MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553"

Transkript

1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter Arne Bjørndal (Krf) SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET /06 06/673 KONTROLLUTVALET: PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON /06 06/673 MØTEBOK FRÅ KONTROLLUTVALET /06 06/673 MØTEBOK FRÅ KONTROLLUTVALET /06 06/673 MØTEBOK FRÅ KONTROLLUTVALET /06 06/673 KONTROLLUTVALET: VEDK. F-SAK 06/06 UTBETALING AV GODTGJERSLE /06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR MARS /06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR APRIL /06 06/825 INVESTERINGSRAPPORT PR. MARS /06 06/831 BALANSERAPPORT PR /06 05/73 OVERSIKT OVER UNYTTA MIDLAR PR. MARS /06 06/549 INNDEKKING AV EININGANE SINE UNDERSKOT ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

2 53/06 06/705 DEKNING AV TIDLEGARE ÅRS MEIRFORBRUK - INVESTERINGSREKNESKAPEN /06 04/1515 MELDING OM DELEGERT VEDTAK VEDK. LENGING AV GARANTI FOR LÅN TIL BIR AS 55/06 05/875 SØKNAD OM UTVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE 56/06 05/1345 KOMMUNAL FORKJØPSRETT-24 HUSVÆRE BYVEGEN G.NR 54 / B.NR /06 05/187 HALVÅRSMELDING TIL SKATTEREKNESKAPEN 1. HALVÅR /06 05/187 HALVÅRSMELDING TIL SKATTEREKNESKAPEN 2. HALVÅR /06 06/135 FUSJON - HSD / GAIA /06 03/1168 OSBADET KF - VAL AV REVISOR. FRAMHALD STIFTINGSMØTE /06 04/466 FRITAK FRÅ VERV SOM VARA TIL FORVALTNINGSSTYRET - UNNVAR BAKKE 62/06 04/466 FRITAK FRÅ KOMMUNALE VERV FOR WENCHE MARGRETHE BERG-OLSEN /06 04/466 FRITAK FRÅ KOMMUNALE VERV SIGRID HAGERUP MELHUUS /06 06/553 OPPPNEMNING AV UTVAL AV FASTE MØTEFULLMEKTIGAR TIL FORLIKSRÅDET /06 05/1666 EVALUERING AV LØNSPOLITIKK FOR OS KOMMUNE /06 04/1557 KLOAKK ÅDNADALEN - ULVEN /06 03/2089 VASSLEDNING NORDSTRØNO, VIDAREFØRING LANGS FV-160 MOT VEGKRYSS NORDSTRØNO 68/06 03/66 34/7, UTBYGGING SKEISLEIRA FERDIGGJERING AV FORTAU SKEISLEIRA AV- TALAR OM FINANSIERING /06 03/2109 GODKJENNING AVREGULERINGSPLAN FV-160 ULVENVEGEN, 873

3 GANG- OG SYKKELVEG PARSELL HJORTHAUG - KOLSKOGEN 70/06 05/1288 DEL AV NILSAVEGEN OG RESET, LEKVEN, PRIVAT REG.PLAN 2.GONGS HANDSAMING /06 04/1993 REG.PLAN REVSÅSEN SØR /06 04/2292 REGULERINGSPLAN KOLSKOGEN INDUSTRIOMRÅDE, ENDRING 2. GONGS HANDSAMING 73/06 05/ GONGS HANDSAMING - REGULERINGSPLAN KUVEN UTMARK - VES. ENDRING OG UTVIDING Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Terje Søviknes Ordførar Jorunn Solberg Fung. rådmann Dei politiske partia har medlemsmøte som følgjer: Parti Dato Kl. Stad Arbeiderpartiet Kantina i Sentrumskvartalet Fremskrittspartiet Kommunestyresalen Høyre Bjoarvik Trafikkskule Kristelig folkeparti Formannskapssalen Tverrpolitisk Saml.liste Servicesenteret, Gamleheimshagen Senterpartiet hos Eldbjørg Heggland, Heggl.dalen Sosialistisk Venstreparti Os Folkebibliotek Venstre Os Folkebibliotek

4 Sak 41/06 MØTEBOK SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/673 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 38/06 Os kommunestyre PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak/: Kommunestyret vil setja av tid slik at kontrollutvalet får presentert seg på kommunestyremøte Kommunestyret ber administrasjonen skilja ut og oppretta eige budsjett for Kontrollutvalet i samband med budsjettarbeidet for Os, Jorunn Solberg Fung. rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

5 Sak 41/06 Behandling i Os kommunestyre i møte Samrøystes vedtak som innstillinga. Kommunestyret tek møteprotokoll frå Kontrollutvalet sitt møte som melding. Behandling i Os kommunestyre i møte Samrøystes vedtak som innstillinga. Kommunestyret tek møteprotokoll frå Kontrollutvalet sitt møte som melding. Side 5 av 131

6 Sak 41/06 Vedlegg: Møteutskrift frå Kontrollutvalet si sak 25/06 Saksopplysningar: Vedlagt følgjer møteutskrift frå Kontrollutvalet si sak 25/06, det det vart gjort slikt vedtak: Kontrollutvalet ønskjer tid til presentasjon av utvalet for kommunestyret i forkant av at Plan for forvaltningsrevisjon skal presenterast for kommunestyret Utvalet ber også om å få disposisjonsrett over eige budsjett. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 6 av 131

7 Sak 42/06 MØTEBOK KONTROLLUTVALET: PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/673 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 38/06 Os kommunestyre PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: I samsvar med vedtak i Kontrollutvalet si sak 21/06 av vedtek Kommunestyret følgjande prioritering forgjennomføring av prosjekt vedk. forvaltningsrevisjon for 2006 og 2007: 1. Prosjekt nr 9 Effektiv administrasjon 2. Prosjekt nr 2 Medikamentkontroll 3. Prosjekt nr 11 Organisasjonsklima i Os kommune 4. Prosjekt nr 7 Bygg- & eigedomsforvaltning 5. Prosjekt nr 8 Rapportering av kvalitet Os, Jorunn Solberg Fung. rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

8 Sak 42/06 Behandling i Os kommunestyre i møte Samrøystes vedtak som innstillinga. Kommunestyret tek møteprotokoll frå Kontrollutvalet sitt møte som melding. Behandling i Os kommunestyre i møte Samrøystes vedtak som innstillinga. Kommunestyret tek møteprotokoll frå Kontrollutvalet sitt møte som melding. Side 8 av 131

9 Sak 42/06 Vedlegg: Møteutskrift frå Kontrollutvalet si sak 21/06 av m/vedlegg Saksopplysningar: Vedlagt følgjer møteutskrift frå Kontrollutvalet si sak 21/06 av m/vedlegg. Saka gjeld plan for forvaltningsrevisjon i Os kommune. Kontrollutvalet har etter ei totalvurdering av 11 ulike prosjektalternativ føreslått prioritering av 5 prosjekt for gjennomføring. Kontrollutvalet legg til grunn at prosjekta skal gjennomførast i 2006 og Kontrollutvalet legg også til grunn at kommunestyret stiller dei naudsynte midlane til disposisjon i samsvar med den prioriteringa ein vedtek. For 2006 og 2007 prioriterer Kontrollutvalet følgjande prosjekt: 1. Prosjekt nr 9 Effektiv administrasjon 2. Prosjekt nr 2 Medikamentkontroll 3. Prosjekt nr 11 Organisasjonsklima i Os kommune 4. Prosjekt nr 7 Bygg- & eigedomsforvaltning 5. Prosjekt nr 8 Rapportering av kvalitet Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 9 av 131

10 Sak 43/06 MØTEBOK MØTEBOK FRÅ KONTROLLUTVALET Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/673 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 38/06 Os kommunestyre PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek møteprotokoll frå Kontrollutvalet sitt møte som melding. Os, Jorunn Solberg Fung. rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

