Frå Strategisk næringsplan til behov for næringsarealer. Asbjørn Algrøy, adm. direktør Business Region Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frå Strategisk næringsplan til behov for næringsarealer. Asbjørn Algrøy, adm. direktør Business Region Bergen"

Transkript

1 Frå Strategisk næringsplan til behov for næringsarealer Asbjørn Algrøy, adm. direktør Business Region Bergen

2 Strategisk næringsplan Bergensregionen Felles plan for Bergensregionen 20 kommuner og Hordaland fylkeskommune mennesker Hovedmål Bergensregionen skal innen 2025 være ledende i Norge på kunnskapsbasert, bærekraftig næringsutvikling innen de næringer hvor regionen har spesielle fortrinn.

3 Strategisk Næringsplan for Bergensregionen Prioriterte næringer Fokusområder

4 Befolkningsutvikling mot 2040

5 KVU for transportsystemet i Bergensområdet Konsept 4 Kollektivsatsing og veiutbygging

6 Kyststamveien E39 Hordfast Hordfast sammen med Rogfast vil binde Vestlandet sammen med en fergefri Kyststamvei mellom Bergen og Stavanger.

7 InterCity Bergen-Stavanger Regionale virkninger av Intercity forbindelse mellom Bergen - Stord - Haugesund - Stavanger Utarbeidet for: Business Region Bergen og Bergen Næringsråd

8 IC Bergen Stavanger versus IC Triangelet Haugesund Bergen Os Fusa Stord Stavanger Stavanger Bergen Innbyggere: Strekning: 200 km Innbyggere: Streknining 130 km Innbyggere: Strekning: 180 km Oslo Lillehammer Innbyggere: Strekning: 120 km Skien Halden

9

10 Behovet for nye næringsarealer 2010 Regionen består av tre regionale arbeidsmarkeder som det er lite interessant for bedriftene å flytte ut fra. Regionen har behov for til daa til nye næringsarealer i et 20 års perspektiv Det er nødvendig å etablere en palett av ulike næringsarealkategorier og områder for å ivareta næringslivets uilke prioriteringer. Nye samferdselsprosjekter vil åpne opp for nye næringsarealer

11 Tilbud næringsareal 2009 Ledig: i sentrale områder er bare ca 500 daa ledig, Vs behov: 4000 daa. Ledig: ca daa. i sentrale områder + langs hovedtransportårer (innenfor 30 min. kjøretid fra sentrum), Vs. behov på over 6000 daa. Men også økt arealbehov pga utflytting av bedrifter som blir innhentet av sentrum Utilstrekkelig arealtilbud, både i forhold til volum og type. Ledige arealer i kommunene i bergensregionen.

12 Etterspørselskart Ansatteintensive bedrifter (kontor o.l) ønsker sentral lokalisering. Arealkrevende bedrifter er villig til å flytte lenger ut, men ønsker nærhet til hovedveg, utvidelsesmuligheter og skjerming fra annen arealbruk. Stiplet line er sentrale område som er attraktive spesielt for kontor og forretning. Blå, grønn og rød korridor indikerer transportårer som er attraktive etableringsområder for arealintensiv næring. orridorene på figuren viser 30 min. kjøretid fra Bergen sentrum (utenom rushtid)

13 Arbeidsgruppens mandat Det legges til grunn for videre arbeid en målsetning om at forholdet mellom tilbud og etterspørsel etter næringsareal i Bergensregionen må bedres betydelig framover. Arbeidsgruppen skal med utgangspunkt i konklusjonene i rapporten om Næringslivets arealbehov og lokaliseringspreferanser utforme forslag til strategier for hvordan tilbudet på nye næringsarealer i Bergensregionen, på kort og lang sikt, kan utvikles på en bærekraftig måte. Arbeidsgruppen skal komme med forslag til hvordan samarbeidet mellom kommunene i regionen, fylkeskommunen, vegmyndighetene og fylkesmannen bør organiseres for at regionen kan bedre tilbudet på nye næringsarealer for fremtiden.

14 Befolkningsvekst og arealbehov i BRB Nøkkeltall År Vekst Innbyggertall Fordeling av befolkningsveksten: År Bergen Høy videre vekst: Nærområdet = Resten av BRB Normal videre vekst: = Totalt i BRB =

15 Befolkningsvekst og arealbehov Arealbehov til ansatteintensiv virksomhet Senter/handel Service Kontor Offentlige tjenester Annen ansatteintensiv virksomhet Del av Knarvik senter 200 daa = vil være ca 200 daa/år Totalt 3600 daa mot 2030

16 Befolkningsvekst og arealbehov % av de 200 daa/år i kjerneområder % i tillegg i øvrige tettsteder

17 Konsekvens av vekstfordelingen % av arbeidsplassvekst i tettsteds/byutviklingsområder (kjerneområder) Ansatteintensiv virksomhet 2. Til 2030: ca 3600 daa med 100% BRA Derav 3200 daa i kjerneområdet Arealkrevende virksomhet: 3. Til 2030: ca daa i kjerneområdet ca daa i ytre områder inkludert Stord

18 Kommuneplaner og regional arealkrevende næring Lindås kommune Illustrasjon daa

19 Befolkningsvekst og arealbehov i Bergensregionen Omdanning av eksisterende områder Mindemyren Midttun Kokstad øst Damsgårdssundet Midtbygda- Åsane Knarvik Totalt Vel 1000 daa arealkrevende virksomhet 3000 arbeidsplasser skal bli til arbeidsplasser 500 daa 1200 daa 800 daa 800 daa 200 daa 4500 daa Gradvis omdanning de neste 20 år (innhentet av byen)

20 Ansatteintensiv virksomhet % av arbeidsplassene kommer i Bergen Befolkningsvekst: 50 60% i Bergen Forskyvning for bedre samsvar ønskelig Bergen Nord Askøy Fjell Os Fortetting sentrum/halvsentralt (Mindemyren etc) Omdanning (sentrale Åsane-Kokstad- Damsgårdssundet) Nye arealer (Kokstad vest-flesland) Omdanning og nytt Knarvik-Flatøy-Frekhaug Kleppestø med mer Straume-Nordre Bildøy Osøyri-Flåten

21 9 Alternative vekstformer Alternativ 1 Vekst som spredning av byen Alternativ 2 Vekst omkring knutepunkter

22 Strategier Fortetting langs hovedakser og i eksisterende knutepunkter i Bergensregionen Småbyer i de nå raskt voksende sentre i nabokommunene. Næringsarealer næringsvekst som integrert del av denne strukturen. Andre, arealkrevende områder for spesielle næringer har særskilte lokaliseringskriterier (Mongstad, Kollsnes, CCB, Hanøytangen, Eldøyane osv) Lokale næringsklynger.

23 Vekst omkring knutepunkter Sture Mongstad Kollsnes Vekstretninger i kjerneområdet Byen Periferi Kjerneområde Leirvik

24 Hvordan oppstår nye næringsområder? Nordre Bildøy, Fjell Landsvik, Meland Endelausmarka, Os Eidsneset, Lindås Espevoll, Osterøy Haukås, Bergen Blindheimsdalen, Bergen

25 NY PLANLOV 1 Lovens formål: Fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner. Viktig poengtering i lovkommentarene fra departementet. Det er et viktig formål med lovens plansystem å legge til rette for verdiskaping og private tiltak.

26 NY PLANLOV 2 Kap. 7 Regional planstrategi Kap. 8 Regional plan Kap. 9 Interkommunalt plansamarbeid - To eller flere kommuner. - Samarbeid kan omfatte alle kommunale plantyper - Ledes av et styre - Styret fastsetter regler for samarbeid - Departementet eller regional planmyndighet (fylkeskommunen) kan pålegge bestemte kommuner å samarbeide. - Kan overføres til regional (fylkes-)plan - Vedtas innen den enkelte kommune

27 Regional samhandling Det ligger betydelige samordningsgevinster ved regional samhandling om transport og arealplaner Fremtidig potensiell vekst må planlegges og tilrettelegges på tvers av kommunegrenser Del-regioner/grupper av kommuner er allerede i god samhandling innen strategiske områder. Felles næringsarealplan forankret i overordnet fylkeskommunal plan bør være en ambisjon. Region Vest Region nord Bergen Region sør

28 Tid for samhandling regionalt Alle kommuner skal nå utarbeide kommunal planstrategi (pbl 10-1) og de fleste skal utarbeide ny kommuneplan -KPA (pbl 11-5) Dette skal gjøres samtidig som Fylkeskommunen (regional planmyndighet) skal gjøre det samme for hele eller deler av fylket Næringsarealutredningene i regi av Business Region Bergen må inngå som en viktig del av planarbeidet i fylkeskommunen og kommunene. Dette for å sikre Bergensregionen bedre arealberedskap til næringsutvikling for framtiden. Arbeidsgruppens konklusjoner vil bli forankret hos eierkommunene og fylkeskommunen.

29 Kystbyen Eksempel på vekst omkring knutepunkt

30 Kystbyen Eksempel på bygging av attraktive regionsentra

31 Takk for oppmerksomheten

Næringslivets arealbehov og lokaliseringspreferanser

Næringslivets arealbehov og lokaliseringspreferanser BUSINESS REGION BERGEN Næringslivets arealbehov og lokaliseringspreferanser Oktober 2009 BUSINESS REGION BERGEN 1 KOLUMNETITTEL DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

BERGENSREGIONEN 2030PLANLEGGE ELLER LØPE ETTER?

BERGENSREGIONEN 2030PLANLEGGE ELLER LØPE ETTER? BERGENSREGIONEN 2030PLANLEGGE ELLER LØPE ETTER? BERGENSREGIONEN 2030 PLANLEGGE ELLER LØPE ETTER? Prognosene forteller oss at folketallet i Hordaland vil øke fra ca. 500.000 i dag til om lag 650.000 i 2030.

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til Nasjonal Transportplan 2014-2023.

Høringsuttalelse til forslag til Nasjonal Transportplan 2014-2023. Hordaland Fylkeskommune Samferdselsavdelingen Postboks 7900 5020 Bergen Att: Anne Iren Fagerbakke/ Thorbjørn Aarethun Bergen 16. april 2012. Høringsuttalelse til forslag til Nasjonal Transportplan 2014-2023.

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

Kjuagutt og stril - mindre bil

Kjuagutt og stril - mindre bil Kjuagutt og stril - mindre bil Konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet i Bergensområdet R A P P O R T Statens vegvesen Region vest Dato: 13.5.211 Austrheim Modalen Masfjorden Fedje Radøy Lindås

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

Regionalplan for Jæren

Regionalplan for Jæren 11.05.2012 Regionalplan for Jæren Revisjon av fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen,

Detaljer

RAPPORT 2014/24. Nytt stoppested i Hole konsekvenser for befolkning, næring og tettstedsutvikling. H. M. Toftdahl. Utarbeidet for Hole kommune

RAPPORT 2014/24. Nytt stoppested i Hole konsekvenser for befolkning, næring og tettstedsutvikling. H. M. Toftdahl. Utarbeidet for Hole kommune RAPPORT 2014/24 Nytt stoppested i Hole konsekvenser for befolkning, næring og tettstedsutvikling H. M. Toftdahl Utarbeidet for Hole kommune Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapporttittel ISBN Forfatter

Detaljer

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING Bergen 8. desember 2009 Asbjørn Algrøy adm. direktør Eiere Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune Fusa

Detaljer

PLANSAMARBEID OM AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS. HØRINGSUTTALELSE TIL PLANSTRATEGI OG PLANPROGRAM

PLANSAMARBEID OM AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS. HØRINGSUTTALELSE TIL PLANSTRATEGI OG PLANPROGRAM Forslag til høringsuttalelse fra SNR og eventuelt grunnlag for kommunevise uttalelser. Til drøfting i Regional Ressursgruppe 25.05.11 PLANSAMARBEID OM AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS. HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Formannskapets sakliste 12.01.04

Formannskapets sakliste 12.01.04 Page 1 of 10 Formannskapets sakliste 12.01.04 Utvalg: Møtested: Møtedato: Karmøy kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapssalen 12.01.04Tid: Kl. 16.00 NB! Merk dag og tid. Eventuelle forfall må

Detaljer

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 1 1 business region bergens eiere Business Region Bergen er eid av 20 kommuner

Detaljer

ererer verdier Årsrapport 2011 Business Region Bergen

ererer verdier Årsrapport 2011 Business Region Bergen ererer verdier Årsrapport 2011 Business Region Bergen Vi legger til rette for VEKST 4 Styrets årsberetning 2011 5 Årsregnskap 10 Revisors beretning 17 Landets mest synlige region 19 Sammen om Vekstlandet

Detaljer

Transportanalyse for Bergensområdet

Transportanalyse for Bergensområdet Transportanalyse for Bergensområdet januar 2007 ISBN 978-82-7827-000-4 1 2 Forord Bergensområdet står foran store transportpolitiske utfordringer i å kunne handtere kommende trafikkvekst med et effektivt

Detaljer

HANDELSANALYSE. Områdeplan for Nyborg. Utarbeidet av Pelle Engesæter 27.11.2014

HANDELSANALYSE. Områdeplan for Nyborg. Utarbeidet av Pelle Engesæter 27.11.2014 HANDELSANALYSE Områdeplan for Nyborg Utarbeidet av Pelle Engesæter 27.11.2014 Ideas2evidence rapport 13/2014 Forord Sweco, i samarbeid med Cubus og Ideas2Evidense, har på vegne av Bergen kommune v/ Plan

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE KONSEKVENSVURDERINGER AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR 2008-2020. Sluttrapport. Asplan Viak

ULLENSAKER KOMMUNE KONSEKVENSVURDERINGER AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR 2008-2020. Sluttrapport. Asplan Viak ULLENSAKER KOMMUNE KONSEKVENSVURDERINGER AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR 2008-2020 Sluttrapport Asplan Viak KONSEKVENSVURDERINGER AV KOMMUNEPLANEN FOR 2008-2020 ULLENSAKER KOMMUNE SLUTTRAPPORT Tlf: +47

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 9.mai 2014 SAKENE 8/14-12/14 Regionalplan for Hadeland 2014 2021 Utkast mai 2014 Utkast per 18.4.14 Innhald: 1. Bakgrunn og mål... 4 2. En del av Osloregionene

Detaljer

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo?

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo? Civitas AS: Plansamarbeidet i Oslo og Akershus bistand til drøftingsfasen i Follo Notat under arbeid Grunnlag for drøftinger på Regionkonferanse i Follo 22. oktober 2013 Civitas AS, versjon 16. oktober

Detaljer

Kommuneplan "Oslo mot 2030"

Kommuneplan Oslo mot 2030 Til: Oslo kommune ved byrådsavdeling for finans postmottak@byr.oslo.kommune.no Kommuneplan "Oslo mot 2030" Viser til Byrådssak 1013.1/14 Kommuneplan "Oslo mot 2030" Utleggelse til offentlig ettersyn. NHO

Detaljer

Planstrategi for Hurdal kommune 2013-2016

Planstrategi for Hurdal kommune 2013-2016 Planstrategi for Hurdal kommune 2013-2016 ØSTLANDETS PERLE Den grønne, blå, og hvite bygda! «Hurdal - et sted hvor man kan bo, leve og jobbe.» «Samarbeid skaper utvikling og trivsel» Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Handlingsplan 2015 2017. DA Bodø

Handlingsplan 2015 2017. DA Bodø Handlingsplan 2015 2017 DA Bodø 1 Innhold Forord... 3 DA Bodø... 5 DA-midlene... 6 Satsingsområder... 7 1. Utvikle Bodøs sterke sider... 8 2. Nasjonale funksjoner... 9 3. Kompetansearbeidsplasser... 9

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan samferdsel

Planprogram. Kommunedelplan samferdsel Planprogram Kommunedelplan samferdsel Bodø kommune 2015 2025 Strategisk samferdsel i Bodø Side 1 av 14 sider Innhold Innhold Innledning... 3 Hva er en samferdselsplan... 5 Rammer for planarbeidet... 5

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS Politisk styringsgruppes forslag til høringsdokument av 23.09.2014 Dette dokumentet er ikke et høringsforslag, men et grunnlag for saksbehandling

Detaljer

Planforslag høringsutgave Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-23

Planforslag høringsutgave Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-23 15. juni 2012. Planforslag høringsutgave Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-23 Del 1: Strategier for samordnet areal- og transportpolitikk Handlingsprogram og planretningslinjer Foreløpig bilde,

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT PÅ HAUGALANDET.

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT PÅ HAUGALANDET. REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT PÅ HAUGALANDET. FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Forsidefoto: Tom Haga, Terje Rakke (Nordic Life), Geir Øyvind Gismervik (Fotogen) og Nils J. Tollefsen. Baksidefoto: Ørjan

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2012 TIRSDAG 24. APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2012 TIRSDAG 24. APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2012 TIRSDAG 24. APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Nabokommuner 2. Infrastruktur 3. Byggeprosjekter 4. Salgsmarkedet 5. Leiemarkedet BEFOLKNINGSUTVIKLING BERGENSREGIONEN

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder Saksbehandler: Jørgen Sæbø Deres ref.: 10/00215-7 : 026, N00 Vår dato: 21.10.2010 Tlf.: 38 17 67 36 Vår ref.: 2010/4426 Arkivkode: 421.4 Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517

Detaljer

Høringsutkast. Regional plan. for Kristiansandsregionen 2010-2050

Høringsutkast. Regional plan. for Kristiansandsregionen 2010-2050 Høringsutkast Regional plan for Kristiansandsregionen 2010-2050 Forord Befolkningsveksten i Kristiansandsregionen har vært høy over lang tid, og prognosene sier at vi kan forvente ytterligere befolkningsvekst

Detaljer