JP Morgan Chase Bank ,5 % 0,1 % 5 State Street Bank and Trust Co ,4 % 0,0 % 7 Fidelity Funds ,3 % 0,0 % 8 Bank of New York, Brussel Branch ,3 % 0,0 % 9 Verdipapirfondet Handelsbanken ,2 % 0,0 % 10 AS Herdebred ,2 % 0,1 % Sum 10 største aksjonærer ,2 % 96,0 % Andre aksjonærer ,8 % 4,0 % Total % 100 % 32 Merk: Antall aksjer

33 Nøkkeltall Konsern Hittil 08 Hittil 07 Kapitalforhold Totalkapital Engasjert kapital Egenkapital Børsverdi Egenkapitalandel 54 % 62 % Netto rentebærende gjeld Lønnsomhet eks REC Resultat etter skatt Egenkapital avkastn (siste 12 mnd) 20 % 16 % Resultat per aksje 4,2 2,6 Kontantstrøm per aksje fra drift 9,1 5,5 Kraftproduksjon Hittil 08 Hittil 07 Salgspris (øre/kwh) 22,7 21,8 Produksjonsvolum (GWh) Produksjon i % av middelp. 117 % 119 % Engasjert kapital Nett Hittil 08 Hittil 07 Engasjert kapital NVE-kapital Strømsalg Hittil 08 Hittil 07 Engasjert kapital Totalt volum (GWh) Sikkerhet Privat Hittil 08 Hittil 07 Engasjert kapital Antall kunder Telekom Hittil 08 Hittil 07 Engasjert kapital Venture eks REC Hittil 08 Hittil 07 Engasjert kapital Fjernvarme Hittil 08 Hittil 07 Engasjert kapital Salgspris (øre/kwh) 58,0 44,1 Produksjonsvolum (GWh)

34 Definisjoner Navn Definisjon Konsernet Engasjert kapital Egenkapital + netto rentebærende gjeld + netto skatteposisjon Egenkapitalandel (Egenkapital inkl. minoritet / Totalkapital) * 100 Resultat per aksje Kontantstrøm per aksje Egenkapitalavkastning siste 12 mnd Avkastning engasjert kapital siste 12 mnd Resultat etter skatt / gjennomsnittlig antall utestående aksjer Kontantstrøm fra drift / gjennomsnittlig antall utestående aksjer Resultat etter skatt siste 12 mnd / gjennomsnittlig EK inkl. minoriteter siste 12 mnd Driftsresultat siste 12 mnd / gjennomsnittlig Engasjert kapital siste 12 mnd Kraftproduksjon Normalproduksjon Et snitt av produsert volum de siste 10 årene 34

35 Investorinformasjon Informasjon finnes på Hafslunds hjemmesider: Registrering av abonnement på pressemeldinger Konserndirektør Økonomi og Finans, Gunnar Gjørtz Tlf: Informasjonsdirektør, Karen Onsager Tlf: Investor relations, Lars Ove Johansen Tlf:

Resultat 4. kvartal 2008. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 9. februar 2009

Resultat 4. kvartal 2008. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 9. februar 2009 Resultat 4. kvartal 2008 Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 9. februar 2009 Hovedpunkter 4. kvartal 2008 Resultatet preget av et urolig finansmarked med negativ verdiutvikling på aksjer og derivater.

Detaljer

Analytikerpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2014. Finn-Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 4. februar 2015

Analytikerpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2014. Finn-Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 4. februar 2015 Analytikerpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2014 Finn-Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 4. februar 2015 Agenda 1) Oppsummering av året 2014 2) Resultat 4. kvartal 2014 3) Tema: Strategi 4)

Detaljer

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2015. Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 7. mai 2015

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2015. Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 7. mai 2015 Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2015 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 7. mai 2015 Agenda 1) Resultat 1. kvartal 2015 2) Tema: Marked 3) Vedlegg 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2015 Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

2. kvartal 2008. Hovedpunkter i 2. kvartal 2008. 2,41 kr. > Et tilfredsstillende resultat fra driften, til tross for lave kraftpriser i kvartalet.

2. kvartal 2008. Hovedpunkter i 2. kvartal 2008. 2,41 kr. > Et tilfredsstillende resultat fra driften, til tross for lave kraftpriser i kvartalet. Hovedpunkter i 2. kvartal 2008 > Et tilfredsstillende resultat fra driften, til tross for lave kraftpriser i kvartalet. > Investeringen i REC hadde et verdifall på -704 mill (6 513 mill). > Resultat etter

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

2. kvartal 2007. Hovedpunkter i 2. kvartal 2007. 34,46 kr. > Resultat etter skatt på 6 727 mill (7 439 mill) REC utgjør 6 513 mill (7 211 mill).

2. kvartal 2007. Hovedpunkter i 2. kvartal 2007. 34,46 kr. > Resultat etter skatt på 6 727 mill (7 439 mill) REC utgjør 6 513 mill (7 211 mill). Hovedpunkter i 2. kvartal 2007 > Resultat etter skatt på 6 727 mill (7 439 mill) REC utgjør 6 513 mill (7 211 mill). > Driftsresultat eksklusive REC på 398 mill (488 mill) en reduksjon på 18 prosent. >

Detaljer

Aksjonærrapport. 3. kvartal 2011

Aksjonærrapport. 3. kvartal 2011 Aksjonærrapport 3. kvartal 2011 3 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernet - sammendrag 4 Risikoforhold 5 Resultatenheter 6 Andre forhold 9 Framtidsutsikter 10 Resultat og balanse 11 Kontantstrømanalyse 12 Noter

Detaljer

Aksjonærrapport. 4. kvartal 2011

Aksjonærrapport. 4. kvartal 2011 Aksjonærrapport 4. kvartal 2011 3 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernet - sammendrag 4 Risikoforhold 6 Resultatenheter 6 Andre forhold 10 Framtidsutsikter 11 Resultat og balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 Noter

Detaljer

Aksjonærrapport. 1. halvår og 2. kvartal 2010

Aksjonærrapport. 1. halvår og 2. kvartal 2010 Aksjonærrapport 1. halvår og 2. kvartal 2010 3 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernet - sammendrag 4 Risikoforhold 6 Resultatenheter 6 Andre forhold 11 Framtidsutsikter 12 Resultat og balanse 13 Kontantstrømanalyse

Detaljer

Aksjonærrapport. 4. kvartal 2010

Aksjonærrapport. 4. kvartal 2010 Aksjonærrapport 4. kvartal 2010 3 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernet - sammendrag 4 Risikoforhold 6 Resultatenheter 6 Andre forhold 11 Framtidsutsikter 12 Resultat og balanse 13 Kontantstrømanalyse 14 Noter

Detaljer

Analytisk informasjon Konsern

Analytisk informasjon Konsern Analytisk info Side 79 / 93 Analytisk informasjon Konsern Avkastning engasjert kapital, ekskl. REC Avkastning engasjert kapital, eksl. REC Avkastning egenkapital, ekskl. REC Avkastning egenkapital, eksl.

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012

Energi. Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012 Energi Kvartalsrapport 01 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 31. MARS (Tall for i parentes) E-CO Energi oppnådde

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

Energi. Halvårsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012

Energi. Halvårsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012 Energi Halvårsrapport 02 4. kvartal 3. kvartal 1. kvartal 2 E-CO Energi // Halvårsrapport Styrets rapport HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 30. JUNI (Tall for i parentes) Nøkkeltall Andre kvartal

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 29 styrets kommentar hovedpunkter per 3. kvartal 29 Konsernets driftsresultat per tredje kvartal ble 2 369 mill. kr (95 mill. kr) 1 og resultat før skatt ble 2 344 mill. kr (749

Detaljer

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI 2010 2011 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2011-31. MARS 2011 (Tall for 2010 i

Detaljer

Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI

Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2009-31. MARS 2009 (Tall for 2008 i parentes)

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 02-2015

KVARTALSRAPPORT 02-2015 KVARTALSRAPPORT 02-2015 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 1 HOVEDPUNKTER PR. 1. HALVÅR 2015 Agder Energi hadde i 1. halvår et resultat etter skatt på 637 mill. kr (majoritetens andel), mot 362 mill. kr i

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014 Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal Gjøvik Energisentral Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser fjerde kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag fjerde kvartal... 5 Sammendrag året... 5 Virksomhetsområdene

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2015 / Halvårsrapport. Halvårsrapport 2015. Lyse AS. Regnskap

Styrets melding og regnskap / 2015 / Halvårsrapport. Halvårsrapport 2015. Lyse AS. Regnskap Styrets melding og regnskap / 2015 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2015 Lyse AS Regnskap 1 Innhold Nøkkeltall for Lyse Halvårsberetning for 2015 Erklæring Resultatregnskap Utvidet konsolidert resultat

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Tredje kvartal 2014

Eidsiva Energi konsern Tredje kvartal 2014 Eidsiva Energi konsern Tredje kvartal Braskereidfoss kraftverk Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser tredje kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag tredje kvartal... 5 Sammendrag årets første ni måneder...

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2015

Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2015 Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2015 Utbygging av Rosten kraftverk i Sel kommune i Oppland Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser første kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag første kvartal...

Detaljer

Resultater 2. kvartal 2002

Resultater 2. kvartal 2002 Resultater 2. kvartal 2002 Presentasjon for analytikere Konsernsjef Rune Bjerke Mandag 19. august 2002 Konsernets resultat 2. kvartal 2002 Forbedringer i driften innen Kraftomsetning: reduserte kostnader,

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2014 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Utvidet konsolidert resultat 12 Kontantstrømoppstilling 13 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Resultat 4. kvartal 2012 og foreløpig årsresultat 2012. Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 13. februar 2013

Resultat 4. kvartal 2012 og foreløpig årsresultat 2012. Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 13. februar 2013 Resultat 4. kvartal 2012 og foreløpig årsresultat 2012 Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 13. februar 2013 Hovedtrekk 4. kvartal 2012 Driftsinntekter på 837 millioner (906 millioner) Driftsresultat

Detaljer

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Halvårsrapport 2009 STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Innhold Styrets melding... 3 Erklæring... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Konsernets sammendratte inntekter

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2012

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2012 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 3. kvartal 2012 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer