Nettvirksomheten til Hafslund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nettvirksomheten til Hafslund"

Transkript

1 Nettvirksomheten til Hafslund Hafslund Nett og Hafslund Driftssentral Hurdal Eidsvoll Norges største nettselskap nettkunder, øker med ca 7000 i året Ansatte: 140 i HN og 60 i HD Samlet omsetning ca 4,3 mrd kroner Asker Bærum Nesodden Frogn Vestby Moss Oslo Nittedal Oppegård Ås Lørenskog Rælingen Ski Hobøl Våler Nannestad Gjerdrum Skedsmo Enebakk Spydeberg Skiptvet Ullensaker Askim Fet Sørum Aurskog (-Høland) Trøgstad Eidsberg Nes (Aurskog-) Høland Marker Rømskog Rygge Råde Rakkestad Fredrikstad Sarpsborg Aremark Halden Hvaler

2 Etablering og omlegging av elektriske ledninger - erfaringer fra Hafslund Nett Eksempel på: Vilkår for graving i offentlig kommunal veigrunn Pålegg om flytting av ledninger i offentlig veigrunn (Statens vegvesen/kommune) Legging av 132 kv kabler i Oslo kommune

3 Eksempel på vilkår ved graving i offentlig vei (kommunal) Urimelige vilkår fra kommunen som eier av offentlig vei (har vært brukt av flere kommuner): - Kabeleier er forpliktet til å bekoste endring/flytting i forbindelse med arbeid på - vei eller offentlig VA-anlegg - Ulemper for kabelanlegget som følge av arbeid på vei eller offentlig ledningsanlegg er kommunen uvedkommende

4 Netteiers håndtering av slike flyttevilkår: Veimyndigheten har ikke hjemmel til å stille slike krav etter veglovens 32 Dialog med aktuelle kommuner om revisjon av graveskjemaer Inntil standardskjemaene blir rettet - formuleringene overstrykes ved retur av undertegnet skjema

5 Kommunene krever engangserklæring Kommunene krever at netteier undertegner erklæring: Kjent med kommunens Graveinstruks som gjelder all graving i offentlig grunn Plikt til å holde seg oppdatert på kommunale regler Kjent med det ansvar og vilkår som Graveinstruksen har for netteier

6 Netteiers vurdering av engangserklæringer : Positivt at engangserklæring kan erstatte erklæring for hvert anlegg Anlegg i veigrunn - sikre at erklæringen ikke påfører netteier plikter utover veglovens bestemmelser (f.eks. flyttekostnader uansett veiholders begrunnelse)

7 Eksempel - pålegg om flytting av nettstasjon i Oslo, Hauketoveien - flyttekrav gitt av samferdselsetaten Byggetillatelse med vilkår om opparbeidelse av fortau ihht reguleringsplan (gml pbl 67)

8 Eksempel i Oslo, Hauketoveien (forts.)

9 Eksempel i Oslo, Hauketoveien (forts.) Gjaldt pålegg om dekning av kostnader for flytting av nettstasjon i forbindelse med utbygging vilkår om opparbeiding av fortau Netteier dokumenterte tillatelse fra grunneier og fra offentlig myndighet (uten vilkår) samt ferdigattest uten mangler Konklusjon: Nettstasjonen ble opprinnelig oppført utenfor 3 m til veigrunn netteier skulle ikke ta flyttekostnadene

10 Eksempel fra Oslo: Bygging av ny 4-felts vei Sinsen Ulven, prosjekt i regi av Statens vegvesen Omlegging av 47 kv kraftlinje til jordkabel Dokumentert evigvarende rett til linjetrasé (skjønn fra 1922) Jordkabel lagt i ny trasé (RV-grunn, private grunneiere) SVV ansvar for avtaler med private grunneiere

11

12 Utdrag av Statens vegvesens gravetillatelse Vedrørende fremtidige rettigheter og fordeling av kostnader ved omlegging av 47 kv linje til kabel:

13 Eksempel fra Fredrikstad: Omlegging av vei på Kråkerøy Omlegging av vei på Kråkerøy i stk 52 kv oljekabler nedlagt i stk pex-kabler nedlagt i 1988 Krav fra statens vegvesen om å flytte kablene: Bort fra veien (veglovens 32, blankett 66-vilkår) Før vegvesenet begynte sitt arbeid Kravet fra vegvesenet var begrunnet i at dette ble billigst for vegvesenet og sikret fremdriften i prosjektet

14 Omlegging av vei på Kråkerøy (forts.) Vi fant dokumentasjon på evigvarende rettigheter hovedavtale mellom Østfold fylke og Hafslund om kraftforsyningen i fylket: For transformatorstasjoner for et elverk,samt for kraftledninger og kabler på kommunal grunn, stilles de nødvendige grunnrettigheter eller den nødvendige grunn til disposisjon for Hafslund uten vederlag.. Anlegget ble gjennomført uten at kablene måtte flyttes Resultatet var at veien ble bygd på den mest samfunnsøkonomiske måten

15

16 Eksempel i Bærum - Leif Larsens vei: Prosjekt i regi av Statens vegvesen Fellesføring gatelys og luftlinje Pålegg om å legge dagens luftlinje om til kabel i bakken

17 Leif Larsens vei (forts.) Dagens luftlinje er etablert innenfor 3 m til offentlig veigrunn (vegloven gjelder) Jf SVV - kabling nødvendig for å ivareta reguleringsplanens intensjoner (miljøgate med nye gatelysarmaturer der fellesføring ikke er mulig) Jf netteier flyttepålegg ikke veifaglig begrunnet (estetikk) Forvaltningsvedtak påklaget til fylkeskommunen ikke vunnet frem Netteier varsler søksmål fylkeskommunen/svv har saken til ny vurdering

18 Erfaring der det er aktuelt å flytte ledningsanlegg i offentlig veigrunn: Ved tvil om veifaglige hensyn ligger bak flyttekrav eller fare for krav om dekking flyttekostnader når anlegget er bygget (utbygger får byggetillatelse på vilkår av at vei blir opparbeidet ihht reguleringsplan - jf Hauketovn og Thorleif Haugs vei i Oslo) sett krav om skriftlig, begrunnet flyttepålegg fra veimyndighet før det gis tillatelse til å flytte ledninger Netteier må følge prosjektet tett kan bidra til å redusere kostnadene med flyttingen Viktig med god dokumentasjon på anleggenes alder, historie og avtalte rettigheter

19 132 kv jordkabel Ris-Majorstuen-Akersberget Anleggsarbeid Forhandlinger om minnelige avtaler: Hafslund - minnelig avtale med alle grunneiere, unntatt Oslo kommune (bl.a. flere borettslag, Opplysningsvesenets fond, Statens vegvesen, Statsbygg) Ekspropriasjonssak mot Oslo kommune skjønn 2008

20 132 kv jordkabel Ris-Majorstuen-Akersberget Eksempel på opprinnelige krav fra Oslo kommune: Oppsigelse med 3 måneders varsel Vederlag - engangsbeløp i tillegg årlig leie per løpemeter Regulering av leiepris - 30 dagers skriftelig varsel Overholdes ikke betalingsfrist for leie utkastelse uten søksmål, jf tvangsfullbyrdelsesloven

21 132 kv jordkabel Ris-Majorstuen-Akersberget Resultat fra skjønnet i 2008: Erstatning til Oslo kommune - kr 0 (anlegg i veigrunn/friområde ) Kommunen ikke sannsynliggjort økonomisk tapt markedsleie eller ulemper for VA Evigvarende rett til plassering for anlegg utenfor offentlig veigrunn Skjønnet ble ikke anket, og er derved rettskraftig

22 132 kv jordkabel Ris-Majorstuen-Akersberget Dette har skjedd i forhold til Oslo kommune etter skjønnet i 2008 : Flere 132 kv kabelanlegg er utført - Oslo kommune har gitt forhåndstiltredelse Partene hadde målsetting om å inngå en minnelig, overordnet avtale for alle anleggene (basert på skjønnet i 2008) Forhandlingene har ikke ført frem Nytt skjønn er berammet i mai 2012 (Akersberget-Tøyen og Jordal- Abildsø)

23

Erfaringer med og tilpasninger til nye inntekstrammer Per Kristian Olsen Konserndirektør Varme og Infrastruktur, Hafslund ASA. Paris 4.

Erfaringer med og tilpasninger til nye inntekstrammer Per Kristian Olsen Konserndirektør Varme og Infrastruktur, Hafslund ASA. Paris 4. Erfaringer med og tilpasninger til nye inntekstrammer Per Kristian Olsen Konserndirektør Varme og Infrastruktur, Hafslund ASA 1 Paris 4. april 2008 Hafslund Nett Norges største netteier med: 533 000 kunder

Detaljer

Smart Grid i et norsk perspektiv

Smart Grid i et norsk perspektiv Smart Grid i et norsk perspektiv Per Edvard Lund Hafslund Nett Temadag - 03.02.2011 s.1 [kr/kw] 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL

FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL Forvaltningsrevisjonsrapport Ski, Ås, Oppegård, Frogn og Nesodden

Detaljer

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett Innhold 1 Innledning... 5 6.3 Evaluering etter første utbyggingstrinn... 19 2 Bakgrunn... 7 6.4 Beslutning

Detaljer

velkommen til en trådløs hverdag!

velkommen til en trådløs hverdag! velkommen til en trådløs hverdag! bredbånd i østfold gode priser og produkter Hafslund Telekom har inngått avtale med Østfold Fylkeskommune om å tilby bredbånd til alle innbyggere i 14 av Østfolds kommuner.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark Forvaltningsrevisjon 2015 Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement med utgangspunkt i: Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark Fylkeskommune Interreg Sverige-Norge

Detaljer

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? NHO Effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner Kommunestruktur 2 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon

Detaljer

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag 1 Øvre Sogn Borettslag Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag Velkommen til generalforsamling. Mandag den 12. mai kl. 18.00 i Felleshuset, Solvang Kolonihage, avdeling 4 Innkallingen inneholder borettslagets

Detaljer

Forord. Kirsten Ahlsen Direktør

Forord. Kirsten Ahlsen Direktør Tannhelsetjenesten Forord Tannhelsetjenesten i Akershus ønsker å fremstå som en organisasjon preget av profesjonalitet, respekt og åpenhet. Vi legger vekt å være en synlig og ledende aktør i utviklingen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Endring av kommuneplanbestemmelse for N40

Endring av kommuneplanbestemmelse for N40 Endring av kommuneplanbestemmelse for N40 Del 1: Bakgrunn for notatet Område N40 ble etablert som følge av vedtak av Kommuneplan for Nannestad 2010 2025. Området ble lagt ut som næring etter innspill fra

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om beste praksis FORORD GODE OG SAMFUNNSANSVARLIGE offentlige anskaffelser bidrar til å sette standarder i arbeidslivet og kan være et virkemiddel

Detaljer

VOLDGIFTSDOM. Avsagt den 6. september 2011

VOLDGIFTSDOM. Avsagt den 6. september 2011 VOLDGIFTSDOM Avsagt den 6. september 2011 Voldgiftsretten: Sorenskriver Øyvind Smukkestad, leder Advokat Erik Keiserud Lagdommer Bjørnar Eirik Stokkan Saksøker: Prosessfullmektig: Statkraft Energi AS Postboks

Detaljer

Det vises til tidligere kontakt, herunder våre diskusjoner under møter med styret, OBOS Prosjekt og arkitekt.

Det vises til tidligere kontakt, herunder våre diskusjoner under møter med styret, OBOS Prosjekt og arkitekt. NOTAT Til: Fra: Dato: Etterstad Nord Borettslag v. styrets leder Advokat Terje Sjøvold Vedr. Utbygging av borettslagets loftsarealer I. Innledning Det vises til tidligere kontakt, herunder våre diskusjoner

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 19.12.2006. Endret på ordinær generalforsamling 03.05.2012. Sist

Detaljer

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Total E&P Norge AS P.O. Box 168 4001 STAVANGER 0 7 FEB2014 Vår dato: Vår ref.: NVE 201304163-4 etn/aru Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: 998533 Saksbehandler:

Detaljer

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hovedpunkt: Noen begrep til å begynne med Når kan Vegvesenet erverve grunn? Skjematisk oversikt over hvordan grunnervervet skjer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

Vedlegg 1 - Bruk av OPS i Norge

Vedlegg 1 - Bruk av OPS i Norge 1 Transportsektoren... 1 1.1 Veg... 1 1.2 Jernbane... 4 2 Forsvarssektoren... 5 3 Sykehussektoren... 7 3.1 Sykehusbygg... 7 3.2 Parkeringshus... 7 4 Kriminalomsorg... 8 5 Kommunal sektor... 8 5.1 Skole...

Detaljer

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I Vedtatt av Frogn kommunestyre 7.september 2009 1. rullering: Vedtatt av Frogn kommunestyre 20. juni 2011 2 1. Innledning

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune

KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune August 2012 Innhold SAMMENDRAG... 4 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Mandat... 6 1.3 Forutsetninger og avgrensninger... 6 1.4 Mål... 7 1.4.1

Detaljer

Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg

Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Energi Norge AS EnergiAkademiet EBL Kompetanse AS Besøksadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale.

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60632/2014 2013/5617 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/200 Formannskapet 15.10.2014 Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering

Detaljer

USIKKER VED VALG AV SELSKAPSFORM? VELG KIWI MODELLEN!

USIKKER VED VALG AV SELSKAPSFORM? VELG KIWI MODELLEN! USIKKER VED VALG AV SELSKAPSFORM? VELG KIWI MODELLEN! Det heter som kjent kjøp "trygt, kjapt og billig" når Kiwi markedsfører sitt konsept. Undertegnede vil hevder at kriteriene "trygt, kjapt og billig"

Detaljer