MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: Frå: til 15.00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00"

Transkript

1 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Luranetunet Møtedato: Frå: til Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Hedevig Holst Stig Endre Nilsen Leiv Gunnar Heggland FO Nina B. Halhjem Rebecca Engevik Bjørn Reidar Matland Helge F. Kjellevold Borghild Borgen Torunn Øvredal Varamedlem Sonja V. Hansen Leiv Gunnar Heggland Frå adm. : Andre: Merknader: Kommunaldirektør Beate Moberg, sekretær Gunvor S. Heggland. Eigedomsforvaltar Kari Fjeldstad møtte til sak 12 og 13/09. Kommunalsjef Nils Petter Borge og jurist Christian Mo orienterte i sak 17/09. Kommunalsjef Ingvar Torsvik møtte til sak 18/09. Kommunalsjef Nils Petter Borge møtte til sak 19/09. Jurist Christian Mo og avdelingsleiar Aud Vincents møtte til sak 20/09. Etter møtet var det orientering og omvisning ved Sølvi Fagertveit frå Aleris. Det var ingen merknader til innkallinga. Protokollen frå forrige møte vart godkjendt. Det var ingen merknader til saklista. Behandla saker: 11/09 20/09 Underskrifter: Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet. Os, Hedevig Holst Stig Endre Nilsen Borghild Borgen Leiar ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

2 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/82 POLITISK KVARTER 12/09 08/105 TEMA I TENESTEUTVALET - EIGEDOMMAR 13/09 09/288 VEDLIKEHALDPROSJEKT I SAMBAND MED KRISEPAKKEN FRÅ REGJERINGA MELDINGSSAK 14/09 08/90 TENESTESKILDRINGAR STATUS 15/09 08/90 BRUKARUNDERSØKINGAR - SYSTEM 16/09 08/90 OS I TIO - TENESTEUTVIKLING - STATUS 17/09 09/451 DIVERSE ORIENTERINGAR INNAN HELSE OG OMSORG 18/09 09/290 ORIENTERINGAR INNAN OPPVEKST OG KULTUR 19/09 08/2743 RUTINE RUNDT UTESTÅANDE FORDRINGAR BARNEHAGE OG SFO VEDTEKTER 20/09 08/91 HALVÅRSEVALUERING AV MATLEVERANSER TIL BRUKARAR AV PLEIE OG OMSORGSTENESTA I OS KOMMUNE

3 11/09 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 09/82 POLITISK KVARTER Hedevig Holst (H). Miljøretta helsevern. Eigedomsforvaltar Kari Fjellstad orienterte om rutinar og kontroll vedk. miljøretta helsevern i kommunale bygg. Barnevern: Status tilsyn/behov/system. Kommunalsjef Torsvik: Det er fylkesmannen som fører tilsyn med barnevernet. Os kommune har ikkje hatt tilsyn i Leiar Holst(H) ønskte sak om barnevernet på neste møte. Status NAV. Leiaren ønsker dette som eiga sak på neste møte. Helge Kjellevoll (V). Utprøving samhandlingsreform i Os. Kommunalsjef Borge: Det er alt gjort analyse over ressursbehov og fysiske behov. Vi ventar på reforma for å sjå kva som kjem der. Os kommune ligg for nære Bergen til å få pengar ut av helseforetaket. Sonja V. Hansen (FrP). Plan/behov barnehageetablering. Sonja V. Hansen (FrP) sit i Plan- og bygningsutvalet. Dei har behov for å vita kor nye barnehagar i Os vil koma no når dei arbeider med arealplanen. Reidar Matland (H) Barnehagegruppa skal konkludera denne månaden. Stig Endre Nilsen (FrP). Ordning rundt bruk av felles bosspann. Kommunaldirektør Moberg: Det er BIR som administrerer bosshentinga i Os. Dei har svara på ein e-post at husstandar kan dela på bosspann, men må betala minstesummen som er 12 hentingar i året for kvar husstand. Borghild Borgen (Ap) Sorteringa for BIR Bedrift er ikkje god nok. Konklusjon: Be BIR koma og orientera på maimøtet. 12/09 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 08/105 TEMA I TENESTEUTVALET - EIGEDOMMAR Tenesteutvalet tek informasjon vedkomande arbeidet kring eigedommar i Os kommune til orientering. Eigedomsforvaltar Kari Fjeldstad orienterte.

4 Leiar Hedevig Holst (H) kom med følgjande tilleggsframlegg: Tenesteutvalet ønsker at rammeavtalane kjem på plass så fort som råd er. Innstillinga vart samrøystes vedteke. Tilleggsframlegget vart samrøystes vedteke. Tenesteutvalet tek informasjon vedkomande arbeidet kring eigedommar i Os kommune til orientering. Tenesteutvalet ønsker at rammeavtalane kjem på plass så fort som råd er. 13/09 Arkiv: 614 &40 Arkivsaknr.: 09/288 VEDLIKEHALDPROSJEKT I SAMBAND MED KRISEPAKKEN FRÅ REGJERINGA - MELDINGSSAK Tenesteutvalet tek orienteringa om krisepakka som melding. Eigedomsforvaltar Kari Fjeldstad orienterte. Torunn Øvredal (Tvs) kom med protokollmerknad: Tvs registrerer at på grunn vagt vedtak i skulebruksplanen har dette konsekvensar for utbetringar i høve til krisepaken. Tenesteutvalet tek orienteringa om krisepakka som melding. Protokollmerknad frå Torunn Øvredal (Tvs): Tvs registrerer at på grunn vagt vedtak i skulebruksplanen har dette konsekvensar for utbetringar i høve til krisepaken. 14/09 Arkiv: 053 Arkivsaknr.: 08/90 TENESTESKILDRINGAR - STATUS Tenesteutvalet tek orienteringa om status tenesteskildringar som melding. Saka vert utsett til neste møte p.g.a. tidspress.

5 Saka vert utsett til neste møte. 15/09 Arkiv: 053 Arkivsaknr.: 08/90 BRUKARUNDERSØKINGAR - SYSTEM Tenesteutvalet tek orienteringa om brukarundersøkingar, bedrekommune.no, plan for gjennomføring og årshjul som melding. Saka vert utsett til neste møte på grunn av tidspress. Saka vert utsett til neste møte. 16/09 Arkiv: 053 Arkivsaknr.: 08/90 OS I TIO - TENESTEUTVIKLING - STATUS Tenesteutvalet tek orienteringa om status i Os i Tio - tenesteutvikling som melding. Saka vert utsett til neste møte på grunn av tidspress. Saka vert utsett til neste møte. 17/09 Arkiv: G00 Arkivsaknr.: 09/451 DIVERSE ORIENTERINGAR INNAN HELSE OG OMSORG Kommunalsjef Nils Petter Borge og jurist Christian Mo orienterte. Møtet vart lukka under delar av orienteringa.

6 Tenesteutvalet tek orienteringane innan helse- og omsorgsområdet som melding. 18/09 Arkiv: A10 &40 Arkivsaknr.: 09/290 ORIENTERINGAR INNAN OPPVEKST OG KULTUR Kommunalsjef Ingvar Torsvik orienterte. Tenesteutvalet tek orienteringa frå oppvekst- og kulturområdet som melding. 19/09 Arkiv: A10 Arkivsaknr.: 08/2743 RUTINE RUNDT UTESTÅANDE FORDRINGAR BARNEHAGE OG SFO - VEDTEKTER Skriv dat frå kommunalsjef for oppvekst og kultur vart delt ut. Tenesteutvalet tek saka om rutine rundt uteståande fordringar barnehage og sfo vedtekter til orientering. 20/09 Arkiv: 027 F26 Arkivsaknr.: 08/91 HALVÅRSEVALUERING AV MATLEVERANSER TIL BRUKARAR AV PLEIE OG OMSORGSTENESTA I OS KOMMUNE Tenesteutvalet tek halvårsevalueringa av matleveransen til pleie og omsorg til orientering. Jurist Christian Mo og avdelingsleiar Aud Vincents orienterte. Hedevig Holst (H) kom med endringsframlegg: Neste evaluering, som skal bli årleg, skal vera hausten Det skal gjennomførast ei brukarundersøking for heimebuande.

7 Torunn Øvredal (Tvs) kom med tilleggsframlegg: Evaluer også tidsbruken innan pleie- og omsorg. Innstillinga vart samrøystes vedteke. Endringsframlegget frå Holst vart samrøystes vedteke. Tilleggsframlegget frå Øvredal vart samrøystes vedteke. Tenesteutvalet tek halvårsevalueringa av matleveransen til pleie og omsorg til orientering. Utvalet vil leggja til følgjande: Neste evaluering, som skal bli årleg, skal vera hausten Det skal gjennomførast ei brukarundersøking for heimebuande. Tidsbruken innan pleie- og omsorg skal også evaluerast.

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Hargun Eigedom, Røtingavegen 23, Sundøy Møtedato: 09.04.2008 Frå: 09.00 til 15.15 Innkalte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 Medlemar: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Espen Aspenes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Kåre Herdlevær Nestleiar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Frå: 09.00 til 12.05

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Frå: 09.00 til 12.05 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Frå: 09.00 til 12.05 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2009 Frå: 09.00 til 15.10

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2009 Frå: 09.00 til 15.10 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2009 Frå: 09.00 til 15.10 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00. Forfall X X

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00. Forfall X X OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00 Innkalla: Funksjon Ordførar Varaordførar Namn Terje Søviknes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 14.12.2004 Frå: 09.00 til 13.30. Terje Hermannsen (Ap), Børge Lunde (H)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 14.12.2004 Frå: 09.00 til 13.30. Terje Hermannsen (Ap), Børge Lunde (H) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 14.12.2004 Frå: 09.00 til 13.30 Til stades på møtet Medlemmer: Ordførar Terje Søviknes (FrP), Aase Lønningdal (FrP),

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 73/09 09/2102 BUDSJETT 2010/ØKONOMIPLAN 2010-2013 3

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 73/09 09/2102 BUDSJETT 2010/ØKONOMIPLAN 2010-2013 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: TENESTEUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 09.12.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 73/09 09/2102 BUDSJETT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Frå: 09.00 til 12.50. Øystein Nordvik (Tvs) Astrid Leikvoll (Tvs)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Frå: 09.00 til 12.50. Øystein Nordvik (Tvs) Astrid Leikvoll (Tvs) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Frå: 09.00 til 12.50 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Ordførar Terje

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45 Medlemer: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Laila Reiertsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Frå: 17.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Frå: 17.00 til OS KOMMUNE Organisasjonseining Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Frå: 17.00 til MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Frammøte: Framstegspartiet Terje Søviknes Laila Reiertsen Marianne Hjelle Espen

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 14.02.2006 Frå: 17.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 14.02.2006 Frå: 17.00 til OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 14.02.2006 Frå: 17.00 til Til stades på møtet Medlemmer: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.03 Frå: 09.00 til. Torill Otterskred (SV) Borghild Borgen (Ap)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.03 Frå: 09.00 til. Torill Otterskred (SV) Borghild Borgen (Ap) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.03 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Ordførar Terje

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEBOK POLITISK KVARTER. Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 08/7

MØTEBOK POLITISK KVARTER. Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 08/7 Sak 47/08 MØTEBOK POLITISK KVARTER Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 08/7 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 8/08 Tenesteutvalet PS 23.01.2008 9/08 Tenesteutvalet PS 13.02.2008 13/08

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2011 Kl: 12.30-13.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad

Detaljer

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS Sak 93/09 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 Saksbehandlar: Kenneth Stokke Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 09/454 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 117/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR OKTOBER 2008 1274

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 117/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR OKTOBER 2008 1274 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 25.11.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 117/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 16/07 06/125 PORTEFØLJESTATUS PR DESEMBER 2006 133

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 16/07 06/125 PORTEFØLJESTATUS PR DESEMBER 2006 133 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 16/07 06/125 PORTEFØLJESTATUS PR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 29/07 07/469 ÅRSMELDING 2006 527 30/07 07/790 ÅRSREKNESKAPEN 2006 529

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 29/07 07/469 ÅRSMELDING 2006 527 30/07 07/790 ÅRSREKNESKAPEN 2006 529 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.05.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Egil Lekven (Sp) Sigve Thuen (FrP) Vara som møter Liv Rønning Sveinung

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 28.11.2006 Frå: 09.00 til 12.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 28.11.2006 Frå: 09.00 til 12.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 28.11.2006 Frå: 09.00 til 12.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes

Detaljer