11 Sak 43/06 Behandling i Os kommunestyre i møte Samrøystes vedtak som innstillinga. Kommunestyret tek møteprotokoll frå Kontrollutvalet sitt møte som melding. Behandling i Os kommunestyre i møte Samrøystes vedtak som innstillinga. Kommunestyret tek møteprotokoll frå Kontrollutvalet sitt møte som melding. Side 11 av 131

12 Sak 43/06 Vedlegg: Møteprotokoll frå Kontrollutvalet sitt møte Saksopplysningar: Vedlagt følgjer møteprotokoll frå Kontrollutvalet sitt møte Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 12 av 131

13 Sak 44/06 MØTEBOK MØTEBOK FRÅ KONTROLLUTVALET Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/673 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 38/06 Os kommunestyre PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek møteprotokoll frå Kontrollutvalet sitt møte som melding. Os, Jorunn Solberg Fung. rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

14 Sak 44/06 Behandling i Os kommunestyre i møte Samrøystes vedtak som innstillinga. Kommunestyret tek møteprotokoll frå Kontrollutvalet sitt møte som melding. Behandling i Os kommunestyre i møte Samrøystes vedtak som innstillinga. Kommunestyret tek møteprotokoll frå Kontrollutvalet sitt møte som melding. Side 14 av 131

15 Sak 44/06 Vedlegg: Møteprotokoll frå Kontrollutvalet sitt møte Saksopplysningar: Vedlagt følgjer møteprotokoll frå Kontrollutvalet sitt møte Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 15 av 131

16 Sak 45/06 MØTEBOK MØTEBOK FRÅ KONTROLLUTVALET Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/673 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 38/06 Os kommunestyre PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek møtebok frå Kontrollutvalet sitt møte som melding. Os, Jorunn Solberg Fung. rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

17 Sak 45/06 Behandling i Os kommunestyre i møte Samrøystes vedtak som innstillinga. Kommunestyret tek møteprotokoll frå Kontrollutvalet sitt møte som melding. Behandling i Os kommunestyre i møte Samrøystes vedtak som innstillinga. Kommunestyret tek møteprotokoll frå Kontrollutvalet sitt møte som melding. Side 17 av 131

18 Sak 45/06 Vedlegg: Møtebok frå Kontrollutvalet sitt møte Saksopplysningar: Vedlagt følgjer møtebok frå Kontrollutvalet sitt møte Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 18 av 131

19 Sak 46/06 MØTEBOK KONTROLLUTVALET: VEDK. F-SAK 06/06 UTBETALING AV GODTGJERSLE Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/673 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 38/06 Os kommunestyre PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Os kommunestyret tek Kontrollutvalet sitt vedtak i sak 23/06 til etterretning. Kommunestyret vedtek at års- og møtegodtgjersle vert utbetalt i desember. Krav om tapt arbeidsforteneste, reisegodtgjersle og andre utgifter må setjast fram minimum kvart halvår. Os, Jorunn Solberg Fung. rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

20 Sak 46/06 Behandling i Os kommunestyre i møte Samrøystes vedtak som innstillinga. Kommunestyret tek møteprotokoll frå Kontrollutvalet sitt møte som melding. Behandling i Os kommunestyre i møte Samrøystes vedtak som innstillinga. Kommunestyret tek møteprotokoll frå Kontrollutvalet sitt møte som melding. Side 20 av 131

21 Sak 46/06 Vedlegg: Møteutskrift frå Kontrollutvalet si sak 23/06 av Saksopplysningar: Vedlagt følgjer møteutskrift frå Kontrollutvalet si sak 23/06 av der det vart gjort følgjande vedtak: Kontrollutvalet viser til F sak 06/06, som galdt godtgjerslereglementet for folkevalde. Etter delegasjonsreglementet for Os kommune er det kommunestyret som har avgjerdsrett når det gjeld godtgjersle til folkevalde, og ikkje formannskapet, jfr. punkt i reglementet. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 21 av 131

22 Sak 47/06 MØTEBOK REKNESKAPSRAPPORT PR MARS 2006 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 06/127 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 64/06 Os Formannskap PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os Formannskap PS /06 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Os, Jorunn Solberg Fung. rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

23 Sak 47/06 Behandling i Os Formannskap i møte Samrøystes tilråding som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Side 23 av 131

24 Sak 47/06 Vedlegg: Saksopplysningar: REKNESKAPSRAPPORT MARS 2006 Alle tal i heile 1000 Denne mnd Hittil i år År Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik 1100 FOLKEVALDE ORGAN FELLESUTGIFTER KONKURRANSEUTSATTE VERKSEMDER RÅDMANNEN SIN STAB FELLES SKULAR OG BARNEHAGAR REINHALDSEININGA ØKONOMIEINING ORGANISASJONSEINING KOMMUNETORGET IKT -AVDELING KUNDEOMBOD BESTILLAR- OG FORVALTAREINING HEGGLANDSDALEN SKULE KUVENTRÆ SKULE SØRE ØYANE SKULE NORE NESET SKULE OS SKULE OS UNGDOMSSKULE SØFTELAND SKULE SØRE NESET SKULE HALHJEM BARNETUN LYSEKLOSTER BARNETUN NORE ØYANE BARNETUN LUNDEFOSSEN SKULE OS BARNEHAGE SØFTELAND BARNEHAGE NORE NESET BARNEHAGE FLÅTEN BARNEHAGE HELSESJEF OS RESSURSSENTER REHABILITERINGSEINING PSYK.HELSEV. OG SOS.TENESTER TENESTER TIL BARN OG UNGE PLEIE- OG OMSORGSTENESTER PU - VESTRE LURANE PU - IDRETTSVEGEN PU - KUHNLETUNET AREALBRUK BRANN- OG REDNING KULTURAVDELING BYGG OG EIGEDOMMAR SAMFERDSLE VATN KLOAKK OG RENOVASJON SUM DRIFT TENESTEPRODUKSJON MOMSKOMPENSASJON SKATT, RAMMETILSKOT M.V FINANS SUM SUM TOTALT Side 24 av 131

25 Sak 47/06 REKNESKAPSRAPPORT PR. MARS 2006 DRIFTSREKNESKAPEN Rekneskapsrapport pr mars 2006 viser at rekneskapen for 2006 kan koma ut med ei meirinntekt på 4,1 mill. kr etter finans Folkevalde organ Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Fellesutgifter Ansvarsområdet ser førebels ut til å gå i balanse. Det er imidlertid naudsynt å koma attende til profilprosjektet og utgifter i samband med rekruttering av ny rådmann Konkurranseutsette verksemder Det er usikkert om konkurranseutsette verksemder vil gå i balanse i I økonomiplanen er det lagt inn eit innsparingskrav i 2006 på kr ,-. Om dette er mogeleg avheng av kva avtaler som vert inngått med dei som skal drifte Luranetunet privat del og korleis drifta av reinhald vert i framtida Rådmannen sin stab Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Felles skule og barnehage Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Det er imidlertid naudsynt å koma attende til midlar til tilpassa opplæring i skulen, då det ser ut til at vi framleis har store udekka behov her Reinhaldseininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Økonomieininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Organisasjonseininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kommunetorget Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis IKT- avdelinga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kundeombod Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Bestillar- og forvaltareininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Hegglandsdalen skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kuventræ skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Side 25 av 131

26 Sak 47/ Søre Øyane skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Nore Neset skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Os skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Os ungdomsskule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Søfteland skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Søre Neset skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Halhjem barnetun Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Lysekloster barnetun Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Nore Øyane barnetun Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Os barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Søfteland barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Nore Neset barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Flåten barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Helsesjef Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Rehabiliteringseininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Psykisk helsevern og sosiale tenester Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Tenester til barn og unge Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Side 26 av 131

27 Sak 47/ Pleie- og omsorg Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Det er usikkert i kva grad eininga makter å selja sengeplassar for ,-, som ligg inne i økonomiplanen. Årsaka til dette er stort press i open omsorg med mange som venter på langtids- og korttidsplass samstundes som eininga må ta hand om sjuke personar som blir utskriven frå Haukeland sjukehus. Når det gjeld opprettinga av 8 nye plasser ved sjukeheimen er eininga godt i gang med arbeidet. Det tek tid å få på plass bemanninga grunna lang rekrutteringsprosess og omrokkeringar internt i eininga. Men når eininga nå får nattevaktene på plass vil dei begynne å utvide gradvis. Eininga satsar på å opne dei fleste plassane før ferien Idrettsvegen / bolig Moberg Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kuhnletunet Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Når det gjeld eingongsløyvinga til vidareutvikling av sanserommet ved Kuhnletunet på kr ,- er dette arbeidet nå sluttført, sanserommet er oppgradert og kommer mange brukarar i Os kommune til gode Arealbruk Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Brann- og redning Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kultureininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Når det gjeld innsparingskravet innan flyktning tenesta ser det ut til at eininga er i mål med den for Hittil i år har 12 personar som er i introduksjonsprogrammet fått fast jobb i ulike bedrifter i Os. For kvar flyktning som går ut av programmet og inn i lønna arbeid sparer Os kommune kr. om lag ,- kr. pr. månad Bygg og eigedom Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. I økonomiplanen er det sett av kr ,- til ekstra vedlikehald av kommunale bygg. Det er pr. i dag ikkje sett i verk tiltak for dette ekstra vedlikehaldet Samferdsle Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Vatn Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kloakk og renovasjon Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Momskompensasjon Ansvarsområdet kan koma ut med ein budsjettsprekk på 4,7 mill. kr. Det er pr første kvartal ført svært lite investeringsutgifter som gjev momskompensasjon utanom badeanlegget, som vi held utanfor i denne samanhengen. Vi reknar med at dette vil ta seg opp utover året, slik at det i dag er vanskeleg å gje ei god prognose for dette området. I vår prognose har vi lagt til grunn bokførte tal pr 1. kvartal og forlenga den ut året. Side 27 av 131

28 Sak 47/ Skatt, rammetilskot m.v. Ansvarsområdet ser ut til å koma ut med ein meirinntekt på kr ,-. Vi må avventa revidert nasjonalbudsjett for å endeleg få veta om vi kjem i mål med budsjetterte frie inntekter, men KS har i si prognosemodell for inntektssystemet rekna på verknadene av oppdaterte folketal pr Os kommune har budsjettert med til saman kr ,- i frie inntekter for 2006 (skatteinntekter, rammetilskot og inntektsutjamning), ein del meir enn det som regjeringa la til grunn i statsbudsjettet. KS sin prognose på frie inntekter 2006 viser kr ,- altså kr ,- meir einn budsjettert Finans Ansvarsområdet ser førebels ut til å få ein meirinntekt på om lag 8,2 mill. kr. Det er budsjettert med ca. 14,2 mill. kr i avkastning frå finansporteføljen i 2006, dvs. ca. 1,19 mill. kr pr mnd. Hittil i år har vi hatt ei avkastning på ca. 11,95 mill. kr. Dersom vi legg til grunn at vi i månadene april desember oppnår budsjettert avkastning, vil vi ved slutten av året koma opp i ca. 22,6 mill. kr, altså rundt 8,4 mill. kr meir enn budsjettert. Prognosen vil kunne svinga mykje frå månad til månad. Når det gjeld rente- og avdragsutgiftene ligg dei framleis innafor det budsjetterte, men renteinntektene frå bankinnskot ser noko låge ut. Det er usikkert om vi får utbyte frå Os Bygg og Eigedom AS slik som budsjettert. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 28 av 131

29 Sak 48/06 MØTEBOK REKNESKAPSRAPPORT PR APRIL 2006 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 06/127 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 64/06 Os Formannskap PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os Formannskap PS /06 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Os, Jorunn Solberg Fung. rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

30 Sak 48/06 Behandling i Os Formannskap i møte Samrøystes tilråding som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os Formannskap i møte Samrøystes tilråding som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Side 30 av 131

31 Sak 48/06 Vedlegg: Saksopplysningar: REKNESKAPSRAPPORT APRIL 2006 Alle tal i heile 1000 Denne mnd Hittil i år År Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik 1100 FOLKEVALDE ORGAN FELLESUTGIFTER KONKURRANSEUTSATTE VERKSEMDER RÅDMANNEN SIN STAB FELLES SKULAR OG BARNEHAGAR REINHALDSEININGA ØKONOMIEINING ORGANISASJONSEINING KOMMUNETORGET IKT -AVDELING KUNDEOMBOD BESTILLAR- OG FORVALTAREINING HEGGLANDSDALEN SKULE KUVENTRÆ SKULE SØRE ØYANE SKULE NORE NESET SKULE OS SKULE OS UNGDOMSSKULE SØFTELAND SKULE SØRE NESET SKULE HALHJEM BARNETUN LYSEKLOSTER BARNETUN NORE ØYANE BARNETUN LUNDEFOSSEN SKULE OS BARNEHAGE SØFTELAND BARNEHAGE NORE NESET BARNEHAGE FLÅTEN BARNEHAGE HELSESJEF OS RESSURSSENTER REHABILITERINGSEINING PSYK.HELSEV. OG SOS.TENESTER TENESTER TIL BARN OG UNGE PLEIE- OG OMSORGSTENESTER PU - VESTRE LURANE PU - IDRETTSVEGEN PU - KUHNLETUNET AREALBRUK BRANN- OG REDNING KULTURAVDELING BYGG OG EIGEDOMMAR SAMFERDSLE VATN KLOAKK OG RENOVASJON SUM DRIFT TENESTEPRODUKSJON MOMSKOMPENSASJON SKATT, RAMMETILSKOT M.V FINANS SUM SUM TOTALT Side 31 av 131

32 Sak 48/06 Rekneskapsrapport pr april 2006 viser at rekneskapen for 2006 kan koma ut med ei meirinntekt på 4,4 mill. kr etter finans Folkevalde organ Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Fellesutgifter Ansvarsområdet ser førebels ut til å gå i balanse. Det er imidlertid naudsynt å koma attende til profilprosjektet og utgifter i samband med rekruttering av ny rådmann. Det er og usikkert om avsette midlar til årets lønsoppgjer er tilstrekkeleg. AP utgiftene ser så langt ut til å halda seg innafor budsjettert ramme Konkurranseutsette verksemder Konkurranseutsette verksemder vil truleg få eit budsjettunderskot i 2006 på ,-. I økonomiplanen er det lagt inn eit innsparingskrav i 2006 på kr ,-. Luranetunet privat del ligg inne med eit budsjett på ,-. Dersom pleietyngda på brukarane fram til og med august fortsett som i dag vil dette området få ein budsjettsprekk på ,-. Det er i dag mange brukarar med høg pleiefaktor i denne delen av Luranetunet. Dette gir ei auka utgift for Os kommune i høve til budsjett. Når driften av Luranetunet går over til Aleris omsorg skal kommunen betale ein fastpris pr. måned. Det vil si at kostnadane blir meir stabil og uavhengig av pleietyngde på brukarar. Kostnadane som Os kommune skal betale til Aleris i 2006 er om lag ,- høgre enn budsjett totalt dei 4 siste månadene i 2006 (dette er før prisjustering i september). Om eininga klarar å spare inn kr ,- i 2006 på å konkurranseutsette reinhaldseininga er lite truleg. Konkurranseutsettinga av reinhaldseininga er forsinka i høve til plan. Truleg vert ikkje denne delen av drifta konkurranseutsett før ut på hausten ein gong. I rekneskapsprognosen har vi føresett ein innsparing i 2006 på ,- på å konkurranseutsette denne verksemda Rådmannen sin stab Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Felles skule og barnehage Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Visar til eiga sak om midlar til tilpassa opplæring i skulen, då det ser ut til at vi framleis har store udekka behov her Reinhaldseininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Økonomieininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Organisasjonseininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kommunetorget Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Side 32 av 131

33 Sak 48/ IKT- avdelinga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kundeombod Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Bestillar- og forvaltareininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Hegglandsdalen skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kuventræ skule Eininga ser ut til å få ein sprekk på om lag kr Skulen har restkrav til inndekking av underskot frå 2004 på kr Skulen har òg måtta leggja ny kabling i datarommet, pga. brannfåre Søre Øyane skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Nore Neset skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Os skule Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr Eininga har drege med seg eit underskot frå 2005 på kr Os ungdomsskule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Søfteland skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Søre Neset skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Halhjem barnetun Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Lysekloster barnetun Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Nore Øyane barnetun Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Lundefossen skule Eininga kan få ein budsjettsprekk på om lag kr Eininga har hatt ekstraordinære utgifter til reparasjon av buss på om lag kr Utover dette har eininga sprekk på driftspostane Os barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Søfteland barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Side 33 av 131

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 97/12 Komite for finans og forvaltning 06.11.2012 63/12 Komite

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleribrukshall Møtetid: 17:00-20:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165106,

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2015-2018 Handlingsdelen gjev grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver. Kommuneplanen sin handlingsdel skal

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013:

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013: Årsmelding Gjestfri og nyskapande Innhaldet i årsmelding : Innleiing 3 Ordføraren sine kommentarar 6 Administrasjonssjefen si vurdering 7 Politisk organisering og saker 8 Personal og organisasjon 9 Økonomisk

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18)

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) www.sfj.no Budsjett 2015/Økonomiplan 2016 (17-18) Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2015 og økonomiplan for perioden 2016 (17-18) ligg med dette føre.

Detaljer

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån.

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån. Retningslinjer for kommunale kraft- og næringsfond. Retningslinjene vart vedtek av Kommunestyret i K-sak 29/08. Retningslinjene er basert på Vedtekter for Kraftfondet, endeleg stadfesta av Fylkesmannen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal Regionrådet for Hallingdal Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal del II - tillegg Prosjektrapport januar 2006 flå lå nes gol Hemsedal ål l Hol Forord til Del II - Tillegg Denne delen av Bustadsosial

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Økonomihåndboka. Møre og Romsdal fylkeskommune. del 2 av 2. Siste hovedoppdatering: 18.01.2008. Økonomiseksjonen

Økonomihåndboka. Møre og Romsdal fylkeskommune. del 2 av 2. Siste hovedoppdatering: 18.01.2008. Økonomiseksjonen Økonomihåndboka del 2 av 2 Siste hovedoppdatering: 18.01.2008 Møre og Romsdal fylkeskommune Økonomiseksjonen Møre og Romsdal fylkeskommune Økonomihandboka del 2 FORORD Økonomihandboka er eit hjelpemiddel

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen Å R S O P P G J E R 2008 - med heile vegen Banksjefen har ordet Tøffe tider! Gjensidige sjølve har leigd kontor hjå oss ein dag i veka, der dei i tillegg har formidla skadeforsikring. Gjensidige valde

Detaljer

Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD

Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD POSITIVE DRIFTSTILTAK: UTVAL FOR KULTUR OG LEVEKÅR AVD. 27 - GOL SKULE Kode-tiltak: Avdeling: Tekst: 2014 2015 2016 2017 D3111-001-POS Avd. 27 - Gol

Detaljer

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Mer kan Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Kjetil Lie og Audun Thorstensen (Telemarksforsking), Sven Haugberg (Asplan Viak) og Tor Erik Baksås (Ernst & Young) TF-notat nr. 18/2013

Detaljer

RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE.

RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE. RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE. 1 Kraftfond Heimel, kapital og avkasting. Alle konsesjonsavgifter, renter og anna avkasting skal bli tatt til inntekt for kraftfond og må disponerast i samsvar

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår ÅRSMELDING 2014 Banken sitt 169. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2014 Side 3 Årsmelding 2014 4 Bankåret 2014 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Nytt symjeanlegg på Voss Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Voss 21 oktober 2008 Bakgrunn/Historikk I september 2006 vart det sett ned ei arbeidsgruppe i kommunal regi som skulle greia ut spørsmålet

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer